06.10.2022 Views

Programmaboekje Innovatiefestivalmarkt

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Innovatiefestivalmarkt</strong><br />

Welkom!<br />

Laat je inspireren door innovaties<br />

die jouw werk makkelijker maken en de zorg<br />

voor cliënten prettiger!<br />

Waarom doen we dit?<br />

De zorgwens en behoefte van onze cliënten staan centraal in wat wij als Patyna doen.<br />

De relatie tussen cliënt en medewerker is daarbij belangrijk. Om te beoordelen hoe innovaties<br />

in de facilitaire en technische dienst kunnen bijdragen aan het bieden van waardevolle zorg<br />

aan onze cliënten, hebben we jouw expertise nodig. Daarom focust de <strong>Innovatiefestivalmarkt</strong><br />

op de mening en ideeën van alle medewerkers.<br />

Eten & Drinken<br />

Receptie<br />

Schoonmaak en<br />

afvalverwerking<br />

Techniek en<br />

(Groen) onderhoud<br />

Linnenverzorging


Programma<br />

Op het festivalterrein vind je meer dan tien<br />

verschillende bedrijven met innovaties op<br />

de gebieden Eten & Drinken, Receptie,<br />

Schoonmaak en Afvalverwerking, Techniek en<br />

(Groen)onderhoud en Linnenverzorging.<br />

Laat je inspireren, deel je mening en eigen<br />

ideeën en kom gezellig samen met je collega’s!<br />

Een greep uit de innovaties:<br />

HTC Advies > workshop ca. 30 minuten (op beide dagen om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur)<br />

Woensdag: toekomstbestendige concepten eten & drinken in de zorg<br />

Donderdag: onbewust gedrag in eten & drinken in de zorg<br />

Giezeman Gordijnservice > mobiele gordijnwasserij en herstelservice<br />

Diversey > o.a. calculatie en medewerkersapp; innovatieve werkmaterialen<br />

Distrivers BV > eiwitrijke voeding: makkelijk en snel maaltijden klaarmaken<br />

Donker Groen Sneek > duurzaam groenonderhoud<br />

19. Distrivers<br />

17. Botmas<br />

5. Carel Lurvink<br />

Facility<br />

8. NNRD inzameling<br />

& recycling<br />

7. Giezeman<br />

Gordijnenservice<br />

6. Diversey<br />

9. Rentex<br />

12. Eef 10. BHV<br />

23. Patyna<br />

keuken<br />

22. Oving<br />

Projectinrichting<br />

7<br />

19 17<br />

23<br />

22<br />

5<br />

8<br />

6<br />

16<br />

12<br />

13<br />

15<br />

10<br />

11<br />

Daves<br />

muziek<br />

18<br />

21<br />

Oranka<br />

vruchtsappen<br />

Moods<br />

koffie<br />

20<br />

4<br />

9<br />

2<br />

14<br />

3<br />

1<br />

Entree<br />

Zoek de Razende<br />

16. Regts<br />

13. Huisvesting<br />

15. Jos ten Berg<br />

14. ICT<br />

11. Donker Groen<br />

groenvoorziening<br />

Reporter op en deel<br />

jouw ideeën!<br />

4. Readme<br />

bewegwijzering<br />

3. HTC foodservice<br />

& hospitality<br />

1. Bringme<br />

Virtuele receptie<br />

2. Holoconnects<br />

Een unieke beleving


<strong>Innovatiefestivalmarkt</strong><br />

Woensdag 12 en<br />

donderdag 13 oktober<br />

van 11.00 – 19.00 uur<br />

Terrein Ielanen, Harste 11 Sneek,<br />

rechterkant gebouw<br />

• Wij zorgen voor een hapje en een drankje;<br />

• Je kunt feedback geven bij de enquêtezuilen.<br />

Eten & Drinken<br />

Receptie<br />

Schoonmaak en<br />

afvalverwerking<br />

Techniek en<br />

(Groen) onderhoud<br />

Linnenverzorging

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!