30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Nederlandstalige experts voor advies en meer

informatie

Wallonië België Toerisme en haar partners beschikken over een

groep van experts, die u in het Nederlands kunnen helpen bij de

organisatie van een geslaagd personeelsevenement.

Of u nu op zoek bent naar een uitdagende survival of teambuilding,

een vergaderlocatie voor een brainstorming in de natuur of

een speciaal personeelsfeest!

Voor ieder bedrijf en/of personeelsvereniging kunnen er programma’s

op maat gemaakt worden.

Neem contact op via:

informatie@wbtoerisme.nl

Of kijk op:

mice.walloniebelgietoerisme.be

©MT Bouillon-C.François-Bouillon

Hotel Les Sorbiers

Happiness langs het water…

Langs de oevers van de Bovenmaas, midden in het groen en op

een paar kilometer van het charmante stadje Dinant, ligt hotel

Les Sorbiers. Deze bijzondere verblijfplaats is ontwikkeld in het

teken van de duurzame economie.

Het schitterende domein van 17 hectare bestaat onder andere

uit een beschermd eiland (Natura 2000). Er zijn 32 comfortabele,

stijlvol ingerichte kamers zonder TV en telefoon om beter te

dromen en om teambuilding centraal te laten staan. Er zijn ook

enkele buitengewone accommodaties.

Het restaurant ‘En Face de l’Île’ biedt een artisanale keuken in

nauwe samenwerking met de plaatselijke producenten. Het

duurzame Les Sorbiers vertelt zo een verhaal van land tot bord.

©Les Sorbiers

Hotel aan de Maas

©Les Sorbiers

Restaurant

Het aanbod van recreatie-, sport- en educatieve activiteiten in

combinatie met ontspanningsruimten en culturele evenementen

maken het mogelijk om programma’s op maat te verzorgen.

Hotel Les Sorbiers

lessorbiers.com

©Les Sorbiers

Suite Androssart

76 SPECIAL WALLONIË-ARDENNEN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!