31.10.2022 Views

Beton- & taalbouw Jaarboek 2022-2023

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BETON

BOUW

JUBILEUMBOEK 2022-2023

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW I BETONENSTAALBOUW.NL

2022-2023

BETONENSTAALBOUW.NL


BETON

BETON

BOUW

JUBILEUMBOEK 2022-2023

BOUW

JUBILEUMBOEK 2022-2023


AFAS Stadion - Alkmaar (NL)

Jumbo – Bleiswijk (NL)

TOTAALOPLOSSINGEN

VOOR AL UW BOUW- EN

STAALBOUWPROJECTEN

BEKIJK ONZE PROJECTEN OP

WWW.ASK-ROMEIN.COM

Prins Clausbrug – Dordrecht (NL)

The Edge - Amsterdam (NL)

ASK ROMEIN | Belder 101 | NL-4704 RK Roosendaal | +31 (0)165 750 300 | info@ask-romein.com


2022

2023

Voorwoord

AL TIEN JAAR RAKE CONTENT

Beton & Staalbouw bestaat tien jaar! Tien jaar geleden gestart, middenin de economische crisis, zijn we uitgegroeid tot hét communicatieplatform

over beton en staal in de Nederlandse en Belgische bouw. Een sterke naam met een groot bereik. Niet alleen als print

magazine, maar in toenemende mate ook online op de vele verschillende kanalen.

Een specialistisch magazine gericht op de boeiende sector van de beton- en staalbouw, dat was tien jaar geleden absoluut uniek. En

dat is het overigens nog steeds. Wat begon met een print magazine is intussen uitgegroeid tot een omvangrijk communicatienetwerk,

toegespitst op ontwerpers, adviseurs, uitvoerende partijen en leveranciers in de beton- en staalbouw. In feite zijn we samen met

onze doelgroep vooral de laatste jaren ‘digitaal volwassen’ geworden. Via een krachtige combinatie van offline, online, digitale

nieuwsbrieven en social media delen we nu dagelijks unieke en actuele content.

In de afgelopen tien jaar hebben we vele prachtige projecten bezocht en mogen belichten en zijn de nodige ‘specials’ de revue gepasseerd.

Speciale dank gaat ook uit naar de vele gastcolumnisten die in iedere uitgave met rake content onze lezers weten te boeien.

Veel van onze ‘vaste’ partners zorgen ook in deze jubileumeditie weer voor een waardevolle en interessante bijdrage.

Uiteraard is een jubileum een goed moment om vooruit te blikken. De beton- en staalbouw staat de komende jaren voor een

enorme opgave, zowel in de bouw als in de infrastructuur met het verjongen, vernieuwen en verduurzamen. Dat volgen we uiteraard

op de voet. We doen ons uiterste best om u ook in de toekomst te blijven informeren over de laatste ontwikkelingen en interessante

projecten in deze boeiende sector. Dat is in beton gegoten. We gaan er vol voor. Op naar het 20-jarig jubileum!

Voor nu wens ik u, namens het hele team van Beton & Staalbouw, veel leesplezier!

Roel van Gils


BETON

Platform over beton en staal in de bouw

BETON

Dit is een special van het platform Beton &

Staalbouw en verschijnt vanwege het tienjarig

jubileum.

Uitgever

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

VESTIGING BELGIË

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Lieke van Zuilekom

REDACTIETEAM

Tamara Brouwers, Philip Doutreligne, Tjerk van

Duinen, Chris Elbers, Roel van Gils, Susan Peek,

Marie-Louise Verplak, Liliane Verwoolde, Joop van

Vlerken en Lieke van Zuilekom

PROJECTMANAGEMENT

Mark de Lau

m.delau@louwersmediagroep.nl

Michel van Strijp

m.vanstrijp@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

DOELGROEP

Directies en management van bouwbedrijven,

projectontwikkelaars, opdrachtgevers, betrokken

ministeries en rijksdiensten, gemeenten, provincies

en andere betrokken overheden, landelijke,

regionale en lokale organisaties, aannemers, ingenieurs,

constructeurs, technologen en leveranciers

actief in de Beton- en Staalindustrie

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

BOUW

JUBILEUMBOEK 2022-2023

BOUW

JUBILEUMBOEK 2022-2023

BETONVERENIGING

Gezamenlijke kennisnetwerk is onmisbaar als kennis- en expertisecentrum voor de betonbouw 8

BOUWEN MET STAAL

Hier bundelen alle schakels van de Nederlandse staalbouwketen hun krachten 12

ASK ROMEIN BOUW

Vier projecten in een straal van 10 km rond Utrecht-Nieuwegein 14

DE HOOP PEKSO

Milieuvriendelijke en lichtgewicht verdiepingsvloer 18

BHV.NL

Bedrijfsveiligheid vraagt om risicogericht trainen en oefenen 20

DEMAN

Fabrikant van architectonisch beton maakt gefundeerde keuze voor Belgische hijstoestellen 22

SCHÖCK NEDERLAND

Voorkom thermische lekken 24

PEIKKO BENELUX B.V.

Circulair bouwen met prefab betonelementen 28

VCA NEDERLAND

Aansprakelijkheid Wkb: waarschuwingsplicht en consumentendossier 30

KELLER FUNDERINGSTECHNIEKEN

Circulaire grindkolommen 32

BASILISK SELF-HEALING CONCRETE

Scheuren en lekkages in beton zijn verleden tijd met zelfhelend beton 36

BURO DE HAAN

Modulaire kantoorunits op dak van een fabriekshal: dubbel functiegebruik van een pand 38

ZINKINFO BENELUX

‘Wereldkampioen in corrosiepreventie’ 40

WIJWELBETONMIXERS

Nieuwe fabrikant van truckmixers op de Nederlandse markt 42

BETONVERENIGING

Hét kennisnetwerk voor de beton(bouw)sector 46

LIEVERS HOLLAND

Betonverwerkingsmachines met duurzame batterijtechnologie 48

A. JANSEN B.V.

Ambitieus met geopolymeerbeton 50

THE COATINC COMPANY

De renaissance van het thermisch verzinken 54

I-THESES BV

360 beheersysteem voor prefab betonbouwers 56

BSE BETONWERKEN BV

Werken aan beton: veilig en goed uitgerust 59

AALBORG WHITE

De onbeperkte mogelijkheden van wit cement 61

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledig heid van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele

aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van

hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.

20 50

70


Inhoud

88

104 111

ROTOCOAT B.V.

Staal: zo duurzaam mogelijk 63

PARABUILD

Tekensoftware voor een efficiënte staalproductie 64

BJOND INNOVATION

Een kijkje ín het materiaal 68

NEBEST B.V.

Interdisciplinair specialist helpt schade herstellen én voorkomen 70

STRUCT4U

Krachtige ontwerp- en rekensoftware voor staal-, beton- en houtconstructies 74

CONSTRUX B.V.

Producent van bekistingssystemen en prefabmallen verruilt Veenendaal voor Maarsbergen 77

HAKRON NEDERLAND

Trendsetters in de (beton)bouw 80

JACKON INSULATION

Groen omkeerdak in uniek en energieneutraal woningbouwproject 85

METALIX EN GALVACOAT STEELCOAT

Specialist in oppervlaktebehandelingen: van alle markten thuis 87

DNV BUSINESS ASSURANCE

Top 5 van ISO 9001 auditbevindingen in de bouw 88

I-THESES BVBA

‘Geïndustrialiseerde’ productie van staalmatten 91

FINISH FRAME

Lichter bouwen in staal 92

ALLPLAN SOFTWARE ENGINEERING GMBH​

Vooruitstrevend in prefab beton 96

CONSTRUSOFT

Staalframebouwproject CFP Engineering en beton- en staalproject Stadsbader winnen BIM Award 98

INTERBOOR MIDSLAND

‘Innoveren zit in ons DNA’ 102

NV BEKAERT SA

Duurzame betonvloeren zonder uitzettingsvoegen 104

SIR - SPECIAL INDUSTRIAL REPAIR

‘Hoe complexer het vraagstuk, des te leuker de uitdaging’ 108

DOKA NEDERLAND B.V.

Bijzondere bekisting en staalframes voor viaduct over druk verkeersknooppunt 111

WILLEMS BOVEN-LEEUWEN

Van engineering tot montage 113

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW I BETONENSTAALBOUW.NL

2022-2023

BETON

BETON

BOUW

JUBILEUMBOEK 2022-2023

BOUW

JUBILEUMBOEK 2022-2023

BETONENSTAALBOUW.NL

Cover

Third Civil Aviation Center

in Beijing, China

(Beeld: Aalborg White ® )

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

betonenstaalbouw.nl


BETONVERENIGING

Het jaarlijkse Beton Event waar de sector elkaar ontmoet, kennis opdoet en kennis overdraagt.

Tekst | Marie-Louise Verplak Beeld | Betonvereniging

Gezamenlijk kennisnetwerk

is onmisbaar als kennis- en

expertisecentrum voor de

betonbouw

Sinds 1927 is de Betonvereniging het platform voor professionals en organisaties in de betonwereld.

De Betonvereniging is de bindende factor tussen overheden, bouwers, adviseurs en kennisinstituten

en zorgt ervoor dat leden kennis delen, kennis opdoen en kennis maken. Een springlevend netwerk

van professionals op alle mogelijke niveaus, met als doel om kennis over te dragen. Dit netwerk kent

een praktische insteek en is gericht op de kennis die de leden bij hun dagelijkse beroepsuitoefening

nodig hebben. Met het oog op de huidige CO 2

-problematiek is dit kennisnetwerk onmisbaar

voor de beton- en bouwsector. De prominente pijlers binnen de Betonvereniging zijn educatie,

vernieuwing en professionalisering. Niet voor niets is de Betonverenging hét kennisnetwerk voor de

beton- en bouwsector, waar Maikel Jagroep sinds 2018 als directeur aan verbonden is.

8


BETONVERENIGING

Maikel Jagroep, directeur van de Betonvereniging.

EDUCATIE

“Het aantal mensen dat de Betonvereniging

weet te vinden, is het afgelopen jaar aanzienlijk

toegenomen”, begint Jagroep enthousiast. “Wij

hebben als vereniging een behoorlijk aantal slagen

gemaakt, met name in de professionalisering

van onze organisatie en de competenties

die wij in huis hebben gehaald, met als doel

om het onderwijs dat we dagelijks aanbieden

te verbeteren. Wij hebben veel geïnvesteerd

in zowel de kwaliteit van mensen als in middelen

en technologie. Naast ons professionele

team hebben wij zo’n 700 bedrijfsleden, 500

persoonlijke leden en 150 studentleden. Met

onze content bereiken wij ruim 10.000 personen

in de beton- en bouwsector en daar zijn

wij enorm trots op.”

De Betonvereniging organiseert niet alleen bijeenkomsten,

maar verzorgt vooral technische

praktijkopleidingen, zowel on- als offline, voor

honderden professionals uit de sector. Jagroep:

“Onze missie die we dagelijks uitdragen, is het

bieden van een lerende en verbindende omgeving

waarin betrokkenen binnen het bouwproces

kennis, inzicht en ervaringen opdoen en

uitwisselen. Hierdoor wordt het technisch verantwoord

gebruik van beton gestimuleerd. Eén

‘Wij hebben veel

geïnvesteerd in

zowel de kwaliteit

van mensen als

in middelen en

technologie’

van de grootste uitdagingen van deze tijd is het

terugdringen van CO 2

-emmissies. Het materiaal

beton ligt in de discussies over CO 2

-uitstoot

onder het vergrootglas, maar waar het ons om

gaat is dat wij educatie aanbieden over hoe je

op een technisch verantwoorde en duurzame

manier met het materiaal beton kan omgaan.”

VERNIEUWING

Naast educatie is vernieuwing een zeer belangrijke

pijler om expertise en innovatie in

het onderwijsprogramma terug te brengen.

Met het innovatieprogramma van het Betonakkoord

gaan marktpartijen uit de betonketen

samen met opdrachtgevers werken

aan innovaties die binnen 1 tot 5 jaar breed

toepasbaar zijn. Het doel is om al in 2030 de

CO 2

-uitstoot in de betonketen significant te

reduceren. De Nederlandse beton- en bouwsector

is al met al behoorlijke slagen aan het

maken en loopt volgens Jagroep in vergelijking

met andere sectoren in de voorste gelederen

mee. “Als Betonvereniging zijn wij ervan

overtuigd dat we daar met ons platform een

bijdrage aan kunnen leveren. We kunnen kennis

en inzicht geven over hoe de doelstelling

voor 2030 nu al gerealiseerd kan worden en

wat er nodig is op termijn.”

PROFESSIONALITEIT

“Naast de belangrijke pijler educatie en vernieuwing

hebben we als vereniging een belangrijk

rol in het bij elkaar brengen van professionals.

Zowel online als offline", vertelt Jagroep.

Hij is zeer tevreden met het team en de leden

die dit allemaal mogelijk maken. “Daarmee valt

of staat de vereniging en daarvoor worden diverse

eigentijdse evenementen georganiseerd,

waar professionals met elkaar kunnen netwerken

en kennis kunnen delen en opdoen.” ❯

9


BETONVERENIGING

Specifieke activiteiten daarbij zijn: Beton Event,

Beton Experience, Studio Beton, Betonprijs,

Beton Café en Betonkanorace. “Deze evenementen

hebben allemaal tot doel om de verbinding

te leggen tussen de professionals en/

of studenten die in de sector werkzaam (gaan)

zijn, gecombineerd met het bespreken van

actuele maatschappelijke thema’s die nu van

belang zijn zoals klimaatadaptatie, energietransitie,

verstedelijking en circulariteit.”

TOEKOMSTVISIE

De Betonvereniging heeft een strategisch plan

opgesteld met daarin doelstellingen voor de

komende 5 jaar, genaamd ‘MOVE’:

• Markt: een proactieve markt- en

klantbenadering.

• Organisatie: een professionele partner.

• Verbinding: van keten naar netwerk.

• Educatie: duurzaam blijven ontwikkelen.

betonproducten niet haalbaar. De komende

vijf jaar ligt onze focus op de vier strategische

pijlers Markt, Organisatie, Verbinding en Educatie.

Onze visie is om op een gevarieerde, eigentijdse

manier in te spelen op de ontwikkelingen

in onze sector en daarmee aansluiting

te vinden. Zowel op het gebied van onderwijs

als op netwerkvlak. Uiteindelijk bereiken

we alleen een ultieme succesvolle voortgang

wanneer dit gezamenlijk gebeurt.” ■

Binnen het strategische plan zijn er doelen gesteld

voor de vereniging om de volgende stap

te maken. “Wij hebben de afgelopen vier jaar

grote kwaliteitsslagen gemaakt en de vervolgstap

moet consistent zijn, door bijvoorbeeld

certificering van de onderwijsactiviteiten en

door het onderwijs goed te hebben gedocumenteerd,

geformaliseerd en geïmplementeerd

in de organisatie. Maar ook door onderwijs

te bieden dat aansluit bij de behoeften uit

de markt. Zonder de juiste kennis over beton

is het bereiken van een goede kwaliteit van

Doel van de evenementen is om de verbinding te leggen tussen professionals en/of studenten.

10


BETONVERENIGING

Tweejaarlijkse uitreiking van de Betonprijs. Deze

prestigieuze prijs wordt sinds 1979 elke 2 jaar

uitgereikt aan toonaangevende projecten in de

betonbouwsector, om de kennis en kunde in de hele

Nederlandse betonsector te vergroten.

‘Naast de belangrijke pijler educatie en vernieuwing hebben we als

vereniging een belangrijk rol in het bij elkaar brengen van professionals’

Ook wordt er tijdens de evenementen d.m.v. kennissessies kennis gedeeld met de leden.

11


BOUWEN MET STAAL

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Bouwen met Staal

Hier bundelen alle schakels

van de Nederlandse

staalbouwketen

hun krachten

The Studio in Delft, demontabel exterieur. (Beeld: Lucas van der Wee)

Bouwen met Staal zet zich in voor de belangen van de staalbouw in Nederland. De stichting is actief

in promotie, advies en kennisoverdracht, terwijl bij de vereniging het accent ligt op saamhorigheid

en kennisontwikkeling. Natuurlijk werken de stichting en vereniging ook intens samen. Het

Bouwakkoord Staal leeft binnen alle gelederen van het platform.

12


BOUWEN MET STAAL

Bouwen met Staal werd zestig jaar geleden

opgericht, toen nog sterk ondersteund door

de hoogovens. Het staalbouwinstituut – de

toenmalige naam – vormde het platform voor

iedereen die in de staalsector actief was, van

staalfabrikanten en -leveranciers tot constructeurs

en architecten. “Hier schuilde tevens

de kracht van het instituut”, vertelt Frank

Maatje, directeur van Bouwen met Staal.

“Omdat iedereen lid was van het staalbouwinstituut,

was dit dé plek om goed op elkaar

af te stemmen en te laten weten wat je van

elkaar nodig had.” Dat is nog steeds zo. Op dit

moment zijn de activiteiten van Bouwen met

Staal toegesneden op de toepassingsgebieden

industriebouw, utiliteitsbouw, woningbouw

en infrastructuur. De vereniging telt ruim vierhonderd

bedrijfsleden, duizend persoonlijke

leden en tweehonderd student-leden.

Voor het Bouwakkoord Staal bundelen alle schakels van de Nederlandse staalbouwketen hun krachten.

(Beeld: Pieter Kers | Beeld.nu)

INITIATIEFNEMER

BOUWAKKOORD STAAL

Bouwen met Staal is een buitengewoon actieve

club. Zij organiseert opleidingen, cursussen, publicaties

en symposia; alles wat kan bijdragen tot

de goede kennisoverdracht op het gebied van

ontwerpen, bouwen en produceren van staal.

In dit rijtje hoort ook het thema duurzaamheid,

wat in 2021 leidde tot het initiatief van

het bestuur om het Bouwakkoord Staal op te

zetten. “Hierin hebben we onze visie en ambities

vastgelegd voor het verder verduurzamen

van staal in de bouw”, vertelt voorzitter Rob

Stark. “Vervolgens hebben we alle schakels van

de Nederlandse staalbouwketen verzocht om

hierin de krachten te bundelen. En met succes.

Na een kick-off onder het voorzitterschap van

oud-minister Jacqueline Cramer eind 2021 bij

TataSteel IJmuiden, hebben de koplopers in

maart 2022 bij IMd Raadgevende Ingenieurs in

Rotterdam het convenant ondertekend.”

VOLDOENDE EFFORT

Stark realiseert zich dat de verzameling handtekeningen

nog slechts het begin is. Het akkoord

vereist opvolging. “Dit gebeurt in meerdere

werkgroepen, die zich inzetten om de

invulling verder uit te werken. Zeker is dat het

lééft en dat er veel energie is om het tot een

succes te maken. Anderzijds is dat ook noodzakelijk.

De grote producenten zullen op termijn

hun productieprocessen met kolen moeten

vervangen door duurzamere processen, zoals

met waterstof. Dit vraagt echter wel om een

waterstofeconomie. Geen sinecure, maar juist

daarom voelt het zo goed dat alle staalgiganten

bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe productieprocessen.”

KOPLOPER

De initiatieven, de krachtenbundeling en de

maatschappelijke verantwoordelijkheid maken

van Bouwen met Staal een koploper in de

branche. Met welke landen de bestuursleden

ook contact leggen, Bouwen met Staal loopt

ver voor de troepen uit. Maatje: “Dat maakt

onze verantwoordelijkheid nog groter. We

moeten de oplossingen zelf bedenken en uitwerken.

Anderzijds worden er veel initiatieven

ontplooid met hetzelfde doel. Denk hierbij

maar aan demontabele constructies, registratie

van de specificaties van het staal en de ontwikkeling

van meetmethoden die hergebruik van

staal stukken eenvoudiger maken. Al die initiatieven

tezamen stemmen ons optimistisch. De

staalindustrie gaat de ambitie van 60% CO 2

-

reductie in 2030 waarmaken.” ■

Ook andere initiatieven, zoals demontabele

constructies, leveren een bijdrage aan de

duurzaamheid.

‘De staalindustrie

gaat de ambitie van

60% CO 2

-reductie in

2030 waarmaken’

Renovatie d.m.v. donorskelet van winkelpanden Hoogstraat, Rotterdam, door Rijnboutt. (Beeld: Kees Hummel)

13


ASK ROMEIN BOUW

Tekst | Lieke van Zuilekom Beeld | ASK Romein Bouw

Turnkey hoofdaannemer tilt de

bouw van distributiecentra naar

het allerhoogste niveau

Vier projecten in een

straal van 10 km rond

Utrecht-Nieuwegein

De logistieke wereld verandert snel en dat heeft ingrijpende gevolgen voor het ontwerp, de bouw

en de inrichting van distributiecentra. Gespecialiseerde partners zoals ASK Romein Bouw zijn

noodzakelijk om duurzaamheid, circulariteit én functionaliteit blijvend naar het hoogste niveau te tillen.

“Wij zijn al 20 jaar sterk in de bouw van distributiecentra en hebben alle kennis, kunde en kwaliteit

in huis om zowel eenvoudige als complexe projecten feilloos te realiseren”, vertelt Marcel Michielsen,

Algemeen Directeur van ASK Romein Bouw. “Sinds 2 jaar zijn wij bovendien dé partner voor de

hoogwaardige renovatie/upgrading van bestaande en incourante distributiecentra en productiehallen.

Door deze gebouwen een nieuwe look, feel en indeling te geven, conform de actuele wensen en

eisen van de klant, blijven zij duurzaam behouden voor de toekomst. Dat de markt onze inspanningen

waardeert, bewijzen tal van langdurige klantrelaties en sprekende projecten. Zo zijn we op dit

moment bezig met maar liefst vier (!) projecten in een straal van 10 km rond Utrecht-Nieuwegein.”

Een mooi voorbeeld van duurzame renovatie is de

urban last mile logistieke hub voor URBZ Capital

Management in Nieuwegein.

‘Dat de markt

onze inspanningen

waardeert, bewijzen

tal van langdurige

klantrelaties en

sprekende projecten’

Een mooi voorbeeld van duurzame renovatie

is de urban last mile logistieke hub voor URBZ

Capital Management. In Nieuwegein wordt de

voormalige distributiehal van SAB-profiel gerenoveerd

en geüpgraded tot een passende nieuwe

locatie voor huurder PostNL. “We hebben

de projectlocatie meerdere keren bezocht om

inzicht te krijgen in de mogelijkheden van pand

én perceel”, vertelt Michielsen. “Hierbij is ook

Bronsvoort Blaak Architecten bna aangehaakt.

Samen hebben we een gedetailleerd plan uitgewerkt

voor de sloop van een deel van de

hal, het upgraden van de isolatiewaarden en

een stukje nieuwbouw, conform de eisen van

BREEAM-NL ‘Very Good’.” De uitvoering

startte met de sloop van de buitengevel. “Ook

is een deel van de hal verwijderd om ruimte te

14


ASK ROMEIN BOUW

Het centraal distributiecentrum (CDC) voor

Jumbo Supermarkten wordt niet alleen een visuele

eyecatcher op bedrijventerrein De Liesbosch

in Nieuwegein, maar ook een toonbeeld van

duurzame ontwikkeling.

maken voor een laadkuil. Op diverse plaatsen

is nieuw staal toegevoegd en op het bestaande

dak komt nieuwe dak-isolatie en dakbedekking.

Rondom het pand wordt een nieuwe gevel

aangebracht met sandwichpanelen, nieuwe

kozijnen en HR++ glas. De kantoren worden

opnieuw ingedeeld en ingericht en op de plek

van de voormalige opslag komen parkeerplekken

met laadvoorzieningen. Daarnaast worden

24 docks gerealiseerd waar de chauffeurs hun

bestelbussen kunnen aandocken, terwijl 10

bakwagendocks en 4 trailerdocks in het midden

van het pand zorgen voor een efficiënte

dagelijkse verwerking van grote pakketladingen.”

Bijzonder is dat er geen sprinklertank in

het gebouw aanwezig is. In plaats hiervan loopt

een leiding naar een sloot op het perceel waar,

in geval van brand, direct water wordt aangezogen

om de sprinklers te vullen.

BREEAM-NL ‘OUTSTANDING’

CDC VOOR JUMBO

Op circa vier kilometer afstand van de logistieke

hub bouwt ASK Romein Bouw aan een

gemechaniseerd centraal distributiecentrum

(CDC) voor Jumbo Supermarkten. De opdracht

omvat een turnkey nieuwbouw van circa

45.000 vierkante meter met een hoogte van

29,5 meter, voor de opslag en distributie van

versproducten. Het CDC wordt niet alleen

een visuele eyecatcher op bedrijventerrein

De Liesbosch in Nieuwegein, maar ook een

toonbeeld van duurzame ontwikkeling, vertelt

Michielsen. “Aan het ontwerp en de bouw ligt

een BREEAM-NL ‘Outstanding’ ambitie ten

grondslag. Het warehouse krijgt bovendien

een volledig geautomatiseerd Material Handling

Equipment systeem voor orderpicking.

De expertise die nodig is om deze techniek

in het warehouse te integreren, hebben wij

opgedaan tijdens diverse eerdere warehouseprojecten

voor supermarktketens. Afgelopen

juni hebben we early access verleend aan Jumbo,

zodat het automatiseringssysteem alvast

kan worden opgebouwd.”

NIEUW EN DUURZAAM

DC UTRECHT05

Begin dit jaar is ASK Romein Bouw in nauwe

samenwerking met Intospace en Mulderblauw

Architecten, ook gestart met de realisatie van

een nieuw en duurzaam pareltje op bedrijventerrein

Lage Weide in Utrecht. Het gaat hier

om een hypermodern distributiecentrum van

16.307 vierkante meter, met 10.000 vierkante

meter warehouse en 1.226 vierkante meter

mezzaninevloeren, dat conform de BREEAM-

NL ‘Very Good’ en WELL certificeringscriteria

wordt gerealiseerd. In het project wordt veel

groen toegevoegd en op het dak komen zonnepanelen.

“Uniek aan dit project is dat de 5-laagse

parkeergarage in het distributiecentrum

wordt geïntegreerd”, aldus Michielsen. “Alle

auto’s worden aan het zicht onttrokken door

een hoogwaardige, geperforeerde gevel. De

toepassing van veel glas zorgt bovendien voor

een fijne en comfortabele werkplek, waarbij

daglicht maximaal naar binnen kan stromen.”

Uniek aan DC Utrecht05 is dat de 5-laagse parkeergarage in het

distributiecentrum wordt geïntegreerd. De toepassing van veel glas

zorgt bovendien voor een fijne en comfortabele werkplek.

NIEUWE OVERSLAGTERMINAL

Ten slotte realiseert ASK Romein Bouw op

dit moment de vernieuwing/uitbreiding van

de overslagterminal aan het Uraniumkanaal

in Utrecht, in opdracht van N.V. Afvalverwerking

Rijnmond (AVR). Dankzij de nieuwe hal

kan het (rest)afval van de gemeente Utrecht

voortaan duurzaam en over het water worden

vervoerd naar de afval- en energiecentrale

van AVR in Duiven. ■

ASK Romein Bouw

Belder 80

4704 RK Roosendaal

T +31 165 75 03 00

E info@ask-romein.com

W www.ask-romein.nl

15


duurzame

draagkracht

De IJB Groep heeft vestigingen in Lemmer, Emmeloord, Kampen en Lelystad. In

Nederland zijn we marktleider op het gebied van funderingen. We leveren prefab

heipalen, funderingsbalken, betonmortel en andere betonproducten door heel

Nederland en steeds vaker ook richting Duitsland. De IJB Groep is de totaalontzorger

als het gaat om funderingsconstructies. Dat betekent dat we sonderen, adviseren,

construeren, produceren en monteren.

Met ruim 70 jaar ervaring kunnen we elke funderingsvraag

efficiënt en professioneel beantwoorden. We doen dit

voornamelijk binnen de burgerlijke en utiliteitsbouw en

steeds meer in GWW. De werkzaamheden beginnen al voor

een bezoek aan de locatie. We verzamelen gegevens voor

het best mogelijke advies. Met eigen prefab heipalen, balken,

boorpalen en mortel leggen we de fundering aan. Zo leggen

we de solide basis waar onze opdrachtgevers onmiddellijk

mee verder kunnen.

Duurzaamheid is binnen de IJB Groep een belangrijk

begrip. Zo zijn al onze locaties in het bezit van het gouden

CSC-certificaat. De strenge eisen ten aanzien van dit

internationaal erkende keurmerk, sluiten naadloos aan op

de maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering van onze

Groep. Hierin wordt, naast veiligheid, betrouwbaarheid,

eerlijkheid, deskundigheid, duurzaamheid en gezondheid

ook gekeken naar de herkomst van grondstoffen en de CO2

prestatieladder.

Lemmer I Emmeloord I Kampen I Lelystad I 0514 56 88 00 I info@ijbgroep.nl I ijbgroep.nl


Circulair

Innovatief

Robuust

Modulair

cascototaal.com

0115 680 911

info@cascototaal.com

Modulair en circulair bouwen op basis van een

geoptimaliseerd betoncasco van 35 m².

Geschikt als studio, horizontaal gekoppeld

tot appartement of verticaal gestapeld tot

eengezinswoning. Circle biedt een robuuste en

snel te realiseren oplossing voor de stijgende

vraag naar kleinere en flexibele woningen.

Met een hoogwaardige kwaliteit, circulair op

alle niveaus, kortere bouwtijd en 20% lagere

bouwkosten dan traditionele bouw.


DE HOOP PEKSO

Tekst | Joop van Vlerken Beeld | De Hoop Pekso

Milieuvriendelijke

en lichtgewicht

verdiepingsvloer

De Hoop Pekso levert sinds 2012 een lichtgewicht verdiepingsvloer. Deze Airdeck-vloer biedt de

gebruiker veel voordelen. Hij is licht van gewicht en door de toepassing van Airboxen hoeft er

minder beton gebruikt te worden. Dit maakt dat de vloer ook een stuk milieuvriendelijker is dan

traditionele breedplaatvloeren.

“Lichtgewicht verdiepingsvloeren hebben veel

voordelen. Het grootste voordeel is de gewichtsbesparing.

Daarnaast hoeft er minder

beton toegepast te worden en zijn grotere

overspanningen mogelijk. En doordat er geen

balken onder de vloeren geplaatst hoeven te

worden, is meer flexibiliteit in indeling mogelijk.”

Frits Simons, directeur van De Hoop Pekso,

somt de voordelen op van Airdeck, de lichtgewicht

verdiepingsvloer van De Hoop Pekso.

De vloeren worden vooral in de utiliteitssector

gebruikt, vertelt hij. “Vanwege de kolommenstructuur

van deze gebouwen en de wens om

geen balken onder de vloeren toe te passen,

kom je eerder bij dit soort vloeren terecht.”

KUNSTSTOF AIRBOXEN

Airdeck is een in twee richtingen gewapende

breedplaatvloer waarop Airboxen van gerecycled

kunststof zijn aangebracht. Door de

Airboxen kan er tot 30% worden bespaard

op beton en kunnen ondersteuningsconstructies

en funderingen lichter uitgevoerd worden.

Een ander belangrijk voordeel van de Airdeckvloeren

is dat ze milieuvriendelijker zijn dan

andere breedplaatvloeren. Simons: “Het levert

niet alleen minder gewicht op, maar ook minder

gebruik van materialen. Hierdoor zijn er

minder schaarse en steeds duurder wordende

grondstoffen nodig.”

Een Airdeck-vloer heeft een prefab onderschil van 6 tot 7 centimeter met daarop de Airboxen.

GROTE OVERSPANNINGEN

Lichtgewicht verdiepingsvloeren zijn zeer geschikt

voor grotere overspanningen, benadrukt

Jan Versteegen, adviseur constructies en

partner bij Pieters Bouwtechniek. “Naarmate

de overspanning toeneemt, neemt ook de

vloerdikte toe en daarmee het gewicht van de

vloer. Het gewicht van het beton neemt door

toenemende dikte een steeds hoger aandeel in

van de totale belasting. Met Airdeck-vloeren is

dit nadeel kleiner. Je hebt wel een dikke vloer

die gunstig is voor de sterkte en stijfheid, maar

die is minder zwaar door de toepassing van de

Airboxen.” De holle vloer leidt tot een lagere

totale belasting, wat resulteert in minder wapening

dan bij een massieve vloer met dezelfde

dikte. De vloer is net zo sterk en buigstijf als

andere vloeren, benadrukt Versteegen. “De

opdrachtgever geeft een bepaalde veranderlijke

vloerbelasting op in het Programma van

Eisen en aan de hand daarvan berekenen wij

de vloerdikte en wapening. Voorwaarde is dat

de opgegeven belasting gelijk of hoger is dan

de in de Eurocode opgegeven minimale belastingen

die bij een functie gelden. Ondanks

dat er voor de Airdeck-vloer minder materiaal

gebruikt wordt, kun je met een lichtere vloer

dezelfde sterkte en stijfheid bereiken.”

BETON, WAPENINGSSTAAL

EN TIJD BESPAREN

Een Airdeck-vloer heeft een prefab onderschil

van 6 tot 7 centimeter met daarop de Airboxen.

Deze zijn verkrijgbaar in vijf verschillende

hoogtes en volledig verankerd in het

element. Dat komt doordat de Airboxen in

een raster van 300 x 300 mm op de breedplaten

geplaatst worden en exact op hoogte

worden ingetrild. Simons: “Dit gebeurt met

robots in de fabriek. Die kunnen heel precies

de Airboxen op de juiste plek zetten en er-

18


DE HOOP PEKSO

Airdeck is een in twee richtingen gewapende breedplaatvloer waarop Airboxen van gerecycled kunststof zijn aangebracht.

‘De holle vloer leidt tot een lagere totale belasting wat resulteert in

minder wapening dan bij een massieve vloer met dezelfde dikte’

voor zorgen dat ze goed ingetrild worden.” De

installatie van de vloer is eenvoudig doordat

de elementen gelift kunnen worden aan de

tralieliggers waarna twee personen het op de

tijdelijke onderstempeling kunnen plaatsen.

Vervolgens wordt op de bouw de koppelwapening

op de breedplaat- en bovenwapening

geplaatst. Het wapeningsnet kan rechtstreeks

op de Airboxen geïnstalleerd worden en het

afstorten van de vloer gebeurt op de traditionele

manier. Door deze manier van werken

wordt beton, wapeningsstaal en tijd bespaard.

NORMEN EN DETAILLERING

AANGESCHERPT

Door het instorten van een lichtgewicht verdiepingsvloer

in 2017, in een parkeergarage

op Eindhoven Airport, staan de lichtgewicht

vloeren onterecht in een slecht daglicht. Maar

daar is volgens beide heren geen enkele reden

voor. Versteegen: “Wij hebben veel van dit

soort vloeren ontworpen en we hebben er

naar aanleiding van onderzoeken na het ongeluk

in Eindhoven nog niet één hoeven aan te

passen of verstevigen. Naar aanleiding van het

onderzoek zijn aanbevelingen opgesteld. De

detaillering en rekenregels zijn na Eindhoven

aangescherpt en wij hebben ons productieproces

hierop aangepast.” Dat wordt bevestigd

door Simons. “Wij hebben bijvoorbeeld een

stevige randwapening (ophangwapening) in

de vloeren toegepast en we gebruiken opgeruwd

traditioneel beton. We voldoen volledig

aan alle aangescherpte eisen op het gebied van

constructieve veiligheid.”

NAUWKEURIG GEDETAILLEERD

Versteegen benadrukt dat lichtgewicht vloeren

nog volop worden toegepast. “Wij nemen

deze vloeren mee in de verschillende vloervarianten

die wij beschouwen voor projecten. Bij

utiliteitsbouwprojecten met een kolommenstructuur

waar flexibiliteit in indeling wordt gevraagd,

is dit vloertype zeer geschikt. Je moet

natuurlijk wel zorgen dat de vloeren nauwkeurig

gedetailleerd zijn en dat alle maatregelen

zijn genomen om constructieve risico’s uit te

bannen. Het zou zonde zijn om deze vloer niet

te gebruiken. Het is een vlakke vloer waardoor

je veel flexibiliteit in een gebouw kunt creëren.

Ze zijn bovendien niet duurder dan andere

breedplaatvloeren.” Inmiddels zijn er in Nederland

tienduizenden vierkante meters Airdeck-vloeren

toegepast, vertelt Simons. “We

hebben recent nog een mooi project geleverd

op het Leiden Bio Science Park. Je merkt dat

met name de balkenloze structuur hier door

de opdrachtgever wordt gewaardeerd.” ■

Door de Airboxen kan tot 30% worden bespaard

op beton en kunnen ondersteuningsconstructies en

funderingen lichter uitgevoerd worden.

De Hoop Pekso

Duitslandweg 2

4538 BK Terneuzen

T +31 115 68 09 11

E info@dehoop-pekso.nl

W www.dehoop-pekso.nl

19


BHV.NL

Tekst en beeld | BHV.NL

Veiligheid creëren betekent risicodenken

BEDRIJFSVEILIGHEID

vraagt om risicogericht

trainen en oefenen

Veiligheid binnen de organisatie en werkomgeving is vanzelfsprekend belangrijk. Maar waar begin je

met het voeren van een effectief veiligheidsbeleid? Het lijkt misschien voldoende, maar het naleven

van de overheidsregels alleen is niet genoeg. Een veilige organisatie vereist inzicht in risico’s en een

maatwerkaanpak met regelmatig trainen en oefenen.

‘Een zorgvuldige analyse van de risico’s binnen de organisatie is een vereiste’

De overheidsregels op het gebied van veiligheid

zorgen voor een basis, maar blijken

in de praktijk onvoldoende veiligheid op de

werkvloer te garanderen. Echte veiligheid

creëer je niet door BHV’ers, ploegleiders en

preventiemedewerkers te verplichten om de

overheidsregels na te leven. Het vereist professioneel

risicodenken. Met risicoanalyses,

modulaire veiligheidstrainingen en oefeningen

biedt BHV.NL organisaties ondersteuning bij

de praktische invulling van een optimaal veiligheidsbeleid.

RISICODENKEN

Deze praktische invulling begint met denken

vanuit een ander perspectief, namelijk risicodenken.

De veiligheidsexperts van BHV.

NL onderzoeken eerst waar zich binnen het

bedrijf risico’s voordoen. Zodra deze in kaart

zijn gebracht, maken zij samen met de organisatie

een veiligheidsambitieplan (een meerjarenplan

waarin je veiligheidsdoelen stelt voor

de toekomst) en helpen ze met de realisatie

hiervan. Hiermee bereiden zij de organisatie

20


BHV.NL

‘De trainingen vinden bij voorkeur plaats op de werkvloer, waar de

werksituaties zo goed mogelijk worden nagebootst’

zo goed mogelijk voor op risico’s. BHV.NL

traint medewerkers en oefent vervolgens met

ze om zo veilig mogelijk met risicovolle situaties

om te gaan en optimaal op elkaar ingespeeld

te raken.

HET VEILIGHEIDSAMBITIEPLAN

Het veiligheidsambitieplan vormt een belangrijk

onderdeel van het veiligheidsbeleid waarbij

BHV.NL bedrijven begeleidt. BHV.NL heeft al

meer dan 28 jaar ervaring opgedaan in uiteenlopende

branches. Door deze kennis aan te

vullen met de informatie die uit de specifieke

bedrijfsanalyse is voortgekomen, kan zij modulaire

maatwerktrainingen ontwikkelen die

volledig zijn afgestemd op de organisatie. De

trainingen vinden bij voorkeur plaats op de

werkvloer, waar de werksituaties zo goed mogelijk

worden nagebootst. Tijdens de trainingen

toetsen professionele trainers per onderdeel

of de deelnemers de benodigde competenties

beheersen en zekerheid in handelen laten zien.

Pas daarna kan het certificaat worden verstrekt.

VERANKERING IN HET BELEID

Om de kennis en vaardigheden te behouden,

worden de veiligheidstrainingen opgevolgd door

oefeningen. Zo wordt de stof enerzijds herhaald,

anderzijds ontdekken de deelnemers of zij in een

crisissituatie kunnen samenwerken. De oefeningen

worden aangekondigd, semi-aangekondigd

of vinden totaal onverwacht plaats, eventueel

zelfs in samenwerking met externe hulpdiensten

zoals ambulances, brandweer en politie.

Door het analyseren van trainingen, oefeningen,

risico’s, incidenten en calamiteiten ontstaat een

continu proces. Door het totale proces te verankeren

in het veiligheidsbeleid en steeds gerichter

te trainen en oefenen groeit de veiligheid en het

veiligheidsbewustzijn in de organisatie.

VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN

Het veiligheidsambitieplan, modulaire trainingen

en oefeningen van BHV.NL voorzien bedrijven

in inzicht en een doordacht veiligheidsbeleid.

Bedrijven bepalen zelf hoe ver hun veiligheidsambitie

reikt. Passen zij het veiligheidsbeleid

enkel toe binnen het BHV-team? Of gaan zij

voor het veiligheidsbewustzijn binnen de gehele

organisatie? BHV.NL helpt organisaties om hun

veiligheidsambitie waar te maken. ■

BHV.NL

Kerkenbos 10-63

6546 BB Nijmegen

T +31 24 373 09 77

E info@bhv.nl

W www.bhv.nl

21


DEMAN

Tekst | Philippe Doutreligne Beeld | DEMAN

Fabrikant van architectonisch

beton maakt gefundeerde keuze

voor Belgische hijstoestellen

Stijlbeton nv uit Lier rust haar nieuwe productiehal uit met performante hijstoestellen van

Constructiewerkhuizen Deman nv uit het West-Vlaamse Sint-Eloois-Winkel. Hiermee haalt

de specialist in architectonisch beton niet enkel een ervaren partner in huis, maar tevens een

kwaliteitsvolle uitrusting waarmee ze de komende jaren haar productievolume en rendabiliteit

extra kan verhogen.

NIEUWE, POLYVALENTE

PRODUCTIEHAL

De nieuwe productiehal, 35 m breed en 82 m

lang, wordt voorzien van twee bovenloopkranen

met een hijscapaciteit van 20 ton. Gezien

de geplande variëteit aan activiteiten zullen niet

alle verhandelingen uitgevoerd kunnen worden

door deze twee kranen. Om deze reden werd

geopteerd voor drie wandloopkranen vlak onder

de bovenloopkranen, ideaal bij driedimensionaal

werken met rechtlijnige bewegingsassen.

De kranen kunnen zo over de volledige

lengte van het gebouw lopen, waardoor de

bereikbare vloeroppervlakte uitgebreid wordt.

WANDLOOPKRAAN OF

PORTAALKRAAN

Wandloopkranen vergen een hogere investering

dan half-portaalkranen maar bieden

extra voordelen. Het grote voordeel van een

wandloopkraan is dat ze geen enkele hindernis

vormt op vloerniveau. Bij een portaalkraan is

er niet enkel een rail op de grond maar kan

ook de poot een risico op aanrijdingen inhouden.

Bijkomende beveiligingen kunnen dat risico

sterk reduceren, maar de inperking van de

ruimte nabij de rail blijft aanwezig. De bewuste

keuze voor wandloopkranen reikte hier dus de

best mogelijke oplossing aan.

SPECIFIEKE UITDAGINGEN

De uitdaging bij de specifieke wensen van Stijlbeton

zat in de relatief grote armlengte in combinatie

met een hoge hijscapaciteit, namelijk 12

m en 8 ton. De grote armlengte moet ervoor

zorgen dat de hal met zijn 35 m overspanning

in alle flexibiliteit kan worden opgesplitst in 3

werkzones van meer dan 10 m. Aangezien de

wandloopkranen enkel in de zone dicht bij de

muur betonelementen tot 8 ton zwaar zullen

verhandelen, zag Deman de mogelijkheid om

aanzienlijke besparingen te realiseren door het

gebruik van een ‘3-step-load-limiter’. Hierdoor

kan het maximale hijsvermogen variëren in

functie van de positie waar de takel zich bevindt.

Met de gekozen configuratie kon aan alle eisen

van Stijlbeton worden voldaan. Via de smart

feature ‘Load Restriction’ kon de kraan lichter

gemaakt worden, met inherente besparingen

op de kraanbaan, kolommen en funderingen

door een verlichting van de wielbelasting.

VEILIGHEID EN EFFICIËNTIE

De hoge hijssnelheden van de rolbruggen houden

mogelijke risico’s in bij een onvakkundige

bediening. Om deze reden werd gekozen voor

een optionele ‘Shock Load Prevention’. Deze

22


DEMAN

‘De kranen kunnen over de volledige lengte

van het gebouw lopen, waardoor de bereikbare

vloeroppervlakte uitgebreid wordt’

Algemeen overzicht van de productiehal.

zorgt ervoor dat, bij het abrupt oppikken van

een last, de hijssnelheid wordt gereduceerd tot

de last volledig is opgetild. Hierdoor worden

abrupte schokken op de kraan geëlimineerd

wat niet enkel zorgt voor een langere levensduur

van de kraan(baan)structuur, maar ook

de slijtage van zijn mechanische componenten

zoals kabels, kabeltrommel, motorreductor, et

cetera tot een minimum beperkt. Een andere

Smart Feature, ‘Load Floating’, houdt bij een

stop de last via motorvermogen gedurende

meerdere seconden op zijn positie zonder de

motorrem te sluiten. Dit zorgt voor een snellere

en soepelere herstart en een betere controle

over de hijsbeweging.

PORTAALKRANEN

Ten slotte wordt de productiehal ook uitgerust

met twee portaalkranen met een hijscapaciteit

van 20 ton, bedoeld voor het verplaatsen van

de betonelementen vanuit de productie naar

buiten. Om zware lasten veilig te kunnen roteren

in de lucht wordt één van deze portaalkranen

uitgerust met twee takels en de optie ‘Load

Zij-aanzicht van één van de drie wandloopkranen.

Turning Hoist’. Hierbij wordt één van de takels

aangepast om te kunnen werken bij een grotere

kabelhoek tot 15°. Deze hijstoestellen zijn

geconcipieerd voor buitengebruik en kunnen

veilig werken bij windsnelheden tot 6 Beaufort.

Om veiligheidsredenen worden de rails voor

deze portaalkranen volledig ingewerkt. Zo

wordt struikelgevaar geminimaliseerd, evenals

de hinder voor heftrucks of transportwagens

bij het oversteken ervan. ■

Detail van de portaalkraan.

DEMAN NV

Rollegem-Kapelsestraat 56

8880 Sint-Eloois-Winkel, België

T +32 56 540 140

E info@deman.be

W www.deman.be

23


SCHÖCK NEDERLAND

Schöck Isolink ® is geschikt voor zowel geventileerde gevelconcepten als prefab betonnen sandwichwanden.

24


SCHÖCK NEDERLAND

Tekst | Roel van Gils Beeld | Schöck Nederland

Voorkom

thermische lekken

Met het oog op het verduurzamen van de gebouwde omgeving wordt het

gevelverankeringssysteem, traditioneel uitgevoerd in metaal, nog wel eens over

het hoofd gezien. Zonde, want de warmtegeleidende eigenschappen

van metaal zorgen voor thermische lekken in de gevel. Met Isolink ®

is dat verleden tijd. Dit gevelanker lost het koudebrugprobleem

in de gevel op.

Isolink ® is een gevelverankeringstechniek gemaakt van glasvezelcomposiet.

“Van thermische lekken die ontstaan bij metalen verankeringsoplossingen

is bij glasvezelcomposiet geen sprake”, zegt Michiel Rietveld van

Schöck Nederland. “Glasvezelcomposiet geleidt in verhouding tot aluminium

300 keer minder warmte en heeft zeer goede eigenschappen ten

aanzien van sterkte en stijfheid.” Het gevelanker leent zich uitstekend

voor zowel nieuwbouw als renovatie, voldoet aan brandklasse B conform

EN-13051 en is leverbaar in verschillende diameters en op iedere

gewenste lengte.

VAN GEVENTILEERDE GEVEL TOT BETONNEN

SANDWICHWAND

Schöck Isolink ® is geschikt voor zowel geventileerde gevelconcepten

als prefab betonnen sandwichwanden. “Omdat thermische lekken met

Isolink ® sterk worden gereduceerd, zijn besparingen op de isolatiedikte

tot wel 50% mogelijk”, vertelt Rietveld. “Hoe hoger de gevraagde Rcwaarde,

des te meer winst is met Isolink ® te behalen. Het resulteert

in slankere gevels en dus een groter netto vloeroppervlak.” Ook in

prefab betonwanden bewijst Isolink ® zijn meerwaarde. “De sterkte en

stijfheid van het anker zorgen voor de constructieve overdracht en

draagkracht van de betonwanden. Omdat Isolink ® de verankering en

afstandshouders combineert in één product, verloopt de inbouw ervan

ook nog eens zeer eenvoudig.”

CIRCULAIR CONCEPT

Isolink ® werd in het ‘verleden’ uitsluitend chemisch verankerd. Sinds dit

jaar is het gevelanker ook via een droge montagetechniek te bevestigen.

“Daarbij maken we gebruik van zelftappende ankerpunten, waarin

het gevelanker wordt geschroefd. Dat maakt het verankeringsconcept

volledig circulair en uitwisselbaar, mocht op een gegeven moment behoefte

zijn aan een andere esthetische toepassing”, verduidelijkt Rietveld.

“Ook de snelheid van monteren is met deze droge montagetechniek

aanzienlijk verbeterd. Tot slot biedt het meer stelmogelijkheden.

Vooral bij bestaande bouw met mogelijke afwijkingen in de maatvoering

is dat een pré.”

Isolink ® is een gevelverankeringstechniek gemaakt

van glasvezelcomposiet.

VRIJHEID IN AANSLUITING

Schöck levert Isolink ® volledig op maat. Niet alleen qua diameter en lengte,

ook voor het uiteinde is er alle vrijheid in aansluiting, zoals een schroefdraad

aan het uiteinde of een voorgeboord ‘gat’ waar direct het profiel

op bevestigd kan worden. “Het is maar net welke gevelafwerking wordt

gekozen: van lichtgewicht elementen tot zelfs natuursteen. Onze eigen

engineeringsafdeling maakt voor ieder project een zo efficiënt mogelijk

berekening, ook qua inzet van materialen. Recent hebben we een onderzoek

afgerond naar de CO 2

-uitstoot en MKI van onze producten.” ■

‘Glasvezelcomposiet geleidt in

verhouding tot aluminium 300

keer minder warmte en heeft zeer

goede eigenschappen ten aanzien

van sterkte en stijfheid’

Schöck Nederland

Amersfoortseweg 15A

7313 AB Apeldoorn

T +31 55 526 88 20

E info-nl@schoeck.com

W www.schoeck.com

25


PEIKKO BENELUX B.V.

Tekst | Roel van Gils Beeld | Peikko

Met dank aan droge verbindingselementen

CIRCULAIR BOUWEN

MET PREFAB

BETONELEMENTEN

Al 30 jaar maakt Peikko goede sier met zijn droge verbindingselementen voor prefab

betonelementen. Een effectieve methodiek om snel, efficiënt en veilig te bouwen. Anderzijds maken

de droge verbindingselementen de gebouwconstructie ook heel duurzaam en circulair, omdat de

prefab elementen aan het einde van de exploitatieduur heel eenvoudig gedemonteerd en elders

ingezet kunnen worden.

(De)montage kolom met kolomschoen-ankerboutverbinding.

28


PEIKKO BENELUX B.V.

Peikko is van oorsprong een Finse onderneming die wereldwijd opereert

in de bouw. “We zijn gespecialiseerd in de productie van DELTABEAM ®

staal-betonliggers voor het creëren van uiterst slanke vloerconstructies”,

zegt Wim Zwaan, directeur van Peikko Benelux. “Daarnaast zijn we

al sinds jaar en dag gespecialiseerd in de productie van constructieve,

droge verbindingen voor prefab betonelementen. Verbindingen die van

oorsprong zijn ontworpen om snel en veilig te kunnen monteren op

de bouwplaats. Ze realiseren direct een constructieve verbinding en de

montage verloopt twee keer zo snel als via de traditionele methode met

stekeinden en gains. Schoren is bovendien overbodig en dat resulteert in

een mooi en vrij werkveld.”

LOSMAAKBAAR

De droge verbindingselementen zijn een jaar of dertig geleden door

Peikko ontworpen. “Destijds werd er nog niet gesproken over een circulaire

economie of duurzame bouwmethodieken”, erkent Zwaan. “Omdat

onze verbindingen gebaseerd zijn op een soort schroefverbinding,

zijn ze in principe ook losmaakbaar. Het circulaire gedachtegoed zit dus

in feite al vanaf het begin in het DNA van Peikko verbindingen. Nu de

circulaire bouweconomie steeds actueler wordt, merken we een toenemende

vraag naar onze verbindingselementen. In sommige gevallen

moeten er wel wat statische berekeningen worden aangepast, maar met

onze methodiek kun je dusdanig ontwerpen dat je de kolommen, wanden

of balken aan het einde van de gebouwlevensduur kunt demonteren

Pictogram demontabel betoncasco Buiksloterham.

en een tweede leven kunt geven. Daarmee kun je dus met prefab beton

circulair bouwen, iets dat voorheen niet mogelijk was omdat alle componenten

aan elkaar werden gegoten. Ontmantelen betekent dan: zagen en

boren. Daarmee degenereer je het element naar een B- of C-kwaliteit

en wordt kapitaal vernietigd.”

CIRCULAIR ONTWERPEN

Het Bouwbesluit is nog niet geënt op een circulaire bouweconomie.

“Iedereen is aan het pionieren”, merkt Zwaan. “Een goede zaak, want

we moeten vooruit bewegen richting een circulaire bouweconomie. Wij

staan alvast gesteld en leveren met onze verbindingselementen een wezenlijke

bijdrage, waarbij de waarde van de prefab elementen behouden

blijft. Recent is met Peikko verbindingen een appartementencomplex op

de Buiksloterham in Amsterdam volledig circulair ontworpen en we zijn

nu betrokken bij een nieuwe vrachtloods op Schiphol die ook met onze

droge verbindingselementen wordt gebouwd. En zo bewegen er steeds

meer projecten onze kant op.”

De verbindingselementen zelf zijn nog niet volledig circulair geproduceerd.

“Er zijn wel ontwikkelingen gaande in die richting, want ook wij

staan niet stil. Maar momenteel is het nog niet voor 100% mogelijk, al

proberen we zoveel mogelijk met gerecycled staal te werken. Sinds kort

hebben we overigens een groene variant van de staal-betonligger onder

de naam DELTABEAM ® Green, geproduceerd uit meer dan 90% gerecyclede

content en daarmee met een veel lager CO 2

-footprint. Voor de

productie van deze duurzame liggers wordt volledig gebruik gemaakt van

groene energie uit zon, wind en water en kunnen klanten in Scandinavië

beleverd worden met elektrisch vervoer. Ook daarin nemen we onze

verantwoordelijkheid.” ■

‘Het circulaire gedachtegoed zit in

feite al vanaf het begin in ons DNA’

(De)montage wandelementen met SUMO en ankerboutverbinding.

Peikko Benelux B.V.

Leemansweg 51

6827 BX Arnhem

T +31 26 384 38 66

W www.peikko.nl

29


KIWA NEDERLAND

Tekst en beeld | Kiwa Nederland

Aansprakelijkheid Wkb:

waarschuwingsplicht

en consumentendossier

Met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), naar verwachting per

1 januari 2023, verandert ook de aansprakelijkheid voor ondernemers in de bouwsector.

Aannemers (ook zzp’ers en klusbedrijven) blijven straks ongeacht de gevolgklasse of

vergunningsplicht twintig jaar lang aansprakelijk voor de werkzaamheden die ze hebben opgeleverd.

Hieronder leest u meer over wat er in de Wkb is bepaald als het gaat om aansprakelijkheid.

In het kader van de Wkb moet een opdrachtgever

binnen een redelijke termijn aan de

aannemer laten weten wanneer hij gebreken

heeft geconstateerd. Na melding van deze gebreken

treedt een verjaringstermijn van twee

jaar in werking waarbinnen de opdrachtgever

zijn zaak in behandeling moet brengen bij een

rechter. De aansprakelijkheid vervalt als deze

termijn is verstreken. Dit is ook aangegeven in

de UAV 2012, de UAV-GC 2005, de AVA 2013

en verschillende garantieregelingen.

WAARSCHUWINGSPLICHT

In de Wkb is vastgelegd dat aannemers hun

opdrachtgevers moeten informeren als bij

werkzaamheden risico’s worden gesignaleerd.

Als aan deze waarschuwingsplicht niet wordt

voldaan, voldoet de aannemer niet aan zijn

verplichtingen als vakman. Dit geldt óók voor

risico’s die de aannemer niet heeft opgemerkt,

maar als vakman wel had moeten herkennen.

Waarschuwen kan zowel mondeling als schriftelijk,

waarbij dat laatste natuurlijk altijd beter

is voor de bewijslast.

RISICOVERZEKERING

Aannemers die werken voor particuliere opdrachtgevers

doen er goed aan deze opdrachtgevers

vóór het tekenen van de aannemersovereenkomst

schriftelijk te informeren over

hoe zij verzekerd zijn tegen risico’s die hen zijn

aan te rekenen. Het kan daarbij gaan om een

risicoverzekering of een andere vorm van financiële

zekerheid. Zijn hiervoor géén maatregelen

getroffen, dan moet de aannemer ook hier zijn

opdrachtgever vooraf over informeren.

CONSUMENTENDOSSIER

Volgens de Wkb moeten aannemers hun opdrachtgever

na oplevering van het werk een

opleverdossier verstrekken, het zogeheten consumentendossier.

Aanvankelijk was aanlevering

van een consumentendossier verplicht voor

alle werken die zijn opgeleverd direct na de invoering

van de wet. De reden hiervoor was de

30


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

KIWA NEDERLAND

‘Aannemers (ook zzp’ers en klusbedrijven) blijven

straks ongeacht de gevolgklasse of vergunningsplicht

twintig jaar lang aansprakelijk voor de

werkzaamheden die ze hebben opgeleverd’

aanpassing van artikel 7:757a van het Burgerlijk

Wetboek (WB). Hierin staat dat de aannemer

bij kennisgeving dat het werk klaar is een consumentendossier

moet overleggen over het tot

stand gebrachte bouwwerk. Dit amendement

voorziet echter niet in het overgangsrecht,

waardoor aannemers bij inwerkingtreding van

de Wkb ook een consumentendossier zouden

moeten overleggen voor werken die werden

afgerond vóór de invoeringsdatum. Na vragen

vanuit de Eerste Kamer heeft de minister eind

2021 besloten tot een aanpassing. Dit betekent

dat de verplichting tot het overleggen van een

consumentendossier alleen geldt voor overeenkomsten

van aanneming van werk die zijn

gesloten ná inwerkingtreding van dit artikel en

dat opdrachtgevers vanaf die datum pas een

consumentendossier krijgen.

OMGEKEERDE BEWIJSLAST

EN AANSPRAKELIJKHEID

Met betrekking tot de aanpassing van de omgekeerde

bewijslast en de aansprakelijkheid

van twintig jaar wordt niets gemeld. Derhalve

zal deze nog steeds direct van kracht zijn voor

alle werken die na de invoeringsdatum worden

opgeleverd. Uiteraard heeft dit nog wel

impact op het borgen van registraties en metingen

die aantonen dat bij het moment van

oplevering alles voldoet aan vereisten uit het

Bouwbesluit (straks BBL).

Deze tekst is een bewerking van een aantal

blogs die eerder verschenen op Kiwa’s themapagina

over de Wkb: https://www.kiwa.com/nl/

nl/specials/wkb/. Bron: https://www.debouwadvocaat.nl/


Kiwa Nederland

Sir Winston Churchill-laan 273

2288 EA Rijswijk

E info@kiwa.nl

W www.kiwa.com

31


KELLER FUNDERINGSTECHNIEKEN

Tekst | Roel van Gils Beeld | Keller Funderingstechnieken

Circulaire

Met het oog op de gestelde klimaatdoelen komt ook in de bouw de nadruk steeds meer te liggen

op CO 2

-neutraal bouwen. Keller Funderingstechnieken merkt de laatste jaren een toenemende

vraag naar circulaire grindkolommen als alternatief voor een paalfundering. De specialist in

grondverbetering ‘scoort’ met deze techniek bijna structureel een factor 12 minder CO 2

-uitstoot in

vergelijking met de meest eenvoudige paalfundering. Dat los nog van de vele andere constructieve

voordelen, zoals het funderen op staal en besparingen in vloerdiktes.

Keller Funderingstechnieken maakt deel uit

van ’s werelds grootste funderingsmaatschappij.

“Onze kracht is vooral dat we onze globale

sterkte lokaal inzetten. We zijn weliswaar

wereldwijd actief, maar hebben lokaal overal

vestigingen”, zegt Richard Looij van Keller

Funderingstechnieken. “Dat betekent dat we

kennis hebben van de lokale eisen en eigenschappen,

maar dat we gebruik kunnen maken

van de expertise en het machinepark van de

hele groep. Zo werken we bijvoorbeeld veel

samen met onze Duitse en Franse collega’s en

doen we geregeld een beroep op ‘hun’ materieel,

dat overigens veelal in eigen beheer

wordt ontwikkeld.”

FUNDEREN OP STAAL

In niet-draagkrachtige gebieden in Nederland

wordt vrijwel standaard gekozen om een

bouwwerk op palen te funderen. “De laatste

jaren komt daar meer en meer verandering in”,

merkt Marcel Mertens van Keller Funderingstechnieken.

“Aannemers staan open voor alternatieven.

Als geotechnisch aannemer zijn wij als

geen ander in staat om niet-draagkrachtige ondergronden

te verbeteren met circulaire grindkolommen,

waardoor je gewoon op staal kunt

funderen. Omdat er geen cement aan te pas

komt, maar natuurlijke grondstoffen, kalksteen

of betongranulaat, zijn de CO 2

-besparingen gigantisch.

Als kers op de taart kan ook de hele

vloerconstructie lichter worden uitgevoerd,

een reductie tot wel 20% is geen uitzondering.

Een ander voordeel is dat wij het bouwterrein

achterlaten in dezelfde staat als wij deze aantreffen.

Bij grindkolommen steken immers geen

wapeningsstaven als obstakels uit de grond. Het

terrein is perfect bereikbaar en begaanbaar.”

GROTE DISTRIBUTIECENTRA

Momenteel is Keller met een aantal grote projecten

bezig. “Voor een 16 hectare groot distributiecentrum

in Evergem (B) verzorgen wij

de grondverbetering met circulaire grindkolommen.

Met twee machines hebben we inmiddels

al 12.500 grindkolommen gemaakt in een

gemiddelde diepte van 5,5 meter. Elke 5 tot

10 minuten maken we een kolom. Het gaat razendsnel,

zeker met onze nieuwste aanwinst de

TR5-2, die is uitgerust met een dubbele sluis,

waardoor we nóg effectiever kunnen werken”,

zegt Mertens. “Naar aanleiding van dit project

zijn we bezig met de voorbereiding van wederom

een groot distributiecentrum in zowel

Evergem als in Kampenhout. Ook in Nederland

zijn we nu betrokken bij een project waarbij een

aantal rijwoningen op grindkolommen wordt

gefundeerd.” Looij vult aan: “Het is voor ons

cruciaal dat we al vanaf het ontwerptraject worden

ingeschakeld om met onze grondverbeteringsmethodiek

zoveel mogelijk optimalisaties te

behalen in het complete ontwerp, want de besparingen

werken door in de stappen na ons.”

Circulaire grindkolommen kunnen niet overal

worden toegepast. “De grondslag moet wel

geschikt zijn”, erkent Looij. “Toch hebben we

zelfs op de Maasvlakte al met succes grondverbetering

toegepast waarop 54 olietanks

zijn gefundeerd. Als je een klein beetje zetting

accepteert, weliswaar gelijkmatig, kan er heel

veel. De besparingen zijn vervolgens gigantisch,

zowel milieutechnisch als economisch.” ■

32


KELLER FUNDERINGSTECHNIEKEN

Keller Funderingstechnieken maakt gebruik van de expertise en het machinepark van de hele groep.

‘Als geotechnisch aannemer zijn wij als geen ander in staat om nietdraagkrachtige

ondergronden te verbeteren met circulaire grindkolommen,

waardoor je gewoon op staal kunt funderen’

Keller Funderingstechnieken maakt deel uit van ’s werelds grootste

funderingsmaatschappij.

Omdat er geen cement aan te pas komt, maar natuurlijke grondstoffen, kalksteen

of betongranulaat, zijn de CO 2

-besparingen gigantisch.

Keller Funderingstechnieken B.V.

Europalaan 16

2408 BG Alphen aan den Rijn

Postbus 757

2400 AT Alphen aan den Rijn

T +31 172 47 17 98

E info.nl@keller.com

W www.keller-funderingstechnieken.nl

33


Global strength and local focus

P

Keller Funderingstechnieken B.V.

Europalaan 16 · Postbus 757

2400 AT Alphen aan den Rijn

Nederland

Telefoon +31 172 471798

info.nl@keller.com

Wij zijn in staat om een breed scala aan complexe

geotechnische vraagstukken in de gehele bouwsector

op te lossen, door onze lokale ervaring te bundelen met

Kellers wereldwijde expertise.

Onze toekomst wordt duurzaam gefundeerd door Keller.

www.keller-funderingstechnieken.nl


Nordy Visser, Zieno.nl Leon van Woerkom

Nordy Visser, Nordy Zieno.nl Visser, Zieno.nl Leon van Leon Woerkom van Woerkom

Circulariteit heeft

Circulariteit heeft

meerdere vormen

meerdere vormen

Bouwen voor de lange termijn is de meest duurzame

Bouwen voor de lange termijn is de meest duurzame

oplossing. Bouwen Betonnen voor de lange bouwwerken termijn is de kunnen meest zeker duurzame 100 jaar

oplossing. Betonnen bouwwerken kunnen zeker 100 jaar

worden oplossing. gebruikt. Betonnen Maar ook bouwwerken als we korter kunnen bouwen zeker 100 gaat jaar

worden gebruikt. Maar ook als we korter bouwen gaat

het materiaal worden gebruikt. nooit verloren. Maar ook Betonnen als we korter casco’s bouwen zijn gaat flexibel

het materiaal nooit verloren. Betonnen casco’s zijn flexibel

en remontabel; het materiaal gemakkelijk nooit verloren. aanpasbaar Betonnen casco’s naar een zijn nieuwe flexibel

en remontabel; gemakkelijk aanpasbaar naar een nieuwe

functie. en remontabel; Elementen gemakkelijk worden hergebruikt aanpasbaar of naar het een materiaal nieuwe

functie. Elementen worden hergebruikt of het materiaal

wordt functie. 100% Elementen gerecycled. worden hergebruikt of het materiaal

wordt 100% gerecycled.

wordt 100% gerecycled.

Blijf

Blijf

op de

op

hoogte

de hoogte

van

van

innovaties

innovaties

in

in

beton

beton

en

en

circulariteit?

circulariteit?

Blijf op de hoogte van innovaties in beton en circulariteit?

Schrijf Schrijf je in je voor in voor de de nieuwsbrief nieuwsbrief op op betonhuis.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief op betonhuis.nl

Tijdelijke

Tijdelijke

Tijdelijke Rechtbank

Rechtbank

Rechtbank Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

De demontage van deze

De demontage van deze

De tijdelijke demontage rechtbank van deze laat de

tijdelijke rechtbank laat de

tijdelijke toekomst rechtbank van bouwen laat de zien.

toekomst van bouwen zien.

toekomst Idealiter van worden bouwen binnen zien.

Idealiter worden binnen

Idealiter dertig worden jaar alle binnen bouwwerken

dertig jaar alle bouwwerken

dertig op een jaar dergelijke alle bouwwerken manier

op een dergelijke manier

op ontworpen. een dergelijke Makkelijk manier aan

ontworpen. Makkelijk aan

ontworpen. te passen Makkelijk of elders aan weer

te passen of elders weer

te passen

op te bouwen.

of elders weer

op te bouwen.

op te bouwen.

Sterk Sterk de de toekomst in

in

betonhuis.nl

betonhuis.nl


BASILISK SELF-HEALING CONCRETE

Tekst en beeld | Basilisk Self-Healing Concrete

Vooral bij gewapend beton in combinatie met water

vormen scheuren een groot probleem

Scheuren en lekkages in

beton zijn verleden tijd

met zelfhelend beton

‘40% minder krimpwapening levert een fikse

besparing op, zowel in kosten als CO 2

-uitstoot’

Beton is een prachtig bouwmateriaal. Het kent zoveel voordelen en we maken er alles van. Van

waterbassin tot kelder en cruciale infrastructuur. Maar het heeft ook een keerzijde: beton scheurt.

En daar heeft Basilisk Self-Healing Concrete een oplossing voor. Tijd om in gesprek te gaan met dit

internationaal snel groeiende bedrijf uit Delft.

Bij een goed ontwerp kan scheurvorming

worden beperkt, maar toch veroorzaken ook

kleine (haar)scheuren problemen. “Vooral

wanneer gewapend beton in aanraking komt

met water, dan vormen scheuren een groot

probleem”, zegt Bart van der Woerd, Managing

Director bij Basilisk. “Wanneer de wapening

gaat roesten, komt de levensduur van de

constructie van het gebouw in gevaar. Daarnaast

zijn de kosten voor herstel op dat moment

torenhoog.”

WANNEER ZELFHELEND

BETON INTERESSANT IS

Zelfhelend beton is vooral interessant voor

constructies waarbij waterdichtheid een belangrijke

rol speelt. “Denk bijvoorbeeld aan

constructies waarbij grond- of regenwater een

rol spelen zoals parkeergarages, kelders en

watertanks. Natuurlijk zijn er andere manieren

om beton waterdicht te maken, maar die zijn

over het algemeen duurder dan zelfhelend beton.

Bovendien kan met ons zelfhelende beton

de CO 2

-footprint van beton aanzienlijk worden

teruggebracht”, aldus Van der Woerd.

40% MINDER KRIMPWAPENING

NODIG

Basilisk claimt dat er 40% minder krimpwapening

nodig is. Dat levert een fikse besparing

op, zowel in kosten als CO 2

-uitstoot. Hoe dat

werkt? “Twee criteria bepalen de hoeveelheid

krimpwapening die nodig is voor waterdichte

constructies: duurzaamheidseisen en waterdichtheidseisen.

In bijna alle gevallen zijn de

waterdichtheidseisen leidend, aangezien deze

om de kleinste scheurwijdte vragen. Hoe kleiner

de aanvaardbare scheurwijdtes, hoe meer

krimpwapeningsstaal nodig is.”

Door zelfherstellende eigenschappen aan het

beton toe te voegen, neemt de waterdichtheid

van het beton toe en wordt aan de waterdichtheidseisen

voldaan. “Dit betekent dat het wapeningsontwerp

alleen kan worden gemaakt

op basis van de duurzaamheidseisen. Meestal

maken deze een grotere scheurbreedte mogelijk.

Naast milieu- en kostenvoordelen kwamen

36


BASILISK SELF-HEALING CONCRETE

HOE WERKT

ZELFHELEND BETON?

Zelfhelende beton werkt met kalksteenproducerende

bacteriën. Het is dus bio-based.

Elke keer dat de bacteriën in het beton in

contact komen met zuurstof en vocht, zetten

ze bepaalde voedingsstoffen om naar calciumcarbonaat

(kalksteen). Hierdoor vullen scheuren

zich met kalksteen en is het repareren of

herstellen van beton door middel van handmatig

onderhoud niet meer nodig. Steeds

wanneer er een scheur ontstaat, repareren

de micro-organismen die autonoom. Basilisk

heeft op dit moment drie producten op

de markt: een hulpstof die in granulaatvorm

wordt toegevoegd aan de betonmortel, een

reparatiemortel en een vloeibaar herstelsysteem

voor scheuren in vloeren. Of de bacteriën

ook een negatief effect hebben op mens

of beton? “Die vraag krijgen we vaker”, zegt

Van der Woerd lachend. “Daar kan ik kort op

antwoorden: dat is niet zo. Onze bacteriën

zijn veilig voor zowel mens als beton.”

MINDER ONDERHOUD,

LANGERE LEVENSDUUR

In de praktijk zien we dat de markt vooral geïnteresseerd

is in de korte termijn voordelen van

zelfhelende beton: waterdichtheid en staalbesparing.

“Dat begrijp ik ook goed. In de bouw

wordt, ondanks de toenemende aandacht

voor duurzaamheid, ook sterk gestuurd op

kostenefficiëntie. Daar sluiten deze twee voordelen

goed op aan”, beaamt Van der Woerd.

“Onlangs hebben we een project gedaan in

een parkeergarage in een kelderconstructie.

Hier kon de aannemer ongeveer 35% op

krimpwapening besparen en was de beslissing

om zelfhelende beton te kiezen snel gemaakt.

Een andere mooi project waar de korte termijn

voordelen direct duidelijk waren, was een

afvalwaterzuiveringstank.”

Op de lange termijn zijn er echter ook prestatieverschillen

met regulier beton die soms wat

onderbelicht blijven. “Constructies gaan veel

langer mee en vergen ook nog eens minder onderhoud.

Dat is echt een belangrijk verschil. In

Nederland zien we dat dit argument nog niet

zo zwaar weegt. In Japan is dat anders. Daar

hecht men juist veel waarde aan de hele levenscyclus.

Japan is trouwens een van onze grootste

groeimarkten. We zien de laatste tijd ook veel

belangstelling vanuit het Midden-Oosten, een

andere gebied met veel potentie. De Nederlandse

markt is nu nog wat conservatiever. Het

kost ons hier wat meer tijd, maar ik weet zeker

dat Nederland zelfhelend beton uiteindelijk

ook zal omarmen. De voordelen zijn gewoonweg

te groot om dat niet te doen.” ■

we er in de praktijk achter dat er nóg een belangrijk

voordeel is. Doordat er minder staal in

de constructie verwerkt wordt, is de kans op

grindnesten minimaal.”

Controle van de geheelde scheuren bij een

watertank.

Geheelde scheur.

Basilisk Self-Healing

Concrete

Molengraaffsingel 10

2629 JD Delft

T +31 15 202 61 28

E info@basiliskconcrete.com

W www.basiliskconcrete.com

37


BURO DE HAAN

Tekst | Marie-Louise Verplak Beeld | Buro De Haan

Modulaire kantoorunits op

dak van een fabriekshal: dubbel

functiegebruik van een pand

Buro De Haan streeft naar maximale efficiëntie in elke stap van het bouwproces, door een unieke

combinatie van innovatieve technieken, kennis en automatisering. Voor uitdagingen op het gebied van

klimaat- en milieudoelstellingen binnen de bouw draait Buro De Haan haar hand niet om. Daarvan

getuigt ook haar bedrijfsmissie: Beter Bouwen. Iedere dag staat bij Buro De Haan de vraag weer

centraal: hoe kan er beter, sneller of goedkoper gebouwd worden, afhankelijk van het type opdracht?

‘De opdrachtgever wenste een maximale flexibele

indeelbaarheid van de fabriekshal voor nu en in de toekomst’

38


BURO DE HAAN

Een in het oog springend en zeer uniek project

dat Buro de Haan eind 2020 ontworpen en geëngineerd

heeft, is het project Brouwer Flexibele

ruimtes te Zeewolde. Dit project heeft

de ambitie om het beste ‘mass customization’

productiebedrijf in de bouw te worden.

FLEXIBEL INDEELBAAR

Arno Hokse, bouwprocesmanager van Buro

De Haan, licht het project Brouwer enthousiast

toe: “De opdrachtgever wenste een

maximale flexibele indeelbaarheid van de fabriekshal

voor nu en in de toekomst. Samen

met de opdrachtgever kwamen wij tot een

ideaal ontwerp: een productiehal voor de

productielijnen inclusief een kantoorpand aan

de voorzijde. Het ontwerp van de fabriekshal

was snel opgezet, maar de uitdaging zat in de

grote overspanningen die we daar gerealiseerd

hebben. De opdrachtgever had als wens om

Overvieuw Brouwer groep Zeewolde met op het dak

de modulaire units.

Doorsnede fabriekshal en kantoor Brouwer groep.

drie hallen naast elkaar te realiseren, met een

vrije overspanning zodat het productieproces

daarop ingericht kan worden. Maar ook rekening

houdend met het draagvermogen van

de vloer en constructie voor de machines én

de machines zelf. De productiehal is hierdoor

flexibel indeelbaar.”

Wat dit project naast die overspanning zo markant

maakt, is dat het kantoor (bestaande uit

modulaire geprefabriceerde units) aan de voorzijde

gesitueerd is én dat een deel van het kantoor

op het dak van de fabriekshal is gebouwd,

in combinatie met een stuk ontspanning in de

vorm van een daktuin. “De constructie is zodanig

gebouwd dat, mocht er in de toekomst uitbreiding

gewenst zijn, er met gemak een aantal

units bij opgezet kan worden. Het behoeft geen

uitleg dat ruimte schaars en kostbaar is. Op deze

manier wordt het dak op een zeer functionele

manier gebruikt. Aangezien de afdelingen architectuur,

constructie en engineering allemaal

bij Buro De Haan zijn ondergebracht, zijn wij in

staat geweest om hier op een mooie manier invulling

aan te geven en de bouw te bewerkstelligen

naar wensen van de opdrachtgever.”

VIRTUELE MODELLEN

“Vanaf het moment dat het ontwerp op hoofdlijnen

gereed was, deed de procesinrichting

haar intrede”, vervolgt Hokse. “Zowel tijdens

de voorbereidings- als uitvoeringsfase ben je

als bureau continu bezig om de inrichting zo

effectief en efficiënt mogelijk te optimaliseren

en realiseren, naar volledige tevredenheid c.q.

wensen van de klant. Daarbij maken wij continu

gebruik van virtuele modellen om zo de klant

op voorhand inzicht te geven in posities en

mogelijkheden met betrekking tot machines,

productiestraten en technische installaties. Via

de virtuele beleving heeft de klant de inrichting

van de hal maar ook de logistieke bewegingen

binnen en buiten op voorhand kunnen vormgeven

tot een werkbaar proces.”

DUURZAAMHEID EN

CIRCULARITEIT

De overheid stelt steeds meer eisen op het

gebied van duurzaamheid en circulariteit.

Buro De Haan draagt het certificaat GPRexpert.

GPR is gebaseerd op de vijf pijlers

Energie, Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit

en Toekomstwaarde. “Met de bouw van

elk project houden wij rekening met deze vijf

pijlers. Zo leveren wij een bijdrage en voldoen

wij aan de topics duurzaamheid en circulariteit,

rekening houdend met de wensen en het

budget van de opdrachtgever. Dit sluit nauw

aan bij onze missie ‘Beter Bouwen’ en de bewustwording

om duurzaam om te gaan met

materialen. Project Brouwer voldoet op alle

fronten aan deze vereiste topics.” ■

Vooraanzicht van het kantoor van Brouwer groep in Zeewolde.

Buro De Haan

Achthoevenweg 34A

7951 SK Staphorst

T +31 522 46 81 27

E info@bdh.nl

W www.bdh.nl

39


ZINKINFO BENELUX

Tekst | Roel van Gils Beeld | Zinkinfo Benelux

‘Wereldkampioen in

corrosiepreventie’

Thermisch verzinken is een uniek proces en bestaat al meer dan 150 jaar. Geen enkele andere

methode komt volgens Hans Boender van Zinkinfo Benelux ook maar in de buurt van deze

meest complete en duurzame vorm van corrosiepreventie voor staal. “Thermisch verzinken is

wereldkampioen in corrosiepreventie en zorgt voor een onderhoudsvrije levensduur van vele

tientallen jaren.” Ook in de circulaire economie bewijst de eeuwenoude methodiek zijn meerwaarde.

Zinkinfo Benelux behartigt als brancheorganisatie

de belangen van de thermische verzinkers

in de Benelux. “Al meer dan 70 jaar

houden we ons bezig met het promoten van

thermisch verzinken”, zegt Boender. “De

conserveringsmethode voor staal werd al in

1742 op laboratoriumschaal ontdekt door de

Fransman Malouin, maar pas honderd jaar later

tijdens de industriële revolutie op grote

schaal toegepast. Destijds werden vooral de

kleine voorwerpen verzinkt, die dagelijks op

de boerderij gebruikt werden, zoals emmers

en teilen. Tegenwoordig zijn die van (gerecycled)

plastic en worden juist de stalen balken

van de grote stallen verzinkt, om maar eens in

de agrarische sector te blijven. En zeker in die

omgeving bewijst de lange, onderhoudsvrije

levensduur zijn meerwaarde.”

In de loop der jaren is het thermisch verzinken

steeds bekender geworden en breed geaccepteerd.

“Er is ook al heel veel bereikt als

het gaat om het verbeteren van de veiligheid

en optimalisaties in energieverbruik en zinksamenstelling

om te komen tot CO 2

-neutrale

producten”, zegt Boender. “Een belangrijke

doelstelling van de stichting is om als branche

gezamenlijk stappen te zetten en verder te

komen. Dankzij thermisch verzinken gaan we

voor 100% circulair staal. Als het demonteren

van een constructie en elders opnieuw

opbouwen geen soelaas meer biedt, is het

mogelijk om het verzinkte staal aan het einde

van de levenscyclus te ontzinken en om

te smelten. Het zink wordt dan afgevangen,

zodat beide grondstoffen zonder verlies van

eigenschappen intact blijven en 100% gerecycled

worden. Een sterke troef in de circulaire

economie.”

40


ZINKINFO BENELUX

Thermisch verzinken is een hele betrouwbare

conservering, resumeert Boender. “Je brengt

het aan en het ‘valt’ er niet meer af. Ook

niet na tientallen jaren. Kortom, ‘what you

see is what you get’.” Om de vele voordelen

van thermisch verzinken, ook in de circulaire

economie, voor het voetlicht te brengen, organiseert

Zinkinfo Benelux regelmatig kennissessies,

webinars en learning lunches voor

architecten, staalbouwers, opdrachtgevers en

andere geïnteresseerden. “Daarnaast verzorgen

we als onafhankelijke partij keuringen en

inspecties en fungeren we steeds vaker als

helpdesk. Ook niet-leden met vragen over

thermisch verzinken staan we met raad en

daad bij.” ■

ENCI-groeve trappartijen en uitkijkplatform. Spectaculair uitzichtplatform uit thermisch verzinkt staal met een

duizelingwekkende trap die je tot in de groeve brengt. (Beeld: Maité Thijssen)

Circulair paviljoen Energie Kenniscentrum Leeuwarden. Het centrum werd gebouwd met de nadruk op circulariteit in ontwerp en materiaalkeuze. (Beeld: Tristan Fopma)

‘Thermisch verzinken is een sterke troef

in de circulaire economie’

Zinkinfo Benelux

Smederijstraat 2

4814 DB Breda

T +31 76 531 77 44

W www.zinkinfobenelux.com

41


WIJWELBETONMIXERS

WijWelbetonmixers verhuurt ook stationaire betonmixers met verschillende aandrijvingen, zowel diesel als 100% elektrisch.

Tekst | Roel van Gils Beeld | WijWelbetonmixers

Nieuwe fabrikant van

truckmixers

op de Nederlandse markt

Bij pech onderweg staat de 24/7 pechhulp paraat.

Uit een uniek samenwerkingsverband tussen

WijWelbetonmixers en Transportonderhoud Nieuwegein is een

nieuwe generatie truckmixers ontstaan. Het eerste exemplaar

is begin september dit jaar tijdens het Kipper Event in Markelo

gepresenteerd aan het grote publiek en na afloop direct

afgeleverd aan Albeton. Geestelijk vader achter dit nieuwe

concept is Sjaak van der Wel, met tientallen jaren ervaring in de

truckmixerbranche.

42


WIJWELBETONMIXERS

De WijWelbetonmixer onderscheidt zich door een volledig thermisch verzinkt onderframe.

‘Het ontwerp van

de mixer is zodanig

geëngineerd dat

alles in elkaar

geschroefd kan

worden’

Meer dan veertig jaar is Sjaak van der Wel in

uiteenlopende functies werkzaam binnen de

carrosseriebouw van truckmixers. Na het faillissement

van Mulder Boskoop in 2000 nam

hij de uitdaging aan het bedrijf opnieuw op de

kaart te zetten; en met succes. In 2019 verkocht

hij zijn aandelen, maar het bloed kruipt

waar het niet gaan kan. Met WijWelbetonmixers

zet hij een nieuwe maatstaf. Samen

met zijn compagnon John van Wijk van Transportonderhoud

Nieuwegein heeft hij elk onderdeel

van de traditionele truckmixer grondig

onder de loep genomen en waar nodig

verbeterd. Het eerste exemplaar werd dan

ook positief ontvangen op het Kipper Event

en wordt intussen al veelvuldig ingezet.

OPTIMALE CONSERVERING

De WijWelbetonmixer onderscheidt zich

volgens Van der Wel door een volledig thermisch

verzinkt onderframe. “Voor wat betreft

de aanpassingen aan het standaard chassis tot

een Wide Spread werken we nauw samen met

Veldhuizen en met Wierda Voertuig Techniek

voor de aandrijving. Verder wordt bij de opbouw

van de truckmixer niet meer gelast. Het

ontwerp van de mixer is zodanig geëngineerd

dat alles in elkaar geschroefd kan worden. Dat

vereenvoudigt het montageproces én voorkomt

dat reeds geconserveerde onderdelen worden

beschadigd door lasspetters. Dat laatste is schering

en inslag bij de traditionele truckmixer, met

als gevolg dat al na een paar jaar de eerste corrosieverschijnselen

optreden. Grote voordeel is

ook dat truckeigenaren bijvoorbeeld zelf onderdelen

kunnen vervangen. Als er een spatbord is

beschadigd, is het een kwestie van losschroeven

en een nieuw spatbord monteren. Onze spatborden

zijn overigens uitgevoerd in RVS, dus

ook daar zal geen corrosie optreden.”

KRACHT VAN DE COMBINATIE

WijWelbetonmixers bouwt de truckmixer volledig

op specificatie van de klant. “Onze range

varieert van mixers met een inhoud van 6 tot

17 m 3 ”, zegt Van der Wel. “Behalve truckmixers

leveren we ook stationaire mixers en

‘specials’ voor fabrieken. Denk dan aan speciale

kunststofmengers. In principe is alles mogelijk,

ook qua aandrijving.” Voor service en onderhoud

maakt WijWelbetonmixers gebruik van

de expertise van Transportonderhoud Nieuwegein.

“Zij beschikt over een enorme werkplaats

en een grote voorraad met onderdelen

van alle merken. Bovendien verzorgt zij ook de

keuringen, zowel de APK van de truck als de

periodieke keuring van de mixer. En bij pech

onderweg staat de 24/7 pechhulp paraat. Kortom,

de combinatie van WijWelbetonmixers en

Transportonderhoud Nieuwegein zorgt voor

een uiterst betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige

oplossing. We hebben hoge verwachtingen

van de nieuwe truckmixer. De eerste

orders zijn inmiddels al geschreven.” ■

Uit een uniek samenwerkingsverband tussen WijWelbetonmixers en Transportonderhoud Nieuwegein is een

nieuwe generatie truckmixers ontstaan.

WijWelbetonmixers.nl

Vaartkade Noordzijde 37

3461 CH Linschoten

T +31 6 54 33 89 99

E info@wijwelbetonmixers.nl

W wijwelbetonmixers.nl

43


etonmixers.nl

WijWelbetonmixers B.V.

WijWel

Begeleiding bij aan- en verkoop, nieuwbouw,

verhuur, onderhoud en schadeafwikkeling

Uw nieuwe betonmixer volledig aangepast aan de regels van nu en de verwachtingen van morgen. CO 2

-neutraal zonder concessies.

Wij leveren uw nieuwe betonmixer volledig CO 2

-neutraal zonder concessies. WijWelbetonmixers en Transportonderhoud bieden u een

compleet pakket aan; van de aankoop en het huren van betonmixers tot een volledige 24-uur service en onderhoud van betonmixers.

Of uw nieuw aan te schaffen betonmixer hybride of volledig elektrisch aangedreven dient te zijn? Of wellicht al aangepast aan de nieuwe

stikstofproblematiek? Dat bepaalt u. WijWelbetonmixers en Transportonderhoud Nieuwgein bouwen uw betonmixer volledig naar wens. U

kiest zelf de mixercapaciteit die u wenst. Deze kan variëren tussen de 6 en de 17 kuub.

WijWelbetonmixers B.V. | Nieuwegein | +31 (0) 6 54 33 89 99 | www.wijwelbetonmixer.nl


DE OPLOSSING VOOR ‘GROENE’

BETON LIGT BINNEN HANDBEREIK

2030 komt met rasse schreden dichterbij en de tijd

die rest voor de betonindustrie om het eerste klimaatdoel

van vijftig procent CO 2

-reductie te halen, daalt

navenant. Een groot deel van de focus van de sector

ligt op het afvangen en opslaan van CO 2

als oplossing,

een techniek waaraan nog veel onduidelijkheden

kleven. Meer pragmatische oplossingen waarmee

de deadline van 2030 gehaald wordt, zijn ook nu al

voorhanden. Namelijk alternatieve bindmiddelen die

ook al op grotere schaal kunnen worden toegepast.

De verbranding van klinker voor de productie van

cement is de hoofdschuldige voor de zwaar negatieve

CO 2

-balans van beton. Het ligt dan ook voor de hand om

de innovatie van cement te beginnen bij de vervanging

van klinker als bindmiddel. Ecocem startte twintig jaar

geleden al met het zoeken naar geschikte alternatieven

voor de productie van CO 2

-arme bindmiddelen voor cement.

Op basis van gegranuleerde hoogovenslak is er nu

een superfijne maling beschikbaar die een CO 2

-besparing

van zeventig procent kan opleveren in vergelijking

met traditionele beton.

Voordelen van Superfine

Ecocem Superfine heeft een groot aantal voordelen.

Het zorgt voor een hogere sterkte van zowel jonge als

uitgeharde beton. Het bespaart dertig procent plastificeerder.

Het fijne witte poeder zorgt voor een besparing

op pigmenten en een betere afwerking, met name in

vergelijking met microsilica en gewone cement. Ecocem

Superfine is ideaal voor toepassing in (ultra)hogesterktebeton

en heeft een CO 2

-voetafdruk van 32 kg CO 2

per ton en Superfine beschikt over een geverifieerde

milieuproductverklaring.

Grootschalig gebruik

Carbon capture vergt zo’n veertig procent extra energie

om het mogelijk te maken, oftewel een nog grotere

afhankelijkheid van fossiele energie. Bovendien is de

benodigde infrastructuur nog niet beschikbaar. Het is

daarom voorlopig nog niet rendabel. Ook is nog niet

duidelijk wat de langere termijn gevolgen zijn van ondergrondse

opslag. Verregaande vergroening van beton

vraagt om innovatie van het product. Ecocem heeft

daarin een belangrijke stap gezet. Door grootschalig

gebruik van Ecocem Superfine ligt de oplossing voor

groene beton en het halen van de eerste klimaatdeadline

van 2030 binnen handbereik.

Meer weten over

Ecocem Superfine?

Scan de qr-code


BETONVERENIGING

Tekst en beeld | Betonvereniging

Hét kennisnetwerk voor de

beton(bouw)sector

Paneldiscussie tijdens het eerste Beton Café.

Al meerdere decennia is Betonvereniging het platform voor professionals en organisaties actief in de

betonwereld. Betonvereniging zorgt ervoor dat haar leden kennis delen, kennis opdoen en kennis

maken. Dit kent een praktische insteek en is gericht op de kennis die de leden bij hun dagelijkse

beroepsuitoefening nodig hebben.

Met een professioneel team weet de vereniging

veel werk te verzetten op het gebied van

onderwijs en verbinding. Zij organiseert:

• opleidingen en cursussen van vmbo tot

universitair niveau. De activiteiten zijn vooral

toegesneden op vier toepassingsgebieden,

van ontwerp tot reparatie.

• congressen, workshops en webinars voor

kennisoverdracht en verbinding van de

sector op het gebied van netwerken. De

kennis die geboden wordt, vormt een

welkome aanvulling op de vooropleiding

en praktische ervaring van de (toekomstige)

cursisten.

Ook worden er technische publicaties uitgegeven

en worden aangesloten zusterorganisaties

door de vereniging ondersteund. Met een

ledenbestand van zo’n 700 bedrijfsleden, 500

persoonlijke leden en 150 studentleden bereikt

Betonvereniging met haar uitingen meer dan

10.000 stakeholders in de beton(bouw)sector.

EDUCATIE VAN START TOT

SPECIALISATIE

Met ruim 95 jaar ervaring is Betonvereniging dé

betrouwbare kennispartner voor technische

opleidingen en cursussen voor de beton(bouw)

sector. Gepassioneerde docenten met veel

praktijkervaring geven de cursussen aan kleine

groepen van studenten. De cursussen, leergangen

en opleidingen bestaan met name uit een

aanbod, dat een verdieping is op de reguliere,

technische opleidingen in het mbo, hbo en wo.

Professionals kunnen meer kennis opdoen over

de toepassing van het materiaal beton dan dat

ze in hun vooropleiding hebben meegekregen.

Afhankelijk van hun interesse kiezen professionals

voor een specialisatie in één van de vier

kennisdomeinen:

• Cement- & Betontechnologie

• Ontwerp & Constructie

• Werkvoorbereiding & Uitvoering

• Onderhoud & Reparatie

Voor mensen die geen technische achtergrond

hebben, biedt Betonvereniging verschillende

cursussen en leergangen aan waarvoor geen

specifieke vooropleiding vereist is. Zo kan iedereen

instappen in de prachtige wereld van beton!

De ruim 170 aangesloten docenten komen uit

het werkveld en brengen een schat aan kennis

en ervaring in tijdens de lessen. Chantal

Mülders, Programmamanager Onderwijs &

46


BETONVERENIGING

Het team van de Betonvereniging.

‘Doordat professionals uit het werkveld onze cursussen doceren,

blijven de onderwerpen en thema’s actueel’

Innovatie bij Betonvereniging, is dagelijks bezig

met de opleidingen en het begeleiden van

de docenten. “Doordat professionals uit het

werkveld onze cursussen doceren, blijven de

onderwerpen en thema’s actueel”, vertelt ze.

“Zij weten als geen ander wat er speelt in de

sector. Als Betonvereniging ondersteunen wij

de docenten in hun didactische ontwikkeling,

bijvoorbeeld door workshops over interactie

in de les of toetsing, zodat ook de vorm

van de lessen aansluit bij de behoeften van

de doelgroep. Deze combinatie maakt het

een zeer prettige samenwerking waarbij onderwijsvormen

en actualiteit continu gewaarborgd

zijn in onze opleidingen.’’

BETON ACADEMIE: WAAR EN

WANNEER JIJ WIL LEREN!

Naast aandacht voor actuele onderwerpen

in de opleidingen en vaardigheden van de

docenten wordt er ook hard gewerkt aan

onderwijsvormen. Mülders: “We hebben speciale

aandacht voor het doorontwikkelen van

onze cursussen in een blended vorm: fysieke

bijeenkomsten gemengd met online ondersteuning

via een leeromgeving. Hiervoor gebruiken

we onze Beton Academie, waarop

deelnemers niet alleen hun materialen kunnen

vinden, maar ook opdrachten kunnen inleveren,

hun kennis kunnen testen met online

toetsen of via een social wall met elkaar in gesprek

kunnen gaan. Op die manier is er een

platform voor deelnemers om ook buiten de

lessen bezig te zijn met de stof. Onze doelstelling

is dat in 2025 al onze cursussen zo’n blended

component hebben. Daarnaast hebben

we ook al twee cursussen die volledig online

te volgen zijn, waarbij deelnemers zelfstandig,

in hun eigen tijd en op hun eigen tempo de

leerstof doorlopen. Instromen in deze cursussen

kan dus op elk gewenst moment! Wie liever

een fysieke opleiding volgt, grijpt ook niet

mis. De locaties zijn verspreid over het land

en de cursussen vinden vooral in de middagen

en avonden plaats, passend bij een werkend

leven. Wij bieden zowel langere opleidingen

als korte cursussen. Voor ieder wat wils!’’

NETWERKEN ÉN KENNIS

OPDOEN

Naast toegang tot de meest recente knowhow

en ontwikkelingen op een zeer breed

terrein, biedt Betonvereniging met haar evenementen

ook een platform aan haar leden

op het gebied van netwerkmogelijkheden

voor de gehele Nederlandse betonindustrie.

Daarvoor worden diverse eigentijdse evenementen

georganiseerd waar professionals met

elkaar kunnen netwerken en kennis kunnen

delen en opdoen. Verschillende eventconcepten

worden gedurende het jaar georganiseerd

door de vereniging, waarbij ieder evenement

zijn eigen doelgroep en vorm heeft. Niet alleen

professionals, ook studenten worden

hierbij betrokken. Het jaarlijkse Beton Event

(voorheen Betondag) is en blijft de ‘pièce the

résistance’. Op dit evenement komt alles samen,

zowel op het gebied van kennis als op

het gebied van ontmoetingen. ■

Betonvereniging

Tielweg 3

2803 PK Gouda

T +31 182 539 233

E info@betonvereniging.nl

W www.betonvereniging.nl

47


LIEVERS HOLLAND

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Lievers Holland

Zodra de bovenlaag van het beton op niveau is, trek je de balk achter je aan.

Betonverwerkingsmachines worden steeds duurzamer

MACHINES MET

BATTERIJTECHNOLOGIE

ZIJN DE TOEKOMST

Lievers Holland zet in op duurzame betonverwerkingsmachines. De ontwikkeling van nieuwe

machines is nu vooral gericht op de accu. Een grote stap vooruit. Daar waar betonvloeren perfect

gladgestreken moeten worden, zijn elektriciteitssnoeren immers een hinderlijk ongemak. Maar

Lievers Holland nam nog een tweede belangrijke beslissing. Zij koos voor de samenwerking met het

Cordless Alliance System (CAS) van Metabo. Veel grote organisaties gingen haar al voor, waardoor

dit batterijsysteem nu aansluit op het elektrisch gereedschap van 28 grote merken.

48


LIEVERS HOLLAND

Lievers Holland is al ruim zestig jaar specialist

in de verwerking van (jong) beton. Zij levert

hiervoor een totaalpakket aan machines voor

verdichting, nivellering en afwerking. Als geen

ander kent zij hierbij het belang van kwaliteit.

“Vraag een bouwvakker om te helpen bij de

verwerking van beton en hij laat alles uit zijn

handen vallen”, weet Jowan van den Berg, Sales

Manager van Lievers Holland. “Hij weet dat

beton verhardt en dat zijn ondersteuning dus

onmiddellijk nodig is. Dat maakt de betrouwbaarheid

van onze betonbewerkingsmachines

zo belangrijk. Ze moeten het altijd doen.”

AANSLUITING OP HET

CAS-SYSTEEM VAN METABO

Lievers Holland presenteerde de eerste trilnaalden

met accu in 2019. Zij sloeg hiermee

een weg in die zij vanaf nu zal blijven volgen.

“De ontwikkeling van machines met een batterijsysteem

sluit naadloos aan op onze missie”,

vertelt Van den Berg. “We willen dat onze machines

altijd en overal ter wereld staan voor

veiligheid, kwaliteit en efficiency. Met het CASsysteem

van Metabo kunnen we deze missie

verder verwezenlijken. Gebruikers kunnen nu

voor een breed machinepark een beperkt aantal

accu’s aanschaffen.”

DE DUOSCREED

Tijdens de Bauma 2022 in München presenteerde

Lievers Holland de eerste DuoScreed

met accu, een multifunctionele machine die als

trilbalk en afwerkspaan te gebruiken is. De gepatenteerde

machine bestaat uit een aandrijfunit

en een uitwisselbaar profiel, leverbaar in

diverse afmetingen. De aandrijfunit is compact

en voorzien van een 36V-motor, aangedreven

door twee accu’s. Met de DuoScreed worden

de laatste luchtbelletjes uit het zojuist gestorte

beton getrild. Tegelijkertijd strijkt de brede trilbalk

het beton glad met een balk naar keuze,

verkrijgbaar van anderhalf tot zes meter.

BESTAANDE MACHINES

AANPASSEN

Een logische, volgende stap is de aanpassing van

bestaande machines. Van den Berg: “De eerste

vlindermachine met batterijtechnologie is al

een feit. Door onze producten te blijven verbeteren,

hebben we een goede naam opgebouwd

in de betonwereld. Die willen we behouden.

Service is daarvan een belangrijk onderdeel.

We staan altijd klaar voor onze klanten; overal

ter wereld. Zelfs een speciaal aangepaste machine

kunnen wij op korte termijn leveren,

soms zelfs binnen enkele dagen.” ■

‘De multifunctionele machine verdicht de toplaag van net gestort beton

en strijkt het beton glad’

Als geen ander kent Lievers Holland het belang van kwaliteit.

Zowel buiten als in grote hallen staat de nieuwe

Duoscreed garant voor perfect genivelleerde, vlakke

vloeren.

‘Vraag een bouwvakker om te helpen bij de verwerking van beton en hij laat alles uit zijn handen vallen’.

Lievers Holland

Groot Mijdrechtstraat 68

3641 RW Mijdrecht

T +31 297 23 19 00

E info@lieversholland.nl

W www.lieversholland.nl

49


A. JANSEN B.V.

Tekst | Tamara Brouwers Beeld | A. Jansen B.V.

Zo duurzaam mogelijk beton leveren

Ambitieus met

geopolymeerbeton

Waar staan we als het gaat om de verduurzaming van beton? Bij A. Jansen B.V. zitten duurzaamheid

en innovatie in ieder geval in de genen. Het bedrijf pleit voor meer ambitie en durf, om de afspraken

in het Betonakkoord waar te maken. Leveren op prestatie vergemakkelijken kan hier aan bijdragen,

zodat duurzame betonsoorten breder ingezet kunnen worden.

A. Jansen B.V. loopt al ruim 50 jaar voorop als

het gaat om duurzame en innovatieve oplossingen

voor infra, recycling en beton. Het bedrijf

begon als één van de eerste met minerale

grondstoffen. Telkens zet de specialist stappen

om nog verder te verduurzamen, zegt Han

Heijsters, verantwoordelijk voor Corporate

Social Responsibility and Innovations. “Wij

richten ons op circulair bouwen in alle facetten.

De CO 2

-uitstoot, de productie van secundaire

grondstoffen op onze locaties in Helmond en

Son, maar ook het transport en de verhuur die

onder ons bedrijf vallen. Zo duurzaam mogelijk

beton leveren, dat is ons doel.”

MKI-WAARDE 70% LAGER

Bert Busgen, divisiedirecteur van Jansen Beton,

een onderdeel van A. Jansen B.V.: “In

onze betoncentrales maken wij gebruik van

betongranulaat, afkomstig van betonpuin uit

sloopwerken. Uit ingenomen teerhoudend

asfalt wordt middels het thermisch reinigen

‘nieuwe’ herbruikbare zand en grind gewonnen

ter vervanging van primaire toeslagmaterialen.

Dit wordt ook gebruikt voor CO 2

-arm beton.”

Een stap verder gaat Jansen Beton met de ontwikkeling

van geopolymeerbeton. Traditioneel

cement wordt hierin als bindmiddel vervangen

door minerale stoffen, alkaliën en een activator

(geopolymeer). “Door het toepassen van

secundaire grondstoffen, in combinatie met

geopolymeren, kan de MKI-waarde tot 70%

worden verlaagd.” Heijsters: “Deze minerale

50


A. JANSEN B.V.

A. Jansen B.V. gebruikt betongranulaat, afkomstig van betonpuin uit sloopwerken.

stoffen zijn ook reststoffen. Zo kan een kuub

beton voor wel 99% bestaan uit reststromen.”

Trots vertelt Heijsters over het project uit

2020, waarbij geopolymeerbeton gebruikt

werd voor de bouw van een Ecodorp in het

Brabantse Boekel. “In dit geval ging het om

een project met een ideologische achtergrond,

waarbij de begane grondvloer van 36

huurwoningen werd gerealiseerd met geopolymeerbeton.

Voor dergelijke projecten is ons

product het meest duurzame beton. Daarnaast

hebben we de afgelopen jaren twee tot

drie pilots per jaar voor de overheid mogen

doen met dit materiaal.” Toch loopt Jansen

Beton hierbij tegen beperkingen aan. “De interesse

neemt duidelijk toe, maar de normering

is nog niet geharmoniseerd. Dat betekent

dat het beton bij elk project opnieuw getoetst

moet worden. Geopolymeerbeton is duurder

dan gewoon beton en een toetsing is ook

kostbaar, dit zorgt ervoor dat het gebruik van

duurzaam beton nog niet zo wijd verspreid

is.” ❯

Thermische Reinigings Installatie Son.

‘Door het toepassen

van secundaire

grondstoffen, in

combinatie met

geopolymeren, kan

de MKI-waarde

tot 70% worden

verlaagd’

Betoncentrale in Son.

51


A. JANSEN B.V.

‘Wij hebben de kennis van

beton en zullen aantonen wat

er mogelijk is’

Betoncentrale in Etten-Leur.

GARANTIE OP PRESTATIE

Hoewel Jansen Beton zich, net als de andere

tekenaars van het Betonakkoord, volop inzet

voor de verduurzaming van beton, moeten

dus nog een aantal hordes genomen worden.

Heijsters: “De overheid heeft de doelstelling

om duurzaam materiaal te gebruiken, maar

dieper in de organisatie zorgt dit voor weerstand

omdat er nog te weinig historische gegevens

zijn. Wij pleiten er daarom voor om

het makkelijker te maken om op prestatie te

leveren. Hierbij wordt vastgelegd welke prestatie

geleverd moet worden, en hier geven wij

garantie op. Tot dusver hebben we op kleine

schaal pilots gedaan, maar er moet uiteindelijk

een stap genomen worden naar projecten

waarbij de risico’s groter worden. Als we dat

niet doen, gaan we de doelstellingen in het

Betonakkoord simpelweg niet halen.”

Jansen Beton daagt zijn opdrachtgevers daarom

uit om ook een hoger ambitieniveau op het

gebied van duurzaamheid te laten zien. Busgen:

“We zijn overtuigd van de kwaliteit van geopolymeerbeton.

Het is niet voor alle toepassingen

geschikt, maar we kunnen er veel meer mee

doen dan waarvoor het nu gebruikt wordt.”

Het duurzame beton is tot dusver onder meer

gebruikt voor een fietspad tussen Oirschot en

Middelbeers in Brabant, een fietsbrug in Wageningen

en de fietsbrug bij de N69. Er wordt

echter ook gewerkt aan nieuwe projecten zoals

een onderdoorgang van geopolymeerbeton

en een industrievloer in Amsterdam.

Busgen ziet positieve signalen, maar hoopt ook

dat geopolymeerbeton nog breder gedragen

zal gaan worden. “Alleen op die manier kunnen

we meer historische gegevens verzamelen om

het materiaal mee te valideren.” Ook de overheid

ziet hier de waarde van in. In 2023 gaat

TNO een twaalftal projecten volgen waarbij

gewapend geopolymeerbeton toegepast is.

“De opdrachtgever legt de vraag bij ons neer.

Wij hebben de kennis van beton en zullen aantonen

wat er mogelijk is.” ■

De geopolymeerbeton fietsbrug bij de N69.

A. Jansen B.V.

Kanaaldijk Zuid 24

5691 NL Son

T +31 88 877 87 78

E info@ajansenbv.com

W www.ajansenbv.com

52


JAAR

familiebedrijf

Echte staalmannen kiezen

voor The Coatinc Company

JAAR

familiebedrijf

Voor elk project een volledig passende oplossing. Kies voor dé one-stop-shop

die dromen duurzaam en in kleur veredelt. Van advies tot logistieke perfectie.

Ieder project, groot of klein, krijgt altijd de beste bescherming en precies die

uitstraling die nodig is. Gegarandeerd. The Coatinc Company: al meer dan

500 jaar gespecialiseerd in staal. Ontdek het op www.coatinc.com


THE COATINC COMPANY

Tekst | Marie-Louise Verplak Beeld | The Coatinc Company

De renaissance van het

thermisch verzinken

Familiebedrijven vormen de ruggengraat van onze huidige economie en onze samenleving. Meer

dan 90 procent van de Duitse bedrijven is in familiehanden, maar zelfs in Duitsland kunnen

maar weinig bedrijven terugblikken op zo’n lange traditie van 500 jaar als The Coatinc Company

(TCC); een internationaal actieve oppervlaktebehandelaar die afkomstig is uit Siegen en daar nog

altijd gevestigd is. 500 jaar TCC-geschiedenis is tegelijkertijd ook de geschiedenis van een half

millennium metaalbewerking en metaalverwerking in het Siegerland, welke uitgroeiden tot een

essentiële bedrijfstak. Zo ontwikkelde TCC een diepgaande kennis van staal, het materiaal waarin

zij gespecialiseerd is. Met 24 dochterondernemingen en een breed netwerk van internationale

samenwerkingspartners, brengt zij ervaring en specialisme in bij elk project.

“The Coatinc Company heeft alles in huis om

ieder droomproject te laten slagen”, aldus Philippe

Dupont, Algemeen Directeur van TCC.

“De purpose die in ons bedrijf centraal staat,

is ‘Wij beschermen vandaag de generaties van

morgen’. Wij zijn specialisten in oppervlaktebehandeling,

oftewel: wij conserveren en decoreren

objecten van staal en aluminium voor

de toekomst.”

TCC is gespecialiseerd in meerdere innovatieve

processen en (nieuwe) coatingtechnologieën.

“Naast het thermisch en hoge temperatuur

verzinken bieden wij ook poedercoaten

en natlakken aan, evenals duplex, het anodiseren

van aluminium, passiveren en centrifugaal

verzinken. 75% van de totale omzet bestaat uit

thermisch verzinken.”

NATUURLIJK HUWELIJK

“Ik vergelijk thermisch verzinken altijd met mijn

eigen huwelijk, dat is een zeer mooie parallel",

aldus Dupont. “De unieke combinatie van zink

en staal bij het thermisch verzinken, is het bewijs

van een natuurlijk huwelijk tussen deze twee materialen.

Maar ook van een uitermate geschiktheid

tegen corrosie. Als je staal in vloeibaar zink

onderdompelt, krijg je een reactie waarna het

zink zich zal opofferen voor het staal.”

Ieder project, groot of klein, krijgt altijd de

beste bescherming en precies die uitstraling

die nodig is, vervolgt Dupont. “Van advies tot

productie en logistieke perfectie: TCC is de

one-stop-shop die dromen duurzaam en in

kleur veredelt en alleen werkt met de beste

specialisten in oppervlaktebehandeling en

conservering.”

DUURZAAMHEID

Thermisch verzinken is een duurzame en

effectieve manier om staalconstructies die

blootstaan aan atmosferische invloeden tegen

corrosie te beschermen. In veel gevallen

komt de beschermingsduur zelfs overeen met

de gebruiksduur. Deklagen van zink hebben

nauwelijks of geen onderhoud nodig. Aangezien

het zeer kostbaar is om staalconstructies

tijdens hun gebruiksduur te onderhouden en

tegen corrosie te beschermen, is thermisch

verzinken verreweg de voordeligste corrosiebescherming

voor staalconstructies en

andere producten van staal. Dupont voegt

hieraan toe: “Duurzaamheid is iets wat TCC

al meer dan een eeuw lang elke dag opnieuw

realiseert, doordat wij de levensduur van

stalen en metalen oppervlakken met onze

behandelingsprocessen aanzienlijk verhogen.

Op het gebied van duurzaamheid biedt

‘Wij beschermen vandaag de generaties van morgen’

54


THE COATINC COMPANY

thermisch verzinken enorme grote voordelen

t.o.v. andere coatingtechnologieën, aangezien

deze technologie keer op keer herhaald kan

worden. Oftewel: de renaissance (de wedergeboorte)

van het thermisch verzinken, de

bouwsteen van de circulaire economie. Dat

verlaagt niet alleen het werk voor onderhoud,

reparatie of vervanging, maar verlaagt ook de

kosten en vermindert het verbruik van hulpbronnen.”

Ook TCC ontkomt niet aan de CO 2

-problematiek.

Bij TCC zijn klanten vertegenwoordigd

uit verschillende divisies zoals Staalbouw, Staalhandel,

Serie, Metaalbewerking en Automotive,

waar thermisch verzinken een prominente rol

speelt. Staalbouw is daarbij zeer in spraak. Er

is een enorme beweging rondom het Bouwakkoord

Staal, waarbij de CO 2

-problematiek centraal

staat en de carbon footprint afkomstig van

thermisch verzinken radicaal gereduceerd dient

te worden. In verlenging van de circulaire economie

zal er naar verwachting een beweging

komen om meer CO 2

-neutraal te produceren.

Een beweging waarbij nieuwe (modulaire) producten

aangeboden worden, zodat de objecten

weer opnieuw ingezet kunnen worden: de renaissance

van het thermisch verzinken.

TOEKOMST

“Bij TCC staat de klant centraal”, aldus Dupont.

“Hoofddoel is dat de klant ons als de

meest klantvriendelijke en servicegeoriënteerde

oppervlaktebehandelaar in ons marktgebied

ziet. Daarnaast richten wij ons op de

reductie van de carbon footprint middels zonne-energie,

de aankoop van groene stroom

en het herinrichten van het productieproces.

Tot slot wil TCC stabiel groeien zonder extreme

risico’s, maar vooral nóg beter worden.”

Naast de purpose ‘Wij beschermen vandaag

de generaties van morgen’, heeft TCC een

fundament: ware waarden. “Ware waarden

hebben wij hoog in het vaandel staan”, licht

Dupont toe. “Deze zijn voor ons de basis en

de achtergrond voor wat we zijn, wat wij doen

en waarvoor wij staan. De ware waarden zijn

voor ons bedrijf een plicht én een belofte.

Als familiebedrijf staat voor TCC naast haar

klanten en leveranciers. In het bijzonder staat

de verantwoordelijkheid voor werknemers in

het dagelijks handelen centraal, met als doel

om hen tevreden te stellen. Oppervlakteveredeling

is bedoeld voor duurzaamheid en

waardebehoud, terwijl waardebehoud bedoeld

is voor de mens.” ■

Al meer dan 65 jaar teelt RedStar het

hele jaar door tomaten volgens de

hoogste productie- en smaakcriteria.

Samen met The Coatinc Company en

op basis van de kernwaarden kwaliteit,

innovatie en duurzaamheid is in

Dinteloord de eerste ultraklimaatkas van

Nederland gerealiseerd.

Bij de bouw van de pionierskas kon

gebruik worden gemaakt van de

modernste kennis uit de ecologische teelt.

Met een totale oppervlakte van meer

dan 100.000 vierkante meter en een

kolomhoogte van meer dan zeven meter

zorgt een nieuwe bovenbouw voor een

maximale verlichting. Met aanzienlijke

energiebesparingen is er altijd een

optimaal groeiklimaat. Bovendien zorgt

een constante overdrukatmosfeer

ervoor dat er geen insecten in de kas

kunnen komen, zodat de oogst zonder

gebruik van bestrijdingsmiddelen kan

plaatsvinden.

Het project is gerealiseerd in

samenwerking met Peter Dekker

Installaties en Verkade Klimaat. Coatinc

Alblasserdam verzinkte ongeveer 600 ton

staal, Coatinc De Meern poedercoatte

ongeveer 25.000 m 2 .

The Coatinc Company

Holding B.V.

Edisonweg 5

2952 AD Alblasserdam

T +31 78 699 22 83

E j.vanderzande@coatinc.com

W www.coatinc.com

55


I-THESES BV

Tekst | Roel van Gils Beeld | i-Theses BV

360 beheersysteem

voor prefab betonbouwers

Al sinds 1996 ontwikkelt i-Theses softwareproducten voor de prefab betonindustrie. Lag in het

verleden vooral de focus op het tekenpakket, tegenwoordig biedt i-Theses met PlanDesk een

‘360’ beheersysteem om het hele traject rond de productie van prefab betonelementen volledig

te automatiseren. Vanaf het eerste klantcontact, de productie en de levering tot aan de facturatie.

En alles daartussen.

PlanDesk 360 WallPlanner helpt u op een overzichtelijke en grafische manier uw productieplanning op te maken.

i-Theses is vooral gekend van zijn CAD-software

voor het ontwerpen van prefab betonvloeren.

“De laatste jaren hebben we een aanzienlijke

groei doorgemaakt en ons spectrum

uitgebreid. Zo ondersteunen we nu ook prefab

balken, kolommen en wanden. Altijd met dezelfde

insteek: volledig gericht op de productie

van deze elementen. Naast een naadloze integratie

met de eigen AutoPreCast modules kan

ook IFC-data worden ingelezen, waarna we

het ontwerp vertalen en opwerken tot kanten-klare

productietekeningen”, zegt Rony Verlee,

CEO van i-Theses. Met PreCastOffice gaat

de softwareontwikkelaar nog een stap verder.

Het biedt prefab betonbouwers de mogelijkheid

om snel door het gehele prefab proces te

werken, vanaf het moment van offerte en verkoop

via lay-outontwerp met CAD-ontwerptools

tot planning, productie, handling, logistiek

en de laatste administratieve afhandeling.

PLANDESK 360-MODULES

Een belangrijk onderdeel binnen PreCastOffice

vormen de Plandesk 360-modules. “Het zijn

databank gerelateerde applicaties die ingezet

kunnen worden voor planning, projectbeheer

en administratieve afhandeling”, verduidelijkt

Verlee. “We schakelen daarbij bewust over

naar de cloud, omdat web-gebaseerde applicaties

veel meer flexibiliteit en mogelijkheden bieden.”

Kwaliteitscontrole, logistieke opvolging,

tasveldbeheer, het is voortaan allemaal beschikbaar

als 360-module via de cloud. En daarmee

toegankelijk via desktop, tablet, smartphone

of eender welk toestel. “De voordelen zijn

immens. Je kunt naar buiten lopen voor een

56


I-THESES BV

kwaliteitscontrole op het tasveld en direct

de bevindingen registreren en melden aan de

juiste personen zodat onmiddellijk gehandeld

kan worden. Maar zelfs tijdens het productieproces

kunnen eventuele tekortkomingen of

beschadigingen al worden gemeld, zodat je veel

eerder kunt anticiperen. Een ander voordeel is

dat de projectverantwoordelijke altijd en overal

een actueel inzicht heeft in de status van een

project. Hoever staan we? Wat is er vandaag

geleverd? Wat staat er klaar voor morgen? Wat

is er gepland voor de komende week?”

VEEL POTENTIE

Met de Plandesk 360-modules van i-Theses

heeft iedereen overal toegang tot informatie,

uiteraard volgens een vooringestelde rechtenstructuur.

“Zelfs de telefoniste zou een

klant direct kunnen informeren wanneer de

levering gaat plaatsvinden”, geeft Verlee als

voorbeeld. “Klanten weten dat te waarderen.

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor digitalisering.

In het begin heeft het ons best wat

moeite gekost om klanten te bewegen voor

zo’n investering, maar gezien de huidige crises

is er veel meer aandacht voor het optimaliseren

van processen. Er is heel veel potentie.

Het is ‘the next big thing’ bij prefab betonbouwers.”

Dat is ook de reden dat i-Theses de

laatste decennia stelselmatig is gegroeid met

vele referenties in Nederland, België, het Verenigd

Koninkrijk en Ierland. “We zijn dan ook

voortdurend op zoek naar nieuwe en gemotiveerde

softwareontwikkelaars”, zegt Verlee

tot besluit. ■

IFC import vanuit Tekla Structures ® in AutoWall.

Met de PlanDesk 360 Project Manager, op elk moment, op elke plek en op elke hardware inzicht in uw projecten.

‘De toekomst is digitaal. De software stelt je in staat om het integrale

ontwerp- en productieproces van prefab betonelementen te digitaliseren’

Kwaliteitscontrole met de PlanDesk 360 QControl – volledig digitale workflow voor kwaliteitscontrole in

productie, op het tasveld en op de werf.

i-Theses BV

Moortelstraat 27

Industriezone E17-3 / 3323

9160 Lokeren, België

T +32 9 338 82 52

E info@i-theses.com

W www.i-theses.com

57


Herderlaan 12 B,

3851 BD Ermelo,

Nederland

Tel: (+31) 0341 - 432112

info@bsebetonwerken.nl

www.bsebetonwerken.nl


BSE BETONWERKEN BV

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | BSE Betonwerken bv

Ontzorgen voor de beste samenwerking

Werken aan beton:

veilig en goed uitgerust

Woningbouw in Utrecht met natte beton.

Er zijn partijen die beweren dat ze ‘de aannemer volledig

ontzorgen’ op hun vakgebied. BSE Betonwerken bv maakt

deze claim echt waar. Op het gebied van beton heeft dit

familiebedrijf uit Ermelo zich toegelegd op de hele breedte van

het vak: van het storten van betonfunderingen, betonwanden

en breedplaatvloeren tot de montage van systeemvloeren en

(prefab) betonconstructies en alle combinaties hiervan. BSE kan

daarbij beschikken over een eigen verhuurbedrijf voor materieel

en heeft ook op het gebied van veiligheid alles goed op de rit.

BSE staat nu bijna tien jaar onder leiding van

Nicole en Erwin Ruiter, die nieuw elan hebben

gebracht in de onderneming. Kleine en

ook hele grote projecten hebben inmiddels de

revue gepasseerd en door de enthousiaste en

professionele aanpak weet de aannemerij dat

BSE vooral een betrouwbare partner is. “Maar

wij blijven in de rol van onderaannemer, alleen

groeien we in die rol”, duidt Nicole Ruiter. “We

zijn de afgelopen jaren in de breedte gegroeid

en kunnen alles wat met beton te maken heeft.

Wil een aannemer het integrale betonwerk bij

één partij neerleggen, en dat is steeds vaker

het geval, dan komen wij al snel in beeld omdat

we één van de weinige partijen zijn die zo’n

breed pakket kan verzorgen. En dat doen wij

tegen een goede prijs, maar bovenal op tijd en

met de juiste kwaliteit. Erwin weet door zijn

veelvuldige aanwezigheid op bouwplaatsen

wat er speelt op de werkvloer en daardoor

kunnen wij goed inspelen op de behoeften die

er zijn in de bouwpraktijk.”

MATERIEEL

In het totaalpakket beton van BSE zit onder

meer wapening aanleggen, betonlevering, funderingen

en vloeren leggen, betonwanden in

het werk realiseren en prefab stellen en monteren.

“Ook een staalconstructie opzetten

is voor ons geen probleem”, vult Ruiter aan.

“Een paar jaar terug hebben we een materiaalverhuurbedrijf

overgenomen en dat heeft

de mogelijkheden en het dienstenpakket nog

flink uitgebreid. In één keer beschikten we

met Ruiter Rental bv over een grote hal met

schroefstempels, zwaarlaststempels en Paltorens.

Dat is een zelfstandige onderneming die

materieel verhuurt, maar het is ook een mooie

complementaire activiteit voor onze corebusiness

beton. Op onze eigen werken kunnen we

daarmee snel schakelen en we zullen nooit om

materieel verlegen zitten. Grote aannemers

hebben een eigen materieeldienst. Maar middelgrote

en kleinere aannemers hebben daar

de ruimte vaak niet voor en het is ook nog eens

arbeidsintensief. Datzelfde geldt voor onze bekistingen.

Hierin beschikken wij over een grote

voorraad en tevens over een werkplaats om

bekistingen te prefabriceren. Dat versnelt het

bouwproces op locatie aanzienlijk. Ook hier

ontzorgen wij onze opdrachtgevers.”

VEILIG WERKEN

Bij alle werkzaamheden is veilig en gezond werken

een sleutelaspect voor BSE. Medewerkers

van het bedrijf zijn dagelijks in de weer met

zwaar materieel en met zware constructies.

“Dan kunnen ongelukken gebeuren en dat willen

we met alle mogelijke middelen voorkomen”,

vertelt Ruiter. “Daarom heeft veiligheid onze

hoogste prioriteit. Al onze medewerkers hebben

een volledig persoonlijk VCA-certificaat.

Belangrijk zijn ook de maandelijkse toolboxmeetings

waarin we incidenten en bijna-ongelukken,

als die al optreden, bespreken. Dat laatste doen

we aan de hand van filmpjes, want dat communiceert

beter. Verder houden we elke dag en

bij elk project onze Last Minute Risico Analyses.

Daarmee zetten we alle veiligheidsaspecten nog

even op scherp. Al onze instructies, toolboxen

en LMRA’s doen we in meerdere talen, we werken

immers met een internationaal gezelschap.

Onze eigen mensen fungeren op het gebied van

veiligheid als ambassadeur om die bewustwording

zo ver mogelijk te krijgen. Dat doen we

altijd in goede samenspraak met de hoofdaannemer.

BSE heeft ook een Safety Culture Ladder

SCL Light certificaat. Zo proberen we professioneel

te opereren en onze opdrachtgevers

zoveel mogelijk te ontzorgen.”

Ondanks de recente groei is BSE nog steeds

een flexibele, platte organisatie. Ruiter: “Dat

betekent dat we in staat zijn om een project

vanaf het eerste contact snel op te starten en

in een zeer korte tijd te realiseren. Veilig en

met de beste vakmensen.” ■

BSE Betonwerken bv

Herderlaan 12b

3851 BD Ermelo

T +31 341 43 21 12

E info@bsebetonwerken.nl

W www.bsebetonwerken.nl

59


AALBORG WHITE

Tekst en beeld: Aalborg White

De onbeperkte mogelijkheden

van wit cement

Chinese Xuan Paper Town.

Dankzij de unieke grondstoffen en de geavanceerde

productietechnologie die in de loop van 130 jaar zijn ontwikkeld,

is AALBORG WHITE ® wereldwijd hét toonaangevende merk van

wit cement met een superieure kwaliteit.

AALBORG WHITE ® is een materiaal dat

steeds vaker de voorkeur krijgt bij architecten

en bouwkundig ingenieurs. De uitstekende cementeigenschappen

zorgen voor een schat aan

toepassingsmogelijkheden in zowel commerciële

als residentiële gebouwen.

FUNCTIONALITEIT EN ESTHETIEK

Bij prefab bouwen kunnen witte elementen

een succesvolle rol spelen. Wit cement wordt

vaak gebruikt voor het bouwen van structurele

componenten zoals muren, platen, kolommen

en balken. Maar ook voor het vervaardigen van

functionele elementen van zeer sterke gevelbekleding,

balkons, trappen en regenschermen.

Betonelementen op basis van AALBORG

WHITE ® cement krijgen een zeer hoge potentiële

sterkte, een buitengewoon aantrekkelijk

uiterlijk en een hoge duurzaamheid dankzij de

hoge sterkte, witheid en chemische zuiverheid.

VOORGESPANNEN EN GEWONE

VERSTERKTE PREFAB BETON

Door te bouwen met structurele betonelementen

is er geen limiet voor het creëren van

een open binnenruimte met kolommen en

balken van wit of gekleurd beton op basis van

AALBORG WHITE ® . Door de hoge reflecterende

index valt meteen de elegantie en lichtheid

in de constructie op.

PREFAB BETONELEMENTEN

Bij het bouwen met prefab betonelementen

kunnen witte elementen een succesvolle rol

spelen. AALBORG WHITE ® levert ook een

grote bijdrage aan het bereiken van een heldere

en pure nuance voor alle ontworpen kleuren.

GLASVEZEL GEWAPEND BETON

Glasvezel gewapend beton wordt gebruikt

voor zeer dunne, buigzame en lichte panelen.

Een veel voorkomende toepassing in de gevelrenovatie

van een oud gebouw of een geheel

nieuw ontwerp. Glasvezel gewapend beton

geproduceerd met AALBORG WHITE ®

heeft een optimale sterkte en taaiheid dankzij

de compacte matrix die wordt gecreëerd

door hoge cementprestaties.

ULTRA HIGH PERFORMANCE

CONCRETE (UHPC)

UHPC is de opkomende betontechnologie

voor slanke esthetische en structurele betonelementen

met hoge mechanische, chromatische

en duurzame prestaties. De unieke en

constante kwaliteit van AALBORG WHITE ®

maakt het allemaal mogelijk.

‘De uitstekende

cementeigenschappen

zorgen voor een schat

aan toepassingsmogelijkheden’

DROGE MORTELS

Mortels worden gebruikt in een breed scala aan

toepassingen. Wanneer esthetische aantrekkingskracht

een prioriteit is, wordt AALBORG

WHITE ® vaak voorgeschreven. Door zijn hoge

reflectie-index, naast de hoge sterkte en consistente

chemische samenstelling, is het hét voorkeurscement

voor veel mortelproducten zoals

kleurmortel, tegellijmen en voegmortel, zelf nivellerende

dekvloeren, zwembadpleisters, enz.

IN HET WERK GESTORT BETON

De grootste vrijheid bij het vormgeven van

beton bestaat meestal voor constructies waar

beton ter plaatse wordt gestort. Alleen de verbeeldingskracht

en uitvoerbaarheid kunnen de

mogelijkheden beperken. Wanneer het op de

juiste manier wordt gemengd, bereikt beton

op basis van AALBORG WHITE ® cement een

zeer hoge sterkte en duurzaamheid dankzij de

hoge algehele prestaties van het cement. ■

Aalborg White®

T +32 471 99 51 29

E yves.terneu@aalborgportland.com

61


Rotocoat is Zinculair ®

duurzaam en circulair verzinken

Ons Zinculair ® zink is

Cradle to Cradle Certified ®

op niveau Brons. De

Cradle to Cradle Certified ®

productenstandaard is

een streng en uitgebreid

certificerings-programma

dat producten en materialen

beoordeelt op veiligheid,

recyclebaarheid en

verantwoorde productie.

Zinculair ® is Cradle to Cradle Certified ® Bronze volgens Cradle to Cradle

Certified ® Version 3.1. Zinculair ® is een geregistreerd handelsmerk van

Rotocoat B.V.

E verkoop@rotocoat.nl T 085 044 27 27 www.rotocoat.nl


ROTOCOAT B.V.

Tekst | Tamara Brouwers Beeld | Rotocoat B.V.

Op weg naar circulaire productieprocessen

‘We blijven stappen zetten om

nog duurzamer te werken’

Staal:

zo duurzaam mogelijk

Staal kan dankzij Rotocoat Zinculair ® zink steeds weer opnieuw gebruikt worden.

Hoe kan het verzinken en poedercoaten van (constructie)staal zo duurzaam mogelijk gebeuren?

Met dit vraagstuk is Rotocoat al jarenlang bezig. Het bedrijf zet sterk in op de verduurzaming van de

interne processen.

“Door staal te verzinken of poedercoaten zijn

we natuurlijk al bezig met de verduurzaming

van staal”, zegt Marleen Bomhof van Rotocoat.

“Duurzaamheid is voor ons dus een belangrijk

thema. We doen er alles aan om onze

processen ook zo duurzaam mogelijk te laten

verlopen.”

Met vier locaties, in Kampen, Wolvega, Dieren

en Heerhugowaard is Rotocoat één van

de grootste verzinkerijen en coaters van Nederland.

“Wij hebben alles in eigen huis, dat

is uniek en voor een staalbouwer ideaal. De

combinatie van verzinken en coaten onder één

dak (duplex-systeem) maakt ons tot een onestop-shop

voor het verduurzamen van staal.”

Ook dit jaar heeft Rotocoat weer stappen gemaakt

op het gebied van duurzaamheid. Bomhof:

“Onze locatie in Heerhugowaard is korte

tijd geleden sterk verduurzaamd. Zo hebben

we hier de zinkoven vervangen en een nieuwe

chemische voorbehandeling geïnstalleerd.

Onze nieuwe zinkoven is een stuk zuiniger, de

restwarmte hiervan hergebruiken we en in de

voorbehandeling werken we nu met warmtepompen

in plaats van aardgas.”

‘Duurzaamheid is voor ons een

enorm belangrijk thema’.

In april van dit jaar mocht Rotocoat het certificaat

Cradle to Cradle Certified ® Bronze in ontvangst

nemen voor haar verzinkwerk. “Onder

de naam Zinculair ® verzinken we met circulair

zink. Dit certificaat is een bevestiging dat we op

de goede weg zijn. Maar we blijven stappen zetten

om nog duurzamer te werken. Zo vangen

we bijvoorbeeld op de poedercoatafdelingen

het poeder op dat tijdens het spuiten niet op

het materiaal terecht komt. Dit hergebruiken

we ook. Zo blijven we innoveren om onze processen

zo duurzaam mogelijk in te richten.” ■

Rotocoat B.V.

Veldoven 11

8271 RT IJsselmuiden

T +31 85 044 27 27

E verkoop@rotocoat.nl

W www.rotocoat.nl

63


PARABUILD

Tekst | Roel van Gils Beeld | Parabuild

Tekensoftware voor een

efficiënte staalproductie

Een project getekend door Euro Buro Construct met Parabuild. Dit is een foto van de constructie en een afdruk van het project in Parabuild.

Met de intuïtieve en gebruiksvriendelijke tekensoftware Parabuild is het tekenen van gedetailleerde

staalstructuren in 3D gemakkelijk en snel voor elke gebruiker, zelfs voor de minder geoefende

tekenaar. De software genereert vanuit dit 3D-model automatisch kwalitatieve werkplaatstekeningen,

stuklijsten en DXF- en DSTV-bestanden voor de aansturing van de productie. De software zorgt

ervoor dat meer automatisatie en dus efficiëntiewinsten op de werkvloer niet verloren gaan in de

tekenkamer. Rudy Joris van Parabuild praat ons bij over twee grote nieuwe functionaliteiten in de

software die resulteren in een nóg efficiëntere productie: 3D-lassen en lay-out markering.

PARAMETRISCH

De software van Parabuild is gericht op het zo

efficiënt mogelijk tekenen van gedetailleerde

staalstructuren in 3D. “Het is het enige staalconstructie

tekenprogramma dat het mogelijk

maakt staalstructuren te tekenen die volledig

gedefinieerd worden door geometrische regels”,

zegt Joris. “Verbindingen en macro’s gedefinieerd

in templatetekeningen kunnen hergebruikt

worden in elk project om repetitief

werk te automatiseren. Dat geldt ook voor

hele structuren, spanten, windverbanden,

gevelbekleding, trappen, … Dit betekent dat

het mogelijk is om Parabuild te personaliseren

zonder het inhuren van een programmeur of

het schrijven van ingewikkelde code.”

Parabuild heeft een bibliotheek van honderden

standaard staalbouwverbindingen. “Het tekenen

van verbindingen is een kwestie van de

staalprofielen selecteren en de software stelt

alleen de geldige types voor in die situatie”, legt

Joris uit. “De verbinding wordt onmiddellijk getekend

en eventuele wijzigingen worden direct

weergegeven op het 3D-model. Het tekenen

64


PARABUILD

van een volledig gedetailleerde staalconstructie

is makkelijker dan ooit.”

WERKTEKENINGEN EN CNC

Het 3D-model van de staalconstructie wordt

als basis gebruikt om automatisch werkplaatstekeningen,

stuklijsten, CNC- en IFCbestanden

te genereren. Overzichtsplannen,

goedkeuringsplannen, enz. zijn gemakkelijk aan

te maken en verbonden met het 3D-model.

‘Het tekenen van verbindingen is een

kwestie van de staalprofielen selecteren en

de software stelt alleen de geldige types

voor in die situatie’

3D-LASSEN

Een nieuwe functionaliteit binnen Parabuild is

3D-lassen. “Een traditionele hindernis bij het

modelleren van lassen is de hoeveelheid tekenwerk

dat dit meebrengt voor de tekenaar”,

weet Joris. “Om dit een stuk sneller te laten

gaan, hebben we de AutoWeld engine gemaakt.

De tekenaar kan ook hier een volledige

set van regels definiëren, wederom zonder te

programmeren. Verschillende lastypes en -afmetingen

kunnen automatisch worden toegewezen

door regels op basis van een grote variatie

aan modelinformatie zoals plaatdikte, hoek,

structurele types en nog veel meer. AutoWeld

zal met de standaard Parabuild-regels de meeste

structurele lassen al automatisch tekenen.

Deze regels kunnen ook als basis worden gebruikt

voor aangepaste regels, die zorgen voor

lassen die de gewoontes volgen van de eigen

werkplaats. Visualisatie van de lassen zal de gebruiker

helpen bij het bepalen van problematische

lassituaties en lassen met een verkeerde,

vaak te grote maat. Dat alles zorgt voor kortere

lastijden op de werkvloer en een zuinigere las.”

Lassymbolen worden automatisch getekend

bij het genereren van de werkplaatstekeningen.

“Stuklijsten van de lassen van een project

kunnen helpen bij het schatten van het laswerk

en plannen van de lassers. De 3D-lasobjecten

kunnen ook fabricagegegevens bevatten en

een uniek nummer krijgen voor trackingdoeleinden.

In de nabije toekomst willen we deze

mogelijkheden uitbreiden met ondersteuning

voor robotlassen.”

AUTOMATISCHE LAY-OUT

MARKERING

De software maakt zoals gezegd volledig automatisch

DXF- en DSTV-bestanden voor het geautomatiseerd

boren, zagen en markeren van

onderdelen. Ook automatische scribing is mogelijk,

wat manueel afmeten en etsen/krassen

overbodig maakt en zorgt voor tijdswinst. ❯

Bematingen en benoemingen worden automatisch

toegevoegd aan werktekeningen en

geavanceerde optimalisatie algoritmes zorgen

voor een goede plaatsing, zodat de werktekeningen

duidelijk en leesbaar zijn. Deze automatisatie

resulteert in correcte tekeningen en

vermijdt fouten.

Automatisch getekende lasnaden, met instellingen

die enkel lassen tekenen op de vlakke kant van de

plaat-segementen.

Automatisch getekende lasnaden met instellingen

om volledig rondom te lassen.

Een verzonken hoeklas kan automatisch gekozen worden door AutoWeld en is instelbaar bijvoorbeeld vanaf

een bepaalde dikte of in specifieke situaties.

65


STAALCONSTRUCTIES TEKENEN SNEL EN EENVOUDIG

Korte leercurve:

productiviteit

ASAP

Teken snel

responsieve 3D

modellen

Intuïtieve

direct-feedback

interface

FLEXIBEL EN KRACHTIG

3D TEKENPROGRAMMA

STERK GEAUTOMATISEERDE

AANMAAK VAN DOCUMENTEN

SNEL EN INTUÏTIEF

TEKENEN IN 3D

GEMAKKELIJK

PROFIELEN VERBINDEN

AUTOMATISCHE AANMAAK

VAN WERKTEKENINGEN

GEMAKKELIJK GOEDKEURINGS-

PLANS EN MONTAGE-

PLANS MAKEN

SLIMME PARAMETRISCHE

GEBOUWEN EN STRUC-

TUREN MET NO-CODE

AUTOMATISCH LASNADEN

TEKENEN IN 3D

CNC OUTPUT

TIJDSWINST IN DE WERK-

PLAATS DANKZIJ LASOM-

TREKKEN EN MATCH LIJNEN

EIGEN GEDEFINÏEERDE

VERBINDINGEN

GEOMETRISCHE

REGELS

GENEREER

STUKLIJSTEN

AUTOMATISCHE

NUMMERING

www.parabuild.com

VOLLEDIGE BIM OPLOSSING GEÏNTEGREERD IN AUTOCAD EN BRICSCAD


PARABUILD

Een project getekend door Vandaele Construct met

Parabuild. Dit is een foto van de constructie in

aanbouw en een afdruk van het project in Parabuild.

“In recente versies van onze software zijn de

functionaliteiten voor het scriben enorm verbeterd”,

geeft Joris aan. “Contouren van gelaste

onderdelen kunnen volledig, gedeeltelijk

of via centerpunten toegevoegd worden. Zijn

de onderdeelnummers van die gelaste onderdelen

gewenst, dan zoekt de software automatisch

een geschikte locatie voor die benoemingen.

Maar we gaan nog verder. Aangezien

de locatie van gaten zeer belangrijk is, kan in

de nieuwste versie op het basiselement én het

aangelaste element een lijntje of punt in het

verlengde van de gaten toegevoegd worden.

Zo moet de lasser enkel zorgen dat die markeringen

uitgelijnd zijn.”

Om tijdverlies tijdens de productie te beperken,

kan men voortaan voor elke situatie de

scribinginstellingen kiezen: bijvoorbeeld op het

hoofdprofiel met centerpunten werken en op

platen met lijntjes aan de hoeken of bij bepaalde

types elementen minder of geen contouren

plaatsen. “Er zijn zeer veel verschillende filters

mogelijk, zodat de gebruiker per unieke situatie

kan kiezen welke contouren nodig zijn en dat

wordt dan automatisch toegepast.”

NO-CODE

Verbindingen worden in Parabuild dus niet

geprogrammeerd zoals in klassieke tekenprogramma’s,

maar in templatetekeningen

gedefinieerd met geometrische regels tot parametrische

modellen. “Op die manier wordt

veel manueel modelleerwerk vermeden en

kun je ook veel efficiënter wijzigingen achteraf

doorvoeren. Als de liggers veranderen in een

parametrische verbinding, gaat de verbinding

automatisch mee. Bij het detailleren van staal

is het van belang om zeer veel geometrieën zo

snel mogelijk te kunnen tekenen. De complexiteit

zit hem niet zozeer in elk individueel element,

maar in de hoeveelheid van elementen

bij elkaar die het totale model complex maken.

Daarom genereert Parabuild zoveel mogelijk

automatisch en dat trekt zich ook door in de

meest recent toegevoegde functionaliteiten,

3D-lassen en automatische scribing. In de toekomst

plannen wij deze visie van no-code automatisatie

ook verder door te trekken naar

de andere functionaliteiten in Parabuild.” ■

‘Ook automatische

scribing is mogelijk,

wat manueel

afmeten en etsen/

krassen overbodig

maakt en zorgt voor

tijdswinst‘

Voorbeeld met efficiënte centerpunt markeringen op profielen voor de matchlijnen voor gaten. Voor platen

werden de contours verminderd tot hoeklijntjes en werden nummers en matchlijnen behouden. (Links 3D,

rechts CNC-output).

Parabuild

Lange Lozanastraat 45

2018 Antwerpen, België

T +32 3 216 49 66

E info@parabuild.com

W www.parabuild.com

67


BJOND INNOVATION

Tekst | Tamara Brouwers Beeld | Bjond Innovation

(Be)spaar kosten en milieu

met de juiste expertise

Een kijkje ín

het materiaal

Coating op een monumentale stalen brug.

Advies- en onderzoeksbureau Bjond Innovation werkt voor overheid en industrie in Nederland

en België. Jo van Montfort: “Onze expertise ligt vooral in high end onderzoek van beton- en

staalconstructies, om zo hun restlevensduur te kunnen bepalen en oplossingen te bieden voor

levensduurverlenging.”

Corrosie van een stalen kolom van een brugrailing.

68


BJOND INNOVATION

Door het inschakelen van dienstverlenend

kennisbedrijf Bjond kan volgens oprichter Van

Montfort uiteindelijk veel zinloos materiaalgebruik

voorkomen worden. “Dankzij onze expertise

is het mogelijk om zo vroeg mogelijk

in te grijpen. Vroegtijdige en relatief goedkope

reparaties voorkomen dat je veel onnodig materiaal,

tijd, geld en milieubelasting kwijt bent.

Wij pleiten voor een op data gestuurde in

plaats van budgetgestuurde aanpak.”

Het bedrijf biedt advies en bijstand in het vinden

van de beste oplossingen voor de bescherming

van bouwmaterialen zoals staal, beton en

betonstaal onder extreme omstandigheden

(chemisch/klimatologisch). Ook wordt Bjond

Innovation steeds vaker ingeschakeld voor

schadevaststellingen bij deze materialen en het

herstel hiervan. “Ik vergelijk het vaak met het

menselijk lichaam, een check-up kan voorkomen

dat je ziek wordt en áls je ziek wordt, is de

juiste expertise belangrijk. Wij zijn de specialist

die kijkt hoe ziek een materiaal/constructie is,

stellen dus een diagnose en komen met voor

onze klanten passende oplossingen.”

Kijkinspectie in de betonnen balk van een brug.

LEVENSDUUR OPREKKEN

Bjond wordt vooral ingeschakeld als het gaat

om bruggen, tunnels, monumenten, kunstwerken,

kantoorgebouwen en woontorens. “Ook

bijzondere gebouwen in de industrie en chemische

industrie bekijken wij. Bestaande en oude

gebouwen worden te vaak te snel afgeschreven.

Wij kunnen helpen om de levensduur op alle

vlakken nog wat op te rekken.” Met high end

middelen brengt het bedrijf in kaart wat de

restlevensduur van de constructie is en hoe het

staat met de materiaalkundige aspecten. Hiervoor

is grondig onderzoek noodzakelijk. “Dit

doen wij deels visueel, maar we willen ingrijpen

voordat corrosie zichtbaar is. We nemen

daarom monsters om deze samen met een

door ons gekozen lab te analyseren. Zo kunnen

we als het ware ‘ín het materiaal kijken’, om de

degradatiecurve van het materiaal te bepalen.”

DE JUISTE VRAGEN

Het onderzoeksproces begint volgens Van

Montfort bij het stellen van de juiste vragen.

“Het is belangrijk om te weten welke eisen aan

de constructie en vervolgens aan het materiaal

gesteld worden. Daarna doen wij slim onderzoek.

Steeds vaker meten we realtime hoe het

materiaal zich ‘voelt’. Voor coatings is dat goed

mogelijk, voor beton werken we aan nieuwe

meettechnieken.”

‘Vroegtijdige en

relatief goedkope

reparaties voorkomen

dat je veel onnodig

materiaal, tijd, geld

en milieubelasting

kwijt bent’

Als voorbeeld noemt Van Montfort een bedrijf

waarvoor Bjond de conditie van een gecombineerde

staal- en betonconstructie bepaalde.

“Er was sprake van diverse dragende delen die

de eigenaar zorgen baarden. Allereerst hebben

wij vastgesteld wat de conditie en de kwaliteit

van het materiaal was, vervolgens heeft

een constructeur berekend of het draagvermogen

nog voldoende was. Aan de hand daarvan

gaven wij advies over de te nemen maatregelen.

Dat betekende hier enerzijds degelijk

onderbouwd uitstel van onnodig onderhoud

en anderzijds verlenging van de levensduur

van delen die op middenlange termijn versneld

zouden degraderen. Door deze aanpak werd

de oorspronkelijk niet-beschikbare periode

van de constructie sterk verminderd. Omdat

we begrijpen wat er in het materiaal gebeurt,

besparen we voor onze klanten op kosten en

materiaalgebruik en sparen we het milieu.” ■

Meten van de hechting van een coating in een

stalen silo.

Hoogbouw aan de kust met hoge corrosiebelasting.

Bjond Innovation

Eerste Straat 11

3680 Maaseik, België

T +32 468 34 63 83

E jvm@bjond.be

W www.bjond.be

69


NEBEST B.V.

Tekst | Tamara Brouwers Beeld | Nebest B.V.

INTERDISCIPLINAIR

SPECIALIST HELPT

SCHADE HERSTELLEN

ÉN VOORKOMEN

Een duikinspecteur aan het werk.

Betononderzoek is maar één van de dingen die we doen”, zegt Wouter van den Berg van Nebest.

“We zijn steeds breder gekend, maar ook zeer breed georiënteerd.” Nebest is een onafhankelijk

ingenieurs-/adviesbureau, gespecialiseerd in inspectie, diepgaand technisch onderzoek en advies

maar ook projectmanagement in de bouw, infra, industrie en waterbouw. “Vertellen wat het

probleem is, is niet zo moeilijk. Hoe het opgelost kan worden, is een heel ander verhaal. Daar

denken wij graag over mee.”

MEER DIEPGANG

Met veel enthousiasme vertelt Van den Berg

over het ontstaan van Nebest. “Toen we in de

jaren ‘80 ontstonden, hielden we ons vooral

bezig met het inspecteren van civiele kunstwerken,

die op het zicht beoordeeld werden.

Met het blote oog zie je echter ook veel níet.”

Tegenwoordig kan Nebest dankzij verschillende

strategische uitbreidingen meer diepgang

bieden, op meetgebied en dankzij een eigen

laboratorium. “We komen nu veel eerder aan

tafel, denken mee over wat er moet gebeuren

DE DIEPTE IN

Harold van Veldhuizen uit Barneveld (27) werkt als duiker bij Nebest. “Ik heb de opleiding

HBO Analytische Chemie gedaan. In de meeste gevallen kom je daarna in een

laboratorium terecht. Maar acht uur lang in een lab proefjes doen? Nee, daar ben ik

niet voor gemaakt.” Na een duikopleiding in Noorwegen mag Van Veldhuizen zich sinds

december 2019 gecertificeerd beroepsduiker noemen. “Tijdens de opleiding leer je duiken.

Dit is eigenlijk alleen het vervoersmiddel naar je werkplek. Nebest is een geweldig

bedrijf om bij te mogen werken. Je krijgt hier veel vrijheid, als je er op de juiste manier

mee omgaat. Dat werkt voor mij heel lekker.”

70


NEBEST B.V.

GEVARIEERD

CONSTRUCTIEWERK

Judith van der Linde werkt bij Nebest

als constructeur op de afdeling Constructief.

“Het leuke aan werken bij

Nebest is dat het heel afwisselend is.

We berekenen niet alleen bestaande

constructies, maar toetsen ook of ze

in de huidige situatie nog voldoende

veilig zijn. Ook als er functiewijzigingen

en/of veranderende belastingen

gepland staan, worden we ingeschakeld

om te onderzoeken wat de

mogelijkheden zijn.” Wat het werk

ook afwisselend maakt volgens Van

der Linde, is dat de doorlooptijd van

projecten doorgaans niet al te lang is,

Constructeur Judith van der Linde.

“Doordat we voornamelijk met bestaande

constructies bezig zijn, duren

de projecten over het algemeen niet heel lang. Dat zorgt ervoor dat je aan veel meer

projecten kunt werken en er dus sprake is van veel variatie in het werk.”

‘We komen nu

veel eerder aan

tafel, denken

mee over wat er

moet gebeuren

aan objecten,

schrijven plannen

en begeleiden

projecten’

aan objecten, schrijven plannen en begeleiden

projecten. Onze kennis over materialen en constructies

zetten we nu ook in andere sectoren

in, omdat we weten hoe materialen zoals beton,

staal, hout en metselwerk zich gedragen.”

AANTREKKELIJKE WERKGEVER

Nebest is anno 2022 actief in diverse sectoren,

te weten infra, waterbouw, bouw en industrie

en een van de bekendere spelers in beheer en

onderhoud. Dit betekent dat het bedrijf ook

een aantrekkelijke werkgever is, met ruimte

voor specialisten in allerlei sectoren. “Omdat

we een heel specialistisch bedrijf zijn, weten

opdrachtgevers die ergens in de beheer- en

onderhoudketen betrokken zijn ons goed te

vinden. Dit kunnen beheerders, aannemers en

leveranciers zijn, maar evengoed ook concullega

ingenieursbureaus. Tegenwoordig is Nebest

ook steeds vaker betrokken bij nieuwe bouwwerken.

We hebben gezien hoe schade ontstaat

en kunnen daarom bij nieuwbouwprojecten

adviseren over een snellere en efficiëntere

manier van bouwen.”

Wie bij Nebest werkt, heeft heel afwisselend

werk, zo zegt Van Den Berg. “We werken

op hoogte en diepte. Daarom hebben we

een eigen duikteam, professionele klimmers

in dienst en werken we met drones. In de

toekomst hopen we nog meer gemotiveerde

werknemers aan te trekken, om te kunnen

blijven groeien.” ■

FUNDERINGSSPECIALIST

Sinds 1 juli 2021 werkt Christian Verhoek

als specialist bestaande funderingen

op de afdeling Bouwkunde van

Nebest. Hij brengt vooral bestaande

funderingen in kaart en onderzoekt

wat de staat daarvan is, maar wordt

ook op andere projecten ingezet. Zo

inspecteerde hij al een houten trap

van het Dakpark in Rotterdam en

Specialist bestaande funderingen Christian Verhoek. voerde hij betononderzoek uit. “Bij

Nebest kun je heel makkelijk even

een kijkje in een andere keuken nemen. Dat is ook het leuke van Nebest; het is een

enorm interdisciplinair bedrijf waarin je jezelf continu verder kunt ontwikkelen en heel

veel kunt leren.”

Nader onderzoek van het beton.

Nebest B.V.

Marconiweg 2

4131 PD Vianen

T +31 85 489 01 00

E info@nebest.nl

W www.nebest.nl

71


www.zinkinfobenelux.com

BROCHURE BESTELLEN

In deze publicatie wordt uitgelegd hoe de verzinkindustrie

vooruitgang boekt door verzinkt staal in de kopgroep te houden

van oplossingen om klimaatverandering aan te pakken en

de circulaire economie te realiseren die momenteel stevige

verankering vindt in zowel beleid als praktijk.

WIJ

ZIJN

Wij zijn Nebest: een onafhankelijk ingenieurs-/adviesbureau,

gespecialiseerd in inspectie, diepgaand technisch onderzoek,

advisering, contractvoorbereiding en projectmanagement.

Specialistische kennis en integrale dienstverlening stellen ons

in staat om opdrachtgevers binnen zowel de bouw, industrie,

infra als waterbouw gedurende de gehele projectencyclus en

in alle levenscycli van assets te ondersteunen. Van inspectie

en nader onderzoek tot aan projectmanagement is Nebest uw

partner om over nieuwbouw, instandhouding of verduurzaming

te adviseren.

Materiaalkunde:

Beton

Staal

Hout

Metselwerk

Coatings

Natuursteen

Nader onderzoek:

Schadeanalyse

Destructief onderzoek

Niet-destructieve metingen

Constructieve veiligheid:

Restlevensduurbepaling

Nebest B.V.

Marconiweg 2

4131 PD Vianen

Postbus 106

4130 EC Vianen

T 085 489 01 00

F 085 489 01 01

E info@nebest.nl

I www.nebest.nl


All together in control

Gebruiksvriendelijke

ontwerp- en

rekensoftware

Bij Struct4U draait het om jou als constructeur.

Of je nu een ZZP’er bent of een groot ingenieursbureau.

Pragmatisch als we zijn, worden de

nieuwste inzichten vanuit de wetenschap

geïmplementeerd. De onderliggende berekeningen

zijn volledig inzichtelijk met ingevulde (norm)

formules.Typisch staaltje van transparantie.

Met de intuïtieve moderne userinterface beheers

je in korte tijd de Software. Onze software werkt

razendsnel en is ook aantrekkelijk geprijsd.

Struct4U, all together in control.

Rekensoftware

in 2D en 3D voor

staal, hout en beton

Unieke transparante

uitvoer met ingevulde

(norm)formules

Nauwe samenwerking

met wetenschappers

op gebied van EEM

Bekijk de mogelijkheden op www.struct4u.com


STRUCT4U

Tekst | Chris Elbers, Roel van Gils Beeld | Struct4U

Zonder peperdure licenties

Krachtige ontwerp- en

rekensoftware voor staal-,

beton- en houtconstructies

Sinds de oprichting in 2014 heeft Struct4U mooie stappen gemaakt. De ontwikkelaar en leverancier

van intelligente, transparante en prijsvriendelijke ontwerp- en rekensoftware voor staal-, betonen

houtconstructies is continu bezig om de kwaliteit en functionaliteit van de software verder

te verbeteren en te vergroten. Ook in 2022 zijn er weer mooie stappen gezet met vele nieuwe

functionaliteiten en zelfs een uitbreiding naar een ander continent.

De in eigen huis ontwikkelde software van Struct4U is betrouwbaar, gebruiksvriendelijk, modern, altijd up-to-date en zeer krachtig.

‘We luisteren goed naar onze klanten en stellen zélf

dat de klant altijd gelijk heeft’

74


STRUCT4U

Door het aanbod van XBeam2D, XFrame2D,

XConstruct en XFEM4U kan Struct4U zijn klanten

alle tools bieden die ze voorheen bij andere

leveranciers hadden.

Werken met de ontwerp- en rekenmodules

van Struct4U staat volgens directeur Rob Baaij

gelijk aan het profiteren van de nodige voordelen.

De in eigen huis ontwikkelde software

is betrouwbaar, gebruiksvriendelijk, modern,

altijd up-to-date en zeer krachtig. “Afnemers

betalen een laag bedrag, alleen voor het gebruik.

En dat levert de nodige winst op, zowel

tijdens de toepassing ervan als in de portemonnee.

Het aantal nieuwe gebruikers groeit

razendsnel. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd.

Inmiddels hebben we gebruikers uit

68 landen. Door ons aanbod van XBeam2D,

XFrame2D, XConstruct en XFEM4U kunnen

we onze klanten alle tools bieden die ze voorheen

bij andere leveranciers hadden.”

WATERACCUMULATIE

Door gebruik te maken van de laatste programmeer-

en ontwikkeltechnieken maakt

Struct4U elke dag weer nieuwe stappen. Niet

alleen nemen de kwaliteit en functionaliteit

van de software voortdurend toe, ook worden

de softwaretools steeds gebruiksvriendelijker.

“Zo hebben we dit jaar een belastinggenerator

voorzien in XFEM4U en werken

we hard aan de doorbuigingsberekening voor

betonnen platen (incl. kruip) die we naar verwachting

eind 2022 implementeren in XFE-

M4U”, verklapt Baaij. “Dat geldt ook voor de

rekenoptie Wateraccumulatie. Jaarlijks loopt

de schade als gevolg van wateraccumulatie

in de miljoenen euro’s. Met de nieuwste re-

Door gebruik te maken van de laatste programmeer- en ontwikkeltechnieken maakt Struct4U elke dag weer

nieuwe stappen.

kenoptie kun je dus toetsen of de constructie

met bijvoorbeeld zonnepanelen nog wel voldoet

aan de normeisen bij wateraccumulatie

en/of de constructie versterkt moet worden.”

MEER FUNCTIONALITEIT

Goed kan altijd beter. Ook bij Struct4U is

dat het motto. “We luisteren goed naar onze

klanten en stellen zélf dat de klant altijd gelijk

heeft”, zegt Baaij. “Waarom? Omdat de klant

met de software werkt en dus als geen ander

kan vaststellen of iets onhandig of onduidelijk

is of dat er een bepaalde functionaliteit ontbreekt.

Kortom, het verbeteren en functioneler

maken van de software van Struct4U is

het resultaat van een innig samenspel.” Ook

met de wetenschap, overigens. Dit heeft

onder meer al geresulteerd in een hybride

vierhoekig plaatelement waarmee nauwkeurige

berekeningen gemaakt kunnen worden,

inclusief een wapeningsberekening.

Baaij en zijn medewerkers barsten van de ambities

en werken aan internationale expansie.

“Onze software zal binnenkort in Latijns-Amerika

worden vrijgegeven via onze distributeur

in Argentinië. De Amerikaanse norm wordt

momenteel geïmplementeerd in XFEM4U.”

Daarnaast is er de Struct4U wiki, een website

met daarin handleidingen, documentatie, achtergronden

en tutorials op YouTube. En alsof

dat nog niet genoeg is, komt er ook nog een

Struct4U Forum voor gebruikers. ■

Struct4U

‘The Mark’ Fascinatio Boulevard 216

3065 WB Rotterdam

T +31 10 798 84 67

E info@struct4u.com

W www.struct4u.com

75


Bekistingssystemen

voor bouw en prefab

Hulste Hoofdzetel (B)

Genk (B)

Roeselare (B)

Boortmeerbeek (B)

Maarsbergen (NL)

Bucharest (RO)

Haarbos 13

3953 HA Maarsbergen

Nederland

+31 343 76 11 54

info@construx.eu


CONSTRUX B.V.

Tekst | Philip Doutreligne Beeld | Construx b.v.

De huidige site ontgroeid:

Producent van bekistingssystemen

en prefabmallen verruilt

Veenendaal voor Maarsbergen

Kademuurbekisting van project Amaliahaven in Amsterdam.

Construx b.v. is één van Europa's leidinggevende producenten van bekistingssystemen en

prefabmallen voor betonnen elementen. De hoofdzetel bevindt zich in België. Met de overname

in 2014 van het Nederlandse Dijkhor bv kreeg het bedrijf vaste voet aan de grond in Nederland.

Wegens aanhoudende groei verruilt Construx-Dijkhor b.v. binnenkort Veenendaal voor Maarsbergen.

De laatste jaren zit betonbouw wereldwijd

stevig in de lift. In vergelijking met traditionele

bouwmethoden zijn gebouwen, kunstwerken

en andere structuren in beton veel sterker en

duurzamer. Het gieten van beton kan op de

bouwplaats of in de prefabricagehal. Voor beide

toepassingen en voor alle mogelijke betonnen

elementen biedt Construx de gepaste oplossing.

De familiale Construx groep overkoepelt nu

reeds vijf bedrijven in België, één in Nederland

en één in Boekarest. Met 180 gemotiveerde

medewerkers realiseert ze een jaaromzet van

ruim 30 MIO euro. Onder de slagzin ‘Shaping

the Future of Concrete’ verlegt ze aanhoudend

de grenzen op vlak van nieuwe processen,

technologieën en uitvoeringsmethodes in

maatwerkmallen en -bekistingen.

INNOVATIEVE

PREFABBEKISTINGEN OP MAAT

Construx is meer dan enkel maar een leverancier

van prefabmallen of -bekistingen. Dankzij

een nauwe samenwerking met haar klanten is

ze steeds in staat om zelfs de meest complexe

bekistingsprojecten op maat uit te werken.

Het constant op de voet volgen van de laatste

ontwikkelingen in de betonindustrie leidt tot

steeds efficiëntere processen, technologieën

en uitvoeringsmethoden.

Construx stalen prefabmallen en bekistingen

worden door de belangrijkste betonprefabricagebedrijven

gebruikt voor een grote

variëteit aan toepassingen en elementen,

waaronder balken, kolommen, plinten, vloeren,

wanden, trappen, cabines, boxen, put-

ten, kelders, keerwanden, stapelblokken en

meer. Ook voor het bekisten van bijzondere

architectonische elementen, speciale

vormen of voorgespannen elementen reikt

ze steeds een passende maatwerkoplossing

aan. Bovendien komen heel eigen ontwikkelingen

voor specifieke toepassingen aan bod.

Zo ontwikkelde Construx onder andere speciale

prefabmallen voor het maken van elektriciteitscabines

in onderstations en mallen

voor nucleaire afvalboxen.

Construx staat tevens in voor de uitrusting

van complete productielijnen bij de klant. Het

huren van bekistingen hoort eveneens tot de

mogelijkheden en het ruime aanbod aan toebehoren

voor bekistingssystemen maakt het

servicepakket compleet. ❯

77


CONSTRUX

Kolom- en kolomkopbekistingen voor het Oosterweelproject.

STERK IN

INFRASTRUCTUUROPLOSSINGEN

Geen kunstwerk of infrastructuurproject is te

hoog gegrepen voor Construx. Door de vertrouwde

mallenbouw- en fabricagetechnieken

toe te passen, ontstonden geavanceerde bekistingen

voor kunstwerken, civiele projecten en

infrastructuurtoepassingen. De wisselwerking

tussen prefab en on-site bekistingstechnieken

tilde beide specialismen naar een hoger niveau.

Via een bijzonder nauwe samenwerking met

de klant heeft Construx zich weten te ontplooien

tot dé one-stop-shop voor prefabmallen

en bekistingen op de bouwplaats. Grote

aannemers weten één aanspreekpunt voor al

hun bekistingsnoden sterk te appreciëren.

Zo leverde ze kolom- en kolomkopbekistingen

voor het Oosterweelproject, dat het verkeer

in en rond Antwerpen moet stroomlijnen en

was ze betrokken bij de uitbreiding van het

treinstation van Amsterdam. Ook de pijlers

voor een ‘light rail’ verbinding in Dublin werden

met haar bekistingsmallen gerealiseerd.

Voor de aanleg van een nieuw vliegtuigviaduct

op Schiphol ontwierpe ze de centerpenloze en

uitwisselbare pijler- en pijlerwandbekisting.

‘De nieuwe site in

Maarsbergen beslaat

een productieoppervlakte

van meer

dan een halve hectare’

Construx levert dagelijks bekistingen voor ter

plaatse gestorte 3D-elementen, kademuren,

bruggen, kolommen, tunnels, … Het bedrijf

draagt op die manier bij tot een vlot verloop

van het openbaar leven en zowat elke vorm

van mobiliteit. We lijsten graag enkele tot de

verbeelding sprekende projecten op waar

Construx de laatste jaren aan heeft meegewerkt

en waarin cocreatie en out-of-the-boxdenken

een belangrijke rol hebben gespeeld.

Mal voor nucleaire afvalcontainers.

78


CONSTRUX

NIEUWE NEDERLANDSE

VESTIGING IN MAARSBERGEN

Herry Van Houten, directeur van Construx in

Nederland: “Onze huidige locatie in Veenendaal

is inmiddels te klein geworden. Dus gingen

we op zoek naar een andere plek om een

nieuw bedrijfspand te kunnen bouwen met

een productieoppervlakte van ca. 5.000 m 2 .

Na evaluatie van de diverse locaties, hebben

we uiteindelijk voor de grond op industrieterrein

Haarbos te Maarsbergen gekozen en deze

in april 2021 aangekocht. Het industrieterrein

Haarbos is centraal gelegen, bevindt zich dichtbij

de A12 ligt en de afstand tot de oude vestiging

bedraagt minder dan 15 km, wat voor het

huidige personeel goed meevalt. Het vertrou-

wen van de Construx Groep in de Nederlandse

tak is alvast zeer groot, wat de investering

van 5,5 MIO euro in de nieuwbouw verklaart.”

Als producent van betonbekistingen is het

maar normaal dat Construx er voor haar nieuwe

vestiging, ook voor het kantoorgedeelte,

voor koos om te bouwen in beton, van de kolommen

over het dak tot en met de buitengevel.

Hierdoor zal het nieuwe gebouw een uitgesproken

industriële look krijgen. “Construx

wil in de toekomst sterk groeien en zal dus ook

veel personeel gaan aanwerven. Op korte termijn

denken we zelfs aan 15 tot 20 nieuwe medewerkers.

Dit is voor ons een mooie uitdaging

voor de komende jaren.” ■

Pijler- en pijlerwandbekisting voor viaduct Schiphol.

Mal voor nucleaire afvalboxen.

‘Nog dagelijks wordt de wisselwerking

tussen prefab en on-site bekistingstechnieken

versterkt en naar een hoger niveau getild’

Construx

Haarbos 13

3953 HA Maarsbergen

T +31 343 76 11 54

E info@construx.eu

W www.construx.eu

79


HAKRON NEDERLAND

Tekst | Roel van Gils Beeld | Hakron Nederland

TRENDSETTERS IN

DE (BETON)BOUW

Relatief nieuw in het assortiment van Hakron zijn de KOMO-gecertificeerde ISOPRO-koudebrugonderbrekingen van de Duitse producent H-BAU.

Al veertig jaar geldt Hakron in Nederland als de referentie in het leveren van toebehoren voor

betonconstructies, bekistingen en de woningbouw. Met een uitgekiend assortiment, deskundig advies

en een eigen engineeringsafdeling is Hakron veel meer dan alleen een handelsonderneming. Alexander

Zalm, engineer bij Hakron Nederland, zet een aantal interessante productcategorieën in de spotlights.

De Hakron Groep bestaat uit vier werkmaatschappijen:

Hakron, Certacon, Hakron-Terwa

en Innofix. “Met Hakron richten we ons vooral

op de natte bouw en woningbouw. Hakron-

Terwa levert toebehoren voor de prefab industrie,

terwijl Certacon zich richt op constructieve

ondersteuning zoals lateien, geveldragers en

metselwerkondersteuning”, verduidelijkt Zalm.

“Met Hakron leveren we dus in feite alles wat

op, aan, vast of in de beton zit. Alles behalve

het beton zelf en het wapeningsstaal.”

KOUDEBRUGONDERBREKING

Relatief nieuw in het assortiment van Hakron

zijn de KOMO-gecertificeerde ISOPROkoudebrugonderbrekingen

van de Duitse

producent H-BAU. “Met dit concept kan een

constructieve verbinding tussen betonnen constructiedelen

gerealiseerd worden, zonder dat

dit leidt tot een thermische brug. Het concept

wordt veel toegepast bij uitkragende delen zoals

balkonplaten, galerijen, borstweringen, wanden

en vloerranden. Maar ISOPRO leent zich

ook uitstekend voor het thermisch onderbreken

van staal-betonaansluitingen, waarbij een

staalconstructie achteraf koudebrugvrij aan

een casco gemonteerd kan worden. ISOPRO

voldoet aan brandwerendheidsklasse R90 en/

of REI120. Omdat het concept modulair wordt

opgebouwd kunnen we zeer korte levertijden

hanteren van enkele werkweken, ook voor de

‘specials’. Dat is echt uniek. Wij verzorgen de

engineering in eigen huis met ondersteuning

vanuit de producent, H-BAU.”

KOLOM- EN WANDSCHOENEN

Een andere productcategorie die Zalm graag

voor het voetlicht wil brengen, zijn de kolomen

wandschoenen van de Finse producent

RSTEEL ® . “We leveren een compleet gamma

in oplopende belastingklassen. Groot voordeel

van deze producten is dat je heel eenvoudig en

schoorvrij betonelementen kunt plaatsen. Er

zijn geen stempels meer nodig. Daarnaast passen

deze producten uitstekend in de circulaire

gedachte. In theorie kun je aan het einde van

de levensduur of als een bouwwerk verplaatst

wordt, de kolommen en wanden losschroeven.

Het blijft een boutverbinding. Dat maakt het

tot een interessante productgroep. We merken

dan ook een toenemende vraag naar deze

producten. Als Hakron leveren we zowel de

80


HAKRON NEDERLAND

kolom- en wandschoenen, de ankerbouten als

de berekening, met wederom eventueel ondersteuning

vanuit de producent.”

TSS-UNITS

Een trap of bordes ‘onzichtbaar’ verbinden met

een betonconstructie? Het kan met de TSSunits

van de Noorse producent Invisible Connections.

“Deze verborgen bordesoplegging

voorkomt het aanbrengen van een doorgaans

minder fraaie hoeklijn. De units worden in het

bordes ingestort. Het betreft een koker-in-koker-concept,

waarbij de binnenste koker voor

de verbinding zorgt door deze in een sparing

te schuiven. Vervolgens is het een kwestie van

het plaatsen van een schuimband en aangieten

met een krimparme mortel om de verbinding

brandwerend te maken. Het resulteert in een

esthetisch zeer fraaie en starre verbinding.”

“Bovenstaande is slechts een greep uit ons

omvangrijke en unieke productgamma”, verzekert

Zalm. “Als totaalleverancier kunnen

we onze klanten volledig ontzorgen. Niet alleen

met de ‘specials’ maar ook met reguliere

‘Als totaalleverancier

kunnen we onze

klanten volledig

ontzorgen. Niet

alleen met de

‘specials’ maar

ook met reguliere

producten zoals

ankers, kitten en ga

zo maar door’

producten zoals ankers, kitten en ga zo maar

door. Ook deelleveringen vormen geen enkel

probleem. In principe komen we twee keer

per week door heel Nederland met onze eigen

logistieke tak.” ■

Al veertig jaar geldt Hakron in Nederland als

de referentie in het leveren van toebehoren voor

betonconstructies, bekistingen en de woningbouw.

Een trap of bordes ‘onzichtbaar’ verbinden met een

betonconstructie? Het kan met de TSS-units van de

Noorse producent Invisible Connections.

Hakron

Wattstraat 3

3846 CV Harderwijk

T +31 341 27 88 00

E info@hakron.nl

W www.hakron.nl

81


TOTAALLEVERANCIER

EN PRODUCENT

VAN BOUWPRODUCTEN

Sinds 1968 toeleverancier van

producten voor betonconstructies,

bekistingen en woningbouw.

Al meer dan 50 jaar alle kennis onder 1 dak!

• Deskundig advies

• Hoge kwaliteit producten

• Snelle levering met eigen vervoer

Opereert in de markt van

metselwerkondersteuningen

borstweringssteunen, randbekistingen

en klein ankerwerk.

0341 27 88 10

info@hakron.nl

Harderwijk

Meer info?

www.hakron.nl

Producent en toeleverancier

van producten voor betonconstructies

in prefab- en bouwindustrie.


Groene daken

zijn paars!

Grüne Dächer

sind lila!

Plus: de beste thermische

isolatie voor groene daken!

Plus: beste

Hoogwaardig isolatiemateriaal

Wärmedämmumg van XPS fürs Gründach!

λ D 0,027

Duurzame thermische isolatie,

in topvorm als complete laag.

25% beter isolerend vermogen

Alles Gute für ganz oben.

Besparing in isolatiedikte en

dus materiaal

Hochleistungsdämmstoff aus XPS

25 % bessere Dämmleistung

Optimaal voor omkeerdaken

met beplanting of grind

Einsparung an Dämmstoffdicke und damit Material

Optimal für begrünte und bekieste Umkehrdächer

www.jackon-insulation.com


JACKON INSULATION

Tekst en beeld | Jackon Insulation

Groen omkeerdak in

uniek en energieneutraal

woningbouwproject

’t Eemgoed in Almere: een uniek woningbouwproject van architectenbureau cepezed met 82 woningen

waar een nieuwe manier van leven, contact met de natuur en energieneutraliteit centraal staan. Het

project wordt gekenmerkt door zijn structuur van langhuizen – geschakelde bungalows waar het

landschap overheen loopt – met daartussen verschillende landschapskamers die bestemd zijn voor onder

andere moestuinen en speelpleinen. De ontwikkelaars/initiatiefnemers 2Open en cepezedprojects kozen

voor woningen met een groen omkeerdak van Jackon Insulation om het duurzame karakter te versterken.

De realisatie gebeurde in samenwerking met Quality Roofing Systems en Roof Protection.

OMKEERDAK: EEN

ECOLOGISCHE VOLTREFFER

De ruimtelijke leefomgeving van dit project is

uitzonderlijk. Het landschap loopt namelijk over

de woningen heen. De rug van de langhuizen

bestaat uit een laag aarde die begroeid is met

grassen en bloemen. Eronder bevindt zich de

dakstructuur van de woningen en ertussen de

dakisolatie. Omdat de woningen grotendeels

prefab zijn, was de keuze voor een omkeerdak

met de Jackon XPS-isolatieplaten de meest logische

zet. Door hun lichte gewicht beperken ze

namelijk de druk op de structuur. “Het aanleggen

van een omkeerdak beperkt vochtschade

tot een minimum. De JACKODUR ® XPS-isolatieplaten

nemen geen vocht op, maar voeren het

af. Via een vochtafvoerende filterdoek (JACKO-

DUR ® WA) wordt de volledige dakstructuur

beschermd”, benadrukt Sjoerd van de Werf van

Quality Roofing Systems.

JACKODUR ® PLUS,

HET IDEALE PRODUCT

VOOR EEN OMKEERDAK

Voor de projectontwikkelaars is duurzaamheid

de rode draad in het project. Ook de JACKO-

DUR ® producten passen in dit plaatje en werden

door de dakwerker als ideaal product naar

voren geschoven. Het is een systeem dat zijn

isolatiewaarden behoudt, geen kracht verliest,

een lange levensduur heeft en bovendien makkelijk

te plaatsen is. “De JACKODUR ® PLUS

XPS-isolatieplaten hebben, ondanks hun geringe

dikte, de beste Lambda-waarde (0,027 W/(m.k)

die er bestaat. Ze hebben een uitstekend isolerend

vermogen, wat in dit unieke project een

doorslaggevende factor is. Ook de dikte van de

dakopbouw is lager waardoor er minder totaalvolume

nodig is. Dit heeft dan weer een gunstig

effect op het prijskaartje. Het lagere gewicht

zorgt voor een snelle en makkelijke plaatsing. Een

meerwaarde voor de dakconstructie en de dakwerkers”,

aldus Van de Werf.

EEN GOEDE SAMENWERKING

IS ESSENTIEEL

Voor het project was een strakke planning opgesteld.

Er is zo’n 7.500 m² aan materiaal gebruikt,

een heel groot volume op logistiek vlak. Het was

dus belangrijk om duidelijke afspraken te maken

tussen de verschillende partijen om het project

tot een goed einde te brengen. “We werken al

enkele jaren samen met Quality Roofing Systems.

Ze kennen onze producten heel goed. Samen

met Roof Protection adviseerden we de projectontwikkelaars

en architecten over de beste

keuze voor de aanleg van het dak. Het resultaat is

een uniek en energieneutraal woonproject met

groene omkeerdaken, waaraan Jackon zijn ecologisch

steentje heeft bijgedragen”, aldus Marco

Duivelaar van Jackon Insulation Nederland.

DUURZAAMHEID VAN

DE WATERDICHTING

Bij omkeerdaken wordt de isolatielaag bovenop

de waterdichting geplaatst. Deze omgekeerde

constructie biedt vele voordelen omdat de isolatie

de waterdichting beschermt tegen allerlei weersinvloeden

zoals temperatuurschommelingen

en UV-straling. Mechanische schade wordt ook

vermeden. De levensduur van de waterdichting

wordt op die manier aanzienlijk verlengd. ■

JACKODUR ® PLUS 300 IN EEN NOTENDOP:

- Bijzonder hoge druksterkte van 300 kPa;

- Met λD = 0,027 W/(m·K) de beste

lambdawaarde bij een geringe isolatiedikte;

- Isolatiediktes van 50 mm tot 320 mm;

- Maatvast, vochtbestendig en rotvrij;

- 25% meer isolerend vermogen in

vergelijking met andere isolatiematerialen;

- Plaatsing in één laag tot 320 mm;

- Tijd- en kostenbesparend te plaatsen.

Jackon Insulation GmbH

Carl Benz Str. 8

33803 Steinhagen, Duitsland

T +32 14 22 57 51

E info@jackodur.com

W jackon-insulation.com

85


UW COATINGSPECIALISTEN

Stralen, metalliseren, verzinken, natlakken en poedercoaten: elke behandeling heeft zijn

eigen voordelen en toepassingsgebieden. Onze bedrijven bieden het volledige

gamma oppervlaktebehandelingen aan, waardoor wij ons neutraal kunnen

opstellen in de keuze van het juiste systeem.

Vanuit onze ervaring en expertise staan wij u met

raad en daad bij om de juiste behandeling te

kiezen, afhankelijk van het toepassingsgebied,

de atmosferische omstandigheden, de aard

van de materialen en het gewenste

esthetische aspect. Wij zijn van

alle staalmarkten thuis.

Stralen

Metalliseren

Verzinken

Natlakken

Poedercoaten

Dellestraat 28

B-3560 Lummen

België

+32(0)13 53 93 10

info@metalix.be - www.metalix.be

+32(0)13 35 08 80

info@galvacoatsteelcoat.be - www.galvacoatsteelcoat.be


METALIX EN GALVACOAT STEELCOAT

Tekst | Roel van Gils Beeld | Metalix en Galvacoat Steelcoat

Specialist in

oppervlaktebehandelingen:

van alle markten thuis

De twee Belgische zusterbedrijven Metalix en Galvacoat Steelcoat bieden een volledig gamma aan

oppervlaktebehandeling voor de Nederlandse en Belgische markt: stralen, natlakken, metalliseren,

verzinken en poedercoaten. Aan het roer van het familiebedrijf staan sinds enige tijd de zussen Sofie

en Tineke Kempeneers naast vader Peter Kempeneers, met een duidelijke visie op het gebied van

kwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Een hoge kwaliteit en milieuverantwoord ondernemen vormen belangrijke

pijlers bij Metalix en Galvacoat Steelcoat. “Recent hebben we

onze participatie in Verzinkerij Lenssen verder uitgebreid voor een nóg

betere wisselwerking met onze lakkerijen. Op die manier willen we

onze positie in de markt als totaalleverancier in oppervlaktebehandelingen

nog verder versterken.” ■

Het leveren van kwaliteit is topprioriteit bij Metalix en Galvacoat Steelcoat.

De activiteiten van de bedrijven zijn gecentraliseerd in Lummen. Galvacoat

Steelcoat is gespecialiseerd in het chemisch voorbehandelen en

poedercoaten van staal, verzinkt staal en aluminium, terwijl Metalix zich

vooral richt op het stralen en poedercoaten van sprinklerbuizen. “Daarnaast

beschikken we bij Metalix ook nog over een handstraalcabine, een

metallisatiecabine en enkele natlakhallen”, voegt zaakvoerder Tineke

Kempeneers eraan toe. “De markten die we bedienen, zijn heel divers

en variëren van het conserveren van constructies voor de kassenbouw,

hekwerken, tuinpoorten, bouwkranen, silo’s en containers tot onderdelen

van bruggen, rollercoasters, hallenbouw, enz.”

Het leveren van kwaliteit is topprioriteit bij Metalix en Galvacoat

Steelcoat. “Zowel voor het poederlakken als voor het natlakken zijn

we Qualisteelcoat gecertificeerd, én dit voor de hoogste corrosieklasse

C5. Daarnaast zijn we in het bezit van de EN 1090-conformiteitsverklaring

voor dragende staalconstructies als basis voor de

CE-markering”, zegt Kempeneers. “Behalve een voortdurende focus

op kwaliteit, nemen we ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

We besteden veel aandacht aan het welzijn van onze medewerkers.

Want dankzij hun inzet kunnen we onze beloften aan onze

klanten waarmaken. Verder investeren we fors in duurzame energie.

We zijn al sinds jaar en dag ISO 14001 gecertificeerd, beschikken

over windenergie en breiden ons ‘zonnepark’ steeds verder uit.”

‘Behalve een voortdurende

focus op kwaliteit, nemen we

ook onze maatschappelijke

verantwoordelijkheid’

Mede-eigenaar Tineke Kempeneers.

Metalix en

Galvacoat Steelcoat

Dellestraat 28

3560 Lummen, België

87


DNV BUSINESS ASSURANCE

Tekst | Roel van Gils Beeld | DNV Business Assurance

Top 5 van ISO 9001

auditbevindingen

in de bouw

In vrijwel iedere branche is ISO 9001 een begrip. De internationaal

erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement

wordt gezien als een maatstaf voor transparantie en

betrouwbaarheid. Om de norm te behouden, dient het

kwaliteitsmanagementsysteem periodiek te worden getoetst door

een onafhankelijke certificeringsinstelling. DNV Business Assurance

deelt de top 5 van veelvoorkomende auditbevindingen in de

bouw- en staalbouw uit de eigen benchmarkingtool Lumina.

‘Via een gratis klantenportaal kun je jouw organisatie vergelijken met

andere organisaties in dezelfde branche. Zowel nationaal als wereldwijd’

“Er zijn best wel wat ISO-normen actief in

de bouw en industrie”, begint auditor Albert

Zwiesereijn van DNV Business Assurance. “ISO

9001 gaat over het kwaliteitsmanagementsysteem,

ISO 14001 richt zich op milieumanagementsystemen,

terwijl ISO 45001 zich richt op

gezond en veilig werken. Daarnaast kennen we

natuurlijk de VCA, in feite de ‘license to operate’

om überhaupt op een bouwterrein te

mogen werken als zijnde (onder)aannemers. Al

deze normen beschrijven wat er geregeld moet

worden, terwijl het specifieke managementsysteem

van een organisatie bepaalt en beschrijft

hoe deze zaken worden geregeld. Op basis van

het verzamelen van objectieve bewijsvoering

wordt vervolgens door een auditor getoetst

of processen en procedures in de praktijk ook

daadwerkelijk zo worden uitgevoerd.”

PLANNING EN BEHEERSING

DNV stelde een top 5 samen van de meest

voorkomende auditbevindingen die direct of

indirect een relatie hebben met de uitvoering

van de primaire processen in de beton- en

staalbouw. “Het eerste normelement waar

ruimte is voor verbetering, is ‘8.1 operationele

planning en beheersing’”, zegt Zwiesereijn. “Je

moet als organisatie zelf bepalen welke eisen

(criteria) verbonden zijn aan een bepaalde

dienst en hoe je dat meet (beheerst). Hiervoor

moet een proces worden ingericht. Het doel

is om op die manier te borgen dat als een gebouw

wordt opgeleverd, ook alle componenten

aan de eisen voldoen. En in dat proces ontbreekt

nog wel eens wat. Terwijl hoe eerder

de fout wordt ontdekt, hoe lager de faalkosten

zijn om een eventuele fout te herstellen.”

EXTERNE PROCESSEN

Het normelement ‘8.4 beheersing van extern

geleverde processen, producten en diensten’

staat ook in de top 5 van veelvoorkomende

auditbevindingen. Zwiesereijn: “In de betonen

staalbouw heb je altijd leveranciers nodig

voor je eindproduct. Ook zij moeten voldoen

aan de eisen die jij aan ze stelt, zowel op bedrijfsniveau

als op dienst- of productniveau.

Denk aan de betonmortel die aan een bepaalde

samenstelling moet voldoen. Dat zul je

ergens in je proces moeten monitoren. Jouw

klant mag immers geen last hebben van het

feit dat je zaken doet met externe leveranciers.

Ook hiervoor moet je een proces inrichten

om de eisen en afspraken die je met

externe leveranciers maakt te bewaken.”

VERBETEREN

Ook normelement ‘9.1 monitoren, meten, analyseren

en verbeteren’ vormt een aandachtspunt.

“De ISO-norm schrijft voor dat je een

aantal zaken moet meten. Je moet als organisatie

bepalen wat je wilt meten en in welke frequentie.

Maar daarmee is de kous nog niet af”,

stelt Zwiesereijn. “Je moet ook wat doen met

die bevindingen. Oftewel monitoren, meten,

analyseren, evalueren en vooral: verbeteren.

88


DNV BUSINESS ASSURANCE

Als blijkt uit de metingen dat die ene betoncentrale

elke keer te laat levert, roep je deze

ter verantwoording. En zo zijn er legio zaken

die je kunt meten en verbeteren.”

ZELFREGULERING

Onderdeel van de ISO-normering vormt zelfregulering

van de organisatie conform normelement

‘9.2 interne audit’. Zwiesereijn: “Wij

worden ingehuurd als externe organisatie om

het kwaliteitsmanagementsysteem te auditeren.

Daar gaat echter een serie interne audits

aan vooraf waarbij per afdeling interne processen

worden gecontroleerd door mensen die

zelf niet werkzaam zijn op de betreffende afdeling.

Daar komt ten eerste een stukje kennis,

kunde en training aan te pas om die interne

audits op een juiste manier uit te voeren. Een

aspect dat we overigens als DNV ook kunnen

verzorgen, zodat mensen op de juiste wijze

getraind en geïnstrueerd zijn. Wat we vaak tegenkomen,

is dat een organisatie niet zo’n plan

heeft of er onvoldoende invulling aan geeft.

Zonde, want het is geen bezigheidstherapie;

het doel is om zelf interne tekortkomingen op

te sporen en op te lossen.”

Tot slot wordt er niet altijd lering getrokken

uit eventuele tekortkomingen. “Dat merken

we bij normelement ‘10.2 Afwijkingen en corrigerende

maatregelen’ waarbij organisaties

meestal een te korte klap maken. Ze voeren

wel een correctie door, maar ‘vergeten’ te

achterhalen hoe de fout is ontstaan. Belangrijk

voor het treffen van structurele maatregelen

om te voorkomen dat het nog een keer misgaat”,

verduidelijkt Zwiesereijn.

DNV verzamelt de gegevens van duizenden

managementsysteemaudits die wereldwijd

door de certificerende instelling zijn uitgevoerd.

Deze gegevens zijn anoniem opgeslagen

in Lumina, een database met meer dan

2,2 miljoen auditbevindingen. Via een gratis

klantenportaal kun je jouw organisatie vergelijken

met andere organisaties in dezelfde

branche. Zowel nationaal als wereldwijd. Doe

er je voordeel mee! ■

Belangrijk voor het treffen van structurele

maatregelen is lering trekken uit eventuele

tekortkomingen, om te voorkomen dat het nog een

keer misgaat.

Om de ISO 9001 norm te behouden, dient het

kwaliteitsmanagementsysteem periodiek te worden getoetst

door een onafhankelijke certificeringsinstelling.

DNV verzamelt de gegevens van duizenden

managementsysteemaudits die wereldwijd door het

bedrijf zijn uitgevoerd.

DNV Business

Assurance B.V.

Zwolseweg 1

2994 LB Barendrecht

W. Benchmarktool: www.dnv.nl/klantenportaal

W. Trainingsaanbod: www.dnv.nl/trainingen

89


AAN DE SLAG MET UW AUDITBEVINDINGEN?

Wilt u aan de slag met uw auditbevindingen?

Volg onze tips en werk aan de weg naar continue verbetering!

DNV voert audits uit volgens de unieke Risk Based Certification®-auditmethode. Hiermee

wordt inzichtelijk waar ruimte voor verbetering is in uw managementsysteem. De methode

helpt u om de sterke en zwakke punten van uw managementsysteem gericht te identificeren

en aan te pakken.

Bewust en systematisch omgaan met auditbevindingen is een van de belangrijkste

succesfactoren voor het continue verbeteringsproces van managementsystemen. DNV heeft

een whitepaper opgesteld met tips hoe u het beste met auditbevindingen om kunt gaan.

Kies DNV als uw partner in certificering en training. Bij DNV staat uw organisatie centraal.

We kijken bij certificering ook naar de aandachtsgebieden waar u zelf op beoordeeld wilt

worden. We hebben jarenlange ervaring in het certificeren van organisaties in de bouw,

volgens normen als ISO 9001, ISO 45001, VCA en de Safety Culture Ladder.

Download de whitepaper op www.dnv.nl/auditbevindingen of scan de QR-code.


I-THESES BVBA

Tekst | Roel van Gils Beeld | Becosteel

‘Geïndustrialiseerde’

productie van staalmatten

Sinds dit jaar kunnen bedrijven in België (en Nederland) voor hun projecten efficiënt gebruikmaken

van oprolbare wapeningsmatten. Becosteel heeft namelijk de exclusieve rechten verworven van

BAMTEC ® Reinforcement Technology en maakt dankbaar gebruik van de PlanDesk-software van

i-Theses voor een verregaande automatisatie vanaf het offertestadium tot aan de facturering.

Inclusief productieplanning en machineaansturing.

Becosteel is een zusterfirma van Becoton, maar opereert volledig onafhankelijk

en bevindt zich ook op een eigen locatie in Bornem (B). “We hebben

de kans gekregen om de BAMTEC ® Reinforcement Technology exclusief

te promoten op de Belgische markt”, zegt Peter Claes, bedrijfsmanager van

Becosteel. “BAMTEC ® is van origine een Zwitsers bedrijf dat al sinds 1998

machines ontwikkelt voor de productie van volledig op maat en op rol gefabriceerde

staalmatten waarin alle gewenste eigenschappen verwerkt zijn.

In de staalmatten kunnen we bijlegwapening voorzien en rekening houden

met uitsparingen voor rioleringsbuizen, een trapgat of om het even welk

obstakel. Staven met diameters van 8 tot 20 millimeter en in lengtes variërend

van 1,65 tot 15 meter kunnen verwerkt worden. Voor bijna elk plan

en elke toepassing bieden we een alternatief voor klassieke wapening. Op

basis van de gegevens van de architect of bouwkundig ingenieur worden de

vloeren van gewapend beton direct berekend in een CAD-programma.”

VERREGAANDE AUTOMATISERING

De technologie van BAMTEC ® wordt wereldwijd toegepast en levert

forse besparingen op. “Het zorgt voor een verkorting van de bouwtijd

met minimaal 50% en door de productie vanuit coils besparen we tot 20%

aan materiaal”, zegt Claes. De machineaansturing gebeurt volledig vanuit

het ERP-systeem. “Net als onze zusterfirma Becoton maken we gebruik

van PlanDesk. i-Theses heeft het echter volledig op maat geconfigureerd

volgens de Becosteel-normen. PlanDesk vormt in feite het hart van ons

bedrijf, waarin we alle zaken regelen. Van het opstellen van de offerte en

de leverbonnen tot aan de facturering. En de PXML-file die de software

genereert, stuurt automatisch onze machine aan. Alles gebeurt dus in één

en hetzelfde (gebruiksvriendelijke) programma. Die verregaande automatisering

maakt dat we met een zeer beperkte club aan mensen een hele

hoge productiecapaciteit kunnen realiseren.” ■

‘Sinds dit jaar kunnen bedrijven

in België (en Nederland) voor hun

projecten efficiënt gebruikmaken

van oprolbare wapeningsmatten’

Voor bijna elk plan en elke toepassing biedt Becosteel een alternatief voor

klassieke wapening.

De machineaansturing bij Becosteel gebeurt volledig vanuit het PlanDesk

ERP-systeem van i-Theses.

I-THESES BVBA

Moortelstraat 27

9160 Lokeren, België

T +32 9 33 88 252

E info@i-theses.com

W www.i-theses.com

91


FINISH FRAME

Tekst | Roel van Gils Beeld | Finish Frame

LICHTER

bouwen in

STAAL

Snel bouwen met een grote ontwerpvrijheid en tegelijk een

geringe impact op het milieu? Maak kennis met de staalframe

bouwsystemen van Finish Frame, een concept gebaseerd

op meer dan 35 jaar ervaring in bouwen met staal. Het

toepassingsbereik is gigantisch en varieert van gevelmodules tot

complete hallenbouwskeletten met vrije overspanningen tot wel

24 meter. Een gesprek met bouwtechnisch projectleider Dennis

Eikenboom van Finish Frame.

Finish Frame optopping.

92


FINISH FRAME

‘De veelzijdigheid van de profielen biedt een

ongekende vrijheid aan oplossingen’

Het hart van het staalframesysteem wordt

gevormd door koudgewalste C-profielen die

door Finish Frame in eigen huis vanaf bandstaal

worden gewalst. “De veelzijdigheid van de

profielen biedt een ongekende vrijheid aan oplossingen”,

weet Eikenboom. Omdat de rand

van het C-profiel aan beide zijden extra wordt

gebogen, heeft het profiel een hogere draagkracht

en belasting dan een U-vormig profiel.

In het C-profiel worden door Finish Frame

vervolgens alle nodige bewerkingen voorbereid,

zoals het verwerken van schroefgaten, het

doorvoeren van boutverbindingen of het aanbrengen

van kabeldoorvoeren. Dat maakt het

tot een kant en klaar bouwsysteem dat volledig

matcht met het constructierapport.

CONSTANTE FACTOR

Finish Frame produceert de C-profielen in

verschillende breedtes en staaldiktes, variërend

van 1,2 tot maximaal 2,5 millimeter. De

constante factor vormt de gegalvaniseerde

laag van 275 gram per m 2 . “Staalframebouw

wordt vaak vergeleken met houtskeletbouw”,

erkent Eikenboom. “Maar de verschillen zijn

groter dan je misschien in eerste instantie verwacht.

Omdat het staalframesysteem volledig

wordt voorbereid in onze fabriek, inclusief alle

bewerkingen, leidt het tot meer maatvaste en

sterkere verbindingen. Het is een effectief en

krimpvrij bouwsysteem, dat bovendien veel

lichter is dan een vergelijkbare constructie in

hout. En omdat het een verzinkt product betreft,

heeft het niet alleen een langere, maar

ook een onderhoudsvrije levensduur. Het

bouwsysteem kan tevens gedemonteerd, elders

opgebouwd of in het uiterste geval volledig

gerecycled worden.”

ZELF DE MACHINES AANSTUREN

De ontwerpvrijheid van het staalframe bouwsysteem

is groot, evenals het toepassingsbereik,

gaande van gevelmodules tot complete hoofddraagconstructies

voor woningen, kantoren en

zelfs grote bedrijfshallen die als een bouwpakket

worden afgeleverd. De productieomgeving

van Finish Frame is dermate geautomatiseerd

dat klanten zelf de machines kunnen aansturen.

“We hebben een bibliotheek aangemaakt in

de verschillende tekenprogramma’s zoals Tekla,

Strusoft en Vertex, zodat klanten kunnen

tekenen met onze profielen. Met het exportbestand

van het gecreëerde 3D-model worden

vervolgens onze machines aangestuurd”,

legt Eikenboom uit. “Uiteraard beschikken we

ook zelf over een eigen tekenafdeling die klanten

helpt met het uittekenen van de frames.

Daar zit ook onze kracht: het meedenken met

klanten en projecten om tot een zo optimaal

mogelijk bouwsysteem te komen in staal.”

Staalframebouw is een moderne manier van

bouwen, resumeert Eikenboom. “Het beantwoordt

aan de uitdagingen van vandaag en

morgen. De levertijden zijn kort en het bouwen

gaat vele malen sneller. Wie nog twijfelt

over eventuele beperkingen qua ontwerp- of

vormvrijheid, nodigen we graag uit voor een

‘kennismaking’ met onze Transformer-robot,

die volledig is opgebouwd uit C-profielen.”

Een object dat ook op de Staalbouwdag 2022

veel bekijks trok. ■

Het hart van het staalframesysteem wordt gevormd

door koudgewalste C-profielen die door Finish Frame

in eigen huis vanaf bandstaal worden gewalst.

Finish Frame stalen elementen.

Finish Frame

Component 110

1446 WP Purmerend

T +31 (0)299 45 12 64

W www.finish-frame.nl

93


Staalframe de innovatieve & duurzame

manier van efficiënter bouwen.

Innovatief in staal

www.finish-frame.nl


DE INNOVATIEVE OPLOSSING VOOR PREFAB-BOUW

> Efficiënt en nauwkeurig ontwerp en detaillering van prefab betonelementen

> Duidelijke 3D-werkvoorbereiding en soepele informatie uitwisseling

> Customer Excellence Services, de sleutel tot hogere productiviteit

Wil je meer weten?

allplan.com/precast


ALLPLAN SOFTWARE ENGINEERING GMBH​

Tekst | Roel van Gils Beeld | Harton – Allplan

Met dank aan 3D-tekensoftware

Vooruitstrevend

in prefab beton

Bij Harton in Zeewolde is nagenoeg alles gedigitaliseerd. Het

relatief jonge bedrijf produceert sinds 2016 prefab betonwanden

voor de meest uiteenlopende projecten en maakt daarbij

dankbaar gebruik van de veelzijdige software van Allplan Precast.

Een gesprek met bedrijfsleider Robert-Jan Dekker over de

visie en ambities, waaronder de plannen voor een compleet

gerobotiseerde fabriek.

‘We werken niet met ‘platte’ tekeningen, maar alles gebeurt in 3D en

bij voorkeur nog in opgewerkte IFC-bestanden om direct de productie te

kunnen aansturen’

Harton is een dochteronderneming van de

Hardeman Groep. “We zijn in 2016 gestart

met het produceren van prefab betonwanden

voor ons zusterbedrijf Allure Bouw, gespecialiseerd

in luxe villabouw”, vertelt Dekker.

“Omdat we de fabriek vanaf een blanco vel

konden opbouwen, hebben we direct ingezet

op automatisatie en digitalisatie. We werken

dus niet met ‘platte’ tekeningen, maar alles gebeurt

in 3D en bij voorkeur nog in opgewerkte

IFC-bestanden om direct de productie te

kunnen aansturen.”

BEKENDE SOFTWARE

Net als Allure Bouw maakt ook Harton gebruik

van de software van Allplan Precast.

“Het bouwbedrijf heeft jaren geleden grondig

onderzoek gedaan naar de beste en meest efficiënte

software voor het bouwen met prefab

beton. De conclusie was helder, dat was

Allplan Precast”, zegt Dekker. “Reden voor

ons om met hetzelfde softwarepakket in zee

te gaan. En het moet gezegd: de software sluit

perfect aan op onze behoeften en verregaande

digitalisatie. We proberen onze opdrachtgevers

dan ook zoveel mogelijk te stimuleren

om het tekenwerk in 3D IFC-bestanden aan

te leveren. Van hieruit produceren we digitale

wapeningstekeningen die we doorzetten naar

onze wapeningsleverancier. Daar wordt het

bestand geüpload in de nettenmachine, zodat

er volautomatisch een genummerd wapeningsnet

wordt geproduceerd.”

AANSTURING VAN PRODUCTIE

Het 3D IFC-bestand in Allplan Precast vormt

ook de basis voor de aansturing van de productie

bij Harton. “We werken met vaste kanteltafels

en een digitale plotter die elke contour

en elk onderdeeltje ‘aftekent’ op de stalen kanteltafel.

Vervolgens worden de bekistingslijsten

en instortvoorzieningen aangebracht, evenals

de wapeningsnetten (met corresponderend

nummer) en de kozijnen. Tot slot wordt het

element volgestort met zelfverdichtend beton.

Een dag later gaat de kanteltafel omhoog

en hijsen we het element op het in eigen huis

ontwikkelde sledesysteem”, legt Dekker uit.

“Het 3D-model dat door onze opdrachtgever

is goedgekeurd gaat één op één over naar de

plotter. Er kan dus feitelijk niks meer misgaan.”

En zo produceert Harton jaarlijks vele wanden

voor de meest uiteenlopende projecten, van

de wanden voor luxe villa’s tot de casco’s voor

een compleet vakantiepark.

Dekker is overigens zeer tevreden over de

ondersteuning vanuit Allplan Precast. “Het

contact is zeer plezierig. Als we ergens tegenaan

lopen, wordt er adequaat gereageerd en

komen de software-experts met een oplossing.

Zij zijn net zo vooruitstrevend als wij.”

Want vooruitstrevend mag je Harton toch

wel noemen. “Er komt nog veel moois aan”,

verklapt Dekker. “De afgelopen periode hebben

we succesvol getest met het prefabriceren

van kant-en-klaar afgewerkte betonwanden,

inclusief isolatie en steenstrips. Daar hebben

we twee robots voor aangeschaft. En uiteraard

wordt ook dit allemaal getekend in Allplan Precast.

Daarnaast hebben we plannen voor de

bouw van een compleet nieuwe fabriek. Het

perceel is al aangekocht. Binnen anderhalf tot

twee jaar verwachten we operationeel te zijn

en de capaciteit fors te kunnen opvoeren.” ■

96


ALLPLAN SOFTWARE ENGINEERING GMBH​

Allplan Precast sluit perfect aan op de behoeften en verregaande digitalisatie van Harton.

Het 3D IFC-bestand in Allplan Precast vormt ook de

basis voor de aansturing van de productie bij Harton.

ALLPLAN Software

Engineering GmbH​

​Competence Center Allplan Precast

Tom Henskens​

Area Sales Manager BeNeLux

T +31 6 19 04 21 30

E thenskens@allplan.com

W www.allplan.com

97


CONSTRUSOFT

Tekst en beeld | Construsoft

Succes dankzij tijdsbesparing en een efficiënte

manier van werken

Staalframebouwproject

CFP Engineering en beton-

en staalproject Stadsbader

winnen BIM Award

De toenemende complexiteit van projecten en de strenger wordende eisen en verwachtingen

zetten staal- en betonbouwers steeds voor nieuwe uitdagingen. Projecten moeten kostenefficiënt

en met strakke deadlines worden opgeleverd, waarbij ook rekening moet worden gehouden met

aspecten zoals milieu en duurzaamheid. Het belang van slimme oplossingen tijdens het gehele

bouwproces, van concept tot productie, wordt steeds groter. BIM is inmiddels een bekende

term geworden, maar de oplossingen worden steeds vindingrijker. Door het gebruik van Tekla

Structures hebben betonaannemer Stadsbader en specialist op het gebied van construeren

met koudgevormde staalprofielen CFP Engineering een oplossing gevonden voor complexe

vraagstukken, zoals in volgende praktijkcases wordt uitgelicht. Zij kregen onlangs uit handen van een

vakjury voor deze projecten een BIM Award overhandigd.

Het BIM-model van de vrijstaande woning in Ridderkerk van CFP Engineering.

98


CONSTRUSOFT

‘Vanaf het begin hebben alle betrokken

partijen mee kunnen kijken in het model,

wat de kans op fouten heeft geminimaliseerd’

vanaf kantoor tot bouwplaats door cloudplatform

Trimble Connect. Vanaf het begin hebben

alle betrokken partijen mee kunnen kijken

in het model, wat de kans op fouten heeft

geminimaliseerd. Het complete totaalconcept

van prefab staalframebouw, in combinatie

met de foutloze onderlinge afstemming en

het geheel papierloze bouwproces, bracht de

jury tot een unanieme beslissing voor de BIM

Award.

De bouw van project ‘GSK Wavre’.

EEN GOEDE AFSTEMMING

MET PARTNERS DANKZIJ BIM

De Belgische betonaannemer Stadsbader verzorgde

een uitbreiding van een GSK-vestiging

in Waver. Het bestaande pand is uitgebreid

met maar liefst 23.000 m 2 , verdeeld over zeven

bouwlagen. De uitdaging hierbij zat in de

complexiteit van het prefab betonskelet gecombineerd

met 267 ton aan staal. Met zware

uitkragende voorgespannen liggers, waarvan

de zwaarste 36 ton weegt, was het monteren

geen makkelijke opgave. Om alle ontwerpen,

afstemming en communicatie goed te laten verlopen,

werd gekozen voor een projectaanpak

op basis van BIM, waarbij alle ontwerpen in Tekla

Structures zijn samengevoegd. Uiteindelijk

zijn ruim veertig IFC-modellen samengevoegd

en op elkaar afgestemd. Dit betreft onder meer

alle beton- en staalconstructies, als ook alle ter

plaatse gestorte structuren, goed voor 3.360

m³ beton, en de secanspalenwanden.

Door te werken met een 3D-model konden

alle constructies goed op elkaar worden afgestemd

en werden knelpunten snel inzichtelijk en

opgelost. Daarnaast ging Stadsbader een stap

verder door zelf een planningstool te ontwikkelen.

Hierbij werd het cloudplatform Trimble

Connect als basis gebruikt en kon de status van

elk element in het ERP-pakket visueel worden

weergegeven. Hierdoor kon iedereen die op de

bouwplaats betrokken was, direct zien wat de

status van elk prefabelement was. Bij de jaarlijkse

BIM Awards van Construsoft gooide het

project hoge ogen bij de onafhankelijke vakjury

en werd het tot één van de winnaars bekroond.

EEN COMPLETE WONING

GEBOUWD IN 7 DAGEN TIJD

De BIM Awards-competitie zorgde voor meer

mooie projecten, waaronder één bijzonder

staalframebouwproject. Het betreft een vrijstaande

woning in Ridderkerk, dat volledig

prefab is uitgevoerd. CFP Engineering, specialist

in koudgevormde staalprofielen, was verantwoordelijk

voor het concept en de volledige

werkvoorbereiding, productie én montage van

de vrijstaande woning. Hierbij werd gekozen

voor een uitwerking met Tekla Structures om

met zo min mogelijk handmatig werk en verlies

van gegevens alle informatie bij de producerende

partijen te krijgen.

CFP Engineering modelleerde alle onderdelen

van de woning, zowel de installaties als het beton

en de prefabelementen. Dit resulteerde in

een BIM-model bestaande uit 120 prefabelementen,

die zo zijn geproduceerd dat de volledige

constructieve bouw in slechts 7 dagen

tijd is gerealiseerd. Het gebruik van prefab

staalframebouw was doorslaggevend vanwege

de grote maatvastheid van het bouwsysteem.

Door verschillende installaties (zoals

elektra) direct mee te nemen in het model,

was het mogelijk om met slechts enkele koppelingen

op de bouwplaats het gehele systeem

functioneel te maken. Deze complete

wijze van bouwen en denken is ondersteund

BIMMEN BIEDT BETON- EN

STAALBOUWERS UITKOMST

Tekla Structures en Trimble Connect worden

zeer breed ingezet binnen de beton- en staalbouw.

Steeds vaker komen opdrachtgevers

met uitdagingen die onder tijdsdruk moeten

worden gerealiseerd. Het werken met BIM

en het steeds verder inzetten van automatiseringsmogelijkheden

biedt dan voordelen

voor de innovatieve bouwer. De BIM Awardscompetitie

is slechts een podium om deze

processen te presenteren. Lees meer van dit

soort verhalen op www.construsoft.nl/BIM,

ook wanneer u de eerste stappen gaat zetten

in het werken met BIM. Op de volgende

pagina staan alle winnende projecten van de

Construsoft BIM Awards 2022. ■

Het project van de vrijstaande woning in Ridderkerk.

Construsoft

Hengelder 16

6902 PA Zevenaar

T +31 6 20 00 00

E info@construsoft.com

W www.construsoft.com

99


RENOVATIE ANKER BREEDPLAATVLOEREN

gepatenteerd ● goedgekeurd ● toegepast

RAB

Oplossing voor

Breedplaatvloeren

B+BTec introduceert als eerste een oplossing voor de problemen

met breedplaatvloeren: het gepatenteerde en goedgekeurde

Renovatie Anker Systeem (RAB)

Het RAB Anker is geschikt voor het versterken van breedplaatvloeren

die van beide zijden of enkel van de onderkant bereikbaar

zijn.

Het reparatie principe baseert zich op het herstel van de

gedelamineerde zone ter hoogte van de koppelstaven door de

prefab laag en de opgestorte laag weer tegen elkaar te spannen

middels verankeringen door en door of van onderuit, die onder

voorspanning verlijmd worden.

Het B+BTEC RAB Breedplaatvloer Renovatie Systeem is reeds in

meerdere gebouwen toegepast en heeft inmiddels ook de

goedkeuring gekregen van de Gemeente Amsterdam en een

gerenomeerd Nederlands onafhankelijk Ingenieursbureau.

Voordelen

■ Stofvrij

■ Geluidsarm

■ Toepasbaar tussen bestaande installaties

■ Toepasbaar in kleine ruimtes

■ Toepasbaar in gebouwen terwijl ze in

gebruik zijn

MEER INFO?

Interboor Midsland 030- 241 19 19

bbtectools.nl


INTERBOOR MIDSLAND

Tekst | Roel van Gils Beeld | Interboor Midsland

‘Innoveren zit

in ons DNA’

Al vele jaren geldt Interboor Midsland als de referentie in het bewerken, boren, zagen en verankeren in beton.

Al vele jaren geldt Interboor Midsland als de referentie in het bewerken, boren, zagen en

verankeren in beton. Het bedrijf behoorde in de jaren zeventig van de vorige eeuw zelfs tot de

pioniers van het werken met gediamanteerde gereedschappen. Innoveren zit nog altijd in het DNA

van het familiebedrijf. Een gesprek met directeur en eigenaar Onno Dikkerboom over de bijzondere

ontstaansgeschiedenis en de vele prachtige referenties.

De basis voor het huidige Interboor Midsland

werd in 1970 gelegd door Onno’s vader, Anne

Dikkerboom. “Hij verliet destijds het familiebedrijf,

gesticht door mijn ‘oerpake’ (Fries voor

overgrootvader) om zijn passie voor techniek

verder te kunnen ontplooien.” Van huis uit zijn

de Dikkerbooms namelijk echte baggeraars.

“Mijn ‘pake’ runde een bekend baggerbedrijf:

Dikkerboom & Sybrandy uit Heerenveen en

stond aan de wieg van grote infrastructurele

projecten. Onder andere verkeersplein Oudenrijn,

het opspuiten van de zandlagen als

fundering voor het eerste gedeelte van de A2

Utrecht - Amsterdam en het verbreden van

het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook de hele Wieringermeer

en later westelijk Flevoland is door

het bedrijf drooggelegd.”

REVOLUTIONAIR

In 1969 stapte Anne Dikkerboom als oudste

zoon uit het familiebedrijf en begon een nieuwe

onderneming met voor die tijd niet eerder

vertoonde betonboringtechnieken. “Als echte

techneut mét ondernemersbloed bouwde hij

het bedrijf in rap tempo uit en omarmde innovatieve

technieken. Zo was Interboor in 1977

het eerste bedrijf dat met behulp van een kabelzaag

in opdracht van Rijkswaterstaat een viaduct

doormidden zaagde. Revolutionair voor

die tijd. Ook waren we één van de huisaannemers

van de voormalige Kerncentrale Dodewaard.

Het feit dat je voor zulke hoogwaardige

projecten wordt ingeschakeld, zegt iets over je

bedrijf”, vindt Dikkerboom. “Mijn vader zette

dan ook altijd heel hoog in op kwaliteit, zekerheid

en veiligheid. Bij de kerncentrale waren

hele specifieke verankeringen nodig die moesten

voldoen aan extreem zware eisen. In 1978

kregen we ook de eerste grote buitenlandse

klus: het boren van ankers in de pijlers van de

Bahrein Causeway in opdracht van Ballast Nedam.

Tien jaar later werden we ingeschakeld

voor de grootste boorklus van Europa destijds:

de verdubbeling van de Schiphol spoortunnels

voor KSS - Strukton en HBW.”

102


INTERBOOR MIDSLAND

ACHTERAF VERANKEREN

Na een carrière in het Midden-Oosten bij een

handelsmaatschappij in diamantgereedschappen

en ankers, is Dikkerboom sinds 1993 betrokken

bij Interboor. In de beginjaren als uitvoerder

en sinds 1999 als directeur-eigenaar.

“Naast het reguliere boor- en zaagwerk in

de bouw, infra en utiliteit zijn we ons na de

eeuwwisseling ook verder gaan specialiseren

in achteraf verankeren. Zo hebben we onder

andere ankers geplaatst voor alle hekwerken

en vandalismeschermen van de Betuwelijn, en

hebben we alle ankers geboord voor de hekwerken

van de HSL vanaf België tot aan Amsterdam.

Ook bij de Noord/Zuidlijn waren we

‘kind aan huis’. Op dit moment zijn we actief

voor aannemerscombinatie Sassevaart bij de

Nieuwe Sluis Terneuzen, waarvoor we sparingen

boren, zaagwerkzaamheden uitvoeren en

ankers plaatsen voor trappen, leuningen, enz.

Als Interboor zijn we inmiddels preferred supplier

van acht van de tien grootste bouwondernemingen

van Nederland. En daar zijn we best

wel trots op. Met dank ook aan de toewijding

van onze zeer loyale werknemers. Mensen die

oprecht passie hebben voor het vak en daar

zorgen we goed voor. Dat maakt dat we regelmatig

een stapje voor zijn op concullega’s.”

Eén van de laatste innovaties van Interboor is

het RAB-anker voor het herstellen van breedplaatvloeren.

“Na het instorten van de parkeergarage

op Eindhoven Airport in 2017 zijn we

vanuit onze expertise in ‘achteraf verankeren’

direct aan het werk gegaan. Samen met Van

Rossum Raadgevende Ingenieurs en B+BTec

heeft dat geleid tot een uniek concept waarmee

we de breedplaatvloerenproblematiek te

lijf gaan. Een geluidsarme, stofvrije en uiterst

flexibele methode waarmee we onder meer de

JuBi-torens in Den Haag nu versterken en tientallen

andere gebouwen in Nederland.” ■

Interboor is inmiddels preferred supplier van acht

van de tien grootste bouwondernemingen van

Nederland.

De basis voor het huidige Interboor Midsland werd in

1970 gelegd door Onno’s vader, Anne Dikkerboom.

‘Het feit dat je voor zulke hoogwaardige projecten wordt ingeschakeld,

zegt iets over je bedrijf’

Van huis uit zijn de Dikkerbooms echte baggeraars. 'Mijn ‘pake’ runde een bekend baggerbedrijf: Dikkerboom

& Sybrandy uit Heerenveen en stond aan de wieg van grote infrastructurele projecten'.

Interboor Midsland

Zonnebaan 20C

3542 EE Utrecht

T +31 30 241 19 19

E info@interboor-midsland.nl

W www.interboor-midsland.nl

103


NV BEKAERT SA

Tekst | Philip Doutreligne Beeld | Bekaert - Dramix

Naadloos voor eindeloze mogelijkheden:

DUURZAME

BETONVLOEREN ZONDER

UITZETTINGSVOEGEN

Plaatsen voorspanstrengen: sneller, ergonomischer en minder arbeidsintensief in vergelijking met een wapeningsnet.

In de loop der jaren werden diverse technieken ontwikkeld, waaronder voor- of naspannen, om

de bouwfysische eigenschappen van beton te verbeteren. Bij betonvloeren zijn het vooral krimp-,

rek- en temperatuurspanningen of druk- en buigbelastingen die onder controle gehouden moeten

worden om scheuren te vermijden en de stabiliteit te verzekeren. SigmaSlab ® , een innovatieve en

revolutionaire techniek mede ontwikkeld door Bekaert (Dramix ® ), laat nu toe om echt duurzame

betonvloeren te realiseren zonder uitzettingsvoegen.

104


NV BEKAERT SA

EEN PLUS EEN IS DRIE

Bart Wight, Dramix ® Sales Engineer Nederland:

“De ‘Sigma’ in SigmaSlab ® is niet toevallig

gekozen. De Griekse letter staat immers

symbool voor zowel spanning (kleine letter) als

som (hoofdletter). In dit nieuwe verhaal worden

de vertrouwde Dramix ® staalvezels in het beton

gecombineerd met het naspansysteem van

CCL. Dramix ® staalvezels zijn ideaal om druken

buigbelastingen op te vangen, de naspanstrengen

van CCL van hun kant beperken de gevolgen

van trekspanningen, onder andere door

hydraulische krimp en temperatuurschommelingen.

SigmaSlab ® combineert alle voordelen van

een passieve wapening (staalvezels) met deze

van een actieve wapening (naspanstrengen).”

‘Vrijwel geen

voegen meer

en tot 70%

minder staal per

vierkante meter

betonvloer’

Hendrik Thooft, Construction Technology &

Value Solutions Manager bij Bekaert/Dramix:

“Het geheel is hier overduidelijk groter dan de

som van de onderdelen. Na een lange testfase,

die zich vooral in de VS afspeelde (Virginia

Tech University) en na enkele bijzonder succesvolle

proefprojecten is het duidelijk dat met

SigmaSlab ® een revolutie aangebroken is in de

constructie van betonvloeren. Betonvloeren

met vlakken van 150 x 150 m zonder enige uitzettingsvoeg

zijn werkelijkheid geworden. Het

vertrouwen in SigmaSlab ® is alvast bijzonder

groot, ook in België waar Aertssen als eerste

het concept toepaste.”

ECOLOGISCHE EN

ANDERE VOORDELEN

De voordelen van SigmaSlab ® situeren zich op

drie niveaus, van het bouwbedrijf, de eindgebruiker

en het milieu. De afwezigheid van voegen

biedt niet enkel een esthetisch voordeel,

ook het onderhoud van de vloeren wordt er

makkelijker door en de levensduur langer. Het

storten van de vloer gaat sneller en deze manier

van werken laat toe om tot 70% staal per

vierkante meter uit te sparen. Ook kunnen de

vloeren dunner uitgevoerd worden, waardoor

minder beton nodig is. Minder staal en minder

beton leiden tot een aanzienlijke beperking van

de ecologische footprint dankzij een CO 2

-uitstootreductie

tot wel 25% per project. Doordat

de uitvoeringstijden korter zijn, verkleint

ook de bouwkost in belangrijke mate.

VOOR WELKE TOEPASSINGEN?

SigmaSlab ® zal zijn meerwaarde vooral waar

kunnen maken in drie concrete situaties: betonvloeren

op een elastische bedding, betonvloeren

op funderingspalen en verdiepingsvloeren.

Wat de vloeren op een elastische

bedding betreft (met inbegrip van betonnen

buitenverhardingen): met enkel toevoeging van

Dramix ® staalvezels kan tot 40 m gegaan worden

zonder uitzettingsvoeg. In combinatie met

de naspanstrengen wordt de afstand tussen de

voegen vergroot tot 150 m.

Bij betonvloeren op funderingspalen komt het

erop neer om de diverse belastingen op te nemen

en te verdelen in functie van de paalafstanden.

Wanneer deze meer dan 3 m bedragen,

is SigmaSlab ® de zekerste en goedkoopste

oplossing bij hogere belastingen.

SigmaSlab ® past alvast helemaal binnen de hedendaagse

architectuur en vormentaal, waarbij

vooral gewerkt wordt met slanke structuren en

open ruimtes. Naast twee grote pilotprojecten

in Duitsland, een project in België en een in

Mexico is het systeem klaar om wereldwijd

uitgerold te worden. Op dit ogenblik wordt

ook een eerste SigmaSlab ® verdiepingsvloer

in Trondheim (Noorwegen) uitgevoerd. ■

De naspanstrengen worden op de juiste hoogte

gemonteerd en verbonden tot een stabiele grid.

SigmaSlab ® bij buitenverharding Aertssen Logistics Beveren.

Dramix staalvezels worden toegevoegd aan het

betonmengsel.

Bart Wight

Dramix Expert Nederland

8550 Zwevegem, België

T +31 6 20 60 62 67

E Bart.wight@bekaert.com

W www.bekaert.com/dramix

105


Designers

of sustainable

flooring solutions

Dramix ® steel fiber reinforced concrete

Our concrete reinforcement solutions for industrial flooring focusing on

sustainability and durability have been successfully implemented in numerous

ambitious projects around the world. ± 100,000 km² of floors reinforced with

Dramix ® steel fibers are placed worldwide every year. Our approach? For every

customer, we determine the right technical flooring solution and in doing so, lower

the overall project’s footprint. It is our decades of knowledge and experience that

accompany these projects from design to concrete finishing.

Contact us via infobuilding@bekaert.com to get in touch with your local Dramix ® expert.


SIR - SPECIAL INDUSTRIAL REPAIR

Tekst | Susan Peek Beeld | SIR

Oplossingen voor waterdichting en betonsanering

‘Hoe complexer het vraagstuk,

des te leuker de uitdaging’

“Een complex vraagstuk op het gebied van waterdichting en betonsanering? Dan is onze interesse

gewekt.” Dat zegt Hans Bos, zaakvoerder van het Belgische Special Industrial Repair (SIR), een

middelgroot bedrijf dat al ruim dertig jaar haar diensten heeft bewezen binnen de branche.

De combinatie van een sterk product en gedegen vakmanschap zorgt keer op keer voor

grandioze resultaten.

“Flexibiliteit, korte lijnen en dicht bij de klant

staan. Dat vinden wij belangrijk”, zegt Bos. Als

zaakvoerder is Bos nauw betrokken bij de projecten

en hij staat met twee benen in het vak,

of zelfs met beide voeten in de klei. ”Ze mogen

me altijd bellen als er een serieuze oplossing

nodig is.” Die enorme betrokkenheid en het altijd

paraat staan is een feit, dat weten de vaste

klanten van SIR ook. “Onze klanten voelen dat

de S van Special in onze naam ook voor aandacht

staat. Een persoonlijke benadering, open

en eerlijke communicatie.” Arno van Balen, algemeen

manager bij SIR: “Wij gaan graag een

partnership aan. Zowel met onze klanten als

met onze leveranciers, want 1+1=3.” Zo heeft

SIR ook nauwe contacten met een aantal ingenieursbureaus.

“Zij bellen ons op en zeggen ‘ik

heb nu weer iets… denk eens mee.’ Dat intrigeert

ons. Hoe complexer het vraagstuk, des te

leuker de uitdaging.” Bos: “De meest risicovolle

werken kosten veel tijd, maar daar investeren

wij graag in. Waar een ander stopt, beginnen

wij. Wij denken in oplossingen, nooit in problemen.”

De projecten laten zien waar SIR toe in

staat is. “Maar je moet je eigen filosofie kunnen

bolwerken”, vindt Bos. “Je kunt enorm

gaan groeien maar het is veel belangrijker om

je rendement en kennis te borgen en tegelijkertijd

vooruit te blijven kijken”, vult Van Balen aan.

“We willen niet de grootste zijn, wel de beste.”

KWALITEIT VOOROP

“Enerzijds zijn we een erg traditioneel bedrijf,

met korte lijnen en persoonlijke aandacht.

Geen chatboxen of keuzemenu’s aan de telefoon…

less is more wat ons betreft. Maar anderzijds

zijn we ook een modern bedrijf waarin

volop nieuwe technieken worden ingezet. Dat

is belangrijk om grote projecten goed uit te

kunnen voeren. Want kwaliteit staat bij ons

altijd voorop”, verzekert Bos. “Onze producten

hebben een QR-code waarmee het veiligheids-

en technische fiche van het product te

raadplegen zijn. Omdat het gekoppeld is aan

ons systeem, kan direct de geldigheid van de

keuring van het materieel gecontroleerd wor-

108


SIR - SPECIAL INDUSTRIAL REPAIR

Hans Bos en Arno van Balen staan bij de boor tijdens de break-out van de

Comol5 Rijnlandverbinding.

SIR voert waterdichtwerkzaamheden uit met behulp van een injectiepomp bij de

Kennedytunnel.

Bij Eurochem in Antwerpen (B) brengt SIR maar liefst 280 m 2 spuitbeton aan op de wand van een loods.

‘We willen niet de grootste zijn, wel de beste’

den. Kwaliteit betekent echter ook dat we altijd

veel projectinformatie vragen om een juist

beeld te kunnen schetsen en goed te kunnen

adviseren. Vooraf is voor ons alles helder: risicoanalyses,

keuringsplannen, … Daarin lopen

we ook echt een stap voorop. Dat soort

transparantie haalt al veel ruis weg.” De projecten

worden ook tijdens de uitvoering goed

gemonitord. Dit voorkomt vele discussies en

verkeerde keuzes door de steeds wisselende

werfleiders en projectleiders die vaak opnieuw

het wiel willen uitvinden. “Doordat we tot het

uiterste gaan, in onze denkwijze, advisering en

inzet, wordt er een hoop ellende voorkomen.

En dan zijn we ook wel eens onze eigen concurrent.

Repareren is nou eenmaal ons werk,

maar schade voorkomen vinden we echter net

zo belangrijk en ook daarvoor hebben we de

kennis en expertise in huis.”

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

SIR is voortdurend bezig is met innovatieve

technologische ontwikkelingen. “Verduurzamen

is natuurlijk de toekomst, daarom introduceren

we milieuvriendelijke producten die

bijvoorbeeld uitermate geschikt zijn voor vloeren

waar met levensmiddelen wordt gewerkt.

Het product zit bovendien in recyclebare verpakkingen

en veroorzaakt geen stankoverlast

tijdens de applicatie. Met een pH-waarde van

0-14 is dit echt uniek in de markt.” Dat geldt

ook voor de injectieproducten zonder solventen.

“Verder zijn we bezig met het toepassen

van spuitbeton, ideaal bij grote betonschades of

bij vergroting van benodigde dekking en slablifting,

een ecovriendelijke vorm van betonreparatie

waarbij er sprake is van nivelleren d.m.v.

injectie.” Bos zegt tot besluit: “Wij zijn klaar

voor de toekomst. Daarbij denken we graag

out-of-the-box zodat we de vraagstelling van

de klant goed doorgronden en een passend en

economisch interessant voorstel maken.” ■

SIR - Special

Industrial Repair

Vosveld 21

2110 Wijnegem, België

T +32 3 384 25 45

T +31 850 65 52 65

E sir@sir.be

W www.sir.be

109


DOKA NEDERLAND B.V.

Tekst | Marie-Louise Verplak

Beeld | Doka Nederland B.V.

Bijzondere bekisting en

staalframes voor viaduct over

druk verkeersknooppunt

Doka bekistingen zijn bij uitstek geschikt voor infrastructuurprojecten. Of het nu gaat om

een viaduct, keerwand of tunnel, voor elk programma constructieve eisen kan een passende

bekistingsoplossing worden geleverd. Zo ook voor een viaduct over het drukke verkeersknooppunt

Terbregseplein. Om de bestaande A16 te verbinden met de A16 Rotterdam wordt een fly-over

aangelegd bij het Terbregseplein. Om het verkeer tijdens de bouw van de fly-over gewoon door te

kunnen laten rijden, is er voor de bouw van de fly-over gekozen voor een opmerkelijke techniek: de

Incremental Launching Method (ILM). Doka werd als bekistingsspecialist ingeschakeld om voor deze

bouwmethode de bekisting en het stalen frame op de voorbouwlocatie te leveren.

Onderbouw van de bekisting.

“Dit infrastructurele hoogstandje is voor ons

het neusje van de zalm”, begint Erik Caris, Engineering

Manager bij Doka, enthousiast. “Het

nieuwe wegdek wordt, zonder het verkeer te

hinderen, gerealiseerd door middel van de Incremental

Launching Method (ILM) van Freyssinet.

Zoals de naam van de bouwmethode

wellicht al doet vermoeden, gaat het om een

methode in de civiele techniek waarbij het te

realiseren wegdek vanaf één zijde als het ware

wordt ‘gelanceerd’. We praten over 400 meter

per rijrichting, terwijl het verkeer op de

A20 en A16 te allen tijde ongehinderd door

kan blijven rijden.”

Doka werd door bouwcombinatie de Groene

Boog ingeschakeld als bekistingsspecialist, om

de bekisting en vloerondersteuning op de

voorbouwlocatie te leveren. De fly-over staat

niet op zichzelf, maar vormt een onderdeel van

een groot infrawerk. De fly-over wordt vanaf

één kant opgebouwd en bestaat uit twee kokerliggers.

Elk van beide kokerliggers bestaat

uit 17 segmenten die over eerder gerealiseerde

pijlers worden geschoven. De constructie van

het bekistingssysteem is zo gebouwd dat de

bekisting hydraulisch kan zakken, de kokerbrug

verder geschoven wordt en de bekisting weer

omhoog komt. Zo herhaalt de cyclus zich, totdat

de overkant bereikt wordt.

Deze bouwmethode is voor Nederlandse

begrippen bijzonder. “ILM is inmiddels een

beproefde methode voor bouwers van infrastructuur

in bergachtige gebieden. In Nederland

echter wordt hij voor het eerst toegepast

over een verkeersknooppunt in gebruik en

daar zijn wij als Doka zeer trots op.” ■

Draagconstructie van de bekisting.

Doka Nederland B.V.

Longobardenweg 11

5342 PL Oss

T +31 (0)412 65 30 30

E nederland@doka.com

W www.doka-nederland.nl

W www.shop.doka.nl

111


WILLEMS BOVEN-LEEUWEN

Tekst | Tamara Brouwers Beeld | Constructiebedrijf Willems B.V.

Veel expertise in één groep

VAN ENGINEERING

TOT MONTAGE

Ooit begon de Willems Boven-Leeuwen groep als constructiebedrijf. Inmiddels bestaat het bedrijf

uit verschillende onderdelen, waaronder Willems Staal, Willems Anker, Willems Jachtbouw en

Willems Piping & Equipment. Deze delen van de groep werken onafhankelijk, maar ook vaak samen.

“Dat maakt ons uniek”, zegt commercieel manager Marcel van der Wielen. “Wij onderscheiden ons

omdat we het hele traject van engineering tot en met montage zelf kunnen doen.”

Willems Staal is gespecialiseerd in allerlei constructies

in staal. “Wij maken slimme duurzame

projecten en schuiven het liefst al aan

in het voortraject. Voor elk vraagstuk kunnen

wij de juiste oplossingen bedenken. Zo werken

wij momenteel aan een renovatieproject

in Nijmegen. Op het NYMA-terrein wordt

een oude fabriek helemaal voorzien van een

nieuwe staalconstructie, terwijl het oude deel

ook blijft staan. Zo krijgt de constructie weer

draagkracht. We zijn er trots op dat de eerste

fase begin oktober is afgerond; het ziet er

strak uit.”

Dat Willems denkt in oplossingen, blijkt onder

andere uit het ontstaan van Willems Anker.

‘Wij maken slimme duurzame projecten en

schuiven het liefst al aan in het voortraject‘

“Onze oprichter Jan Willems zocht naar een

elegante en praktische oplossing om de stabiliteit

van constructies te waarborgen”, vertelt

Van der Wielen. “We ontwikkelden daarom

een gepatenteerd nastelbaar windverband.

Dit is een uniek product dat altijd past, slank

oogt en hoge krachten kan opnemen.”

Behalve constructies in staal, is Willems ook

gespecialiseerd in roestvaststaal en aluminium.

Dit wordt onder meer gebruikt voor de

bouw van casco’s voor luxe jachten, onder de

vleugels van Willems Jachtbouw. “Hier werkt

ongeveer 60 man van de 120 personeelsleden

die Willems Boven-Leeuwen in dienst heeft.

Een groot onderdeel van onze totale onderneming

dus.” Waar nodig combineert Willems

de verschillende expertise met elkaar. “Op

dit moment werken onze afdelingen Willems

Staal en Willems Piping & Equipment samen

voor een project van Aspen in Oss. Samen

realiseren zij compleet voorgemonteerde leidingbruggen.

Dat wij dit kunnen, en snel kunnen

schakelen, is een bijzondere kracht van

onze onderneming.” ■

Willems Anker nastelbaar windverband.

Willems

Boven-Leeuwen

Waterstraat 24

6657 CP Boven-Leeuwen

T +31 487 74 56 00

E info@willems.nl

W www.willems.nl

113


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!