03.11.2022 Views

L-Magazine #12 november - december 2022

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dinsdag 1 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Reveil<br />

Een muzikaal eerbetoon aan al onze dierbare<br />

overledenen.<br />

Locatie: Kerkhof Rekem<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Koninklijke Fanfare St.-Cecilia<br />

Rekem<br />

Woensdag 2 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Herdenkingstocht<br />

Locatie: OC 't Kloester<br />

Prijs: € 3,00 Kansentarief UiTpas: € 0,6<br />

Org.: WSV De Sparrentrippers<br />

E deanna@scarlet.be<br />

Woensdag 2 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Creaworkshop: 2 broodplankjes maken<br />

met decoupagetechniek<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 15,00 Kansentarief UiTpas: € 3,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

Donderdag 3 <strong>november</strong> en<br />

donderdag 1 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Meditatie in stilte geïnspireerd op het<br />

boeddhistisch gedachtengoed<br />

Locatie: Esther's Kidswing<br />

Prijs: € 10,00<br />

Org.: Johan Jacques<br />

E Johan.jacques@telenet.be<br />

N +32 474 796 256<br />

D www.meditatieenboeddhismeinlimburg.be<br />

Dinsdag 8 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Kindje op komst - sessie Zorg voor baby<br />

en mama<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Huis van het Kind Lanaken i.s.m.<br />

I-mens<br />

E huisvanhetkind@lanaken.be<br />

N +32 89 730 318<br />

D www.lanaken.be/welzijn<br />

Woensdag 9 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Boekvoorstelling door<br />

Hubert Paulissen: De familie<br />

Lambrechts en Lanaken<br />

In zijn boek ‘Roger Lambrechts<br />

tussen Hippocrates en Hitler’<br />

beschrijft Hubert Paulissen vooral<br />

het leven van zijn grootvader,<br />

vader van zijn moeder, geboren in<br />

Kessel-Lo alhoewel de wortels van<br />

de familie Lambrechts teruggaan<br />

naar café-smidse ‘Aajt Belsj’ in de<br />

Dorpsstraat in Lanaken. Hubert<br />

Paulissen deed uitgebreider onderzoek naar Juliën Dirix, man van zijn nicht<br />

Jeanne Lambrechts. Hij wordt als enige burgerslachtoffer van WO-I vermeld op<br />

de gedenksteen in Lanaken. Een ander nicht, Henriëtte Haeck lag aan de basis<br />

van de vervlaamsing van het middelbaar onderwijs in België.<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be N +32 89 730 061<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van woensdag 9 t.e.m.<br />

30 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Adem- en Ontspanningstechnieken<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 45,00 Kansentarief UiTpas: € 9,00<br />

E cultuur@lanaken.be<br />

D www.cclanaken.be<br />

Woensdag 9 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Lezing: Financiële tegemoetkomingen bij<br />

ziekte/handicap<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

N www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Zondag 13 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Steakdag Van Alles Get<br />

Locatie: OC. Kleinveld<br />

Org.: Van Alles Get<br />

E fanny.thomassen@telenet.be<br />

N +32 496 982 377<br />

Woensdag 16 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Vorming: Ben ik HSP'er of heb ik HSP?<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Donderdag 17 <strong>november</strong> en<br />

donderdag 15 <strong>december</strong> <strong>2022</strong><br />

Repair Café<br />

Het Repair Café is dé plek waar handige<br />

inwoners hun dorpsgenoten gratis helpen<br />

met het herstellen van kledij, elektrische<br />

apparaten, speelgoed, computers of<br />

fietsen.<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

E leefmilieu@lanaken.be<br />

N +32 89 730 730<br />

D www.lanaken.be/repaircafe<br />

20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!