30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Elk jaar is het weer een uitdaging om een verrassende, onbezorgde en onvergetelijke

jaarafsluiting voor medewerkers, collega’s en/of relaties te organiseren.

Het Zuiderzeemuseum biedt nu de perfecte oplossing: Een uitje naar het unieke

openluchtevenement Zuiderzeelicht gecombineerd met een topkwaliteit kerstmarkt

om met een zelf samengesteld kerstpakket huiswaarts te keren.

BELEVING EN PLEZIER

Jouw gezelschap – groot of klein – bezoekt in het buitenmuseum

het magische winterevenement Zuiderzeelicht.

De genodigden wandelen langs de bijzondere uitgelichte

pandjes van het buitenmuseum en beleven onderweg het

authentieke winterse verhaal over ijsvissers op de

Zuiderzee. Bij een tussenstop genieten ze van een kop

warme chocomel en Apfelstrüdel. Dan is er nog de sfeervolle

kerstmarkt waar iedereen zelf zijn kerstpakket kan

samenstellen. Van persoonlijke verzorging, mode en lectuur

tot reisartikelen, wijn en kookattributen. Alle producten zijn

van een uitstekende kwaliteit. In een uitgebreide presentatie

laten wij je hiermee graag kennismaken.

92 SPECIAL WALLONIË-ARDENNEN

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!