16.11.2022 Views

Industrial Automation_2022-05

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INDUSTRIAL AUTOMATION PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING INDUSTRIALAUTOMATION.BE JAARGANG 7<br />

PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING<br />

5<br />

51 <strong>2022</strong> 2019 • november januari – - februari december<br />

WWW.INDUSTRIALAUTOMATION.BE<br />

WWW.IA-ONLINE.BE<br />

Machine op maat<br />

vandaag en morgen<br />

Consultants voor digitale<br />

transformatie<br />

Betrouwbare<br />

communicatie en<br />

connectiviteit


EXPERT IN AUTOMATION EN ICT SOLUTIONS<br />

Wij zijn EQUANS, een full-service leverancier die u helpt bij de automatisatie<br />

van uw industriële installatie, van concept en engineering tot implementatie en<br />

onderhoudsdiensten. Naast turnkey oplossingen kunt u ook bij ons terecht voor<br />

consultancy en noodinterventies.<br />

Full Service Automatisering voor<br />

een brede waaier van markten en<br />

toepassingen.<br />

LMS vereenvoudigt uw logistieke<br />

en administratieve procedures voor<br />

de verwerking van bulkgoederen.<br />

ATV tilt de automatisering van uw<br />

bulkverwerking naar een hoger<br />

niveau, inclusief productie, mengen<br />

en administratieve opvolging.<br />

Enginius brengt onze engineeringdiensten<br />

en expertise naar uw<br />

industrie. Onze ingenieurs werken ter<br />

plaatse of zijn oproepbaar wanneer u<br />

hen nodig hebt.<br />

Voor meer informatie over EQUANS, bezoek onze website equans.be


DE DRIE INTRINSIEKE WAARDEN:<br />

NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID<br />

EN PLEZIER IN HET GEBRUIK.<br />

THE 6X ® . NU VERKRIJGBAAR!<br />

Toegegeven, op het eerste gezicht is niet te zien wat er in de nieuwe VEGAPULS 6X<br />

radarsensor zit: een uiterst nauwkeurige niveaumeter, die het niet uitmaakt of hij vloeistoffen<br />

of vaste stoffen meet. Alleen de kleur geeft al aan dat het een geweldig instrument zal zij n.<br />

VEGA. HOME OF VALUES.<br />

www.vega.com/radar


stelt voor<br />

Monitoring SIEMENS PLC via<br />

RUT955<br />

Eigen ontwikkeling<br />

Directe communicatie<br />

Via standaard PUT/GET<br />

Zowel lezen als schrijven<br />

Geen extra modules<br />

Geen extra licenties<br />

<strong>05</strong>6 22 36 73<br />

info@masterchips.be<br />

masterchips.be


Voorwoord<br />

Tijd voor stabiliteit<br />

Het einde van het jaar komt stilaan in zicht. Het minste dat van <strong>2022</strong> gezegd zal worden, is dat het uitdagend was. Niet het minst<br />

voor ondernemers. Want hoewel de orderboekjes in de machinebouw en de maakindustrie goed gevuld waren, was het allerminst<br />

evident om alles op tijd en binnen budget bij de klanten te krijgen. De logistieke problemen in de nasleep van de pandemie en de<br />

strenge lockdowns in China, de schaarste aan grondstoffen door de oorlog in Oekraïne en de prijsstijgingen die daarmee gepaard<br />

gingen, en niet het minst natuurlijk de energieprijzen: die deden ondernemers niet alleen naar adem happen bij het zien van hun<br />

binnenkomende facturen, maar brachten ook een spiraal van inflatie en overschrijdingen in de spilindex op gang.<br />

Het gevolg is dat veel bedrijven zich de vraag moeten stellen of ondernemen hoegenaamd nog betaalbaar is. Productielijnen die<br />

(voorlopig) stilvielen waren het gevolg; ook het aantal faillissementen ging crescendo, nu de steunmaatregelen voor corona zijn<br />

weggeëbd. Wil dat zeggen dat 2023 in het teken moet staan van doemdenken? Allerminst. De eerste signalen voor een stabieler<br />

ondernemersklimaat beginnen zich af te tekenen. De inflatie neemt af, naar aanvaardbare niveaus. De fluctuaties in grondstofprijzen<br />

lijken weer wat meer te kalmeren, zodat ondernemers zich niet meer in de vingers moeten snijden met hun offertes. En ook de<br />

levertermijnen lopen terug. We moeten het halleluja nog niet inzetten, want de komende maanden zal het knokken zijn voor wie<br />

weinig reserves heeft, maar er is weer een basis om het ondernemersvertrouwen te laten groeien.<br />

En ongeacht hoe de economie en geopolitiek verder evolueren, zal de industrie in Europa toch moeten blijven investeren om de<br />

vooropgestelde duurzaamheidsambities waar te maken. We kunnen niet anders dan kijken hoe we ons machinepark efficiënter<br />

kunnen maken en laten draaien op brandstof die niet van fossiele oorsprong is. Een verhaal dat overigens groter is dan het opzoeken<br />

van enkele percentjes die tot optimalisering kunnen leiden. Het zal ook vaak radicaal anders moeten, om de CO 2<br />

-uitstoot terug te<br />

dringen. Maar wie eerst op zoek gaat naar die laatste procentjes meer productiviteit en energie-efficiëntie, die kan wel al middelen<br />

vinden om die grotere investeringstrajecten aan te gaan.<br />

Trajecten die sowieso digitalisering in het hart zullen dragen. Hoewel veel van de buzzwoorden waarmee u in dit magazine telkens<br />

weer geconfronteerd wordt, nog niet tot in de praktijk bij kmo’s zijn doorgedrongen, zullen ze wel nodig zijn om het verschil te maken.<br />

Laten we dan ook afspreken dat 2023 geen jaar wordt waarin angst regeert, hoe onzeker tijden ook kunnen zijn. We hoeven niet<br />

bang te zijn voor big data en artificiële intelligentie. Ze vragen bedrijven niet meteen om omwentelingen die zo groot zijn als de baan<br />

om de zon. Neen, ze laten net toe om klein te beginnen. Zolang we maar niet bang zijn om de lat en de ambitie hoog te leggen.<br />

Want met een duidelijk doel voor ogen is het makkelijker de juiste weg te vinden. Aan gidsen in elk geval geen gebrek, in Vlaanderen.<br />

Er staan genoeg kennisinstelling, technologiepartners en consultants klaar om u met hun kennis de juiste boom in het digitale bos te<br />

helpen vinden.<br />

Veel leesplezier!<br />

Valérie Couplez<br />

industrialautomation.be<br />

| 5


Platform over productieen<br />

procesautomatisering<br />

industrialautomation.be<br />

Jaargang 7 ● Nummer 5 <strong>2022</strong><br />

Verschijnt 5 x per jaar<br />

Verantwoordelijke Uitgever<br />

Louwers Mediagroep<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Jan Devriese<br />

Redactieteam<br />

Valérie Couplez, Johan Debaere,<br />

Piet Debisschop, Evi Husson<br />

Bladmanager<br />

Alexander Dewaele<br />

a.dewaele@louwersmediagroep.be<br />

Freddy Fierens<br />

f.fierens@louwersmediagroep.be<br />

08<br />

10<br />

Secretariaat<br />

Riana Holley<br />

Elke Kina<br />

Advertenties<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden<br />

aangeleverd via de AdPortal. Mocht u nog<br />

geen uploadlink hebben ontvangen, stuur een<br />

email naar traffic@louwersmediagroep.be<br />

12<br />

20<br />

Abonnementsprijs<br />

nieuw tarief van 2023<br />

België: € 70,00 per jaarexcl. BTW<br />

Buiten België: € 109,00 per jaar excl. BTW<br />

ING<br />

IBAN nr. BE33 3631 9320 5246<br />

BIC: BBRUBEBB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. vaktijdschrift <strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong><br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing naar: Hertsbergsestraat 4,<br />

B-8020 Oostkamp<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van<br />

de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht<br />

van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

Voor management, directies, engineers,<br />

inkopers en operators in: productie- en<br />

procesautomatisering.<br />

Vormgeving /Art-direction<br />

+32 50 36 81 70<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Pattyn, Veurne<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van<br />

de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op<br />

zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen<br />

uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid<br />

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen<br />

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het<br />

gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn<br />

op deze informatie.<br />

Gouden toekomst voor industriële machines op maat 8<br />

De engineeringfase als basis voor digitale transformatie 10<br />

Met kwaliteit én korte levertijden maakt deze specialist in elektrische aandrijvingen het verschil 12<br />

De Pen, Maintenance en assetmanagement in 2030 16<br />

Besparingen in perslucht opsporen 18<br />

De digitale transformatie versnellen 20<br />

Automatisering en digitalisering sleutel tot industrienoden 22<br />

Nieuwe industriële behuizing garandeert maximale bescherming voor IoT-elektronica 24<br />

De juiste manipulatoren maken licht werk 26<br />

Meten in een stofwolk 30<br />

IT goes industry 32<br />

Naadloze integratie drijft cyclustijden op 36<br />

Snellere productie van recycleerbare kartonnen fles 38<br />

Connectiviteit voor vandaag en morgen 40<br />

Het machinevisiesysteem als probleemoplosser 42<br />

Kleine componenten, grote impact 44<br />

Haal meer uit uw stoomsysteem 46<br />

Is standaard niet genoeg en zoekt u een individuele oplossing... 50


2019 • januari – februari<br />

Inhoud<br />

40<br />

46<br />

88<br />

92<br />

INDUSTRIAL AUTOMATION PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING INDUSTRIALAUTOMATION.BE JAARGANG 7<br />

5<br />

<strong>2022</strong> • november - december<br />

51 WWW.INDUSTRIALAUTOMATION.BE<br />

WWW.IA-ONLINE.BE<br />

Coverbeeld:<br />

VINTIV<br />

PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING<br />

Machine op maat<br />

vandaag en morgen<br />

Consultants voor digitale<br />

transformatie<br />

Betrouwbare<br />

communicatie en<br />

connectiviteit<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

industrialautomation.be<br />

Vlottere doorloop voor logistieke processen 52<br />

Dynamische specialist in industriële elektriciteit, automatisatie en IoT gaat geen uitdaging uit de weg 56<br />

Als digitalisering van machines kinderspel wordt 58<br />

Schakels van rol-kabelrupsen verminderen energieverbruik voor de E4.1 kabelrups-serie met 37% 61<br />

Modulaire switches als onderdeel van flexibele netwerktoepassingen 62<br />

Efficiënte, hoogwaardige regelsystemen ontwerpen 66<br />

Installaties eenvoudig van power voorzien 68<br />

Je dagelijkse prestaties verbeteren 70<br />

Laag in pulsatie, hoog in efficiëntie 73<br />

Mobiele robot op de werkvloer vraagt aandacht voor veiligheid 74<br />

De weg naar een elektrische en digitale toekomst 76<br />

Specialist in industriële en mechatronische oplossingen verhuist naar ruimere locatie 78<br />

Manufacturing 4.0: closing the loop 80<br />

Captain’s debate: ‘The brave new world of manufacturing’ 84<br />

Pneumatische cobot: nieuwe standaard in gebruiksgemak 88<br />

“Met dit geautomatiseerd magazijn maken wij als kmo het verschil” 90<br />

Volledige supply chain onder één dak 92<br />

Branchepartners 94


Tekst en beeld Vintiv<br />

Gouden toekomst voor<br />

industriële machines op maat<br />

Van bouwer van machines op maat tot fullservice ontwikkelaar voor de maakindustrie. Van IMA Beringen tot VINTIV.<br />

En van Limburg tot West-Vlaanderen. Dit bedrijf heeft al een hele weg afgelegd. En er staat nog veel te gebeuren,<br />

als je ziet hoe sterk VINTIV in amper twee jaar tijd geëvolueerd is. Tijd om aan te schuiven bij Joris Ceyssens, Steven<br />

Geudens en Johan Doucé, drie van de vele sterkhouders in deze onderneming.<br />

Robot, cobot en operatoren kunnen samenwerken via een machine op maat.<br />

‘In de toekomst zal het energieaspect<br />

meespelen: machines zullen<br />

retrofit-upgrades krijgen om<br />

energie-efficiënter te werken’<br />

8 | industrialautomation.be


De afgelopen twee jaar waren<br />

uitdagend voor heel wat bedrijven.<br />

Hoe hebben jullie de markt zien<br />

evolueren?<br />

Joris Ceyssens: “Aangezien we machines op<br />

maat bouwen, werken wij voor bedrijven die<br />

bereid zijn om een meerprijs te betalen tegenover<br />

een standaardoplossing. Onze klanten zijn<br />

dus actief in sectoren waar het goed gaat, of<br />

zijn zo innovatief dat er nog geen oplossingen<br />

voorhanden zijn. De afgelopen jaren mochten<br />

we een sterke groei optekenen in de farmaceutische<br />

sector. Daar heeft de pandemie ons veel<br />

werk bezorgd, met bijvoorbeeld doorontwikkelingen<br />

op bestaande machines om plungers<br />

en verpakkingen voor injectienaalden te maken.<br />

Ook de amusementsindustrie, met kaartspelen<br />

en bordspellen, doet het goed. Automotive,<br />

daarentegen, is bijna stilgevallen, mede door<br />

het grondstoffentekort en de oorlog.”<br />

Komen er ook andere vragen uit<br />

de markt?<br />

Steven Geudens: “We krijgen meer en meer<br />

de vraag om machines te retrofitten. Verouderde<br />

machines krijgen dan nieuwe besturingssoftware<br />

en hardware-upgrades om ze<br />

performanter te maken. Daarnaast staan werkgevers<br />

vandaag veel meer stil bij veiligheid en<br />

welzijn, dus hun assets hebben ook op dat vlak<br />

aanpassingen nodig.”<br />

Johan Doucé: “In de toekomst zal het energieaspect<br />

wellicht ook meespelen: machines<br />

zullen retrofit-upgrades krijgen om energieefficiënter<br />

te werken.”<br />

Joris Ceyssens: “Ook digitalisering en connectiviteit<br />

zullen aan belang winnen. Enerzijds in<br />

het kader van Industrie 4.0, anderzijds om<br />

machines operatoronafhankelijk te maken,<br />

want het is moeilijk om nog geschoolde operatoren<br />

te vinden.”<br />

Waar ligt nog veel potentieel?<br />

Johan Doucé: “Farma zal zeker blijven groeien.<br />

In die sector is er nog niet veel geautomatiseerd,<br />

in tegenstelling tot bijvoorbeeld automotive.<br />

Dat komt ook omdat in die laatste sector<br />

in processen wordt gedacht, en die zijn makkelijk<br />

te automatiseren. Een farmabedrijf denkt<br />

eerder in recepten. Daardoor zien we er voorlopig<br />

vooral standaardmachines.”<br />

Steven Geudens: “Maar onze farmaceutische<br />

industrie zal steeds sterkere concurrentie<br />

ervaren uit het buitenland, en dan rijst vanzelf<br />

de nood aan automatisering op maat.”<br />

Joris Ceyssens: “Automatisering helpt om<br />

kosten onder controle te krijgen. En wat vandaag<br />

vooral telt: het helpt om de productie op<br />

peil te houden, nu er zo weinig operatoren zijn<br />

en de kwaliteitseisen alsmaar strikter worden.<br />

‘Vroeger bouwden we hier vooral prototypes.<br />

Nu bouwen we ook al eerste oplages’<br />

Het past ook in de beweging naar reshoring:<br />

producten worden weer dichterbij geproduceerd,<br />

maar dan wel automatisch, zodat het<br />

betaalbaar blijft.”<br />

Jullie nieuwe gebouw in Beringen<br />

wordt nu al uitgebreid. Waarom?<br />

Johan Doucé: “Het is een kwestie van schaalvergroting<br />

en nood aan meer ruimte. Vroeger<br />

bouwden we hier vooral prototypes. Nu<br />

bouwen we ook al eerste oplages, waardoor<br />

het krap wordt. Daarnaast willen we kort op<br />

de bal spelen en zoveel mogelijk onderdelen<br />

zelf realiseren. Je doorlooptijd is afhankelijk van<br />

het onderdeel dat als laatste beschikbaar is, dus<br />

willen we voldoende aanmaakcapaciteit hebben.<br />

Klanten ervaren dat ook als een sterkte.”<br />

Joris Ceyssens: “Prototypes zijn altijd risicovol.<br />

Er is altijd wel ergens een probleem; dan moeten<br />

we snel kunnen ingrijpen. Dat gaat het vlotst<br />

wanneer alles intern gebeurt. Daarnaast laat de<br />

uitbreiding ons toe om de productie van fijne<br />

mechanica en zwaardere machines te scheiden.<br />

Dat zal ook in Waregem het geval zijn.”<br />

Over Waregem gesproken:<br />

daar openden jullie vorig jaar een<br />

engineering hub. Vanwaar die<br />

nieuwe vestiging?<br />

Joris Ceyssens: “Vanuit Waregem bedienen we<br />

bedrijven in Oost- en West-Vlaanderen, het<br />

hart van de Vlaamse maakindustrie. Het leek<br />

ons dan ook logisch om met mensen van daar<br />

te werken, die helemaal thuis zijn in de regio.”<br />

Steven Geudens: “Het is ook praktisch. Een<br />

samenwerking berust op intensief contact, van<br />

eerste bespreking tot oplevering en interventies<br />

nadien. Dan is het handig wanneer je fysiek in<br />

de buurt bent.”<br />

Johan Doucé: “Het werd al snel duidelijk dat<br />

alleen een kantoor in Waregem niet volstond.<br />

Daarom zijn we er nu ook een werkplaats<br />

gestart om installaties en proefopstellingen<br />

te bouwen.”<br />

Tijd om de blik vooruit te richten.<br />

Hoe zien jullie de toekomst?<br />

Joris Ceyssens: “Groei op zich is nooit onze<br />

ambitie geweest, wel plezier hebben in wat<br />

we doen. En we amuseren ons hier geweldig.<br />

Dit is een uitdagende sector en je voelt<br />

de goesting, de ambitie en de werkvreugde<br />

onder de mensen.”<br />

Steven Geudens: “Onze medewerkers zijn van<br />

Champions League-niveau. Jong en oud, ervaren<br />

of niet: iedereen gaat ervoor. En elk jaar<br />

brengt nieuwe opportuniteiten op ons pad.”<br />

Joris Ceyssens: “We geloven ook in het feit dat<br />

de markt nood zal blijven hebben aan maatwerk.<br />

En zolang dat het geval is, hebben wij<br />

een toekomst.”<br />

Johan Doucé: “En de trend dat alle productie weg<br />

moet uit Europa zal waarschijnlijk ook keren.”<br />

Mogen we na VINTIV Waregem<br />

nog vestigingen verwachten?<br />

Bijvoorbeeld in het buitenland?<br />

Joris Ceyssens: “Dat is uiteraard toekomstmuziek,<br />

maar ik denk dan in de eerste plaats<br />

aan Wallonië en Nederland, bijvoorbeeld Eindhoven.<br />

Sowieso hebben we de afgelopen 35<br />

jaar veel ervaring opgedaan. Als we op basis<br />

daarvan andere hubs kunnen aansturen, is dat<br />

zeker een voordeel. Ik zie dus zeker toekomst<br />

in satellietkantoren.”<br />

Steven Geudens: “Waregem zal ons leren wat<br />

werkt en wat niet.”<br />

Joris Ceyssens: “Bovendien zijn we jonge veertigers<br />

en hebben we nog een hele tijd voor de<br />

boeg; dat maakt dat we snel beslissen én denken<br />

op lange termijn.” ■<br />

Van links naar rechts: Johan Doucé, Steven Geudens<br />

en Joris Ceyssens.<br />

industrialautomation.be<br />

| 9


Tekst Piet Debisschop | Beeld EPLAN<br />

DE ENGINEERINGFASE<br />

ALS BASIS VOOR DIGITALE<br />

TRANSFORMATIE<br />

Naast zijn gerenommeerde engineeringplatform, biedt Eplan zijn klanten eveneens een consultancy-programma voor<br />

digitale transformatie aan. Dit voorziet in een methodiek die vier verschillende transformatieniveaus onderscheidt,<br />

maar hierbij wel telkens de core datastroom als fundament gebruikt.<br />

Engineeringdata vertalen zich onvermijdelijk<br />

door naar andere processen.<br />

10 | industrialautomation.be


Eplan staat vooral bekend om zijn design- en<br />

engineeringsoftware – met name de elektrische<br />

applicatie P8 – die het als marktleider aanbiedt.<br />

Toch staat het bedrijf voor een vele malen<br />

breder aanbod aan service. Het consultancyprogramma<br />

is er bijvoorbeeld één van. Jaren<br />

geleden al stelde het bedrijf zich vanuit zijn engineeringperspectief<br />

de vraag of het met behulp<br />

van de volop beschikbare data mee de digitale<br />

transformatie van zijn cliënteel kon aansturen.<br />

Terecht, bleek al snel. Vooral dan omdat de engineeringdata<br />

zich na doorontwikkeling steeds<br />

weer op de ene of andere manier ver talen<br />

naar tal van bovenliggende processen zoals<br />

inkoop, maintenance, verkoop en uiteraard<br />

ook productie.<br />

Vandaar ontstond het idee om, via oordeelkundig<br />

gebruik van deze data, de link tussen<br />

al deze deelprocessen nader te bestuderen, en<br />

zo de aanzet te geven tot een digitale transformatie<br />

op bedrijfsniveau. Eplan stelt hier dan<br />

ook zijn volledige platform tegenover, zodat<br />

de waardeketen van een bedrijf integraal kan<br />

bekeken worden.<br />

Voor de concrete uitwerking zocht en vond<br />

Eplan inspiratie bij Mohan Subramaniam,<br />

professor in Strategy & Digital Transformation<br />

en auteur voor onder meer de Harvard Business<br />

Review. Zijn stuk ‘The 4 Tiers of digital transformation’<br />

vormde de basis voor Eplans consultancyprogramma.<br />

Elk van Eplans vier ‘eTransformation’-niveaus<br />

beoogt nu zeer specifieke, strategische objectieven.<br />

Hierna volgt een overzicht.<br />

Eerste niveau: Transactional<br />

Business<br />

Dit komt eerder neer op een locale digitalisatie<br />

van processen binnen een organisatie, die<br />

los van KPI-analyses traditioneel investeert<br />

in functie van de noden, en dit zonder daarbij<br />

structureel iets te veranderen. De klant<br />

kent zijn pijnpunten, en grijpt gevaleigen in.<br />

Praktisch gezien komt dit neer op de aankoop<br />

en implementatie van een nieuwe applicatie in<br />

een afdeling en daarbij het adequaat voorzien<br />

van training.<br />

Tweede niveau: Emerging Business<br />

Omvat opkomende industrieën, waarbij de<br />

bedrijfssites actief en op departementsniveau<br />

nadenken over hun individuele strategieën.<br />

De beslissingen gebeuren echter ‘ad hoc’ op<br />

managementniveau en zonder dat daarbij met<br />

ROI rekening wordt gehouden. Het veronderstelt<br />

evenmin een geïntegreerde aanpak met<br />

samenhang tussen de departementen. De<br />

interventies betreffen zo vaak maar één product,<br />

dat Eplan voor dit niveau Bottom Up zal<br />

aanbieden, maar waarvoor het wel vooraf al<br />

een nauwkeurige indicatie van de duur van de<br />

volledige consultancy kan geven.<br />

Derde niveau: Formalized and<br />

Sophisticated<br />

Het engineeringlevel. Eplan biedt varianten ELA<br />

(P8) en ELA+ (Pro Panel) aan. De applicaties<br />

worden minstens gedeeltelijk over afdelingen<br />

heen geïntegreerd, en de strategisch gestuurde<br />

investeringen omvatten kwantificeerbare ROI’s<br />

op projectniveau. Alle beslissingen worden op<br />

hoger niveau (C-level) genomen door een directie<br />

die bij deze investeringen nauw betrokken is.<br />

De consultancy omvat een drietraps-benadering<br />

via opeenvolgende bezoeksessies ter plaatse<br />

bij de klant. Na een eerste meeting op C-level,<br />

volgt een validatie bij de gebruiker, met voorstelling<br />

van zowel de ‘as is – to be’ situatie als<br />

de berekende ROI van het project. Ten slotte<br />

volgt de eindvoorstelling aan de directie.<br />

Niveau vier: Strategic and<br />

Fully Integrated<br />

De bedrijfsstrategie is bedrijfsgericht en allesomvattend,<br />

met een volledig gepersonaliseerde<br />

aanpak op maat van de klant. Doordat er een<br />

volledige koppeling bestaat tussen alle afdelingen,<br />

wordt optimaal gebruikgemaakt van<br />

de beschikbare datastroom. Er worden door<br />

het Eplan-team dan ook ROI’s berekend over<br />

de verschillende departementen, waarmee<br />

de basis voor de businesscase wordt gelegd.<br />

De doorlooptijd wordt hier, met drie tot zes<br />

maanden, wel iets langer. ■<br />

‘Elk van Eplans vier ‘eTransformation’-niveaus beoogt<br />

zeer specifieke, strategische objectieven’<br />

industrialautomation.be<br />

| 11


Tekst Johan Debaere | Beeld Euronorm Drive Systems<br />

Met kwaliteit én korte levertijden<br />

maakt deze specialist in elektrische<br />

aandrijvingen het verschil<br />

Hoe kan je je als toeleveringsbedrijf onderscheiden? Prijs is één aspect, maar vooral kwaliteit én levertijd zijn<br />

doorslaggevend. Euronorm Drive Systems levert al jaren hoogwaardige elektrische aandrijvingen aan klanten in de<br />

machinebouw en de industriële onderhoudssector. Dankzij een hecht team van specialisten in hun vakgebied, een<br />

grote voorraad, en een assemblagecentrum waar ook klantspecifieke componenten op maat gemaakt worden,<br />

slaagt de firma erin om voor elke toepassing snel een geschikte oplossing te bieden. Nu bedraagt de levertijd op<br />

elektrische aandrijvingen slechts twee weken. Bij stilstand kan dit zelfs nog sneller.<br />

Euronorm biedt een heel ruim gamma aan verschillende reductoren: motor-,<br />

wormwiel-, hypoïde, planetaire en heavy duty reductoren.<br />

12 | industrialautomation.be


De diverse reductoren, elektromotoren, zwenkaandrijvingen,<br />

frequentieregelaars, draaikranslagers<br />

en flensencoders van Euronorm Drive<br />

Systems scoren al jaren hoog op de Nederlandse<br />

markt. Sinds enkele jaren is de specialist<br />

ook versterkt in België actief. “De klant staat<br />

centraal. We leveren motorreductoren vanaf<br />

as 20 tot 120 mm, aanbouwmotoren tot en<br />

met 45 kW, en uitgaande koppels tot en met<br />

18.000 Nm vanuit voorraad”, stelt sales engineer<br />

België Jip Verbiest.<br />

Euronorm bracht ook motorreductoren, draaikranslagers en flensencoders in RVS op de markt, onder meer voor<br />

toepassingen in de voedingssector.<br />

“Dit gamma omvat ook motorreductoren, draaikranslagers<br />

en flensencoders uit RVS, die we<br />

specifiek ontwikkelden voor toepassingen waar<br />

hygiëne een belangrijke rol speelt. We merkten<br />

dat bijvoorbeeld bedrijven uit de voedingsindustrie<br />

op zoek waren naar een oplossing<br />

voor het terugkerende probleem van corrosie<br />

en waterinfiltratie bij conventionele aandrijvingen.<br />

Daar worden componenten uit gietijzer<br />

en aluminium immers sneller aangetast door<br />

de frequente onderhoudsbeurten met zeer<br />

bijtende reinigingsmiddelen. Zelfs zeer performante<br />

laksystemen worden alsnog aangetast.”<br />

Alles onder één dak<br />

Bij Euronorm gaan ze geen enkele uitdaging uit<br />

de weg, en zelfs voor de meest complexe toepassingen<br />

zoeken ze samen met de klant naar<br />

een gepaste oplossing.<br />

“Kwaliteit, flexibiliteit en snelheid zijn cruciaal<br />

om onze klanten steeds de beste service te<br />

garanderen. Zo kan men via een online configurator<br />

zelf alles selecteren en zo een prijsofferte,<br />

technische fiche, plan en 3D-tekening<br />

genereren. Uiteraard kunnen ze ook rekenen<br />

op de technische ondersteuning van ons team.<br />

Die kennen de markt, de producten en de toepassingen<br />

door en door. Voor speciale, vaak<br />

‘Dankzij onze grote voorraad kunnen we een levertermijn<br />

van slechts twee weken garanderen.’<br />

complexe projecten staan onze ingenieurs u bij<br />

in de keuze van de meest optimale aandrijving,<br />

of ondersteunen ze met de ontwikkeling<br />

van klantspecifieke specials”, gaat de sales<br />

engineer verder.<br />

“Alles wordt in Sassenheim (Nederland) onder één<br />

dak gecombineerd en de communicatielijnen zijn<br />

kort. Zo beschikken we over een grote voorraad<br />

en een assemblagecentrum waar we ook<br />

klantspecifieke voorraad houden als logistieke<br />

oplossing. In onze eigen spuiterij worden de<br />

aandrijvingen dan in de gewenste coatingsoort<br />

of kleur gespoten. Dat zorgt ervoor dat<br />

we onze klanten een levertermijn van slechts<br />

twee weken garanderen, terwijl men bij andere<br />

leveranciers vaak acht weken, en vandaag<br />

zelfs nog veel langer moet wachten. Dit is heel<br />

handig voor wie nieuwe machines bouwt, maar<br />

ook voor de onderhoudssector. In geval van<br />

stilstand kan zelfs men een beroep doen op<br />

onze spoedassemblage.”<br />

Diverse toepassingen<br />

Euronorm introduceert niet elke maand een<br />

nieuw, innovatief product, maar legt de klemtoon<br />

op het snel en betrouwbaar blijven leveren<br />

van oplossingen die de klanten nodig hebben<br />

en waarin ze als firma gespecialiseerd zijn.<br />

“We leveren motorreductoren voor gebruik<br />

in machines voor de algemene industrie, de<br />

landbouw en de scheepvaart, voor installaties<br />

in de afvalwaterindustrie of het gevelonderhoud,<br />

voor de productie van kranen en interne<br />

transportmiddelen..., om er maar een paar te<br />

noemen”, zegt Jip Verbiest nog. “De toegeleverde<br />

materialen worden streng gecontroleerd.<br />

We kiezen er ook bewust voor om alleen maar<br />

hoogwaardige componenten te gebruiken,<br />

zoals slijtdelen van A-merken, fijn bewerkte<br />

onderdelen en nauwkeurig geharde en geslepen<br />

tandwielen. Zo kunnen we onze klanten een<br />

lange levensduur, een minimaal geluidsniveau<br />

en een hoge efficiëntie garanderen.” ■<br />

Alle producten worden bij Euronorm aan een doorgedreven kwaliteitscontrole<br />

onderworpen.<br />

Alles gebeurt bij Euronorm onder één dak. In een eigen spuiterij worden de<br />

aandrijvingen in de gewenste coatingsoort of kleur gespoten.<br />

industrialautomation.be<br />

| 13


seamless machine status reporting<br />

smart & lean manufacturing<br />

KPI & performance reporting<br />

daily shopfloor management<br />

Discover our powerful IIoT-solutions to increase your OEE<br />

OT & OEM<br />

Independent<br />

secure and<br />

scalable<br />

fast and easy<br />

deployment<br />

integrated<br />

apps<br />

custom dashboards<br />

& templates<br />

multi factory<br />

standards<br />

alerting and data<br />

analysis<br />

Inimco is now part of<br />

Get started now with Inimco.Facts!<br />

www.inimco.com/facts<br />

action<br />

management<br />

Naamloos-6 1 21-10-<strong>2022</strong> 12:32<br />

PROVIDING SOLUTIONS<br />

Elektronicabehuizing voor IOTtoepassingen<br />

Met de nieuwe Euromas X biedt Phoenix<br />

Mecano met de BOPLA behuizingen maximale<br />

bescherming voor IoT-elektronica.<br />

Euromas X<br />

• Verkrijgbaar met of zonder wandbevestiging<br />

• Heeft een verzonken deksel voor de integratie<br />

van membraantoetsenborden<br />

• Verkrijgbaar in ABS en<br />

polycarbonaat<br />

• Polycarbonaat varianten met een extra<br />

dichting bieden beschermingsklasse<br />

IP66/68, ABS IP65<br />

• Meer afmetingen beschikbaar dan in<br />

het standaard Euromas gamma<br />

Phoenix Mecano nv | Karrewegstraat 124 | 9800 | Deinze | België<br />

T. +32 9 220 70 50 | info.pmb@pmk.be | www.phoenix-mecano.be


De Pen<br />

16 | industrialautomation.be


De Pen<br />

MAINTENANCE EN<br />

ASSETMANAGEMENT IN 2030<br />

Wim Vancauwenberghe<br />

Directeur BEMAS<br />

Onderhoud speelt een belangrijke rol in de performantie, de betrouwbaarheid en de energiezuinigheid<br />

van productielijnen. Digitalisering reikt ons nu nieuwe tools aan om te evolueren van<br />

onderhoud naar assetmanagement. Maar wat houdt dat precies in? En hoe zal onderhoud er<br />

anno 2030 uitzien?<br />

Sinds 2020 is het Internet of Things groter dan het gewone internet. Dat wil zeggen dat er meer sensoren, apparaten, objecten,<br />

machines… geconnecteerd zijn dan dat er computers en smartphones zijn. Een evolutie die zich ook in de industrie voltrekt.<br />

Ook daar lag het kantelpunt wereldwijd al in 2020, en intussen is ongeveer de helft van de assets in de industrie geconnecteerd.<br />

De reden waarom is duidelijk. We willen data ontsluiten waarop we vervolgens slimme algoritmes kunnen loslaten om uiteindelijk<br />

onze OEE op te trekken, operatoren efficiënter te laten werken, en kosten en energieverbruik te verlagen.<br />

De belangrijkste use cases voor IIoT-toepassingen vandaag hebben te maken met het voorspellen van de onderhoudsnoden.<br />

Predictive maintenance, dus, maar men kijkt ook naar IIoT om manieren te vinden om de betrouwbaarheid van installaties<br />

te verhogen en productieprocessen te optimaliseren. Recht in de winkel van het onderhoudsteam, dus. Maar wat zal deze<br />

evolutie nu concreet voor hen betekenen op de werkvloer? Wat zal er veranderen in de manier waarop onderhoudstechniekers<br />

aan de slag gaan?<br />

Om daarvan een idee te krijgen, nemen we er een ouderwetse curve bij. De PF-curve vertelt iets over de evolutie van<br />

een asset. Over het moment van installatie, tot het punt P, het moment waarop degradatie van de asset detecteerbaar<br />

wordt, helemaal tot het falen (F) van de component. Eerst functioneel, wanneer een pomp te weinig debiet krijgt, daarna<br />

catastrofaal, wanneer ze helemaal in frieten draait. Veel bedrijven laten het vandaag nog altijd zo ver komen. Er wordt enkel<br />

ingegrepen als het eigenlijk al te laat is. Correctief onderhoud, dus, en hoewel dat een bewuste strategische keuze zal zijn,<br />

zal deze manier van werken in de toekomst met uitsterven bedreigd worden.<br />

Een stapje hoger zien we de preventieve aanpak. Aan de hand van vooraf bepaalde intervallen onderhoudstaken gaan<br />

toepassen. Dit zal blijven bestaan, maar de schaarste aan techniekers maakt dat we daar anders naar moeten kijken.<br />

Die periodieke taken kunnen we beter toevertrouwen aan de operator, door hem een slimme bril op te zetten die hem in geen<br />

tijd in een paar handelingen tot het gewenste resultaat leidt. Technologie kan ook helpen om verder te evolueren in condition<br />

based maintenance, waar we die onderhoudstaken laten afhangen van hoe goed onze asset nog presteert. Vandaag moet<br />

onze onderhoudstechnieker ter plaatse gaan inspecteren hoe dat zit. Dankzij IIoT kan dat proces gedigitaliseerd worden.<br />

In zoverre zelfs, dat dat fameuze punt P, het moment waarop we de degradatie van de asset kunnen detecteren, verschuift.<br />

Een goede zaak, want het geeft ons meer tijd om in te grijpen, de juiste wisselstukken te bestellen en een interventie in te<br />

plannen. Maintenance wordt dan precisiewerk, uitgevoerd door bedreven vakmannen die waken over de betrouwbaarheid,<br />

de kosten en het energieverbruik van assets gedurende de volledige levensduur. Dit vraagt om kennis van zaken. Het metier<br />

van onderhoudstechnieker zal weer meer appreciatie krijgen dankzij technologie. Want ze dient niet om ons te controleren,<br />

maar om ons te begeleiden naar een wereld zonder storingen. ■<br />

industrialautomation.be<br />

| 17


Tekst Valérie Couplez | Beeld ifm electronic<br />

BESPARINGEN<br />

IN PERSLUCHT<br />

OPSPOREN<br />

Door de prijsstijgingen op de energiemarkt weegt deze<br />

factor steeds zwaarder door in de productiekost. Wie zijn<br />

vast contract onlangs of binnenkort ziet aflopen, weet<br />

dan ook wat hem te doen staat: besparingen opsporen.<br />

Een van de duurste energiebronnen vandaag is perslucht.<br />

Maar de metris sensoren van ifm electronic tonen u de<br />

weg naar een efficiënter gebruik.<br />

Vandaag combineren de metris sensoren vier proceswaarden<br />

(flow, druk, temperatuur en totale verbruikshoeveelheid) in één sensor.<br />

Perslucht biedt bijzonder veel potentieel voor<br />

besparingen op uw energiefactuur. “Omdat<br />

we in het verleden enerzijds nog te weinig<br />

bezig zijn geweest met een correcte dimensionering.<br />

Door de betaalbaarheid van energie<br />

werd er meestal wat extra marge ingebouwd<br />

die eigenlijk niet nodig is. Anderzijds zorgen<br />

lekken ervoor dat er veel perslucht en dus energie<br />

verloren gaat. Naar schatting zou een derde<br />

van de geproduceerde perslucht wereldwijd<br />

weglekken”, vertelt Marc Everaert, general<br />

manager van ifm electronic Belgium.<br />

En dat heeft niet alleen zijn impact op de energiefactuur.<br />

“Een verkeerd persluchtdebiet zal<br />

ook het goed functioneren van uw toepassingen<br />

hinderen. Te weinig kan ervoor zorgen<br />

dat uw producten niet voldoende in beweging<br />

komen, met kwaliteitsverlies als gevolg.<br />

Te veel zal dan ook weer het energieverbruik<br />

nodeloos verhogen.”<br />

Nauwkeurig meten en monitoren<br />

ifm electronic ontwikkelde daarom twintig<br />

jaar geleden al zijn metris sensoren om het<br />

persluchtverbruik in leidingen te monitoren.<br />

“Bij de lancering was dit een bijzonder inno-<br />

18 | industrialautomation.be


vatief product, omdat het een nieuw meetprincipe<br />

introduceerde voor persluchtmeting.<br />

In plaats van louter te weten te komen of er<br />

perslucht was of niet, kan men nu nauwkeurig<br />

de meting van doorstroming en het verbruik<br />

opvolgen. In de loop der jaren hebben we dit<br />

verder op punt gezet. Vandaag combineren we<br />

vier proceswaarden (flow, druk, temperatuur<br />

en totale verbruikshoeveelheid) in één sensor.<br />

Hierdoor zijn het ook vandaag nog de meest<br />

relevante sensoren voor de toepassingen”, legt<br />

field sales support Geert De Pauw uit. En interessanter<br />

dan ooit om bedrijven aan hun energiefactuur<br />

te helpen knabbelen. “De werking is<br />

misschien nog het beste te vergelijken met hoe<br />

de elektriciteitsmeter thuis werkt. In plaats van<br />

aan de hoofdingang, net achter de compressor<br />

dus, plaats je ze aan de ingang bij elke machine.<br />

Op die manier kan je perfect opvolgen hoe het<br />

persluchtverbruik in elke installatie evolueert.”<br />

moneo toont eenvoudig de weg<br />

naar besparingspotentieel<br />

Maar net zoals een weegschaal niet volstaat<br />

om te vermageren, moeten bedrijven die data<br />

vervolgens ook opvolgen om het verbruik terug<br />

te dringen. “Lekken veroorzaken geen lawaai,<br />

geen geur, geen vocht en zijn in het verleden<br />

nooit topprioriteit geweest. Maar als je weet<br />

dat er bij een lek van slechts 2 mm bij een druk<br />

van 10 bar al 6.000 euro verloren gaat… In<br />

het huidige economische klimaat zien we plots<br />

zelfs terugverdientijden die korter zijn dan de<br />

eigenlijke betalingstermijn op de factuur”,<br />

voegt De Pauw toe.<br />

​Het metris gamma evolueerde de afgelopen jaren niet alleen naar meer diameters (van DN8 tot DN250),<br />

maar kan tevens meerdere gassen analyseren.<br />

‘In het huidige economische klimaat zien we zelfs<br />

terugverdientijden die korter zijn dan de betalingstermijn<br />

op de factuur’<br />

Om zijn klanten eenvoudig inzicht te geven in<br />

waar het besparingspotentieel in hun productie<br />

precies zit, is er naast het TFT-display op de<br />

sensor ook moneo. “Je hoeft er geen intelligentie<br />

aan toe te voegen, niks te programmeren,<br />

enkel klikken en configureren om de data uit<br />

de metris sensoren in overzichtelijke dashboards<br />

om te zetten. Koppel daarom de nodige<br />

alarmen aan wanneer er anomaliën optreden,<br />

en je bent binnen de kortste keren op weg naar<br />

een lagere energiefactuur.”<br />

Ook voor andere gassen<br />

Een aanpak die zich overigens niet alleen tot<br />

perslucht hoeft te beperken. Het metris gamma<br />

evolueerde de afgelopen jaren niet alleen naar<br />

meer diameters (van DN8 tot DN250), maar kan<br />

tevens meerdere gassen analyseren. “Ook de prijzen<br />

voor gassen zoals zuurstof en stikstof gingen<br />

de afgelopen maanden in crescendo. Zuurstof<br />

krijgt bijvoorbeeld veel toepassing in snijprocessen.<br />

Daar kan monitoring nog belangrijker zijn<br />

om over het juiste debiet te waken omwille van<br />

de kosten, de kwaliteit en de veiligheid.” ■<br />

In plaats van louter te weten of er perslucht is of niet, kan men nu nauwkeurig de meting van doorstroming<br />

en het verbruik opvolgen.<br />

industrialautomation.be<br />

| 19


Tekst Valérie Couplez | Beeld Siemens<br />

DE DIGITALE<br />

TRANSFORMATIE<br />

VERSNELLEN<br />

Een slimme fabriek draait op data. Maar het is allesbehalve evident om de<br />

data van alle verschillende slimme machines en systemen in een industriële<br />

omgeving met elkaar te connecteren. Toch is net dat wat ons in staat zal<br />

stellen om de volgende digitalisatiestappen te zetten. Een ambitie die vraagt<br />

om ecosystemen. Siemens lanceert daarom Siemens Xcelerator, een open<br />

digitaal business platform.<br />

virtuele en de reële wereld samen. Het nam<br />

dan ook graag de handschoen op om bedrijven<br />

over deze hordes te proberen te krijgen.<br />

Duidelijk was dat de automatiserings- en digitaliseringsoplossingen<br />

van morgen aan vier<br />

voorwaarden moeten voldoen. Demaegdt:<br />

“Ze moeten eenvoudig in gebruik zijn, flexibel<br />

en schaalbaar, open zijn, en in een ‘as a service’<br />

model te vatten.”<br />

Wat is Xcelarator nu allemaal?<br />

Bart Demaegdt: “86% van bedrijven die zo’n digitale<br />

transitie aanvatten, geeft er de brui aan, omdat het<br />

te complex is.”<br />

Digitale transformatie: waar het hart van vol is,<br />

loopt de mond van over. Maar toch gebeurt het<br />

nog te weinig in de praktijk. Bart Demaegdt,<br />

business development digitalisation bij Siemens,<br />

ziet drie belangrijke struikelblokken.<br />

“86% van de bedrijven die zo’n digitale transitie<br />

aanvatten, geeft er de brui aan, omdat het te<br />

complex is. Nog eens 45% loopt vast wanneer<br />

ze hun IoT-projecten willen opschalen van proof<br />

of concept naar industrieel toepasbaar. En ten<br />

slotte rijst de vraag met wie ze zo’n digitale reis<br />

kunnen aanvatten? Alles zelf doen is vandaag<br />

onmogelijk. We moeten daarom beginnen<br />

denken in ecosystemen en platformen.”<br />

Xcelerator, verbinden IT en OT<br />

Siemens, dat dit jaar 175 jaar bestaat en 125 jaar<br />

in België aanwezig is, brengt al sinds 2007 de<br />

Het werd meteen het uitgangspunt voor de ontwikkeling<br />

van Xcelerator, een open digitaal businessplatform<br />

dat de digitale transformatie moet<br />

versnellen en meer waarde moet creëren voor<br />

klanten van elke omvang. Het kreeg zijn officiële<br />

lancering op 29 juni. De X in het logo koppelt<br />

niet alleen terug naar de naam. “We willen de<br />

werelden van IT en OT verbinden met elkaar.”<br />

Softwareportfolio, platform en<br />

marktplaats<br />

Maar wat mogen we nu onder Xcelerator<br />

verstaan? “Allereerst bundelt het alle digitaliseringssoftware<br />

en hardware van Siemens, op<br />

voorwaarde dat die voldoet aan de hierboven<br />

gestelde voorwaarden. Voor een deel van ons<br />

portfolio wil dat zeggen dat de roadmap aangepast<br />

wordt om tegemoet te komen aan de<br />

technische en commerciele design principles<br />

van Xcelerator. Dit maakt ze dan ook meteen<br />

‘Future Proof’.”<br />

“Ten tweede is het een open ecosysteem, dat de<br />

oplossingen van diverse experten samenbrengt.<br />

Op vlak van infrastructuur (SAP, Microsoft,<br />

NVIDIA…), consulting (Deloitte, Accenture…),<br />

en build & sell (waar we kunnen putten uit<br />

een bestaand netwerk van 4.000 partners).<br />

We kunnen immers niet alles helemaal alleen,<br />

ook Siemens niet.”<br />

“Ten derde is er nog een marktplaats die zal<br />

werken op dezelfde manier als moderne retail<br />

platformen. Gebruikers krijgen bijvoorbeeld<br />

suggesties van wat voor hen interessant kan<br />

zijn”, aldus Demaegdt.<br />

Real-time realistische rendering<br />

Met Xcelerator levert Siemens dus een platform<br />

aan dat applicaties samenbrengt die bedrijven<br />

verder kunnen helpen in hun digitale transfor-<br />

De X in het logo koppelt niet alleen terug naar de<br />

naam. Siemens Xcelerator wil de werelden van IT en<br />

OT verbinden met elkaar.<br />

20 | industrialautomation.be


‘Xcelerator is een platform dat applicaties<br />

samenbrengt die bedrijven verder kunnen<br />

helpen in hun digitale transformatie’<br />

matie. Een mooi voorbeeld dat de kracht van<br />

een dergelijk ecosysteem onderstreept, is de<br />

samenwerking met NVIDIA. Voor videogamers<br />

een naam die synoniem staat met zeer performante<br />

grafische kaarten. Demaegdt: “Maar ze<br />

doen heel wat meer dan dat. Met Omniverse<br />

hebben ze bijvoorbeeld een platform voor<br />

3D-design en samenwerking. Door dat te combineren<br />

met Siemens Xcelerator, krijgen gebruikers<br />

een platform om op een heel immersieve<br />

manier samen te werken. Simulatiesoftware<br />

hadden we uiteraard al, maar niet iedereen kan<br />

abstractie maken van de simulatie. Je bevindt je<br />

in de zogeheten ‘uncanny valley’. Omdat je ziet<br />

dat het fake is, wordt het onpersoonlijk en zelfs<br />

ongemakkelijk. Omniverse, daarentegen, is een<br />

real-time realistische rendering. Hiermee geven<br />

we invulling aan de industriële metaverse om<br />

problemen uit de fysieke wereld virtueel te<br />

gaan oplossen.”<br />

Het is allesbehalve evident om de data van verschillende slimme machines en systemen aan elkaar te connecteren.<br />

Siemens lanceert daarom Siemens Xcelerator, een open digitaal business platform.<br />

Digital twins verder verfijnen<br />

Wat het dan allemaal moet opleveren? “Om<br />

artificiële intelligentie toe te passen heb je heel<br />

veel historische data nodig”, geeft Demaegdt<br />

aan. “Dat wordt moeilijk als je een nieuwe plant<br />

wil bouwen of wil toetsen hoe je een bestaande<br />

het beste kunt optimaliseren. Met een fotorealistische<br />

omgeving, daarentegen, kan je synthetische<br />

data aanmaken en nog voor er een steen<br />

gelegd is, weten hoe je productielijn er moet<br />

uitzien voor het best mogelijke resultaat. Het<br />

model doet dienst als bron om algoritmes op<br />

los te laten. De <strong>Industrial</strong> Metaverse is in feite<br />

de volgende logische scope verbreding van<br />

Digital Twins, waar de extra accenten nu liggen<br />

op Immersive collaboration.” ■<br />

industrialautomation.be<br />

| 21


De omzet van Lenze groeide met dubbele cijfers aan tot 832,6 miljoen euro. Ook het orderboekje toonde zich<br />

voller dan ooit, met een groei van meer dan 50% tot meer dan 1,1 miljard euro.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld Lenze<br />

AUTOMATISERING EN<br />

DIGITALISERING SLEUTEL<br />

TOT INDUSTRIENODEN<br />

75 kaarsjes. Zoveel mocht Lenze er in oktober uitblazen. Het bedrijf had echter geen tijd om achterom te kijken.<br />

Op de conventie die het organiseerde stond de blik strak vooruit, op de toekomst. De industrie heeft immers geen<br />

tijd te verliezen. Om de handschoen op te nemen om duurzamer te worden, de war for talent te winnen, nieuwe<br />

businessmodellen te lanceren… zal ze moeten inzetten op doorgedreven automatiseren en digitaliseren. En wie<br />

kan haar daarin beter bijstaan dan een bedrijf dat zelf aan de kop van het peloton sleurt?<br />

Een jubileumjaar dat ondanks de turbulente<br />

tijden waarin we leven ook een recordjaar werd.<br />

Faut le faire. De omzet van Lenze groeide met<br />

dubbele cijfers aan tot 832,6 miljoen euro. Ook<br />

het orderboekje toonde zich voller dan ooit,<br />

met een groei van meer dan 50% tot meer<br />

dan 1,1 miljard euro. “Zelfs in een turbulente<br />

markt zal automatisering een winnende sector<br />

blijven, de komende jaren”, belooft Lenze CEO<br />

Christian Wendler. Hij ziet zowel de automatiseringswereld<br />

als Lenze strak op koers blijven<br />

voor groei, ondanks de blijvende uitdagingen<br />

die Covid19 heeft opgeworpen en de daaropvolgende<br />

problemen in de toevoerketen.<br />

Naar duurzame energie-efficiënte<br />

processen<br />

“De industrie moet snel werk maken van een<br />

reductie van haar CO 2<br />

-emissies. Wij helpen<br />

onze klanten duurzame, energie-efficiëntie<br />

productieprocessen te ontwikkelen met behulp<br />

van automatisering en digitalisering. We zien<br />

dat de marges overal onder druk staan door<br />

stijgende kosten en steeds strenger wordende<br />

milieureglementering. Daarom helpen we onze<br />

partners in het kmo-landschap met oplossingen<br />

die waarde toevoegen, ondersteund<br />

door slimme data. Dankzij onze vele jaren<br />

van expertise en onze vakkennis, kunnen we<br />

machinedata analyseren en interpreteren om<br />

22 | industrialautomation.be


nauwer en meer agile samenwerken”, gelooft<br />

Wendler. Een plek waar dat mogelijk wordt,<br />

is de Mechatronic Competence Campus in<br />

Extertal, die op 15 oktober officieel de deuren<br />

opende. “Dit zal het kloppend hart worden van<br />

Lenzes mechatronica-afdeling. Door alle expertise<br />

op één plek samen te brengen kunnen<br />

we onze ontwikkelingen van nieuwe drive<br />

oplossingen die bestaan uit mechanica, elektronica<br />

en software, versnellen. Dit hebben onze<br />

klanten nodig om zelf hun concurrentiepositie<br />

te verstevigen”, weet Wendler.<br />

CEO Christian Wendler: “Vooral kleine machinebouwers<br />

kunnen digitale diensten niet alleen ontwikkelen.<br />

Lenze helpt hen bij de ontwikkeling en de<br />

implementatie.”<br />

‘Verandering vergt moed’<br />

onze klanten relevante inzichten te geven.<br />

Op die manier kunnen we bijvoorbeeld perfect<br />

de energienoden van een machine in kaart<br />

brengen en haar energieverbruik gemiddeld<br />

met 30% terugdringen. Automatisering is de<br />

sleutel tot duurzaam succes.”<br />

Omgaan met schaarste technisch<br />

personeel<br />

Een van de grootste uitdagingen voor de industrie<br />

wereldwijd is het tekort aan geschoold personeel.<br />

“Dat duwt bedrijven nog meer in de<br />

richting van automatisering, bijvoorbeeld in het<br />

domein van intralogistiek. Bedrijven overal ter<br />

wereld automatiseren hun opslagprocessen en<br />

materiaalstromen, en niet enkel in de retailsector.<br />

We zien de intralogistieke sector dan ook<br />

als een dynamische en strategisch vakgebied<br />

voor Lenze”, voegt Wendler er nog aan toe.<br />

Ook de Digital Hub Industry in Bremen faciliteert<br />

innovatieve vormen van collaboratie sinds<br />

afgelopen zomer. Samen met de Universiteit<br />

van Bremen, biedt Lenze kmo’s een ecosysteem<br />

voor de open uitwisseling van ervaringen<br />

en ideeën voor experimenten en collaboratie.<br />

Enkel door samen te werken kunnen gunstige<br />

digitale diensten en businessmodellen gecreëerd<br />

worden. “We geloven dat dit moed vergt<br />

en de bereidheid om te veranderen. Het is dan<br />

ook geen toeval dat de ‘moed om te veranderen’<br />

het motto is voor dit jubileumjaar van<br />

Lenze”, besluit Wendler. ■<br />

De Mechatronic Competence Campus in Extertal<br />

opende op 15 oktober officieel de deuren.<br />

“Dit zal het kloppend hart worden van Lenzes<br />

mechatronica-afdeling.”<br />

Lenze ondersteunt machinebouwers ook in<br />

hun zoektocht naar nieuwe, digitale businessmodellen<br />

die bestaan uit drie pijlers: elektrische<br />

engineering, software en een platform strategie.<br />

“Vandaag volstaat het niet meer om louter hardware<br />

te verkopen. Samen met onze klanten<br />

moeten we nauw samenwerken met operatoren<br />

om tot een beter begrip van processen<br />

en noden te komen en businessmodellen te<br />

ontwikkelen die hieraan tegemoetkomen.<br />

Vooral kleine machinebouwers kunnen digitale<br />

diensten niet alleen ontwikkelen. Lenze helpt<br />

hen bij de ontwikkeling en de implementatie”,<br />

vertelt Wendler.<br />

Strategische investeringen in<br />

nieuwe vormen van collaboratie<br />

Om dit te verwezenlijken versterkt Lenze zijn<br />

samenwerking met start-ups, toeleveranciers,<br />

onderzoeksinstituten en klanten. “We moeten<br />

Lenze ondersteunt machinebouwers in hun zoektocht naar nieuwe, digitale businessmodellen die bestaan uit<br />

drie pijlers: elektrische engineering, software en een platformstrategie.<br />

industrialautomation.be<br />

| 23


advertorial<br />

Tekst Johan Debaere | Beeld BOPLA Gehäuse Systems GmbH<br />

Nieuwe industriële behuizing<br />

garandeert maximale<br />

bescherming voor IoT-elektronica<br />

Dankzij het Internet of Things (IoT) kunnen we vandaag op nagenoeg alle vlakken en op elke plek ter wereld<br />

grote hoeveelheden data registeren en verwerken. De bediening van de daarbij gebruikte apparatuur<br />

moet heel eenvoudig zijn. Zo weinig mogelijk én eenvoudige toetsen en statusindicatoren, liefst in een<br />

membraantoetsenbord geïntegreerd. Die apparaten moeten bovendien snel en zonder problemen ‘in the<br />

field’ gemonteerd kunnen worden, indien mogelijk zelfs zonder dat ze daarvoor opengemaakt moeten<br />

worden. BOPLA Gehäuse Systeme GmbH biedt met de industriële Euromas X-behuizing, een upgrade van<br />

een klassieker in het gamma, een oplossing die perfect aan die voorwaarden voldoet. Deze variant met<br />

nieuwe maten vult eveneens enkele leemten in het gamma op.<br />

Met de Euromas X-serie speelt BOPLA<br />

in op de vereisten voor IoT-apparatuur.<br />

Dankzij nieuwe maten worden ook<br />

enkele leemten in het gamma opgevuld.<br />

24 | industrialautomation.be


advertorial<br />

De behuizingen van BOPLA, onderdeel van de Zwitserse Phoenix Mecano<br />

groep, beschermen apparatuur tegen beschadigingen. Dankzij hun<br />

neutrale maar elegante design krijgen individuele apparaten een herkenbare<br />

look. Het uitgebreide gamma omvat hand- en tafelbehuizingen,<br />

consolebehuizingen, wandbehuizingen en 19”-uitvoeringen, maar de<br />

specialist kan ook individuele behuizingen en componenten in kunststof<br />

en metaal produceren. Ze worden gebruikt in de meest uiteenlopende<br />

toepassingen, vooral in de medische sector, de werktuigbouw, de landbouwtechnologie<br />

en het gebouwbeheer.<br />

De klant kan kiezen tussen een uitvoering in ABS voor toepassingen<br />

tegen geoptimaliseerde kosten, of in polycarbonaat (PC) voor<br />

veeleisende omgevingen.<br />

‘We ontwikkelen, produceren en<br />

leveren al meer dan vijftig jaar<br />

elektronicabehuizingen uit kunststof<br />

en aluminium’<br />

De polycarbonaat-versie kan geleverd worden met een niettransparant<br />

deksel, maar ook met een glashelder bovendeel.<br />

Deze nieuwe behuizing omvat een verdiept vlak, waarin<br />

membraantoetsenborden of displayvensters eenvoudig<br />

geïntegreerd kunnen worden.<br />

Euromas X staat voor veelzijdigheid<br />

Al meer dan vijftig jaar produceert en levert BOPLA de klassieke industriële<br />

Euromas-behuizingen in uiteenlopende versies en uitvoeringen. Om nog<br />

beter op de vraag van de markt te kunnen inspelen, breidt de firma deze<br />

succesvolle serie nu uit met Euromas X. Dit nieuwe model voldoet aan de<br />

vereisten voor IoT-apparaten, zonder enig compromis te moeten aangaan.<br />

De behuizing is leverbaar in twee materialen, twee basisvormen en twee<br />

dekselvarianten. Zo kan de klant kiezen tussen een uitvoering in ABS voor<br />

toepassingen tegen geoptimaliseerde kosten, of in polycarbonaat (PC) voor<br />

gebruik in veeleisende omgevingen. Deze laatste versie kan geleverd worden<br />

met een niet-transparant deksel, maar ook met een glas helder bovendeel.<br />

De klassieke lichtgrijze kleur van de Euromas-behuizing is analoog aan RAL<br />

7035. Deze nieuwe behuizing omvat een verdiept vlak, waarin membraantoetsenborden<br />

of displayvensters eenvoudig geïn te greerd kunnen worden.<br />

Ze is beschikbaar met of zonder geïntegreerde muurbevestiging.<br />

Bijkomende maten<br />

De bekende uitvoeringen van de Euromas-behuizingen in polycarbonaat<br />

of ABS bestaan in 36 verschillende maten en hebben een beschermingsklasse<br />

IP65 (ABS) of IP66/68 (PC). Bij de ontwikkeling van deze nieuwe<br />

versie hebben productmanagement en R&D zich ook voor de maten<br />

specifiek toegelegd op de specificaties voor IoT-apparatuur. Zo zijn er<br />

meer dan zestig nieuwe tussenmaten en bouwvormen, die het Euromasgamma<br />

vervolledigen. Op die manier kunnen klanten nog gemak kelijker<br />

een standaardbehuizing vinden die perfect bij hun toepassing past.<br />

Deze behuizingen zijn ook eenvoudig in opbouw en montage. Printplaten<br />

kunnen met behulp van schroefkronen goed in de onderbak vastgezet<br />

worden. De dekselschroeven worden in hoogwaardige schroefdraadbussen<br />

gedraaid en zijn bovendien beschermd tegen het uitvallen. Finaal<br />

worden ze snel en probleemloos in alle mogelijke omgevingen gemonteerd,<br />

zelfs zonder het apparaat te openen als dat nodig blijkt. ■<br />

Contactgegevens:<br />

Phoenix Mecano nv<br />

Karrewegstraat 124<br />

B-9800 Deinze<br />

info.pmb@pmk.be<br />

www.phoenix-mecano.be<br />

industrialautomation.be<br />

| 25


Tekst en beeld Arcadel<br />

De juiste manipulatoren<br />

maken licht werk<br />

Willen we processen stroomlijnen en operatoren ontlasten, dan komt het erop aan om oplossingen te ontwikkelen<br />

die zich volledig schikken naar de taken in kwestie, maar niet onnodig ingewikkeld zijn. Dat is de filosofie van<br />

Arcadel. Met ruim dertig jaar ervaring in pneumatische manipulatoren en een al even langdurig partnership met de<br />

Italiaanse fabrikant Dalmec, levert het in Roeselare gevestigde bedrijf slimme en intuïtieve hulpmiddelen op maat<br />

van elk proces.<br />

In de maakindustrie vinden nog altijd heel wat<br />

manuele en repetitieve handelingen plaats.<br />

Platen worden versleept, zware stukken beladen<br />

en ontladen, dozen gestapeld en ontstapeld,<br />

noem maar op. “Voor operatoren kan dat erg<br />

belastend zijn”, weet Thierry Reverse van Arcadel.<br />

“Gelukkig beseffen bedrijven steeds vaker dat ze<br />

daar iets aan moeten doen, zowel omwille van<br />

een verhoogde efficiëntie als om hun menselijk<br />

kapitaal veilig te stellen. Goed technisch personeel<br />

ligt immers niet zomaar voor het rapen.”<br />

Gewichtloos<br />

Wie denkt dat automatisatie de enige piste<br />

is om manuele processen te vereenvoudigen,<br />

heeft het echter bij het verkeerde eind. “Niet<br />

elk proces kan of moet volledig geautomatiseerd<br />

worden. Kostprijs en een gebrek aan<br />

flexibiliteit zijn belangrijke drempels. Maar dat<br />

betekent niet dat er geen kans op beterschap is.<br />

Pneumatische manipulatoren nemen het werk<br />

van de operator bijvoorbeeld niet volledig over,<br />

maar zorgen wel dat de fysieke lasten tot een<br />

minimum gereduceerd worden. Dat doen ze<br />

door het stuk gewichtsloos te maken, waarna<br />

de operator het moeiteloos én precies kan verplaatsen,<br />

draaien of anderzijds manipuleren.<br />

Je hoeft niet vanop afstand iets met knoppen<br />

te bedienen, maar hebt het letterlijk zelf in<br />

handen, zij het zonder de zware belasting.”<br />

Eindeloze mogelijkheden<br />

Hoewel het basisprincipe van de pneumatische<br />

manipulatoren steeds hetzelfde is, zijn er volgens<br />

Reverse geen twee dezelfde. “Uiteraard zijn er<br />

verschillende types, uitvoeringen en gewichtsklassen,<br />

maar de grootste veelzijdigheid zit<br />

hem in de verschillende toolings. Die gaan<br />

van een simpele haak tot aangepaste grijpers<br />

met zuignappen of magneten. Manipulatoren<br />

komen overigens niet alleen van pas voor het<br />

transport, de handling of het stapelen van goederen.<br />

Er kan nog veel meer bewegingsvrijheid<br />

geïntegreerd worden in functie van wat de<br />

klant precies nodig heeft. We nemen daarom<br />

altijd een kijkje in het atelier om te weten waar<br />

26 | industrialautomation.be


Pneumatische manipulatoren nemen het werk van<br />

de operator niet volledig over, maar beperken wel<br />

de fysieke lasten tot een minimum.<br />

Na de productie wordt elk toestel uitvoerig met<br />

materiaal van de klant getest.<br />

hij tegenaan loopt en wat hem kan helpen om<br />

efficiënter te werken. Zo komen we tot oplossingen<br />

die zich soepel en vlot laten bedienen en<br />

een echte meerwaarde vormen.”<br />

Altijd op maat<br />

Dergelijk maatwerk is het visitekaartje van Arcadel.<br />

“Om klanten kennis te laten maken met de<br />

intuïtieve bediening en de diversiteit aan<br />

mogelijk heden, staan in onze showroom<br />

in Roeselare een stuk of tien verschillende<br />

manipulatoren opgesteld. En toch is er quasi<br />

niemand die ooit met precies zo’n toestel<br />

naar huis gaat. Alles wordt op maat van de<br />

specifieke noden van het project ontwikkeld.<br />

Daarvoor gaan wij ter plaatse, bekijken we het<br />

proces en de omstandigheden, en ontwerpen<br />

we een aangepaste manipulator. Moet die<br />

bijvoorbeeld aan rails hangen of op een voet<br />

staan? Moet hij verplaatsbaar zijn? Welke<br />

bewegingen moet je ermee kunnen maken<br />

en wat is de vooropgestelde cadans? Hoe zwaar<br />

en omvangrijk zijn de stukken? Welke grijper<br />

of tooling heb je nodig om de vooropgestelde<br />

actie op de meest efficiënte doch veilige manier te<br />

doen? Al die zaken worden onderzocht en aan het<br />

engineeringteam in Italië overgemaakt, waarna<br />

zij tot de verdere engineering en productie overgaan.<br />

Vervolgens wordt het toestel uitvoerig met<br />

test materiaal van de klant getest. Pas dan wordt<br />

het naar hier overgebracht en zorgen wij voor<br />

installatie, onderhoud en verdere service.” ■<br />

Er is een enorme verscheidenheid aan grijpers en<br />

toolings, geschikt voor zowat elk product.<br />

industrialautomation.be<br />

| 27


SUV M-PRO<br />

Aansluiting voor flexibele beschermingsslang<br />

Onze hoogwaardige serie M-PRO-aansluitingen staat voor professionaliteit, een zeer hoog<br />

gebruiksgemak en beantwoordt aan de hoogste standaarden.<br />

Professionele aansluiting, geen gereedschap<br />

nodig.<br />

Beschermt de kabel, geen scherpe randen.<br />

NEW<br />

Uitgebreid portfolio van meer dan 1000<br />

varianten voor binnen en buiten gebruik.<br />

Nu ook in ster-vorm (geen T of Y meer)<br />

VOOR GEBRUIK IN EXTREME OMGEVINGEN<br />

ATEM NV<br />

Bedrijvenpark De Veert 4<br />

2830 Willebroek - België<br />

Tel: +32 03 866 18 00 - info@atem.be<br />

Scan de QR code of bezoek onze<br />

website voor meer informatie over<br />

onze M-PRO:<br />

www.murr-systems.com/en/industries/railroad-rail-transport/<br />

Hoogste brandveiligheid<br />

UL 94 V0, EN45545 3x HL3, NFPA 130*<br />

UL1696* (* onder test)<br />

Hoge dichtheid: IP67M, IP68 tot 6 bar en<br />

IP69K<br />

UV-bestendig volgens ISO 4892-2<br />

Schok-, vibratie-, en impact-bestendig<br />

volgens DIN EN 61373 categorie 1 class B<br />

00030735003 WIELAND ELECTRIC ATEM 1-2-adv heropmaken.indd 1 27-10-<strong>2022</strong> 14:24<br />

‘Induvido biedt oplossingen aan<br />

van concept tot uitwerking.<br />

Your partner toward 100% quality assurance with machine vision.<br />

Dit omvat de technische<br />

implementatie van<br />

geautomatiseerde bewakingen van<br />

uw productieprocessen met behulp<br />

van beeldverwerking.<br />

Dankzij onze vakkennis kunnen<br />

wij u uitgebreid helpen bij<br />

het integreren van machine<br />

visie toepassingen in uw<br />

bestaande of toekomstige<br />

productiefaciliteiten.’<br />

François Beuckelaersstraat 27, 1785 Merchtem T: +32499301906<br />

M: info@induvido.be W: www.induvido.be<br />

00033026001 - INDUVIDO.indd 1 11-07-<strong>2022</strong> 12:03


Easy and secure Remote<br />

Access to your machines<br />

Testing Partner<br />

Cosy+<br />

Dé veiligste industriële router voor remote access.<br />

Ewon is al 20 jaar de referentie op vlak van industriële VPN routers voor toegang op afstand<br />

tot machines en installaties. Vandaag komt daar een nieuwe generatie routers bij, de Ewon Cosy+.<br />

• 100% Cybersecure - Hardware root-of-trust dankzij de geïntegreerde security chip.<br />

• Automatische firmware updates.<br />

• Vertrouwd door meer dan 20.000 klanten over de hele wereld.


Tekst en beeld VEGA<br />

METEN IN EEN STOFWOLK<br />

Zware messen die zich een weg banen door geshredderd afval dat later zal dienen als brandstof voor de productie<br />

van cement. Elk uur moet een ton van dit materiaal verwerkt worden in een grote silo. VEGAPULS 6X waakt<br />

betrouwbaar over de vulgraad.<br />

Hoewel de productie van cement<br />

nog steeds energie-intensief blijft,<br />

helpen alternatieve brandstoffen om<br />

primaire grondstoffen uit te sparen.<br />

30 | industrialautomation.be


Een grote agitator met scherpe messen baant<br />

zich een weg door de massa in de opslagsilo<br />

voor alternatieve brandstoffen.<br />

Hoewel interferentiesignalen niet helemaal vermeden<br />

konden worden, zet de VEGAPULS 6X toch een quasi<br />

exacte niveaumeting neer.<br />

De materialen moeten behandeld worden<br />

alvorens ze de cementoven van brandstof<br />

kunnen voorzien, zodat altijd dezelfde calorische<br />

waarde gerealiseerd kan worden.<br />

De productie van cement is een bijzonder<br />

energie-intensief proces. Door alternatieve<br />

brandstoffen te gebruiken zoals AFR (alternative<br />

fuels & raw materials), kan het niet alleen<br />

een stuk economischer, maar heeft men ook<br />

minder primaire grondstoffen en brandstof<br />

nodig, terwijl er minder afval naar het stort<br />

gaat. Deze alternatieve brandstoffen kunnen<br />

uit verschillende materiaalstromen bestaan:<br />

afvalhout, een kunststof mix, papier, samengestelde<br />

materialen of textiel. Wist je trouwens<br />

dat de calorische waarde van banden<br />

vergelijkbaar is met die van kool? Maar er<br />

zijn ook uitdagingen aan deze energiebronnen.<br />

Een voorbehandeling is cruciaal, zodat<br />

ze het productieproces en de kwaliteit van het<br />

eindproduct niet kunnen beïnvloeden. En ze<br />

hebben ook een impact op niveaumeting…<br />

Continu waken over AFR silo<br />

Cementos Molins uit Barcelona werkt al vijftien<br />

jaar samen met VEGA. Voor zijn silo met AFR<br />

brandstoffen (goed voor ongeveer 35% van<br />

het totale brandstofverbruik), die twintig meter<br />

hoog is bij een diameter van negen meter, had<br />

het echter een speciale oplossing nodig. Binnen<br />

op de vloer van de silo bevindt zich een ongebruikelijke<br />

agitator: scherpe, vibrerende messen<br />

die het afval voortdurend malen. Elk uur leveren<br />

vrachtwagens ongeveer een ton nieuw materiaal<br />

af in de silo. Maar om erover te waken dat<br />

ze hun lading volledig kwijt kunnen, moet de<br />

capaciteit in de silo voldoende groot zijn. Daarnaast<br />

moet de niveaumeting ook beschermen<br />

tegen een lege tank. Dat kan immers voor<br />

schade aan de agitator zorgen.<br />

Stof en afzettingen bemoeilijken meting<br />

Aan uitdagingen geen gebrek. De AFR materialen<br />

zijn zeer heterogeen en kleven makkelijk<br />

aan. Wanneer de trucks de silo vullen, komt<br />

er bovendien een enorme stofwolk vrij, wat<br />

de meting nog moeilijker maakt en veel afzetting<br />

op de sensoren kan veroorzaken. Door<br />

de bewegingen van de agitatormessen wordt<br />

voortdurend een twee meter hoge golf van<br />

materiaal voort geduwd. Dat zorgt eveneens<br />

voor een stofwolk, die door de vibraties nooit<br />

gaat liggen. De 26 GHz radarsensor met hoorantenne<br />

van een andere fabrikant werkte nooit<br />

zonder problemen. Er was geen betrouwbaar<br />

signaal mogelijk.<br />

Nauwkeurige focus om door de<br />

stofwolk te zien<br />

Toen VEGA een voorstel deed om voortaan een<br />

toestel met een frequentie van 80 GHz te gebruiken,<br />

hadden de eigenaars daar oren naar. Al na<br />

de eerste testen bleek dat er nauwkeurigere en<br />

eenvoudigere meetresultaten mogelijk werden.<br />

De hoge focussering had zich al in heel wat<br />

toepassingen bewezen als een goede manier<br />

om een beter onderscheid te maken tussen het<br />

eigenlijke meetsignaal en het interfererende<br />

signaal. Met een meetbereik tot 120 meter en<br />

een nauwkeurigheid van 5 millimeter beschikt<br />

de VEGAPULS 6X bovendien over genoeg<br />

krachtreserves voor ongewone toepassingen.<br />

Eenvoudige uitlijning<br />

De focussering van een signaal hangt af van<br />

twee factoren: de transmissiefrequentie en de<br />

actieve antenneoppervlakte. De VEGAPULS 6X<br />

opereert met een frequentie van 80 GHz en<br />

een antennediameter van ongeveer 75 mm.<br />

Dit resulteert in een openingshoek van slechts<br />

3°. Voor een radarsensor aan 26 GHZ zou dat<br />

bij een vergelijkbare antenne al 10° bedragen.<br />

Daarenboven heeft een 80 GHZ straal het voordeel<br />

dat ze voorbijgaat aan installaties of afzettingen<br />

op de containerwand. Dat maakt de<br />

meting ook weer veiliger en betrouwbaarder.<br />

Het meetinstrument bestaat uit robuust PEEK<br />

materiaal, bestand tegen hoge temperaturen<br />

en met een goede chemische weerstand. Ook<br />

de lensantenne is ongevoelig voor afzettingen<br />

en vuil en toont geen tekenen van slijtage.<br />

Om de ingebruikname te vereenvoudigen,<br />

werd een intelligente houder ontwikkeld. Daarmee<br />

kan de sensor snel, eenvoudig en optimaal<br />

uitgelijnd worden. Ook een ander trucje helpt<br />

hier: een smartphone met de VEGA app - uitlijntool<br />

op de sensor plaatsen.<br />

Reinigende luchtverbinding<br />

De goede signaalfocussering en zijn hoog<br />

dynamisch bereik zorgen ervoor dat de 80 GHZ<br />

technologie van de VEGAPULS 6X radarsensor<br />

probleemloos de dichte stofwolk penetreert.<br />

Omdat de sensor standaard over een reinigende<br />

luchtverbinding beschikt, hoeft de gebruiker<br />

zich geen zorgen te maken over afzettingen. En<br />

hoewel interferentiesignalen van de metalen<br />

partikels in Tetrapak verpakkingen niet volledig<br />

vermeden kunnen worden, wordt toch een bijna<br />

exacte niveaumeting gerealiseerd.<br />

Het onderhoudsteam hoeft overigens niet de<br />

silo op om dat te controleren. Er hangt een<br />

remote display op ooghoogte. De conclusie van<br />

de onderhoudsploeg is dan ook unaniem: heel<br />

flexibel en simpel!<br />

De VEGAPULS 6X werkt sinds zijn indienstname<br />

zonder problemen. Het vertrouwen van Cementos<br />

Molinos was dus terecht. De VEGAPULS<br />

6X met 80 GHz levert de klok rond betrouwbare<br />

resultaten, zelfs onder de meest extreme<br />

omstandigheden, vibraties en afzettingen. ■<br />

‘De conclusie van de onderhoudsploeg is dan ook unaniem: heel flexibel en simpel’<br />

industrialautomation.be<br />

| 31


Tekst Valérie Couplez | Beeld Rittal<br />

IT GOES INDUSTRY<br />

IT en OT kruipen steeds dichter bij elkaar. Apparaten, machines en zelfs hele productielijnen worden geconnecteerd<br />

met een netwerk om er data uit te puren. Dat maakt dat ook datakasten hun intrede doen op de productievloer. Weg<br />

van de perfect beheersbare omstandigheden in datacentra, naar een omgeving - waar stof, vuil, vet, temperatuur- en<br />

drukverschillen… aan de orde van de dag kunnen zijn. Rittal, dat met zijn producten in beide werelden terechtkomt,<br />

heeft zijn ervaring daarom gebundeld in Blue e+ IT koelaggregaten. De ideale match tussen IT en OT.<br />

Rittal heeft zijn ervaring daarom gebundeld in Blue e+ IE koelaggregaten. De ideale match tussen IT en OT.<br />

32 | industrialautomation.be


Data zijn het nieuwe goud. Elk bedrijf zoekt<br />

naar mogelijkheden om zoveel mogelijk inzichten<br />

uit de gegevens in zijn machinepark te<br />

puren. En hoewel er zeker een beweging is<br />

om meer externe partners en datacentra in te<br />

schakelen in dit verhaal, zal er ook een noodzaak<br />

blijven om een deel van die data zo dicht<br />

mogelijk bij de machines in kwestie te verwerken.<br />

Rittal product manager IT infrastructure &<br />

outdoor solutions Koen Van Hende: “Hoe dichterbij<br />

de data opgeslagen en verwerkt worden,<br />

hoe minder vertraging er op de signalen<br />

zit. Daarnaast beschikt niet elk bedrijf over<br />

een aparte serverruimte en komen de dataracks<br />

dan automatisch in het magazijn of de<br />

productie terecht.”<br />

Actieve en passieve koeling<br />

En die omgevingen vragen om aangepaste<br />

oplossingen. “De omstandigheden die een<br />

klassieke IT-omgeving kenmerken, verschillen<br />

dusdanig van wat er op de industriële<br />

werkvloer is terug te vinden. Denk maar aan<br />

de aanwezigheid van stof of vet, of hoe hoog<br />

de temperatuur kan oplopen in productieomgevingen”,<br />

zegt Van Hende.<br />

Rittal ontwierp daarom de Blue e+ IT koeling, die<br />

het beste van beide werelden bieden. Alles wat<br />

nodig is om uw dataracks in optimale conditie te<br />

houden in een industriële omgeving. “Allereerst<br />

door een hogere beschermingsklasse. Standaard<br />

IP54 voor het koelaggregaat voor dakmontage,<br />

en zelfs IP55 voor het koelaggregaat voor wandmontage.<br />

De rackkoeling werkt bovendien volgens<br />

een hybride principe. Een actief koelcircuit<br />

met toerental geregelde componenten, en een<br />

geïntegreerde heat pipe die zorgt voor passieve<br />

koeling. Parallelle circuits die samenwerken in<br />

functie van het temperatuurverschil, zodat een<br />

constante temperatuur binnen de behuizing<br />

gegarandeerd is, wat ook de levensduur van de<br />

componenten ten goede komt.”<br />

‘Rittal heeft met Blue e+ het neusje van de zalm voor<br />

rackkoeling voor industriële toepassingen ontwikkeld’<br />

Tot 75% energie besparen<br />

Deze aanpak staat niet alleen garant voor een<br />

betrouwbare rackkoeling en dus werking, maar<br />

brengt ook een enorm potentieel voor energiebesparing<br />

met zich mee. “Testen bij industriële<br />

toepassing van koelunits hebben een gemiddelde<br />

van 75% aangetoond. De duurzame<br />

keuze dus, maar vandaag komt dat tevens neer<br />

op een enorme kostenreductie.”<br />

Een andere onmiskenbaar voordeel in industriële<br />

omgevingen is de aanwezigheid van<br />

Rittals invertertechniek. “Hierdoor kan één en<br />

hetzelfde apparaat dienen voor verschillende<br />

spanningen en netwerken (110 – 240 V of<br />

380 – 480 V, monofasig of driefasig). Flexibiliteit<br />

troef. Dat maakt onze Blue e+ IT toestellen<br />

immers wereldwijd inzetbaar”, gaat Van Hende<br />

verder. Ook het gebruiksgemak mogen we hier<br />

niet vergeten aanstippen. Het multi-colour touchscreen<br />

geeft al de nodige details over de werking<br />

mee. Meer diagnosemogelijkheden nodig?<br />

“Via de NFC en de smartphone app kan je snel<br />

fouten opsporen. Maar de toestellen kunnen<br />

tevens vanop afstand gemonitord worden<br />

dankzij de IoT interface. Van daaruit kunnen<br />

eigen dashboards en analyses gemaakt worden<br />

om meer met de data te doen, om onderhoud<br />

slimmer in te plannen of alarmen te creëren.”<br />

Beste van twee werelden<br />

Rittal heeft met Blue e+ het neusje van de<br />

zalm voor rackkoeling voor industriële toepassingen<br />

ontwikkeld. “Net omdat we beide<br />

werelden als onze broekzak kennen. Vroeger<br />

hield de IT-manager zich bezig met de data<br />

en de onderhoudsploeg met de sturing. Maar<br />

in een Industrie 4.0-tijdperk hebben ze elkaar<br />

nodig om tot de juiste oplossingen te komen.<br />

Die ervaring van wat er nodig is om beide met<br />

elkaar te verzoenen maakt dat dit toestel feilloos<br />

in omgevingen van -20 °C tot 60 °C kan<br />

functioneren”, besluit Van Hende. ■<br />

Een actief koelcircuit met toerental geregelde componenten<br />

en een geïntegreerde heat pipe die zorgt voor<br />

passieve koeling. Parallelle circuits die samenwerken,<br />

zodat een constante temperatuur gegarandeerd is,<br />

Via de NFC en de smartphone app kan je snel fouten<br />

opsporen. Maar de toestellen kunnen tevens vanop<br />

afstand gemonitord worden dankzij de IoT interface.<br />

industrialautomation.be<br />

| 33


Directe integratie van de Hänel magazijnliften in talrijke ERP-systemen


KLINGER FOR<br />

SAFETY, SERVICES<br />

& SOLUTIONS<br />

Verzekerd dat het werkt. Altijd.<br />

ONZE PRODUCTEN<br />

» AFSLUITERS & APPENDAGES<br />

» DICHTINGEN & PAKKINGEN<br />

» FILTRATIE<br />

» INSTRUMENTATIE<br />

» INDUSTRIËLE SLANGEN<br />

» KOMPENSATOREN<br />

ONZE SERVICES & DIENSTEN<br />

» TRAININGEN & OPLEIDINGEN<br />

» INSTALLATIE OPTIMALISATIE<br />

» STOOMINSTALLATIE AUDITS<br />

» SHUT DOWN SERVICE<br />

» FLENSMANAGEMENT<br />

» AFSLUITER AUTOMATISERING<br />

“Wij helpen u beter, veiliger en<br />

efficiënter te produceren.”<br />

www.klinger.be


Tekst Luc Ophals | Beeld Beckhoff, Luc Ophals en SedActa<br />

Naadloze integratie drijft<br />

cyclustijden op<br />

Automatisering speelt een sleutelrol in het verduurzamen van industriële productieprocessen. Elk project, ongeacht<br />

de omvang, brengt verschillende facetten samen die elk om een grondige, doordachte benadering vragen om<br />

tot een perfect geïntegreerde en functionele oplossing te komen. Hoe dat precies in zijn werk gaat? Dat toont<br />

een recent project van integrator SedActa. Die ontwikkelde een robotcel waarin het mechanische ontwerp en de<br />

besturing van de machine 100% geïntegreerd werden met behulp van Beckhoff technologie.<br />

De ultracompacte C6017 <strong>Industrial</strong><br />

PC van Beckhoff <strong>Automation</strong> is<br />

het kloppend hart van de gehele<br />

automatiseringsoplossing.<br />

36 | industrialautomation.be


Het geheim van elke goede relatie is vertrouwen.<br />

Het is de basis waarop SedActa, aanbieder van<br />

totaaloplossingen in industriële automatisering,<br />

en Beckhoff, specialist in open automatiseringssystemen<br />

op basis van PC-compatibele<br />

besturingstechniek, elkaar telkens weer vinden.<br />

Samen nemen ze de handschoen op om zeer<br />

bijzondere uitdagingen te tackelen. “Tijdens<br />

Indumation 2019 werden we benaderd om een<br />

oplossing te ontwikkelen voor het verwerken<br />

van kleine en lange kunststof staven. Het hart<br />

van de oplossing moest een robotcel worden”,<br />

vertelt Thomas Mortier, projectmanager<br />

bij SedActa.<br />

100% coördinatie vereist<br />

Fluitje van een cent? Niks was minder waar,<br />

want de technische specificaties, die op verzoek<br />

van de eindklant vertrouwelijk moeten<br />

blijven, maakten het tot een heel uitdagende<br />

klus, waarbij een naadloze integratie de sleutel<br />

tot succes vormde. “Alles draait om de Fanuc<br />

robot die de producten oppakt en positioneert”,<br />

vertelt Mortier. De producten worden<br />

aangevoerd via een triltoevoertrechter die zorgt<br />

voor de juiste dosering. “Een cameravisiesysteem<br />

assisteert de robot vervolgens, zodat<br />

hij de posities op de trilplaat kan herkennen.<br />

Er is ook ledverlichting voorzien, zodat hij kan<br />

zien wat hij doet. Gezien de complexiteit, was<br />

het cruciaal dat we het mechanische ontwerp<br />

en de besturing van de machine 100% konden<br />

coördineren.”<br />

Aanpassingsvermogen en<br />

schaalbaarheid<br />

Ook in dit project maakte Beckhoff technologie<br />

het verschil voor SedActa. De ultracompacte<br />

C6017 industriële pc van Beckhoff <strong>Automation</strong><br />

staat garant voor de razendsnelle cyclustijden<br />

die gevraagd werden. Alle data komt samen in<br />

het TwinCAT 3 automatiseringsplatform, dat<br />

zorgt voor de aansturing van de camera’s, de<br />

beeldverwerkingssoftware en de ledverlichting.<br />

De communicatie met alle sensoren, actuatoren<br />

en zelfs de robot loopt in real-time via<br />

EtherCAT. “Door de keuze voor pc-gestuurde<br />

technologie geven we onszelf en de klant alle<br />

flexibiliteit in de wereld. Dat kwam van pas<br />

in dit project, omdat de behoeften en dus de<br />

specificaties nog geëvolueerd zijn naarmate het<br />

traject vorderde. Het aanpassingsvermogen en<br />

de schaalbaarheid van de geïmplementeerde<br />

krachtige, open oplossing legden mede de<br />

basis voor deze succesvolle samenwerking. ■<br />

De Fanuc robotcel in actie.<br />

‘Gezien de complexiteit was het belangrijk dat we het<br />

mechanisch ontwerp en de besturing van de machine<br />

100% konden coördineren’<br />

industrialautomation.be<br />

| 37


Tekst en beeld Festo<br />

Snellere productie<br />

van recycleerbare<br />

kartonnen fles<br />

De samenwerking tussen Festo en PCE <strong>Automation</strong> heeft Frugalpac<br />

Limited, experts in recycleerbare verpakkingen, geholpen om de hoge<br />

verwerkingscapaciteit en precisie-assemblage te verwezenlijken die nodig<br />

zijn om te voldoen aan de toegenomen vraag naar hun innovatieve<br />

kartonnen Frugal Bottle.<br />

Frugal Bottle is de eerste papieren fles voor wijn<br />

en sterkedrank ter wereld. De buitenkant van dit<br />

innovatieve ontwerp bestaat voor 94% uit gerecycleerd<br />

karton en heeft een binnenzak van voedingsmiddelenkwaliteit.<br />

Frugal Bottle is volledig<br />

recycleerbaar, is vijf keer lichter dan glas en heeft<br />

een veel kleinere CO 2<br />

-voetafdruk dan traditionele<br />

wijnflessen. Verder biedt het 360° branding<br />

voor een grotere impact in het schap.<br />

Succesvol in flessen<br />

Na de introductie in juni 2020 bleek Frugal<br />

Bottle zeer populair. En daarom zocht Frugalpac<br />

naar een manier om sneller en zonder kwaliteitsverlies<br />

meer flessen te produceren. PCE<br />

<strong>Automation</strong> en Festo werkten nauw samen bij<br />

het ontwikkelen van een volledig geautomatiseerde<br />

lijm- en bevochtigingslijn waarmee kan<br />

worden voldaan aan de krappe toleranties en<br />

complexe lijmpatronen die nodig zijn om 630<br />

flessen per uur te verwerken.<br />

Ronan Quinn, projectmanager bij PCE, vertelt:<br />

“Het lijmproces was complexer dan wat we tot<br />

dan toe hadden meegemaakt. Krappe toleranties<br />

in combinatie met een korte cyclustijd en<br />

kritische druppeldikte zorgden voor een grote<br />

uitdaging. Festo leverde hiervoor volledig geassembleerde<br />

verwerkingsbruggen, wat echt<br />

meerwaarde gaf wat compatibiliteit van onderdelen<br />

en inbedrijfstelling betreft.”<br />

Uitdagingen bij de productie<br />

Frugal Bottles worden geproduceerd uit twee<br />

kartonnen vellen die met precisie worden<br />

gesneden, gelijmd en aan de voor- en achterkant<br />

bevochtigd, waarna ze worden gestapeld<br />

en klaar zijn voor invoer in de flesvormmachine.<br />

De lijmbaan is complex en moet worden aangepast<br />

aan het profiel van de fles. Daarnaast moet<br />

de juiste hoeveelheid lijm worden aangebracht<br />

om misvorming of lelijke lijmresten te voorkomen.<br />

Frugalpac had contact opgenomen met<br />

Festo om te kijken of zij met hun combinatie<br />

van expertise in automatisering en pneumatische<br />

producten van voedingsmiddelenkwaliteit<br />

aan hun complexe eisen konden voldoen. Als<br />

machinebouwer beval Festo samenwerking<br />

aan met PCE <strong>Automation</strong>, een bedrijf waarmee<br />

ze al lange tijd een relatie hebben. Frugalpac<br />

ging akkoord en de drie bedrijven – eindgebruiker,<br />

machinebouwer en automatiseringsspecialist<br />

– werkten samen aan de optimale oplossing.<br />

Kant-en-klaar handlingsysteem<br />

Voor de door PCE <strong>Automation</strong> geleverde<br />

automatiseringscel is minimale menselijke tussenkomst<br />

vereist. Aan de voorkant laadt een<br />

operator de vellen voor de voor- en achterzijde<br />

van de flessen. De machine pickt, laadt, transporteert,<br />

lijmt, transporteert en bevochtigt, en<br />

De CPX-E-CEC Controller van Festo reguleert meerdere<br />

assen tegelijk om de complexe rondingen op<br />

de lijmbanen te kunnen maken, en de Festo CMMT<br />

servocontrollers worden gebruikt voor nauwkeurig en<br />

herhaalbaar laden, lijmen en afladen.<br />

‘Festo leverde volledig geassembleerde<br />

verwerkingsbruggen, wat echt meerwaarde<br />

gaf wat compatibiliteit van onderdelen en<br />

inbedrijfstelling betreft’<br />

38 | industrialautomation.be


Frugal Bottles worden geproduceerd uit twee kartonnen vellen en hierbij zijn complexe<br />

lijmpatronen vereist die kunnen worden aangepast aan verschillende profielen.<br />

De unieke lijm- en bevochtingsoplossing helpt Frugalpac om de gewenste<br />

cyclustijden van 630 flessen per uur te halen door in batches van acht flessen<br />

tegelijk te lijmen.<br />

brengt de geprepareerde vellen aan het eind van<br />

het proces over naar een container. De geprepareerde<br />

vellen worden vervolgens getransporteerd<br />

naar de flesvormmachine. Voor het ontwerp van<br />

de automatiseringscel heeft PCE <strong>Automation</strong><br />

optimaal gebruik gemaakt van de Festo Handling<br />

Guide Online (HGO). Dit gratis online hulpmiddel<br />

verkort de tijd voor ontwerpen, assembleren en<br />

leveren aanzienlijk, en biedt klanten de mogelijkheid<br />

om een kant-en-klaar handlingsysteem te<br />

maken. Met slechts een paar klikken levert de<br />

HGO het juiste standaardhandlingsysteem, inclusief<br />

CAD-model, animatie en volledige EPLAN<br />

schemadocumentatie. De afzonderlijke stappen<br />

die voorheen 10 tot 15 dagen in beslag namen,<br />

kunnen in een mum van tijd worden voltooid.<br />

Door de kortere tijd voor ontwerp en documentatie<br />

kon PCE voldoen aan de leveringsverwachtingen<br />

van Frugalpac.<br />

afladen. Ook de pneumatische kernproducten,<br />

ventielterminals en procesventielen van Festo<br />

worden volop gebruikt in het gehele lijm- en<br />

bevochtigingssysteem.<br />

Andrew Colling, hoofdontwerper PCE bij het<br />

project: “’De volledig uitgewerkte handling-<br />

oplossing van Festo past naadloos in de automatiseringscel.<br />

Het heeft ons tijd bespaard en<br />

het team ruimte gegeven om zich te richten<br />

op andere aspecten. Hierdoor konden we een<br />

complete oplossing leveren die voldoet aan de<br />

eisen die Frugalpac stelt aan de productie van<br />

recycleerbare flessen.” ■<br />

Uitgebreid getest en gekalibreerd<br />

Om te bewijzen dat de gewenste cyclustijden<br />

konden worden gehaald, werd de unieke<br />

lijm- en bevochtingsoplossing getest en gekalibreerd<br />

in het Britse Application Centre van<br />

Festo. Het gebruikt de CPX-E-CEC Controller<br />

van Festo als de PLC voor geïnterpoleerde<br />

zachte bewegingen, waarbij meerdere assen<br />

tegelijk worden bediend om de complexe rondingen<br />

op de lijmbanen te realiseren. De Festo<br />

CMMT servocontrollers zijn een belangrijk<br />

onderdeel van de drie handlingsystemen voor<br />

nauwkeurig en herhaalbaar laden, lijmen en<br />

De automatiseringscel voor Frugal Bottle werd ontworpen door PCE <strong>Automation</strong> met behulp van Festo’s<br />

Handling Guide Online (HGO) voor snellere ontwerp- en leveringstijden.<br />

industrialautomation.be<br />

| 39


Tekst Valérie Couplez | Beeld Master Chips<br />

CONNECTIVITEIT<br />

VOOR VANDAAG<br />

EN MORGEN<br />

‘Daarmee geef je klanten echt een instrument in<br />

handen om de stijgende energieprijzen zo goed<br />

mogelijk te verteren’<br />

As we willen evolueren naar meer artificiële intelligentie, geïntegreerde simulatiesoftware, real-time feedbackloops… dan kunnen<br />

we niet om 5G heen. Daarom heeft Master Chips nu een betaalbare 5G-router in het gamma.<br />

40 | industrialautomation.be


Het internet veranderde alles. De manier waarop we machines bouwen, produceren en zaken doen, maar ook<br />

de rol van toeleveranciers binnen dit verhaal. Master Chips fungeert als meer dan louter een distributeur. Het vult<br />

zijn aanbod voor betrouwbare communicatie en connectiviteit aan met kennis en ervaring om telkens de juiste<br />

protocollen te koppelen aan het platform van de klant. Zo helpt het zijn klanten automatiseren en digitaliseren, met<br />

de vinger aan de pols met oplossingen voor bijvoorbeeld energiemonitoring. Maar ook met de blik op de toekomst:<br />

een nieuwe router in het gamma maakt 5G-toepassingen eindelijk betaalbaar.<br />

“Een ontwikkeling waar we zelf de hand in<br />

hebben”, bekent Peter Neirynck. “We zagen<br />

het potentieel om door een aanpassing in de<br />

firmware dit te realiseren voor een fractie van<br />

de gebruikelijke kost die een extra module<br />

met zich zou meebrengen. Dat bewijst ook<br />

dat we de juiste keuze gemaakt hebben door<br />

in te zetten op een beperkt aantal strategische<br />

leveranciers. We zijn niet alleen een partner van<br />

onze klanten, maar denken ook op een constructieve<br />

manier mee met onze fabrikanten.<br />

Dat Teltonika hier dan ook de schouders onder<br />

zette, toont dat er een goede wisselwerking<br />

bestaat. Voorlopig bieden wij dit als enige aan,<br />

maar binnenkort zal deze oplossing wereldwijd<br />

uitgerold worden.”<br />

Met de compacte Teltonika RUT955 4G LTE router kan men de data uit een Siemens PLC op een<br />

kostenefficiënte manier uitlezen.<br />

Van pure distributeur naar service gedreven<br />

oplossingen. Het is de evolutie die Master<br />

Chips het voorbije decennium onderging. “We<br />

leveren meer dan alleen maar hardware aan<br />

onze klanten”, zeggen zaakvoerders Peter en<br />

Yves Neirynck. “We proberen met hen mee te<br />

denken om met onze producten tot werkbare<br />

oplossingen te komen. Nooit als integrator,<br />

maar eerder een stapje vroeger in het proces.<br />

We kijken wat klanten willen realiseren en wat<br />

de beste manier is om dat mogelijk te maken.<br />

Dan is het aan de integrator of eindklant om<br />

die te realiseren.”<br />

Energie meten, monitoren en<br />

optimaliseren<br />

Een aanpak die al zijn vruchten afwierp. De<br />

mooie projecten waarmee Master Chips<br />

de voorbije jaren zijn visitekaartje afleverde,<br />

bewezen dat de ingeslagen weg de juiste was.<br />

“We hebben onder andere onze sporen al<br />

verdiend in energiemonitoring”, geeft Peter<br />

Neirynck aan. “Zo realiseerden we samen met<br />

een van onze integratoren een project om<br />

het energieverbruik in twaalf verschillende<br />

scholen op te volgen. Door die data onder meer<br />

te koppelen aan wat de zonnepanelen produceren,<br />

kunnen beslissingen genomen worden<br />

om de opgewekte energie zo goed mogelijk<br />

in te zetten. Daarmee geef je klanten echt een<br />

instrument in handen om de stijgende energieprijzen<br />

zo goed mogelijk te verteren.”<br />

Een expertise die ook in de industrie van pas<br />

komt, vandaag. Zo digitaliseerde Master chips<br />

ook al de water- en elektriciteitstellers in een<br />

havengebied. “Vroeger moesten de meters<br />

manueel afgelezen worden om facturen te<br />

kunnen maken. Nu gebeurt dat draadloos via<br />

een LORA netwerk. Een pioniersproject dat<br />

trouwens organisch groeide. Door de voordelen<br />

van IoT in de praktijk te ondervinden,<br />

kwamen er steeds meer toepassingen naar<br />

boven”, aldus Yves Neirynck.<br />

PLC-data eenvoudig uitlezen en<br />

doorsturen<br />

Data zijn tegenwoordig in elk automatiseringsproject<br />

van steeds groter belang. Master<br />

Chips onderzoekt waar ze gecapteerd kunnen<br />

worden en implementeert samen met integratoren<br />

en eindklanten platformen om die data te<br />

monitoren, analyseren en optimaliseren. Het is<br />

echter niet altijd even evident om PLC-data uit<br />

te lezen. Met de compacte Teltonika RUT955<br />

4G LTE router kan dat nu op een kostenefficiënte<br />

manier bij Siemens PLC’s.<br />

Betaalbare router voor<br />

5G-communicatie<br />

Het moet de weg openen naar meer IoT-toepassingen<br />

in de industrie: IIoT, dus. Peter Neirynck:<br />

“Er wordt wel veel over gepraat, maar op de<br />

werkvloer bij industriële bedrijven staat het nog<br />

altijd in zijn kinderschoenen. Vandaag is een<br />

project waarbij data van 150 sensoren worden<br />

gecapteerd al een groot project. Bij IIoT spreken<br />

we over duizenden. De grote boom moet dus<br />

nog komen.”<br />

Een van de aanjagers in dit verhaal kan de<br />

komst van 5G zijn. In België zijn de licenties<br />

intussen uitgedeeld. En ook de technologie<br />

bestaat. “Het verschil in kostprijs tussen een<br />

4G- en een 5G-router was tot voor kort te groot<br />

voor bedrijven. Maar als we willen evolueren<br />

naar meer artificiële intelligentie, geïntegreerde<br />

simulatiesoftware, real-time feedbackloops…<br />

dan kunnen we niet om 5G heen. Daarom<br />

hebben we nu een betaalbare 5G-router in<br />

het gamma. Pas dan zal IIoT echt in het vizier<br />

komen van bedrijven”, weet Yves Neirynck.<br />

Maar ook op andere domeinen kijkt Master<br />

Chips vooruit naar wat er komen zal. Zo<br />

onderzoekt het of MIoTy netwerken al robuust<br />

genoeg zijn om industrieel uit te rollen. Peter<br />

Neirynck: “Door het eerst zelf in de vingers te<br />

krijgen, besparen we onze klanten de kinderziektes.<br />

We willen altijd mee zijn en klaarstaan<br />

met nieuwe technologie.” ■<br />

industrialautomation.be<br />

| 41


Tekst Piet Debisschop | Beeld INDUVIDO<br />

HET MACHINEVISIESYSTEEM<br />

ALS PROBLEEMOPLOSSER<br />

Wanneer een organisatie beslist om een bestaand productieapparaat met visiesystemen uit te breiden, is dat in<br />

het merendeel van de gevallen uit kwaliteitsoverwegingen. Vaak gaat het over systematische productiefouten of<br />

defecten die pas laat in de keten opduiken, en bij gebrek aan voldoende visuele data moeilijk of niet onder controle<br />

te krijgen zijn.<br />

INDUVIDO is gespecialiseerd in de implementatie<br />

van machinevisiesystemen op maat, en pakt<br />

dat soort problemen aan door elke situatie<br />

vanuit een heel eigen, visiegebaseerd perspectief<br />

te benaderen.<br />

We spraken met Kenny Dom, oprichter van<br />

INDUVIDO. De nu nog eenmansfirma wil meer<br />

en meer door de klant gezien worden als zijn<br />

eerstelijnsoplossing bij de aanpak van marktklachten,<br />

auditpunten of andere problemen<br />

met zijn eindproduct.<br />

“De daadkracht van een goed werkend visiesysteem<br />

is op dit ogenblik nog onvoldoende gekend.<br />

Vaak wordt door onze interventies immers de<br />

algemene kwaliteitsstandaard van een installatie<br />

opgekrikt, omdat naast het geviseerde probleem<br />

regelmatig ook andere, voorheen onzichtbare<br />

pijnpunten worden blootgelegd”, aldus Dom.<br />

De jonge ondernemer geeft enkele sprekende<br />

praktijkvoorbeelden.<br />

Onvolkomen visiesysteem<br />

Een bedrijf dat cilindrische kartonnen verpakkingen<br />

voor de voeding maakte, wilde op zijn<br />

product een topinspectie uitvoeren om, in het<br />

kader van de voedselveiligheid, de kwaliteit van<br />

De topinspectie legt duidelijk de defecten bloot<br />

de afdichting te kunnen opvolgen. Kenny Dom:<br />

“Tijdens de eerste testen zagen we duidelijk dat<br />

de gebruikte 2D-beeldvorming onvoldoende<br />

data bood om afwijkingen uit de productstroom<br />

te kunnen detecteren en tijdig uit te<br />

werpen. Vooral laterale afwijkingen werden<br />

niet gedetecteerd en passeerden vlot het controlestation.”<br />

INDUVIDO werkt nu een pasklare<br />

oplossing uit die detectie van deze defecten<br />

mogelijk maakt.<br />

De multispectrumoplossing<br />

Een ander vraagstuk betrof plastic containers;<br />

mouldings waarvoor INDUVIDO<br />

gevraagd werd om een visiesysteem op te<br />

bouwen dat defecten als gaten, inclusies,<br />

zwarte puntjes en dergelijke detecteert.<br />

Al snel bleken echter enkele meer ingrijpende<br />

fouten de dans te ontspringen. Het<br />

ging hier meer bepaald om een significante<br />

openstand van de laslijn tussen de beide<br />

containerhelften. Het anders prima werkende<br />

visiesysteem bleek duidelijk blind<br />

voor dit soort afwijkingen. Daarop werd<br />

besloten om een multispectrumbelichting te<br />

voorzien. Die optiek tilt de laslijn nu visueel<br />

omhoog, zodat die wel door de visietechnologie<br />

gedetecteerd wordt. Stuk voor stuk<br />

Lip van het blikje ontbreekt<br />

mooie voorbeelden waarbij die extra ogen<br />

van INDUVIDO enkele voorheen ongekende<br />

problemen aan de oppervlakte brachten.<br />

Dienstverlening<br />

Een goed functionerend visiesysteem is in staat<br />

om het kwaliteitsborgingssysteem van een productielijn<br />

naar een hoger niveau te tillen. Vaak<br />

kan dit al op basis van klassieke 2D-beeldvorming,<br />

waarbij softwarematig aan beeldanalyse<br />

wordt gedaan. De 3D-optie is dan weer in staat<br />

om een volledige omgeving als object binnen<br />

te lezen, zodat nog meer kwaliteitsaspecten<br />

worden gevisualiseerd.<br />

INDUVIDO ziet de machinevisie weliswaar<br />

centraal in zijn dienstverlening, maar de concrete<br />

materialisatie van elk custom designed project<br />

verzorgt de firma wel zelf én integraal. Zowel<br />

de engineering, als het codeschrijven, de elektrische<br />

bordenbouw, de mechanische integratie,<br />

tot het aanbouwen van eventuele uitwerpsystemen<br />

voor uitvalstukken worden door Kenny<br />

Doms bedrijf verzorgd.<br />

Dom: “Ook de integratie van onze KEYENCE<br />

technologie in de bestaande automatisatie-en<br />

sturingssystemen is bepalend voor een succesvolle<br />

afloop. Wat echter nog meer dan welk<br />

goed werkend systeem ook door klanten wordt<br />

gevalideerd, is de dienstverlening en opvolging<br />

na verloop. Zowel de kwaliteit als de werking<br />

van de installatie verdient daarbij opvolging.“<br />

Dit impliceert voor INDUVIDO dan SLA’s (Service<br />

Level Agreements), zodat de klant de garantie<br />

heeft dat er bij pannes of incidenten een snelle,<br />

gerichte interventie tegenover staat die het<br />

visiesysteem operationeel houdt. Dit kan zowel<br />

remote als on site interventies inhouden. Kenny<br />

Dom heeft dan ook concrete plannen om zijn<br />

activiteiten verder te onderbouwen met bijkomende<br />

mankracht. ■<br />

42 | industrialautomation.be


‘Naast het geviseerde<br />

probleem, legt onze<br />

visietechnologie vaak ook<br />

andere pijnpunten bloot<br />

De KEYENCE visietechnologie in actie<br />

industrialautomation.be<br />

| 43


advertorial<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld Murrplastik<br />

KLEINE COMPONENTEN,<br />

GROTE IMPACT<br />

Sinds juni 2013 moeten producten voor spoortransport beantwoorden aan de Europese brandbeveiligingsstandaard<br />

DIN EN45545-2. Om een lange levensduur van spoorvoertuigen te garanderen en mensenlevens te beschermen,<br />

streeft Murrplastik de hoogste normen na. Het ontwerpt zijn producten volgens 3x HL3, het hoogste risiconiveau<br />

dat deze norm definieert, met een brandwerendheidsduur tot E60, warmte-isolatie tot I45 en warmtestraling tot<br />

W45 volgens DIN EN 45545-3. Een mooi voorbeeld van een productgroep die daaraan tegemoetkomt, zijn de<br />

slangschroefverbindingen van de nieuwe M-PRO serie. Zijn design, hoge densiteit en unieke features zorgen voor<br />

de best mogelijke kabelbescherming. ATEM staat in voor de verdeling in België.<br />

Met meer dan 1.000 varianten dekt de M-PRO de meest uiteenlopende toepassingen.<br />

44 | industrialautomation.be


advertorial<br />

Scan de QR code voor meer<br />

informatie over M-PRO.<br />

M-PRO’s indrukwekkende troeven op een rijtje<br />

- Hoge densiteit en kabelvriendelijk: hoge dichtheid door geïntegreerde<br />

impactbescherming en afdichting met toleratiecompensatie<br />

in de beschermslang. Kabelvriendelijk door afgeronde radii.<br />

- Groot aantal varianten: met meer dan 1.000 varianten dekt<br />

M-PRO de meest uiteenlopende toepassingen.<br />

- Hoogste brandveiligheid: M-PRO voldoet aan de hoogste brandbeveiligingsvoorschriften<br />

UL 94 V0, EN45545, 3x HL3, NFPA 130 (in behandeling) en UL1696 (in behandeling).<br />

- Scheurvast en eenvoudig te monteren: M-Pro kan volledig zonder<br />

gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Een veerbelast<br />

snap-in mechanisme voorkomt uitscheuren.<br />

Met zijn innovatieve designdetails, komt de<br />

M-PRO serie slangschroefverbindingen tegemoet<br />

aan de hoogste eisen voor dichtheid tot<br />

IP68 bij 6 bar en IP69K. Ze zijn voorzien van een<br />

geïntegreerde afdichting met lamellen. Deze<br />

compenseren alle toleranties in de gegolfde<br />

koppeling en zorgen voor een constant hoge<br />

compressie. Het unieke ontwerp omvat verder<br />

een geïntegreerde stootbescherming die de<br />

afdichting beschermt tegen rechtstreekse<br />

waterstralen. De grotere materiaaldikte maakt<br />

de afdichting extra robuust en beter bestand<br />

tegen druk en compressie. Toepassingen zijn<br />

legio: deze slangschroefverbindingen vinden<br />

onder andere toepassing in de industrie, automatisering,<br />

scheepvaartbouw en -transport,<br />

hernieuwbare energie en telecommunicatie.<br />

‘Het is de enige<br />

buisverbinding waarvan<br />

de kritische punten met<br />

radii zijn afgerond en<br />

dus geen scherpe randen<br />

hebben’<br />

Met zijn innovatieve designdetails komt de M-PRO serie tegemoet aan de hoogste eisen voor dichtheid.<br />

M-PRO kan volledig zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Vastklikken en klaar.<br />

Geen scherpe randen meer<br />

De M-PRO is uiterst kabelvriendelijk. Het is<br />

de enige buisverbinding waarvan de kritische<br />

punten met radii zijn afgerond en dus geen<br />

scherpe randen hebben. Het maakt niet uit of<br />

hij bijvoorbeeld aan de binnenkant van de verdeler<br />

of aan de uitgang van de schroefdraad zit,<br />

of met een 90° schroefverbinding in de bocht.<br />

Met meer dan 1.000 varianten dekt de M-PRO<br />

de meest uiteenlopende toepassingen. Hij voldoet<br />

aan de hoogste brandbeveiligingsvoorschriften:<br />

UL 94 V0, EN45545, 3x HL3, NFPA 130<br />

(in behandeling) en UL1696 (in behandeling).<br />

Vastklikken en klaar<br />

De M-PRO overtuigt door zijn slag- en scheurvastheid.<br />

Een veerbelast snap-in mechanisme<br />

voorkomt dat de geribbelde slang onbedoeld<br />

wordt uitgescheurd. Bij het insteken van<br />

de geribbelde slang haakt het klikoog in de<br />

‘goot’. Bovendien is de M-PRO zeer eenvoudig<br />

te monteren. Hij kan volledig zonder gereedschap<br />

worden gemonteerd en gedemonteerd.<br />

Zo eenvoudig is het: vastklikken en klaar. ■<br />

industrialautomation.be<br />

| 45


Kennis van het systeem is cruciaal om op een veilige manier zo optimaal mogelijk te produceren en problemen vroegtijdig te detecteren.<br />

Tekst en beeld Evi Husson<br />

HAAL MEER UIT UW<br />

STOOMSYSTEEM<br />

Voor bedrijven is het belangrijk dat ze efficiënt, rendabel, veilig én onbezorgd gebruik kunnen maken van hun stoomsysteem.<br />

Dat klinkt eenvoudig, maar diverse omstandigheden kunnen problemen opleveren. “Onze stoomspecialisten helpen<br />

bedrijven graag bij het geven van eerstelijnsadvies en bij de selectie van apparatuur om problemen te verhelpen”,<br />

zegt Manuel Sannen, managing director bij KLINGER Belgium.<br />

KLINGER Belgium is specialist in stoom, fluid<br />

control, dichtingen, filtratie en procesautomatisering.<br />

Het familiebedrijf, opgericht in 1886,<br />

is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd<br />

actieve groep van individuele welvarende en<br />

professionele bedrijven. Aangezien innovatie<br />

een belangrijke pijler is, investeert KLINGER<br />

veel in onderzoek en ontwikkeling, met als<br />

resultaat een uitgebreid assortiment technische<br />

producten en services. Denk daarbij aan trainingen<br />

en opleidingen, installatie optimalisatie,<br />

shut down service, flensmanagement, afsluiterautomatisering,<br />

en stoominstallatie-audits.<br />

Manuel Sannen, managing director bij KLIN-<br />

GER Belgium, legt uit waarom stoominstallatieaudits<br />

zo belangrijk zijn. “Stoominstallaties<br />

moeten optimaal kunnen functioneren om de<br />

bedrijfsvoering te garanderen. Tegelijkertijd<br />

liggen er diverse omstandigheden op de loer<br />

die voor problemen kunnen zorgen. Denk<br />

daarbij aan productiewijzigingen, andere systeembelastingen,<br />

slijtage, nieuwe technieken…<br />

Veranderingen in systemen leiden vaak tot<br />

onverwachte problemen of storingen, die vervolgens<br />

dringend moeten worden verholpen.”<br />

Pre-audit<br />

KLINGER beschikt over de deskundigheid en<br />

het materieel om stoomsystemen te onderzoeken.<br />

“Een van de technieken die we toepassen<br />

is de pre-audit, een vooronderzoek om vooraf<br />

een algemeen beeld te krijgen van de situatie.<br />

Het geeft een globale indicatie van het stoomsysteem<br />

en brengt het verbeterpotentieel in<br />

kaart. Deze techniek is bij uitstek geschikt als<br />

een bedrijf zich in de oriënterende fase bevindt<br />

voor het verbeteren van zijn systeem of bij het<br />

opstellen van zijn meerjarenplan.”<br />

Assessment van de thermische<br />

systemen<br />

Naast een pre-audit kan ook een uitgebreide<br />

assessment worden uitgevoerd. “Dit is vooral<br />

geschikt voor het opsporen van terugkerende of<br />

verborgen gebreken, het onderzoeken van het<br />

verbeterpotentieel en het optimaliseren van de<br />

productie. Bij een assessment van de thermische<br />

46 | industrialautomation.be


Voor bedrijven is het belangrijk dat ze efficiënt,<br />

rendabel, veilig én onbezorgd gebruik kunnen<br />

maken van hun stoomsysteem.<br />

systemen geven we een gedetailleerd beeld<br />

van de subsystemen, de verliezen, en de oorzaak<br />

ervan. Vervolgens bieden we bedrijven<br />

verbetervoorstellen, die kunnen helpen bij het<br />

implementeren.”<br />

Stoominstallaties<br />

moeten optimaal kunnen<br />

functioneren om<br />

de bedrijfsvoering te<br />

garanderen.<br />

Trainingen<br />

Naast pre-audits en assessments is kennis<br />

van het systeem cruciaal om op een veilige<br />

manier zo optimaal mogelijk te produceren<br />

en problemen vroegtijdig te detecteren. “Het<br />

is belangrijk dat werknemers niet alleen over<br />

bepaalde vaardigheden beschikken, maar ook<br />

de ontwikkelingen in de techniek bijhouden.<br />

Wij bieden daarom cursussen en trainingen aan<br />

om vaardigheden te leren of om de kennis te<br />

vergroten. Onze deskundige trainers hebben<br />

jarenlange ervaring in stoomsystemen. De trainingen<br />

kunnen we geven bij Klinger Belgium in<br />

Vilvoorde, maar uiteraard indien gewenst ook<br />

op locatie.”<br />

Juiste aanpak<br />

“Efficiënt, rendabel, uiteraard veilig én onbezorgd<br />

gebruik maken van stoomsystemen is perfect<br />

mogelijk door stoomsystemen te optimaliseren<br />

en de werknemers up-to-date te houden met<br />

kennis over het systeem. Je kunt hiermee de productie<br />

optimaliseren en de veiligheid behouden<br />

of vaak zelfs vergroten. Kortom, door de juiste<br />

aanpak haal je meer uit je stoomsysteem”, aldus<br />

nog Manuel Sannen. ■<br />

De voordelen van een<br />

optimaal stoomsysteem<br />

• lagere brandstofkosten<br />

• verhoogde veiligheid<br />

• aanzienlijke energiebesparing<br />

• betrouwbaardere systemen<br />

• reductie van CO 2<br />

-uitstoot<br />

• minder uitval<br />

• standtijdverbetering<br />

• stijgende en stabiele productie<br />

• kortere batches<br />

• minder verbruik<br />

• lagere onderhoudskosten<br />

‘Efficiënt, rendabel, uiteraard veilig én onbezorgd gebruikmaken<br />

van stoomsystemen is perfect mogelijk’<br />

industrialautomation.be<br />

| 47


trouble with<br />

material<br />

handling?<br />

Optimale efficiëntie voor je<br />

productieproces? Met automatisering<br />

en interne transportsystemen op maat<br />

stroomlijnt RDL Engineering je dagelijkse<br />

bedrijfsvoering. We bieden een antwoord<br />

op praktische uitdagingen, van kleinste<br />

schakel tot de ganse ketting van (re)acties.<br />

Zo werk je zekerder, sneller en veiliger.<br />

Ga voor een vlottere productie.<br />

Contacteer RDL Engineering via<br />

info@rdl-engineering.com of op <strong>05</strong>1 31 35 24.<br />

RDL Engineering nv<br />

Ambachtenstraat 46 - 8870 Izegem - België<br />

T. +32 (0)51 31 35 24 - info@rdl-engineering.com - www.rdl-engineering.com


<strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong> opvuller NL.indd 1 11-11-<strong>2022</strong> 10:14<br />

CONFIGURATOR<br />

NEU<br />

Industriële manipulatoren van het merk Dalmec... zijn dé oplossing<br />

voor het gewichtloos verhandelen van lasten tot 1500 kg.<br />

De manipulator volgt naadloos de beweging van de bedienaar.<br />

Ons studiebureau werkt uw project volledig op maat uit.<br />

Alles in één one-stop-shop voor automatiseringstechniek:<br />

Voorradige & configureerbare producten<br />

Ontdek nu:<br />

Meer over onze configureerbare producten uit<br />

het Endress+Hauser-portfolio in de folder in<br />

het binnendeel of op onze site automation24.be<br />

v<br />

PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING<br />

SURF NAAR DE MEEST COMPLETE START-<br />

PAGINA VOOR PROFESSIONALS IN DE<br />

FACTORY- & PROCESS<br />

AUTOMATION BRANCHE.<br />

Elke manipulator is het resultaat van een persoonlijke aanpak,<br />

rekening houdend met het te manipuleren product, de werkpost<br />

en de industriële sector waarin u zich bevindt.<br />

contacteer ons<br />

<strong>05</strong>1 24 42 83<br />

www.arcadel.be<br />

Bezoek onze vernieuwde website www.industrialautomation.be !<br />

Voor meer informatie, kan u ons telefonisch +32 477 22 41 29 of<br />

via e-mail a.dewaele@louwersmediagroep.be contacteren.


advertorial<br />

automation24.nl – Uw partner voor automatiseringstechniek<br />

Fabrieksautomatisering<br />

Procesautomatisering<br />

Tekst en beeld <strong>Automation</strong>24<br />

IS STANDAARD NIET GENOEG<br />

EN ZOEKT U EEN INDIVIDUELE<br />

OPLOSSING...<br />

Met de productconfigurator biedt <strong>Automation</strong>24 nu naast het standaardassortiment voor fabrieksautomatisering,<br />

procesautomatisering en veiligheidstechniek, configureerbare producten in de online shop aan.<br />

De configurator is speciaal ontwikkeld zodat<br />

klanten producten zelfstandig individueel voor<br />

hun toepassing kunnen configureren. Alle<br />

informatie die relevant is voor de bestelling,<br />

zoals prijs en levertijd, is in één oogopslag te<br />

zien. De artikelen zijn snel en eenvoudig te<br />

vinden via de zoekfunctie of de overzichtelijke<br />

categoriestructuur op automation24.be.<br />

De medewerkers kunnen klanten ook ondersteunen<br />

bij de selectie van de producten. <strong>Automation</strong>24.be<br />

is de eerste online shop op de<br />

Belgische markt waar men configureerbare<br />

producten en standaardartikelen uit voorraad<br />

in één winkelwagen kan bestellen. De klant<br />

vindt momenteel een gevarieerde selectie van<br />

Endress+Hauser configuratorproducten op het<br />

gebied van procestechnologie, maar andere<br />

aanpasbare fabrikant-items zullen snel volgen.<br />

De webshop www.automation24.be richt zich<br />

in de eerste plaats op kleine en middelgrote<br />

bedrijven die niet kunnen rekenen op speciale<br />

aankoopvoorwaarden van fabrikanten en groothandels,<br />

of die slechts een beperkt aantal onderdelen<br />

van een artikel nodig hebben. Aangezien<br />

50 | industrialautomation.be


R<br />

R<br />

advertorial<br />

<strong>Automation</strong>24 een breed scala aan producten biedt uit vele complementaire<br />

categorieën, van sensoren tot schakelkasten, vindt u daar complete<br />

oplossingen voor uw toepassingen.<br />

Prijsleider<br />

Profiteer van het assortiment apparaten van meer dan 60 verschillende<br />

gevestigde en bewezen fabrikanten. Het bedrijf is prijsleider in vele categorieën<br />

bij de inkoop van kleine hoeveelheden. De prijzen van de aangeboden<br />

producten liggen gemiddeld 24% onder de door de fabrikant aanbevolen<br />

prijzen, en dit vanaf het eer ste stuk. De online shop www.automation24.be<br />

evolueert voortdurend om het kopen en zoeken naar producten zo eenvoudig<br />

mogelijk te maken. Elk product heeft een bijbehorende beschrijving,<br />

foto´s en documentatie om te downloaden.<br />

De winkel biedt veel functies die het winkelen gemakkelijker maken,<br />

zoals filters om te zoeken naar producten met vergelijkbare parameters<br />

of suggesties voor compatibele accessoires, productsets, alles met een<br />

eenrichtingsbestelproces en nog veel meer. Dankzij de functie om het<br />

aanbod rechtstreeks van de site te genereren, kunt u het onmiddellijk,<br />

rechtstreeks en zonder te wachten downloaden. Dankzij de functie om<br />

de actuele beschikbaarheid van producten op voorraad te tonen, kunt u<br />

ook realtime informatie krijgen over de levertijden van elk product.<br />

Veiligheidstechnologie<br />

Snel<br />

De meeste bestellingen worden dezelfde dag nog verwerkt, waardoor<br />

een snelle levering mogelijk is. E-mail en een gratis telefoonnummer zijn<br />

beschikbaar voor technische en algemene productvragen. De gekwalificeerde<br />

technici bieden technische ondersteuning om u te helpen bij<br />

het kiezen van alternatieven, door apparaten te selecteren die geschikt<br />

zijn voor de behoeften van uw toepassing. Het magazijn van <strong>Automation</strong>24<br />

wordt voortdurend uitgebreid, waardoor we meer dan 300.000<br />

producten kunnen opslaan en deze dus snel kunnen verzenden op de<br />

dag van de bestelling. Orderverwerkingstijden worden verbeterd door<br />

speciale machines, zoals een kabelsnijder, die efficiënt en nauwkeurig de<br />

gewenste hoeveelheid in de aankoop meet.<br />

‘Kies uit een reeks van meer dan 6.500<br />

producten die direct beschikbaar zijn’<br />

Kies uit een reeks van meer dan 6.500 producten die direct beschikbaar zijn<br />

in ons magazijn, of gebruik de <strong>Automation</strong>24-configurator om het juiste<br />

product voor uw toepassing te vinden! Het productportfolio omvat veel<br />

complementaire categorieën, bijvoorbeeld sensortechnologie, procesinstrumentatie,<br />

industriële besturing en bediening, beveiligingstechnologie, industriële<br />

netwerk- en communicatiesystemen, besturings- en meettechnologie,<br />

industriële verlichting, beveiliging, commando- en signaleringssystemen,<br />

voedingen en besturing kasten, gereedschappen en aandrijftechniek. ■<br />

<strong>Automation</strong>24 – Uw onlineshop met sterke merken uit de automatiseringstechniek, zoals b.v.:<br />

<strong>Automation</strong>24 – Uw onlineshop met sterke merken uit de automatiseringstechniek, zoals b.v.:<br />

industrialautomation.be<br />

| 51


De experten van Equans tonen u de weg naar betere logistieke oplossingen, met oog voor veiligheid en de automatisering van uw processen.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld Equans – David Plas Photography<br />

VLOTTERE DOORLOOP VOOR<br />

LOGISTIEKE PROCESSEN<br />

De afgelopen jaren hebben we allemaal geleerd hoe belangrijk het is om de volledige supply chain goed op orde<br />

te hebben. En dat vraagt ook om betrouwbare partners om die te helpen beheren. Als multi-technische partner<br />

heeft Equans ook LMS (Logistic Management Systeem) oplossingen klaar op maat van bedrijven om een vlottere<br />

doorloop te verzekeren. Samen slagen we erin om uw logistieke processen te verbeteren, zodat u tijd, kosten en<br />

resources kan besparen.<br />

De coronapandemie, de problemen in het Suezkanaal,<br />

de materiaalschaarste…: we hebben<br />

ondervonden hoe belangrijk het is om over een<br />

betrouwbare supply chain te beschikken. Maar<br />

weet u ook hoeveel efficiëntiewinst u nog kan<br />

boeken door uw logistieke processen te automatiseren?<br />

Equans staat voor totaaloplossingen,<br />

zodat uw volledige logistieke flow in goede<br />

banen geleid wordt. Slim, klantvriendelijk en<br />

vooral betrouwbaar. De administratie, het beheer<br />

en de gegevensuitwisseling tussen uw processen,<br />

met inbegrip van de laatste nieuwe cloud en<br />

mobiele technologieën, en dat alles gebundeld<br />

in één geïntegreerd systeem in realtime.<br />

Van alle markten thuis<br />

Met Equans kiest u voor een service provider<br />

voor uw volledige logistieke keten die van alle<br />

markten thuis is. Met ervaring in een brede<br />

waaier aan sectoren, van bulk tot energie, weet<br />

deze multitechnische partner wat uw logistieke<br />

noden zijn, zowel op de baan, als op het terrein,<br />

als in de fabriek. De experten van Equans tonen<br />

u de weg naar betere logistieke oplossingen,<br />

met oog voor veiligheid en de automatisering<br />

van uw processen, ook in explosieve omgevingen.<br />

En alles wordt naadloos gelinkt met uw<br />

52 | industrialautomation.be


Equans staat voor totaaloplossingen, zodat uw volledige logistieke flow in<br />

goede banen geleid wordt. Slim, klantvriendelijk en vooral betrouwbaar.<br />

Drie keer meer pmd verwerken<br />

Dankzij de LMS oplossing van Equans kan Indaver vandaag drie keer zoveel pmd<br />

verwerken met hetzelfde aantal logistieke medewerkers.<br />

logistieke systemen voor orders, planning, fleet… Equans zorgt ook voor<br />

feilloos projectmanagement en voor alle nodige engineering en installaties<br />

van a tot z. Ook voor onderhoud en herstellingen kunt u er natuurlijk<br />

terecht. En ondersteunende service (24/7 call center) levert het bedrijf<br />

met de glimlach.<br />

Flexibel en modulair<br />

Equans werkt echt op maat van de noden van zijn klanten. Geen<br />

beperkende standaardoplossingen, dus, waar u uw processen in ingepast<br />

moet krijgen. Neen. Dankzij de modulaire aanpak kan de oplossing<br />

telkens aangepast worden aan uw behoeftes en aan elke stap<br />

in uw logistieke proces. En ook eenvoudig mee evolueren met uw<br />

bedrijf als u groeit, als processen veranderen, als er nieuwe activiteiten<br />

bij komen... ■<br />

Elk jaar beheert en verwerkt Indaver meer dan 5 miljoen ton afval.<br />

Afval dat door heel wat vrachtverkeer moet worden aan- en afgevoerd,<br />

wat een aantal logistieke uitdagingen met zich meebrengt.<br />

Door de in- en uitstroom te optimaliseren met een globaal Logistics<br />

Management Systeem (LMS) van Equans, slaagde Indaver erin om de<br />

efficiëntie, capaciteit én veiligheid op meerdere sites te verbeteren.<br />

Indaver vroeg Equans om een oplossing uit te werken die toeliet om<br />

een aantal logistieke processen op de sites in Duinkerke, Doel en<br />

Willebroek te automatiseren. Daarvoor werd één centraal communicatieen<br />

orchestratieplatform voorzien, dat een betere samenwerking<br />

mogelijk maakt tussen de verschillende deelsystemen van de supply<br />

chain. Het systeem is 100% geïntegreerd met het ERP-systeem en<br />

de bestaande back-end en front-end oplossingen van Indaver.<br />

Nathalie Vasseur, projectverantwoordelijke bij Indaver: “We wilden<br />

een oplossing die kon beantwoorden aan de specifieke noden van<br />

elke site. Aangezien de LMS oplossing van Equans modulair is, konden<br />

we kiezen wat er voor ons van toepassing was. Zo is het aanmeld- en<br />

weegsysteem volledig geautomatiseerd op sites waar we weinig<br />

vrachten hebben. Op andere sites, zoals in Willebroek, wilden we<br />

onze verwerkingscapaciteit verdrievoudigen. Daarom hebben we<br />

de flow geoptimaliseerd om de tijd die vrachtwagens op het terrein<br />

doorbrengen te verkorten. Zo kan Indaver vandaag drie keer zoveel<br />

pmd verwerken met hetzelfde aantal logistieke medewerkers.”<br />

industrialautomation.be<br />

| 53


YOUR PROCESS<br />

INTEGRATOR<br />

FOR PROCESS<br />

AUTOMATION<br />

& PROCESS<br />

PIPING<br />

PLC & SCADA Software Development.<br />

Electrical & pneumatic cabinets.<br />

Integration with MES & ERP applications.<br />

3D design, engineering, validation.<br />

High purity piping, single & double jacket.<br />

Orbital welding/pigging systems.<br />

HYLINE<br />

PROCESS AUTOMATION:<br />

Bisschoppenhoflaan 598<br />

2100 Deurne<br />

Tel. 03 360 77 77<br />

HYLINE Head Office<br />

PROCESS PIPING:<br />

Booiebos 27<br />

9031 Drongen<br />

Tel. 09 244 78 18<br />

www.hyline.be<br />

Wij geloven in het standaardiseren<br />

van processen, niet van mensen.<br />

Wie kiest voor EPLAN kiest voor ruim 35 jaar ervaring in engineering.<br />

Onze oplossingen stellen ondernemingen in staat om de waarde van<br />

hun data op nieuwe manieren te ontsluiten. Processen, beslissingen<br />

en ervaringen worden geautomatiseerd, zodat engineers weer kunnen<br />

focussen op wat zij het beste doen: engineering.<br />

De digitale transformatie is al begonnen, wacht dus niet tot morgen om<br />

de toegevoegde waarde van EPLAN voor uw onderneming te ontdekken.<br />

Meer weten?<br />

www.eplan.be/ecosystem<br />

EPL_B_Anz_197x130mm_090822_print.indd 1 09.08.22 12:45


HIS IS PARKER<br />

Wereldwijd<br />

marktleider<br />

op het gebied van<br />

aandrijving, besturing<br />

en procesbeheersing<br />

Parker Hannifi n is wereldwijd marktleider in de ontwikkeling, productie en verkoop<br />

van technologieën, systemen en componenten op het gebied van aandrijving,<br />

besturing en procesbeheersing. Parker levert producten in negen technologieën:<br />

hydrauliek, pneumatiek, slangen&koppelingen, afdichtingen, procesbeheersing, fi ltratie,<br />

klimaatbeheersing, electromechanica en luchtvaart. Naast producten levert Parker ook<br />

complete systemen, aggregaten en power-units.<br />

parker.com


Tekst Johan Debaere | Beeld Belmatic<br />

Dynamische specialist in industriële<br />

elektriciteit, automatisatie en IoT gaat<br />

geen uitdaging uit de weg<br />

Samenwerken maakt bedrijven sterker. Dat hadden Jeroen de Ketelaere en Sam Van Zele goed gezien, toen ze<br />

in 2020 onder de naam Belmatic de krachten bundelden om hun specialisatie in elektriciteit, automatisatie en<br />

Industrie 4.0 (IoT) met focus op industriële klanten verder uit te bouwen. Dit dynamisch bedrijf uit Meulebeke<br />

wil zijn klanten volledig ontzorgen: van ontwerp en engineering over productie tot montage, opstart en service.<br />

Daarvoor laten de beide zaakvoerders zich omringen door een sterk en divers team van professionele en gedreven<br />

freelance elektrotechnici. Vakkennis, flexibiliteit en teamgeest zijn sterke troeven, waarmee elke project binnen de<br />

vooropgestelde termijn gerealiseerd kan worden.<br />

Van Zele en de Ketelaere laten zich omringen door twee vaste<br />

medewerkers en een groep van gedreven freelancers.<br />

56 | industrialautomation.be


Jeroen de Ketelaere en Sam Van Zele zijn de zaakvoerders van Belmatic.<br />

Geen problemen, enkel uitdagingen<br />

Vooraleer de zaakvoerders hun firma Belmatic<br />

boven de doopvont hielden, kende de stiel voor<br />

hen al langer geen geheimen meer. Beiden<br />

waren immers gespecialiseerd in elektriciteit,<br />

automatisatie en bordenbouw voor de industrie.<br />

“Ik startte in 2011 mijn eenmanszaak, terwijl<br />

Sam in 2015 als zelfstandige begon. Nadat<br />

we steeds vaker voor projecten hadden samengewerkt,<br />

besloten we in 2020 de krachten te<br />

bundelen. Het uitgangspunt is duidelijk: om<br />

onze klanten een optimale oplossing te bieden<br />

en hen van a tot z te ontzorgen, gaan we<br />

steeds tot het uiterste”, vertelt Jeroen de Ketelaere.<br />

“Elk project start met een goed gesprek<br />

bij de klant, waarbij we een analyse maken van<br />

de noden en verwachtingen. Met deze informatie<br />

gaan we aan de slag om een oplossing<br />

op maat te ontwikkelen, waarna deze samen<br />

met een offerte aan de klant gepresenteerd<br />

wordt. Na goedkeuring worden alle elementen<br />

in ons atelier voorbereid en nauwkeurig getest.<br />

Zo kunnen we de volledige installatie op de<br />

werkvloer uitvoeren zonder dat de werking van<br />

het bedrijf daarbij grote hinder ondervindt. Een<br />

technieker volgt de installatie en inbedrijfstelling<br />

ook ter plaatse op en stuurt, indien nodig, bij.”<br />

Service vanop afstand en op locatie<br />

Een project stopt echter niet bij de oplevering,<br />

want Belmatic staat ook bekend voor een uitstekende<br />

service, 24/24 en 7/7.<br />

“We hebben klanten in de meest uiteenlopende<br />

sectoren, bijvoorbeeld in de betonbouw, bij<br />

vleesverwerkende bedrijven of in industriële<br />

bakkerijen. Als daar midden in de nacht of op<br />

een zondag een defect of probleem optreedt,<br />

moeten we onmiddellijk kunnen reageren om<br />

stilstand te vermijden”, licht Sam Van Zele toe.<br />

“Als jong bedrijf zetten we fors in op digitalisatie,<br />

waarbij we zoveel mogelijk informatie en documentatie<br />

in the cloud bijhouden en niet langer<br />

op papier verspreiden. Industrie 4.0 en IoT (Internet<br />

of Things) zijn intussen dagelijkse kost. Zo<br />

kunnen we ook installaties vanop afstand monitoren<br />

en snel reageren bij eventuele defecten.<br />

Als we toch ter plaatse moeten gaan, hebben<br />

onze mensen onmiddellijk het juiste materiaal<br />

bij zich, waardoor elk probleem snel en efficiënt<br />

verholpen kan worden. Voor de klant vraagt<br />

deze aanpak wel enige aanpassing. Vroeger<br />

belde hij zelf bij breuk, maar met onze moderne<br />

technieken handelen we proactief, om zaken op<br />

te lossen vóór er problemen ontstaan.”<br />

Vakkennis, flexibiliteit en teamgeest<br />

Een tevreden klant is veel waard, want mondtot-mond<br />

reclame is nog altijd een belangrijke<br />

sleutel voor de groei. Van Zele en de Ketelaere<br />

hebben intussen twee mensen vast in dienst.<br />

“We laten ons verder omringen door een sterk<br />

en divers team van gedreven professionele<br />

elektrotechnische freelancers. Zo kunnen<br />

we onze klanten een bijzonder uitgebreide<br />

expertise garanderen en hebben we de flexibiliteit<br />

om zelfs grote en complexe projecten<br />

binnen een strakke timing tot een goed einde<br />

te brengen.”<br />

“Onze teamgeest is absoluut een extra troef.<br />

We kunnen intussen terugvallen op vijftien<br />

mensen, waarvan er acht bijna continu voor<br />

ons aan de slag zijn en van project naar project<br />

trekken. We zijn trots op onze mensen, want<br />

hun niet aflatende inzet vormt de hoeksteen<br />

van onze succesvolle werking. Daarom doen<br />

we er alles aan opdat onze mensen zich op<br />

hun werk zouden ‘jeunen’ – de West-Vlaamse<br />

manier om te zeggen dat ze zich goed voelen<br />

en elke dag opnieuw in de bres springen om<br />

klanten te helpen.” ■<br />

Dankzij de moderne technieken kan men nu<br />

installaties vanop afstand monitoren en al heel wat<br />

zaken oplossen vooraleer er problemen ontstaan.<br />

De firma focust op elektriciteit, automatisatie<br />

en IoT voor industriële klanten in de meest<br />

uiteenlopende sectoren.<br />

Belmatic stond onder meer in voor de<br />

automatisatie van snijzalen en slachtlijnen<br />

in de vleesverwerkende sector.<br />

industrialautomation.be<br />

| 57


‘De Nupano cloud fungeert<br />

als single-point-of-truth,<br />

altijd bereikbaar,<br />

altijd up-to-date’<br />

Machinebouwers moeten digitalisering tot op machineniveau brengen om de volgende stappen te zetten in productiviteit en efficiëntie.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld Lenze<br />

ALS DIGITALISERING VAN<br />

MACHINES KINDERSPEL WORDT<br />

Het komende decennium wordt het tijdperk van de software. Dat zal ook het leven van machinebouwers<br />

drastisch veranderen. Zij moeten digitalisering tot op machineniveau brengen om de volgende stappen te zetten<br />

in productiviteit en efficiëntie. De PLC spreekt echter niet dezelfde taal als IT. Daarom lanceert Lenze met Nupano,<br />

wat staat voor ‘new panorama’, een digitaal platform op het kruispunt van OT en IT. Het toont machinebouwers de<br />

weg naar hoe ze snel en eenvoudig kunnen digitaliseren met de best mogelijke bescherming voor hun data en IP.<br />

Software wordt voor machinebouwers de<br />

manier om hun machines te onderscheiden.<br />

Met de FAST templates toonde Lenze al hoe<br />

eenvoudig digitalisering kan zijn door standaardtemplates<br />

ter beschikking te stellen. Het<br />

gaf machinebouwers de ruimte om zo hun<br />

standaardfunctionaliteiten te integreren en de<br />

tijd om zich dan toe te spitsen op hun eigen IP.<br />

Dat stukje van de machine dat ze net anders<br />

en beter maakt dan de concurrentie. Maar<br />

hoe kan je net dat beschermen en tegelijk voldoende<br />

open blijven om toegang te krijgen<br />

voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden?<br />

En waar kunnen we dan het beste gaan<br />

digitaliseren? In de cloud, de edge, de machine,<br />

of helemaal in de drive?<br />

Brug tussen IT en OT<br />

Deze vragen hielden het R&D team van Lenze<br />

de afgelopen tijd druk bezig. Achter de schermen,<br />

maar ook enkele klanten kregen al een<br />

voorproefje van wat Lenzes antwoord op deze<br />

uitdaging zou zijn: Nupano. Het antwoord<br />

spaarden ze om de 75ste verjaardag van het<br />

bedrijf in oktober nog extra glans mee te geven.<br />

58 | industrialautomation.be


Nupano zal als platform alle apps in de machine bundelen en de deur<br />

openen naar mass customization. Elke machine perfect aangepast aan de<br />

digitale noden van de klant.<br />

Nupano, dat staat voor ‘new panorama’, een digitaal platform op het kruispunt van<br />

OT en IT dat machinebouwers de weg toont naar snel en eenvoudig digitaliseren.<br />

Productmanager Anne Konermann: “Informatietechnologie<br />

heeft bijzonder veel potentieel<br />

om intelligente diensten te ontwikkelen en zo<br />

wereldwijd meerwaarde te creëren. Omdat IT<br />

zich moeilijk in OT laat integreren, willen we met<br />

Nupano de brug vormen tussen beide werelden.<br />

Het is een open platform voor machineapps,<br />

ontwikkeld om de implementatie van digitale<br />

toepassingen in de machine zo eenvoudig<br />

mogelijk te maken. We willen het onze klanten<br />

zo eenvoudig mogelijk maken om digitale<br />

businessmodellen te ontwikkelen en te implementeren.<br />

Zonder IT-skills, zonder cloudconnectiviteit.<br />

Nupano brengt als het ware de<br />

data-analist en de machinebouwer samen.”<br />

Eenvoudige toegang en release<br />

management<br />

De missie van Nupano is dus kristalhelder:<br />

machinebouwers eenvoudig toegang geven<br />

tot digitale technologie op basis van gemeenschappelijke<br />

standaarden. En tegelijk van de<br />

integratie van IT-diensten in de organisatie en<br />

in de machine kinderspel maken.<br />

“Het moet een beetje werken zoals de Appstore<br />

of de Playstore die we intussen allemaal<br />

kennen van onze smartphone”, zegt Werner<br />

Paulin, head of new automation technologies.<br />

“Nupano zal als platform alle apps in de machine<br />

bundelen en de deur openen naar mass customization.<br />

Elke machine perfect aangepast aan<br />

de digitale noden van de klant. De machinebouwer<br />

heeft te allen tijde perfecte controle<br />

over welke software op welke machine, waar<br />

ook ter wereld, draait. Releasemanagement<br />

over de volledige levenscyclus. Dit zal overigens<br />

ook onderhoudsdiensten helpen vereenvoudigen,<br />

doordat er transparantie is over wat<br />

er precies is geïnstalleerd.”<br />

Kwestie van klikken<br />

Maar hoe zit het nu concreet in elkaar?<br />

Elke klant heeft toegang tot zijn eigen Nupano<br />

platform, dat uit twee delen bestaat: Nupano<br />

cloud en Nupano runtime.<br />

“De Nupano cloud fungeert als single-pointof-truth,<br />

altijd bereikbaar, altijd up-to-date”,<br />

vat Konermann de sterkste troef samen.<br />

“In zijn cloud beschikt de machinebouwer over<br />

een inventaris van alle apps en alle machines.<br />

Dat kunnen zowel publieke apps zijn,<br />

Lenze apps of eigen ontwikkelingen. Door<br />

IT-standaarden te gebruiken slagen we erin<br />

om er echt een open platform van te maken<br />

dat niet raakt aan de IP van de klant. De<br />

apps kunnen zowel privé staan (als ze nog<br />

getest moeten worden) als openbaar voor de<br />

hele organisatie of gemeenschap. Het overzicht<br />

van de machines zijn eigenlijk digital<br />

twins. Op die manier kun je alles uitvoerig<br />

testen, alvorens het te transfereren naar een<br />

IPC en te connecteren met de OT-wereld.”<br />

Die magie gebeurt dan in Nupano runtime.<br />

“Geen programmeerwerk, gewoon een kwestie<br />

van klikken om de juiste app op de juiste<br />

machine te laten draaien. En volledig hardwareonafhankelijk.<br />

We wilden er geen gouden<br />

kooi van maken, maar een open oplossing die<br />

machinebouwers echt helpt om in te zetten op<br />

digitaliseren”, besluit Paulin. ■<br />

industrialautomation.be<br />

| 59


MDS-G4000 Series<br />

12/20/28-port Layer2 full Gigabit modular managed Ethernet Switches<br />

EÉN PLATFORM VOOR TOEKOMSTGERICHTE MODULAIRE NETWERKOPLOSSINGEN<br />

www.moxa.com<br />

Technolec bvba, Hoogkamerstraat 337-2, 9140 Temse, 03 710 69 69, sales@technolec.be, www.technolec.be


Tekst en beeld igus B.V.<br />

Schakels van rol-kabelrupsen<br />

verminderen energieverbruik voor<br />

de E4.1 kabelrups-serie met 37%<br />

Goed nieuws voor gebruikers van de igus E4.1 kabelrups-serie: nieuw ontwikkelde schakels van rol-kabelrupsen<br />

verminderen het benodigde aandrijfvermogen met 37%. Hierdoor kunnen klanten hun elektriciteitskosten verlagen<br />

in tijden van sterk stijgende energieprijzen.<br />

De groothandelsprijzen voor elektriciteit rijzen de<br />

pan uit. Dit is een serieuze uitdaging voor het concurrentievermogen<br />

van veel industriële bedrijven.<br />

Dus staat elektriciteit besparen op de agenda. Dit<br />

geldt voor volledige productielijnen, afzonderlijke<br />

machines of componenten zoals kabelrupsen die<br />

kabels en slangen voor energie, data en hydrauliek<br />

in industriële installaties geleiden.<br />

In de regel glijdt de bovenloop van een kabelrups<br />

over de onderloop. Op korte rijwegen is<br />

energie geen probleem, omdat de hoogwaardige<br />

kunststoffen van igus zorgen voor een<br />

wrijvingsarme werking. Bij langere rijwegen<br />

(enkele honderden meters en langer) en een<br />

hoog laadvermogen (tot 100 kg/m) nemen de<br />

wrijvingscoëfficiënten toe en daarmee ook het<br />

energieverbruik.<br />

E4.1R: Rollen in plaats van glijden<br />

bespaart energie<br />

Al 20 jaar biedt igus kabelrupsen aan voor<br />

lange rijwegen, waarbij de bovenloop over<br />

de onderloop rolt, waardoor wrijving en slijtage<br />

worden verminderd. "Vanwege stijgende<br />

prijzen en energiekosten zijn veel industriële<br />

bedrijven geïnteresseerd geraakt in kostenbesparende<br />

maatregelen. Ze vragen zich af hoe<br />

de bedrijfskosten kunnen worden verlaagd met<br />

de gebruikte componenten, zoals kabelrupsen<br />

– vooral bij lange afstanden met hoge extra<br />

belastingen", zegt Jörg Ottersbach, hoofd van<br />

de business unit kabelrupsen bij igus. "Ons antwoord<br />

is dat we ook een versie van onze E4.1,<br />

de E4.1R, met geïntegreerde rollen aanbieden.<br />

Deze serie is een van onze best verkochte<br />

kabelrupsen en een universele oplossing voor<br />

90% van de glijdende toepassingen."<br />

Verminder aandrijfenergie en dus kosten met de E4.1R rol-kabelrupsen.<br />

Rollen verminderen het aandrijfvermogen tot<br />

37% – besparingen die de energiebehoefte<br />

minimaliseren nu de elektriciteitsprijzen stijgen.<br />

Een prettige bijkomstigheid is dat de E4.1R<br />

dankzij de rollen soepeler loopt, met minder<br />

geluid en trillingen. De schakels van rol-kabelrupsen<br />

zijn ook volledig compatibel met het<br />

gehele modulaire systeem van de E4.1-serie,<br />

zodat bijvoorbeeld indoor lineaire robots in de<br />

machine-industrie achteraf nog kunnen worden<br />

ingebouwd. Naast de interne hoogtes van 42 en<br />

56 mm is er voor de E4.1R een hoogte van 80<br />

mm beschikbaar. Tel daarbij meerdere breedtes<br />

en radii op, en je hebt in totaal meer dan 900<br />

varianten voor individuele toepassingen. ■<br />

Dynamische energietoevoer eenvoudig gemaakt ...<br />

... voor bewegingen in alle richtingen<br />

Eenvoudig ontwerp met e-chains ® , chainflex ®<br />

kabels en componenten van igus ® . Kies, bereken<br />

en bestel online. igus.be/the-chain<br />

Bezoek ons: www.igus.eu/news<br />

igus ® B.V.B.A. Tel. 03-330 13 60 info@igus.be<br />

B(NL)-1259-ECS 197x61N_CC.indd 1 29.10.20 10:49<br />

industrialautomation.be<br />

| 61


De modulaire switches van Moxa’s MDS-G4000 serie worden gebruikt in moderne onderstations met veel intelligente elektronische apparaten (IED’s).<br />

Tekst Johan Debaere | Beeld Technolec/Moxa<br />

Modulaire switches als<br />

onderdeel van flexibele<br />

netwerktoepassingen<br />

In industriële omgevingen worden steeds meer apparaten met elkaar verbonden, waardoor een flexibel, schaalbaar<br />

en betrouwbaar netwerk onontbeerlijk is. Met de MDS-G4000 serie switches biedt Moxa een adaptieve industriële<br />

netwerkoplossing, die voldoet aan de continu veranderende eisen met betrekking tot het aantal benodigde<br />

interfaces en het type. Deze modulaire switches worden gebruikt in de meest uiteenlopende toepassingen.<br />

62 | industrialautomation.be


Onderstations met intelligente<br />

elektronische apparaten (IED’s)<br />

Traditionele onderstations maken gebruik<br />

van hard-wired links tussen apparaten die<br />

seriële verbindingen met een relatief lage<br />

snelheid via koperen draden uitvoeren.<br />

De intelligente elektronische apparatuur (IED’s)<br />

in de moderne onderstations zijn ontworpen<br />

rond de IEC 61850-standaard en kunnen verbonden<br />

worden met een high-speed Ethernetbus,<br />

waardoor het eenvoudiger is om beheer,<br />

onderhoud en controle via een gecentraliseerd<br />

power SCADA-systeem te implementeren.<br />

Om op het grote aantal intelligente elektronische<br />

apparaten (IED’s) in de onderstations te<br />

anticiperen, kan men MDS-G4012 switches van<br />

Moxa aan de basis van de netwerkinfrastructuur<br />

installeren.<br />

“Deze modulaire switches voldoen aan de vereisten<br />

van de IEC 61850-3 en IEEE 1613 normen”,<br />

vertelt Karel Mus van Technolec. “Een intelligente<br />

QoS-sturing zorgt ervoor dat kritische<br />

data prioritair doorgestuurd worden en de<br />

robuuste kast van het systeem garandeert een<br />

betrouwbare en vlotte communicatie in toepassingen<br />

waar de werking sterk beïnvloed kan<br />

worden door de omgeving. Dit zorgt voor een<br />

foutloze werking. Bovendien kunnen de geïsoleerde<br />

voedingsmodules ter plaatse vervangen<br />

worden zonder dat de switch uitgeschakeld<br />

moet worden, waardoor de werking van het<br />

onderstation nooit onderbroken wordt.”<br />

De netwerkapparatuur moet ook beschermd<br />

zijn én blijven tegen cyberaanvallen. De MDS-<br />

G4012 switches zijn uitgerust met features die<br />

ervoor zorgen dat netwerken beter beveiligd<br />

zijn en dat niet-geautoriseerde personen geen<br />

toegang krijgen tot de switches. De cybersecurity-specialisten<br />

van Moxa kunnen snel<br />

reageren in geval van een eventuele zwakte in<br />

de cyberbeveiliging van de switches.<br />

Volledig gedigitaliseerde olievelden<br />

Olie- en gasmaatschappijen willen volledig<br />

gedigitaliseerde olievelden ontwikkelen. Voor<br />

de controle (IP-bewaking, ventilatie, brand) van<br />

de verschillende subsystemen in de pijpleidingen<br />

is een betrouwbaar netwerk nodig. Aangezien<br />

de pijpleiding zich ver van het controlecentrum<br />

bevindt, zijn bedrijven op zoek naar een duurzame<br />

oplossing die alle gegevens van de locaties<br />

te velde kan verzamelen en een communicatieverbinding<br />

met hoge bandbreedte kan realiseren<br />

met de afgelegen compressorstations en het<br />

netwerkmanagementcentrum.<br />

“De MDS-G4020-serie biedt een volledig modulair<br />

platform, uitgerust met glasvezelinterfaces,<br />

om subsystemen over lange afstanden<br />

op een extern controlecentrum aan te sluiten,<br />

terwijl Gigabit-bandbreedte met draadsnelheid<br />

geleverd wordt om video-, spraak- en<br />

datatransmissies van de apparatuur ‘in the<br />

field’ eenvoudig te verwerken. Het robuuste<br />

ontwerp van deze switches is ATEX Zone 2- en<br />

C1D2-gecertificeerd, en dus bestand tegen<br />

de extreme omstandigheden die bij dergelijke<br />

toepassingen met olie- en gaspijpleidingen<br />

voorkomen”, legt Karel Mus uit. “Om pijpleidingen<br />

op afstand consequent te controleren,<br />

biedt de oplossing een Gigabit netwerkhersteltijd<br />

van 50 ms om de flexibiliteit en betrouwbaarheid<br />

van het netwerk te garanderen.<br />

Bovendien maakt het compacte design een<br />

installatie in DIN-railkasten mogelijk, terwijl het<br />

PoE-budget met hoge capaciteit gebruikt kan<br />

worden om nabijgelegen apparatuur van onderstations,<br />

waaronder IP-controlecamera's en klepbedieningen,<br />

in te zetten en te voeden. In het<br />

controlecentrum biedt de MXview-netwerkbeheersoftware<br />

real-time data over de status<br />

van het netwerk. Zo kunnen de interne technische<br />

medewerkers gemakkelijk controleren en<br />

de field engineers tijdig informeren, waardoor<br />

het onderhoud vereenvoudigd wordt en de<br />

uptime gemaximaliseerd.” ■<br />

De schematische voorstelling van een infrastructuur<br />

met onderstations.<br />

Voor de controle van subsystemen in olie- en gaspijpleidingen<br />

is een betrouwbaar netwerk nodig. In het<br />

controlecentrum biedt de MXview-netwerkbeheersoftware<br />

real-time data over de status van het netwerk.<br />

De MDS-G4020 biedt een modulair platform om subsystemen over lange afstanden op een extern controlecentrum<br />

aan te sluiten, bijvoorbeeld bij olie- en gaspijpleidingen.<br />

industrialautomation.be<br />

| 63


Multi-protocol Servodrive CMMT-AS-MP<br />

Overstappen naar de nieuwste generatie<br />

servoaandrijvingen zonder risico of complexiteit<br />

Deze multiprotocol servodrive kan zowel via Profinet, EtherCat, EthernetIP<br />

en Modbus met uw PLC communiceren, en ondersteunt de motion- en<br />

driveprofielen Profidrive & CiA402.<br />

Besturingsarchitectuur<br />

Intelligente software<br />

Mechanisch<br />

www.festo.be/CMMT<br />

4847068_Q-FESTO-B_Adv197x130_IM_MultiProtocol-Servodrive_BLG_v1.indd 1 29-07-<strong>2022</strong> 11:38<br />

Meer info: www.rittal.be<br />

KOELAGGREGATEN<br />

BLUE E+ IT<br />

EFFICIËNTE RACK-KOELING DANKZIJ<br />

INNOVATIEVE HYBRIDE TECHNOLOGIE<br />

Dankzij de hybride technologie brengt u de energieefficiëntie<br />

van uw rack-koeling op een geheel nieuw niveau.<br />

Een actief koelcircuit met toerentalgeregelde componenten<br />

zorgt voor koeling die op de behoefte is afgestemd.<br />

Zodra de omgevingstemperatuur onder de gewenste<br />

waarde komt, neemt de geïntegreerde heatpipe met behulp<br />

van passieve koeling de klimatisering van het rack over.<br />

Dit maakt een enorme energiebesparing mogelijk.<br />

Afhankelijk van de situatie, zelfs tot 75%.


IO-Link<br />

Wij spreken uw taal<br />

DUURZAME<br />

RELATIE<br />

De juiste partner voor<br />

uw IO-Link projecten.<br />

Zijn het uw eerste stappen in digitalisering?<br />

Of wilt u een universeel installatiesysteem<br />

of future-proof IIoT concept?<br />

Het Murrelektronik IO-Link systeem is altijd<br />

de beste keuze - flexibel en onafhankelijk.<br />

Een systeem speciaal gemaakt voor u.<br />

www.murrelektronik.be


Tekst en beeld Parker Hannifin, iStock<br />

Krachtige, modulaire nieuwe controllers<br />

EFFICIËNTE, HOOGWAARDIGE<br />

REGELSYSTEMEN ONTWERPEN<br />

Parker Hannifin, de wereldwijde leider in bewegings- en besturingstechnologieën,<br />

brengt de nieuwe Parker Motion Controller reeks uit<br />

voor de wereldwijde industriële automatiseringsmarkt. Intelligente,<br />

meerassige Parker Motion Controllers combineren machinelogica,<br />

realtime bewegingsbesturing, geavanceerde veiligheids functies en<br />

visualisatie in een volledig schaalbare oplossing.<br />

Voor ontwerptechnici die zijn belast met het ontwikkelen van oplossingen met<br />

zeer veeleisende, realtime, meerassige toepassingen, biedt de PAC340 een<br />

krachtige CODESYS 1,5 GHz quad-core CPU.<br />

66 | industrialautomation.be


‘De Parker Motion Controllers bieden<br />

een complete automatiseringsoplossing<br />

voor toepassingen met meerdere<br />

technologieën, waardoor OEM’s efficiënte,<br />

hoogwaardige regelsystemen kunnen<br />

ontwikkelen’<br />

De PAC120 is ideaal voor toepassingen die flexibele bewegings- en automatiseringsbesturing<br />

vereisen.<br />

De elektromechanische Parker Motion Controller<br />

serie is ideaal voor OEM’s die verpakkings-,<br />

materiaalvorm-, druk- of verwerkingsmachines<br />

bouwen, en voor systeemintegratoren die<br />

fabrieksautomatiseringsoplossingen bieden<br />

voor de voertuig-, textiel-, papier- en voedselen<br />

drankenindustrie. De serie is gebaseerd op<br />

een robuuste, ventilatorloze ARM CPU-architectuur,<br />

en bestaat uit de PAC120 en PAC340.<br />

Deze compacte industriële programmeerbare<br />

regelaars maken deel uit van een systeem van<br />

I/O-modules voor het koppelen van processignalen<br />

binnen een EtherCAT netwerk.<br />

Eenvoudige programmering<br />

Parker Motion Controllers gebruiken het toonaangevende,<br />

onafhankelijke CODESYS Soft-<br />

Motion platform voor snelle en eenvoudige<br />

programmering, en bieden speciale functies<br />

voor een optimale ontwikkeling van bewegingsbesturingstoepassingen.<br />

Alles is geïntegreerd<br />

in één gebruikersinterface, zodat<br />

technici slimmer, efficiënter en effectiever<br />

kunnen werken op basis van de IEC 61131-3<br />

en PLCopen Motion normen. De modulaire<br />

PAC-architectuur kan worden uitgebreid met<br />

een veiligheidscontroller en veiligheids-I/Omodules<br />

om te voldoen aan de vereisten van<br />

de machinerichtlijn 2006/42/EC, waardoor de<br />

inspanningen voor het ontwikkelen, verifiëren<br />

en goedkeuren van een veiligheidstoepassing<br />

worden verminderd.<br />

Leveren van connectiviteit<br />

De Parker Motion Controller serie is ontworpen<br />

voor eenvoudige configuratie in bestaande<br />

fabrieksnetwerken en voor het leveren van<br />

apparaatconnectiviteit. Ze worden standaard<br />

geleverd met verschillende ingebouwde communicatieprotocollen,<br />

waaronder een OPC<br />

UA-server, Modbus TCP, EtherCAT en dual<br />

LAN-netwerken, samen met extra opties<br />

voor Ethernet/IP, PROFINET en PROFIBUS. De<br />

OPC UA-server maakt geïntegreerde Industrie<br />

4.0-connectiviteit mogelijk. USB-poorten en<br />

een ingebouwde SD-kaartsleuf faciliteren de<br />

lokale opslag van procesgegevens en de uitwisseling<br />

van besturingsprogramma’s.<br />

Voor elk automatiseringsproject<br />

De PAC120 en PAC340 van industriële kwaliteit<br />

bieden ontwerptechnici opties via verschillen<br />

in geheugencapaciteit, CPU-prestaties, communicatie-opties<br />

en CNC-functionaliteit om te<br />

voldoen aan de vereisten van bijna elk automatiseringsproject<br />

met betrekking tot beweging,<br />

synchronisatie of positioneringstaken.<br />

De PAC120 is ideaal voor toepassingen die<br />

flexibele bewegings- en automatiseringsbesturing<br />

vereisen en biedt PROFINET I/O- of<br />

Ethernet/IP opties, evenals native Modbus TCP<br />

on-board. Voor ontwerptechnici die zijn belast<br />

met het ontwikkelen van oplossingen met zeer<br />

veeleisende, realtime, meerassige toepassingen,<br />

biedt de PAC340 een krachtige CODESYS 1,5<br />

GHz quad-core CPU, samen met native PROFI-<br />

NET I/O en on-board Ethernet IP. Zowel PAC120<br />

als PAC340 zijn geschikt voor wereldwijde<br />

implementatie met de vereiste certificaten (CE,<br />

UL en CCC).<br />

Uiteindelijk bieden de op een DIN-rail monteerbare<br />

Parker Motion Controllers een complete<br />

automatiseringsoplossing voor toepassingen<br />

waarbij meerdere technologieën zijn betrokken,<br />

waardoor OEM’s efficiënte, hoogwaardige<br />

regelsystemen kunnen ontwikkelen. ■<br />

industrialautomation.be<br />

| 67


Tekst Murrelektronik, Evi Husson | Beeld Murrelektronik<br />

INSTALLATIES EENVOUDIG<br />

VAN POWER VOORZIEN<br />

In de wereld van vandaag werkt heel weinig zonder elektriciteit. Machines en systemen hebben voldoende<br />

vermogen nodig om te kunnen werken. Ze moeten betrouwbaar zijn, veilig te bedienen en gemakkelijk te installeren.<br />

Murrelektronik biedt een oplossing met de MQ15 familie van voedingsconnectoren.<br />

Met de MQ15 h-koppeling kunnen motoren eenvoudig en snel worden aangesloten.<br />

68 | industrialautomation.be


‘Met het quick-connect systeem MQ15 is een 1/4 draai<br />

alles wat nodig is om een veilige verbinding te creëren’’<br />

Murrelektronik is een Duits familiebedrijf in<br />

automatiseringstechniek. Een familiebedrijf dat<br />

sinds 1975 is uitgegroeid tot een wereldonderneming<br />

met bijna 3.000 werknemers. Doel<br />

van het bedrijf is om machines en installaties<br />

te optimaliseren en zo de marktpositie van<br />

klanten te vergroten. Een van de oplossingen<br />

die het bedrijf onlangs heeft gelanceerd is de<br />

MQ15 familie van voedingsconnectoren.<br />

1/4-draaivergrendelingsmechanisme<br />

Met het quick-connect systeem MQ15 is een<br />

1/4 draai alles wat nodig is om een veilige,<br />

IP67 geclassificeerde verbinding te creëren. De<br />

gebruiker kan zowel visueel als met de hoorbare<br />

‘klik’ controleren of de connector correct<br />

is geïnstalleerd. Het compacte ontwerp en de<br />

hoge stroomoverdrachtswaarden (16 A continu<br />

bij 600 V AC) maken een groot aantal toepassingen<br />

mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het<br />

aansluiten van asynchrone of driefasenmotoren.<br />

Zware industriële toepassingen<br />

De voedingsconnectoren zijn geschikt voor<br />

gebruik in de zwaarste industriële toepas singen.<br />

De MQ15 is zespolig (drie stroomcontacten<br />

tot 16A, twee hulpcontacten tot 10A, PE).<br />

De stroomkabelassemblages voldoen aan de<br />

industriestandaard voor industriële machines:<br />

de UL-lijst (PVVA - UL 2237). Daarnaast heeft<br />

de MQ15 een halogeenvrije, zeer flexibele,<br />

vlamvertragende, olie-/chemicaliën bestendige<br />

PUR-mantel en zijn er afgeschermde en nietafgeschermde<br />

versies beschikbaar. De bekabeling<br />

heeft een temperatuurbereik van -50<br />

tot +80 °C en kan tot tien miljoen wisselende<br />

buigcycli aan.<br />

Prijs-prestatieverhouding<br />

De MQ15 brengt hoge stromen over in een zo<br />

klein mogelijke ruimte. Door het gebruik van<br />

hightech kunststoffen en minimaal gebruik van<br />

dure metalen componenten heeft de MQ15<br />

een optimale prijs-prestatieverhouding<br />

Eenvoudige stroomverdeling<br />

Met de MQ15 h-koppeling kunnen motoren<br />

eenvoudig en snel worden aangesloten. Dit<br />

betekent dat eenvoudige patches in de stroomvoorziening<br />

kunnen worden aangebracht. Dit<br />

vermindert de installatietijd bij het aansluiten<br />

van meerdere motoren aanzienlijk.<br />

Eenvoudige motoraansluitingen<br />

Met de MQ15-aansluitingen kunnen motoren<br />

worden omgezet in een stekkerbare<br />

oplossing. Motorintegratie is mogelijk via de<br />

M 2 0 × 1,5-schroefdraad. Er zijn daardoor geen<br />

adapters of speciale oplossingen nodig. ■<br />

De bekabeling heeft een temperatuurbereik van -50 tot +80 °C en kan tot tien miljoen wisselende buigcycli aan.<br />

industrialautomation.be<br />

| 69


Tekst Valérie Couplez | Beeld Inimco/Process <strong>Automation</strong> Solutions<br />

JE DAGELIJKSE PRESTATIES<br />

VERBETEREN<br />

Lean manufacturing streeft maximale productiviteit na door zo weinig mogelijk aan tijd en middelen<br />

verloren te laten gaan. Door voortdurend je vooruitgang hierin op te volgen kom je steeds dichter bij de<br />

fabriek van de toekomst. Maar hoe kan je die filosofie omzetten in productieklare oplossingen? Vanuit<br />

die vraag is Inimco.Facts Lean Manufacturing ontstaan. Een out-of-the-box laagdrempelige oplossing die<br />

bedrijven die deze filosofie in hun productie willen toepassen het perfecte kader biedt om meteen aan<br />

de slag te gaan. Zonder zware investeringen, zonder kennis van programmeren.<br />

Lean manufacturing gebruikt een pragmatische benadering om vanuit het vertrekpunt telkens verbeteringen door te voeren.<br />

70 | industrialautomation.be


Alle relevante informatie om werk te maken van lean manufacturing,<br />

van werkvloer tot management, wordt door Inimco samengebracht<br />

en inzichtelijk gemaakt.<br />

Het is de bedoeling om meteen aan de slag te kunnen. Dat doen<br />

klanten door middel van bestaande of zelf te bouwen dashboards.<br />

‘Het mooie aan Inimco.Facts Lean Manufacturing is dat de oplossing geen<br />

historische gegevens of geconnecteerde machines nodig heeft’<br />

Lean manufacturing gebruikt een pragmatische<br />

benadering om vanuit het vertrekpunt<br />

telkens verbeteringen door te voeren volgens<br />

hetzelfde stramien: plan – do – check – act.<br />

Het is dan zaak op alle niveaus van een onderneming<br />

bottlenecks en problemen te zien en<br />

ze ook meteen te corrigeren. Op het kantoor<br />

loopt alles al in grote mate gedigitaliseerd.<br />

Maar voor veel bedrijven is de productievloer<br />

nog een blinde vlek.<br />

“Papier is nog alomtegenwoordig, instructies<br />

moeten manueel doorgegeven worden, er zijn<br />

nog weinig standaarden… Allemaal zaken die<br />

het moeilijker maken voor bedrijven om de<br />

follow-up op het getouw te zetten waar lean<br />

manufacturing om vraagt”, aldus Erik De Nert,<br />

mede-oprichter van Inimco. “Maar ook digitaliseren<br />

is geen evidentie. Data komen uit verschillende<br />

bronnen, zijn niet altijd up-to-date, zelden<br />

gestructureerd en worden vaak op verschillende<br />

niveaus opnieuw ingegeven, wat niet alleen<br />

nodeloos tijdsverlies betekent, maar ook de deur<br />

openzet voor fouten.”<br />

Juiste cijfers en KPI’s in beeld<br />

Enter Inimco en zijn oplossing Inimco.Facts Lean<br />

Manufacturing. De Nert: “Eigenlijk gaan we de<br />

informatie, data, oplossingen en rapporten die<br />

al aanwezig zijn op de productievloer bij klanten<br />

integreren en combineren in één omgeving.<br />

Zo kunnen bijvoorbeeld bestaande documenten<br />

vanop Sharepoint of PowerBi rapporten worden<br />

gecombineeerd in specifieke dashboards, die<br />

geschikt zijn voor elke rol binnen de organisatie,<br />

in near real-time om inzichten te genereren.<br />

Bestaande data, documenten en rapporten<br />

worden gecombineerd in één dashboard. Een<br />

duidelijke visualisatie laat toe om voor gebruikers<br />

de juiste cijfers en KPI’s in beeld te brengen<br />

en hoe er gepresteerd wordt. Maar er zit ook<br />

action management in geïntegreerd, zodat het<br />

potentieel niet alleen wordt opgespoord, maar<br />

dat ook duidelijk is wie welke actie moet ondernemen<br />

om het proces van continuous improvement<br />

permanent gaande te houden.” Deze<br />

oplossing is overigens een doorontwikkeling van<br />

het bestaande Inimco.Facts platform in samenwerking<br />

met klant AkzoNobel.<br />

Dashboards en templates bouwen<br />

Het mooie aan Inimco.Facts Lean Manufacturing<br />

is dat de oplossing geen historische gegevens of<br />

geconnecteerde machines nodig heeft om van<br />

start te kunnen gaan.<br />

“Alles is zo laagdrempelig mogelijk gehouden.<br />

Je kan werken met oplossingen die je zelf al<br />

draaien hebt in de productie, maar evengoed<br />

werkt het met data die je manueel ingeeft of<br />

die je importeert vanuit Excel. Het is vooral de<br />

bedoeling om meteen aan de slag te kunnen en<br />

verbeteracties te identificeren en op te starten.”<br />

Dat doen klanten ofwel door middel van<br />

bestaande dashboards, ofwel door middel van<br />

zelf te bouwen dashboards om de verschillende<br />

processen op te volgen en templates te maken<br />

om de verbeterpunten op te volgen. “Dat doe je<br />

zonder enige kennis van programmeren. Het is<br />

louter een kwestie van te configureren wat voor<br />

elke gebruiker van belang is”, aldus De Nert.<br />

Een andere troef van Inimco.Facts Lean Manufacturing<br />

is dat het een top-down benadering<br />

gebruikt. De oplossing past zich met andere<br />

woorden aan de eigenheden van elke productiesite<br />

aan, zodat ze zich makkelijk laat schalen<br />

naar andere productievestigingen.<br />

Doorgroeien naar real-time<br />

Alle relevante informatie om werk te maken van<br />

lean manufacturing, van werkvloer tot management,<br />

wordt door Inimco samengebracht en<br />

inzichtelijk gemaakt in een Microsoft-cloudoplossing<br />

die van overal toegankelijk is. “Een outof-the-box<br />

oplossing waarmee iedereen zo weg<br />

is”, vat De Nert het nog eens samen.<br />

Wie nog een stapje verder wil gaan in deze<br />

benadering en ook data op real-time niveau wil<br />

integreren, kan vervolgens gemakkelijk doorgroeien<br />

naar Inimco.Facts. “Hiermee kunnen<br />

we operationele data van overal op de werkvloer<br />

capteren om als basis te dienen voor<br />

lean manufacturing. Het legt als het ware een<br />

digitale laag bovenop je machines en installaties,<br />

zodat het kinderspel wordt om hun prestaties<br />

op te volgen, af te toetsen tegen je KPI’s,<br />

en hun werking te optimaliseren. Daarvoor<br />

verbinden we dan de verschillende databronnen<br />

binnen de productie in een single source of<br />

truth. Niet alleen binnen het bedrijf, maar ook<br />

voor andere productiesites. Op die manier kan<br />

je gaan benchmarken.” ■<br />

industrialautomation.be<br />

| 71


TYPE FP70<br />

PULSARME MEMBRAAN<br />

VLOEISTOFPOMPEN<br />

VAN KNF<br />

TYPES FP70, FP150,<br />

FP400 EN FK1100<br />

<br />

TYPE FP150<br />

<br />

TYPE FP400<br />

Deze pomptypes behoren tot de nieuwe generatie<br />

membraanpompen van KNF met een zeer lage<br />

pulsatie maar met de traditionele voordelen van de<br />

membraanpomp zoals; zelf-aanzuigend, droogloopzeker,<br />

chemisch bestendig en lange levensduur.<br />

Prestaties FP70 FP150 FP400 FK1100<br />

Flow (l/min.) tot 0,85 0,2 – 1,5 0,4 – 4 0,6 – 12<br />

<br />

TYPE FK1100<br />

Druk Max. (bar) 2 6 6 6<br />

www.knf-verder.nl / www.knf.be<br />

+31 (0)30 677 92 40 / +32 (0) 3 871 96 24<br />

22-KN-AD_FP-serie_be(nl).indd 3 21-02-<strong>2022</strong> 10:07<br />

©kras99, ©ag visuell - Fotolia<br />

Wij kunnen er voor zorgen dat mens en machine<br />

veilig samen kunnen werken!<br />

_ Safety in 58mm behuizing<br />

_ SIL 3 gecertificeerd.<br />

_ Beschikbaar in Profinet/Profisafe, Ethernet IP/CIP Safety<br />

en binnenkort ook in Powerlink/Open Safety!<br />

www.tr-electronic.nl


Tekst en beeld KNF<br />

LAAG IN PULSATIE,<br />

HOOG IN EFFICIËNTIE<br />

Met de toevoeging van de FP 70 aan de pulsatie-arme pompfamilie speelt KNF in op de marktbehoefte aan pompen<br />

met een lagere pulsatie. Het nieuwe product combineert de voordelen van de KNF membraanpomptechnologie<br />

met de belangrijkste kenmerken van tandwiel- en centrifugaalpompen; zelfaanzuigend en droogloopzeker, zuiver<br />

transport van vloeistoffen en hoge chemische bestendigheid worden gecombineerd met lage pulsaties. Deze<br />

combinatie maakt de FP 70 interessant voor klanten in alle markten waar een betrouwbare overdracht van kostbare<br />

vloeistoffen van essentieel belang is.<br />

De veelzijdige oplossing<br />

voor marktsegmenten<br />

die behoefte hebben aan<br />

pompen met een bijzonder<br />

lage pulsatie.<br />

Bijvoorbeeld voor medische toepassingen, waar<br />

apparatuur vaak in direct contact staat met de<br />

patiënt, kan de lagere pulsatie een positieve<br />

invloed hebben. Er worden minder pulsen overgebracht<br />

van de vloeistof naar de leidingen en<br />

vandaar naar de onderdelen die op de patiënt<br />

worden aangebracht, waardoor behandelingen<br />

minder belastend worden. Denk hierbij<br />

aan koelcircuits. De FP 70 bereikt een debiet<br />

tot 700 ml/min. en is ontworpen voor continu<br />

bedrijf tot een druk van 2 bar.<br />

‘Zelfaanzuigend en droogloopzeker, zuiver transport van<br />

vloeistoffen en hoge chemische bestendigheid worden<br />

gecombineerd met lage pulsaties’<br />

Motoren aangepast aan<br />

klantenwens<br />

De FP 70 kan worden uitgerust met motoren<br />

variërend van high-end BLDC motoren tot<br />

low-end DC-motoren, aangepast aan de functionaliteit<br />

en de levensduur die de klant zoekt.<br />

Afhankelijk van de bedrijfsparameters, haalt<br />

de high-end BLDC motor een levensduur van<br />

20.000 uur en meer. Bovendien kunnen de<br />

parameters van deze motoren bij KNF worden<br />

aangepast, wat betekent dat het regelgedrag,<br />

de prestatiekarakteristiek en de pompnauwkeurigheid<br />

exact kunnen worden afgestemd op<br />

de eisen van de klant. Samen met een ruime<br />

keuze aan elastomeren zoals EPDM, PTFE,<br />

FFKM en FKM, verschillende hydraulische aansluitingen<br />

zoals knelkoppeling, push-in fitting,<br />

binnendraad of slangpilaar, wordt de pomp bij<br />

KNF aangepast aan de behoeften van de klant.<br />

Beste van twee werelden<br />

Al met al biedt de FP 70 een grote waarde voor<br />

de klant door het beste van twee werelden te<br />

combineren: de lage pulsatie van tandwiel- en<br />

centrifugaalpompen en de sterke punten van<br />

membraanpompen, zoals zelfaanzuigend en<br />

dat deze mag drooglopen, gelijkmatige en<br />

schone vloeistofoverdracht, en grote chemische<br />

bestendigheid. Gecombineerd met de<br />

mogelijkheid van KNF om de pompen aan<br />

te passen aan de behoeften van de klant, en<br />

in elke partijgrootte, wordt op verschillende<br />

manieren waarde geleverd aan de klant. Meer<br />

informatie over de FP 70 en andere Smooth<br />

Flow Solutions vindt u op www.knf.com,<br />

of neem direct contact op met uw lokale<br />

KNF verkoopkantoor. ■<br />

industrialautomation.be<br />

| 73


Tekst en beeld Pilz<br />

Mobiele robot op de werkvloer<br />

vraagt aandacht voor veiligheid<br />

Op steeds meer productielocaties rijden ze rond: automatic guided vehicles (AGV’s). Hun meerwaarde om logistieke<br />

processen efficiënter te maken staat buiten kijf. Ook op vlak van veiligheid mag deze technologie geen compromissen<br />

maken. Pilz, wereldwijd technologieleider in veilige automatiseringstechniek, helpt productiebedrijven daarom bij<br />

de aanschaf en ingebruikname van alle mogelijke soorten automatische voertuigen voor intralogistiek.<br />

Wie autonome transportvoertuigen of complete vlootsystemen ontwerpt en bouwt, moet de ISO 3691-4-richtlijn naleven.<br />

74 | industrialautomation.be


Bedrijven beseffen niet altijd welke impact<br />

een AGV-systeem op de volledige werkvloer<br />

zal hebben. Ze geven hun leverancier bijvoorbeeld<br />

een plattegrond van de productielocatie,<br />

maar wanneer het systeem uiteindelijk geleverd<br />

wordt, matchen die twee al niet helemaal meer.<br />

Of ze verwachten dat minder heftrucks met<br />

chauffeurs vanzelf tot minder (grote of kleine)<br />

ongelukken leiden. Maar veiligheid voor mens<br />

en producten is niet zomaar gegarandeerd. Een<br />

te plotse stop kan maken dat de hele lading<br />

eraf vliegt. Of ze kunnen op weg naar een<br />

automatisch laadpunt argeloze medewerkers<br />

enorm laten schrikken. Er komt dus wel wat<br />

bij kijken om AGV’s veilig te laten navigeren en<br />

manoeuvreren.<br />

Nieuwe norm<br />

Wie autonome transportvoertuigen of complete<br />

vlootsystemen ontwerpt en bouwt, moet<br />

de ISO 3691-4-richtlijn naleven. Die definieert<br />

de veiligheidseisen en bepaalt hoe de validatie<br />

van geautomatiseerde functies van de voertuigen<br />

moet verlopen. Ook beschrijft de norm de<br />

vereiste prestaties voor onder meer de diverse<br />

bedrijfsmodi en rembesturing.<br />

De nieuwe ISO-norm was hard nodig door de<br />

snelle technologische ontwikkelingen; bovendien<br />

is de al bestaande EN 1525:1997 alweer<br />

24 jaar oud. De nieuwe norm is uitgebreider<br />

en specifieker, vooral als het op de integratie<br />

met de werkvloer aankomt. Daarnaast bevat<br />

de nieuwe norm eisen voor de onderneming<br />

die AGV’s in haar processen inzet. Dan gaat<br />

het bijvoorbeeld om een goede zone-indeling<br />

op de werkvloer. In Europa vult de norm EN<br />

1175:2020 de ISO-norm voor AGV’s aan. Die<br />

Europese norm gaat vooral dieper in op elektrische<br />

aspecten.<br />

Er komt wel wat bij kijken om AGV’s veilig te laten navigeren en manoeuvreren.<br />

Complexe materie<br />

De materie is complex en daarom heeft Pilz<br />

een servicepakket voor het veilig gebruik van<br />

automatische transportsystemen ontwikkeld.<br />

Experts kijken mee, vanaf het moment van het<br />

ontwerp en de koop van AGV’s tot en met het<br />

regelmatig opnieuw controleren als de robots<br />

rondrijden op de werkvloer. De aanschaf, bouw<br />

en introductie is vaak een samenwerking<br />

tussen meerdere partijen. Systemen moeten<br />

met elkaar kunnen praten en de juiste informatie<br />

opleveren. Het servicepakket van Pilz omvat<br />

een aantal onderdelen. Zo is er het design risk<br />

assessment. Daarbij doet Pilz een risicobeoordeling<br />

aan de hand van de ontwerptekeningen<br />

van de AGV-leverancier. De Pilz safety engineer<br />

kijkt naar de constructiekenmerken en controleert<br />

het ontwerp op de naleving van wettelijke<br />

normen en voorschriften. Wat zijn aandachtspunten?<br />

Zijn mogelijke risico’s afgedekt? Remt<br />

de AGV op tijd, remt hij niet te snel? De klant<br />

De materie is complex en daarom heeft Pilz een servicepakket voor het veilig gebruik van automatische<br />

transportsystemen ontwikkeld.<br />

ontvangt een reviewrapport en ziet meteen<br />

wat noodzakelijk of aan te bevelen is om de<br />

veiligheid te verhogen of de toekomstige productiviteit<br />

te verbeteren.<br />

Theorie versus praktijk<br />

Pilz doet desgewenst ook een factory acceptance<br />

test (FAT), een gedetailleerde analyse<br />

van de belangrijkste veiligheidsfuncties van<br />

een afgewerkte AGV bij de fabrikant. Pilz<br />

geeft bij de FAT allerlei noodzakelijke en aanbevolen<br />

maatregelen aan. Alle in de praktijk<br />

aan gebrachte wijzigingen moeten heel goed<br />

bijgehouden worden in het veiligheidssysteem.<br />

In de discussie over prestatie versus veiligheid<br />

bestaat er vaak een gulden middenweg. Pilz<br />

kijkt objectief: voldoet alles aan de normen, is<br />

de veiligheid gegarandeerd bij een bepaalde<br />

toepassing in een bepaalde productieomgeving?<br />

Cultuur op de werkvloer<br />

Vervolgens zijn er site acceptance tests: risicobeoordelingen<br />

en controles van AGV’s en complete<br />

systemen bij de ingebruikname. Dit houdt<br />

uitgebreide testen op de productievloer of in<br />

het magazijn in. Hoe werken medewerkers met<br />

de AGV, hoe past de AGV effectief in de gehele<br />

werking en omgeving, en welke risico’s brengt<br />

dat met zich mee? Bovendien zijn er opleidingen<br />

nodig voor medewerkers op de werkvloer:<br />

waarmee moeten ze rekening houden,<br />

nu er robots voor de intralogistiek in gebruik<br />

zijn? Het uiteindelijke gebruik bij de klant kan<br />

immers alsnog de veiligheidsgraad verlagen.<br />

Mens en machine moeten probleemloos en<br />

zonder gevaren in dezelfde omgeving kunnen<br />

functioneren. Pilz stapt al in bij de ontwikkeling<br />

van het systeemconcept en begeleidt projecten<br />

tot en met de inbedrijfstelling en training.<br />

Zo helpt Pilz veiligheid en productiviteit bij het<br />

gebruik van AGV’s te garanderen. ■<br />

industrialautomation.be<br />

| 75


Tijdens de Innovation Summit ging veel aandacht naar de Lexium MC12 multi carrier, een producttransportsysteem voor het flexibel verplaatsen,<br />

positioneren en groeperen van producten in machines.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld Schneider Electric<br />

De weg naar een elektrische<br />

en digitale toekomst<br />

Technologie is het antwoord op de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Tijdens zijn Innovation<br />

Summit toonde Schneider Electric hoe het zijn huiswerk klaar heeft om klanten te begeleiden naar meer energieefficiëntie<br />

en meer duurzaamheid. Een weg die onvermijdelijk langs meer digitalisering loopt. En dat op drie<br />

domeinen: gebouwautomatisering, datacentra, en industriële automatisering. U zal het ons vergeven dat we dit<br />

artikel toespitsen op die laatste categorie.<br />

76 | industrialautomation.be


In een industriële wereld waar alles draait om data en connectiviteit, is openheid cruciaal. Het gaat om ecosystemen waarin universele standaarden gelden die de<br />

wereld van OT en IT perfect kunnen samenbrengen.<br />

Sander Van Dasselaar: “Automatiseren zal steeds<br />

meer vanuit de softwarekant gebeuren.”<br />

Technologie heeft altijd al een cruciale rol<br />

gespeeld in de ontwikkeling van de mens.<br />

Het verhaal van het wiel kent u. De komende<br />

decennia zullen in het teken staan van elektrificatie<br />

en digitalisering. Schneider Electric CEO<br />

David Orgaz: “We willen voor onze klanten een<br />

partner zijn in duurzaamheid en efficiëntie. Als<br />

je ziet dat wereldwijd 80% van de emissies is<br />

terug te brengen tot productie, en dat er doorheen<br />

de productieketen nog 60% verliezen<br />

optreden te wijten aan inefficiënties, dan is<br />

het duidelijk dat er werk aan de winkel is. We<br />

kunnen niet alles aan overheden overlaten, we<br />

moeten als industrie ook zelf actie ondernemen<br />

om de klimaatuitdaging aan te gaan.”<br />

De technologie bestaat: slimme, geconnecteerde<br />

sensoren brengen nu al overal in de<br />

industrie data samen. Maar slechts 1% leidt tot<br />

concrete acties. Daarvan moeten we nu werk<br />

maken. Want de tijd tikt.”<br />

Tijdens de Innovation Summit konden partners<br />

en klanten van Schneider Electric ontdekken<br />

wat die oplossingen allemaal inhouden. Het<br />

bedrijf investeert 5% van zijn omzet van 1 miljard<br />

euro in R&D om ook de volgende stappen<br />

al voor te bereiden.<br />

Automatisering vanuit software<br />

Sander Van Dasselaar, vice-president Industry<br />

bij Schneider Electric, praat ons bij over welke<br />

evoluties we mogen verwachten.<br />

“Automatiseren zal steeds meer vanuit de softwarekant<br />

gebeuren”, opent hij. “Omdat het<br />

machinebouwers en eindgebruikers meer flexibiliteit<br />

geeft, maar ook omdat daar duurzame<br />

businessmodellen achter zitten. De industrie<br />

moet wel nog de nodige stappen zetten om<br />

die te omarmen. Daarom is een event als dit<br />

ook zo belangrijk. We kunnen hier echt tonen<br />

tot welke meerwaarde dat allemaal kan leiden.<br />

Dat werkt beter dan gelijk welke Powerpoint<br />

presentatie.”<br />

Een voorbeeld dat veel aandacht wegkaapte<br />

tijdens de Innovation Summit, is de Lexium<br />

MC12 multi carrier, een producttransportsysteem<br />

voor het flexibel verplaatsen, positioneren<br />

en groeperen van producten in machines. “Een<br />

gewiekste combinatie van hardware en software,<br />

die bedrijven echt stappen helpt zetten.<br />

Maar je merkt wel nog wat koudwatervrees.<br />

Wat zijn valkuilen? Waar heb je dit al draaien?<br />

Ze kijken naar ons om als een partner in dit verhaal<br />

te fungeren.”<br />

Universele automatisering<br />

Die rol als partner neemt Schneider Electric<br />

bijzonder serieus. “Je moet als technologiebedrijf<br />

mee evolueren en op een andere manier<br />

gaan zaken doen. Wij geloven dat vooruitgang<br />

zal komen van open systemen, die niet meer<br />

afhankelijk zijn van een hardwaremerk, maar<br />

waarin alle technologie geconnecteerd kan<br />

samenwerken. Klanten moeten die vrijheid krijgen<br />

om voor elk deeltje van de puzzel de best<br />

mogelijke keuze voor hun proces te maken. Het<br />

is aan ons om te zorgen dat wij dat zijn.”<br />

De trend naar universele automatisering sluit<br />

daar perfect bij aan. “The next big thing”, stelt<br />

Van Dasselaar overtuigd. “In een industriële<br />

wereld waar alles draait om data en connectiviteit,<br />

is openheid cruciaal. Het gaat om ecosystemen<br />

waarin universele standaarden gelden die<br />

de wereld van OT en IT perfect kunnen samenbrengen.<br />

Dat zal betekenen dat we de noden<br />

van de klant echt centraal moeten zetten en<br />

ook met concurrenten nieuwe oplossingen<br />

ontwikkelen om hem vooruit te helpen. Aan<br />

die kar van open automatisering wil Schneider<br />

Electric mee helpen trekken.” ■<br />

Overgaan tot actie<br />

Hoe? Dat las u hierboven al: door te digitaliseren<br />

en te elektrificeren. Twee domeinen waarin<br />

Schneider Electric sterk staat.<br />

Orgaz: “Wie er de voorspellingen op naslaat,<br />

zal zien dat het hard gaat. Tegen 2025 zou de<br />

hoeveelheid big data al met een factor 5 vermenigvuldigd<br />

zijn en het aantal IoT-connecties<br />

gaat verdrievoudigen ten opzichte van 2019.<br />

‘Slimme, geconnecteerde sensoren brengen nu al overal<br />

in de industrie data samen. Maar slechts 1% leidt<br />

tot concrete acties’<br />

industrialautomation.be<br />

| 77


Het nieuwe kantoorgebouw van Stäubli Benelux op Bouwcentrum Pottelberg in Kortrijk.<br />

Tekst Johan Debaere | Beeld Johan Debaere & Stäubli Benelux<br />

Specialist in industriële en mechatronische<br />

oplossingen verhuist naar ruimere locatie<br />

Midden september werd het gloednieuwe gebouw van Stäubli Benelux aan de Engelse Wandeling op Bouwcentrum<br />

Pottelberg in Kortrijk officieel geopend. Naast ruime, open werkplekken voor de 37 medewerkers beschikt de<br />

dochteronderneming van de Stäubli Group op deze locatie over een state-of-the-art showroom, de Stäubli<br />

Robotics Academy voor opleidingen, verbeterde faciliteiten voor demonstraties, testen, opslag en logistiek, een<br />

evenementenruimte én een cafetaria met terras. Aangezien Stäubli Robotics net 40 jaar bestaat, mocht mobiele<br />

robot Helmo assisteren bij het lint doorknippen.<br />

Familiebedrijf Stäubli met hoofdzetel in Pfäffikon<br />

(Zwitserland) is uitgegroeid tot een<br />

wereldwijde specialist in industriële en mechatronische<br />

oplossingen met vier kernactiviteiten:<br />

Textile, Electrical Connectors, Fluid Connectors<br />

en Robotics. “Sinds 1892 schrijven we aan een<br />

succesverhaal dat vorig jaar tot een recordgroei<br />

van 30% leidde. De groei is gebaseerd op vier<br />

belangrijke waarden: Performance, Partnership,<br />

Passion & People”, vertelt Gerald Vogt, CEO van<br />

de Stäubli Group. “We zijn met eigen filialen<br />

actief in 29 landen, hebben agenten in 50 landen<br />

en beschikken over vijftien up-to-date productiefaciliteiten.<br />

Overal ter wereld streven we naar<br />

samenwerkingen op lange termijn met partners<br />

en klanten. Onze mensen zijn echter onze<br />

belangrijkste troef. We kunnen rekenen op de<br />

kennis en gedrevenheid van 5.700 medewerkers,<br />

waarvan bijna 10% in R&D – een bewijs<br />

van onze drang naar innovatie.”<br />

Groei maakt uitbreiding<br />

noodzakelijk<br />

Stäubli Benelux startte 22 jaar geleden met de<br />

verkoop van textielmachines voor de Benelux.<br />

De activiteiten werden snel uitgebreid met<br />

robotica (2001) en connectoren voor vloeistoffen<br />

(2002) en toen in 2004 ook de firma Multi-<br />

Contact uit Sint-Martens-Latem overgenomen<br />

werd, was de basis gelegd voor de verkoop van<br />

elektrische connectoren. “Het team bestaat<br />

vandaag uit 37 medewerkers, actief in pre-sales,<br />

sales en after-sales, en het werd onmogelijk om<br />

deze groep comfortabel te laten functioneren<br />

op onze voormalige site in hartje Bissegem<br />

(Kortrijk)”, zegt Jo Dekeyster, managing director<br />

van Stäubli Benelux. “We gingen op zoek<br />

naar een nieuwe ‘thuis’ en kwamen uiteindelijk<br />

bij dit gloednieuwe kantoorgebouw op de<br />

Pottelberg uit, bijna in de achtertuin van ons<br />

vorige pand. Dit gebouw is met een oppervlakte<br />

van 2.275 m² twee keer zo groot en biedt ook<br />

heel wat meer mogelijkheden met een focus op<br />

de groei van ons team en de verdere optimalisatie<br />

van onze service aan de partners en klanten.”<br />

Midden september werd het gebouw officieel in gebruik genomen. De mobiele robot Helmo mocht daarbij assisteren.<br />

78 | industrialautomation.be


Multifunctioneel,<br />

energie-efficiënt gebouw<br />

Het team van Stäubli Benelux is heel trots op<br />

zijn nieuwe kantoor-gebouw met drie bouwlagen.<br />

Naast de inkom en ruime, open werkplekken<br />

voor de medewerkers van de Robotics<br />

en Textile divisies, kunnen bezoekers op het<br />

gelijkvloers terecht in een state-of-the-art<br />

showroom. “In onze Stäubli Robotics Academy<br />

kunnen tot acht personen tegelijk een<br />

theorie-opleiding volgen, waarna de praktijk<br />

kan plaatsvinden in de demo- en testruimte.<br />

We organiseren verder haalbaarheidstesten<br />

voor klanten met concrete robotprojecten. De<br />

magazijnruimte werd ook gevoelig uit gebreid,<br />

waardoor we nog meer producten op stock<br />

kunnen houden voor een snelle, just-in-time<br />

levering aan de klanten”, vertelt communicatieverantwoordelijke<br />

Trui Verschelde tijdens<br />

de rondleiding. “De eerste verdieping doet<br />

vandaag dienst als vergader- en evenementenruimte,<br />

maar opent perspectieven voor toekomstige<br />

uitbreiding. Op de bovenste etage<br />

bevinden zich de kantoren van de Electrical<br />

& Fluid Connector medewerkers én een cafetaria<br />

met terras, waar we kunnen lunchen,<br />

brainstorming sessies houden of after-work<br />

activiteiten organiseren.” Naast de veelzijdigheid<br />

blinkt het gebouw uit in energieefficiëntie.<br />

Zo werden zonnepanelen op het<br />

dak gemonteerd en wordt gebruikgemaakt<br />

van warmtepomptechnologie en energiezuinige,<br />

sensorgestuurde ledverlichting. Grote<br />

glaspartijen zorgen voor transparantie, ruime<br />

inval van daglicht en zicht op de bruisende<br />

omgeving van een site met bedrijven, winkels,<br />

restaurants en vrijetijdsactiviteiten. Stäubli<br />

Benelux is alvast klaar voor de uit dagingen van<br />

vandaag en morgen met een kantoorgebouw<br />

dat enerzijds ruimte biedt voor groei en anderzijds<br />

zelf een extra troef vormt om nieuwe<br />

mensen aan te werven. ■<br />

Het gebouw omvat ook een demo- en testruimte, waar ook haalbaarheidstesten voor klanten met concrete<br />

robotprojecten uitgevoerd kunnen worden.<br />

‘Informeren, opleiden, testen organiseren, snel versturen<br />

uit voorraad…: één voor één belangrijke aspecten voor<br />

partners en klanten’<br />

Op de bovenste etage zijn de kantoren van de afdelingen Electrical & Fluid Connectors én een<br />

cafetaria met terras.<br />

Stäubli ontvangt zijn klanten vandaag in een nieuwe, overzichtelijke showroom<br />

met veel mogelijkheden.<br />

In de Stäubli Robotics Academy kunnen tot acht personen tegelijk een<br />

opleiding volgen.<br />

industrialautomation.be<br />

| 79


Tekst Valérie Couplez | Beeld <strong>Industrial</strong>Fairs en iStock<br />

MANUFACTURING 4.0:<br />

CLOSING THE LOOP<br />

Alle buzzwoorden ten spijt, zet digitalisering zich minder snel dan verwacht door bij Belgische kmo’s en<br />

machinebouwers. Waar ligt precies de oorzaak? Is het een gebrek aan mensen, middelen, kennis, tijd, of misschien<br />

een beetje van dit alles? En wat kan gedaan worden om onze achterstand weg te werken? Tijdens D2M boog een<br />

panel van experten zich over deze vragen. Het ging om Kris Binon, (directeur Flam 3 D), Pieter Jan Deman (directeur<br />

Stas), Herman Derachte (CEO Sirris), Marc Engels (COO Flanders Make), Timen Floré (directeur Vintiv Waregem),<br />

Prof. Ing. Bert Lauwers (KULeuven) en Pieter Steen (R&D Manager Jori). Hun inzichten bundelen we in dit artikel.<br />

Tijdens D2M boog een panel van experten zich over de volgende stappen in productie voor maakbedrijven. Het ging om Kris Binon, (directeur Flam 3 D), Pieter Jan<br />

Deman (directeur Stas), Herman Derache (CEO Sirris), Marc Engels (COO Flanders Make), Timen Floré (directeur Vintiv Waregem), Prof. Ing. Bert Lauwers (KULeuven) en<br />

Pieter Steen (R&D Manager Jori).<br />

80 | industrialautomation.be


Eerste opvallende vaststelling: corona was<br />

misschien niet die digitale accelerator die we<br />

allemaal dachten. Toch niet in de industriële<br />

praktijk. Dat blijkt uit een enquête die Flanders<br />

Make uitvoerde in verband met de strategische<br />

plannen voor digitalisering bij bedrijven. Twee<br />

in het oog springende statistieken. Het aantal<br />

bedrijven waarvoor digitalisering maar niks was,<br />

steeg van 5% naar 7%, en het aantal bedrijven<br />

waar er reeds een effectieve implementatie<br />

was, daalde van 39% naar 32%.<br />

Engels: “Dat valt te verklaren omdat veel bedrijven<br />

in 2021 merkten dat ze er nog niet waren<br />

met hun digitaliseringsinspanningen. Covid<br />

vormde een digitale reality check voor wat al<br />

werkt en wat niet werkt. Voor het gros van de<br />

bedrijven zijn er in die periode alleen maar meer<br />

vragen bij gekomen. Een vaststelling die overigens<br />

niet alleen geldt voor kmo’s, maar evengoed<br />

voor grote bedrijven. Daar zie je dezelfde<br />

kloof tussen early adapters en laggers.”<br />

Het is voor bedrijven niet evident om te weten welke boom in het bos ze nu precies nodig hebben om de meeste<br />

vruchten van additive manufacturing te plukken.<br />

Technologie ten dienste van mensen<br />

Wel is er een groot verschil in het type van digitaliseringsprojecten<br />

in functie van de schaalgrootte<br />

van het bedrijf. Bij grote bedrijven dient<br />

digitalisering in de eerste plaats om kosten te<br />

besparen, terwijl kmo’s het vooral inzetten als<br />

wapen om klanten beter te bedienen.<br />

“Niet onlogisch”, vertelt Derache daarover.<br />

“Kmo’s moeten goed op de centen letten en<br />

hebben hun processen al efficiënt gemaakt. Je<br />

merkt wel dat door de huidige energiecrisis en<br />

de gevolgen van de oorlog in Oekraïne de twijfel<br />

om grote investeringen te doen aanwezig<br />

is. Maar de trends ‘reshoring’ en digitalisering<br />

blijven wel de rode draad in projecten. Automatisering<br />

en digitalisering zijn immers ook het<br />

antwoord om de schaarste aan operatoren op<br />

te vangen. We hebben er gewoon te weinig.<br />

Technologie dient dan niet om kosten te besparen,<br />

maar om de continuïteit van werken te<br />

garanderen.”<br />

Additive manufacturing<br />

Zo’n digitale productiemethode is additive<br />

manufacturing. Ook hier is er nog geen sprake<br />

van een overrompeling op de productievloer.<br />

Binon: “Jaarlijks worden er nog maar twintig<br />

3D-printers verkocht in de Benelux. Een relatief<br />

kleine sector, maar wel een groeiende, want<br />

het gaat met 25% vooruit. Alleen zie je dat<br />

nog niet. Zeker in Vlaanderen verschijnen ze<br />

amper bij kmo’s. Dat komt mede omdat er een<br />

aantal specialisten zitten, waardoor er sneller<br />

een toevlucht wordt genomen tot outsourcen.<br />

We zien dat het vooral een verhaal van de bos<br />

en de bomen is. Het is voor bedrijven niet evident<br />

om te weten welke boom ze nu precies<br />

nodig hebben om de meeste vruchten van<br />

additive manufacturing te plukken. Het beste<br />

advies dat ik daarvoor kan geven? Begin met<br />

tijd vrij te maken bij een medewerker om dit<br />

grondig te onderzoeken en de juiste knopen<br />

door te hakken.”<br />

Integratie van nieuwe en<br />

conventionele technologie<br />

Aan de jeugd zal het alvast niet liggen. De studenten<br />

die bij Lauwers passeren, kennen en<br />

beminnen additive manufacturing intussen. Hij<br />

ziet het schoentje eerder wringen bij de praktijk.<br />

“Omdat het zo’n complex proces is. Daarom kost<br />

‘Alle buzzwoorden ten spijt, zet digitalisering zich minder<br />

snel dan verwacht door bij Belgische kmo’s<br />

en machinebouwers’<br />

het meer tijd om het te integreren met andere<br />

productieprocessen op de werkvloer. Maar eenmaal<br />

dat gebeurd is, openen we met additive<br />

manufacturing de deur naar ‘mass customization’.<br />

Bedrijven staan daarin overigens niet<br />

alleen. Er zijn heel wat experten aan het werk in<br />

kennisinstellingen die klaar staan om hun kennis<br />

te delen voor industriële toepassingen.”<br />

Lauwers deed ook een warme oproep naar<br />

de volledige keten om de jeugd mee warm te<br />

maken voor technologie. “Het aantal operatoren<br />

slinkt zienderogen. Het is aan de fabrikanten<br />

om voor slimme machines te zorgen die<br />

verder gaan in autonomie, en aan ons om ze<br />

de essentiële skills aan te leren om op de juiste<br />

manier in te grijpen wanneer er zich problemen<br />

voordoen. Hoe verder we evolueren in autonomie,<br />

hoe meer de digital twin aanwezig zal<br />

zijn in machines, weliswaar in de achtergrond,<br />

want aan de voorkant moet de bediening intuïtief<br />

en eenvoudig zijn.”<br />

Standaardiseren voor eenvoudiger<br />

automatiseren<br />

Een trend die machinebouwer Vintiv alleen<br />

maar kan bevestigen. Er zal dus nog meer tijd in<br />

engineering moeten kruipen om tot die slimme<br />

machines te komen. “Vandaag is engineering<br />

goed voor ongeveer 50% van de kosten. We blijven<br />

dus uitkijken naar manieren om dat proces<br />

te optimaliseren. Generative design en artificiële<br />

intelligentie zijn pistes met potentie, maar voor<br />

ons moeilijk toepasbaar omdat we telkens een<br />

nieuwe machine bouwen. We geloven eerder in<br />

standaardisering om stappen te kunnen zetten.” ❯<br />

industrialautomation.be<br />

| 81


ETHERLINE ® GUARD<br />

YOUR EVOLUTION OF PREDICTIVE<br />

MAINTENANCE SOLUTIONS<br />

Met de nieuwe ETHERLINE ® GUARD is voorspellend onderhoud van datakabels een feit.<br />

Het apparaat bewaakt de capaciteit van de kabel en geeft de actuele status weer. Verkrijgbaar als WiFivariant<br />

of LAN-variant met een compacte bouwvorm en configuratie voor cloud communicatie met MQTT.<br />

Door een eenvoudige inbedrijfstelling is installatie in een handomdraai klaar. www.lappbenelux.com


“Voor de gebruikers van onze machines ligt dat<br />

anders. We proberen hen bij te staan in hun<br />

digitaliseringstrajecten door de kool mee in<br />

stukken te helpen snijden. Digitalisering kan<br />

immers heel klein beginnen, door eerst op de<br />

grootste problemen te focussen. Maar alles<br />

staat of valt met de business case. Vertrek altijd<br />

van daaruit.”<br />

Belang van change management<br />

Een aanpak die ook Deman genegen is. “Vergeet<br />

al die buzzwoorden. Denk vooral eerst na<br />

over wat je zelf nodig hebt en wat er dringend<br />

is. Ik ben ervan overtuigd dat de juiste technologie<br />

dan makkelijker te vinden zal zijn. Maar<br />

het gaat om meer dan techniek alleen. Onze<br />

ervaring met digitalisering en additive manufacturing<br />

leert net hoe belangrijk het is om over<br />

mensenkennis te beschikken. Als je medewerkers,<br />

klanten, partners wil overtuigen van iets<br />

nieuws, moet je ze van in het begin meenemen<br />

in het verhaal. Uiteraard heb je ingenieurs<br />

nodig om alles uit te denken, maar hou toch<br />

ook maar een aantal medewerkers met een<br />

achtergrond in humane wetenschappen aan<br />

boord om het verhaal van change management<br />

binnen je bedrijf te trekken.”<br />

Enige weg vooruit is duurzaam<br />

Verandering die sowieso duurzaam zal moeten<br />

zijn. “Door de huidige energiecrisis is dat de<br />

enige richting die we uitmoeten. Maar het gaat<br />

verder dan zonnepanelen en windmolens, in<br />

feite moet je volledige productieproces onder de<br />

loep genomen worden, vanaf de keuze van je<br />

basismateriaal tot het afval dat je produceert, en<br />

de organisatie van je processen op de werkvloer.”<br />

Steen ziet daarin ook een grote rol weggelegd<br />

voor meer samenwerking. “Het loont om met<br />

verschillende bedrijven samen de schouders<br />

onder meer duurzaamheid te zetten. Waarom<br />

kan een windmolen geen gezamenlijk initiatief<br />

zijn van een volledige kmo-zone? Het zou veel<br />

problemen met vergunningen kunnen besparen.<br />

Maar ook de overheid moet daarin haar verantwoordelijkheid<br />

nemen. In Nederland gebeurt dat<br />

al, daar zijn er zogenaamde ecofactorijen, kmozones<br />

waarin bedrijven en overheden gezamenlijk<br />

investeren om volledig energieneutraal te<br />

worden. Dat gebeurt hier nog te weinig.” ■<br />

‘Onze ervaring met digitalisering en additive<br />

manufacturing leert net hoe belangrijk het is om<br />

over mensenkennis te beschikken’<br />

Hoe verder we evolueren in autonomie, hoe meer de<br />

digital twin aanwezig zal zijn in machines, weliswaar<br />

in de achtergrond, want aan de voorkant moet<br />

de bediening intuïtief en eenvoudig zijn<br />

Automatisering en digitalisering zijn ook het antwoord om de schaarste aan operatoren op te vangen.<br />

industrialautomation.be<br />

| 83


Tekst Valérie Couplez | Beeld <strong>Industrial</strong>Fairs en iStock<br />

Captain’s debate:<br />

‘THE BRAVE NEW WORLD<br />

OF MANUFACTURING’<br />

De maakindustrie is en blijft de ruggengraat van onze economie. Dat bewijzen de cijfers. Een kwart van alle<br />

werknemers is actief in de sector. Die sector is ook goed voor 70% van het totale R&D-budget dat in België wordt<br />

gespendeerd. Maar als die sector dezelfde sleutelrol wil blijven spelen, moet hij zijn aantrekkingskracht verhogen.<br />

Zowel om de talenten van de toekomst te kunnen strikken, als om zijn concurrentiepositie op het wereldtoneel te<br />

behouden. Hoe de sector door die nieuwe wereld van maken moet navigeren, was het onderwerp van een debat<br />

tijdens de afgelopen editie van D2M. Onder leiding van Agoria schoven Volker Germann (CEO Audi Brussels), Marc<br />

Meurisse (directeur Engicon), Trudo Motmans (directeur Asco) en Bruno Radermacher (algemeen directeur Jumo)<br />

aan. We delen de belangrijkste inzichten met u.<br />

Het wordt steeds moeilijker om specifieke<br />

profielen te vinden, in Europa in het<br />

algemeen en hier in het bijzonder.<br />

84 | industrialautomation.be


‘Als we onze aantrekkingskracht willen<br />

verhogen, moeten we als regio een<br />

globale strategie uitwerken’<br />

Onder leiding van Agoria schoven Volker Germann<br />

(CEO Audi Brussels), Marc Meurisse (directeur<br />

Engicon), Trudo Motmans (directeur Asco) en Bruno<br />

Radermacher (algemeen directeur Jumo) aan de<br />

tafel aan.<br />

Dat de uitdagingen voor maakbedrijven niet<br />

mals zijn, is een understatement. De gevolgen<br />

van de coronapandemie en van de oorlog in<br />

Oekraïne zijn de twee voornaamste oorzaken.<br />

Maar we hadden daarvoor ook al af te rekenen<br />

met de Brexit en intussen staat er een energiecrisis<br />

voor de deur.<br />

“Als ik terugdenk aan hoe het er twee jaar geleden<br />

voor corona aan toeging, dan kan ik niet anders<br />

dan toegeven dat we in een volledig andere<br />

wereld zijn aanbeland”, zegt Marc Meurisse.<br />

“De manier waarop we werken en samenwerken<br />

is drastisch veranderd. Remote is het nieuwe<br />

motto. En hoewel een beurs als deze bewijst dat<br />

er niks boven fysieke contacten gaat, heeft het<br />

wel veel waarde toegevoegd.”<br />

Engicon beschikt ook over een productiesite<br />

in Polen en kan dus uit eerste hand getuigen<br />

over de verschillen. “Polen beschikt over de<br />

beste snelwegen in Europa, de vruchten van<br />

heel wat Europese subsidies die de afgelopen<br />

decennia naar daar zijn gevloeid. De levensstandaard<br />

gaat er snel omhoog, met als gevolg<br />

dat mensen minder happig zijn om in het<br />

buitenland te gaan werken. Maar de kennis die<br />

ze daar hebben opgedaan, nemen ze wel mee.<br />

We krijgen er dus nieuwe concurrenten bij.”<br />

Duidelijke strategie uitwerken<br />

We zullen dus angstvallig over de productiekost<br />

moeten blijven waken om de concurrentie op<br />

het wereldtoneel te kunnen blijven aangaan.<br />

En daarin speelt de loonkost een cruciale rol.<br />

Dat bevestigt ook Radermacher, die met de<br />

locatie van Jumo in Duitstalig België die hete<br />

adem in de nek heel hard voelt. “De mensen<br />

verdienen tot 30% minder hier. 25% van de<br />

actieve bevolking kiest er dan ook voor om<br />

werk te zoeken in Duitsland of Luxemburg,<br />

die maar een boogscheut verder liggen. Als we<br />

onze aantrekkingskracht willen verhogen,<br />

zullen we in de eerste plaats meer moeten<br />

inzetten op duaal leren, zodat we jongeren al<br />

kunnen tonen wat voor waardevolle bedrijven<br />

hier allemaal in onze regio zitten. Daarnaast<br />

moeten we ook als regio een globale strategie<br />

uitwerken. In Aken doen ze dat al tien jaar,<br />

targets voor de industrie stellen om R&D te<br />

stimuleren. Er werden al 10.000 mensen aangenomen,<br />

met verschillende profielen, verschillende<br />

knowhow. Talenten die wij mislopen, en<br />

nochtans ligt Eupen maar 20 kilometer verderop.<br />

Daarom moeten politiek, onderwijs en<br />

industrie samenkomen en een visie uitwerken<br />

voor 2040. Hoe meer we die contacten intensifiëren,<br />

hoe meer daaruit zal voort bloeien.”<br />

Samenwerken om vooruit te gaan<br />

Ook Germann vindt dat Europa zich in slaap<br />

heeft laten wiegen en de concurrentie sterker<br />

laten worden. “We moeten ervoor zorgen dat<br />

we geen Disneyland worden. Als we niet blijven<br />

ontwikkelen en vooruit gaan, verliezen we het<br />

pleit. Het wordt steeds moeilijker om specifieke<br />

profielen te vinden, in Europa in het algemeen<br />

en hier in het bijzonder. Als de inflatie zo verder<br />

gaat, zullen de arbeidskosten met 10% stijgen,<br />

te veel om door te rekenen aan klanten. Om<br />

dat te keren, zullen we met zijn allen samen<br />

moeten leren werken. In vergelijking met China,<br />

Amerika en Rusland is Europa maar een kleine<br />

regio. Als we er als lidstaten met zijn allen<br />

samen de schouders onder zetten, dan komen<br />

daar wel goede dingen uit. Eén Europa, één<br />

stem. Bijvoorbeeld door onze inspanningen om<br />

de klimaatopwarming een halt toe te roepen.<br />

China kijkt naar hoe wij het doen, om ervan te<br />

leren en wat werkt te kopiëren. Maar ook in<br />

het Midden-Oosten gaan ontwikkelingen rond<br />

duurzaamheid hard. We hebben dus zeker niet<br />

het monopolie.” ❯<br />

industrialautomation.be<br />

| 85


DIGITAL ENTERPRISE<br />

Infinite<br />

opportunities<br />

from infinite data<br />

Driving the digital transformation and Industry 4.0<br />

with our holistic portfolio to meet the rapidly changing<br />

market challenges.<br />

Our Digital Enterprise seamlessly integrates automation<br />

and software to uniquely combine the real and the<br />

digital worlds. The comprehensive Digital Twin approach<br />

enables the meaningful use of data for fast and confident<br />

decisions.<br />

www.siemens.be


‘Als we niet blijven ontwikkelen en vooruit<br />

gaan, verliezen we het pleit’<br />

Als je weet dat het zes à acht jaar duurt vooraleer een nieuw vliegtuig op de verstrekstrook komt, dan is er echt weinig tijd om te verduurzamen en is de uitdaging groot.<br />

Verduurzamen voorop<br />

Een sector die daar ook hard naar kijkt, is de<br />

luchtvaart. Dat kan Asco als toeleverancier<br />

alleen maar bevestigen.<br />

Remote is het nieuwe motto. En hoewel een beurs als deze bewijst dat er niks boven fysieke contacten gaat,<br />

heeft het wel veel waarde toegevoegd.<br />

Hoe we door die nieuwe wereld van maken moeten navigeren, was het onderwerp van een debat tijdens de<br />

afgelopen editie van D2M.<br />

“De luchtvaart is hard geraakt door de coronacrisis.<br />

Naar verwachting zal er pas in 2023 à<br />

2025 weer aangesloten worden met hoe de<br />

situatie er in 2019 uit zag. Dat zijn twee jaar die<br />

je verloren bent, die je nooit meer kan terugkrijgen.<br />

Maar ook voor de toekomst zijn de uitdagingen<br />

pittig. De laatste generatie vliegtuigen<br />

gebruikt 25% minder. In 2021 maakten ze nog<br />

slechts 20% van de vloot uit. In 2041 zouden<br />

er wereldwijd nog slechts 5% oude generatie<br />

vliegtuigen vliegen, van de 47.000. De luchtvaart<br />

heeft dus de ambitie om haar volledige<br />

vloot te vervangen en vraagt ook inspanningen<br />

van haar toeleveranciers om die hard te helpen<br />

maken. 47% van de inspanningen zullen ze<br />

toespitsen op het verduurzamen van de brandstof,<br />

maar er zal ook nieuwe spitstechnologie<br />

nodig zijn. Als je weet dat het zes à acht jaar<br />

duurt vooraleer een nieuw vliegtuig op de verstrekstrook<br />

komt, dan is er echt weinig tijd en<br />

is de uitdaging groot. De technologie roadmap<br />

is gebouwd maar kan alleen maar door nauw<br />

en geïntegreerd samen te werken gerealiseerd<br />

worden”, vertelt Motmans. ■<br />

ia-online.be<br />

| 87


‘Net als een menselijke arm heeft de<br />

Festo cobot met 670 mm exact de juiste<br />

reikwijdte om in teamverband als derde<br />

hand te fungeren’<br />

Tekst en beeld Festo<br />

Pneumatische cobot:<br />

nieuwe standaard<br />

in gebruiksgemak<br />

Hoe zou het zijn als er robots bestonden die eenvoudig te bedienen zijn, geen<br />

veiligheidshek nodig hebben, en bovendien aantrekkelijk geprijsd zijn? Dat zou een<br />

heel nieuw tijdperk betekenen in de samenwerking tussen mens en robot. Dit tijdperk<br />

breekt nu aan – met de wereldwijd eerste pneumatische robot van Festo.<br />

Bijna geen enkel industrieel marktsegment zal<br />

in de aankomende jaren zo snel groeien als de<br />

samenwerking tussen mens en robot. Cobots<br />

nemen zware of eentonige werkzaamheden<br />

over, waardoor medewerkers meer ruimte krijgen<br />

terwijl hun werkzaamheden minder belastend<br />

en gezonder worden. Pneumatiek biedt<br />

de meest flexibele en ‘gevoelige’ oplossing om<br />

deze samenwerking prettig en veilig tot stand<br />

te brengen.<br />

Frank Melzer en Christian Tarragona: “Wanneer de Festo cobot in 2023 op de markt komt, zal hij met zijn<br />

eenvoudige bediening nieuwe standaarden zetten met betrekking tot de samenwerking tussen mens en robot.”<br />

Voordelen van pneumatiek<br />

De Festo cobot heeft veel van zijn voordelen<br />

te danken aan de pneumatiek: zijn gevoeligheid,<br />

lage gewicht maar ook zijn prijs-prestatieverhouding.<br />

Onder andere de directe<br />

aandrijvingen in de gewrichten van de cobot<br />

zijn goedkoper en bovendien licht van gewicht.<br />

Dit in tegenstelling tot een elektrische uitvoe-<br />

88 | industrialautomation.be


De Festo cobot bestaat uit de hardware zelf, een<br />

handmodule, en de Robotic Suite; intuïtieve software<br />

waarmee de cobot binnen enkele uren in bedrijf is te<br />

nemen en te programmeren.<br />

ring, waar zwaardere aandrijvingen en dure<br />

krachtkoppel sensoren nodig zijn. Daarbij is<br />

de wereldwijd eerste pneumatische cobot een<br />

resultaat van buitengewone expertise waarover<br />

Festo beschikt met betrekking tot gecontroleerde<br />

pneumatiek.<br />

Voordelige optie – ook voor kmo’s<br />

Met de Festo cobot komt het gebruik van cobots<br />

ook binnen het bereik van kmo’s; daar waar<br />

veel processen vaak nog handmatig worden<br />

uitgevoerd. Dit is mogelijk door de flexibiliteit<br />

van de cobot, waarmee ook kleinere batches<br />

of arbeidsstappen zijn te automatiseren. Door<br />

een unieke en intuïtieve inbedrijfstelling en programmering<br />

kunnen medewerkers bovendien<br />

snel met de cobot aan de slag – zonder dure<br />

opleidingstrajecten. De pneumatische Festo<br />

cobot zal bovendien goedkoper zijn dan de<br />

elektrische variant in dezelfde klasse. De prijsprestatieverhouding<br />

is vooral gunstig in haar<br />

primaire toepassingsgebied: het verwerken van<br />

kleine onderdelen met een gewicht tot 3 kg.<br />

“Wanneer de Festo cobot in 2023 op de markt<br />

komt, zal hij met zijn eenvoudige bediening<br />

nieuwe standaarden zetten met betrekking<br />

tot de samenwerking tussen mens en robot”,<br />

geeft Dr. Frank Melzer, directeur product- en<br />

technologie management bij Festo, aan.<br />

Eenvoudig te bedienen en flexibel in te zetten<br />

De Festo cobot bestaat uit de hardware zelf,<br />

een handmodule, en de Robotic Suite; intuïtieve<br />

software waarmee de cobot binnen<br />

enkele uren in bedrijf is te nemen en te programmeren.<br />

Voorkennis op het gebied van<br />

robotica is niet nodig, door de overzichtelijk<br />

weergegeven en gestandaardiseerde functieblokken<br />

die in de software beschikbaar zijn. De<br />

pneumatische aandrijvingen maken het verder<br />

mogelijk om de robotarm eenvoudig handmatig<br />

en zonder weerstand specifieke punten of<br />

trajecten in te leren.<br />

Vooral de kmo heeft baat bij cobots die pragmatisch<br />

en snel zijn in te zetten voor een nieuwe<br />

opdracht en dus méér kunnen dan alleen het<br />

permanent uitvoeren van dezelfde taak. Dat is<br />

dan ook precies waarin de Festo cobot uitblinkt.<br />

Hij heeft geen extra onhandige besturingskast<br />

nodig die ook nog eens lastig aan te sluiten is.<br />

Integendeel. Met de ruimtebesparende geïntegreerde<br />

besturing in de voet van de cobot is<br />

deze bijzonder flexibel. Eenvoudige koppelingen<br />

bieden de mogelijkheid om de cobot ad<br />

hoc in te zetten zonder lange omsteltijden. Met<br />

standaardbussystemen voor eenvoudige koppeling<br />

met bovenliggende besturingssystemen.<br />

Hierdoor neemt hij ook minder ruimte in beslag.<br />

Dankzij de modernste lichtgewicht constructiemethoden<br />

is het Festo gelukt het gewicht van<br />

de cobot ruim onder de 20 kg te houden. Dit<br />

betekent dat hij snel en flexibel is te verplaatsen<br />

van de ene locatie naar de andere.<br />

Veiliger en sneller werken<br />

Net als een menselijke arm heeft de Festo<br />

cobot met 670 mm exact de juiste reikwijdte<br />

om in teamverband als derde hand te fungeren.<br />

Hij beweegt – net als een echte collega – in<br />

een bereik dat voor de menselijke medewerker<br />

overzichtelijk is. Dankzij de flexibiliteit van de<br />

pneumatische aandrijvingen handelt de cobot<br />

fijngevoelig – met een snelheid die is afgestemd<br />

op de situatie en met vloeiende, harmonieuze<br />

bewegingen. Een aanraking voelt hiermee net<br />

zo zacht aan als menselijk contact.<br />

Ook de pneumatische directe aandrijving<br />

van de cobot draagt, in combinatie met zijn<br />

lage gewicht, bij aan het verlagen van de<br />

contactenergie. Christian Tarragona, hoofd<br />

van de afdeling Robotics bij Festo: “Door de<br />

nauwkeurige drukregelaars in de gewrichten<br />

herkent de robot wanneer hij wordt<br />

aangeraakt en reageert hierop met de bijbehorende<br />

veiligheidsfuncties.” ■<br />

Met de Festo cobot komt het gebruik van cobots ook binnen het bereik van kmo’s.<br />

industrialautomation.be<br />

| 89


Tekst Roeland Van Den Driessche | Beeld Dassy Europe<br />

State-of-the art distibutiecentrum in Brugge is Logistics Project of the Year<br />

“Met dit geautomatiseerd<br />

magazijn maken wij als<br />

kmo het verschil”<br />

Tijdens de Transport & Logistics Awards in maart van dit jaar heeft Dassy, een Belgische producent van kwalitatieve<br />

professionele kledij, de award voor ‘Logistics Project of the Year’ gekregen. Het bedrijf ontving die prijs voor zijn<br />

doorgedreven automatiseringsgraad en de bouw van zijn nieuw semi-automatisch magazijn. “De wereldwijde<br />

toeleveringsketen is grondig verstoord en de concurrentie bikkelhard, maar dankzij onze investeringen in<br />

automatisering en digitalisering slagen we erin ons marktaandeel te vergroten”, stelt CEO Stefaan Le Clair.<br />

Stefaan Le Clair: “Dassy is, in vergelijking met<br />

zijn concurrenten, een relatief jong merk, maar<br />

heeft op korte termijn een uitstekende reputatie<br />

opgebouwd. We willen uiteraard verder groeien,<br />

door nieuwe producten te ontwikkelen en<br />

kledinglijnen samen te stellen die betaalbaar zijn<br />

en die beantwoorden aan de eisen van onze<br />

professionele klanten. Het feit dat we ons<br />

productieproces in eigen handen hebben en<br />

een eigen magazijn met meer dan 800.000<br />

stuks beheren, zorgt ervoor dat we sneller met<br />

nieuwe producten op de markt kunnen komen.”<br />

Stefaan Le Clair, CEO Dassy Europe:<br />

“Je wordt niet elke dag door de top van de<br />

transportwereld gelauwerd. De award is de<br />

mooiste erkenning die er is.”<br />

Dassy werd in 2007 opgericht als spin-off van de<br />

Belgische textielgroep Dress-Confect en produceert<br />

professionele werkkledij van hoge kwaliteit.<br />

Via een uitgebreid dealernetwerk heeft Dassy<br />

klanten in meer dan twintig landen. De hoofdzetel<br />

bevindt zich in Brugge, waar eind 2020 een<br />

gloednieuw magazijn werd opgetrokken, waarvan<br />

2.000 m² volautomatisch is. Dankzij deze<br />

investeringen kan het bedrijf snel reageren op<br />

alle vragen van de professionele markt.<br />

Externe expertise leidt tot succes<br />

Om dat nieuwe magazijn te verwezenlijken,<br />

moest Dassy wel diep in de buidel tasten. “Het<br />

was een doordachte investering, met het oog<br />

op onze verdere groei, waarbij we vooral onze<br />

service willen verbeteren door onze leveringen<br />

te optimaliseren en onze goederenstroom beter<br />

te beheren. Vandaag is dat een belangrijke<br />

troef, want de wereldwijde supply chain staat<br />

onder druk, waardoor we onze voorraadpositie<br />

continu moeten bijsturen.” Het nieuwe magazijn<br />

maakt onder meer gebruik van een ‘box<br />

shuttle systeem’, een elektrisch aangedreven<br />

opslagsysteem in een speciaal ontworpen stelling.<br />

Dat kwam er op aanraden van het logistieke<br />

adviesbureau Logflow. “Als je een project<br />

van die grootteorde wil realiseren, heb je expertise<br />

nodig. Logflow heeft ons geholpen de<br />

juiste keuzes te maken, rekening houdend met<br />

de doelstellingen die we voor ogen hadden.<br />

Zo’n samenwerking levert uiteindelijk het beste<br />

90 | industrialautomation.be


‘De wereldwijde supply chain staat onder druk, waardoor we<br />

onze voorraadpositie continu moeten bijsturen’<br />

resultaat.” Voor Logflow is Dassy een mooie<br />

referentie. “We ontwierpen in eerste instantie<br />

een volledig nieuw, semi-automatisch magazijn,<br />

waardoor Dassy 30% efficiënter kon werken”,<br />

zegt Eric Vandenbussche van Logflow. “Daarnaast<br />

werd ook een masterplan opgesteld met<br />

het oog op de verdere groei. Alleen bleek die<br />

groei sterker dan verwacht, waardoor we het<br />

masterplan versneld moesten uitvoeren en<br />

verder verfijnen. Het resultaat is een bijkomend<br />

hoogbouwmagazijn met verdere automatisering<br />

en robotisering. Dassy beschikt nu over<br />

een state-of-the-art distributiecentrum met een<br />

concept dat in de toekomst nog schaalbaar is<br />

binnen dezelfde oppervlakte.”<br />

Human capital blijft belangrijk<br />

De inspanningen van beide bedrijven gingen<br />

alvast niet onopgemerkt voorbij en in <strong>2022</strong><br />

werd het project bekroond met een Transport<br />

& Logistics Award. “Dat we als relatief klein<br />

bedrijf de award voor Logistics Project of the<br />

Year mochten ontvangen, maakte iedereen<br />

binnen Dassy bijzonder fier. Je wordt immers<br />

niet elke dag door de top van de logistieke<br />

wereld gelauwerd. De award stimuleert ons<br />

ook om op hetzelfde elan verder te gaan,<br />

samen met onze medewerkers. De uitdaging<br />

zal zijn om hen klaar te stomen voor de nieuwe<br />

technologieën die op ons afkomen”, besluit<br />

Stefaan Le Clair. ■<br />

Dassy beschikt over een magazijn met meer dan 800.000 stuks, waardoor het sneller met nieuwe producten<br />

op de markt kan komen.<br />

Het nieuwe magazijn maakt onder meer gebruik van<br />

een ‘box shuttle systeem’, een elektrisch aangedreven<br />

opslagsysteem in een speciaal ontworpen stelling.<br />

industrialautomation.be<br />

| 91


Tekst Valérie Couplez | Beeld Empack<br />

VOLLEDIGE SUPPLY CHAIN<br />

ONDER ÉÉN DAK<br />

Supply chain. Het woord was het afgelopen jaar niet uit de kranten weg te slaan. Machinebouwers en eindgebruikers<br />

moeten eigenlijk verder kijken dan de verpakking alleen. Elke schakel in de logistieke ketting is van belang. Easyfairs<br />

bracht daarom op 13, 14 en 15 september in Flanders Expo Gent voor het eerst de volledige supply chain samen,<br />

door drie events tegelijkertijd te organiseren: Empack, Transport & Logistics en Logistic & <strong>Industrial</strong> Build. Van<br />

verpakken en afvullen tot logistiek en transport. Een schot in de roos, volgens de 7.500 professionals die erbij waren.<br />

Meer dan 250 exposanten en partners, 47 keynote sprekers en 32 conferenties.<br />

Het zijn cijfers die spreken en die iets vertellen over wat er allemaal te<br />

beleven viel op de beursvloer van Flanders Expo Gent. Het decor voor een<br />

hele reeks informatieve sessies, in samen werking met gerenommeerde partners<br />

(Pack4Food, Fevia, Flanders’Food, PEFC, Indufed…) die trending topics<br />

aansneden over de volledige supply chain. In totaal vonden 764 bezoekers hun<br />

weg naar de conferentieruimtes op een van de drie beurzen. Voor Empack en<br />

de verpakkings industrie stonden duurzaamheid en circulariteit duidelijk hoog<br />

op de agenda van de bezoekers. Die kregen alle kansen om hun knowhow<br />

rond deze thema’s te updaten, inzichten te verwerven in nieuwe trends en<br />

groeikansen voor hun eigen bedrijf te ontdekken.<br />

Innovation Awards<br />

De verpakkingsindustrie is immers altijd in beweging om in te spelen op<br />

veranderende eisen van consumenten. Niet eenvoudig dan om de vinger<br />

aan de pols te houden. Dat beurzen voor bezoekers het mekka van innovatie<br />

spotten zijn, was de organisatie niet ontgaan. Bedrijven die interessante<br />

nieuwe producten en diensten aanboden, werden gevlagd op de<br />

beursvloer met een speciaal logo. Een route leidde de bezoekers efficiënt<br />

langs de voornaamste vernieuwingen – noem het gerust een Innovation<br />

Journey. De deelnemers dongen ook meteen mee naar de Innovation<br />

Awards. Die werden feestelijk overhandigd tijdens het gezamen lijke<br />

afterwork event op 14 september. De jury bekroonde DeeDee Pouch<br />

Professionals, de stem van het publiek ging naar Autajon Labels Belgium.<br />

Daarnaast reikte de organisatie de Marketing Award uit aan Presa voor<br />

het aanbrengen van de meeste bezoekers.<br />

Volgend jaar op 25 en 26 oktober<br />

In totaal bezochten uiteindelijk 2.600 bezoekers deze editie van<br />

Empack Gent ‘the future of packaging’. Voor hen vormde dit evenement<br />

de eenvoudigste en snelste manier om weer op de hoogte te zijn<br />

van alle evoluties in de sector. De organisatie toonde zich na afloop<br />

van de driedaagse dan ook bijzonder tevreden. Heel wat bezoekers<br />

maakten de oversteek tussen de verschillende beurzen, wat leidde tot<br />

interessante kruisbestuivingen.<br />

Volgend jaar vindt de Empack plaats in de Nekkerhal-Brussels North<br />

in Mechelen op 25 en 26 oktober. Daar zal deze keer ruimte gemaakt<br />

worden voor een centrale Packaging Innovations zone, die specifiek aandacht<br />

geeft aan het ontwerp van verpakkingen. Transport & Logistics<br />

en Logistic & <strong>Industrial</strong> Build zitten van 17 tot en met 19 oktober in<br />

thuishaven Antwerpen. ■<br />

92 | industrialautomation.be


‘Duurzaamheid en circulariteit stonden duidelijk hoog op de agenda van de bezoekers’<br />

industrialautomation.be<br />

| 93


PARTNER WORDEN<br />

VAN INDUSTRIAL<br />

AUTOMATION?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op industrialautomation.be<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op industrialautomation.be<br />

verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +32 50 36 81 70<br />

• Ga naar industrialautomation.be/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

industrialautomation.be


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

www.industrialautomation.be/bedrijven/<br />

ACE STOSSDÄMPFER GMBH<br />

Albert-Einstein-Str. 15<br />

40764 LANGENFELD<br />

T +32 11 96 07 36<br />

E benelux@ace-int.eu<br />

W www.ace-ace.nl<br />

AUTOMATION24<br />

Visverkopersstraat 13<br />

1000 BRUSSEL<br />

T +32 2 786 2928<br />

E info@automation24.be<br />

W www.automation24.be<br />

BINTZ TECHNICS<br />

Brixtonlaan 23<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 720 49 16<br />

F +32 2 720 37 50<br />

E info@bintz.be<br />

W www.bintz.be<br />

CONTROL & PROTECTION NV<br />

Neerlandweg 25<br />

2610 WILRIJK<br />

T +32 3 829 03 35<br />

F +32 3 830 20 56<br />

E info@control-protection.be<br />

W control-protection.be<br />

ACTEMIUM / PROMATIC - B<br />

Leon Bekaertlaan 24<br />

9880 AALTER<br />

T + 32 9 325 75 50<br />

W www.actemium.be<br />

A.Z. HOLLINK BENELUX<br />

Tweelingenlaan 63 & 69<br />

7324 BK Apeldoorn<br />

T +31 881 200 300<br />

F +31 881 200 399<br />

E info@azhollinkgroup.com<br />

W nl.azhollink.nl<br />

B&R INDUSTRIËLE AUTOMATISERING<br />

Guldensporenpark 28<br />

9820 MERELBEKE<br />

T +32 9 232 50 01<br />

F +32 9 232 40 07<br />

E office.be@br-automation.com<br />

W www.br-automation.com<br />

COOLWORLD RENTALS BVBA<br />

Adequat NV Business Center<br />

Brusselsesteenweg 159<br />

9090 MELLE<br />

T +32 9 335 26 90<br />

T. 0800 88900 (gratis)<br />

E sales@coolworld-rentals.be<br />

W www.coolworld-rentals.com<br />

APEM BENELUX<br />

Belgicastraat 7/1<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 725 <strong>05</strong> 00<br />

E sales@apem.be<br />

W www.apem.com<br />

W www.idec-emea.com<br />

BATENBURG<br />

Leuvensesteenweg 613<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 253 31 20<br />

E info@batenburgbelgie.be<br />

W www.batenburg-mechatronica.be<br />

CADCAMATIC NV<br />

Ringaertstraat 5<br />

8820 TORHOUT<br />

T +32 50 28 86 85<br />

E info@cadcamatic.be<br />

W www.cadcamatic.be<br />

DDD TECHNICS<br />

Bettestraat 25<br />

9190 STEKENE<br />

T +32 3 283 83 11<br />

E info@dddtechnics.be<br />

W www.dddtechnics.be<br />

APEX DYNAMICS BV<br />

Churchillaan 101<br />

57<strong>05</strong> BK HELMOND<br />

T +32 3 808 15 62<br />

T +31 492 509 995<br />

E sales@apexdyna.be<br />

W www.apexdyna.be<br />

BECKHOFF AUTOMATION BVBA<br />

Klaverbladstraat 11.2/2<br />

3560 LUMMEN<br />

T +32 13 25 22 00<br />

F +32 13 25 22 01<br />

E info@beckhoff.be<br />

W www.beckhoff.be<br />

CATEC BV<br />

Turfschipper 114<br />

2292 JB WATERINGEN<br />

T +31 174 272 330<br />

E info@catec.nl<br />

W www.catec.be<br />

DELTA-TEMP<br />

Lange Ambachtstraat 13<br />

9860 Oosterzele<br />

T +32 800 25 25 6<br />

E info@delta-temp.com<br />

W www.delta-temp.be<br />

ARCADEL BVBA<br />

Vierwegstraat 186<br />

8800 ROESELARE<br />

T +32 51 24 42 83<br />

E info@arcadel.be<br />

W www.arcadel.be<br />

BIHL+WIEDEMANN GMBH<br />

Floßwörthstraße 41<br />

68199 MANNHEIM<br />

T +49 6 21 33 99 60<br />

E mail@bihl-wiedemann.de<br />

W www.bihl-wiedemann.de/nl<br />

CEBEO<br />

Eugène Bekaertlaan 63<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 56 23 80 00<br />

F +32 56 23 80 10<br />

E info@cebeo.be<br />

W www.cebeo.be<br />

DOBIT PRODUCTS<br />

Industrielaan 6<br />

2250 OLEN<br />

T +32 14 28 57 85<br />

E info@dobit.com<br />

W www.products.dobit.com<br />

industrialautomation.be<br />

| 95


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

www.industrialautomation.be/bedrijven/<br />

ECI SOFTWARE SOLUTIONS<br />

Drukkerijstraat 11<br />

9240 ZELE<br />

T +32 52 57 88 44<br />

E belgium-info@ecisolutions.com<br />

W www.ecisolutions.com<br />

EUCHNER<br />

Visschersbuurt 23<br />

3356 AE PAPENDRECHT<br />

T +31 78 615 47 66<br />

E info@euchner.be<br />

W www.euchner.be<br />

HEIDENHAIN<br />

Pamelse Klei 47<br />

1760 ROOSDAAL<br />

T +32 54 34 31 58<br />

E sales@heidenhain.be<br />

W www.heidenhain.be<br />

IGUS BVBA<br />

Jagersdreef 4A<br />

2900 SCHOTEN<br />

T +32 3 330 13 60<br />

E info@igus.be<br />

W www.igus.be<br />

ELSTO BOEKHOLT DRIVES & CONTROL<br />

POSTBUS 56<br />

2160 WOMMELGEM<br />

T +32 3 355 1010<br />

E belgium@elsto.eu<br />

W www.boekholt.be<br />

EURONORM DRIVES SYSTEMS BV<br />

Hub van doorneweg 8<br />

2171 KZ SASSENHEIM<br />

T +31 25 22 28 850<br />

E info@euronorm.nl<br />

W www.euronormdrives.nl<br />

HELMHOLZ BENELUX B.V.<br />

Elektraweg 5<br />

3144 CB MAASSLUIS<br />

T +31 85 40107-10<br />

E info@helmholz-benelux.eu<br />

W www.helmholz-benelux.eu<br />

INDUVIDO<br />

François Beuckelaersstraat 27<br />

1785 MERCHTEM<br />

T +32 499 30 19 06<br />

E info@induvido.be<br />

W www.induvido.be<br />

EPLAN SOFTWARE & SERVICES<br />

Bosstraat 54<br />

3560 LUMMEN<br />

T +32 13 53 96 96<br />

E sales@eplan.be<br />

EWELLIX BENELUX B.V.<br />

Papendorpsesweg 83<br />

3528 BJ UTRECHT<br />

T +31 30 79 20 222<br />

E sales.benelux@ewellix.com<br />

W www.ewellix.com<br />

HYLINE N.V.<br />

Booiebos 27<br />

9031 DRONGEN<br />

T +32 9 244 78 18<br />

E info@hyline.be<br />

W www.hyline.be<br />

INIMCO<br />

Frankrijkstraat 11 K5<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 78 35 35 51<br />

E we@inimco.com<br />

W inimco.com<br />

W www.eplan.be<br />

FESTO BELGIUM NV<br />

Kolonel Bourgstraat 101<br />

IFM ELECTRONIC<br />

INRATO INTERNATIONAL<br />

E-T-A BENELUX S.A./N.V.<br />

Guillaume Stassartlaan 109<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 2 523 30 97<br />

E info@e-t-a.be<br />

1030 SCHAARBEEK<br />

T +32 2 702 32 11<br />

F +32 2 702 32 09<br />

E sales_be@festo.com<br />

W www.festo.com<br />

Zuiderlaan 91<br />

1731 ZELLIK<br />

T +32 2 481 02 20<br />

E info.be@ifm.com<br />

W www.ifm.com/be/nl<br />

Johannes Postweg 4<br />

8309 PE TOLLEBEEK<br />

T +31 85 27 36 750<br />

E info@inrato.com<br />

W www.e-t-a.be<br />

EQUANS<br />

Simón Bolívarlaan 34<br />

1000 BRUSSEL<br />

T +32 2 370 31 11<br />

GEFRAN BENELUX<br />

ENA 23 zone 3, nr 3910<br />

Lammerdries-Zuid 14A<br />

2250 OLEN<br />

T +32 14 24 81 81<br />

F +32 14 24 81 80<br />

E info@gefran.be<br />

IGE+XAO BELGIUM<br />

Terhulpsesteenweg 181 bus 21<br />

1170 WATERMAAL-BOSVOORDE<br />

T +32 2 219 09 59<br />

E info-benelux@ige-xao.com<br />

IXON<br />

Zuster Bloemstraat 20<br />

5835 DW BEUGEN<br />

T +31 85 744 11<strong>05</strong><br />

E info@ixon.cloud<br />

W www.ixon.cloud<br />

W www.equans.be<br />

W www.gefran.be<br />

W www.ige-xao.com<br />

W<br />

www.inrato.com<br />

96 | industrialautomation.be


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

www.industrialautomation.be/bedrijven/<br />

KLINGER BELGIUM NV<br />

Everest Office Park,<br />

Leuvensesteenweg 250A<br />

1800 VILVOORDE<br />

T +32 2 247 16 11<br />

E info@klinger.be<br />

W www.klinger.be<br />

MA-IT MY AUTOMATION<br />

Keulenstraat 21<br />

7418 ET DEVENTER<br />

T +31 85 130 25 26<br />

E contact@my-automation.nl<br />

W www.my-automation.nl<br />

NORD AANDRIJVINGEN<br />

Boutersemdreef 24<br />

2240 ZANDHOVEN<br />

T + 32 3 484 59 21<br />

F + 32 3 484 59 24<br />

E belgium@nord.com<br />

W www.nord.be<br />

RDL ENGINEERING<br />

Ambachtenstraat 46<br />

8870 IZEGEM<br />

T +32 51 31 35 24<br />

E info@rdl-engineering.com<br />

W www.rdl-engineering.com<br />

KROHNE BELGIUM NV<br />

Noordkustlaan 16<br />

1702 GROOT-BIJGAARDEN<br />

T +32 2 466 00 10<br />

F +32 2 466 08 00<br />

E krohnebelgium@krohne.com<br />

W www.krohne.be<br />

MASTERCHIPS<br />

Industrielaan 4<br />

9320 EREMBODEGEM<br />

T +32 56 22 36 73<br />

E info@masterchips.eu<br />

W www.masterchips.eu<br />

PARKER HANNIFIN BENELUX<br />

Nijverheidsweg 3<br />

3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT<br />

T +31 54 15 85 000<br />

E parker.benelux@parker.com<br />

RITTAL NV<br />

Stokkelaar 8<br />

9160 LOKEREN<br />

T +32 9 353 91 11<br />

W www.parker.com<br />

F +32 9 355 68 62<br />

LAPP BENELUX<br />

Van Dijklaan 16<br />

5581 WG WAARLE<br />

T +31 40 228 50 00<br />

F +31 40 228 50 10<br />

E sales.lappbenelux@lappgroup.com<br />

W www.lappbenelux.lappgroup.com<br />

MEZ MOTOREN<br />

Vlamingveld 32<br />

8490 JABBEKE<br />

T +32 50 25 04 90<br />

F +32 50 25 04 99<br />

E mez@vanhoucke.be<br />

W mezmotorenbelgium.be<br />

PEPPERL+FUCHS NV<br />

Metropoolstraat 11<br />

2900 SCHOTEN<br />

T +32 3 644 25 00<br />

E info@be.pepperl-fuchs.com<br />

W www.pepperl-fuchs.be<br />

E info@rittal.be<br />

W www.rittal.be<br />

ROUTECO B.V.<br />

Everdongenlaan 23<br />

LENZE BVBA<br />

Rijksweg 10c<br />

2880 BORNEM<br />

T +32 3 542 62 00<br />

E sales.be@lenze.com<br />

W www.lenze.com<br />

MGH MAINTENANCE & GEARS<br />

HEYVAERT<br />

Rittwegerlaan 2B<br />

1830 MACHELEN<br />

T +32 2 753 00 40<br />

F +32 2 753 00 49<br />

E info@MGH.be<br />

W www.mgh.be<br />

PHOENIX MECANO NV<br />

Karrewegstraat 124<br />

9800 DEINZE<br />

T +32 9 220 70 50<br />

F +32 9 220 72 50<br />

E info.pmb@pmk.be<br />

W www.phoenix-mecano.be<br />

2300 TURNHOUT<br />

T +32 14 39 43 40<br />

E info-be@routeco.com<br />

W www.routeco.com<br />

SCHMERSAL BELGIUM NV/SA<br />

Nieuwlandlaan 73,<br />

LEUZE ELECTRONIC<br />

De Regenboog 11<br />

2800 MECHELEN<br />

T +32 2 253 16 00<br />

F +32 2 253 15 36<br />

E info.BE@leuze.com<br />

W www.leuze.be<br />

MURRELEKTRONIK BV<br />

Noorderlaan 147-b9<br />

2030 ANTWERPEN<br />

T +32 3 808 68 81<br />

E sales@murrelektronik.be<br />

W www.murrelektronik.be<br />

PILZ BELGIUM CVBA<br />

Poortakkerstraat 37/0201<br />

9<strong>05</strong>1 SINT-DENIJS-WESTREM<br />

T +32 9 321 75 70<br />

E info@pilz.be<br />

W www.pilz.com<br />

Industriezone B413<br />

3200 AARSCHOT<br />

T +32 16 57 16 18<br />

F +32 16 57 16 20<br />

E info@schmersal.be<br />

W www.schmersal.be<br />

industrialautomation.be<br />

| 97


Branchepartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

www.industrialautomation.be/bedrijven/<br />

SCHNEIDER ELECTRIC NV/SA<br />

STRAALTECHNIEK INTERNATIONAL<br />

VEGA<br />

WIELAND ELECTRIC - ATEM NV<br />

Dieweg 3<br />

Lovense Kanaaldijk 61<br />

J. Tieboutstraat 67<br />

Bedrijvenpark De Veert 4<br />

1180 BRUSSEL<br />

T +32 2 37 37 502<br />

E customer-service.be@<br />

schneider-electric.com<br />

W www.se.com<br />

5013 BJ TILBURG<br />

T +31 162 74 80 10<br />

E info@straaltechniek.net<br />

W www.straaltechniek.net<br />

1731 ZELLIK<br />

T +32 2 466 <strong>05</strong> <strong>05</strong><br />

F +32 2 466 88 91<br />

E info.be@vega.com<br />

W www.vega.be<br />

2830 WILLEBROEK<br />

T +32 3 866 18 00<br />

F +32 3 866 18 28<br />

E info@atem.be<br />

W www.atem.be<br />

SCHUNK INTEC N.V.<br />

Industrielaan 4, Zuid III<br />

9320 EREMBODEGEM<br />

T +32 53 85 35 04<br />

F +32 53 83 63 51<br />

E info@be.schunk.com<br />

W www.be.schunk.com<br />

TECHNOLEC BVBA<br />

Hoogkamerstraat 337 bus 2<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 3 710 69 69<br />

F +32 3 710 69 70<br />

E info@technolec.be<br />

W www.technolec.be<br />

VINTIV<br />

Neusenberg 1A<br />

3583 BERINGEN<br />

T +32 11 52 53 70<br />

E info@vintiv.be<br />

W www.vintiv.be<br />

ZVS TECHNIEK<br />

Langenakker 131<br />

5731 KB MIERLO<br />

T +31 492 66 51 76<br />

F +31 492 66 63 79<br />

E info@zvstechniek.nl<br />

W www.zvstechniek.nl<br />

SIEMENS<br />

Guido Gezellestraat 123<br />

1654 BEERSEL (HUIZINGEN)<br />

T +32 2 536 21 11<br />

F +32 2 536 24 92<br />

E industrie.be@siemens.com<br />

W www.siemens.com<br />

TR-ELECTRONIC BENELUX<br />

Dorpstraat 18C<br />

5386 AM Geffen<br />

T +31 73 844 96 00<br />

E Rene.Verbruggen@tr-electronic.nl<br />

W www.tr-electronic.nl<br />

WAGO BELUX NV<br />

Excelsiorlaan 11<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 717 90 90<br />

F +32 2 717 90 99<br />

E info-be@wago.com<br />

W www.wago.be<br />

Hier uw logo?<br />

Bel of mail voor alle informatie over<br />

een vermelding in <strong>Industrial</strong> <strong>Automation</strong><br />

met Alexander Dewaele<br />

T +32 50 36 81 70<br />

E<br />

a.dewaele@louwersmediagroep.be<br />

SIGMATEK<br />

POWERED BY SIGMACONTROL<br />

Bijdorp West 24<br />

2992 LC BARENDRECHT<br />

T +32 3 297 70 07<br />

TURCK MULTIPROX nv<br />

Lion d’Orweg 12<br />

9300 AALST<br />

T +32 53 76 65 66<br />

WEG Benelux S.A.<br />

Rue de l’Industrie 30 D<br />

1400 NIVELLES<br />

T + 32 67 88 84 20<br />

F +32 67 84 17 48<br />

E<br />

office@sigmacontrol.eu<br />

E<br />

mail@multiprox.be<br />

E<br />

info-be@weg.net<br />

W www.sigmacontrol.eu<br />

W www.multiprox.be<br />

W www.weg.net<br />

98 | industrialautomation.be


Advies, componenten en training<br />

voor veilig gebruik van AGV’s<br />

Advies en ondersteuning<br />

voor een veilge AGV-toepassing<br />

Bespaar tijd en kosten door vanaf het<br />

ontwerp tot de acceptatie ter plaatse<br />

regelmatig te controleren of de AGVtoepassing<br />

voldoet aan de normen.<br />

Pilz Services helpt u bij elke stap:<br />

Design Risk Assessment, fabrieksacceptatie<br />

en acceptatie ter plaatse.<br />

Componenten voor beveiligen en<br />

dynamisch navigeren van AGV‘s<br />

Met slechts twee veiligheidslaserscanners<br />

kunnen AGV‘s volledig worden<br />

beveiligd, ook bij veranderende snelheden.<br />

Bovendien bieden ze informatie<br />

die gebruikt kan worden voor de directe<br />

navigatie. PSENscan biedt de optimale<br />

oplossing voor uw AGV-toepassing.<br />

Kennis en inzicht voor<br />

medewerkers op de werkplek<br />

De cursus “Veilig gebruik van AGV‘s<br />

en AGV systems” van Pilz Academy<br />

biedt medewerkers die betrokken zijn<br />

bij de implementatie van AGV‘s in één<br />

dag alle benodigde informatie over de<br />

essentiële eisen aan de veiligheid van<br />

AGV‘s en AGV-systemen.<br />

Bel ons vrijblijvend, wij adviseren u graag.<br />

Pilz Belgium | +32 9 321 75 70 | info@pilz.be<br />

www.pilz.be


| FB11-14NL |<br />

EtherCAT P reduceert<br />

bekabelingskosten<br />

Ultrasnelle communicatie en vermogen in één kabel<br />

www.beckhoff.com/EtherCAT-P-Box<br />

EtherCAT P integreert EtherCAT communicatie alsook systeem- en periferiespanning in een 4- aderige<br />

standaard Ethernet kabel. Het I/O systeem voor EtherCAT P met IP 67 protectie omvat alle voordelen<br />

van EtherCAT P: materiaal- en installatiekosten alsook de vereiste ruimte in kabelrupsen, kabelgoten<br />

en schakelkasten zijn aanzienlijk verminderd. De compacte en robuuste I/O modules hebben een breed<br />

signaalbrereik van standaard digitale I/Os tot complexe analoge meettechnologie. Meer dan 100 extra<br />

componenten zijn beschikbaar voor EtherCAT P.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!