04.10.2022 Views

De Hint wijkkrant juli 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Juli 2022

De Hint

De wijkkrant voor Hintham

Aan de bewoners van dit pand


COLOFON

3 IVN

4 S.C.C. DE BIECHTEN

5 WIJKRAAD HINTHAM

7 STICHTING THUISGEKOOKT

9 STICHTING BAS

10 UIT DE WIJK

11 HULPDIENST HINTHAM

13 HOF VAN HINTHAM

15 WIJZIGING ARBEIDSRECHT

Wijkkrant De Hint verschijnt 10 x per jaar en wordt

mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het

wijk– en dorpsbudget van de gemeente.

Jaargang 41 - juli 2022

Uiterste aanleverdatum kopij voor De Hint

• Editie september: 8 augustus 2022

• Editie oktober: 5 september 2022

• Editie november: 3 oktober 2022

Kopij graag aanleveren in platte tekst (zonder

opmaak), afbeeldingen separaat.

Email: wijkkrantdehint@outlook.com

De Hint is ook digitaal te lezen op :

https://debiechten.nl/wijkkrant/

www.wijkraadhintham.nl

Belangrijke telefoonnummers:

Sociaal Cultureel Centrum De Biechten

073 641 90 72

Gemeente Wijkteam Hintham

073 615 31 75

Redactie De Hint

Henk Nijland

Henry Liebregts

Fons Engelen

Truus Meij

Guus van der Hoeven

Adverteren in De Hint?

Neem contact op met de redactie:

wijkkrantdehint@outlook.com

Afvalstoffendienst

073 615 65 00

Meldpunt Openbare Ruimte

073 615 55 55

Meldkamer Politie

0900 88 44

Hulpdienst Hintham

073 851 96 00

KindCentrum ‘t IJzeren Kind

073 822 51 70

Vivent Hof van Hintham

088 163 70 91

2

De redactie heeft maandelijks 2x overleg. Na het 1 e redactieoverleg hoort u of ingezonden kopij

geplaatst kan worden.


IVN

Een IVN-natuureducatie cursus om met (school)kinderen de groene omgeving te

ontdekken

Hoe mooi is het om met (school) kinderen de groene omgeving te ontdekken. Het IVN biedt

leerkrachten, pedagogische medewerkers én (groot) ouders de mogelijkheid een korte cursus

te volgen.

Wat kan de deelnemer na de cursus?

De IVN-cursist laat (school)kinderen speels en gericht genieten van de natuur in het gekozen

thema.

Een variatie van onderwerpen en werkvormen komt aan de orde. Bijvoorbeeld door

o kinderen een bloemenschilderij te laten maken of boomschors te laten tekenen

o samen stil te zijn en te luisteren naar natuurgeluiden

o kinderen met een kleurenwaaier op pad te sturen om natuurtinten te vinden

o bomentikkertje te spelen.

o kleine diertjes spotten

Samen aan het werk

Als cursist hoef je geen IVN-lid te zijn. Maar het is wel handig. Je krijgt automatisch toegang tot

natuurkennis en de mogelijkheid om ideeën uit te wisselen. Samenwerking tussen (groot)ouders,

leerkrachten en pedagogische medewerkers zal natuureducatie versterken. Daartoe is het nuttig

om als beroepskracht (groot)ouders te werven of als (groot)ouder de beroepskracht mee te

vragen.

IVN ’s-Hertogenbosch heeft een specifieke natuureducatie cursus ontworpen voor

beroepskrachten en vrijwilligers: leerkrachten, pedagogische medewerkers en (groot) ouders.

Het wordt een cursusdeel per seizoen. In 2022 starten we met het thema herfst.

Een cursusdeel, een module, omvat een theorieavond en 2 velddagen. Je kunt één module

volgen of meer. Een volgende zou dan in de lente 2023 plaatsvinden. Na afronding van de IVNmodule

kan je met kinderen gericht op het thema aan de slag. Een cursusdeel kost 10 €.

Daarvoor ontvangt de cursist lesmateriaal en koffie/thee op de avond. We willen je vragen om

het cursusgeld over te maken voordat de cursus begint op rekening NL49

INGB 0003958484 t.n.v. IVN ’s-Hertogenbosch e.o. onder vermelding van Natuureducatie cursus

najaar 2022 en je naam.

Voorlopige Cursusdata 2022

Binnen 20.00-22.00 uur: donderdagavond 29 september

Buiten 14.00-17.00 uur: zaterdagmiddag: 1 oktober

Buiten 9.00-12.00 uur: zaterdagochtend: 8 oktober

Meer weten? https://www.ivn-s-hertogenbosch.nl/

Werkgroep School en Natuur t.a.v. Jaco Wijsman

en aanmelden? natuuroudercursus@ivn-s-hertogenbosch.nl

06 19966759 (overdag of ‘s avonds)

3


WIJKRAAD HINTHAM

Nieuws van wijkraad Hintham - juli 2022

.

Zebrapaden Hintham

Zo sta je in april nog tijdens een veiligheidsscan met burgemeester, gemeentelijke deskundigen

en wijkraadsleden bij de weg Hintham te kijken hoe deze weg veiliger kan en zo zijn de

zebrapaden weg. Verbazing en verontwaardiging in de hele wijk. Hoe is dit in hemelsnaam

mogelijk? Een lawine aan meldingen kwam binnen, zowel bij de wijkraad als bij de gemeente.

Dank voor al die meldingen, die waren zeer nuttig en toonden het gevoel van onveiligheid aan

bij bewoners rond deze weg. Een schoolroute notabene!

Natuurlijk heeft de wijkraad gelijk contact opgenomen met de desbetreffende ambtenaren en

de verantwoordelijke wethouder en hierna is overleg geweest.

Wat is er aan de hand

Het nieuwe asfalt was regulier onderhoud en stond gepland. Maar dat er dan iemand op het

idee komt om de zebrapaden dan maar weg te laten, is onbegrijpelijk. Dat hebben wij in ons

overleg met de gemeente ook duidelijk laten weten. Als het goed is, ligt er, als u dit leest, een

nieuw zebrapad aan de kant die het drukst in gebruik is.

Voor juni stond er regulier onderhoud gepland voor de Pastoor van Thiellaan, ook nieuw asfalt

dus. Dat wordt in overleg met de wijkraad nu uitgesteld en er wordt gekeken of we tegelijk met

dit onderhoud deze weg veiliger kunnen maken. Veiliger, met meer ruimte voor fietsers, dus

bredere en duidelijke fietspaden en minder ruimte voor auto`s zodat er langzamer gereden

moet worden. Tegelijkertijd kijken wij samen met de gemeente hoe we de kruising Hintham /

Pastoor van Thiellaan ook veiliger kunnen maken.

Metingen tonen aan dat het allemaal nogal meevalt op deze weg. Er wordt incidenteel te hard

gereden, het meeste verkeer is plaatselijk verkeer en er zijn weinig ongevallen. Dat zijn de

feiten, echter dat neemt niet weg dat het gevoel van wijkbewoners anders is. En dat hebben wij

ook duidelijk gemaakt. Er liggen nu plannen op tafel. Die plannen moeten we goed bekijken en

de best mogelijke oplossing kiezen. Laat duidelijk zijn dat de wijkraad nu eindelijk eens een

veilige weg wil.

Ziet u iets in de openbare ruimte wat u door zou willen geven aan de gemeente?

Vandalisme, zwerfvuil, onveilige situaties of anderszins? Meld dit dan via de

Buiten Beter app. Uw melding gaat gelijk naar de gemeente. De BuitenBeter app kunt u

downloaden via Google Play Store of iTunes App store. Op de website van de gemeente

https://www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt staat ook een meldingsformulier dat u kunt invullen

of u geeft de melding telefonisch door via 073 615 55 55.

Blijf gezond!!

www.wijkraadhintham.nl

secretariaat@wijkraadhintham.nl

https://www.facebook.com/Wijkraad-Hintham

5


6


STICHTING THUISGEKOOKT

Stichting Thuisgekookt faciliteert wat vroeger heel normaal was: buren die zorgen voor elkaar.

Het biedt een platform dat bijdraagt aan een dragende samenleving, waarin mensen op lokaal

niveau zelf basisvoorzieningen organiseren.

Door zorgvuldige, persoonlijke matchmaking en een

intensieve samenwerking met hulpverlening, draagt

Stichting Thuisgekookt bij aan verschillende maatschappelijke

effecten, zoals: langer zelfstandig thuis

wonen, verminderde belasting van hulpverleners,

gezondheidswinst en daarmee uitstel van zorg en betere integratie van mensen met een

bijzonderheid of handicap. Hierdoor wordt de buurt op micro- en de samenleving op

macroniveau socialer, gezonder én duurzamer.

Hulp bij de warme maaltijd

Voor ouderen, mensen met een fysieke uitdaging of mensen die spaarzaam moeten omgaan

met hun energie kan zelf koken iedere dag opnieuw een opgave zijn. Een derde van de

ouderen die thuis blijft wonen, heeft moeite met de dagelijkse handelingen in huis, zo blijkt

uit de Gezondheidsenquête van het CBS. Stichting Thuisgekookt koppelt al tien jaar juist deze

mensen aan enthousiaste thuiskoks in de buurt die met liefde een portie extra voor hen

koken. Zo hoeft een oplossing niet enkel te worden gezocht in kant-en-klaar-maaltijden of de

hulp van naasten, maar kan dit worden aangevuld met maaltijden van een buurtgenoot.

Praatje Pot

Laagdrempelig een keer proberen of maaltijden krijgen van een buurtgenoot ook bij jou past,

dat wil Stichting Thuisgekookt bereiken met de Praatje Pot campagne. Ook Jaap was na een

proefmaaltijd helemaal overtuigd en ontvangt nu al 8 maanden maaltijden van Steffie: "Ik was

op zoek naar meer variatie in mijn eetpatroon. Steffie kookt lekkere gerechten en vegetarisch.

Dat is ook nog eens goed voor het milieu! Steffie is heel positief ingesteld en altijd vrolijk.

Daardoor beleef ik mijn leven met een lichamelijke handicap weer wat positiever. Het heeft

ervoor gezorgd dat ik meer buiten mijn geijkte netwerk durf te treden."

Tien voordelen

Tijdens Praatje Pot staan de tien voordelen van een thuiskok centraal: vers, gevarieerd, op

maat, veilig, goedkoop, thuisbezorgd, gezellig, vrijblijvend, duurzaam en zelfstandig.

Meld je aan!

Aanmelden voor Praatje Pot kan via thuisgekookt.nl/praatjepot of door te bellen naar

085 060 87 68. Een medewerker spreekt in een intakegesprek uitgebreid je wensen door,

zodat gezocht kan worden naar de meest passende thuiskok. Als de proefmaaltijd achter de

rug is, wordt opnieuw contact opgenomen om de ervaringen door te nemen. Er kan dan

gekozen worden voor een vaste afspraak met de thuiskok, kennismaken met een nieuwe

thuiskok óf het bij de proefmaaltijd te laten.

7


12


STICHTING BAS

BAS is benieuwd en op zoek

Deze Hint bereikt jullie in de zomermaand juli en dan wordt het eigenlijk even stil in

Nederland… De zomervakantie breekt aan en heel veel mensen gaan op vakantie. Veel

activiteiten liggen een tijdje stil en het lijkt of iedereen even adem haalt voor het nieuwe

seizoen.

Natuurlijk zijn heel veel senioren juist wel thuis: ze passen op kleinkinderen of gaan veel

liever in het voor- en naseizoen de hort op: als het overal net wat rustiger is en de

toeristenwereld lijkt te bestaan uit “grijze bolletjes”.

Bij de BAS zijn er daarom een aantal activiteiten die gewoon doorgaan, zoals het

Ontmoetingscafé op donderdagmiddag: u bent daar elke week van 14.00–16.00 van harte

welkom voor een praatje en eventueel een spelletje. Er is vrije inloop: u hoeft u dus niet van

tevoren op te geven, maar kunt gewoon eens binnenlopen!

Voor het nieuwe seizoen en met name voor de maanden oktober tot en met april zijn we op

zoek naar interessante presentaties of bedrijfsbezoeken: elke maand 1 bijvoorbeeld.

Misschien heeft u een idee of kent u een interessante spreker of werkt(e) u bij een bedrijf

dat de deuren graag openzet voor bezoekers: laat het ons weten en wij gaan er achter aan….

We zoeken trouwens ook wijkgenoten die het wel leuk vinden om dergelijke activiteiten te

organiseren voor de BAS: die best wel voor 1 of meerdere middagen of avonden een

activiteit willen bedenken, willen boeken en die eventueel ook de mensen die komen,

gastvrij willen ontvangen. Natuurlijk krijg je steun van ons bestuur en staan wij garant voor

de zaalhuur en de kosten of opbrengsten. Het ontbreekt ons alleen vaak aan de tijd om ook

nog dit soort dingen te regelen.

Vind jij, vindt u dat wel heel leuk: meld je bij ons aan en we gaan zeker met je om tafel zitten

om te kijken wat er mogelijk is.

Je kunt ons mailen: info@basdebiechten.nl of bellen: 06 30 65 74 92.

Misschien krijg je het antwoordapparaat, maar spreek rustig in en we bellen je terug!

Enne…weet dat de BAS trots is op en blij met haar vrijwilligers, dat er een gezellige sfeer

heerst en dat jij/u daar van harte welkom bent als deelnemer, maar ook als meedenker!

En uit of thuis …. een mooie zomer gewenst.

Het bestuur van de BAS

9


UIT DE WIJK

Jeu de Boules toernooi 55+ Hintham op vrijdag 26 augustus 2022

Al diverse jaren worden er op de vier jeu de boulesbanen, gelegen aan ‘t Hoogveld te

Hintham, 55+ toernooien georganiseerd.

Tijdens de gezellige toernooien spelen meestal zo’n

ongeveer 35 spelers mee. Er worden minimaal 4

ronden gespeeld met wisselende partners.

Bent u niet in het bezit van jeu de boulesballen,

geen probleem, sets zijn voorradig. Voor de

winnaars, buiten de eer om, zijn er leuke prijzen.

Maar het belangrijkste is, om samen een leuke en

gezellige dag met elkaar te hebben.

Aanvang is 10.00 uur en zo rond 17.30 uur zal het

afgelopen zijn.

De kosten bedragen € 7 p.p. inclusief een eenvoudige lunch en borrelhapjes.

Vlakbij de jeu de boulesvelden is een tent geplaatst, compleet ingericht met meubilair en

natuurlijk - ook niet geheel onbelangrijk - een eenvoudige “bar“ waar koffie of drank tegen

€ 1 verkrijgbaar is.

Voor het opbouwen en afbreken van o.a. de tent, zijn we nog op zoek naar een paar

vrijwilligers.

Indien u wilt meedoen, dan verzoeken we u om uiterlijk voor 19 augustus a.s. uw

inschrijving, voorzien van naam en adres en het benodigde inschrijfgeld, in een gesloten

envelop in de brievenbus te deponeren op het adres

Meester Broerensingel 38

t.n.v. de heer H. Brands

We hopen u op 26 augustus 2022 graag te zien.

Met vriendelijke groet,

De toernooi organisatie

10


Met elkaar, voor elkaar

HULPDIENST HINTHAM

Ken je buren, maak je wijk! Samenleving is een zaak van allemaal. Met het ouder worden

hebben we elkaar best wel nodig. Om fijn en veilig te kunnen blijven wonen, om elkaar te

kennen en te helpen is met elkaar en voor elkaar een noodzaak.

De Hulpdienst Hintham

De hulpdienst Hintham verzorgt al sinds 1989 het vervoer voor wijkbewoners naar afspraken

in de ruimste zin. Van medische bezoeken naar de dokter, het ziekenhuis of de fysio en

dergelijke tot kappersafspraken en familiebezoekjes, eventueel de boodschappen... Daar

waar men het zelf niet meer kan, dragen we graag een steentje bij. Kunnen blijven wonen op

de plek die je al zolang geliefd is in onze wijk is een mooie gedachten waar wij achterstaan.

De hulpdienst rijdt van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 20:00 uur.

Cliënten

Gebruikmaken van de hulpdienst is heel eenvoudig. Je meldt je aan bij de coördinator en die

komt op huisbezoek om de regeling uit te leggen. Daarna bel je minimaal 1 dag voor het

nodige vervoer de receptie van de Annenborch (073 851 96 00). Die draagt er zorg voor dat

u teruggebeld wordt, zodat de afspraak voor hulp wordt opgenomen en dat het ook past in

het rooster.

Uitvoering

Op de dag van de gewenste hulp komt er een hulpdienstrijder u thuis ophalen en brengt u

naar de afgesproken plaats. En uiteraard na de afspraak ook weer naar huis. Hulpmiddelen

zoals een rollator kunnen mee.

Kosten

De inzet van deze vrijwilliger is gratis. De kosten voor de auto zijn € 0,30 per kilometer.

Binnen Hintham kost een rit € 1,25. Naar de Annenborch kost € 3.

Meer weten?

U kunt contact opnemen met de coördinator van de Hulpdienst Hintham:

Gerard Kivits, 06 12 77 86 76 of gwgkivits@gmail.com.

De hulpdienst is onderdeel van de Vrijwillige Thuishulp van Farent.

Contactpersoon is Anja Hobbelen, 06 46 76 81 07 of anjahobbelen@farent.nl.

11


HOF VAN HINTHAM

Klachten bij bewegen? Fysiotherapie kan u helpen

Hallo, mijn naam is Jan Brok, ik ben fysiotherapeut bij Vivent Hof van

Hintham. Onze praktijk voor fysiotherapie is te vinden in het Sociaal

Cultureel Centrum de Biechten, in Hintham.

De fysiotherapeuten van Vivent zijn gespecialiseerd in het

verminderen van klachten die ouderen ervaren tijdens dagelijkse

bewegingen.

Als u ouder wordt, kunt u problemen krijgen met bewegen.

Bijvoorbeeld door een specifiek ziektebeeld, door pijnklachten,

stijfheid van de spieren en gewrichten of balansproblemen.

Kunt u daardoor niet meer de activiteiten doen die u wilt doen? Of heeft u (meer) hulp nodig

om uw dagelijkse activiteiten uit te voeren? Dan bent u bij Vivent fysiotherapie aan het juiste

adres!

Fysiotherapeutische behandeling kan zowel plaatsvinden

in onze praktijk als in uw thuissituatie. Tijdens een eerste

afspraak kijken we samen met u naar uw situatie. We

bespreken of er al een diagnose is, welke zorg u krijgt,

wat uw woonsituatie is en wat uw omgeving voor u kan

doen. Maar we kijken ook naar welke doelen u wilt

bereiken met hulp van fysiotherapie. Ook wordt een

inschatting gemaakt of de inzet van andere disciplines,

bijvoorbeeld ergotherapie, voor u van meerwaarde zou

kunnen zijn.

Denkt u dat de fysiotherapeut iets voor u kan betekenen? Neem dan via onderstaande

gegevens contact op voor verdere informatie en het maken van een afspraak.

E-mail: j.brok@vivent.nl of fysiotherapieaanhuis@vivent.nl

Telefoon: 06 55 69 76 25 of 088 163 74 51

13


WIJZIGING ARBEIDSRECHT

Wet Transparante en Voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 verandert wederom één en ander in het arbeidsrecht.

Op die datum treedt de ‘Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking.

Dit is de eerste grote wetswijziging sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans

(WAB) van 1 januari 2020.

Wijziging 1: studiekostenbeding

Soms moet een werknemer verplicht (op grond van wet of CAO) een opleiding volgen voor

een bepaalde functie, bijvoorbeeld verplichte scholing in de zorg of advocatuur. Een

werkgever mag de kosten van verplichte opleidingen vanaf 1 augustus 2022 niet langer

verhalen op de werknemer via een studiekostenbeding. Ook moet de werkgever de

werknemer in staat stellen de opleiding onder werktijd te volgen. Voor studies, cursussen en

opleidingen die niet verplicht zijn, blijft een studiekostenbeding wél mogelijk. Het is nog niet

geheel duidelijk welke opleidingen allemaal onder deze regeling vallen. Vraag bij twijfel

daarom altijd advies.

Wijziging 2: Nevenwerkzaamheden

In het huidige arbeidsrecht wordt een werknemer, die is gebonden aan een nevenwerkzaamhedenbeding,

verboden om tijdens het dienstverband ergens anders te werken. Dit beding is

allesomvattend, voor iedere activiteit. In de nieuwe wet mag een werkgever een werknemer

niet langer belemmeren om buiten het werkrooster voor een andere werkgever te werken.

Een werkgever moet daarvoor een goede reden (objectieve rechtvaardiging) hebben. Denk

aan een belangenconflict of een overschrijding van de Arbeidstijdenwet. Geen goede reden?

Dan is het nevenwerkzaamhedenbeding nietig. Ook hier zal het om maatwerk gaan, waarbij

advies in individuele gevallen is aan te raden.

Wijziging 3: Voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Werknemers hebben recht op transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit

betekent dat werkgevers vanaf 1 augustus 2022 schriftelijk na indiensttreding (nog) meer

informatie moeten verstrekken (en uiterlijk binnen 1 week c.q. 1 maand). Het gaat dan over

de ‘essentiële aspecten’ van de arbeidsovereenkomst zoals de plaats waar wordt gewerkt als

er geen vaste werkplek is, concrete vakantie- en verlofregelingen, opleidingsbeleid en

procedures bij ontslag (inclusief opzegtermijnen). Daarnaast mogen werkgevers niet langer

van werknemers verlangen om vaak op onvoorspelbare momenten te werken. Deze

wetswijziging heeft vooral gevolgen voor werknemers met een oproepcontract. Werkgevers

moeten er dus (nóg) meer aan doen om een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon te

creëren. In ieder geval moet worden gewerkt met referentiedagen en moet een werkverzoek

4 dagen van tevoren worden gedaan.

In het wetsvoorstel is extra bescherming opgenomen voor werknemers die een beroep doen

op bovenstaande rechten. Een werknemer mag, kort gezegd, hierom niet worden

ontslagen of worden benadeeld.

15


Viermakelaars

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!