03.11.2022 Views

L-Magazine #12 november - december 2022

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Zondag 27 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Sinterklaas in de bib<br />

Locatie: Bibliotheek Lanaken<br />

Prijs: Gratis<br />

E bibliotheek@lanaken.be<br />

Zondag 27 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Dag van de Natuur<br />

Locatie: Lanakerheide<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Natuurpunt Lanaken<br />

E louis.vanham@telenet.be<br />

N +32 476 520 706<br />

D www.natuurpunt.be/agenda<br />

Dinsdag 29 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Creaworkshop: Dromenvangers maken<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 10,00 Kansentarief UiTpas: € 2,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Zondag 27 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Winterwandeling met hapje en drankje<br />

De natuur lijkt stilaan in<br />

winterslaap te gaan, het<br />

koudste seizoen nadert<br />

snel. Toch blijven veel<br />

gedreven vrijwilligers zoals<br />

Marjolijn ook in de winter<br />

actief bezig met natuurbeheer.<br />

Maar wat houdt<br />

dat eigenlijk in? Waarom<br />

is beheren van natuur zo<br />

belangrijk? Als conservator<br />

van Hochter-Bampd<br />

maakt Marjolijn je met<br />

veel plezier wegwijs in<br />

de nauwe samenwerking<br />

tussen mens en natuur.<br />

Locatie: Kruising Geulerweg en Kupweg<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Limburgs Landschap<br />

E info@limburgs-landschap.be N +32 11 530 251<br />

Dinsdag 29 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Dinsdag 29 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Auteurslezing: Het mirakel van België<br />

door Maarten Inghels<br />

Het mirakel van België is literaire<br />

true crime over een meesteroplichter<br />

voor wie het leven één groot theater<br />

is en een schrijver die meer dan een<br />

toeschouwer wil zijn. Een wonderlijk<br />

en crimineel haasje-over van feit en<br />

fictie. Maarten Inghels schreef met het<br />

mirakel van België een hoogstpersoonlijke<br />

roman over zijn ervaringen met de<br />

grootste meesteroplichter ter wereld.<br />

Nu diept hij in een lezing zijn fascinatie<br />

voor het thema verder uit. Wat<br />

kunnen we van deze bedriegers leren<br />

en waarom vallen we steeds opnieuw<br />

voor hun praatjes?<br />

Workshop Raamtekeningen<br />

In deze workshop leren we je met<br />

krijtstift een mooi ontwerp te<br />

maken aan de binnenkant van een<br />

raam. Op de grote ramen van onze<br />

locatie probeer je de tips en trics van<br />

de lesgeefster meteen uit.<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 11,00 Kansentarief UiTpas:<br />

€ 2,20<br />

E cultuur@lanaken.be<br />

Locatie: Bibliotheek Lanaken<br />

Prijs: € 5,00 Kansentarief UiTpas: € 1,00<br />

E bibliotheek@lanaken.be<br />

22

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!