03.11.2022 Views

L-Magazine #12 november - december 2022

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

5X TIPS<br />

5xKerst<br />

in Dienstencentrum<br />

“Aan de Statie”<br />

Speciaal voor al onze senioren 5 leuke<br />

activiteiten in het dienstencentrum.<br />

Blijf niet eenzaam thuis in je zetel zitten en<br />

kom met ons meedoen, samen Kerst vieren<br />

is gezelliger dan alleen!<br />

1 Sfeervolle Kerstnamiddag<br />

Kerstoptreden van ’t Volkskoer ‘Aon de Statie’<br />

Stemmige kerstmuziek van Michel uit Rekem.<br />

Lachen met toneelgroep “Josiane & de Creatuurtjes”.<br />

Jef Janssen vertelt over de oorsprong van Kerstmis.<br />

Wanneer? Donderdag 22 <strong>december</strong> om 13u30<br />

Prijs: 5,00€ incl. kopje koffie en vlaai - SVT: 1€<br />

3 Pré-Oudjaarsbal<br />

Gezellig dansen met D.J. Pieter<br />

Gastoptreden van Will Ruijters – ELVIS imitator<br />

Wanneer? Woensdag 28 <strong>december</strong> om 13u30<br />

Prijs: 5€ incl. kopje koffie en vlaai - SVT: 1€<br />

4 Dansen met het Seniorenorkest<br />

van Lanaken<br />

Wanneer? Donderdag 29 <strong>december</strong> om 13u30<br />

Prijs: 5€ incl. kopje koffie en vlaai - SVT: 1€<br />

2 Cinéma “Aan de Statie”<br />

Film: “La Grande Vadrouille” (samen uit, samen thuis) -<br />

Lachen met Louis de Funès<br />

Wanneer? Dinsdag 27 <strong>december</strong> om 13u30<br />

Prijs: 6,50€ incl. kopje koffie en gebak<br />

Waar? Cinéma Euroscoop Lanaken (langs het dienstencentrum)<br />

5 Oudjaarskienen<br />

Wanneer? Vrijdag 30 <strong>december</strong> om 13u30<br />

Prijs: 4,00€ incl. kopje koffie en vlaai - SVT 1€<br />

26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!