24.10.2022 Views

Grond Weg Waterbouw (B) 05 2022

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GROND/WEG/WATERBOUW

jaargang 11 - 2022

oktober - november 5

GROND/WEG/WATERBOUW

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken - gww-bouw.be

PLATFORM OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN I GWW-BOUW.BE

5

METROSTATION

BRUSSEL CENTRAAL

SPECIAL RIOLERING EN

ONDERGRONDSE INFRA

WACHTDOK

SCHELDE-RIJNKANAAL

GENT

DAMPOORT

INCLUSIEF HET VAKKATERN

BOUWMAT

OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES


EEN STRAFFE JOB IN DE WEGENBOUW?

WIJ ZOEKEN:

PROJECTLEIDERS

WERFLEIDERS

WERKVOORBEREIDERS

CALCULATORS

SAMEN BOUWEN AAN DE STRAFSTE PLANNEN

Bij Willemen Infra draait alles rond #destrafsteplannen. Als hecht familiebedrijf willen we deze

plannen realiseren met en voor onze mensen. Samen kijken we vooruit en geven we de toekomst vorm.

We creëren kansen en ruimte om te leren en te groeien.

WAAROM WILLEMEN INFRA?

Wij zijn een toonaangevende wegenbouwer en asfalt- en betonproducent met vier vestigingen

en verschillende asfaltplants, betoncentrales en recyclagesites. We voeren niet zomaar

infrastructuurwerken uit over het hele land, maar bieden je ook een tweede thuis, een sterk geheel

en een toekomstgerichte blik.

www.willemeninfra.be


VAN DER SPEK NV

Industrielaan 10

1740 Ternat

www.vanderspek.be

Samen

bouwen aan

de weg van

morgen !


I SIMPLY

LOVE

MY JOB

AT

TOPOFF

SINCE

25 YEARS

SORDOFF.COM

OUR FLEET OF INNOVATIVE MACHINES + OUR VERY SKILLED PEOPLE = A TRUE WIN/WIN


5

Voorwoord

DE WITTE RAAF

‘16.000 vacatures in de bouw’, kopte Bouwunie onlangs op haar website. Het is een nagel waar nu al jaren keihard op geklopt

wordt, maar de realiteit blijft onrustwekkend. De bouwsector heeft volk nodig. En wel heel dringend. Bouwunie herhaalt daarom

haar pleidooi voor een lastenverlaging voor opleidingen, zodat kmo’s mensen op de werf zelf kunnen opleiden en ook zo meer

zij-instromers tot een job in de bouw kunnen overhalen. Want de wittte raaf, die komt niet zomaar aanvliegen.

In De Pen trekt Jean-Pierre Waeytens, Gedelegeerd Bestuurder van Bouwunie, nogmaals luid aan de alarmbel. “Om de bouw echt

op volle toeren te laten draaien, hebben we jaarlijks 20.000 nieuwe arbeidskrachten nodig. Een quasi onmogelijke opdracht. Het

aantal leerlingen in bouwopleidingen daalt jaar na jaar. En een groot deel van wie de eindmeet haalt, kiest uiteindelijk toch voor

een andere sector. De toevoer vanuit de scholen geraakt dus stilaan leeg gedruppeld”, klinkt het weinig bemoedigend.

De vinger op de wonde leggen is makkelijker gezegd dan gedaan. Waarom kampt de bouwsector met dit probleem? Werkzekerheid,

groeimogelijkheden, goeie loons- en arbeidsvoorwaarden, extralegale voordelen, een innoverende omgeving… Stuk voor

stuk punten die in het voordeel van de sector spreken. Is er een imagoprobleem? “Enkele rotte appels die natuurlijk uitgesmeerd

in de media komen, verzieken de boel voor de rest. Maar eigenlijk zwerft de kiem al tussen de schoolbanken rond. Veel ouders

beschouwen een stiel vandaag als minderwaardig”, is Waeytens duidelijk.

Creativiteit dringt zich op en dat heeft ook VDAB goed begrepen. Onder het motto 'er zit een witte raaf in iedereen, je moet ze

enkel leren ontdekken' voert VDAB momenteel een campagne richting de Vlaamse werkgevers. De 1 op 1 match vinden wordt

steeds moeilijker, zo niet onmogelijk. Het komt er op aan talenten te ontdekken die het voor mensen mogelijk maakt om toch die

aansluiting met de arbeidsmarkt te maken. Competentiegericht werven en opleiden blijft belangrijk, maar niet voldoende. Goed

screenen, opvolgen, coachen om het maximum uit die talenten te halen, wordt steeds belangrijker.

In deze Grond/Weg/Waterbouw uiteraard niet enkel aandacht voor de uitdagingen, maar zeker ook voor realisaties en innovaties.

Zo bespreken we in onze special ‘riolering & ondergrondse infra’ onder meer ecologisch en comfortabel verwarmen met

warmtenetten, leggen we de metamorfose van het oudste metrostation in Brussel onder het vergrootglas en bespreken we de

complexe en omvangrijke studie voor ondertunneling en tramuitbreiding aan Gent Dampoort.

Veel leesplezier!

Niels Rouvrois


GROND/WEG/WATERBOUW

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civieleen

openbare werken

gww-bouw.be

Jaargang 11 • Nummer 5 2022

Verschijnt 6 x per jaar

Verantwoordelijke uitgever

Louwers Mediagroep

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4,

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Eindredactie

Niels Rouvrois

Redactieteam

Valérie Couplez,Pieter De Mos,

Armand Landman, Jan Mol,

Niels Rouvrois, Jeroen Schreurs,

Philippe Selke

Projectmanagement

Olivia Castelein

o.castelein@louwersmediagroep.be

Secretariaat

Riana Holley, Elke Kina

Advertenties

Een hoge resolutie PDF moet worden

aangeleverd via de AdPortal. Mocht u nog geen

uploadlink hebben ontvangen, stuur een email

naar traffic@louwersmediagroep.be

Abonnementsprijs

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buitenland: € 90,00 per jaar excl. BTW

ING BE33 3631 9320 5246

BIC: BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Grond/Weg/Waterbouw

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van

de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht

van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

Doelgroep

Als abonnement en in controlled

circulation naar: betrokken ministeries,

provinciale, gemeentelijke en andere betrokken

overheden, landelijke, regionale en lokale

organisaties, stichtingen en instellingen

m.b.t. wegenbouw, aannemers, studiebureaus

en toeleveranciers actief in de wegenbouw,

bestrating, grondwerk, riolering en civiele

werken in Vlaanderen, leden van de VCB -

Vlaamse Confederatie Bouw.

Vormgeving / Art-direction

studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever

en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en

naar beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op

geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de

informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Metamorfose oudste metrostation in Brussel in volle ontwikkeling 8

Waterbouwkundespecialist zet tanden in nieuw wachtdok langs Schelde-Rijnkanaal 14

De Pen: De bouw zoekt volk. Dringend. 16

De witte raaf komt niet aanvliegen, maar moet je zoeken 18

Nederlandse sloopkracht manifesteert zich in Azië 22

Nieuwe familie kalkproducten voor circulaire bodemstabilisatie 24

Sloopdeskundigen in Vlaanderen: nu gecertificeerd voor asbestinventarisatie 28

Comfortabel en duurzaam verwarmen met warmtenetten 30

Prefab beton onmisbaar bij vernieuwing brug Hector Henneaulaan over R0 Brussel 34

SPECIAL RIOLERING EN

ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

Lijnafwatering met ledverlichting voor extra sfeer 36

Bijzondere ondergrondse drukleidingen voor Kristalpark III 40

Schoolplein in Kortrijk eerste zero waste schoolyard 42

Belgische gieterij zet zich in voor het klimaat 46

De voordelen van zuigen in plaats van graven 50

Unieke rioolrenovatie op Bergensesteenweg in Anderlecht 54

BENOR-gecertificeerde bescherming van betonbuizen met epoxy-coating 57

Innovatie als rode draad bij industriële reiniging 58

PE inspectieputten toegepast in dynamisch woon- en leefproject 60

Complexe bemaling bij realisatie nieuwe fabriek in Duinkerke 64

Complete service en uitgebreid gamma van weeg- en veiligheidssystemen 68

Veel aandacht voor bouwen in het water 70

46

8

14

58


Inhoud

78

96

112

114

122

Stabilisatieoplossingen die steek houden 72

Totaalpakket op het vlak van freeswerken en wegmarkeringen 76

Complexe en omvangrijke studie voor ondertunneling en

tramuitbreiding Gent Dampoort in volle ontwikkeling 78

Thermisch verzinken en duurzaam bouwen 82

Suzan Danielbrug met veel fanfare ingehuldigd en geopend 86

Digitalisering van de seininrichting van het spoor gaat verder 90

Federale overheid heeft actieplan voor meer circulariteit klaar 92

BOUWMAT

GROND/WEG/WATERBOUW

PLATFORM OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN I GWW-BOUW.BE

jaargang 11 - 2022

oktober - november 5

GROND/WEG/WATERBOUW

Platform over infrastructuur, ruimtelijke inrichting, civiele- en openbare werken - gww-bouw.be

Alternatieve aandrijving 96

Elektrisch gamma: nu ook de zware vrachtwagens 98

Antwoord op vraag naar compacte knikladers 101

Bauma: krachtige laders en compacte verreiker 102

Bauma in teken van de emissievrije bouwplaats 106

Compleet elektrisch gamma en sterke service 112

Emissieloos funderen met multifunctionele funderingsmachine 114

Bauma-primeur: viertal verbeterde verreikers 117

Werk efficiënter met de juiste aanbouwwerktuigen 118

Bauma: twee nog betere draadloze zenders 122

Verdichtingsmachines elektrisch aangedreven 124

Infrapartners 125

5

METROSTATION

BRUSSEL CENTRAAL

SPECIAL RIOLERING EN

ONDERGRONDSE INFRA

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

gww-bouw.be

bouwmat.eu

WACHTDOK

SCHELDE-RIJNKANAAL

Cover: Renotec

(Beeld: Renotec)

GENT

DAMPOORT

INCLUSIEF HET VAKKATERN

BOUWMAT

OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES


BRUSSEL METROSTATION

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Willemen Infra

Metamorfose oudste metrostation

in Brussel in volle ontwikkeling

In opdracht van de MIVB zijn Franki Construct en Willemen Infra, beide deel van de Willemen Groep,

momenteel druk bezig met de totale renovatie en uitbreiding van het metrostation Brussel-Centraal. Het

station wordt groter, beter verlicht, toegankelijker en comfortabeler. Om de hinder zoveel mogelijk te

beperken en het metroverkeer niet te onderbreken, worden de werken in verschillende fases uitgevoerd.

“Dat we dit complexe project met twee spelers binnen dezelfde groep kunnen aanpakken, is een

enorme meerwaarde”, vertelt Niels Ringoot, projectleider bij Franki Construct.

In opdracht van de MIVB zijn Franki Construct en Willemen Infra, beide deel van de Willemen Groep,

momenteel druk bezig met de totale renovatie en uitbreiding van het metrostation Brussel-Centraal.

Metrostation Brussel-Centraal werd in 1969

in gebruik genomen en is daarmee een van

de oudste van het MIVB-net. Ruim 50 jaar

later dringt een grondige renovatie zich op.

Het station moet toegankelijker worden, ook

voor mensen die minder mobiel zijn. De huidige

roltrappen en liften worden vernieuwd,

nieuwe (rol)trappen en een nieuwe lift worden

gebouwd. Het moet ook makkelijker

worden om van de metro naar de trein over

te stappen. Het station wordt bovendien een

stuk groter om de 53.000 mensen die er dagelijks

passeren, comfortabeler te laten reizen.

FASERING

Tijdens fase A wordt de onthaalzone op niveau

-1 aan de kruising tussen de Koloniënstraat

en de Warandeberg verlaagd. Tijdens

fase B wordt het station aan de kant van de

Ravensteinstraat vergroot. In fase C wordt

het station aan de kant van de Putterijstraat

uitgebreid en wordt de nieuwe structuur met

het bestaande station verbonden. De renovatie

van het interieur van het station en de

verbreding van perrons vinden plaats tijdens

fase D. Niels Ringoot: “In totaliteit is het een

project van meer dan 17 miljoen euro (excl.

BTW), waarbij Franki Construct en Willemen

Infra zich binnen een tijdelijke maatschap

ontfermen over de werken. Terwijl Franki

8


BRUSSEL METROSTATION

'Zowat alle bestaande beschoeiings- en

funderingstechnieken worden in dit project

toegepast. En dat terwijl het verkeer boven- en

ondergronds steeds actief blijft'

Construct zich focust op alle ondergrondse

renovatie- en nieuwbouwwerken, neemt Willemen

Infra in iedere fase de signalisatie-, riolerings-

en wegenwerken voor haar rekening.”

Het project is dus opgedeeld in drie grote fasen

en één afwerkingsfase. Niels Ringoot: “De

eerste fase werd in maart aangevat en betreft

de gedeeltelijke afbraak en renovatie van het

bestaande metrostation. ❯

Het station moet toegankelijker worden, ook voor mensen die minder mobiel zijn.

Metrostation Brussel-Centraal werd in 1969 in gebruik genomen en is daarmee

een van de oudste van het MIVB-net.

De eerste fase werd in maart aangevat en betreft de gedeeltelijke afbraak en

renovatie van het bestaande metrostation.

9


BRUSSEL METROSTATION

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken en het metroverkeer niet te onderbreken, worden de werken in verschillende fases uitgevoerd.

Fase A zal ongeveer een jaar duren. We ontgraven

alles tot de dakplaat van de metro op

niveau -2. De tussenliggende plaat op niveau

-1 wordt gehalveerd in dikte om te kunnen

matchen met de toekomstige niveaus. Vervolgens

wordt de nieuwe structuur opgebouwd,

inclusief nieuwe dakplaat en wegenis. Dat is

noodzakelijk omdat er bovengronds een omleiding

moet worden voorzien voor we aan

fase B kunnen beginnen.”

'Het is een kluwen in het hart van Brussel,

maar net dan kan Willemen Infra, samen

met Franki Construct, het verschil maken'

GOOD MOVE

Voor de realisatie van de omleiding en de wegeniswerken

verschijnt Willemen Infra ten

tonele. Kort samengevat behoren alle bovengrondse

werken tot het takenpakket van de

gerenommeerde infraspeler. “Dat betekent

dus alle wegeniswerken, omleidingen en signalisatie”,

vertelt Vincent Godderis, projectleider

bij Willemen Infra. “Zowel de tijdelijke

omleiding als de nieuwe verkeerssituatie.

Hierbij moeten we ook rekening houden met

‘Good Move’, het Gewestelijk Mobiliteitsplan

voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dat plan moet de leefomgeving van de Brusselaars

verbeteren en tegelijkertijd de demografische

en economische ontwikkeling van

het gewest ondersteunen. Het metrostation

Brussel-Centraal is een belangrijke locatie in

dat verhaal. Maar we moeten in dat globale

verhaal uiteraard ook rekening houden met

andere werkzaamheden in de buurt, zoals bijvoorbeeld

de herinrichting van het Koningsplein

vlakbij de Kunstberg.”

AANGEPASTE TECHNIEKEN

Het omvangrijke project ontrolt zich in een

wijk waar tal van vervoersmiddelen elkaar

kruisen. Het station ligt onder een kruispunt

met zeven vertakkingen, wat de klus bijzonder

complex maakt. Er wordt dan ook gebruik

gemaakt van zeer aangepaste technieken.

Zo worden eerst de verticale contouren

(bestaande uit secanspalen) en de dakplaat

van het station gemaakt, om er daarna onder

te kunnen graven (stross-methode). Op die

manier wordt de omvang van de bouwzone

bovengronds zo beperkt mogelijk gehouden

en is er slechts een beperkte impact op de

omliggende gebouwen en het wegverkeer.

Niels Ringoot: “Ook de metro zal tijdens de

werken te allen tijde blijven rijden. In principe

hebben we in de tunnel ’s nachts 3 uur

de tijd waarbij er geen interactie is met het

metroverkeer, maar we proberen die nachtelijke

werkmomenten sowieso te beperken

door alternatieve werkmethodes te zoeken.

Secanspalen, Kelly boorpalen, galerijen, berlinerwanden,

beschoeide sleuven … Zowat

alle bestaande beschoeiings- en funderingstechnieken

worden in dit project toegepast.

En dat terwijl het verkeer boven- en ondergronds

steeds actief blijft. Dat maakt dit project

complex, maar ook boeiend.”

10


BRUSSEL METROSTATION

Fase B en C van het project betreft respectievelijk

de uitbreiding van het station aan

de kant van Ravensteinstraat en de uitbreiding

aan de kant van het treinstation. “Deze

fases worden achtereenvolgend uitgevoerd

zodoende het wegverkeer ten allen tijde in

stand te kunnen houden en dit zo min mogelijk

te beïnvloeden”, verduidelijkt Niels Ringoot.

“De uitbreiding van de metro betekent

niet dat er meer metrolijnen gecreëerd worden,

maar zijn bedoeld om het comfort van de

reizigers en de passanten te verhogen. De capaciteit

van het station wordt aanzienlijk groter,

wat de doorstroming zal vergemakkelijken.

Voor meer comfort en veiligheid worden

de perrons gerenoveerd en verbreed. En de

nu nog verspreide technische lokalen worden

gecentraliseerd in één ruimte. Binnen de uitbreiding

zijn ook commerciële ruimtes voorzien

om het station aantrekkelijker te maken.

De bestaande metro is opgebouwd tussen

twee slibwanden. Door middel van een secanspalenwand

kunnen we tussen deze nieuw

wand en de bestaande slibwand aan weerszijden

een nieuwe zone creëren.”

COMPLEXE PUZZEL

Terwijl Franki Construct druk bezig is ondergronds,

leidt Willemen Infra bovengronds

alles in goede banen. De verschillende verkeersstromen

tijdens de werken op elkaar

afstemmen is een huzarenstukje en een bijzonder

complexe puzzel, zeker in combinatie

met andere werven in de buurt. Vincent

Godderis: “Bovendien zitten we met voetgangersstromen

zowel boven- als ondergronds

en passeren er ieder uur 24 bussen, verspreid

over 13 buslijnen. Puur technisch is dit project

voor Willemen Infra een vrij traditioneel wegenis-,

riolerings- en signalisatieproject, maar

de uitdaging zit vooral in het logistieke en ook

in het administratieve. Er moet met heel veel

factoren en stakeholders rekening gehouden

worden. Zachte weggebruikers, gemotoriseerd

verkeer, lokale horeca, winkels … Het

is een kluwen in het hart van Brussel, maar

net dan kan Willemen Infra, samen met Franki

Construct, het verschil maken. Onze organisatorische

kwaliteiten komen in dergelijk project

heel goed van pas.”

Niels Ringoot bevestigt: “Dat we zo’n project

kunnen aanvliegen met twee partijen binnen

dezelfde groep is ongetwijfeld een van de sterktes

van Willemen Groep. De samenwerking

loopt bijzonder vlot, er is geen enkel concurrentiegevoel

en bovendien zijn we vertrouwd

met dezelfde manier van werken. Zowel wat de

interne en administratieve processen betreft,

als de werkmethodes- en ethiek op de werf.

De werken zitten voorlopig ook nog mooi op

schema. En waar mogelijk proberen we te optimaliseren.

Zo werd de realisatie van de startput

voor de riolering vervroegd van fase B naar

fase A. Door volledig gefaseerd te werken zullen

de werken in totaliteit ongeveer 6 jaar duren,

maar wel steeds met gegarandeerd doorgaand

(metro)-verkeer. Dat is een bewuste

keuze van de opdrachtgever.” ■

Het omvangrijke project ontrolt zich in een wijk waar tal van vervoersmiddelen elkaar kruisen.

11


SAMEN BOUWEN AAN DE STRAFSTE PLANNEN

BURGERLIJKE

BOUWKUNDE

ZWARE

INDUSTRIE

SPOOR-

INFRASTRUCTUUR

(LUCHT)HAVEN-

WERKEN

Mechelen - Tangent & spoorbypass

Franki Construct is specialist in de burgerlijke bouwkunde, de bouw van stations met bijhorende

spoorinfrastructuur, parkeergebouwen en de (zware) industriebouw. Complexe civiele werken en

oplossingen op maat bedenken op vlak van ontwerp, bouw, financiering en onderhoud is een kolfje naar onze

hand. We kunnen daarbij terugvallen op een grondige dossierkennis en tonnen ervaring. We realiseren ook

heel wat projecten in de (petro)chemie, metallurgie, afvalverwerkende industrie en energiesector.

www.frankiconstruct.be


MILIEUWERKEN

CIVIELE WERKEN

MARITIEME WERKEN

+32 (0)3 575 02 82

INFO.HK@EIFFAGE.COM

WWW.HERBOSCH-KIERE.COM

FUNDERINGSWERKEN

OFFSHORE DIENSTEN


ANTWERPEN WACHTDOK SCHELDE-RIJNKANAAL

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Herbosch-Kiere

Waterbouwkundespecialist zet tanden in

nieuw wachtdok langs Schelde-Rijnkanaal

In een tijdelijke maatschap (TM) met Hens werkt Herbosch-Kiere, in opdracht van De Vlaamse

Waterweg en Port of Antwerp, momenteel hard aan de realisatie van een nieuw wachtdok langs het

Schelde-Rijnkanaaal ten noorden van de Noordlandbrug. Het wachtdok zal ruimte bieden aan ongeveer

25 binnenvaartschepen, die er kunnen halthouden voor bemanningswissels, wettelijke rustpauzes en om

te wachten totdat zij aan de kade hun plaats kunnen innemen om laad- en losoperaties aan te vatten.

Meer binnenvaart heeft een positieve impact

op zowel mobiliteit als klimaat. En het gaat

de goeie richting uit: de vervoerde volumes

nemen toe en ondernemers beseffen alsmaar

meer dat binnenvaart een meer dan valabel

alternatief is voor wegvervoer en past in een

klimaatvriendelijk ondernemersbeleid. De

aanleg van het nieuwe wachtdok voor binnenvaart

langs het Schelde-Rijnkanaal is een

belangrijke schakel in dat hele verhaal. De

uitvoering van de werken zijn dit jaar gestart

en het einde is voorzien in het voorjaar van

2024. De kostprijs van het project wordt geraamd

op 23 miljoen euro. Met een subsidie

van ongeveer 9 miljoen euro onderschreef

de Europese Commissie het belang van deze

In een tijdelijke maatschap (TM) met Hens werkt Herbosch-Kiere, in opdracht van De Vlaamse Waterweg en

Port of Antwerp, momenteel hard aan de realisatie van een nieuw wachtdok langs het Schelde-Rijnkanaaal ten

noorden van de Noordlandbrug.

Terwijl Hens zich ontfermt over de grond- en

baggerwerken, neemt Herbosch-Kiere alle

waterbouwkundige werken zoals de damwanden,

buispalen, betonwerken, grondankers … voor zijn

rekening.

wachthaven voor de binnenvaart. De Vlaamse

Waterweg en Port of Antwerp financieren elk

7 miljoen euro.

“Terwijl Hens zich ontfermt over de gronden

baggerwerken, neemt Herbosch-Kiere alle

waterbouwkundige werken zoals de damwanden,

buispalen, betonwerken, grondankers …

voor zijn rekening”, aldus Hans Busschots,

projectleider bij Herbosch-Kiere. “Dat is

goed voor ongeveer 70 % van alle werken.

Momenteel zitten we nog in de beginfase. De

studies en uitvoeringstekeningen zijn gefinaliseerd,

de werfwegen zijn aangelegd en intussen

zijn we ook gestart met het plaatsen van

de nieuwe damwand.”

400.000 KUUB GROND

Bovenop de extra plaats die het nieuwe wachtdok

creëert, worden de ligplaatsen voorzien

van walstroom, een afnamepunt voor drinkwater

en een inzamelpunt voor huishoudelijk

afval van de schippers. Het project omvat tevens

de aanleg van een paaiplaats voor vissen

om de structuurkwaliteit van het ecosysteem

van de Schelde-Rijnverbinding en het dokkencomplex

te verbeteren. Hans Busschots: “Het

hoofddoel in grote lijnen is om het bestaande

dok verder landinwaarts te plaatsen zodat we

7 wachtsteigers kunnen realiseren die ruimte

bieden voor een 25-tal schepen. Hiervoor

moet zo’n 400.000 kuub grond weggehaald

worden, waarvan ongeveer 100.000 kuub op

de site wordt hergebruikt voor het aanleggen

van een berm langs de A12.”

“Om het grondwerk min of meer in den

droge te kunnen uitvoeren, plaatsen we in

een eerste fase de nieuwe damwand, terwijl

we de oude laten staan”, aldus Hans Busschots.

“Na het gieten van de betonbalk op

de damwand en wanneer een deel verankerd

is, kunnen we beginnen graven in een min of

meer gesloten bouwput. Omdat we tot een

kanaaldiepte van 5,30 m graven, zal er wel

aardig gepompt moeten worden. De bouw

van deze wand is eigenlijk routinewerk voor

Herbosch-Kiere, maar het is zeker een uitda-

14


ANTWERPEN WACHTDOK SCHELDE-RIJNKANAAL

Het wachtdok zal ruimte bieden aan ongeveer 25 binnenvaartschepen, die er kunnen halthouden voor

bemanningswissels, wettelijke rustpauzes en om te wachten totdat zij aan de kade hun plaats kunnen

innemen om laad- en losoperaties aan te vatten.

'Aansluitend op de heiwerken voor

de damwand starten we in oktober ook

al met het plaatsen van de buispalen’

ging om het waterpeil zo laag mogelijk te houden.

De bovenste meters bestaan uit zand,

maar daaronder zit losse, natte polderklei.

Niet evident om de bouwkuip droog te houden,

maar ook zeker niet onmogelijk. Aansluitend

op de heiwerken voor de damwand

starten we in oktober ook al met het plaatsen

van de buispalen. Dit zou voor het kerstverlof

min of meer afgerond moeten zijn.”

ALOMVATTENDE ERVARING

Vervolgens worden de paalkoppen off-site geconstrueerd

om deze begin 2023 op de werf

te monteren. En daarmee zullen de staalwerken

afgerond zijn. Hans Busschots: Dan zijn

er nog de loopbruggen, die pas na de grondwerken

gemonteerd worden. Dat zal voor

eind 2023, begin 2024 zijn. Als je dit project

in grote lijnen bekijkt, dan is het op het lijf

Het wachtdok zal ruimte bieden aan ongeveer 25

binnenvaartschepen, die er kunnen halthouden voor

bemanningswissels, wettelijke rustpauzes en om te

wachten totdat zij aan de kade hun plaats kunnen

innemen om laad- en losoperaties aan te vatten.

geschreven van Herbosch-Kiere. Met buispalen,

damwanden, betonwerken, grondankers

… komen heel veel aspecten van waterbouwkunde

aan bod en onze alomvattende ervaring

is dan ook een grote meerwaarde.”

“Met buispalen, damwanden, betonwerken, grondankers … komen heel veel aspecten van waterbouwkunde aan

bod en onze alomvattende ervaring is dan ook een grote meerwaarde.”

Dat Herbosch-Kiere van vele markten thuis

is, blijft een enorme troef. “In het verleden

zijn we al tal van uitdagingen aangegaan, zelfs

op het vlak van grondwerken. In een TM met

een grondwerker, zoals Hens, zijn we dus ook

heel goed op de hoogte van die werkzaamheden.

Als trekker in een TM voor dergelijke

projecten is Herbosch-Kiere dan ook een

ideale partner. Ook complexe dingen kunnen

we naar onze hand zetten. Zo bestaat

de beschermingsconstructie voor de steigers

uit een driepoot in buispalen. Het bovenstuk

wordt prefab gemaakt in een atelier en vraagt

veel precisie om afmontage te passen”, besluit

Hans Busschots. ■

15


DE PEN

16


DE PEN

Jean-Pierre Waeytens,

Gedelegeerd Bestuurder Bouwunie

De bouw zoekt volk.

Dringend.

Onlangs was ik bij een dakdekkersbedrijf. Een typisch familiebedrijf, van generatie op generatie, van vader

op zoon. Officieel bestaat het bedrijf sinds de jaren ’70, niet mis. Maar al ruim 250 jaar – jawel, 250! –

maakt de familie in de regio naam als dé specialist in schalieleien daken. Een ambacht, stiel, ja, waarom niet,

kunst, om fier om te zijn.

We trekken de stekker eruit, zei de zaakvoerder me plots. Enfin, zes

maanden geleden wilden ze de boel sluiten, maar niettemin was ik verrast.

Want al heel het gesprek lang spatte de passie voor het vak ervan

af. En richting pensioenleeftijd gingen de zaakvoerders nog lang niet.

Waarom zouden ze er dan in godsnaam mee willen stoppen?

Personeelstekort. Zo simpel is het. Het bedrijf ging op heel korte tijd

van 9 personeelsleden naar 3. Iemand begon op zichzelf, iemand ging

met pensioen, nog iemand anders wou iets helemaal anders doen. Elk

had wel een reden. Maar de zaakvoerders beseften dat hun bedrijf en

voortbestaan valt of staat met hun medewerkers. En dus was er paniek.

Een half jaar later slaagden ze er eindelijk, na heel veel moeite, in om 2

nieuwe mensen aan te trekken. Een heel jong iemand, met amper ervaring.

Dat lossen ze wel op, zo’n vak leer je toch al doende. En een wat

ouder iemand, die niet meer voltijds wil werken. Dat is moeilijker, je

kan klanten moeilijk op donderdag laten weten dat je pas maandag kan

voortwerken omdat je werknemer 4/5e werkt. Maar enfin, ook daarin

schikken ze zich. Ze zijn al blij dat ze iemand hebben.

Zoals onze dakwerkers zijn er heel veel bouwbedrijven. Vandaag heeft

de bouw maar liefst 16.000 vacatures. En bovendien een onderschatting,

want heel wat bedrijven doen de moeite niet meer om een vacature

te plaatsen. Ze krijgen die toch niet ingevuld. 9 op 10 bouwbedrijven

zeggen dat ze geen of onvoldoende kandidaten vinden.

Om de bouw echt op volle toeren te laten draaien, hebben we jaarlijks

20.000 nieuwe arbeidskrachten nodig. Een quasi onmogelijke opdracht.

Het aantal leerlingen in bouwopleidingen daalt jaar na jaar. En

een groot deel van wie de eindmeet haalt, kiest uiteindelijk toch voor

een andere sector. De toevoer vanuit de scholen geraakt dus stilaan

leeg gedruppeld.

In die zin zijn we vragende partij om over te schakelen naar

alleen maar duale bouwopleidingen. Waarbij je ervoor zorgt dat

die opleidingen hoog aangeschreven staan, quasi universiteitswaardig.

Landen zoals Zwitserland namen hierin al het voortouw. De

ervaring leert dat jongeren uit het duale systeem beter gewapend

op de arbeidsmarkt komen. En ze zijn bij de werkgevers bovendien

meer gegeerd.

Niet alleen de reguliere instroom, maar ook de zij-instroom is beperkt.

Weinig mensen ruilen hun huidige job voor een in de bouw.

Hoe komt dat? Aan de loons- en arbeidsvoorwaarden kan het bezwaarlijk

liggen. Ook in de bouw zijn er extralegale voordelen of groeimogelijkheden.

En je krijgt werkzekerheid. Bovendien is de bouw meer

dan handwerk alleen. De bouw werkt met moderne apparatuur zoals

drones, robots of andere innovaties. Dus ook technische profielen of

hooggeschoolden vinden er hun dada.

Waaraan ligt het dan wel? Vooral, en jammer genoeg, aan het imago

van de bouw. Enkele rotte appels die natuurlijk uitgesmeerd in de

media komen, verzieken de boel voor de rest. Met onze imagocampagne

De Bouw Kijkt Verder, gelanceerd door vakbonden en werkgevers,

proberen we dat imago via gerichte acties en sensibilisering

op te krikken.

Maar eigenlijk zwerft de kiem al tussen de schoolbanken rond. Veel

ouders beschouwen een stiel vandaag als minderwaardig. “Kies maar

voor het aso”, is nog al te vaak het credo. Tso en bso is het allerlaatste

alternatief, als het echt niet anders kan. Terwijl niets mis is met handwerk.

Dokters of advocaten bouwen geen dak boven je hoofd. Onze

dakwerkers waarover ik sprak wel. Als ze dus personeel vinden. ■

17


Tekst | Niels Rouvrois Beeld | VDAB

De witte raaf komt niet aanvliegen,

maar moet je zoeken

Het tekort op de arbeidsmarkt in de bouwsector blijft vandaag nog steeds een groot pijnpunt. Daarom

voert VDAB momenteel een campagne richting de Vlaamse werkgevers onder het motto 'er zit een

witte raaf in iedereen, je moet ze enkel leren ontdekken'. Talenten ontdekken, screenen, coachen en

opvolgen is daarbij het devies. “Dit kan alleen door samen te werken met werkgevers, onderwijsinstanties

en tal van andere partners”, aldus Glenn Tesch, teamleider bij VDAB voor de bouw in West-Vlaanderen.

De krapte op de arbeidsmarkt in de bouw

is al jaren een feit. Zelfs met een mogelijke

dreigende recessie zullen knelpuntberoepen

steeds moeilijker ingevuld raken. Met heel

veel enthousiasme en alle mogelijke middelen

probeert VDAB het hoofd te bieden aan

het arbeidstekort. Glenn Tesch: “Bemiddelaars,

instructeurs, administratieve medewerkers

… Iedereen werkt hard om de brug te

slaan tussen werkzoekenden en werkgevers.

De bemiddelaars focussen zich zowel op de

werkzoekenden die interesse hebben om in

de bouw te stappen, als op de werkgevers die

geschikt personeel zoeken. En dan zijn er natuurlijk

nog de externe partners zoals onderwijsverstrekkers

waarmee we samenwerken.”

De 1 op 1 match vinden wordt steeds moeilijker,

zo niet onmogelijk. Het komt er op aan

talenten te ontdekken die het voor mensen

mogelijk maakt om toch die aansluiting met

de arbeidsmarkt te maken. Competentiegericht

werven en opleiden blijft belangrijk,

maar niet voldoende. Goed screenen, opvolgen,

coachen om het maximum uit die talenten

te halen, wordt steeds belangrijker. Glenn

Tesch: “En daar zet VDAB sterk op in. Onze

grote troef is dat we zowel bij werkgevers als

bij werkzoekenden continu de vinger aan de

pols houden. We werken samen met lokale

besturen, OCMW's en diverse andere partnerorganisaties

om ook de mensen die niet

tot bij ons komen te bereiken en te informeren.

Er zijn heel wat profielen die in eerste

instantie niet denken aan een job in de bouwsector,

maar eigenlijk wel over de juiste ingesteldheid

of competenties beschikken.”

SAMENWERKEN IS TROEF

Opleiden is dus het nieuwe rekruteren:

werkgevers en VDAB (of zijn partners) zullen

moeten samenwerken om de talenten

te ontdekken en te vormen tot goed geïntegreerde

werknemers. “Samenwerken is in dit

Glenn Tesch, teamleider bij VDAB voor de bouw in West-Vlaanderen.

De krapte op de arbeidsmarkt in de bouw is al jaren een feit.

18


maat van de cursisten en dus verschillende

snelheden moeten werken. Andersom is het

uiteraard ook zeer interessant als de werkgever

met een spontane sollicitant tot bij

ons komt. Die persoon heeft misschien weinig

werkervaring of niet de nodige attesten,

maar wel de juiste attitude. Met behulp van

een opleiding op maat kan die persoon soms

al na enkele weken aan de slag.”

Goed screenen, opvolgen, coachen om het maximum uit die talenten te halen, wordt steeds belangrijker.

PRIVÉVERVOER

Dat die gerichte aanpak werkt, is al in de

praktijk bewezen. “Ik verwijs opnieuw naar

het eerder aangehaalde wegenbouwproject

dat we in West-Vlaanderen hebben uitgerold.

We schreven een zes weken durende

opleiding uit gericht op werkzoekenden uit

de regio Oostende. Omdat mobiliteit voor

heel wat werkzoekenden een probleem is,

voorzagen we privévervoer voor de cursisten

vanuit Oostende naar ons opleidingscentrum.

Ook speciale vakgerichte lessen Nederlands

werden voorzien. Na de opleiding volgde een

stage van twee weken. Uiteindelijk zijn zeven

van de acht cursisten effectief op hun stageplek

blijven werken. De achtste persoon volgt

momenteel nog extra Nederlandse lessen om

dan vervolgens ook bij zijn stagewerkgever

aan de slag te gaan”, besluit Glenn Tesch. ■

verhaal de sleutel tot succes”, is Glenn Tesch

overtuigd. “Onze bemiddelaars zetten bewust

de stap richting werkgevers om hen te

sensibiliseren over het feit dat de witte raaf

niet vanzelf komt aanvliegen, maar dat je hem

wel kan creëren door gericht op te leiden en

in de eerste fase te focussen op attitude en

persoonlijkheid in plaats van competenties.

VDAB kan door middel van een objectieve

screening het juiste opleidingstraject uitstippelen.

Intern beschikken wij over de juiste

mensen voor zo’n profielbepaling.”

FLEXIBILITEIT

Via korte gerichte opleidingen, stages, individuele

beroepsopleiding (IBO), samenwerkingen

… wil VDAB zo efficiënt mogelijk tewerk

gaan om de hiaten zo snel mogelijk in

te vullen. Glenn Tesch: “Dat vraagt natuurlijk

veel flexibiliteit en maatwerk. Net daarom

zijn partnerships zo belangrijk. Zo hebben

we voor een opleidingsproject gericht op

de wegenbouwsector een specifieke partner

ingeschakeld die zich ontfermde over

het sollicitatiegedeelte. Die flexibiliteit uit

zich ook in de dagdagelijkse werking. Onze

bemiddelaars zijn continu bezig met individuele

opvolgingsgesprekken en iedereen kan

op ieder moment instappen in een opleiding.

Dat betekent dat ook onze instructeurs op

'Onze grote troef is dat zowel aan

werkgeverszijde als bij de werkzoekenden

continu de vinger aan de pols houden’

Via korte gerichte opleidingen, stages, individuele beroepsopleiding (IBO), samenwerkingen … wil VDAB zo

efficiënt mogelijk tewerk gaan om de hiaten zo snel mogelijk in te vullen.

19


OOK IN DEZE

ZELFSTANDIGE TIJGER ZIT DE

DIE JE ZOEKT

Met de juiste ondersteuning en opleiding maak je je ideale kandidaten.

Vind ze bij VDAB.

vdab.be/werkgevers of 0800 30 700.


Veiligheidsopleidingen

Vestiging Oostende

RelyOn Nutec is al vele jaren één van de toonaangevende aanbieders van

veiligheidstrainingen. Wij bieden onder andere voor de industrie zowel

standaard als klantspecifieke opleidingen.

Een greep uit ons aanbod:

» Veiligheidswacht bij betreding Aquafin riool- en rwzi infrastructuur

» Veiligheidswacht besloten ruimten

» Betreder besloten ruimten

» Onafhankelijke adembescherming

» Eerste interventieploeg (EIP)

» Werken en redden op hoogte

» EHBO opleidingen (BHV)

» Digitale oplossingen / Competence management

» Sessies in het Nederlands, Frans of Engels

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie via

bookings@be.relyonnutec.com of telefonisch

op het nummer +32 (0) 59 29 59 10.

Training

E-learning

Managed services

Consultancy

Applicaties

Simulatie

Esplanadestraat 1 • 8400 Oostende • +32 (0) 59 29 59 10 • info@be.relyonnutec.com

www.relyonnutec.com


Tekst | Saes International

Beeld | Saes International/Van Vliet Sloopwerken

Raffinaderij in Singapore valt ten prooi aan recyclingmaterieel van Saes

Nederlandse sloopkracht

manifesteert zich in Azië

Wie denkt dat het woord 'International' in Saes International BV een hol begrip is, heeft het mis. De

ontwikkelaar en leverancier van uitrustingsstukken voor de recyclingsector is al vaker in het nieuws

gekomen vanwege de verre landen waar hun materieel toegepast wordt.

Van Vliet Sloopwerken BV is zo'n trouwe klant van Saes die met succes

het betrouwbare materieel in den verre inzet. Zo ook op een megasloopproject

dat Van Vliet momenteel uitvoert in Singapore. Saillant

detail: niet alleen het materieel van Saes vindt zijn weg naar Azië,

ook de service die Saes levert trekt zich niets aan van internationale

grenzen. Een gesprek met Erwin Broens (directielid Saes International),

Carlo Laauwen (CEO Van Vliet Sloopwerken) en Saes-monteur John,

die assistentie op locatie heeft verleend.

WERKEN AAN CO 2

-REDUCTIE

Carlo Laauwen legt uit wat de opdracht in Singapore behelst: "In opdracht

van een multinational haalt Van Vliet daar een groot deel van

een raffinaderij weg. Daarvoor in de plaats gaat de opdrachtgever

nieuwe raffineerinstallaties bouwen, die vele malen milieuvriendelijker

zijn dan wat er stond. Dit alles in het kader van voorgenomen CO 2

-

reductie." De opdracht is omvangrijk en complex, een kolfje naar de

hand van Van Vliet, dat gewend is om te werken in landen met andere

culturen en verschillende klimatologische omstandigheden.

Aangekomen in Singapore werd alles per barge naar de plek

van bestemming gebracht.

"Waar we ook werken, en dat zijn op dit moment ongeveer zeven landen,

daar kan de opdrachtgever genieten van ons efficiënte sloop- en

recyclageproces. Onze recyclagegraad zit constant tussen de 96% en

98%. De reden dat we dit kunnen waarmaken komt door onze eigen

expertise en het feit dat we betrouwbaar materieel inzetten. Dan heb

je meteen de reden te pakken waarom we dit soort werk met materieel

van Saes uit Weert doen."

Een indrukwekkende line-up aan machines staat klaar in Weert om de reis naar Singapore te maken.

22


Tegen deze brute kracht is geen raffinaderij opgewassen.

Saes International heeft de machines uitgevoerd in de nieuwe huisstijl van Van

Vliet Sloopwerken BV.

Voor Van Vliet is de opdracht in Singapore een van de grootste in de

historie van het sloopbedrijf. "We zitten er met 30 man op de klus,

waarvoor zes jaar is uitgetrokken. In ons team bevinden zich Nederlanders,

mensen uit het Verenigd Koninkrijk en een aanvulling bestaande

uit Aziatische vaklieden."

GEMODIFICEERDE MACHINES

Nog een reden om voor Saes te kiezen: Van Vliet werkt met gemodificeerde

machines. "Saes is technisch zo goed onderlegd en flexibel, dat

zij de machines geheel naar onze wensen en eisen kunnen aanpassen",

vervolgt Carlo. "Ook het verrichten van onderhoud geschiedt voortreffelijk.

En zijn er onverhoopt calamiteiten, dan komt monteur John

zo snel als haalbaar is naar ons toe, al staan we in de rimboe."

Daar voegt John aan toe: "Ik ben als technische man bij Saes bijna altijd

degene die naar het buitenland gestuurd wordt. Wat ik standaard

meeneem op reis zijn mijn werkkleren en een goed humeur. In Singapore

heb ik geholpen met de opbouw en controle van de machines en

is door mij het laatste onderhoud verricht. Zo heb ik bijvoorbeeld de

Klaar om bij de sloopwerf afgeleverd te worden.

Deze LaBounty MSD 2500 sloopschaar is helemaal klaar voor het betere

sloopwerk in Singapore.

airco's extra bijgevuld, omdat het er nogal heet was. In totaal heb ik

twee weken op locatie gezeten. De benodigde gereedschappen waren

al meegestuurd in containers, met de machines en aanbouwdelen. Die

containers zijn zeer efficiënt gevuld; aan alles is gedacht en ik grijp nooit

mis. Je moet trouwens wel voor dit werk in de wieg zijn gelegd en het

thuisfront – in mijn geval een vrouw en vier kinderen – moet achter het

werk staan. Je bent toch wel hele periodes van huis tenslotte."

“Saes is technisch zo goed

onderlegd en flexibel, dat zij de

machines geheel naar de wensen

en eisen kunnen aanpassen”

INDRUKWEKKENDE LINE-UP

Erwin Broens somt op welke machines en materieel er verscheept zijn

vanuit Weert: "Er zijn een Hitachi ZX890 en twee Hitachi's ZX870, een

Liebherr R960 en een Sennebogen 830E (overslagkraan) geleverd, samen

met LaBounty materieel, te weten de MSD4500, MSD 3000 en MSD

2500. Daarnaast nog een Epiroc EC140 sloophamer. Alles netjes in het

wit gespoten, zoals in de nieuwe huisstijl van Van Vliet." Al met al een

indrukwekkende line-up aan machines en sloopwerktuigen. John zegt tot

besluit: "Alles ging tiptop voorbereid naar Singapore. Eenmaal daar heb

ik nog een paar aanpassingen gedaan in de besturing. Er zit verschil in tussen

wat Nederlanders, Engelsen en Aziaten gewend zijn. Iedereen kan nu

vertrouwd, tevreden en snel werken met de machines." ■

23


De nieuwe installatie die op de site van Aisemont is ingehuldigd, is een ‘kathedraal’ van 40 meter hoog met vier silo's.

Tekst | Philippe Selke Beeld | Carmeuse

Nieuwe familie kalkproducten

voor circulaire bodemstabilisatie

Als wereldwijde autoriteit inzake producten op basis van kalk innoveert de Belgische onderneming

Carmeuse voortdurend om alsmaar meer doeltreffende en duurzame oplossingen te bieden voor

talloze toepassingen. Onlangs werd er een verrassende nieuwigheid gepresenteerd in de steengroeve

van Aisemont, de grootste van Europa, waar een indrukwekkend mengstation werd gebouwd voor de

productie van ViaCalco-bindmiddelen. Deze zijn bestemd voor de behandeling van bodems met het oog

op circulaire grondwerken.

We beseffen het misschien niet altijd, maar Carmeuse is alomtegenwoordig

in ons dagelijks leven. Dankzij hun oplossingen op basis van

kalk kunnen fabrikanten in alle mogelijke sectoren kwaliteitsproducten

aanbieden, van suikerklontjes over glas tot de bouw- en automobielindustrie.

Samen met Ecovadis werkt de groep uit Louvain-la-Neuve aan

de reductie van haar ecologische footprint. Daarbij streeft ze naar een

reeks doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling, waaronder

een rationeel grondstoffenbeheer. Met succes, want de Belgische

vestigingen van Carmeuse kregen de beoordeling 'Ecovadis Platinum',

het hoogst mogelijke niveau, waarop slechts 1 % van de geëvalueerde

bedrijven aanspraak kan maken.

CO 2

-FOOTPRINT VAN GRONDWERKERS

VERKLEINEN

Vorig jaar werd er op de site van Aisemont al een innovatie geïntroduceerd

die getuigt van de wil van Carmeuse om de CO 2

-footprint van

zijn klanten actief te verkleinen: een nieuwe productie-eenheid voor

kalksteenvulstof, een vervangingsproduct dat de productie van duurzamer

beton mogelijk maakt. Ditmaal zijn de beoogde klanten grondwerkers,

die de draagkracht van bodems willen vergroten om met de

ter plaatse beschikbare grond een stevig platform te bouwen. Sinds het

einde van de jaren zestig is het behandelen van grond met ongebluste

kalk in ons land gebruikelijk. Eerst voor de aanleg van snelwegen en

24


vervolgens voor de realisatie van tgv-lijnen, waarvoor nog sterkere

funderingen nodig zijn. In het begin van de jaren 2000 werd deze methode

uitgebreid naar traditionelere toepassingen zoals industrieterreinen,

luchthavens, commerciële en logistieke centra enzovoort. De

Oosterweelverbinding, die de Ring rond Antwerpen moet vervolledigen,

is een enorm project dat momenteel wordt uitgevoerd. En een ander

groot project ligt in het verschiet: het nieuwe Kanaal Seine-Noord,

waarvoor gigantische grondwerken nodig zullen zijn om een ondoordringbare

bodemlaag te creëren. Er zal meer dan 30 miljoen kubieke

meter grond moeten worden behandeld om in de toekomst schepen

tot 4.400 ton aan te kunnen. Op alle bijbehorende werven worden

Carmeuse-bindmiddelen gebruikt.

'Deze innovatieve producten

zullen de CO 2

-footprint tot

58 % reduceren in vergelijking

met het gebruik van

ongebluste kalk'

De Carmeuse-groep lanceert haar gamma ViaCalco-bindmiddelen in België en

geeft ze een speciale dimensie: dat van de recyclage van papieras.

GEÏNSPIREERD OP CIRCULAIRE ECONOMIE

Het is dus in die context dat de Carmeuse-groep haar gamma ViaCalco-bindmiddelen

lanceert in België en er een speciale dimensie aan

geeft: dat van de recyclage van papieras om te evolueren naar een circulaire

economie met een kleinere CO 2

-footprint. Deze mengsels van

ongebluste kalk met papieras, die verwerkt worden in de bodem, zullen

een laag vormen die even hard is als een laag granulaten. Afhankelijk

van het type bodem zullen deze producten – bij een identieke dosering

– even doeltreffend zijn als alternatieve producten, zelfs klassieke ongebluste

kalk. Deze knowhow bezit de groep al lang, maar hij wordt nu

nog duurzamer ingezet door de toevoeging van as, een bijproduct dat

gedeeltelijk ongebluste kalk en puzzolaanelementen bevat.

De nieuwe installatie die op de site van Aisemont is ingehuldigd, is een

‘kathedraal’ van 40 meter hoog met vier silo's. Dankzij de volledig geautomatiseerde

continue werking kan een vrachtwagen in minder dan

20 minuten ‘just in time’ geladen worden. Het duurde enkele jaren om

vergunningen te verkrijgen van de regionale overheden in België en

de nationale autoriteiten in Frankrijk, en Wallonië heeft het gebruik

van dit nieuwe ViaCalco-bindmiddel toegestaan voor bodemstabilisatie

met een gehalte van 6 %. Deze nieuwe producten, die geïnspireerd zijn

op de principes van de circulaire economie, zullen de CO 2

-footprint

van grondwerken aanzienlijk verminderen in vergelijking met het gebruik

van ongebluste kalk.

Christophe Denayer, marketingverantwoordelijke bij Carmeuse: "We

hebben niets uitgevonden, alleen verder ontwikkeld wat in sommige

andere Europese landen al bestond en in de wetenschappelijke literatuur

werd beschreven. Deze innovatieve producten zullen de CO 2

-

footprint tot 58 % reduceren in vergelijking met het gebruik van ongebluste

kalk. In totaal zal deze nieuwe installatie de CO 2

-footprint met

30.000 ton per jaar verminderen. Een kleine stap voor de planeet, een

reuzensprong voor de Belgische grondwerkers!" ■

"We hebben niets uitgevonden, alleen verder ontwikkeld wat in sommige

andere Europese landen al bestond en in de wetenschappelijke literatuur werd

beschreven", aldus Christophe Denayer.

De nieuwe ViaCalco-bindmiddelen zullen de CO 2

-footprint van grondwerken

aanzienlijk verminderen in vergelijking met het gebruik van ongebluste kalk.

25


FILLER

AISEMONT

BELGIUM

9 SILOS OF 550T EACH

= 5000T

24/24

PRODUCING AND LOADING

FULL

AUTOMATIC LOAD

PRODUCTION MAX

1300T/DAY

MORE INFO? CONTACT US

> info@carmeuse.com

IMPACTING EVERYDAY LIFE


Cerco biedt u boortechnologieën aan voor

mijnen, steengroeven en de bouwsector,

en voor het uitvoeren van sonderingen en

bodemonderzoeken, en kan bogen op 70

jaar ervaring. Met Cerco bent u verzekerd

van een uitstekende investering in krachtige

machines en accessoires, ontworpen door

‘s werelds toonaangevende fabrikanten,

waaronder Sandvik, Comacchio, Marini, TM

Bohrtechnik en Geoprobe. Vergeten we

ook de hogedruk - of lagedrukpompen van

Tecniwell of Gertec niet. Betrouwbare en

duurzame technologieën, gecombineerd

met advies en training van onze beste experts.

Tot slot biedt Cerco ook reserveonderdelen

en technische onderhouds - en bijstandsteams

aan die u nooit in de steek laten.

Samen met u. Met al onze krachten.

www.cerco.be | +32 (0) 67 55 21 47

Uw kwaliteitspartner

in wegenis en

infrastructuur.

Onpartijdig controleren en

certificeren, daar gaan wij voor.

COPRO, Uw partner

in duurzaamheid.

Raadpleeg ons

visierapport 21-22

COPRO vzw

Z.1 Researchpark-Kranenberg 190

BE-1731 Zellik (Asse)

T +32 (0) 2 468 00 95

BE 0424.377.275 – RPR Brussel

info@copro.eu – www.copro.eu

144703-advertentie-197x130.indd 1 04/10/2022 14:09


Tekst | Niels Rouvrois Beeld | COPRO

Sloopdeskundigen in Vlaanderen:

nu gecertificeerd voor asbestinventarisatie

Sinds de voorbije zomer zijn de verplichtingen voor de opdrachtgever en uitvoerder van sloopwerken

uitgebreid. Voor werken waar de opmaak van een sloopopvolgingsplan verplicht is, wordt via

sloopbeheerorganisatie Tracimat ook een conformverklaring en de tracering van de afbraakmaterialen

verplicht. Bovendien moet de sloopdeskundige volgens de wetgeving ook over een persoonscertificaat

asbest inventarisatie beschikken. Hiervoor kunnen de sloopdeskundigen terecht bij certificatie-instelling

COPRO, dat zowel de bedrijven en de personen in het kader van asbestinventarisatie en het asbestattest

in Vlaanderen certificeert.

De nieuwe verplichtingen, vorige zomer bekrachtigd in een nieuwe

versie van het VLAREMA, gelden voor werken waarvoor een omgevingsvergunningaanvraag

wordt ingediend vanaf 1 juli 2022. Concreet

houdt dit in dat de opdrachtgever, sloper of wegenbouwer de volledige

traceerbaarheidsprocedure via de sloopbeheersorganisatie Tracimat

moet volgen voor sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken van nietresidentiële

gebouwen met een bouwvolume > 1000 m³, in hoofdzaak

residentiële gebouwen met een bouwvolume > 5000 m³ en infrastructuur-

en onderhoudswerken met een volume > 250 m³.

De sloopdeskundige moet volgens de wetgeving ook over een persoonscertificaat

asbest inventarisatie beschikken;

Het asbestattest, gebaseerd op een asbestinventarisatie, is noodzakelijk voor de verkoop van een constructie met bouwjaar voor 2001

en wordt opgemaakt door een persoonsgecertificeerd asbestdeskundige, actief bij een procesgecertificeerd bedrijf.

28


GECERTIFICEERD ASBEST DESKUNDIGE

INVENTARISATIE VOOR SLOOP

Als erkende sloopbeheerorganisatie attesteert Tracimat vzw het volledige

proces van de selectieve sloop en biedt zij ondersteuning aan alle actoren

in het sloopproces. Een destructieve asbestinventaris maakt deel

uit van een sloopopvolgingsplan opgemaakt door een sloopdeskundige.

Gezien de aanpassingen van de wetgeving, moet deze sloopdeskundige

nu ook over een persoonscertificaat asbest deskundige inventarisatie

beschikken. Deze certificatie, onder andere uitgereikt door COPRO,

bevestigt dat de deskundige via de verplichte opleiding over de nodige

kennis over asbesttoepassingen, hun gebruik en de wetgeving beschikt.

Dit wordt bevestigd door het slagen in het OVAM examen. De deskundigen

zullen bovendien ook een jaarlijkse bijscholing volgen.

'Sloopdeskundigen kunnen

met het persoonscertificaat

asbest inventarisatie zowel de

inventarisatie voor sloop als het

asbestattest voor verkoop opmaken’

Pieter Keppens, Unit Manager bij COPRO: “Een asbestdeskundige

moet ook onpartijdig en onafhankelijk zijn om als derde partij op te

treden. De wet zegt trouwens dat opleidingen voor asbestdeskundigen

door een certificatie-instelling – zoals COPRO – georganiseerd

worden. Maar omdat we geen opleidingscentrum zijn, hebben we een

samenwerkingsakkoord gesloten met opleidingscentra en met Tracimat,

die onder onze supervisie deze taak op zich nemen. Hun opleiders

stomen de deelnemers klaar voor het al vermelde OVAM-examen.”

Sinds de voorbije zomer zijn de verplichtingen voor de opdrachtgever en

uitvoerder van sloopwerken uitgebreid.

IMPACT IN DE KETEN NA DE SLOOP

De missie van COPRO is kort samengevat het organiseren, het coördineren,

het harmoniseren en het bevorderen van de kwaliteit in

de bouwsector. “Bouw- en slooppuin wordt door brekerinstallaties

omgezet naar gerecycleerde granulaten.” aldus Pieter Keppens. “Als

deel van de keuring kijken we onder andere naar de aanwezigheid van

asbest in gerecycleerde granulaten. Het asbestattest als deel van het

Actieplan Asbestafbouw van de Vlaamse Regering streeft ernaar om

uiterlijk tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig te maken. Door de aanwezigheid

van asbest in bestaande gebouwen en constructies stapsgewijs

af te bouwen, zal dit op termijn leiden tot een hogere kwaliteit van

gerecycleerde granulaten.

De gewijzigde wetgeving heeft dan ook niet alleen invloed op de sloopen

asbestdeskundigen, maar ook op de brekers. Zo wordt verwacht

dat er meer volume laag milieurisico-profiel (LMRP) bij de brekers zal

aangeboden worden ten opzichte van hoog milieurisico-profiel (HMRP).

COPRO certificeert zowel de milieutechnische als de bouwtechnische

kwaliteit van de gerecycleerde granulaten, zodat de gebruiker voldoende

vertrouwen heeft dat deze producten aan alle eisen voldoen.”

HET ASBESTATTEST VERPLICHT VANAF 23

NOVEMBER 2022

Als certificatie-instelling in de bouwsector certificeert COPRO ondertussen

bijna 1.000 productie-eenheden van 10.000 productietypes.

De persoons- en procescertificatie voor asbest deskundigen inventarisatie

is hier een logische uitbreiding van de activiteiten binnen de

missie van COPRO.

Het asbestattest, gebaseerd op een asbestinventarisatie, is noodzakelijk

voor de verkoop van een constructie met bouwjaar voor 2001 en

wordt opgemaakt door een persoonsgecertificeerd asbestdeskundige,

actief bij een procesgecertificeerd bedrijf. Vanaf 23 november 2023 is

dit asbestattest verplicht bij verkoop. Vanaf 2032 is een geldig asbestattest

verplicht voor alle constructies met bouwjaar voor 2001.

De gewijzigde wetgeving heeft niet alleen invloed op de sloop- en

asbestdeskundigen, maar ook op de brekers.

Heel wat asbestdeskundigen volgen een bijkomende opleiding tot

sloopdeskundige bij Tracimat, om zowel inventarisatie voor sloop als

de opmaak van asbestattesten voor verkoop te kunnen aanbieden. Een

logische combinatie, zeker gezien de veranderde wetgeving. Voor bedrijven

en hun werknemers biedt COPRO alle mogelijkheden en ondersteuning

om de nodige certificaten hierrond te behalen”, besluit

Pieter Keppens. ■

29


Tekst | Niels Rouvrois Beeld | EQUANS

Comfortabel en duurzaam

verwarmen met warmtenetten

Om steden en gemeenten te helpen bij het optimaliseren van hun gebouwen, ontwerpt en installeert

multi-technisch expert EQUANS warmtenetten. Dankzij die warmtenetten kunnen tertiaire gebouwen,

collectieve huisvesting, industriële of openbare gebouwen comfortabel verwarmd worden. En

tegelijkertijd verlaagt ook de CO 2

-uitstoot.“Van de installatie tot het onderhoud van warmtenetten,

we beschikken over ruime expertise en referenties op dat gebied. Of het nu gaat om bedrijvenparken,

nieuwe woonwijken of winkelcentra. Elke keer brengen we oplossingen aangepast aan de lokale context”,

vertelt Jonathan Manise, section manager bij EQUANS Belux.

EQUANS ontwerpt en levert oplossingen op maat om installaties en

technische processen te verbeteren, van engineering tot installatie

en inclusief onderhoud en financiering. Met een focus op expertise

en nabijheid gaat EQUANS samen met haar klanten de uitdaging van

de drievoudige transitie aan: industrie, digitale technologie en energie.

Wat die laatste pijler – energie – betreft, vormen warmtenetten

een betrouwbare, comfortabele en zuinige schakel in het verhaal. Zo

beperken warmtenetten, aangedreven door hernieuwbare en gerecupereerde

energiebronnen, elk jaar de uitstoot van honderdduizenden

tonnen CO 2

in de atmosfeer.

HERGEBRUIK VERLOREN WARMTE

Een warmtenet is een installatie die functioneert als centrale verwarming,

maar dan op de schaal van een wijk of een stad. Een primair circuit

van leidingen voert warm water naar secundaire onderstations, die

vervolgens gebouwen van verwarming en sanitair warm water voorzien.

Blue Gate Antwerp, een voormalige industriële site in de olie-industrie van

de haven van Antwerpen werd omgebouwd tot een park van duurzame

economische activiteit.

Om steden en gemeenten te helpen bij het optimaliseren van hun gebouwen, ontwerpt en installeert multi-technisch expert EQUANS warmtenetten.

30


Voor de eindgebruiker is dit systeem even comfortabel als een conventionele

verwarmingsketel. Het verschil is dat de gebruikte energiebronnen

zeer uiteenlopend kunnen zijn, van geothermie tot een verbrandingsoven.

Jonathan Manise: “Onze expertise in warmtenetten is

ontsproten uit onze rijke ervaring op het vlak van ondergrondse installaties.

De warmtenetten hergebruiken verloren warmte en creëren op

die manier groene energie. Door een collectief warmtesysteem vanuit

één bron te creëren, worden ook de kosten stevig gedrukt. Industrie,

huisvesting, openbare gebouwen … onze warmtenetten bewijzen

overal hun nut.”

'De warmtenetten hergebruiken

verloren warmte en creëren op die

manier groene energie'

Dankzij warmtenetten kunnen tertiaire gebouwen, collectieve huisvesting,

industriële of openbare gebouwen comfortabel verwarmd worden.

ECO-WIJKEN

Zo mikt EQUANS bijvoorbeeld ook op eco-wijken, waar de warmte

lokaal wordt geproduceerd, voornamelijk op basis van hernieuwbare

energiebronnen en recuperatie van restwarmte. EQUANS beheert intussen

al meer dan 35 warmte- en/of koudenetten in de Benelux en

verzekert in eco-wijken een lokale productie van groene energie dankzij

onder andere zonnepanelen, geothermie, biomassa, afvalverbranding

en warmterecuperatie uit lucht en afval- of rivierwater. Jonathan

Manise: “Het resultaat is duidelijk: lokaal geproduceerde energie, een

kleinere ecologische impact en lagere energiefacturen. Dankzij onze

slimme meetsystemen kan het verbruik van de eco-wijk in real time

opgevolgd en geanalyseerd worden. Op basis daarvan worden aanbevelingen

gedaan voor verdere verbetering en optimalisering. Als multitechnisch

expert profileert EQUANS zich als een totaalpartner. Van

engineering tot en met uitvoering en onderhoud, steeds terend op de

ervaring en knowhow van onze eigen mensen.”

REFERENTIEPROJECTEN

De referentieprojecten van EQUANS op het vlak van warmtenetten

spreken voor zich. Jonathan Manise: “In Brussel hebben onze teams

gewerkt aan de installatie van een stedelijk verwarmingssysteem dat,

dankzij de restwarmte van de afvalverbrandingsinstallatie van Nederover-Heembeek,

warmte levert aan onder andere het winkelcentrum

EQUANS installeerde voor Blue Gate Antwerp een warmtenet dat op termijn een

40-tal bedrijven, die actief zijn in duurzame technologieën, van stroom zal voorzien.

Warmtenetten beperken elk jaar de uitstoot van honderdduizenden tonnen CO 2

in de atmosfeer.

Docks Bruxsel en de gebouwen van Net-Brussel. De tweede fase van

dit project werd gerealiseerd met onze partner Denys in een tijdelijke

maatschap. Sinds kort voorziet datzelfde warmtenet ook het Koninklijk

Domein van Laken, zowel het kasteel als de serres, van stroom. Een ander

mooi voorbeeld is Blue Gate Antwerp, een voormalige industriële

site in de olie-industrie van de haven van Antwerpen die werd omgebouwd

tot een park van duurzame economische activiteit. EQUANS

heeft een warmtenet geïnstalleerd dat op termijn een 40-tal bedrijven,

die actief zijn in duurzame technologieën, van stroom zal voorzien.”

In Herstal werkt EQUANS dan weer mee aan de aanleg van het eerste

grootschalige stadsverwarmingsnet van een Waalse stad, met de bedoeling

dat scholen, ziekenhuizen, openbare gebouwen en woonzorgcentra

kunnen gebruikmaken van warmte die voor 92 % bestaat uit

teruggewonnen energie. De warmte zal komen van de recuperatie van

afval dankzij de verbinding met de fabriek Uvelia die Intradel uitbaat in

Herstal. EQUANS staat in voor de bouw van de hulpketelruimte en van

de units om warmte terug te winnen en te verdelen. Warmte netten

winnen dus, zeker in Vlaanderen, steeds meer aan populariteit en

dankzij onze kennis en ervaring zijn wij voor opdrachtgevers de ideale

partner om zo’n verhaal van start tot finish te realiseren”, besluit

Jonathan Manise. ■

31


UW MULTITECHNISCHE PARTNER VOOR

INTELLIGENTERE EN FLEXIBELERE

TRANSMISSIE- EN DISTRIBUTIENETTEN

EQUANS ontwerpt, installeert en onderhoudt netwerkinfrastructuren voor de

distributie van energie, nutsvoorzieningen of telecommunicatie

Elektrische installaties

Gestuurde boringen

Mechanica & industriële pijpleidingen

Informatie- & communicatiesystemen (IC)

Blazen van kabels

Automatisering, programmering, toezicht

Onderhoud en exploitatie

Digitalisering van interfaces en objecten

(slimme meters, smart grids ...)

Voor meer informatie over EQUANS, bezoek onze website equans.be


WATEROVERLAST,

WATERSCHAARSTE ?

Wij zorgen voor efficiënte en

esthetische oplossingen in prefab

beton

Iedere Vlaming heeft de gevolgen van de

waterschaarste en de wateroverlast de voorbije

zomers ondervonden. De producenten van

geprefabriceerde betonnen elementen brengen

echter voldoende oplossingen op de markt die

toelaten om water lokaal te bergen - al dan niet

voor hergebruik - en in de bodem te laten in ltreren.

Wanneer het om de zorg voor water gaat, is geen

enkel ander materiaal zo veelzijdig aanwezig als

geprefabriceerd beton.

Door gebruik te maken van betonnen waterdoorlatende

verhardingen moet u geen keuze maken tussen het

comfort van een verharding en het drainerende

vermogen van een niet verhard oppervlak. Of het nu

gaat om een particuliere oprit, een speelplaats van een

school of een publieke parking, in alle omstandigheden

kan u aan de slag met prefab beton en houdt u de

voeten droog. Prefab beton laat u daarenboven toe om

op eenvoudige wijze groene elementen in het ontwerp

te integreren. Door de juiste opbouw te kiezen kan u

uw verharding ook als buffer aanwenden.

Onze leden zetten u graag op weg om tot het juiste

ontwerp te komen. Maak kennis met onze oplossingen

op www.febe.be/nl/infiltratie.

Is het gebruik van waterdoorlatende verhardingen

niet mogelijk, dan kan u het water afleiden naar een

buizenstelsel bestaande uit betonnen poreuze buizen.

Die laten toe om water in de grond te infiltreren,

zolang de grond niet verzadigd is, of te bergen en

vertraagd af te voeren. Ook grachtelementen en

straatkolken met infiltratievoorzieningen behoren tot

de mogelijkheden.

Wilt u het regenwater opslaan zodat u het later kan

gebruiken voor allerhande toepassingen in plaats van

leidingwater? Dan vormen geprefabriceerde betonnen

waterputten de ideale oplossing.

U heeft als architect, ontwerper of eigenaar voldoende

mogelijkheden om maatregelen te nemen om water te

bergen en te doen infiltreren.

Door te kiezen voor prefab beton kiest u voor robuuste

kwalitatieve systemen. De leden van FEBE zijn uw

partners om de uitdagingen van de toekomst aan

te gaan.

FEBESTRAL is de vereniging van de fabrikanten van

betonproducten voor de bestratingsmarkt.

www.febelco.org - www.febestral.be

mail@febe.be

FEBELCO is de vereniging van de fabrikanten van systemen en

toebehoren voor opvang, transport, behandeling, buffering en

infiltratie van water.


BRUSSEL HENNEAULAAN

Tekst | Webeco / Niels Rouvrois Beeld | Webeco

Prefab beton onmisbaar bij vernieuwing

brug Hector Henneaulaan over R0 Brussel

Om dit project te realiseren maakte Webeco in huis een mal op maat om te kunnen voldoen aan alle wensen van de klant.

Omwille van de slechte staat is de brug van de Hector Henneaulaan over de Ring (R0) in Brussel

dringend aan vernieuwing toe. In opdracht van De Werkvennootschap starten BESIX, BESIX Infra en

Socogetra aan de werken. De huidige brug zal volledig vervangen worden door een nieuw exemplaar,

dat dubbel zo breed zal zijn en zal focussen op de veiligheid van de zwakke weggebruiker en een betere

doorstroming van het openbaar vervoer en auto’s. Een aparte ecopassage zorgt ook voor een veilige

oversteek voor de lokale fauna. Voor de tunnels voor die ecopassage werd een beroep gedaan op

Webeco, prefab betonproducent en lid van FEBELCO, de deelvereniging binnen FEBE die de fabrikanten

van betonbuizen en -putten vertegenwoordigt.

FEBE is de erkende beroepsvereniging van fabrikanten van geprefabriceerde

betonproducten en verdedigt de belangen van de sector. De

Belgische betonindustrie produceert een brede waaier aan geprefabriceerde

elementen voor de bouw, gaande van eenvoudige, ongewapende

producten zoals metselblokken en straatstenen tot de grote

structuurelementen als brugliggers. Binnen FEBE groepeert FEBELCO

de fabrikanten van betonbuizen en toebehoren. De beroepsvereniging

vertegenwoordigt hierbij alle fabrikanten van betonproducten die nodig

zijn voor de opvang, het transport, de behandeling, de buffering en

de infiltratie van water.

PREFAB KOKERS

De bijzondere ecopassage die in dit project wordt gerealiseerd, bevindt

zich niet alleen op de brug. Zo worden er ook ondergrondse

tunnels voorzien. Op deze manier kunnen dieren gemakkelijk en bovendien

veilig de omringende bossen bereiken zonder last te hebben

van het verkeer. Voor het ontwerpen en maken van deze tunnels deed

de aannemer een beroep op Webeco, producent van prefab betonelementen

voor de aanleg van de infrastructuurwerken voor nutsvoorzie-

Voor de tunnels voor de ecopassage werd een beroep gedaan op Webeco.

34


BRUSSEL HENNEAULAAN

ningen als water, elektriciteit en verkeer. Alessio Husson van Webeco:

“Voor dit project hebben we in samenspraak met het studiebureau en

de klant kokers op maat gemaakt. De grootste koker heeft een afmeting

van 6000x1600 en een gewicht van 30 ton. Dit is dus zeker en vast geen

alledaags project, maar wel een uitdaging die wij heel graag aangaan.”

MAL OP MAAT

Om dit project te realiseren maakte Webeco in huis een mal op maat

om te kunnen voldoen aan alle wensen van de klant. “Omdat hier veel

maatwerk aan te pas kwam besloten we om eenmalig een mal aan te

passen op maat van dit project. Dit is volledig in eigen huis gerealiseerd”,

aldus Alessio Husson. Ook de uitstroommonden zijn volledig

op maat gemaakt. Om de doorbuiging van de bovenplaat tegen te gaan

zijn de kokers voorzien van een ondersteunende kolom. Alessio Husson:

“Aan de hand van spiraalbekisting konden we op vraag van het

studiebureau deze kolommen voorzien in onze elementen.”

De grootste koker heeft een afmeting van 600x160 en een gewicht van 30 ton.

'Omdat hier veel maatwerk aan te pas kwam besloten we

om eenmalig een mal aan te passen op maat van dit project'

Om de doorbuiging van de bovenplaat tegen te gaan zijn de kokers voorzien van een ondersteunende kolom.

Een aparte ecopassage zorgt voor een veilige oversteek voor de lokale fauna.

CONCRETE WATER PRODUCTS

Verder zijn de kokers ook voorzien van oplegconsoles die op voorhand

aangestort zijn aan de elementen. Door de oplegconsoles op

voorhand te plaatsen, kan de weg rechtstreeks worden aangelegd bovenop

de elementen. “Kokers zijn vast en zeker een onderdeel van

onze corebusiness binnen onze businessunit Concrete Water Products.

Deze tak behelst een volledig aanbod aan gestandaardiseerde

betonproducten voor riolerings- en afwateringswerken alsook een

uitgebreid programma aan maatwerkconstructies, met als resultaat

dat wij complete DWA- en RWA-systemen kunnen aanbieden. We

zijn dan ook zeer tevreden dat wij ons steentje hebben kunnen bijdragen

aan dit imposante project omdat dit toch één van onze sterktes is”,

besluit Alessio Husson. ■

35


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | ACO

Lijnafwatering met

ledverlichting voor extra sfeer

In Genk kunnen sportievelingen sinds enkele jaren hun hart ophalen in het vernieuwde sportpark,

dat is aangelegd rond het recent vernieuwde sportcomplex SportInGenk. De werken werden geleid

door hoofdaannemer Willemen Infra, in opdracht van de Stad Genk in samenwerking met Infrax. Het

integrale sportpark is een ontwerp van de tijdelijke maatschap LOLA - LIST - ANTEA, waarbij Antea

Group instond voor de volledige technische uitwerking van het ontwerp. Voor de lijnafwatering werd

een beroep gedaan op ACO, dat met het concept ‘Urban Design’ voor een bijzondere afwatering met

ledverlichting zorgde.

De Emiel Vandorenlaan in Genk is the place to

be voor sportievelingen. Eerder al opende het

vernieuwde sportcomplex op de site zijn deuren

en in 2018 werd daar nog een uitgestrekt

sportpark aan toegevoegd. “Het kleinschalige

sportaanbod werd opgewaardeerd en wordt

nu als een groot geheel gepresenteerd”, vertelt

Gert Stappaerts, Lead Groenblauwe

stedelijke netwerken bij Antea Group. “Dat

verhoogt de aantrekkingskracht ervan sterk.

Veel sportinfrastructuur is gericht op beoefening

in clubverband. Dat is hier niet het geval.

Het is een plek die uitnodigt om vrij naartoe

te komen en te bewegen, in de natuur.”

Steeds meer steden schenken aandacht aan

een leefbare, maar ook esthetisch verantwoorde

stad. De afwatering in publieke ruimtes

is steeds een belangrijk aandachtspunt.

Afvoerkanalen – zoals ACO Drain– kunnen

hiervoor een oplossing bieden. Naast het

functionele aspect van zo’n afvoergoot speelt

ook het esthetische aspect steeds vaker een

grote rol. Zo kan afwatering zelfs een meerwaarde

betekenen in plaats van een noodzakelijk

kwaad. Zowel bij de materiaalkeuze,

afwerking en plaatdikte zijn er verschillende

mogelijkheden. Er kan gekozen worden voor

een discrete, maar duidelijk aanwezige afwatering

(Squareline). Daarnaast zijn er de welbekende

sleufgoten (Fineline/Sideline), die

ook voorzien kunnen worden van ledverlichting

(SidelineLED).

Naast het functionele aspect van zo’n afvoergoot

speelt ook het esthetische aspect steeds vaker een

grote rol.

Voor de lijnafwatering werd een beroep gedaan op ACO, dat met het concept ‘Urban Design’ voor een

bijzondere afwatering met ledverlichting zorgde.

36


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

'De ledstrips aan de afvoergoot maken

deel uit van de openbare verlichting en

zorgen voor extra sfeer op het plein'

Steeds meer steden schenken aandacht aan een leefbare, maar ook esthetisch verantwoorde stad.

SIDELINELED

Op die SidelineLED viel ook de keuze in

Genk. Gert Stappaerts: “Riolering is zoveel

als mogelijk vermeden. Het centrale plein is

grotendeels waterdoorlatend en het overtollige

hemelwater op het centrale plein wordt

afgevoerd naar de omliggende bermen en

naar een wadi. Daarvoor zijn de discrete afvoerkanalen

SidelineLED van ACO gebruikt

die het plein aan vier zijden omranden. Bijkomend

voordeel was dat de ledstrips, die aan

de goten bevestigd zijn, één geheel vormen

met het afvoerkanaal. Ze maken deel uit van

de openbare verlichting en zorgen voor extra

sfeer op het plein.”

Aan een nieuw aangelegd sportveld werd de ACO

DRAIN ® Multiline toegepast.

Door te spelen met licht kan men de gewenste

sfeer creëren. Kortom, licht is onontbeerlijk

in openbare ruimtes. SidelineLED leent er

zich perfect toe om bepaalde zones af te bakenen

of bepaalde stijlelementen te verlichten

en in de verf te zetten. De waterdichte ledverlichting

is energiezuinig en draagt bij aan

de uitstraling van uw project. Een perfecte

harmonie van functionaliteit en hedendaags

design. Dankzij de aangepaste belastingsklasse

D 400 kan je SidelineLED perfect plaatsen

in openbare ruimten waar gemotoriseerd

verkeer passeert.

CONTOUREN ACCENTUEREN

Voor de ledverlichting werkte ACO samen

met LEDtechnic, aanbieder van lineaire waterdichte

en slagvaste ledverlichting. “De

klant was op zoek naar een lineaire verlichting

voor grondinbouw, waarmee men de

contouren van het plein wou accentueren. En

dit idealiter gecombineerd met de afwatering

van de omgeving”, vertelt Piet Devriese van

LEDtechnic. “De gecombineerde oplossing

waarbij onze LEDlines geplaatst worden in de

lijnafwatering van ACO was de meest voor de

hand liggende keuze.”

ACO en LEDtechnic benadrukken hun trouwe

partnership. “LEDtechnic en ACO België

en Nederland werken al jaren samen. Al van

bij de ontwikkeling van dit systeem is er een

nauwe samenwerking, waarbij iedere partij

zijn specifieke expertise aanwendt. Dit betekent

dat wij aan allerlei specifieke verlichtingseisen

kunnen voldoen en dat ACO met

kennis van zaken bijvoorbeeld allerlei esthetische

uitvoeringen van hun lijnafwatering, zowel

qua vorm als materialen, kunnen aanbieden

in combinatie met de verlichting. Zoals

in de meeste projecten lag ook in Genk de

uitdaging voor het verlichtingsgedeelte in het

‘niet-zichtbare’. Bij projecten van dergelijke

grootte is steeds de nodige ervaring vereist

voor een efficiënte aansturing van de verlichting.

Op die expertise in bijvoorbeeld voedingskasten,

bekabeling en kabelwegen kunnen

wij – na 15 jaar actief op de markt – zeker

teren”, besluit Piet Devriese. ■

Voor de ledverlichting werkte ACO samen met

LEDtechnic, aanbieder van lineaire waterdichte en

slagvaste ledverlichting.

37


Wanneer design en

functionaliteit één worden

ACO Urban Design

ACO Urban Design afvoergoten zijn uiterst

geschikt voor een functionele én esthetische

afwatering in de openbare ruimte.

Designroosters op afvoergoten geven

openbare plaatsen een stijlvolle look.

Gepersonaliseerde roosters op maat, waarin

logo’s, symbolen of namen van gemeenten

verwerkt worden, behoren tot de mogelijkheden

en zorgen voor een originele afwerking.

Ook kan er gekozen worden voor een

discrete, onopvallende afwatering met

sleufgoten. Deze kunnen zelfs voorzien

worden van LED-verlichting (Sideline LED),

wat een aangename sfeer creëert en het

veilligheidsgevoel vergroot.

Meer info?

www.aco-urbandesign.be

ACO. we care for water


PROJECTAANPAK

SLIM BOUWADVIES

BIM-ENGINEERING

PROJECTCOÖRDINATIE

STUDIE TOT

WERFBEGELEIDING

WATERMANAGEMENT

PROJECTTEAM

VAN GRONDWERK

TOT DAKOPBOUW

EIGEN

PRODUCTIE

PARTNER VAN

BOUWHEER, ARCHITECT

EN AANNEMER

Het OCTOPUSPLAN van Deschacht

In het kader van onze projectaanpak duiden we er klantdossiers mee aan waarin verschillende

disciplines samenkomen. Zoals de tentakels van een octopus zich beweeglijk en doelgericht naar

alle richtingen uitstrekken, zo bestrijkt ons bouwadvies alle aspecten van uw bouwproject:

van de ondergrond tot de nok van het dak.

En zoals de armen van de octopus schijnbaar onafhankelijk van elkaar opereren, maar toch één

doel dienen, zo wijden wij onze aandacht aan tal van componenten van uw project, terwijl we toch het

overzicht en de samenhang behouden.

Zo werkt het bouwadvies van Deschacht: multidisciplinair, behendig en wendbaar.

Clever kortom. Zoals die achtarm.

www.deschacht.eu


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

Tekst | Deschacht Beeld | Deschacht

Bijzondere ondergrondse

drukleidingen voor Kristalpark III

Lommel is een voortrekker in hernieuwbare energie. Bij de ontwikkeling van Kristalpark III wordt dan ook

gestreefd naar een ideale integratie tussen industrie, groene ruimte en hernieuwbare energie. Kristalpark

III wordt het grootste zonnepark van de Benelux met 300.000 zonnepanelen. Dit zonnepark wordt

aangevuld met 13 windturbines. Zo mag Kristalpark III zich het meest duurzame bedrijventerrein van

Vlaanderen noemen. Voor de aanleg van de ondergrondse drukleidingen werd een beroep gedaan op de

materialen van Deschacht.

Om tegemoet te komen aan de toenemende

vraag naar oplossingen voor chemielogistiek,

investeert H.Essers in 150.000 m² aan Seveso-magazijnen

op de Kristalpark-terreinen.

De site van zo’n 27 hectare is gunstig gelegen

met het oog op internationale ontsluiting via

de weg, over het water en per spoor. Met de

investering breidt H.Essers de capaciteit voor

chemieklanten aanzienlijk uit en creëert het

bedrijf tot 500 nieuwe jobs.

De gespecialiseerde firma Canalco uit Grobbendonk

verzorgt er momenteel de aanleg

van alle ondergrondse drukleidingen voor

(blus)water, schuim en aardgas. Deschacht levert

het materiaal. Filip Haeverans van Canalco:

“Wij zijn een van de grotere specialisten in

de aanleg van ondergrondse drukleidingen op

privéterrein. Hierdoor werken wij reeds tien

jaar voor het logistieke bedrijf H.Essers. Vorig

jaar hebben wij ondergrondse drukleidingen

aangelegd voor hun nieuwe magazijnen op de

oude Ford-terreinen te Genk. Zowel in Genk

als in Lommel gaat het om magazijnen voor de

opslag van gevarengoederen.”

Omdat de nieuwe magazijnen ook moeten voorzien worden van drinkwater en gas worden ook respectievelijk

PE- en HDPE-leidingen gelegd.

SPECIALE EISEN

Filip Haeverans: “Het spreekt voor zich dat er

strikte veiligheidseisen gesteld worden aan dit

type opslagmagazijnen. Zo moeten we naast

een ondergrondse leiding met hydranten voor

de brandweer ook een speciale ondergrondse

leiding voorzien die schuimconcentraat

uit een opslagtank naar de schuiminstallatie

in het gebouw voert. Volgens de normering

moet een gebouw van 4000 m² op 11 m hoog

binnen de 6 minuten volledig ingeschuimd

kunnen worden om het van de lucht af te sluiten.

Dit gebeurt door de enorme expansie

van het schuimconcentraat wanneer het in

contact komt met water en lucht. Het schuim

expandeert met een factor 10.000 en krijgt

een druk van 18 bar mee. Om aan die druk

te kunnen weerstaan gebruiken we HDPE-

40


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

“Deschacht levert ons buizen in nodulair gietijzer

van Electrosteel, waarvan zij exclusief verdeler zijn

in België.”

buizen met een diameter van 280 die bestand

zijn tegen een druk tot 25 bar.”

Voor de aanleg van de ondergrondse drukleidingen voor Kristalpark III werd een beroep gedaan op de

materialen van Deschacht.

'Naast een ondergrondse leiding met hydranten

voor de brandweer moesten we ook een

speciale ondergrondse leiding voorzien die

schuimconcentraat uit een opslagtank naar de

schuiminstallatie in het gebouw voert'

De gietijzeren brandblusleiding heeft een diameter van 400.

NODULAIR GIETIJZER

“De brandblusleiding die we aanleggen heeft

een diameter van 400, wat behoorlijk groot

is. Vanaf diameter 250 gebruiken we gietijzeren

buizen omdat die geplaatst per lopende

meter prijstechnisch gunstiger zijn dan

kunststof buizen”, gaat Filip Haeverans verder.

“Deschacht levert ons daarvoor buizen

in nodulair gietijzer van Electrosteel, waarvan

zij exclusief verdeler zijn in België. Omdat

de nieuwe magazijnen ook moeten voorzien

worden van drinkwater en gas leggen we

daarvoor ook leidingen aan in respectievelijk

PE en HDPE.”

Deschacht is exclusief verdeler van Electrosteel,

een uniek assortiment innovatieve producten

in nodulair gietijzer voor de volgende

toepassingen als drinkwatervoorziening, riolering

en brandblusleidingen.

TEAM NUTSLEIDINGEN

Met een geselecteerde productportfolio

richt Deschacht zich tot bedrijven die gespecialiseerd

zijn in het plaatsen van nutsleidingen.

“Hiermee beantwoorden we aan de specifieke

noden van aannemers in de burgerlijke

bouwkunde en ondergrondse infrastructuur

zoals elektriciteitsleidingen, telecom, drinkwaterverdeling,

afvoer van afvalwater, warmtenetten,

brandleidingen, transportleidingen,

rioolrenovatie …”, klinkt het. Dit zowel in het

publieke domein als in bedrijven en op bedrijventerreinen.

Ook aannemers die gespecialiseerd

zijn in werken langsheen spoorwegen

of in bekabeling, gebruiken heel specifieke

producten. Tenslotte kunnen ook ingenieursbureaus

of opdrachtgevende instanties zoals

energiebedrijven en watermaatschappijen bij

Deschacht terecht voor de toelevering van

materialen die ze nodig hebben in hun dagelijkse

werkzaamheden. ■

41


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

Tekst & Beeld | Bosch Beton

Schoolplein in Kortrijk

eerste zero waste schoolyard

In Kortrijk is de eerste Zero Waste Schoolyard gerealiseerd bij de Sint

Amandsbasisschool Zuid. Elke vierkante meter van het schoolplein is optimaal

benut. Voor dit bijzondere project leverde keerwandenproducent Bosch Beton

diverse keerwanden.

Rondom staan L-keerwanden met hak van 1,75 meter hoog waarop zitbanken zijn gemonteerd.

De eerste Zero Waste Schoolyard in Vlaanderen

is een unieke samenwerking tussen

ouders en buurtbewoners. De saaie geasfalteerde

speelplaats bij de school van 5.000 m 2

onderging een ware metamorfose en veranderde

in een groen park. Het schoolplein is

er in de eerste plaats voor de schoolkinderen

maar buiten de schooluren mag de buurt ook

van het park gebruik maken.

De gedachte voor het nieuwe schoolplein is

doordacht, duurzaam en educatief. Zo is het

oude asfalt hergebruikt en elke regendruppel

die valt, komt in een buffer terecht. Er is volop

ruimte voor bomen, bloemen, beplanting, insecten

en vlinders in het park wat het voor iedereen

aangenaam maakt om er te vertoeven.

ONTWERP

De schoolkinderen kregen een blanco tekenvel

mee naar huis. Hierop konden zij aangeven

hoe zij hun speelplaats willen zien. Met deze

input maakte de landschapsarchitect vervolgens

een prachtig ontwerp voor het nieuwe

schoolplein. In het ontwerp staan de kleuren

blauw, grijs en groen centraal.

INRICHTING

De speelplaats heeft een pannavoetbalveld

waar van Bosch Beton L-keerwanden van 1,25

m en 1,50 m hoogte zijn toegepast. Rondom

staan L-keerwanden met hak van 1,75 m hoog

waarop zitbanken zijn gemonteerd. In de buitenklas

zijn L-wanden van 1,75 en 2 m hoogte

toegepast in een perfect op maat gemaakte

segmentboog. Voor een mooie aansluiting

zaagde de keerwandenleverancier de keerwanden

op maat onder de juiste graden op de

kop. Om het geheel mooi af te werken is hier

nog een aantal betonnen wanden geplaatst.

MKI

De levering en plaatsing van de wanden verliepen

snel. Het maatwerk is goed afgestemd

op de wensen van de klant. De uitzonderlijke

MKI-waarde op de Bosch Beton keerwanden

was zeker van meerwaarde voor het hele

project. ■

'Er is volop ruimte voor bomen,

bloemen, beplanting, insecten en

vlinders in het park wat het voor iedereen

aangenaam maakt om er te vertoeven’

42


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

De speelplaats heeft een pannavoetbalveld waar van Bosch Beton L-keerwanden van 1,25 m en 1,50 m hoogte zijn toegepast.

Voor een mooie aansluiting zaagde de keerwandenleverancier de keerwanden op maat onder de juiste graden op de kop.

43


WE MAKEN ER EEN SPORT VAN

Vorm geven aan een duurzame omgeving voor iedereen.

Bel uw persoonlijke adviseur

Tel: +32(0)11 98 83 90

BUILDING A

SOLID FUTURE

BOSCHBETON.BE

Een andere kijk op gietijzer...

Uw geprivilegieerde partner

voor wegenisgietijzer,

die zorg draagt voor het milieu!

Onze gieterij is heden

100% klimaatneutraal.

FONDATEL zet zich in voor het klimaat

en sluit zich aan bij de Europese IED-richtlijn

(Industrial Emissions Directive) , terwijl het

concrete acties uitvoert om de uitstoot op

al zijn productielocaties te verminderen.

FONDATEL.COM

Fondatel-CO2-nl.indd 1 11/10/2022 17:35:06


PRIMA-CLEAN

Voor snelle en kwalitatieve service aan een verantwoorde prijs!

Prima-Clean is uw partner bij uitstek voor

industriële en particuliere reinigingswerken.

Ontdek onze mogelijkheden of contacteer

ons voor oplossingen op maat. Wij ruimen

stipt en in ‘no time’ uw afvalprobleem

van de baan.

Wij zijn op zoek naar jou!

Wil jij werken met goed materiaal?

Kom ons team versterken!

Vereiste: in het bezit van rijbewijs C/CE.

Onze veelzijdigheid zorgt voor een betere

service en talloze oplossingen op maat!

Grondzuigtechniek

➤ Zuigen i.p.v. graven

• Opzuigen droge stoffen

• Ruim- & ontstoppingsdienst

• Reinigen regenwaterputten

• Industriële reinigingswerken

• Reinigen carwashputten

• Reinigen kws-afscheider

• Rioolreiniging

9940 Evergem | +32(0)478/51 55 61 | info@primaclean.be

www.facebook.com/Primaclean

WWW.PRIMACLEAN.BE – WWW.GRONDZUIGEN.BE


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

Als tegenwicht voor de emissies die nog niet voor het hele proces kunnen worden vermeden, zet Fondatel zich in om gecertificeerde klimaatprojecten te steunen die de

wereldwijde koolstofuitstoot verminderen.

Tekst | Fondatel / Niels Rouvrois Beeld | Fondatel

Belgische gieterij zet

zich in voor het klimaat

Fondatel, onderdeel van de holding Bremhove die tot de familie IDE behoort, is de enige gieterij in

België die deksels, kolken en roosters in gietijzer produceert. Het uitgebreide assortiment van hoge

kwaliteit wordt in België en Frankrijk op de markt wordt gebracht. Niet alleen kwaliteit, ook de huidige

klimaatproblematiek staat bij de fabrikant hoog op de prioriteitenlijst. Zo sluit Fondatel zich bijvoorbeeld

aan bij de Europese IED-richtlijn (Industrial Emissions Directive), terwijl het concrete acties uitvoert om

de uitstoot op al haar productielocaties te verminderen.

Fondatel wil zijn impact op het milieu verminderen

en wordt in haar klimaattransitietraject

ondersteund door de teams van CO 2

logic. De

activiteiten worden afgestemd op de vereisten

van de Europese IED-richtlijn en daarvoor

wordt gewerkt op drie prioritaire gebieden.

Ten eerste: inschrijven op een reglementaire

milieuvergunning die de grenswaarden van

de verschillende lokale effecten bestudeert

en definieert. Ten tweede: de implementatie

van verantwoord afvalbeheer, waarvan 90 %

intern of door andere bedrijven kan worden

bereikt. En tot slot: de vaststelling en onmiddellijke

uitvoering van een plan om de koolstofemissies

te verminderen.

KOOLSTOFEVALUATIE

Sinds de oprichting heeft Fondatel actief

bijgedragen aan het hergebruik van materialen.

90 % van de materialen is recycleerbaar.

Voor gietijzer bedraagt dit zelfs 99,90

%. Om verder te gaan en de uitstoot van

broeikasgassen te meten, heeft Fondatel in

september 2021 haar eerste koolstofevaluatie

uitgevoerd (voor het jaar 2020) op het

volledige toepassingsgebied van haar activiteit.

Deze beoordeling maakte het mogelijk

om de belangrijkste emissiebronnen

te identificeren, namelijk de aankoop van

grondstoffen (goed voor ongeveer 50 % van

de emissies) en de emissies in verband met

de productie in de domeinen 1&2 (ongeveer

33 % van het totaal).

46


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

Fondatel, onderdeel van de holding Bremhove die tot de familie IDE behoort, is de

enige gieterij in België die deksels, kolken en roosters in gietijzer produceert.

Sinds de oprichting heeft Fondatel actief bijgedragen aan het hergebruik van

materialen.

Fondatel heeft sindsdien een reeks concrete

acties uitgevoerd:

- Optimalisering van de grondstoffenvoorziening:

verhoging van het aandeel

gerecycleerde materialen dat wordt verwerkt,

betrokkenheid van de leveranciers

bij de aanpak ...

- Herziening van de productieprocessen om

het energieverbruik te verminderen.

- Reorganisatie van de logistieke keten om

de impact van het transport van de verkochte

onderdelen te verminderen.

- Ontwikkeling van een nieuwe CO 2

-indicator

die bij elke partij wordt berekend om

de CO 2

-impact in real time te meten, afhankelijk

van de samenstelling van het gietijzer.

- Aanstelling van een stuurgroep en voortdurend

toezicht op de maatregelen van

het actieplan.

TIENJARENPLAN

Naast deze onmiddellijke acties en met de

steun van de teams van CO 2

logic werkt

Fondatel aan een tienjarenplan voor de

belangrijkste impactcategorieën: aankoop

van grondstoffen, eigen energieverbruik

en circulariteit. Tegelijkertijd wordt de

monitoring en actualisering van de koolstofvoetafdruk

op jaarbasis gepland om

de effecten van het klimaatplan van het

bedrijf nauwkeurig te kunnen volgen. Als

tegenwicht voor de emissies die nog niet

voor het hele proces kunnen worden vermeden,

zet Fondatel zich ten slotte in om

gecertificeerde klimaatprojecten te steunen

die de wereldwijde koolstofuitstoot

verminderen en extra voordelen hebben

die in overeenstemming zijn met de doelstellingen

voor duurzame ontwikkeling van

de Verenigde Naties.

SICHUANKOOLMIJN

In 2022 heeft Fondatel, geheel in lijn met zijn

prioriteiten, gekozen voor een project dat

met name innovatie en de ontwikkeling van

schone energie ondersteunt: het methaanproject

van de Sichuankoolmijn in China.

Het project draagt bij tot een aanzienlijke

vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

door het opvangen van methaan

dat voorheen vrij in de atmosfeer kwam.

Bovendien wordt de plaatselijke economische

ontwikkeling gestimuleerd door werkgelegenheid

te bieden aan de plaatselijke

bevolking, waarbij elke werknemer een uitgebreide

technische en algemene opleiding

krijgt op de werkplaats. Zo wordt de plaatselijke

economische ontwikkeling gestimuleerd.

Het project helpt een precedent te

scheppen voor andere projecten in de regio.

Ten slotte zullen ketels worden geïnstalleerd

om de afvalwarmte van de gasgeneratoren te

recycleren en de mijnwerkers van warm water

te voorzien.

Dergelijke initiatieven stellen Fondatel in staat

bij te dragen tot de wereldwijde koolstofneutraliteit

en tot het ontstaan van een meer

duurzame en verantwoorde industrie. ■

In 2022 heeft Fondatel, geheel in lijn met zijn prioriteiten, gekozen voor een project dat met name innovatie en de ontwikkeling van schone energie ondersteunt: het

methaanproject van de Sichuankoolmijn in China.

47


IKT

Instituut voor

ondergrondse infrastructuur

onderzoeken keuren adviseren testen

Voor praktijk- en toepassingsgerichte

vraagstukken

met betrekking tot ondergrondse leidingen

Testen van proefstukken uit CIPP-liners

Onderzoeken van inspectieputten

Advies over toe te passen renovatiemethoden

Verzorgen van opleidingen

Meer informatie:

www.ikt-nederland.nl

T +31-(0) 26-84545 60

F +31-(0) 26-84545 61

Kantoorgebouw „De Enk“

Tivolilaan 205

6824 BV Arnhem

www.ikt-nederland.nl

info@ikt-nederland.nl

Naamloos-3 1 02-09-2022 14:53


“Renovating is like giving a bright

future to a dream of the past"

Group Renotec restaureert en renoveert gebouwen, monumenten,

kunstwerken en ondergrondse leidingen. Dat doen we

met ambachtelijke kennis en innovatieve technieken.

Al onze medewerkers zijn gespecialiseerde vakmensen. Hun

talent, veiligheid en welzijn zijn de bouwstenen van elk project.

Geen enkele uitdaging gaan we uit de weg. Hoe complex ze ook

is. Altijd en overal kiezen we voor kwaliteit.

Wij beginnen waar de traditionele aannemer stopt.

@renotec-nv

@renotec.be

@renotec.be

www.renotec.be


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

Tekst | Prima-Clean / Niels Rouvrois Beeld | Prima-Clean

De voordelen van zuigen

in plaats van graven

De voordelen van grondzuigen zijn volgens specialist Prima-Clean nog steeds onvoldoende gekend. Maar

er wordt wel hard gewerkt om aannemers, netbeheerders, en overheidsdiensten te overtuigen van de

vele voordelen. En dat is nodig want de ondergrond ligt steeds voller met leidingen en daardoor vergroot

ook de kans op schade. “Door het gebruik van een grondzuiger is veel ellende te voorkomen”, vertelt

Cris Van Durme, zaakvoerder bij Prima-Clean.

De voordelen van grondzuigen zijn volgens specialist Prima-Clean nog steeds

onvoldoende gekend.

Op plaatsen waar weinig bewegingsruimte is - zoals tussen en onder kabels,

leidingen en rond afsluiters - is grondzuigen de manier om alles schadevrij

te ontgraven op een efficiënte, veilige en ergonomische manier.

Cris Van Durme: “En dit aan een tempo dat geen enkele schop kan evenaren.

Op plaatsen waar genoeg ruimte is en geen leidingen in de grond

liggen kan je beter graven met een kraan. Maar grondzuigen is een ideaal

alternatief voor de delicate opdrachten, die steeds vaker voorkomen.”

Er zijn verschillende redenen om voor grondzuigen te kiezen. Cris Van

Durme: “In de industrie en petrochemie is veiligheid de hoofdreden aangezien

daar vaak leidingen met gassen, vloeistoffen of heet water onder

de grond te vinden zijn. Beschadigingen van die leidingen kunnen heel

zware letsels veroorzaken. Bovendien zitten op die sites ook vaak veel

hoogspanningskabels en data onder de grond. Stilstand door graafschades

veroorzaken voor zo’n bedrijven een grote economische schade en

net daarom wordt er heel vaak gekozen voor grondzuigwagens.”

ONDERGRONDS INFRASTRUCTUUR

In de grond-, wegen- en waterbouwsector wint grondzuigen steeds

meer aan populariteit. Cris Van Durme: “Er wordt steeds meer een

beroep gedaan op ons om proefsleuven te maken bij voor onderzoek

van werkzaamheden. Op die manier krijgt de aannemer een beter

beeld van de ondergrondse infrastructuur. Door de toenemende

Prima-clean zuigt daarom grond met vacuümwagens van het type vortex 18000.

50


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

“We blijven steeds streven naar verbetering omdat we blijven vasthouden

aan onze leuze: goed werken kan alleen met goed materiaal

en het beste is nog maar net gepast! Prima-clean zuigt daarom grond

met vacuümwagens van het type vortex 18000. Deze machines zijn

met een 10 duimse radiografische zuigarm speciaal ontwikkeld om in

alle omstandigheden zo veilig en efficiënt mogelijk grond, zand, klei

of stenen te verwijderen rond kabels en leidingen. Ze zijn speciaal en

uniek in hun soort omdat ze een vol vacuüm tot 96 % kunnen creëren

waarmee de grond wordt losgetrokken. Dit scheelt een hele hoop

voorsteek werk.”

Prima-Clean heeft twee zuigwagens in bedrijf en ondertussen is zelfs een derde

wagen op komst om de groeiende markt te kunnen blijven volgen.

graafwerkzaamheden zien we ook de schadegevallen stijgen. Dat is

op zijn minst verontrustend te noemen, wetende welke gevolgen die

schades veroorzaken. Ook verzekeringsmaatschappijen volgen dit op

de voet en verhogen het eigen risico van aannemers waardoor vele

schadegevallen ongedekt blijven. Dit kan op jaarbasis een enorme hap

uit het budget betekenen.”

BLIJVEN GROEIEN

Groot voordeel van de unieke wagens van Prima-Clean is dat ze zonder

moeite ook nattigheid en klei kunnen zuigen. “Onze wagens worden

steeds opgebouwd op een betrouwbare Mercedes Arocs 8x4 met

tridemonderstel met alles erop en eraan. Reco-drive, compressor,

hoge druk, high lift om in container te kippen … Ze zijn zelfs atex

uitgevoerd om de meest delicate werken op plaatsen met explosie

gevaar uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan gaslekken. Eerder al konden

we in Grond/Weg/Waterbouw met trots aankondigen dat er een

tweede wagen was aangekocht. Deze is nu volledig in bedrijf en ondertussen

is zelfs een derde wagen op komst om de groeiende markt

te kunnen blijven volgen”, besluit Cris Van Durme. ■

'Onze wagens worden ook ingezet

voor het leegzuigen van kelders,

kruipruimtes, silo’s of het wegzuigen

van dakgrind en het leegzuigen van

elevatorputten bij betoncentrales'

MULTIFUNCTIONEEL

Een budget dat misschien beter kan besteed worden aan het voorkomen

van graafschade. “De top vijf van graafschades is beschadiging

aan datakabels, laagspanning, lagedrukgas, waterleidingen en middenspanningskabels”,

gaat Cris Van Durme verder. “Als je die raakt kunnen

bedrijven en particulieren zomaar uren zonder stroom of internet

zitten. Daarnaast zien we ook meer inzet van onze wagens op moeilijk

te bereiken plaatsen of voor het vrijzuigen van boomwortels nabij

monumentale bomen. Dit kan om verschillende redenen zijn. Ik denk

hierbij aan standplaatsverbetering, om eronderdoor te gaan met kabels

of leidingen of voor het verwijderen van bomen waarvan de wortels

vergroeid zijn rond kabels en leidingen. Verder worden onze wagens

ook ingezet voor het leegzuigen van kelders, kruipruimtes, silo’s of

het wegzuigen van dakgrind en het leegzuigen van elevatorputten bij

betoncentrales enzoverder.

BLIJVEN VERBETEREN

Op 8 jaar tijd werd er een enorme vooruitgang geboekt in de ontwikkeling

van de grondzuigwagens van Prima-Clean. Cris Van Durme:

Op plaatsen waar weinig bewegingsruimte is - zoals tussen en onder kabels,

leidingen en rond afsluiters - is grondzuigen de manier om alles schadevrij te

ontgraven op een efficiënte, veilige en ergonomische manier.

51


THINK CONCRETE!

WWW.LITHOBETON.BE

ADV - GWW - 1-2 A4 - NIEUW ONTWERP.indd 2 29/09/2021 9:36:49

Alimak Alimak Hek Hek NV NV

Herentalsebaan Alimak Hek NV645

645

B-2160 Herentalsebaan B-2160 Wommelgem

B-2160

tel: 03 tel: 2441600 03 2441600 Wommelgem

tel: fax: 03 032441600

1609

fax: fax: 03 244 1609

Email: 03 244 info@alimakhek.be

1609

Email: Email: info@alimakhek.be

Hefsteigers

Hefsteigers

Bouwliften

Bouwliften

Personenliften

Personenliften

Personenliften

transport transport liften

transport Verkoop liften als verhuur

Verkoop als verhuur

Verkoop als verhuur


RECYCLE

INDUSTRIAL CLEANING

MEER INFO:

016 44 80 20

WWW.LONGINSERVICE.BE

Industriële reiniging

Waste management

Sustainability


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Renotec

Unieke rioolrenovatie op

Bergensesteenweg in Anderlecht

De renovatie van de riolering - over een traject van ruim 300 m - op de Bergensesteenweg in

Anderlecht is bijna afgerond. Renovatiespecialist Renotec ontfermde zich, samen met Soletanche

Bachy en in opdracht van Vivaqua, over de werken. Het traject werd gefundeerd, het riool geïnjecteerd,

wapening geplaatst en door middel van spuitbeton werd een nieuwe structurele riool gerealiseerd.

“Gunitering bleek de ideale oplossing voor dit project, maar de keuze om het riool van binnenuit

te funderen door middel van jetgrouting was wel uniek”, aldus Gilles Neerinckx, Technisch directeur

Leidingtechnieken bij Renotec.

In totaal moest er 340 m riool gerenoveerd

worden. Bijzonder aan dit project is dat het

verzakte riool een nieuwe fundering nodig

had. Daarnaast werd het riool rondom geïnjecteerd

om zo het contact tussen de rioolwand

en de omliggende grond te herstellen.

Gilles Neerinckx: “Als je historische foto’s

van die site bekijkt, dan kan je afleiden dat een

meander van de Zenne hier vroeger passeerde.

Dat kan verklaren waarom het riool over

een afstand van ruim 300 m verzakt en onstabiel

was. Het riool op zich is ook best indrukwekkend

en zeker niet standaard omwille van

de champignonachtige vorm met een ‘hoedje’

van om en bij de 2 m hoog en een geul met

ook nog eens diameter van ongeveer 2 m.”

JETGROUTING

“Oorspronkelijk stond beschreven om de

fundering aan te leggen met behulp van micropalen,

maar uiteindelijk stelde Renotec

bij aanbesteding een niet alledaags alternatief

voor: jetgrouting van binnenuit”, vertelt Gilles

Neerinckx. “In tegenstelling tot micropalen

moesten er hierdoor geen heuse structu-

Oorspronkelijk stond beschreven om de fundering aan te leggen met behulp van micropalen,

maar uiteindelijk stelde Renotec bij aanbesteding een niet alledaags alternatief voor: jetgrouting van binnenuit.

54


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

Bij de beproefde methode van het guniteren wordt een nieuw structureel

geheel gevormd.

“Technisch beheersen we de renovatietechnieken tot in de puntjes en ook onze

no-nonsense aanpak en out of the box denken, bleken een meerwaarde.”

rele aanpassingen gebeuren aan de vloerplaat

van het riool om de belasting op te vangen.

Door het grotere contactoppervlak van de

groutpalen kan het riool grotendeels steunen

op de groutmassa. Net zoals onze klant

ook kan steunen op ons” lacht Gilles. “Niet

tegenstaande is dit een unicum in de bouw. En

dus zeker ook uitdagend, want we moesten

bestuderen hoe we de machine in het riool

konden positioneren. Zo moesten bijvoorbeeld

de rupsbanden gedemonteerd worden

en creëerden we een bouwput om het materieel

te laten afdalen. Door gebruik van deze

methode werd ook de hinder op de drukke

Bergensesteenweg en de last voor de omwonenden

stevig beperkt. We renoveerden een

groot stuk van het riool vanuit één centrale

put. Over minder hinder gesproken!”

'Door gebruik van deze methode werd de hinder

op de drukke Bergensesteenweg en de last voor

de omwonenden stevig beperkt'

en rechts 200 m renoveren met slechts één

installatie. Ideaal dus voor dit traject. Voor

Renotec is dit een project op het lijf geschreven.

“Technisch beheersen we de renovatietechnieken

tot in de puntjes en ook onze nononsense

aanpak en out of the box denken,

bleken een meerwaarde. Toch heeft ook

ieder project zijn uitdagingen. Hier was het

bijvoorbeeld niet evident om de geul droog

te krijgen. Heel wat huizen en andere riolen

komen in dit grote riool toe en het reinigen

leek soms meer op baggeren, maar uiteindelijk

is het wel allemaal goed gelukt. Door

de complexiteit en de toegepaste technieken

moest er ook geregeld bijgestuurd en overlegd

worden. Maar ook kan Renotec steeds

teren op zijn kennis en flexibiliteit”, besluit

Gilles Neerinckx. ■

SPUITBETON

Naast het funderen van het traject moest het

riool ook hersteld en opnieuw waterdicht gemaakt

worden, voordat het riool vervolgens

van binnenuit structureel werd gerenoveerd.

Voor die structurele renovatie plaatste Renotec

een prefabelement en werd de geul met

spuitbeton verstevigd. Bij de beproefde methode

van het guniteren wordt een nieuw

structureel geheel gevormd. Het wapenen

van het spuitbeton kan worden gerealiseerd

door middel van toevoegen van gietijzeren vezels,

kunststofvezels of door het aanbrengen

van wapeningsnetten. Huisaansluitingen worden

op hun beurt waterdicht overgekoppeld

op het gespoten oppervlak met de garantie

op een correcte afvloeiing.

De keuze voor spuitbeton of gunitering lag eigenlijk

voor de hand. Gezien de grootte van

het riool zou een volledige prefabrenovatie

te kostelijk zijn en met spuitbeton, volgens

de natte methode, kan je perfect langs links

In totaal moest er 340 m riool gerenoveerd worden.

55


Riolering Regenwaterbeheer Utilities Rioolrenovatie

pipelife.be

EEN VEILIG, ZORGELOOS LEVEN

MET DE INFRA OPLOSSINGEN VAN

PIPELIFE

Pipelife Infra biedt oplossingen voor:

Andestot atempe doluptas reiur moluptate sunt

quidus adia vellabo repudam corio necus de.

Discover our full service portfolio online.


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

Tekst & Beeld | Lithobeton

BENOR-gecertificeerde bescherming

van betonbuizen met epoxy-coating

Iedereen kent de grote voordelen van betonbuizen voor water- en rioleringswerken. Ze zijn gemaakt

van natuurlijke materialen, hebben sterke mechanische eigenschappen, zijn handig om mee te werken,

zijn 100% recycleerbaar en hebben hun duurzaamheid in het verleden al volop bewezen. En dankzij de

epoxy-coating van Lithobeton zijn de buizen ook beschermd tegen de gassen van agressief afvalwater.

Beton op zich is echter onvoldoende resistent

tegen de biogene zwavelzuren (BZA) die zich

in het afvalwater bevinden, niettegenstaande

SR-cementen worden gebruikt. De aanwezige

kalkfracties worden aangetast met de kans

dat de wanddikte vermindert. Lithobeton

speelt al enige tijd in op deze problematiek

en ontwikkelde EPOLITH-Top, een BENORgecertificeerde

epoxycoating die intussen

volop zijn toepassingen heeft gevonden bij het

beschermen van betonnen inspectieputten.

GEAVANCEERDE LIJN

VOOR BUIZEN

Tom Bulcke, zaakvoerder van Lithobeton,

vertelt dan ook met trots: “We hebben met

ons team niet stilgezeten en hebben naar

oplossingen gezocht om ook de buizen te

beschermen tegen de gassen veroorzaakt

door agressief afvalwater. In samenwerking

met een gespecialiseerde partner werd een

epoxy-coating ontwikkeld die alle mechanische

en chemische testen volgens de strengste

Europese normeisen heeft doorstaan. Het

gevolg hiervan is dat deze coating BENOR-

Lithobeton ontwikkelde EPOLITH-Top, een BENOR-gecertificeerde epoxycoating.

'In samenwerking met een gespecialiseerde

partner werd een epoxy-coating ontwikkeld die

alle mechanische en chemische testen volgens de

strengste Europese normeisen heeft doorstaan’

De betonbuis én de epoxycoating zijn kwalitatief

gedekt door het BENOR-certificaat maar ook het

aanbrengen van de epoxy-coating moet in een

gecontroleerd kader uitgevoerd worden.

gecertificeerd is. Dankzij de hoge hechtsterkte

kan deze zelfs aangebracht worden op

vochtige betonoppervlakken, bijvoorbeeld in

reeds bestaande rioleringsstelsels.”

“Daarnaast werd geïnvesteerd in een geautomatiseerd

proces om betonbuizen te coaten

waarbij alles in het werk is gesteld om

de kwaliteit en afwerking te garanderen. De

betonbuis én de epoxycoating zijn kwalitatief

gedekt door het BENOR-certificaat maar

ook het aanbrengen van de epoxy-coating

moet in een gecontroleerd kader uitgevoerd

worden. Deze volautomatische productielijn

zorgt hiervoor door het gebruik van gerobotiseerde

tools en bewerkingen met ingebouwde

controles voor onder meer laagdikte

en hermetische dekking van het beton.

Zo kan de klant in volle vertrouwen onze gecoate

buizen gebruiken.“

BENOR-GECERTFICEERDE

BETONBUIS

Lithobeton mikt op toepassingen waar zowel

de mechanische als de chemische duurzaamheid

van de buizen moet verzekerd worden

zoals de leidingen na een pompstation of andere

zwaar belaste strengen. Grotere diameters

vanaf di300 tot di1000mm zullen in eerste

instantie kunnen aangeboden worden.

Lithobeton is er dan ook van overtuigd dat

deze gecoate betonbuis alle goede en noodzakelijke

eigenschappen bundelt voor een duurzame

riolering en bijgevolg de weg naar de lastenboeken

zal vinden. ■

57


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Longin Service

Innovatie als rode draad

bij industriële reiniging

Longin Service profileert zich al jaren als trouwe partner op het gebied van industriële reiniging. Intussen

is het bedrijf uit Rotselaar al 30 jaar actief in het vak en kan het teren op een ruime ervaring en veel

vakkennis. Rode draad binnen de bedrijfsvoering is innovatie. Een mooi voorbeeld daarvan is de grote

inspanning die Longin Service levert op het vlak van recyclage. “Innovatie zit sinds dag één ingebakken in

het DNA van Longin Service”, vertelt CEO Bert Longin.

Ecologische en innoverende milieutechnieken

voor openbare en industriële reiniging,

voor het beheer van technische installaties,

voor afvalstoffenmanagement en voor het

inspecteren en reinigen van riolen en andere

afvoerbuizen. De expertise, knowhow en

ervaring van Longin Service op het vlak van

industriële reiniging is allesomvattend. Kwaliteit,

klantgerichtheid, zorg voor eigen mensen

en milieuvriendelijkheid staan bovenaan

de prioriteitenlijst. “Dat zijn stuk voor stuk

cruciale pijlers waarop Longin Service al sinds

dag één focust”, vertelt Bert Longin. “In 1991

begonnen we als een klein ruimings- en ontstoppingsbedrijf.

Als kleine speler in een nichemarkt

hadden we snel door dat we vooral

innovatief tewerk moesten gaan om klanten

te binden en om de concurrentie met de

grote nationale en internationale spelers aan

te gaan. Intussen zijn we al een vaste waarde

Bij iedere ontwikkeling of uitbreiding van nieuw materiaal heeft Longin Service de reflex om processen te

optimaliseren.

in de petroleumsector en we mikken nu ook

steeds meer op de GWW-sector.”

Het resultaat van het recyclageproces van deze machine is maar liefst 75 %.

WATERRECYCLAGE

Zo werd innovatie al snel een onmisbaar onderdeel

van het bedrijfs-DNA. Bert Longin:

“Rond de eeuwwisseling begonnen we al intensief

na te denken over hoe we het watergebruik

tijdens de reiniging konden minimaliseren. Een

volgende stap was het gebruikte water recycleren

en hergebruiken bij een volgende reiniging.

En intussen beschikken we al over materieel

dat in staat is om water uit de afvalstoffen te

trekken. Zo ontwikkelde een trouwe fabrikant

onlangs een derde versie van een machine, op

oplegger en aangedreven door een Euro 6 motor.

Het resultaat van het recyclageproces van

deze machine is maar liefst 75 %. Uit een afvalstroom

van 100 % kunnen we dus 75 % water

halen waardoor er nog 25 % afval overblijft om

te verwerken. Dat zijn gigantische resultaten.”

58


SPECIAL RIOLERING EN ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR

Longin Service profileert zich al jaren als trouwe partner op het gebied van industriële reiniging.

TREKKERSROL

Bij iedere ontwikkeling of uitbreiding van

nieuw materiaal heeft Longin Service de reflex

om processen te optimaliseren. En die

innovatie aanpak legt het bedrijf geen windeieren,

integendeel. “Door deze manier van

werken en denken, hebben we nationaal al

voor mooie, grote klanten kunnen werken.

We kiezen zeker niet de makkelijkste weg,

maar voor ons is het een ideologisch principe

en we merken dat ook steeds meer klanten

onze aanpak toejuichen. We zullen op het vlak

van innovatie dan ook altijd een trekkersrol

blijven spelen. Het is soms wel frustrerend dat

bij grote overheidsopdrachten de prijs nog altijd

doorslaggevend is. We merken dat grote

bedrijven heel enthousiast zijn over onze innovatieve

manier van werken, maar bij overheidsaanbestedingen

vissen we vaak naast het

net omdat onze milieuvriendelijke processen

te duur zijn. Maar we sterken ons met de gedachte

dat de tijd waarbij milieuaspecten een

beslissende rol zullen spelen onvermijdelijk

komt. En dan hebben we, denk ik, een stap

voor op de concurrentie.”

DIGITALISERING

Innovatie gaat vaak hand in hand met digitalisatie.

En ook daarin neemt Longin Service

duidelijke stappen. Bert Longin: “Maar evident

is dat zeker niet. Omdat de industriële

reinigingsmarkt een betrekkelijk kleine markt

is, bestaat er geen specifiek systeem. De enige

oplossing is zelf een voorzet geven en laten

ontwikkelen, maar dat is uiteraard een kostelijk

proces. Uiteraard gebruiken we wel een

interne planningstool, gekoppeld aan het afvalstoffenregister.

En we gaan in 2023 nog een

stap verder met de implementatie van een

ERP systeem waarbij alle administratie van

boekhouding, en facturatie tot planning en

rapportage wordt gecentraliseerd.”

Bert Longin, CEO van Longin Service

'Rond de eeuwwisseling begonnen

we al intensief na te denken over hoe

we het watergebruik tijdens de reiniging

konden minimaliseren'

Kwaliteit, klantgerichtheid, zorg voor eigen mensen

en milieuvriendelijkheid staan bovenaan de

prioriteitenlijst.

Niet alleen intern, maar ook wat de reinigingsprocessen

betreft, zet de digitalisatie zich door.

“Afval verwerken blijft natuurlijk hoofdzakelijk

een mechanisch proces waarbij pompen, centrifuges,

filters, producten … het werk doen.

Maar ondertussen worden onze vrachtwagens

wel digitaal bediend. Het grote voordeel is dat

we dan kunnen programmeren zoals we zelf

willen. De pompen vragen bijvoorbeeld energie,

maar niet altijd evenveel. Dankzij een intelligent

sturingssysteem levert de motor enkel

de energie die nodig is op het juiste moment.

Dat is goed voor het milieu, maar is ook kostenbesparend.

In combinatie met onze duurzame

afvalverwerkingsprocessen zorgen wij zo

steeds voor een innovatie en milieuvriendelijke

oplossing”, besluit Bert Longin. ■

59


ADVERTORIAL

Tekst | Niels Rouvrois Beeld |Verhelst Aannemingen

PE inspectieputten toegepast in

dynamisch woon- en leefproject

Op de voormalige bedrijfssite van Saffre Frères in Oudenaarde realiseert Revive een dynamisch nieuw

woon- en leefproject. Duurzame woningen en appartementen, groene zones, nieuwe pleinen en ruimte

voor ondernemerschap vinden hun plek op een site waar ooit enkel fabriekshallen stonden. Verhelst

Aannemingen neemt in dit project de openbare werken voor zijn rekening. Voor de toezichtputten

leverde onestopshop Deschacht de BENOR-gecertificeerde en ecologisch verantwoorde PE

inspectieputten van fabrikant DS Plastics.

Appartementen, woningen, een ondernemingshub en heel veel open

ruimte. Onder de noemer Saffrou ontwikkelt Revive in Oudenaarde

momenteel een indrukwekkend woon- en leefproject. “Binnen dat

grote project staat Verhelst Aannemingen in voor alle openbare werken.

Dat betekent dus dat wij alle rioleringswerken, huisaansluitingen

en de bovenaanleg voor onze rekening nemen”, aldus David Vanhimme

van Verhelst Aannemingen.

PRODUCTINNOVATOR

Voor de inspectieputten voor de riolering werd gekozen voor de

standaard PE inspectieputten D250 en D315 van DS Plastics, on site

geleverd door distributeur Deschacht. Met de ontwikkeling van nazichtsputten

uit polyethyleen (PE) onderstreept DS Plastics zijn rol als

productinnovator. De uit één stuk gegoten inspectieputten hebben een

uitermate gunstige doorstroming dankzij een naadloze profielbodem.

Bij de gepatenteerde productiemethode komt geen verlijming meer

aan te pas en is de volledige put 100 % recycleerbaar. “Onze PE standaard

inspectieputten zijn een geschikt alternatief voor de PVC toezichtputten

en controleputten”, aldus Tom Henneman van DS Plastics.

ECOLOGISCH

PE is een heel milieuvriendelijk materiaal. In tegenstelling tot PVC dat

chloride bevat en dus een belastende productie kent. Bovendien is de

recyclage van PVC nazichtsputten moeilijk en milieubelastend. Zo’n

put bestaat vaak uit verlijmde elementen waardoor het geen zuiver

materiaal is. Ecologisch betekenen de PE nazichtsputten dus een grote

De uit één stuk gegoten inspectieputten hebben een uitermate gunstige

doorstroming dankzij een naadloze profielbodem.

Voor de toezichtputten leverde onestopshop Deschacht de BENOR-gecertificeerde

en ecologisch verantwoorde PE inspectieputten van fabrikant DS Plastics.

stap vooruit. “En dat is voor Verhelst Aannemingen zeker een belangrijk

aandachtspunt”, vertelt David Vanhimme. “Ieder project proberen

wij zo ecologisch mogelijk aan te pakken. En uiteraard proberen we

ook steeds kostenbesparend te werken. Ook op dat vlak scoren de

PE inspectieputten goed. De keuze voor PE in plaats van een ander

materiaal hebben we samen met Deschacht gemaakt. In eerste instantie

werden PP (polypropyleen) putten voorgeschreven, maar de keuze

voor PE werd door de bouwheer, de stad Oudenaarde, zonder problemen

goedgekeurd.”

60


ADVERTORIAL

Met de ontwikkeling van nazichtsputten uit polyethyleen (PE) onderstreept DS Plastics zijn rol als productinnovator.

UIT ÉÉN STUK

PVC putten worden steeds gemaakt uit een buis, gecombineerd met

een assemblage van verschillende onderdelen om tot een eindresultaat

te koen. Tom Henneman: “De PE putten daarentegen worden van

nul opgebouwd, rekening houdend met de latere functie. De profielen

worden zo volledige mogelijk uit één stuk gevormd en zijn dus geen samenraapsel

van losse elementen. De PE modellen worden gekenmerkt

door een betere profielbodem, die ongeveer al een halve buis vormt.

De doorstroming is dus veel beter dan bij PVC, waar de aansluiting niet

altijd goed aansluit op de profielbodem en er steeds een klein hoogteverschil

is waar vuil zich kan ophopen.”

'De profielen worden zo volledige

mogelijk uit één stuk gevormd en

zijn dus geen samenraapsel van

losse elementen'

Ecologisch betekenen de PE nazichtsputten een grote stap vooruit.

Verder wordt bij de PE sifonputten de sifon volledig geïntegreerd.

Door die volledige integratie kan de klep binnenin niet meer loskomen,

iets wat een vaak voorkomend probleem is bij PVC nazichtsputten.

Een ander belangrijk voordeel is dat er bij PE nazichtsputten geen

enkele verlijming nodig. Het risico op lekken is dan ook nihil. “De

naadloze profielbodem en sifons, de productie uit één stuk, de ecologische

factor, het prijsvoordeel … De voordelen van PE-inspectieputten

zijn onmiskenbaar. Uiteraard staat kwaliteit nog altijd voorop

bij Verhelst Aannemingen. En met de BENOR-gecertificeerde PE inspectieputten

kunnen

we die kwaliteit onder

de grond zeker garanderen”,

besluit David

Vanhimme. ■

61


PE INSPECTIEPUTTEN

MAKKELIJK TE PLAATSEN EN TAL VAN VOORDELEN

Bij de assemblage van onze PE inpectieputten

maken we geen gebruik van verlijming,

wat resulteert in een lekdichte garantie.

Bovendien zijn deze inspectieputten vervaardigd

uit eco-vriendelijk materiaal, met

name 100% recycleerbaar Polyethyleen.

De PE toezichtputten bieden tevens een

betere functionaliteit dankzij de naadloze

profielbodems - waardoor er geen risico op

mogelijke obstructies bestaat – en werken

we voor deze putten met geïntegreerde

sifons. Onze PE standaard inspectieputten

zijn een geschikt alternatief voor de PVC

toezichtputten en controleputten.

geintegreerd stankslot

sifon

dichtingsring

dankzij deze

innovatie

is lijmen op de werf

overbodig

lichtgewicht

materiaal

naadloze profielbodem

geen riciso voor obstructies

dsplastics.be

DS PLASTICS BELGIUM BV | Mosten 18 | Industrieterrein E17/3 | 9160 LOKEREN | +32 (0)9 280 78 80 | sales@dsplastics.be


Geothermie - Waterwinningen

03/484.40.57 I info@gsmeyers.be I www.gsmeyers.be


Tekst | Niels Rouvrois / G. Smeyers Beeld | G. Smeyers

Complexe bemaling

bij realisatie

nieuwe fabriek

in Duinkerke

Bouwbedrijf Alheembouw zal voor aardappelverwerkend

bedrijf Clarebout Potatoes uit Nieuwkerke een gloednieuwe

fabriek bouwen in de Franse stad Duinkerke. De fabriek

wordt gebouwd op een nieuw aangelegd industrieterrein

gelegen in het havengebied van de deelgemeente Saint

Georges sur l’Aa. Al van in de studiefase betrok Alheembouw

de firma G. Smeyers bij de realisatie van het project.

Voor de bemalingswerken doet Alheembouw een beroep op G. Smeyers.

64


Het nieuwe industrieterrein werd ontwikkeld

door de haven van Duinkerke, die het terrein

bouwrijp maakte. Van het natuurlijk terrein

werd eerst de teelaarde afgegraven tot op de

polderklei, waarna een droge zandaanvulling

tot op het peil +3,90 NGF werd aangebracht.

Het terrein waar de nieuwe aardappelverwerkingsfabriek

door Claerebout zal worden

gebouwd, meet ongeveer 700 lm bij 250 lm.

Voor de bemalingswerken doet Alheembouw

een beroep op G. Smeyers. Op het nieuwe

terrein werden in een eerste fase een reeks

diepsonderingen uitgevoerd. Uit de analyse

van de sondeerresultaten werd afgeleid dat

de bodem is opgebouwd uit lagen zeezand,

polderklei, fijn zand, klei, middelmatig zand,

opnieuw klei en uiteindelijk grof zand in laag

zeven. G. Smeyers kreeg de opdracht tot het

plaatsen van een aantal peilbuizen met monitoring

van de grondwaterstanden en analyse

van de samenstelling van het grondwater.

Er werden ondiepe (laag 3) en diepe (laag 5)

peilbuizen geboord voor het opmeten van de

grondwaterstand.

Er werd vastgesteld dat er op het terrein

twee verschillende watertafels voorkomen,

namelijk een ondiepe grondwatertafel in laag

3 die zich stabiliseert op peil +2,50 NGF. En

een diepere grondwatertafel in laag 5 die zich

stabiliseert op peil +1,65 NGF. De analyse van

het grondwater toonde aan dat het ondiepe

water zoet is en geen verontreinigingen bevat.

Het diepere grondwater daarentegen is

zout en bevat geen verontreinigingen, maar

wordt lichtjes beïnvloed door de getijden.

'Het terrein waar de nieuwe

aardappelverwerkingsfabriek zal worden

gebouwd, meet ongeveer 700 lm bij 250 lm'

Vervolgens werden de plannen geconsulteerd

en werden de zones waar bemaald moest

worden vastgelegd. Zo moeten er over ongeveer

50 % van de oppervlakte van het fabriek

funderingszolen gemaakt worden tot

onder het grondwaterpeil. Hiervoor is een

bemaling nodig in laag 3, die het best worden

uitgevoerd met horizontale drains. Het opgepompte

water is zoet en mag geloosd worden

in de openbare waterloop die langs het terrein

stroomt.

GROTE BUFFERTANK

Er moet op het terrein ook een grote buffertank

gebouwd worden. Hiervoor is een

bouwput nodig met een diameter van 40 m

en een diepte van 6 m onder maaiveld. Deze

bouwput zal bemaald worden met dieptebronnen.

Maar het opgepompte grondwater

is zout en mag niet geloosd worden in de

openbare waterloop. G. Smeyers kreeg tevens

de opdracht om de bemalingsstudie op

te maken voor het aanvragen van de vergunning.

Om op een snelle afhandeling en bijhorende

goedkeuring van de vergunningsaanvraag

te kunnen rekenen was het belangrijk

dat het geloosde bemalingsdebiet tijdens de

duur van de werken niet meer dan 200.000

m³ zou bedragen .

Aan de deze voorwaarden kon worden voldaan

door het water opgepompt met de dieptebronnen

uit laag 5 volledig te hervoeden in

dezelfde laag op enkele honderden meters

van de bouwput. In totaal bestond het globale

bemalings ontwerp uit ongeveer 850 lm drainagesleuf

van 4 tot 6 m diep, 8 dieptebronnen

van 23 m diep en 24 retourputten met eveneens

een diepte van 23 m. De bemalingsvergunning

is inmiddels toegekend en de werken

zijn in uitvoering.

“Het project Clarebout Duinkerke is voor

G. Smeyers een belangrijk project. Het toont

duidelijk aan dat ook voor complexe bemalingen

in het buitenland een beroep gedaan kan

worden op onze diensten”, klinkt het. ■

Op het nieuwe terrein werden in een eerste fase een reeks diepsonderingen uitgevoerd.

65


UW PARTNER IN RIOOLRENOVATIE

Bij Kumpen anticiperen we op onze toekomst door stil te staan bij één van de noden

van vandaag en morgen: het optimaliseren van onze afval- en drinkwatersystemen.

Kilometers van die leidingen bevinden zich immers in slechte staat. Onze

innovatieve renovatietechnieken kunnen de levensduur van die leidingstelsels

aanzienlijk verlengen.

SAMENWERKEN?

Bij Kumpen bent u aan het juiste adres voor duurzame renovatieoplossingen van

gas-,water- en rioleringsleidingen. We kiezen bewust voor technieken die zo

weinig mogelijk hinder en overlast met zich meebrengen, en die zowel tegemoet

komen aan de verwachtingen van de opdrachtgever als aan die van de omgeving.

Daarom maken we samen met u een juist overwogen keuze tussen uitharden met

stoom, warm water en/of UV-belichting.

ACTIVITEITEN

ROBOTTECHNIEKEN

LINERTECHNIEKEN

SPRAYTECHNIEKEN

INJECTIETECHNIEKEN

MEER WETEN?

WWW.KUMPEN.BE


PREFAB BETON PRODUCTEN

INFRA | OMGEVINGSWERKEN | BOUW

• buizen & inspectieputten

• lijnvormige elementen

• waterdoorlatende verharding

• drainerende verharding

• klassieke verharding

• oeverversterking

• metselstenen

VOOR

NA

www.alkern.be

Ieperseweg 112

8800 Roeselare

tel 051 23 24 20

info@alkern.be


Tekst | Niels Rouvrois Beeld | RDS Weighing & Safety

Complete service en uitgebreid gamma

van weeg- en veiligheidssystemen

Omwille van een sterk uitgebreid gamma onderging RDS Electronics onlangs een naamsverandering naar

RDS Weighing & Safety. Het bedrijf uit Harelbeke wil zo meer duidelijkheid scheppen voor zijn klanten en

benadrukken dat het beschikt over een compleet gamma van weeg- en veiligheidssystemen voor diverse

markten. Een onmisbare schakel in dat verhaal is het trouwe partnership met Topcon. “Voor een heel

groot stuk van ons marktsegment doen we een beroep op de meetsystemen van Topcon”, vertelt Jurgen

Gheeraert, bestuurder van RDS Weighing & Safety.

Op 13 februari 1987 kreeg RDS Electronics voet aan de grond in België

als verdeler van elektronische apparatuur in de Benelux. Het breed

aanbod breidde uit en bereikte zo klanten uit andere sectoren. Zowel

het productgamma als de interne ondersteuning bleven steeds verder

evolueren. De huidige bestuurder, Jurgen Gheeraert, nam in juni 2009

het bedrijf over en RDS Electronics groeide ondertussen uit tot een

gerenommeerd bedrijf. Het gamma bleef uitbreiden, met onder andere

recent nog de toevoeging van weegbruggen, wat leidde tot een naamsverandering

naar RDS Weighing & Safety.

WEEGBRUGGEN

Jurgen Gheeraert: “RDS Weighing & Safety is aanbieder van onboard

weegsystemen, veiligheidsoplossingen, antibotssystemen, zichtoplossingen

en sinds kort ook weegbruggen. En dat zowel voor verkoop

als verhuur. De uitbreiding van ons gamma met weegbruggen kan gezien

worden als een logische evolutie. De combinatie van onboard

weegsystemen en weegbruggen is voor onze klanten een grote meerwaarde

omdat ze dan maar bij één deur moeten aankloppen, die van

RDS Weighing & Safety. IJking van onboard weegsystemen deden we

al en ook voor weegbruggen beschikken we nu over een accreditatie.

Projectmatig kunnen we dus een totaalpakket aanbieden op het vlak

van weegsystemen. En dat is in de bouwsector, waar meten en weten

steeds belangrijker wordt, een grote troef.”

Op 13 februari 1987 kreeg RDS Electronics voet aan de grond in België als

verdeler van elektronische apparatuur in de Benelux.

“De combinatie van onboard weegsystemen en weegbruggen is voor onze klanten

een grote meerwaarde omdat ze dan maar bij één deur moeten aankloppen, die

van RDS Weighing & Safety.”

'We blijven investeren in mensen,

de organisatie en de producten

om zo onze visie waar te maken'

68


Op 13 februari 1987 kreeg RDS Electronics voet aan de grond in België als

verdeler van elektronische apparatuur in de Benelux.

WAARDEVOLLE PARTNER

Wat de meetsystemen betreft, werkt RDS Weighing & Safety al jaren

nauw samen met Topcon, gerenommeerde partner voor totaaloplossingen

op het gebied van precisieplaatsbepaling binnen de bouw en topografie.

“RDS Weighing & Safety is een bijzonder waardevolle partner

van Topcon”, aldus Bruno Van Belle, Business Manager Belux bij Topcon.

“Zij fungeren als zelfstandige distributeur binnen de Benelux van

de RDS-productlijn, gebaseerd op onze weegsystemen. Dit past perfect

binnen de Topcon-strategie om moderne technieken te ontwikkelen

en te verspreiden met behulp van een sterkte distributiepartner. En

daarin blinkt RDS Weighing & Safety echt uit. Een extra meerwaarde is

dat RDS Weiging & Safety ook mikt op de afval- en recyclage-industrie,

een marktsegment waar Topcon veel minder actief is. Wij richten ons

vooral op de verticale en horizontale bouwsector.”

LANGDURIGE KLANTTEVREDENHEID

Van inspectie en onderhoud tot herstellingen en upgrades, RDS Weighing

& Safety biedt een brede service aan zijn klanten. “Dit is volgens

ons de basis voor een langdurige klanttevredenheid. Kwaliteit en service

komen bij RDS Weighing & Safety altijd op de eerste plaats. We

blijven investeren in mensen, de organisatie en de producten om zo

onze visie waar te maken. Dit doen we door kwalitatieve elektronische

totaaloplossingen aan te bieden in nauwe samenwerking met de

eindgebruiker, volgens de vooropgestelde specificaties, tegen scherpe

prijzen en met de nodige flexibiliteit. Het zoeken naar leveranciers die

meegroeien is daar een belangrijk onderdeel van en Topcon past voor

ons perfect in dat rijtje”, besluit Jurgen Gheeraert. ■

Wat de meetsystemen betreft, werkt RDS Weighing & Safety al jaren nauw samen

met Topcon, gerenommeerde partner voor totaaloplossingen op het gebied van

precisieplaatsbepaling binnen de bouw en topografie.

69


Tekst | Armand Landman Beeld | CB Images/Rijk in Beeld/Charles Batenburg

Registratie InfraTech 2023 geopend

Veel aandacht voor

bouwen in het water

Tijdens InfraTech 2023 zal voor de eerste keer ook het congres ‘Bouwen in Water’ plaatsvinden op 19 januari 2023.

Infraprofessionals kunnen zich weer registreren voor het grootste platform voor de sector in de Benelux:

InfraTech. Na een gedwongen online-versie in 2021 gaan de deuren van Rotterdam Ahoy van 17 tot

en met 20 januari 2023 weer wagenwijd open voor de 15e editie van de vakbeurs en de bijbehorende

kennissessies en congressen.

Op InfraTech 2023 bevindt zich een nieuw

plein op de beursvloer, speciaal gericht op

de waterbouw. Het nieuwe Waterbouwplein

is een ontmoetingsplek voor alle waterbouwbedrijven

(groot en klein), die zich

onder andere bezighouden met civiele kunstwerken,

landwinning, baggerwerk, hoogwaterbescherming,

constructieve waterbouw,

havenontwikkeling en gebiedsinrichting. De

publieke sector is met eigen pleinen ook vertegenwoordigd

op InfraTech en dat maakt het

voor waterbouwbedrijven erg interessant om

rechtstreeks met hen in contact te komen.

Het Waterbouwplein ligt op een prominente

plek in in hal 1, de hal met het thema Infra en

heeft plek voor 10 organisaties die ieder een

eigen infobalie krijgen en een gezamenlijke bar.

NIEUW EILAND IN DE

WESTERSCHELDE

Tijdens InfraTech 2023 zal voor de eerste

keer ook het congres ‘Bouwen in Water’

plaatsvinden op 19 januari 2023. Dat is een

voortzetting van het eerdere congres World

Water Works, dat op 23 en 24 maart 2016

plaatsvond in Antwerpen. Het symposium behandelt

de bouw en inrichting van een nog aan

te leggen industrieel energie-eiland in of nabij

de monding van de Westerschelde. In het eiland

wordt een een waterkering in de Westerscheldemonding

opgenomen in het kader

van bescherming van het achterland met

daarbij oog voor de toegankelijkheid van de

Westerscheldehavens en een tweede Noord-

Zuidverbinding. En er is plek voor een nieuwe

zeecontainerterminal aan de zeezijde met

een offshore werkhaven en de mogelijkheden

voor het accommoderen van kerncentrale(s),

een LNG terminal, alternatieve energievoor-

70


zieningen uit zon, wind en getijde en de vestiging

van nieuwe industrie. De grote vraag

tijdens het symposium is of de kosten/batenverhouding

van grootschalige ingrepen

gunstig is. Is er behoefte aan nieuwe zeehavens

op een eiland met op- en overslagcapaciteit

voor alle soorten van lading, richting

de havens van Antwerpen, Gent, Vlissingen.

Noord-Frankrijk zal middels het Seine-Nord

Canal ook tot het achterland van deze havens

behoren.

Kern van het vraagstuk is of een waterkering

in de Westerschelde, op den duur onontkoombaar

is in het kader van veiligheid,

zeespiegelstijging en verdere economische

ontwikkelingen. Of is de schade aan de natuur

die daardoor ontstaat ontbindend? Met deze

afweging kan een duurzaam antwoord gegeven

worden op alle deelvragen waarvoor de

Westerschelde de inwoners en de industrie

van het Scheldebekken plaatst.

ANTWERPEN

Het symposium is bedoeld om ideeën te presenteren,

kennis uit te wisselen en meningen

te sonderen over een op termijn noodzakelijke

slimme herinrichting van de Westerschelde.

De mogelijke bouw van een nieuw

waterbouwkundig meesterwerk in de monding

van de Westerschelde bestaande uit een

multifunctioneel eiland met een waterkering

is een mogelijkheid. Een dam evenwijdig aan

de Zeeuwse kust met mogelijkheden voor getijdenenergie,

die een nieuw getijdengebied

voor de kust vormt is een andere.

'Op InfraTech 2023 bevindt zich

een nieuw plein op de beursvloer,

speciaal gericht op de waterbouw'

Doel is om de Westerschelde-havens betrouwbaar

toegankelijk te houden en het

achterland te beschermen tegen de stijgende

waterspiegel. Verbetering van de nautische

veiligheid op de Westerschelde om blokkades,

zoals recentelijk onder andere in het

Suez kanaal en de Elbe, te voorkomen, lijkt nodig.

Ook wordt onderzocht of de verhoging

van dijken en de bescherming van Antwerpen

tegen hoog water beperkt kan worden.

Een waterkering in de monding is immers een

klassieke oplossing.

InfraTech 2023 kent daarmee een interessante

schakel met de Belgische (water)bouwbranche.

Naast de waterbouw biedt het grootste

platform voor de infrabranche in de Benelux

tal van andere hoogste actuele thema’s, waaronder

dat ‘Mobiliteit en Logistiek’, ‘Vervanging

en Renovatie’, ‘Digitale Infra’, ‘Human Capital’

en ‘Klimaat en Verduurzaming’. Nieuw dit jaar

is ook de Infra Career Lounge, waar exposanten

van InfraTech een eigen meetingpoint hebben

om jonge talenten te ontvangen. ■

Ook deze editie is er weel veel aandacht voor innovaties.

De beursvloer van InfraTech 2019.

InfraTech is al jaren een magneet voor jong talent.

71


Tekst | Joaquim Dupont Beeld | Franki Foundations

Stabilisatieoplossingen

die steek houden

Franki Foundations gepokt en gemazeld in de diepfunderingssector draagt al meer dan een eeuw

zijn steentje bij aan grootschalige projecten. De dochteronderneming van BESIX Group is echter ook

gespecialiseerd in de stabilisatie van gebouwen, met name eengezinswoningen en kleine gebouwen.

Voor dit deel van zijn activiteiten hanteert Franki Foundations dezelfde succesformule als voor

zijn funderingswerken: een totaalaanpak en -oplossing, waardoor de klant niet met verschillende

gespecialiseerde aannemers te maken krijgt en het proces aanzienlijk versneld wordt.

De klimaatverandering veroorzaakt deze

dagen een toename van de frequentie en de

intensiteit van extreme weersomstandigheden,

waaronder uitzonderlijke periodes van

droogte en hevige neerslag. Deze verstoren

het natuurlijke proces van krimp en uitzetting

van bodemlagen als gevolg van variaties in het

watergehalte van kleigronden. Dit kan leiden

tot aanzienlijke gebouwschade, waarschuwt

Alexandre Vernieuwe, Area Manager bij Franki

Foundations: "Extreme cycli van droogte

en regenval kunnen de funderingen van huizen

en kleine gebouwen, die in het verleden

meestal op oppervlakkige strookfunderingen

werden geplaatst, ernstig verzwakken en beschadigen."

TOTAALSERVICE EN

AANPAK OP MAAT

Net als bij zijn andere activiteiten biedt Franki

Foundations een totaalservice voor stabilisatiewerken.

"Wij zijn in staat om een volledige

studie van de verticale lasten uit te voeren, te

behouden wat behouden moet worden alvorens

een technische en economische funderingsoplossing

voor te stellen en in alle veiligheid

onder bestaande gebouwen te werken

om ze te verstevigen, zelfs al is er sprake van

instabiliteit. Zo kunnen we de duurzaamheid

op lange termijn garanderen", geeft Alexandre

Vernieuwe aan.

Het bedrijf beschikt over verschillende stabilisatietechnieken.

Afhankelijk van de situatie,

past Franki Foundations micro-invasieve oplossingen

toe, die bestaan uit het boren en

Verwijdering van de strookfundering en het aanbrengen van boorgaten voor de diepfundering.

72


Boren van micropalen onder plafondhoogte.

injecteren van bijvoorbeeld polymeerharsen

via de bestaande funderingen om de inwerkende

krachten over te dragen op grondlagen

die niet onderhevig zijn aan de gevolgen

van de klimaatverandering.

Waar dit niet mogelijk is, wordt er overgeschakeld

op zwaardere diepfunderingstechnieken

die de stabiliteit van het gebouw

'Wij beschikken over oplossingen die aan elk

specifiek geval kunnen worden aangepast en

bieden een a-tot-z-service waarbij geen enkele

andere partij betrokken is'

verzekeren met behulp van nieuwe stijve

funderingselementen zoals bv. micropalen of

MEGA-palen. Deze vergen echter wel de nodige

grond- en voorbereidingswerken. "Dit

is zeker een ingrijpender proces, maar onze

totaalaanpak omvat uiteraard ook het herstel

van de oorspronkelijke toestand na onze interventie",

verzekert Alexandre Vernieuwe.

BETER VOORKOMEN

DAN GENEZEN

Franki Foundations is al meer dan een eeuw

gespecialiseerd in diepfunderingen. Hoewel

het bedrijf bekendstaat om zijn uit de

kluiten gewassen titanenwerken, is het nog

steeds beschikbaar voor particuliere stabilisatiewerkzaamheden.

Ook op die markt

profileert Franki Foundations zich immers

als een uiterst betrouwbare partner.

Alexandre Vernieuwe: "We zijn ons ervan

bewust dat particulieren door de omvang

van ons bedrijf misschien niet meteen aan

Franki Foundations denken. Desondanks

zijn wij een zeer geschikte kandidaat voor

hun vereiste stabilisatiewerken. Wij beschikken

over oplossingen die aan elk specifiek

geval kunnen worden aangepast en

bieden een a-tot-z-service waarbij geen enkele

andere partij betrokken hoeft te zijn,

wat een verademing is in vergelijking met

de situatie waarin sommige mensen belanden

wanneer zij een beroep doen op nietgespecialiseerde

bedrijven."

De ingenieur van Franki Foundations moedigt

particulieren ook aan om reeds een beroep

op hen te doen bij de eerste tekenen

van verzakking: "Want als je het te ver laat

komen, kan je woning mogelijk onherstelbare

schade oplopen. Het is natuurlijk een

cliché, maar voorkomen is altijd beter dan

genezen. Bovendien rust het huis na voltooiing

van de werkzaamheden op een diepfundering

die bestand is tegen de uitzonderlijke

weersverschijnselen die we momenteel

meemaken. We bieden bovendien een garantie

op al onze stabilisatiewerken." ■

Deze machine is aangepast aan omgevingen die

moeilijk toegankelijk zijn. Ze kan via een klassieke

deur naar binnen worden gebracht om ter plaatse

micropalen te boren.

73


ELEKTROTECHNIEK, MECHANICA EN AUTOMATISERING, MET BIJZONDERE AANDACHT

VOOR SMART CITIES EN DUURZAME OPLOSSINGEN OP HET GEBIED VAN INFRASTRUCTUUR

EN MOBILITEIT.

ONTWIKKELEN, ONDERHOUDEN EN INNOVEREN

IN DE SECTOR VAN HET OPENBAAR VERVOER,

DE SPECIALITEIT VAN INFRASTRUCTURE BIJ SPIE BELGIUM.

SPIE is een integrator van oplossingen en diensten op het gebied van elektrische, mechanische en HVAC-techniek,

energie- en communicatienetwerken. Wij combineren knowhow en hoogwaardige prestaties om u optimale

resultaten te bieden in een uitgebreide reeks technische diensten.

SPIE, een gezamenlijke ambitie

SPIE Belgium s.a.

Tweestationsstraat, 150-152 – 1070 Brussel

Tel : +32 (0)2 729 61 11

www.spie.be


THE ROAD

AHEAD IS BAD

BUT ITS FUTURE

LOOKS BRIGHT

www.taros.be


TAROS mikt grotendeels op publieke infraprojecten.

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | TAROS

Totaalpakket op

het vlak van freeswerken

en wegmarkeringen

Sinds de overname van freesbedrijf Soloc uit Moeskroen enkele jaren geleden profileert TAROS

(Tanghe Road Services) zich vandaag als full service partner voor zowel frees- en borstelwerken als

wegmarkeringen. “Als onderaannemer kunnen we onze klanten dan ook voor een groot stuk ontzorgen”,

vertelt Anthony Tanghe.

76


TAROS, geleid door Anthony en zijn vader Olivier, breidde 2 jaar geleden

het bestaande machinepark uit zodat ook het dienstenpakket

kon groeien. Anthony: “We zijn gespecialiseerd in asfaltfrezen en beschikken

over freesmachines met een uiteenlopende breedte van 0.5

m tot 2m breed en met een freesdiepte van 1 mm tot 35 cm. Verder

beschikken we ook over een borstelwagen met hoge druk installatie.”

WEGMARKERINGEN

“Wij zijn sinds kort gestart met een bijkomende divisie in wegmarkeringen”,

gaat Anthony Tanghe verder. Hiervoor hebben we een wegenverf-

en thermomachine aangekocht. Zowel qua materieel als mensen

zijn we gewapend voor de nabije toekomst.”

TAROS profileert zich vandaag als full service partner voor zowel frees- en

borstelwerken als wegmarkeringen

3D-FREZEN

Profielfrezen op basis van een vooraf bepaald en uitgetekend 3D-model

verwijdert op zijn beurt in één enkele arbeidsgang de verharding en

optimaliseert ook zowel lengte- als dwarsprofielen. Anthony Tanghe:

“Onze machines zijn uitgerust om deze bewerking uit te voeren op

basis van mm GPS of op totaalstation. Zo realiseerden we dit jaar al

twee mooie 3D-freesprojecten van 200.000 m².”

E403

TAROS mikt grotendeels op publieke infraprojecten. “En steeds als

onderaannemer, waarbij we onze klant op het vlak van frees- en borstelwerken

volledig ontzorgen, inclusief het aanbrengen van wegmarkeringen.

Zo zijn wij sinds augustus werkzaam op de E403 richting

Roeselare, voor hoofdaannemer Willemen Infra. Een groot project,

waarbij we om en bij de 50.000 ton asfalt hebben gefreesd.”

FLEXIBILITEIT

“Onze flexibiliteit, performant machinepark en ervaren team zorgen

ervoor dat wij steeds pasklare oplossingen kunnen bieden voor zowel

kleine als grote projecten. Omdat we beschikken over voldoende eigen

materieel en mensen kunnen we steeds snel op de bal spelen en

schakelen indien nodig”, besluit Anthony. ■

'Onze flexibiliteit, performant

machinepark en ervaren team

zorgen ervoor dat wij steeds

pasklare oplossingen kunnen bieden

voor zowel kleine als grote projecten'

“Wij zijn sinds kort gestart met een bijkomende divisie in wegmarkeringen.”

77


GENT DAMPOORT

De verkeersknoop aan het station Dampoort in het noorden van Gent geldt al

jaren als één van de gevaarlijkste punten in Gent én Vlaanderen.

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Sweco

Complexe en omvangrijke studie voor ondertunneling en

tramuitbreiding Gent Dampoort in volle ontwikkeling

Ingenieursbureau Sweco is door De Werkvennootschap aangesteld voor de studie en het ontwerp

van de ondertunneling van Gent Dampoort, inclusief de herinrichting van de stationsomgeving, de

verlenging van tramlijn 4, de aanleg van de nieuwe tramlijn 7. Ook een aantal betekenisvolle plekken langs

de nieuwe tramtrajecten krijgen een kwaliteitsvolle herinrichting. Dit groot en complex dossier kreeg

ondertussen de naam Gentspoort. “In mei zijn we gestart met het in kaart brengen en analyseren van

eerdere onderzoeken die in het kader van dit project gebeurden. Het plan is om medio 2024 met een

referentie-ontwerp te landen en vervolgens een aanbestedingsprocedure voor de realisatie op de markt

te brengen”, aldus Kristof Van Parys, operational manager bij Sweco.

De verkeersknoop aan het station Dampoort

in het noorden van Gent geldt al jaren als

één van de gevaarlijkste punten in Gent én

Vlaanderen. In september vorig jaar koos de

Vlaamse overheid definitief voor een ondertunneling

om de mobiliteitsknoop te ontwarren.

De Werkvennootschap, een afdeling binnen

de Vlaamse overheid gespecialiseerd in

complexe infrastructuurprojecten, werd verantwoordelijk

gesteld om het project op gang

te trekken. De studieopdracht ter waarde van

14,3 miljoen euro (excl. btw) werd toegewezen

aan Sweco.

Kristof Van Parys: “Dit is een project dat

al tientallen jaren leeft in Gent en vandaag

zijn er eindelijk budgetten vrijgemaakt voor

de studie. En dat studietraject zal Sweco nu

voltooien. We zijn sinds mei bezig met het

analyseren van eerdere afzonderlijke onderzoeken.

Zijn de resultaten nog relevant? Is er

sprake van voortschrijdend inzicht? Hiervoor

werken wij heel intensief samen met alle betrokken

stakeholders. Wij brengen momenteel

alles samen in één groot samenhangend

geheel zodat we begin 2023 kunnen opstarten

met de eerste schetsontwerpen. Uiteindelijk

is het plan om medio 2024 een DBFM-bestek

in de markt te zetten om uiteindelijk een consortium

aan te stellen voor de uitvoering van

de werken. Als onderdeel van het ontwerpproces

wordt eveneens onderzocht of onderdelen

kunnen worden afgesplitst om vooraf

uit te voeren. Deze zogenaamde quick wins

zouden versneld kunnen gerealiseerd worden

om bijvoorbeeld minder hinder te creëren tijdens

de finale werken.”

VEEL MEER DAN EEN

ONDERTUNNELING

Naast de ondertunneling van Gent Dampoort

bevat de complexe opdracht ook de

studies rond de aanleg van 10 km tramlijn,

de ondertunneling van de Heuvelpoort voor

autoverkeer en de heraanleg van een zestal

betekenisvolle plekken waaronder naast de

Dampoort ook het Sint-Annaplein en Museumplein.

Sweco is vanuit haar multidiscipli-

Kristof Van Parys, operational manager bij Sweco.

78


GENT DAMPOORT

naire expertise verantwoordelijk voor het

projectmanagement, alle technische studies,

vergunningsmanagement, stakeholdermanagement,

projectcommunicatie in samenwerking

met Connect en biedt ondersteuning

tijdens de uitvoering. Wanneer de studies zijn

afgerond en het uitvoeringsconsortium is aangesteld,

is het de bedoeling om in het voorjaar

van 2027 effectief met de werken van start

te gaan. Kristof Van Parys: “Sweco blijft als

studie betrokken bij het project van a tot z.

Dus tot en met oplevering. Het gros van onze

taken wordt nu uitgevoerd in de studiefase,

maar ook in de tenderfase staan we onze opdrachtgever

bij en de uitvoeringswerken begeleiden

we mee.”

FOCUS OP VEILIGHEID EN

MULTIMODALITEIT

De Vlaamse overheid hecht bij het project

Dampoort een groot belang aan verkeersveiligheid

én aan een doorgedreven multimodaliteit.

Met deze studieopdracht wenst

ze niet enkel een antwoord te bieden op

enkele hardnekkige mobiliteitsknelpunten in

en rond Gent, ze toont evenzeer de duidelijke

ambitie om mensen te ondersteunen in

de overstap van de wagen naar het openbaar

vervoer en de fiets. Zo moet de Dampoort

de functie van stedelijk ‘transferium’ krijgen:

een plek waar alle vervoersmodi (auto, trein,

bus, tram en fiets) op een gebruiksvriendelijke

manier samen komen. De geplande 10 km

lange tramverbinding tussen het Neuseplein,

aan de toekomstige Verapazbrug, en Sint-Denijs-Westrem

biedt een antwoord op de lang

aanslepende vraag naar een rechtstreekse lijn

tussen het noorden en het zuiden van Gent.

Met belangrijke haltes aan onder meer de stations

van Gent Dampoort en Gent Sint-Pieters

wordt dit een essentiële hefboom in de

modal shift op het Gentse grondgebied.

Ingenieursbureau Sweco is door De Werkvennootschap aangesteld voor de studie en het ontwerp van de

ondertunneling van Gent Dampoort, inclusief de herinrichting van de stationsomgeving, de verlenging van

tramlijn 4, de aanleg van de nieuwe tramlijn 7.

'Het oplossen van mobiliteitsvraagstukken en

creëren van duurzame, veilige en aangename

leefomgevingen zijn thema’s waar wij heel graag

ons steentje aan bijdragen'

De Vlaamse overheid hecht bij het project Dampoort een groot belang aan verkeersveiligheid én aan een

doorgedreven multimodaliteit.

Dit groot en complex dossier kreeg ondertussen de naam Gentspoort.

Voor Sweco is dit een project op maat. “Onze

filosofie ‘transforming society together’ vat

dit project perfect samen. Het oplossen

van mobiliteitsvraagstukken en creëren van

duurzame, veilige en aangename leefomgevingen

zijn thema’s waar onze medewerkers

heel graag hun steentje aan bijdragen. Dat

het project ons op het lijf geschreven is, betekent

niet dat er geen uitdagingen zijn. Dit

is een complex dossier, met een ingewikkelde

geschiedenis, veel gevoeligheden en

technische uitdagingen. Maar onze sterkte

is dat we alle kennis, ervaring en mankracht

in huis hebben om alle aspecten van de opdracht

tot een goed einde te brengen”, besluit

Kristof van Parys. ■

79


MATERIEEL VOOR BOUW EN INDUSTRIE

Jan de Malschelaan 9 - B-9140 Temse

Tel. +32-3-771.38.81 |info@LBV.be | www.LBV.be

Grondstoffen

met aluminium laadbakken

Zware materialen

met stalen laadbakken

Verontreinigde grond

met afgezeilde laadbakken

Asfalt

met geïsoleerde laadbakken

Slib

met afgedichte laadbakken

Ruw terrein transport

met 4x4 trekkers


CityCampus

VK expertise team(s) stabiliteit, technieken, infrastructuur, akoestiek, fire safety engineering, duurzaam ontwerp, digitale engineering

arch. Binst Architects, ORG Architecture

VK architecten+ingenieurs® is een multidisciplinair ontwerpbureau met “out of the box” en langetermijndenken in de genen. Al 70 jaar

gebruiken onze multidisciplinaire teams hun vindingrijkheid om duurzame oplossingen te ontwerpen. Bewijs daarvan zijn de vele projecten

in healthcare, industry, infrastructure en buildings. Het kantoor is uitgegroeid tot 540 medewerkers, verspreid over België, Nederland,

Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Sinds 2020 neemt VK architects+engineers opnieuw het voortouw in de sector met de introductie van haar full lifecycle aanpak: nog meer

toekomstgericht denken.

Wil je meer weten over onze aanpak? Bezoek www.vk-architects-engineers.com en ontdek meer!


Tekst | Zinkinfo Beeld | Zinkinfo

Oplossingen voor een circulaire economie

Thermisch verzinken en

duurzaam bouwen

Verzinken en circulair bouwen is als twee handen op één buik. Samen met haar zusterorganisaties in

Europa heeft Zinkinfo onder de vleugels van de EGGA (European General Galvanizing Association)

een document gepubliceerd met als titel: ‘Verzinkt Staal en Duurzaam Bouwen: oplossingen voor een

circulaire economie’.

Wat is dat eigenlijk, een circulaire economie?

Een belangrijk aspect van de circulaire aanpak

is dat er een duidelijke hiërarchie van opties

moet zijn. Er bestaan een aantal 'hiërarchische

modellen' van de circulaire economie die

de prioriteiten laten zien. Er zijn verschillende

modellen, maar de basis is hetzelfde. Daadwerkelijk

recycleren aan het einde van de levensduur

wordt dus eigenlijk als laagste prioriteit

beschouwd.

Conventioneel hebben we altijd gesteld dat

metalen circulair zijn omdat ze aan het einde

van de levensduur kunnen worden gerecycleerd

zonder verlies van eigenschappen. Dit

is waar en nog steeds erg belangrijk, maar

bij circulair denken gaat het om meer dan

dat. “We hebben in onze publicatie getracht

aan te geven wat verzinkt staal hogerop in

de hiërarchie te bieden heeft”, klinkt het bij

Zinkinfo.

HERGEBRUIK VAN VERZINKT

STAAL

Wanneer het over circulair bouwen gaat,

moet er een onderscheid worden gemaakt

tussen twee methodologieën. Enerzijds het

hergebruiken van bestaande constructies die

een tweede leven krijgen in een ander gebouw

of constructie. En anderzijds het ontwerpen

van nieuwe gebouwen of infrastructuur op

een dusdanige manier dat alle bouwonderdelen

demontabel worden ontworpen zodat ze

herbruikbaar zullen zijn in de toekomst.

HOOFDTRIBUNE IN

GRAMSBERGEN

Een bestaande Elascon-tribune werd gered

van de sloop dankzij het enthousiasme en de

besluitvaardigheid van een bestuurslid van SV

Gramsbergen, toen hij hoorde dat hun buren

uit Hoogeveen zouden verhuizen naar een

nieuw sportpark. De goede staat van de hoofdtribune

viel hem op, dus kocht hij deze voor

7.000 euro, inclusief de kosten van demontage.

De tribune werd oorspronkelijk gebouwd

in 1976. Toen besteedde het bestuur van

Hoogeveen de bouw uit voor een bedrag van

139.200 Nederlandse gulden. Als je dit omrekent

in de waarde van vandaag, komt dat overeen

met ongeveer 163.000 euro. Binnen twee

jaar stond er een prachtige 32 m lange tribune.

Uiteindelijk kost de tribune, inclusief de kosten

voor demontage en heropbouw, slechts

35.000 euro, terwijl een nieuw gebouwde tribune

minstens 200.000 euro zou hebben gekost.

Bijna alles werd hergebruikt. Het enige

decoratieve schilderwerk dat moest worden

gedaan zat aan de binnenzijde van het dak.

De Morspoort in Leiden is een mooi voorbeeld van een tijdelijke meerlaagse parkeergarage.

De uitstekende toestand van het verzinkte

staal werd tijdens de demontage bevestigd:

het was in perfecte conditie en hoefde niet

te worden herverzinkt. De overblijvende verzinkte

deklaag heeft een dikte van meer dan

100 μm en de tribune kan dus nog tientallen

jaren mee.

82


PARKEERGARAGE

MORSPOORT IN LEIDEN

De mobiliteitssector is de voorbije tien jaar

aan een razend tempo aan het transformeren.

Meer en meer steden bannen de auto uit de

binnenstad en bouwen tijdelijke parkeergarages

aan de rand van de stad, zodat mensen

vlot kunnen overstappen van auto naar openbaar

vervoer.

De Morspoort in Leiden is een mooi voorbeeld

van een tijdelijke meerlaagse parkeergarage.

De garage wordt gedurende tien jaar

geëxploiteerd door de gemeente. Mogelijk

wordt deze termijn verlengd voor een flexibele

periode van tien jaar in constructief en

beheermatig opzicht. Uiteindelijk moet het

terrein weer beschikbaar komen voor stedelijke

ontwikkeling. Door het gebruik van herbruikbare

materialen is het gebouw gemakkelijk

te demonteren, te verwijderen en elders

weer opnieuw op te bouwen

Er bestaan een aantal 'hiërarchische modellen' van de circulaire economie die de prioriteiten laten zien.

'Een belangrijk aspect van de circulaire

aanpak is dat er een duidelijke hiërarchie

van opties moet zijn'

De hele constructie van de parkeergarage

is opgebouwd uit thermisch verzinkte elementen:

kolommen, liggers, dwarsliggers en

hekwerken. De toepassing van thermisch

verzinkt staal bleek de beste keuze om een

parkeergarage te ontwerpen die na verloop

van tijd eenvoudig viel te demonteren. ■

Een bestaande Elascon-tribune werd gered van de sloop dankzij het enthousiasme en de besluitvaardigheid van een bestuurslid van SV Gramsbergen.

83


REAL-TIME

WERFOPVOLGING

Volg uw Volg werf uw live werf op live aan op de aan hand de van hand verdichtings- van verdichtings- en en

volumemetingen

Volg uw werf

met

live

Trimble

op

met

aan

Trimble

de

WorkOS.

hand

WorkOS.

van verdichtings- en

volumemetingen met Trimble WorkOS.

Gontrode Heirweg Gontrode 148b Heirweg 148b

9090 Melle9090 Melle

info@sitech-belgium.be

Gontrode info@sitech-belgium.be

Heirweg 148b

www.sitech-belgium.be

9090 www.sitech-belgium.be

Melle

Tel: +32 info@sitech-belgium.be

9 277 Tel: 16 +32 009 277 16 00


Smulders is een internationale organisatie met een

passie voor staal. We hebben meer dan 50 jaar ervaring

in de engineering, bouw, levering en montage van

complexe architectonische gebouwen, bruggen,

hoogspanningsmasten, chemische installaties en grote

constructies voor offshore windparken.

PASSIONATE ABOUT STEEL

WWW.SMULDERS.COM

SUSTAINABILITY

COUNCIL

CONCRETE

Concrete

Sustainability

Council

Verantwoord bouwen begint met CSC

www.csc-be.be


Tekst | Beliris Beeld | Beliris

Suzan Danielbrug met fanfare

ingehuldigd en geopend

Beliris, de publieke bouwexpert voor Brussel, huldigde begin oktober de Suzan Danielbrug in. Fietsers,

voetgangers en het openbaar vervoer kunnen voortaan een kortere en aangenamere route nemen over

het kanaal van Brussel, dat de Simon Bolivarlaan verbindt met de Havenlaan en de Picardstraat. Deze

brug is een belangrijke technische verwezenlijking en bevordert duurzame mobiliteit in een wijk in volle

ontwikkeling.

Dinsdagnamiddag 4 oktober werd de brug met de nodige toeters en bellen in gebruik genomen.

De 200 m lange brug is opgebouwd uit vier delen:

een hoofdoverspanning van 60 m over het

kanaal geflankeerd door twee kortere overspanningen

van 30 m over de kades en een

helling van 80 m tussen twee woongebouwen

die de verbinding maakt met de Simon Bolivarlaan.

Het bestaat uit twee verkeerszones:

een 7 m brede asfaltstrook voor het openbaar

vervoer en een 6 meter brede voetgangersen

fietserszone met een houten bekleding.

Vanaf 5 oktober zullen twee MIVB-buslijnen

de brug oversteken om het Noordstation te

bereiken: bus 14 vanuit Jette en bus 20 vanuit

Sint-Agatha-Berchem. In de komende jaren

zal ook een nieuwe tramlijn, die momenteel

door de MIVB wordt bestudeerd, van de brug

gebruik maken.

MADE IN BELGIUM

De 1.200 ton wegende staalconstructies werden

vervaardigd in een gespecialiseerd atelier

in Gent en vervolgens per binnenschip vervoerd.

De staalconstructie van het voetgangersgedeelte

werd gebouwd in een atelier in

de buurt van Kortrijk. In totaal investeerde

Beliris 9,4 miljoen euro in de werken, die over

een periode van drie jaar werden uitgevoerd

door de aannemersvereniging Jan De Nul -

Aelterman en werden ontworpen door het

studiebureau Greisch.

EEN BRUG SLAAN

Door de twee zijden van het kanaal opnieuw

met elkaar te verbinden, vergemakkelijkt de

brug ontmoetingen en brengt ze een nieuwe

dynamiek tussen de Noordwijk en Tour &

Taxis. Brusselaars en pendelaars verplaatsen

zich nu makkelijker tussen deze twee belangrijke

polen van de stad en zullen binnenkort

kunnen genieten van het toekomstige park

Allée du Kaai op de Beco- en Materialenkaai,

waarvan de werken onlangs zijn begonnen.

86


minister van Pensioenen en Sociale integratie

bevoegd voor Beliris Karine Lalieux, de minister-president

van het Brussels Hoofdstedelijk

Gewest Rudi Vervoort, Brussels minister van

Mobiliteit en Openbare werken Elke Van den

Brandt, Brussels minister van Leefmilieu Alain

Maron, burgemeester van Stad Brussel Philippe

Close en schepen van Stedenbouw en

Openbare ruimte Ans Persoons.

Fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer kunnen voortaan een kortere en aangenamere route nemen

over het kanaal van Brussel, dat de Simon Bolivarlaan verbindt met de Havenlaan en de Picardstraat.

De naam Suzan Daniel, die gekozen werd

door de Brusselaars, is een eerbetoon aan

een emblematische figuur van de Belgische

LGBTI+ gemeenschap en staat ook symbool

voor het belang van bruggen bouwen tussen

verschillende gemeenschappen.

FANFARE OVER HET KANAAL

Dinsdagnamiddag 4 oktober werd de brug

met de nodige toeters en bellen in gebruik genomen.

Op de tonen van een fanfare staken

buurtbewoners de brug voor de eerste keer

over, samen met de partners van het project,

'De bouw van de Suzan Danielbrug

draagt bij tot de vernieuwing van de

Brusselse kanaalzone tot een gezelligere plek,

die beter toegankelijk is voor het openbaar

vervoer en voor de actieve weggebruikers'

“De bouw van de Suzan Danielbrug draagt bij

tot de vernieuwing van de Brusselse kanaalzone

tot een gezelligere plek, die beter toegankelijk

is voor het openbaar vervoer en voor

de actieve weggebruikers”, vertelt minister

van Pensioenen en Sociale integratie Karine

Lalieux. “De brug vormt een extra verbinding

tussen de verschillende wijken, net zoals de

twee nieuwe fietsers- en voetgangersbruggen,

Loredana Marchi en Fatima Mernissi, die

een jaar geleden zijn ingehuldigd. De Suzan

Danielbrug zal ook een centraal element zijn

van de toekomstige herinrichting van de Materialenkaai,

door Beliris, tot een groen recreatiegebied.

Beliris bouwt zo verder aan de

stad van morgen, voor de Brusselaars en voor

alle bezoekers van onze hoofdstad.”

Ook Rudi Vervoort, minister-president van

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi,

klonk opgetogen: “Ons Kanaalgebied is 14 km

lang en doorkruist zeven Brusselse gemeenten.

Tot nog toe was het een hele uitdaging

om meer samenhang te creëren tussen de gemeenten

en wijken aan beide zijden van het

water. Met ons Kanaalplan, willen we net de

twee oevers met elkaar verbinden. De Suzan

Danielbrug speelt hierin een zeer belangrijke

rol. Ze zal verplaatsingen van en naar het

Noordstation vanop Tour en Taxis vergemakkelijken.

Dankzij Beliris, zullen zowel Brusselaars

als bezoekers beide wijken vlotter kunnen

ontdekken.” ■

Op de tonen van een fanfare staken buurtbewoners de brug voor de eerste keer

over, samen met de partners van het project

Deze brug is een belangrijke technische verwezenlijking en bevordert duurzame

mobiliteit in een wijk in volle ontwikkeling.

87


SPOREN VERDIEPEN

IN FRANSE ROTSEN?

DIJON

WEET PERFECT

WAAR DE MOSTERD

BEST GEHAALD WORDT

SORDOFF.COM

OUR FLEET OF INNOVATIVE MACHINES + OUR VERY SKILLED PEOPLE = A TRUE WIN/WIN


Belgische gecertificeerde

kwaliteit voor uw project

Op zoek naar kwalitatief geotextiel voor wegenbouw,

funderingen of waterwerken? Bontec ® NW 29 nonwoven

geotextiel is Benor-gecertificeerd en voldoet aan de eisen

van PTV type 2.5, 4.2, 4.4 en 6a.

Kies voor zekerheid en kwaliteit bij uw volgend project

en contacteer ons voor meer informatie.

Functies

Separatie • Filtratie • Versterking

BontexGeo NV

Industriestraat 39

9240 Zele – Belgique

T +32 52 457 484 / F +32 52 457 495

www.bontecgeosynthetics.com


Tekst | Infrabel Beeld | Infrabel

Digitalisering van de

seininrichting van het

spoor gaat verder

De Directeur-Generaal van Alstom Benelux en de CEO van Infrabel kondigden donderdag officieel

de bestelling aan van honderd seinketen - een investering van zo'n €20 miljoen - voor gebruik in

projecten voor de uitbreiding van bestaande seininstallaties. Deze bestelling is een onderdeel van

de verdere digitalisering die enkele jaren geleden werd ingezet ten voordele van de veiligheid en de

vlotte doorstroming van het treinverkeer. Deze bestelling zal 30 mensen voltijds tewerkstellen in het

wereldwijde expertisecentrum van Alstom in Charleroi.

Seinketen zijn cruciale spoorweginstallaties

voor een performant treinverkeer. In deze

technische cabines, langs het spoor, zit alle apparatuur

die het treinverkeer ter plaatse regelt.

Infrabel begon een paar jaar geleden met

de vernieuwing van deze kasten in het kader

van een uitgebreid digitaliseringsprogramma.

Deze vernieuwing is zowel goed voor de veiligheid

als voor de vlotte doorstroming van

het treinverkeer. Dit programma draagt ook

bij tot de vermindering van het aantal seinhuizen,

van 368 in 2005 tot 10 volledig gedigitaliseerde

seinhuizen tegen eind 2023.

Bernard Belvaux, Directeur-Generaal Alstom Benelux en Benoit Gilson, CEO Infrabel.

Seinketen zijn cruciale spoorweginstallaties voor een performant treinverkeer.

20 MILJOEN EURO

De bestelling van deze 100 nieuwe seinketen,

een investering van ongeveer 20 miljoen

euro, werd vandaag officieel bekendgemaakt

door Benoit Gilson (CEO Infrabel)

en Bernard Belvaux (Directeur-Generaal

Alstom Benelux). Het is een verdere stap

in het proces van modernisering van het

Belgische spoornet. Concreet maakt deze

bestelling deel uit van een kadercontract

dat eind 2020 werd ondertekend. Het gaat

over de levering van apparatuur voor de zogenaamde

"interlocking"-technologie (PLP).

Het is gericht op projecten voor de uitbreiding

van bestaande seininrichtingsinstallaties.

De 100 keten, samengesteld en getest

in het mondiale expertisecentrum van

90


'De digitalisering van

de seininrichting is

een essentiële stap

om van het Belgische

spoorwegnet een

voorbeeld op het

gebied van veiligheid

moet maken'

de Alstom-groep in Charleroi, zullen tegen

eind 2023 worden geleverd aan een snelheid

van maximaal drie keten per week. Vervolgens

zullen ze, in samenwerking met de specialisten

van Infrabel, langs het spoorwegnet

worden geïnstalleerd.

Bernard Belvaux, Directeur-Generaal Alstom

Benelux: "Alstom is trots om bij te

dragen tot de modernisering en digitalisering

van het spoorwegnet dat Infrabel beheert.

Deze bestelling is belangrijk voor

onze Belgische vestiging vanwege de technologische

en logistieke uitdagingen. Met dit

unieke project voor de Alstom Group heeft

onze vestiging in België haar vaardigheden

en kennis op het gebied van seininrichting

bevestigd. Deze knowhow wordt op grote

schaal geëxporteerd voor projecten over de

hele wereld.”

30 VOLTIJDSE KRACHTEN

Deze bestelling is goed voor de Belgische

economie. Dit order van de infrastructuurbeheerder

zal gedurende één jaar 30 mensen

voltijds tewerkstellen. Het gaat dan over

functies zoals engineering, ontwerp van de

keten, productie, assemblage en logistiek

(toeleveringsketen).

Benoit Gilson, CEO Infrabel : "De digitalisering

van de seininrichting is een essentiële

stap om van het Belgische spoorwegnet een

voorbeeld op het gebied van veiligheid moet

maken. Het verheugt mij bijzonder dat Infrabel

niet alleen investeert in veiligheid, maar

tegelijk ook heel wat zuurstof pompt in onze

nationale economie door een wereldcentrum

van uitmuntendheid zoals dat van Alstom in

Charleroi in leven te helpen houden.” ​ ■

De bestelling van deze 100 nieuwe seinketen, een investering van ongeveer 20 miljoen euro,

is een verdere stap in het proces van modernisering van het Belgische spoornet.

91


Tekst | Valérie Couplez Beeld | iStock

Naar meer overleg

Federale overheid heeft actieplan

voor meer circulariteit klaar

Eind december keurde de regering het nieuwe federaal actieplan voor circulaire economie goed. Een

plan dat 25 maatregelen telt die moeten stimuleren om het lineaire model van ontginnen - produceren –

consumeren in te ruilen voor een circulair. Een overzicht van de belangrijkste krachtlijnen.

Met de projectoproep ‘Belgium builds back circular’ wil de federale overheid innoverende projecten en onderzoeksactiviteiten steunen die de circulaire dimensie integreren

in vier specifieke sectoren: elektrische fietsen, windenergie, gezondheidszorg en biomimetica.

Het eerste dat u moet weten is dat er een

lange voorbereiding aan dit circulair actieplan

vooraf ging. Daarom spreekt het enkel maar

over de periode 2021 – 2024. FOD Economie

en FOD Leefmilieu fungeerden als leidende

administraties in dit dossier, met de ondersteuning

van de respectieve kabinetten van

minister van Economie en Werk Pierre-Yves

Dermagne en minister van Klimaat, Leefmilieu,

Duurzame Ontwikkeling en Green Deal

Zakia Khattabi. Het is gebaseerd op het Europese

actieplan voor de circulaire economie

voor een schoner en concurrerender Europa.

België engageert zich om in onderhandelingen

op Europees niveau steeds een ambitieuze

positie in te nemen. Het wil de draaischijf

van een Europese circulaire economie worden.

Niet als een doel op zich, maar om de

doelstellingen op vlak van milieu en welzijn te

kunnen halen. Daarbij is er ook aandacht voor

het breder kader van de strijd tegen klimaatverandering

en biodiversiteitsverlies.

Overlegplatform voor milieu-administraties

Pas in deel 4 en 5 komen de concrete maatregelen

voor België aan bod. Daarin wil men

in eerste instantie een opwaardering van het

intra-Belgisch Platform Circulaire Economie.

Dit is een overlegplatform opgezet door de

administraties van de drie verschillende gewesten.

Er zullen nu extra middelen tegenover

gezet worden om meer de dialoog aan te

gaan. Een positieve evolutie uiteraard, zeker

wanneer dit kan leiden tot een betere overeenstemming

in het regelgevend kader voor

Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Daarnaast

zouden er stappen moeten worden gezet in

het gladstrijken van de violen tussen producten

afvalregelgeving.

NAAR DUURZAMERE

PRODUCTEN

Een actieplan circulaire economie is immers

geen sinecure voor een federale overheid

die geen bevoegdheden heeft over afval. Stimulansen

moeten dan ook komen uit het

circulairder maken van producten, al van

bij hun ontwerp. Drie actiepunten staan

daarin voorop. Ten eerste moeten nieuwe

producten herstelbaar zijn. Er zou een index

moeten komen, zoals dat in Frankrijk

92


al het geval is. Daar is sinds 2021 een reparatie-index

in voege voor elektronische

producten die consumenten toont hoe makkelijk

en goedkoop apparaten gerepareerd

kunnen worden. Een tweede sleutelwoord

wordt sensibiliseren. Producenten moeten

geïnformeerd en aangemoedigd worden om

meer in te zetten op ‘product as a service’.

Ten derde wordt er gekeken naar financiële

ondersteuning voor ecodesign en de vervanging

van stoffen die in de REACH wetgeving

als zorgwekkend te boek staan door duurzamere

alternatieven. Duurzame producten

zullen in de toekomst meer en meer recycled

content bevatten. Daarom onderzoekt

de federale overheid hoe een betrouwbare

certificering kan ontwikkeld worden. Voor

recycled content enerzijds, maar ook voor

circulaire processen. Dat de juiste informatie

gebruikt wordt door producenten zal immers

impact hebben op hoe de consument

naar circulariteit kijkt.

BELGIUM BUILDS

BACK CIRCULAR

Om dat alles concreet te maken, lanceerden

de kabinetten van Dermagne en Khattabi net

voor de zomervakantie de projectoproep

'Een actieplan circulaire economie is

immers geen sinecure voor een federale overheid

die geen bevoegdheden heeft over afval'

‘Belgium builds back circular’. Daarmee wil

de federale overheid innoverende projecten

en onderzoeksactiviteiten steunen die de circulaire

dimensie integreren in vier specifieke

sectoren: elektrische fietsen, windenergie,

gezondheidszorg en biomimetica. De bedragen

lopen van 250.000 tot en met 1 miljoen

euro. De oproep word afgesloten op 31 oktober

2022.

CONCLUSIE

Dat het federale actieplan een goede basis

biedt om op weg te gaan naar een circulaire

maatschappij valt niet te betwisten. Het bevat

een kader om werk te maken van bijvoorbeeld

meer recycled content. De juiste elementen

worden dus aangestipt, de vraag blijft

nu hoe snel er geschakeld kan worden? Kan

er nog veel binnen de huidige regeerperiode

gerealiseerd worden of blijft het bij mooie initiatieven

op papier? ■

Een actieplan circulaire economie is immers geen sinecure voor een federale overheid die geen bevoegdheden heeft over afval. Stimulansen moeten dan ook komen uit

het circulairder maken van producten, al van bij hun ontwerp.

93


100% ELEKTRISCH VOOR

ALLE TOEPASSINGEN

Ons nieuwe gamma van 100% elektrische voertuigen voldoet aan alle behoeften van

professionals die in stedelijke gebieden werken. Onze voertuigen zijn inzetbaar in

emissiearme gebieden. Ze zijn aangepast aan alle beroepen en begeleiden u tot de

laatste kilometer.

www.renault-trucks.be


BOUWMAT

VAKKATERN OVER BOUWMATERIEEL & BOUWMACHINES

ZERO EMISSION

Bauma 2022

DRAADLOZE ZENDERS

Juiste aanbouwwerktuigen


SPECIAL ZERO EMISSIONN

Tekst | Hendrik De Spiegelaere Beeld | Scania/Aldo Ferrero

Alternatieve

aandrijving

De Nikola Tre komt er zowel met accu’s als met brandstofcel.

De bouwsector heeft een belangrijke taak om klimaatverandering tegen te gaan en duurzaamheid te

bevorderen met een directe vermindering van de uitstoot door dieselvoertuigen en -materieel. Onze

door allerlei omstandigheden snel veranderende maatschappij zorgt voor grote onzekerheid, want

bepaalde vaststaande pistes blijken nu op los zand gebaseerd.

Het wordt moeilijk om een sluitend TCO te

bekomen met de verschillende alternatieven

voor de dieselmotor: elektrische aandrijving

met accu’s of brandstofcellen en de alternatieve

brandstoffen zoals biodiesel, HVO, aardgas

(CNG/LNG), biogas en -opnieuw- waterstof.

Aan elk van deze alternatieven kleven ernstige

nadelen, die er in elk geval voor zullen zorgen

dat het er niet goedkoper op wordt.

Trucks de grote voortrekkers, bij de lichte bedrijfsvoertuigen

Fiat Professional en Iveco.

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

Wat door velen als dé uitkomst werd aanzien,

blijkt ook steeds meer omstreden.

De grote nadelen zijn de aankoopprijs van

de elektrische voertuigen, de oplaadtijden,

de actieradius, de levensduur, capaciteit en

In Europa heeft Volvo Trucks het grootste

gamma elektrische trucks op accu’s. Bij de

lichte bedrijfsvoertuigen heeft nagenoeg elk

merk nu al één of meerdere elektrische modellen

in het programma.

Ten opzichte van de elektrische aandrijving

met accu’s kunnen met waterstof enkele

doorslaggevende nadelen wel uitgeschakeld

AARDGAS (CNG/LNG)

Eén van de pistes die veelbelovend leken, heeft

door de oorlog in Oekraïne en de onzekerheid

van de bevoorrading met aardgas een flinke

knauw gekregen. De prijs per liter voor aardgas

in een minimumtijd verviervoudigd. Het

grote prijsvoordeel van het rijden op gas is

dus verdwenen. De goede eigenschappen van

aardgas, vooral dan biogas zonder gebruik van

fossiele grondstoffen, blijven wel. In de vrachtwagenwereld

zijn vooral Iveco, Scania en Volvo

'In vergelijking met fossiele diesel levert Neste

MY Renewable Diesel tot wel 90 % CO 2

-reductie'

recyclingmogelijkheden van de accu’s en het

hogere eigengewicht van het voertuig (dus

minder laadvermogen). Daar komt nog bij

dat een oplaadbeurt nu al meer kost dan

een tankbeurt.

worden. Dankzij een brandstofcel gevoed

door waterstof kan het tanken nagenoeg even

snel gebeuren als met een gewone verbrandingsmotor.

Andere pluspunten zijn de grotere

autonomie en een lichtere en compactere

96 |


SPECIAL ZERO EMISSIONN

constructie wat een winst betekent voor het

laadvolume en het laadvermogen.

Hyundai was in Europa de eerste om een

elektrische truck met brandstofcel te introduceren.

Op de IAA deed ook de Nicola Tre

zijn intrede. De andere merken rekenen op

een introductie de komende jaren.

Meerdere constructeurs commercialiseren

reeds lichte bedrijfsvoertuigen op waterstof,

waaronder Stellantis (Citroën, Fiat, Opel,

Peugeot), Renault (joint-venture met Plug Power

onder de naam Hyvia).

Een hekel punt bij waterstof blijft evenwel de

productie van de brandstof zelf, want daar is

zeer veel energie voor nodig. Alleen ‘blauwe’

waterstof (geproduceerd met kernenergie)

en ‘groene’ waterstof (geproduceerd met

hernieuwbare energie) zijn koolstofneutraal.

LNG heeft door de stijgende gasprijzen flinke klappen gekregen.

ANDERE ALTERNATIEVEN

Waterstof kan net als diesel en aardgas ook

rechtstreeks gebruikt worden als brandstof in

een aangepaste dieselmotor. Testen lopen bij

verschillende constructeurs.

Toch is er al een alternatief waarvoor het

voertuig niet moet aangepast worden, dat uitstekende

milieuprestaties biedt en waarvoor

de distributie-infrastructuur moeiteloos kan

aangepast worden en dat is HVO. Een voorbeeld

is Neste MY Renewable Diesel. Neste

MY Reneweble Diesel is een met waterstof

behandelde plantaardige olie (HVO100). In

vergelijking met fossiele diesel levert Neste

MY Renewable Diesel tot wel 90 % CO 2

-

reductie. Neste MY is geschikt voor alle dieselmotoren;

zonder aanpassing aan wagenpark

of infrastructuur en dus zonder extra investering.

Neste MY Renewable Diesel is gebaseerd

op de gepatenteerde NEXBTL-technologie die

het mogelijk maakt hernieuwbare diesel van

topkwaliteit te maken uit vrijwel alle soorten

plantaardige olie en afvalvetten. ■

Is elektriciteit nu wel de gedroomde oplossing?

| 97


SPECIAL ZERO EMISSION

Tekst | Hendrik De Spiegelaere Beeld | Renault Trucks

Elektrisch gamma: nu ook

de zware vrachtwagens

Renault Trucks is al jaren een koploper met elektrische aandrijving. Voorbeelden daarvan zijn de

elektrische Master en Trafic (vanaf 2023) en de elektrische varianten van de D en D-Wide. Dit

programma wordt nu aangevuld met de zware vrachtwagens in elektrische versie E-Tech van de T en C.

De Renault Trucks E-Tech T en C zijn voortaan

in voorbestelling beschikbaar bij de

Renault Trucks-filialen in Europa. De productie

van de Renault Trucks E-Tech T en C zal

eind 2023 starten in Bourg-en-Bresse.

OP MAAT SAMENGESTELD

Om te voldoen aan de talrijke vereisten van

het regionaal vervoer en de stedelijke bouwsector

kunnen de Renault Trucks E-Tech T en

C op maat worden samengesteld en besteld

met twee of drie elektromotoren met een gecombineerd

vermogen tot 490 kW.

De klant heeft tevens meerdere opties voor

de tractiebatterijen, want de Renault Trucks

E-Tech T en C worden naar keuze uitgerust

met vier tot zes packs lithium-ion batterijen

met een vermogen van 180 tot 540 kWh. Het

'SRenault Trucks ontwikkelde voor het hele

gamma van elektrische voertuigen een volledig

ecosysteem voor koolstofvrij transport'

volledig opladen kan gebeuren met wisselstroom

(AC) tot 43 kW of met gelijkstroom

(DC) tot 250 kW. Eén laadbeurt volstaat dan

om met de trucks tot 300 km af te leggen. Interessant

is dat die autonomie door een tussentijdse

snelle laadbeurt (250 kW) van een

uur kan verlengd worden tot 500 km.

VOOR ELK TYPE WERK

In de bouwsector worden vaak opbouwtypes

gebruikt waarvoor een krachtafnemer noodza-

kelijk is, zoals kippers, laadkranen, betonmixers,

container afzetsystemen en dergelijke meer.

Van huis biedt Renault Trucks een oplossing

voor de E-Tech T en C met drie types krachtafnemers

(PTO Power Take Off): elektrisch, elektromechanisch

of op de versnellingsbak.

De Renault Trucks E-Tech T en C met een

treingewicht van 44 ton zijn er als 4x2 en 6x2

trekker (lange cabine en een wielbasis van

3.900 mm) of als vrachtwagenchassis in 4x2 of

6x2 versie en de voor de bouw zeer interessant

8x4 tridem versie. Hier is er keuze uit

een korte of lange cabine en elf wielbasissen

van 3.900 tot 6.700 mm.

Met een gamma van de Master Z.E. tot de E-Tech C en T heeft Renault Trucks

een elektrisch voertuig voor elke toepassing.

DIENSTVERLENING VOOR

OPTIMALE PRESTATIES

Elektrische voertuigen vergen dan misschien

minder onderhoud, maar Renault Trucks

heeft voor een serene exploitatie toch een

aangepast gamma diensten voorzien. De

Renault Trucks E-Tech T en C worden gedekt

door het voorspellend onderhoudscontract

‘Start & Drive Predict’, dat het mogelijk

maakt om de gezondheid van de batterijen en

slijtageonderdelen op te volgen, onverwachte

stilstand van de wagen te voorkomen en onderhoudsinterventies

te groeperen en te optimaliseren.

Bovendien zijn de Renault Trucks

E-Tech T en C compatibel met Optifleet, een

software voor vlootbeheer met tal van mogelijkheden.

Renault Trucks Financial Services

biedt daarnaast een ruime keuze aan financierings-

en verzekeringsoplossingen op maat

van de transportbehoefte.

98 |


SPECIAL ZERO EMISSION

Renault Trucks ontwikkelde voor het hele

gamma van elektrische voertuigen een volledig

ecosysteem voor koolstofvrij transport

dat concreet vorm krijgt in een begeleiding op

maat van de transporteurs bij hun energietransitie,

van de studie en analyse van de behoeften

tot de opvolging van de implementatie en het

gebruik. Deze volledige studie omvat bijvoorbeeld

de tool ‘Range simulator’, waarmee de

experts van Renault Trucks het verbruik van

het voertuig zo dicht mogelijk bij het werkelijke

gebruik analyseren, rekening houdend

met het gps-tracé van de ronde, het weer, de

evolutie van het nuttig laadvermogen en het

gebruik van hulpmiddelen. Dankzij de resultaten

van deze simulatie kan Renault Trucks de

transporteur het juiste rijbereik bieden voor

zijn elektrische vrachtwagen. ■

De D en D-Wide Z.E. zijn een populaire keuze bij de overstap naar elektrische aandrijving.

In 2023 wordt het gamma compleet met de E-Tec C en T.

| 99


Waregem

Kabeljauwstraat 20

8790 Waregem

T 051 63 43 31

F 051 63 52 73

info@vangaever.be

Lummen

Klaverbladstraat 13a

3560 Lummen

T 013 26 10 20

F 013 26 10 22

lummen@vangaever.be

Sint-Pieters-Leeuw

Bergensesteenweg 830

1600 Sint-Pieters-Leeuw

T 02 356 20 71

F 051 63 52 73

splw@vangaever.be

WWW.VANGAEVER.BE


SPECIAL ZERO EMISSION

Tekst | Pieter de Mos Beeld | Mecalac

Antwoord op vraag naar

compacte knikladers

Het gamma knikladers van Mecalac is uitgebreid met zes modellen. Dit MCL-gamma is een reactie op

de groeiende vraag naar kleine, multifunctionele knikladers in landbouw-, verhuur- en bouwsector. Dat

Mecalac ook op milieugebied voorop loopt liet het tijdens Bauma zien met een compleet ecosysteem

van drie relatief grote elektrische machines.

Mecalac wordt in onze regio vertegenwoordigd door Ahlmann Nederland

uit Ammerzoden. Beiden zien een toenemende vraag naar compacte

knikladers, die steeds vaker andere types machine gaan vervangen.

Dat mede omdat ze veelzijdiger inzetbaar zijn, wendbaarder

en veiliger. Het nieuwe Mecalac Compact Loader (MCL) gamma

omvat zes modellen, van 1,74 tot 2,85 ton. Vier daarvan hebben

standaard een lange giek voor landbouwactiviteiten, twee een

korte giek voor het bouwsegment. Ahlmann Nederland voert

de volgende drie modellen:

De MCL2 met wielmotortransmissie is zeer wendbaar. Als kleinste

in het MCL-gamma levert hij maximale prestaties. Er is keuze uit een

canopy of cabine.

De MCL4+ met zijn 18,4 kW motor biedt een uitstekend compromis tussen

compactheid en hefvermogen. Dankzij het lage transportgewicht is

hij prima op een aanhangwagen te vervoeren. De plus-versie is speciaal

op de bouw gericht. Zijn korte arm biedt een hogere kieplast.

'Compact loaders gaan steeds

vaker andere types machine

vervangen, omdat ze veelzijdiger

inzetbaar zijn, wendbaarder en

veiliger.'

Tijdens Bauma presenteerde Mecalac een Eco-systeem van

middelgrote elektrische machines voor graven, laden en transporteren.

De MCL8 heeft als sleutelwoorden: forse kracht, grote storthoogte en

flink hefvermogen. Deze grootste kniklader in het MCL-gamma staat

sterk bij laden, verplaatsen en aandrijven van hydraulische aanbouwdelen.

ZERO EMISSION ECOSYSTEM

Genoeg kleine elektrische machientjes tegenwoordig, maar waar zijn

de grotere? Als antwoord daarop presenteerde Mecalac tijdens Bauma

een ecosysteem van drie middelgrote elektrische machines voor graven,

laden en transporteren. De 1000 liter es1000 zwenklader, de 11

tons e12 graafmachine en de 6 tons ed6 dumper sluiten goed aan bij de

emissievrije wensen van binnenstedelijke bouwers. Tegelijkertijd werd

M-Power geïntroduceerd: een mobiele oplossing voor stroomvoorziening.

Met zijn opslagcapaciteit van 300 kWh vervangt hij de traditionele

dieselgenerator. Mecalac liet berekenen dat het drietal op jaarbasis

een CO 2

-besparing van 64 ton kan opleveren. ■

Het nieuwe Mecalac Compact Loader (MCL) gamma

met gewichten van 1,74 tot 2,85 ton.

101


SPECIAL ZERO EMISSION

Tekst | Pieter de Mos Beeld | Bobcat en Pieter de Mos

Bobcat presenteert ’s-werelds eerste elektrische compacte rupslader

Bauma: krachtige laders

en compacte verreiker

De twee krachtigste laders, de S86 en T86, plus de kleinste verreiker die Bobcat ooit bouwde, de

TL25.60. Dat is de eerste oogst van Bauma 2022. Op technologisch gebied vraagt de Super Flow-functie

onze aandacht. Echte primeur wordt ’s werelds eerste volledig elektrische compacte rupslader, de T7X.

“Veel van de Bobcat-producten die op Bauma worden gepresenteerd,

zullen voor het eerst te zien zijn in Europa. De afgelopen drie jaar hebben

we ons portfolio al aanzienlijk uitgebreid, maar op Bauma gaan we

nog een stapje verder”, zei Gustavo Otero, voorzitter Doosan Bobcat

EMEA. Op de stand (FN.817) zijn onder meer de nieuwste Bobcatladers

op wielen en op rupsbanden te zien. Waaronder als echte primeur

de T7X. Er zijn nog niet veel specificaties van vrijgegeven, dat

gebeurt naar verwachting pas op de Bauma, waar s-werelds eerste volledig

elektrische compacte rupslader zijn publieksdoop krijgt.

BIJNA GEEN VLOEISTOFFEN

“Opvallende eigenschap van de elektrische T7X is het feit, dat er

bijna geen vloeistoffen in de machine aanwezig zijn. De traditionele

hydraulische werkgroep is geheel vervangen door een elektrisch

aandrijfsysteem, bestaande uit elektrische cilinders en elektrische aandrijfmotoren.

De enige vloeistof in de machine is ongeveer vier liter

milieuvriendelijke koelvloeistof”, aldus Joel Honeyman, vice-voorzitter

Global Innovation bij Bobcat.

De T7X heeft een nominaal bedrijfsvermogen van 1.374 kg en is volledig

emissievrij. Zijn lithium-ion accu van 62 kWh moet tot vijf uur

continu stroom kunnen leveren. Dat wordt gedeeltelijk mogelijk gemaakt

door een lastgevoelig vermogensbeheersysteem. Dit verlaagt

automatisch het vermogen tot het benodigde niveau voor de uit te voeren

taak. Bobcat gaat er prat op de fabrikant te zijn met het omvangrijkste

programma laders. Volgens vicepresident product management

Michael Vought gaat het inmiddels om 54 modellen.

'Op de Bauma 2022, die van 24

tot 30 in oktober in München wordt

gehouden, presenteert Bobcat

meerdere nieuwe producten en

technologische ontwikkelingen.'

TWEE NIEUWE LADERS

De nieuwe schranklader S86 op banden en de compacte rupslader T86

uit de R-serie vervangen de eerdere 700- en 800-modellen uit de M-

serie. De Bobcat S86 en T86 zijn de krachtigste compacte laders die

het bedrijf ooit heeft geproduceerd. Dat danken ze aan het grotere

vermogen van zowel de motor als het hydraulische systeem. Beide

Full-electric lader T7X is bij Bobcat de echte Bauma-primeur. Opvallende

eigenschap is het nagenoeg ontbreken van vloeistoffen in deze machine.

Een kijkje achter de motorkap van de elektrische T7X: dat ziet er heel anders uit

dan we zijn gewend.

102 |


SPECIAL ZERO EMISSION

De S86 en T86 zijn de krachtigste compacte laders die Bobcat ooit heeft geproduceerd.

machines zijn voorzien van de beproefde Stage V-conforme 3,4 liter

Bobcat-motor die 78 kW (105 pk) bij 2600 tpm levert. Als optie is een

cabine verkrijgbaar met speciale ruiten van polycarbonaat, waardoor

geen beschermingsrooster nodig zijn.

Opvallende feature zijn drie verschillende opties voor de hulphydrauliek.

Er is een standaard debiet van 87 l/min voor toepassingen zoals

laden/verplaatsen of voor het bedienen van aanbouwdelen, die

een laag debiet vereisen. Bobcat biedt daarnaast twee aanvullende

functies op basis van de nieuwe EDC-pomp (Electronic Displacement

Control): een High Flow-functie met 138 l/min en de nieuwe Super

Flow-functie.

Met die nieuwe Super Flow-functie is een 15 tot 20 % hogere productie

mogelijk met de bestaande aanbouwdelen. Dat wordt mogelijk

gemaakt door een debiet van maar liefst 159 l/min. Daarnaast wordt

deze optie geleverd met een nieuw aansluitblok met een vijftal koppelstukken,

waarmee de grotere ¾-inch snelkoppelingen en ¾-inch

aanbouwdeelleidingen zijn te gebruiken.

MEEST COMPACTE VERREIKER

Wie de kleinste verreiker van Bobcat kent, de 5 tons TL26.60, kan zich

wellicht moeilijk voorstellen dat het allemaal nog kleiner kan zonder veel

toe te geven in prestaties. Bobcat presenteert op de Bauma de TL25.60,

een nog compactere verreiker in de nieuwe R-series. Kan de TL26.60

circa 2,6 ton tot maximaal 5,8 meter hoogte heffen, bij de TL 25.60 is

dat vergelijkbaar: 2,5 ton tot maximaal 6 meter. Voordeel is daarentegen

dat de nieuwkomer iets compacter is (1,84 m breed en 1,92 m hoog)

en daardoor nog beter kan manoeuvreren in beperkte ruimtes. Wel is

zijn cabine even ruim als die van grotere modellen. Het lage zwaartepunt

moet zorgen voor optimale stabiliteit. Ook de nieuwste technologische

snufjes uit grotere machines vinden we terug: Flex Drive, bakschudden

en giekzweefstand, naast de hydrostatische transmissie, flow-sharing en

Bob-Tach koppeling voor aanbouwdelen. ■

Met de nieuwe Super Flow-functie is een 15 tot 20 procent hogere productie

mogelijk bij gebruik van de bestaande aanbouwdelen.

Bobcat presenteert op de Bauma de TL25.60, de allerkleinste

maar niettemin behoorlijk krachtige verreiker in de R-series.

| 103


Jij bent een klasse apart

Het is prachtig om een echte vakman aan het werk te zien.

Dankzij jouw jarenlange ervaring is het gereedschap een

verlengstuk van jouw handen geworden. Met een gedurfde visie

en het juiste materieel maak je van elke klus een meesterwerk.

OPMERKING: VOLG ALTIJD DE INSTRUCTIES EN DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN VAN DE FABRIKANT.

BEZOEK VOOR MEER DETAILS WWW.BOBCAT.COM

NL_MEX_Sculpture_Bouwmat_BE_197x130(3).indd 1 27.09.2022 14:58:05

AUTOMATISCH SMEERT HET BESTE

Minder onderhoud en

onderhoudskosten

Minder stilstand door

dynamische smering

Verhoogde efficiency

en uptime

Verbeterde veiligheid

Minder onderhoudskosten en stilstand, verbeterde efficiency en veiligheid

Automatische smeersystemen van Groeneveld ® en BEKA ® hebben bewezen de levensduur van onder meer lagers

te verlengen in vergelijking tot handmatig smeren. Dit resulteert in een aanzienlijke kostenverlaging van het

onderhoud, vermindert de stilstandtijd van machines en verbetert de algehele efficiency en veiligheid van

uw machinepark.

WWW.GROENEVELD-BEKA.COM


Verkoop – Herstel en Verhuur

www.lecarbo.be

Lecarbo BVBA

Kasteelstraat 2

8980 Geluveld

T verhuur - administratie 0479 52 62 67

T verkoop - service 0478 54 44 35

E info@lecarbo.be


SPECIAL ZERO EMISSION

Tekst | Pieter de Mos Beeld | genoemde machinemerken

Wegblijvers hadden ongelijk op ‘s werelds grootste materieelvakbeurs

Bauma in teken van de

emissievrije bouwplaats

De driejaarlijkse materieelvakbeurs Bauma werd dit keer niet zoals gebruikelijk in april gehouden, maar

vanwege Corona pas eind oktober. Na het extra lange wachten vonden de ruim 3100 exposanten van

over de gehele wereld het echt spannend om hun noviteiten te presenteren. Niet zonder reden: de

meeste noviteiten hadden vooral betrekking op elektrificatie van het machinepark. Echt nieuw daarbij is,

dat nu ook meerdere grote machines met een Zero Emissie aandrijving verkrijgbaar zijn.

Bauma 2022 was zoals gebruikelijk weer geheel

uitverkocht en het totale expositieoppervlak

van hallen en buitenterrein besloeg

maar liefst ongeveer 85 voetbalvelden. Het

aantal bezoekers was iets minder dan in 2019

omdat, zoals viel te verwachten, de Russische

en Chinese delegaties het grotendeels lieten

afweten. Dat gold overigens ook voor sommige

zeer bekende merken.

Het was een veel gestelde vraag: komt Caterpillar

nu wel of niet naar de Bauma. Het

antwoord was verrassend tweeledig: nee,

Caterpillar kwam niet. Ja, alle machines van

Caterpillar waren gewoon te zien, want ze

werden uitbundig tentoongesteld door Zeppelin

Baumaschinen, de dealer van Caterpillar

in Duitsland. Ook Volvo Construction Equipment,

Caterpillar, JCB, JLG Industries, Metso

Outotec en CNH Industrial, bekend van merken

zoals Case en New Holland, lieten deze

editie verstek gaan, vaak omdat ze andere manieren

hebben gevonden om met hun klanten

contact te houden.

Opmerkelijk genoeg waren er ook merken

die juist groter dan ooit uitpakten. Zo breidde

Liebherr uit van 60 naar 70 expositieplek-

Bauma 2022 was zoals gebruikelijk weer geheel uitverkocht en het totale expositieoppervlak van hallen en buitenterrein besloeg maar liefst circa 85 voetbalvelden.

106 |


SPECIAL ZERO EMISSION

ken en was de stand van het Japanse Tadano

‘groter dan ooit’ dankzij de overname in 2019

van de Demag mobiele kraanactiviteiten van

Terex. De Duitse bekistings- en steigerspecialist

Peri spande de kroon door een volledige

beurshal van 4200 vierkante meter af te

huren, enerzijds voor allerlei live-demonstraties,

anderzijds voor gezellige feestavonden.

ELEKTRISCHE MACHINES

WORDEN STEEDS GROTER

De vraag naar bouwplaatsen met nul uitstoot

heeft een enorme innovatie teweeggebracht,

zoveel werd op Bauma wel duidelijk.

Die innovatie betreft in eerste instantie

elektrische machines. Wat meteen opvalt is

dat het steeds vaker ook gaat over de grotere

machines en dan niet omgebouwd, maar

rechtstreeks vanaf de fabriek. Dat begint bij

middelgrote graafmachines en wielladers en

loopt tot aan imposante hijskranen, boorinstallaties,

overslagkranen en dergelijke. Het is

een welgekomen en spannende ontwikkeling

na de stroom elektrische minigravers en compacte

laders van de afgelopen jaren.

Ook in de recyclingsector zien we steeds

meer (deels) elektrisch aangedreven machines.

Zo ontwikkelde Sennebogen samen met

projectpartner Cronimet de 30-tons elektrische

overslagmachine 825 Electro Battery en

laat bijvoorbeeld ook Keestrack zich niet onbetuigd.

Onder de strijdkreet ‘Sluit aan bij de

e-volutie’ wordt via een hybride vorm steeds

meer overgestapt op volledige Zero-drive. ❯

De Franse fabrikant Mecalac presenteerde een compleet Ecosysteem

van elkaar aanvullende elektrische machines.

'Het zijn de grote hijskranen, boorinstallaties,

heistellingen en dergelijke die qua uitstoot

moeten worden ingetoomd. Dat begint al aardig

te lukken, zagen we tijdens Bauma'

De T7X rupslader is een leuke elektrische eersteling van Bobcat.

Het prototype van de elektrische wiellader waarmee Caterpillar in 2019 al op de

Bauma stond.

| 107


SPECIAL ZERO EMISSION

MECALAC TOONT COMPLEET

ECOSYSTEEM

De Franse fabrikant Mecalac presenteerde

een compleet Ecosysteem van elkaar aanvullende

elektrische machines. Het omvat

de 11-tons graafmachine op banden e12, de

zwenklader es1000 met zijn 1000 liter bak

en de 6 tons wieldumper ed6. Het Ecosysteem

wordt ondersteund door M-Power,

een on-site laadoplossing met hoog vermogen.

De drie middelgrote machines zijn volgens

Mecalac “de juiste maat voor stedelijk

bouwterrein”.

ELEKTRISCHE RUPSLADER

PRIMEUR BOBCAT

De T7X elektrische rupslader was een leuke

eersteling van Bobcat. Zijn lithium-ion accu

van 62 kWh kan hem tot vijf uur continu aan

de gang houden dankzij het lastgevoelig vermogensbeheersysteem.

Interessant is dat er

bijna geen vloeistof in de machine aanwezig

is, op één liter milieuvriendelijke koelvloeistof

na.

Sennebogen ontwikkelde samen met projectpartner Cronimet de 30 tons

elektrische overslagmachine 825 Electro Battery.

NOG MEER (KLEINE)

SPANNENDE NIEUWTJES

Zeppelin showde een viertal prototypes van

de elektrische machines waarmee Caterpillar

nog steeds stoeit en die ook al in 2019 op de

stand stonden. Het is nog steeds niet duidelijk

wanneer ze beschikbaar komen. Het gaat om

twee graafmachines en twee wielladers waarmee

zes tot acht uur op één lading gewerkt

moet kunnen worden.

Hitachi vierde het 50-jarig Europese jubileum

onder andere met de ZX55U-6 EB, een

compacte 5 tons accugraafmachine met korte

zwenkstraal, zodat hij ook prima binnen is te

gebruiken. Hij kan op accu en via de kabel op

netstroom werken.

Uit de ZERO-reeks demonstreerde Keestrack de B5e ZERO-kaakbreker. Zonder geïntegreerde verbrandingsmotor

wordt hij uitsluitend door elektromotoren aangedreven.

Manitou bekroonde tijdens Bauma de mediacampagne

over elektrische energie met een

preview van maar liefst zeven nieuwe elektrische

modellen.

Komatsu presenteerde de eerste elektrische

aangedreven wiellader en de eveneens elektrische,

immens grote mijnbouwgraafmachine

PC4000-11, als onderdeel van de missie

om te voldoen aan de voor 2030 en 2050

gestelde wereldwijde verlagingsdoelen van

CO 2

-emissie.

Gomaco Corporation Inc. verraste ons met

de eerste elektrische slipformpaver, de CC-

1200e. Die kan acht uur achtereen betonstroken

plaatsen en is op afstand te besturen.

SPANNENDE HIJSKRANEN EN

BOORINSTALLATIES

Bouwplaatsen emissievrij maken lukt niet met

enkel de ombouw van minigravers. Het zijn de

grote hijskranen, boorinstallaties, heistellingen

en dergelijke die qua uitstoot moeten worden

ingetoomd. Dat begint al aardig te lukken.

ELEKTRISCHE 80 TONS

RUPSHIJSKRAAN

Tijdens Bauma toonde het Japanse Sany ’s met

de SCE800TB-EV werelds eerste volledig batterij-aangedreven

telescoopkraan op rups. In

deze 80 tonner met een tot 47 meter uitschuifbare

vierdelige hoofdmast is de dieselmotor

vervangen door een watergekoelde 282 kWh

LFP batterij (Lithium-ijzerfosfaat) en een 206

kW elektromotor. Dat maakt hem niet alleen

milieuvriendelijker, maar ook stiller en zelfs

krachtiger. Sterk punt is dat hij 8 uur ononderbroken

kan doorwerken. Opladen kan via

standaard AC/DC. Het AC-laden ondersteunt

16A/32A/63A/125A meervoudige laadmodi. Bij

het DC-snel laden is 240 kW mogelijk en dat

betekent: volledig opladen binnen 2 uur.

VERWISSELBARE ACCUBOXEN

Het zal geen toeval zijn dat ook PV-E Crane

tijdens Bauma als noviteit de EC80 presenteerde,

een elektrische 80 tons rupshijskraan

met vakwerkgiek. Het is nu eenmaal

een populaire gewichtsklasse. Bijzonder is

de door Urban Mobility Systems (UMS) ontwikkelde

aandrijflijn met verwisselbare accu-

108 |


SPECIAL ZERO EMISSION

boxen van 130 of 195 kWh. Die worden in

een extern laadstation opgeladen en maken

continu doorwerken mogelijk. Zowel de eerste

EC80 als de vergelijkbare 160 tons EC160

zijn al aan Nederlandse aannemers verkocht.

Er komen twee series: die met telescoopgiek

(ECT) krijgt hijsvermogens van 65, 70, 80 en

120 ton. Die met vakwerkgiek (EC) 80, 90,

100, 135 en 160 ton. Inmiddels wordt volgens

PV-E Cranes ook gewerkt aan een imposante

elektrische 250 tonner.

'De meeste noviteiten

hadden vooral

betrekking op

elektrificatie van het

machinepark’

LIEBHERR: “ZERO EMISSION,

FULL POWER”

De klimaatrevolutie vraagt om aandrijfconcepten

in de bouw die de uitstoot van broeikasgassen

verminderen. Liebherr lanceert daarom

zes nieuwe ‘unplugged’ machines. De elektrische

aandrijving heeft geen plaatselijk stopcontact

nodig en de batterijvoeding moet dezelfde

prestaties leveren als conventionele machines.

Het gaat om de heistellingen LRH 100.1 en

LRH 200, boorinstallaties LB 25 en LB 30, plus

rupskranen LR 1130.1 en LR 1160.1.

Echte Bauma-primeur is een drie-assige mobiele

kraan met een hybride aandrijving. De

LTC 1050-3.1 heeft nog een conventionele

Stage IV dieselmotor die op HVO kan draaien

en wordt ingezet voor zowel het rijden op de

weg als voor kraanwerkzaamheden. Eenmaal

op de werkplek aangekomen en aangesloten

op het elektriciteitsnet komt de nieuwe ontwikkelde

power unit met 72 kW sterke elektromotor

tot leven.

BOORINSTALLATIE, TRILHAMER,

POWERPACK

Dieseko wist tijdens Bauma de aandacht te

trekken met drie forse noviteiten. De eerste

is de samen met een klant ontwikkelde

Woltman 90DRe elektrische boorinstallatie.

Uniek uitgangspunt hierbij is elektrificatie op

basis van capaciteitsvraag, waarop patent is

aangevraagd. Hij weegt circa 100 ton en zijn

makelaar is 36 m hoog. Tweede noviteit is de

ontwikkeling van een elektrisch-hydraulische

trilhamer. Dat bleek niet gemakkelijk, dus met

trots werd de PVE 24VMe trilhamer met 24

kgm excentrisch moment en variabel moment

getoond. Derde noviteit is de elektrohydraulische

eHPU power pack. Deze PVE 600e

maakt gebruik van onafhankelijke oliestroomsystemen

(600 l/min bij 320 bar) die worden

aangedreven door vier elektromotoren.

Het Japanse Sany toonde als primeur de 80 tons

SCE800TB-EV, werelds eerste volledig batterijaangedreven

telescoopkraan op rups.

HYUNDAI TOONT

GRAAFMACHINE MET

WATERSTOFCEL

Terwijl bijna alle merken zich richten op elektrificatie,

kiest Hyundai Construction Equipment

een eigen weg. De 14 tons mobiele conceptgraafmachine

HW155H wordt namelijk

aangedreven door een waterstofbrandstofcel.

Die is volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant beter

geschikt voor grotere bouwmachines dan

lithium-ion accu's. Hyundai heeft al langere tijd

praktijkervaring opgedaan met bedrijfsvoertuigen

op waterstof en is ervan overtuigd, dat waterstof

op de lange termijn een voortrekkersrol

zal spelen op het gebied van hernieuwbare

energiebronnen. Het enige wat deze machine

uitstoot is water. De waterstof wordt naast de

cabine aan de rechterkant van de machine opgeslagen

in hogedruktanks. De HW155H kan 8

uren achtereen in bedrijf zijn. In circa 20 minuten

is de tank weer geheel gevuld. ■

PV-E Crane presenteerde als noviteit de EC80, een

elektrische 80 tons rupshijskraan met vakwerkgiek.

Bijzonder aan de EC80 is de door Urban Mobility Systems (UMS) ontwikkelde aandrijflijn

met verwisselbare accuboxen.

| 109


Wij kopen uw machines

Wij kopen en verkopen voor u

Bel of mail:

0468 59 93 23

johan@jacalis.be

TYPE MACHINES DIE

WE KOPEN

- Graafmachines

- Tractoren

- Verreikers

- Wielladers

- Compactladers

- Vrachtwagens

CARGO-LIFT

COMPACT EN STEVIG HAAKARMSYSTEEM

Hydropneumatische

disselvering

Elektrohydraulische

bediening met

bedieningskastje

in de cabine

Hydraulische

vergrendeling

Vastgeboute haak

EU

G OEDKEURIN G

SCAN ME

15B

joskin.com


All ready

Electric

Zware ladingen. Geen uitstoot van uitlaatgassen.

De Volvo FM, FMX en FH Electric trucks elimineren de uitstoot van CO 2

, minimaliseren geluid

en luchtvervuiling en maken regionaal vervoer met hoge capaciteit mogelijk, ook in gebieden

met strenge geluidsniveaus en emissievoorschriften. Om de overstap naar elektromobiliteit te

vereenvoudigen, worden de trucks aangeboden samen met oplossingen voor het laden, routeen

range planning, energiestatus en meer.

Volvo Trucks. Driving Progress


SPECIAL ZERO EMISSION

De FMX Electric voor elektrische mobiliteit op de werf.

Tekst | Hendrik De Spiegelaere Beeld |Volvo Trucks

Compleet elektrisch

gamma en sterke service

Volvo Trucks heeft voor de ondernemers uit de bouwsector het breedste gamma aan elektrische trucks:

van de compacte FL en FE via de FM en FH tot de veelzijdige FMX. Bovendien zet Volvo Trucks niet

alleen in op elektrische voertuigen maar koppelt dat ook aan een bijzonder sterke service. Volvo Trucks

wil nog sterkere partnerschappen uitbouwen met de klanten en hun mobiliteit garanderen.

Met de Volvo FL, FE, FH, FM en FMX Electric is Volvo Trucks volledig

klaar om een snelle verschuiving naar duurzamer transport in de

hand te werken en de elektrificatie van zwaar wegtransport gevoelig

te versnellen.

Voor dat gamma zware bedrijfsvoertuigen introduceerde Volvo

Trucks een nieuwe, vijfde generatie van zwaardere batterijen voor

een nog betere actieradius. Het gamma werd bovendien nog uitgebreid

met meer wielbasisopties, meer cabine-uitvoeringen en meer

configuraties, zoals 4x2 en 6x4 trekkers. Interessant voor de bouw

worden tevens de 4-assers met tridem achterasopstelling die voorgesteld

zullen worden in 2023.

VOOR ALLE TOEPASSINGEN

Met de FL, FE, FM en FH Electric heeft de klant een bijzonder ruime

keuze voor bevoorrading van werven. Komt er meer zwaar werk op

het werfterrein zelf bij kijken dan is de FMX in zijn talrijke versies het

Volvo Trucks ondersteunt de ondernemers actief in hun overstap

naar elektrische mobiliteit.

112


SPECIAL ZERO EMISSION

aangewezen werktuig. Alle elektrische Volvo varianten worden inmiddels

in serie geproduceerd en zijn dus leverbaar, in tegenstelling tot

verschillende concurrenten die nog altijd in de testfase verkeren.

FL EN FE VOOR DE STAD EN OMGEVING

Met de Volvo FL en FE Electric kan Volvo Trucks een complete reeks

elektrisch aangedreven vrachtwagens aanbieden voor werkzaamheden

in de stad. Dit biedt mogelijkheden voor nieuwe vormen van samenwerking

met steden die zich richten op het verbeteren van de luchtkwaliteit,

het verminderen van verkeerslawaai en het voorkomen van

files in de spits. Commerciële activiteiten kunnen namelijk met weinig

lawaai en zonder uitlaatgassen 's ochtends vroeg of 's avonds laat worden

uitgevoerd.

De Volvo FL Electric is een vrachtwagen met een MTM van 16 ton. De

aandrijflijn bestaat een elektromotor van 185 kW vermogen (130 kW

continu) en een maximumkoppel van 425 Nm en een Volvo transmissie

met twee versnellingen. Voor de energieopslag worden lithium-ion

batterijen gebruikt met een capaciteit van 100 tot 300 kWh. Actieradius

tot 300 km.

'Volvo Trucks wil nog sterkere

partnerschappen uitbouwen

met de klanten en

hun mobiliteit garanderen'

De Volvo FE Electric wordt in diverse modellen aangeboden voor verschillende

soorten transportopdrachten. Bijvoorbeeld met de Volvocabine

met lage instap die in- en uitstappen gemakkelijker maakt en de

chauffeur een uitstekend overzicht geeft over het omringende verkeer.

De MTM van de Volvo FE Electric is 27 ton en de aandrijflijn omvat

twee elektromotoren van 370 kW (260 kW continu) vermogen en 850

Nm koppel en een Volvo transmissie met twee versnellingen. De lithium-ion

batterijen met een capaciteit van 200–300 kWh zorgen voor

een actieradius van 200 km.

DE ZWARE JONGENS

De zware FM, FMX en FH vrachtwagens voor de regionale transporten

bouwsector hebben een bruto treingewicht tot 44 ton en zijn verkrijgbaar

in twee chassishoogtes, verschillende wielbases en met diverse

configuraties met twee, drie of vier assen.

Hier worden drie elektromotoren gecombineerd met de I-Shifttransmissie

voor een uniek aandrijfgeheel, waarbij de beproefde I-

Shift-transmissie van Volvo Trucks een unieke nieuwe schakelstrategie

kreeg, op maat van de elektrische aandrijving. Afhankelijk van het model

bedraagt het rijbereik maximaal 440 km met één laadbeurt.

VLOTTE TRANSITIE NAAR E-MOBILITEIT

Naast de elektrische vrachtwagens biedt Volvo Trucks ook een compleet

ecosysteem van service-, onderhouds- en financieringsoplossingen,

die speciaal voor transporteurs werden ontwikkeld om een eenvoudige

en snelle overgang naar geëlektrificeerd transport te ondersteunen.

Voor transporteurs is het immers belangrijk dat de overgang naar elektrische

vrachtwagens geleidelijk en vlot kan gebeuren. ■

4-assige elektrische trucks met tridemstel zoals dit conceptvoertuig volgen in 2023.

113


SPECIAL ZERO EMISSION

Tekst | Roel van Gils Beeld | Fundex Equipment

Emissieloos funderen met

multifunctionele funderingsmachine

Elektrificatie is een hot item bij machinebouwers. Generiek bouwmaterieel is over het algemeen relatief

eenvoudig te elektrificeren. In de wereld van de grote funderingsmachines ligt dat anders. Daar brengt

Fundex Equipment binnenkort verandering in. Op de Bauma wordt ’s werelds eerste grote elektrische

funderingsmachine gepresenteerd voor het serieuze werk. De F4800E is gebaseerd op de eerder dit

jaar gelanceerde ‘standaard’ F4800 met maximaal 50 meter makelaar en 500 kNm boorkoppel over de

gehele lengte.

De F4800 is een recente ontwikkeling van

Fundex Equipment, bedoeld als antwoord op

de toenemende vraag naar langere paallengtes

in de markt. De machine is multifunctioneel

inzetbaar voor diverse boor- en heimethodes

evenals voor soil-mixing, damwand

drukken en trillen. Met het oog op de toekomst

bouwt Fundex nu ook aan de F4800E.

Want, behalve multifunctioneel inzetbaar,

leent de basismachine van de F4800 zich voor

meerdere energiebronnen. “Het ombouwen

van een graafmachine gaat net wat makkelijker

dan het elektrificeren van een grote funderingsmachine,

waar veel grotere vermogens

worden gevraagd”, stelt Arjan Roubos,

salesmanager bij Fundex Equipment terecht.

De F4800E wordt groots gepresenteerd tijdens Bauma 2022.

Fundex MYRIX.

SCHAKELEN TUSSEN

ENERGIEBRONNEN

Uitgangspunt bij het ontwerp van de F4800E

vormt het in de toekomst kunnen schakelen

tussen verschillende energiebronnen in

de bouwput. “We weten nu nog niet wat de

toekomst ons gaat brengen: een groot batterijpack,

netvoeding, brandstofcel of iets

anders”, zegt John Brakman, salesmanager

bij Fundex Equipment. “Daarom zijn we tot

een ‘be ready, be flexible’ concept gekomen.

De basismachine is compleet elektrisch uitgevoerd

met onder andere elektrische lieren,

permanent magneetmotoren van Danfoss,

elektrisch aangedreven pompunits voor

de hydrauliek en een accupakket. Dat alles

verstaan we onder het ‘be ready’ gedeelte.

Het is slechts een kwestie van een stroombron

eraan koppelen en de machine kan

volledig emissieloos zijn werk doen.” Maar

114


SPECIAL ZERO EMISSION

MYRIX

Sinds enige tijd maakt Fundex Equipment via

het online portaal MYRIX onder meer alle

machine- en paaldata inzichtelijk voor zijn

klanten. “Met het oog op de nieuwe F4800E

voegen we daar binnenkort een Energy &

Emission dashboard aan toe”, vervolgt Roubos.

“De hoeveelheid energie die benodigd

is, is geheel afhankelijk van het paalsysteem.

Door al deze data te vergaren en te analyseren,

kunnen we heel goed inschatten

welke vermogens nodig zijn voor een vergelijkbaar

ander project.” Brakman vult aan:

“In de toekomst gaat het Energy & Emission

dashboard gebruikers helpen om de benodigde

energie in te plannen om zo efficiënt

mogelijk de dag door de komen. Een specifieke

nieuwe ontwikkeling binnen MYRIX en

volledig geënt op het zoveel mogelijk emissieloos

kunnen funderen.”

Parallel aan de F4800E ontwikkelt Fundex ook een CD20E in de compacte range,

die eveneens op Baumawordt gepresenteerd.

De F4800E wordt groots gepresenteerd

tijdens Bauma 2022. “Er is al behoorlijk

wat interesse vanuit de markt in dit prestigeproject”,

zegt Roubos. “Logisch ook,

want CO 2

-reductie vormt een belangrijke

pijler bij de gunning van projecten.” Parallel

aan deze F4800E ontwikkelt Fundex

ook een CD20E in de compacte range,

die eveneens op Bauma wordt gepresenteerd.

En daar blijft het niet bij… “We

hebben alle kennis in huis om dit soort

concepten te ontwikkelen vanaf de eerste

schets tot aan het daadwerkelijk bouwen

en het servicen. En dat allemaal onder

één dak. Houdt ons dus in de gaten!” ■

'Op de BAUMA wordt ’s werelds eerste grote elektrische

funderingsmachine gepresenteerd voor het serieuze werk'

dat laatste is nu nog een ‘dingetje’. “Dergelijke

stroomvoorzieningen zijn er niet in elke

bouwput. Het ‘be flexible’ gedeelte wordt als

eerste ingevuld door een generatorset met

compacte dieselmotor die de elektrische

machine voedt. De generatorset vult het accupakket

op de basismachine aan, waarmee

piekbelastingen opgevangen worden (peakshaving).

Deze configuratie zorgt overigens

ook al voor een bijna 25% lager energieverbruik.

Zodra er andere energiebronnen beschikbaar

komen, kunnen we daar met het

flexibele gedeelte van de F4800E heel snel

op inspelen. Hierdoor heeft de klant een

hoge return on investment.”

Be ready, be flexible.

115


MT 625E

Met de nieuwe MT 625e verreiker, biedt

MANITOU u een veilige oplossing voor alle

soorten werkterreinen, zelfs de meest beperkte:

Geen uitstoot en laag geluidsniveau

Maximale veiligheid

Intuïtief dashboard

VERMINDER UW

UITSTOOT,

UW NORMEN

VERHOGEN.

Tot een volledige

werk dag

2 soorten opladen:

standaard of snel opladen

2

Batterijen:

25 kWh of 33 kWh

VERHUUR VERHUUR EN EN VERKOOP EN VERKOOP VAN VAN VAN RIJPLATEN RIJPLATEN SCHOTTEN

SCHOTTEN

Stalen Stalen Stalen rijplaten rijplaten 5.000x1.000x10mm 5.000x1.000x10mm 5.000x1.500x10 5.000x1.500x10 of 15mm

of 15mm

of 15mm

Kunststof Kunststof rijplaten rijplaten Diverse Diverse Diverse afmetingen afmetingen en uitvoeringen

en en uitvoeringen

Dragline Dragline schotten schotten Lengtes Lengtes Lengtes van van 5.000 van 5.000 tot 5.000 7.000mm tot 7.000mm tot 7.000mm Diktes Diktes van Diktes van 70 tot van 70 200mm

tot 70 200mm

tot 200mm

Schrijnwerkerslaan Schrijnwerkerslaan 5 - Industriezone 5 - 5 - Industriezone De Zaat De - Zaat 9140 De - Zaat 9140 Temse - 9140 Temse - Tel. Temse - 03/710 Tel. - 03/710 Tel. 50 03/710 00 50 - info@stalenrijplaten.be 00 50 - 00 - info@stalenrijplaten.be - www.stalenrijplaten.be

- - www.stalenrijplaten.be


De vier vernieuwde brandstofmodellen MT 735, MT 935, MT 1135 en MT 1335 hebben een hefhoogte tussen 7 en 13 meter.

Tekst | Pieter de Mos Beeld | Manitou

MT 735, MT 935, MT 1135 en MT 1335 hebben capaciteit van 3,5 ton

Bauma-primeur: viertal

verbeterde verreikers

Naast de vele vooraf aangekondigde vernieuwingen verraste Manitou ons tijdens Bauma met de

lancering van vier vernieuwde starre verreikers. Het zijn alle vier brandstofmodellen en ze hebben een

hefhoogte tussen 7 en 13 m. De eerste leveringen staan gepland voor eind 2023.

De vernieuwde MT 735, MT 935, MT 1135 en

MT 1335 hebben een capaciteit van 3,5 ton.

De MT735 en MT 935 maken gebruik van een

koppelomvormer en hebben een hefhoogte

van 7 respectievelijk 9 m. De motor levert 55

kW (75 pk) vermogen.

De modellen MT 1135 en MT 1335 worden

aangeboden met twee transmissieversies:

koppelomvormer of hydrostatisch. Daarbij is

keuze uit twee motoropties met een vermogen

van 55 kW (75 pk) of 73,4 kW (100 pk).

Deze modellen hebben een forse hefhoogte

van 11 respectievelijk 13 m. Dankzij hun compacte

afmetingen - totale breedte is 2,28 m

inclusief de voorstabilisatoren - kunnen ze

prima in krappe ruimtes werken. In ruw terrein

komt de kantelbeveiliging van pas.

'De lager geplaatste voorruit van de nieuwe

cabine zorgt voor beter (dus veiliger) zicht

op de lading wanneer de giek omlaag is.'

VERBETERD ZICHT

OMHOOG EN OMLAAG

Het zwevende vorkenbord is smaller en robuuster

geworden. Dat zorgt samen met de

lager geplaatste voorruit van de nieuwe cabine

voor beter (dus veiliger) zicht op de lading

wanneer de giek omlaag is. Dit maakt ook het

koppelen van aanbouwdelen gemakkelijker.

Een nieuw schuin dakrooster zorgt daarbij in

elke hefpositie voor optimaal zicht op de lading.

Het dashboard is hetzelfde als in de rest

van het gamma: een Harmony-display en de

mogelijkheid om de bedieningsknoppen bij

de armsteun te verplaatsen (dubbele schakelknoppen).

De MT 1135 en MT 1335 zijn standaard

uitgerust met een automatische parkeerrem,

Easy Step toegang naar de cabine en

een oranje veiligheidsgordel.

AUTOPOWER-SYSTEEM

Het Autopower-systeem zorgt bij de hydrostatische

transmissie voor hoge prestaties.

Het motortoerental is tijdens giekbewegingen

automatisch via de joystick aan te passen. Manitou

claimt een Lagere TCO dankzij centrale

smering en snelle toegang tot de giekonderdelen

aan de achterkant. Op alle modellen is

een Start & Stop-optie mogelijk.

Tabel met belangrijkste specificaties van de vier vernieuwde verreikers van Manitou.

Om het transport te vergemakkelijken is

een vorkbevestigingssysteem beschikbaar.

Bovendien zijn alle modellen in een container

te vervoeren zonder de wielen te hoeven

verwijderen. ■

117


Tekst en beeld Avant Machinery

Werk efficiënter met

de juiste aanbouwwerktuigen

Samen met de 45 Avant-centra in België en Nederland organiseert Avant Machinery de verkoop,

verhuur en service van Avant-knikladers en Leguan-spinhoogwerkers. Zo is er altijd een Avant-center op

maximum 25 km rijden. Dubbel voordeel: u bespaart op uw verplaatsingen en uw beschikbare werktijd

rendeert maximaal dankzij uw Avant-krachtpatser.

De opdrachten van een tuin- en groenprofessional zijn elke dag anders.

Daarom hebt u voordeel bij een flexibel inzetbare Avant-oplossing met

het juiste toebehoren. Een echte alleskunner. Zo behaalt u sneller en

efficiënter het beste resultaat. “We helpen honderden tuinaannemers

en groenprofessionals, dus wij begrijpen hun noden en wensen. De klepelmaaier,

gazonontluchter, onkruidborstel en overtopfrees behoren

steevast tot hun favorieten”, klinkt het.

De Avant-klepelmaaier is er met een werkbreedte van 1.200 mm tot

1.500 mm. Ze werken met hamers en - optioneel - met Y- of L-klepels.

De combinatie van glijplaten en het Optifloat-zweefsysteem garandeert

dat u een perfect contact met de bodem bewaart.

De Avant-gazonontluchter heeft 12 rijen snijbladen met elk 10 messen

over een werkbreedte van 1.500 mm. De afstandhouders op de

vier steunwielen bepalen de werkhoogte. De mechanische steunpoten

houden het dek en de bladen van de grond tijdens de stockage. Via de

handige afdekkap kunt u de messen gemakkelijk reinigen.

De hydraulische Avant-onkruidborstel is speciaal ontworpen voor pesticidevrije

onkruidbestrijding. U kunt de stalen borstel manueel instellen

op drie posities: links, rechts of vooraan. De juiste en constante

werkhoogte bepaalt u via het centrale steunwiel.

De Avant-overtopfrees heeft een werkbreedte van 1.200 mm tot

1.500 mm. De hydraulische motor zorgt voor een directe aandrijving

van de frees-as. De gebogen bladen frezen efficiënter. De tanden van

de verticale nivelleerhark houden stenen en puin weg van de messen.

De werkdiepte kunt u traploos instellen tot 150 mm.

Ook benieuwd hoe Avant u kan helpen sneller en efficiënter te werken?

Ontdek de details van de doordachte machines op www.avanttecno.com/be/aanbouwwerktuigen.


Met een flexibel inzetbare Avant-oplossing mét het juiste toebehoren behaalt u sneller én efficiënter het beste resultaat.

118


‘We helpen honderden

tuinaannemers en

groenprofessionals,

dus we begrijpen

hun noden en wensen’

De opdrachten van een tuin- en groenprofessional zijn elke dag anders.

Hij heeft dus baat bij een échte alleskunner.

119


SMART

PARTNERSHIP

Graafarm 260 met

afstandsbediening

AVANT Machinery

Tiensesteenweg 240

3800 Sint-Truiden

011 68 78 65

info@avantmachinery.be

www.avantmachinery.be

Martens Traktor

Kipdorpstraat 52

3960 Bree

089 46 05 20

info@martens-traktor.be

www.martens-traktor.be

Maes

Turnhoutsebaan 212

2460 Kasterlee

014 85 01 62

info@maes-nv.be

www.maes-nv.be

Maes

Bredaseweg 1

2322 Hoogstraten

03 314 32 07

info@maes-nv.be

www.maes-nv.be

Willemen

Herman De Nayerstraat 2

2549 Kontich

015 32 30 30

info@willemen-nv.be

www.willemen-nv.be

Willemen

Atealaan 7

2270 Herenthout

014 26 18 97

info@willemen-nv.be

www.willemen-nv.be

Grondboor

Allebosch

Hondsbergstraat 15

1540 Herne

054 56 60 25

info@allebosch.be

www.allebosch.be

Qualimandjaro

Zonneke 6

9220 Hamme

052 48 12 50

info@qualimandjaro.be

www.qualimandjaro.be

Tuboma

Gentstraat 198

9700 Oudenaarde

055 33 03 31

info@tuboma.be

www.tuboma.be

Sleuvengraver

Frank Afschrift

Beentjesstraat 32

9850 Nevele

09 371 82 93

info@frankafschrift.be

www.frankafschrift.be

Dedobbeleer Machines

Aalstsesteenweg 52b

9506 Geraardsbergen

054 24 45 01

info@dedobbeleerverhuur.be

www.dedobbeleerverhuur.be

Herssens-Tollenaere

Pereboomsteenweg 47

9180 Moerbeke-Waas

09 346 86 51

her-to@skynet.be

www.her-to.be

Eurotrading Mortier

Torhoutbaan 181

8480 Ichtegem

050 21 73 60

info@eurotradingmortier.be

www.eurotradingmortier.be

Vandaele Machinery

Stationsstraat 128

8780 Oostrozebeke

056 67 40 11

info@vandaele-machinery.be

www.vandaele-machinery.be

Masschelein

Pluim 21

8550 Zwevegem

056 75 65 23

info@masscheleinbvba.be

www.masscheleinbvba.be

Betonmengbak


ENGCON

BELGIUM!

Wenst u informatie te bekomen over onze

tiltrotators, volautomatische snelwissels,

werktuigen en overige oplossingen om uw kraan

ENGCON

nog effectiever te maken, aarzel dan niet contact

met ons op te nemen of kijk op onze website!

BELGIUM!

Wenst u informatie te bekomen over onze

tiltrotators, volautomatische snelwissels,

werktuigen en overige oplossingen om uw kraan

nog effectiever te maken, aarzel dan niet contact

met ons op te nemen of kijk op onze website!

engcon Belgium BVBA

Kardinaal Mercierplein 2, 2800 Mechelen

Tel. +32 493 43 72 98 of +32 480 65 88 65

www.engcon.com | belgium@engcon.com

engcon Belgium BVBA

Kardinaal Mercierplein 2, 2800 Mechelen

Tel. +32 493 43 72 98 of +32 480 65 88 65

www.engcon.com | belgium@engcon.com

Made in Belgium

since 1989

ALS DE GROOTTE ER ECHT TOE DOET

SUPRATEQ TW78

4.3 inch

Bezoek ons

op de

BAUMA 2022

München

Onze nieuwe, 33 centimeter brede zender met meer dan voldoende ruimte

voor uw eigen combinatie van bedieningselementen voor de draadloze

besturing van complexe hydraulische, mobiel of industriële machines.

Bruikbaar met verschillende BUS-systemen en voorzien van een groot,

4.3” kleurenscherm voor gedetailleerde, grafische retourinformatie. De

noodstop is onafhankelijk gecertificeerd en voldoet aan de SIL3, PLe+Cat3

normering.

www.gebroedersgeens.be

Tel. +31 (0) 70 - 419 41 20

info@teleradio.nl

TELERADIO.NL

SAFE • SMART • STRONG


Tekst | Pieter de Mos Beeld | Tele Radio

Specialist radiografische systemen toonde in München de Panther T29-12 en SupraTEQ TW78

Bauma: twee nog betere

draadloze zenders

Tijdens materieelvakbeurs Bauma presenteerde Tele Radio een tweetal nieuwe draadloze zenders: de

SupraTEQ TW78 heupzender met groot kleurenscherm en mede daardoor nog betere interactie en

de PLd-gecertificeerde handzender Panther T29-12. Die heeft 12 knoppen en kan daarmee in totaal 24

verschillende functies aansturen.

De draadloze afstandsbedieningen van Tele Radio zijn er voor een veelheid aan

toepassingsgebieden en van compacte handzenders tot interactieve heupzenders.

Met meer dan 3.000 standhouders en ongeveer een half miljoen bezoekers

wordt Bauma algemeen beschouwd als de grootste internationale

vakbeurs ter wereld voor de industrie en bouwmachines. Hal

A2 was gericht op digitale en sensorische techniek en dat bleek de

juiste plek voor Tele Radio om het brede assortiment van draadloze en

radiografische systemen te presenteren. Tele Radio levert universele,

draadloze afstandsbesturingen en maatwerkoplossingen voor industriële

aandrijvingen en besturingen. Het gaat om robuuste en betrouwbare

systemen met geavanceerde software voor eenvoudige installatie,

een hoge mate van flexibiliteit en instelbare gebruiksparameters. Met

recht: Safe, Smart, Strong. Dat geldt ook voor de beide nieuwe afstandsbedieningen.

IN TOTAAL 24 FUNCTIES AANSTUREN

Binnen het assortiment van industriële afstandsbedieningen is de range

van Tele Radio’s drukknophandzenders uitgebreid met de breed toepasbare

Panther T29-12. Die heeft 12 knoppen en kan daarmee in totaal

24 verschillende functies aansturen. Dat maakt het mogelijk om

De Panther T29-12 maakt het mogelijk om machines met meer geavanceerde

besturingsfuncties te bedienen, zoals afsleepwagens, graafmachines, agrarische

toepassingen enzovoort.

122 |


machines en apparaten met meer geavanceerde besturingsfuncties te

bedienen, zoals afsleepwagens, graafmachines, agrarische toepassingen

enzovoort. De robuuste Panther T29-12 is PLd-gecertificeerd, heeft

een bereik tot wel 700 m en een verwisselbare en oplaadbare lithiumion

batterij waarmee men ruim 150 uur achtereen kan werken. Met

behulp van de instellingenmanager kan de zender naar wens worden

geprogrammeerd. Erg handig is de ‘replace function’. Hiermee is stilstand

bij zenderuitval te voorkomen doordat tijdens de werkzaamheden

eenvoudig en snel van zender kan worden gewisseld.

GROTER KLEURENSCHERM

VOOR BETERE INTERACTIE

De nieuwe SupraTEQ TW78 heupzender komt tegemoet aan de toenemende

vraag naar een betere interactie bij de bediening van grote

machines, installaties, hijskranen en voertuigen. Hij is speciaal ontwikkeld

voor de veeleisende mobiele en industriële hydraulieksector, waar

de grootte van het scherm vaak belangrijk is voor het tonen van gedetailleerde

feedbackinformatie. De SupraTEQ TW78 beschikt daarom

over een 4,3 inch groot kleurenscherm dat tevens vloeiender animaties

biedt, met minder flikkering dankzij de dubbele buffering van het

grafisch geheugen. De zender is PLe/SIL3/CAT3 gecertificeerd, biedt

maatwerkopties, werkt op de wereldwijde 2,4 GHz frequentie, is voorzien

van Duplex communicatie en heeft een IP 65 beschermingsgraad.

Heupzender SupraTEQ TW78 heeft een 4,3 inch groot kleurenscherm voor

vloeiender animaties, met minder flikkering dankzij de dubbele buffering van het

grafisch geheugen.

'Overal waar veiligheid belangrijk

is worden de robuuste en

gecertificeerde producten van

Tele Radio ingezet'

De SupraTEQ TW78 is voorzien van Hot swapping technologie, hetgeen

inhoudt dat de zender niet uitvalt tijdens het wisselen van een van

beide batterijen. Met twee vervangbare, oplaadbare Li-ion batterijen

wordt uitval door een lege batterij voorkomen.

De nieuwe SupraTEQ TW78 heupzender komt tegemoet aan de toenemende

vraag naar een betere interactie bij de bediening van grote machines, installaties,

hijskranen en voertuigen.

HOOGSTE VEILIGHEIDSNIVEAU

De draadloze afstandsbedieningen van Tele Radio zijn er voor een

veelheid aan toepassingsgebieden: van procesbesturing, de offshore en

geautomatiseerde toegangssystemen tot scheepvaart en de bediening

van kranen en lieren etc. Kortom, overal waar veiligheid belangrijk

is worden de robuuste en gecertificeerde producten van Tele Radio

ingezet. Zo zorgt de combinatie van PLd/PLe met het Cat3 veiligheidsniveau

ervoor, dat de zenders zeer geschikt zijn voor werkzaamheden

met een hoog veiligheidsrisico, zoals heffen en hijsen van zware ladingen.

Hierbij biedt de noodstopfunctie extra zekerheid.

De breed toepasbare Panther T29-12 is compact en handzaam en kan met zijn 12

knoppen in totaal 24 verschillende functies aansturen.

Als enige in Nederland voorzien van het officieel, extern gecertificeerde

SIL3, PLd en PLe veiligheidsniveau. Om het hoogste veiligheidsniveau

te garanderen worden de producten door een erkende keuringsinstantie

onafhankelijk geïnspecteerd. De certificaten zijn altijd op

aanvraag beschikbaar. ■

| 123


Tekst | Armand Landman Beeld | Weber MT

Emissieloos stampen, trillen of walsen met WeberMT

Verdichtingsmachines

elektrisch aangedreven

Met het oog op de Bauma legt het Duitse Weber Maschinentechnik dit jaar de focus op

trilplaten, -stampers en -walsen met elektrische of batterijaandrijving. Dit betekent dat grond

wordt verdicht zonder emissies en zonder merkbaar motorgeluid.

Weber MT zorgde in 2004 voor opschudding door op

de beurs in München onder de productnaam Compatrol

de eerste uitgebreide verdichtingscontrole

voor handbediende grondverdichters te presenteren.

Tot dan toe boden alleen grote walsen de

mogelijkheid om de voortgang van de verdichting

te sturen. Weber zette daarmee destijds

de toon. Dit jaar zet het familiebedrijf – met

inmiddels de derde generatie aan het roer – op

de grootste materieelvakbeurs ter wereld zijn

elektrisch aangedreven trilplaten, trilstampers

en trilwalen in de schijnwerpers.

De onderhoudsvrije elektromotoren kunnen

met een druk op de knop worden gestart. Er

is een accu voor alle machines in de Weber MT

accuserie. De accu en elektromotor zijn gefabriceerd

door Honda. Het motorvermogen

en daarmee verbonden werkresultaat zijn volgens

de Duitse fabrikant

gelijk aan die van

conventionele

modellen met

verbrandingsmotor.

Nieuw is de

batterij aangedreven elektrische

motor eGX van Honda.

Uit de beproefde trilstamper SRV

590 is bijvoorbeeld de accustamper

SRE 590 DC ontwikkeld. Inclusief batterij

heeft deze een bedrijfsgewicht van 68

kg en behaalt een slagkracht van 17,5 kN.

Bovendien staan twee vooruit lopende trilplaten

ter beschikking: de CF 2 DC en de CFR

90 DC, met een bedrijfsgewicht 87 respectievelijk

96 kg en 45 dan wel 43 cm werkbreedte. De

CF 2 DC realiseert een centrifugaalkracht van 15

kN, tegenover 14 kN bij de CFR 90 DC.

Trilplaat CR6.

'Het motorvermogen en daarmee

verbonden werkresultaat zijn

volgens de Duitse fabrikant gelijk

aan die van conventionele modellen

met verbrandingsmotor'

Op de beursstand van WeberMT zullen

alle vijf de elektrische grondverdichters

van dichtbij te zien zijn. De Duitse machinebouwer

zal daarnaast nog meer

Elektrische stamper SRE 590 DC. innovaties en varianten op bestaande

producten presenteren. Het portfolio omvat immers ook nog

trilplaten, omkeerbare grondverdichters, trilstampers, achteruitloopwalsen

en sleuvenwalsen. Betontrilnaalden voor het verdichten

van beton en voegenfrezen completeren het assortiment. Bijna 60

procent van de omzet wordt behaald via export. ■

124


PARTNER WORDEN

VAN GWW?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op gww-bouw.be

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op gww-bouw.be verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +32 50 36 81 70

• Ga naar gww-bouw.be/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

gww-bouw.be


INFRAPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Infrapartners, scan deze QR code

met uw smartphone

gww-bouw.be/bedrijven

AHLMANN NEDERLAND BV

Onderwaard 11

5234 JV AMMERZODEN

T +31 73 599 77 55

F +31 73 599 28 04

E info@ahlmann.nl

ASK ROMEIN

Frankrijkweg 5, Havennr. 5994

4389 PB VLISSINGEN

T +31 118 612 348

F info@ask-romein.com

W www.ask-romein.com

DE WITTE - VANCAVEYE BVBA

Verrekijker 44

8750 WINGENE

T +32 51 46 65 27

F dewitte@dewittevdc.be

W www.dewittevdc.be

EQUANS BELUX

Boulevard Simón Bolívarlaan 34

1000 BRUSSEL

T +32 2 370 31 11

E info@equans.be

W www.equans.be

W www.ahlmann.nl

DESCHACHT

ALKERN VOR BETON

Ieperseweg 112

8800 ROESELARE

T +32 51 23 24 20

F +32 51 22 85 76

W www.alkern.be

BELTRAMI

Venetiëlaan 22

8530 HARELBEKE

T +32 56 23 70 00

E info@beltrami.be

W www.beltrami.be

Antwerpsesteenweg 1068

9041 GENT-OOSTAKKER

T +32 9-355 74 54

F +32 9 355 76 79

E oostakker@deschacht.eu

W www.deschacht.eu

FEBE - FEDERATIE VAN DE

BETONINDUSTRIE

Vorstlaan 68 1

1170 BRUSSEL

T +32 2 735 80 15

F +32 2 734 77 95

E mail@febe.be

W www.febe.be

ALLTERRA BELUX

DOKA NV

Gontrode Heirweg 148b

9090 MELLE

T +32 9 277 16 00

E info@allterra-belux.com

W www.allterra-belux.com

CBS BETON

Hooiemeersstraat 8

8710 WIELSBEKE

T +32 56 61 75 37

E info@cbs-beton.com

W www.cbs-beton.com

Handelsstraat 3

1740 TERNAT

T +32 2 582 02 70

F +32 2 582 29 14

E belgium@doka.com

W www.doka.com

FEDBETON

Kunstlaan 20

1000 BRUSSEL

T +32 2 735 01 93

E info@FEDBETON.be

W www.fedbeton.be

ACO PASSAVANT

Preenakker 8

1785 MERCHTEM

T +32 52 38 17 70

E info@aco.be

W www.aco.be

CEBEKO NV

Bruggestraat 120

8820 TORHOUT

T +32 50 21 49 35

F +32 50 22 01 96

E info@cebeko.be

W www.cebeko.be

EURORENT MACHINEVERHUUR

Bisschoppenhoflaan 633

2100 DEURNE

T +32 3 325 43 00

F +32 3 325 99 03

E info@eurorent.be

W www.eurorent.be

FEREB VZW

Grootveldlaan 148

1150 BRUSSEL

T +32 15 41 31 24

E secretariaat@fereb.be

W www.fereb.be

126


INFRAPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Infrapartners, scan deze QR code

met uw smartphone

gww-bouw.be/bedrijven

GEBROEDERS GEENS NV

Hinnenboomstraat 5

2320 HOOGSTRATEN

T +32 3 314 79 30

GROENEVELD - BEKA

Demerstraat 32

ISOFAQ

Leo Bekaertlaan 4 - IZ Mandeldal

8870 IZEGEM

T +32 51 31 01 92

LASERTOPO BVBA

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

F +32 3 314 84 56

E info@knikmops.be

W www.geens-gebr.be

3200 AARSCHOT

T +32 16 64 09 26

E info@bekalube.be

F +32 51 31 20 44

E info@isofaq.be

W www.isofaq.be

F +32 53 62 17 97

E info@lasertopo.be

W www.lasertopo.be

W www.groeneveld-beka.com

GM RECYCLING

Krommeveldstraat 1

9971 LEMBEKE

T +32 9 378 39 47

E info@gmrecycling.be

W www.gmrecycling.be

HERBOSCH-KIERE NV

Haven 1558

9130 KALLO

T +32 3 575 02 82

ITR BENELUX

Clara Zetkinweg 10

5032 ML TILBURG

T +31 13 808 00 20

E info@itrbenelux.com

W www.itrbenelux.com

LEICA GEOSYSTEMS NV

Jan Emiel Mommaertslaan 18

1831 DIEGEM

T +32 2 209 07 00

E +32 2 209 07 01

W www.leica-geosystems.be

F +32 3 575 03 10

GRC NV

(GROND RECYCLAGE CENTRUM)

St Jansweg 10 Haven 1562

9130 KALLO

E info.hk@eiffage.com

W www.herbosch-kiere.com

JAN DE NUL NV

Tragel 60

9308 HOFSTADE (AALST)

T +32 53 73 15 11

F +32 53 78 17 60

E info@jandenul.com

W www.jandenul.com

LITHOBETON NV

Kanaalstraat 18

8470 GISTEL

T +32 59 27 60 60

F +32 59 27 65 03

E info@lithobeton.be

W www.lithobeton.be

T +32 3 570 90 30

HOLGO NV

E secretariaat@grckallo.be

Europark 120

GRC ZOLDER

Westlaan 262

3550 HEUSDEN - ZOLDER

T +32 13 31 50 06

E info@grczolder.be

3620 LANAKEN

T +32 89 72 10 95

F +32 89 71 79 71

E info@holgo.be

KEESTRACK

Taunusweg 2

3740 BILZEN

T +32 89 51 58 51

F +32 89 51 58 50

E info@keestrack.net

LUDO PAUWELS

Brandstraat 8A

9080 BEERVELDE

T +32 9 355 90 38

F +32 9 356 83 88

E ludo@ludopauwelsbvba.be

W www.grckallo.be/contact-grc-zolder/

W www.holgo.be

W www.keestrack.com

W www.ludopauwelsbvba.be

127


INFRAPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Infrapartners, scan deze QR code

met uw smartphone

gww-bouw.be/bedrijven

MAN TRUCK & BUS NV

Brusselsesteenweg 406

1730 KOBBEGEM

T +32 2 453 01 04

W www.mantruckandbus.be

PERI BENELUX BELGIÊ

Klampovenweg 300

2850 BOOM

T +32 52 31 98 98

E peter.dillenb@peri.be

W www.peri.be

VESTIGING VLAANDEREN

Baron van Loolaan 7

9940 EVERGEM

T +32 9 285 78 70

E info@somtp.be

W www.somtp.be

STEVENS-APRIL VERVOER BVBA

Schrijnwerkerslaan 5 - Industriezone De Zaat

9140 TEMSE

T +32 3 711 19 91

E info@stevens-april.be

W www.stevens-april.be

VESTIGING WALLONIË

MMB MACHINES BVBA

Industrielaan 23

9320 EREMBODEGEM (Aalst)

T +32 53 70 18 91

E +32 53 70 18 94

F info@mmbmachines.be

W www.mmbmachines.be

RDS BV

IZ Harelbeke-Zuid B 2040

Spoorwegstraat 26

B-8530 HARELBEKE

T BE +32 56 29 10 10

NL +31 85 888 09 11

E info@rds.eu

W www.rds.eu

Parc Industriel de Namur-Nord-Rhisnes

Rue de l'artisanat 8

5020 Suarlée

T +32 81 548 230

E info@somtp.be

W www.somtp.be

STRADUS NV

Dellestraat 41

3550 Heusden-Zolder

T +32 13 530 500

F www.stradus.be

E info@stradus.be

W www.stradus.be

MOBILMAT n.v.

MOBILMAT NV

Pathoekeweg 400

8000 BRUGGE

T +32 50 32 05 70

F +32 50 31 16 29

E info@mobilmat.be

W www.mobilmat.be

RENAULT V.I. BELGIUM

Hunderenveldlaan 10

1082 BRUSSEL

T +32 2 482 52 11

E marketing.benelux@renault-trucks.com

STALENRIJPLATEN.BE BVBA

Schrijnwerkerslaan 5 - Industriezone De Zaat

9140 TEMSE

T +32 3 710 50 00

E info@stalenrijplaten.be

W www.stalenrijplaten.be

TELE RADIO

Tiber 2

2491 DH DEN HAAG

T +31 70 419 41 20

E info@teleradio.nl

W www.teleradio.nl

W www.renault-trucks.be

MOL CY NV

Diksmuidsesteenweg 68

8840 STADEN

T +32 51 70 16 81

F +32 51 70 30 38

E info@molcy.com

SITECH BELGIUM

Gontrode Heirweg 148B

9090 MELLE

T + 32 9 277 16 00

E info@sitech-belgium.be

STELCON BELGIË

Schrijnwerkerslaan 8 - Industriezone De Zaat

9140 TEMSE

T +32 3 771 69 94

E info@stelcon.be

TOPCON POSITIONING BELGIUM

Doornveld 141 - Z3

1731 ZELLIK

T +32 2 466 82 30

F +32 2 466 83 00

E info.be@topcon.com

W www.molcy.com

W www.sitech-belgium.be

W www.stelcon.be

W www.topconpositioning.be

128


INFRAPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Infrapartners, scan deze QR code

met uw smartphone

gww-bouw.be/bedrijven

CONSTRUCTION EQUIPMENT

TOP-OFF NV

Europark 2015

3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

T +32 11 39 73 00

F +32 11 39 73 01

E info@topoff.eu

VAN HAUT NV

Hogenakkerhoekstraat 4

9150 KRUIBEKE

T +32 3 250 11 11

F +32 3 253 18 19

VAN LAECKE GROUP

Schatting 8

8210 ZEDELGEM

T +32 50 55 18 90

VOLVO GROUP BELGIUM

Hunderenveldlaan 10

1082 BRUSSEL

T +32 2 482 53 56

F +32 2 468 05 28

W www.topoff.eu

E info@vanhaut.be

W www.vanhaut.be

F +32 50 20 17 34

E info@vanlaeckegroup.com

E info@volvogroup.com

W www.volvogroup.com

W www.vanlaeckegroup.com

TRAMAC NV

Avenue de l'Energie 11

4432 ALLEUR

Vleugelboot 51

3991 CM HOUTEN

T +32 4 263 99 84

E tramac@tramac.be

W www.tramac.be

VANGAEVER NV

Kabeljauwstraat 20

8790 WAREGEM

T +32 51 63 43 31

F +32 51 63 52 73

T +31 30 68 68 100

VB BETON

WILLEMEN INFRA

Booiebos 4

9031 DRONGEN

T +32 9 282 60 30

F +32 9 282 71 23

E groep@willemen.be

E info@vangaever.be

Industrieweg 10

W www.willemen.be/nl

VAN DE VELDE CLEANING BVBA

Paaiestraat 5

2500 LIER

T +32 3 488 37 40

F +32 3 488 37 69

E info@vandevelde-inspections.be

W www.vandevelde-inspections.be

VAN DER SPEK

Industrielaan 10

1740 TERNAT

T +32 2 582 29 79

E sales@vanderspek-bel.com

W www.vangaever.be

Klaverbladstraat 13a

3560 LUMMEN

T +32 13 26 10 20

F +32 13 26 10 22

E lummen@vangaever.be

W www.vangaever.be

Bergensesteenweg 830

1600 SINT-PIETERS-LEEUW

T +32 2 356 20 71

F +32 51 63 52 73

E splw@vangaever.be

3840 BORGLOON

T +32 12 74 48 86

F +32 12 74 55 59

E info@vanbockrijk.be

W www.vanbockrijk.be

VERMAKO COVER SOLUTIONS BVBA

Careelstraat 11B

8700 TIELT

T +32 51 40 10 44

F +32 51 40 77 47

E vermako1@vermako.com

WOLFMAT - WOLFTECH

WOLFMAT - WOLFTECH

Nijverheidstraat 5

Nijverheidstraat 5

1830 MACHELEN

1830 MACHELEN

WOLFMAT

WOLFMAT

Machines voor de bouwsector

Machines voor de bouwsector

T +32 2 649 00 78

E T info@wolfmat.be

+32 2 649 00 78

W E info@wolfmat.be www.wolfmat.be

W www.wolfmat.be

WOLFTECH

Bekisting & Ondersteuning

WOLFTECH

T +32 2 251 41 33

E Bekisting info@wolftech.be

& Ondersteuning

W T +32 www.wolftech.be

2 251 41 33

E info@wolftech.be

W www.vanderspek-bel.com

W www.vangaever.be

W www.vermako.com/nl

W www.wolftech.be

129


00023962002_Stelcon.indd 1 14-01-21 14:46


VERKOOP VERHUUR SERVICE

Graafmachines


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!