30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

OP ZOEK NAAR DE PERFECTE

COMBINATIE TUSSEN SPORTIVITEIT,

PLEZIER EN BORRELEN?

STOP MET ZOEKEN!

De Golflounge Amsterdam is de unieke locatie in Amsterdam voor het

organiseren van grote feesten voor personeel in een sportieve (golf)

omgeving. Maar ook voor presentaties met klanten en leveranciers tijdens

congressen. Of ontwikkel nieuwe plannen voor jouw bedrijf tijdens

vergadersessies in de exclusieve VIP Box.

• Alles draait om fun en plezier.

• Voor iedereen: de beginnende golfer, de ervaren golfer

én de niet-golfer.

• Ongedwongen ballen slaan. Gebruik van Trackman,

ballen en clubs inbegrepen.

• Spelelement kan toegevoegd worden, van bullseye tot

closest to the pin of de longest.

• Heerlijke loungemuziek, evt. met live entertainment.

• Lekkere borrelhapjes, verfijnde wijnen, frisse biertjes en

overheerlijke cocktails.

Veel extra mogelijkheden

• Begeleiding door een golfpro.

• Diner of BBQ in de brasserie.

Wij zorgen ervoor dat jouw evenement tot in de puntjes

wordt verzorgd en helpen je graag.

Meer weten?

Bel of kijk op golfloungeamsterdam.nl

PLAY, DRINK, ENJOY!

Abcouderstraatweg 46, 1105 AA Amsterdam | 0294 28 81 42 | golfloungeamsterdam.nl

SPECIAL WALLONIË-ARDENNEN 85

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!