30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kerstmarkten

Onze walk-thru kerstmarkten bieden alle ingrediënten voor

een geslaagde jaarafsluiting. Het assortiment op de markt

bestaat uit een grote diversiteit aan cadeaus. Zo is er volop

keuze voor elke medewerker en gaat iedereen naar huis met

een cadeau naar wens.

Virtuele wintermarkt

Ga voor een unieke Kerst beleving! In een virtuele

wintermarkt wanen uw medewerkers zich in een 360º

kerstmarkt omgeving en kiezen het cadeau dat bij hen

past. De markt heeft veel extra’s zoals online events, een

videoboodschap en wordt volledig op maat ingericht.

PV - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE 2022 67

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!