15.11.2022 Views

MiddelPunt 23 / 2022

Een uitgave van MiddelPunt Media https://middel.media/ Verschijningsfrequentie: MiddelPunt verschijnt 2-wekelijks Verschijningsgebied: MiddelPunt verschijnt GRATIS Huis aan Huis in Midden-Friesland: Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Broek, Dearsum, De Veenhoop, Eagum, Friens, Gersloot, Goëngahuizen, Goingarijp, Grou, Haskerdijken, Idaerd, Jirnsum, Luinjeberd, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Poppenwier, Raerd, Reduzum, Swichum, Snikzwaag, Sibrandabuorren, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tjalleberd, Warstiens, Warten, Wergea, Wirdum en Wytgaard. Acquisitie-verspreiding-administratie: MiddelPunt Media, 06-5128 3273 akke@middel.media Redactie-DTP-webbeheer: MiddelPunt Media 0566-202020 redactie@middel.media. Adresgegevens: MiddelPunt Media It Patroan 5, 8491 PK Akkrum 0566 202020 www.middel.media Kvk 01144219 BTW NL8203.63.133.B01 Aanleverdatum MiddelPunt 24 2022: uiterlijk 23 november naar redactie@middel.media Kijk voor de aanleverspecificaties op www.middel.media Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd, gekopieerd of op andere wijze worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. MiddelPunt is verkrijgbaar bij de volgende adressen: Akkrum: Bibliotheek, Poiesz Aldeboarn: Centerrr Grou: Beaken, Jumbo, HEMA Jirnsum: De 2 Gemeenten Reduzum: Slagerij Sixma Terherne: Supermarkt Feijen Wergea: Supermarkt Wergea Wergea: Slagerij Harmke Anema Wytgaard: Dorpswinkel Deelstra En bij diverse Horecagelegenheden Drukwerk: Drukkerij van der Eems Heerenveen Geen MiddelPunt of folders ontvangen? Mail naar akke@middel.media of stuur een whatsapp naar 06-51283273

Een uitgave van MiddelPunt Media
https://middel.media/

Verschijningsfrequentie:
MiddelPunt verschijnt 2-wekelijks

Verschijningsgebied:
MiddelPunt verschijnt GRATIS Huis aan
Huis in Midden-Friesland:
Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Broek, Dearsum, De Veenhoop, Eagum, Friens, Gersloot, Goëngahuizen, Goingarijp, Grou, Haskerdijken, Idaerd, Jirnsum, Luinjeberd, Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Poppenwier, Raerd, Reduzum, Swichum, Snikzwaag, Sibrandabuorren, Terherne, Terkaple, Tersoal, Tjalleberd, Warstiens, Warten, Wergea, Wirdum en Wytgaard.

Acquisitie-verspreiding-administratie:
MiddelPunt Media,
06-5128 3273
akke@middel.media

Redactie-DTP-webbeheer:
MiddelPunt Media
0566-202020
redactie@middel.media.

Adresgegevens:
MiddelPunt Media
It Patroan 5, 8491 PK Akkrum
0566 202020
www.middel.media
Kvk 01144219
BTW NL8203.63.133.B01

Aanleverdatum MiddelPunt 24 2022:
uiterlijk 23 november naar
redactie@middel.media
Kijk voor de aanleverspecificaties op www.middel.media

Niets uit deze uitgave mag worden gepubliceerd, gekopieerd of op andere wijze worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

MiddelPunt is verkrijgbaar bij de volgende adressen:
Akkrum: Bibliotheek, Poiesz
Aldeboarn: Centerrr
Grou: Beaken, Jumbo, HEMA
Jirnsum: De 2 Gemeenten
Reduzum: Slagerij Sixma
Terherne: Supermarkt Feijen
Wergea: Supermarkt Wergea
Wergea: Slagerij Harmke Anema
Wytgaard: Dorpswinkel Deelstra
En bij diverse Horecagelegenheden

Drukwerk:
Drukkerij van der Eems Heerenveen

Geen MiddelPunt of folders ontvangen?
Mail naar akke@middel.media of stuur
een whatsapp naar 06-51283273

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MEDIA

Huis aan Huis verspreid in het midden van Friesland in een oplage van 12.000 exemplaren

November 2022 | 14e jaargang | nr.23

Bakkerij Marten Boonstra Nederlands

Kampioen Banketbakken

AKKRUM/GROU - Het team van Echte Bakker Marten Boonstra uit

Akkrum en Grou heeft de titel Nederlands Kampioen Banketbakken

2022-2023 veroverd. Tijdens de Bakkersvakwedstrijden die gehouden

werden op 9 november behaalde het team maar liefst twee 1e prijzen,

twee 2e prijzen en vijf 3e prijzen. Deze geweldige resultaten leverden

de bakkerij uit Akkrum en Grou de Nederlandse kampioenstitel op.

Afhalen van medicijnen van

apotheek Mienskip Akkrum

tijdens de brugstremming in

Terherne

TERHERNE - Van 17 november tot 19 december 2022 is de

Nieuwe Zandslootbrug gesloten voor alle autoverkeer. Rechtstreeks

autoverkeer naar en vanuit Akkrum is in die weken niet mogelijk.

Er bereiken ons geluiden dat mensen in Terherne zich zorgen maken

hoe ze in die periode hun medicijnen van Serviceapotheek Mienskip in

Akkrum moeten krijgen of afhalen. Die zorgen zijn niet nodig.

In Terherne is een afhaalservice

voor medicijnen, die ook tijdens

de brugstremming gewoon haar

werk blijft doen. Saskia Woudstra,

Buorren 128, telefoonnummer

0566 689 653, is het afhaalpunt

voor medicijnen in Terherne.

vrijdag tussen 17.00 en 17.30 uur

afgehaald worden op

Buorren 128.

De kosten zijn € 0,50 per

medicijn, met een maximum

van € 1,00 per keer.

Mensen die hun medicijnen altijd

al afhaalden bij Saskia kunnen dit

gewoon blijven doen.

www.middel.media

‘Ontzettend trots ben ik op de

behaalde resultaten van ons team.

Onze bakkers zetten zich iedere

dag weer in om voor de klanten de

lekkerste producten te maken.

Onze bakkers zijn ontzettend

gedreven en niet snel tevreden. En

dan is het geweldig dat de vakjury

van mening is dat onze inzending

van banket de beste van

Nederland is', aldus bakker en

eigenaar Marten Boonstra.

De landelijke bakkersvakwedstrijden

vinden ieder jaar

plaats in het najaar. Bakkers

kunnen meedoen in verschillende

productcategorieën en daarin

prijzen verdienen. Wie overall het

beste resultaat neerzet wordt

Nederlands Kampioen. De

Twijnstra Administraties

degelijk, nuchter & betrokken

0566-620766 | www.twijnstra.com

Nederlandse kampioenstitel is

niet de eerste prijs die Echte

Bakker Marten Boonstra uit

Akkrum en Grou dit jaar heeft

gewonnen: in oktober kreeg de

Amandelstaaf een 5-sterren

beoordeling en de huisgemaakte

bonbons werden met Goud

bekroond. Tenslotte heeft

banketbakker Antje in september

de Talentenprijs Gouden Gard

gewonnen voor aanstormend

talent. Al met al ontzettend goede

prestaties door dit enthousiaste

team van bakkers.

De prijswinnende producten zijn

te proeven in de winkels van Echte

Bakker Marten Boonstra in

Akkrum en Grou.

(online) boekhouden

aangifte

jaarrekening

tussentijdse cijfers

Mensen die eerder hun medicijnen

zelf afhaalden in Akkrum maar nu

gebruik willen maken van het

Terhernster afhaalpunt, moeten

dit aangeven bij Serviceapotheek

Mienskip. Deze regelt het vervoer

naar Saskia. Deze medicijnen

kunnen dan op dinsdag en op

TEO WELLES

Kijk voor occasions op www.teowelles.nl

Akkrum

www.hubo.nl/akkrum

t. 0566-651328 m. 06-55363926

Hubo Akkrum

meet, maakt en monteert

het graag voor je.


Achterbergh Klokkenmaker

www.achterberghklokkenmaker.nl

achterbergh@planet.nl

Telefoon 0566 650930

It Swee 8 Nes

Halen en brengen van uw klok.

M. De Groot Service

Satellietontvangers

Audio en Video

Huishoudelijke apparatuur

De Peppel 12 - 9245 JB Nij Beets

Telefoon/Fax. 0512 46 11 08

E-mail: mdegroot-service@hetnet.nl

Autoherstel Mid-Friesland

Schadeherstel Restauratie

Bordego 3 8495 NS Aldeboarn tel 0566 631721 fax 0566 632243

rinzema_ahmf@hotmail.com www.autoherstelmidfriesland.nl

verkoop, reparatie & onderhoud van computers

Tevens voor het aanleggen en onderhoud van netwerk

Boarnsterdyk 57, Akkrum

T. 0566-652761 | M. 06-47148693

Thuiszorg Het Friese

Land staat dag en

nacht voor u klaar!

0900-8864

24 uur per dag bereikbaar of mail naar info@thfl.nl

Lees het laatste nieuws op

www.middel.media

www.thfl.nl

Tel 0566 651479

24 - uurs service, onderhoud

zonne - energie

electro, gas, water, C.V., sanitair

It Vegelinskampke 7d 8491 PD Akkrum

Mob. 06 55 39 43 54 www.deboerakkrum.nl

06-23512528 | Aldeboarn

www.janvanderwoude.nl

2 | MiddelPunt


Thema van “de Slach troch

Akkrum” is “duurzaam”

AKKRUM - Het is weer zover, we zijn begonnen met de voorbereidingen

voor de nieuwe kunstwandelroute “de Slach troch Akkrum” (editie 2023-

2024). Deze keer doen we dat in samenwerking met de energiecoöperatie

“Duurzaam Akkrum en Nes” (DAN) en het thema voor deze keer is dan ook

“duurzaam”. Een actueel onderwerp.

Column

Wandelen in de regio

Tekst en foto’s: Berber van Oyen-Peenstra

Grou (6 km)

Tot nu had ik nog geen route in of om Grou gewandeld voor deze

column. Natuurlijk heb ik vaak gekeken wat geschikt zou zijn. Het

liefst combineer ik een wandeling door bewoond gebied met

landelijke weggetjes of een natuurgebied. In Grou is dat door het

omringende water nog knap lastig. Ik bedacht uiteindelijk een

wandeling die begint aan de rand van het dorp en vervolgens door

‘zo groen mogelijk’ Grou slingert.

Waar gaat het met de aarde naar

toe? Het lijkt erop dat er grenzen

bereikt of zelfs overschreden zijn.

Dagelijks wordt de wereld

geconfronteerd met de

natuurwetten die overtreden zijn en

die zich tegen de mensheid keren.

Ook in Nederland en Fryslân

merken we de negatieve gevolgen.

We worden ons steeds bewuster

van het feit dat het niet langer moet

gaan om economische belangen,

maar dat ecologische wetten,

wetten die de natuur stelt, gevolgd

zullen moeten worden.

Duurzaam is daarin een

belangrijk begrip.

Duurzaam, wat is dat dan?

Is dat iets dat de overheid moet

doen of het bedrijfsleven of …… of

kunnen we (ik dus) daar zelf juist

heel veel in betekenen. En wat is

dan dat duurzaam voor mij of voor

ons? Hoe ziet dat eruit? Is dat dat

kledingstuk dat afgedragen is en

misschien zelfs versteld, is dat de

kringloopwinkel, is dat die groene

weide waar we langs fietsen? Of is

die juist te groen en is meer kleur

juist duurzaam? Is duurzaam die

biologische groente die je eet, of

misschien die windmolen die daar

op het IJsselmeer staat te draaien,

of is duurzaam het zonder licht

genieten van de duisternis? Is een

elektrische auto duurzaam, en een

deelauto dan?

Is Fryslân duurzaam en Akkrum

misschien? Is geluk duurzaam….

Je kunt er boeken over vol schrijven

of je kunt er uiting aan geven met

kwast, potlood, fototoestel of

anderszins en dat heet dan kunst.

Iets dat je doet denken aan een

duurzame wereld en daar gaat het

deze kunstroute om.

Wij nodigen iedereen uit die

schildert, tekent, fotografeert of

een andere vorm van beeldende

kunst beoefent om deel te nemen

aan de invulling van onze inmiddels

traditionele Akkrumer keunstkuier.

Je kunt je opgeven voor deelname

bij Bert Wedman (wedmansmink@

kpnmail.nl).

Doe dat liefst zo snel mogelijk,

maar uiterlijk 15 januari 2023.

Let wel, dit betreft alleen het

opgeven als deelnemer. Het

inzenden van een foto van jouw

kunstwerk komt pas later. Daarover

krijg je na half januari bericht.

Het gaat dan om het inzenden van

één kunstwerk.

Een deskundige beoordelingscommissie

zal een keuze maken

welke kunstwerken in aanmerking

komen voor plaatsing in de route.

Laat je daardoor echter niet

afschrikken. De meesten van ons

zijn amateurs en het gaat om het

plezier dat je beleeft aan je hobby.

Als dat tot uiting komt in je werk en

het voldoet aan het thema, dan ben

je al een heel eind.

Kinderen zijn ook van harte welkom

om een tekening of iets dergelijks in

te sturen. Wie weet komt je

kunstwerk in het dorp op een groot

doek te hangen zodat iedereen het

kan zien!

Duurzaam aan “de Slach” dus en

maak er wat moois van!

De werkgroep

“de Slach troch Akkrum”

Ik parkeerde de auto bij het station / Bartele’s Diner. Vanaf daar

loopt een paadje parallel aan het spoor. Je komt uit bij de spoorbrug

over het PM Kanaal. Je loopt om het voetbalveld heen en achter de

tennisbaan langs. Iets verderop in de route kom je door het

Wilhelminapark, met onder anderen een hertenkamp. Ik kwam hier

als kind regelmatig, omdat mijn beide pakes en beppes in Grou

woonden. Vlak na het park passeer je het zandstenen borstbeeld uit

1904 van schrijver Eeltje Halbertsma.

Wandeltips welkom!.

Heb je een tip voor een wandeling in midden-Fryslân?

Mail die dan naar info@berbercommunicatie.nl en

wie weet zie je ‘m terug als column!

Berber woont met man en twee kinderen in Nes.

Vanuit BERBER communicatie adviseert en ondersteunt

ze voornamelijk organisaties die actief zijn

in de wereld van cultuur, literatuur, taal en onderwijs.

MiddelPunt | 3


zaterdag 19 november

OPEN DAG

JA!

zij met hij ♥ zij met zij ♥ hij met hij ♥ zij aan zij

geen tenzij ♥ Trouw!.........met mij erbij

Regelmatig krijgen wij het verzoek voor een rondleiding op ons

dierenpension. We nodigen jullie van harte uit om een kijkje te

komen nemen.

Op zaterdag 19 november starten we om 10:30 uur met een

demonstratie van de honden van defensie en daarna

starten we met rondleidingen in ons pension.

Rond 15:00 uur sluiten we de open dag af.

I.v.m. overprikkeling van de aanwezige dieren,

vragen wij u om uw eigen dier(en) thuis te laten.

aan de waterkant, in het buitenland

of op het strand van Ameland

Hans Bijker, Trouwambtenaar

06 - 20 40 21 46

Greate Mar 2, 9005 XJ Wergea, tel. 058 - 289 54 58

info@dierenpensionvasco.nl www.dierenpensionvasco.nl

Keurslager Spijkerman

houdt het betaalbaar


Bij inlevering van deze bon

Worstpakket

Keuze uit Friese droge

worst, leverworst en

grillworst

2 stuks voor 6 00

Geldig van 16 t/m 26 november 2022.


Bij inlevering van deze bon

2x 500 gram

Gehakt

naar keuze

samen 9 95

Geldig van 16 t/m 26 november 2022.


Bij inlevering van deze bon

2 Rookworsten

5 00

Geldig van 16 t/m 26 november 2022.

Spijkerman, keurslager

Kleef 9, Akkrum

Tel. 0566 - 651353

www.slagerijspijkerman.nl

4 | MiddelPunt


Bedrijfsbezoek Jachtwerf De Groot

– Pikmeerkruisers Grou

Zaterdagavond 5 november bezocht een groepje leden van het Grouster

Ontmoetings Kafée (afgekort ’t GOK) de Grouster jachtwerf B. de Groot.

De heren kwamen lopend of op de fiets, en werden ontvangen met een

eerste koud biertje. De 24 heren die als eerste voor een tweede biertje gingen,

gingen met Hendrik de Groot mee voor een rondleiding door het bedrijf.

De andere helft en langzamere drinkers, gingen mee met Hilde de Groot.

Bouwe de Boer

Projectleider

Freonen Fan FossylFrij Fryslân

bouwe@freonen.nl

Column

Licht in zware tijden

Soms heb je van die weken, dan voel je de nieuwe warme wind uit

alle hoeken blazen. Achmea gaat alle medewerkers helpen om

thuis te verduurzamen. De medewerkers krijgen een waardebon

om thuis te gebruiken voor een duurzame investering. In Fryslân

gaat dat om heel veel medewerkers, waarvan meer dan 1000 bijv.

kiezen voor zonnepanelen op hun eigen huis. Er is keuze, maar de

waardebon van 2500 euro kan niet anders besteed worden dan aan

duurzame zaken. Wat een geweldig initiatief!

Op de foto de leden van ’t GOK op bezoek bij Jachtwerf De Groot met in het

midden de huidige directie: broer en zus Hendrik en Hilde de Groot.

De rondleidingen waren informatief

en indrukwekkend. Over de historie,

het heden en de toekomst van de

Pikmeerkruisers. Sinds 1963 zijn er

al 585 gebouwd, en ze worden

steeds luxer en groter. En wat veel

GOK-leden niet wisten, er worden

niet alleen nieuwe schepen

gebouwd, maar ook ‘refits’ gedaan.

Er is een jachtmakelaardij en een

groot aantal schiphuizen, waar

booteigenaren totaal ontzorgd hun

kostbare bezit kunnen stallen.

Mooi om te zien dat de

Pikmeerkruisers tegenwoordig een

grote (inter)nationale fanbase

hebben en dat met de 3e generatie

Grouster directie aan het roer een

succesvolle toekomst gegarandeerd

is.

Spelen met Boek & Muziek met het

Muziekbeestje in de Bibliotheek

Hinke Strien van het Muziekbeestje komt vanaf november weer iedere

maand langs in verschillende vestigingen van Bibliotheken Mar en Fean.

Kinderen van 3 tot 7 jaar kunnen dan meedoen aan Spelen met Boek &

Muziek.

Als in diezelfde week een groep van 6 studenten (Claim Your Future)

uit Fryslân op eigen initiatief aanbiedt om zich de komende twee jaar

in te spannen om op scholen les te geven over de kansen voor

duurzaamheid, dan lijkt er echt een nieuwe wind te waaien.

Brede welvaart

Ook dezelfde week hebben we met 14 collega’s van de gemeente

Leeuwarden een avond georganiseerd om te bespreken hoe we in

Fryslân nog meer kunnen organiseren rond het behouden of uitbouwen

van het ‘geluk’ van de Friezen. Het is wellicht bekend, maar de Friezen

zijn volgens regelmatige metingen het gelukkigste volk van Nederland.

Daarentegen hebben we ook het laagste inkomen van Nederland. Het

bewijs dat alleen geld niet gelukkig maakt! En dat is goed nieuws,

maar wat maakt die Friezen dan gemiddeld gelukkiger? Wellicht ligt

een belangrijke oorzaak in het feit dat er nergens meer verenigingen

zijn waar je je bij aan kunt sluiten. Van lokale brass-band tot

sportvereniging en ook een record aan energiecoöperaties en dorpen

die bezig zijn met bijv. Bloei-zones.

En toch willen we samen dat geluk blijven uitbouwen naar een nog

hoger percentage. En daar moet je wel iets voor doen. In een volgende

bijeenkomst willen we tien actiepunten benoemen waar we ons alle 14

hard voor willen maken. Op het gebied van gezondheid, armoede,

energie, biodiversiteit, eenzaamheid... noem maar op. Een vervolg is

gepland en alleen daar word ik al een stuk gelukkiger van!

In deze vrolijke muziekworkshop wordt er voorgelezen uit een prentenboek

en daarbij gaat Hinke samen met de kinderen muziek maken, zingen en

dansen. In de herfstmaand november draait Spelen met Boek & Muziek om

het boek ‘De blaadjesdief’ over een kleine eekhoorn die ontdekt dat de

prachtig gekleurde blaadjes aan zijn boom ineens verdwenen zijn. Zou er

een dief in het bos zijn?

Waar en wanneer?

• Za 19 nov. om 10:30 uur: Bibliotheek Heerenveen

• Za 19 nov. om 11:30 uur: Bibliotheek Joure

• Vr 25 nov. om 15:00 uur: Bibliotheek Akkrum

Ben je lid van de Bibliotheek, dan kost meedoen € 2,-. Niet-leden betalen

€ 4,- . Wist je dat kinderen tot 18 jaar gratis lid zijn van de Bibliotheek? Je

regelt het eenvoudig en snel in de Bibliotheek bij jou in de buurt.

Nekklachten

Hoofdpijn

Tinnitus (Oorsuizen)

Bel of app voor een afspraak:

06-82949172

WWW.FYSIOHOEN.NL

MiddelPunt | 5


Kaphûs December Pakketten

www.kaphus.nl

Wil je je oppas, moeder,

buurvrouw, vriend..

verrassen met een origineel

cadeau? Kaphûs heeft 2

mooie pakketten

samengesteld

Heren Sport Pakket

2 Keune producten +

Sporrttas

€ 39,95

1op1dieet.nl

Dames Wellness Pakket

2 Keune producten +

Paperbag en Hoofdspin

€ 39,95

Bestellen kan via info@kaphus.nl

of neem telefonisch contact op: 0566 602196

Ik help je graag.

Chantal de Boer

06 37 231 559 | chantal1op1dieet@hotmail.com

| Heerenveen

W E L K O M

bij Grand Café

JAN! heeft een passie voor eten en is een tikkeltje

eigenzinnig. Onze gerechten zijn verrassend,

origineel en kakelvers. Van eigen bodem en met

een wereldse twist. Tot snel bij JAN! in Wergea!

O P E N

maandag, donderdag, vrijdag,

zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur

Verjaardag, feestje, (bedrijfs)event,

vergadering of catering? Ook dat kan bij JAN!

www.grandcafejan.nl

Kerkbuurt 1

9005 NZ Wergea

058 – 785 2903

6 | MiddelPunt


Centrumvisie Aldeboarn

ALDEBOARN - Aldeboarn is één van de vier kernen van Heerenveen

die door de gemeente aangewezen is als 'Vitale Kern'. Dat wil zeggen

dat er geld beschikbaar is om het centrumgebied te vitaliseren. In

Aldeboarn is er de laatste tijd hard gewerkt om te komen tot een breed

gedragen centrumvisie. Een aparte werkgroep, Fysieke Ruimte, heeft

geïnventariseerd welke wensen en obstakels er zijn om te komen tot een

nieuw plan voor het dorpshart.

Column

Kees van den Bosch

Adviseur Technische Carrières

Het beoordelingsgesprek, hoe

overleven we dat eigenlijk?

Het kalenderjaar loopt alweer mooi naar het einde. De HR-afdelingen,

teamleiders en medewerkers zijn er alweer een tijdje erg druk

mee; het jaarlijkse beoordelingsgesprek.

Op de gemiddelde werkvloer wordt heel wat geklaagd. Over krappe

personeelsbezetting, gestreste managers, collega’s die er niks van

snappen of dat het te koud of juist te warm is op kantoor. Maar al

dat leed valt in het niet bij het geklaag dat beoordelingsgesprekken

teweegbrengen. Complete teams raken bevangen door een lichte

examenstress.

Met name het dorpsplein vraagt om

een nieuwe inrichting, mede als

vervolg op het afsluiten van de

Doelhôfbrêge voor autoverkeer.

Naast de direct aanwonenden,

zoals onder meer de eigenaren van

het café en de kerk, kon het hele

dorp input leveren voor het plan.

In samenwerking met een extern

stedenbouwkundige heeft de

werkgroep er vervolgens voor

gezorgd dat er nu in concept een

toekomstbestendige centrumvisie

ligt.

Bij het ontwerp van het plein zijn

parkeren, ruimte voor groen, en

elkaar ontmoeten belangrijke

aandachtspunten. Door te zoeken

naar parkeerruimte aan de randen

van de kern kan de parkeerdruk in

het centrum verlicht worden. Ook

voor de stegen in het beschermd

dorpsgezicht van Aldeboarn is

aandacht.

Na een laatste presentatie aan het

dorp, eind november, zal de visie in

december definitief afgerond

worden, en aan het college

voorgelegd worden. Bij een akkoord

van het college kan de visie dan in

maart 2023 aan de raad ter

goedkeuring worden aangeboden.

Het concept van de centrumvisie

werd op 3 november jl. overhandigd

aan wethouder Sybrig Sijtsma.

Kleine moeite, groot gebaar kookt

tijdens Kerst voor mensen die het

zwaar hebben

Kleine moeite, groot gebaar is een initiatief van Anna H Span waarmee

we dit jaar voor de achtste keer tijdens de kerstdagen gaan koken voor

mensen die het minder hebben.

uitgekookt zijn, komen de vrijwilligers

samen om na te praten en zelf

ook te genieten van een drie-gangen

diner. Zo creëren we een mooie

Kerst voor

de gezinnen, de vrijwilligers en de

dieren! Alle kosten worden gedekt

door donaties en sponsoring.

Zolang alles goed gaat en de leidinggevende de medewerker

complimentjes geeft, is het meestal nog wel een leuk momentje om

even bij te praten. Maar zodra de manager kritiek heeft op het

functioneren van de medewerker dan ontstaan er spanningen.

Bijkomende uitdaging is vaak dat er een verschil van inzicht is tussen

leidinggevende en medewerker. Meestal doordat beoordelingen

weinig objectief zijn, en regelmatig doordat er door het jaar heen

weinig contact is tussen beoordelaar en beoordeelde. Het is voor de

beoordeelde dan ook altijd verstandig om successen te etaleren.

Expliciet aangeven dat er iets is gepresteerd. De introvertere types

doen dat niet graag, en delven hierin het onderspit t.o.v. ‘de

schreeuwers’ die dat, op het irritante af, wel doen.

Er kan opvallend veel kapot worden gemaakt in een

beoordelingsgesprek. Het is niet toevallig dat veel arbeidsconflicten

over beoordelingen gaan. Het is dan ook belangrijk dat erg

zorgvuldig wordt uitgelegd hoe tot een oordeel wordt gekomen.

Maar zelfs als dat zorgvuldig gebeurt, blijft het een systeem dat niet

van deze tijd is. Het is tegenstrijdig met de huidige tendens dat

medewerkers, met hulp van de werkgever, zelf verantwoordelijk zijn

voor hun ontwikkeling en prestaties. In plaats van vage

beoordelingsgesprekken zouden resultaatgesprekken gevoerd

moeten worden.

Dat is niet ‘we geven het een ander naampje, maar we blijven in de

praktijk gewoon hetzelfde doen’. Nee, de manager is klant en de

medewerker leverancier. De medewerker doet een voorstel over wat

hij denkt te kunnen leveren en dat wordt vastgelegd. Een jaar later

ga je - als klant en leverancier - kijken of de resultaten volgens

afspraak zijn. Praten over resultaten, in plaats van over

functioneren, is minder vaag, minder persoonlijk en een

gelijkwaardiger vorm van omgang, die beter past bij de huidige

werkrelaties.

Moet jij nog het traditionele beoordelingsgesprek doorstaan?

Dit kun je zelf doen:

• Zorg dat je op de hoogte bent van de criteria van de beoordeling.

Dan kan je daarnaartoe werken.

• Vraag zelf om feedback. Praat regelmatig met elkaar wat je goed

en minder goed vindt gaan.

• Schrijf elke maand even op wat je prestaties waren.

• Schiet niet in de verdediging, maar stel vragen:

“Waarom vind je dat?”

Dit doen we in teams van twee

vrijwilligers die,samen met alle

benodigde ingrediënten voor een

diervriendelijk drie-gangen diner,

naar de gezinnen toe gaan en

aldaar gratis gaan koken. Zodat de

gezinnen lekker in hun eigen

vertrouwde omgeving kunnen

blijven. Als de vrijwilligers

Vindt u dit een mooi initiatief?

U kunt helpen door middel van:

- een donatie op onze persoonlijke

pagina van doneeractie.nl;

- opgeven om te komen koken op

kerstavond, 1e- of 2e kerstdag;

- een gezin aandragen dat wel wat

extra's kan gebruiken;

- volg ons op Facebook of

Instagram en deel onze berichten.

Hebt u vragen of opmerkingen?

Telefoon 058 8330001 | De Finnen 10, 9001 XW Grou

www.parttechniek.nl

MiddelPunt | 7


Van het uitbreiden van uw balkon tot het volledig

renoveren van uw woning, voor al uw (ver)bouwwerkzaamheden

in en rondom huis kunt u bij ons terecht.

Neem voor meer informatie gerust

contact met ons op.

GEZOCHT

lieve, vrolijke, geduldige, sociale, creatieve

INVALKRACHT

Om ons te helpen bij de kinderopvang in

AKKRUM • ALDEBOARN • GROU • JIRNSUM

Lijkt het je leuk?

Om weer met kinderen te werken?

Heb je de vereiste diploma’s?

BEL: Baukje Brugman 06 13 38 27 52

WWW.KINDEROPVANGFRIESLAND.NL

Word jij onze flexibele

zorgprofessional?

Binnen de ‘Leppepool’

heb jij de regie over je

eigen rooster!

Ben je Helpende (Plus)

of Verzorgende IG’er?

Check dan onze vacature

op www.leppehiem.nl

Vragen?

Bel naar één van onze

zorgcoördinatoren via

0566 - 654 654

Leppedyk 37, 8491 GJ Akkrum

T (0566) 654 654

I www.leppehiem.nl

TE KOOP VANAF DE BOERDERIJ AAN DE LEPPEDYK

Prachtig mals vlees van

échte Black Angus runderen!

LEVERING AAN PARTICULIER EN HORECA

Familie Kerkhof | Leppedyk 56 Akkrum | www.fryskblackangus.nl

OP AFSPRAAK GEOPEND

HULP NODIG

BIJ KLUSSEN?

• Lid Branchevereniging • Geen voorrijkosten

FOKKO NIJENHUIS - Haskerdijken

T 0566 - 65 38 87

M 06 - 53 72 78 63

E f.nijenhuis@devakman.info

I www.devakman.info

• Verbouw/Onderhoud/Renovatie • Timmer- en tegelwerk • CV/Elektra/Loodgieterwerk

• Badkamers/Keukens/Interieurbouw • Ramen/Dakramen/Deuren/Vloeren

Totaal in installatie!

Wij regelen alles voor u op het gebied van:

• Duurzame installaties

• Centrale verwarming

• Gas, water, elektrisch

• Dak- en zinkwerken

• Onderhoud CV

• Sanitair

• Airco

Uw GasNed installateur

voor koop, lease of huur

MDM

Installatiewerk & Service

MDM Installatiewerk & Service

Koperslagersstraat 63 Sneek: (0515) 43 19 59 www.mdmservice.nl

8601 WP Sneek Akkrum/Aldeboarn: (0566) 63 15 28 info@mdmservice.nl

8 | MiddelPunt


Woensdag 23 november gratis

gezondheidscheck in Gezonde

Huiskamer Grou

GROU - Een mooi ingerichte camperbus met een gelijkvloers gedeelte

buiten verwelkomt op woensdag 23 november elke inwoner van Grou

die meer wil weten over zijn/ haar gezondheid. Dit is een initiatief van de

vrijwilligers van Bloeizone Grou2030 in samenwerking met HANNN en met

medewerking van Friesmastate, Noorderbreedte.

HOE FIT BEN JIJ?

KOM ERACHTER MET DE GRATIS LEEFSTIJLCHECK!

KOM ERACHTER HOE HET MET JOUW GEZONDHEID GESTELD IS!

TIJDENS DE LEEFSTIJLCHECK WORDT JE GEWICHT, LENGTE EN

KNIJPKRACHT GEMETEN. JE KRIJGT EEN AANTAL VRAGEN OVER JOUW

LEEFGEWOONTES EN JE GAAT IN GESPREK OVER POSITIEVE GEZONDHEID.

WWW.MEERGEZONDEJAREN.NL

WOENSDAG 23 NOVEMBER

10:00 - 16:00

woon-zorgcentrum

FRIESMA STATE

Oostergoostraat 52,

aan de parkzijde

De bus staat bij Friesma State aan

de parkzijde en iedereen kan tussen

10 – 16 uur gewoon langs komen.

Er is geen zorgpas, voorbereiding

of speciale kleding nodig. De

Gezonde Huiskamer geeft inwoners

de kans om te checken hoe het met

de gezond is gesteld en het biedt

goede mogelijkheden om over

leefstijl en gezondheid in

gesprek

te gaan.

In de bus wordt bijvoorbeeld

de BMI berekend, de

knijpkracht getest en er

worden vragen gesteld over

o.a. voeding en bewegen. Bij

de leefstijlcheck staat

Positieve Gezondheid

centraal. Voor bezoekers is de

check gratis en deze wordt

afgenomen door een

leefstijladviseur. De check

duurt totaal ongeveer 20-30

minuten en na afloop krijgt men de

uitslag meteen mee of via email. Na

de check in de bus weten de

inwoners hoe gezond zij zelf zijn en

krijgt men tips om gezonder te

worden en te blijven.

Rixt van der Horst, paralympisch

amazone, wil schitteren

Ter ondersteuning van Rixt organiseren Jannie en Anne (ouders) een

kerstmarkt met onder andere zelfgemaakte stola’s, kerstballen, kaarten,

vogeltaarten, kerstkransen, hert met gewei, bloemstukken. Ook zijn er

eigen gemaakte stoofappels/stoof peren. Appelmoes en appelcompote,

kerst jam en kerstchutney.

Je bent van harte welkom

op de Sjonnema 15 op:

Vrijdag 2 december,

15:00 uur tot 20:00 uur

Zaterdag 3 december,

10:00 uur tot 18.00 uur

Vrijdag 9 december,

15.00 uur tot 19.00 uur

Zaterdag en zondag 10 en 11

december, 11.00 uur tot 18.00 uur

Rixt haar droom om aan de

paralympische Spelen mee te doen,

kwam uit. In Rio de Janeiro. Maar ze

won geen goud. Tokyo gooide roet

in het eten door een ernstige

blessure van het geleasede paard

Findsley. Ze moest op zoek naar

een nieuw paard. En dat is gelukt;

ze vormt nu een koppel met merrie

Akuna. Ze gaan samen voor goud.

Ze heeft zich dit jaar niet kunnen

plaatsen voor de WK in

Denemarken. Daardoor heeft ze nu

geen inkomsten meer van NOCNSF.

Ook moet ze binnenkort haar auto

inleveren. Door hard te trainen kan

Rixt zich volgend jaar wel weer in

het A-kader kwalificeren.

Maar zover is het nog niet.

Meer over Rixt haar droom:

rixtvanderhorst.wordpress.com

Column

www.dierenartsgrou.nl | 0566-601464

Verhalen uit de

dierenartsenpraktijk

Nu Menno zijn schrijfstokje er bij neer heeft gelegd; zijn wij

verheugd om deze spreekwoordelijke pen over te nemen.

Met ons enthousiaste team van zowel dierenartsen als

paraveterinairen zijn wij van plan om iedere maand een column te

laten verschijnen met verhalen uit onze praktijk: ‘

Met hart voor dieren, in het hart van Friesland’.

Dobby de boxer, heeft de eer om als eerste patiënt van de maand in

het Middelpunt te staan. Dobby is een boxer van bijna een jaar oud.

En zoals de meeste boxers is ook Dobby altijd enthousiast, zijn

staart zwiept altijd heen en weer. Het venijn zit hem dit keer in dat

altijd enthousiaste staartje. Want zijn staart stoot Dobby

regelmatig; tegen de muur, tegen de stoelpoten, tegen de tafel,

tegen de deur en tegen de benen van de eigenaar.

En zo ontstond er een vervelend wondje aan zijn staartpunt.

In de meeste gevallen hersteld zo’n wondje vlug; maar Dobby had

de pech dat zijn staart geïnfecteerd raakte met een vieze bacterie.

De infectie bleek hardnekkig, en verschillende verbandwissels en

tabletten bleken onvoldoende te helpen om de staart punt te

redden; de beste remedie bleek om een klein stukje staart te

amputeren.

Helaas mocht zelfs deze operatieve ingreep Dobby niet helpen;

want ook de nieuwe operatie wond werd geïnfecteerd door een

bacterie. Na een bacterieel onderzoek en 3 verschillende

antibiotica zaten we eindelijk op het goede pad en lijkt de

infectie nu onder controle.

Dobby heeft denk ik alle kleurtjes verband die we in de praktijk

hadden liggen geprobeerd; maar een staart zonder verband bevalt

toch het beste. En Dobby zou Dobby niet zijn als hij niet iedere keer

nog steeds zeer enthousiast en hard kwispelend de praktijk

binnen komt!

MiddelPunt | 9


Nieuwsbrief

centrumontwikkeling Akkrum-Nes

Centrumontwikkeling

Voor de zomer is de centrumvisie van Akkrum

afgerond. Plaatselijk Belang Akkrum Nes,

ondernemersvereniging VOAN, de Akkrumer

Watersportvereniging, bewoners en ondernemers

hebben samen met de gemeente een visie

gemaakt voor het centrum.

Een visie om ervoor te zorgen dat Akkrum een fijn

dorp blijft om te leven, te werken, te ontmoeten en te

bezoeken. Er is in totaal € 4,2 miljoen beschikbaar

gesteld voor het uitvoeren van de plannen. Met deze

nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de

uitvoering van de plannen.

• Herinrichting van

Tsjerkebleek - Heechein- Evenemententerrein

• Herinrichting van de Buorren - Kleef

• Verbeteren profiel Waterrecreatie

• Marketing en profilering van het centrum

Tsjerkebleek-Heechein-Evenemententerrein

Het ontwerp van het gebied Tsjerkebleek

– Heechein – evenemententerrein is klaar. De

voorbereidingen voor de uitvoering zijn in volle

gang. In februari 2023 zullen de nutsbedrijven

enkele maanden werken aan de vervanging van

de kabels en leidingen.

Om te voorkomen dat het centrum in het hoogseizoen

open ligt, starten we vervolgens in oktober 2023 met

de herinrichting van de straten en het groen. Op de

gemeentelijke website kunt u de plannen bekijken.

Hieronder ziet u sfeerbeelden.

We zoeken nog naar een andere locatie voor de

trailerhelling. Dit najaar worden een aantal plekken

verder onderzocht. De trailerhelling bij het

evenemententerrein blijft in functie tot er een

nieuwe plek is gevonden.

Planning

28 november 2022

Inloopbijeenkomst bewoners

en ondernemers plan Buorren

en Kleef

december 2022

Definitief ontwerp

Buorren en Kleef

februari 2023

Start uitvoering herinrichting

Tsjerkebleek (nutsbedrijven)

maart 2023

Waterrecreatie: verwijderen

oude borden en plaatsen

nieuwe bebording

oktober 2023

Opstarten herinrichting

Tsjerkebleek - Heechein

– Evenemententerrein.

In de centrumvisie leest u

meer over de plannen. U leest

het complete document op

heerenveen.nl/centrumvisieakkrum

of scan de QR-code.

10 | MiddelPunt


Herinrichting Buorren en de Kleef

Het volgende deel van het centrum dat we gaan opknappen, is de

Buorren en de Kleef. De gemeente werkt aan een plan dat aansluit op

de inrichting van het Heechein.

In november nodigen we omwonenden en ondernemers uit om mee te

denken. De aanpak van de Smitstege is onderdeel van de plannen. We werken

er naartoe dat er voor dit gebied eind dit jaar ook een definitief ontwerp ligt.

De start van de uitvoering zal zoveel mogelijk volgend zijn op de herinrichting

van Tsjerkebleek - Heechein.

Waterrecreatie

Achter de schermen wordt er volop gewerkt aan de waterrecreatie

in Akkrum.

In oktober is een keus gemaakt voor de nieuwe bebording langs de

waterkant. Hieronder een impressie. Voor de start van het volgende

watersportseizoen zijn de borden in het echt te bewonderen.

Ook is er de wens voor betere basisvoorzieningen. Zo kijken we naar de

mogelijkheden van extra walstroompunten bij it Gearstalt en de

Ljouwerterdyk. Welk systeem laadpaal is geschikt? We hebben te maken met

een flinke wachttijd van 9 maanden als het gaat om het plaatsen van een

laadpaal en deze te laten aansluiten op het energienetwerk. In het najaar van

2022 besluiten we of we overgaan op een nieuw digitaal betaalsysteem voor

walstroom. In het voorjaar van 2023 staat de aanschaf van nieuwe laadpalen

gepland, samen met de aanvraag van een aansluiting bij Liander. We hopen

dat de aansluiting dan in het najaar van 2023 klaar is.

Marketing en profilering

van het centrum

Graag laten we jullie het nieuwe logo voor het centrum zien. Het logo

bestaat uit verschillende elementen die Akkrum vertegenwoordigen:

een golf (water), een zeilboot (watersport en – recreatie) en een

pompeblêd (verbinding met de regio Heerenveen ’n gouden plak).

Voorzitter van ondernemersvereniging VOAN Jan Willem van Essen is

blij met het resultaat: “Een goede afspiegeling van het dorp Akkrum en

een logo dat breed kan worden ingezet”.

Een logo is belangrijk naar buiten toe uit te stralen waar het centrum van

Akkrum voor staat. Het logo zal in de toekomst onder andere worden gebruikt

op websites, nieuwsbrieven, reclame van individuele ondernemers en op

informatieborden. Het logo is gemaakt in een samenwerking van een

werkgroep van centrumondernemers en de marketingorganisatie voor de

regio Heerenveen ’n gouden plak.

Inschrijven digitale nieuwsbrief

Blijft u graag op de hoogte van

de actuele projecten en plannen

voor het centrum van Akkrum?

Er is een wens voor meer ligplekken voor passanten in Akkrum. Hiervoor

hebben we de expertise van een extern adviesbureau ingewonnen. Zij

brengen de haalbaarheid in kaart van alle opties die in de centrumvisie zijn

benoemd. Hierbij wordt ook gekeken naar eisen zoals doorvaartbreedte. Eind

oktober 2022 is dit onderzoek klaar en kunnen we kijken of nieuwe ligplekken

te realiseren zijn. Hetzelfde bureau kijkt tegelijkertijd naar de mogelijkheden

voor een andere inrichting van de passantenhaven. Zodat de haven ruimte

biedt aan meer boten en het beter manoevreren is voor iedereen, wat de kans

op aanvaringen zo klein mogelijk maakt.

Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.

Ga hiervoor naar

www.heerenveen.nl/nieuwsbrief-akkrum

of scan de QR-code.

MiddelPunt | 11


Boot Akkrum organiseert

eindejaarsshow

AKKRUM - Er is de afgelopen weken hard gewerkt om de showroom weer

spik en span te maken na een druk watersportseizoen bij Boot Akkrum

aan. De 3000 m 2 grote showroom ziet er inmiddels weer goed uit en staat

vol met nieuwe sloepen en vele andere boten en accessoires. Van sloepen

tot rubberboten, voor ieder wat wils.

Op 15, 16 en 17 december

organiseert Boot Akkrum een

knallende eindejaarsshow. Zij willen

graag dit prachtige botenjaar met u

als watersporter afsluiten.

Kom één van deze dagen gezellig

langs voor een hapje en een

drankje. Op voorraad modellen

hebben ze knallende acties.

Voor elke watersportliefhebber de

moeite waard om een kijkje te

nemen.

Onderhoud van uw

buitenboordmotor

Het najaar is de ideale periode om

uw buitenboordmotor een

winterbeurt te geven. Door uw

buitenboordmortor elk jaar een

onderhoudsbeurt te geven verkleint

u problemen tijdens het

vaarseizoen.

Jaarlijks onderhoud zorgt voor

behoud van de buitenboordmotor.

Onze monteurs adviseren u graag.

U kunt uw buitenboordmotor

zonder afspraak bij Boot Akkrum

brengen voor een winterbeurt.

De buitenboormotoren worden

gedurende de winter ook nog gratis

voor u gestald.

Prof. dr. Douwe Draaisma geeft lezing

in bibliotheek Heerenveen

HEERENVEEN - Op woensdag 30 november geeft de bekende psycholoog

en schrijver Douwe Draaisma een lezing in de bibliotheek van Heerenveen.

Deze vindt plaats in het kader van de landelijke campagne Nederland

Leest, waarin leden van de bibliotheek het boek ‘Mevrouw mijn moeder’

van Yvonne Keuls cadeau krijgen. De avond begint om 19.30 uur en duurt

tot 21.30 uur.

In zijn lezing besteedt Douwe

Draaisma aandacht aan het

geheugen en het thema van

Nederland Leest; oud worden, jong

blijven. Ook gaat de spreker in op

zijn nieuwste boek ‘De man die zijn

hoofd verloor’, dat eind oktober is

verschenen. Het gaat onder meer

over wanen, fantoom ervaringen en

rouw hallucinaties.

Douwe Draaisma (Nijverdal, 1953)

studeerde psychologie en filosofie

aan de Rijksuniversiteit Groningen.

In 1993 promoveerde hij op een

proefschrift over de metaforische

aard van de taal, waarin we over

het geheugen denken en spreken.

Als hoogleraar is hij verbonden aan

de Rijks Universiteit Groningen.

Draaisma publiceerde een groot

aantal boeken waaronder zijn

misschien wel bekendste werk

‘Waarom het leven sneller gaat als

je ouder wordt’. Dit boek is bekroond

met verschillende wetenschappelijke

en literaire prijzen.

Boekhandel Binnert Overdiep is op

deze avond aanwezig met een

boekentafel. De bezoekers kunnen

een aangeschaft boek door Douwe

Draaisma laten signeren.

Aanmelden kan op bmf.nl of bij de

servicebalie van de bibliotheek.

Gun je oude bh een “nieuw”

leven! Ontvang €10.- korting

op een nieuwe bh*

Heb jij ook een bh die niet lekker zit, te klein, te groot

of niet het juiste model is. Gun deze bh een nieuw leven!

Je ontvangt e10 korting op een nieuwe bh bij

Qulotte Lingerie in Gorredijk.

Alle ingeleverde bh’s gaan naar

Stichting Boezemvriendinnen, die

ervoor zorgen dat ze een nieuwe

eigenaresse krijgen

Anja, Jellie, Trudy en Geartsje

helpen je graag bij het zoeken

naar dé perfecte bh.

Hippe Kiek

fotografie

by Sjoeke

GORREDIJK Lijnbaan 8 | info@Qulotte.nl | www.Qulotte.nl

* deze actie loopt van 16 november t/m 4 december. 1x korting per ingeleverde (nog draagbaar en schoon) bh,

deze actie is niet in combinatie met andere kortingen en/of waardecheques

12 | MiddelPunt


De GRSV heren winnen na

spannende strijd klassement

heren 1 in Muiden

Na een succesvol jaar is het roeiseizoen uiteindelijk in Muiden beslecht en

gingen de Grouster roeiers er met de winst in hun klasse vandoor. Het hele

jaar lag het team al op titelkoers waarin in eerste instantie de Lemster

roeiers en het roeiteam Mighty Mo als concurrent naar boven waren komen

drijven maar langzaam werden deze teams na de voorjaarsraces op

afstand gezet.

Column

archivaria

Anne Anne Dykstra Dykstra Jan Eijzenga Jan Eijzenga

Anne Dykstra Jan Eijzenga

archivaria6@gmail.com

Hoofdonderwijzer Luinjeberd

zwaar mishandeld

De Terschellinger roeiers van team

Arad melden zich in de tweede helft

van het roeiseizoen ook als serieuze

kampioenskandidaat. Door slechts

weinig wedstrijden te roeien maar

meestal dus wel te winnen bleven

zij buiten het zicht van het klassement

waarin je pas na 6 geroeide

races meedoet.

Toen team Arad er in Amsterdam en

Leeuwarden met de klassewinst

vandoor ging stond de strijd op

scherp en deze strijd moest worden

uitgevochten bij de laatste races

van het seizoen in Muiden waarbij

Arad moest winnen en de GRSV

roeiers de strijd met Arad niet

mocht verliezen maar niet perse de

klasse hoefden te winnen.

De wedstrijd in Muiden bestaat uit

twee races op zaterdag die voor het

eindklassement meetellen en nog

een losse race op zondag waarbij

iedere keer gestart wordt aan de

voet van het Muiderslot om richting

het eiland Pampus te roeien, deze

te ronden en weer terug te roeien

naar de finish bij

wederom het Muiderslot. De eerste

zaterdag race roeide de GRSV zich

naar een tweede plek , maar

belangrijker Arad werd derde en

werd met een voorsprong van ruim

4 Watt roeivermogen aan de

tweede race begonnen en alhoewel

Arad de tweede race van de GRSV

heren won konden zij hun opgebouwde

achterstand uit de eerste

race niet meer goed maken en was

de strijd gestreden in het voordeel

van de GRSV. Team Arad als tweede

in het klassement is geeindigt en

team Mighty Mo als derde, de

Lemster roeiers grepen net naast de

prijzen met een vierde plek.

De GRSV heren promoveren nu naar

de hoofdklasse van het sloeproeien

om daar volgend jaar de strijd aan

te gaan met alle nederlandse

topteams en door te groeien om

daar ook mee te gaan doen om de

prijzen maar nu eerst genieten van

deze enorme prestatie en zeer

succesvol jaar vol strijd en prijzen

maar natuurlijk ook teleurstelling ,

blessures en andere sportsores .

De GRSV dames hebben ook in

Muiden het roeiseizoen succesvol

afgesloten met een tweede prijs in

het kuikenklassement , mede door

de goede prestaties in de slotstrijd

in Muiden en dus is er zaterdagavond

nog een onrustig feestje

gevierd door de Grouster roeiteams.

Bij arrest van het Provinciaal Gerechtshof in Friesland, den 7den

December 1875 in hooger beroep gewezen, is de persoon van Gerrit

Popkes Simons, oud 61 jaar, veenman, wonende te Luinjeberd,

schuldig verklaard aan het moedwillig toebrengen van kwetsuren,

waardoor eene ziekte of beletsel om te werken van meer dan twintig

dagen is veroorzaakt, door op 31 Juli 1875 ‘s avonds omstreeks 8

uur op het erf van H. G. Pijlman te Luinjeberd, aan den hoofdonderwijzer

Raadersma, wonende te Gersloot, met eenen stok moedwillig

eenen slag tegen het been te hebben toegebracht, waardoor het

scheenbeen en het kuitbeen van dezen zijn gebroken; en te dier zake

zijn veroordeeld tot eene gevangenisstraf van één jaar, in eenzame

opsluiting te ondergaan, tot betaling van ƒ 150 aan de beleedigde

partij, tot vergoeding van de geneeskundige hulp en verdere

geledene schade en in de proceskosten, zoo in eersten aanleg als in

hooger beroep gevallen, desnoods invorderbaar bij lijfsdwang; zulks

met vernietiging van een vonnis der arrondissements-rechtbank te

Heerenveen, dd. 21 October 1875 op grond, dat hetzelve niet

behoorlijk met redenen is bekleed, gelijk dit bij art. 206 juncto art.

211 Wetboek van Strafvordering, op straffe van nietigheid wordt

voorgeschreven. Bij dit vonnis was gemelde Simons tot gelijke

straffen veroordeeld als bovenvermeld. Opmerkelijk is het, dat door

het Hof, ten verzoeke van appellant en geappelleerde, 17 getuigen a

décharge zijn gehoord. Naar men verneemt heeft de veroordeelde

zich voorzien in cassatie.

Ut De Standaard fan 10-12-1875, fia delpher.nl.

Bij ‘lijfsdwang’ gaat het niet om stokslagen of zo, het is: ‘Het recht

van den schuldeischer om zijn schuldenaar te dwingen tot betaling

zijner schuld door aantasting aan den lijve, aan het lichaam, t.w.

door hem in arrest te stellen, te gijzelen’ (Woordenboek der Nederlandsche

taal).

OOK ADVERTEREN?

Stuur een mail naar

redactie@middel.media

24 uurs

NIEUW: SLEUTELSERVICE

Extra sleutels nodig? Laat ze bijmaken.

Bel Bert: 06-51 11 32 74

Slotservice is onderdeel van

De Parse 9B, Akkrum | info@bert-renkema.nl | www.bert-renkema.nl

MiddelPunt | 13


Bliksem!8491 gaat online verder!

Het team blijft hetzelfde, de producten hetzelfde, alleen de

productielocatie verandert

Bij Bliksem!8491 kan je terecht voor de mooiste en leukste gepersonaliseerde

artikelen. Deze producten worden door middel van borduren, bedrukken,

graveren, printen en beletteren voorzien van de personalisatie. Het aanbieden

van deze producten wordt nu gedaan via de winkel aan de Buorren 41 in

Akkrum en via de webshop www.bliksem8491.nl

Marieke de Jong Kunstenaar

Bronzen beelden, buitenbeelden, epoxy sculpturen,

schilderijen, portretten

Marieke de Jong is geboren in Leeuwarden. Friesland heeft altijd een rol

gespeeld in haar leven. Een weids door water gedomineerd landschap

waar ongerepte natuur nooit ver weg is. Waar mens en dier zich één voelt

met de natuur. Daar is het waar Marieke is gevormd en inspiratie kreeg

voor haar werk.

Dit gaat veranderen.

Het aanbieden van de producten zal

vanaf 1 januari 2023 alleen via de

website gedaan worden. Het

personaliseren van de producten

wordt per 1 januari verplaatst naar

onze bestaande vestiging in

Heerenveen, op de Venus 10. Dat

betekent dat de winkel aan de

Buorren 41 in Akkrum een andere

bestemming zal krijgen.

Team Bliksem! gaat vanaf 1 januari

dus verder als één team, vanuit één

locatie. De vaste gezichten van

Bliksem!8491, Linda, Annemieke,

Alina en Jetske zijn daarom vanaf die

datum te vinden op de Venus 10 in

Heerenveen.

Het team vindt het erg jammer

binnenkort niet meer in de

Ontvang MiddelPunt digitaal

Voor lezers van MiddelPunt die (ver) buiten de regio wonen, het milieu

willen ontlasten of als er tijdelijk geen bezorger in de wijk beschikbaar is,

is het mogelijk om MiddelPunt ook digitaal te lezen.

Stuur een e-mail naar redactie@middel.media met het verzoek

MiddelPunt Digitaal’ en u ontvangt de woensdag van uitgave als eerste

de nieuwste editie in uw mail. Wilt u toch liever een gedrukt exemplaar?

Dan kunt u deze ook afhalen bij één van de afhaalpunten, zoals vermeld

in de colofon. Alle voorgaande edities zijn nog eens te bekijken op onze

website: www.middel.media

14 | MiddelPunt

winkelstraat van Akkrum aanwezig

te zijn, maar kijkt er naar uit om

samen, met de collega’s van Bliksem!

See the difference, vanuit één locatie

te werken. Hierdoor kunnen bestellingen

nóg sneller uitgevoerd worden.

De webshop bliksem8491.nl blijft

natuurlijk 24/7 beschikbaar voor het

plaatsen van de leukste bestellingen

van gepersonaliseerde artikelen.

Kom je er op de site niet uit, dan

staan de medewerkers van maandag

t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur voor

je klaar om je vragen te

beantwoorden.

Dit kan telefonisch via

0566-651985, via de mail

info@bliksem8491.nl of persoonlijk

in Heerenveen op de Venus 10.

Je bent van harte welkom!

De dynamiek van bewegen en

beweging is een constante in haar

kunst. Een gestolde actie, een

illusie. Haar beelden poseren niet,

maar tonen uitbundigheid en

concentratie.

De gestolde beweging in haar

werken brengt de kijker weer terug

naar zijn jeugd, naar de onbegrensde

mogelijkheden. Of was dat vaak

ook een illusie?

Marieke de Jong is autodidact,

ondanks dat zij les heeft gehad van

diverse kunstenaars. Zij heeft haar

bron zelf gevonden en ontwikkeld.

Naast beeldhouwen schildert

Marieke grote oneindige landschappen.

Friese weidse landschappen.

Door het figuratieve, persoonlijke

en enthousiaste karakter van de

bronzen sculpturen lenen ze zich

bijzonder goed om de belangrijke

momenten in het leven te symboliseren.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan

een huwelijk, een promotie, een

geboorte of een afscheid. Daarmee

is het een uitstekend en persoonlijk

cadeau voor dierbaren, maar ook

een onvergetelijk relatiegeschenk

voor mensen of bedrijven waarmee

een goede samenwerking onderhouden

wordt. Ook maakt Marieke

bronzen dieren, zoals paarden en

vogels. Maatwerk en werk in

opdracht is mogelijk. Haar atelier

SinninArt is gevestigd in Akkrum

waar je op afspraak van harte

welkom bent!

Marieke werkt samen met bronsgieterijen

waar dit ambacht van

generatie op generatie wordt

doorgegeven, daarmee zijn de

handgemaakte beelden van hoge

kwaliteit. De bronzen beelden

worden in een mal gegoten en

vervolgens met de hand afgewerkt

en gepatineerd, waardoor ieder

afzonderlijk beeld een eigen en

unieke uitstraling heeft.

Een bronzen beeld is een versiering

voor je huis, de finishing touch voor

je interieur. Een kunstwerk in huis

geeft betekenis aan je interieur.

“Buying Art Is Like Falling In Love”.

Een deel van de collectie is ook

geschikt als tuinbeeld, ideaal om

het komende seizoen de tuin in te

richten en er een eigen identiteit

aan te geven! Een bronzen beeld in

de tuin geeft sfeer en eigenheid. De

epoxy beelden geven een unieke en

trendy twist aan je tuin, zwembad

of vijver.

Marieke is vanaf 1974 samen met

haar man Piet langdurig recreant

geweest in Goingarijp en Terherne

en hebben deze positie begin

oktober ingeruild voor vaste

bewoning in het watersportdorp

Terherne.

Voor meer informatie kun je onze

website bezoeken op

www.Sinninart.nl of mail ons

op info@sinninart.nl


LEKKER ITE YN MIDDEN FRYSLÂN

Paviljoen Prikmar

www.paviljoen prikmar.nl

Grou

Een heerlijke herfst/ Halloween special;

pompoenstampot met geitenkaas, walnoten en rucola met cherrytomaat. € 15,-

Bartele’s Diner

www.bartelesdiner.nl

Grou

Burgers, Ribs en Asian Classics

Geopend van woensdag t/m zondag van 12:00 tot 21:00 uur. Afhalen van 12:00 tot 20:30 uur. Bezorgen van 17:00 uur tot 20:30 uur.

Telefoon 06-33009490

Vos Catering

www.voscatering.nl

Grou

De pannen van Vos, te bestellen vanaf 2 personen, wisselende diners v.a. € 12,95 p.p. (1 dag tevoren bestellen). Gekoeld geleverd, u bepaalt

zelf wanneer u eet! De pan verwarmt het diner in ca. 25 minuten. Weekendpartypan 50 st. saté, Happyhapjesbox, Smikkelplanken zoet &

hartig, heerlijk voor bij de borrel of hightea! Te bestellen op www.voscatering.nl. Al 25 jaar uw optimale cateraar met feestelijke partijen,

recepties, bruiloften, bedrijfsopeningen. Ruime keuze in lunch, buffetten & BBQ’s.

It Polderhûs

www.itpolderhus.nl

De Veenhoop

Vanaf heden hebben we de wintermenu kaart. Het is ook weer mogelijk om je te laten verrassen door chef Bonnie.

De openingstijden zijn van donderdag t/m zondag zie voor meer info www.itpolderhus.nl

Pier’s Hiem

www.piershiem.nl

Nij Beets

Beleef een unieke wildproeverij vanaf 16.30 uur op zondag 27 november.

Extra wildproeverijen met educatie Valkenier op zondag 11 december en zondag 15 januari 2023 vanaf 15.30 uur.

Reserveer online www.piershiem.nl via wildproeverij of bel 0512 461900

Onze intieme zaal is uitermate geschikt voor uw familiefeest of vergadering. Maak vrijblijvend een afspraak.

Beide kerstdagen kunt u genieten van een uitgebreid 5-gangen diner. Reserveren online www.piershiem.nl via reserveer tafel.

Eetcafé de 2 Gemeenten

www.de2gemeenten.nl

Jirnsum

Hele maand november Wild Maand! Naast de kaart serveren wij een wisselend wildgerecht.

Wij zijn zes dagen per week geopend voor koffie, lunch, borrel & diner. Ben je op zoek naar een geschikte locatie voor een

vergadering, bijeenkomst of is er iets te vieren? Wij hebben meerdere mogelijkheden voor grote en kleine groepen. Informeer vrijblijvend

naar de mogelijkheden. Kijk voor de actuele openingstijden op www.2gemeenten.nl of op onze facebook of instagram.

#byúskinitgewoan

Het Schippershuis

www.tschippershuis.nl

Terherne

Kom genieten van ons sfeervolle restaurant bij de haard met uitzicht op het water.

Deze maand is het schippershuismenu: Voor: Zeebaars cheviche, tussen: pompoensoep, hoofd: tamme eend, dessert: Snicker à la

Schippershuis. Met kerst dineren en een concert bijwonen van Iris Kroes dat kan! Zie voor meer informatie op onze website.

La Ruota

Akkrum

De Oude Schouw

www.oudeschouw.nl

Ook voor afhaal van verse pizza’s en pasta. Bij voorkeur uw bestelling telefonisch doorgeven: 0566-652765. Menu op: www.la-ruota.nl

Rode en witte wijn van hoge restaurantkwaliteit voor € 7,65 per fles.

Bestellen via postbus@oudeschouw.nl. Alleen afhalen.

Oan Tafel

www.oantafel.nl

Wergea

Een culinaire wereldreis bereid met lokale producten. Een suggestie voor u: een avond heerlijk genieten van het speciaal door onze chefs

samengestelde 8-gangen proefmenu, met bijpassende wijnen, bieren of craft frisdranken. Klinkt goed of niet?

U bent welkom bij PROEF | LOKAAL Oan Tafel in Wergea! Open van donderdag t/m zondag voor diner. NIEUW is de lunch op zaterdag en zondag

van 12.00 – 17.00 uur.

Grand Café JAN!

www.grandcafejan.nl

Wergea

Koffie | Lunch | Diner | Borrel | Cocktails

JAN! heeft een passie voor eten en is een tikkeltje eigenzinnig. Onze gerechten zijn verrassend, origineel en kakelvers. Van eigen bodem en met

een wereldse twist. Kijk voor ons menu op www.grandcafejan.nl. Of check Facebook of Instagram.

Verjaardag, feestje, brunch, (bedrijfs)event, vergadering of catering? Ook dat kan bij JAN!

Paviljoen Salt

www.paviljoensalt.nl

Terherne

Welkom bij paviljoen SALT. Kijk op de website voor de actuele openingstijden. Heb je iets te vieren? Dan ben je bij SALT op het juiste

adres! Je kunt bij ons terecht voor een zakelijke lunch, bedrijfsborrel / event, familiegelegenheid.

Neem een kijkje op www.paviljoensalt.nl voor alle mogelijkheden!

Uw gerecht of horeca gelegenheid ook in Lekker Ite? Mail naar redactie@middel.media

10.000 flyers +

1/4 pagina advertentie in MiddelPunt

De flyer is full-colour, dubbelzijdig en op A5-formaat*

€ 150,-

Meer informatie of bestellen: redactie@middel.media

*Excl. BTW en opmaak. Vraag naar de voorwaarden.

Ook voor de verspreiding van drukwerk kunt u bij MiddelPunt terecht!

MiddelPunt | 15


EVENEMENTEN/ACTIVITEITEN IN MIDDEN FRYSLÂN

Federatieconcert

ZATERDAG 19 NOVEMBER IN ALDEBOARN

In de Doelhofkerk, Tsjerkebuorren 4, Aldeboarn

Agenda De 2 Gemeenten

Jirnsum

November

Vrij 25 | 20.00 uur Live muziek in het café met Plus gratis entree

Zo 27 | 15.00 uur Sinterklaasfeest

Alle WK wedstrijden NL live op scherm

December

Zat. 3

Bruute Bende met Barry Fest, Dj Maarten en meer

Zat. 17 | 17.00 uur December buffet Reserveren > bel of mail

Zon. 18 | 17.00 uur Decemberbuffet Reserveren > bel of mail

Zon. 25 | 22.00 uur Stageline & DJ Sander Post

Ma. 26 | 22.00 uur Vangrail & Party DJ Lars

Tickets via www.de2gemeententickets.nl | www.2gemeenten.nl |

info@de2gemeenten.nl | 0566-601550

Pietenhuis

ZATERDAG 26 NOVEMBER IN AKKRUM

Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om Sint en zijn Pieten te

bezoeken in het Pietenhuis in de Lantearne tussen 10.00 en 12.30

uur. Voor iedereen staat er wat lekkers klaar.

Winter fair in Terherne

ZONDAG 27 NOVEMBER IN TERHERNE

Op zondag 27 november van 11.00 tot 17.00 uur wordt er

een gezellige winter fair georganiseerd in Dorpshuis De Buorkerij

Er zijn veel nieuwe standhouders en muziek van No Sa

De entree is gratis, dus kom gezellig even langs

Adri de Boer zingt

2 DECEMBER IN NIJ BEETS

2 december 2022 om 20:15 uur in It Damshus in Nij Beets

Entree € 10,- | Plaats reserveren: info@adrideboer.frl

Theaterstuk MUTSEN

14 DECEMBER IN JIRNSUM

Teatergroep FJOER spilet dit jier ‘Mutsen’, in stik fan Christa

Warmerdam yn De Fantast, Jirnsum.

Woansdei 14 desimber 20.00 oere (oare data útferkocht)

Kaarten graach reservearje y.f.m. in beheind oantal sitplakken.

06-12158043 – margalliti.dolfijn@gmail.com – info@letterfretter.nl

Wildproeverij

ZONDAG 27 NOVEMBER EN ZONDAG

11 DECEMBER IN NIJ BEETS

Bij Restaurant Pier’s Hiem. Ontvangst: 16.30 uur

Reserveer via www.piershiem.nl (wildproeverij) of bel 0512-461900

Requiem van Maurice Duruflé

ZONDAG 20 NOVEMBER IN GROU

Aanvang 15.00 - Entree € 15,00

Reserveren: www.sintpiterconcerten.nl

Informatieavond Hypnose Noord

‘ Weer in contact met je gevoel’

WOENSDAG 23 NOVEMBER IN GROU

Meld je aan door een mail te sturen o.v.v. informatie avond en je naam

naar info@hypnosenoord.nl | 19.30 - 21.30, Oedsmawei 18a in Grou

Wildavond

25 NOVEMBER BIJ GOERRES, AKKRUM

Met live muziek en verhalen onder genot van een 3, 4 of 5 gangen diner.

Opgave: info@goerres.nl. Info: www.goerres.nl

Eindejaarsshow BOOT Akkrum

15, 16 EN 17 DECEMBER

Alle watersportliefhebbers zijn van harte welkom voor een hapje en

een drankje bij Boot Akkrum, Spikerboor 26 in Akkrum.

Trefplak & Brûsplak

VOOR DE INWONERS VAN GROU EN

OMLIGGENDE DORPEN

Een praatje maken, handwerken, sjoelen, kaarten maken, puzzelen,

knutselen. Er is voor iedereen wat te doen. Het mag, het hoeft niet.

Enthousiaste gastvrouwen/-heren zorgen voor een gezellige sfeer.

Ook met hulpvragen kun je terecht. Kom een keer langs om te kijken

wat wij voor u kunnen betekenen of wat jij voor ons kunt betekenen.

Waar: Muldyk 3, Grou, ingang kringloopwinkel

Reguliere openingstijden: dinsdagmiddag en vrijdagmiddag van

13:30 tot 16:30 uur

Kosten: geen, de koffie/thee staat klaar

Voor inwoners van Grou is halen en brengen met de Grou Mobyl!

mogelijk. Telefoonnummer 06 – 206 037 41

16 | MiddelPunt


Zaterdag 19 november 2022

FEDERATIECONCERT

Brassband Pro Rege B

Brassband Advendo

Heerenveens Muziekcorps

C.M.V. De Vrije Fries

Concordia Aldeboarn

Doelhofkerk

Tsjerkebuorren 4

Aldeboarn

Aanvang 19.30 uur

Entree €5,-

Sinterklaasfeest bij

de 2 Gemeenten

Zondag 27 november 15.00 uur organiseert de 2 Gemeenten een super leuk

en gezellig sinterklaasfeest. Pietendisco, maak een knutselwerkje voor in je

schoen en natuurlijk mag een meet & greet met Sinterklaas en zijn pieten

niet ontbreken. Een leuk familie uitje zo in de sinterklaastijd. Uiteraard

vergeten we de vaders en moeders niet want zij kunnen gezellig mee.

De toegang is gratis en je kunt zo even binnen lopen.

Tijdens of na afloop en borrelplankje of even lekker eten? Dan adviseren we

je om een tafeltje te reserveren.

Een leuk uitje voor het hele gezin en misschien willen zelfs opa en oma wel

even mee?

Wanneer: zondag 27 november

Tijdstip: van 15.00- 17.00 uur

Meet & and greet met sint tussen 15.30 – 16.30 uur

Toegang is gratis.

Mail je evenement naar redactie@middel.media

MiddelPunt | 17


T 0566 60 29 22

dag en nacht bereikbaar

I www.dejonguitvaartzorg.nl

met zorg en aandacht

‘ELTS MINSKE IS OARS

ELTS ÔFSKIE IS OARS’

www.uitvaartzorgbijlsma.nl

Anna Bijlsma

06 10 330 337

Een handgemaakte kist voor elk budget

✓ Ambachtelijke uitvaartkisten

✓ Eigen ontwerp mogelijk

✓ Met liefde gemaakt

Elke maandagavond open huis in de NH Kerk in Poppenwier

Marsherne 8, Poppenwier

06-148 256 77

info@dekistemakker.nl

www.dekistemakker.nl

Fertrietlik, mar mei net te missen oantinkens oan syn libben,

hawwe wy ôfskie nimme moatten fan ús heit,

skoanheit en pake

Adrianus de Jager

- Adriaan -

I 7 febrewaris 1939 † 3 novimber 2022

Sûnt 14 maart 2009 widner fan Hinke de Jager - van der Vegt

‘Us Wâldpyk is der net mear’.

Hieke en Boy

Maico Jeroen

Stefan

Sam

Douwe en Esther

Jessica en Djustin

Dylan en Sandra

Thimo

Jesse - Adriaan

It ôfskied hat plakfûn op tongersdei 10 novimber.

Wy tankje elkenien foar de leafdefolle oandacht

foar ús heit en pake.

Skriuwadres:

De Tsjoele 7 | 8401BE De Gerdyk

Op 28 oktober is ferstoarn ús damfreon

Berend Stapert

“Voor iedereen die een

passend afscheid wenst”

Berend wie eare-lid fan ús club en

hat yn in soart funksjes aktyf west foar ús damclub.

Bestjoer en leden, dc Ontspanning, Aldeboarn

De Draei 13, 8621 CZ Heeg | 0515-85 57 57 | info@bvuitvaartzorg.nl

www.bvuitvaartzorg.nl

18 | MiddelPunt


Handen

Tekst: Leo Boermans

Column

Colofon

Oplage:

12.000 exemplaren

Verschijningsfrequentie:

MiddelPunt verschijnt 2 wekelijks

Afgelopen maand kreeg

ik een telefoontje van een

mevrouw, wie ik begin vorig

jaar had gesproken in verband met het aanstaande overlijden

van haar vader. Haar vader was inmiddels overleden in het

verzorgingstehuis, en ik ging op pad om de laatste verzorging van

haar vader te voltooien.

Verzorgen

Tijdens de verzorging kwam ik in gesprek met deze mevrouw, en ze

vertelde dat ze het werk van mij bijzonder vond. Ik verzorgde haar

vader met veel liefde en in alle rust, en vertelde bij elke handeling

waarom ik dat deed. Zo ook het verzorgen van de handen. Haar

vader was altijd een verzorgde man geweest, maar zo op het laatst

van zijn ziekbed had hij daar steeds meer moeite mee. Ik maakte

zijn nagels schoon, knipte ze bij en waste daarna de handen en

legde ze, zoals zij wilde, op zijn buik. Het ontroerde haar, de handen

van haar vader, zo herkenbaar.

Herkenbaar

Ja, handen, het klinkt als een simpel woord en iedereen heeft ze.

Maar handen vertellen zoveel meer dan we soms denken. De handen

die geleerd hebben te schrijven, de handen die liefkozende

strelingen hebben gegeven aan een geliefde, de handen die gewerkt

hebben, de handen die je als kind de weg hebben gewezen, die

handen die…….ja, vul maar in.

“Handen vertellen zoveel

meer dan we soms denken.”

Afscheid

Tijdens de afscheidsplechtigheid, was iedereen welkom om langs de

geopende kist te lopen en afscheid te nemen. Dochterlief stond

steevast naast de kist en had de hand van haar vader vast. Deze

twee handen, ze leken op elkaar. Haar handen waren een kopie van

de zijne. Uiteindelijk was daar het moment dat zij de hand van haar

vader losliet. Het was goed, vertelde ze.

Verschijningsgebied:

MiddelPunt verschijnt GRATIS Huis aan

Huis in Midden Friesland:

Akkrum, Akmarijp, Aldeboarn, Broek,

Dearsum, De Veenhoop, Eagum, Friens,

Gersloot, Goëngahuizen, Goingarijp, Grou,

Haskerdijken, Idaerd, Jirnsum, Luinjeberd,

Nes, Nieuwebrug, Nij Beets, Poppenwier,

Raerd, Reduzum, Swichum, Snikzwaag,

Sibrandabuorren, Terherne, Terkaple,

Tersoal, Tjalleberd, Warstiens, Warten,

Wergea, Wirdum en Wytgaard.

Sneek

Leeuwarden

Midden

Friesland

Heerenveen

Acquisitie-verspreiding-administratie:

MiddelPunt Media,

06-5128 3273

akke@middel.media

Redactie-DTP-webbeheer:

MiddelPunt Media

0566-202020

redactie@middel.media.

Adresgegevens:

MiddelPunt Media

It Patroan 5

8491 PK Akkrum

0566 202020

www.middel.media

Drachten

Kvk 01144219

BTW NL8203.63.133.B01

Aanleverdatum MiddelPunt 24 2022:

uiterlijk 23 november naar

redactie@middel.media

Kijk voor de aanleverspecificaties op

www.middel.media

Niets uit deze uitgave mag worden

gepubliceerd, gekopieerd of op andere

wijze worden vermenigvuldigd

zonder schriftelijke toestemming

van de uitgever.

MiddelPunt is verkrijgbaar bij

de volgende adressen:

Akkrum: Bibliotheek, Poiesz

Aldeboarn: Centerrr

Grou: Beaken, Jumbo, HEMA

Jirnsum: De 2 Gemeenten

Reduzum: Kapsalon Kaphûs,

De Blauwe Tent

Terherne: Diverse horeca

Wergea: Supermarkt Wergea

Slagerij Harmke Anema

Wytgaard: Frederika’s Taarten en Sa

En diverse horeca gelegenheden.

Heeft u behoefte om eens in een vrijblijvend gesprek te informeren

welke mogelijkheden van afscheid er tegenwoordig zijn?

Neemt u dan gerust contact met ons op of kijk eens op

www.bvuitvaartzorg.nl voor recensies of overige informatie.

Drukwerk:

Drukkerij van der Eems Heerenveen

Geen MiddelPunt ontvangen?

Mail naar akke@middel.media of

stuur een whatsapp 06-51283273

MiddelPunt | 19


Uw installateur uit

Grou voor o.a.:

Loodgieterswerk

Elektra,

CV-ketel

Onderhoud

Renovatie

Vloerverwarming

Zonnepanelen

Warmtepompen

en utiliteit.

NIEUW! onze webshop:

www.installatieservicevanderveen.nl www.sanitairvanderveen.nl

Kom werken in de logistiek!

Werff talent biedt volop mogelijkheden.

Vast werk

Tijdelijk werk

Seizoenswerk

Flexibel werk

Dag, nacht of weekend

Vakantiewerk

Opleidingen

Vanaf

1 dag per

week!

Haskeruitgang 101

Heerenveen

0513 - 61 03 80

werken@werfftalent.nl

Nick, planner

www.werfftalent.nl

Een buurtzame bank

Een buurtzame

bank is een is vertrouwd

een

vertrouwd gezicht

in de buurt.

Al 100 jaar.

Al 100 jaar.

gezicht in de buurt.

RegioBank Van Campen & Dijkstra

Verzekeringen | RegioBank | Hypotheken

Parkstraat 7

9001 AS GROU

0566 651 020

info@vancampendijkstra.nl

TE KOOP:

Koarte Miente 1 in Akkrum

Vraagprijs € 275.000,- k.k.

• Perceeloppervlakte 273 m 2

• Woonoppervlakte 96 m 2 • 3 slaapkamers

• Diepe achtertuin op het westen

It Bjinstap 15, Akkrum

t. 06-11 25 71 46

www.westerhofmakelaardij.nl

20 | MiddelPunt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!