03.11.2022 Views

L-Magazine #12 november - december 2022

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>#12</strong> • <strong>november</strong>-<strong>december</strong> <strong>2022</strong> • jg 2<br />

Tree of Life,<br />

Kunst aan de Maas<br />

Mark Dion maakt<br />

Kunst in Herbricht<br />

40 jaar Wereld Winkel Lanaken<br />

5 x niet eenzaam met kerst


INHOUD<br />

40 jaar<br />

Oxfam Wereldwinkel Lanaken<br />

p. 15<br />

In dit<br />

nummer:<br />

Nieuws uit Lanaken<br />

4-7<br />

Kunst met een grote 'K'<br />

8-9-10<br />

Lèneke in the picture<br />

11<br />

2


Ien’t Kessels:<br />

"De aarde ès waarschjijnluk de enigste<br />

plaots ien’t heelal boes’te kins aojeme en<br />

jus dao kniepe ze zich de kèl töw."<br />

"De aarde is waarschijnlijk de enige plek in het heelal<br />

waar je kunt ademen en juist daar knijpen ze elkaar<br />

de strot dicht."<br />

(Theo Maassen, Nederlands cabaretier)<br />

11 <strong>november</strong>,<br />

Wapenstilstand<br />

12-13<br />

Pas gestart<br />

14<br />

#Visit Lanaken<br />

25<br />

5 x Kerst in het<br />

dienstencentrum<br />

26<br />

3


NIEUWS<br />

Heb jij recht op verhoogde tegemoetkoming?<br />

Het sociaal tarief is één van de maatregelen<br />

waarmee de regering de energiefactuur betaalbaar(der)<br />

probeert te maken.<br />

Ontdek of je recht hebt en kom op woensdag<br />

16 <strong>november</strong> naar onze infodag in het cultureel<br />

centrum van Lanaken. Wij kijken dan voor jou na of je<br />

recht hebt op verhoogde tegemoetkoming. Indien je<br />

recht hebt, kunnen wij voor jou ook het sociaal tarief<br />

aanvragen. We kunnen dit enkel doen voor inwoners<br />

van Lanaken aangesloten bij Solidaris, LMPlus en CM.<br />

Wanneer? woensdag 16 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Waar? Cultureel Centrum Lanaken,<br />

Aan de Engelse Hof 10 bus 4<br />

Uur? 9u-12u en van 13u-16u<br />

Wat breng je mee?<br />

• eID en pincode<br />

• gegevens gas- en elektriciteitsleverancier en klantnummer of<br />

een energiefactuur<br />

Het woonenergieloket van Stebo vzw is ook aanwezig.<br />

Help je mee met de aanplant van het<br />

voedselbos?<br />

De aanleg van het voedselbos staat in de startblokken. De<br />

komende maanden zal hier flink gewerkt worden. De<br />

bomen en een deel van de struiken worden door een aannemer<br />

aangeplant. Voor de aanplant van het bosplantsoen doen we<br />

(gemeente Lanaken en vzw Toerisme) beroep op scholen en<br />

inwoners.<br />

Op zaterdag 10 <strong>december</strong> <strong>2022</strong> krijg je de kans om mee te<br />

helpen. Dan organiseren we een plantdag. De plantgaten zijn al<br />

op voorhand geboord. Zo blijft er voldoende tijd over om aan te<br />

planten.<br />

We starten om 10u, maar je kan doorlopend deelnemen. De<br />

plantdag wordt om 15u afgerond. Het terrein is gemakkelijk<br />

bereikbaar. Je kan je fiets of wagen achterlaten aan de parking<br />

van ATLA.<br />

Je moet geen materiaal meebrengen. Enkel handschoenen. En<br />

voor alle deelnemers wordt er soep met een broodje voorzien.<br />

Inschrijven via E milieu@lanaken.be, vergeet niet het aantal<br />

deelnemers te vermelden.<br />

Rolstoelvervoer en de<br />

Minder Mobielen Centrale<br />

De Minder Mobielen Centrale<br />

is er voor mensen die<br />

problemen hebben om zich<br />

te verplaatsen. Meestal<br />

gaat het om personen<br />

met een handicap of senioren<br />

die hun familie willen<br />

bezoeken, naar de dokter<br />

moeten of een afspraak<br />

hebben in het ziekenhuis.<br />

Wanneer je niet in de mogelijkheid<br />

bent om het openbaar vervoer te gebruiken of wanneer<br />

het moeilijk is om familie of vrienden te vragen om voor<br />

het vervoer in te staan is de Minder Mobielen Centrale<br />

misschien wel een oplossing voor jou. De MMC werkt<br />

met vrijwilligers die je met hun eigen wagen vervoeren<br />

tegen een onkostenvergoeding.<br />

Ben je graag op de baan en hou je van sociaal contact?<br />

De MMC kan nog steeds enkele extra vrijwillige chauffeurs<br />

gebruiken. Geef ons zeker een seintje! We zijn alle<br />

vrijwilligers erg dankbaar voor hun inzet en tijd! Maar<br />

1 vrijwilliger ‘Nicole Martens’ willen we graag extra in<br />

de verf zetten. Zij heeft enkele maanden geleden haar<br />

laatste rit voor de MMC gereden na 38 jaar vrijwilligerswerk!<br />

Bedankt Nicole!<br />

Als rolstoelgebruiker kan je ook een beroep doen op<br />

rolstoelvervoer in Lanaken. Voor dit vervoer staan wijkwerkers<br />

in.<br />

Wil je hierover graag meer info?<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

E michelle.beckers@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

4


NIEUWS<br />

Streekeigen plantenverkoop<br />

De achteruitgang van wilde dieren en planten stoppen?<br />

Daar kan jij bij helpen. Als iedereen zijn tuin natuurvriendelijk<br />

inricht, dan komt er in één klap heel wat natuur<br />

bij in Vlaanderen.<br />

Om de Limburgers hiermee te ondersteunen, organiseert<br />

Natuurpunt Limburg jaarlijks een plantenverkoop. Er<br />

worden uitsluitend streekeigen soorten aangeboden. Je<br />

kan uit een ruim aanbod kiezen: beuk, boswilg, eenstijlige<br />

meidoorn, gele kornoelje, hazelaar, hulst, rode kornoelje,<br />

spork, wilde kardinaalsmuts, winterlinde, zoete kers, …<br />

Als gemeente steunen wij de plantenverkoop van Natuurpunt.<br />

Inwoners van Lanaken krijgen 10% korting op hun<br />

bestelling.<br />

Bestellen kan online en vóór 14 <strong>november</strong> <strong>2022</strong> via<br />

D www.natuurpuntlimburg.be/plantenverkoop<br />

Verwarming gaat dit najaar een<br />

graadje lager<br />

Vanaf dit najaar zal de gemeente<br />

Lanaken de verwarming in alle<br />

gemeentelijke gebouwen verlagen<br />

naar 19°C. Lanaken volgt hiermee de<br />

Europese richtlijnen inzake energiebesparende<br />

maatregelen en wil een voorbeeld<br />

zijn voor bedrijven, organisaties en<br />

haar inwoners.<br />

In alle gemeentelijke gebouwen maar ook in de gemeentelijke<br />

basisschool zal in het najaar de thermostaat verlaagd worden<br />

naar 19°C. Het gaat dan om ondermeer de kantoorruimtes voor<br />

personeel, vergaderzalen en vergaderlokalen, ontmoetingscentra<br />

en cultureel centrum. Alleen voor de zorglokalen voor de baby’s<br />

in bijvoorbeeld het kinderdagverblijf ’t Blommeke en in lokalen<br />

voor de zorg van ouderen, wordt een uitzondering gemaakt.<br />

Deze maatregel past binnen de energiebesparingen die de<br />

gemeente wenst door te voeren om haar klimaatdoelstellingen<br />

te bereiken. Momenteel geeft de gemeente jaarlijks €430.000 uit<br />

aan gas voor de verwarming van lokalen. Het bestuur wil op die<br />

manier ook inspelen op de oproep van de Europese Unie om het<br />

energieverbruik deze winter te reduceren met 15%. Omwille van<br />

de energiecrisis wegens het conflict in Oekraïne.<br />

Neem je de straat of stoep in voor een verhuis, levering of bij werken?<br />

Vraag vanaf nu digitaal je vergunning aan<br />

Voor alle verhuizingen, werken of leveringen waarvoor je de straat of stoep gebruikt,<br />

om bijvoorbeeld een container of stelling te plaatsen, dien je een vergunning aan te<br />

vragen. Een vergunning ‘Inname openbaar domein’ of een ‘Signalisatievergunning’ vraag<br />

je minstens 7 dagen voor de start aan. Vanaf 1 oktober regel je dit volledig digitaal.<br />

Voorheen kwam er bij deze aanvraag heel wat papierwerk aan te pas. Dit is nu verleden<br />

tijd. Tijdens de digitale aanvraag bepaal je de plaats door deze meteen in te tekenen op<br />

de kaart of door parkeerplaatsen aan te duiden.<br />

Kostprijs en aanvraag<br />

De prijs van een inname openbaar domein in de gemeente Lanaken bedraagt € 1,25 per<br />

signalisatiebord per dag en € 0,13 per m² per dag met een minimum van € 7,50. Voor<br />

innames minder dan 1 dag is de vergunning gratis. Betalen kan voortaan ook online.<br />

Neem je het openbaar domein in zonder vergunning, dan riskeer je een GAS-boete.<br />

De aanvraag en meer informatie vind je terug op D www.lanaken.be/iod<br />

Hulp nodig bij de aanvraag? Maak telefonisch een afspraak met de dienst Mobiliteit via<br />

N 089 730 730 of digitaal via E afspraken.lanaken.be.<br />

5


NIEUWS<br />

Binnenkort staan er opnieuw Feeënbomen bij ons!<br />

Vanaf maandag 7 <strong>november</strong> worden er opnieuw op<br />

verschillende locaties in Lanaken "Feeënbomen"<br />

geplaatst. De bomen komen er voor kinderen uit gezinnen<br />

die het financieel moeilijker hebben. Zij kunnen hun wensen<br />

voor de feestdagen in deze bomen achterlaten. De gezinnen<br />

hebben de wensen van hun kinderen bij het OCMW binnengebracht.<br />

Deze wensen worden anoniem in de verschillende<br />

feeënbomen opgehangen. Vervolgens kan iedereen helpen<br />

om de wensen in vervulling te laten gaan:<br />

1. Je neemt gewoon een envelop uit de boom of vraagt<br />

online via E welzijn@lanaken.be om een wens<br />

2. Je koopt het cadeautje<br />

3. Je brengt het cadeautje ingepakt binnen op het OCMW.<br />

Op die manier komt het cadeautje anoniem op de juiste<br />

plaats terecht.<br />

De Feeënboom Lanaken is een initiatief van Huis van het Kind<br />

Lanaken, Gemeente en OCMW Lanaken en de Sint-Vincentiusvereniging.<br />

Het idee werd opgepikt uit Dilsen-Stokkem<br />

- vzw The Good Witches.<br />

Locaties waar je vanaf<br />

7 <strong>november</strong> een<br />

Feeënboom kan vinden:<br />

• Bibliotheek<br />

• Gemeentehuis<br />

• IBO Villa Kakelbont<br />

Rekem en Veldwezelt<br />

• Kinderdagverblijf<br />

‘t Blommeke<br />

• Lokaal Dienstencentrum<br />

“Aan de Statie”<br />

Bloembollenactie<br />

Honingbijen en wilde bijen stellen het vandaag<br />

niet zo goed. Dit komt onder meer door een<br />

tekort aan voedsel. Een extra aanbod aan planten<br />

met een goed stuifmeel- en nectargehalte in de tuin<br />

is dus voor hen zeer welkom. Wij bieden dit najaar<br />

opnieuw gratis bloembollen aan. Elk pakket bestaat<br />

uit 40 biologisch geteelde bloembollen (krokus,<br />

blauwe druifjes, tulp en sierui). Deze plant je slechts<br />

één keer in het najaar (tot eind <strong>november</strong>). Bovendien<br />

hoef je ze niet uit de grond te halen en groeien<br />

de planten elk jaar verder.<br />

Bestellen kan enkel via<br />

D www.lanaken.be/bloembollen<br />

Er geldt een beperking van één pakket per gezin.<br />

Op = op!<br />

Niet lekker in je vel?<br />

Limburgers kampt met lichte mentale klachten en zit<br />

1 op de 5 niet lekker in z’n vel. Slechts enkelen zoeken psychologische<br />

hulp. Velen denken “dit lost zichzelf wel op” of “ik kan dit zelf wel de<br />

baas” of “psychologische hulp is te duur”. Gevolg: sluimerende probleempjes<br />

verergeren. Er bestaan helaas geen wondermiddeltjes, maar … praten met<br />

een eerstelijnspsycholoog kan wonderen doen. Eerstelijnspsychologen zijn<br />

rechtstreeks toegankelijk en bieden op korte termijn psychologische hulp<br />

aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De eerste sessie is gratis,<br />

verdere sessies zijn tegen een voordelig tarief van € 11 (€ 4 met verhoogde<br />

tegemoetkoming), voor een groepssessie betaal je € 2,5. Vind een eerstelijnspsycholoog<br />

in jouw buurt via D www.ggzlimburg.be en maak een<br />

eerste afspraak.<br />

6


NIEUWS<br />

Bloemenverkoop<br />

Met Allerheiligen kleuren de kerkhoven weer<br />

wit, geel, roze, rood en paars van de vele<br />

bloemen en chrysanten waarmee we onze dierbare<br />

overledenen gedenken.<br />

Op volgende locaties wordt er een bloemenverkoop<br />

georganiseerd:<br />

Kerkhof Lanaken: 29/10 t.e.m. 02/11<br />

Kerkhof Gellik: 29/10 t.e.m. 1/11<br />

Kerkhof Rekem: 29/10 t.e.m. 1/11<br />

1<br />

3 VRAGEN<br />

aan Natasha Kovac<br />

van mobiliteit<br />

?<br />

Natasha, sinds kort kan een inname openbaar<br />

domein digitaal aangevraagd worden?<br />

Ja, voorheen kwam er bij deze aanvraag heel wat papierwerk<br />

aan te pas. Dit is nu verleden tijd. Voor alle verhuizingen,<br />

werken of leveringen waarvoor je de straat of<br />

stoep gebruikt, om bijvoorbeeld een container of stelling<br />

te plaatsen, moet je een vergunning aanvragen. Tijdens<br />

de digitale aanvraag bepaal je de plaats door deze meteen<br />

in te tekenen op de kaart of door parkeerplaatsen aan te<br />

duiden. Een indicatie van de kosten wordt direct weergegeven<br />

en wij kunnen de aanvraag sneller verwerken. Je<br />

kan de digitale aanvraag doen via D www.lanaken.be/iod<br />

of je kan telefonisch met ons contact opnemen of een<br />

afspraak maken. N 089 730 730.<br />

ECO2050:<br />

Samen windenergie op zee<br />

ondersteunen<br />

Investeer via de coöperatieve vennootschap ECO2050 in<br />

de windparken op de Noordzee. Zo ondersteunt u het<br />

klimaat én het kan u een mooi rendement opleveren. Een<br />

win-win situatie dus, voor u en uw leefomgeving! ECO2050<br />

is een initiatief van Nuhma, Het Limburgs klimaatbedrijf,<br />

waartoe ook Lanaken behoort. Nuhma investeert al 20 jaar<br />

in de productie van hernieuwbare energie via participaties in<br />

diverse vennootschappen zoals o.a. Aspiravi, Limburg Wind<br />

en Bionerga. In 2019 besliste Nuhma om een coöperatieve<br />

vennootschap op te richten: ECO2050. Dit om burgers te<br />

betrekken en hen de kans te bieden ook te investeren in haar<br />

groene energieprojecten. Meer info? D www.eco2050.be of<br />

E welkom@eco2050.be.<br />

2<br />

3<br />

Er zijn steeds meer en meer elektrische auto’s<br />

en fietsen. Hiervoor moet er laadinfrastructuur<br />

voorzien worden. Hoe pakken jullie dit aan?<br />

We zijn momenteel bezig met de uitwerking van<br />

een plan rond strategische plaatsing van extra laadinfrastructuur<br />

op openbaar domein. Verder kunnen<br />

personen die aan de voorwaarden voldoen, zoals het<br />

ontbreken van een garage of oprit voor het opladen<br />

van de elektrische wagen, een laadpaal op openbaar<br />

domein aanvragen via de Vlaamse overheid. Meer info?<br />

D www.vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen<br />

Deze maand oktober organiseren jullie een<br />

#fietschallenge voor het personeel?<br />

In oktober fietst het gemeentepersoneel voor het goede<br />

doel & zichzelf. Er wordt in de zomermaanden veel<br />

gefietst, maar dat wordt minder wanneer het slechter<br />

weer wordt. We hebben daarom een actie op poten<br />

gezet waarbij personeelsleden die in oktober met de fiets<br />

naar het werk komen, leuke prijzen kunnen winnen. Ook<br />

wordt er voor elke rit, gefietst door het personeel, €1<br />

gesponsord door dienst mobiliteit aan een project rond<br />

kinderfietsjes. Deze #fietschallenge is een succes!<br />

7


KUNST AAN DE MAAS<br />

Tree of Life onthuld in Herbricht<br />

Kunst aan de Maas presenteert eerste blijvend kunstwerk in Lanaken!<br />

De meeste bomen lieten ondertussen hun bladeren vallen,<br />

maar in Herbricht staat een wel heel bijzonder exemplaar<br />

te pronken. De Tree of Life, een eerste blijvend kunstwerk<br />

uit het project ‘Kunst aan de Maas’ is sinds kort helemaal<br />

klaar en ondertussen ook feestelijk ingehuldigd. Het<br />

kunstwerk is een ontwerp van de Amerikaanse Mark Dion.<br />

De internationaal gerenommeerde kunstenaar - zijn werk<br />

hangt in de grootste musea van Stockholm tot Los Angeles -<br />

creëerde in Herbricht een ‘levensboom’ met daarin dieren en<br />

voorwerpen die verwijzen naar het omringende landschap.<br />

Tree of Life vol symboliek<br />

Het kunstwerk staat in Herbricht, het<br />

Lanakens gehucht waar de Maasvallei en<br />

de rivier overweldigend aanwezig zijn. De<br />

plek waar de boom staat steekt een beetje<br />

boven het omliggende landschap uit en is<br />

om die reden tijdens hoogwater ook een<br />

vluchtplaats voor dieren. Het maakt Dion’s<br />

Tree of Life des te symbolischer.<br />

De Amerikaanse kunstenaar was in het<br />

land voor de opening van het kunstwerk<br />

en gaf tekst en uitleg.<br />

Mark Dion: “Het is geen levensboom in de<br />

traditionele zin van het woord. Dat vind<br />

ik veel te voor de hand liggend. Hoezeer<br />

ik ook geïnteresseerd ben in biologie, ik<br />

ben geen bioloog, ik ben een kunstenaar.<br />

Ik wil dat de mensen zélf hun associaties<br />

tussen de dieren en voorwerpen leggen en<br />

daarmee een eigen verhaal maken.”<br />

De kunstenaar vertelt dat de voorwerpen<br />

in de boom allemaal op één of andere<br />

manier met de streek te maken hebben,<br />

maar geen rechtlijnige geschiedenis van<br />

de streek vormen. In de boom hangen<br />

sculpturen van dieren die momenteel te<br />

vinden zijn in de Maasvallei - een kikker of<br />

een bever bijvoorbeeld - maar ook dieren<br />

uit de tijd dat de vallei nog een binnenzee<br />

was, zoals de Mosasaurus. Of voorwerpen<br />

"Voor mij gaat dit werk over<br />

het begrijpen van het landschap<br />

in de tijd. De tijd stroomt<br />

door het landschap zoals het<br />

water door de rivier."<br />

Mark Dion<br />

die vertellen over de tijd dat de vallei<br />

bedekt was met ijskappen. Daarnaast zijn<br />

er ook objecten die eerder een symbolische<br />

functie hebben. Een schaar werd in de<br />

klassieke mythologie gebruikt als symbool<br />

voor het eindpunt van iets, bijvoorbeeld<br />

iemands leven.<br />

“Voor mij gaat dit werk over het begrijpen<br />

van het landschap in de tijd. De tijd stroomt<br />

door het landschap zoals het water door<br />

de rivier. We zijn niet de som van gebeurtenissen<br />

in het verleden, maar slechts een<br />

momentopname. De rivier stroomt hier<br />

al duizenden jaren en zal nog duizenden<br />

jaren na ons stromen.”<br />

Geïnformeerd door locals<br />

De kunstenaar is van mening dat een<br />

kunstwerk in zijn omgeving moet passen<br />

en tegelijk uitnodigt om te reflecteren<br />

over die omgeving. “Maar de esthetische<br />

ervaring van het landschap mag niet<br />

verstoord worden. Ik wil iets toevoegen<br />

dat aanspoort om na te denken over het<br />

landschap en het te leren begrijpen, maar<br />

het landschap mag er niet door verpest<br />

worden.”<br />

"Ik werd erg goed geïnformeerd over het<br />

landschap door lokale kenners. Een grote<br />

inspiratiebron voor het werk is het beeld<br />

dat je ziet wanneer de rivier zich terugtrekt<br />

na een overstroming. Bomen en struiken<br />

vol gras en vreemde voorwerpen. “<br />

Hollywood meets Herbricht<br />

Voor de praktische uitwerking van de<br />

dieren en objecten in de boom deed Dion<br />

beroep op Ron Holthuysen. Deze Nederlandse<br />

Amerikaan verdiende zijn sporen<br />

in de filmindustrie in Hollywood en heeft<br />

een art studio in Californië. Samen met zijn<br />

team ging hij op basis van de tekeningen<br />

aan de slag.<br />

Dion: “Elk stuk is handwerk en prachtig<br />

gemaakt. Als je de steur ziet, wéét je dat<br />

het een steur is. Het vakwerk druipt ervan<br />

af.” De boom heeft een stalen structuur<br />

en is afgewerkt met natuurlijk hout. Hij is<br />

zo ontworpen dat hij in de omgeving past,<br />

maar er tegelijk artificieel uitziet. Het is<br />

een complex stukje techniek. Limburgse<br />

8


KUNST AAN DE MAAS<br />

9


KUNST AAN DE MAAS<br />

bedrijven zorgen voor de constructie van<br />

de staalstructuur en het bekleden met<br />

hout. Dion: “Een echte boom is een wonder<br />

der techniek, het was dus een hele uitdaging<br />

om zoiets te ontwerpen. De bedoeling<br />

is dat het werk hier tientallen jaren zal<br />

staan en het is zo gemaakt dat mensen die<br />

nu nog niet geboren zijn, ook nog van de<br />

boom kunnen genieten.”<br />

Kunst aan de Maas<br />

Met Kunst aan de Maas brengen RLKM<br />

en Z33 kunst naar de Limburgse Maasvallei.<br />

In alle Maasgemeenten verschijnt<br />

de komende jaren een kunstwerk dat elk<br />

op zijn manier duidelijk maakt hoe het<br />

landschap in het RivierPark Maasvallei<br />

gevormd wordt door de mens en door<br />

de natuur. Alle kunstwerken komen in de<br />

openbare ruimte te staan. Dion: “Werken<br />

in de openbare ruimte is voor een kunstenaar<br />

iets volledig anders dan exposeren<br />

in een galerij. In een museum kan je veel<br />

veronderstellingen maken over de achtergrond<br />

van de mensen die het werk te zien<br />

krijgen. In de openbare ruimte kan je die<br />

aannames niet doen. Toevallige voorbijgangers<br />

zijn misschien helemaal niet<br />

geïnteresseerd in kunst. Daarom wil ik<br />

passanten vooral verleiden door vakmanschap<br />

en het verrassingselement. Belangrijk<br />

is dat ze uitgedaagd worden en een<br />

fijne ervaring hebben.”<br />

Nog Kunst aan de Maas<br />

Ook in Heppeneert kan de kunstliefhebber<br />

terecht. Schrijver Maarten Inghels<br />

creëerde er samen met een team een<br />

zandsculptuur met de woorden Save Our<br />

Souls. Voor Inghels is het een zinloze noodkreet<br />

in tijden van toenemende overstromingen<br />

en zomerse droogtes. Het feit dat<br />

het kunstwerk kan wegspoelen is hierin<br />

essentieel. De schrijver benadrukt hiermee<br />

onze kwetsbaarheid voor de immense<br />

kracht van het water. Maar het is ook een<br />

referentie naar het bedevaartsoord en de<br />

kerk vlakbij, waar het zielenheil centraal<br />

staat.<br />

Praktisch<br />

De Tree of Life in Herbricht is<br />

makkelijk te bereiken via het<br />

wandel- en fietsroutenetwerk.<br />

Parkeren kan op parking 17,<br />

18 of 19 van het wandelgebied<br />

Oud-Rekem. Volg van hieruit<br />

de ‘Kunst aan de Maas’-signalisatie<br />

op de wandelpalen. Stevige<br />

waterdichte wandelschoenen<br />

zijn aangeraden.<br />

Beluister ook de prachtige<br />

podcast die Z33 maakte voor<br />

meer achtergrond over het<br />

kunstwerk en het landschap<br />

waar het in staat.<br />

Scan mij en luister:<br />

Zin in meer cultuur en natuur?<br />

Zet dan je wandeling verder via de oranje<br />

wandellus. Deze route doet het meest<br />

zuidelijke deel van RivierPark Maasvallei<br />

aan. Je passeert Oud-Rekem dat in een<br />

ver verleden aan de Maas lag. In de loop<br />

der tijden verlegde de rivier haar oever<br />

naar het oosten. Tijdens de tocht ontdek<br />

je de grillige rivier en haar wendingen. De<br />

route passeert tevens langs het natuurgebied<br />

Hochterbampd, een natuurgebied<br />

ontstaan na ontgrinding. Het is zeker de<br />

moeite waard om hier even tot aan de<br />

Maas te struinen. Veel plezier!<br />

Meer info vind je op<br />

D www.kunstaandemaas.be<br />

Kunst aan de Maas is een initiatief van<br />

Z33 - Huis voor Actuele Kunst, Design &<br />

Architectuur en RLKM - Regionaal Landschap<br />

Kempen en Maasland vzw.<br />

10


IN THE PICTURE<br />

Eeuweling Lèneke 100 jaar!<br />

Geboren en getogen in Lanaken. Wie kent Lèneke niet?<br />

Vele generaties herinneren zich ongetwijfeld het gezellige<br />

Limburgia winkeltje van Lèneke in het centrum van<br />

Lanaken, in de Pastorijstraat.<br />

De winkel was haar leven. 55 jaar lang stond ze elke dag in<br />

haar winkeltje klaar. Ze droeg steeds een witte schort en was<br />

altijd even punctueel bij het afwegen van producten. Veel<br />

snoepgoed kostte in die tijd 1 belgische frank per stuk. Je kon<br />

er ook Limburgia zegeltjes sparen. Was je zegelboekje vol, dan<br />

kreeg je korting.<br />

Lèneke was en is altijd goedgezind. Ze woont nog steeds op<br />

de plek waar vroeger het snoepwinkeltje was. Kranige dame!<br />

Proficiat Lèneke met je jubileum, met je 100 jaar!<br />

Een dikke proficiat van ons allemaal!<br />

11


REPORTAGE<br />

11 <strong>november</strong>, Wapenstilstand<br />

Op 11 <strong>november</strong> herdenken we jaarlijks het einde van de<br />

Eerste Wereldoorlog. Die dag werd vroeg in de ochtend in een trein in<br />

Frankrijk de overgave van Duitsland en het Duitse leger ondertekend,<br />

waarna om 11u in de ochtend de oorlog eindigde. Lanaken, met haar<br />

ligging aan de grens met het neutrale Nederland, had tijdens die<br />

Eerste Wereldoorlog veel te lijden onder de Duitse bezetter.<br />

Aan het begin van de oorlog verzamelde<br />

de toenmalige burgemeester<br />

Edgard de Caritat een burgermilitie. Als<br />

gevolg van het kat- en muisspel dat er<br />

gespeeld werd met de Duitsers, betaalde<br />

Lanaken een hoge tol: op 4 oktober werd<br />

als represaille een hele reeks huizen en<br />

gebouwen, voornamelijk aan de huidige<br />

Koning Albertlaan, in brand gestoken door<br />

de Duitsers.<br />

Vanaf 1915 plaatsten de Duitsers een elektrische<br />

draadversperring over de hele grens<br />

van België met Nederland. Voor de Lanakenaren<br />

wiens familie aan de andere kant<br />

van de grens woonde, werd dit een harde<br />

noot om kraken, ze werden van de ene dag<br />

op de andere van elkaar gescheiden. Ook<br />

in het dagelijks leven grepen de Duitsers<br />

in. Ze perkten stelselmatig de vrijheden in<br />

en eisten goederen en voedsel op voor de<br />

eigen troepen.<br />

Na deze oorlog wilde men het land beter<br />

beschermen tegen een mogelijk nieuwe<br />

oorlog. Tijdens de jaren 1930-1939 werd,<br />

mede ingegeven door de economische<br />

vooruitgang, het Albertkanaal gegraven.<br />

Bij dit kanaal werden ook bunkers ter<br />

verdediging aangebracht.<br />

Naar aanleiding van de 100-jarige herdenking<br />

werd er heel wat onderzoek gedaan<br />

naar die Eerste Wereldoorlog. De aandacht<br />

voor de Tweede Wereldoorlog verschoof<br />

daarmee een beetje naar de achtergrond.<br />

Maar op 10 mei 1940 viel Duitsland België<br />

aan.<br />

Ook Lanaken komt op die donkere bladzijde<br />

van onze geschiedenis voor. In het<br />

schemerdonker werd het Fort Eben-Emael<br />

veroverd. Binnen de Sturmabteilung<br />

Koch werd ook een groep ingezet om de<br />

brug over het Albertkanaal in Veldwezelt<br />

te veroveren. De Groep Stahl, met tien<br />

zweefvliegtuigen, stond hiervoor in. Een<br />

tiental minuten na de landing kwamen de<br />

Duitse Stuka’s – duikbommenwerpers –<br />

gevolgd door grondtroepen.<br />

Een ander doel was de uitschakeling van de<br />

Grenswielrijderskazerne: hier bevond zich<br />

Om de Eerste Wereldoorlog te<br />

herdenken, werd er in elke<br />

deelgemeente onder impuls van de<br />

dienst Erfgoed een infobord geplaatst.<br />

Daarop wordt telkens een ander lokaal<br />

verhaal over de Eerste Wereldoorlog<br />

verteld.<br />

Je kan de infoborden op acht locaties<br />

vinden:<br />

1. Briegden: aan de brug<br />

2. Gellik: aan de kerk<br />

3. Kesselt:<br />

hoek Smisstraat - Vlijtingerweg<br />

4. Lanaken: aan de kerk<br />

5. Neerharen:<br />

hoek Keelhofstraat - Heirbaan<br />

6. Smeermaas: aan de begraafplaats<br />

7. Rekem:<br />

hoek Sint-Pieter - Groenstraat<br />

8. Veldwezelt: aan de begraafplaats<br />

de telefooncentrale van waaruit de bunkers<br />

aan de bruggen in Vroenhoven, Veldwezelt<br />

en Briegden de orders ontvingen. Bij<br />

de aanval op de kazerne vielen vijf doden,<br />

waaronder kapitein-commandant Henri<br />

Giddelo. De Belgische troepen noch de geallieerde<br />

luchtmacht slagen er die dag in de<br />

brug van Briegden te laten ontploffen. Het<br />

zijn uiteindelijk de Belgische genietroepen<br />

onder leiding van Majoor Tilot die op 11 mei<br />

tijdens de voormiddag de brug van Briegden<br />

voor de ogen van de Duitsers opblazen.<br />

12


REPORTAGE<br />

Wie meer wilt weten over de<br />

Eerste Wereldoorlog, kan<br />

bij de dienst Erfgoed of in de bibliotheek<br />

terecht voor deze publicaties.<br />

Ze worden verkocht aan 5 euro<br />

per stuk:<br />

• Smartelijke beproevingen. Over<br />

het dagelijks leven in Lanaken<br />

tijdens de Eerste Wereldoorlog<br />

• Als ik val, gedenk mij. Lanakense<br />

soldaten tijdens de Eerste<br />

Wereldoorlog<br />

• Hoe pijnlijk dat verlies. Lanaken<br />

aan het einde van de Eerste<br />

Wereldoorlog<br />

In elk dorp werd in de jaren volgend op 1918 een herdenkingsmonument<br />

geplaatst. Van het oorlogsmonument in Gellik werd een ontwerptekening<br />

bewaard. Deze bevindt zich in het Provinciaal Archief in Hasselt.<br />

13


ONDERNEMEND LANAKEN<br />

PAS GESTART<br />

Brasserie<br />

De Wissel<br />

NEI coach Caroline<br />

NEI staat voor neuro emotionele integratie. Deze<br />

methode kan ingezet worden voor lichamelijke en<br />

emotionele klachten. Het is een zachte vorm van<br />

therapie waarbij geen lange praatsessies nodig zijn en<br />

er geen oude emoties of gebeurtenissen herbeleefd<br />

moeten worden.<br />

Welkom bij broer en zus Timmermans<br />

die samen de fakkel overnemen<br />

en jullie naar hartenlust<br />

zullen bedienen.<br />

M Steenweg 226, 3621 Rekem<br />

N 089 711 845<br />

‘t Zeute Heukske<br />

Maud maakt met veel plezier taarten,<br />

cupcakes & sweet tables voor diverse gelegenheden.<br />

Sinds kort heeft ze ook een ijssalon aan<br />

huis geopend.<br />

M Kerkstraat 27, Gellik<br />

E info@zeuteheukske.be<br />

M Groenstraat 31, 3621 Rekem<br />

N +32 (0)493 980 385<br />

E coach@carolinepinxt.be<br />

Wiosello Bier BV<br />

Stevy Manderveld & Valerie Vaes laten<br />

je kennis maken met een heerlijk blond<br />

3 granen bier met een stevige knipoog<br />

naar de landbouw.<br />

M Sint Antoniussteeg 11,<br />

3620 Veldwezelt<br />

N +32 (0) 472 118 007<br />

E info@wiosellobier.be<br />

Bistrobar Puur<br />

Lars & Deborah Bastiaens: “Kom<br />

lekker genieten in onze gezellige zaak<br />

en laat je verrassen door onze toffe<br />

gerechten.”<br />

M Kerkplein 1 bus 2, 3620 Lanaken<br />

N +32 (0) 492 083 372<br />

i<br />

Ben je onlangs gestart met je eigen zaak in Lanaken? Dan maken we in L-magazine graag promotie voor je.<br />

Contacteer ons via E economie@lanaken.be | Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter: 'Leuk in Lanaken'<br />

14


ACHTER DE SCHERMEN<br />

A<br />

l<br />

40 jaar zet Oxfam Wereldwinkel Lanaken zich in<br />

voor een meer duurzame economie. Wij streven<br />

naar een betere toekomst zonder armoede en ongelijkheid.<br />

Wil jij meebouwen aan een eerlijke wereld en<br />

duurzaam consumeren, dan ben je bij Oxfam Wereldwinkel<br />

aan het juiste adres. Wij zijn meer dan gewoon<br />

een winkel!<br />

In 1982, exact 40 jaar geleden, in oktober tijdens de<br />

Fairtradeweek, opende Wereldwinkel Lanaken zijn<br />

deuren op het Kerkplein. Twee pioniers van toen zijn<br />

nu nog steeds actief. We laten Eric Bijnens en Marie-<br />

Josée Maesen aan het woord.<br />

Eric: “In de jaren ’70 organiseerde een groepje vrijwilligers<br />

hongermaaltijden ten voordele van Broederlijk<br />

Delen, eerst in de lokalen onder parochiezaal Rerum,<br />

later in de Sint-Vincentiusmiddenschool.<br />

Na enkele jaren hadden we het idee om een lokale<br />

wereldwinkel op te starten. Dankzij de goede<br />

contacten met de parochie mochten we de lokalen van<br />

40<br />

40 jaar Oxfam Wereldwinkel Lanaken,<br />

da’s niet niks!<br />

de oude bibliotheek aan het Kerkplein gebruiken. Via<br />

renteloze leningen van donateurs vergaarden we een<br />

klein startkapitaal en kon in 1982 onze eigen wereldwinkel<br />

opgestart worden.”<br />

Marie-Josée vult aan: “In 2015 verhuisden we naar<br />

het huidige pand in de Stationsstraat, dankzij ondersteuning<br />

van de gemeente. Ons productassortiment<br />

voeding en artisanale producten is sindsdien enorm<br />

vergroot. Fairtrade wil handel voeren met meer rechtvaardigheid<br />

en respect, zodat de producenten uit de<br />

Derde Wereld een eerlijke prijs krijgen.”<br />

Eric: “Kom gerust eens langs bij ons in de winkel, we<br />

zoeken trouwens nog vrijwilligers om de winkel te<br />

bemannen. Tot binnenkort!”<br />

M Stationsstraat 66/1<br />

N +32 (0)497 327 125<br />

E wereldwinkellanaken@hotmail.com<br />

F @WereldwinkelLanaken<br />

15


IN DE BLOEMETJES<br />

Jubilea<br />

60 60<br />

Diamanten Bruiloft<br />

Mariette Joniaux & Joseph Maesen<br />

Lanaken<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Elisabeth Aussems & Frederik Geelen<br />

Veldwezelt<br />

Diamanten Bruiloft<br />

Anna Joniaux & Louis Claus<br />

Lanaken<br />

100<br />

60<br />

Eeuweling<br />

Helena Frederix<br />

Lanaken<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Magi Bielen & Clement Maesen<br />

Lanaken<br />

Diamanten Bruiloft<br />

Gertrude Nijs & Nicolas Geraerts<br />

Lanaken<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Leonie Tollenaers & André Aerenhouts<br />

Rekem<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Henriette Van Lancker & Arno Winten<br />

Lanaken<br />

100<br />

Eeuweling<br />

Petronella Stevens<br />

Neerharen<br />

16


IN DE BLOEMETJES<br />

Jubilea<br />

60<br />

Diamanten Bruiloft<br />

Maria Roels & Hubert Lenders<br />

Neerharen<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Majella Eerdekens & André Vanderbiesen<br />

Lanaken<br />

65<br />

Briljanten Bruiloft<br />

Elisabeth Heemskerk & Egidius Wijnen<br />

Lanaken<br />

60<br />

50<br />

Diamanten Bruiloft<br />

Wilhelmine Mares & Johannes Michels<br />

Lanaken<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Bertha Kerkhofs & Nicolas Gijsen<br />

Gellik<br />

Gouden bruiloft<br />

Isabella Panis & Hubert Habets<br />

Lanaken<br />

50 50<br />

Gouden bruiloft<br />

Lucienne Winten & Robert Hendriks<br />

Rekem<br />

50<br />

Gouden bruiloft<br />

Angèle De Hondt & Henri Reijnaers<br />

Smeermaas<br />

Gouden bruiloft<br />

Ludwina Rousseau & Joseph Meeuwissen<br />

Lanaken<br />

17


CULTUREEL CENTRUM LANAKEN<br />

Lezing<br />

Lieve Blancquaert<br />

Let's talk about sex<br />

Donderdag 3 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

20u15 - CCL<br />

Met ‘Let’s talk about sex’<br />

brengt Lieve Blancquaert<br />

een nieuw recept met<br />

dezelfde ingrediënten:<br />

zichzelf, human interest,<br />

fotografie, de wereld, een<br />

universeel onderwerp. Maar de saus is deze keer iets pikanter.<br />

Lieve reisde opnieuw de wereld rond op zoek naar pakkende,<br />

verrassende verhalen en leefwerelden met als onderwerp:<br />

seks ... in de breedste zin van het woord.<br />

Prijs € 10,00<br />

Film<br />

Dealer<br />

Maandag 14 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

20u15 - CCL<br />

‘Dealer’ is het regiedebuut<br />

van Jeroen Perceval die met<br />

zijn eerste langspeelfilm lof<br />

oogstte in binnen- en buitenland.<br />

'Dealer’ vertelt het<br />

verhaal van de veertienjarige drugsdealer Johnny die in<br />

een tehuis voor jongeren met een moeilijke thuissituatie<br />

verblijft. Hij droomt van een beter leven.<br />

KASSA € 5,00 | VVK € 4,00<br />

Familie<br />

Les Zerkiens<br />

Schrik (+5j)<br />

In teken van Kunstendag voor Kinderen<br />

Zondag 20 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

13u - CCL<br />

Theater<br />

Christophe Vandegoor,<br />

Jelle Cleymans, Joost Van Hyfte<br />

Knechten van de Koers<br />

Donderdag 10 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

20u15 - CCL<br />

Koers in Vlaanderen is heilig. In<br />

Knechten van de Koers bekijken<br />

zanger Jelle Cleymans, auteur<br />

en stand-up comedian Joost Van<br />

Hyfte en journalist Christophe<br />

Vandegoor het wielrennen door<br />

hun eigen bril. Cleymans als wielerliefhebber, Vandegoor als<br />

verteller en Van Hyfte als een moderne hofnar. Het resultaat is<br />

een cocktail van hilarische anekdotes, onverwachte opdrachten<br />

en nostalgische verhalen.<br />

Jo Mahieu, Dirk Van der Linden en Yves Baibay zorgen voor de<br />

muzikale begeleiding.<br />

KASSA € 19,00 | VVK € 17,50 | VRIEND € 16,00 |<br />

-26j € 16,00<br />

Muziek<br />

Willy Sommers<br />

De soundtrack van mijn leven<br />

Vrijdag 18 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

20u15 - CCL<br />

Willy Sommers, ooit de kroonprins van<br />

het Vlaamse lied, bestijgt inmiddels de<br />

troon. Na de trilogie van ‘Het Erfgoed<br />

van Willy Sommers’ en daarna het<br />

nostalgische ‘Sommers of 69’ keert Willy<br />

Sommers terug naar de theaters met ‘De soundtrack van mijn<br />

leven’.<br />

KASSA € 28,00 | VVK € 26,50 | VRIEND € 25,00 | -26j € 14,00<br />

Of het nu gaat over schrik hebben van spinnen, van het donker, van de dood of van monsters, Les Zerkiens<br />

kaarten deze angsten met zachtheid aan.<br />

Naast de voorstelling van Les Zerkiens voorzien we tijdens de Kunstendag voor Kinderen een gratis creatief<br />

aanbod in thema ‘schrik’ voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Meer info volgt later op onze website.<br />

KASSA € 7,50 | VVK € 6,00 | -26j € 4,00<br />

18


22 23<br />

Matinee<br />

The Chachas<br />

Dans met mij tot morgenvroeg<br />

Donderdag 24 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

14u - CCL<br />

Herbeleef samen met The Chachas<br />

de sfeer en het dansplezier van de<br />

balorkesten. Met ‘The Chachas’ is<br />

het balorkest weer helemaal terug.<br />

Deze fenomenale band is samengesteld<br />

uit muzikanten die in een<br />

(ver) verleden zelf alle baancafés,<br />

casino’s, chique hotels, theaterzalen afschuimden met hun orkestjes.<br />

Kom genieten vanop je stoel, of gooi de benen los op onze dansvloer!<br />

KASSA € 16,00 | VVK € 14,50 | -26j € 13,50<br />

Klassiek<br />

Capriola Di Gioia<br />

Dolorosa Partenza<br />

Vrijdag 25 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

20u15 - Museumkerk<br />

Maak kennis met Romeinse,<br />

17e-eeuwse muziek voor<br />

sopraan en klavier. Het<br />

programma etaleert parels<br />

van die typerende barokke<br />

pathos, nieuwe compositietechnieken<br />

en raakt de luisteraar in het diepste van zijn<br />

emotionele ziel.<br />

Amaryllis Dieltiens: sopraan | Bart Naessens: klavecimbel<br />

KASSA € 12,00 | VVK € 10,50 | VRIEND € 9,00 |<br />

-26j € 6,00<br />

Lezing - concert<br />

Dirk De Wachter, Bram Nolf en<br />

Daan Vandewalle<br />

Van de schoonheid en de troost<br />

Donderdag 1 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

20u15 - CCL<br />

In ‘Van de schoonheid en de<br />

troost’ verdiepen Dirk De<br />

Wachter, hoboïst Bram Nolf<br />

en pianist Daan Vandewalle zich in de vraag of schoonheid en kunst<br />

van ons betere mensen kunnen maken. Een lezing en concert over de<br />

relatie tussen esthetiek en ethiek.<br />

KASSA € 16,00 | VVK € 14,50 | VRIEND € 13,00 | -26j € 8,00<br />

Humor<br />

Erhan Demirci<br />

Doe rustig<br />

Vrijdag 16 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

20u15 - CCL<br />

Druk, druk, druk ... Het standaardantwoord<br />

als je iemand vraagt hoe het gaat. Erhan heeft<br />

slechts één devies: neem even wat gas terug en<br />

geniet alvast van anderhalf uur qualitytime door naar deze voorstelling te<br />

komen.<br />

KASSA € 18,00 | VVK € 16,50 | VRIEND € 15,00 | -26j € 9,00<br />

i<br />

Meer info en tickets via<br />

D cclanaken.be<br />

Musical<br />

Judas theaterproducties<br />

Josephine B<br />

(de musicalrevue)<br />

Donderdag 8 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

20u15 - CCL<br />

Josephine B. vertelt het verhaal<br />

van ’s werelds bekendste<br />

revuester: Josephine Baker.<br />

Een spetterende, humoristische, ontroerende, verrassende,<br />

wervelende revue over haar eigen turbulente leven.<br />

KASSA € 24,00 | VVK € 22,50 | VRIEND € 21,00 |<br />

-26j € 21,00<br />

Vrijetijdsinfopunt<br />

Aan de Engelse Hof 10/4 - 3620 Lanaken<br />

N +32 89 739 850<br />

D www.cclanaken.be<br />

E cultuur@lanaken.be<br />

D www.facebook.com/cclanaken<br />

I www.instagram.com/cclanaken<br />

19


Dinsdag 1 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Reveil<br />

Een muzikaal eerbetoon aan al onze dierbare<br />

overledenen.<br />

Locatie: Kerkhof Rekem<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Koninklijke Fanfare St.-Cecilia<br />

Rekem<br />

Woensdag 2 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Herdenkingstocht<br />

Locatie: OC 't Kloester<br />

Prijs: € 3,00 Kansentarief UiTpas: € 0,6<br />

Org.: WSV De Sparrentrippers<br />

E deanna@scarlet.be<br />

Woensdag 2 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Creaworkshop: 2 broodplankjes maken<br />

met decoupagetechniek<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 15,00 Kansentarief UiTpas: € 3,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Donderdag 3 <strong>november</strong> en<br />

donderdag 1 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Meditatie in stilte geïnspireerd op het<br />

boeddhistisch gedachtengoed<br />

Locatie: Esther's Kidswing<br />

Prijs: € 10,00<br />

Org.: Johan Jacques<br />

E Johan.jacques@telenet.be<br />

N +32 474 796 256<br />

D www.meditatieenboeddhismeinlimburg.be<br />

Dinsdag 8 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Kindje op komst - sessie Zorg voor baby<br />

en mama<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Huis van het Kind Lanaken i.s.m.<br />

I-mens<br />

E huisvanhetkind@lanaken.be<br />

N +32 89 730 318<br />

D www.lanaken.be/welzijn<br />

Woensdag 9 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Boekvoorstelling door<br />

Hubert Paulissen: De familie<br />

Lambrechts en Lanaken<br />

In zijn boek ‘Roger Lambrechts<br />

tussen Hippocrates en Hitler’<br />

beschrijft Hubert Paulissen vooral<br />

het leven van zijn grootvader,<br />

vader van zijn moeder, geboren in<br />

Kessel-Lo alhoewel de wortels van<br />

de familie Lambrechts teruggaan<br />

naar café-smidse ‘Aajt Belsj’ in de<br />

Dorpsstraat in Lanaken. Hubert<br />

Paulissen deed uitgebreider onderzoek naar Juliën Dirix, man van zijn nicht<br />

Jeanne Lambrechts. Hij wordt als enige burgerslachtoffer van WO-I vermeld op<br />

de gedenksteen in Lanaken. Een ander nicht, Henriëtte Haeck lag aan de basis<br />

van de vervlaamsing van het middelbaar onderwijs in België.<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be N +32 89 730 061<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van woensdag 9 t.e.m.<br />

30 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Adem- en Ontspanningstechnieken<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 45,00 Kansentarief UiTpas: € 9,00<br />

E cultuur@lanaken.be<br />

D www.cclanaken.be<br />

Woensdag 9 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Lezing: Financiële tegemoetkomingen bij<br />

ziekte/handicap<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

N www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Zondag 13 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Steakdag Van Alles Get<br />

Locatie: OC. Kleinveld<br />

Org.: Van Alles Get<br />

E fanny.thomassen@telenet.be<br />

N +32 496 982 377<br />

Woensdag 16 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Vorming: Ben ik HSP'er of heb ik HSP?<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Donderdag 17 <strong>november</strong> en<br />

donderdag 15 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Repair Café<br />

Het Repair Café is dé plek waar handige<br />

inwoners hun dorpsgenoten gratis helpen<br />

met het herstellen van kledij, elektrische<br />

apparaten, speelgoed, computers of<br />

fietsen.<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

E leefmilieu@lanaken.be<br />

N +32 89 730 730<br />

D www.lanaken.be/repaircafe<br />

20


Zaterdag 19 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Intocht Sinterklaas<br />

Kom samen met je mama en papa om<br />

13u30 naar het begin van de Stationsstraat<br />

(kruispunt Spoorwegstraat). In een<br />

stoet wandelen we dan samen met Sinterklaas<br />

en alle pieten naar het gemeentehuis<br />

voor de officiële ontvangst door de<br />

Burgemeester.<br />

Locatie: Stationsstraat x Spoorwegstraat<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Jeugd Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

Zondag 20 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Peter Caelen & David Voncken spelen<br />

werken van Brahms, Debussy & Schubert<br />

Locatie: Piano's Maene<br />

Prijs: € 20,00<br />

Org.: Excellent Concerten<br />

E info@excellentconcerten.nl<br />

N +31 434 085 838<br />

D www.excellentconcerten.nl<br />

Van zondag 20 tot<br />

vrijdag 25 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Voorleesroulette<br />

Voorlezen, dat is lezen met je oren. Of<br />

luisteren met je ogen. Het is avonturen<br />

beleven met je ogen dicht, en het is met<br />

je ogen wijd open meekijken in het boek.<br />

Het is niks van het verhaal missen, hoe<br />

groot of klein je ook bent, en hoe goed<br />

of minder goed je zelf leest. Het is één<br />

en al oor zijn. Deze Voorleesweek staat<br />

luisteren centraal. Want wie goed luistert,<br />

leest meer. Vanaf zondag 20 <strong>november</strong><br />

kan je elke dag komen draaien aan ons<br />

boeken-rad. Het rad beslist dus uit welk<br />

boek we een verhaaltje zullen voorlezen.<br />

Voor iedereen tussen de 5 en 8 jaar.<br />

Locatie: Bibliotheek Lanaken<br />

Prijs: Gratis<br />

D www.lanaken.be/bibliotheek<br />

Dinsdag 22 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Lezing: Cyberpesten<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Gezinsbond Lanaken<br />

E bertstippelmans@telenet.be<br />

N +32 11 682 318<br />

Donderdag 24 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Bloemschikken thema Advent<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 5,00 Kansentarief UiTpas: € 1,00<br />

Org. Cultureel Centrum Lanaken<br />

E cultuur@lanaken.be<br />

Donderdag 24 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Lezing: Dokter, je gaat mijn wagen toch<br />

niet afpakken? Maak rijgeschiktheid<br />

bespreekbaar!<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Zondag 27 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

CoderDojo - <strong>november</strong><br />

CoderDojo maakt van ontwikkelen en<br />

programmeren een superleuke, keigezellige<br />

en megatoffe leerervaring. Je kan<br />

deelnemen tussen 7 en 18 jaar.<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Bibliotheek Lanaken<br />

E bibliotheek@lanaken.be<br />

Zondag 20 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Kunstendag voor Kinderen<br />

Bereid je voor op een kunstzinnige dag om van te daveren. Want op<br />

20 <strong>november</strong> toveren we ons Cultureel Centrum, in het teken van de<br />

Kunstendag voor Kinderen, om tot een uitdagend griezelparcours.<br />

Laat je onderdompelen in een minitentoonstelling van ludieke, tactiele,<br />

visuele- en geluidsinstallaties rond allerlei angsten. Maar geen paniek, je<br />

zal ze met een gerust hart in de ogen durven kijken. Geniet in onze theaterzaal<br />

van de voorstelling 'SCHRIK' van Les Zerkiens waar aan de hand<br />

van een poppenspel griezelverhalen verteld worden. Een hevig onweer<br />

of een kasteel in het bos? Laat je fantasie de vrije loop en ontdek je eigen<br />

grootste griezelfiguur. Na de voorstelling bieden we allerlei creatieve<br />

activiteiten aan in en rond het Cultureel Centrum.<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Voorstelling Les Zerkiens: € 7,00 voor volwassenen en € 4,00 voor<br />

kinderen. Alle andere activiteiten zijn gratis.<br />

E cultuur@lanaken.be, D www.cclanaken.be<br />

21


Zondag 27 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Sinterklaas in de bib<br />

Locatie: Bibliotheek Lanaken<br />

Prijs: Gratis<br />

E bibliotheek@lanaken.be<br />

Zondag 27 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Dag van de Natuur<br />

Locatie: Lanakerheide<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Natuurpunt Lanaken<br />

E louis.vanham@telenet.be<br />

N +32 476 520 706<br />

D www.natuurpunt.be/agenda<br />

Dinsdag 29 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Creaworkshop: Dromenvangers maken<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 10,00 Kansentarief UiTpas: € 2,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Zondag 27 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Winterwandeling met hapje en drankje<br />

De natuur lijkt stilaan in<br />

winterslaap te gaan, het<br />

koudste seizoen nadert<br />

snel. Toch blijven veel<br />

gedreven vrijwilligers zoals<br />

Marjolijn ook in de winter<br />

actief bezig met natuurbeheer.<br />

Maar wat houdt<br />

dat eigenlijk in? Waarom<br />

is beheren van natuur zo<br />

belangrijk? Als conservator<br />

van Hochter-Bampd<br />

maakt Marjolijn je met<br />

veel plezier wegwijs in<br />

de nauwe samenwerking<br />

tussen mens en natuur.<br />

Locatie: Kruising Geulerweg en Kupweg<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Limburgs Landschap<br />

E info@limburgs-landschap.be N +32 11 530 251<br />

Dinsdag 29 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Dinsdag 29 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Auteurslezing: Het mirakel van België<br />

door Maarten Inghels<br />

Het mirakel van België is literaire<br />

true crime over een meesteroplichter<br />

voor wie het leven één groot theater<br />

is en een schrijver die meer dan een<br />

toeschouwer wil zijn. Een wonderlijk<br />

en crimineel haasje-over van feit en<br />

fictie. Maarten Inghels schreef met het<br />

mirakel van België een hoogstpersoonlijke<br />

roman over zijn ervaringen met de<br />

grootste meesteroplichter ter wereld.<br />

Nu diept hij in een lezing zijn fascinatie<br />

voor het thema verder uit. Wat<br />

kunnen we van deze bedriegers leren<br />

en waarom vallen we steeds opnieuw<br />

voor hun praatjes?<br />

Workshop Raamtekeningen<br />

In deze workshop leren we je met<br />

krijtstift een mooi ontwerp te<br />

maken aan de binnenkant van een<br />

raam. Op de grote ramen van onze<br />

locatie probeer je de tips en trics van<br />

de lesgeefster meteen uit.<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 11,00 Kansentarief UiTpas:<br />

€ 2,20<br />

E cultuur@lanaken.be<br />

Locatie: Bibliotheek Lanaken<br />

Prijs: € 5,00 Kansentarief UiTpas: € 1,00<br />

E bibliotheek@lanaken.be<br />

22


Zaterdag 10 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Golden Oldies CC Lanaken<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 5,00<br />

E Goldenoldiesevenementen@hotmail.com<br />

Van zaterdag 17 <strong>december</strong> <strong>2022</strong> tot<br />

zondag 18 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Kerstmarkt Seniorencampus 3 Eiken<br />

Locatie: Seniorencampus 3 Eiken<br />

Prijs: Gratis<br />

Van donderdag 1 t.e.m.<br />

15 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Workshop Sokken breien<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 15,00 Kansentarief UiTpas: € 3,00<br />

E cultuur@lanaken.be<br />

Woensdag 7 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Kortste-dag-tocht<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 3,00 Kansentarief UiTpas: € 0,6<br />

Org.: WSV De Sparrentrippers<br />

E deanna@scarlet.be<br />

N +32 496 058 120<br />

Woensdag 7 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Rouw- en verliescafé: Rouw en verlies na<br />

zelfdoding i.s.m. vzw Rouw- en verliescafé<br />

Vlaanderen<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: LDC Statie lokaal 1<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Donderdag 8 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Workshop: Likeur - Advocaat en een<br />

verrassingslikeurtje<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 15,00 Kansentarief UiTpas: € 3,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Dinsdag 13 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Kindje op komst - sessie Borstvoeding<br />

Locatie: Wit-Gele Kruis Lanaken<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Huis van het Kind Lanaken<br />

E huisvanhetkind@lanaken.be<br />

N +32 89 730 318<br />

D www.lanaken.be/welzijn<br />

Donderdag 15 en<br />

vrijdag 16 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Bloemschikken thema Kerst<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 5,00 Kansentarief UiTpas: € 1,00<br />

E cultuur@lanaken.be<br />

Donderdag 15 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Vorming: Rouwen om opa<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: LDC Statie lokaal 2<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Donderdag 15 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Goesting het leven - Frank Keunen<br />

Locatie: Bibliotheek Lanaken<br />

Prijs: € 5,00<br />

Org.: Literatuur Vlaanderen<br />

D www.lanaken.be/bibliotheek<br />

Zondag 18 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Kerstconcert "Komt allen tesamen"<br />

Locatie: Kerk St. Lambertus<br />

Prijs: € 10,00 Kansentarief UiTpas: € 2,00<br />

Org.: Koor de Oosterster<br />

Donderdag 22 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

KERSTNAMIDDAG<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 5,00 Kansentarief UiTpas: € 1,00<br />

N +32 89 730 061<br />

Dinsdag 27 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Film : La Grande Vadrouille (samen uit,<br />

samen thuis)<br />

Locatie: Euroscoop Lanaken<br />

Prijs: € 6,50 Kansentarief UiTpas: € 1,3<br />

Org.: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Woensdag 28 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Pré - Oudjaarsbal<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 5,00 Kansentarief UiTpas: € 1,00<br />

N +32 89 730 061<br />

Donderdag 29 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Dansen met het seniorenorkest Lanaken<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 5,00 Kansentarief UiTpas: € 1,00<br />

N +32 89 730 061<br />

i<br />

Met de UiTPAS spaar je punten of<br />

kan je op uitstap aan kansentarief.<br />

Meer info op www.uitpas.be<br />

Jouw activiteit ook in L-magazine? Zet dan zeker<br />

voor 1 <strong>december</strong> je activiteit in de uitdatabank<br />

(www.uitdatabank.be) Vergeet ook niet de postcode<br />

van Lanaken (3620) of Rekem (3621) te vermelden.<br />

De redactie is niet verantwoordelijk voor fout ingevoerde gegevens.<br />

23


VERENIGING IN DE KIJKER<br />

Fotoclub INFRA<br />

exposeert in<br />

CC Lanaken<br />

Hou je van fotografie en maak je graag foto’s in je vrije tijd? Dan ben je bij fotoclub<br />

INFRA Lanaken aan het juiste adres. Onze vereniging staat open voor<br />

iedereen die een brede interesse heeft in fotografie.<br />

We vergaderen en werken in een vriendschappelijke en gemoedelijke sfeer. Met als<br />

voornaamste doel iets bij te leren over fotografie. In de fotoclub praten we over<br />

onze foto’s, wisselen we ervaringen uit en steunen we elkaar met opbouwende<br />

kritiek.<br />

INFRA is aangesloten bij het verbond van Limburgse fotokringen “VLF” en is lid van<br />

BREEDBEELD, de overkoepelende Vlaamse federatie.<br />

Momenteel kan je in het CC Lanaken terecht voor een foto-expositie van de club.<br />

Wil je meer weten of heb je interesse om je aan te sluiten bij ons?<br />

We vergaderingen op de eerste en derde dinsdag van de maand om 20u.<br />

We bespreken dan de digitale werken van onze clubleden en geven advies om hun<br />

digitale beelden te bewerken, te verbeteren en zo goed mogelijk te presenteren.<br />

We nemen ook deel aan provinciale, nationale en internationale foto-salons en<br />

wedstrijden of organiseren een foto-tocht naar interessante fotografische onderwerpen.<br />

D www.infra-lanaken.be<br />

E infra.lanaken@gmail.com<br />

24


#VISITLANAKEN<br />

#visitlanaken<br />

@myriam_arits (Hochter Bampd)<br />

@sabrinatollenaers (Oud-Rekem)<br />

@desjieper (Briegden)<br />

@maasvalley (Lanaken)<br />

@maassuites (Smeermaas)<br />

Jouw foto ook in L-magazine? Gebruik #visitlanaken op Instagram en wie weet staat jouw foto er de volgende editie in!<br />

25


5X TIPS<br />

5xKerst<br />

in Dienstencentrum<br />

“Aan de Statie”<br />

Speciaal voor al onze senioren 5 leuke<br />

activiteiten in het dienstencentrum.<br />

Blijf niet eenzaam thuis in je zetel zitten en<br />

kom met ons meedoen, samen Kerst vieren<br />

is gezelliger dan alleen!<br />

1 Sfeervolle Kerstnamiddag<br />

Kerstoptreden van ’t Volkskoer ‘Aon de Statie’<br />

Stemmige kerstmuziek van Michel uit Rekem.<br />

Lachen met toneelgroep “Josiane & de Creatuurtjes”.<br />

Jef Janssen vertelt over de oorsprong van Kerstmis.<br />

Wanneer? Donderdag 22 <strong>december</strong> om 13u30<br />

Prijs: 5,00€ incl. kopje koffie en vlaai - SVT: 1€<br />

3 Pré-Oudjaarsbal<br />

Gezellig dansen met D.J. Pieter<br />

Gastoptreden van Will Ruijters – ELVIS imitator<br />

Wanneer? Woensdag 28 <strong>december</strong> om 13u30<br />

Prijs: 5€ incl. kopje koffie en vlaai - SVT: 1€<br />

4 Dansen met het Seniorenorkest<br />

van Lanaken<br />

Wanneer? Donderdag 29 <strong>december</strong> om 13u30<br />

Prijs: 5€ incl. kopje koffie en vlaai - SVT: 1€<br />

2 Cinéma “Aan de Statie”<br />

Film: “La Grande Vadrouille” (samen uit, samen thuis) -<br />

Lachen met Louis de Funès<br />

Wanneer? Dinsdag 27 <strong>december</strong> om 13u30<br />

Prijs: 6,50€ incl. kopje koffie en gebak<br />

Waar? Cinéma Euroscoop Lanaken (langs het dienstencentrum)<br />

5 Oudjaarskienen<br />

Wanneer? Vrijdag 30 <strong>december</strong> om 13u30<br />

Prijs: 4,00€ incl. kopje koffie en vlaai - SVT 1€<br />

26


TEN SLOTTE<br />

Wij zijn er voor u!<br />

Lieve inwoners,<br />

U en ik worden geconfronteerd met hoge energiefacturen.<br />

Daarom werken we hard aan een subsidiereglement voor<br />

onze gezinnen en ook voor onze bedrijven om tegemoet<br />

te komen aan de kosten van energiebesparende investeringen<br />

die er worden gedaan. Dit binnen de financiële<br />

marges waarover de gemeente Lanaken beschikt.<br />

We willen immers onze gezinnen en onze bedrijven in de<br />

mate van het mogelijke ondersteunen.<br />

Ik wens u en uw familie het allerbeste toe en hoop u eerstdaags<br />

ergens tegen te komen.<br />

Met vriendelijke groeten,<br />

Wachtdiensten<br />

Huisartsen<br />

T 089 75 75 75<br />

www.wachtpostmaasland.be<br />

Apotheken<br />

Van 9u tot 22u:<br />

www.apotheeklimburg.be<br />

Van 22u tot 9u: T 078 05 17 33<br />

Tandartsen<br />

T 090 33 99 69<br />

www.tandarts.be/wachtdienst<br />

www.lanaken.be/wachtdiensten<br />

Colofon<br />

Astrid Puts<br />

Editie 12 • <strong>november</strong>-<strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

William Vancleynenbreugel,<br />

Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken<br />

Gemeente Lanaken & OCMW Lanaken<br />

Sluitingsdagen:<br />

De gemeentelijke diensten zijn gesloten op maandag 31 oktober (Brugdag), dinsdag<br />

1 <strong>november</strong> (Allerheiligen), vrijdag 11 <strong>november</strong> (Wapenstilstand) en maandag<br />

26 <strong>december</strong> (Tweede kerstdag)<br />

Wil je op de hoogte blijven van al het gemeentelijk nieuws in Lanaken?<br />

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief op D www.lanaken.be/nieuwsbrief<br />

En volg ons op sociale media F I @gemeentelanaken of download de Lanaken app.<br />

D www.lanaken.be<br />

Gemeentehuis: N 089 730 730<br />

OCMW: N 089 730 060<br />

Samenstelling en eindredactie<br />

Dienst communicatie<br />

info@lanaken.be<br />

Fotografie<br />

Valentin Jacobs<br />

Piet Paulissen<br />

Dienst communicatie<br />

©Kunst aan de Maas, Lieven Geuns<br />

Vormgeving<br />

Liebens Reclame, Mopertingen<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Pietermans, Lanaken<br />

L-magazine wordt gedrukt door<br />

op papier van<br />

27


Kom naar de<br />

SINTERKLAAS<br />

INTOCHT!<br />

Kom op zaterdag 19 <strong>november</strong> om 13.30u naar het begin<br />

van de Stationsstraat (kruispunt Spoorwegstraat).<br />

Wandel met Sint & Piet mee naar het gemeentehuis waar<br />

Sinterklaas en zijn pieten officieel ontvangen worden door<br />

de burgemeester. Je kan Sint & Piet persoonlijk ontmoeten,<br />

er zijn spelletjes, een heus pietenparcours en een niet te<br />

missen Sint & Piet Show!<br />

19<br />

nov.<br />

Doe je ook mee met de<br />

SINTERKLAAS<br />

ZOEKTOCHT?<br />

Speel je mee? Er zijn allerlei spulletje<br />

van Sinterklaas verstopt in<br />

de winkeletalages in het centrum van<br />

Lanaken.<br />

Ga tussen 11 <strong>november</strong> en 6 <strong>december</strong><br />

op zoek. Haal je zoekformulier op in galerij<br />

Da Vinci bij de schoorsteen van de Sint. Alle deelnemers<br />

krijgen een bonnetje om gratis te gaan zwemmen<br />

in Sportoase Lanaken.<br />

Dankuwel Sinterklaasje!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!