18.10.2022 Views

Installatie & Bouw NL Jaarboek 2022-202

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2022-2023

INSTALLATIE & BOUW JAARBOEK JAARBOEK OVER INSTALLATIETECHNIEK, KLIMAATBEHEERSING EN ELEKTRICITEIT

INSTALLATIEENBOUW.NL/JARBOEK

INSTALLATIE&BOUW

JAARBOEK OVER INSTALLATIETECHNIEK, KLIMAATBEHEERSING EN ELEKTRICITEIT

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK

JAARBOEK


INSTALLATIE&BOUW

JAARBOEK


Voor een gezond

en comfortabel

binnenklimaat.

Belimo ruimtesensoren

De nieuwe ruimtesensoren (sensoren en ruimtebedieningsmodules) zijn de perfecte aanvulling op ons huidige assortiment. Met de

uitbreiding van ons assortiment voor zichtbare plaatsing in ruimtes, biedt Belimo een elegant en tijdloos design. Voor installateurs is de

snelle installatie van belang en systemintegrators stellen de eenvoudige inbedrijfstelling met een smartphone op prijs. Eindgebruikers

genieten niet alleen van een comfortabel en gezond binnenklimaat maar ook van de intuïtieve bediening.

– Esthetisch, tijdloos design

– Ruimtebedieningsmodules met ePaper-touchdisplay

– Snelle installatie dankzij steekklemmen en klikbare afdekking

– Configuratie en diagnose van actieve ruimtesensoren via de Belimo Assistent App

Ontdek de voordelen

www.belimo.nl

BELIMO Servomotoren B.V. Riezebosweg 5, NL-8171 MG Vaassen

Tel. +31 (0)578 576 836, info@belimo.nl, www.belimo.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 07.30 - 17.00 uur


JAARBOEK

VOORWOORD

2022-2023

Meer dan 40 vaste adverteerders blikken terug én vooruit

De bouw is flink aan het moderniseren. Onder andere de onzekere beschikbaarheid van materialen, de transitie van fossiele brandstoffen naar

groene energie én het tekort aan technisch geschoold personeel vragen om nieuwe denk- en werkwijzen, waar ook de installatiesector in mee

moet gaan. Dat dit leidt tot verrassende initiatieven, kunt u zien in ons Installatie & Bouw Jaarboek.

In dit jaarboek blikken meer dan veertig vaste partners van Installatie & Bouw terug op hun jarenlange (succesvolle) ondernemerschap, maar

vooral ook vooruit: hoe gaan zij om met de veranderingen en uitdagingen in de markt? Welke producten hebben zij ontwikkeld om projecten

sneller, efficiënter en duurzamer te maken en om faalkosten tot een minimum te reduceren? En welke prachtige voorbeeldprojecten hebben zij

hiermee reeds uitgevoerd?

Van verwarming, koeling en ventilatie/luchtbehandeling tot en met sanitaire installaties, waterbehandeling, noodstroomtechnieken, databekabeling,

kabelbescherming, stekerbaar installeren, zonne-energie, duurzame energieopslag, gebouwautomatisering, monitoring en gereedschappen:

in dit jaarboek komen echt álle facetten van de installatietechniek aan bod. Niet verwonderlijk, want deze technieken raken steeds

meer met elkaar verweven. Installateurs moeten vandaag de dag echt van álle markten thuis te zijn, om projecten tot een succesvol einde te

brengen. Kennisdeling is in dit kader een must, waarin wij heel graag ondersteunen. Bijvoorbeeld door de nieuwste producten in de markt voor

het voetlicht te brengen. Of misschien kunnen de diverse mooie projecten in deze uitgave u inspireren, zoals de uitbreiding van het Meander

Medisch Centrum in Amersfoort en de renovatie van de Vijverhorst in Nijmegen?

Ook dit keer zijn we er weer in geslaagd om een bomvolle en zeer interessante uitgave voor u samen te stellen. Ik wens u veel leesplezier en

alle goeds voor 2023!

Lieke van Zuilekom


INSTALLATIE&BOUW

JAARBOEK 2022-2023

COLOFON

Verschijnt 1 x per jaar en is een jaarlijkse bijlage van

Platform over installatietechniek, Klimaatbeheersing

en Elektriciteit

UITGEVER

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249

6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

EINDREDACTIE

Lieke van Zuilekom

REDACTIETEAM

Tim van Dorsten, Tjerk van Duinen, Chris Elbers, Desiree

Pennings, Liliane Verwoolde en Lieke van Zuilekom

PROJECTMANAGER

Sander van Hout

s.vanhout@louwersmediagroep.nl

BLADMANAGERS

Sander van Hout

s.vanhout@louwersmediagroep.nl

Yakup Yalcin

y.yalcin@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock,

Sandra Reijnders

ADVERTENTIES

wetransfer.com

Onder vermelding van naam en uitgave

traffic@louwersmediagroep.nl

ABONNEMENTPRIJS

Nederland: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW

ABN AMRO

IBAN NL78 ABNA 0490 2820 67

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Installatie & Bouw magazine

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement

auto matisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Verspreiding vindt plaats via abonnementen en via

gerichte distributie in controlled circulation aan

adviesbureaus architecten, aannemers, installateurs,

gemeenten, grote industriële organisaties, opdrachtgevers,

projectontwikkelaars, zorginstellingen, woningbouwverenigingen

(semi-)overheidsinstellingen,

brancheorganisaties en toeleveranciers.

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor

schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Schilt bedrijven

‘We zijn constant met duurzaamheid bezig’ 8

Vaillant

Connectivity voor gevorderden 10

Isolectra BV

De kracht van creatie, innovatie en timing 14

Intergas Verwarming BV

Hybride warmtepomp als eindoplossing 16

Ned Air

Ondernemend fabrikant met nieuw perspectief 20

Daikin

Een optimale binnenluchtkwaliteit in elke ruimte 22

Schneider Electric

SF6-vrije verdelers: match van pure lucht en slimme vacuümtechnologie 26

Klemko Techniek

Goed materiaal is het halve werk 28

Belimo Servomotoren BV

Minder praten, meer doen 32

Systemair

Een optimaal klimaatcomfort; ook op het water 35

Groupe Atlantic Nederland

Totaaloplossingen voor een all-electric binnenklimaat 36

ETEX

Manchet knijpt bij brand kunststof buizen dicht 38

Top Systems B.V.

Uitwisselbare accu’s maken generator overbodig 42

WAGO

Stekerbaar installeren speelt in op woningbouwbehoefte van vandaag én morgen 47

Renson

Voor elk project een vraaggestuurd ventilatiesysteem 48

Comelit

With you. Always! 50

PaletteCAD

Uitgebreide badkamerontwerpen voor een vast bedrag per maand 52

Webeasy

Een perfecte integratie van zorg én IoT-netwerk 56

Pantaflex

‘Zelfs de sterkste kabels moeten soms beschermd worden tegen invloeden van buitenaf’ 58

Conpro Condensor Bescherming BV

‘Samen maken we de duurzame belofte waar’ 61

Instamat Warmtetechniek BV

De opkomst van de elektrische radiator 62

Spirotech

Hogere systeemwaterkwaliteit, verbeterde performance 64

Rexcom

Groeiend belang voor veiligheidsnorm ethernetkabels 68


INHOUD

Vortvent

Energiezuinig ventileren met variabel volumekleppen 71

HVAC Nederland

Allrounder in binnenklimaatoplossingen 72

SIEGENIA

Een gezond binnenklimaat dankzij decentrale ventilatie 76

Coolworld Rentals

Flexibele huuroplossingen voor koeling én verwarming 79

Koninklijke van Twist

‘Verandering is onze enige constante’ 80

DUCO

​Toekomstbestendig gerenoveerd 82

Panflex

De stilste dempers van Nederland 85

Delta Water Softeners Nederland

Eerste en énige KIWA-gekeurde waterontharders 88

WILDKAMP

50 jaar toegevoegde waarde in water, elektra en lucht 90

Helukabel

‘Je maakt het met de juiste kabels en snoeren’ 94

Brink Climate Systems

‘Eerst ventileren, daarna pas isoleren’ 97

Pon Power B.V.

‘Fit-for-purpose’ productlijn voor noodstroomtoepassingen 99

Studium

Leren moet je doén 100

Durocan

Breed toepasbare warmtepompen voor de Nederlandse markt 103

GREE

A-merk introduceert nieuwe warmtepomp 104

Rekon Installatietechniek

Iedere installatie in topconditie 109

Euromate

Professionele luchtreinigers: de ideale combi met ventilatie- en luchtbehandelingssystemen 110

Teleflex

Het raam als dubbelfunctie 112

Ecophon

Akoestische plafonds, effectief en nu ook naadloos 116

Breman Installatiegroep

Duurzaam renoveren, met respect voor de rijke historie 118

Van Hees Elektrotechniek & ICT

Klaar voor morgen 122

Tork

Verbeter de productiviteit binnen je bedrijf! 125

Klimaatservice Holland B.V.

De nieuwste installatietechnieken, in een hypermoderne jas 126

Beeld: Unsplash.com

80

116

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

installatieenbouw.nl

22


Schilt bedrijven

VAN BINNENKLIMAATSYSTEMEN TOT MEDEWERKERS EN KLANTRELATIES:

‘WE ZIJN CONSTANT MET DUURZAAMHEID BEZIG’

Van complete luchtkanalensystemen tot componenten voor airconditioninginstallaties en van flexibele geluiddempers tot brandkleppen, roosters

en volumeregelaars: Schilt is al 46 jaar specialist in het adviseren, ontwerpen, fabriceren, leveren, monteren en onderhouden van

hoogwaardige luchttechnische componenten en installaties. Duurzaamheid speelt hierin een essentiële rol.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Schilt bedrijven

Duurzaamheid zit ook stevig verankerd in de Schilt productoplossingen.

Sinds de oprichting van Schilt in 1976 heeft het

bedrijf een flinke groei doorgemaakt. Anno 2022

werken ruim honderdtwintig medewerkers bij de

werkmaatschappijen Schilt Airconditioning, Schilt

Luchtkanalen en Schilt Luchttechniek, die gezamenlijk

het complete binnenklimaatpakket voor

de installateur verzorgen. “Hierbij zijn we constant

met duurzaamheid bezig”, vertelt Algemeen Directeur

Joop Heesen. “We beschikken sinds anderhalf

jaar over het CO 2

-Bewust Certificaat niveau

3 en nemen deel aan de CO 2

-Prestatieladder van

SKAO, waarmee we op een bewuste manier onze

uitstoot verminderen. Een mooi voorbeeld in dit

kader is de installatie van een zonnepanelenpark

op het dak van onze bedrijfspanden in Meerkerk.

Dankzij circa 1.200 panelen kunnen we een groot

deel van ons stroomverbruik zelf opwekken. Ook

‘Alleen door écht samen te werken,

komen we tot meer efficiëntie in de

uitvoering van projecten én een beter

(en duurzamer!) eindresultaat’

breiden we ons wagenpark gefaseerd uit met volledig

elektrische of hybride auto’s en voldoen alle

vrachtwagens aan de nieuwste milieunormen.

Verouderd materieel wordt stap voor stap vervangen

en inmiddels zijn diverse elektrische heftrucks

aangeschaft. Maar duurzaamheid gaat verder en

zit ook stevig verankerd in onze productoplossingen

en relaties.”

Als voorbeeld noemt Heesen de warmtepompinstallaties

waarmee duurzaam en energie-efficiënt

verwarmd kan worden. Of wat dacht je van de

luchtkanalensystemen, die zeer hoog scoren op

het vlak van duurzaamheid en energiezuinigheid

en die volledig voldoen aan luchtdichtheidsklasse

Luka C? “Duurzaam ondernemen is tot de cultuur

van onze onderneming gaan behoren. We kiezen

8 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Schilt bedrijven

Dankzij circa 1.200 panelen kunnen de Schilt bedrijven een groot deel van hun stroomverbruik zelf opwekken.

nooit voor snel gewin, maar steken tijd en energie

in het opbouwen en onderhouden van langdurige

relaties met opdrachtgevers. Want alleen door

écht samen te werken, komen we tot meer efficiëntie

in de uitvoering van projecten én een beter (en

duurzamer!) eindresultaat. Om deze reden zijn we

ook al jaren trouw aan onze vaste leveranciers.”

Stabiele en duurzame basis

“Het allerbelangrijkste voorbeeld van duurzaamheid

zit hem echter in onze mensen”, aldus Heesen.

“We vieren regelmatig jubilea, waarbij het

niet ongebruikelijk is dat medewerkers al 35

jaar of langer voor ons werken. Iets wat we in de

huidige maatschappij niet heel vaak meer zien.

Als ik me afvraag hoe dit kan, kom ik weer uit

bij duurzaamheid. We geloven in het duurzaam

omgaan, stimuleren, ontwikkelen én prikkelen

van medewerkers. Maar ook in een bedrijfscultuur

waarin medewerkers zichzelf kunnen ontplooien

en kansen en verantwoordelijkheden krijgen.

Onze organisatie is plat en leidinggeven doen we

bottom-up. Dat biedt ons een ongelooflijk stabiele

en duurzame basis van kennis, initiatief, ontwikkeling

en inzet, waarvan ook onze partners de zoete

vruchten plukken.”

BIM-implementatie

“Dankzij deze basis kunnen we zowel op kleine als

grote projecten professioneel opereren, zonder in

te boeten aan de kwaliteit die je van een familiebedrijf

mag verwachten”, benadrukt business

development manager Leo ’t Jong. “Deze kwaliteit

wordt gewaarborgd door een verregaande certificering

en kwaliteitscontrole. Naast Luka-lid zijn we

VCA-gecertificeerd, STEK-erkend en PED-gecertificeerd.

Bovendien zetten we hoog in op BIM, dat

steeds meer gemeengoed wordt in de bouw. Van

ontwerp t/m calculatie, productie, uitvoering en

beheer. Een mooi voorbeeld hiervan is onze uitgebreide

BIM-implementatie, waarin zowel wordt

gefocust op een efficiënte calculatie en verrijking

van de BIM-modellen als op een optimale ketensamenwerking.”

Complete luchtkanalensystemen

Schilt Luchtkanalen voorziet graag in het ontwerp,

de levering en de montage van complete luchtkanalensystemen,

inclusief bijbehorende componenten

van marktleider TROX. Binnen de werkmaatschappij

is bovendien een speciale afdeling opgezet voor de

ronde luchtkanalen: Schilt Rokan, met een programma

ronde spiraalgefelste buizen en hulpstukken in

alle soorten en maten. “Indien gewenst leveren wij

klanten een totaalpakket, inclusief flexibele slangen,

roosters, brandkleppen en montagematerialen”, aldus

’t Jong. “ Ook kunnen wij het inmeten op locatie

verzorgen en verwerken we alle gegevens in productie-

c.q. montagetekeningen.”

Luchttechnische componenten

Sinds 1985 en in een voor Nederland uniek voorraadhouderschap

levert Schilt TROX-producten

uit voorraad. In het 5.000 m² grote magazijn van

Schilt Luchttechniek liggen de belangrijkste onderdelen

van het TROX-leveringsprogramma standaard

op voorraad. Voor 14 uur besteld, betekent:

morgen in huis. “Ook zijn wij dealer van o.a. DE

WIT ventilatoren en beschikken wij over een eigen

Rodaco-lijn flexibele slangen en geluiddempers

voor luchtkanalen”, vertelt ’t Jong. “Bijvoorbeeld

de ventilatoren onderscheiden zich door een zeer

hoge capaciteit en eenvoudige montage. Bovendien

zijn ze geluids- en onderhoudsarm.”

Duurzame airconditioning

Schilt Airconditioning verzorgt de levering, montage,

inbedrijfstelling en het onderhoud van split-airconditioningsystemen

en VRF-systemen van verschillende

wereldmerken, waaronder Carrier, Toshiba,

Panasonic en LG. “Stuk voor stuk systemen waarmee

gekoeld, verwarmd, ontvochtigd en geventileerd kan

worden, tegen een laag energieverbruik en met een

zeer hoog rendement”, aldus ’t Jong. “Ook leveren

we mobiele airconditioners, allemaal direct uit voorraad.

Als onafhankelijke leverancier leveren en plaatsen

we op verzoek bovendien installaties van andere

A-merken, zoals Mitsubishi Electric en Daikin. Zo bieden

wij voor iedere ruimte en iedere toepassing een

hoogwaardige oplossing.” ❚

Indien gewenst leveren de Schilt bedrijven een totaalpakket. Van de installaties op het dak t/m de roosters in

de ruimtes.

SCHILT BEDRIJVEN

Energieweg 29

4231 DJ Meerkerk

T +31 (0)183 35 25 44

E info@schiltbedrijven.nl

W www.schiltbedrijven.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 9


Vaillant

CONNECTIVITY VOOR GEVORDERDEN

Verbinden is een weg met vele voordelen. Voor Vaillant, een van de grootste producenten van verwarmingssystemen in Europa, is dat een

vanzelfsprekende gedachte. Connectiviteit wordt daarom al jaren doorgevoerd in alle belangrijke systemen, dus ook in cv-ketels, warmtepompen

en hybride systemen. De communicatie vindt plaats via slimme thermostaten, plug-and-play internetmodules en myVAILLANT Pro, de

praktische app waarmee de installateur zijn dienstverlening tijd- en kostenbesparend kan indelen.

Tekst Tjerk van Duinen | Beeld Vaillant

Problemen als het dalen van de waterdruk meldt myVAILLANT Pro tot wel zeven dagen eerder. Tevens wordt online diagnose mogelijk.

Een moderne gebouwde omgeving zonder internet

is tegenwoordig niet meer denkbaar. Vooral

in de installatietechniek heeft de digitalisering de

laatste tijd een enorme slag gemaakt. De redenen

zijn bekend: digitalisering maakt het mogelijk om

installaties slimmer aan te sturen, energie te besparen,

beter in te spelen op het gebruik, storingen

eerder te herkennen (predictive maintenance)

en op afstand in te grijpen. Connectiviteit is

daarom een speerpunt in de productontwikkeling

van Vaillant, dat bijvoorbeeld in 2006 de eBUS

communicatietechnologie heeft geïntroduceerd.

De focus op connectiviteit heeft aan de ene kant

geleid tot een reeks cv-ketels, warmtepompen en

hybride systemen die te verbinden zijn en data genereren

(of hierop zijn voorbereid). Aan de andere

kant zijn er de thermostaten, communicatiemodules

en apps die de verbinding en het werken met

data mogelijk maken.

Thermostaten

Op het gebied van thermostaten biedt Vaillant

bijvoorbeeld de sensoHOME, sensoCOMFORT

en vSMART. De sensoHOME is een eenvoudig te

installeren en bijzonder gemakkelijk in te regelen

kamerthermostaat. Het apparaat heeft een

groot display met een duidelijke menustructuur.

Door een extra buitensensor aan te sluiten,

wordt het een eenvoudige en energie-efficiënte

systeemregeling die de thermostaat kan laten

reageren op de buitentemperatuur. Een stap

verder gaat de sensoCOMFORT, waarmee complexere

systemen te regelen zijn. Deze thermostaat

kan een all-electric warmtepompsysteem

met één cv-groep en een boiler aan, maar ook

complexere installaties met maximaal negen

verwarmingscircuits en hybride systemen. Ook

hier is sprake van een fraaie display en intuïtieve

bediening.

Interface

Zowel de sensoHOME als sensoCOMFORT zijn

via de sensoNET gateway te verbinden met het

internet. sensoNET is een compacte interface die

in een paar stappen te monteren en installeren

is. De installateur kan zo de verwarmingsinstallatie

bij de klant monitoren en optimaliseren via

myVAILLANT Pro. De consument kan zijn verwarming

bedienen met de myVAILLANT app. Uiteraard

gebeurt dit veilig in een VDE-gecertificeerde

omgeving.

Bij de vSMART thermostaat is de communicatiemodule

reeds bijgeleverd. Via deze eenvoudige,

witte en draadloze unit kan de temperatuur handmatig

worden ingesteld, maar dat kan ook via de

gratis app. Daarin kunnen meerdere bewoners

kamertemperatuur, weekprogramma's voor cv en

warm water eenvoudig instellen. Het meest effici-

10 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Vaillant

De installateur kan overal, ook vanuit zijn auto klantinformatie en storingen inzien.

ënte stookprofiel wordt bepaald op basis van de

via internet verkregen buitentemperatuur. De thermostaat

leert het opwarmgedrag van de woning

en kan daardoor op de gewenste tijd de ruimtes

op temperatuur brengen.

myVAILLANT Pro

Voor de installateur heeft Vaillant de myVAILLANT

Pro app ontwikkeld. In deze digitale omgeving

kunnen alle geïnstalleerde Vaillant verwarmingsinstallaties

digitaal beheerd worden, vanuit huis,

op de zaak of waar ook maar internettoegang is.

De voordelen voor zowel installateur als klant:

- De online omgeving maakt monitoring van

installaties mogelijk, toont foutcodes, geeft suggesties

bij de planning van reparaties en laat de

klantgeschiedenis zien in één oogopslag.

- Problemen als het dalen van de waterdruk

meldt myVAILLANT Pro tot wel zeven dagen eerder.

Bovendien wordt online diagnose mogelijk.

‘De gemiddelde uitvaltijd is met 30% te

reduceren in vergelijking met toestellen die

niet zijn verbonden’

Zo kan de installateur een deel van de oorzaken

door de klant (bewoner) zelf laten oplossen, die

daarmee onnodige kosten bespaart. Grotere problemen,

zoals het uitvallen van een cv-systeem,

kan de app tegelijk met of zelfs eerder dan de

klant ontdekken. Hiermee is de gemiddelde uitvaltijd

met 30% te reduceren in vergelijking met

toestellen die niet zijn verbonden.

Goed voorbereid op weg

Installateurs kunnen hiermee kostbare tijd besparen.

In een tijd waarin het werk ze over de

oren groeit, is dat geen overbodige luxe. De

winst zit onder meer in het veel beter en slimmer

kunnen plannen van het werk. Door de live

monitoring zijn foutcodes al binnen voor vertrek,

handleidingen, bedradingsschema’s met exploded

views en onderdeleninzichten bij de hand

en kan de reparatie goed voorbereid en met de

benodigde gereedschappen veelal in één keer worden

afgerond. Op deze wijze profiteren zowel de

installateur als klant van de vele mogelijkheden die

verbinden biedt. ❚

VAILLANT

Paasheuvelweg 42

1105 BJ Amsterdam

T +31 (0)20 56 59 200

E info@vaillant.nl

W www.vaillant.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 11


MyComelit App.

U KUNT NIET

MEER ZONDER!

Eenvoudig, direct en op maat. MyComelit maakt

dankzij alle beschikbare diensten het werk van alle

professionals een stuk eenvoudiger: installateurs,

ontwerpers, systeemintegratoren, veiligheidsmanagers,

gebouwbeheerders, groothandels en architecten.

Waar wacht

u nog op?

De Comelit wereld

binnen handbereik!

Comelit Nederland BV

Buitendijks 1

3356 LX Papendrecht

+31 (0)78 6511201

www.comelit.nl

info@comelit.nl


Beste

uit de test

NTA8800

#BENGbooster

Geef jouw

binnenklimaat

een boost met

de combinatie

van slimme

balansventilatie

en warmtepomp

Beste bijdrage

BENG 2 & 3

De beste BENG-score haal je

met deze topcombinatie

In goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen is ventilatie van groot

belang. De HRC SmartComfort wint warmte of koude terug. Hier door

draait de Alfea R32 warmtepomp in een optimaal werkingsgebied

met een zeer laag energieverbruik en gegarandeerd comfort.

Combinatie met beste

bijdrage aan BENG 2 en BENG 3

Complete oplossing

voor een comfortabel en

gezond binnenklimaat

Geluidsarm totaalpakket

HRC SmartComfort Alfea R32 warmtepomp Climeleon omkasting buitenunit

F-ctrl tot -0,41 en tot 5dB

stiller door zonesturing

Hoogste taprendement

van 2,8 volgens NTA 8800

Optie voor tot 7dB

extra geluidsreductie

Ga voor meer

informatie naar

de website. Scan

de QR-code!

/ info@.nl@groupe-atlantic.nl / +31 (0)318 54 47 00

groupe-atlantic.nl/bengbooster


Isolectra BV

STEKERBAAR INSTALLEREN VOOR ALLE BOUWMETHODEN

DE KRACHT VAN CREATIE,

INNOVATIE EN TIMING

Wieland RST20 ® -systeem.

Wieland GST18 ® -systeem.

“De bouw is flink aan het moderniseren”, merken algemeen directeur Werner Hulst en marketing manager Casper Bontenbal van Isolectra.

“Onder andere het tekort aan technisch geschoold personeel, de onzekere levertijden en de stikstofproblematiek vragen om nieuwe denk- en

werkwijzen, waarbij de nadruk ligt op duurzaamheid en efficiëntie. Dat is de toekomst, die vandaag al begint! Met onze kennis van nu, sorteren

wij graag voor op de vraagstukken van later.” Om bewegingen naar en op de bouw te reduceren, wordt steeds meer prefab gebouwd. “Niet

verwonderlijk, want hiermee wordt de snelheid én kwaliteit van bouwen vergroot”, aldus Hulst. “Bouwsystemen en installaties worden onder

de beste klimaat- en arbeidscondities samengebouwd. Bovendien kan circulair en losmaakbaar gebouwd worden. Stekerbaar installeren sluit

hier naadloos op aan, mits de processen hiervoor op orde zijn.”

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Isolectra BV

Stekerbaar installeren is alleen interessant, wanneer

je hier bewust voor kiest. Projectmanagers,

engineers én montageteams moeten bereid zijn

om juist díe maatregelen te nemen, die passen bij

de betreffende bouwmethode. “Elke bouwmethode

vraagt om andere materialen, samenstellingen

en levermomenten”, benadrukt Hulst. “Bovendien

gelden specifieke do’s en don’ts voor de aansluiting

ervan. Pas wanneer alle regels goed worden

opgevolgd, kan geprofiteerd worden van een veilige

en (kosten)efficiënte installatie.”

De prioriteit schuift naar voren

Bij prefab bouwen in het algemeen – en stekerbaar

installeren in het bijzonder – verschuift de

prioriteit van uitvoering naar ontwerp en werkvoorbereiding,

benadrukt hij. “Hier moet voldoende

tijd voor vrijgemaakt worden, wat tevens

geldt voor de afstemming met alle stakeholders.

Hoe gaat het gebouw eruitzien? Welke installaties

moeten op welke plekken geïnstalleerd worden?

Zeker in de prefab betonbouw, tunnelbouw en

gietbouw is dit cruciaal, omdat aanpassingen achteraf

lastig zijn.”

Oorsprong in de droge bouw

Stekerbaar installeren vindt zijn oorsprong in

de droge (af)bouw. Grondlegger van deze innovatieve

installatiemethode is Isolectra, dat de

afgelopen decennia is uitgegroeid tot marktleider

met het merk Wieland. “Zeer vertrouwd én

gewaardeerd in de droge bouw is ons Wieland

Dankzij het RST20 ® -systeem kunnen installateurs de voordelen van stekerbaar installeren ook in de prefab

betonbouw ervaren.

GST18 ® -systeem”, aldus Bontenbal. “Niet verwonderlijk,

want dit IP40-systeem is flexibel, goed verkrijgbaar,

snel én efficiënt. Ook wordt het continu

doorontwikkeld en verbeterd, op basis van nieuwe

inzichten en wensen uit de markt. Wieland GST18 ®

kan uitstekend worden toegepast in bijvoorbeeld

unitbouw en houtskeletbouw. Maar ook in tal van

andere projecten, waarin gewerkt wordt met holle

wanden en/of holle plafonds. Om duurzaamheid

en efficiëntie hier naar een nóg hoger niveau te

tillen, werken we steeds meer met assemblies,

waarbij kabeldozen al compleet voorgemonteerd,

gekit en inclusief GST18 ® snoeren en WCD’s of

schakelaars worden geleverd.”

Pionier in prefab betonbouw

Al snel na de introductie ontstond de vraag om

de assemblies ook beschikbaar te maken voor de

prefab betonbouw. “Wanneer bouwdelen onder

natte omstandigheden worden samengebouwd, is

een IP40 installatiesysteem echter niet geschikt”,

aldus Bontenbal. “Speciaal voor deze situaties

hebben wij het IP66/68/69k RST20 ® -systeem

ontwikkeld, dat een uitstekende waterdichting én

kwalitatief hoogwaardige installatie van stekers,

inbouwdozen en andere componenten in álle

bouwomstandigheden garandeert. Het RST20 ® -

systeem is zo robuust en betrouwbaar, dat het

ook gecertificeerd is om direct, zonder buizen,

14 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Isolectra BV

Om stekerbaar installeren in ruwbouwomgevingen succesvol te maken, is het belangrijk dat installateurs duidelijk geïnstrueerd worden.

‘Stekerbaar

installeren is alleen

interessant, wanneer

je hier bewust

voor kiest’

ingegoten te worden in prefab betonwanden en

-vloeren! Hierdoor kunnen installateurs de voordelen

van stekerbaar installeren ook in de prefab

betonbouw ervaren.”

Evolutie voor tunnelbouw

en gietbouw

De technische innovatie leidde tevens tot een

systeem voor tunnelbouw en gietbouw, waarin

opnieuw specifieke uitdagingen gelden. “Tunnelbouw

en gietbouw zijn veel meer on site georiënteerd”,

vertelt Hulst. “Een belangrijke trend

binnen deze bouwmethoden is het reduceren van

arbeidstijd. Maar ook het nuttig inzetten van personeel,

door repeterende werkzaamheden efficiën-

ter te maken. Een derde argument om ook hier

voor stekerbaar installeren te kiezen, is dat installateurs

minder afhankelijk worden van kraantijd.

De lichte en compacte installaties kunnen heel

eenvoudig en met een standaard (bouw)lift naar

de juiste plekken worden gebracht. Minder tijd,

minder materiaal en minder gereedschappen op

de bouwplaats zorgen bovendien voor minder ongelukken,

waardoor stekerbaar installeren ook de

veiligheid ten goede komt.”

Geschikt voor extreme

omstandigheden

In de tunnelbouw en gietbouw zijn extreme omstandigheden

aan de orde van de dag, weet Bontenbal.

“Er wordt gewerkt in weer en wind. Ook

worden de elektrische installaties aangebracht

op het betonijzer, waarop mensen lopen, materialen

en gereedschappen worden geplaatst, beton

wordt gestort én met behulp van een trilapparaat

luchtbellen uit het beton worden verwijderd. Zou

het Wieland RST20 ® -systeem ook hiervoor geschikt

zijn? Samen met Wieland hebben we de mogelijkheden

onderzocht en een uitgebreid test- en certificatietraject

doorlopen. We hebben de RST20 ® -

stekers ingegoten in beton en een uitgebreide

duurproef gedaan, onder zeer strenge condities.

Ook hebben we, samen met ons zusterbedrijf TKF,

een kabel voor ruwbouwomgevingen ontwikkeld.”

Hulst: “Innovatief is ook onze adapter, waardoor

we bestaande inbouwdozen kunnen uitvoeren

met een kabel in plaats van buis. Hierdoor wordt

de kabel in de kabeldoos beter beschermd en een

juiste aansluiting geborgd.”

Om stekerbaar installeren in ruwbouwomgevingen

succesvol te maken, is het belangrijk dat

installateurs duidelijk geïnstrueerd worden. “Verbindingen

moeten op de juiste manier worden gemaakt”,

aldus Hulst. “Bovendien mogen de afdekkapjes

niet vergeten worden. En zo zijn er nog tal

van ‘lessons learned’, die we graag met de markt

delen.” Benieuwd? Neem dan contact op met uw

Isolectra accountmanager. ❚

ISOLECTRA BV

Wilhelminakade 957

3072 AP Rotterdam

T +31 (0)10 285 54 44

E info@isolectra.nl

W www.isolectra.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 15


Intergas Verwarming BV

DE BESTE WEG VOORUIT

HYBRIDE WARMTEPOMP ALS EINDOPLOSSING

Intergas, marktleider in Nederland op het gebied verwarmingssystemen, vindt dat we sneller moeten en kunnen handelen om de klimaatdoelstellingen

voor 2030 te halen. Dat kan door grootschalig hybride systemen toe te passen in de woningen die daarvoor geschikt zijn of daartoe

betrekkelijk eenvoudig geschikt te maken zijn. Ten opzichte van warmtenetten en waterstofnetwerken en ook all-electric oplossingen is dit

financieel en technisch voor veel huishoudens wel haalbaar. Intergas heeft daar uiteraard alle systemen voor in huis.

Tekst Tjerk van Duinen | Beeld Intergas

Het principe van HR-hybride verwarmingssysteem,

een HR-ketel in combinatie met een

kleine warmtepomp, is simpel. De warmtepomp

verzorgt het grootste deel van het jaar de verwarming

en de ketel maakt het warme tapwater

aan en verzorgt de warmtevoorziening over de

dagen dat de temperatuur vlak boven of onder

het vriespunt zit. De ketel kan ook bijspringen

als de elektriciteit niet beschikbaar (of erg duur)

is. Peter Cool, Technisch Directeur van Intergas,

ziet nog meer voordelen. “Er is relatief weinig

materiaal nodig en de installatiekosten zijn beperkt

omdat alleen het toestel geplaatst hoeft te

worden, zonder verdere aanpassing van de woning.

De hybride leent zich ook uitstekend voor

massafabricage en er is nog een groot potentieel

aan gewichtsvermindering en daarmee (kost)

prijsverbetering.”

Alternatieven?

Dat kun je niet zeggen van de alternatieven. Cool:

“Warmtenetten vergen grote investeringen met

inzet van veel materialen en hebben niet de leercurve

en innovatiepotentie van massafabricage.

De eindgebruiker heeft eenmaal aangesloten ook

weinig te kiezen. Bovendien zijn warmtenetten

maar beperkt toepasbaar voor het verduurzamen

van de gebouwde omgeving. Het tweede alterna-

Buitenunit Intergas Xtend.

16 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Intergas Verwarming BV

Intergas Xtend buitenunit, Xtreme cv-ketel en compacte binnenunit. Bij oudere woningen kun je met een compact hybride systeem meteen aan de slag, is het bereik

enorm en het effect op de CO 2

-reductie groot.

tief, all-electric warmtepompen, is wegens de hoge

isolatievereisten alleen geschikt voor de nieuwste

jaargangen woningbouw. Een boilervat, nodig

voor douche- en badwater, neemt heel veel ruimte

in beslag en vergroot de investering.”

Besparingen

Om de klimaatdoelen voor 2030 te halen, zijn dit

volgens Cool niet de geschikte instrumenten. “De

belangrijkste klimaatdoelstelling is het beperken

van de CO 2

-uitstoot. Je kunt dat veel sneller en

met een kleinere investering bereiken door bij 1,7

miljoen huishoudens een HR-hybride oplossing

toe te passen. Dat levert een besparing op van 60

tot 80 procent in het gasverbruik en bij grootschalige

toepassing zijn de klimaatdoelen relatief eenvoudig

te halen. Een mechatronisch product als

een HR-hybride heeft het net als de HR-ketel in

de jaren ‘90 in zich om flink goedkoper te worden

door efficiencyslagen in de productie. Dat maakt

het systeem nog toegankelijker, zelfs zonder subsidie.

Als de leercurve is doorlopen en de markt

is volgroeid, zal de totaalprijs van de HR-hybride

inclusief installatie rond de 3.200 euro uitkomen.”

Data

Om helemaal van het gas af te komen, zijn vervolgstappen

nodig. “Geen enkele woning is hetzelfde

en daarom is informatie, in de vorm van

‘Je kunt de belangrijkste klimaatdoelstelling,

het beperken van de CO 2

-uitstoot, veel

sneller en met een kleinere investering

bereiken door bij 1,7 miljoen huishoudens

een HR-hybride oplossing toe te passen’

data, essentieel. Dat kan met de cloudoplossing

van Intergas die in een groot aantal woningen de

data van het verwarmingstoestel, de weersomstandigheden

en het kadaster combineert. We kunnen

met onze digitale techniek de energie-efficiency

van woningen en wijken realtime volgen en daarmee

het effect van besparingsmaatregelen. Onze

HR-hybridesystemen kunnen regeltechnisch ook de

energiegebruikskosten optimaliseren door slim in te

spelen op de variatie van de buitentemperatuur en

energieprijzen. Op de HR-hybride kan verdere elektrificering

volgen in de vorm van de HRe-hybride.

Daarin wekt de warmtepomp in combinatie met

batterij- en terugwintechniek de benodigde warmte

voor de woning op. Een andere richting is om de

restvraag naar gas op te vangen met groen gas, waterstof

of een combinatie daarvan. De meeste cvketels

van Intergas zijn met beperkte aanpassingen

al geschikt voor deze alternatieve brandstoffen.”

De boodschap van Intergas is duidelijk. Hybride is

geen tussenoplossing, het is de beste weg naar een

betaalbare energietransitie. Die is onmisbaar voor

het halen van de klimaatdoelen. Samen met het

isoleren op basis van data is HR-hybride voor veel

particuliere huishoudens de beste weg vooruit. ❚

INTERGAS VERWARMING BV

Europark Allee 2

7742 NA Coevorden

T +31 (0)88 878 85 00

E info@intergas.nl

W www.intergas-verwarming.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 17


HELUKABEL, VOOR ALLE KABELS DIE JIJ NODIG HEBT

Als internationaal leidende kabelfabrikant en leverancier van kabel, snoer en kabelaccessoires

zijn wij een betrouwbare partner voor jouw bedrijf. Vanuit ons Duitse logistieke centrum in

Hemmingen-Stuttgart en ons Nederlandse distributiecentrum in Budel, zijn wij in staat om

zeer korte levertijden en hoge servicegraad te realiseren. Wij hebben meer 40.000 producten

in ons assortiment voor de volgende toepassingen:

• Industriële kabels & draden

• Infrastructuur kabels

• Duurzame energie

• Transport & verkeer

• Media & Evenementen Technologie

• Spiraalkabels & voorgeassembleerde kabels

• Kabelaccessoires

Vind snel het juiste product met behulp van de Productfinder op onze website!

HELUKABEL ® B.V. • Randweg Zuid 19 • 6021 PT • Budel • tel 0495 - 499 049 • info@helukabel.nl • helukabel.nl


Data netwerken | Advies | Assembly | Academy

Al 32 jaar staan wij op het gebied van data oplossingen klaar voor onze

klanten. Voor alle CommScope databenodigdheden, server- en

netwerkkasten en assemblage op maat kunt u bij ons terecht.

Onze accountmangers en/of sales engineers geven u graag persoonlijk

advies over uw dataproject. Daarnaast verzorgen wij ook Commscope

trainingen voor al uw medewerkers. Indien gewenst, kunnen wij u ook

ondersteuning verlenen op locatie. Mede door onze ruime voorraad

en jarenlange samenwerking met onze leveranciers hebben wij korte

levertijden!

Kijk voor ons gehele assortiment op www.rexcom.nl

Commscope databekabeling

Contech & Rittal netwerk- en serverkasten

Commscope trainingen

Data center oplossingen

Advisering bij dataprojecten

Eigen assemblage afdeling

Gezellenstraat 7, Nijkerk | Tel. 033-246 1244


Ned Air

OVERNAME BIEDT KANSEN

ONDERNEMEND FABRIKANT MET NIEUW PERSPECTIEF

Ned Air is in Nederland een toonaangevende fabrikant van energiezuinige luchtbehandeling- en warmte-terugwinsystemen. Met klantgericht

denken en innovatief werken levert het bedrijf uit Kampen passende oplossingen voor scholen, kantoren en industrie. Per 1 januari 2023

maakt Ned Air deel uit van de klimaatdivisie van Ariston. “Een club die heel veel doet aan innovatie”, aldus Ned Air commercieel directeur

Hans Robben. “Wij voelen ons thuis in een dynamische omgeving als de installatiemarkt waar je snel moet kunnen schakelen. Voor ons is de

overname een mooi perspectief.”

Tekst Tjerk van Duinen | Beeld Ned Air

Ondertussen doet Ned Air ook goede zaken met centrale luchtbehandelingskasten.

20 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Ned Air

Ook het buitenland heeft de energiezuinige ventilatie-units voor het onderwijs ontdekt.

Dat snel kunnen schakelen is voor Ned Air

een tweede natuur. Het bedrijf heeft zich

vooral de laatste jaren ontwikkeld tot een

partij die vooral samen met adviseurs en opdrachtgevers

tot het beste eindresultaat komt.

“We doen dat met vakmensen die een ondernemende

mentaliteit hebben, of ze nu in de

techniek zitten of in de commercie. Dat maakt

het mogelijk vragen uit de markt te vertalen

naar concrete oplossingen.”

Schoolventilatie

“Dat hebben we onder meer gedaan met de compacte

EduComfort serie, de CO 2

-gestuurde decentrale

ventilatie-unit met warmteterugwinning voor

klaslokalen”, vervolgt Robben. “Die sluiten heel

goed aan op het Programma van Eisen (PvE) Frisse

Scholen. Schoolbesturen of installateurs kunnen bij

terecht voor zowel Klasse A, B of C, zowel bij nieuwbouw

als renovatie voor een fluisterstille oplossing.

Toen we warme zomers kregen, kwam de vraag om

koeling die wij beatwoorden met de EduComfort

1000 die optioneel voorzien is van geïntegreerde

koeling en verwarming. Voor renovaties van scholen

gebouwd voor 2012 is Klasse C toegestaan en

daarvoor hebben we de EduComfort 675 ontwikkeld.

Ondertussen maken we de units slimmer en

veel makkelijker te onderhouden, want stil staan

we nooit.”

‘Snel en klantgericht

kunnen schakelen

is voor ons een

tweede natuur’

Export

Inmiddels is Ned Air een van de grootste leveranciers

voor schoolunits in Nederland. Ook het buitenland

heeft de energiezuinige ventilatie-units

voor het onderwijs ontdekt. “Meer dan dertig

procent is export”, meldt Robben tevreden. “De

ventilatienormen liggen in België en Duitsland

bijvoorbeeld wat lager dus daar verwachten

we de komende jaren veel met de EduComfort

675 te kunnen doen, terwijl we die voor Frisse

Scholen Klasse C in Nederland hebben ontwikkeld.

Wat dat betreft zit je in een internationale

markt. Dat blijkt ook maar weer uit de overname.”

Ventilatietak Ariston

Die overname is een zeer grote transactie in de installatiewereld.

De Italiaanse Ariston Group neemt

hiermee voor bijna een miljard Euro (incl. aandelen)

Centrotec Climate Systems over, waar onder meer

Brink, Wolf en Ned Air deel van uitmaken. Ned Air

wordt zo een zusterbedrijf van bijvoorbeeld ATAG

Verwarming en Elco. Brink en Ned Air zullen – nog

steeds onder eigen naam opererend – samen met

Proklima uit Kroatië de ventilatietak van Ariston vormen.

“Voor ons is dit een goede ontwikkeling”, zegt

Robben. “Er zit veel innovatie in die club. Dat blijkt

onder andere uit de 26 Research & Development

competence centers die in Ariston schuilgaan. Dat

betekent meer kennis waar we gebruik van kunnen

maken en een fantastisch netwerk om onderdeel

van uit te maken. Dat biedt veel kansen voor productontwikkeling

maar ook voor verdere groei, zeker

voor de export.” Ondertussen doet Ned Air ook

goede zaken met centrale luchtbehandelingskasten,

die ze in elke gewenste configuratie en maatvoering

kunnen leveren van 350 m 3 tot 100.000

m 3 per uur. “In een staande binnen uitvoering of

zeer plat en liggend uitgevoerd op het dak zodat

de installatie niet zichtbaar is, we kunnen heel veel

vragen uit de markt beantwoorden. Waar mogelijk

samen, in co-creatie. Dat levert vaak het beste

eindresultaat op.” ❚

NED AIR

Constructieweg 49

8263 BC Kampen

T +31 (0)38 337 08 33

E info@nedair.nl

W www.nedair.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 21


Daikin

EEN OPTIMALE

BINNENLUCHTKWALITEIT IN ELKE RUIMTE

Met bijna 100 jaar ervaring in airconditioning en klimaatregeling weet Daikin dat er méér nodig is voor een perfect binnenklimaat dan alleen

verwarming en koeling. “Om ons comfort én onze gezondheid naar het hoogste niveau te tillen, moet ook aandacht worden besteed aan

binnenluchtkwaliteit, luchtvochtigheid en geluid”, vertelt Edwin Hoogerwerf, directeur van Daikin Nederland. “Bovendien moeten gebouw

én installaties exact worden afgestemd. Alleen zo kunnen we gezonde gebouwen creëren, waarin iedereen zich fijn voelt, productiever is en

minder vaak ziek is. Maar ook gebouwen waarin energievernietiging en (te) hoge energielasten niet meer aan de orde zijn.”

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Daikin

Of het nu gaat om koelen, verwarmen, luchtbehandeling,

airconditioning, koel-/vriessystemen of

intelligente besturingssystemen: Daikin beschikt

over de ervaring én het grootste assortiment klimaatoplossingen

om voor elke omgeving en elke

behoefte een passende, comfortabele en duurzame

binnenklimaatoplossing te realiseren. Van

woningen tot en met kantoren, winkels, hotels,

restaurants, scholen en talloze andere gebouwen,

aldus Hoogerwerf. “Samen met de installateur en

eindklant brengen wij graag de behoeften voor

ieder project in kaart.”

Digitale woonscan

Als gevolg van de energietransitie ziet Daikin een

groeiende vraag van bewoners die iets moeten of

willen met hun cv-ketel, maar geen idee hebben

waar te beginnen. “Bijvoorbeeld via onze digitale

woonscan kunnen wij deze bewoners heel goed

op weg helpen”, aldus Hoogerwerf. “Op daikin.nl/

woonscan kunnen zij heel snel én vrijblijvend ontdekken

welke Daikin oplossingen bij hun woonbehoefte

passen. Simpelweg door een aantal vragen

te beantwoorden, zoals: hoe oud is uw woning?

Welke maatregelen voor woningisolatie en/of

De Daikin Altherma 3 H MT/HT-serie kan met drie verschillende binnendelen gecombineerd worden,

met specifieke functies voor verwarmen, koelen en warmtapwaterbereiding.

22 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Daikin

In het Daikin Experience Center in Breukelen kunnen bewoners en installateurs tal van binnenklimaatoplossingen zien, voelen én horen.

lage temperatuur verwarming zijn al genomen?

En wat is de energieambitie: minder gas verbruiken

of volledig van het gas af? Ook zijn bewoners

en installateurs welkom in ons Daikin Experience

Center in Breukelen (daikin.nl/experience), waar

zij tal van binnenklimaatoplossingen kunnen

zien, voelen én horen.” Populair in dit kader zijn

de hybride en all-electric warmtepompen. “De

afgelopen jaren is veel woningeigenaren angst

aangejaagd, omdat warmtepompen (te) veel geluidsoverlast

zouden veroorzaken. Wij nemen die

angst graag weg. Als organisatie maken wij al

decennialang airconditioners met buitenunits die

fluisterstil functioneren. Onze warmtepompen zijn

gebaseerd op ditzelfde principe en zijn zelfs de

stilste in de markt. Plaatsing aan of vlakbij de gevel

is geen enkel probleem. Dankzij een moderne

vormgeving gaat het systeem naadloos op in zijn

omgeving, terwijl installateurs profiteren van een

groot installatiegemak.”

Koelen én verwarmen

met airconditioners

De warmtepompen van Daikin dienen vaak als

hoofdverwarming, terwijl de airconditioners

voornamelijk worden toegepast op slaapkamers

en zolders. Maar ook in thuiskantoren, vertelt

Hoogerwerf. “Omdat al onze units kunnen koelen

én verwarmen, kunnen zij uitstekend worden gebruikt

als vervanger van de cv-verwarming. Hierdoor

wordt niet alleen een aangename ruimtetemperatuur

behaald, in alle seizoenen, maar ontstaat

ook een grotere indelingsvrijheid.”

‘Samen met de

installateur en

eindklant brengen

wij graag de

behoeften voor

ieder project in kaart’

Inzicht in de luchtkwaliteit

“We kunnen allemaal voelen of het ergens (te)

warm of (te) koud is en hierop anticiperen”, benadrukt

Hoogerwerf. “De kwaliteit van de lucht

echter, is veel abstracter. We merken de gevolgen

meestal pas na enkele uren, dagen of zelfs jaren.

Tenzij we deze kwaliteit actief meten en inzichtelijk

maken. De verplichte CO 2

-meters in scholen

zijn hiervoor een goed initiatief en worden door

steeds meer bedrijven opgevolgd, maar aandacht

voor luchtkwaliteit in onze woningen blijft helaas

nog wat achter. Wij zien daar graag verandering

in. Om de binnenluchtkwaliteit ook hier inzichtelijk

te maken én te verbeteren, bieden wij een

uitgekiende selectie CO 2

-meters en luchtreinigers.

De plug-and-play luchtreinigers filteren zowel

fijnstof, pollen, geurtjes als virussen. Een onafhankelijk

instituut heeft zelfs aangetoond dat in 2,5

minuut meer dan 99.98% van het coronavirus uit

de lucht wordt verwijderd! Daarnaast bieden we

verschillende ventilatieoplossingen om de binnenlucht

te verversen. Maar ook om de klimaatinstallaties

goed (in) te regelen, zodat op elk vlak een

optimaal binnenklimaat wordt geborgd.”

Nieuwe fabriek en

Technology Center

Daikin heeft zijn wortels in Japan, maar inmiddels

wordt circa 95% van de Daikin-producten

voor de Europese markt in Europa ontworpen en

geproduceerd. “Binnenkort start de bouw van een

nieuwe fabriek in Polen, waardoor onze productiecapaciteit

nog verder wordt verhoogd”, aldus

Hoogerwerf. “Bovendien investeren we in een

nieuw Technology Center in Gent, waar nog meer

gekeken zal worden naar o.a. duurzaamheid, energiezuinigheid

en bedieningsgemak. Zo maken

we onze producten steeds slimmer, efficiënter en

duurzamer en wordt ons comfort naar een nog hoger

niveau getild.” ❚

DAIKIN

Hoofdkantoor:

Fascinatio Boulevard 562

2909 VA Capelle aan den IJssel

Daikin Experience Center:

De Corridor 27

3621 ZA Breukelen

T +31 (0)88 324 54 60

E aangenaam@daikin.nl

W www.daikin.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 23


BRANDVEILIGHEID

IS ONZE HOOGSTE

PRIORITEIT

Brandwerende doorvoeringen

Brandwerende compartimentering

Brandwerende bescherming

van draagconstructies

www.promat.com


Schneider Electric

SF6-VRIJE VERDELERS: MATCH VAN PURE

LUCHT EN SLIMME VACUÜMTECHNOLOGIE

Binnen Schneider Electric, de digitale partner voor hoogwaardig energiemanagement en industriële automatisering, staat naast efficiëntie het

aspect duurzaamheid op het hoogste plan. Het meest actuele bewijs daarvan is de vorig jaar geïntroduceerde SM AirSeT, de SF6-vrije modulaire

verdeler tot 24 kV. Een toekomstbestendige vinding die dankzij de slimme combinatie van zuivere lucht en vacuümtechnologie een uitstekend

en vooral duurzaam alternatief is om broeikasgas of alternatieve gassen in secundaire distributienetwerken en installaties te vervangen.

Tekst Chris Elbers | Beeld Schneider Electric

Terwijl het in distributienetwerken nauwelijks

nog als schakelmiddel wordt toegepast, is SF6

vanwege een andere reden nog immer populair

in installatieland. Rob de Jongh, Offer Marketing

bij Schneider Electric, weet er alles van. “Binnen

hoogspannings- en middenspanningsinstallaties

wordt SF6 momenteel vooral gebruikt als isolatiemedium

en om schade door vlambogen te voorkomen

of te beperken. Deze vlambogen, ook wel

‘De modulaire verdeler heeft een

vermogen tot en met 24 kV’

lichtbogen genoemd, kun je het best omschrijven

als een soort kortsluiting die kan ontstaan tijdens

het schakelen van apparaten, bij fouten of bij een

defect in de installatie. Wanneer daarvan sprake

is, ontstaat er een elektrische overslag van de ene

naar de andere geleider of naar de aarde. Levensgevaarlijk.

Niet alleen treedt er een plotselinge

temperatuurverhoging op, de uitzetting van lucht

RM AirSeT: SF6-vrije ring main unit oplossing.

26 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Schneider Electric

veroorzaakt tegelijk een drukgolf die tot veel persoonlijk

en materieel leed kan leiden. Om dergelijke

ellende te voorkomen, dienen installaties dan

ook vlam- of lichtboogvast te zijn. En daarvoor is

SF6 zeer geschikt, vooral vanwege de uitstekende

isolerende eigenschappen. Er is echter één grote

maar. SF6, 23.500 keer sterker dan CO 2

, heeft als

broeikasgas namelijk een zeer negatieve impact

op het milieu. Het staat niet voor niets hoog op de

Europese F-gassenverordening, een lijst van ongewenste

en/of verboden broeikasgassen waarvoor

dringend alternatieven bedacht moeten worden.”

Pure lucht

In dat kader blijkt Schneider Electric een gedreven,

kundige en vanuit duurzaamheid opererende

pionier. Dát blijkt wanneer we een van de meest

recente noviteiten van het bedrijf onder het vergrootglas

leggen. Een slim stukje techniek dat

rondom de energiedistributie binnen uiteenlopende

netwerken en installaties definitief een

einde maakt aan het gebruik van het schadelijke

SF6. Het geheim? De doordachte combi van vacuümtechnologie

en pure lucht. “Met de vorig

Rob de Jongh, Offer Marketing bij Schneider Electric.

jaar gepresenteerde SM AirSet bieden we binnen

onze productgroep Medium Voltage Distribution

& Grid Automation en als onderdeel van de SeTseries

een volledig SF6-vrije modulaire verdeler”,

aldus De Jongh. “Deze luchtgeïsoleerde middenspanningschakelapparatuur

voor secundaire

distributienetwerken en installaties past perfect

binnen commerciële en industriële gebouwensectoren

en nutsbedrijven. Zeker wanneer er wat meer

elektrisch vermogen verdeeld moet worden. De SM

AirSeT is namelijk geschikt tot en met 24 kV.”

Uitdaging

De nieuwe vinding uit de keuken van Schneider

Electric onderscheidt zich niet alleen als uiterst

milieuvriendelijk. Het bedrijf heeft ook een product

gelanceerd dat qua functionaliteit niet

onderdoet voor de nog immer gangbare SF6-apparatuur.

“Vanuit onze missie hebben we tijdens

de ontwikkeling van deze verdeler op de eerste

plaats gezocht naar een veilig en milieuvriendelijk

alternatief voor SF6-gas”, vertelt De Jongh. “Daarnaast

diende het te voldoen aan de vertrouwde

specificaties qua gedrag, schakelhandelingen

en isolatiewaarde en moest het geschikt zijn om

via monitoring een helder zicht te houden op de

prestaties, toestand en continuïteit van je installatie

op afstand. Een uitdaging van jewelste. Uiteindelijk

zijn we uitgekomen bij lucht. Simpelweg

omdat eigenlijk geen enkel broeikasgas of ander

alternatief gas past binnen onze duurzaamheidsgedachte.

Dat idee trekken we door, ook in onze

volgende SF6-vrije verdeler, de RM AirSeT. Een

compacter ring main unit model dat eind van dit

jaar het levenslicht ziet.” ❚

SM AirSeT: SF6-vrije modulaire schakelinstallatie.

SCHNEIDER ELECTRIC

Taurusavenue 133

2132 LS Hoofddorp

T +31 (0)88 003 07 50

E support@NL.schneider-electric.com

W www.se.com/nl/nl/

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 27


Klemko Techniek

SLIM, SNEL EN EFFICIËNT INSTALLEREN:

GOED MATERIAAL IS HET HALVE WERK

Klemko Techniek staat al sinds 1946 voor innovaties in de elektrotechniek. De producent van innovatieve LED-verlichting, lichtbesturingen

en aansluittechnieken ontwikkelt haar producten én hun verpakkingen continu, in nauwe samenwerking met installateurs, groothandels en

andere enthousiaste marktpartijen. “Hoe divers ons productassortiment ook is, uitgangspunt is altijd om de elektrotechnisch installateur

slimmer, sneller en efficiënter te laten werken. Maar ook om faalkosten tot een minimum te reduceren”, vertelt Accountmanager Aansluittechniek

& Installatietechniek Sander Pronk. “Een mooi voorbeeld hiervan zijn onze beschermfolies voor transport, opslag en montage,

slimme bevestigingstechnieken en ergonomische gereedschappen.”

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Klemko Techniek

Behalve kunststof aircokanalen in verschillende maten levert Canalit ook een uitgebreid assortiment hulpstukken in antracietgrijs.

Een schot in de roos is ook het uitgebalanceerde

assortiment aircokanalen en hulpstukken van

Canalit, dat nu ook in antracietgrijs (RAL 7016)

verkrijgbaar is. “Het nieuwe aircoprogramma is in

nauwe samenwerking met verschillende koeltechniekinstallateurs

en producenten van klimaatsystemen

ontwikkeld”, vertelt Pronk. “Op hun verzoek

zijn de aircokanalen zodanig vervaardigd, dat

zij zowel geschroefd, stofvrij geplakt als middels

duimnagels bevestigd kunnen worden. Eventuele

bevestigingsgaten kunnen dwars door het kanaal

worden geboord. Dit zorgt voor veel gemak en een

flinke tijdwinst op de montagelocatie.” Dankzij

een geavanceerd haaksysteem met gele klembeugels

kunnen koelleidingen, condenswaterafvoeren

en voedingskabels makkelijk, snel en netjes op de

‘Installateurs reduceren al gauw 30-40% uitval,

waarmee we tevens een belangrijke bijdrage

leveren aan het verkleinen van de afvalberg’

juiste plek in het kanaal worden vastgezet, vertelt

hij. “Bovendien zorgen de klembeugels voor extra

stevigheid én een sterke en solide dekselsluiting.

Vervorming van het kanaal is niet aan de orde.”

Onbeschadigd en schoon

Behalve kunststof aircokanalen in verschillende

maten levert Canalit ook een uitgebreid assortiment

hulpstukken in antracietgrijs. Van koppelstukken

en plafond-/wandstukken t/m binnenbochten,

platte bochten, muurafdekkappen,

T-stukken, flexibele leidingstukken, verloopstukken

en eindkappen. “Zowel de hulpstukken als

leidingkanalen zijn voorzien van een stevige en

recyclebare Canalit verpakkingsfolie, waardoor zij

maximaal beschermd worden tijdens het logistie-

28 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Klemko Techniek

De driehoekige leidingkoker is esthetisch en praktisch

weg te werken van vloer tot plafond.

Met aircokanalen en hulpstukken in RAL 7016 wordt een harmonieus gevelbeeld gegarandeerd.

De Mepac bundelbandtang voorziet in het snel,

veilig en consistent spannen en strak bij de kop

afsnijden van kunststof bundelbanden.

ke proces en gegarandeerd schoon blijven. Installateurs

reduceren hiermee al gauw 30-40% uitval,

waarmee we tevens een belangrijke bijdrage leveren

aan het verkleinen van de afvalberg.”

Naast de praktische voordelen biedt het aircoassortiment

in antracietgrijs ook grote esthetische

voordelen, benadrukt Pronk. “We zien steeds meer

woningen met een donkere gevelsteen, evenals antracietkleurige

overkappingen, omkastingen, schuttingen,

kozijnen en gevelbeplatingen. Met aircokanalen

en hulpstukken in RAL 7016 wordt ook hier

een harmonieus gevelbeeld gegarandeerd.”

Nieuw: zelfklevende

driehoekige leidingkoker

Met de zelfklevende Canalit driehoekige leidingkoker

introduceerde Maskate, een onderdeel van

Klemko Techniek, afgelopen mei dé ideale oplossing

om snoeren en kabels efficiënt, snel en esthetisch

weg te werken. In elke hoek en zonder boren,

pluggen en schroeven. De oplossing werd bedacht

door Pronk, naar aanleiding van zijn gesprekken

met installateurs en groothandels. “Dankzij een

innovatief ontwerp met een overlappende deksel

en afgevlakte achterzijde past de leidingkoker uitstekend

in haakse én niet-haakse hoeken”, vertelt

hij. “Maar ook op verschillende ondergronden. De

zelfklevende tape met hoge kleefkracht maakt

zelfs montage op oneffen ondergronden probleemloos

mogelijk. Bovendien kan stofvrij worden

gewerkt én voldoet de leidingkoker – dankzij

de zelfklevende laag – aan de NEN 1010 met

enkel geïsoleerde isolatiedraden.” De driehoekige

leidingkoker is esthetisch en praktisch weg te werken

van vloer tot plafond. “Eventuele boorgaten

worden direct afgedekt, waardoor geen separate

hulpstukken meer nodig zijn.”

Op dit moment is de Canalit driehoekige leidingkoker

in twee standaardlengtes beschikbaar: 2

en 3 meter. Het materiaal is eenvoudig op maat

te knippen of te zagen. De koker wordt geleverd

in wit (RAL 9010), maar kan in iedere gewenste

kleur overschilderd of gespoten worden. In de toekomst

zullen ook slimme en universele hoekstukken

aan het assortiment worden toegevoegd.

Snel en veilig bundelbanden

Als laatste noviteit noemt Pronk graag de Mepac

bundelbandtang voor het snel, veilig en consistent

spannen en strak bij de kop afsnijden van

kunststof bundelbanden (kabelbandjes, trekbandjes

of tie-wraps) met een breedte van 2,5 t/m

4,8 mm. “De bundelbandtang is geschikt voor

bundelbanden met een afmeting van maximaal

4,8 millimeter breed en 1,6 mm dik”, vertelt hij.

“Het ergonomische handvat staat garant voor

een comfortabele grip en lichte bediening, terwijl

de strakke en rechte afsnijding beschadigingen

aan kabels en/of vervelende verwondingen voorkomt.”

Achterop de tang zit een spanningsknop

om de gewenste spanning eenvoudig en snel in te

stellen van 0-8 (in stappen van 0,5). “Afhankelijk

van deze instelling varieert het aantrekmoment

tussen de 80 en 220 N.”

De Mepac tang beschikt als één van de weinige

bundelbandtangen in de markt over een vervangbaar

mes, waarmee Klemko Techniek tevens

aansluit bij de duurzaamheidsdoelstellingen van

steeds meer installatiebedrijven. Een reservemes

wordt standaard meegeleverd. ❚

KLEMKO TECHNIEK

Nieuwegracht 26

3763 LB Soest

T +31 (0)88 002 33 00

E info@klemko.nl

W www.klemko.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 29


Al 50 jaar partner

van de installateur

Als technische groothandel en dienstverlener zijn wij al 50 jaar partner van

de installateur. Je kunt bij ons kiezen uit een breed assortiment met de beste

producten en merken, maar onze kenners maken het verschil.

We adviseren je graag over passende oplossingen. Bijvoorbeeld met een installatieplan,

het maken van berekeningen of simpelweg door het juiste product te bieden. Dankzij

onze kennis zorgen we elke dag dat jij als installateur kan versnellen, verbeteren en

verduurzamen. En met 45 vestigingen, een uitgebreide webshop, een handige app én

slimme logistiek zijn we altijd dichtbij.

Dus heb je een technische uitdaging?

Kom verder bij Wildkamp!


ER HANGT IETS MOOIS

IN DE LUCHT.

Wat er buiten ook gebeurt: wij zorgen voor het juiste

binnenklimaat van uw bedrijfsruimte. Repus

luchtverdeelsystemen garanderen namelijk de beste

ventilatie en een gelijkmatige luchtverdeling. Het gevolg?

Uw klanten of medewerkers hebben het aangenaam en

uw goederen worden onder de juiste omstandigheden

opgeslagen en verhandeld.

Bel ons gerust +31 (0) 255 - 52 24 20 of kijk op www.hvac.nl voor een oplossing die oplucht.


Belimo Servomotoren BV

MINDER PRATEN, MEER DOEN

In de bouw heerst een groot tekort aan technisch geschoold personeel. Maar ook aan voldoende kennis. “Nieuwe technieken, bouwwijzen én

regelgevingen volgen elkaar in rap tempo op”, vertelt Richard Daamen, Managing Director van Belimo Servomotoren BV. “(Bij)scholing is noodzakelijk,

maar hiervoor ontbreekt vaak de tijd. De branche komt hierdoor steeds meer onder spanning te staan. Om deze trend te doorbreken,

moeten we niet praten, maar dóen. Hierin is een belangrijke taak weggelegd voor de fabrikanten.”

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Belimo Servomotoren BV

In een onderzoek van de Installatie Academie

onder 3.000 installatiebedrijven geeft meer dan

40% van de ondervraagden aan dat monteurs

en binnendienstmedewerkers achterlopen in kennis,

trends en ontwikkelingen. Reden hiervoor zijn

bijvoorbeeld drukte, personeelstekort en corona.

Ondanks dat ze wel willen, is er onvoldoende tijd

en ruimte voor verdieping en verbreding. Alle beschikbare

trainingstijd wordt gestoken in ‘verplichte’

trainingen in plaats van in nieuwe technieken.

Hoe kan deze steeds groter wordende kloof worden

gedicht?

Belimo heeft negen type trainingen ontwikkeld voor HVAC-installateurs, systeemintegratoren en servicemonteurs.

Richard Daamen, Managing Director van

Belimo Servomotoren BV.

Belimo Customized Products

“Als fabrikant en partner van HVAC-installateurs,

systeemintegratoren, servicemonteurs én gebouweigenaren

nemen wij hierin onze verantwoordelijkheid”,

aldus Daamen. “Al in 2015 hebben wij de

Belimo Customized Products geïntroduceerd, waarmee

lucht- en waterzijdige aandrijvingen alvast als

prefab modules worden voorgemonteerd en/of

gelabeld. Ook kunnen klantspecifieke instellingen

al vooraf geactiveerd worden, waarna de producten

just-in-time en just-in-place als maatwerk naar

de bouw worden vervoerd.” Klantspecifieke kabels

en connectoren worden alvast voorgemonteerd.

“En ook hydraulisch bieden we meerwaarde, door

het voormonteren van leidingwerk, bevestigingsbeugels,

bochten, koppelingen of ander fittingwerk

aan onze regelafsluiters en kogelkranen. Hierdoor

kan de samengestelde set naadloos en plug-andplay

op het leidingwerk worden aangesloten. Zelfs

het dampdicht isoleren van de set is geen enkel

probleem! Dankzij onze Customized Products zijn

klanten verzekerd van een hoge elektrische en hydraulische

kwaliteit, terwijl arbeidstijd en -kosten

worden verlaagd, bouwafval wordt gereduceerd,

vervoersbewegingen worden beperkt en onze totale

CO 2

-voetafdruk wordt verkleind.”

Train-de-trainer

Om het tekort aan nieuwe, goed geschoolde vakmensen

vanuit het beroepsonderwijs te ondervangen,

is Belimo ook de ROC’s gaan trainen. Bijvoorbeeld

om het vak van installateur aantrekkelijker

32 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Belimo Servomotoren BV

te maken. Maar ook om de kennis en kunde van

de leerkrachten te vergroten, volgens het train-detrainerprincipe.

“Omdat we zagen dat de innovaties

in de markt voorlopen op de kennis en kunde

van de studenten, zijn we de markt gaan ‘sandwichen’”,

vertelt Daamen. “Bijvoorbeeld door de

producten die wij als innovaties in de markt introduceren,

ook beschikbaar te stellen aan de scholen.”

Om ook de HVAC-installateurs, systeemintegratoren

en servicemonteurs mee te nemen in alle

ontwikkelingen, heeft Belimo bovendien negen

type trainingen ontwikkeld. Zowel online als in

het Belimo Kenniscentrum in Vaassen en zowel

voor groepen als individueel. “Via onze website

kunnen relaties zich bovendien aanmelden voor

diverse webinars over het berekenen en selecteren

van druk(on)afhankelijke regelventielen, het toepassen

van de intelligente Energy Valve en de geschiedenis

en betekenis van VAV en CAV. Hierdoor

leren zij (nog) betere productselecties maken en

nauwkeurig(er) inregelen, met wederom minimale

faalkosten, kortere doorlooptijden en een perfect

werkende installatie als resultaat.”

Onderwijs, techniek en commercie

De meest recente stap die Belimo heeft gezet, is

de koppeling tussen onderwijs, techniek en commercie.

“Hoe kun je een installateur of systemintegrator

overtuigen van de juiste toepassingen? Om

studenten ook hierin te ondersteunen, hebben

wij de Belimo City ontwikkeld”, aldus Daamen.

“Studenten worden uitgenodigd om als Belimo-

De zeven voorwaarden voor een gezond binnenklimaat.

‘Als fabrikant

en partner

nemen wij onze

verantwoordelijkheid’

student mee te lopen op onze beurzen, waar

een Belimo City is opgebouwd met diverse utiliteitsgebouwen

waarin techniek, commercie en

trainingen harmonieus worden samengebracht.

Zo maken wij de cirkel rond. Bijvoorbeeld tijdens

de VSK-beurs in Utrecht is deze aanpak zeer

succesvol gebleken.”

Zeven voorwaarden voor een

gezond binnenklimaat

Om te benadrukken hoe belangrijk een gezond

binnenklimaat in gebouwen is, heeft Belimo wereldwijd

onderzoek gedaan onder adviseurs en

experts in de ventilatietechniek. Bijvoorbeeld om

erachter te komen waar de prioriteiten liggen om

tot gezonde ruimtelucht te komen. In dit onderzoek

zijn zeven essentiële factoren voor niet-residentiële

gebouwen naar voren gekomen:

1. Continue en betrouwbare meting, weergave

en bewaking van de binnenluchtkwaliteit.

2. Een precieze hoeveelheid lucht die naar de zone

stroomt en een gecontroleerde afvoer van

gecontamineerde lucht.

3. Goed ontworpen luchtvermenging en

luchtstroompatroon.

4. Actieve drukopbouw binnen de

gebouwomhulling en ruimtes.

5. Correcte conditionering van temperatuur,

CO 2

en luchtvochtigheid.

6. Doeltreffende filtering.

7. Juiste hoeveelheid buitenlucht.

“Om een gezond binnenklimaat te borgen, is het

belangrijk dat je weet waar je ‘verse buitenlucht’

vandaan komt”, benadrukt Daamen. “Bevind je je

in een groene omgeving of op een industrieterrein?

Welke filters zijn nodig om de buitenlucht

te zuiveren van pollen, stikstof, fijnstof en andere

vervuilingen? Hoe zorg je voor een goede luchtverspreiding?

En hoe breng je met behulp van

sensoren de luchtkwaliteit vraaggestuurd naar het

juiste niveau?” Om de markt hiervan nóg bewuster

te maken, is Daamen afgelopen juli toegetreden

tot de vereniging Binnenklimaat Nederland.

Wordt ongetwijfeld vervolgd… ❚

De trainingen worden niet alleen verzorgd in groepen, maar ook individueel. Zo kan iedereen op zijn eigen manier leren.

BELIMO SERVOMOTOREN BV

Riezebosweg 5

8171 MG Vaassen

T +31 (0)578 57 68 36

E info@belimo.nl

W www.belimo.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 33


Systemair Sense

De nieuwe compacte decentrale luchtbehandelingsunit voor klaslokalen

De Sense is een compacte decentrale luchtbehandelingsunit voor

plafondmontage en is dankzij zijn stille werking de perfecte keuze voor

nieuwe en bestaande scholen. Frisse en schone lucht in klaslokalen

verbetert de concentratie en verhoogt de productiviteit. Ventilatie is

cruciaal om een gezond binnenklimaat te realiseren.

De unit beschikt over een controller die eenvoudige en betrouwbare

bediening mogelijk maakt en biedt tal van extra bedieningsopties,

waaronder een CO 2

-sensor.

Naast de Sense bieden wij ook centrale ventilatiesystemen met onze

Geniox, Topvex en HHflex units. Zo creëren we voor iedere specifieke

situatie het gewenste binnenklimaat. Welke unit u ook kiest, al onze

producten zijn eenvoudig, effectief en energie-efficiënt in gebruik.

Voor uitgebreide informatie over onze

nieuwe Sense unit scant u de QR-code

of kijk op www.systemair.nl.

www.systemair.nl


Systemair

EEN OPTIMAAL KLIMAATCOMFORT;

OOK OP HET WATER

Klimaatsystemen op hotelschepen moeten aan andere specificaties en eisen voldoen dan systemen in gebouwen. Toch mag ook hier nooit

ingeboet worden aan comfort en energiezuinigheid. Een kolfje naar de hand van Klimaatservice Holland dat, in samenwerking met partners

zoals Systemair, continu zoekt naar optimalisaties.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Klimaatservice Holland

Klimaatservice Holland realiseert jaarlijks de

verwarming, koeling, ventilatie, airconditioning,

sanitaire installaties, rioolzuiveringsinstallaties,

hogedruk watermistsystemen en bijbehorende regeltechniek

in meerdere hotelschepen. Van eerste

tekening t/m installatie en inbedrijfstelling. “Wij

werken al meer dan dertig jaar in opdracht van

Rederij Scylla”, vertelt Gijsbert Lock, projectleider

en projectengineer bij Klimaatservice Holland, afdeling

schepen. “Ook hebben we een actieve samenwerking

met diverse afbouw scheepswerven,

zoals TeamCo Shipyard, waarbij de scheepswerf de

bouwbegeleiding verzorgt. Recente hotelschepen

die wij hebben opgeleverd, zijn Viva One (Rederij

Scylla), Arosa Sena (Concordia Damen) en Alisa

(Vahali Shipyard). Afgelopen juni is bovendien

Amadeus Cara (TeamCo Shipyard) opgeleverd;

een project voor Amadeus River Cruises. Amadeus

Cara is een nieuw passagiersschip van 135 meter

lang en 11,40 breed, met 82 gastenkamers voor

circa 160 passagiers. Het schip zal worden ingezet

voor meerdaagse riviercruises op de mooiste rivieren

in Europa, tot aan de Zwarte Zee.”

‘De ventilatoren zijn door de jaren heen

steeds energiezuiniger geworden, dankzij de

toepassing van EC-gelijkstroommotoren’

Afgelopen juni is Amadeus Cara opgeleverd; een nieuw passagiersschip met 82 gastenkamers voor circa

160 passagiers.

Ook levert Systemair de axiaalventilatoren voor

de machinekamer.

In de hotelschepen wordt veelal gekozen voor

luchtverwarming en -koeling. “Aan de basis van

de klimaatinstallatie liggen veelal een olieketel

en koelmachine, die zowel de centrale verwarming

als warmtapwaterpunten voeden. De olieketel(s)

en koelmachine(s) worden via een uitgebreid

transport-leidingnet gekoppeld aan de luchtbehandelingskasten

voor het restaurant, de salon en de

hutten. Bovendien beschikt elke hut over zijn eigen

fancoilunit, waarmee vraaggestuurd geklimatiseerd

kan worden.” Vuile en vochtige lucht uit de

badkamers wordt centraal afgezogen. “Hierbij is

een splitsing gemaakt per dek, waardoor geluidsoverlast

niet aan de orde is.”

De afzuigventilatoren voor de badkamers, het restaurant

en de salon worden steevast geleverd door

Systemair. “Ook levert Systemair axiaalventilatoren

voor de machinekamer”, aldus Lock. “In totaal gaat

het om zo’n 18-20 ventilatoren per schip. De syste-

men van Systemair onderscheiden zich door goede,

scherpe prijzen. Bovendien staat Systemair voor

een hoge kwaliteit, betrouwbare levertijden én een

goede ondersteuning. De ventilatoren zijn door de

jaren heen steeds energiezuiniger geworden, dankzij

de toepassing van EC-gelijkstroommotoren. Een

techniek die we ook graag vertalen naar de machinekamerventilatoren.

Daarnaast onderzoeken we

de mogelijkheden om de olieketel te vervangen

door bijvoorbeeld een warmtepomp, waardoor ook

hier duurzaamheid en energiezuinigheid naar een

steeds hoger niveau worden getild.” ❚

SYSTEMAIR

Zanddonkweg 7A

5144 NX Waalwijk

T +31 (0)85 00 66 200

E info@systemair.nl

W www.systemair.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 35


Groupe Atlantic Nederland

TOTAALOPLOSSINGEN VOOR EEN

ALL-ELECTRIC BINNENKLIMAAT

Groupe Atlantic Nederland kan als enige aanbieder op de markt écht slimme en geïntegreerde totaaloplossingen bieden voor een all-electric

binnenklimaat. “Onze kracht zit hem niet alleen in onze unieke producten, die perfect op elkaar zijn afgestemd, maar ook in onze jarenlange

ervaring”, aldus commercieel directeur Roel Kuijpers. Maak kennis met de totaaloplossingen voor woningbouw en utiliteit.

Tekst en beeld Groupe Atlantic Nederland

Buitendeel van de alfea hybride add-on.

“Met onze merken Atlantic, Fujitsu en Orcon zorgen

wij voor een optimaal binnenklimaat”, aldus

Kuijpers. “Gezond, duurzaam en bovenal comfortabel.

Hierbij combineren wij premium design en

geavanceerde technologie met gebruiksvriendelijke

oplossingen voor toepassingen in de woningbouw

en utiliteit.”

Over de productmerken

“Wij ontwikkelen en leveren onder andere een

breed assortiment ventilatieproducten van het

Nederlandse merk Orcon”, vertelt Kuijpers. “We

beschikken over een uitgebreid programma voor

de professionele woning- en utiliteitsbouw, met

een speciale focus op all-electric totaaloplossingen

voor een buitengewoon binnenklimaat. Naast

ventilatie zijn wij gespecialiseerd in de toepassing

van lucht/lucht- en lucht/water-warmtepompen

voor woningbouw en utiliteitsgebouwen. Hierbij

werken wij met de producten van Atlantic. Hierbij

horen ook de aircoheater-oplossingen van Fujitsu,

Roel Kuijpers (Commercieel Directeur) en Madelon Voorhoeve (Algemeen Directeur) van Groupe Atlantic Nederland.

36 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Groupe Atlantic Nederland

Orcon bedieningssensor voor het HRC MaxComfort ventilatiesysteem.

‘Onze focus ligt op

het ontwikkelen,

produceren en

leveren van de beste

producten, die

passen in de wereld

van nu’

voor het verkoelen én verwarmen van één of meerdere

ruimtes met behulp van split aircoheaters,

multisplitsystemen en slimme VRF-oplossingen

voor de utiliteit.”

Uniek concept

“Omdat we zowel ventilatie, warmtepompen als

aircoheaters leveren, kunnen we de beste all-

electric totaaloplossingen bieden om gebouwen

duurzaam te koelen, verwarmen en ventileren”,

benadrukt Kuijpers. “Of je er nu wilt wonen, werken

of leren. Hierbij maken wij onder andere gebruik

van ons unieke concept; een aanpak waarbij

we het gehele proces van calculatie tot installatie

begeleiden én heldere klimaatgaranties kunnen

afgeven.”

Maatschappelijk verantwoord

ondernemen

“Met onze roots in 1970 zijn we uitgegroeid van

een hecht familiebedrijf tot één van de grootste

nationale ontwikkelaars en leveranciers van allelectric

binnenklimaatsystemen voor het verwarmen,

verkoelen en ventileren van woningen en

utiliteitsgebouwen. Onze focus ligt op het ontwikkelen,

produceren en leveren van de beste

producten, die passen in de wereld van nu. Al

onze ontwikkelingen plaatsen wij binnen het

kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

MVO is erg belangrijk voor ons. We doen

er alles aan om een bijdrage te leveren aan de

maatschappij en het milieu. Zo zijn wij al jaren

onderdeel van het Circulair Ondernemen initiatief

van de Rabobank.”

Circulair ondernemen betekent bijvoorbeeld dat

alle producten van Groupe Atlantic Nederland

op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier

worden geproduceerd, verpakt, verstuurd en

meer. Kuijpers: “Dit begint al bij het ontwerpen

van de producten, waarbij we zorgen voor een

minimaal materiaalgebruik en duurzame productiemethoden.

Zo werken wij al langere tijd

met een sociale werkplaats, wordt zo min mogelijk

plastic gebruikt, zijn onze producten zoveel

mogelijk gemaakt van gerecycled materiaal én

kunnen zij ook zelf gerecycled worden. Zo dragen

we met een buitengewoon binnenklimaat ook bij

aan een gezond buitenklimaat.”

Onderdeel van Groupe Atlantic

Groupe Atlantic Nederland is onderdeel van het

Franse Groupe Atlantic. Deze Franse multinational

is inmiddels één van de meest invloedrijke wereldspelers

op het gebied van thermische oplossingen,

waarbij de transitie naar duurzame, hernieuwbare

energie voorop staat. “Onze gezamenlijke missie is

het leveren van thermisch comfort, om te kunnen

voorzien in de behoeftes van miljoenen klanten

over de hele wereld”, besluit Kuijpers. “We willen

mensen voorzien van een gezond, comfortabel en

duurzaam binnenklimaat in alle gebouwen waarin

zij leven, werken, leren en ontspannen.” ❚

GROUPE ATLANTIC NEDERLAND

Landjuweel 25

3905 PE Veenendaal

T +31 (0)318 54 47 00

E info.nl@groupe-atlantic.com

W www.groupe-atlantic.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 37


ETEX

BRANDVEILIG MAKEN VAN DOORVOEREN

MANCHET KNIJPT BIJ BRAND

KUNSTSTOF BUIZEN DICHT

Brandcompartimenten zijn ervoor om brand en rook voor een bepaalde tijd binnen een begrensde ruimte te houden, om zo veilig te kunnen

vluchten en om brand beheersbaar te houden. Alleen de wanden en plafonds voor een aantal minuten brandwerend uitvoeren volstaat niet.

Doorvoeren die de wanden en vloeren onderbreken, en die zijn in vrijwel elk gebouw aanwezig, maken namelijk branddoorslag mogelijk.

Promat heeft daartoe brandmanchetten ontwikkeld die eenvoudig te monteren zijn en bij brand de leiding letterlijk dichtknijpen.

Tekst Tjerk van Duinen | Beeld Promat

Promastop ® -FC1 wandtoepassing.

Promat, leverancier van onder meer firestopping

producten, is onderdeel van de Etex Group, een

internationale organisatie die bestaat uit een

groot aantal sterke merken voor bouwoplossingen.

Op het gebied van brandveiligheid ontwikkelt

en produceert het onder meer brandwerende

plaatmaterialen, sprays en systemen voor de bescherming

van mensen, voertuigen, woningen,

utiliteitsgebouwen en productieprocessen in fabrieken.

Met het merk Promat levert Etex Group

toonaangevende passieve brandbeveiligingsproducten.

Henk Winkels, Area Sales Manager Noord

38 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


ETEX

Promastop ® -FC1 vloertoepassing.

Nederland voor Etex Building Performance: “Een

belangrijke productgroep daarin zijn de brandwerende

afdichtingen van doorvoeringen, waarmee

de brandwerende compartimentering van een

gebouw gevrijwaard kan worden. Dit betreft wanden

en vloeren waaraan een eis is gesteld voor

de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag,

de WDBDO-eis. Die is in Nederland meestal

30 of 60 minuten. Als daar sparingen in zitten

of buizen en kanalen doorheen gaan, hebben wij

daar oplossingen voor.”

Opschuimende vulling

Twee belangrijke producten in dit assortiment zijn

de Promastop ® -FC1 en de Promastop ® -UCE. “Beide

werken met een opschuimende vulling die bij

brand en de hierbij optredende hoge temperatuur

de kunststof leiding dichtknijpt en zo de brandwerendheid

van het compartiment waarborgt”, verklaart

Winkels. “De FC1 is een manchet in vaste

maten met diameters van 50 tot 124 mm, de UCE

is een flexibele oplossing die leidingen van 40 tot

160 millimeter aankan.”

Promastop ® -UCE hoefijzeruitwerking.

‘De manchetten waarborgen bij brand de

brandwerendheid van het compartiment’

Eenvoud

De Promastop ® -FC1 bestaat uit een oranjekleurig

stalen manchet met aan de binnenzijde het

opzwellende band. Winkels: “Dit is ons instapmanchet

en het toonbeeld van eenvoud. Het is

eenvoudig aan te brengen en in vijf standaardmaten

leverbaar en daardoor vooral geschikt voor

vooraf geëngineerde werken, zoals een wooncomplex

met veel dezelfde doorvoeren. De montage

is uit te voeren op iedere ondergrond. Nadat de

sparing rondom de leiding eerst is voorzien van

Promaseal ® -A kit kan het manchet over de buis

geplaatst en geborgd worden met een buigclip.

Vervolgens kan deze op de ondergrond geschroefd

worden met bijgeleverde bevestigingsmiddelen.

Een kwestie van minuten.”

Veelzijdig

De Promastop ® -UCE is een stuk veelzijdiger. Winkels:

“Dit is een manchet dat bestaat uit een geperforeerde

roestvrijstalen band waarop in schakels

het opzwelband is aangebracht. Door deze

flexibele opzet kan elk formaat buis van 40 tot

160 millimeter brandveilig afgedicht worden. We

hebben deze oplossing inmiddels op veel verschillende

ondergronden en situaties getest. Neem bijvoorbeeld

de hwa-leiding die onder de vloer een

knik maakt; daarvoor kun je de Promastop ® -UCE in

een hoefijzervorm toepassen. Een groot voordeel

voor de installateur is dat die maar één manchet

in zijn auto hoeft mee te nemen om alles af te

kunnen dichten.” Dit product wordt geleverd in

rollen van 2.250 millimeter lengte met daarop

150 schakels.

Zowel de Promastop ® -FC1 als Promastop ® -UCE zijn

geschikt voor het brandveilig maken van doorvoeren

met PP, PE, PVC en meerlaagse kunststofleidingen.

Winkels tot besluit: “Door het gebruik van

de Promaseal ® -A kit wordt bovendien volledig voldaan

aan de nieuwe eisen voor rookwerendheid

uit het Bouwbesluit 2021. Uiteraard zijn alle manchetten

getest volgens de EN 1366-3 U/U. Beide

producten zijn te vinden in de nieuwe Promat Selector

App. Deze app maakt installatie makkelijker

en begeleidt de gebruiker in de keuze voor het

juiste Fire Stopping product.” ❚

ETEX

Oosterhorn 32-34

9936 HD Farmsum

+31 (0) 85 902 81 30

E info@promat.com

W www.promat.com

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 39


OPTIMALE LUCHT-

EN VUILAFSCHEIDING

Bespaar

tot wel

13%*

SPIROVENT ® RV2

Haal gemakkelijk de lucht uit je verwarming

met de luchtafscheider van Spirotech!

• Nooit meer tussentijds handmatig ontluchten

• Radiatoren altijd helemaal warm aangetoond

door TNO en Kiwa GASTEC

• Binnen 2 tot 4 jaar terugverdiend

www.spirotech.nl

SPIROTRAP ® MB3

Bescherm je CV installatie met de magnetische

vuilafscheider van Spirotech!

• Bescherming van kostbare onderdelen

• Minder storingen en uitval

• 7,4% minder gasverbruik, aangetoond

door TNO en Kiwa GASTEC

• Binnen 2 tot 4 jaar terugverdiend

*wanneer zowel een RV2 als een MB3 geïnstalleerd

Maximising Performance for You


Top Systems B.V.

OP WEG NAAR EEN 100% EMISSIELOZE BOUWPLAATS

UITWISSELBARE ACCU’S

MAKEN GENERATOR OVERBODIG

Duurzaam, schoon en emissieloos bouwen. Dat is de ambitie waar Dura Vermeer al enkele jaren hoog op inzet. “Voor een toekomstbestendige

bouwsector is verduurzaming van materiaal en materieel noodzakelijk”, vertelt Gino van Gemert, projectcoördinator bij Dura Vermeer Materieel

BV. “Hierin pionieren wij graag, in samenwerking met innovatieve partners zoals Top Systems B.V.”

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Top Systems

“De afgelopen jaren hebben we een aanzienlijk

deel van ons klein materieel, zoals trilplaten en

stampers, geëlektrificeerd”, vertelt Van Gemert.

“Datzelfde geldt voor onze grotere materieelstukken,

zoals lichtmasten, schaftpakwagens en walsen.

Bovendien hebben we in 2017 onze eerste

hybride schaftwagens in gebruik genomen. Met

deze schaftwagens konden we circa 75% van het

jaar emissieloos draaien. In de koude en donkere

maanden was ondersteuning van een generator

echter onvermijdelijk. Ondersteuning die in

onze emissieloze schaftwagens efficiënt wordt

ondervangen. In 2021 hebben we de eerste tien

emissieloze schaftwagens in gebruik genomen,

waarin slim gebruik wordt gemaakt van uitwisselbare

lithiumaccu’s. Een techniek die de afgelopen

maanden flink is doorontwikkeld. Eind augustus

is ons schaftwagenpark verrijkt met nog eens tien

emissieloze schaftwagens, waarin de nieuwste innovatie

van Top Systems is geïntegreerd: het Li-

Swap accusysteem. Dankzij dit systeem worden

gebruiksvriendelijkheid, functionaliteit en betrouwbaarheid

naar een nog hoger niveau getild.”

100% emissieloos,

betrouwbaar en veilig

De ontwikkeling van de Li-Swap accu’s is het gevolg

van bevindingen en vragen uit de markt,

vertelt Andre de Kok, Technical Product Specialist

(R&D) bij Top Systems. “In de afgelopen periode

hebben wij vele accusystemen van Victron Energy

en MG Energy Systems geleverd, voor toepassing

in o.a. hybride en 100% elektrische schaftwagens

en generatoroplossingen. Ook aan Dura Vermeer.

De accu’s werden in combinatie met een omvormer

en MPPT-regelaar in de schaftwagen ingebouwd.

Vervolgens werd het dak vol gelegd met

zonnepanelen, die in een energieneutrale stroomvoorziening

moesten voorzien. Hierbij kwamen we

voor een aantal uitdagingen te staan. Zo is de

ruimte op het dak beperkt, terwijl de energievraag

in de schaftwagen vrij hoog is. Om het koffiezetapparaat

en de verlichting, verwarming/airconditioning,

laptops en smartphones van voldoende

stroom te voorzien, is flink wat stroom nodig.

42 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Top Systems B.V.

Zonnepanelen op het dak voorzien op zonnige

dagen in een energieneutrale stroomvoorziening.

Eind augustus is het schaftwagenpark van Dura Vermeer Materieel BV verrijkt met tien emissieloze schaftwagens, waarin de nieuwste innovatie van Top Systems is

geïntegreerd: het Li-Swap accusysteem.

‘Op het moment dat de accu’s leeg

zijn, kunnen zij eenvoudig uitgewisseld

worden met een volle accu. Hierdoor

blijft de schaftwagen onder alle (weers)

omstandigheden over voldoende

stroom beschikken’

De accu’s kunnen eenvoudig en per drie of vier stuks

in een rek worden geplaatst, waardoor een maximale

capaciteit van 9 kWh ontstaat.

Stroom dat het beperkte aantal zonnepanelen op

winterse en bewolkte dagen niet altijd kan leveren.

Omdat een walstroomaansluiting vaak ontbreekt,

kan aansluiten op de generator uitkomst

bieden, maar dit is op de duurzame bouwplaatsen

niet meer toegestaan. Konden we hier geen oplossing

voor engineeren, waardoor een 100% emissieloos,

betrouwbaar en veilig systeem ontstaat?

Handzame en uitwisselbare accu’s

Het demonteren en elders opladen van de accu’s

lijkt dan een simpele uitweg, maar is het volgens

De Kok allerminst. Immers heb je te maken met allerlei

beveiligingen. “Bovendien zijn de standaard

lithiumaccu’s voor deze vermogens veel te zwaar.

Ons nieuwe en innovatieve Li-Swap accusysteem

biedt hier een oplossing voor. Wij hebben een

oplossing uitgewerkt waarbij het accusysteem

wordt onderverdeeld in meerdere handzame Li-on

accu’s (48V/45,5Ah) van circa 2,3 kWh en 10

kg per stuk, inclusief een handvat en Anderson

connector. De accu’s kunnen eenvoudig en per

drie of vier stuks in een rek worden geplaatst,

waardoor een maximale capaciteit van 9 kWh

ontstaat. Daarnaast hebben wij in eigen beheer

een Li-Swap battery precharge kast ontworpen, ›

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 43


Top Systems B.V.

Op het moment dat de accu’s leeg zijn, kunnen zij eenvoudig uitgewisseld worden met een volle accu.

waarop de accu’s, een Victron MultiPlus-II

48/5000 omvormer/lader, een Victron SmartSolar

MPPT 250/60 laadregelaar en een Victron Cerbo

GX met touchpanel zijn aangesloten.”

‘Het gewicht van de accu’s valt ruim

binnen de Arbonormen’

Dankzij de Li-Swap precharge kast wordt vonkvorming

bij het uitwisselen van de accu’s voorkomen,

vertelt Ronald van den Berg, sectorspecialist

Bouw, Installatie en Infrastructuur bij Top Systems.

“Een belangrijk veiligheidsaspect, dat tevens geldt

voor de Anderson connectoren. Deze connectoren

zijn namelijk zo ontworpen, dat de aansluitingen

(metalen pinnen) nooit onderling contact kunnen

maken. Ook niet wanneer zij los op de grond liggen.

Zo worden kortsluiting en verbranding van de

connectoren voorkomen.” Wanneer het energiesysteem

gedurende een vooraf bepaalde tijd niet

wordt gebruikt, dan schakelt het systeem zichzelf

uit. Hierdoor wordt ook energieverspilling slim

ondervangen. De Kok: “Een CAN-bus communicatieprotocol

en Bluetooth verbinding garanderen

een optimale connectiviteit. Een Victron Cerbo GX

communicatiemodule regelt de besturing en monitoring,

terwijl een display boven de kast realtime

inzicht geeft in de status van de accu’s. Ook is deze

status op elk moment en vanaf elke locatie uit te

lezen via onze geavanceerde Top Systems app.”

Altijd voldoende stroom

Op het moment dat de accu’s leeg zijn, kunnen

zij eenvoudig uitgewisseld worden met een volle

accu, vertelt De Kok. “Vervolgens kunnen de

lege accu’s eenvoudig en met behulp van een

acculader in de werkplaats, thuis of op elke andere

locatie worden opgeladen. Hierdoor blijft de

schaftwagen onder alle (weers)omstandigheden

over voldoende stroom beschikken. Laden op de

bouwplaats is niet meer nodig.” Van den Berg:

“Het gewicht van de Li-Swap accu’s valt ruim binnen

de Arbonormen. Bovendien zijn de accu’s zeer

compact. Hierdoor kunnen zij eenvoudig worden

opgepakt en meegenomen.”

Eind augustus zijn de Li-Swap energiesystemen

voor Dura Vermeer geleverd. “Alvorens de systemen

in de schaftwagens zijn ingebouwd, zijn ze uitvoerig

getest”, vertelt Van den Berg. “Zowel in eigen

beheer als in een pilotproject.” Voor de pilotfase

werd een bestaande schaftwagen omgebouwd, vertelt

Van Gemert. “Vervolgens is het systeem gedurende

enkele maanden getest. Bijvoorbeeld tijdens

de aanleg van de Uithoornlijn. Omdat het zomer

was en de zon volop scheen, werden de accu’s

slechts minimaal belast. Daarom hebben we na

enkele weken besloten om de wagen terug te halen

naar onze werf. Hier hebben we de accu’s flink

44 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Top Systems B.V.

Op de Li-Swap battery pre-charge kast zijn de accu’s,

een Victron MultiPlus-II 48/5000 omvormer/lader,

een Victron SmartSolar MPPT 250/60 laadregelaar

en een Victron Cerbo GX met touchpanel aangesloten.

De emissieloze schaftwagens zijn inmiddels dé standaard op bouwprojecten.

geladen en ontladen, om eventuele kinderziektes

te ontdekken en verhelpen. Uit de tests kwamen

slecht minimale aandachtspuntjes naar voren. Eind

augustus hebben we de nieuwe accusystemen in

gebruik genomen.” De emissieloze schaftwagens

zijn inmiddels dé standaard op bouwprojecten,

vertelt hij. “Bij beschikbaarheid worden altijd de

schoonste systemen geleverd. Zo dragen wij bij aan

een schone bouwsector en een gezonde toekomst.

Zowel voor onze medewerkers als de omgeving.”

Tal van toepassingsmogelijkheden

Het Li-Swap accusysteem werd in eerste instantie

ontwikkeld voor Dura Vermeer, maar is inmiddels

voor iedereen verkrijgbaar. “Naast schaftwagens

zijn de Li-Swap Li-on accu’s bij uitstek geschikt

voor elektrische boten, tiny houses, bedrijfs- en

servicewagens en overige mobiele oplossingen",

benadrukt De Kok. “Kortom: de mogelijkheden

zijn eindeloos. Wij denken graag met de bouw-,

installatie-, infra- en andere sectoren mee voor een

oplossing op hun maat.” ❚

Een Victron Cerbo GX communicatiemodule regelt de besturing en monitoring, terwijl een display boven de

kast realtime inzicht geeft in de status van de accu’s.

TOP SYSTEMS B.V.

Lemsteraak 6

2411 NC Bodegraven

T +31 (0)172 65 07 37

E info@top.systems

W www.top.systems

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 45


MODERN

Scan de

QR-code voor

een gratis

sample

INSTALLEREN

MEER TIJDSBESPARING OP DE BOUW

WAGO WINSTA ®

• 100% stekerbaar installeren en 100% onderhoudsvrij

• Duurzaam en circulair

• Toegestaan in gesloten wanden en plafonds

• Stekerbaar installeren volgens de NEN NPR 5310 Praktijkrichtlijn

• Maintenance Free gecertificeerd

www.wago.com/nl/winsta


WAGO

STEKERBAAR INSTALLEREN SPEELT IN OP

WONINGBOUWBEHOEFTE VAN VANDAAG ÉN MORGEN

Er gaat geen dag voorbij dat de woorden ‘woningbouw’ en ‘crisis’ niet in het nieuws zijn. Dat Nederland voor een grote uitdaging staat met betrekking

tot het sneller en duurzamer bouwen van (betaalbare) woningen, is algemeen bekend. Om dit mogelijk te maken, wordt binnen de branche

actief gezocht naar slimme oplossingen. Zo groeit de vraag naar conceptueel bouwen. Stekerbaar installeren sluit hier naadloos op aan.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld WAGO

Als marktleider van las- en verbindingsklemmen

is WAGO al jarenlang actief in de woningbouw.

“Ook wij zien dat de installatiewereld snel verandert”,

vertelt Niels Abbink, Sales Manager Building

Technologies bij WAGO. “Waar tien jaar geleden

stekerbaar installeren in de woningbouw nog

in de kinderschoenen stond, is het vandaag de

dag voor ons de normaalste zaak van de wereld.”

Het stekerbare assortiment van WAGO.

‘Omdat de

ontwikkelingen zich in

rap tempo opvolgen,

blijft kennisdeling

en ondersteuning

gewenst’

Innovaties voor de woningbouw

“Met stekerbaar installeren kan, afhankelijk van

de bouwwijze, aanzienlijk sneller, duurzamer en

met minder faalkosten geïnstalleerd worden”,

benadrukt Abbink. “Dat is over het algemeen al

bekend binnen installerend Nederland. Omdat de

ontwikkelingen zich in rap tempo opvolgen echter,

blijft kennisdeling en ondersteuning gewenst.

Als marktleider van elektrische verbindingen op

basis van veerklemtechnologie draagt WAGO actief

bij aan deze kennisdeling én aan innovaties.

Een mooi voorbeeld hiervan is het ‘onderhoudsvrij

certificaat’ op onze producten, waardoor de weg

naar stekerbaar installeren in de woningbouw

volledig open ligt. Immers kunnen nu ook betrouwbare

verbindingen worden geplaatst achter

Stekerbaar installeren achter wanden

en boven plafonds.

gestucte plafonds en wanden. Ook hebben we

recent een product ontwikkeld waarmee installateurs

eenvoudig de overgang kunnen maken van

(delen van) traditionele naar stekerbare installaties.

Dankzij deze uitvinding wordt hergebruik

in renovatie- en transformatieprojecten gestimuleerd,

waardoor gemak en duurzaamheid perfect

samenkomen.”

Building Technologies

In Nederland beschikt WAGO over een (nieuwe)

afdeling Building Technologies, dat erop gericht

is om samen met de installateur projecten nóg

slimmer aan te vliegen. “Binnen de woning- en

conceptuele bouw betekent dit vaak: stekerbaar

installeren”, aldus Abbink. Naast meer woningen

bouwen ziet hij ook een groeiende vraag naar

slimmere woningen. “Ook hier spelen wij flexibel

op in. Zo combineren wij oplossingen voor lichtmanagement,

energiebeheer of complete gebouwautomatisering

eenvoudig en stekerbaar met de rest

van de elektrische installatie. Naar wens nemen

we hierin ook de automatisering mee, waarmee

installateurs volledig ondersteund worden.” ❚

WAGO

Laan van de Ram 19

7324 BW Apeldoorn

T +31 (0)55 368 35 00

E info-nl@wago.com

W www.wago.com

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 47


Renson

ENERGIEZUINIGHEID, INSTALLATIEGEMAK EN AUTOMATISCH DE BEST MOGELIJKE BINNENLUCHTKWALITEIT VOOR JE KLANT

VOOR ELK PROJECT EEN VRAAGGESTUURD

VENTILATIESYSTEEM

Mensen brengen gemiddeld 90% van hun tijd binnenshuis door en tegelijk worden onze gebouwen steeds beter geïsoleerd. Het is dan ook

meer dan ooit relevant om stil te staan bij een gezonde binnenluchtkwaliteit. Dat wil je combineren met energiezuinigheid en ontzorging voor

je klant én installatiegemak voor jou als installateur. Bij Renson ben je daarvoor aan het juiste adres.

Tekst en beeld Renson

OxyGreen Light: de standaard

in vraaggestuurd ventileren

De Renson ‘OxyGreen Light’ is hét centrale VST3

ventilatiesysteem in combinatie met luchttoevoer

via raamventilatieroosters, standaard uitgerust

met een ingebouwde vochtsensor. De snelle en

Healthbox 3.0.

gemakkelijke montage van dit robuuste ventilatiesysteem

en de eenvoudige koppeling van

extra sensoren staan garant voor een vlotte en

correcte installatie.

OxyGreen Collectief: vraaggestuurd

ventileren in de gestapelde bouw

‘OxyGreen Collectief’ van Renson is een intuïtief

systeem, om tijdens de renovatie van een appartementsgebouw

winst te boeken qua energielabel.

Bestaande luchtkanalen kunnen uitgerust worden

met een regelklep (weggewerkt in een ‘opticase’).

Een draadloze CO 2

-sensor stuurt de klep aan en

zorgt zo voor ventilatie op maat van elke individuele

woning: automatisch en energiezuinig.

Waves: automatisch de beste

binnenluchtkwaliteit na renovatie

‘Waves’ biedt dé oplossing voor verbouwingen

waar het niet mogelijk is om een centraal ventilatiesysteem

te installeren of als vervangingstoestel

van bestaande badkamer- of toiletventilatoren. Hij

stemt zijn ventilatieniveau volautomatisch af op

het vochtgehalte en de geur. Ook verkrijgbaar met

extra ingebouwde CO 2

-sensor.

Healthbox 3.0: slimme

nieuwbouwventilatie met focus

op installatiegemak

Via ingebouwde sensoren monitort de Healthbox

3.0 de binnenluchtkwaliteit op vocht, CO 2

en/of

VOC’s (geur). De unit past het ventilatieniveau

daar automatisch per ruimte op aan. De speciaal

ontwikkelde installateurs-app gidst je door het

hele installatieproces. Daarnaast heb je als installateur

ook toegang tot de ‘My Lio’-webportal

waarin je al je installaties kunt beheren.

Endura Delta: vraaggestuurde WTWventilatie

De Endura Delta WTW-unit stemt zijn ventilatieniveau

af op de metingen van zijn vocht-, CO 2

- en

VOC-sensoren. Die vraagsturing zorgt voor een

laag verbruik in combinatie met een hoog rendement

van de warmtewisselaar. Via een app kun

je handig en snel inregelen, debieten loggen en

48 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Installatie&bouw_95x267_NL_0922.indd 1 29/09/2022 10:23

Renson

OXYGREEN ® LIGHT

NIEUW

Endura Delta.

‘Enkel een correcte installatie

leidt tot de best mogelijke

totaalinstallatie’

instellingen per installatie bijhouden. De gebruiker kan via een user-app het

ventilatieniveau programmeren en de binnenluchtkwaliteit monitoren. Die

app meldt bovendien wanneer filters aan controle, reiniging of vervanging

toe zijn.

Renson: alles voor energiezuinig en efficiënt

vraaggestuurd ventileren onder één dak

Meer nog dan aanbieder van natuurlijke en mechanische vraaggestuurde

ventilatiesystemen, bundelt Renson alle kwalitatieve onderdelen voor een correct

werkend ventilatiesysteem. Want enkel een correcte installatie leidt tot de

best mogelijke totaalinstallatie én een gezond en comfortabel binnenklimaat

voor je klant. Voor wie kiest voor natuurlijke ventilatie, heeft Renson (Invisivent)

raamventilatieroosters. Daarnaast zijn ook extractieroosters, een flexibel

dubbelwandig luchtkanalensysteem (Easyflex), een design dakdoorvoer en

zelfs een luchtkwaliteitmonitor onder dezelfde merknaam verkrijgbaar. ❚

RENSON

Maalbeekstraat 10

8790 Waregem (België)

T +32 (0)56 30 30 00

E info@renson.be

W www.renson.eu

Dé allround ventilatiebox

Heldere bediening voor bewoners

De compactste op de markt

Robuust en eenvoudig te installeren systeem

Stil en energiezuinig

www.renson.eu

VENTILATION SUNPROTECTION OUTDOOR

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 49


Comelit

WITH YOU. ALWAYS!

Comelit, specialist in video-deurintercom, camerabewaking, inbraakbeveiliging, toegangscontrole en brandbeveiliging, heeft een nieuwe identiteit

waarin betrokkenheid, betrouwbaarheid én samenwerking op elk niveau centraal staan.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Comelit

‘Veranderen om meer onszelf te kunnen zijn’. “Het

lijkt een cliché, maar ook wij zien dat de wereld

verandert”, vertelt Peter van Veen, General Manager

van Comelit Nederland. “De snelgroeiende

vraag naar kennis, het schreeuwende tekort aan

vakmensen én het grote aantal projecten dat op

stapel ligt, zorgen ervoor dat installateurs onvoldoende

tijd hebben voor (bij)scholing, om aanbiedingen

te maken en/of om projecten snel op te

starten. Comelit speelt hier al enkele jaren op in

met systemen die het werk simpeler, sneller en efficiënter

maken, zonder in te boeten aan kwaliteit

en veiligheid.”

Brug tussen kennis en installateur

“Comelit bevindt zich in een marktniche binnen

de elektrotechniek”, benadrukt Van Veen. “Waar

installateurs dagelijks meterkasten, wandcontactdozen

en schakelaars aansluiten, komt het installeren

van intercomsystemen, camerabewaking en

brandmeldinstallaties minder frequent voor. Dit

‘De mens staat

centraal bij elke

beslissing die

wij nemen’

betekent dat de dagelijkse handigheid op dit vlak

ontbreekt. Comelit ondervangt deze (kennis)kloof

door een brug te slaan tussen de techniek en de

installateurs, die wij als onze ‘helden’ beschouwen.

Immers zorgen zij ervoor dat onze producten

ook toegepast worden. Om onze relatie naar

het allerhoogste niveau te tillen, hebben wij de

afgelopen jaren wereldwijd geïnvesteerd in meer

mensen. Terwijl iedereen zijn mond vol had van

digitalisering, hebben wij de regio’s in ons land

juist meer verdeeld, van zes naar negen. Hierdoor

staan onze accountmanagers nóg dichter bij onze

klanten en kunnen zij maximale ondersteuning

bieden. Bovendien is onze binnendienstafdeling

flink uitgebreid, waardoor er altijd iemand beschikbaar

is om te luisteren én om praktische hulp te

bieden. Hoe makkelijk of moeilijk een vraag ook is.”

Dynamische app

Naast extra mensen heeft Comelit geïnvesteerd

in een dynamische app voor gebouweigenaren

en installateurs, MyComelit, waarmee zij alle geïnstalleerde

systemen vanaf elke plek en realtime

kunnen programmeren, inzien, beheren en bewaken.

Ook kunnen zij eigen informatie opslaan én

biedt de app mogelijkheden voor predictive maintenance,

waardoor veiligheid en gemak perfect

samenkomen.

Sterk, betrouwbaar en mensgericht

“De mens staat centraal bij elke beslissing die

wij nemen”, vertelt Van Veen. “Ongeacht of dit

de installateur, aannemer, architect, distributeur

50 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Comelit

of medewerker is. De identiteit van Comelit is die

van caregiver: het bedrijf dat er altijd wil zijn, dat

wil helpen en dat zorgdraagt voor continuïteit, zorg

en vertrouwen. Dat is wat we doen, wat ons sterkt

en waarmee we het verschil maken. Om dit ook

zichtbaar te maken richting onze relaties, hebben

we begin dit jaar onze slogan ‘Passie, Technologie

en Design’ vervangen door ‘With you. Always’. Een

volgende stap was om ook ons logo hierop aan te

passen. Ons nieuwe logo reflecteert alle waarden

die bij ons horen, die ons uniek maken en waarmee

we onszelf op de markt onderscheiden.”

Caregiver in optima forma

“With you. Always betekent dat wij klaarstaan

voor iedereen die onze producten gebruikt”, aldus

Van Veen. “Van onderzoek en ontwikkeling t/m

aftersales en opleiding. Waar onze R&D-afdeling

continu werkt aan gemakkelijk te programmeren

en betrouwbaar te beheren oplossingen, helpen

onze binnen- en buitendienstmedewerkers om de

juiste productcombinaties voor elk project en elke

klantvraag te bepalen. Tijdens de installatie staan

we klaar om vragen te beantwoorden en om problemen

op te lossen, terwijl onze aftersales toeziet

op een langdurige en betrouwbare werking.

Installateurs die dit wensen, kunnen bovendien bij

Comelit terecht voor ondersteuning bij hun professionele

ontwikkeling.”

Peter van Veen,General Manager Comelit Nederland BV.

“With you. Always betekent ook dat wij dichtbij

onze distributeurs/groothandels staan, om samen

te zorgen voor synergie op commercieel,

operationeel en logistiek gebied. Maar ook dat wij

waardevolle partnerschappen aangaan met onze

leveranciers, ze helpen om aan onze eisen te voldoen

en ze bijstaan tijdens de realisatie van onze

producten en hun onderdelen. With you. Always

is bovendien onze manier om wereldwijd klaar

te staan voor onze medewerkers, door een aangename

werkomgeving te bieden waarin zij hun

dagelijkse werkzaamheden goed en zorgeloos

kunnen uitvoeren én hun eigen vaardigheden en

professionaliteit maximaal kunnen ontwikkelen.”

Volmaakte eenheid

“De nieuwe identiteit van Comelit is, meer nog

dan een grafisch teken, een symbool voor wie

Comelit is en waar wij voor staan: betrouwbaar,

solide en dichtbij”, aldus Van Veen. “Onze identiteit

wordt, nog vóór het typografische ontwerp

en de kleuraccenten, bepaald door een grafisch

teken dat de eerste twee letters van onze naam

weergeeft: CO. Deze letters staan niet alleen voor

het symbool van oneindigheid (infinity), maar ook

voor cooperation, conversation, connection, communication,

collegue en tal van andere termen die

ons bedrijf een uniek karakter geven én waarin de

mens centraal staat.” ❚

Met MyComelit kunnen gebouweigenaren en installateurs alle geïnstalleerde systemen vanaf elke plek en

realtime programmeren, inzien, beheren en bewaken.

COMELIT NEDERLAND BV

Buitendijks 1

3356 LX Papendrecht

T +31 (0)78 651 12 01

E info@comelit.nl

W www.comelit.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 51


PaletteCAD

UITGEBREIDE BADKAMERONTWERPEN

VOOR EEN VAST BEDRAG PER MAAND

PaletteCAD is al bijna 30 jaar dé alles-in-één-softwareoplossing om snel, efficiënt en professioneel interieurs te ontwerpen en presenteren.

Van keuken tot woonkamer en badkamer. Voorheen kon je pas met de software aan de slag nadat je het complete softwarepakket had gekocht,

wat een aardige investering betekende. Daar komt nu verandering in. Vanaf nu kun je namelijk kiezen voor een abonnement en betaal je een

vaste, lage vergoeding per maand. Daarbij bepaal je zelf hoe uitgebreid het pakket is én hoeveel support je ontvangt…

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld PaletteCAD

“PaletteCAD is al jaren populair onder met name

interieurbouwers en exclusieve badkamerspecialisten”,

vertelt Jeroen Smeets, mede-eigenaar van PaletteCAD.

“Maar het pakket is veel breder geschikt.

Om ook de badkamerzaken en installatiebedrijven

te bereiken, hebben wij ons assortiment uitgebreid

met enkele overzichtelijke softwarepakketten.”

Startpakket

Iedereen die wil beginnen met PaletteCAD heeft

keuze uit twee pakketten. “Voor slechts € 49,95

ontvangen geïnteresseerde bedrijven al een startpakket

met software én alle essentiële functies”,

vertelt Smeets. “Hiermee kunnen zij badkamers

en toiletten volledig 3D uittekenen. Bovendien

kunnen zij in 2D de maatvoeringstekeningen en

installatietekeningen maken én krijgen zij de beschikking

over één merkenbibliotheek naar keuze,

met alle sanitairmerken óf tegelmerken. Van de

ontwerpen kunnen eenvoudig 360° foto’s worden

gemaakt, die vervolgens via onze app gepresenteerd

kunnen worden. Zo dragen wij bij aan een

optimale klantbeleving.” Kiezen bedrijven voor

de tegelmodule, dan kunnen zij direct ook alle tegelplannen

maken. Zowel voor de vloertegels als

wandtegels en in elk gewenst patroon. “Op basis

hiervan kunnen zij eenvoudig aantallen tegels en

snijverliezen berekenen.”

Professioneel pakket

Voor wie meer functionaliteiten wenst, biedt PaletteCAD

een professioneel pakket inclusief alle

bibliotheken, de mogelijkheid tot fotorealistische

renders én uitgebreide presentatiemogelijkheden,

inclusief het uitwerken van pdf’s en moodboards

en het samenvoegen van installatietekeningen

tot een professionele presentatie. “Daarnaast behoort

het exporteren en importeren van allerhande

bestanden tot de mogelijkheden, wat tevens

geldt voor het maken van eigen, slimme (variabele)

objecten”, aldus Smeets. “Behalve de bibliotheken

voor sanitair en tegels krijgen bedrijven

de beschikking over een uitgebreide bibliotheek

52 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


PaletteCAD

Fotorealistische render van de badkamer.

voor interieur & design, waarmee een complete

woning ingericht kan worden. Zowel binnen als

buiten en van modern tot klassiek.”

Het professionele pakket kost € 99,50 per maand.

“Het gaat om een actie, maar deze prijzen zullen

voor bestaande abonnees in de toekomst niet

veranderen”, benadrukt Smeets. “Kies je nu voor

deze scherpe tarieven, dan blijven zij ook in de

toekomst staan. Wie nu kiest voor de PaletteCAD

pakketten, profiteert bovendien van een contractduur

van slechts 12 maanden in plaats van 3 jaar.

Hierdoor wordt de drempel om met de software

aan de slag te gaan, nog verder verlaagd.”

Optimale ondersteuning

Om te zorgen dat bedrijven goed met de software

kunnen werken, voorziet PaletteCAD in een uitgebreide

ondersteuning. “Ieder mens leert op zijn eigen

manier”, aldus Smeets. “Waar de een gebaat

is bij een filmpje, geeft een ander de voorkeur aan

een handleiding, persoonlijk contact met de helpdesk

en/of een training op locatie. Wij kunnen in al

deze behoeften voorzien. Wij verzorgen klassikale

trainingen bij ons op kantoor in Nuth, maar gaan

ook graag naar onze klanten toe. Bovendien beschikken

we over een uitgebreide helpdesk, die op

de computer van de klant kan meekijken en advies

op maat kan geven. Op dezelfde manier kunnen

we ook één op één online trainingen verzorgen.

Op ons platform PaletteUniversity vinden klanten

honderden filmpjes, waarin ieder programmadetail

uitvoerig wordt toegelicht, evenals een uitgebreid

pakket Nederlandstalige handleidingen.”

‘Kies je nu voor deze

scherpe tarieven,

dan blijven zij ook in

de toekomst staan’

De pakketten zijn vanaf nu te bestellen. “Wanneer

klanten een pakket bij ons afsluiten, krijgen zij direct

en gratis toegang tot de PaletteUniversity met

filmpjes en handleidingen”, aldus Smeets. “Willen

zij graag persoonlijk geholpen worden, dan kunnen

zij voor een vaste meerprijs onbeperkt met

onze helpdesk bellen.”

Leveranciers gezocht!

De komende maanden worden de softwarepakketten

nog verder uitgebreid, met onder andere een

nieuwe, innovatieve online 3D-planner voor consumenten.

“In de verdere toekomst komt er bovendien

een mogelijkheid voor Apple-gebruikers om met PaletteCAD

te werken. Ook worden onze bibliotheken

steeds aangevuld”, besluit Smeets. “Hiervoor zijn

we nog op zoek naar leveranciers van producten,

van badkuipen tot wastafels, designverlichting en

zonwering, die de eerste 200 digitale 3D-bestanden

geheel gratis mogen uploaden.” ❚

PALETTECAD

Stationsstraat 278

6361 BH Nuth

T +31 (0)45 565 07 20

W www.palettecad.info

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 53


Uw connectiviteitspartner binnen

de Benelux voor speciaal kabels,

accessoires en assemblage services.

De Cable Connectivity Group verenigt de beste specialisten in productie, assemblage

en distributie van speciaal kabels, accessoires en connectiviteitsoplossingen in de

internationale markt. Samen met het portfolio van TKD bieden Jobarco en Pantaflex een

compleet assortiment op maat aan voor industriële kabels, kabel accessoires en assemblages.

Wij leveren binnen 24 uur in de Benelux!

Onze distributiepartners in Nederland en België:

www.cableconnectivitygroup.nl


Slim verwarmen met verwarmingsfolie

email: info@lvsverwarming.com telefoon: 072 540 05 60


Webeasy

UITBREIDING MEANDER MEDISCH CENTRUM, AMERSFOORT:

EEN PERFECTE INTEGRATIE VAN ZORG

ÉN IOT-NETWERK

Een betrouwbare en veilige netwerkverbinding is van levensbelang. Zeker in zorginstellingen en ziekenhuizen, waar de patiëntenzorg steeds

meer afhankelijk wordt van Internet of Things (IoT) technologie. Oproepsystemen, medische apparatuur en andere kritieke systemen zoals

klimaatinstallaties en verlichting moeten feilloos functioneren. Dat Webeasy hierin kan voorzien, bewijzen mooie projecten zoals Academisch

Ziekenhuis Zeno in Knokke (BE) en Oogcentrum Noordholland in Heerhugowaard. Op dit moment is Webeasy betrokken bij de uitbreiding van

het Meander Medisch Centrum in Amersfoort.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Webeasy

Met deze uitbreiding wil het Meander Medisch

Centrum alle operatieve zorg in één gebouw clusteren.

Het nieuwe bouwdeel biedt ruimte aan een

algemene operatiekamer, een hybride operatiekamer

en een gecombineerde operatiekamer voor

oogingrepen en andere planbare ingrepen, met

hieraan verbonden een oogheelkundig dagcentrum.

Ingenieursburo Linssen is verantwoordelijk

voor het installatie-advies, terwijl AT Osborne het

projectmanagement verzorgt. Webeasy werd al in

een vroeg stadium betrokken, om samen met deze

partijen én het ziekenhuis het ontwerp voor (comfort)regeling

en besturing te optimaliseren. In

opdracht van Bectro Installatietechniek verzorgt

Webeasy de engineering, levering en montage

van de systemen.

Volledige integratie

“Wij zijn verantwoordelijk voor de integratie met

de ziekenhuisbekende systemen, zoals het monitor-

en registratiesysteem van de firma Lighthouse

en een beeldrouteringssysteem (elektronisch patiëntendossier/EPD)”,

vertelt Harry Taskin, Senior

Accountmanager bij Webeasy. “Doel is om zowel

de elektra- als klimaatinstallaties te automatiseren

en te besturen. Van verlichting t/m zonwering,

verwarming, koeling en ventilatie. Maar ook van

opwekking t/m distributie en afgifte, zodat een

energetisch optimale installatie ontstaat.” Webeasy

levert hiervoor alle regelkasten, inclusief besturings-

en schakelmateriaal. “Het hart van onze

regelinstallatie is een krachtige server, die voor

een juiste dataverwerking zorgt. Het complete regelsysteem

wordt bestuurd door de nieuwste Webeasy

3 software op het Niagara Framework; één

van de grootste besturings- en integratieplatforms

ter wereld. De regeling van ruimteklimaat en ruimteverlichting

vindt plaats volgens ons ‘Smart Buildings’

concept en op basis van sensoren, zodat

temperatuur, luchtvochtigheid, aanwezigheid en

lichtintensiteit nauwkeurig gemeten en beheerst

kunnen worden. Onze Integrated Room Controllers

controleren bovendien het ruimteklimaat en

de verlichting.”

Webeasy werd al in een vroeg stadium betrokken, om samen met Ingenieursburo Linssen, AT Osborne én het

Meander Medisch Centrum het ontwerp voor (comfort)regeling en besturing te optimaliseren.

WEBEASY

Sportlaan 53

3364 DK Sliedrecht

T +31 (0)184 43 39 39

E info@webeasy.nl

W www.webeasy.nl

56 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Webeasy

‘Het hart van onze

regelinstallatie is een

krachtige server,

die voor een juiste

dataverwerking zorgt’

Voor de besturing en het dagelijkse gebruik van

het gebouw zal Webeasy een gebouwbeheersysteem

met SCADA-functie leveren. “Hierdoor wordt

het mogelijk om met één systeem alle aangesloten

besturingen te overzien én te beheren”, aldus

Taskin. “Een energieoverzicht van alle aangesloten

verbruikers zorgt voor inzicht en helpt managers

om energiedoelen te formuleren én te bereiken.”

De Webeasy SmartMultiSensor.

Flexibel en zelfredzaam

Eind dit jaar worden de eerste regelkasten geleverd.

“Gekozen is voor flexibele besturings- en schakeloplossingen,

zodat bij toekomstige indelings- of

bezettingswijzigingen alleen softwarematige instellingen

aangepast hoeven worden”, benadrukt

Taskin. “Wijzigingen aan de hoofdinfrastructuur

van de diverse installaties zijn niet nodig. Groot

voordeel voor de technische dienst is ook de zelfredzaamheid

van het systeem. Het optimaliseren van

setpoints en verwerken van rapportages kan eenvoudig

in eigen beheer worden uitgevoerd, waarbij

Webeasy vanzelfsprekend (remote) ondersteuning

kan leveren. Daarmee is de technische dienst volledig

in control.” Een koppeling met het bestaande

besturingssysteem garandeert dat de continuïteit

van het ziekenhuis ook tijdens de werkzaamheden

wordt gewaarborgd. “Interferenties op het bestaande

systeem zijn niet aan de orde.” ❚

SMART

MULTI

SENSOR

Meer info?

Scan QR-code

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 57


Pantaflex

KABELBESCHERMING OP MAAT

‘ZELFS DE STERKSTE KABELS MOETEN SOMS

BESCHERMD WORDEN TEGEN INVLOEDEN VAN BUITENAF’

De Cable Connectivity Group (CCG) staat bekend om haar innovatieve kabeloplossingen voor alle denkbare sectoren en industrieën. Als die kabels

invloeden ondergaan van buitenaf, moeten ze extra beschermd worden. Daarvoor biedt Pantaflex (distributiepartner van CCG) de PMA-kabelbeschermslang

op maat. U kunt dus niet alleen bij CCG terecht voor vele soorten (speciaal)kabels, maar ook voor de bescherming daarvan.

Tekst Desiree Pennings |

Beeld Pantaflex

Er zijn zeer veel verschillende PMA-beschermslangen en accessoires verkrijgbaar.

“Wanneer je te maken hebt met invloeden van buitenaf,

zet je natuurlijk sterkere kabels in, maar zelfs

die kunnen niet altijd alles aan”, vertelt Jerry Matena,

key account manager bij Pantaflex. Daarom

biedt Pantaflex de PMA-beschermslang aan voor

zowel statische als dynamische toepassingen. Matena:

“Bij invloeden van buitenaf moet je denken

aan mechanische, thermische, chemische en elektrische

invloeden. Onze beschermslangen voorkomen

dat kabels kapot gaan of dat er vuil tussen komt,

zoals dat kan voorkomen bij hygiënische applicaties.

Bijvoorbeeld door ze te bundelen in één be-

58 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Pantaflex

Pantaflex is distributiepartner van CCG, dat bekend staat om de innovatieve kabeloplossingen.

schermslang. Zo voorkomen we dat machines lang

onnodig of ongepland stilstaan voor reparatie, onderhoud

of reiniging. Continuïteit, duurzaamheid

en betrouwbaarheid is zeer belangrijk in diverse industrieën,

zoals Food and Beverage, Farmacie, Offshore,

Rail and Automotive en OEM-applicaties. Er

zijn zelfs PMA-toepassingen die geschikt zijn voor

explosiegevaarlijke omgevingen.”

Accurate data

Er zijn zeer veel verschillende PMA-beschermslangen

en accessoires verkrijgbaar, van zeer flexibel

tot uiterst robuust en bestand tegen hoge of juist

De PMA-beschermslangen van Pantaflex beschermen

kabels en bundelen ze.

‘We bieden

duurzamere en

betrouwbaardere

processen met onze

beschermslangen’

lage temperaturen. Als voorbeeld van een toepassing

noemt Matena kabels die onder treinen

hangen. “Die worden gekozen op sterkte en dynamische

eigenschappen, maar ze krijgen natuurlijk

veel mechanische en chemische invloeden voor

hun kiezen: stoffen, gruis, steenslag, chemische

stoffen die op het spoor liggen en hoge temperaturen.

Met onze PMA-beschermslangen kun je al die

kabels samen bundelen, waardoor je slechts één

slang ziet lopen.”

Ook bij de aanbouw van datacenters wordt vaak

gebruik gemaakt van beschermslangen. Hier gaat

het niet altijd om robuuste kabels, maar juist om

heel kwetsbare, zoals glasvezelkabels. Matena:

“Glasvezelkabels zijn kwetsbaar en dus mechanisch

niet zwaar belastbaar. Daarom worden ook voor

deze kabels onze beschermslangen ingezet. Zo

worden deze beschermd tegen overbuigen en mechanische

invloeden. Ook bieden onze kabeloplossingen

bescherming tegen elektrische storingen.

Bij een normale kabel gaat een frequentieregelaar

bijvoorbeeld trippen door de elektromagnetische

interferentie. Dat kun je voorkomen met EMC-bescherming

van PMA. Zo weet je zeker dat de data

bij meet- en regeltechniek accuraat is.”

Advies en ondersteuning

Pantaflex bestaat inmiddels al bijna twintig jaar.

Al die tijd biedt ze PMA-producten aan, waarbij

ze de enige distributeur in Nederland is. “We

leveren niet alleen de slangen, maar ook componenten

als wartels, kabelondersteuning en

kabelrups, kabelaccessoires en kabelassemblage.

Kortom: alle kabeloplossingen in een one-stopshop

voor onze klanten. We weten als geen ander

wat de toepassingsgebieden, uitdagingen en

applicaties zijn en kunnen op dit gebied duidelijk

advies en ondersteuning bieden. Zo ontzorgen

we onze klanten volledig. CCG en haar dochtermaatschappijen

Jobarco en Pantaflex staan

er niet voor niets om bekend dat zij hun klanten

een totaalpakket willen bieden, gebaseerd

op een langdurig partnerschap”, aldus Matena. ❚

PANTAFLEX

Verbreepark 15

2731 BR Benthuizen

T +31 (0)79 331 00 07

E info@pantaflex.nl

W www.cableconnectivitygroup.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 59


BESCHERMEN EN BEHOUDEN

VAN HVAC INSTALLATIES

• Chemisch technisch reinigen

(luchtzijdig en waterzijdig)

• coating

voor lucht/warmtewisselaars

• Revisie luchtbehandeling

• Verduurzamen luchtbehandeling


Conpro Condensor Bescherming BV

‘SAMEN MAKEN WE DE DUURZAME BELOFTE WAAR’

Een optimaal binnenklimaat is essentieel voor een aangename werkomgeving en een goede bedrijfsvoering. Compac Services BV draagt hieraan

bij met een uitgebreid gamma warmtepompen en koelmachines van Climaveneta, een merk van Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems.

“Onze systemen houden het binnenklimaat in o.a. kantoren, scholen, ziekenhuizen en winkels perfect onder controle”, vertelt Projectcoördinator

Tom den Boer. “Ook op de lange termijn. De coatings van Conpro Condensor Bescherming dragen hier in belangrijke mate aan bij.”

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Conpro Condensor Bescherming BV

“Samen met de installateur en adviseur en op basis

van o.a. energiebron, warmte-/koudebehoefte

én locatie selecteren wij de juiste machines voor

ieder project”, vertelt Den Boer. “Ook nemen we

graag de service en het (periodieke) onderhoud

voor onze rekening. Wanneer de machines aan de

kust of in een industriële atmosfeer worden geplaatst,

adviseren wij altijd om de luchtwarmtewisselaar

te coaten.”

Oplosmiddelvrije coating

“Nieuwe machines worden direct vanuit de Climaveneta

fabriek in Italië naar onze locatie in Dordrecht

vervoerd, waar ze in onze hoogefficiënte

spuitcabines en onder de beste (klimaat)condities

worden gecoat”, vertelt Timon Bol, Commercieel

Manager bij Conpro. “Hierbij maken wij gebruik

‘Een duurzame

installatie is geen

garantie voor een

duurzame werking’

van een oplosmiddelvrije PROGREEN ® H2O oppervlaktebehandeling,

die met speciale spuitapparatuur

en in een flinterdunne laag wordt aangebracht.

Dankzij de metallicgroene kleur van de

coating is de hechting op metalische ondergronden

eenvoudig visueel te controleren. Bovendien

kan iedereen in één oogopslag zien dat een hoogwaardige

coating van Conpro is toegepast.”

Dankzij de metallicgroene kleur van de coating is

de hechting op metalische ondergronden eenvoudig

visueel te controleren.

Geef corrosie en vuil geen kans!

“Een duurzame installatie is geen garantie voor een

duurzame werking”, benadrukt Bol. “In onze buitenlucht

zijn tal van microscopische verontreinigingen

aanwezig, zoals fijnstof, zwaveloxide, stikstofdioxide

en benzeen, die de kwaliteit en levensduur van de

luchtwarmtewisselaars negatief kunnen beïnvloeden.

Een goede conservering is gewenst om corrosie,

vuilaanhechting en eventuele vervolgschades te

voorkomen. Bedrijven als Compac zien deze noodzaak.

Samen maken we de duurzame belofte waar.”

De samenwerking tussen Compac en Conpro is

bijna net zo hecht als de coatings, benadrukt hij.

“We werken niet voor maar mét Compac, op basis

van reële prijzen en deadlines. Maar ook met

een eerlijke en open verstandhouding.” Den Boer

beaamt dit: “Conpro is een fijne club om mee te

werken. De medewerkers zijn vriendelijk, goed

bereikbaar en weten waar ze het over hebben. Ze

zijn altijd bereid om mee te denken. Bovendien

is de prijs-kwaliteitverhouding uitstekend.” ❚

Nieuwe machines worden direct vanuit de Climaveneta fabriek naar Conpro vervoerd, waar ze onder de beste

(klimaat)condities worden gecoat.

CONPRO CONDENSOR

BESCHERMING BV

Bunsenstraat 90

3316 GC Dordrecht

T +31 (0)78 621 38 51

E info@conpro.nl

W www.conpro.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 61


Instamat Warmtetechniek BV

EXTRA COMFORT EN DUURZAAM

DE OPKOMST VAN DE ELEKTRISCHE RADIATOR

Lage temperatuur verwarming zie je in steeds meer huizen en het is een duurzame keuze. Maar toch mis je soms nog net dat beetje extra

comfort, bijvoorbeeld in de badkamer. Bij Instamat zien ze dat een elektrische radiator dan uitkomst biedt.

Tekst Desiree Pennings | Beeld Instamat

Instamat heeft meer dan tachtig (design)radiatoren in het assortiment.

Instamat levert radiatoren voor de gehele woning.

De elektrische radiator is momenteel enorm in opkomst,

met name in de badkamer. Dat komt, omdat

veel mensen toch nog wat extra warmte willen, vertelt

commercieel directeur Rolf Brand. “Men kiest

steeds vaker voor vloerverwarming in combinatie

met een (hybride) warmtepomp of een warmtenet.

Als je dan wat comfort tekort komt, is een elektrische

radiator ideaal. De badkamer is bijvoorbeeld vaak de

koudste ruimte in de woning, met al die tegels. Het

is fijn om daar wat extra warmte te kunnen krijgen

zonder dat je het hele systeem hoeft aan te spreken.”

62 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Instamat Warmtetechniek BV

In de showroom in Vaassen kun je zien wat de mogelijkheden zijn.

Rolf Brand, commercieel directeur bij Instamat.

Flexibel verwarmen

Kom je na een lange werkdag thuis, dan kan het

koud en kil aanvoelen. Zet je de vloerverwarming

aan, dan duurt het nog even voordat de woning

lekker verwarmd is. Ook hier kan een elektrische

radiator uitkomst bieden, zegt Brand. “Een elektrische

radiator werkt apart van het cv-systeem. Je

kunt hiermee snel schakelen van koud naar warm.

Dat zorgt voor extra flexibiliteit. Een combinatie

van vloerverwarming en radiatoren past mooi binnen

het concept van warmtepompen en de energietransitie.

Je bent zuinig aan het verwarmen en

de warmtepomp doet zijn werk, maar is er extra

behoefte aan warmte, dan is dat mogelijk.”

Design

Extra warmte is fijn, maar zo’n radiator moet natuurlijk

ook mooi zijn. Qua kleur en vormgeving

moet het perfect in het interieur passen. Daarom

heeft Instamat een groot assortiment modellen,

onder meer ontworpen door Italiaanse designers.

Brand: “Volgend jaar bestaat Instamat

vijftig jaar. Wij weten wat er speelt in de markt

en gaan in op die wensen. Wij hebben een breed

assortiment aan elektrische radiatoren, van eenvoudig

om je handdoek op te warmen tot designradiatoren

die zich aanpassen aan het interieur.”

In de showroom in Vaassen kun je precies zien

wat er allemaal mogelijk is. Je vindt er altijd wel

een (design)radiator naar wens. Er zijn meer dan

‘Elke installateur

of architect is

van harte

uitgenodigd om

eens een kijkje te

komen nemen in de

showroom’

tachtig radiatoren opgenomen in het assortiment,

die leverbaar zijn in ongeveer 300 kleuren.

Afmeting, vermogen, kleur, ophanging: jij vraagt,

Instamat draait. Ook in iedere stijl is er een mogelijkheid,

van klassiek tot modern. Elke installateur

of architect is van harte uitgenodigd om

eens een kijkje te komen nemen. ❚

INSTAMAT WARMTETECHNIEK BV

Spinfondsweg 15

8171 NT Vaassen

T +31 (0)578 57 49 49

E info@instamat.nl

W www.instamat.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 63


Spirotech

HOGERE SYSTEEMWATERKWALITEIT,

VERBETERDE PERFORMANCE

Als ontwikkelaar, producent en distributeur van betrouwbare oplossingen voor verwarmings- en koelsystemen is het vanuit Helmond actieve

Spirotech de afgelopen decennia uitgegroeid tot een ware expert in systeemwaterkwaliteit. Een kwalificatie die zich in de praktijk vertaalt

in een betere werking van apparatuur, aanzienlijke energiebesparingen, meer comfort en minder slijtage en uitval. Voordelen die door een

diverse groep opdrachtgevers in zowel de woon- als werkomgeving innig worden omarmd.

Tekst Chris Elbers | Beeld Spirotech

De afgelopen decennia heeft Spirotech zich als

typisch Brabants familiebedrijf ontwikkeld tot een

vooraanstaande leverancier van uiteenlopende,

hoogwaardige en in Nederland geassembleerde

kwaliteitsproducten. Doordachte, in eigen huis bedachte

oplossingen die via een vier pijlers tellende

aanpak slechts één centraal doel dienen: het

systeemwater, de belangrijkste component binnen

koel- en verwarmingssystemen, te beschermen en

de kwaliteit ervan te waarborgen. “Simpel gezegd

zorgen onze standaard én op maat gemaakte producten

ervoor dat het systeemwater in installaties

met een gesloten watercircuit schoon is, luchtvrij

is en geen metaaldeeltjes bevat”, zegt René van

Luijn, business manager namens Spirotech Nederland.

"Daarbij kun je denken aan cv-installaties

en koelsystemen, maar ook warmtepompen.

Wanneer je dergelijke systemen goed beschermt,

‘Het systeemwater

is de belangrijkste

component

binnen koel- en

verwarmingssystemen’

verminder je de slijtage en de kans op storingen.

Tegelijk wordt het gebruikscomfort vergroot en

boek je aanzienlijke energiebesparingen. Het mes

snijdt dus aan meerdere kanten.”

Totaalpakket

Het productengamma van Spirotech is gevarieerd

en uitgebreid tegelijk. Het programma is het resultaat

van de pioniersgeest die al jarenlang binnen

de onderneming heerst. Zo startte Spirotech 50

jaar geleden als eerste in Nederland met de ontwikkeling

van lucht- en vuilafscheiders voor systeemwater

in verwarmings- en koelinstallaties.

Producten die tot op de dag van vandaag met

louter hoogwaardige materialen, zoals messing,

staal en de sterkste magneten, worden vervaardigd

en waarop Spirotech maar liefst 20 jaar garantie

geeft. Bovendien zijn sommige producten

onafhankelijk getest door KIWA Gastec en zijn

de geleverde besparingen vastgesteld. Dat alles

zorgt ervoor dat internationale ketel- en warmtepompfabrikanten,

installateurs en adviseurs

Spirotech maar wat graag voorschrijven rondom

de uitvoering van woningbouw- en utiliteitsprojecten.

Ook wanneer laagtemperatuursystemen

worden toegepast.

René van Luijn, business manager namens Spirotech Nederland.

“Behalve oplossingen voor onder meer lucht- en

vuilafscheiding, drukbehoud en vacuümontgassing

leveren we bijvoorbeeld ook open verdelers

en additieven”, geeft Van Luijn de assortiments-

64 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Spirotech

Een SpiroTrap magnetische vuilafscheider en SpiroVent microbellenontluchter houden de installatie schoon van vuil en lucht.

breedte weer. "Daarnaast zijn we in staat om binnen

ons eigen laboratorium in België aan de hand

van 33 parameters de systeemwaterkwaliteit vast

te stellen, zodat we onze klanten gericht en des-

kundig kunnen adviseren. Kortom, we staan qua

product én dienst voor een welkom totaalpakket,

inclusief een perfecte onderhoudsservice voor

met name ontgassers en drukbehoudinstallaties.

Spirotech mag zich dan ook met recht betitelen als

expert op het gebied van systeemwaterkwaliteit en

zelfs marktleider als het gaat om lucht- en vuilafscheidingssystemen

voor verwarming en koeling.”

Terugverdienen

In de nabije toekomst komt de implementatie van

duurzame verwarmingssystemen almaar centraler

te staan. “Naast steeds energiezuinigere verwarmingsketels

zijn er inmiddels diverse oplossingen

voorhanden om deels of volledig van het gas af te

kunnen gaan”, aldus Van Luijn. “Een daarvan is de

warmtepomp, een laagtemperatuursysteem dat in

vergelijking met traditionele cv-installaties echter

gevoeliger is voor rendementsverliezen en storingen

door lucht en vuil. Beide beïnvloeden na verloop van

tijd de waterdoorstroming en afgifte van warmte.

Gelukkig is dit, net als bij cv- en HR-ketels, eenvoudig

te voorkomen door toepassing van een automatische

ontluchter en vuilafscheider. Dat kost weliswaar wat

extra, maar je verdient de iets hogere investering

voor dergelijke extra componenten vele malen terug

doordat de apparatuur tijdens het gebruik veel

betere energetische prestaties levert. Dat maakt de

keus niet moeilijk.” ❚

De SpiroCross XC-M. De volgende generatie hydraulische verdelers in combinatie met lucht- en vuilafscheiding

met unieke magneetveldversterkende technologie.

SPIROTECH BV

Churchilllaan 52

5705 BK Helmond

T +31 (0)492 57 89 89

E info@spirotech.com

W www.spirotech.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 65


AIRCONDITIONING

Duurzaam, gasloos en energie-efficiënt.

LUCHTKANALEN

Complete klimaatinstallaties op maat.

LUCHTTECHNIEK

TROX voorraadhouder: voor 14.00 uur

besteld, morgen in huis.

De Schilt bedrijven zijn totaalspecialisten in binnenklimaat en zorgen voor een comfortabel klimaat in de meest

uiteenlopende situaties. De drie bedrijven Schilt Airconditioning, Schilt Luchtkanalen en Schilt Luchttechniek

vullen elkaar perfect aan om voor u de totale klimaatinstallatie te verzorgen. Wij geloven in een gezond en prettig

leef- en werkklimaat voor iedereen!

ONZE MERKEN

CERTIFICERINGEN

ENERGIEWEG 29 | MEERKERK | (0183) 35 25 44 | WWW.SCHILTBEDRIJVEN.NL |


Rexcom

GROEIEND BELANG VOOR

VEILIGHEIDSNORM ETHERNETKABELS

Met de komst van steeds meer apparaten in een gebouw die op het internet zijn aangesloten, groeit ook de vraag naar een goede backbone. Om

hiervoor te zorgen, biedt Rexcom installateurs de benodigde hulp. “In eenvoudige taal leggen we de veilige toepassing van databekabeling uit.”

Tekst Tim van Dorsten |

Beeld Rexcom

Een afbeelding van de ‘Imvision Controller’, een onderdeel van de benodigde hardware om het Imvision-beheersysteem te implementeren.

Van temperatuursensoren en camera’s tot diverse

soorten toegangscontrolesystemen en biometrische

deursloten. De grote hoeveelheid verschillende

apparaten in een gebouw die op het internet

zijn aangesloten, blijft de komende jaren

explosief groeien. Naar verwachting groeit deze

hoeveelheid van 13,1 biljoen in 2022 naar 19,1

biljoen in 2025 en 29,4 biljoen in 2030, zo blijkt

uit cijfers van het Duitse bedrijf Statista, dat gespecialiseerd

is in markt- en consumentendata.

Door deze groei van het aantal aangesloten apparaten

neemt ook het belang van een goede

infrastructuur voor de bekabeling in gebouwen

toe, vertelt accountmanager Jan Zeeman van

kabelleverancier Rexcom. “Vanuit de patchkast

zorgen diverse kabels ervoor dat onder meer

verlichting, wifi-toegangspunten en ventilatie en

airconditioning via een ethernetnetwerk worden

aangesloten. De voeding krijgen deze apparaten

via gestructureerd bekabeling. Hierdoor zijn

losse adapters niet meer nodig.”

Om al deze apparaten goed aan te sturen, is een

gestructureerd databekabelingsnetwerk nodig.

Hiervoor zorgt Rexcom, legt hij uit. “De netwerkbekabeling

moet goed op orde zijn. Die leveren wij

via gecertificeerde installateurs. Wij beschikken

68 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Rexcom

Een laptop met een afbeelding van het Commscope-softwarepakket ‘Imvision', een geautomatiseerd infrastructuur management systeem.

‘We hebben continu contact met iedereen

en weten wat er speelt. Daarin zit onze

toegevoegde waarde’

over onze eigen opleider om monteurs te trainen.

Jaarlijks leren bij ons zo’n 100 monteurs hoe ze een

netwerk klaar maken, zodat het geschikt is voor een

smart building. Onze huisleverancier CommScope

stelt dat monteurs die met hun bekabeling werken,

iedere drie jaar een update krijgen.”

Snelle ontwikkelingen

Volgens Zeeman is zo’n update nodig. “De ontwikkelingen

op dit vlak gaan snel. In 1999 werden

apparaten aangesloten op zo’n 10 Watt, maar in

2003 ging het al om 15 Watt en in 2009 om 30

Watt. Inmiddels zitten we op 90 Watt. Deze toename

is mogelijk, omdat in de kabels inmiddels

alle acht aders worden gebruikt. Vroeger werden

echter slechts vier aders gebruikt. Als alle acht

aders worden gebruikt, dan zorgt dat voor een

hogere temperatuur in de kabel.”

Dit heeft gevolgen voor de installateurs, geeft hij

aan. “Bij de montage moet een installateur goed

kijken wat er in het bestek staat. Cenelec geeft

aan dat bij geen nadere specificatie monteurs de

bekabeling mogen aanleggen zoals vroeger, maar

ISO vermeldt dat bij geen nadere specificatie con-

form Power over Ethernet (PoE)-type vier moet

worden aanlegd. Dit komt neer op 90 tot 100

Watt. In bestekken staan vaak deze beide normen

vermeld, dus moet de installateur goed navragen

wat het uitgangspunt moet zijn.”

Zowel een hogere temperatuur in de kabel als

een hogere omgevingstemperatuur heeft tot gevolg

dat een kabel moet worden ingekort. “Een

kabel met een temperatuur van 20 graden mag

een channellengte tot 100 meter hebben”, legt

Zeeman uit. “Maar als de temperatuur oploopt tot

bijvoorbeeld 45 graden, dan wordt de channellengte

ingekort tot 90 meter. Dit kan als gevolg

hebben dat er meer patchkasten geplaatst moeten

worden. Dit heeft voor een monteur tot gevolg

dat hij bij ieder punt in een kabelroute moet

berekenen wat de warmteontwikkeling is, om hier

vervolgens het ontwerp op aan te passen. De website

van CommScope biedt de mogelijkheid om de

warmteontwikkeling uit te rekenen.”

Normen

Namens Rexcom zit Zeeman in de NEN-commissie

‘Smart Buildings’ die heeft bijgedragen aan

de huidige normen voor PoE-type vier: NEN-EN

50173 serie en NEN-EN 50174 serie. Hij heeft gemerkt

dat deze normen met name voor monteurs

van kleinere installatiebedrijven nog abracadabra

zijn. “Ze kennen allemaal de NEN 1010 norm

met veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.

De PoE-wereld is een specifieke en

op zichzelf staande wereld, waarin ook dit soort

normen gelden. Door de temperatuuropbouw

in netwerkkabelbundels wordt het wel steeds

kritischer dat ze ook bekend worden met veiligheidsnormen

als NEN-EN 50173 serie en NEN-EN

50174 serie.”

Samen met CommScope werkt Rexcom eraan om

deze veiligheidsnormen in jip-en-janneketaal aan

monteurs bekend te maken en uit te leggen. “We

praten niet alleen met de installateur, maar ook

met de adviseur, eindgebruiker en leverancier.

We hebben continu contact met iedereen en weten

wat er speelt. Daarin zit onze toegevoegde

waarde. Dat is ook nodig, want de toepassing

van datakabels wordt alleen maar belangrijker”,

aldus Zeeman. ❚

REXCOM B.V.

Gezellenstraat 7

3861 RD Nijkerk

T +31 (0)33 246 12 44

E sales@rexcom.nl

W www.rexcom.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 69


L1

D1

TB1

T2

Met de EUROVENT TB1, L1, D1 en T2 certificering conform NEN EN-1886 kiest u met

de nieuwe KOMFOVENT VERSO-PRO-2 luchtbehandelingskasten voor de allerhoogste

kwaliteit. Sinds 2004 zijn wij importeur van Komfovent en kunt u dus vertrouwen op een

vakkundige ondersteuning. Kijk voor meer details op onze website www.vortvent.nl.

KOMFOVENT VERSO-PRO-2….beter kan het bijna niet.

Buitendijks 63, 3356 LX Papendrecht

Tel: (+31) 085-782 64 00

Email: info@vortvent.nl

aamloos-3 1 22-04-20 14:37

Met de KOMFOVENT VERSO-RHP serie luchtbehandelingskasten kiest u voor installatiegemak. Deze units zijn voorzien van een

geïntegreerde warmtepomp voor koelen en verwarmen. U heeft dus geen aanvullende koeltechnisch aansluitwerk. Daarmee is de

VERSO-RHP uitermate geschikt voor binnen opstelling zonder dat u voor DX koelers ruimte nodig hebt. Met de C5 plug & play

regeling kunt u kiezen uit zelfstandig bedrijf via display of interne webserver of voor aansluiting op een gebouwbeheersysteem via

Modbus (RS-485/TCP IP of BACNet / IP). Sinds 2004 zijn wij importeur van Komfovent en kunt u dus vertrouwen op een vakkundige

ondersteuning. Kijk voor meer details op www.vortvent.nl

KOMFOVENT-VERSO-RHP…koelen en verwarmen met veel installatiegemak.


Vortvent

KIES DE JUISTE KLEP, MEETKRUIS EN SERVOMOTOR

ENERGIEZUINIG VENTILEREN MET

VARIABEL VOLUMEKLEPPEN

Met de huidige crisis moeten wij elk onnodig energieverbruik vermijden. Dat geldt niet alleen voor verlichting of verwarming, maar zeker ook

voor het ventileren van gebouwen en woningen. Variabel volumekleppen kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

Tekst en beeld Vortvent

In gebouwen zoals kantoren, scholen, multifunctionele

centra, zorg- en overheidsinstellingen betekent

vraaggestuurd ventileren geld besparen.

Vaak genoeg zie je dat een luchtbehandelingskast

of ventilator continu op een vaste stand draait,

zonder rekening te houden met aanwezige personen.

Nieuwe installaties worden vaak uitgevoerd

met sensoren voor de aanpassing van het luchtdebiet,

zoals bij scholen waar binnenkort CO 2

-

sensoren verplicht zijn. In een aantal gevallen is

dat een stap voorwaarts.

‘Pas op voor

valkuilen’

Addertjes onder het gras

Maar is er nog een andere oplossing, namelijk variabel

volumekleppen. Deze kleppen worden per

ruimte geïnstalleerd, bij voorkeur in de luchttoevoer-

en luchtafvoerkanalen. De VAV-klep regelt

de luchthoeveelheid tussen een ingestelde Vmin

en Vmax met behulp van een klep, een meetkruis

en een servomotor. Vooral de kwaliteit en vormgeving

van het meetkruis is hierbij van belang

voor een nauwkeurige meting bij lage luchtsnelheden.

Naast een goed werkende VAV-klep is de

keuze van de sensor van belang. Een sensor die op

basis van CO 2

, relatieve vochtigheid of temperatuur

werkt, verhoogt het luchtdebiet naarmate de

belasting hoger wordt. Op zich prima, maar daar

zitten toch wat addertjes onder het gras. Met een

CO 2

-sensor bijvoorbeeld zal de VAV-klep weinig

ventileren bij een lage belasting, maar ook als

de temperatuur in de ruimte flink oploopt. Als de

ventilatie of luchtbehandeling ook de koeling of

verwarming regelt, levert deze situatie dus een

uitdaging op.

Het is ook mogelijk om de sensor op temperatuur

te regelen, waarbij de hoogste waarde telt.

Dit werkt echter alleen maar één richting op,

namelijk bij een hogere temperatuur meer lucht

en bij een te lage temperatuur (te) weinig lucht.

De andere valkuil is de instelling van de CO 2

-

sensor (1 tot 2.000 ppm). Bij een grenswaarde

van 1.000 ppm zal de VAV-klep op 50% van de

capaciteit blijven staan, waarbij het de vraag is

of dat voldoende is. De klep opent pas geheel als

de 2.000 ppm wordt bereikt. Deze onwenselijke

situatie is te voorkomen door toepassing van een

sensor met interne PI-regeling. De luchtbehandelingskast

of ventilatie-unit moeten bij toepassing

van VAV-kleppen voorzien zijn van een constante

drukregeling. Daarnaast kunnen de VAV-kleppen

ook gebruikt worden als CAV-klep.

Komfovent levert VAV-/CAV-kleppen die voorzien

zijn van een speciaal ontworpen meetkruis, geschikt

voor lage luchtsnelheden. Bovendien kan bij

directe aansluiting op bijvoorbeeld een gebouwbeheersysteem

gekozen worden uit analoge, MP-bus,

Modbus, BACNet of KNX communicatie. ❚

VORTVENT

Buitendijks 63

3356 LX Papendrecht

T +31 (0)85 782 64 00

E info@vortvent.nl

W www.vortvent.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 71


HVAC Nederland

ALLROUNDER IN BINNENKLIMAATOPLOSSINGEN

Sinds de oprichting in 1999 is HVAC Nederland uitgegroeid tot een vooraanstaande producent en leverancier op het gebied van binnenklimaatoplossingen.

Lag in de beginjaren nog de nadruk op de import van aircosystemen, door de jaren heen heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot

een totaalleverancier voor de utiliteitsbouw en industrie. Dat gebeurt met een breed scala aan hoogwaardige klimaattechnische producten.

Wereldwijd geleverd, inclusief een uitgebreide technische ondersteuning. Frank Joosten zet drie specifieke productgroepen van HVAC in het

licht: luchtgordijnen, luchtverdeelsystemen en lekdetectieapparatuur.

Tekst Chris Elbers | Beeld HVAC Nederland

Repus nozzlekanalen: tochtvrij ventileren, onderhoudsarm en een zeer laag drukverlies.

‘Luchtgordijnen, luchtverdeelsystemen

en lekdetectieapparatuur zijn onze

kernproducten’

Dat je met luchtgordijnen een comfortabel binnenklimaat

kunt creëren en een klimaatscheiding

kunt realiseren tussen binnen en buiten of tussen

verschillende ruimtes, is de meeste mensen genoegzaam

bekend. Wat echter niet iedereen weet,

is dat luchtgordijnen ook kunnen bijdragen aan

een stevige reductie van de energierekening. Een

prettig gegeven, zeker in een tijd waarin de kosten

van gas en stroom de pan uitrijzen. “Vaak wordt

gedacht dat luchtgordijnen energieverspillers

zijn”, aldus Joosten. “Dat is verre van waar, mits

ze goed zijn ingesteld. Dat is wel een absolute

voorwaarde.” HVAC biedt een breed assortiment

basis, professionele en industriële luchtgordijnen

met verschillende afschermende vermogens. Voor

boetieks, hotels, restaurants, overslagstations,

vriescellen en nog veel meer. Inpasbaar in elk design,

geschikt voor zowel renovatie als nieuwbouw

en in verschillende vormen leverbaar. Rond, ovaal

en rechthoekig, voor schuifdeuren en draaideuren

én geheel op maat gemaakt. “Vooral met dat laatste

maken we écht het verschil”, zegt Joosten.

Luchtverdeelsystemen

Repus geldt al meer dan 35 jaar als ontwikkelaar

en producent van diverse vormen van luchtverdeelsystemen

op maat: technische hoogstandjes

die frisse of behandelde lucht dáár brengen waar

nodig. Het prominente merk staat bij HVAC Nederland

al behoorlijk wat jaren op de lijst van

toeleveranciers. “We betrekken van Repus onze

luchtverdeelsystemen, producten die zijn onder te

verdelen in breed in te zetten verdringingsroosters

en nozzlekanalen”, legt Joosten uit. “Waar een verdringingsrooster

meestal in wat grotere ruimten

gebruikt wordt om vervuilde lucht te verdringen,

zijn nozzlekanalen met name geschikt om frisse

72 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


HVAC Nederland

Het FreezAir vrieshuisluchtgordijn voorkomt koudeverlies en mist- en ijsvorming.

lucht in een vertrek te brengen. Daarnaast is het

een product met een tochtvrije luchtinbreng, een

gelijkmatige uitstroom en, misschien nog wel het

Andel Floodline bedieningspaneel.

belangrijkst, een zeer lage drukval. Door te kiezen

voor Repus wordt de belasting op de LBK direct

verlaagd. En dat levert een mooie besparing op.”

Lekdetectie

Bij HVAC Nederland gaan ze alleen voor het beste

en het hoogste. Juist daarom bedient het bedrijf de

markt met de slimme en kwalitatief hoogwaardige

lekdetectieoplossingen van de Engelse fabrikant

Andel. “Deze zeer gedetailleerde apparatuur onderscheidt

zich doordat de monitoring en de detectie

van lekkages in zones plaatsvindt”, aldus Joosten.

“Daardoor weet je heel precies waar de lekkage

zit. Dat scheelt veel zoekwerk en eventuele schade.

Tegelijk kun je direct actie ondernemen om erger

te voorkomen.” De hoogwaardige apparatuur van

Andel maakt het ook mogelijk om alarmsystemen

van concurrerende merken uit te lezen en kan gecombineerd

worden met een veelvoud aan detectiemiddelen.

Om een lekkage op te sporen, biedt

HVAC verschillende technieken en producten, zoals

puntsensoren, diverse detectiekabels, -matten en

-linten, sensoren met licht, kabels voor montage

onder leidingen en bekabeling voor in lekbakken.

“Kwaliteitsartikelen die je bovendien allemaal kunt

aansluiten op één en hetzelfde bedieningspaneel.

Dat maakt het allemaal extra gemakkelijk én overzichtelijk”,

besluit Joosten. ❚

HVAC NEDERLAND BV

Postbus 2

1970 AA IJmuiden

T +31 (0)255 52 24 20

E info@hvac.nl

W www.hvac.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 73


LUMIKO LED DIMMER

ACTIEPAKKET

Artikelnummer: 891082-AP

Actiepakket met vijfmaal de 891082. Deze LED dimmer werkt zowel

met fase aan (RL)- als fase afsnijding (RC) en is hierdoor geschikt

voor alle LED lampen. Het vermogen is 1-200W bij fase afsnijding of

1-100W fase aansnijding. Middels een schuifschakelaar kunt u de

dimtechniek handmatig omzetten. Bijzonder handig voor iedere

installateur om standaard in de bus te hebben.

5 LED

dimmers halen

= 4 betalen

Actiepakket bestaat uit:

5 x 891082

Kijk op klemko.nl of

bel 088 002 3300

klemko.nl


Hello, is it Gree

you’re looking for?

Maak kennis met Gree Nederland, specialist in impactvolle

airconditioning en duurzame warmtepompen.

Gree Nederland

L.J. Costerstraat 4 5916 PS VENLO Nederland

T +31 (0)77 354 03 41 E info@gree.nl W www.gree.nl


SIEGENIA

EEN GEZOND BINNENKLIMAAT

DANKZIJ DECENTRALE VENTILATIE

Ventileren daar waar het nodig is. Volledig vraaggestuurd, energiezuinig, stil en zonder opzichtige gevelroosters. Dát is de nieuwe AEROMAT

VT van SIEGENIA.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld SIEGENIA

Ventilatiekanalen in de woning zijn niet aan de orde, waardoor overlast én bouwkosten tot een minimum beperkt blijven.

Als gevolg van de energietransitie en alle trends

rond energiezuinig en luchtdicht bouwen, worden

architecten, adviesbureaus, aannemers en

installateurs uitgedaagd om buiten de gebaande

paden te kijken. Ook als het om de ventilatietechnieken

gaat. Een ontwikkeling die ze hierbij zeker

niet mogen missen, volgens Jeroen Wolters, Area

Sales Manager AERO bij SIEGENIA Benelux, is decentrale

ventilatie.

Ventileren waar nodig

Decentrale ventilatie biedt volgens Wolters enorme

voordelen ten opzichte van centrale (balans)

ventilatiesystemen. Zeker wanneer voor de nieuwe

AEROMAT VT van SIEGENIA wordt gekozen. “Met

dit systeem wordt uitsluitend geventileerd waar

nodig”, vertelt hij. “Er is geen sprake van overventilatie.

Hierdoor kan enorm veel energie worden

bespaard. Wat heeft het voor nut om bijvoorbeeld

je slaapkamer te ventileren, terwijl je in de woonkamer

zit? Of om ’s nachts lucht uit natte ruimtes

zoals badkamer en keuken af te zuigen, terwijl je

in bed ligt met de slaapkamerdeur dicht? Waarom

zou je kiezen voor een centraal systeem met warmteterugwinning,

terwijl in veel ruimtes helemaal

geen warmte is of gevraagd wordt? 94% van de

Nederlandse slaapkamers wordt niet of nauwelijks

verwarmd. Wat valt hier dan terug te winnen?”

Met dit systeem wordt alleen geventileerd waar nodig.

76 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


SIEGENIA

Het systeem kan heel subtiel en haast onzichtbaar boven, onder of naast het kozijn worden weggewerkt.

‘Wat heeft het voor nut om bijvoorbeeld

je slaapkamer te ventileren, terwijl je in de

woonkamer zit?’

Optimale geluidwering en

warmteterugwinning

Met de nieuwe AEROMAT VT serie van SIEGE-

NIA wordt elke ruimte vraaggestuurd voorzien

van frisse lucht, terwijl gebruikte (vochtige)

lucht geruisloos wordt afgevoerd. “In de slaapkamers

kan eenvoudig een standaard AEROMAT

VT worden geplaatst, terwijl de woonkamer,

eetkamer en andere verwarmde ruimtes een AE-

ROMAT VT met warmteterugwinning krijgen”,

aldus Wolters. “Waar de WTW-units in de wintermaanden

efficiënt warmte terugwinnen, maken

zij in de zomer gratis nachtkoeling mogelijk.

Omdat de slaapkamers elk over hun eigen systeem

beschikken, kunnen bewoners hun ramen

naar wens heerlijk opengooien, zonder dat dit

negatieve impact heeft op de overige ruimtes.”

Subtiel en haast onzichtbaar

De nieuwe AEROMAT VT is het resultaat van jarenlang

ontwikkelen en testen, vertelt Wolters.

“Dankzij een uitgekiende constructie, een smal en

strak frontprofiel en uiterst flexibele inbouwmogelijkheden

past de raamventilator zich perfect aan

de individuele gebouweisen aan. Het systeem kan

heel subtiel en haast onzichtbaar boven, onder of

naast het kozijn worden weggewerkt. Ventilatiekanalen

in de woning zijn niet aan de orde, waar-

door overlast én bouwkosten tot een minimum

beperkt blijven. Dit maakt het systeem, naast

nieuwbouw, ook zeer geschikt voor renovatie en

transformatie. Maar ook voor toepassing in monumentale

gebouwen, waar zichtbare aanpassingen

vaak niet zijn toegestaan.”

Een geluidwering van meer dan 50 dB maakt

AEROMAT VT ook perfect geschikt voor geluidbelaste

omgevingen. Denk bijvoorbeeld aan woningen

langs snelwegen, aan het spoor of vlakbij

luchthavens.

Sensoren en filters

De AEROMAT VT biedt meerdere mogelijkheden

voor warmteterugwinning (tot maar liefst 93%).

“Naar wens kunnen bovendien vochtigheids-,

temperatuur-, CO 2

- en VOC-sensoren geïntegreerd

worden. En ook de toevoeging van ISO Coarse-,

ePM10- of NOx-filters is mogelijk, waardoor fijnstofdeeltjes,

pollen en zelfs stikstofoxiden efficiënt

worden afgevangen.”

Handmatige of ‘smart’ bediening

Het systeem voldoet volledig aan de normen. Bedieningstoetsen

aan de voorzijde van de unit maken

een eenvoudige bediening mogelijk, aldus Wolters.

“Maar bewoners kunnen ook kiezen voor de

Met de nieuwe AEROMAT VT serie van

SIEGENIA wordt elke ruimte vraaggestuurd voorzien

van frisse lucht, terwijl gebruikte lucht geruisloos

wordt afgevoerd.

‘smart’ variant met wifi-aansturing, die eenvoudig

bediend kan worden met de SIEGENIA comfort-app

op de smartphone of tablet. Daarmee wordt het

comfort naar een nóg hoger niveau getild…” ❚

SIEGENIA GROUP BENELUX​

Ramgatseweg 15

4941 VN Raamsdonksveer

T +31 (0)6 13 14 37 73

W www.siegenia.com/nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 77


Huuroplossingen voor de installatie- en bouwsector:

Tijdelijke koeling- en/of verwarmingsoplossingen

Energie-efficiënt en betrouwbaar

Continuïteit van uw project, verminderde tijdsdruk

Flexibiliteit, verlengen zo lang nodig

Complete installaties ter overbrugging bij

nieuwbouw-, verbouw- en onderhoudsprojecten

24/7/365 service

Vragen of graag kennismaken? Onze verhuurspecialisten staan voor u klaar.

Bel; +31 (0)85 019 5374 of scan de QR code voor meer informatie.


Coolworld Rentals

FLEXIBELE HUUROPLOSSINGEN VOOR

KOELING ÉN VERWARMING

Samen met de divisie Heatworld vormt Coolworld Rentals uit Waalwijk een veelzijdige en internationaal opererende verhuurorganisatie op het

gebied van koel- en verwarmingsapparatuur. Via een uitgekiende all-in huurformule en een forse verhuurvloot bieden beide bedrijven een

flexibele en betrouwbare oplossing in het geval van tijdelijke capaciteitsproblemen, uitval, verbouwing of revisie van bestaande installaties.

Snel, 24/7/365 en op nagenoeg elke gewenste locatie.

Tekst Chris Elbers | Beeld Coolworld Rentals

Kiezen voor Coolworld Rentals is kiezen voor een

betrouwbare totaaloplossing op maat. Een oplossing

die kundig wordt samengesteld met gebruiker,

projectteam of installateur en zelfs binnen enkele

uren kan worden geleverd. “Wat de behoefte

ook is, ons doel is altijd hetzelfde”, zegt Michiel

de Beer, sales manager Nederland namens Coolworld.

“En dat is ervoor zorgen dat de continuïteit

en bedrijfsprocessen van de klant niet verstoord

of vertraagd worden. Dat doen we met eersteklas

apparatuur, maar ook in de vorm van een deskundig

advies, flexibele aanpak en snelle turnkey

‘De apparatuur

waarborgt de

bedrijfscontinuïteit’

levering. Indien gewenst ondersteunt ons eigen

Installatie- & projectburo zelfs tijdens de installatie

en inbedrijfstelling van de apparaten. Niets

is ons te gek!”

Met een eigen 24/7/365 servicedienst

garandeert Coolworld de zekerheid van een

betrouwbare oplossing.

Inverters

Coolworld heeft inverter gestuurde chillers t/m

800 kW. Een hoogstandje dat ervoor zorgt dat de

compressor, afhankelijk van het gevraagde vermogen,

traploos harder of juist zachter gaat draaien.

“Het vereiste vermogen is afhankelijk van de gewenste

temperatuur, maar ook van de binnen- en

buitentemperatuur”, legt De Beer uit. “Hoe groter

de verschillen daartussen, des te harder de compressor

moet werken om tot de ideale temperatuur

te komen. Op dat vlak bewijzen de inverters

hun waarde. Ze zorgen ervoor dat er binnen een

ruimte een constante temperatuur heerst én dat

de compressor minder hard hoeft te draaien. Iets

dat zich onder meer vertaalt in minder geluidsoverlast

en een lager energieverbruik.” ❚

Coolworld biedt een flexibele en betrouwbare oplossing bij tijdelijke capaciteitsproblemen, evenementen, uitval,

verbouwing of revisie van uw vaste installatie.

COOLWORLD RENTALS

Duikerweg 34

5145 NV Waalwijk

T +31 (0)416 68 80 88

E sales@coolworld-rentals.nl

W www.coolworld-rentals.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 79


Koninklijke van Twist

SPECIALIST IN NOODSTROOM ONTWIKKELT HAAR PRODUCTEN CONTINU, MET OOG VOOR MARKT ÉN MILIEU

‘VERANDERING IS ONZE ENIGE CONSTANTE’

De elektrificatie van onze maatschappij bevindt zich in een stroomversnelling. Systemen en processen worden in rap tempo geautomatiseerd.

Onder andere in datacenters, ziekenhuizen, petrochemie en industrie is stroomzekerheid inmiddels cruciaal voor de veiligheid én continuïteit.

“Waar voorheen een installatie van 2 MW uitzonderlijk was, is dit inmiddels de standaard”, vertelt Mark Scheurwater, sales manager bij

Koninklijke van Twist. “En ook grotere vermogens zijn meer regel dan uitzondering.” Tegelijkertijd ziet de noodstroomspecialist het elektriciteitsnet

in Nederland instabieler en onbetrouwbaarder worden. “Als gevolg van de energietransitie worden steeds meer duurzame maar

grillige energie-opwekkers voorzien, zoals zonnepanelen en windmolens. Hierdoor komt het net onder druk te staan”, aldus general manager

Jeroen Eeuwijk. “Uitval ligt op de loer, waardoor onze noodstroomoplossingen nog meer dan voorheen noodzakelijk worden.”

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Koninklijke van Twist

Koninklijke van Twist is dé innovatieve totaalspecialist

op het gebied van noodstroomoplossingen.

Het familiebedrijf ontwerpt, levert, installeert, beheert

en onderhoudt complete energiesystemen

en noodstroominstallaties en is exclusief verdeler

van de generatorsets van Kohler, voorheen bekend

als Kohler-SDMO. “Kohler staat synoniem voor betrouwbare

en compacte generatorsets met een laag

brandstofgebruik”, aldus Scheurwater. “De generatorsets

tot 4,5 MW (4.500 kVA) worden compleet

en klaar voor gebruik geleverd, waardoor wij elke

vermogensvraag goed en snel kunnen invullen.”

One-stop-shop voor

noodstroomoplossingen

Om te komen tot de juiste noodstroomoplossing

voor ieder project, zijn technische kennis, betrouwbare

producten én maatwerk vereist. Zeker wanneer

het om grotere vermogens gaat, benadrukt

Scheurwater. “Een noodstroomaggregaat van 4,5

MW in een 40ft container weegt al gauw meer

dan 30.000 kilo. Hier moet in het bouwkundige

design rekening mee gehouden worden, wat tevens

geldt voor de bereikbaarheid voor onderhoud

en inspectie. Voor een juiste aansluiting is bovendien

vroegtijdige afstemming met de W- en E-

installateur noodzakelijk.” Niet voor niets beschikt

Koninklijke van Twist over complete projectteams,

waarin zowel projectmanagers, werktuigbouwkundigen

als elektriciens hun kennis en expertise

inbrengen. Eeuwijk: “Samen met de klant kijken

wij naar de beste oplossing. Hierbij hebben wij

niet alleen oog voor het gewenste vermogen maar

ook voor de toekomst, om de Total Cost of Ownership

zo laag mogelijk te houden. Wij ontwerpen,

leveren en installeren niet alleen de dieselgeneratorset,

maar ook bijbehorende brandstoftank,

lucht- en uitlaatsystemen en besturingen. Kortom:

alle systemen die nodig zijn voor een betrouwbare

noodstroominstallatie. Daarnaast staan wij

Koninklijke van Twist ontwerpt, levert en installeert niet alleen de dieselgeneratorset, maar ook bijbehorende

brandstoftank, lucht- en uitlaatsystemen en besturingen.

in voor het beheer en onderhoud, zodat de noodstroominstallatie

in geval van netuitval ook daadwerkelijk

de stroomvoorziening overneemt.”

Nut en noodzaak van

onderhoud en inspectie

“Onze noodstroomoplossingen worden uitvoerig

getest in een speciaal ingerichte testruimte”,

vertelt Eeuwijk. “Na installatie kunnen klanten

bovendien 24/7 bij ons terecht voor onderhoud

en bij calamiteiten. Wij beschikken over een zeer

uitgebreid serviceapparaat met een landelijke

dekking. Onze goed en breed getrainde serviceengineers

voeren in heel Nederland, en volledig

merkonafhankelijk, tal van onderhoudswerkzaamheden

uit. Van jaarlijks preventief onderhoud t/m

maandelijkse tests, vervangingen en revisies en

inclusief de wettelijk verplichte (SCIOS scope 4 en

7C) keuringen en inspecties. Daarbij werken wij

volgens ons eigen onderhoudsrecept, waarin kos-

80 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Koninklijke van Twist

Koninklijke van Twist is exclusief verdeler van de generatorsets van Kohler.

tenefficiënt en nuttig onderhoud centraal staat.

Uiteraard zonder concessies te doen aan de veiligheid

en betrouwbaarheid van de installatie.”

Geschikt voor duurzame diesels

Een noodstroomsysteem staat in principe altijd

stand-by. Het aantal draaiuren is zeer beperkt.

“De gewenste autonomietijd is in de regel minimaal

8 uur”, weet Scheurwater. “Daarom werken

nagenoeg alle noodstroomsystemen nog op basis

van dieselmotoren. Wij verwachten dat deze diesel

steeds vaker plaats zal maken voor duurzame

‘Uitval ligt op de loer, waardoor onze

noodstroomoplossingen nog meer dan

voorheen noodzakelijk worden’

alternatieven, ondanks dat noodstroomaggregaten

zijn vrijgesteld van de emissie-eisen. Als organisatie

lopen wij hierin voorop. Wij hebben ruime

ervaring met synthetische diesels/Hydrotreated

Vegetable Oils (HVO’s). Uniek is bovendien dat

alle generatorsets van Kohler inmiddels op deze

HVO’s kunnen draaien.”

een complete bouwlocatie van stroom te voorzien.

“In de toekomst zien we mogelijkheden om de waterstofgenerator

te integreren in onze andere oplossingen,

zoals onze Hybrid Energy en containeroplossingen.

En ook onze noodstroomvoorzieningen

zullen op termijn de overstap naar waterstof kunnen

maken.”

Kohler staat synoniem voor betrouwbare en compacte

generatorsets met een laag brandstofgebruik.

Kansen voor waterstof

“Ook zijn wij al in 2019 gestart met het project

‘hydrogen genset’, waarin we in eigen beheer

hebben onderzocht hoe onze gasmotoren succesvol

kunnen draaien op waterstof”, aldus Eeuwijk.

“Volgens ons is waterstof namelijk het meest

plausibele alternatief voor diesel. Immers is waterstof

schoon, emissieloos en niet onderhevig

aan veroudering. Na lang vooronderzoek zijn wij

in 2020 gestart met de realisatie en uitgebreide

(veld)tests van onze eerste waterstofmotor en

inmiddels beschikken we over een zero emissie

waterstofgenerator met een continu vermogen

van 120 kVA. De komende jaren zal deze techniek

zich steeds verder ontwikkelen.” De waterstofmotor

is geschikt om ingebouwd te worden

in machines, die bijvoorbeeld worden gebruikt

op bouwlocaties. Maar ook als generatorset, om

Hybride technieken

Naast grootschalige automatisering zorgen ook de

vele nieuwbouw- en uitbreidingsprojecten in ons land

voor een snel stijgende stroombehoefte, waarin netbeheerders

lang niet altijd kunnen voorzien. “Vaak

wordt de oplossing gevonden in zonnepanelen in

combinatie met biogasmotoren, die volledig voldoen

aan de uitlaatemissie-eisen”, aldus Scheurwater.

“Ook voor deze hybride technieken is Koninklijke van

Twist de uitgekiende samenwerkingspartner.” ❚

KONINKLIJKE VAN TWIST

Keerweer 62

3316 KA Dordrecht

T +31 (0)78 632 66 00

E info@kvt.nl

W www.kvt.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 81


DUCO

VIJVERHORST, NIJMEGEN:

​TOEKOMSTBESTENDIG GERENOVEERD

Twee jaar geleden werd in Nijmegen gestart met de renovatie van het 46 jaar oude complex Vijverhorst. Het gebouw kreeg een flinke

opknapbeurt en werd toekomstbestendig gerenoveerd. De gebouwschil van wooncomplex Vijverhorst werd bijkomend geïsoleerd en

kreeg onder andere HR+++ glas en beter geïsoleerde leidingen. Naast betere isolatie gaf woningcorporatie Portaal ook aandacht aan de

ventilatie. Denned Installatiewerken voorzag het gebouw van een collectief ventilatiesysteem met vraagsturing. Er werden niet minder

dan 22 Duco RoofFan’s geplaatst.

Tekst en beeld DUCO

“In opdracht van Veluwezoom Verkerk Bouw b.v.

heeft Denned voor Woningcorporatie Portaal 108

appartementen gerenoveerd”, vertelt Andy Houterman,

werkvoorbereider bij Denned. “Hierbij

waren we verantwoordelijk voor de E- en W-installaties.

De appartementen zijn nu beter geïsoleerd.

De ventilatie en de brandveiligheid zijn verbeterd.

De installaties zijn vernieuwd en er zijn rookmelders

geplaatst op het lichtnet. Daarnaast was een

deel van de keukens, badkamers en toiletten verouderd.

Ook deze zijn vervangen.”

‘De woningen zijn van energielabel D/E

naar label A gegaan’

Ideaal voor de renovatiemarkt

Op het dak werden ook de dakventilatoren aangepakt.

“Veel oudere hoogbouwcomplexen hebben

een collectieve dakventilator, waarbij het systeem

veelal niet wordt geregeld of via een klokprogramma

werkt met vaste dag-/nachtinstellingen”,

gaat Houterman verder. “Het is veel energiezuiniger,

comfortabeler en gezonder om dat vraaggestuurd

per individuele woning te doen.” Hiervoor

kwam de Duco RoofFan in beeld. “De Duco

RoofFan, die voorzien is van een onderdrukregeling,

creëert een bepaalde druk in de collectieve

82 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


DUCO

Denned Installatiewerken voorzag het gebouw van een collectief ventilatiesysteem met vraagsturing.

ventilatieschacht en op het moment dat een woning

extra ventilatievraag heeft, worden de iAVregelkleppen

opengestuurd. Hierdoor verandert

de druk in de schacht waardoor de dakventilator

automatisch optoert.”

Slimme vraagsturing

Het belangrijkste punt in deze systeemoplossing

zijn de regelkleppen (in de keuken en/of badkamer).

Deze kleppen communiceren met de CO 2

-

sensoren die in de woon- en/of hoofdslaapkamer

worden geplaatst. De regelkleppen reageren ook

op een snelle stijging van de relatieve vochtigheid

in de keuken en/of badkamer.

Installatie- en

onderhoudsvriendelijk

De nieuwe dakventilator van DUCO kenmerkt

zich door het snelle installatie- en onderhoudsgemak.

De RoofFan is opmerkelijk licht, slechts

11 kilogram. Dankzij zijn compacte vormgeving

kan één persoon deze lichtgewicht dakventilator

eenvoudig monteren. Tevens is de dakventilator

uitermate onderhoudsvriendelijk. Losse printplaten

onder de kap zijn er niet. De voeding en alle

externe aansluitingen zitten in de werkschakelaar

voor directe bereikbaarheid. Hiermee is de dakventilator

gemakkelijk te benaderen. De efficiënte

aerodynamische waaier met achterovergebogen

schoepen maakt de RoofFan minder gevoelig voor

vervuiling.

Labelsprong

Na de renovatie hebben de bewoners een energiezuinigere,

veilige en comfortabele woning gekregen.

De woningen zijn van energielabel D/E naar

label A gegaan. ❚

Op het dak werden DUCO RoofFan dakventilatoren geplaatst.

DUCO VENTILATION & SUN CONTROL

Handelsstraat 19

8630 Veurne, België

T +32 (0)58 33 00 33

E info@duco.eu

W www.duco.eu

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 83


ZELFKLEVENDE

DRIEHOEK

LEIDINGKOKER

De zelfklevende driehoek leidingkoker van

Canalit is de ideale oplossing om in een

hoek alle snoeren en kabels weg te werken.

De koker is zowel horizontaal als verticaal

te monteren en is voorzien van een deksel

die strak oversteekt. Hierdoor krijgt de koker

een naadloze aansluiting op de muur en is

hij in vrijwel elke hoek te plaatsen.

Beschermfolie

De koker is individueel verpakt met een

stevige Canalit buisfolie waardoor hij

tot montage schoon en onbeschadigd

blijft. De deksel is tevens voorzien van

een extra beschermfolie voor een

perfect eindresultaat.

Naadloze aansluiting met de muur

Snoeren en kabels wegwerken

Deksel beschermd met afdekfolie

Dekt boorgaten eenvoudig af

Snel en stofvrij te monteren

Meer weten: canalit.nl

TOT MONTAGE

SCHOON EN

ONBESCHADIGD

Driehoek leidingkoker Art nr.

2 meter wit (RAL 9010) 911980

3 meter wit (RAL 9010) 911985


Panflex

DE STILSTE DEMPERS VAN NEDERLAND

Gedreven door de hoge energietarieven én klimaatdoelstellingen kiezen steeds meer woningeigenaren ervoor om hun woning te verduurzamen.

Spouwmuurisolatie, dakisolatie en triple glas voorkomen dat energie (warmte) naar buiten verloren gaat en bieden dé perfecte omstandigheid

voor een warmtepomp. “Wie grondig isoleert, moet ook voldoende ventileren”, benadrukt Henry Kale, Accountmanager bij Panflex.

“Gelukkig zijn steeds meer bewoners zich hiervan bewust. Ventilatiesystemen met warmteterugwinning gaan als warme broodjes over de

toonbank. Een goede ontwikkeling, waarbij helaas een nieuw probleem om de hoek komt kijken: geluidsoverlast.”

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Panflex

“In ons Bouwbesluit is een maximaal installatiegeluidsniveau

van 30 dB(A) of lager voorgeschreven.

Aangezien een WTW-systeem gemiddeld

tussen de 55 en 60 dB(a) produceert, moet je behoorlijk

wat geluid wegfilteren”, aldus Kale. “Om

geluidsoverlast te voorkomen, is het belangrijk dat

de installatie goed geëngineerd en geïnstalleerd

wordt. Niet alleen leidingdiameters, luchthoeveelheden

en luchtsnelheden moeten kloppen, maar

de installatie moet ook vrij zijn van obstructies. Immers

geeft weerstand ook geluid. Geluiddempers

op de unit en de ventielen kunnen vervolgens voor

de additionele demping zorgen.”

Snel en goed

Motoren van WTW-ventilatiesystemen produceren

laagfrequente tonen van 125 tot 500 Herz,

weet Kale. “Dit zijn ‘lange golven’, die je zo snel

en goed mogelijk uit de luchtstroom wilt wegnemen.

Om het ‘invoegverlies’ mogelijk te maken,

'In de meest

gangbare diameters

en met een

slanglengte van

1 meter kunnen we

30 tot 33 dB(A) aan

geluid reduceren!'

zijn akoestische ventilatieslangen of dempers van

minimaal 1 meter nodig. Een afmeting waaraan

onze producten exact voldoen. Sterker nog: wij beschikken

over de beste en stilste dempers die in de

markt verkrijgbaar zijn!”

Wie grondig isoleert, moet ook voldoende ventileren.

Bij de bron gedempt

De akoestisch geïsoleerde en flexibele ventilatieslangen

maken onderdeel uit van het WTW-Pakket van

Panflex, dat tevens bestaat uit twee thermisch geïsoleerde

ventilatieslangen, acht RVS slangklemmen

en een rol Alutape. “Ons WTW-Pakket is verkrijgbaar

voor alle gangbare diameters (125 tot 200 mm), bestaat

sec uit A-merk producten en ligt standaard op

voorraad bij de bekende technische groothandels”,

aldus Kale. “De akoestisch ventilatieslangen zijn al

aan één zijde afgetapet, waardoor zij direct op de

WTW-unit aangesloten kunnen worden. Hierdoor

wordt zoveel mogelijk geluid al bij de bron gedempt.

Doordat we gebruikmaken van een jeukvrije Ecose

isolatiewol worden bovendien een fijnere montage

én de allerbeste geluiddemping geborgd. In de

meest gangbare diameters en met een slanglengte

van 1 meter kunnen we 30 tot 33 dB(A) aan geluid

reduceren! Daarmee zijn we uniek in Nederland.”

Voor wie naast het invoegverlies ook de overspraak

wil reduceren, biedt Panflex tevens een uitgebreid assortiment

overspraakdempers. ❚

De akoestisch geïsoleerde en flexibele ventilatieslangen maken onderdeel uit van het WTW-Pakket van Panflex.

PANFLEX B.V.

Curiestraat 5

6716 AR Ede

T +31 (0)318 62 30 00

E info@panflex.nl

W www.panflex.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 85


DE VEGA ELEKTRISCHE

RAAMBEDIENING

SKG GEKEURD

SKG gekeurd,

inbraakwerendheidsklasse

2.

www.teleflex.nl

Toepasbaar op

verschillende ramen met

diverse opties voor

sensoren.

info@teleflex.nl

0344 - 673020

Uitgerust met RVS

ketting en een

compact design.

Franklinstraat 13A

4004 JK, Tiel


Veilige lucht op élke werkplek!

Euromate heeft voor élke werkplek en

élke soort vervuiling een passende oplossing.

Bacteriën

Virussen

Grofstof

Fijnstof

Geuren

Gassen

Vetlucht

Olienevel

www.euromate.com +31 (0)76 578 95 67 request@euromate.com


Delta Water Softeners Nederland

EERSTE EN ÉNIGE KIWA-GEKEURDE

WATERONTHARDERS

Waterontharders winnen snel terrein in Nederland. En dat is niet verwonderlijk, volgens Freek Wouters, vertegenwoordiger B2B bij Delta

Water Softeners Nederland. Want ondanks dat velen denken dat het water in Nederland zacht is, zit er toch nog bijna overal kalk in het water.

“Kalk is niet schadelijk voor de menselijke gezondheid, maar ziet er wel lelijk en vies uit. Bovendien kan kalk flinke schades veroorzaken…”​

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Delta Water Softeners

Delta Talent 100BS simplex waterontharder.

Het water dat in Nederland uit de kranen stroomt,

heeft een gemiddelde Duitse hardheid (dH) van 7

tot 12. Dit staat gelijk aan circa 124,6 tot 213,6

milligram kalk per liter leidingwater. Een deel van

deze kalk wordt met het afvalwater weggespoeld.

De rest van de kalkdeeltjes zet zich af op sanitair,

kranen, tegels, douchewanden, in leidingen, in

huishoudelijke apparaten en in cv-ketels en boilers.

“Kalkafzetting in cv-ketels en boilers kan het

energetisch rendement aanzienlijk verlagen, waardoor

het jaarlijkse gasverbruik flink toeneemt.

Bovendien kunnen verwarmingselementen in koffiezetapparaten

of waterkokers geïsoleerd worden,

waardoor de warmteoverdracht vermindert”, aldus

Wouters. “De waterontharders van Delta Water

Softeners gaan hiermee de strijd aan. Slim, efficiënt

en zónder elektriciteit.”

‘Kalk is niet schadelijk voor de menselijke

gezondheid, maar ziet er wel lelijk

en vies uit. Bovendien kan kalk flinke

schades veroorzaken’

Zonder stroom of batterijen

De Delta-waterontharders worden hydraulisch

aangestuurd door de druk van de waterleiding

en kunnen volgens Wouters gezien worden als

de waterontharders 2.0., Made in Belgium. “Elektrische

aansluitingen of batterijen zijn niet aan

de orde. De geïntegreerde, accurate watertellers

Delta Talent 200BL duplex waterontharder.

registreren elk verbruik en zorgen ervoor dat de

waterontharder enkel regenereert als de onthardingscapaciteit

is bereikt.” Door de waterontharders

direct na de watermeter te plaatsen, kunnen

kalkdeeltjes in het leidingwater efficiënt worden

afgevangen. “De hydraulische waterontharder

spoelt enkel wanneer het filter verzadigd is, waar-

88 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Delta Water Softeners Nederland

door onnodig zout- en waterverbruik wordt voorkomen.

Bovendien gebeurt deze spoeling volledig

automatisch. Gebruikers hebben er geen omkijken

naar. Wel profiteren zij van alle voordelen van

schoon en zacht water (dH 0-3), zoals:

- geen kalkaanslag meer op sanitair, kranen,

tegels en douchewanden;

- een aanzienlijke besparing op het

aantal schoonmaakuren;

- tot 60% besparing op zeep, shampoos

en schoonmaakmiddelen;

- een langere levensduur van leidingwerk,

huishoudelijke en verwarmingsapparaten;

- een flinke besparing op gas en elektriciteit.

Uiterst compact en flexibel

Een tweede unieke troef is de compactheid en

flexibele opbouw van de Delta-waterontharders,

waardoor ze eenvoudig in de Nederlandse meterkast

of meterput ingepast kunnen worden. Direct

na de watermeter en voor elke aftakking, waarmee

een optimale ontharding wordt geborgd, aldus

Wouters. “De gepatenteerde technologie van

onze Delta-waterontharders garandeert dat met

een veel kleiner harsvolume – en dus met een

veel kleiner toestel – een zeer hoge capaciteit

kan worden behaald. Een huishoudelijk duplexmodel

van de Delta-waterontharders kan al een

debiet van 2.600 l/uur of 43 l/min aan. Indien

je 6 dH uit het water wilt halen, kan de ontharder

bijna 1.400 liter water behandelen alvorens hij

moet regenereren.”

Kiwa-keurmerk

Uniek is ook dat Delta Water Softeners als

eerste fabrikant ooit het Kiwa-keurmerk heeft

behaald. Een uniek wapenfeit, dat onlangs

een mooi vervolg heeft gekregen. Sinds kort

dragen namelijk álle huishoudelijke waterontharders

van Delta Water Softeners dit prestigieuze

keurmerk. “Dankzij het Kiwa-keurmerk zijn

installateurs én hun (eind)klanten verzekerd

dat onze producten voldoen aan alle wet- en

regelgeving met betrekking tot kwaliteit, veiligheid,

gezondheid, efficiëntie en duurzaamheid”,

aldus Wouters. “Bovendien bewijst

het keurmerk dat alle onderdelen en grondstoffen

in de Delta-waterontharders traceerbaar

én geschikt zijn om in contact te komen

met drinkwater.” ❚

Delta waterontharder, ingepast in de meterkast.

DELTA WATER SOFTENERS

NEDERLAND

De Sonman 27

5066 GJ Moergestel

T +31 (0)13 513 35 54

E info@deltawatersofteners.nl

W www.deltawatersofteners.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 89


Wildkamp

50 JAAR TOEGEVOEGDE WAARDE IN WATER,

ELEKTRA EN LUCHT

Groothandel en partner in technische producten Wildkamp viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. Samen met Jarno de Wilde (Corporate Development

Manager) en Dennis Eggengoor (Commercieel Directeur) blikken we terug op 50 jaar deskundigheid en innovatiekracht. Maar ook

op de meerwaarde van kennisdeling en een goed geolied distributieplatform, waardoor duurzame verbindingen tot stand komen. Zowel op

productniveau als tussen marktpartijen.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Wildkamp

Het succesverhaal van Wildkamp begint in 1972,

als Jan de Wilde achter zijn woning in De Driehoek

(Ommen) een eigen onderneming start. De

arbeidsanalist beschikte over een gezonde handelsgeest

en zag mogelijkheden in de verkoop

van tweedekeus pvc-afvoerbuizen die, als gevolg

van een kleur- of vormfout, door de producent werden

afgekeurd en weggegooid. “Opa zag kansen

voor deze producten in met name de agrarische

sector”, vertelt De Wilde. “Van de buizen maakte

hij niet alleen bronfilters, maar bijvoorbeeld ook

vogelhuisjes die erg goed verkocht werden. Er

kwamen steeds meer mensen voor hem werken

en de voorraad in de tuin stapelde zich op, totdat

verhuizen onvermijdelijk was.” In 1976 werd

een leegstaande aardappelmeelfabriek in Lutten

aangekocht, waar nog altijd het hoofdkantoor van

Wildkamp gevestigd is. In de jaren die volgden,

zijn zowel het assortiment als de klantengroepen

van Wildkamp flink uitgebreid. Toch kon Jan niet

vermoeden dat zijn bedrijf zou uitgroeien tot een

dynamische technische groothandel met 45 vestigingen

voor de vakman. Maar ook tot een organisatie

met meer dan 500 toegewijde en betrokken

medewerkers, waarin nog altijd de sfeer van een

familiebedrijf heerst.

Corporate Development Manager Jarno de Wilde.

Het blijvende succes van Wildkamp is mede te

danken aan de werkwijze, waarin lange termijn

samenwerkingen en persoonlijk contact met klanten

en partners centraal staan. Een werkwijze die

tevens het vertrekpunt is van de Jarola Group. In

1999 draagt Jan zijn bedrijf over aan de volgende

generatie, zijn zoon Gert-Jan de Wilde. Onder hem

ontwikkelt zich een kennis- en handelsplatform

voor de technische markt die hij vernoemt naar

zijn kinderen Jarno, Robin en Laura. Ook deze derde

generatie is inmiddels actief in de organisatie,

wat Wildkamp een op-en-top familiebedrijf maakt.

Het succesverhaal van Wildkamp begint in 1972, als Jan de Wilde achter zijn woning in De Driehoek (Ommen)

een eigen onderneming start.

Toegevoegde waarde

Onder de paraplu van de Jarola Group zijn meerdere

verkoopformules en concepten ontwikkeld,

waaronder Wildkamp, Jarola Sales, ADURO Technologies,

Rawinso en SummerRain. “Dankzij deze

formules kunnen we klanten in de bouw-, installatie-,

recreatie-, agro- en groene sector volledig op

maat bedienen”, vertelt Eggengoor. “We zijn gespecialiseerd

in de productgroepen water, elektra

en lucht en kopen onze technische producten in

bij meer dan 300 partners wereldwijd. Vervolgens

voegen we hier onze uitgebreide product-, toepas-

90 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Wildkamp

Op bedrijventerrein Leeuwerikenveld II en pal naast het bestaande distributiecentrum is dit jaar een nieuwbouw van 17.000 m² opgeleverd, waarin nog sneller, efficiënter

én duurzamer gewerkt kan worden.

sings- en marktkennis aan toe. Marktpartijen zijn

verzekerd van een uitgebreide knowhow in distributie

en logistiek, de kracht van een geolied distributieplatform

(zowel fysiek als online) en een

full-service marketingorganisatie. Hierdoor zijn we

in staat om steeds de beste deals te maken, voor

alle betrokken partijen.”

Breed en diep assortiment

Het assortiment van Wildkamp is inmiddels uitgebreid

van pvc-afvoerbuizen, bronfilters en vogelhuisjes

tot een breed en diep programma met

Commercieel Directeur Dennis Eggengoor.

‘Met 45 vestigingen zijn wij altijd dichtbij’

meer dan 100.000 kwaliteitsartikelen die direct

uit voorraad leverbaar zijn. Behalve als groothandel

voor technische producten manifesteert het

bedrijf zich nadrukkelijk als kennispartner. “Met

45 vestigingen zijn wij altijd dichtbij”, benadrukt

Eggengoor. “Bijzonder is dat de merken, voorraden

én kennis in onze vestigingen nauwkeurig zijn

afgestemd op de wensen van hun regio. Medewerkers

en klanten kunnen bovendien altijd terugvallen

op onze technisch specialisten in Lutten.” Ook

is Wildkamp een innovator. “Al in 2006 breidden

we als één van de eersten in de markt onze website

uit met een webshop. Zeer innovatief waren ook

onze zelfscanners, waardoor klanten nog sneller

in onze vestigingen kunnen winkelen.” De Wilde:

“In 2021 werd een handige app geïntroduceerd,

waarmee klanten zowel in onze vestigingen, op locatie

als in hun eigen magazijn producten kunnen

scannen, zoeken en bestellen. Met de app, waarmee

wij afgelopen juni nog de Zilver Award van

de Dutch Interactive Awards 2022 wonnen, hebben

zij bovendien direct toegang tot uitgebreide

product- en voorraadinformatie.”

Nieuw distributiecentrum

De producten van Wildkamp en de andere verkoopformules

en concepten van Jarola Group

werden lange tijd opgeslagen in en verdeeld vanuit

een centraal distributiecentrum in Coevorden,

dat door de snelle groei uit haar jasje groeide. Op

diverse plekken werden extra opslag- en distributielocaties

ingericht, die sinds kort weer in Coevorden

zijn geclusterd. “Op bedrijventerrein Leeuwerikenveld

II en pal naast ons bestaande distributiecentrum is

dit jaar een nieuwbouw van 17.000 m² opgeleverd,

waarin we nog sneller, efficiënter én duurzamer kunnen

werken”, aldus De Wilde. “Ook ons hoofdkantoor

zal op termijn naar deze locatie verhuizen.”

Met de derde generatie actief in het bedrijf, breekt

een nieuw tijdperk aan voor Wildkamp en de Jarola

Group. Een tijdperk waarin opnieuw gefocust zal

worden op groei. Ook internationaal. “We willen

nog meer dan voorheen investeren in lokale beschikbaarheid,

kennis en maatwerk”, aldus De Wilde.

“Bovendien zetten we hoog in op actuele thema’s

zoals klimaat(verandering), efficiënte beregening en

hergebruik van regenwater. Maar ook op duurzaamheid,

waarvoor mijn opa al in 1972 ongemerkt het

startschot heeft gegeven.” ❚

WILDKAMP

Dedemsvaartseweg Zuid 59

7775 AC Lutten

T +31 (0)523 68 75 00

E info@wildkamp.nl

W www.wildkamp.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 91


Hoogwaardig

naadloos

akoestisch pleistersysteem

Het fade® akoestisch pleistersysteem

is een hoogwaardig systeem dat ongewenst

geluid in een breed scala aan omgevingen

absorbeert. Het kan op vrijwel

elk oppervlak snel en eenvoudig toegepast

worden.

Verkrijgbaar in nagenoeg alle kleuren

zodat het aansluit bij het gewenste eindresulataat.

You probably don’t see it.

But you can definitely hear it.


Helukabel

‘JE MAAKT HET MET

DE JUISTE KABELS EN SNOEREN’

Sinds de oprichting in 1978 heeft Helukabel GmbH zich ontwikkeld tot een vooraanstaande, wereldwijd actieve fabrikant en leverancier van de

meest uiteenlopende bekabelingsoplossingen. Met een breed scala (speciale) kabels, draden, snoeren en kabelaccessoires geeft het dynamische

familiebedrijf een passend antwoord op elke bekabelingsvraag. Inclusief een gericht advies en een gedegen technische ondersteuning.

Anno 2022 worden de klanten van Helukabel vanuit zestig verschillende locaties in 37 landen op maat geserviced. Voor Nederland vindt de regie

plaats vanuit het in Budel gevestigde Helukabel Nederland. Installatie & Bouw nam er een kijkje.

Tekst Chris Elbers | Beeld Helukabel

Het logistieke centrum en verkoopkantoor van Helukabel in Nederland.

Op bekabelingsgebied is Helukabel dé partner

voor de maakindustrie. Met onder meer

industriële kabels, infrastructuurkabels, data- en

netwerkkabels, spiraalkabels, scheepskabels en

aanverwante producten is een oplossing altijd

dichtbij. Daarvoor zorgen wereldwijd zo'n 1.900

medewerkers. Echte vakspecialisten die wereldwijd

de gevarieerde klantenkring van Helukabel

‘Hardlopers zijn uit voorraad en vaak

binnen 24 uur leverbaar’

bedienen met een hoogwaardig product en een

solide support. “Voor elke kabel die je nodig

hebt, kun je bij Helukabel terecht”, zegt Ronald

Haan, Salesmanager bij Helukabel in Nederland.

“Er zijn meer dan 33.000 producten die allemaal

snel uit voorraad kunnen worden geleverd. De

94 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Helukabel

kabels worden in onze eigen fabrieken geproduceerd

en uitvoerig getest op onder andere sterkte

en torsie- en hittebestendigheid. Uiteraard voldoen

ze aan de benodigde internationale keurmerken.

Onze service op maat is vaak een pré

voor klanten, we ontzorgen de klant bij het keuzeproces

van de kabel. Zo staat ons team van

accountmanagers en binnendienstmedewerkers

altijd klaar om advies te geven. Ook kunnen we

onze Duitse collega’s die gespecialiseerd zijn in

bepaalde productcategorieën hierin betrekken.

Wij stoppen niet voordat de klant tevreden is en

kunnen daarbij ook producten op maat maken.

Denk daarbij aan kabels geknipt op bepaalde

lengtes, hybride kabels, speciale robotkabels,

voorgeassembleerde sleepkettingen of kabels

voorzien van connectoren. Daarbij bieden wij

een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.”

Uit voorraad leverbaar

Een rondgang door het magazijn in Budel onderstreept

de kracht en veelzijdigheid van Helukabel.

Hier vind je een enorme sortering producten,

waarvan de hardlopers uit voorraad en

vaak binnen 24 uur leverbaar zijn. Vanuit het

volledig geautomatiseerde centrale magazijn in

het Duitse Hemmingen is Helukabel in staat om

binnen enkele dagen ook grotere en/of speciale

productleveringen te verzorgen. “Wat de klant

ook kiest, wij zorgen voor een tiptop levering,

Salesmanager Ronald Haan: “Een goede voorraad is

essentieel voor een goede bedrijfsvoering.”

in elke gewenste verpakkingsvorm”, aldus Haan.

“Van ring tot haspel, spoelen en vat.”

Prettig werken

Bij Helukabel is het fijn werken. Er heerst een prettige

werksfeer en iedereen krijgt volop gelegenheid

om zijn of haar ding te doen. Hoofd binnendienst

Nadia Stribos-Koolman, die al een kleine 7

jaar elke dag met veel plezier bij Helukabel aan

het werk is, bevestigt het. "De afgelopen jaren

heeft Helukabel echt een professionaliseringsslag

gemaakt. Zo zijn er slimme IT-systemen geïmplementeerd,

waardoor we steeds efficiënter kunnen

werken. Tegelijk is er meer aandacht gekomen

voor marketing, zodat onze klanten ons gemakkelijker

en sneller kunnen vinden. Het resultaat? De

gunfactor wordt alsmaar groter en onze klantenkring

breidt zich steeds verder uit. Vanwege deze

ontwikkelingen zijn we dan ook regelmatig op

zoek naar nieuwe medewerkers. Want alleen een

goed functionerend team maakt groei mogelijk.”

Contact

Op zoek naar de juiste bekabelingsoplossing helpen

de accountmanagers en de medewerkers van

de verkoop binnendienst van Helukabel je graag

op weg. “Heb je een vraag, stuur dan een e-mail of

neem telefonisch contact met ons op”, zegt Ronald

tot slot. “We zijn iedereen graag van dienst.” ❚

Een professioneel gewikkelde haspel zorgt voor een gemakkelijkere verwerking.

HELUKABEL NEDERLAND BV

Randweg Zuid 19 (Airpark 2)

6021 PT Budel

T +31 (0)495 49 90 49

E info@helukabel.nl

W www.helukabel.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 95


Samen werken we hard aan de energietransitie voor een beter

klimaat. Daarom voorzien we onze woningen van zonnepanelen,

warmtepompen en betere isolatie. Maar wat betekent het isoleren

en dichtmaken van onze woning voor ons binnenklimaat?

VOOR EEN

BETER KLIMAAT,

BUITEN EN BINNEN.

Als bij het verduurzamen van woningen vooraf niet goed over

ventilatie is nagedacht hopen fijnstof, vocht en CO 2 zich op in de

woning. Een raam openzetten kan, maar is zonde van de genomen

maatregelen en dus slecht voor het energieverbruik. Dat kan beter!

De ventilatiesystemen met WTW van Brink zorgen ervoor dat

de energietransitie ook bijdraagt aan een betere leefomgeving

in huis. Zo zorgen we samen voor een beter klimaat,

buiten én binnen.


Brink Climate Systems

‘EERST VENTILEREN, DAARNA PAS ISOLEREN’

Gestimuleerd door de hoge gasprijzen én klimaatdoelstellingen voor 2030 stappen steeds meer bewoners over van gasgestookte naar duurzame

systemen voor verwarming en koeling. Ook wordt flink geïnvesteerd in het isoleren van wanden, vloeren en plafonds, het afdichten

van naden en kieren en de montage van isolerend glas. “De ventilatie wordt hierbij helaas nog te vaak vergeten”, merkt Albert van Lohuizen,

Commercieel Manager bij Brink Climate Systems.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Brink Climate Systems

Met Multi Air Supply kan ook in bestaande woningen een compleet en goed ventilatiesysteem gerealiseerd worden.

“Teveel bewoners wonen na hun verduurzamingsmaatregelen

ineens in een ‘ballon’, waarin vocht,

(fijn)stof en CO 2

zich flink kunnen ophopen. Hierdoor

liggen gezondheids- en welzijnsklachten op

de loer”, aldus Van Lohuizen. “De enige oplossing

voor deze bewoners lijkt om de ramen weer te openen,

waardoor alle bovengenoemde maatregelen

teniet worden gedaan. Dit is niet alleen zonde,

maar ook onnodig wanneer men start met goede

ventilatie.”

Oplossing voor de bestaande bouw

Om bewoners hierin te ondersteunen, heeft Brink

speciaal voor de bestaande bouw het Multi Air

Supply systeem ontwikkeld. “Dit balansventilatiesysteem

bestaat uit een WTW-unit zoals onze

Flair en een aantal kleinere ventilatoren (Indoor

Mixfans) die boven de verblijfsruimtes geplaatst

kunnen worden”, aldus Van Lohuizen. “De WTWunit

voert verse lucht toe via een toevoerrooster in

het trapgat, waarbij een CO 2

-sensor in de hal zorgt

dat exact de juiste luchthoeveelheden worden

‘Met het systeem wordt het mogelijk

om de energietransitie voor iedereen te

laten slagen’

toegevoerd.” Het trapgat, de gang en de overloop

dienen binnen het systeem als verzamelkanaal (of

opslagbuffer) voor verse lucht. “De Indoor Mixfans

voeren op basis van hun eigen CO 2

-sensoren gebruikte

lucht af vanuit de verblijfsruimtes naar het

trapgat.” Vanuit ditzelfde trapgat stroomt, door de

onderdruk, lucht onder de deur terug naar de verblijfsruimtes.

“Hierdoor wordt een goede balans

geborgd en houden we maximale controle over de

binnenluchtkwaliteit.”

Geen toevoerkanaal nodig

Met Multi Air Supply is een toevoerkanaal niet

nodig. “Hierdoor kan ook in bestaande woningen

een compleet en goed ventilatiesysteem gerealiseerd

worden”, aldus Van Lohuizen. “Eenvoudig,

snel en zonder grote bouwkundige ingrepen. De

vaak al aanwezige afzuigboxen en afvoerkanalen

in badkamer, toilet en keuken zijn voldoende. Met

het systeem wordt het mogelijk om de energietransitie

voor iedereen te laten slagen én dragen

we actief bij aan de gezondheid en het welbevinden

van bewoners.” ❚

BRINK CLIMATE SYSTEMS

Wethouder Wassebaliestraat 8

7951 SN Staphorst

T +31 (0)522 46 99 44

E info@brinkclimatesystems.nl

W www.brinkclimatesystems.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 97


Pon Power B.V.

‘FIT-FOR-PURPOSE’ PRODUCTLIJN

VOOR NOODSTROOMTOEPASSINGEN

Nederlandse huishoudens kiezen steeds vaker voor een elektrische auto, warmtepomp en/of inductiekookplaat. En ook bedrijven zetten hoog

in op elektrificatie, waardoor de vraag naar elektrisch vermogen snel stijgt. Het vaste elektriciteitsnet in Nederland heeft echter niet overal en

niet altijd de capaciteit om dit vermogen ook te leveren. Gridcongestie en stroomuitval liggen op de loer, met alle gevolgen van dien. “Om hinder

en (economische) schade te voorkomen, is een noodstroomaggregaat een prima oplossing”, vindt Dennis van Tol, Account Manager Industrial

Power Systems bij Pon Power B.V. “Dit geldt zowel voor grote en kleine bedrijven en instanties, kleine zelfstandigen als particulieren.”

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Pon Power B.V.

Van ziekenhuizen tot datacenters, koel- en vrieshuizen,

veehouderijen en parkeergarages: voor

veel bedrijven en organisaties is stroom van levensbelang.

“Dat begrijpen we bij Pon Power als

geen ander”, aldus Van Tol. “Daarom zorgen wij

voor de continuïteit van elektriciteit, ook als de gebruikelijke

stroomvoorziening het laat afweten.”

Nieuwe productlijn

voor noodstroom

Pon Power is de officiële dealer en importeur van

Cat ® machines, motoren en powersystemen in

Nederland. “De afgelopen jaren bood Caterpillar ®

met name premium aggregaten/generatorsets,

waarin kwaliteit, betrouwbaarheid, functionaliteit,

duurzaamheid en uitgebreide service op

maat perfect samenkomen”, aldus Van Tol. “Speerpunten

die voor uitsluitend noodstroomtoepassingen

niet altijd relevant zijn. Daarom heeft Caterpillar

recent ook een productlijn voor noodstroom

geïntroduceerd: Cat GC.”

Geen onnodige functionaliteiten

Cat GC is een nieuwe, ‘fit-for-purpose’ productlijn

voor ‘essentiële en stationaire stroomtoepassingen’,

zonder onnodige functionaliteiten,

benadrukt Van Tol. “De GC-lijn is functioneel

geoptimaliseerd, betrouwbaar én prijstechnisch

concurrerend met andere aanbieders

op de noodstroommarkt. Elke set bestaat in

basis uit een bewezen Cat motor, generator

(dynamo) en brandstoftank, die geïntegreerd

worden in een robuuste, geluidswerende en

weersbestendige behuizing. Op basis van het

gewenste vermogen, de locatie en de eventuele

aanwezigheid van zonnepanelen en/of een

windmolen adviseren wij graag de juiste oplossing

voor ieder project.” Zowel de Cat GC noodstroomoplossingen

als losse onderdelen zijn

uit voorraad leverbaar. ❚

Caterpillar heeft recent een productlijn voor noodstroom geïntroduceerd: Cat GC.

PON POWER B.V.

Ketelweg 20

3356 LE Papendrecht

T +31 (0)78 642 04 20

E dennis.van.tol@pon-cat.com

W www.pon-cat.com/noodstroom

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 99


Studium

TECHNISCHE TRAININGEN VANUIT THEORIE EN PRAKTIJK

LEREN MOET JE DOÉN

Studium biedt diverse technische opleidingen waarbij cursisten direct praktijkervaring opdoen. Veel reguliere technische opleidingen zijn vooral

theoretisch van aard, maar niet bij Studium. Hier werk je tijdens de opleiding met je handen, net als op de werkvloer. Zo leer én ervaar je de

techniek.

Tekst Desiree Pennings | Beeld Studium

Studium biedt trainingen die naadloos aansluiten

op het dagelijkse werk. De opleidingen zijn ontwikkeld

naar de vragen uit de markt. Vooral nu is er een

schreeuwend tekort aan goed opgeleid personeel,

dat op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen

en technieken.

In de praktijkruimte in Amersfoort leidt Studium

personeel op in koeltechniek, klimaattechniek, elektrotechniek,

logistiek en veiligheid. Cursisten werken

aan verschillende installaties, zoals elektrische installaties,

koelsets en warmtepompen. Één van de paradepaardjes

is de Bootcamp Koudetechniek. In vier

weken tijd haal je het F-gassen 1 en koeltechniek

‘Met onze opleidingen verkleinen we het

tekort aan technisch personeel’

algemeen certificaat. “We merken dat veel jongeren

dit certificaat willen halen, omdat ze met warmtepompen

gaan werken. Zeker nu de energietarieven

stijgen en de hybride warmtepomp verplicht wordt

vanaf 2026. Binnen vier weken zijn ze geschoold en

gecertificeerd om aan de slag te gaan. Hierbij halen

we slagingspercentages van 97%”, zegt Peter Koelewijn

van Studium.

Direct praktijkervaring opdoen

Natuurlijk is het belangrijk dat de theorie wordt

behandeld, maar bij Studium wordt er evenveel

aandacht besteed aan de praktijk. Koelewijn: “Bij

ons staan voor iedere cursist eigen apparatuur en

een gereedschapsset klaar. Zo leer je het installeren

van een koelset of warmtepomp, het waterzijdig

inregelen of het inregelen van een luchtbehande-

Met een certificaat van Studium op zak kun je direct aan de slag.

100 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Studium

Bij Studium leer je het vak van ervaren docenten.

lingskast ook daadwerkelijk in de praktijk. Cursisten

raken vertrouwd met de werkzaamheden, die ze

op hun werk direct in de praktijk brengen.”

Dat cursisten met hun opleiding van Studium

direct aan de slag kunnen, durft Koelewijn te garanderen:

“Bij al onze opleidingen heb je baangarantie.

Er is zoveel vraag dat je meteen aan de

slag kunt bij een installateur of als zzp’er. Dat is

ook ons doel. We willen dat mensen zo efficiënt

mogelijk ingezet worden. Met onze opleidingen

verkleinen we het tekort aan technisch personeel.”

Huidige trends

Wanneer je bij Studium aanklopt voor een opleiding,

weet je zeker dat je up-to-date bent. Zo

zijn de trainers allemaal mensen uit het vak met

jarenlange ervaring. Ook de trainingen spelen

in op de huidige trends. Zo is er sinds kort een

nieuwe training beschikbaar: monteur laadpalen.

Koelewijn: “In twee weken tijd leert de cursist de

basis elektrotechniek, gespecialiseerd op laadpalen.

Het examen bestaat helemaal uit het installeren

van een laadpaal en het installeren van de

software. Cursisten krijgen zelfs les in graafwerkzaamheden.”

Subsidies

Wil je meer informatie over de opleidingen en

subsidies, dan helpen ze je bij Studium graag

verder. Zo biedt Wij Techniek een subsidie voor

de bootcamp, waarbij je wel aan bepaalde eisen

moet voldoen. Ook loopt tot het einde van

het jaar de TechTalent subsidie. Koelewijn: “Dit

maakt onze trainingen interessant voor zowel

werknemers als zzp’ers en voor grote en kleine

bedrijven.” ❚

STUDIUM

Zuidwenk 45C

3751 CB Bunschoten

T +31 (0)33 200 28 09

E info@studium.nl

W www.studium.nl

Ervaar

de techniek

MET ONZE PRAKTKGERICHTE OPLEIDINGEN

Je F-Gassen certificaat haal je natuurlk b Studium

Koeltechniek

Elektrotechniek

Klimaattechniek

Logistiek &

Veiligheid

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 101

Advertentie StudiumV1.1.indd 1 13-07-2022 10:12


THE ONLY LIMIT IS YOUR IMAGINATION


Durocan

BREED TOEPASBARE WARMTEPOMPEN

VOOR DE NEDERLANDSE MARKT

Als ontwikkelaar van warmtepompsystemen voor de bestaande bouw importeert Durocan uit Eindhoven sinds 2018 warmtepompen uit Japan

(type Ecocute). Voorzien van het natuurlijke koudemiddel CO 2

worden deze apparaten in Azië, Noord-Amerika en Australië veelvuldig ingezet

voor het verwarmen van tapwater. Dankzij de hogere temperatuurwaarde is de warmtepomp echter ook in Nederland uitermate geschikt

voor het verwarmen van woningen met radiatoren: dé oplossing voor het verduurzamen van onze grootste woningvoorraad.

Tekst Durocan/Chris Elbers | Beeld Durocan

De Durocan-buitenunits zijn van het type monobloc

en zodoende voorgevuld met koudemiddel.

“Je kunt de machine eenvoudig aansluiten op

bestaande leidingen en radiatoren”, zegt Rik van

Bavel, directeur van Durocan. “Dat betekent een

snelle en eenvoudige installatie zonder renovatiewerkzaamheden

én een lagere investering.

Daarnaast zijn deze machines breed toepasbaar.

Hybride, all-electric, integratie in een bestaande

oplossing of volgens een eigen ontwerp: alles kan.

Verder zijn de warmtepompen met 37 dB(A) uitzonderlijk

stil en voldoen ze met gemak aan de

geldende geluidsnormen.”

'Met een hybride

warmtepomp ben je

altijd klaar voor de

toekomst'

Elektrisch stoken

De komende jaren zet de overheid stevig in op het

gebruik van hybride warmtepompen. “In combinatie

met radiatoren hebben CO 2

-warmtepompen een

nóg hogere bivalentfactor dan LTV-warmtepompen”,

vervolgt Van Bavel. “Voor de convectie over

radiatoren zal de aanvoertemperatuur namelijk

continu door de cv-ketel moeten worden verhoogd.

Daarnaast schakelen hybride machines onder een

bepaalde buitentemperatuur naar de gas-cv.”

De Durocan-buitenunits zorgen voor een watertemperatuur

van 63°C, voldoende voor stralingswarmte

over radiatoren zonder hulp van de gas-cv.

Bovendien blijven de CO 2

-monoblocs functioneren

Geïnstalleerde warmtepompen.

tot een buitentemperatuur van -31°C. “Daardoor

kun je een huis het gehele stookseizoen elektrisch

verwarmen. Alleen bij een vermogenstekort stook

je bij met gas. En heb je eenmaal een hybride

warmtepomp, dan kun je later zonder problemen

uitbreiden naar all-electric. Je bent altijd klaar

voor de toekomst.” ❚

Mobiel trainingslokaal van Durocan.

DUROCAN

Balsemienstraat 9

5644 LG Eindhoven

T +31 (0)85 065 74 90

E info@durocan.com

W www.durocan.com

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 103


Gree Nederland

‘ÉÉN OP DE DRIE AIRCO’S KOMT UIT DEZE FABRIEK’

A-MERK INTRODUCEERT NIEUWE WARMTEPOMP

Gree Nederland is een onderdeel van Kusters Technische Handelsonderneming (THO). Het familiebedrijf biedt oplossingen voor het binnenklimaat

in woningbouw en de utiliteitsmarkt. General Manager Xander Wiardi vindt het jammer dat het merk Gree nog niet veel bekendheid geniet

binnen Nederland. “Daar brengen wij verandering in.”

Tekst Desiree Pennings | Beeld Gree Nederland

Binnen het assortiment van Gree vinden we

airconditioners, warmtepompen, luchtreinigers

en luchtontvochtigers. Het is eigenlijk vreemd

dat het Chinese merk in Nederland nog niet zo

bekend is, want inmiddels komt één op de drie

airco’s in de wereld uit de Greefabriek. Het merk

kenmerkt zich door zijn ervaring, expertise en betrouwbaarheid.

Wiardi: “Veel bedrijven kampen

op dit moment met transport- en leveringsproblemen.

Natuurlijk heeft Gree hier ook mee te

maken. Toch hebben wij onze klanten het afgelopen

jaar gewoon kunnen bedienen. Het merk

is namelijk groot en doet alles in eigen beheer.

Het heeft opgeschaald en de productiecapaciteit

verhoogd. Daardoor zijn de producten gewoon

leverbaar, zowel afgelopen als komend jaar. Dat

geldt ook voor de warmtepompen.”

Kusters THO is de officiële importeur voor de Nederlandse

markt. Het was zelfs de eerste importeur

van Gree voor de Europese markt, 28 jaar

geleden. “De reden voor Kusters om voor dit merk

te kiezen, is dat het een grote R&D afdeling heeft

en goede componenten”, aldus Wiardi.

Versati warmtepomp

De warmtepomp van Gree is de Versati III. Deze

is verkrijgbaar als all-electric splitmodel en monobloc.

Hij is geschikt voor het verwarmen en koelen

van woningen en kantoren en kan het sanitair

warm water bereiden. Wiardi: “Koudetechnische

bedrijven hebben een F-gassencertificering en

kunnen daarom de splitmodellen installeren. CV-

De Versati III is er

als splitmodel en

monobloc.

Binnen het

assortiment vinden

we airconditioners,

warmtepompen,

luchtreinigers en

luchtontvochtigers.

De Versati III is de allelectric

warmtepomp

die ook als hybride

ingezet kan worden.

104 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Gree Nederland

De warmtepompen van Gree worden gebruikt voor zowel woningen als kantoorpanden.

installatiebedrijven hebben deze certificering niet

altijd en gaan liever voor monobloc. Die hoef je

alleen waterzijdig te installeren. Met de Versati

kun je dus alle kanten op.”

Op dit moment is de warmtepomp alleen als allelectric

verkrijgbaar, maar de hoge mate van intelligentie

zorgt ervoor dat hij ook nu al als hybride

ingezet kan worden. Hij heeft een vermogen van

6 tot 16 kW. De tweetrapscompressor en de invertertechnologie

zorgen ervoor dat er een hoge

energie-efficiëntie behaald wordt. “Gree is steeds

in ontwikkeling en verbetert continu. Binnenkort

komt de Versati IV monobloc op de markt. Deze

krijgt een COP van boven de 5. Dat vertaalt zich

in een hogere ISDE-certificering, waarmee je subsidie

kunt krijgen”, aldus Wiardi.

Groeiend merk

Bij Kusters merken ze dat zowel installateurs als

consumenten positief reageren op de producten

‘We hebben

geïnvesteerd

in mensen en

voorraad’

van Gree. “In het afgelopen jaar groeide het

merk dan ook gestaag”, gaat Wiardi verder. “We

hebben geïnvesteerd in mensen en voorraad.

Het is niet per se ons doel om groter te worden,

maar we willen graag kwalitatief goede merken

leveren tegen marktconforme prijzen en installateurs

ondersteunen.”

Dat laatste wordt gedaan met de helpdesk, de

technische dienst en trainingen. “We zorgen ervoor

dat de installateur alles weet van een project

en als het nodig is, komen we op locatie.

Ons bedrijf staat voor loyaliteit, daadkracht en

expertise. We doen wat we zeggen en als iets

niet mogelijk is, dan zeggen we dat ook. Bij ons

is ook iedereen welkom, of je nou zzp’er bent of

een bedrijf met meer mensen in dienst. Je wordt

lid van de familie en je groeit met ons mee”,

aldus Wiardi.

Wil je weten wat Gree Nederland kan betekenen

voor jouw relaties of meer informatie over

de Gree Versati warmtepomp? Het team van

Gree Nederland is je graag van dienst met informatie

en deskundig advies. ❚

GREE NEDERLAND

Laurens Janszoon Costerstraat 4

5916 PS Venlo

T +31 (0)77 354 03 41

E info@gree.nl

W www.gree.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 105


NOODSTROOM

ALTIJD IN BEDRIJF

Met onze uitgebreide productrange

van Kohler noodstroomaggregaten

hebben wij voor elk noodstroom

vraagstuk een oplossing, standaard

of maatwerk!

vermogens

tot 4.500

kVa

Koninklijke van Twist, specialist in noodstroom, UPS en energiesystemen

Keerweer 62, 3316 KA Dordrecht +31(0)78 - 632 66 00 info@kvt.nl www.kvt.nl


INCLUSIEF

HEAT BOOST

FUNCTIE

ONTDEK DE

DAIKIN EMURA
DESIGN DAT VOOR ZICH SPREEKT

Wilt u de

Daikin Emura in

het echt zien?

Kijk dan op daikin.nl/

experience

Het Daikin Emura 3 wandmodel is een lust voor het oog! Ontworpen om ultiem

comfort en het perfecte binnenklimaat in uw woning te creëren. Met slechts 90 cm

breedte past het systeem perfect boven een deur. Daikin Emura is beschikbaar in

mat kristalwit, zilver en mat zwart met een bijpassende infrarood afstandsbediening.

Ook te bedienen met de Onecta app vanaf uw smartphone of gewoon met uw

stem via Alexa of Google Home voor een verbeterde gebruikservaring.

Daikin Emura kan uw woning volledig gasloos verwarmen tijdens de koude dagen:

de Heat Boost functie zorgt voor een extra snelle opwarming, zodat de ingestelde

temperatuur sneller wordt bereikt.

Ga voor meer informatie naar www.daikin.nl/emura


Rookgasafvoer BENG-proof én G0 doorvoeren?

Om te voldoen aan de nieuwe BENG normen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) is het een absolute must bij het bouwen van nieuwe woningen

dat er een vlotte samenwerking is tussen de architect, de installateur en de aannemer. Dit is extra relevant bij passiefhuizen die energie

opwekken met behulp van hoge rendement verbrandingstoestellen: Daar vervult de dakdoorvoer (en de installatie ervan) een kritieke rol.

Ontwerpers van BENG woningen hebben namelijk de taak gekregen om een

woning zo energiezuinig mogelijk te ontwerpen. Dit betekent het efficiënt

gebruik maken , en opwekken van energie, én het warmteverlies daarna

zo goed mogelijk te beperken met een dikke isolatieschil. Om ventilatie- of

rookgaskanalen door een muur of dak te voeren moet er een gat gemaakt

worden dwars door die isolatieschil (en de dampremmende laag).

10,4 °C

Met ISO-block® kan de doorvoer door de isolatieschil luchtdicht én

brandveilig afgewerkt worden, waardoor er geen warmteverlies is, terwijl de

doorvoerconstructie met behulp van koude buitenlucht gekoeld wordt.

Hoe goed het warmteverlies beperkt wordt ziet men gelijk wanneer er met

een infraroodcamera gekeken wordt naar de situatie voor (rechtsboven) en de

situatie ná doorvoer met ISO-block (rechtsonder).

1,5 °C

ISO-block doorvoeren zijn dankzij de extreme isolatie

eigenschappen erg brandveilig en bij uitstek geschikt voor

vegetatiedaken, daken met een hoogwaardige isolatieschil,

passiefhuizen, en constructie volgens de BENG-norm.

Met ISO-block doorvoeren worden zowel het ontwerp van de

woning, als de installatie van de benodigde rookgasafvoeren:

Veiliger, Gemakkelijker & Milieubewuster*

• G0- doorvoeren (afstand tot brandbaarmateriaal is nul centimeter)

• Heeft compacte afmetingen en is gemakkelijk afwerkbaar

• Lichtgewicht: geen zware onderdelen!

• Voorkom schimmel in isolatieschil (laat de dampremmende laag intact)

• Compleet ISO-block assortiment met aanvullende accessoires

• Compatibel met de dubbelwandig geïsoleerde rookgasafvoersystemen

Metaloterm AT en Metaloterm MF

* ISO-block® is een kierdichte doorvoer voor metalen rookgasafvoeren door vloeren, daken en/of muren, waarbij tegelijkertijd de brandveiligheid absoluut gewaarborgd blijft! Door deze unieke

constructie blijft alle warmte binnenshuis waardoor fors energie wordt bespaard. Berekend voor een gemiddeld Nederlands huishouden gedurende koude wintermaanden, bespaart men met

ISO-block® tot € 50 op de stookkosten door een efficiënter energieverbruik.

Schiedel Metaloterm B.V. | Oude Veerseweg 23 | 4332 SH Middelburg | The Netherlands | www.metaloterm.com


Rekon Installatietechniek

DE EXPERT DIE ZIJN KENNIS GRAAG DEELT

IEDERE INSTALLATIE IN TOPCONDITIE

Een cv-installatie, warmtepomp en vloerverwarming werken het best wanneer deze goed onderhouden worden. Krijgen vuildeeltjes de kans

om zich te hechten aan belangrijke componenten, dan ontstaan er storingen en defecten. Bovendien wordt de installatie dan een stuk minder

energie-efficiënt. Rekon Installatietechniek en haar dochteronderneming Vloerverwarming Specialist Nederland zijn gespecialiseerd in het

reinigen en waterzijdig inregelen van installaties.

Tekst Desiree Pennings | Beeld Rekon Installatietechniek

Regelmatig komen de installateurs van Rekon en

Vloerverwarming Specialist Nederland slecht

aangelegde en onderhouden (vloerverwarmings)installaties

tegen. Zonde, want hierdoor

lopen gebruikers comfort en rendement mis.

Rekon vindt het belangrijk dat installaties naar

‘We willen onze

specialisatie graag

inzetten in Nederland

en andere delen van

Europa’

behoren en dus duurzaam werken. Vanuit die

wens ontstond ook Vloerverwarming Specialist

Nederland, vertelt directeur Wilfred de Regt.

“We willen onze specialisatie graag inzetten

in Nederland en andere delen van Europa.

Daarom zijn we ook partner geworden van Climer

Benelux en Combine Energy. Hier geven we

trainingen en zo zorgen we voor hogere kwaliteit

installaties.”

Bootcamps

Climer Benelux wil wonen voor iedereen comfortabel,

duurzaam en betaalbaar maken. Hiervoor

heeft het merk diverse warmtepompen in het

assortiment, waaronder hybride, all-electric,

lucht/water-, ventilatie- en thermodynamische

warmtepompen. Als partner installeert Rekon

deze producten niet alleen, maar geeft ze ook

trainingen en bootcamps aan andere installateurs.

De Regt: “Aan bod komen het monteren

van een warmtepomp, het inbedrijfstellen, waterzijdig

inregelen en onderhoud. Maar ook de

opname en calculatie van een warmtepomp behoort

tot de lesstof. Ook als je niet met Climer

werkt, kun je aan de bootcamp deelnemen. Op

deze manier willen wij onze kennis delen met

andere installateurs.” ❚

REKON INSTALLATIETECHNIEK

Timmerwerf 93

1969 NJ Heemskerk

T +31 (0)6 13 00 64 71

E info@rekon-bv.nl

W www.rekonwarmteservice.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 109


Euromate

PROFESSIONELE LUCHTREINIGERS: DE IDEALE COMBI

MET VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSSYSTEMEN

Mede als gevolg van rondwarende virussen zoals corona worden werkgevers zich steeds meer bewust van het belang van een goede

luchtkwaliteit. Gebleken is dan ook dat naast ventilatie ook luchtreinigers een passende oplossing zijn. Bij Euromate in Breda weten ze er alles

van. Het bedrijf geldt al meer dan 45 jaar als specialist op het gebied van professionele en perfect functionerende luchtreinigingssystemen.

Oplossingen die wereldwijd bijdragen aan een schoon binnenklimaat, minder ziekteverzuim en een flinke besparing op de energiekosten.

Bovendien gaan ze hand in hand met een kundig advies en een alomvattende technische ondersteuning tijdens de installatie ervan.

Tekst Chris Elbers | Beeld Marjan Sins/Euromate

Sinds 1975 staat de naam Euromate als

een huis wanneer het gaat om eersteklas

luchtreinigingsapparatuur. Uitvoerig geteste

technische hoogstandjes waarvan de ontwikkeling

in eigen huis plaatsvindt en die zo veel mogelijk met

Europese onderdelen worden geproduceerd. Het

resultaat? Een breed scala aan gebruiksvriendelijke

topproducten dat in de meest uiteenlopende

situaties zijn waarde bewijst. In zowel nieuwe als

bestaande industriële omgevingen, maar ook

binnen bijvoorbeeld distributiecentra, scholen,

zorginstellingen, kantoren en theaters.

‘We zoeken graag de

samenwerking met

de installateur’

Welkome aanvulling

“Als aanvulling op ventilatie- en gebouwgebonden

luchtbehandelingssystemen vormen onze recirculerende

luchtreinigingsoplossingen de ideale

combinatie voor een gezond en prettig

binnenklimaat op maat”, zegt business development

manager Marco Balkema. “Ventilatiesystemen

voorzien bedrijven en organisaties in beginsel

weliswaar van voldoende verse binnenlucht, de

alledaagse praktijk laat helaas maar al te vaak

zien dat er in sommige drukbemenste ruimtes

vaak een ventilatietekort bestaat. Simpelweg

omdat de ideale frequentie van luchtverversing

niet wordt gehaald. Waar het noodzakelijk is om

binnen een ruimte de lucht vijf of liever zes keer

per uur te verversen, gebeurt dat in veel gevallen

hooguit slechts twee keer. Dat is veel te weinig.

Bij Welkoop in Apeldoorn kwam men er ná de bouw van de hal achter dat er een stofprobleem was. Dit werd opgelost door het plaatsen van luchtreinigers van Euromate.

110 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Euromate

Om het ronddwarrelende papierstof tegen te gaan, heeft Smurfit Kappa de luchtreinigers van Euromate laten installeren.

Via de inzet van onze luchtreinigers bieden we

in dergelijke gevallen een snelle en gemakkelijke

complementaire oplossing om tóch voldoende

frisse lucht te genereren. Onze modulair leverbare

apparaten zuigen de met onder meer virussen,

bacteriën, fijnstof en geuren vervuilde lucht aan,

filteren deze en blazen vervolgens de schone lucht

weer de ruimte in. Bovendien zorgen ze ervoor dat

de lucht in een vertrek optimaal wordt verdeeld

en dat de ramen gesloten kunnen blijven. En dat

zie je terug op je energierekening. Een welkome

extra, zeker in een tijd van torenhoge gas- en

stroomprijzen.”

Focus op samenwerking

Naast het bieden van eersteklas apparatuur

onderscheidt Euromate zich in het veld ook op

andere vlakken. Zo voorziet het bedrijf haar

opdrachtgevers, waaronder projectontwikkelaars,

architecten, bouwmanagers en installatieadviseurs,

van advies rondom de keuze van het meest geschikte

luchtreinigingssysteem. Eerst en vooral focust

Euromate echter op een perfecte ondersteuning van

degene die de geboden luchtreinigingsoplossingen

projectmatig aanbrengt: de installateur. “We zoeken

intensief de samenwerking met onze partners en

bewijzen aanvullend op hun specifieke activiteiten

graag onze ruime kennis en kunde”, legt Balkema uit.

“Dat doen we door het aanbieden van opleidingen

over capaciteit, installatie en onderhoud. Maar

ook door een uitvoerige technische bijstand op

de werklocatie te verzorgen. Zeker wanneer de

installateur in kwestie tegen problemen aanloopt.

Daarbij kun je denken aan onvoldoende capaciteit

in de luchtbehandelingskast of de hoge kosten die

met het uitbreiden van een bestaande installatie

gepaard gaan. In dat soort gevallen bewijzen

we als oprechte partner graag aanvullend onze

waarde. We maaien de installateur niet het gras

voor de voeten weg, maar streven er juist naar om

via de mix van expertise sámen tot een oplossing

te komen. Een oplossing waar opdrachtgever en

eindgebruiker écht wat aan hebben.” ❚

Na de ingebruikname van het callcenter kregen de werknemers van Ricoh klachten zoals hoofdpijn en droge

ogen. Deze klachten zijn dankzij de luchtreinigers van Euromate verdwenen.

EUROMATE

Minervum 7324

4817 ZD Breda

T +31 (0)76 578 95 67

E request@euromate.com

W www.euromate.com

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 111


Teleflex

FRISSE LUCHT EN DAGLICHT IN HEEL DE RUIMTE

HET RAAM ALS DUBBELFUNCTIE

Veel ramen kun je handmatig openen, maar steeds meer gebouweigenaren ontdekken de voordelen van elektrische raamopeners. Hiermee

kunnen (binnen)valramen eenvoudig geopend en gesloten worden, zelfs als ze op grote hoogte zitten. Dankzij de eenvoudige bediening komt er

niet alleen daglicht de ruimte binnen, maar ook frisse lucht. Het raam krijgt dus een dubbelfunctie voor een gezonder en aangenaam werk-,

leer- en verblijfsklimaat.

Tekst Desiree Pennings | Beeld Teleflex

Bij Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen plaatste Teleflex vier Nano kettingopeners.

Teleflex is onderdeel van Railtechniek van Herwijnen

Groep en heeft al ruim 70 jaar ervaring

in raamopeners. De Gelderse onderneming adviseert,

levert en monteert een uitgebreid assortiment

mechanische en elektrische raamopeners

voor uitzetramen, kantel- en draairamen, dakramen

en koepels. Van (dubbele) kettingopeners en

lineaire openers tot en met rackopeners. “Onder

meer onze raambedieningen vinden gretig aftrek

in woning- en utiliteitsbouwprojecten”, vertelt

Jesse Verheem, operationeel manager bij Teleflex.

“De producten worden voornamelijk geleverd aan

de ijzerwarenvakhandel en aannemerspartijen.

Indien gewenst zijn we al vanaf de adviesfase bij

projecten betrokken. Op basis van het type raam,

112 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Teleflex

Met elektrische raamopeners kunnen ook ramen op grote hoogte eenvoudig geopend worden.

de afmetingen, het gewicht en de gebruikerswensen

adviseren wij de best passende producten

voor ieder project. Uiteraard houden we rekening

met de geldende eisen en de uitstraling van het

gebouw. Ook nemen we graag de montage van de

systemen voor onze rekening.”

Rechtbank Gelderland

Een mooi voorbeeld van elektrische raamopeners

die Teleflex monteert zijn de vier Nano kettingopeners

die afgelopen zomer werden geplaatst bij

de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen. Dit

werd gedaan in opdracht van ijzerwarenvakhandel

Mastermate. “De Nano kettingopeners zijn

gemonteerd op de uitzetramen in de gangzone,

Zo brengt een raam niet alleen licht naar binnen,

maar ook frisse lucht voor een fijn binnenklimaat.

‘Op basis van het type raam, de afmetingen,

het gewicht en de gebruikerswensen

adviseren wij de best passende producten

voor ieder project’

met name om centrale bediening mogelijk te maken”,

vertelt Verheem. Voor deze bediening hebben

gebouweigenaren keuze uit een eenvoudige

jaloezieschakelaar op de muur, een radiografische

afstandsbediening en/of een WiFi/app-bediening

via de smartphone of tablet. “Maar ook

integratie in het eigen gebouwbeheersysteem is

mogelijk. De rechtbank heeft hiervoor gekozen”,

aldus Verheem.

Uniek aan de Nano kettingopeners zijn de hoge

prestaties (maximale belasting: 400 N) in combinatie

met een compact en verfijnd design.

Met een behuizing van slechts 24 x 35 mm is

de Nano de meest compacte raamopener in het

assortiment van Teleflex. Naar wens kan de kettingopener

eenvoudig in het kozijn worden weggewerkt.

Daarnaast kunnen diverse sensoren aan

de opener worden gekoppeld, zoals een regen- of

windsensor.

Praktische bediening

De Nano kettingopener is verkrijgbaar in wit, zwart

en aluminiumkleur. Bovendien zijn openingsslagen

van 200 tot maar liefst 800 mm mogelijk.

Verheem: “Een elektronische stop in de tussenliggende

posities zorgt ervoor dat de Nano altijd op

tijd reageert bij overbelasting. De kettingopener

heeft standaard een voedingsspanning van 24

Volt, maar in combinatie met een omvormer is

ook een voedingsspanning van 230 Volt mogelijk.

De ketting is uitgevoerd in roestvrijstaal. Hierdoor

is deze niet alleen zeer sterk, maar ook uitstekend

weersbestendig. Een lage openingssnelheid van 4

mm per seconde garandeert bovendien een uiterst

stille bediening.”

Omdat Teleflex zowel de levering als montage van

de Nano kettingopeners heeft verzorgd, is de Rechtbank

in Zutphen verzekerd van 5 jaar productgarantie

én 2 jaar gratis service en onderhoud. ❚

TELEFLEX

Franklinstraat 13a

4004 JK Tiel

T +31 (0)344 67 30 20

E info@teleflex.nl

W www.teleflex.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 113


Frisse lucht

voor iedereen

Ned Air is een toonaangevende fabrikant van

luchtbehandelingsystemen, warmteterugwinunits

en dakventilatoren. Vanuit onze passie voor

Skyline

Specifiek toe te

passen waar de

luchtbehandelingskast

uit het zicht

moet blijven

techniek creëren wij voor iedere situatie een

duurzame luchttechnische oplossing. Al 30 jaar

worden onze producten met succes toegepast in

onder andere de woningbouw, utiliteit, industrie,

food- en gezondheidssector, scheepvaart en

offshore, tuinbouw, defensie en onderwijs.

• EveryLine | De luchtbehandelingskast met warmteterugwinning

• RotorLine | De luchtbehandelingskast met energiebesparende warmtewiel

• EduComfort 1000 | Schoolventilatie voor een goede leeromgeving

• EduComfort CM 1100 LN | De (school)ventilatie-unit met wtw

voor boven het verlaagd plafond

• CompactLine | De meest compacte warmteterugwin-unit

nedair.nl


Frisse

lucht

3

Decentrale ventilatietechniek van SIEGENIA:

Creëer een gezonder binnenklimaat met gecontroleerde ventilatie in iedere ruimte.

Met de AEROTUBE WRG smart, AEROPAC of AEROMAT VT wordt iedere ruimte geventileerd.

Tevens beschermen deze ook tegen hinderlijke invloeden van buiten af.

➊ Gecontroleerde ventilatie met mogelijke warmteterugwinning

➋ Effectieve en snelle montage door het ontbreken van hinderlijke en vervuilde

ventilatiekanalen

➌ Decentrale-ventilatie-units zijn beschikbaar voor gevel- en raamventilatie


Ecophon

AKOESTISCHE PLAFONDS,

EFFECTIEF EN NU OOK NAADLOOS

Ecophon is al lang toonaangevend leverancier van akoestische oplossingen voor binnenruimtes. De komende jaren zal het bedrijf zich verder

profileren, om haar positie in de markt te versterken en om nog meer invloed te krijgen op het positieve effect van goede akoestiek op het

welzijn en de prestaties van mensen.

Tekst Liliane Verwoolde | Beeld Ecophon

Ecophon doet dit door als groep naar buiten te

treden met een aantal sterke merken, die zij onder

haar hoede heeft genomen. Maar ook met

een transparant beleid op het gebied van duurzaamheid.

Eurocoustic en API Quick-Lock waren al

onderdeel van Ecophon. Om het aanbod in akoestische

oplossingen te versterken, introduceert

Ecophon nu de naadloos akoestische pleister van

het merk fade ® . Dit van oorsprong Deense bedrijf

is sinds kort onderdeel van Ecophon.

‘Onze akoestische plafonds maken mooie,

strakke ruimtes leefbaar’

Fraai en aaneengesloten

Het naadloze akoestische plafondsysteem van

fade ® sluit 100% aan bij de productoplossingen

van Ecophon. Geen losse plafondpanelen in een

raster, maar een fraai, optisch aaneengesloten

geheel met hoge akoestische kwaliteiten. Het systeem

kan geïnstalleerd worden op nagenoeg alle

oppervlaktes; op muren, bogen en zelfs gewelfde

116 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Ecophon

Een speciaal ontwikkeld pleister op basis van perliet maakt de naden optisch onzichtbaar.

plafonds. Installatie verloopt snel en eenvoudig

en het pleister kan verwerkt worden in bijna elke

kleur, voor eindeloze designmogelijkheden. Inbouw

van installaties zoals bijvoorbeeld ventilatie

en verlichting is geen enkel probleem. Reparatie

kan vlekkeloos en lokaal gebeuren, wat een enorm

voordeel oplevert. De interesse bij ontwerpers van

musea, restaurants en grote commerciële ruimtes

is dan ook enorm.

Fraai en effectief

“Onze akoestische plafonds maken mooie, strakke

ruimtes met veel weerkaatsend materiaal leefbaar”,

vertelt Boudewijn van Grinsven, Technical

Project Manager van Ecophon. “Ze zijn fraai en

verbeteren tegelijkertijd het welzijn en de prestaties

van mensen. Zeker de laatste jaren zien we

dat het belang van een goede akoestiek steeds

meer wordt erkend. De inzet van akoestische producten

neemt consequent toe met een explosieve

groei in de laatste vijf jaar.” Wat Ecophon zo bijzonder

maakt, is de diep doorgedrongen kennis

van de invloed van akoestiek op mensen. “Dat zit

in ons DNA. We zijn intrinsiek gemotiveerd om

iets goeds te doen voor mensen.”

Duurzaam en gebruiksvriendelijk

Het fade ® -systeem oftewel naadloos akoestische

pleistersysteem is duurzaam. De basisgrondstoffen

waarmee gewerkt wordt, zijn perliet voor het

pleister en glaswol voor de akoestische panelen.

Ook de bevestiging is eenvoudig. De panelen

kunnen direct tegen het bouwkundige plafond

worden bevestigd of tegen een ophangsysteem

als verlaagd plafond worden gemonteerd. Het

akoestisch pleister is geproduceerd op basis van

anorganische materialen. Hierdoor is geen onderhoud

vereist en is het erg eenvoudig om het

pleisterwerk te repareren. Het systeem is duurzaam

en bestand tegen vocht en blootstelling

aan UV-licht. Bovendien is het antistatisch en kan

er een nieuwe laag op aangebracht worden. Een

speciaal voor dit doel ontwikkeld pleister op basis

van perliet maakt de naden optisch onzichtbaar.

“Die ene pleister is ook afdoende”, benadrukt Van

Grinsven. “De gebruiker hoeft geen onderscheid te

maken tussen een voorstrijk-, beschermende of afwerkpleister.”

Door het ontbreken van opgevulde

naden is het plafond 100% geluidsabsorberend.

Het akoestische plafondsysteem van fade ® is verkrijgbaar

via geselecteerde Ecophon partners. Zij

zoeken samen met de klant naar de beste akoestische

oplossing voor ieder project. ❚

De akoestische plafonds maken mooie, strakke ruimtes met veel weerkaatsend materiaal leefbaar

SAINT-GOBAIN ECOPHON

Parallelweg 17

4878 AH Etten-Leur

T +31 (0)76 502 00 00

E plafonds@ecophon.nl

W www.ecophon.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 117


Breman Installatiegroep

DUURZAAM RENOVEREN, MET RESPECT VOOR

DE RIJKE HISTORIE

Het renoveren en verduurzamen van (rijks)monumentale gebouwen vraagt om een zorgvuldige technische voorbereiding en uitvoering. Maar

ook om werken met respect voor de historische waarde van gebouw én omgeving en om een uitgekiend samenspel tussen opdrachtgever en

bouwteampartners. Het is (ver)bouwen op topniveau. Breman Utiliteit, een divisie van Breman Installatiegroep, verstaat deze kunst. Hiervan

getuigen diverse sprekende projecten, zoals ANNO en de Statenzaal in Zwolle.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Breman, Vincent Kleingeerts

De fraaie plafonds en vele schouwen in project ANNO stelden specifieke eisen aan de inpassing van het leidingwerk.

In de achtertuin van Breman Utiliteit vestiging

Zwolle, onder stadstoren De Peperbus, is afgelopen

april ANNO opgeleverd. In het gebouw

moesten in circa anderhalf jaar tijd een stadsmuseum,

archeologie, bouwhistorie, monumenten en

een archief harmonieus worden samengebracht.

En dat was bepaald geen sinecure, aldus projectleider

Jurjan Veenstra. “Het project bestaat

uit drie bouwdelen, waaronder het monumentale

16e-eeuwse Drostenhuis, een monumentale

Voorstraat en een nieuwbouwdeel uit 1997. In

opdracht van de gemeente Zwolle en in een bouwteam

met aannemer Hanzebouw hebben wij het

voorlopige ontwerp voor de werktuigbouwkundige,

sanitaire en elektrotechnische installaties

geüpgraded naar een uitvoeringsontwerp, met

respect voor de monumentale waarde van de gebouwdelen.

Hier werd ook streng op toegezien. Zo

stelden de fraaie plafonds en vele schouwen specifieke

eisen aan de inpassing van het leidingwerk.

Bovendien mocht niet geboord worden in muren

en plafonds.”

Alle installaties uit het zicht

Een oplossing voor het leidingwerk werd gevonden

in de oude schoorsteenkanalen. “Elke ruimte

beschikte over zijn eigen schoorsteenkanaal,

waarin we onze luchtkanalen hebben ingepast”,

aldus Veenstra. “Alle kanalen zijn door de oude

schoorsteenveegluiken geleid en aangesloten op

het nieuwe kanaalwerk op de zolderverdieping,

waar we iets meer installatiemogelijkheden hadden.

Zo konden we alle ruimtes toch voorzien

van voldoende verse lucht.” Qua verwarming was

de wens om het gebouw volledig van het gas te

halen, maar dit bleek bouwkundig niet mogelijk.

“Een aantal wanden in het Drostenhuis mocht

niet aanvullend geïsoleerd worden”, vertelt Veenstra.

“Hierdoor hadden we teveel transmissieverlies.

Daarom hebben wij per gebouw een hybride

oplossing met lucht/water-warmtepompen voorgesteld,

waarbij een cv-ketel op de koudste winter-

118 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Breman Installatiegroep

Begin dit jaar is Breman Utiliteit Zwolle met de transformatie van de voormalige

Statenzaal gestart.

2009 is de buitenkant van het pand al gerenoveerd.

Tot 2016 was het pand in gebruik als bibliotheek,

maar inmiddels is het tijd voor een andere

invulling. Het historische pand wordt daarom nu

omgebouwd naar een evenementenzaal, hotel,

grand café en hostel. Begin 2023 moeten alle

werkzaamheden gereed zijn.

Zorgvuldige afstemming

In opdracht van en in een bouwteam met bouwkundig

aannemer Prins Bouw verzorgt Breman

Utiliteit Zwolle alle installatietechnische werkzaamheden.

“Op basis van het bestek van ABT

‘Het leidingwerk is verborgen aangelegd

achter de monumentale lambrisering’

Het monumentale tegel- en schilderwerk van de

Statenzaal mag niet aangetast worden.

dagen bijspringt. Omdat radiatoren teveel ruimte

zouden innemen, is als afgiftesysteem gekozen

voor fancoilunits die netjes in bankjes zijn weggewerkt.

Het leidingwerk is verborgen aangelegd

achter de monumentale lambrisering.” Vanwege

de binnenstedelijke locatie zijn de warmte pompen

van ANNO opgesteld achter een mooie kokos geluidswand,

waardoor je de installatie niet meer

ziet of hoort. Behalve de wanden en plafonds,

mocht BremanUtiliteit Zwolle ook niet door de

monumentale vloeren boren. Daarom zijn op veel

plekken de monumentale vloerplanken deels verwijderd

en – na het aanbrengen van de elektrotechnische

installaties – met zorg hersteld. “Alle

bekabeling voor CCTV, verlichting, data en elektra

is onzichtbaar in de vloeren ingepast, waardoor

een authentieke uitstraling én de modernste technieken

harmonieus samenkomen.”

Nieuwe bestemming voor

voormalige Statenzaal

Een tweede unieke en lokale referentie is project

Statenzaal. Nadat Zwolle in 1803 werd omgedoopt

tot hoofdstad van de provincie Overijssel,

waren er gebouwen nodig zoals een provinciehuis

en gouvernementsgebouw. In 1895 begon

de bouw voor de bijbehorende Statenzaal, dat

zich kenmerkt door een neogotische stijl. Dit is

onder andere terug te zien in de prachtige glasin-loodramen,

waarop de wapens van Overijsselse

gemeenten staan afgebeeld. Monumentale wandschilderingen

verbeelden bovendien de hoogtepunten

van de geschiedenis van de provincie. In

hebben wij de engineering van de werktuigbouwkundige,

sanitaire, elektrotechnische en regeltechnische

installaties verzorgd”, vertelt projectleider

Wim Holstege. “Begin dit jaar zijn we met de uitvoering

gestart. Al onze werkzaamheden worden

zorgvuldig afgestemd met de gemeente Zwolle en

de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Zo komen

we overal in het gebouw tot hoogwaardige

oplossingen, zonder de authentieke historische

kwaliteit te beïnvloeden.”

Bijvoorbeeld het monumentale tegel- en schilderwerk

mag niet aangetast worden. “Om dan toch

de juiste leidingwegen te vinden, vraagt veel creativiteit

van alle betrokken partijen. Bijvoorbeeld in

de Statenzaal zelf is het aantal verlichtingspunten

teruggebracht. De sparingen die hierdoor overbleven,

zijn slim benut voor de toe- en afvoerroosters

van de luchtbehandeling. Hierdoor hoefden we

geen nieuwe sparingen te boren; een actie die

strikt verboden was. In de hotelkamers voorkomen

prefab sanitaire units dat in wanden en vloeren

geboord moet worden.” De gevelcomponenten

voor de brandmeldinstallatie zijn in samenspraak

met de brandweer en RCE verplaatst naar de zijgevel,

aldus Holstege. “Hierdoor wordt het historische

aangezicht niet aangetast terwijl zichtbaarheid

én veiligheid gehandhaafd blijven. Lucht/

water-warmtepompen, PV-panelen en luchtverwarmingssystemen

met topkoeling zorgen bovendien

voor een optimale duurzaamheid.” ❚

BREMAN INSTALLATIEGROEP

De Blokmat 17

8281 JH Genemuiden

T +31 (038 385 59 33

E info@breman.nl

W www.breman.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 119


Naamloos-2 1 29-08-2022 15:31


Zó mooi kan

warmte zijn!


Van Hees Elektrotechniek & ICT

KLAAR VOOR

MORGEN

Hoe kun je klaar zijn voor morgen, in een

wereld die zo snel verandert en waarin

nieuwe ontwikkelingen zich in razendsnel

tempo opvolgen? Dat is één van de dingen

waarin Van Hees Elektrotechniek uitblinkt,

door de nieuwste ontwikkelingen op de

voet te volgen en door personeel daar tijdig

in bij te scholen. Vooral op het gebied van

duurzaamheid loopt ze graag voorop. Niet

alleen samen met haar opdrachtgevers

en bouwpartners, maar bovenal met haar

eigen mensen. Zij vormen de basis van het

werk én het bedrijf. Juist in een branche

waarin mankracht, ervaring en vakkennis

steeds schaarser worden, is het belangrijk

om te investeren in mensen. Zo heeft Van

Hees Elektrotechniek zich door de jaren

heen ontwikkeld tot een totaalaanbieder,

waarop zowel relaties als personeel kunnen

vertrouwen. Met mensen voor mensen dus,

dat is het motto.

‘Wij zijn trots op onze platte organisatie,

waarin behulpzaamheid centraal staat en

geen enkele discipline uitbesteed hoeft

te worden’

Tekst en beeld Van Hees Elektrotechniek & ICT

Van Hees Elektrotechniek realiseerde het afgelopen

jaar met haar woningbouwtak meer dan

3.000 woninginstallaties, aangevuld met een

groot aantal utiliteitswerken in de zorg, retail,

industrie, transport en dienstverlening. Alles

in eigen beheer. Omdat ze naast woningbouw

en utiliteit een grote groep specialisten in huis

heeft, realiseert ze projecten van ontwerp tot installatie

en inclusief nazorg en onderhoud. Met

de afdeling service & onderhoud, beveiliging en

brandveiligheid staat ze 24/7 klaar voor klanten

en relaties. Van Hees Elektrotechniek kijkt graag

vooruit en blijft zich ook komende jaren met extra

veel energie inzetten voor haar relaties. Ze is van

mening dat echte samenwerking niet alleen maar

financiële voordelen oplevert, maar vooral ook de

kwaliteit, innovatie en het welzijn bevordert. Vandaar

ook de slogan ‘Klaar voor morgen'.

Betrokken en betrouw bare

projectpartner en dienstverlener

Vakmanschap, marktkennis, projectbeheersing

en een goede band met haar opdrachtgevers

vormt de solide fundering van het familiebedrijf.

Dat maakt dat Van Hees Elektrotechniek

als succesvol installateur al meer dan vijftig

jaar een betrokken partner is in het uitvoeren

en beheren van projecten. “Wij zijn trots op

onze platte organisatie, waarin behulpzaamheid

centraal staat en geen enkele discipline uitbesteed

hoeft te worden omdat we uitvoeringstechnisch

alles zelf kunnen”, aldus het bedrijf.

Hierdoor kan snel geschakeld worden. Dat werkt

niet alleen prettig, maar komt ook opdrachtgevers,

bouwpartners en andere betrokkenen ten goede.

122 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Van Hees Elektrotechniek & ICT

Van mens tot mens

Zonder de menselijke factor uit het oog te verliezen,

buigt Van Hees Elektrotechniek zich graag over de

vraagstukken van haar opdrachtgevers, zonder

daarbij de aandacht voor de gebruikers en/of bewoners

uit het oog te verliezen. Door eerst goed

te luisteren, kan zij met kennis van zaken adviseren

en handelen. Indien een project daarom vraagt,

werkt ze desgewenst met diverse ketenpartners.

Zo kan ze altijd proactief werken aan de beste

oplossing en draagt ze bij aan innovaties binnen

de techniek. Interesse in een gesprek van mens

tot mens? Neem dan gerust contact op voor een

vrijblijvend gesprek. ❚

VAN HEES ELEKTROTECHNIEK & ICT

Jules Verneweg 41

5015 BG Tilburg

T +31 (0)13 543 33 75

E info@vanhees.com

W www.vanhees.com

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 123


Verminder verborgen

verspilling van onnodige

beweging

44% van de werknemers

wordt minstens

20

keer per

dag

onderbroken omdat ze

reinigingsdoeken moeten

halen of weggooien*

* Onderzoek onder Tork machine-operators (juli 2019)

Verhoog de productiviteit met Tork Performance-dispensers

Tork Performance ® dispensers zijn ontworpen om precies daar te worden

geplaatst waar ze nodig zijn: bij de werkplekken. Het volledige assortiment

Tork dispensers biedt flexibele groottes, meerdere montagemogelijkheden

en reinigingsdoeken geschikt voor elke taak.

Kom meer te weten op:

www.tork.nl/verminderverspilling

Tork, een merk van Essity


TORK

CALCULATOR VOOR HET BEREKENEN VAN VERSPILLING IN BEWEGING

VERBETER DE PRODUCTIVITEIT BINNEN JE BEDRIJF!

Wanneer poetsdoeken binnen een bedrijf niet op de juiste plek hangen, leidt dit tot verspilling van materialen en tot tijdverlies voor werknemers.

Dit blijkt uit onderzoek van Tork, leverancier van hygiëneproducten. Om verspilling te voorkomen, introduceert Tork de gratis Tork

calculator voor het berekenen van verspilling in beweging.

Tekst Desiree Pennings | Beeld Het PR Bureau

Binnen industriële omgevingen worden de werkzaamheden

van machinewerkers minstens twintig

keer per dag onderbroken om heen en weer

te lopen naar opslaglocaties van poetsdoeken.

Van hen neemt 74% meer poetsdoeken mee

dan nodig, om nog meer werkonderbrekingen te

voorkomen. 69% geeft aan stress te ervaren als

de werkzaamheden worden onderbroken en 90%

zegt dat de werktevredenheid zou verbeteren als

kwalitatieve hulpmiddelen als poetsdoeken in de

buurt te vinden zijn.

Omdat elk bedrijf anders is, is er geen standaardoplossing

om poetsdoeken in de buurt van

machinewerkers te hangen. Daarom zijn de Tork

Performance ® dispensers ontworpen. Deze kunnen

op een flexibele manier geplaatst worden waar ze

het meest nodig zijn. Er zijn meerdere montage- en

plaatsingsmogelijkheden, bijvoorbeeld een vloerstandaard

of muurdispenser.

‘Iedere stap die een operator te veel neemt,

kost een seconde’

Uitrekenen hoeveel tijd en

materiaal er verspild wordt

Ook de nieuwe Tork calculator voor het berekenen

van verspilling in beweging kan verspilling

van tijd en materiaal voorkomen. Met deze

webtool krijgen bedrijven inzicht in de mate

waarin de plaatsing van dispensers van invloed is

op het dagelijkse werk van hun operators. Michal

Wojdat, expert bij Tork, legt uit: “Het is een simpele

tool die in drie klikken een schatting geeft

van de verspilde tijd door onnodige bewegingen.

Iedere stap die een operator te veel neemt, kost

een seconde. Al deze onnodige stappen worden

bij elkaar opgeteld en vertaald naar de gemiddelde

tijdsverspilling per dienst. Alleen door hier

Er zijn meerdere montage- en

plaatsingsmogelijkheden, bijvoorbeeld

een vloerstandaard of muurdispenser.

bewust van te zijn, kunnen belangrijke veranderingen

doorgevoerd worden.”

Tork weet bedrijven succesvol advies te geven om

hun productieprocessen te verbeteren, wat zelfs

tot 1,5 uur kan verschillen per shift en kan leiden

tot een afvalreductie van 18%. “Wij moedigen elk

bedrijf aan om een gratis Tork Workflow-consult

aan te vragen, zodat ons ervaren verkoopteam

advies kan geven over hoe de productiviteit kan

worden verbeterd”, aldus Wojdat. ❚

De Tork Performance ® dispensers kunnen op een flexibele manier geplaatst worden waar ze het meest

nodig zijn.

TORK

Arnhemse Bovenweg 120

3708 AH Zeist

T +31 (0)30 698 46 00

E info@tork.nl

W www.tork.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 125


Klimaatservice Holland B.V.

DE NIEUWSTE INSTALLATIETECHNIEKEN, IN EEN

HYPERMODERNE JAS

Wie het afgelopen jaar over de A15 bij Sliedrecht is gereden, heeft hem ongetwijfeld gezien: het hypermoderne, zwevende nieuwe kantoorpaviljoen

van Bouwonderneming Stout en projectontwikkelaar Herkon. Blikvangers van de circa 1.200 m 2 grote nieuwbouw zijn de grote

vides, imposante glasgevels en antracietzwarte gevelbanden. Maar ook de installatietechnieken van Klimaatservice Holland en Elektroservice

Holland, die deels in het zicht zijn gebleven.

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Klimaatservice Holland B.V.

Blikvangers van de circa 1.200 m 2 grote nieuwbouw zijn de grote vides, imposante glasgevels en antracietzwarte gevelbanden.

Klimaatservice Holland uit Hardinxveld-Giessendam

hecht waarde aan lange en duurzame

relaties. Zowel met opdrachtgevers als met toeleveranciers.

“Wij zijn sinds jaar en dag de installatiepartner

van Stout, dat samen met Herkon

en Lagendijk & Stout de Van Herk Groep vormt”,

vertelt Jan Nederveen, directeur nieuwbouw bij

Klimaatservice Holland. “Al kort na onze start

in 1976 werden wij door Stout gevraagd om de

klimaatinstallaties voor hun nieuwe loods en kantoor

in Hardinxveld-Giessendam te maken. Dit gebouw

is diverse keren uitgebreid, waarna we circa

twintig jaar geleden opdracht kregen voor de realisatie

van een nieuw kantoor met een iets luxere

klimaatinstallatie, even verderop. Ook dit pand

is diverse keren uitgebreid en verbouwd. Om de

snelle groei van Stout én Herkon ook richting de

toekomst te faciliteren, startten in 2019 de plannen

voor een derde nieuwbouw, dit keer op het

Stationspark II in Sliedrecht.”

Allernieuwste technieken

“Het is erg leuk om te zien welke ontwikkelingen

wij met Stout hebben doorgemaakt”, benadrukt

Nederveen. “Zowel op bedrijfsniveau als qua

installatietechniek. In het eerste project waren

verwarming en ventilatie al voldoende vooruitstrevend,

terwijl in het tweede project ook koeling

werd toegevoegd. In Sliedrecht zijn nu de allernieuwste

technieken geïnstalleerd én slim gekoppeld.

Ook in dit project hebben we waar mogelijk

126 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Klimaatservice Holland B.V.

‘We hebben ruim de tijd genomen om alle

installaties goed uit te engineeren en af te

stemmen. Pas daarna is de bouw gestart’

gewerkt met vaste relaties en lokale partijen. Maar

ook met ons zusterbedrijf Elektroservice Holland,

dat circa zeventien jaar geleden is opgericht en

verantwoordelijk is voor de complete elektrotechnische

installatie. Van LED-verlichting tot toegangscontrolesysteem,

slagboominstallatie, camerabewaking,

data-installatie en PV-installatie.”

Slim gekoppeld

Aan de basis van de klimaatinstallatie liggen

twee luchtwarmtepompen, die stijlvol in het ontwerp

zijn ingepast. “De bovenste twee bouwlagen

van het kantoorpaviljoen zweven aan de voorzijde

boven het water, terwijl aan de achterzijde een

parkeerterrein is ingericht”, vertelt Nederveen.

“Aan de rand hiervan en vlakbij het water is een

bak gemaakt, waarin beide warmtepompen staan

opgesteld. De warmtepompen leveren warmte

en koude aan de 4-pijps plafondinductie-units

en worden elektrisch gevoed door de zonnepanelen

op het dak.” Additioneel is in enkele ruimtes

vloerverwarming/vloerkoeling toegevoegd. “Alle

installaties voor klimaat, verlichting en zonwering

kunnen slim en per ruimte geregeld en bestuurd

worden dankzij door een Priva-systeem. CO 2

-sen-

soren in de kantoren en vergaderruimtes voorzien

bovendien in een vraaggestuurde ventilatie.”

Gedegen voorbereiding

“Op basis van het bestek, het esthetische ontwerp

van RoosRos Architecten én onze uitgebreide

technische kennis hebben wij het ontwerp voor

de W- en E-installaties uitgewerkt”, vertelt Nederveen.

“Een belangrijke eis was om een duurzaam

en gasloos kantoorpaviljoen te realiseren.

Om te garanderen dat het binnenklimaat zowel

in de winter als zomer behaaglijk is, hebben we

bijvoorbeeld koellast- en warmteverliesberekeningen

gemaakt. We hebben ruim de tijd genomen

om alle installaties goed uit te engineeren en af

te stemmen. Pas daarna is de bouw gestart.” De

uitgebreide voorbereiding was nodig, omdat de

luchtbehandelingskast en warmtepompen al na

het storten van de begane grondvloer geplaatst

moesten worden, vertelt hij. “De voedingsleidingen

zijn onder het parkeerdek geplaatst, dat

vanwege de uitdagende grondslag volledig is

onderheid.” Leuk detail in het kader van transparantie

is dat de techniekruimte niet is weggestopt.

“Zelfs de technische ruimte op begane

De warmtepompen worden elektrisch gevoed door de

PV-installatie.

grondniveau is volledig zichtbaar. Vanaf de entree

zie je achter het glas de verdelers en regelkasten

staan. Vanaf de rijkswegzijde zie je bovendien de

WTW-luchtbehandelingskast duidelijk staan achter

het glas.”

Steeds een beetje mooier

Naast hun eigen gebouwen beschikken Stout,

Klimaatservice Holland en Elektroservice Holland

over een imposante lijst van mooie, regionale referentieprojecten.

Van grote distributiecentra en bedrijfspanden

tot en met verzorgingshuizen, vertelt

Nederveen. “En ook voor defensie en politie hebben

we diverse mooie projecten gemaakt. Zo zijn

we op dit moment betrokken bij de bouw van het

hoofdbureau van de politie in Hilversum. Naast

nieuwbouw zijn wij hét bouwteam voor verduurzamingsprojecten,

waarin bouw en installaties ook

perfect aansluiten. Zo zorgen we samen dat de

wereld steeds een beetje mooier wordt.” ❚

De installatietechnieken van Klimaatservice Holland en Elektroservice Holland zijn deels in het zicht gebleven.

KLIMAATSERVICE HOLLAND B.V.

Nijverheidsstraat 31

3371 XE Hardinxveld-Giessendam

T +31 (0)184 61 39 11

E post@klimaatservice.nl

W www.klimaatservice.nl

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 127


Duurzamer, efficiënter

én schoner werken in

de bouw-, installatieen

infrasector?

Wij zijn jouw partner voor

mobiele-, off-grid- en

energieopslagsystemen.

Van productkeuze tot volledige systeem engineering.

Productadvies | Systeemadvies | Technisch schema | Systeeminstallatie | Systeemcheck & test | Certificering

Lemsteraak 6 | 2411 NC Bodegraven | 0172 - 650 737 | info@top.systems | www.top.systems


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!