30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MET JE EIGEN TRAM OF BUS DOOR REO

Het was in vroeger tijden, toen een

vakantie naar het buitenland nog niet

zo vanzelfsprekend was, een bekende

uitdrukking in Rotterdam: “Ik gaat

dit jaar op vakantie naar Reo.”

Bedoeld werd dan: ik ga naar Rotterdam

en omstreken, oftewel: ik blijf thuis.

Vandaag de dag biedt Stichting RoMeO de

mogelijkheid om per tram of bus Reo te

verkennen. De officiële naam luidt Stichting

Rotterdams openbaar vervoer Museum en

exploitatie van Oldtimers, maar als iemand

Trammuseum of Openbaar Vervoer Museum

zegt, vinden ze dat ook prima. “Want die

kortere benaming maakt eigenlijk voor

iedereen duidelijk wie we zijn en wat we

doen”, zegt John, één van de 150 vrijwilligers

die zorgt voor het behoud van 140 jaar

Rotterdamse openbaar vervoer geschiedenis.

De museumorganisatie beheert zo’n 60

historische trams, 20 autobussen

en ook nog twee metrorijtuigen.

“Daarin zijn we in Nederland

uniek, want Rotterdam heeft

niet alleen het grootste, maar

ook het oudste metronetwerk

van ons land. En dus zijn de

eerste generaties metrotreinen,

uit 1966 en 1980, al weer

vervangen door modernere

voertuigen. Van beide typen

hebben we een exemplaar in

de collectie, die daardoor ‘bij blijft’

als het gaat om de ontwikkeling

van het Rotterdamse openbaar vervoer.

Eigenlijk hebben we van de meeste typen

trams, metro’s en bussen wel een bewaard

exemplaar. Alleen autobussen van vóór de

Tweede Wereldoorlog ontbreken.“ Het tweede

deel van de naam van de stichting betreft

‘Exploitatie van Oldtimers’ en daar is een

flink deel van de activiteiten op gericht.

Vrijwilliger John: “Gekscherend zeggen we

wel eens dat veel van onze vrijwilligers de

oldtimers zijn, maar het gaat natuurlijk om de

voertuigen. Je kunt bij ons elektrische trams

huren met een leeftijd tussen de 116 en 36

jaar. De oudste rijdende autobus is 73 jaar oud,

dus ook zeker een echte oldtimer. We doen

er veel aan om met onze trams en bussen

te kunnen rijden, want de Rotterdammers

hebben er recht op hun erfgoed op straat

te zien en er ook in te kunnen meerijden.

Maar ook voor bezoekers van buiten zijn die

museumvoertuigen natuurlijk interessant.

Daarom rijden we toeristische rondritten door

de stad. Daarnaast kunnen gezelschappen, zoals

verenigingen, onze trams en bussen huren

voor een rondrit of om van A naar B te reizen.”

Vanaf het begin van de Covid-beperkingen

hebben er vrijwel geen ritten met de museumvoertuigen

meer plaatsgevonden, maar sinds

de zomer van 2021 zijn de trams en bussen

van RoMeO weer vaker op straat te zien. “We

rijden tot eind oktober de stadsrondrit Tramtour

Lijn 15, ter vervanging van de populaire

CityTour Lijn 10. Die kan nog niet rijden omdat

we iedere instapper moeten registreren, zodat

‘hop on - hop off’ (onderweg onbeperkt in- en

uitstappen) niet mogelijk is. Verder merk je

dat er weinig buitenlandse bezoekers in de

stad zijn, maar gelukkig weten Rotterdammers

en binnenlandse toeristen Lijn 15 te vinden

en te waarderen.“ www.lijn15.com Inmiddels

verhuurt RoMeO ook weer trams en bussen

voor het vervoer van gezelschappen. Omdat

de beperkingen geleidelijk versoepeld worden

kunnen de vervoersvoorwaarden hier niet

afgedrukt worden. Sandra Koster van

de afdeling verhuur zoekt in overleg

met de klant naar een zo passend

mogelijk aanbod, gebaseerd

op de actuele Covid-regels.

De mogelijkheden zijn legio,

want er is een zeer divers

aanbod aan trams en bussen

beschikbaar. Bovendien reiken

de Rotterdamse tramrails tot

in de buurgemeenten Schiedam,

Vlaardingen en Barendrecht,

zodat interessante tramritten door

Reo gemaakt kunnen worden. Bussen

zijn nog minder aan grenzen gebonden, zo

lang er maar bestrating aanwezig is. Begeleiding

door een deskundige en/of gezellige stadsgids

behoort op alle ritten tot de mogelijkheden.

Of wat te denken van een bezoek aan het

museum in de honderd jaar oude tramremise

Kootsekade, al dan niet in combinatie met een

borrel of een lunch? Naast vele trams en bussen

kan daar het alleroudste voertuig uit de

museumcollectie bekeken worden: een

paardenomnibus uit 1878 die tot 130 jaar

geleden over de keien van de Rotterdamse

straten hobbelde. Ook de oudste metro van

Nederland is in het museum van binnen en van

buiten te bewonderen. Die is niet te huur, want

in tegenstelling tot veel van de trams en bussen

kunnen de historische metro’s niet meer rijden.

Auteur: John Krijgsman

PV - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE 2022 95

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!