30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

De naam More Than Gifts zegt waarin we uniek zijn:

het leveren van verantwoorde geschenken met een

verhaal. Onze geschenken zijn fairtrade, milieuvriendelijk

of hebben een sociaal karakter. Creativiteit en passie voor

unieke cadeaus maakt More Than Gifts sterk. Zorgeloos

en volgens afspraak zorgen wij voor een glimlach bij uw

medewerkers.

Voor meer inspiratie en informatie:

Kerstpakketten

Bijzondere, duurzame kerstpakketten met een verhaal

voor uw medewerkers, dat is waar wij naar streven. Van

Fairtrade project uit India tot sociale werkplaats uit eigen

land. De kerstpakketten zijn naar wens te wijzigen..

66

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!