03.11.2022 Views

L-Magazine #12 november - december 2022

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Zaterdag 19 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Intocht Sinterklaas<br />

Kom samen met je mama en papa om<br />

13u30 naar het begin van de Stationsstraat<br />

(kruispunt Spoorwegstraat). In een<br />

stoet wandelen we dan samen met Sinterklaas<br />

en alle pieten naar het gemeentehuis<br />

voor de officiële ontvangst door de<br />

Burgemeester.<br />

Locatie: Stationsstraat x Spoorwegstraat<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Jeugd Lanaken<br />

E jeugd@lanaken.be<br />

Zondag 20 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Peter Caelen & David Voncken spelen<br />

werken van Brahms, Debussy & Schubert<br />

Locatie: Piano's Maene<br />

Prijs: € 20,00<br />

Org.: Excellent Concerten<br />

E info@excellentconcerten.nl<br />

N +31 434 085 838<br />

D www.excellentconcerten.nl<br />

Van zondag 20 tot<br />

vrijdag 25 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Voorleesroulette<br />

Voorlezen, dat is lezen met je oren. Of<br />

luisteren met je ogen. Het is avonturen<br />

beleven met je ogen dicht, en het is met<br />

je ogen wijd open meekijken in het boek.<br />

Het is niks van het verhaal missen, hoe<br />

groot of klein je ook bent, en hoe goed<br />

of minder goed je zelf leest. Het is één<br />

en al oor zijn. Deze Voorleesweek staat<br />

luisteren centraal. Want wie goed luistert,<br />

leest meer. Vanaf zondag 20 <strong>november</strong><br />

kan je elke dag komen draaien aan ons<br />

boeken-rad. Het rad beslist dus uit welk<br />

boek we een verhaaltje zullen voorlezen.<br />

Voor iedereen tussen de 5 en 8 jaar.<br />

Locatie: Bibliotheek Lanaken<br />

Prijs: Gratis<br />

D www.lanaken.be/bibliotheek<br />

Dinsdag 22 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Lezing: Cyberpesten<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Gezinsbond Lanaken<br />

E bertstippelmans@telenet.be<br />

N +32 11 682 318<br />

Donderdag 24 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Bloemschikken thema Advent<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 5,00 Kansentarief UiTpas: € 1,00<br />

Org. Cultureel Centrum Lanaken<br />

E cultuur@lanaken.be<br />

Donderdag 24 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Lezing: Dokter, je gaat mijn wagen toch<br />

niet afpakken? Maak rijgeschiktheid<br />

bespreekbaar!<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Zondag 27 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

CoderDojo - <strong>november</strong><br />

CoderDojo maakt van ontwikkelen en<br />

programmeren een superleuke, keigezellige<br />

en megatoffe leerervaring. Je kan<br />

deelnemen tussen 7 en 18 jaar.<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Bibliotheek Lanaken<br />

E bibliotheek@lanaken.be<br />

Zondag 20 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Kunstendag voor Kinderen<br />

Bereid je voor op een kunstzinnige dag om van te daveren. Want op<br />

20 <strong>november</strong> toveren we ons Cultureel Centrum, in het teken van de<br />

Kunstendag voor Kinderen, om tot een uitdagend griezelparcours.<br />

Laat je onderdompelen in een minitentoonstelling van ludieke, tactiele,<br />

visuele- en geluidsinstallaties rond allerlei angsten. Maar geen paniek, je<br />

zal ze met een gerust hart in de ogen durven kijken. Geniet in onze theaterzaal<br />

van de voorstelling 'SCHRIK' van Les Zerkiens waar aan de hand<br />

van een poppenspel griezelverhalen verteld worden. Een hevig onweer<br />

of een kasteel in het bos? Laat je fantasie de vrije loop en ontdek je eigen<br />

grootste griezelfiguur. Na de voorstelling bieden we allerlei creatieve<br />

activiteiten aan in en rond het Cultureel Centrum.<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: Voorstelling Les Zerkiens: € 7,00 voor volwassenen en € 4,00 voor<br />

kinderen. Alle andere activiteiten zijn gratis.<br />

E cultuur@lanaken.be, D www.cclanaken.be<br />

21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!