07.11.2022 Views

Binnendijks 2022 43-44

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Binnendijks</strong><br />

mededelingen voor de Beemster<br />

70e JAARGANG BINNENDIJKS <strong>43</strong>/<strong>44</strong> 4 november <strong>2022</strong><br />

1952 - 70 jaar - <strong>2022</strong><br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 18 november <strong>2022</strong>. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 11 november <strong>2022</strong> vóór 12.00 uur!<br />

Arjen IJff<br />

winnaar logowedstrijd<br />

Opening Henk Clausen<br />

tribune bij S.V. Beemster<br />

Grafisch ontwerper Arjen IJff heeft<br />

met succes meegedaan aan een<br />

door de Nederlandse ambassade in<br />

Hanoi en het Consulaat-Generaal<br />

in Ho Chi Minhstad uitgeschreven<br />

ontwerpwedstrijd.<br />

Voor een logo ’50 jaar Vietnam-Nederland’.<br />

Op 14 oktober werd hij uitgekozen als winnaar.<br />

Op die dag werd hij feestelijk ontvangen<br />

op het ministerie van Buitenlandse Zaken.<br />

Volgend jaar zal gevierd worden dat Nederland<br />

en Vietnam een halve eeuw diplomatieke<br />

betrekkingen hebben. Het logo zal binnenkort<br />

in beide landen worden onthuld.<br />

(FOTO AANGELEVERD)<br />

In aanwezigheid van Alie Clausen-<br />

Hopman, de overige familieleden,<br />

vrienden en tal van belangstellenden<br />

heeft op zondagmiddag 23 oktober de<br />

onthulling van de officiële naam van<br />

de tribune op het hoofdterrein van s.v.<br />

Beemster plaats gevonden.<br />

Deze tribune draagt vanaf heden de naam<br />

van supervrijwilliger, sponsor en gewezen<br />

voorzitter Henk Clausen. Voor aanvang van<br />

de onthulling werden de vele ‘stille krachten’<br />

door de huidige voorzitter Nancy Bakker in<br />

het zonnetje gezet. “Deze mensen hebben<br />

in de lastige periode die we gelukkig achter<br />

ons hebben, keihard doorgewerkt om het<br />

complex op orde te houden. Waaronder<br />

Kunst in het Klooster<br />

de tribune. Ze zijn als ware clubhelden een<br />

voorbeeld voor anderen”, aldus Nancy. Haar<br />

woorden gingen gepaard met bloemen.<br />

Daarna was de beurt aan zoon Martijn en de<br />

kleinkinderen om met het wegtrekken van<br />

het doek, de naam te onthullen. Oom Piet<br />

Hopman, broer van Alie en ook al jarenlang<br />

nauw betrokken bij de vereniging, werd daarbij<br />

steevast ook geroemd als grote animator.<br />

Henk Clausen is sedert 1982 als vrijwilliger en<br />

sponsor met hart en ziel betrokken geweest<br />

bij de vereniging. In 1997 werd hij voorzitter<br />

tot 2015. Drie jaar later werd hij ziek en overleed<br />

in augustus 2020.<br />

Het officiële gedeelte werd muzikaal ondersteund<br />

door ons eigen Beemsters Fanfare.<br />

GEERT<br />

Jisperweg 105a | Westbeemster | 06 53747887<br />

info@aannemersbedrijfwillemvaneck.nl<br />

KIJK OOK OP www.binnendijks.nu<br />

Wil van Blokland organiseert in de<br />

weekends 12/13 en 19/20 november<br />

(11.00 – 17.00 uur) ‘Kunst in het Klooster’.<br />

Naast haar eigen werk kunnen belangstellenden<br />

in beide weekends ook genieten van<br />

werk van Paula Bastiaansen en Robert van<br />

Keppel. Porseleinen objecten en installaties<br />

en abstracte schilderijen. Werkvormen<br />

waar Wil zich ook uitstekend in kan vinden.<br />

Wil: “Het wordt tijd dat we het weer over de<br />

inhoud van de kunst hebben. We zijn geen<br />

zzp-ers die op ‘commando’ een kunstje uitvoeren.<br />

De basis is de vrije expressie van de<br />

kunstenaar. Daarna volgt de interactie met<br />

het publiek. Op basis daarvan wil ik ‘Kunst in<br />

het Klooster’ vormgeven. Dit uitgangspunt<br />

is door het liberale marktdenken onder druk<br />

gekomen”. De drie kunstenaars zijn gedurende<br />

beide weekends zelf ook aanwezig en<br />

belangstellenden kunnen desgewenst ook<br />

een kijkje nemen in het eigen werkatelier van<br />

Wil. Haar werk van abstracte keramische<br />

objecten kenmerkt zich door thema’s als verbinding,<br />

verstilling en essentie. Enthousiast<br />

geworden? Neem alvast een kijkje op: Robert<br />

van Keppel: www.robertvankeppel.nl; Paula<br />

Bastiaansen: www.paulabastiaansen.com.;<br />

Wil van Blokland: www.wilvanblokland.nl. De<br />

entree is gratis en er kan geparkeerd worden<br />

op het plein tussen de kerk en de Kerckhaen in<br />

Westbeemster. Zie: www.binnendijks.nu.<br />

GEERT


2 BINNENDIJKS <strong>43</strong>/<strong>44</strong> 4 november <strong>2022</strong> BINNENDIJKS <strong>43</strong>/<strong>44</strong> 4 november <strong>2022</strong> 3<br />

Keysertoren<br />

nadert voltooiing<br />

Inloop Historisch Genootschap Beemster<br />

De afdeling Beemster Erfgoed houdt op<br />

zaterdag 5 november (eerste zaterdag<br />

van de maand) weer een inloop.<br />

Wie worden de nieuwe<br />

schrijvers van de kroniek<br />

van de Beemster?<br />

Vrijwilligers<br />

Betje Wolff Museum bijeen<br />

De kop zou vier eeuwen terug<br />

geschreven kunnen zijn. Het betreft in<br />

dit geval echter de verfraaiing van de<br />

toren anno <strong>2022</strong>.<br />

Informatieborden in Nederlands en Engels<br />

sieren de ingang bij de poort, het trappenhuis<br />

en de omgang. Reden om alle betrokkenen<br />

bij de realisatie van de nieuwe trap uit<br />

te nodigen voor een klimpartij. Halverwege<br />

kon even ‘op adem’ gekomen worden door het<br />

luisteren naar een door onze polderdichter Jan<br />

Duin geschreven “Ballade van de torenhaan”.<br />

Voor een eerder moment geschreven maar<br />

door Corona nooit tot declamatie gekomen.<br />

Harry Jonk van Jonk Sign en zijn team hebben<br />

afgelopen week gebuffeld om alle borden op<br />

een veilige en overzichtelijke wijze bevestigd<br />

te krijgen. Alvorens geklommen werd, memoreerden<br />

Nico Schroevers en Henkjan van Meer<br />

(Stichting Toren Keyserkerk) wat er na de officiële<br />

opening allemaal nog gerealiseerd was.<br />

“Ondertussen hebben honderden belangstellenden<br />

de klim naar de 32 meterhoge trans<br />

reeds ondernomen”. En nu dan vertegenwoordigers<br />

van het College van B&W en het ambtelijk<br />

apparaat, de bouwers, de Stichting, de<br />

ontwerpers, de Monumentencommissie en<br />

anderen. Ze genoten mede dankzij de zwoele<br />

temperaturen van het overweldigende uitzicht<br />

over het Unesco Werelderfgoed.<br />

GEERT<br />

Belangstellenden kunnen in het Voorhuis<br />

Westerhem (waar ook Visit Beemster zit)<br />

terecht voor alle vragen over de geschiedenis<br />

van de Beemster. Bijvoorbeeld vragen over objecten, panden, families, foto’s. Uiteraard zijn<br />

geïnteresseerden in onze geschiedenis ook welkom voor een praatje. Opgave vooraf is niet<br />

nodig. Zaterdag 5 november van 10.00 tot 12.00 uur. De entree is via de achterkant!<br />

Vrouwen Samen Verder<br />

Op 5 oktober werd<br />

onze VSV-avond<br />

verzorgd door het<br />

Westfries Collectief<br />

Bestaande uit René Steens, conferencier en<br />

Jan van Dijk, liedschrijver en muziek brachten<br />

ze een show in het populaire West-Friese dialect.<br />

Geïnspireerd door de legendarische Kees<br />

Stet, de herenboer die in zijn zondagse kostuum<br />

met rode zakdoek geen blad voor de<br />

mond neemt. Het werd een avond vol met<br />

nuchtere, droge humor b.v. Vrouw tegen haar<br />

man die mee gaat winkelen: "Ik moet iets<br />

hebben wat bij mijn gezicht past. Man: Dan<br />

moet je een plooirok nemen".... Het werd<br />

afgewisseld met Westfriese gebeurtenissen,<br />

gedichten en liedjes van vroeger die iedereen<br />

mee kon zingen. We hebben heel wat afgelachen<br />

en het was een mooi begin van het<br />

nieuwe seizoen. Of zoals de West-Fries het<br />

zegt: Het was een skofterig leuke avond.<br />

Ria van der Ahé- Draaijer.<br />

Op dinsdag 15 november zal BUURTHUIS ZUIDOOSTBEEMSTER weer een Repair Café houden<br />

van 09.00-12.00 uur. Vanaf die datum zal ook het Repair Café uit Purmerend, locatie Heel<br />

Europa, voortaan in het Buurthuis plaatsvinden. In Wijkplein Where, Triton blijft het Repair Café<br />

gehandhaafd. De locatie Heel Europa kampte met een tekort aan reparateurs en ook werd er<br />

weinig aangeleverd om te repareren. De reparateurs van Heel Europa zullen voor versterking<br />

zorgen in Buurthuis Zuidoostbeemster vanaf 15 november a.s.<br />

LOCATIE: MIDDENPAD 2 – 1461 BW ZUIDOOSTBEEMSTER<br />

Na het verschijnen van de Nieuwe<br />

kroniek van de Beemster in<br />

2012 besloten de schrijvers C.<br />

Beemsterboer-Köhne en V. Falger<br />

om jaarlijks een 'update' te<br />

maken. Die werd de afgelopen<br />

tien jaar gepubliceerd in het<br />

jaarverslagnummer van het<br />

HGB-verenigingsblad De Nieuwe<br />

Schouwschuit. Nu is de tijd gekomen<br />

om het stokje over te dragen aan<br />

iemand anders, bij voorkeur een duo.<br />

Wat houdt het werk in? Wij selecteerden<br />

aan het eind van ieder jaar de interessantste<br />

gebeurtenissen uit de volgende bronnen:<br />

<strong>Binnendijks</strong>, het regiokatern van het Noordhollands<br />

Dagblad, de Uitkomst, een aantal<br />

websites o.a. die van de brandweer, en eigen<br />

waarnemingen. Het hoofdaccent ligt op<br />

zaken die van (cultuur-)historische betekenis<br />

zijn, nogal logisch voor een kroniek van een<br />

historische vereniging. Pak er eens een oud<br />

maartnummer bij om een indruk te krijgen.<br />

Na afronding gaat de tekst (met suggesties<br />

voor afbeeldingen) naar de redactie van De<br />

Nieuwe Schouwschuit en daar krijgen wij<br />

opbouwende commentaren.<br />

Enige schrijfvaardigheid is wel gewenst,<br />

al baseert de schrijver zich altijd op een<br />

bestaande tekst in een van de genoemde<br />

media (de bron wordt bij ieder bericht<br />

genoemd). Het aardigste is als twee mensen<br />

dit samen willen doen, bijvoorbeeld door de<br />

bronnen onderling te verdelen.<br />

Interesse? Meer weten?<br />

Neem contact op met V.Falger@gmail.com<br />

en/of corriebeemsterboer@hotmail.com. Wij<br />

bieden aan het eerste jaar (2023 dus) mee<br />

te kijken met het eindconcept. En alles kan<br />

vanuit eigen huis!<br />

Stichting Sint-Nicolaas<br />

Comité Middenbeemster<br />

heeft nieuw bestuur<br />

Donderdagmiddag 20 oktober kwamen<br />

de vrijwilligers van museum Betje<br />

Wolff voor een gezellige bijeenkomst<br />

bij elkaar in Onder de Linden. Er werd<br />

teruggeblikt op een zeer geslaagd<br />

activiteitenseizoen waarbij gelukkig<br />

alle geplande bijeenkomsten gewoon<br />

door konden gaan. Een groot aantal<br />

passeerden de revue.<br />

Zoals de Open Dag, Muziek aan de Middenweg;<br />

Tuinenweekend; Verhalen vertellen;<br />

Scholenprojecten; Boeken bij Betje; diverse<br />

markten. En dan zou je de reguliere openstelling<br />

met de expositie bijna nog vergeten.<br />

Opvallend was het aantal fietsende bezoekers<br />

uit Purmerend en mensen die reageerden op<br />

diverse krantenartikelen.<br />

Ook werd deze middag gesproken over de<br />

gevolgen voor het museum van de verhoging<br />

van de energieprijzen en de uitbreidingsplannen<br />

van het museum. Binnenkort zal hier<br />

een ledenvergadering over gehouden worden.<br />

Drie scheidend vrijwilligers werden uitgebreid<br />

gefêteerd op woorden, bloemen en presentjes.<br />

Margreet de Reus was, volgens het plakboek<br />

van Alie, zeker 25 jaar geleden begonnen.<br />

Margreet heeft menig expositie mede helpen<br />

vorm te geven. Haar creativiteit op gebied van<br />

de textielcollectie zal node gemist worden.<br />

Om nog maar te zwijgen over haar vaardigheid<br />

om met papier fraaie kledingstukken te<br />

maken. Elke drie maanden bezocht ze samen<br />

met een van de andere medewerkers van het<br />

museum het Textieloverleg in Hoorn. Ook haar<br />

knipselkunsten (silhouetknippen) werden deze<br />

middag gememoreerd.<br />

Daarna waren de tuinmannen Pieter en Paul<br />

aan de beurt. Ook zij stoppen en hopen hun<br />

werkzaamheden aan anderen over te kunnen<br />

dragen. Pieter: “Ik wilde fit blijven na mijn<br />

pensionering. Dat kan in een sportschool<br />

maar tuinieren vond ik een veel leuker alternatief.<br />

Niet dat ik er veel verstand van had, maar<br />

ik heb veel opgestoken van mijn mentor Paul”.<br />

Hij doelt daarbij op Paul Stolp. Deze heeft een<br />

nog veel langere staat van dienst. Zeker dertig<br />

jaar. Hij is in zijn vrijwilligers carrière nog vereeuwigd<br />

op film. Jaarlijks had hij als opa een<br />

rolletje bij het scholenproject. “Recent heb ik<br />

van het Hoofdbestuur de opdracht gekregen<br />

om de achtertuin te schilderen op hout. Ik heb<br />

daar even over moeten nadenken maar voel<br />

me zeer verguld. Omdat de tuin drastisch gaat<br />

veranderen, heb ik gekozen voor een kijkje op<br />

de kruidentuin en achterkant van de huidige<br />

wagenschuur”. Pieter en Paul deelden de aanwezigen<br />

kort enkele ervaringen uit hun werk.<br />

GEERT<br />

Dinsdagavond 25 oktober heeft het<br />

nieuwe bestuur de voorzittershamer<br />

overhandigd gekregen. Dit gebeurde<br />

op een traditionele plek: de<br />

dubbele deuren van de voormalige<br />

Raadzaalopgang in het Heerenhuis<br />

(Brasa).<br />

Daar immers werd de heiligman jaarlijks op<br />

5 december op het bordes ontvangen door<br />

de burgemeester en toegezongen door de<br />

Beemster kinderen. Om vervolgens met de<br />

Pieten en Pakjes in optocht door het hele dorp<br />

te gaan. Vanaf 1957 gebeurt dit al op deze<br />

wijze. De inzet van het nieuwe Comité is om<br />

dit ook in de toekomst te realiseren. Voor dit<br />

jaar zal het op deze wijze echter niet mogelijk<br />

zijn. Het is te kort dag om dit zorgvuldig<br />

te organiseren. Maar het Comité verzekert dat<br />

de heiligman onze polder niet zal overslaan!<br />

Daarover een volgende keer meer. Veel leden<br />

van het oude comité hebben al een lange<br />

staat van dienst. Soms hebben ze het stokje<br />

zelfs overgenomen van hun ouders. In de wintereditie<br />

van <strong>Binnendijks</strong> zullen we enkele van<br />

hen aan het woord laten.<br />

Het oude bestuur ontving uit handen van Carla<br />

Velzeboer een mooie door Evalien de Lange<br />

van de Boetserie ontworpen toepasselijke<br />

tegel. Het werd dus al een beetje pakjesavond.<br />

Het oude bestuur bestond uit:<br />

Carla Velzeboer; Ferry van Laar;<br />

Peter Dijkman en Jeanina Boots.<br />

Het nieuwe bestuur wordt gevormd<br />

door: Dagmar Else Slot; Samantha<br />

Truong; Roos-Marie Wiffrie; Monique<br />

Frank-Kanter en Maartje van Benten.<br />

ADVERTEREN? www.binnendijks.nu<br />

Oogstknutselen<br />

Een kleine dertig kinderen waren zaterdagmiddag bij pompoenboerderij Bregman bijeen om,<br />

ondersteund door tal van vrijwilligers, oogstwerkstukken te maken. Alle deelnemers kregen<br />

de gelegenheid om tenminste drie kleurrijke stukken te produceren. Met als basis pompoen en<br />

kransen. Alle kunstwerken kregen daarna een waardig plekje in de Keyserkerk. Zodat ook tijdens<br />

de zondagdienst genoten kon worden van de kleurenpracht.<br />

GEERT


4 BINNENDIJKS <strong>43</strong>/<strong>44</strong> 4 november <strong>2022</strong> BINNENDIJKS <strong>43</strong>/<strong>44</strong> 4 november <strong>2022</strong> 5<br />

‘De Stoel’ en Bockbierproeverij<br />

Op zondag 6 november <strong>2022</strong> organiseert<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster een<br />

BOCKBIER proeverij met diverse<br />

bockbieren van de tap.<br />

Tijdens de proeverij zal Sixtiesband ‘DE STOEL’<br />

voor de muzikale omlijsting zorgen. De Sixtiesband<br />

maakt live muziek van The Shadows tot<br />

The Cats, De Dijk tot de Mavericks, Peter Koelewijn<br />

tot Normaal, vader Abraham tot Dire<br />

Straits… Kortom ‘De Stoel’ brengt je terug in<br />

de tijd van de jaren ’60 en ’70. Aanvang 15.00<br />

uur. Bar om 14.30 open. Entree is vrij. Locatie:<br />

Middenpad 2, 1461 BW Zuidoostbeemster<br />

Bloembollenplantdag <strong>2022</strong><br />

bij het kabouterpad Beemster<br />

Maandactie november<br />

Het leukste schoencadeautje:<br />

Beemster sokken!<br />

Met Billie de Koe, molens, kaas of koeien,<br />

in diverse maten voor jong en oud.<br />

Speciale prijs van € 8,50<br />

Beemster Polder Bowl<br />

Uniek cadeau voor de feestdagen.<br />

Gelimiteerde oplage, met certificaat.<br />

Speciale prijs van € 75,-<br />

Zaterdag 26 november 14.00 is<br />

ieder kind welkom om naar de<br />

bloembollenplantdag te komen.<br />

Voor volwassenen is de wandeling door het<br />

arboretum de moeite waard. Een ieder is<br />

welkom om de leefomstandigheden van bijen<br />

te verbeteren en tevens te genieten van het<br />

wandelen in het kleurrijke bomenmuseum.<br />

DANIELLA ERNSTING<br />

BEZOEKERSCENTRUM BEEMSTER<br />

Om de bezoekers aan De Beemster op route te helpen door ons werelderfgoed, laten wij ze<br />

zo veel mogelijk starten ons Bezoekerscentrum Beemster. De gastheren en -vrouwen helpen<br />

ze vanuit daar met alle plezier op weg door onze mooie en bijzondere polder.<br />

In het statige voorhuis is informatie verkrijgbaar over allerlei interessante bezienswaardigheden<br />

en leuke activiteiten in de Beemster en krijgen ze een inkijkje in het huis van voormalig<br />

burgemeester Scheringa. Daarnaast kunnen ze nog leuke en (h)eerlijke producten<br />

kopen als aandenken aan De Beemster.<br />

Voor jouw Beemster cadeaus<br />

Maar ook jullie als bewoner van De Beemster zijn natuurlijk van harte welkom bij Bezoekerscentrum<br />

Beemster! Zeker nu de feestdagen voor de deur staan, kunnen we je helpen aan<br />

leuke en mooie Beemster cadeaus.<br />

Zo hebben we Beemster vlaggen in diverse maten, Beemster sokken voor jong & oud, Beemster<br />

schalen gemaakt door Maravillas, boeken over De Beemster of Beemster boxen gevuld<br />

met onze (h)eerlijke streekproducten. Deze boxen kunnen zelfs naar wens gevuld worden.<br />

Dus kom eens langs voor een kijkje! Wij zijn iedere zaterdag geopend van 11.00 tot 15.00<br />

uur. Of eventueel op afspraak als dat beter uitkomt. Onze webshop is gelukkig altijd geopend,<br />

zie www.visitbeemster.nl/shop.<br />

Gastvrouwen & -heren gezocht<br />

Vind jij het leuk om de bezoekers aan De Beemster gastvrij te verwelkomen en op weg te<br />

helpen door werelderfgoed Droogmakerij de Beemster? Als Bezoekerscentrum Beemster<br />

zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste gastheren & -vrouwen! Voor meer informatie of om<br />

je aan te melden, stuur een mail naar mies@visitbeemster.nl.<br />

WWW.VISITBEEMSTER.NL<br />

Koffieconcert met Fado en Bach<br />

in Onder de Linden<br />

Op zondagmorgen 6 november brengt<br />

het “Bailmer Duo” een verassende mix<br />

van Fado en klassieke muziek.<br />

De Portugese Luís Abreu de Lima (piano)<br />

en Pedro Correia da Silva (saxofoon) studeren<br />

beiden aan het Conservatorium van<br />

Amsterdam. Zij delen hun passie en bewondering<br />

voor de Portugese Fado, naast het<br />

moderne en klassieke repertoire. Dit is te<br />

beluisteren tijdens dit bijzondere concert, waar<br />

naast cellosuites van Bach een aantal prachtige<br />

Fado vertolkingen te beluisteren zijn.<br />

De zaal gaat open om 10.30 uur. Entree is<br />

€10,- per persoon. Dit is inclusief een kopje<br />

koffie! Ga voor info en kaartverkoop naar:<br />

www.onderdelindenbeemster.nl<br />

TOT ZIENS IN THEATER ONDER DE LINDEN!<br />

MIDDENWEG 150, MIDDENBEEMSTER<br />

DEEP DOWN ELECTRIC live<br />

Zondagmiddag 13 november Live!<br />

Deep Down Electric speelt Morphine: een<br />

alternatieve band uit de jaren 90, die met een<br />

bezetting van 2-snarige slidebas, baritonsax,<br />

tenorsax en drums zo’n unieke sound produceerde<br />

dat het een genre op zich was.<br />

Met het overlijden van zanger en liedjesschrijver<br />

Mark Sandman in 1999 viel een<br />

belangrijke creatieve kracht weg en dat betekende<br />

het einde voor de band. Liefhebbers<br />

van het eerste uur Victor Jas (bas/zang), Brand<br />

Kruithof (sax) en Anton Leijdekker (drums)<br />

hebben als missie om het repertoire van Morphine<br />

in leven te houden. Niet als imitators<br />

maar met een eigen stem en kleur, brengen ze<br />

deze unieke mix van rock, jazz, punk en blues<br />

met poëtische teksten over het nachtleven,<br />

dromen, haaien, vrouwen en katten. Naast<br />

nummers van Morphine komen er ook andere<br />

covers en eigen materiaal langs in de stijl van<br />

deze eigenzinnige Amerikaanse band.<br />

Zin in weer een lekkere middag live muziek?<br />

Bestel dan snel je kaarten.<br />

Adres Theater Onder de Linden:<br />

Middenweg 150 Middenbeemster<br />

www.onderdelindenbeemster.nl<br />

Aanvang 15.00 uur<br />

toegangsprijs € 9.00<br />

Openingstijden<br />

Iedere zaterdag geopend<br />

van 11.00 tot 15.00 uur<br />

Daarom is onze webshop is altijd open!<br />

www.visitbeemster.nl/shop<br />

Bestellingen kunnen op zaterdag<br />

worden opgehaald of op afspraak.<br />

Bezorgen is ook mogelijk.<br />

Een warme Beemsterdeken<br />

Via Gerda, voorzitter van onze<br />

Stichting ‘Light for Asia’ kwamen wij in<br />

contact met Nancy van ‘Bij Moeders’.<br />

Aanvankelijk was de vraag of onze<br />

donatiebox bij haar op de toonbank<br />

mocht staan, maar Nancy had een<br />

beter idee.<br />

Ze wilde een week Thais koken in het restaurant<br />

en een deel van de opbrengst doneren<br />

voor het project De Schuilplaats. Mijn man<br />

Peter en ik (Tatjana) gingen samen met<br />

Gerda, die in de Middenbeemster woont, bij<br />

Nancy langs om elkaar te leren kennen en te<br />

overleggen wat de mogelijkheden waren.<br />

Zodra we binnenstapten voelden wij ons thuis<br />

en dat werd alleen nog maar sterker zodra<br />

Nancy met ons in gesprek ging.<br />

In de week van 11 tot en met 15 oktober was<br />

het zover. Nancy verkocht de hele week heerlijke<br />

Thaise maaltijden en wij mochten daar<br />

op 14 oktober ook van komen proeven. Wij<br />

ontmoetten daar Gerda en Geert Heikens,<br />

bij jullie allen welbekend. Terwijl wij samen<br />

in gesprek waren kwam er een bekende voor<br />

ons binnen met nog drie gasten. Ze hadden<br />

van de actie gehoord door een bericht van<br />

Geert op de lokale Facebookpagina en wilden<br />

niet alleen Thais eten maar ook van ons horen<br />

over het project ‘de Schuilplaats’. Zo zaten we<br />

Arthur Japin<br />

Op vrijdagavond 11<br />

november ontvangt<br />

Boeken bij Betje Arthur<br />

Japin. Alexander Reeuwijk<br />

zal met hem in gesprek gaan.<br />

Arthur Japin is een Nederlandse schrijver van<br />

romans als ‘Een schitterend gebrek’, waarvoor<br />

hij in 2004 de Libris Literatuur Prijs kreeg.<br />

In 2006 schreef hij met ‘De grote wereld’ het<br />

Boekenweekgeschenk. Zijn verhalen hebben<br />

veelal een autobiografische of historische<br />

kern. Zijn in deze zomer verschenen boek<br />

‘Wat stilte wil’, is een historische roman over<br />

Anna Witsen (1855-1889), een jonge vrouw<br />

in de kringen van de Tachtigers, die graag als<br />

zangeres carrière wil maken, dat ook aandurft,<br />

maar uiteindelijk aanloopt tegen de<br />

mores van haar familie.<br />

Datum 11 november <strong>2022</strong><br />

Gast Arthur Japin<br />

Tijd 20.00-21.30 uur<br />

(inloop vanaf 19.30 uur)<br />

opeens spontaan met zijn achten aan tafel<br />

Thais te eten.<br />

Geert had al in de ‘<strong>Binnendijks</strong>’ over deze<br />

actie geschreven en ook in de kerk in de<br />

Beemster werd ons werk gepromoot door<br />

Marie. Meteen na ons etentje werd de Beemster<br />

Facebook pagina gevuld met een verslag<br />

en gaf Nancy aan in de toekomst weer een<br />

actie te willen doen.<br />

Wij zijn overweldigd door dit alles. Al deze<br />

dingen bij elkaar hebben ons echt het gevoel<br />

gegeven dat wij verwarmd worden door een<br />

Beemsterdeken. Wees maar trots op jullie<br />

gemeenschap, samen staan jullie sterk.<br />

Mede door Nancy van ‘Bij Moeders’, de Beemsterkerk<br />

en een groot aantal Beemsterlingen<br />

zijn er mooie donaties binnengekomen voor<br />

het werk wat wij mogen doen onder de Thaise<br />

meisjes die seksueel misbruikt zijn. Jullie<br />

hebben daarmee een steentje mogen bijdragen<br />

aan een betere toekomst voor hen.<br />

DANK JULLIE WEL!<br />

HARTELIJKE GROET,<br />

PETER & TATJANA<br />

Heeft u vragen, wilt u onze nieuwsbrief<br />

ontvangen of wilt u sponsor worden<br />

neem dan contact met ons op via:<br />

petertatjana.lightforasia@gmail.com<br />

Plaats Cultureel Centrum Onder de<br />

Linden, Middenweg 150, 1462<br />

HL Middenbeemster<br />

Entree 12 euro (incl. koffie/thee met<br />

Betje bonbon). Betalen kan aan<br />

de kassa met pin of contant<br />

Reserveren boekenbijbetje@gmail.com<br />

Een eventueel drankje na afloop bij de bar<br />

is voor eigen rekening. Na afloop is er tijd<br />

om boeken te bekijken en/of te kopen en de<br />

schrijver en Alexander Reeuwijk te spreken.<br />

ZATERDAG 5 NOVEMBER<br />

Open Huis<br />

Purmerendse ScholenGroep<br />

Zaterdag 5 november is op alle<br />

7 scholen van de Purmerendse<br />

ScholenGroep een Open Huis, van 10.00<br />

- 16.00 uur. Iedereen is welkom om<br />

langs te komen en de scholen te leren<br />

kennen.<br />

Meer informatie<br />

Ga naar psg.nl/voor-groep-8 voor meer informatie.<br />

Daar zie je ook de websites van de<br />

scholen waar je de online open dagen kunt<br />

bekijken en hoe je je kind kunt aanmelden voor<br />

een meeloopdag.<br />

Tentoonstelling<br />

Atelier beeldend Breidablick<br />

geopend<br />

Zondag 30 oktober werd<br />

de tentoonstelling onder<br />

belangstelling van een grote<br />

groep familie, vrienden en<br />

bekenden geopend.<br />

De tentoonstelling is deze week nog<br />

te bezoeken in het restaurant van<br />

Ostara op Beidablick.<br />

Volgende week verhuist een<br />

deel van de tentoonstelling naar<br />

´Bij Moeders in de Kosterij`.<br />

LEZERSFOTO<br />

foto 1: Anneke Groen met<br />

een deel van de velen kaarsen<br />

die gebracht worden voor licht<br />

in Oekraine. Caritas vrijwilliger<br />

Anneke Groen heeft in de<br />

Beemster inzamelpunt voor<br />

stichting Caritas Ukraine Holland.<br />

Informatie over hulpgoederentransporten:<br />

www.<br />

caritasukraineholland.nl<br />

Anneke Groen Hobredeweg 12.<br />

Tel na 18.00:0299-681902<br />

Foto 2: Breisters uit<br />

de Beemster/Schermer<br />

maken velen dekens.<br />

Die samen met een lakenpakket<br />

weg gebracht worden.<br />

DANIELLA ERNSTING


6 BINNENDIJKS <strong>43</strong>/<strong>44</strong> 4 november <strong>2022</strong><br />

Vrijwillige Bijdrage <strong>Binnendijks</strong><br />

Velen hebben al positief gereageerd op de oproep in een vorige <strong>Binnendijks</strong> om een vrijwillige<br />

bijdrage over te maken. Wellicht is deze aan uw aandacht ontsnapt. Maak het <strong>Binnendijks</strong> mogelijk<br />

ook volgend jaar door te gaan. Elke financiële bijdrage is welkom. Als u vóór 1 december ten<br />

minste € 15,= overmaakt, doet u mee aan een verloting van tien waardebonnen. Noteer dan wel<br />

uw adres op de overschrijving. NL96INGB0003771883. Tnv Stichting <strong>Binnendijks</strong> te Middenbeemster.<br />

Onder vermelding van bijdrage <strong>2022</strong> (met naam en adresgegevens).<br />

ONZE HARTELIJKE DANK<br />

WEEGBRUG BEEMSTER<br />

Er kan weer gewogen worden<br />

Nadat op 23 september jl. een truck met<br />

oplegger van ruim 80 ton het weegdek<br />

van de weegbrug had laten verzakken<br />

kan er inmiddels weer gewogen<br />

worden op de weegbrug in Beemster.<br />

Dat is te danken aan reparatiewerkzaamheden<br />

door medewerkers van ‘Precia Molen Nederland<br />

B.V.’ en een bestuurslid van de weegbrug.<br />

Zij hebben op donderdag 13 oktober het<br />

weegdek gerepareerd en opnieuw kogels en<br />

messen geplaatst die de verbinding verzorgen<br />

tussen weegdek en onderliggende bascule. Na<br />

het controleren van een gewicht dat op verschillende<br />

plaatsen op het weegdek was gezet<br />

is de weegbrug door Precia Molen in orde<br />

bevonden. De rekening wordt naar de eigenaar<br />

van de truck gestuurd.<br />

De weegbrug kan weer wegen en een correct<br />

gewicht afgeven (na een afspraak met de<br />

‘weger van dienst’ via 06 - 83 89 97 03).<br />

Clubkampioenschappen<br />

tafeltennis<br />

Sommigen hoor ik denken: ”alweer<br />

Clubkampioenschappen dit jaar?”<br />

Jazeker, want de Tafeltennisvereniging<br />

had nog wat in te halen.<br />

Bij binnenkomst hadden sommigen al paniek<br />

in hun ogen… we werden namelijk vriendelijk<br />

welkom geheten door een ‘andere’ barman<br />

!? De spanning werd nog groter want, welke<br />

tegenstanders zouden de zaal betreden,<br />

maak ik nog een kans met dit tenue, heb ik<br />

m’n juiste batje bij me, enz…<br />

Iedereen ging er vol in, de ene met het volste<br />

vertrouwen en de ander al gauw tevreden.<br />

Doordat ieder geprobeerd heeft om het de<br />

winnaars van de A en B-poule zo moeilijk<br />

mogelijk te maken, hadden ze er een flinke<br />

kluif aan om hun titel vast te houden.<br />

Gelukkig vloeide alle spanning weg, toen<br />

Henk met volle overgave de biertjes tapte<br />

en bleef het nog lang gezellig in het MFC de<br />

Boomgaard in de Zuidoostbeemster.<br />

De kampioenen op de foto<br />

A-poule Paul Bruining (links)<br />

B-poule Peter v/d Woude (andere links)<br />

HARRIE<br />

TTVBEEMSTER<br />

OPEN mixdubbeltoernooi<br />

tafeltennis<br />

De Beemster Tafeltennisvereniging houdt een gratis toernooi waarbij er twee<br />

tegen twee wordt gespeeld. Maar dat is niet het enige, want er wordt een<br />

goede speler gekoppeld aan een wat minder getalenteerde speler. Daar komen<br />

bijzonder onverwachte uitslagen van.<br />

Iedereen kan dus meedoen, sportiviteit en gezelligheid staat voorop! De winnaars worden vereeuwigd<br />

op de mixdubbel trofee. Dus kom langs met je opa, buurvrouw, broer, nicht, of moeder<br />

op deze sportieve avond!<br />

Wanneer: donderdag 24 november<br />

Tijd: 20.00 uur<br />

Waar: MFC de boomgaard middenpad 1 Zuidoostbeemster<br />

Zaalschoenen verplicht, materiaal aanwezig. Website: http://ttvbeemster.nl<br />

Uitslag Zonnebloemloterij <strong>2022</strong><br />

Vanaf april tot en met 1 september zijn<br />

we met de zonnebloemloten langs de<br />

deur gegaan en hebben we 2800 loten<br />

kunnen verkopen. Daarnaast hebben<br />

we nog zo’n 270 loten online verkocht.<br />

Als afdeling ontvangen wij € 1,50 per<br />

lot. Zo kunnen we mooie activiteiten,<br />

uitjes e.d. organiseren. Hartelijk dank<br />

aan alle kopers en verkopers!<br />

Op 10 oktober <strong>2022</strong> is de trekking verricht. Op<br />

de volgende lotnummers is een prijs gevallen:<br />

€15.000,- op lotnr. 1071930 (gevallen in<br />

Berkel-Enschot); €7.000,- op lotnr. 0463738;<br />

€2.500,-op lotnr. 0730367.<br />

Mooie andere prijzen op lotnummers:<br />

0257117 – 0526349 – 0673064 – 10<strong>43</strong>258 –<br />

0120689 – 1002272 – 0258875 – 0250091<br />

– 1038193 – 0472150 – 0242207 – 0385713<br />

– 0313821 – 0089893 – 0<strong>44</strong>6975 – 0180207<br />

– 0589153 – 0695959 – 0508761.<br />

Diverse bonnen, uitjes , geldprijs op de eindcijfers:<br />

99600 – 50837 – 89470 – 30540<br />

– 85111 – 82846 – 56601 –<br />

HARRIE, TTVBEEMSTER<br />

Op eindcijfers: 0982 en 5499 (€50,-); 6991<br />

(€25,-); 202 (proefpakket Local Tea t.w.v.<br />

€36,-); 753 – 328 - 167 (€15,-)<br />

Uiteraard kunt u dit ook nakijken op www.zonnebloem.nl/loterij.<br />

U moet dus zelf uw loten<br />

nakijken, het zou jammer zijn als het in een laatje<br />

blijft liggen. En heeft u geen prijs, u steunt in<br />

ieder geval ons werk. We hopen dat we volgend<br />

jaar weer een beroep op u mogen doen.<br />

Zonnebloem Beemster heeft meegedaan aan<br />

de Aktie van de Rabobank RABOClubSupport<br />

met een heel mooi resultaat namelijk<br />

€820,85. Daar gaan we iets extra’s mee doen.<br />

Hartelijk dank voor uw stem en steun.<br />

Zonnebloem Beemster heeft een eigen website,<br />

ook daar kunt u de uitslag van de nationale<br />

Zonnebloemloterij <strong>2022</strong> nakijken. U<br />

kunt er ons programma vinden en over wat is<br />

geweest: www.zonnebloem.nl/de-beemster.<br />

HARTELIJKE GROET VAN<br />

ZONNEBLOEM BEEMSTER<br />

Fay lovsky met foute liedjes<br />

naar grote kerk in de rijp<br />

Op 19 november komt Fay Lovsky<br />

naar De Rijp met haar programma<br />

“Bedenkelijke liedjes”. Organisator<br />

Cartouche vond het, in deze tijd, een<br />

mooi onderwerp voor een voorstelling.<br />

Even dwars.<br />

We horen steeds vaker over cartoonisten, of<br />

cabaretiers die dingen maken die echt niet<br />

meer mogen. Straks wordt ook bepaalde<br />

muziek verboden….. Op verschillende<br />

plekken in de wereld is het al zover. Maar in<br />

het westen? Er zijn radiostations waar Frank<br />

Zappa niet mag, want dat zou pervers zijn, of<br />

Ray Charles en Betty Carter, want die zingen<br />

over date-rape.<br />

Fay Lovsky houdt tijdens de voorstelling een<br />

aantal liedjes tegen het licht, oud, en nieuw,<br />

en ook van eigen hand. En ja, afhankelijk van<br />

hoe je ernaar kijkt zijn ze helemaal fout. Want,<br />

help, met elk liedje is wel wat mis.<br />

Fay komt solo - met gitaar en theremin en een<br />

robot waar ze zichzelf in vorige incarnaties in<br />

geprogrammeerd heeft zodat ze af en toe een<br />

extra stemmetje kan laten medeklinken, of de<br />

handen vrij heeft om een zaag te hanteren….<br />

Een vermakelijke voorstelling met deze bijzondere<br />

zangeres, die iedereen met een<br />

ongemakkelijk gevoel naar huis laat gaan!<br />

De voorstelling begint op 19 november om<br />

20.30 uur. Kaarten kosten €16,00. In de voorverkoop<br />

zijn deze verkrijgbaar bij DA-drogist<br />

Rijkes (alleen contant betalen) en via de website<br />

cartouche-graftderijp.nl (betalen met iDeal).<br />

Informatierubriek<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, 1462 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, 1461 BW Beemster, tel. 0299-<br />

427661, e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.<br />

buurthuiszuidoostbeemster.nl, facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Carla Bleesing uitvaartbegeleiding verzorgt en begeleidt uitvaarten<br />

op de haar zo kenmerkende wijze: persoonlijk, warm en liefdevol.<br />

Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij overlijden of voor<br />

een uitvaartwensengesprek met 06 1933 6162.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenarts Purmerend, moderne zorg voor uw huisdier. Consulten<br />

en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00. 24 uur per dag<br />

voor spoedeisende zaken bereikbaar. Kleine huisdieren: Kraggeveenstraat<br />

5 Purmerend en voor Paarden: Middenweg 82 Middenbeemster.<br />

www.dierenartspurmerend.nl.<br />

Droomkracht Lifecoaching: oude patronen doorbreken, energieker<br />

leven, gelukkiger leven, wezenlijke verandering, Polderweg 3 Purmerend.<br />

info@thirza.nu, www.thirza.nu, 06.58878588<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, 1462 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, 1462 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Geldzorgen? - Samen lukt ‘t! SchuldHulpMaatje helpt met deskundige<br />

vrijwilligers. Er zijn geen kosten aan verbonden. Contact: 06 12<strong>44</strong>4674<br />

www.shmpurmerend.nl<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, 1462 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

Vrouwen van Nu<br />

Uitslag 19 oktober<br />

1. Corrie Glas 5405<br />

2. Nelly Ruygh 5001<br />

3. Tiny v.’t Hof 4940<br />

4. Joke Akkerman 4916<br />

5. Ria Oostwouder 4891<br />

6. Janna Doets 4887<br />

Poedelprijs Iet Jantjes 3786<br />

Uitslag 26 oktober<br />

1. Sijtje Kamp 4926<br />

2. Gerie Metselaar 4895<br />

3. Janna Doets 4876<br />

4. Elly Bakker 4876<br />

5. Bep v.d. Berg 4842<br />

6. Joke Akkerman 4836<br />

Poedelprijs Annie Klaver 3809<br />

Middelwijck:<br />

21 oktober<br />

1. Joop Mulder 5415<br />

2. Corrie Glas 5407<br />

3. Vera Bijvoet 5181<br />

laagste was Rie Kluft 3921<br />

28 oktober<br />

1. Ria Duijn 5413<br />

2. Jan v.d. Oord 5396<br />

3. Gerard v.d. Nes 5128<br />

laagste was Tiny Bakker 2938<br />

OVERIGE ARTIKELEN<br />

STAAN OOK OP<br />

WWW.BINNENDIJKS.NU<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, 1462 ZG Middenbeemster,<br />

telefoon: 0299 621826, e-mail: info@visitbeemster.nl<br />

www.visitbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, 1<strong>44</strong>1<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, 1461 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, 1<strong>44</strong>0 AD Purmerend.<br />

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.<br />

0616116203, email: hle.appelo@ziggo.nl<br />

Praktijk voor orthomoleculaire en epigenetische therapie<br />

Middenbeemster tel: 0299 690712<br />

Podologie Beemster en medisch pedicure praktijk Stina.<br />

Podologie Beemster: H.M. van Randwijklaan 18. Medisch pedicure<br />

praktijk: Zwaansvliet 19. Telefoonnummer: 06407<strong>43</strong>7<strong>43</strong><br />

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 49 69 59<br />

Tromp Garantiemakelaars, Middenweg 152, 1462 HL Middenbeemster,<br />

tel. 0299-683769, e-mail tromp@garantiemakelaars.nl.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 452 555.<br />

U kunt ook mailen naar; loketwmo@purmerend.nl.<br />

WonenPlus (RSWP) Beemster WonenPlus biedt praktische diensten<br />

en persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken,<br />

mensen met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en<br />

vrijwilligers. Kometenstraat 6B, 14<strong>43</strong> BA Purmerend. Bereikbaar van<br />

maandag t/m vrijdag 0299-426364.<br />

Zangvereniging Harmonie repeteert elke dinsdagavond van 20.00<br />

tot 22.00 uur in de Beemster Keyser/foyer. Zingen is gezond! Interesse?<br />

Bel met Carla Bleesing 06-37479301 of Anneke Goede 06-<strong>43</strong>461839.<br />

Kijk voor meer informatie op www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zang studio Daphne Beemster! mail: daphne.zing@gmail.com,<br />

tel:0629182001, www.zangstudiodaphne.com Laat je stem horen!<br />

Woensdag 26 oktober<br />

verzorgde Kees Schilder<br />

een opera-lezing voor ons.<br />

Daar vertelde hij, dat hij<br />

in zijn jonge jaren op vakantie aan het<br />

Gardameer attent werd gemaakt op de<br />

Opera in Verona.<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

Daar in zong toen de jonge Luciano Pavarotti en<br />

hij was overdonderd en kocht zijn eerste LP. Kees<br />

Schilder laat van diverse operasterren muziek<br />

horen en vertelt daar leuke anekdotes over. Aanwezigen<br />

kregen een boekje met foto’s en teksten<br />

zodat de operasterren zichtbaar voor ons waren.<br />

Schilder heeft voor Christina Deutekom een<br />

boekje gemaakt voor bij een van haar CD’s. Ook<br />

weten wij nu wat cadens is in een Opera. Het was<br />

een leerzame en verzorgde avond door iemand<br />

die vol passie over Opera kan vertellen.<br />

Gin-Tonic Yoga<br />

Op vrijdagavond 18 november organiseert<br />

BUURTHUIS ZUIDOOSTBEEMSTER samen<br />

met Lonneke van Dance With Pleasure een<br />

uitdagende en vernieuwende Yoga les,<br />

GIN-TONIC YOGA.<br />

De les begint om 20.00 uur met een prosecco en halverwege<br />

de les wordt een originele GIN-TONIC geserveerd<br />

en als afsluiting een echte Gin-tonic cocktail.<br />

Deze drankjes zijn onderdeel van de oefeningen.<br />

Kosten € 30,- inclusief de drankjes.<br />

Opgave via de ticketshop van de buurthuiswebsite<br />

www.buurthuiszuidoostbeemster.<br />

nl/tickets<br />

Locatie Middenpad 2 – 1461 BW Zuidoostbeemster<br />

Sonnet<br />

ÉÉN IS ER NOG MAAR OVER VAN DE VELE<br />

al was die toen al enig in zijn soort,<br />

de korenmolen van granen en meel en,<br />

een molen die tot ons erfgoed behoort.<br />

Molen van Bijman noemden we die vroeger.<br />

Jaren lang kwam ik er langs op de fiets.<br />

Zie nog de balen die zijn schouders droegen.<br />

Was het een monument? Ik wist het niet.<br />

Oorlogen hebben de molen omgeven.<br />

Stoer als een held hield hij stand langs de sloot,<br />

dreigend de wieken als wapens geheven.<br />

Aan hongerigen gaf hij meel voor brood.<br />

En – in zijn wiekslagen hoor ik soms even<br />

de zingende nachtegaal, noot voor noot.<br />

Beemster morgen.<br />

Lezersfoto: Rita Knook<br />

Jan Duin<br />

Colofon<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Uiterlijk voor vrijdag 12:00 uur.<br />

ADVERTENTIES<br />

Peter Leek. 0299 - 690233 of 06 - 830 850 81<br />

e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens & Carolien van den Berg, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst 14 - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

www.Rodimedia.nl/contact/bezorgklacht<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL<strong>44</strong>RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - 1<strong>44</strong>6 WR Purmerend.<br />

OPLAGE: 5000 exemplaren<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 313 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Beemster Kerkdiensten<br />

ZONDAG 6 NOVEMBER <strong>2022</strong><br />

DOOPSGEZINDE VERMANING<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER<br />

10.00 uur “Keyserkerk” Feestelijke zangdienst met<br />

voorganger Ds. Nico Schroevers, projectkoor Beemster<br />

o.l.v. Margreet Drijver, Femke Leek, solozang<br />

JOANNES DE DOPER. KOETSHUIS<br />

10.00 uur viering met voorganger Mariusz Momot,<br />

samenzang<br />

ZONDAG 13 NOVEMBER <strong>2022</strong><br />

DOOPSGEZINDE VERMANING<br />

09.45 uur Gedachtenisdienst met Zr. Corrie Laros,<br />

orgel D. Schuijtemaker<br />

PROTESTANTE GEMEENTE BEEMSTER<br />

10.00 uur “Keyserkerk” Dienst in het teken van Oorlog<br />

en Vrede Gedachtenis met voorganger Ds. Nico<br />

Schroevers, Floor Wittink, saxofoon, Marina Grigorowitsch,<br />

piano, solozang Femke Leek<br />

RK JOANNES DE DOPER, KOETSHUIS<br />

10.00 uur viering met voorganger Marcelo S. Rocha<br />

NICOLAASKERK:<br />

ZATERDAG 05 NOVEMBER<br />

12.00 uur Familieviering, voorganger Pastoor Marcelo<br />

Salão Rocha<br />

ZONDAG 06 NOVEMBER<br />

10.00 uur Eucharistieviering, voorganger Pastoor<br />

Marcelo Salão Rocha mmv. een tweetal cantors<br />

ZATERDAG 12 NOVEMBER<br />

12.00 uur Familieviering, voorganger Kapelaan<br />

Mariusz Momot<br />

ZONDAG 13 NOVEMBER<br />

10.00 uur Eucharistieviering, voorganger Padre Luis<br />

Weel mmv. het Pauluskoor


Nu ook COVID ZELFTESTEN<br />

in 5-stuks verpakking<br />

Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

Drogisterij Jonker Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, 1462 ME Middenbeemster Telefoon (0299) 68 17 25<br />

dag & nacht bereikbaar: 0299 - 68 39 45<br />

Bel bij een overlijden of voor een kosteloze voorbespreking<br />

pakket budget<br />

crematie dekker<br />

pakketprijs €1.995,-<br />

pakket all-in<br />

crematie dekker<br />

pakketprijs €3995,-<br />

www.uitvaartpurmerend.nl<br />

pakket crematorium<br />

purmerend<br />

pakketprijs €5200,-<br />

een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn<br />

kijk eens op www.binnendijks.nu<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - 1462 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 68<strong>43</strong>46 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon zaterdag 06- 4548 74 39.<br />

Overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Bijna jarig? Vraag<br />

geen kado maar<br />

een donatie.<br />

Kijk op kadoneren.nl<br />

Al ruim 80 jaar leveren wij drukwerk in de<br />

regio. Daar zijn wij trots op. Waarom? Wij houden<br />

van papier en inkt. Maar vooral trots omdat wij<br />

uw vertrouwen kregen. Een productcatalogus,<br />

jubileumboek, verpakkingen én de <strong>Binnendijks</strong>.<br />

Nog altijd zeggen wij dan vol trots:<br />

“Hé, die hebben wij gedrukt!”<br />

Trots!<br />

Op uw drukwerk.<br />

Netwerk 126 | 1<strong>44</strong>6 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!