30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

dé vakbeurs voor evenementen

Kom met het bestuur van uw PV!

Meld u GRATIS aan!

• via de flyer in dit magazine

• via pagina 16-17 in dit magazine

• neem contact op met Nicole Bus

nicole@pv-magazine.nl / 045 - 205 21 82

FESTIVAK 2022 VINDT PLAATS IN:

Brabanthallen

Diezekade 2

5222 AK ‘s- Hertogenbosch

9 november 11:00 - 19:00 uur

10 november 11:00 - 18:00 uur

www.festivak.nl

70

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!