30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dubuisson

Beerstorium

Met het Beerstorium-project bezoekt u geen biermuseum. U duikt

in de geschiedenis van de familie Dubuisson en de heerlijke

producten die haar beroemd hebben gemaakt.

Museum en Taverne

©Brasserie Dubuisson

Met virtual reality, 3D-animatie en een nog nooit eerder geziene

escapegame komt u in het Kasteel van Ghyssegnies terecht,

waar alles 250 jaar geleden begon. Dankzij een ongelofelijke

ervaring wordt u meegenomen in het brouwuniversum van haar

bieren.

Puzzelt u graag? Dan lost u misschien ook graag de raadsels op

die door grappige trollen in een verrassende escapegame werden

gegoten. En, last but not least, rondt u uw reis af met een proeverij

en de mogelijkheid om te telefoneren met Hugues Dubuisson.

Proeverij

©Brasserie Dubuisson

Dubuisson Beerstorium

beerstorium.dubuisson.com

Virtual Reality

©Brasserie Dubuisson

Het Kasteel en de

tuinen van Seneffe

©AccalmieStudio

Domaine de seneffe asbl

Het domein van Seneffe is gelegen tussen Brussel en Charleroi.

Het imposante kasteel in neoklassieke stijl uit de 18de eeuw herbergt

o.a. de mooiste collectie zilversmeedkunst van België.

Op het domein is bovendien een theater, een orangerie, een volière

en een Engels park van 22 hectaren met een Franse tuin.

De nieuwe tentoonstelling “Van dag tot dag, de 18e eeuw” neemt

je mee naar het hart van het museum op een meeslepende reis

door de seizoenen, het leven van zijn bewoners ontdekkend.

©ArNaBal

Domaine de seneffe asbl

Welkom in de geheimen van de Verlichting. In 2022 ondergaat

het museum een facelift. Kom binnen en beleef een jaar in het

leven van de kasteelbewoners van de 18e eeuw.

©Domaine de seneffe asbl

Domein van het kasteel van Seneffe

chateaudeseneffe.be

SPECIAL WALLONIË-ARDENNEN 79

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!