15.11.2022 Views

Vorsten editie 14 - 2022 - Inkijkexemplaar

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VORSTEN 14 2022

AL SINDS 1973 DÉ ‘HOFLEVERANCIER’

ONTSPANNEN

& VERBONDEN

ONZE KONINKLIJKE

FAMILIE

IN THE PICTURE

50

Op weg naar

JAAR

VORSTEN

WE WAREN AL VAAK

IN GRIEKENLAND

GA MEE TERUG

NAAR:

1956, 1961,

1997

MEE OP

STAATSBEZOEK

EEN KIJKJE

ACHTER DE

SCHERMEN

LIEFDE OP HET

EERSTE GEZICHT

HET VERHAAL VAN

BOUDEWIJN FABIOLA

HET MOEILIJKE

BESLUIT VAN

KONINGIN MARGRETHE

MONARCHIE

VAN DE

TOEKOMST


12 24

80

32

48

12

58

FOTO’S ANP, GETTYIMAGES, NATIONAL PORTRAIT GALLERY/TERENCE DONOVAN ARCHIVE


NR. 14 - 2022inhoud

72

WIE DEED WAT?

12 Koningspaar op staatsbezoek in Griekenland

Aandacht voor mensenrechten

24 De Deense titelcarrousel

Welke veranderingen voerde Margrethe door?

38 Fotosessie in Amsterdam

Amalia, Alexia en Ariane weer even samen

ACHTER DE PALEISDEUREN

22 Op weg naar 50 jaar Vorsten

De warme band met Griekenland

32 Boudewijn en Fabiola

Getrouwd in 1960 én in 1990

48 Mode: kleur bekennen in zwart

Niet alleen in tijden van rouw, ook naar een gala

ELKE VORSTEN

6 Hofnieuws

30 Willems en Máxima’s wereld

44 Paul Rem over het dienblad voor het

echtpaar Booy

54 Doen: tips voor leuke uitjes

57 Exclusief: aanbiedingen voor abonnees

58 Martijn Akkerman over de diepere

betekenis van parels

64 Oranjenieuws

72 Royal Catwalk: modenieuws van

de hoven

76 Wim Dehandschutter: Filip en

Mathilde op bezoek in Duitsland

86 Reinildis van Ditzhuyzen over

moeilijke momenten

LEZERSSERVICE

47 Aanbieding: 7x Vorsten en het

Vorsten Jaarboek 2022 voor slechts € 41,95

78 Colofon en service

89 Puzzel & win het boek Dwars door

de Lage Landen

66 Amalia van Solms

Een vrouw met ambitie

80 Het verhaal van de andere prins William

Het eigenzinnige leven van William van Gloucester

72

Bij dit artikel vindt u een

video, podcast of extra foto’s

als u Vorsten digitaal leest.

5


12


NOG STEEDS VERLIEFD OP

GRIEKENLAND

Al tien jaar lang is Griekenland

de plek waar het koninklijk

gezin vakantie viert, maar

soms wordt er ook gewerkt:

koning Willem-Alexander en

koningin Máxima gaan er

begin november op staats-

bezoek en leren deze

vertrouwde plek nóg beter

kennen, aldus de koning:

‘Athene voelt als thuiskomen.’

TEKST KARLIJN HOFTIJZER

13


Lever maar

weer in!

Door vier van haar kleinkinderen hun titel van prins(es) af te nemen,

dacht koningin Margrethe schoon schip te maken binnen het

Koninklijk Huis. Maar wat zij zag als een verlossing van plichten en

lasten, landde niet zo lekker bij de personen in kwestie.

TEKST KARLIJN HOFTIJZER

24


25


Feit of fict ie?

&Het sprookje van

Boudewijn

Fabiola

De Belgische koning Boudewijn trouwt

met een vrouw die hij tot aan de verloving

— zo wil de overlevering — maar twee

keer heeft ontmoet. Klopt dit bijzondere

liefdesverhaal?

TEKST WIM DEHANDSCHUTTER

32


velles vid quist, simagnati

ulparib uscidel luptur

luptur abo. Oluptat.

Di doluptat

33


BETTER

together

TEKST KARLIJN HOFTIJZER

‘Die hebben jullie nog niet gehad de laatste tijd’, grapt

koning Willem-Alexander als de fotografen in de Nieuwe

Kerk in Amsterdam vragen of het koningspaar even

samen wil poseren, zonder kinderen. Hij verwijst daarmee

naar het staatsbezoek aan Griekenland - en kort

daarvoor aan Zweden – waarbij de fotografen veelvuldig

de kans hebben gehad het echtpaar op de foto te

zetten. De fotosessie volgt slechts twee dagen na

terugkeer uit Griekenland. Qua mediaspreiding niet

ideaal, maar dat was bij het plannen van deze fotosessie

ook niet leidend. Wat dat wel was, is de voorwaarde van

de koning: het gezin moet compleet zijn. Jarenlang

wisten we het vaste recept: een fotosessie bij aanvang

van de koninklijke wintersportvakantie in Lech en eentje

op de laatste schooldag voor de zomervakantie. De deal:

in ruil voor deze momenten gunt de Nederlandse media

het gezin privacy tijdens de rest van het jaar. Met

uitvliegende dochters is samenzijn op de geijkte

momenten niet meer vanzelfsprekend. Het resultaat is

een fotosessie in de herfst, op een bijzondere locatie: de

Nieuwe Kerk, waar de tentoonstelling ‘De Eeuw van

Juliana’ te zien is.

38


39


KLEUR

BEKENNEN IN

ZWART

Of het nu een begrafenis, rockconcert of feestje

is: zwart voelt zich overal thuis. Geen wonder dus

dat royals regelmatig in deze kleur verschijnen.

TEKST JOSINE DROOGENDIJK

48


Alles was prachtig

aan de jurk die

prinses Diana droeg

bij de première van

de film Dangerous

Liaisons in 1989: het

gitzwarte fluweel, de

handschoenen en de

hoekige halslijn.

49


De

diepe

betekenis

van

parels

Een parel is een wonder van de

natuur. Ontstaan zonder toedoen

van de mens is de parel zeldzaam en

dus kostbaar. Sinds het einde van de

19de eeuw worden parels ook

gekweekt, waardoor ze voor meer

mensen bereikbaar zijn.

Toch blijven parels ook geliefd bij

koninginnen en prinsessen.

58


De parel oorbellen en

het collier van drie

rijen aflopende parels

vormden vrijwel altijd

een vast onderdeel

van de Queens

‘Koninklijke Uniform’.

59


De andere prins

William

H et eigenzinnige leven

van prins William van Gloucester

80


‘Het is onmogelijk om jezelf te zijn als je een Engelse prins

bent’, zei prins William van Gloucester in een interview in

1972. De avontuurlijke neef van koningin Elizabeth worstelde

jarenlang om zijn ware ik en zijn koninklijke rol met elkaar te

verenigen. En net toen hij daarin zijn draai leek te vinden,

besliste het lot anders. TEKST TROND NORÉN ISAKSEN

81

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!