03.11.2022 Views

L-Magazine #12 november - december 2022

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ONDERNEMEND LANAKEN<br />

PAS GESTART<br />

Brasserie<br />

De Wissel<br />

NEI coach Caroline<br />

NEI staat voor neuro emotionele integratie. Deze<br />

methode kan ingezet worden voor lichamelijke en<br />

emotionele klachten. Het is een zachte vorm van<br />

therapie waarbij geen lange praatsessies nodig zijn en<br />

er geen oude emoties of gebeurtenissen herbeleefd<br />

moeten worden.<br />

Welkom bij broer en zus Timmermans<br />

die samen de fakkel overnemen<br />

en jullie naar hartenlust<br />

zullen bedienen.<br />

M Steenweg 226, 3621 Rekem<br />

N 089 711 845<br />

‘t Zeute Heukske<br />

Maud maakt met veel plezier taarten,<br />

cupcakes & sweet tables voor diverse gelegenheden.<br />

Sinds kort heeft ze ook een ijssalon aan<br />

huis geopend.<br />

M Kerkstraat 27, Gellik<br />

E info@zeuteheukske.be<br />

M Groenstraat 31, 3621 Rekem<br />

N +32 (0)493 980 385<br />

E coach@carolinepinxt.be<br />

Wiosello Bier BV<br />

Stevy Manderveld & Valerie Vaes laten<br />

je kennis maken met een heerlijk blond<br />

3 granen bier met een stevige knipoog<br />

naar de landbouw.<br />

M Sint Antoniussteeg 11,<br />

3620 Veldwezelt<br />

N +32 (0) 472 118 007<br />

E info@wiosellobier.be<br />

Bistrobar Puur<br />

Lars & Deborah Bastiaens: “Kom<br />

lekker genieten in onze gezellige zaak<br />

en laat je verrassen door onze toffe<br />

gerechten.”<br />

M Kerkplein 1 bus 2, 3620 Lanaken<br />

N +32 (0) 492 083 372<br />

i<br />

Ben je onlangs gestart met je eigen zaak in Lanaken? Dan maken we in L-magazine graag promotie voor je.<br />

Contacteer ons via E economie@lanaken.be | Volg ons ook op Facebook, Instagram en Twitter: 'Leuk in Lanaken'<br />

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!