03.11.2022 Views

L-Magazine #12 november - december 2022

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

REPORTAGE<br />

11 <strong>november</strong>, Wapenstilstand<br />

Op 11 <strong>november</strong> herdenken we jaarlijks het einde van de<br />

Eerste Wereldoorlog. Die dag werd vroeg in de ochtend in een trein in<br />

Frankrijk de overgave van Duitsland en het Duitse leger ondertekend,<br />

waarna om 11u in de ochtend de oorlog eindigde. Lanaken, met haar<br />

ligging aan de grens met het neutrale Nederland, had tijdens die<br />

Eerste Wereldoorlog veel te lijden onder de Duitse bezetter.<br />

Aan het begin van de oorlog verzamelde<br />

de toenmalige burgemeester<br />

Edgard de Caritat een burgermilitie. Als<br />

gevolg van het kat- en muisspel dat er<br />

gespeeld werd met de Duitsers, betaalde<br />

Lanaken een hoge tol: op 4 oktober werd<br />

als represaille een hele reeks huizen en<br />

gebouwen, voornamelijk aan de huidige<br />

Koning Albertlaan, in brand gestoken door<br />

de Duitsers.<br />

Vanaf 1915 plaatsten de Duitsers een elektrische<br />

draadversperring over de hele grens<br />

van België met Nederland. Voor de Lanakenaren<br />

wiens familie aan de andere kant<br />

van de grens woonde, werd dit een harde<br />

noot om kraken, ze werden van de ene dag<br />

op de andere van elkaar gescheiden. Ook<br />

in het dagelijks leven grepen de Duitsers<br />

in. Ze perkten stelselmatig de vrijheden in<br />

en eisten goederen en voedsel op voor de<br />

eigen troepen.<br />

Na deze oorlog wilde men het land beter<br />

beschermen tegen een mogelijk nieuwe<br />

oorlog. Tijdens de jaren 1930-1939 werd,<br />

mede ingegeven door de economische<br />

vooruitgang, het Albertkanaal gegraven.<br />

Bij dit kanaal werden ook bunkers ter<br />

verdediging aangebracht.<br />

Naar aanleiding van de 100-jarige herdenking<br />

werd er heel wat onderzoek gedaan<br />

naar die Eerste Wereldoorlog. De aandacht<br />

voor de Tweede Wereldoorlog verschoof<br />

daarmee een beetje naar de achtergrond.<br />

Maar op 10 mei 1940 viel Duitsland België<br />

aan.<br />

Ook Lanaken komt op die donkere bladzijde<br />

van onze geschiedenis voor. In het<br />

schemerdonker werd het Fort Eben-Emael<br />

veroverd. Binnen de Sturmabteilung<br />

Koch werd ook een groep ingezet om de<br />

brug over het Albertkanaal in Veldwezelt<br />

te veroveren. De Groep Stahl, met tien<br />

zweefvliegtuigen, stond hiervoor in. Een<br />

tiental minuten na de landing kwamen de<br />

Duitse Stuka’s – duikbommenwerpers –<br />

gevolgd door grondtroepen.<br />

Een ander doel was de uitschakeling van de<br />

Grenswielrijderskazerne: hier bevond zich<br />

Om de Eerste Wereldoorlog te<br />

herdenken, werd er in elke<br />

deelgemeente onder impuls van de<br />

dienst Erfgoed een infobord geplaatst.<br />

Daarop wordt telkens een ander lokaal<br />

verhaal over de Eerste Wereldoorlog<br />

verteld.<br />

Je kan de infoborden op acht locaties<br />

vinden:<br />

1. Briegden: aan de brug<br />

2. Gellik: aan de kerk<br />

3. Kesselt:<br />

hoek Smisstraat - Vlijtingerweg<br />

4. Lanaken: aan de kerk<br />

5. Neerharen:<br />

hoek Keelhofstraat - Heirbaan<br />

6. Smeermaas: aan de begraafplaats<br />

7. Rekem:<br />

hoek Sint-Pieter - Groenstraat<br />

8. Veldwezelt: aan de begraafplaats<br />

de telefooncentrale van waaruit de bunkers<br />

aan de bruggen in Vroenhoven, Veldwezelt<br />

en Briegden de orders ontvingen. Bij<br />

de aanval op de kazerne vielen vijf doden,<br />

waaronder kapitein-commandant Henri<br />

Giddelo. De Belgische troepen noch de geallieerde<br />

luchtmacht slagen er die dag in de<br />

brug van Briegden te laten ontploffen. Het<br />

zijn uiteindelijk de Belgische genietroepen<br />

onder leiding van Majoor Tilot die op 11 mei<br />

tijdens de voormiddag de brug van Briegden<br />

voor de ogen van de Duitsers opblazen.<br />

12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!