03.11.2022 Views

L-Magazine #12 november - december 2022

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NIEUWS<br />

Heb jij recht op verhoogde tegemoetkoming?<br />

Het sociaal tarief is één van de maatregelen<br />

waarmee de regering de energiefactuur betaalbaar(der)<br />

probeert te maken.<br />

Ontdek of je recht hebt en kom op woensdag<br />

16 <strong>november</strong> naar onze infodag in het cultureel<br />

centrum van Lanaken. Wij kijken dan voor jou na of je<br />

recht hebt op verhoogde tegemoetkoming. Indien je<br />

recht hebt, kunnen wij voor jou ook het sociaal tarief<br />

aanvragen. We kunnen dit enkel doen voor inwoners<br />

van Lanaken aangesloten bij Solidaris, LMPlus en CM.<br />

Wanneer? woensdag 16 <strong>november</strong> <strong>2022</strong><br />

Waar? Cultureel Centrum Lanaken,<br />

Aan de Engelse Hof 10 bus 4<br />

Uur? 9u-12u en van 13u-16u<br />

Wat breng je mee?<br />

• eID en pincode<br />

• gegevens gas- en elektriciteitsleverancier en klantnummer of<br />

een energiefactuur<br />

Het woonenergieloket van Stebo vzw is ook aanwezig.<br />

Help je mee met de aanplant van het<br />

voedselbos?<br />

De aanleg van het voedselbos staat in de startblokken. De<br />

komende maanden zal hier flink gewerkt worden. De<br />

bomen en een deel van de struiken worden door een aannemer<br />

aangeplant. Voor de aanplant van het bosplantsoen doen we<br />

(gemeente Lanaken en vzw Toerisme) beroep op scholen en<br />

inwoners.<br />

Op zaterdag 10 <strong>december</strong> <strong>2022</strong> krijg je de kans om mee te<br />

helpen. Dan organiseren we een plantdag. De plantgaten zijn al<br />

op voorhand geboord. Zo blijft er voldoende tijd over om aan te<br />

planten.<br />

We starten om 10u, maar je kan doorlopend deelnemen. De<br />

plantdag wordt om 15u afgerond. Het terrein is gemakkelijk<br />

bereikbaar. Je kan je fiets of wagen achterlaten aan de parking<br />

van ATLA.<br />

Je moet geen materiaal meebrengen. Enkel handschoenen. En<br />

voor alle deelnemers wordt er soep met een broodje voorzien.<br />

Inschrijven via E milieu@lanaken.be, vergeet niet het aantal<br />

deelnemers te vermelden.<br />

Rolstoelvervoer en de<br />

Minder Mobielen Centrale<br />

De Minder Mobielen Centrale<br />

is er voor mensen die<br />

problemen hebben om zich<br />

te verplaatsen. Meestal<br />

gaat het om personen<br />

met een handicap of senioren<br />

die hun familie willen<br />

bezoeken, naar de dokter<br />

moeten of een afspraak<br />

hebben in het ziekenhuis.<br />

Wanneer je niet in de mogelijkheid<br />

bent om het openbaar vervoer te gebruiken of wanneer<br />

het moeilijk is om familie of vrienden te vragen om voor<br />

het vervoer in te staan is de Minder Mobielen Centrale<br />

misschien wel een oplossing voor jou. De MMC werkt<br />

met vrijwilligers die je met hun eigen wagen vervoeren<br />

tegen een onkostenvergoeding.<br />

Ben je graag op de baan en hou je van sociaal contact?<br />

De MMC kan nog steeds enkele extra vrijwillige chauffeurs<br />

gebruiken. Geef ons zeker een seintje! We zijn alle<br />

vrijwilligers erg dankbaar voor hun inzet en tijd! Maar<br />

1 vrijwilliger ‘Nicole Martens’ willen we graag extra in<br />

de verf zetten. Zij heeft enkele maanden geleden haar<br />

laatste rit voor de MMC gereden na 38 jaar vrijwilligerswerk!<br />

Bedankt Nicole!<br />

Als rolstoelgebruiker kan je ook een beroep doen op<br />

rolstoelvervoer in Lanaken. Voor dit vervoer staan wijkwerkers<br />

in.<br />

Wil je hierover graag meer info?<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

E michelle.beckers@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!