03.11.2022 Views

L-Magazine #12 november - december 2022

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KUNST AAN DE MAAS<br />

bedrijven zorgen voor de constructie van<br />

de staalstructuur en het bekleden met<br />

hout. Dion: “Een echte boom is een wonder<br />

der techniek, het was dus een hele uitdaging<br />

om zoiets te ontwerpen. De bedoeling<br />

is dat het werk hier tientallen jaren zal<br />

staan en het is zo gemaakt dat mensen die<br />

nu nog niet geboren zijn, ook nog van de<br />

boom kunnen genieten.”<br />

Kunst aan de Maas<br />

Met Kunst aan de Maas brengen RLKM<br />

en Z33 kunst naar de Limburgse Maasvallei.<br />

In alle Maasgemeenten verschijnt<br />

de komende jaren een kunstwerk dat elk<br />

op zijn manier duidelijk maakt hoe het<br />

landschap in het RivierPark Maasvallei<br />

gevormd wordt door de mens en door<br />

de natuur. Alle kunstwerken komen in de<br />

openbare ruimte te staan. Dion: “Werken<br />

in de openbare ruimte is voor een kunstenaar<br />

iets volledig anders dan exposeren<br />

in een galerij. In een museum kan je veel<br />

veronderstellingen maken over de achtergrond<br />

van de mensen die het werk te zien<br />

krijgen. In de openbare ruimte kan je die<br />

aannames niet doen. Toevallige voorbijgangers<br />

zijn misschien helemaal niet<br />

geïnteresseerd in kunst. Daarom wil ik<br />

passanten vooral verleiden door vakmanschap<br />

en het verrassingselement. Belangrijk<br />

is dat ze uitgedaagd worden en een<br />

fijne ervaring hebben.”<br />

Nog Kunst aan de Maas<br />

Ook in Heppeneert kan de kunstliefhebber<br />

terecht. Schrijver Maarten Inghels<br />

creëerde er samen met een team een<br />

zandsculptuur met de woorden Save Our<br />

Souls. Voor Inghels is het een zinloze noodkreet<br />

in tijden van toenemende overstromingen<br />

en zomerse droogtes. Het feit dat<br />

het kunstwerk kan wegspoelen is hierin<br />

essentieel. De schrijver benadrukt hiermee<br />

onze kwetsbaarheid voor de immense<br />

kracht van het water. Maar het is ook een<br />

referentie naar het bedevaartsoord en de<br />

kerk vlakbij, waar het zielenheil centraal<br />

staat.<br />

Praktisch<br />

De Tree of Life in Herbricht is<br />

makkelijk te bereiken via het<br />

wandel- en fietsroutenetwerk.<br />

Parkeren kan op parking 17,<br />

18 of 19 van het wandelgebied<br />

Oud-Rekem. Volg van hieruit<br />

de ‘Kunst aan de Maas’-signalisatie<br />

op de wandelpalen. Stevige<br />

waterdichte wandelschoenen<br />

zijn aangeraden.<br />

Beluister ook de prachtige<br />

podcast die Z33 maakte voor<br />

meer achtergrond over het<br />

kunstwerk en het landschap<br />

waar het in staat.<br />

Scan mij en luister:<br />

Zin in meer cultuur en natuur?<br />

Zet dan je wandeling verder via de oranje<br />

wandellus. Deze route doet het meest<br />

zuidelijke deel van RivierPark Maasvallei<br />

aan. Je passeert Oud-Rekem dat in een<br />

ver verleden aan de Maas lag. In de loop<br />

der tijden verlegde de rivier haar oever<br />

naar het oosten. Tijdens de tocht ontdek<br />

je de grillige rivier en haar wendingen. De<br />

route passeert tevens langs het natuurgebied<br />

Hochterbampd, een natuurgebied<br />

ontstaan na ontgrinding. Het is zeker de<br />

moeite waard om hier even tot aan de<br />

Maas te struinen. Veel plezier!<br />

Meer info vind je op<br />

D www.kunstaandemaas.be<br />

Kunst aan de Maas is een initiatief van<br />

Z33 - Huis voor Actuele Kunst, Design &<br />

Architectuur en RLKM - Regionaal Landschap<br />

Kempen en Maasland vzw.<br />

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!