16.11.2022 Views

Industrial Automation_2022-05

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INDUSTRIAL AUTOMATION PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING INDUSTRIALAUTOMATION.BE JAARGANG 7

PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING

5

51 2022 2019 • november januari – - februari december

WWW.INDUSTRIALAUTOMATION.BE

WWW.IA-ONLINE.BE

Machine op maat

vandaag en morgen

Consultants voor digitale

transformatie

Betrouwbare

communicatie en

connectiviteit


EXPERT IN AUTOMATION EN ICT SOLUTIONS

Wij zijn EQUANS, een full-service leverancier die u helpt bij de automatisatie

van uw industriële installatie, van concept en engineering tot implementatie en

onderhoudsdiensten. Naast turnkey oplossingen kunt u ook bij ons terecht voor

consultancy en noodinterventies.

Full Service Automatisering voor

een brede waaier van markten en

toepassingen.

LMS vereenvoudigt uw logistieke

en administratieve procedures voor

de verwerking van bulkgoederen.

ATV tilt de automatisering van uw

bulkverwerking naar een hoger

niveau, inclusief productie, mengen

en administratieve opvolging.

Enginius brengt onze engineeringdiensten

en expertise naar uw

industrie. Onze ingenieurs werken ter

plaatse of zijn oproepbaar wanneer u

hen nodig hebt.

Voor meer informatie over EQUANS, bezoek onze website equans.be


DE DRIE INTRINSIEKE WAARDEN:

NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID

EN PLEZIER IN HET GEBRUIK.

THE 6X ® . NU VERKRIJGBAAR!

Toegegeven, op het eerste gezicht is niet te zien wat er in de nieuwe VEGAPULS 6X

radarsensor zit: een uiterst nauwkeurige niveaumeter, die het niet uitmaakt of hij vloeistoffen

of vaste stoffen meet. Alleen de kleur geeft al aan dat het een geweldig instrument zal zij n.

VEGA. HOME OF VALUES.

www.vega.com/radar


stelt voor

Monitoring SIEMENS PLC via

RUT955

Eigen ontwikkeling

Directe communicatie

Via standaard PUT/GET

Zowel lezen als schrijven

Geen extra modules

Geen extra licenties

056 22 36 73

info@masterchips.be

masterchips.be


Voorwoord

Tijd voor stabiliteit

Het einde van het jaar komt stilaan in zicht. Het minste dat van 2022 gezegd zal worden, is dat het uitdagend was. Niet het minst

voor ondernemers. Want hoewel de orderboekjes in de machinebouw en de maakindustrie goed gevuld waren, was het allerminst

evident om alles op tijd en binnen budget bij de klanten te krijgen. De logistieke problemen in de nasleep van de pandemie en de

strenge lockdowns in China, de schaarste aan grondstoffen door de oorlog in Oekraïne en de prijsstijgingen die daarmee gepaard

gingen, en niet het minst natuurlijk de energieprijzen: die deden ondernemers niet alleen naar adem happen bij het zien van hun

binnenkomende facturen, maar brachten ook een spiraal van inflatie en overschrijdingen in de spilindex op gang.

Het gevolg is dat veel bedrijven zich de vraag moeten stellen of ondernemen hoegenaamd nog betaalbaar is. Productielijnen die

(voorlopig) stilvielen waren het gevolg; ook het aantal faillissementen ging crescendo, nu de steunmaatregelen voor corona zijn

weggeëbd. Wil dat zeggen dat 2023 in het teken moet staan van doemdenken? Allerminst. De eerste signalen voor een stabieler

ondernemersklimaat beginnen zich af te tekenen. De inflatie neemt af, naar aanvaardbare niveaus. De fluctuaties in grondstofprijzen

lijken weer wat meer te kalmeren, zodat ondernemers zich niet meer in de vingers moeten snijden met hun offertes. En ook de

levertermijnen lopen terug. We moeten het halleluja nog niet inzetten, want de komende maanden zal het knokken zijn voor wie

weinig reserves heeft, maar er is weer een basis om het ondernemersvertrouwen te laten groeien.

En ongeacht hoe de economie en geopolitiek verder evolueren, zal de industrie in Europa toch moeten blijven investeren om de

vooropgestelde duurzaamheidsambities waar te maken. We kunnen niet anders dan kijken hoe we ons machinepark efficiënter

kunnen maken en laten draaien op brandstof die niet van fossiele oorsprong is. Een verhaal dat overigens groter is dan het opzoeken

van enkele percentjes die tot optimalisering kunnen leiden. Het zal ook vaak radicaal anders moeten, om de CO 2

-uitstoot terug te

dringen. Maar wie eerst op zoek gaat naar die laatste procentjes meer productiviteit en energie-efficiëntie, die kan wel al middelen

vinden om die grotere investeringstrajecten aan te gaan.

Trajecten die sowieso digitalisering in het hart zullen dragen. Hoewel veel van de buzzwoorden waarmee u in dit magazine telkens

weer geconfronteerd wordt, nog niet tot in de praktijk bij kmo’s zijn doorgedrongen, zullen ze wel nodig zijn om het verschil te maken.

Laten we dan ook afspreken dat 2023 geen jaar wordt waarin angst regeert, hoe onzeker tijden ook kunnen zijn. We hoeven niet

bang te zijn voor big data en artificiële intelligentie. Ze vragen bedrijven niet meteen om omwentelingen die zo groot zijn als de baan

om de zon. Neen, ze laten net toe om klein te beginnen. Zolang we maar niet bang zijn om de lat en de ambitie hoog te leggen.

Want met een duidelijk doel voor ogen is het makkelijker de juiste weg te vinden. Aan gidsen in elk geval geen gebrek, in Vlaanderen.

Er staan genoeg kennisinstelling, technologiepartners en consultants klaar om u met hun kennis de juiste boom in het digitale bos te

helpen vinden.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez

industrialautomation.be

| 5


Platform over productieen

procesautomatisering

industrialautomation.be

Jaargang 7 ● Nummer 5 2022

Verschijnt 5 x per jaar

Verantwoordelijke Uitgever

Louwers Mediagroep

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Eindredactie

Jan Devriese

Redactieteam

Valérie Couplez, Johan Debaere,

Piet Debisschop, Evi Husson

Bladmanager

Alexander Dewaele

a.dewaele@louwersmediagroep.be

Freddy Fierens

f.fierens@louwersmediagroep.be

08

10

Secretariaat

Riana Holley

Elke Kina

Advertenties

Een hoge resolutie PDF moet worden

aangeleverd via de AdPortal. Mocht u nog

geen uploadlink hebben ontvangen, stuur een

email naar traffic@louwersmediagroep.be

12

20

Abonnementsprijs

nieuw tarief van 2023

België: € 70,00 per jaarexcl. BTW

Buiten België: € 109,00 per jaar excl. BTW

ING

IBAN nr. BE33 3631 9320 5246

BIC: BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. vaktijdschrift Industrial Automation

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar: Hertsbergsestraat 4,

B-8020 Oostkamp

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van

de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht

van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

Doelgroep

Voor management, directies, engineers,

inkopers en operators in: productie- en

procesautomatisering.

Vormgeving /Art-direction

+32 50 36 81 70

studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Pattyn, Veurne

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van

de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op

zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen

uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het

gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn

op deze informatie.

Gouden toekomst voor industriële machines op maat 8

De engineeringfase als basis voor digitale transformatie 10

Met kwaliteit én korte levertijden maakt deze specialist in elektrische aandrijvingen het verschil 12

De Pen, Maintenance en assetmanagement in 2030 16

Besparingen in perslucht opsporen 18

De digitale transformatie versnellen 20

Automatisering en digitalisering sleutel tot industrienoden 22

Nieuwe industriële behuizing garandeert maximale bescherming voor IoT-elektronica 24

De juiste manipulatoren maken licht werk 26

Meten in een stofwolk 30

IT goes industry 32

Naadloze integratie drijft cyclustijden op 36

Snellere productie van recycleerbare kartonnen fles 38

Connectiviteit voor vandaag en morgen 40

Het machinevisiesysteem als probleemoplosser 42

Kleine componenten, grote impact 44

Haal meer uit uw stoomsysteem 46

Is standaard niet genoeg en zoekt u een individuele oplossing... 50


2019 • januari – februari

Inhoud

40

46

88

92

INDUSTRIAL AUTOMATION PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING INDUSTRIALAUTOMATION.BE JAARGANG 7

5

2022 • november - december

51 WWW.INDUSTRIALAUTOMATION.BE

WWW.IA-ONLINE.BE

Coverbeeld:

VINTIV

PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING

Machine op maat

vandaag en morgen

Consultants voor digitale

transformatie

Betrouwbare

communicatie en

connectiviteit

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

industrialautomation.be

Vlottere doorloop voor logistieke processen 52

Dynamische specialist in industriële elektriciteit, automatisatie en IoT gaat geen uitdaging uit de weg 56

Als digitalisering van machines kinderspel wordt 58

Schakels van rol-kabelrupsen verminderen energieverbruik voor de E4.1 kabelrups-serie met 37% 61

Modulaire switches als onderdeel van flexibele netwerktoepassingen 62

Efficiënte, hoogwaardige regelsystemen ontwerpen 66

Installaties eenvoudig van power voorzien 68

Je dagelijkse prestaties verbeteren 70

Laag in pulsatie, hoog in efficiëntie 73

Mobiele robot op de werkvloer vraagt aandacht voor veiligheid 74

De weg naar een elektrische en digitale toekomst 76

Specialist in industriële en mechatronische oplossingen verhuist naar ruimere locatie 78

Manufacturing 4.0: closing the loop 80

Captain’s debate: ‘The brave new world of manufacturing’ 84

Pneumatische cobot: nieuwe standaard in gebruiksgemak 88

“Met dit geautomatiseerd magazijn maken wij als kmo het verschil” 90

Volledige supply chain onder één dak 92

Branchepartners 94


Tekst en beeld Vintiv

Gouden toekomst voor

industriële machines op maat

Van bouwer van machines op maat tot fullservice ontwikkelaar voor de maakindustrie. Van IMA Beringen tot VINTIV.

En van Limburg tot West-Vlaanderen. Dit bedrijf heeft al een hele weg afgelegd. En er staat nog veel te gebeuren,

als je ziet hoe sterk VINTIV in amper twee jaar tijd geëvolueerd is. Tijd om aan te schuiven bij Joris Ceyssens, Steven

Geudens en Johan Doucé, drie van de vele sterkhouders in deze onderneming.

Robot, cobot en operatoren kunnen samenwerken via een machine op maat.

‘In de toekomst zal het energieaspect

meespelen: machines zullen

retrofit-upgrades krijgen om

energie-efficiënter te werken’

8 | industrialautomation.be


De afgelopen twee jaar waren

uitdagend voor heel wat bedrijven.

Hoe hebben jullie de markt zien

evolueren?

Joris Ceyssens: “Aangezien we machines op

maat bouwen, werken wij voor bedrijven die

bereid zijn om een meerprijs te betalen tegenover

een standaardoplossing. Onze klanten zijn

dus actief in sectoren waar het goed gaat, of

zijn zo innovatief dat er nog geen oplossingen

voorhanden zijn. De afgelopen jaren mochten

we een sterke groei optekenen in de farmaceutische

sector. Daar heeft de pandemie ons veel

werk bezorgd, met bijvoorbeeld doorontwikkelingen

op bestaande machines om plungers

en verpakkingen voor injectienaalden te maken.

Ook de amusementsindustrie, met kaartspelen

en bordspellen, doet het goed. Automotive,

daarentegen, is bijna stilgevallen, mede door

het grondstoffentekort en de oorlog.”

Komen er ook andere vragen uit

de markt?

Steven Geudens: “We krijgen meer en meer

de vraag om machines te retrofitten. Verouderde

machines krijgen dan nieuwe besturingssoftware

en hardware-upgrades om ze

performanter te maken. Daarnaast staan werkgevers

vandaag veel meer stil bij veiligheid en

welzijn, dus hun assets hebben ook op dat vlak

aanpassingen nodig.”

Johan Doucé: “In de toekomst zal het energieaspect

wellicht ook meespelen: machines

zullen retrofit-upgrades krijgen om energieefficiënter

te werken.”

Joris Ceyssens: “Ook digitalisering en connectiviteit

zullen aan belang winnen. Enerzijds in

het kader van Industrie 4.0, anderzijds om

machines operatoronafhankelijk te maken,

want het is moeilijk om nog geschoolde operatoren

te vinden.”

Waar ligt nog veel potentieel?

Johan Doucé: “Farma zal zeker blijven groeien.

In die sector is er nog niet veel geautomatiseerd,

in tegenstelling tot bijvoorbeeld automotive.

Dat komt ook omdat in die laatste sector

in processen wordt gedacht, en die zijn makkelijk

te automatiseren. Een farmabedrijf denkt

eerder in recepten. Daardoor zien we er voorlopig

vooral standaardmachines.”

Steven Geudens: “Maar onze farmaceutische

industrie zal steeds sterkere concurrentie

ervaren uit het buitenland, en dan rijst vanzelf

de nood aan automatisering op maat.”

Joris Ceyssens: “Automatisering helpt om

kosten onder controle te krijgen. En wat vandaag

vooral telt: het helpt om de productie op

peil te houden, nu er zo weinig operatoren zijn

en de kwaliteitseisen alsmaar strikter worden.

‘Vroeger bouwden we hier vooral prototypes.

Nu bouwen we ook al eerste oplages’

Het past ook in de beweging naar reshoring:

producten worden weer dichterbij geproduceerd,

maar dan wel automatisch, zodat het

betaalbaar blijft.”

Jullie nieuwe gebouw in Beringen

wordt nu al uitgebreid. Waarom?

Johan Doucé: “Het is een kwestie van schaalvergroting

en nood aan meer ruimte. Vroeger

bouwden we hier vooral prototypes. Nu

bouwen we ook al eerste oplages, waardoor

het krap wordt. Daarnaast willen we kort op

de bal spelen en zoveel mogelijk onderdelen

zelf realiseren. Je doorlooptijd is afhankelijk van

het onderdeel dat als laatste beschikbaar is, dus

willen we voldoende aanmaakcapaciteit hebben.

Klanten ervaren dat ook als een sterkte.”

Joris Ceyssens: “Prototypes zijn altijd risicovol.

Er is altijd wel ergens een probleem; dan moeten

we snel kunnen ingrijpen. Dat gaat het vlotst

wanneer alles intern gebeurt. Daarnaast laat de

uitbreiding ons toe om de productie van fijne

mechanica en zwaardere machines te scheiden.

Dat zal ook in Waregem het geval zijn.”

Over Waregem gesproken:

daar openden jullie vorig jaar een

engineering hub. Vanwaar die

nieuwe vestiging?

Joris Ceyssens: “Vanuit Waregem bedienen we

bedrijven in Oost- en West-Vlaanderen, het

hart van de Vlaamse maakindustrie. Het leek

ons dan ook logisch om met mensen van daar

te werken, die helemaal thuis zijn in de regio.”

Steven Geudens: “Het is ook praktisch. Een

samenwerking berust op intensief contact, van

eerste bespreking tot oplevering en interventies

nadien. Dan is het handig wanneer je fysiek in

de buurt bent.”

Johan Doucé: “Het werd al snel duidelijk dat

alleen een kantoor in Waregem niet volstond.

Daarom zijn we er nu ook een werkplaats

gestart om installaties en proefopstellingen

te bouwen.”

Tijd om de blik vooruit te richten.

Hoe zien jullie de toekomst?

Joris Ceyssens: “Groei op zich is nooit onze

ambitie geweest, wel plezier hebben in wat

we doen. En we amuseren ons hier geweldig.

Dit is een uitdagende sector en je voelt

de goesting, de ambitie en de werkvreugde

onder de mensen.”

Steven Geudens: “Onze medewerkers zijn van

Champions League-niveau. Jong en oud, ervaren

of niet: iedereen gaat ervoor. En elk jaar

brengt nieuwe opportuniteiten op ons pad.”

Joris Ceyssens: “We geloven ook in het feit dat

de markt nood zal blijven hebben aan maatwerk.

En zolang dat het geval is, hebben wij

een toekomst.”

Johan Doucé: “En de trend dat alle productie weg

moet uit Europa zal waarschijnlijk ook keren.”

Mogen we na VINTIV Waregem

nog vestigingen verwachten?

Bijvoorbeeld in het buitenland?

Joris Ceyssens: “Dat is uiteraard toekomstmuziek,

maar ik denk dan in de eerste plaats

aan Wallonië en Nederland, bijvoorbeeld Eindhoven.

Sowieso hebben we de afgelopen 35

jaar veel ervaring opgedaan. Als we op basis

daarvan andere hubs kunnen aansturen, is dat

zeker een voordeel. Ik zie dus zeker toekomst

in satellietkantoren.”

Steven Geudens: “Waregem zal ons leren wat

werkt en wat niet.”

Joris Ceyssens: “Bovendien zijn we jonge veertigers

en hebben we nog een hele tijd voor de

boeg; dat maakt dat we snel beslissen én denken

op lange termijn.” ■

Van links naar rechts: Johan Doucé, Steven Geudens

en Joris Ceyssens.

industrialautomation.be

| 9


Tekst Piet Debisschop | Beeld EPLAN

DE ENGINEERINGFASE

ALS BASIS VOOR DIGITALE

TRANSFORMATIE

Naast zijn gerenommeerde engineeringplatform, biedt Eplan zijn klanten eveneens een consultancy-programma voor

digitale transformatie aan. Dit voorziet in een methodiek die vier verschillende transformatieniveaus onderscheidt,

maar hierbij wel telkens de core datastroom als fundament gebruikt.

Engineeringdata vertalen zich onvermijdelijk

door naar andere processen.

10 | industrialautomation.be


Eplan staat vooral bekend om zijn design- en

engineeringsoftware – met name de elektrische

applicatie P8 – die het als marktleider aanbiedt.

Toch staat het bedrijf voor een vele malen

breder aanbod aan service. Het consultancyprogramma

is er bijvoorbeeld één van. Jaren

geleden al stelde het bedrijf zich vanuit zijn engineeringperspectief

de vraag of het met behulp

van de volop beschikbare data mee de digitale

transformatie van zijn cliënteel kon aansturen.

Terecht, bleek al snel. Vooral dan omdat de engineeringdata

zich na doorontwikkeling steeds

weer op de ene of andere manier ver talen

naar tal van bovenliggende processen zoals

inkoop, maintenance, verkoop en uiteraard

ook productie.

Vandaar ontstond het idee om, via oordeelkundig

gebruik van deze data, de link tussen

al deze deelprocessen nader te bestuderen, en

zo de aanzet te geven tot een digitale transformatie

op bedrijfsniveau. Eplan stelt hier dan

ook zijn volledige platform tegenover, zodat

de waardeketen van een bedrijf integraal kan

bekeken worden.

Voor de concrete uitwerking zocht en vond

Eplan inspiratie bij Mohan Subramaniam,

professor in Strategy & Digital Transformation

en auteur voor onder meer de Harvard Business

Review. Zijn stuk ‘The 4 Tiers of digital transformation’

vormde de basis voor Eplans consultancyprogramma.

Elk van Eplans vier ‘eTransformation’-niveaus

beoogt nu zeer specifieke, strategische objectieven.

Hierna volgt een overzicht.

Eerste niveau: Transactional

Business

Dit komt eerder neer op een locale digitalisatie

van processen binnen een organisatie, die

los van KPI-analyses traditioneel investeert

in functie van de noden, en dit zonder daarbij

structureel iets te veranderen. De klant

kent zijn pijnpunten, en grijpt gevaleigen in.

Praktisch gezien komt dit neer op de aankoop

en implementatie van een nieuwe applicatie in

een afdeling en daarbij het adequaat voorzien

van training.

Tweede niveau: Emerging Business

Omvat opkomende industrieën, waarbij de

bedrijfssites actief en op departementsniveau

nadenken over hun individuele strategieën.

De beslissingen gebeuren echter ‘ad hoc’ op

managementniveau en zonder dat daarbij met

ROI rekening wordt gehouden. Het veronderstelt

evenmin een geïntegreerde aanpak met

samenhang tussen de departementen. De

interventies betreffen zo vaak maar één product,

dat Eplan voor dit niveau Bottom Up zal

aanbieden, maar waarvoor het wel vooraf al

een nauwkeurige indicatie van de duur van de

volledige consultancy kan geven.

Derde niveau: Formalized and

Sophisticated

Het engineeringlevel. Eplan biedt varianten ELA

(P8) en ELA+ (Pro Panel) aan. De applicaties

worden minstens gedeeltelijk over afdelingen

heen geïntegreerd, en de strategisch gestuurde

investeringen omvatten kwantificeerbare ROI’s

op projectniveau. Alle beslissingen worden op

hoger niveau (C-level) genomen door een directie

die bij deze investeringen nauw betrokken is.

De consultancy omvat een drietraps-benadering

via opeenvolgende bezoeksessies ter plaatse

bij de klant. Na een eerste meeting op C-level,

volgt een validatie bij de gebruiker, met voorstelling

van zowel de ‘as is – to be’ situatie als

de berekende ROI van het project. Ten slotte

volgt de eindvoorstelling aan de directie.

Niveau vier: Strategic and

Fully Integrated

De bedrijfsstrategie is bedrijfsgericht en allesomvattend,

met een volledig gepersonaliseerde

aanpak op maat van de klant. Doordat er een

volledige koppeling bestaat tussen alle afdelingen,

wordt optimaal gebruikgemaakt van

de beschikbare datastroom. Er worden door

het Eplan-team dan ook ROI’s berekend over

de verschillende departementen, waarmee

de basis voor de businesscase wordt gelegd.

De doorlooptijd wordt hier, met drie tot zes

maanden, wel iets langer. ■

‘Elk van Eplans vier ‘eTransformation’-niveaus beoogt

zeer specifieke, strategische objectieven’

industrialautomation.be

| 11


Tekst Johan Debaere | Beeld Euronorm Drive Systems

Met kwaliteit én korte levertijden

maakt deze specialist in elektrische

aandrijvingen het verschil

Hoe kan je je als toeleveringsbedrijf onderscheiden? Prijs is één aspect, maar vooral kwaliteit én levertijd zijn

doorslaggevend. Euronorm Drive Systems levert al jaren hoogwaardige elektrische aandrijvingen aan klanten in de

machinebouw en de industriële onderhoudssector. Dankzij een hecht team van specialisten in hun vakgebied, een

grote voorraad, en een assemblagecentrum waar ook klantspecifieke componenten op maat gemaakt worden,

slaagt de firma erin om voor elke toepassing snel een geschikte oplossing te bieden. Nu bedraagt de levertijd op

elektrische aandrijvingen slechts twee weken. Bij stilstand kan dit zelfs nog sneller.

Euronorm biedt een heel ruim gamma aan verschillende reductoren: motor-,

wormwiel-, hypoïde, planetaire en heavy duty reductoren.

12 | industrialautomation.be


De diverse reductoren, elektromotoren, zwenkaandrijvingen,

frequentieregelaars, draaikranslagers

en flensencoders van Euronorm Drive

Systems scoren al jaren hoog op de Nederlandse

markt. Sinds enkele jaren is de specialist

ook versterkt in België actief. “De klant staat

centraal. We leveren motorreductoren vanaf

as 20 tot 120 mm, aanbouwmotoren tot en

met 45 kW, en uitgaande koppels tot en met

18.000 Nm vanuit voorraad”, stelt sales engineer

België Jip Verbiest.

Euronorm bracht ook motorreductoren, draaikranslagers en flensencoders in RVS op de markt, onder meer voor

toepassingen in de voedingssector.

“Dit gamma omvat ook motorreductoren, draaikranslagers

en flensencoders uit RVS, die we

specifiek ontwikkelden voor toepassingen waar

hygiëne een belangrijke rol speelt. We merkten

dat bijvoorbeeld bedrijven uit de voedingsindustrie

op zoek waren naar een oplossing

voor het terugkerende probleem van corrosie

en waterinfiltratie bij conventionele aandrijvingen.

Daar worden componenten uit gietijzer

en aluminium immers sneller aangetast door

de frequente onderhoudsbeurten met zeer

bijtende reinigingsmiddelen. Zelfs zeer performante

laksystemen worden alsnog aangetast.”

Alles onder één dak

Bij Euronorm gaan ze geen enkele uitdaging uit

de weg, en zelfs voor de meest complexe toepassingen

zoeken ze samen met de klant naar

een gepaste oplossing.

“Kwaliteit, flexibiliteit en snelheid zijn cruciaal

om onze klanten steeds de beste service te

garanderen. Zo kan men via een online configurator

zelf alles selecteren en zo een prijsofferte,

technische fiche, plan en 3D-tekening

genereren. Uiteraard kunnen ze ook rekenen

op de technische ondersteuning van ons team.

Die kennen de markt, de producten en de toepassingen

door en door. Voor speciale, vaak

‘Dankzij onze grote voorraad kunnen we een levertermijn

van slechts twee weken garanderen.’

complexe projecten staan onze ingenieurs u bij

in de keuze van de meest optimale aandrijving,

of ondersteunen ze met de ontwikkeling

van klantspecifieke specials”, gaat de sales

engineer verder.

“Alles wordt in Sassenheim (Nederland) onder één

dak gecombineerd en de communicatielijnen zijn

kort. Zo beschikken we over een grote voorraad

en een assemblagecentrum waar we ook

klantspecifieke voorraad houden als logistieke

oplossing. In onze eigen spuiterij worden de

aandrijvingen dan in de gewenste coatingsoort

of kleur gespoten. Dat zorgt ervoor dat

we onze klanten een levertermijn van slechts

twee weken garanderen, terwijl men bij andere

leveranciers vaak acht weken, en vandaag

zelfs nog veel langer moet wachten. Dit is heel

handig voor wie nieuwe machines bouwt, maar

ook voor de onderhoudssector. In geval van

stilstand kan zelfs men een beroep doen op

onze spoedassemblage.”

Diverse toepassingen

Euronorm introduceert niet elke maand een

nieuw, innovatief product, maar legt de klemtoon

op het snel en betrouwbaar blijven leveren

van oplossingen die de klanten nodig hebben

en waarin ze als firma gespecialiseerd zijn.

“We leveren motorreductoren voor gebruik

in machines voor de algemene industrie, de

landbouw en de scheepvaart, voor installaties

in de afvalwaterindustrie of het gevelonderhoud,

voor de productie van kranen en interne

transportmiddelen..., om er maar een paar te

noemen”, zegt Jip Verbiest nog. “De toegeleverde

materialen worden streng gecontroleerd.

We kiezen er ook bewust voor om alleen maar

hoogwaardige componenten te gebruiken,

zoals slijtdelen van A-merken, fijn bewerkte

onderdelen en nauwkeurig geharde en geslepen

tandwielen. Zo kunnen we onze klanten een

lange levensduur, een minimaal geluidsniveau

en een hoge efficiëntie garanderen.” ■

Alle producten worden bij Euronorm aan een doorgedreven kwaliteitscontrole

onderworpen.

Alles gebeurt bij Euronorm onder één dak. In een eigen spuiterij worden de

aandrijvingen in de gewenste coatingsoort of kleur gespoten.

industrialautomation.be

| 13


seamless machine status reporting

smart & lean manufacturing

KPI & performance reporting

daily shopfloor management

Discover our powerful IIoT-solutions to increase your OEE

OT & OEM

Independent

secure and

scalable

fast and easy

deployment

integrated

apps

custom dashboards

& templates

multi factory

standards

alerting and data

analysis

Inimco is now part of

Get started now with Inimco.Facts!

www.inimco.com/facts

action

management

Naamloos-6 1 21-10-2022 12:32

PROVIDING SOLUTIONS

Elektronicabehuizing voor IOTtoepassingen

Met de nieuwe Euromas X biedt Phoenix

Mecano met de BOPLA behuizingen maximale

bescherming voor IoT-elektronica.

Euromas X

• Verkrijgbaar met of zonder wandbevestiging

• Heeft een verzonken deksel voor de integratie

van membraantoetsenborden

• Verkrijgbaar in ABS en

polycarbonaat

• Polycarbonaat varianten met een extra

dichting bieden beschermingsklasse

IP66/68, ABS IP65

• Meer afmetingen beschikbaar dan in

het standaard Euromas gamma

Phoenix Mecano nv | Karrewegstraat 124 | 9800 | Deinze | België

T. +32 9 220 70 50 | info.pmb@pmk.be | www.phoenix-mecano.be


De Pen

16 | industrialautomation.be


De Pen

MAINTENANCE EN

ASSETMANAGEMENT IN 2030

Wim Vancauwenberghe

Directeur BEMAS

Onderhoud speelt een belangrijke rol in de performantie, de betrouwbaarheid en de energiezuinigheid

van productielijnen. Digitalisering reikt ons nu nieuwe tools aan om te evolueren van

onderhoud naar assetmanagement. Maar wat houdt dat precies in? En hoe zal onderhoud er

anno 2030 uitzien?

Sinds 2020 is het Internet of Things groter dan het gewone internet. Dat wil zeggen dat er meer sensoren, apparaten, objecten,

machines… geconnecteerd zijn dan dat er computers en smartphones zijn. Een evolutie die zich ook in de industrie voltrekt.

Ook daar lag het kantelpunt wereldwijd al in 2020, en intussen is ongeveer de helft van de assets in de industrie geconnecteerd.

De reden waarom is duidelijk. We willen data ontsluiten waarop we vervolgens slimme algoritmes kunnen loslaten om uiteindelijk

onze OEE op te trekken, operatoren efficiënter te laten werken, en kosten en energieverbruik te verlagen.

De belangrijkste use cases voor IIoT-toepassingen vandaag hebben te maken met het voorspellen van de onderhoudsnoden.

Predictive maintenance, dus, maar men kijkt ook naar IIoT om manieren te vinden om de betrouwbaarheid van installaties

te verhogen en productieprocessen te optimaliseren. Recht in de winkel van het onderhoudsteam, dus. Maar wat zal deze

evolutie nu concreet voor hen betekenen op de werkvloer? Wat zal er veranderen in de manier waarop onderhoudstechniekers

aan de slag gaan?

Om daarvan een idee te krijgen, nemen we er een ouderwetse curve bij. De PF-curve vertelt iets over de evolutie van

een asset. Over het moment van installatie, tot het punt P, het moment waarop degradatie van de asset detecteerbaar

wordt, helemaal tot het falen (F) van de component. Eerst functioneel, wanneer een pomp te weinig debiet krijgt, daarna

catastrofaal, wanneer ze helemaal in frieten draait. Veel bedrijven laten het vandaag nog altijd zo ver komen. Er wordt enkel

ingegrepen als het eigenlijk al te laat is. Correctief onderhoud, dus, en hoewel dat een bewuste strategische keuze zal zijn,

zal deze manier van werken in de toekomst met uitsterven bedreigd worden.

Een stapje hoger zien we de preventieve aanpak. Aan de hand van vooraf bepaalde intervallen onderhoudstaken gaan

toepassen. Dit zal blijven bestaan, maar de schaarste aan techniekers maakt dat we daar anders naar moeten kijken.

Die periodieke taken kunnen we beter toevertrouwen aan de operator, door hem een slimme bril op te zetten die hem in geen

tijd in een paar handelingen tot het gewenste resultaat leidt. Technologie kan ook helpen om verder te evolueren in condition

based maintenance, waar we die onderhoudstaken laten afhangen van hoe goed onze asset nog presteert. Vandaag moet

onze onderhoudstechnieker ter plaatse gaan inspecteren hoe dat zit. Dankzij IIoT kan dat proces gedigitaliseerd worden.

In zoverre zelfs, dat dat fameuze punt P, het moment waarop we de degradatie van de asset kunnen detecteren, verschuift.

Een goede zaak, want het geeft ons meer tijd om in te grijpen, de juiste wisselstukken te bestellen en een interventie in te

plannen. Maintenance wordt dan precisiewerk, uitgevoerd door bedreven vakmannen die waken over de betrouwbaarheid,

de kosten en het energieverbruik van assets gedurende de volledige levensduur. Dit vraagt om kennis van zaken. Het metier

van onderhoudstechnieker zal weer meer appreciatie krijgen dankzij technologie. Want ze dient niet om ons te controleren,

maar om ons te begeleiden naar een wereld zonder storingen. ■

industrialautomation.be

| 17


Tekst Valérie Couplez | Beeld ifm electronic

BESPARINGEN

IN PERSLUCHT

OPSPOREN

Door de prijsstijgingen op de energiemarkt weegt deze

factor steeds zwaarder door in de productiekost. Wie zijn

vast contract onlangs of binnenkort ziet aflopen, weet

dan ook wat hem te doen staat: besparingen opsporen.

Een van de duurste energiebronnen vandaag is perslucht.

Maar de metris sensoren van ifm electronic tonen u de

weg naar een efficiënter gebruik.

Vandaag combineren de metris sensoren vier proceswaarden

(flow, druk, temperatuur en totale verbruikshoeveelheid) in één sensor.

Perslucht biedt bijzonder veel potentieel voor

besparingen op uw energiefactuur. “Omdat

we in het verleden enerzijds nog te weinig

bezig zijn geweest met een correcte dimensionering.

Door de betaalbaarheid van energie

werd er meestal wat extra marge ingebouwd

die eigenlijk niet nodig is. Anderzijds zorgen

lekken ervoor dat er veel perslucht en dus energie

verloren gaat. Naar schatting zou een derde

van de geproduceerde perslucht wereldwijd

weglekken”, vertelt Marc Everaert, general

manager van ifm electronic Belgium.

En dat heeft niet alleen zijn impact op de energiefactuur.

“Een verkeerd persluchtdebiet zal

ook het goed functioneren van uw toepassingen

hinderen. Te weinig kan ervoor zorgen

dat uw producten niet voldoende in beweging

komen, met kwaliteitsverlies als gevolg.

Te veel zal dan ook weer het energieverbruik

nodeloos verhogen.”

Nauwkeurig meten en monitoren

ifm electronic ontwikkelde daarom twintig

jaar geleden al zijn metris sensoren om het

persluchtverbruik in leidingen te monitoren.

“Bij de lancering was dit een bijzonder inno-

18 | industrialautomation.be


vatief product, omdat het een nieuw meetprincipe

introduceerde voor persluchtmeting.

In plaats van louter te weten te komen of er

perslucht was of niet, kan men nu nauwkeurig

de meting van doorstroming en het verbruik

opvolgen. In de loop der jaren hebben we dit

verder op punt gezet. Vandaag combineren we

vier proceswaarden (flow, druk, temperatuur

en totale verbruikshoeveelheid) in één sensor.

Hierdoor zijn het ook vandaag nog de meest

relevante sensoren voor de toepassingen”, legt

field sales support Geert De Pauw uit. En interessanter

dan ooit om bedrijven aan hun energiefactuur

te helpen knabbelen. “De werking is

misschien nog het beste te vergelijken met hoe

de elektriciteitsmeter thuis werkt. In plaats van

aan de hoofdingang, net achter de compressor

dus, plaats je ze aan de ingang bij elke machine.

Op die manier kan je perfect opvolgen hoe het

persluchtverbruik in elke installatie evolueert.”

moneo toont eenvoudig de weg

naar besparingspotentieel

Maar net zoals een weegschaal niet volstaat

om te vermageren, moeten bedrijven die data

vervolgens ook opvolgen om het verbruik terug

te dringen. “Lekken veroorzaken geen lawaai,

geen geur, geen vocht en zijn in het verleden

nooit topprioriteit geweest. Maar als je weet

dat er bij een lek van slechts 2 mm bij een druk

van 10 bar al 6.000 euro verloren gaat… In

het huidige economische klimaat zien we plots

zelfs terugverdientijden die korter zijn dan de

eigenlijke betalingstermijn op de factuur”,

voegt De Pauw toe.

​Het metris gamma evolueerde de afgelopen jaren niet alleen naar meer diameters (van DN8 tot DN250),

maar kan tevens meerdere gassen analyseren.

‘In het huidige economische klimaat zien we zelfs

terugverdientijden die korter zijn dan de betalingstermijn

op de factuur’

Om zijn klanten eenvoudig inzicht te geven in

waar het besparingspotentieel in hun productie

precies zit, is er naast het TFT-display op de

sensor ook moneo. “Je hoeft er geen intelligentie

aan toe te voegen, niks te programmeren,

enkel klikken en configureren om de data uit

de metris sensoren in overzichtelijke dashboards

om te zetten. Koppel daarom de nodige

alarmen aan wanneer er anomaliën optreden,

en je bent binnen de kortste keren op weg naar

een lagere energiefactuur.”

Ook voor andere gassen

Een aanpak die zich overigens niet alleen tot

perslucht hoeft te beperken. Het metris gamma

evolueerde de afgelopen jaren niet alleen naar

meer diameters (van DN8 tot DN250), maar kan

tevens meerdere gassen analyseren. “Ook de prijzen

voor gassen zoals zuurstof en stikstof gingen

de afgelopen maanden in crescendo. Zuurstof

krijgt bijvoorbeeld veel toepassing in snijprocessen.

Daar kan monitoring nog belangrijker zijn

om over het juiste debiet te waken omwille van

de kosten, de kwaliteit en de veiligheid.” ■

In plaats van louter te weten of er perslucht is of niet, kan men nu nauwkeurig de meting van doorstroming

en het verbruik opvolgen.

industrialautomation.be

| 19


Tekst Valérie Couplez | Beeld Siemens

DE DIGITALE

TRANSFORMATIE

VERSNELLEN

Een slimme fabriek draait op data. Maar het is allesbehalve evident om de

data van alle verschillende slimme machines en systemen in een industriële

omgeving met elkaar te connecteren. Toch is net dat wat ons in staat zal

stellen om de volgende digitalisatiestappen te zetten. Een ambitie die vraagt

om ecosystemen. Siemens lanceert daarom Siemens Xcelerator, een open

digitaal business platform.

virtuele en de reële wereld samen. Het nam

dan ook graag de handschoen op om bedrijven

over deze hordes te proberen te krijgen.

Duidelijk was dat de automatiserings- en digitaliseringsoplossingen

van morgen aan vier

voorwaarden moeten voldoen. Demaegdt:

“Ze moeten eenvoudig in gebruik zijn, flexibel

en schaalbaar, open zijn, en in een ‘as a service’

model te vatten.”

Wat is Xcelarator nu allemaal?

Bart Demaegdt: “86% van bedrijven die zo’n digitale

transitie aanvatten, geeft er de brui aan, omdat het

te complex is.”

Digitale transformatie: waar het hart van vol is,

loopt de mond van over. Maar toch gebeurt het

nog te weinig in de praktijk. Bart Demaegdt,

business development digitalisation bij Siemens,

ziet drie belangrijke struikelblokken.

“86% van de bedrijven die zo’n digitale transitie

aanvatten, geeft er de brui aan, omdat het te

complex is. Nog eens 45% loopt vast wanneer

ze hun IoT-projecten willen opschalen van proof

of concept naar industrieel toepasbaar. En ten

slotte rijst de vraag met wie ze zo’n digitale reis

kunnen aanvatten? Alles zelf doen is vandaag

onmogelijk. We moeten daarom beginnen

denken in ecosystemen en platformen.”

Xcelerator, verbinden IT en OT

Siemens, dat dit jaar 175 jaar bestaat en 125 jaar

in België aanwezig is, brengt al sinds 2007 de

Het werd meteen het uitgangspunt voor de ontwikkeling

van Xcelerator, een open digitaal businessplatform

dat de digitale transformatie moet

versnellen en meer waarde moet creëren voor

klanten van elke omvang. Het kreeg zijn officiële

lancering op 29 juni. De X in het logo koppelt

niet alleen terug naar de naam. “We willen de

werelden van IT en OT verbinden met elkaar.”

Softwareportfolio, platform en

marktplaats

Maar wat mogen we nu onder Xcelerator

verstaan? “Allereerst bundelt het alle digitaliseringssoftware

en hardware van Siemens, op

voorwaarde dat die voldoet aan de hierboven

gestelde voorwaarden. Voor een deel van ons

portfolio wil dat zeggen dat de roadmap aangepast

wordt om tegemoet te komen aan de

technische en commerciele design principles

van Xcelerator. Dit maakt ze dan ook meteen

‘Future Proof’.”

“Ten tweede is het een open ecosysteem, dat de

oplossingen van diverse experten samenbrengt.

Op vlak van infrastructuur (SAP, Microsoft,

NVIDIA…), consulting (Deloitte, Accenture…),

en build & sell (waar we kunnen putten uit

een bestaand netwerk van 4.000 partners).

We kunnen immers niet alles helemaal alleen,

ook Siemens niet.”

“Ten derde is er nog een marktplaats die zal

werken op dezelfde manier als moderne retail

platformen. Gebruikers krijgen bijvoorbeeld

suggesties van wat voor hen interessant kan

zijn”, aldus Demaegdt.

Real-time realistische rendering

Met Xcelerator levert Siemens dus een platform

aan dat applicaties samenbrengt die bedrijven

verder kunnen helpen in hun digitale transfor-

De X in het logo koppelt niet alleen terug naar de

naam. Siemens Xcelerator wil de werelden van IT en

OT verbinden met elkaar.

20 | industrialautomation.be


‘Xcelerator is een platform dat applicaties

samenbrengt die bedrijven verder kunnen

helpen in hun digitale transformatie’

matie. Een mooi voorbeeld dat de kracht van

een dergelijk ecosysteem onderstreept, is de

samenwerking met NVIDIA. Voor videogamers

een naam die synoniem staat met zeer performante

grafische kaarten. Demaegdt: “Maar ze

doen heel wat meer dan dat. Met Omniverse

hebben ze bijvoorbeeld een platform voor

3D-design en samenwerking. Door dat te combineren

met Siemens Xcelerator, krijgen gebruikers

een platform om op een heel immersieve

manier samen te werken. Simulatiesoftware

hadden we uiteraard al, maar niet iedereen kan

abstractie maken van de simulatie. Je bevindt je

in de zogeheten ‘uncanny valley’. Omdat je ziet

dat het fake is, wordt het onpersoonlijk en zelfs

ongemakkelijk. Omniverse, daarentegen, is een

real-time realistische rendering. Hiermee geven

we invulling aan de industriële metaverse om

problemen uit de fysieke wereld virtueel te

gaan oplossen.”

Het is allesbehalve evident om de data van verschillende slimme machines en systemen aan elkaar te connecteren.

Siemens lanceert daarom Siemens Xcelerator, een open digitaal business platform.

Digital twins verder verfijnen

Wat het dan allemaal moet opleveren? “Om

artificiële intelligentie toe te passen heb je heel

veel historische data nodig”, geeft Demaegdt

aan. “Dat wordt moeilijk als je een nieuwe plant

wil bouwen of wil toetsen hoe je een bestaande

het beste kunt optimaliseren. Met een fotorealistische

omgeving, daarentegen, kan je synthetische

data aanmaken en nog voor er een steen

gelegd is, weten hoe je productielijn er moet

uitzien voor het best mogelijke resultaat. Het

model doet dienst als bron om algoritmes op

los te laten. De Industrial Metaverse is in feite

de volgende logische scope verbreding van

Digital Twins, waar de extra accenten nu liggen

op Immersive collaboration.” ■

industrialautomation.be

| 21


De omzet van Lenze groeide met dubbele cijfers aan tot 832,6 miljoen euro. Ook het orderboekje toonde zich

voller dan ooit, met een groei van meer dan 50% tot meer dan 1,1 miljard euro.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Lenze

AUTOMATISERING EN

DIGITALISERING SLEUTEL

TOT INDUSTRIENODEN

75 kaarsjes. Zoveel mocht Lenze er in oktober uitblazen. Het bedrijf had echter geen tijd om achterom te kijken.

Op de conventie die het organiseerde stond de blik strak vooruit, op de toekomst. De industrie heeft immers geen

tijd te verliezen. Om de handschoen op te nemen om duurzamer te worden, de war for talent te winnen, nieuwe

businessmodellen te lanceren… zal ze moeten inzetten op doorgedreven automatiseren en digitaliseren. En wie

kan haar daarin beter bijstaan dan een bedrijf dat zelf aan de kop van het peloton sleurt?

Een jubileumjaar dat ondanks de turbulente

tijden waarin we leven ook een recordjaar werd.

Faut le faire. De omzet van Lenze groeide met

dubbele cijfers aan tot 832,6 miljoen euro. Ook

het orderboekje toonde zich voller dan ooit,

met een groei van meer dan 50% tot meer

dan 1,1 miljard euro. “Zelfs in een turbulente

markt zal automatisering een winnende sector

blijven, de komende jaren”, belooft Lenze CEO

Christian Wendler. Hij ziet zowel de automatiseringswereld

als Lenze strak op koers blijven

voor groei, ondanks de blijvende uitdagingen

die Covid19 heeft opgeworpen en de daaropvolgende

problemen in de toevoerketen.

Naar duurzame energie-efficiënte

processen

“De industrie moet snel werk maken van een

reductie van haar CO 2

-emissies. Wij helpen

onze klanten duurzame, energie-efficiëntie

productieprocessen te ontwikkelen met behulp

van automatisering en digitalisering. We zien

dat de marges overal onder druk staan door

stijgende kosten en steeds strenger wordende

milieureglementering. Daarom helpen we onze

partners in het kmo-landschap met oplossingen

die waarde toevoegen, ondersteund

door slimme data. Dankzij onze vele jaren

van expertise en onze vakkennis, kunnen we

machinedata analyseren en interpreteren om

22 | industrialautomation.be


nauwer en meer agile samenwerken”, gelooft

Wendler. Een plek waar dat mogelijk wordt,

is de Mechatronic Competence Campus in

Extertal, die op 15 oktober officieel de deuren

opende. “Dit zal het kloppend hart worden van

Lenzes mechatronica-afdeling. Door alle expertise

op één plek samen te brengen kunnen

we onze ontwikkelingen van nieuwe drive

oplossingen die bestaan uit mechanica, elektronica

en software, versnellen. Dit hebben onze

klanten nodig om zelf hun concurrentiepositie

te verstevigen”, weet Wendler.

CEO Christian Wendler: “Vooral kleine machinebouwers

kunnen digitale diensten niet alleen ontwikkelen.

Lenze helpt hen bij de ontwikkeling en de

implementatie.”

‘Verandering vergt moed’

onze klanten relevante inzichten te geven.

Op die manier kunnen we bijvoorbeeld perfect

de energienoden van een machine in kaart

brengen en haar energieverbruik gemiddeld

met 30% terugdringen. Automatisering is de

sleutel tot duurzaam succes.”

Omgaan met schaarste technisch

personeel

Een van de grootste uitdagingen voor de industrie

wereldwijd is het tekort aan geschoold personeel.

“Dat duwt bedrijven nog meer in de

richting van automatisering, bijvoorbeeld in het

domein van intralogistiek. Bedrijven overal ter

wereld automatiseren hun opslagprocessen en

materiaalstromen, en niet enkel in de retailsector.

We zien de intralogistieke sector dan ook

als een dynamische en strategisch vakgebied

voor Lenze”, voegt Wendler er nog aan toe.

Ook de Digital Hub Industry in Bremen faciliteert

innovatieve vormen van collaboratie sinds

afgelopen zomer. Samen met de Universiteit

van Bremen, biedt Lenze kmo’s een ecosysteem

voor de open uitwisseling van ervaringen

en ideeën voor experimenten en collaboratie.

Enkel door samen te werken kunnen gunstige

digitale diensten en businessmodellen gecreëerd

worden. “We geloven dat dit moed vergt

en de bereidheid om te veranderen. Het is dan

ook geen toeval dat de ‘moed om te veranderen’

het motto is voor dit jubileumjaar van

Lenze”, besluit Wendler. ■

De Mechatronic Competence Campus in Extertal

opende op 15 oktober officieel de deuren.

“Dit zal het kloppend hart worden van Lenzes

mechatronica-afdeling.”

Lenze ondersteunt machinebouwers ook in

hun zoektocht naar nieuwe, digitale businessmodellen

die bestaan uit drie pijlers: elektrische

engineering, software en een platform strategie.

“Vandaag volstaat het niet meer om louter hardware

te verkopen. Samen met onze klanten

moeten we nauw samenwerken met operatoren

om tot een beter begrip van processen

en noden te komen en businessmodellen te

ontwikkelen die hieraan tegemoetkomen.

Vooral kleine machinebouwers kunnen digitale

diensten niet alleen ontwikkelen. Lenze helpt

hen bij de ontwikkeling en de implementatie”,

vertelt Wendler.

Strategische investeringen in

nieuwe vormen van collaboratie

Om dit te verwezenlijken versterkt Lenze zijn

samenwerking met start-ups, toeleveranciers,

onderzoeksinstituten en klanten. “We moeten

Lenze ondersteunt machinebouwers in hun zoektocht naar nieuwe, digitale businessmodellen die bestaan uit

drie pijlers: elektrische engineering, software en een platformstrategie.

industrialautomation.be

| 23


advertorial

Tekst Johan Debaere | Beeld BOPLA Gehäuse Systems GmbH

Nieuwe industriële behuizing

garandeert maximale

bescherming voor IoT-elektronica

Dankzij het Internet of Things (IoT) kunnen we vandaag op nagenoeg alle vlakken en op elke plek ter wereld

grote hoeveelheden data registeren en verwerken. De bediening van de daarbij gebruikte apparatuur

moet heel eenvoudig zijn. Zo weinig mogelijk én eenvoudige toetsen en statusindicatoren, liefst in een

membraantoetsenbord geïntegreerd. Die apparaten moeten bovendien snel en zonder problemen ‘in the

field’ gemonteerd kunnen worden, indien mogelijk zelfs zonder dat ze daarvoor opengemaakt moeten

worden. BOPLA Gehäuse Systeme GmbH biedt met de industriële Euromas X-behuizing, een upgrade van

een klassieker in het gamma, een oplossing die perfect aan die voorwaarden voldoet. Deze variant met

nieuwe maten vult eveneens enkele leemten in het gamma op.

Met de Euromas X-serie speelt BOPLA

in op de vereisten voor IoT-apparatuur.

Dankzij nieuwe maten worden ook

enkele leemten in het gamma opgevuld.

24 | industrialautomation.be


advertorial

De behuizingen van BOPLA, onderdeel van de Zwitserse Phoenix Mecano

groep, beschermen apparatuur tegen beschadigingen. Dankzij hun

neutrale maar elegante design krijgen individuele apparaten een herkenbare

look. Het uitgebreide gamma omvat hand- en tafelbehuizingen,

consolebehuizingen, wandbehuizingen en 19”-uitvoeringen, maar de

specialist kan ook individuele behuizingen en componenten in kunststof

en metaal produceren. Ze worden gebruikt in de meest uiteenlopende

toepassingen, vooral in de medische sector, de werktuigbouw, de landbouwtechnologie

en het gebouwbeheer.

De klant kan kiezen tussen een uitvoering in ABS voor toepassingen

tegen geoptimaliseerde kosten, of in polycarbonaat (PC) voor

veeleisende omgevingen.

‘We ontwikkelen, produceren en

leveren al meer dan vijftig jaar

elektronicabehuizingen uit kunststof

en aluminium’

De polycarbonaat-versie kan geleverd worden met een niettransparant

deksel, maar ook met een glashelder bovendeel.

Deze nieuwe behuizing omvat een verdiept vlak, waarin

membraantoetsenborden of displayvensters eenvoudig

geïntegreerd kunnen worden.

Euromas X staat voor veelzijdigheid

Al meer dan vijftig jaar produceert en levert BOPLA de klassieke industriële

Euromas-behuizingen in uiteenlopende versies en uitvoeringen. Om nog

beter op de vraag van de markt te kunnen inspelen, breidt de firma deze

succesvolle serie nu uit met Euromas X. Dit nieuwe model voldoet aan de

vereisten voor IoT-apparaten, zonder enig compromis te moeten aangaan.

De behuizing is leverbaar in twee materialen, twee basisvormen en twee

dekselvarianten. Zo kan de klant kiezen tussen een uitvoering in ABS voor

toepassingen tegen geoptimaliseerde kosten, of in polycarbonaat (PC) voor

gebruik in veeleisende omgevingen. Deze laatste versie kan geleverd worden

met een niet-transparant deksel, maar ook met een glas helder bovendeel.

De klassieke lichtgrijze kleur van de Euromas-behuizing is analoog aan RAL

7035. Deze nieuwe behuizing omvat een verdiept vlak, waarin membraantoetsenborden

of displayvensters eenvoudig geïn te greerd kunnen worden.

Ze is beschikbaar met of zonder geïntegreerde muurbevestiging.

Bijkomende maten

De bekende uitvoeringen van de Euromas-behuizingen in polycarbonaat

of ABS bestaan in 36 verschillende maten en hebben een beschermingsklasse

IP65 (ABS) of IP66/68 (PC). Bij de ontwikkeling van deze nieuwe

versie hebben productmanagement en R&D zich ook voor de maten

specifiek toegelegd op de specificaties voor IoT-apparatuur. Zo zijn er

meer dan zestig nieuwe tussenmaten en bouwvormen, die het Euromasgamma

vervolledigen. Op die manier kunnen klanten nog gemak kelijker

een standaardbehuizing vinden die perfect bij hun toepassing past.

Deze behuizingen zijn ook eenvoudig in opbouw en montage. Printplaten

kunnen met behulp van schroefkronen goed in de onderbak vastgezet

worden. De dekselschroeven worden in hoogwaardige schroefdraadbussen

gedraaid en zijn bovendien beschermd tegen het uitvallen. Finaal

worden ze snel en probleemloos in alle mogelijke omgevingen gemonteerd,

zelfs zonder het apparaat te openen als dat nodig blijkt. ■

Contactgegevens:

Phoenix Mecano nv

Karrewegstraat 124

B-9800 Deinze

info.pmb@pmk.be

www.phoenix-mecano.be

industrialautomation.be

| 25


Tekst en beeld Arcadel

De juiste manipulatoren

maken licht werk

Willen we processen stroomlijnen en operatoren ontlasten, dan komt het erop aan om oplossingen te ontwikkelen

die zich volledig schikken naar de taken in kwestie, maar niet onnodig ingewikkeld zijn. Dat is de filosofie van

Arcadel. Met ruim dertig jaar ervaring in pneumatische manipulatoren en een al even langdurig partnership met de

Italiaanse fabrikant Dalmec, levert het in Roeselare gevestigde bedrijf slimme en intuïtieve hulpmiddelen op maat

van elk proces.

In de maakindustrie vinden nog altijd heel wat

manuele en repetitieve handelingen plaats.

Platen worden versleept, zware stukken beladen

en ontladen, dozen gestapeld en ontstapeld,

noem maar op. “Voor operatoren kan dat erg

belastend zijn”, weet Thierry Reverse van Arcadel.

“Gelukkig beseffen bedrijven steeds vaker dat ze

daar iets aan moeten doen, zowel omwille van

een verhoogde efficiëntie als om hun menselijk

kapitaal veilig te stellen. Goed technisch personeel

ligt immers niet zomaar voor het rapen.”

Gewichtloos

Wie denkt dat automatisatie de enige piste

is om manuele processen te vereenvoudigen,

heeft het echter bij het verkeerde eind. “Niet

elk proces kan of moet volledig geautomatiseerd

worden. Kostprijs en een gebrek aan

flexibiliteit zijn belangrijke drempels. Maar dat

betekent niet dat er geen kans op beterschap is.

Pneumatische manipulatoren nemen het werk

van de operator bijvoorbeeld niet volledig over,

maar zorgen wel dat de fysieke lasten tot een

minimum gereduceerd worden. Dat doen ze

door het stuk gewichtsloos te maken, waarna

de operator het moeiteloos én precies kan verplaatsen,

draaien of anderzijds manipuleren.

Je hoeft niet vanop afstand iets met knoppen

te bedienen, maar hebt het letterlijk zelf in

handen, zij het zonder de zware belasting.”

Eindeloze mogelijkheden

Hoewel het basisprincipe van de pneumatische

manipulatoren steeds hetzelfde is, zijn er volgens

Reverse geen twee dezelfde. “Uiteraard zijn er

verschillende types, uitvoeringen en gewichtsklassen,

maar de grootste veelzijdigheid zit

hem in de verschillende toolings. Die gaan

van een simpele haak tot aangepaste grijpers

met zuignappen of magneten. Manipulatoren

komen overigens niet alleen van pas voor het

transport, de handling of het stapelen van goederen.

Er kan nog veel meer bewegingsvrijheid

geïntegreerd worden in functie van wat de

klant precies nodig heeft. We nemen daarom

altijd een kijkje in het atelier om te weten waar

26 | industrialautomation.be


Pneumatische manipulatoren nemen het werk van

de operator niet volledig over, maar beperken wel

de fysieke lasten tot een minimum.

Na de productie wordt elk toestel uitvoerig met

materiaal van de klant getest.

hij tegenaan loopt en wat hem kan helpen om

efficiënter te werken. Zo komen we tot oplossingen

die zich soepel en vlot laten bedienen en

een echte meerwaarde vormen.”

Altijd op maat

Dergelijk maatwerk is het visitekaartje van Arcadel.

“Om klanten kennis te laten maken met de

intuïtieve bediening en de diversiteit aan

mogelijk heden, staan in onze showroom

in Roeselare een stuk of tien verschillende

manipulatoren opgesteld. En toch is er quasi

niemand die ooit met precies zo’n toestel

naar huis gaat. Alles wordt op maat van de

specifieke noden van het project ontwikkeld.

Daarvoor gaan wij ter plaatse, bekijken we het

proces en de omstandigheden, en ontwerpen

we een aangepaste manipulator. Moet die

bijvoorbeeld aan rails hangen of op een voet

staan? Moet hij verplaatsbaar zijn? Welke

bewegingen moet je ermee kunnen maken

en wat is de vooropgestelde cadans? Hoe zwaar

en omvangrijk zijn de stukken? Welke grijper

of tooling heb je nodig om de vooropgestelde

actie op de meest efficiënte doch veilige manier te

doen? Al die zaken worden onderzocht en aan het

engineeringteam in Italië overgemaakt, waarna

zij tot de verdere engineering en productie overgaan.

Vervolgens wordt het toestel uitvoerig met

test materiaal van de klant getest. Pas dan wordt

het naar hier overgebracht en zorgen wij voor

installatie, onderhoud en verdere service.” ■

Er is een enorme verscheidenheid aan grijpers en

toolings, geschikt voor zowat elk product.

industrialautomation.be

| 27


SUV M-PRO

Aansluiting voor flexibele beschermingsslang

Onze hoogwaardige serie M-PRO-aansluitingen staat voor professionaliteit, een zeer hoog

gebruiksgemak en beantwoordt aan de hoogste standaarden.

Professionele aansluiting, geen gereedschap

nodig.

Beschermt de kabel, geen scherpe randen.

NEW

Uitgebreid portfolio van meer dan 1000

varianten voor binnen en buiten gebruik.

Nu ook in ster-vorm (geen T of Y meer)

VOOR GEBRUIK IN EXTREME OMGEVINGEN

ATEM NV

Bedrijvenpark De Veert 4

2830 Willebroek - België

Tel: +32 03 866 18 00 - info@atem.be

Scan de QR code of bezoek onze

website voor meer informatie over

onze M-PRO:

www.murr-systems.com/en/industries/railroad-rail-transport/

Hoogste brandveiligheid

UL 94 V0, EN45545 3x HL3, NFPA 130*

UL1696* (* onder test)

Hoge dichtheid: IP67M, IP68 tot 6 bar en

IP69K

UV-bestendig volgens ISO 4892-2

Schok-, vibratie-, en impact-bestendig

volgens DIN EN 61373 categorie 1 class B

00030735003 WIELAND ELECTRIC ATEM 1-2-adv heropmaken.indd 1 27-10-2022 14:24

‘Induvido biedt oplossingen aan

van concept tot uitwerking.

Your partner toward 100% quality assurance with machine vision.

Dit omvat de technische

implementatie van

geautomatiseerde bewakingen van

uw productieprocessen met behulp

van beeldverwerking.

Dankzij onze vakkennis kunnen

wij u uitgebreid helpen bij

het integreren van machine

visie toepassingen in uw

bestaande of toekomstige

productiefaciliteiten.’

François Beuckelaersstraat 27, 1785 Merchtem T: +32499301906

M: info@induvido.be W: www.induvido.be

00033026001 - INDUVIDO.indd 1 11-07-2022 12:03


Easy and secure Remote

Access to your machines

Testing Partner

Cosy+

Dé veiligste industriële router voor remote access.

Ewon is al 20 jaar de referentie op vlak van industriële VPN routers voor toegang op afstand

tot machines en installaties. Vandaag komt daar een nieuwe generatie routers bij, de Ewon Cosy+.

• 100% Cybersecure - Hardware root-of-trust dankzij de geïntegreerde security chip.

• Automatische firmware updates.

• Vertrouwd door meer dan 20.000 klanten over de hele wereld.


Tekst en beeld VEGA

METEN IN EEN STOFWOLK

Zware messen die zich een weg banen door geshredderd afval dat later zal dienen als brandstof voor de productie

van cement. Elk uur moet een ton van dit materiaal verwerkt worden in een grote silo. VEGAPULS 6X waakt

betrouwbaar over de vulgraad.

Hoewel de productie van cement

nog steeds energie-intensief blijft,

helpen alternatieve brandstoffen om

primaire grondstoffen uit te sparen.

30 | industrialautomation.be


Een grote agitator met scherpe messen baant

zich een weg door de massa in de opslagsilo

voor alternatieve brandstoffen.

Hoewel interferentiesignalen niet helemaal vermeden

konden worden, zet de VEGAPULS 6X toch een quasi

exacte niveaumeting neer.

De materialen moeten behandeld worden

alvorens ze de cementoven van brandstof

kunnen voorzien, zodat altijd dezelfde calorische

waarde gerealiseerd kan worden.

De productie van cement is een bijzonder

energie-intensief proces. Door alternatieve

brandstoffen te gebruiken zoals AFR (alternative

fuels & raw materials), kan het niet alleen

een stuk economischer, maar heeft men ook

minder primaire grondstoffen en brandstof

nodig, terwijl er minder afval naar het stort

gaat. Deze alternatieve brandstoffen kunnen

uit verschillende materiaalstromen bestaan:

afvalhout, een kunststof mix, papier, samengestelde

materialen of textiel. Wist je trouwens

dat de calorische waarde van banden

vergelijkbaar is met die van kool? Maar er

zijn ook uitdagingen aan deze energiebronnen.

Een voorbehandeling is cruciaal, zodat

ze het productieproces en de kwaliteit van het

eindproduct niet kunnen beïnvloeden. En ze

hebben ook een impact op niveaumeting…

Continu waken over AFR silo

Cementos Molins uit Barcelona werkt al vijftien

jaar samen met VEGA. Voor zijn silo met AFR

brandstoffen (goed voor ongeveer 35% van

het totale brandstofverbruik), die twintig meter

hoog is bij een diameter van negen meter, had

het echter een speciale oplossing nodig. Binnen

op de vloer van de silo bevindt zich een ongebruikelijke

agitator: scherpe, vibrerende messen

die het afval voortdurend malen. Elk uur leveren

vrachtwagens ongeveer een ton nieuw materiaal

af in de silo. Maar om erover te waken dat

ze hun lading volledig kwijt kunnen, moet de

capaciteit in de silo voldoende groot zijn. Daarnaast

moet de niveaumeting ook beschermen

tegen een lege tank. Dat kan immers voor

schade aan de agitator zorgen.

Stof en afzettingen bemoeilijken meting

Aan uitdagingen geen gebrek. De AFR materialen

zijn zeer heterogeen en kleven makkelijk

aan. Wanneer de trucks de silo vullen, komt

er bovendien een enorme stofwolk vrij, wat

de meting nog moeilijker maakt en veel afzetting

op de sensoren kan veroorzaken. Door

de bewegingen van de agitatormessen wordt

voortdurend een twee meter hoge golf van

materiaal voort geduwd. Dat zorgt eveneens

voor een stofwolk, die door de vibraties nooit

gaat liggen. De 26 GHz radarsensor met hoorantenne

van een andere fabrikant werkte nooit

zonder problemen. Er was geen betrouwbaar

signaal mogelijk.

Nauwkeurige focus om door de

stofwolk te zien

Toen VEGA een voorstel deed om voortaan een

toestel met een frequentie van 80 GHz te gebruiken,

hadden de eigenaars daar oren naar. Al na

de eerste testen bleek dat er nauwkeurigere en

eenvoudigere meetresultaten mogelijk werden.

De hoge focussering had zich al in heel wat

toepassingen bewezen als een goede manier

om een beter onderscheid te maken tussen het

eigenlijke meetsignaal en het interfererende

signaal. Met een meetbereik tot 120 meter en

een nauwkeurigheid van 5 millimeter beschikt

de VEGAPULS 6X bovendien over genoeg

krachtreserves voor ongewone toepassingen.

Eenvoudige uitlijning

De focussering van een signaal hangt af van

twee factoren: de transmissiefrequentie en de

actieve antenneoppervlakte. De VEGAPULS 6X

opereert met een frequentie van 80 GHz en

een antennediameter van ongeveer 75 mm.

Dit resulteert in een openingshoek van slechts

3°. Voor een radarsensor aan 26 GHZ zou dat

bij een vergelijkbare antenne al 10° bedragen.

Daarenboven heeft een 80 GHZ straal het voordeel

dat ze voorbijgaat aan installaties of afzettingen

op de containerwand. Dat maakt de

meting ook weer veiliger en betrouwbaarder.

Het meetinstrument bestaat uit robuust PEEK

materiaal, bestand tegen hoge temperaturen

en met een goede chemische weerstand. Ook

de lensantenne is ongevoelig voor afzettingen

en vuil en toont geen tekenen van slijtage.

Om de ingebruikname te vereenvoudigen,

werd een intelligente houder ontwikkeld. Daarmee

kan de sensor snel, eenvoudig en optimaal

uitgelijnd worden. Ook een ander trucje helpt

hier: een smartphone met de VEGA app - uitlijntool

op de sensor plaatsen.

Reinigende luchtverbinding

De goede signaalfocussering en zijn hoog

dynamisch bereik zorgen ervoor dat de 80 GHZ

technologie van de VEGAPULS 6X radarsensor

probleemloos de dichte stofwolk penetreert.

Omdat de sensor standaard over een reinigende

luchtverbinding beschikt, hoeft de gebruiker

zich geen zorgen te maken over afzettingen. En

hoewel interferentiesignalen van de metalen

partikels in Tetrapak verpakkingen niet volledig

vermeden kunnen worden, wordt toch een bijna

exacte niveaumeting gerealiseerd.

Het onderhoudsteam hoeft overigens niet de

silo op om dat te controleren. Er hangt een

remote display op ooghoogte. De conclusie van

de onderhoudsploeg is dan ook unaniem: heel

flexibel en simpel!

De VEGAPULS 6X werkt sinds zijn indienstname

zonder problemen. Het vertrouwen van Cementos

Molinos was dus terecht. De VEGAPULS

6X met 80 GHz levert de klok rond betrouwbare

resultaten, zelfs onder de meest extreme

omstandigheden, vibraties en afzettingen. ■

‘De conclusie van de onderhoudsploeg is dan ook unaniem: heel flexibel en simpel’

industrialautomation.be

| 31


Tekst Valérie Couplez | Beeld Rittal

IT GOES INDUSTRY

IT en OT kruipen steeds dichter bij elkaar. Apparaten, machines en zelfs hele productielijnen worden geconnecteerd

met een netwerk om er data uit te puren. Dat maakt dat ook datakasten hun intrede doen op de productievloer. Weg

van de perfect beheersbare omstandigheden in datacentra, naar een omgeving - waar stof, vuil, vet, temperatuur- en

drukverschillen… aan de orde van de dag kunnen zijn. Rittal, dat met zijn producten in beide werelden terechtkomt,

heeft zijn ervaring daarom gebundeld in Blue e+ IT koelaggregaten. De ideale match tussen IT en OT.

Rittal heeft zijn ervaring daarom gebundeld in Blue e+ IE koelaggregaten. De ideale match tussen IT en OT.

32 | industrialautomation.be


Data zijn het nieuwe goud. Elk bedrijf zoekt

naar mogelijkheden om zoveel mogelijk inzichten

uit de gegevens in zijn machinepark te

puren. En hoewel er zeker een beweging is

om meer externe partners en datacentra in te

schakelen in dit verhaal, zal er ook een noodzaak

blijven om een deel van die data zo dicht

mogelijk bij de machines in kwestie te verwerken.

Rittal product manager IT infrastructure &

outdoor solutions Koen Van Hende: “Hoe dichterbij

de data opgeslagen en verwerkt worden,

hoe minder vertraging er op de signalen

zit. Daarnaast beschikt niet elk bedrijf over

een aparte serverruimte en komen de dataracks

dan automatisch in het magazijn of de

productie terecht.”

Actieve en passieve koeling

En die omgevingen vragen om aangepaste

oplossingen. “De omstandigheden die een

klassieke IT-omgeving kenmerken, verschillen

dusdanig van wat er op de industriële

werkvloer is terug te vinden. Denk maar aan

de aanwezigheid van stof of vet, of hoe hoog

de temperatuur kan oplopen in productieomgevingen”,

zegt Van Hende.

Rittal ontwierp daarom de Blue e+ IT koeling, die

het beste van beide werelden bieden. Alles wat

nodig is om uw dataracks in optimale conditie te

houden in een industriële omgeving. “Allereerst

door een hogere beschermingsklasse. Standaard

IP54 voor het koelaggregaat voor dakmontage,

en zelfs IP55 voor het koelaggregaat voor wandmontage.

De rackkoeling werkt bovendien volgens

een hybride principe. Een actief koelcircuit

met toerental geregelde componenten, en een

geïntegreerde heat pipe die zorgt voor passieve

koeling. Parallelle circuits die samenwerken in

functie van het temperatuurverschil, zodat een

constante temperatuur binnen de behuizing

gegarandeerd is, wat ook de levensduur van de

componenten ten goede komt.”

‘Rittal heeft met Blue e+ het neusje van de zalm voor

rackkoeling voor industriële toepassingen ontwikkeld’

Tot 75% energie besparen

Deze aanpak staat niet alleen garant voor een

betrouwbare rackkoeling en dus werking, maar

brengt ook een enorm potentieel voor energiebesparing

met zich mee. “Testen bij industriële

toepassing van koelunits hebben een gemiddelde

van 75% aangetoond. De duurzame

keuze dus, maar vandaag komt dat tevens neer

op een enorme kostenreductie.”

Een andere onmiskenbaar voordeel in industriële

omgevingen is de aanwezigheid van

Rittals invertertechniek. “Hierdoor kan één en

hetzelfde apparaat dienen voor verschillende

spanningen en netwerken (110 – 240 V of

380 – 480 V, monofasig of driefasig). Flexibiliteit

troef. Dat maakt onze Blue e+ IT toestellen

immers wereldwijd inzetbaar”, gaat Van Hende

verder. Ook het gebruiksgemak mogen we hier

niet vergeten aanstippen. Het multi-colour touchscreen

geeft al de nodige details over de werking

mee. Meer diagnosemogelijkheden nodig?

“Via de NFC en de smartphone app kan je snel

fouten opsporen. Maar de toestellen kunnen

tevens vanop afstand gemonitord worden

dankzij de IoT interface. Van daaruit kunnen

eigen dashboards en analyses gemaakt worden

om meer met de data te doen, om onderhoud

slimmer in te plannen of alarmen te creëren.”

Beste van twee werelden

Rittal heeft met Blue e+ het neusje van de

zalm voor rackkoeling voor industriële toepassingen

ontwikkeld. “Net omdat we beide

werelden als onze broekzak kennen. Vroeger

hield de IT-manager zich bezig met de data

en de onderhoudsploeg met de sturing. Maar

in een Industrie 4.0-tijdperk hebben ze elkaar

nodig om tot de juiste oplossingen te komen.

Die ervaring van wat er nodig is om beide met

elkaar te verzoenen maakt dat dit toestel feilloos

in omgevingen van -20 °C tot 60 °C kan

functioneren”, besluit Van Hende. ■

Een actief koelcircuit met toerental geregelde componenten

en een geïntegreerde heat pipe die zorgt voor

passieve koeling. Parallelle circuits die samenwerken,

zodat een constante temperatuur gegarandeerd is,

Via de NFC en de smartphone app kan je snel fouten

opsporen. Maar de toestellen kunnen tevens vanop

afstand gemonitord worden dankzij de IoT interface.

industrialautomation.be

| 33


Directe integratie van de Hänel magazijnliften in talrijke ERP-systemen


KLINGER FOR

SAFETY, SERVICES

& SOLUTIONS

Verzekerd dat het werkt. Altijd.

ONZE PRODUCTEN

» AFSLUITERS & APPENDAGES

» DICHTINGEN & PAKKINGEN

» FILTRATIE

» INSTRUMENTATIE

» INDUSTRIËLE SLANGEN

» KOMPENSATOREN

ONZE SERVICES & DIENSTEN

» TRAININGEN & OPLEIDINGEN

» INSTALLATIE OPTIMALISATIE

» STOOMINSTALLATIE AUDITS

» SHUT DOWN SERVICE

» FLENSMANAGEMENT

» AFSLUITER AUTOMATISERING

“Wij helpen u beter, veiliger en

efficiënter te produceren.”

www.klinger.be


Tekst Luc Ophals | Beeld Beckhoff, Luc Ophals en SedActa

Naadloze integratie drijft

cyclustijden op

Automatisering speelt een sleutelrol in het verduurzamen van industriële productieprocessen. Elk project, ongeacht

de omvang, brengt verschillende facetten samen die elk om een grondige, doordachte benadering vragen om

tot een perfect geïntegreerde en functionele oplossing te komen. Hoe dat precies in zijn werk gaat? Dat toont

een recent project van integrator SedActa. Die ontwikkelde een robotcel waarin het mechanische ontwerp en de

besturing van de machine 100% geïntegreerd werden met behulp van Beckhoff technologie.

De ultracompacte C6017 Industrial

PC van Beckhoff Automation is

het kloppend hart van de gehele

automatiseringsoplossing.

36 | industrialautomation.be


Het geheim van elke goede relatie is vertrouwen.

Het is de basis waarop SedActa, aanbieder van

totaaloplossingen in industriële automatisering,

en Beckhoff, specialist in open automatiseringssystemen

op basis van PC-compatibele

besturingstechniek, elkaar telkens weer vinden.

Samen nemen ze de handschoen op om zeer

bijzondere uitdagingen te tackelen. “Tijdens

Indumation 2019 werden we benaderd om een

oplossing te ontwikkelen voor het verwerken

van kleine en lange kunststof staven. Het hart

van de oplossing moest een robotcel worden”,

vertelt Thomas Mortier, projectmanager

bij SedActa.

100% coördinatie vereist

Fluitje van een cent? Niks was minder waar,

want de technische specificaties, die op verzoek

van de eindklant vertrouwelijk moeten

blijven, maakten het tot een heel uitdagende

klus, waarbij een naadloze integratie de sleutel

tot succes vormde. “Alles draait om de Fanuc

robot die de producten oppakt en positioneert”,

vertelt Mortier. De producten worden

aangevoerd via een triltoevoertrechter die zorgt

voor de juiste dosering. “Een cameravisiesysteem

assisteert de robot vervolgens, zodat

hij de posities op de trilplaat kan herkennen.

Er is ook ledverlichting voorzien, zodat hij kan

zien wat hij doet. Gezien de complexiteit, was

het cruciaal dat we het mechanische ontwerp

en de besturing van de machine 100% konden

coördineren.”

Aanpassingsvermogen en

schaalbaarheid

Ook in dit project maakte Beckhoff technologie

het verschil voor SedActa. De ultracompacte

C6017 industriële pc van Beckhoff Automation

staat garant voor de razendsnelle cyclustijden

die gevraagd werden. Alle data komt samen in

het TwinCAT 3 automatiseringsplatform, dat

zorgt voor de aansturing van de camera’s, de

beeldverwerkingssoftware en de ledverlichting.

De communicatie met alle sensoren, actuatoren

en zelfs de robot loopt in real-time via

EtherCAT. “Door de keuze voor pc-gestuurde

technologie geven we onszelf en de klant alle

flexibiliteit in de wereld. Dat kwam van pas

in dit project, omdat de behoeften en dus de

specificaties nog geëvolueerd zijn naarmate het

traject vorderde. Het aanpassingsvermogen en

de schaalbaarheid van de geïmplementeerde

krachtige, open oplossing legden mede de

basis voor deze succesvolle samenwerking. ■

De Fanuc robotcel in actie.

‘Gezien de complexiteit was het belangrijk dat we het

mechanisch ontwerp en de besturing van de machine

100% konden coördineren’

industrialautomation.be

| 37


Tekst en beeld Festo

Snellere productie

van recycleerbare

kartonnen fles

De samenwerking tussen Festo en PCE Automation heeft Frugalpac

Limited, experts in recycleerbare verpakkingen, geholpen om de hoge

verwerkingscapaciteit en precisie-assemblage te verwezenlijken die nodig

zijn om te voldoen aan de toegenomen vraag naar hun innovatieve

kartonnen Frugal Bottle.

Frugal Bottle is de eerste papieren fles voor wijn

en sterkedrank ter wereld. De buitenkant van dit

innovatieve ontwerp bestaat voor 94% uit gerecycleerd

karton en heeft een binnenzak van voedingsmiddelenkwaliteit.

Frugal Bottle is volledig

recycleerbaar, is vijf keer lichter dan glas en heeft

een veel kleinere CO 2

-voetafdruk dan traditionele

wijnflessen. Verder biedt het 360° branding

voor een grotere impact in het schap.

Succesvol in flessen

Na de introductie in juni 2020 bleek Frugal

Bottle zeer populair. En daarom zocht Frugalpac

naar een manier om sneller en zonder kwaliteitsverlies

meer flessen te produceren. PCE

Automation en Festo werkten nauw samen bij

het ontwikkelen van een volledig geautomatiseerde

lijm- en bevochtigingslijn waarmee kan

worden voldaan aan de krappe toleranties en

complexe lijmpatronen die nodig zijn om 630

flessen per uur te verwerken.

Ronan Quinn, projectmanager bij PCE, vertelt:

“Het lijmproces was complexer dan wat we tot

dan toe hadden meegemaakt. Krappe toleranties

in combinatie met een korte cyclustijd en

kritische druppeldikte zorgden voor een grote

uitdaging. Festo leverde hiervoor volledig geassembleerde

verwerkingsbruggen, wat echt

meerwaarde gaf wat compatibiliteit van onderdelen

en inbedrijfstelling betreft.”

Uitdagingen bij de productie

Frugal Bottles worden geproduceerd uit twee

kartonnen vellen die met precisie worden

gesneden, gelijmd en aan de voor- en achterkant

bevochtigd, waarna ze worden gestapeld

en klaar zijn voor invoer in de flesvormmachine.

De lijmbaan is complex en moet worden aangepast

aan het profiel van de fles. Daarnaast moet

de juiste hoeveelheid lijm worden aangebracht

om misvorming of lelijke lijmresten te voorkomen.

Frugalpac had contact opgenomen met

Festo om te kijken of zij met hun combinatie

van expertise in automatisering en pneumatische

producten van voedingsmiddelenkwaliteit

aan hun complexe eisen konden voldoen. Als

machinebouwer beval Festo samenwerking

aan met PCE Automation, een bedrijf waarmee

ze al lange tijd een relatie hebben. Frugalpac

ging akkoord en de drie bedrijven – eindgebruiker,

machinebouwer en automatiseringsspecialist

– werkten samen aan de optimale oplossing.

Kant-en-klaar handlingsysteem

Voor de door PCE Automation geleverde

automatiseringscel is minimale menselijke tussenkomst

vereist. Aan de voorkant laadt een

operator de vellen voor de voor- en achterzijde

van de flessen. De machine pickt, laadt, transporteert,

lijmt, transporteert en bevochtigt, en

De CPX-E-CEC Controller van Festo reguleert meerdere

assen tegelijk om de complexe rondingen op

de lijmbanen te kunnen maken, en de Festo CMMT

servocontrollers worden gebruikt voor nauwkeurig en

herhaalbaar laden, lijmen en afladen.

‘Festo leverde volledig geassembleerde

verwerkingsbruggen, wat echt meerwaarde

gaf wat compatibiliteit van onderdelen en

inbedrijfstelling betreft’

38 | industrialautomation.be


Frugal Bottles worden geproduceerd uit twee kartonnen vellen en hierbij zijn complexe

lijmpatronen vereist die kunnen worden aangepast aan verschillende profielen.

De unieke lijm- en bevochtingsoplossing helpt Frugalpac om de gewenste

cyclustijden van 630 flessen per uur te halen door in batches van acht flessen

tegelijk te lijmen.

brengt de geprepareerde vellen aan het eind van

het proces over naar een container. De geprepareerde

vellen worden vervolgens getransporteerd

naar de flesvormmachine. Voor het ontwerp van

de automatiseringscel heeft PCE Automation

optimaal gebruik gemaakt van de Festo Handling

Guide Online (HGO). Dit gratis online hulpmiddel

verkort de tijd voor ontwerpen, assembleren en

leveren aanzienlijk, en biedt klanten de mogelijkheid

om een kant-en-klaar handlingsysteem te

maken. Met slechts een paar klikken levert de

HGO het juiste standaardhandlingsysteem, inclusief

CAD-model, animatie en volledige EPLAN

schemadocumentatie. De afzonderlijke stappen

die voorheen 10 tot 15 dagen in beslag namen,

kunnen in een mum van tijd worden voltooid.

Door de kortere tijd voor ontwerp en documentatie

kon PCE voldoen aan de leveringsverwachtingen

van Frugalpac.

afladen. Ook de pneumatische kernproducten,

ventielterminals en procesventielen van Festo

worden volop gebruikt in het gehele lijm- en

bevochtigingssysteem.

Andrew Colling, hoofdontwerper PCE bij het

project: “’De volledig uitgewerkte handling-

oplossing van Festo past naadloos in de automatiseringscel.

Het heeft ons tijd bespaard en

het team ruimte gegeven om zich te richten

op andere aspecten. Hierdoor konden we een

complete oplossing leveren die voldoet aan de

eisen die Frugalpac stelt aan de productie van

recycleerbare flessen.” ■

Uitgebreid getest en gekalibreerd

Om te bewijzen dat de gewenste cyclustijden

konden worden gehaald, werd de unieke

lijm- en bevochtingsoplossing getest en gekalibreerd

in het Britse Application Centre van

Festo. Het gebruikt de CPX-E-CEC Controller

van Festo als de PLC voor geïnterpoleerde

zachte bewegingen, waarbij meerdere assen

tegelijk worden bediend om de complexe rondingen

op de lijmbanen te realiseren. De Festo

CMMT servocontrollers zijn een belangrijk

onderdeel van de drie handlingsystemen voor

nauwkeurig en herhaalbaar laden, lijmen en

De automatiseringscel voor Frugal Bottle werd ontworpen door PCE Automation met behulp van Festo’s

Handling Guide Online (HGO) voor snellere ontwerp- en leveringstijden.

industrialautomation.be

| 39


Tekst Valérie Couplez | Beeld Master Chips

CONNECTIVITEIT

VOOR VANDAAG

EN MORGEN

‘Daarmee geef je klanten echt een instrument in

handen om de stijgende energieprijzen zo goed

mogelijk te verteren’

As we willen evolueren naar meer artificiële intelligentie, geïntegreerde simulatiesoftware, real-time feedbackloops… dan kunnen

we niet om 5G heen. Daarom heeft Master Chips nu een betaalbare 5G-router in het gamma.

40 | industrialautomation.be


Het internet veranderde alles. De manier waarop we machines bouwen, produceren en zaken doen, maar ook

de rol van toeleveranciers binnen dit verhaal. Master Chips fungeert als meer dan louter een distributeur. Het vult

zijn aanbod voor betrouwbare communicatie en connectiviteit aan met kennis en ervaring om telkens de juiste

protocollen te koppelen aan het platform van de klant. Zo helpt het zijn klanten automatiseren en digitaliseren, met

de vinger aan de pols met oplossingen voor bijvoorbeeld energiemonitoring. Maar ook met de blik op de toekomst:

een nieuwe router in het gamma maakt 5G-toepassingen eindelijk betaalbaar.

“Een ontwikkeling waar we zelf de hand in

hebben”, bekent Peter Neirynck. “We zagen

het potentieel om door een aanpassing in de

firmware dit te realiseren voor een fractie van

de gebruikelijke kost die een extra module

met zich zou meebrengen. Dat bewijst ook

dat we de juiste keuze gemaakt hebben door

in te zetten op een beperkt aantal strategische

leveranciers. We zijn niet alleen een partner van

onze klanten, maar denken ook op een constructieve

manier mee met onze fabrikanten.

Dat Teltonika hier dan ook de schouders onder

zette, toont dat er een goede wisselwerking

bestaat. Voorlopig bieden wij dit als enige aan,

maar binnenkort zal deze oplossing wereldwijd

uitgerold worden.”

Met de compacte Teltonika RUT955 4G LTE router kan men de data uit een Siemens PLC op een

kostenefficiënte manier uitlezen.

Van pure distributeur naar service gedreven

oplossingen. Het is de evolutie die Master

Chips het voorbije decennium onderging. “We

leveren meer dan alleen maar hardware aan

onze klanten”, zeggen zaakvoerders Peter en

Yves Neirynck. “We proberen met hen mee te

denken om met onze producten tot werkbare

oplossingen te komen. Nooit als integrator,

maar eerder een stapje vroeger in het proces.

We kijken wat klanten willen realiseren en wat

de beste manier is om dat mogelijk te maken.

Dan is het aan de integrator of eindklant om

die te realiseren.”

Energie meten, monitoren en

optimaliseren

Een aanpak die al zijn vruchten afwierp. De

mooie projecten waarmee Master Chips

de voorbije jaren zijn visitekaartje afleverde,

bewezen dat de ingeslagen weg de juiste was.

“We hebben onder andere onze sporen al

verdiend in energiemonitoring”, geeft Peter

Neirynck aan. “Zo realiseerden we samen met

een van onze integratoren een project om

het energieverbruik in twaalf verschillende

scholen op te volgen. Door die data onder meer

te koppelen aan wat de zonnepanelen produceren,

kunnen beslissingen genomen worden

om de opgewekte energie zo goed mogelijk

in te zetten. Daarmee geef je klanten echt een

instrument in handen om de stijgende energieprijzen

zo goed mogelijk te verteren.”

Een expertise die ook in de industrie van pas

komt, vandaag. Zo digitaliseerde Master chips

ook al de water- en elektriciteitstellers in een

havengebied. “Vroeger moesten de meters

manueel afgelezen worden om facturen te

kunnen maken. Nu gebeurt dat draadloos via

een LORA netwerk. Een pioniersproject dat

trouwens organisch groeide. Door de voordelen

van IoT in de praktijk te ondervinden,

kwamen er steeds meer toepassingen naar

boven”, aldus Yves Neirynck.

PLC-data eenvoudig uitlezen en

doorsturen

Data zijn tegenwoordig in elk automatiseringsproject

van steeds groter belang. Master

Chips onderzoekt waar ze gecapteerd kunnen

worden en implementeert samen met integratoren

en eindklanten platformen om die data te

monitoren, analyseren en optimaliseren. Het is

echter niet altijd even evident om PLC-data uit

te lezen. Met de compacte Teltonika RUT955

4G LTE router kan dat nu op een kostenefficiënte

manier bij Siemens PLC’s.

Betaalbare router voor

5G-communicatie

Het moet de weg openen naar meer IoT-toepassingen

in de industrie: IIoT, dus. Peter Neirynck:

“Er wordt wel veel over gepraat, maar op de

werkvloer bij industriële bedrijven staat het nog

altijd in zijn kinderschoenen. Vandaag is een

project waarbij data van 150 sensoren worden

gecapteerd al een groot project. Bij IIoT spreken

we over duizenden. De grote boom moet dus

nog komen.”

Een van de aanjagers in dit verhaal kan de

komst van 5G zijn. In België zijn de licenties

intussen uitgedeeld. En ook de technologie

bestaat. “Het verschil in kostprijs tussen een

4G- en een 5G-router was tot voor kort te groot

voor bedrijven. Maar als we willen evolueren

naar meer artificiële intelligentie, geïntegreerde

simulatiesoftware, real-time feedbackloops…

dan kunnen we niet om 5G heen. Daarom

hebben we nu een betaalbare 5G-router in

het gamma. Pas dan zal IIoT echt in het vizier

komen van bedrijven”, weet Yves Neirynck.

Maar ook op andere domeinen kijkt Master

Chips vooruit naar wat er komen zal. Zo

onderzoekt het of MIoTy netwerken al robuust

genoeg zijn om industrieel uit te rollen. Peter

Neirynck: “Door het eerst zelf in de vingers te

krijgen, besparen we onze klanten de kinderziektes.

We willen altijd mee zijn en klaarstaan

met nieuwe technologie.” ■

industrialautomation.be

| 41


Tekst Piet Debisschop | Beeld INDUVIDO

HET MACHINEVISIESYSTEEM

ALS PROBLEEMOPLOSSER

Wanneer een organisatie beslist om een bestaand productieapparaat met visiesystemen uit te breiden, is dat in

het merendeel van de gevallen uit kwaliteitsoverwegingen. Vaak gaat het over systematische productiefouten of

defecten die pas laat in de keten opduiken, en bij gebrek aan voldoende visuele data moeilijk of niet onder controle

te krijgen zijn.

INDUVIDO is gespecialiseerd in de implementatie

van machinevisiesystemen op maat, en pakt

dat soort problemen aan door elke situatie

vanuit een heel eigen, visiegebaseerd perspectief

te benaderen.

We spraken met Kenny Dom, oprichter van

INDUVIDO. De nu nog eenmansfirma wil meer

en meer door de klant gezien worden als zijn

eerstelijnsoplossing bij de aanpak van marktklachten,

auditpunten of andere problemen

met zijn eindproduct.

“De daadkracht van een goed werkend visiesysteem

is op dit ogenblik nog onvoldoende gekend.

Vaak wordt door onze interventies immers de

algemene kwaliteitsstandaard van een installatie

opgekrikt, omdat naast het geviseerde probleem

regelmatig ook andere, voorheen onzichtbare

pijnpunten worden blootgelegd”, aldus Dom.

De jonge ondernemer geeft enkele sprekende

praktijkvoorbeelden.

Onvolkomen visiesysteem

Een bedrijf dat cilindrische kartonnen verpakkingen

voor de voeding maakte, wilde op zijn

product een topinspectie uitvoeren om, in het

kader van de voedselveiligheid, de kwaliteit van

De topinspectie legt duidelijk de defecten bloot

de afdichting te kunnen opvolgen. Kenny Dom:

“Tijdens de eerste testen zagen we duidelijk dat

de gebruikte 2D-beeldvorming onvoldoende

data bood om afwijkingen uit de productstroom

te kunnen detecteren en tijdig uit te

werpen. Vooral laterale afwijkingen werden

niet gedetecteerd en passeerden vlot het controlestation.”

INDUVIDO werkt nu een pasklare

oplossing uit die detectie van deze defecten

mogelijk maakt.

De multispectrumoplossing

Een ander vraagstuk betrof plastic containers;

mouldings waarvoor INDUVIDO

gevraagd werd om een visiesysteem op te

bouwen dat defecten als gaten, inclusies,

zwarte puntjes en dergelijke detecteert.

Al snel bleken echter enkele meer ingrijpende

fouten de dans te ontspringen. Het

ging hier meer bepaald om een significante

openstand van de laslijn tussen de beide

containerhelften. Het anders prima werkende

visiesysteem bleek duidelijk blind

voor dit soort afwijkingen. Daarop werd

besloten om een multispectrumbelichting te

voorzien. Die optiek tilt de laslijn nu visueel

omhoog, zodat die wel door de visietechnologie

gedetecteerd wordt. Stuk voor stuk

Lip van het blikje ontbreekt

mooie voorbeelden waarbij die extra ogen

van INDUVIDO enkele voorheen ongekende

problemen aan de oppervlakte brachten.

Dienstverlening

Een goed functionerend visiesysteem is in staat

om het kwaliteitsborgingssysteem van een productielijn

naar een hoger niveau te tillen. Vaak

kan dit al op basis van klassieke 2D-beeldvorming,

waarbij softwarematig aan beeldanalyse

wordt gedaan. De 3D-optie is dan weer in staat

om een volledige omgeving als object binnen

te lezen, zodat nog meer kwaliteitsaspecten

worden gevisualiseerd.

INDUVIDO ziet de machinevisie weliswaar

centraal in zijn dienstverlening, maar de concrete

materialisatie van elk custom designed project

verzorgt de firma wel zelf én integraal. Zowel

de engineering, als het codeschrijven, de elektrische

bordenbouw, de mechanische integratie,

tot het aanbouwen van eventuele uitwerpsystemen

voor uitvalstukken worden door Kenny

Doms bedrijf verzorgd.

Dom: “Ook de integratie van onze KEYENCE

technologie in de bestaande automatisatie-en

sturingssystemen is bepalend voor een succesvolle

afloop. Wat echter nog meer dan welk

goed werkend systeem ook door klanten wordt

gevalideerd, is de dienstverlening en opvolging

na verloop. Zowel de kwaliteit als de werking

van de installatie verdient daarbij opvolging.“

Dit impliceert voor INDUVIDO dan SLA’s (Service

Level Agreements), zodat de klant de garantie

heeft dat er bij pannes of incidenten een snelle,

gerichte interventie tegenover staat die het

visiesysteem operationeel houdt. Dit kan zowel

remote als on site interventies inhouden. Kenny

Dom heeft dan ook concrete plannen om zijn

activiteiten verder te onderbouwen met bijkomende

mankracht. ■

42 | industrialautomation.be


‘Naast het geviseerde

probleem, legt onze

visietechnologie vaak ook

andere pijnpunten bloot

De KEYENCE visietechnologie in actie

industrialautomation.be

| 43


advertorial

Tekst Valérie Couplez | Beeld Murrplastik

KLEINE COMPONENTEN,

GROTE IMPACT

Sinds juni 2013 moeten producten voor spoortransport beantwoorden aan de Europese brandbeveiligingsstandaard

DIN EN45545-2. Om een lange levensduur van spoorvoertuigen te garanderen en mensenlevens te beschermen,

streeft Murrplastik de hoogste normen na. Het ontwerpt zijn producten volgens 3x HL3, het hoogste risiconiveau

dat deze norm definieert, met een brandwerendheidsduur tot E60, warmte-isolatie tot I45 en warmtestraling tot

W45 volgens DIN EN 45545-3. Een mooi voorbeeld van een productgroep die daaraan tegemoetkomt, zijn de

slangschroefverbindingen van de nieuwe M-PRO serie. Zijn design, hoge densiteit en unieke features zorgen voor

de best mogelijke kabelbescherming. ATEM staat in voor de verdeling in België.

Met meer dan 1.000 varianten dekt de M-PRO de meest uiteenlopende toepassingen.

44 | industrialautomation.be


advertorial

Scan de QR code voor meer

informatie over M-PRO.

M-PRO’s indrukwekkende troeven op een rijtje

- Hoge densiteit en kabelvriendelijk: hoge dichtheid door geïntegreerde

impactbescherming en afdichting met toleratiecompensatie

in de beschermslang. Kabelvriendelijk door afgeronde radii.

- Groot aantal varianten: met meer dan 1.000 varianten dekt

M-PRO de meest uiteenlopende toepassingen.

- Hoogste brandveiligheid: M-PRO voldoet aan de hoogste brandbeveiligingsvoorschriften

UL 94 V0, EN45545, 3x HL3, NFPA 130 (in behandeling) en UL1696 (in behandeling).

- Scheurvast en eenvoudig te monteren: M-Pro kan volledig zonder

gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Een veerbelast

snap-in mechanisme voorkomt uitscheuren.

Met zijn innovatieve designdetails, komt de

M-PRO serie slangschroefverbindingen tegemoet

aan de hoogste eisen voor dichtheid tot

IP68 bij 6 bar en IP69K. Ze zijn voorzien van een

geïntegreerde afdichting met lamellen. Deze

compenseren alle toleranties in de gegolfde

koppeling en zorgen voor een constant hoge

compressie. Het unieke ontwerp omvat verder

een geïntegreerde stootbescherming die de

afdichting beschermt tegen rechtstreekse

waterstralen. De grotere materiaaldikte maakt

de afdichting extra robuust en beter bestand

tegen druk en compressie. Toepassingen zijn

legio: deze slangschroefverbindingen vinden

onder andere toepassing in de industrie, automatisering,

scheepvaartbouw en -transport,

hernieuwbare energie en telecommunicatie.

‘Het is de enige

buisverbinding waarvan

de kritische punten met

radii zijn afgerond en

dus geen scherpe randen

hebben’

Met zijn innovatieve designdetails komt de M-PRO serie tegemoet aan de hoogste eisen voor dichtheid.

M-PRO kan volledig zonder gereedschap worden gemonteerd en gedemonteerd. Vastklikken en klaar.

Geen scherpe randen meer

De M-PRO is uiterst kabelvriendelijk. Het is

de enige buisverbinding waarvan de kritische

punten met radii zijn afgerond en dus geen

scherpe randen hebben. Het maakt niet uit of

hij bijvoorbeeld aan de binnenkant van de verdeler

of aan de uitgang van de schroefdraad zit,

of met een 90° schroefverbinding in de bocht.

Met meer dan 1.000 varianten dekt de M-PRO

de meest uiteenlopende toepassingen. Hij voldoet

aan de hoogste brandbeveiligingsvoorschriften:

UL 94 V0, EN45545, 3x HL3, NFPA 130

(in behandeling) en UL1696 (in behandeling).

Vastklikken en klaar

De M-PRO overtuigt door zijn slag- en scheurvastheid.

Een veerbelast snap-in mechanisme

voorkomt dat de geribbelde slang onbedoeld

wordt uitgescheurd. Bij het insteken van

de geribbelde slang haakt het klikoog in de

‘goot’. Bovendien is de M-PRO zeer eenvoudig

te monteren. Hij kan volledig zonder gereedschap

worden gemonteerd en gedemonteerd.

Zo eenvoudig is het: vastklikken en klaar. ■

industrialautomation.be

| 45


Kennis van het systeem is cruciaal om op een veilige manier zo optimaal mogelijk te produceren en problemen vroegtijdig te detecteren.

Tekst en beeld Evi Husson

HAAL MEER UIT UW

STOOMSYSTEEM

Voor bedrijven is het belangrijk dat ze efficiënt, rendabel, veilig én onbezorgd gebruik kunnen maken van hun stoomsysteem.

Dat klinkt eenvoudig, maar diverse omstandigheden kunnen problemen opleveren. “Onze stoomspecialisten helpen

bedrijven graag bij het geven van eerstelijnsadvies en bij de selectie van apparatuur om problemen te verhelpen”,

zegt Manuel Sannen, managing director bij KLINGER Belgium.

KLINGER Belgium is specialist in stoom, fluid

control, dichtingen, filtratie en procesautomatisering.

Het familiebedrijf, opgericht in 1886,

is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd

actieve groep van individuele welvarende en

professionele bedrijven. Aangezien innovatie

een belangrijke pijler is, investeert KLINGER

veel in onderzoek en ontwikkeling, met als

resultaat een uitgebreid assortiment technische

producten en services. Denk daarbij aan trainingen

en opleidingen, installatie optimalisatie,

shut down service, flensmanagement, afsluiterautomatisering,

en stoominstallatie-audits.

Manuel Sannen, managing director bij KLIN-

GER Belgium, legt uit waarom stoominstallatieaudits

zo belangrijk zijn. “Stoominstallaties

moeten optimaal kunnen functioneren om de

bedrijfsvoering te garanderen. Tegelijkertijd

liggen er diverse omstandigheden op de loer

die voor problemen kunnen zorgen. Denk

daarbij aan productiewijzigingen, andere systeembelastingen,

slijtage, nieuwe technieken…

Veranderingen in systemen leiden vaak tot

onverwachte problemen of storingen, die vervolgens

dringend moeten worden verholpen.”

Pre-audit

KLINGER beschikt over de deskundigheid en

het materieel om stoomsystemen te onderzoeken.

“Een van de technieken die we toepassen

is de pre-audit, een vooronderzoek om vooraf

een algemeen beeld te krijgen van de situatie.

Het geeft een globale indicatie van het stoomsysteem

en brengt het verbeterpotentieel in

kaart. Deze techniek is bij uitstek geschikt als

een bedrijf zich in de oriënterende fase bevindt

voor het verbeteren van zijn systeem of bij het

opstellen van zijn meerjarenplan.”

Assessment van de thermische

systemen

Naast een pre-audit kan ook een uitgebreide

assessment worden uitgevoerd. “Dit is vooral

geschikt voor het opsporen van terugkerende of

verborgen gebreken, het onderzoeken van het

verbeterpotentieel en het optimaliseren van de

productie. Bij een assessment van de thermische

46 | industrialautomation.be


Voor bedrijven is het belangrijk dat ze efficiënt,

rendabel, veilig én onbezorgd gebruik kunnen

maken van hun stoomsysteem.

systemen geven we een gedetailleerd beeld

van de subsystemen, de verliezen, en de oorzaak

ervan. Vervolgens bieden we bedrijven

verbetervoorstellen, die kunnen helpen bij het

implementeren.”

Stoominstallaties

moeten optimaal kunnen

functioneren om

de bedrijfsvoering te

garanderen.

Trainingen

Naast pre-audits en assessments is kennis

van het systeem cruciaal om op een veilige

manier zo optimaal mogelijk te produceren

en problemen vroegtijdig te detecteren. “Het

is belangrijk dat werknemers niet alleen over

bepaalde vaardigheden beschikken, maar ook

de ontwikkelingen in de techniek bijhouden.

Wij bieden daarom cursussen en trainingen aan

om vaardigheden te leren of om de kennis te

vergroten. Onze deskundige trainers hebben

jarenlange ervaring in stoomsystemen. De trainingen

kunnen we geven bij Klinger Belgium in

Vilvoorde, maar uiteraard indien gewenst ook

op locatie.”

Juiste aanpak

“Efficiënt, rendabel, uiteraard veilig én onbezorgd

gebruik maken van stoomsystemen is perfect

mogelijk door stoomsystemen te optimaliseren

en de werknemers up-to-date te houden met

kennis over het systeem. Je kunt hiermee de productie

optimaliseren en de veiligheid behouden

of vaak zelfs vergroten. Kortom, door de juiste

aanpak haal je meer uit je stoomsysteem”, aldus

nog Manuel Sannen. ■

De voordelen van een

optimaal stoomsysteem

• lagere brandstofkosten

• verhoogde veiligheid

• aanzienlijke energiebesparing

• betrouwbaardere systemen

• reductie van CO 2

-uitstoot

• minder uitval

• standtijdverbetering

• stijgende en stabiele productie

• kortere batches

• minder verbruik

• lagere onderhoudskosten

‘Efficiënt, rendabel, uiteraard veilig én onbezorgd gebruikmaken

van stoomsystemen is perfect mogelijk’

industrialautomation.be

| 47


trouble with

material

handling?

Optimale efficiëntie voor je

productieproces? Met automatisering

en interne transportsystemen op maat

stroomlijnt RDL Engineering je dagelijkse

bedrijfsvoering. We bieden een antwoord

op praktische uitdagingen, van kleinste

schakel tot de ganse ketting van (re)acties.

Zo werk je zekerder, sneller en veiliger.

Ga voor een vlottere productie.

Contacteer RDL Engineering via

info@rdl-engineering.com of op 051 31 35 24.

RDL Engineering nv

Ambachtenstraat 46 - 8870 Izegem - België

T. +32 (0)51 31 35 24 - info@rdl-engineering.com - www.rdl-engineering.com


Industrial Automation opvuller NL.indd 1 11-11-2022 10:14

CONFIGURATOR

NEU

Industriële manipulatoren van het merk Dalmec... zijn dé oplossing

voor het gewichtloos verhandelen van lasten tot 1500 kg.

De manipulator volgt naadloos de beweging van de bedienaar.

Ons studiebureau werkt uw project volledig op maat uit.

Alles in één one-stop-shop voor automatiseringstechniek:

Voorradige & configureerbare producten

Ontdek nu:

Meer over onze configureerbare producten uit

het Endress+Hauser-portfolio in de folder in

het binnendeel of op onze site automation24.be

v

PLATFORM OVER PRODUCTIE- EN PROCESAUTOMATISERING

SURF NAAR DE MEEST COMPLETE START-

PAGINA VOOR PROFESSIONALS IN DE

FACTORY- & PROCESS

AUTOMATION BRANCHE.

Elke manipulator is het resultaat van een persoonlijke aanpak,

rekening houdend met het te manipuleren product, de werkpost

en de industriële sector waarin u zich bevindt.

contacteer ons

051 24 42 83

www.arcadel.be

Bezoek onze vernieuwde website www.industrialautomation.be !

Voor meer informatie, kan u ons telefonisch +32 477 22 41 29 of

via e-mail a.dewaele@louwersmediagroep.be contacteren.


advertorial

automation24.nl – Uw partner voor automatiseringstechniek

Fabrieksautomatisering

Procesautomatisering

Tekst en beeld Automation24

IS STANDAARD NIET GENOEG

EN ZOEKT U EEN INDIVIDUELE

OPLOSSING...

Met de productconfigurator biedt Automation24 nu naast het standaardassortiment voor fabrieksautomatisering,

procesautomatisering en veiligheidstechniek, configureerbare producten in de online shop aan.

De configurator is speciaal ontwikkeld zodat

klanten producten zelfstandig individueel voor

hun toepassing kunnen configureren. Alle

informatie die relevant is voor de bestelling,

zoals prijs en levertijd, is in één oogopslag te

zien. De artikelen zijn snel en eenvoudig te

vinden via de zoekfunctie of de overzichtelijke

categoriestructuur op automation24.be.

De medewerkers kunnen klanten ook ondersteunen

bij de selectie van de producten. Automation24.be

is de eerste online shop op de

Belgische markt waar men configureerbare

producten en standaardartikelen uit voorraad

in één winkelwagen kan bestellen. De klant

vindt momenteel een gevarieerde selectie van

Endress+Hauser configuratorproducten op het

gebied van procestechnologie, maar andere

aanpasbare fabrikant-items zullen snel volgen.

De webshop www.automation24.be richt zich

in de eerste plaats op kleine en middelgrote

bedrijven die niet kunnen rekenen op speciale

aankoopvoorwaarden van fabrikanten en groothandels,

of die slechts een beperkt aantal onderdelen

van een artikel nodig hebben. Aangezien

50 | industrialautomation.be


R

R

advertorial

Automation24 een breed scala aan producten biedt uit vele complementaire

categorieën, van sensoren tot schakelkasten, vindt u daar complete

oplossingen voor uw toepassingen.

Prijsleider

Profiteer van het assortiment apparaten van meer dan 60 verschillende

gevestigde en bewezen fabrikanten. Het bedrijf is prijsleider in vele categorieën

bij de inkoop van kleine hoeveelheden. De prijzen van de aangeboden

producten liggen gemiddeld 24% onder de door de fabrikant aanbevolen

prijzen, en dit vanaf het eer ste stuk. De online shop www.automation24.be

evolueert voortdurend om het kopen en zoeken naar producten zo eenvoudig

mogelijk te maken. Elk product heeft een bijbehorende beschrijving,

foto´s en documentatie om te downloaden.

De winkel biedt veel functies die het winkelen gemakkelijker maken,

zoals filters om te zoeken naar producten met vergelijkbare parameters

of suggesties voor compatibele accessoires, productsets, alles met een

eenrichtingsbestelproces en nog veel meer. Dankzij de functie om het

aanbod rechtstreeks van de site te genereren, kunt u het onmiddellijk,

rechtstreeks en zonder te wachten downloaden. Dankzij de functie om

de actuele beschikbaarheid van producten op voorraad te tonen, kunt u

ook realtime informatie krijgen over de levertijden van elk product.

Veiligheidstechnologie

Snel

De meeste bestellingen worden dezelfde dag nog verwerkt, waardoor

een snelle levering mogelijk is. E-mail en een gratis telefoonnummer zijn

beschikbaar voor technische en algemene productvragen. De gekwalificeerde

technici bieden technische ondersteuning om u te helpen bij

het kiezen van alternatieven, door apparaten te selecteren die geschikt

zijn voor de behoeften van uw toepassing. Het magazijn van Automation24

wordt voortdurend uitgebreid, waardoor we meer dan 300.000

producten kunnen opslaan en deze dus snel kunnen verzenden op de

dag van de bestelling. Orderverwerkingstijden worden verbeterd door

speciale machines, zoals een kabelsnijder, die efficiënt en nauwkeurig de

gewenste hoeveelheid in de aankoop meet.

‘Kies uit een reeks van meer dan 6.500

producten die direct beschikbaar zijn’

Kies uit een reeks van meer dan 6.500 producten die direct beschikbaar zijn

in ons magazijn, of gebruik de Automation24-configurator om het juiste

product voor uw toepassing te vinden! Het productportfolio omvat veel

complementaire categorieën, bijvoorbeeld sensortechnologie, procesinstrumentatie,

industriële besturing en bediening, beveiligingstechnologie, industriële

netwerk- en communicatiesystemen, besturings- en meettechnologie,

industriële verlichting, beveiliging, commando- en signaleringssystemen,

voedingen en besturing kasten, gereedschappen en aandrijftechniek. ■

Automation24 – Uw onlineshop met sterke merken uit de automatiseringstechniek, zoals b.v.:

Automation24 – Uw onlineshop met sterke merken uit de automatiseringstechniek, zoals b.v.:

industrialautomation.be

| 51


De experten van Equans tonen u de weg naar betere logistieke oplossingen, met oog voor veiligheid en de automatisering van uw processen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Equans – David Plas Photography

VLOTTERE DOORLOOP VOOR

LOGISTIEKE PROCESSEN

De afgelopen jaren hebben we allemaal geleerd hoe belangrijk het is om de volledige supply chain goed op orde

te hebben. En dat vraagt ook om betrouwbare partners om die te helpen beheren. Als multi-technische partner

heeft Equans ook LMS (Logistic Management Systeem) oplossingen klaar op maat van bedrijven om een vlottere

doorloop te verzekeren. Samen slagen we erin om uw logistieke processen te verbeteren, zodat u tijd, kosten en

resources kan besparen.

De coronapandemie, de problemen in het Suezkanaal,

de materiaalschaarste…: we hebben

ondervonden hoe belangrijk het is om over een

betrouwbare supply chain te beschikken. Maar

weet u ook hoeveel efficiëntiewinst u nog kan

boeken door uw logistieke processen te automatiseren?

Equans staat voor totaaloplossingen,

zodat uw volledige logistieke flow in goede

banen geleid wordt. Slim, klantvriendelijk en

vooral betrouwbaar. De administratie, het beheer

en de gegevensuitwisseling tussen uw processen,

met inbegrip van de laatste nieuwe cloud en

mobiele technologieën, en dat alles gebundeld

in één geïntegreerd systeem in realtime.

Van alle markten thuis

Met Equans kiest u voor een service provider

voor uw volledige logistieke keten die van alle

markten thuis is. Met ervaring in een brede

waaier aan sectoren, van bulk tot energie, weet

deze multitechnische partner wat uw logistieke

noden zijn, zowel op de baan, als op het terrein,

als in de fabriek. De experten van Equans tonen

u de weg naar betere logistieke oplossingen,

met oog voor veiligheid en de automatisering

van uw processen, ook in explosieve omgevingen.

En alles wordt naadloos gelinkt met uw

52 | industrialautomation.be


Equans staat voor totaaloplossingen, zodat uw volledige logistieke flow in

goede banen geleid wordt. Slim, klantvriendelijk en vooral betrouwbaar.

Drie keer meer pmd verwerken

Dankzij de LMS oplossing van Equans kan Indaver vandaag drie keer zoveel pmd

verwerken met hetzelfde aantal logistieke medewerkers.

logistieke systemen voor orders, planning, fleet… Equans zorgt ook voor

feilloos projectmanagement en voor alle nodige engineering en installaties

van a tot z. Ook voor onderhoud en herstellingen kunt u er natuurlijk

terecht. En ondersteunende service (24/7 call center) levert het bedrijf

met de glimlach.

Flexibel en modulair

Equans werkt echt op maat van de noden van zijn klanten. Geen

beperkende standaardoplossingen, dus, waar u uw processen in ingepast

moet krijgen. Neen. Dankzij de modulaire aanpak kan de oplossing

telkens aangepast worden aan uw behoeftes en aan elke stap

in uw logistieke proces. En ook eenvoudig mee evolueren met uw

bedrijf als u groeit, als processen veranderen, als er nieuwe activiteiten

bij komen... ■

Elk jaar beheert en verwerkt Indaver meer dan 5 miljoen ton afval.

Afval dat door heel wat vrachtverkeer moet worden aan- en afgevoerd,

wat een aantal logistieke uitdagingen met zich meebrengt.

Door de in- en uitstroom te optimaliseren met een globaal Logistics

Management Systeem (LMS) van Equans, slaagde Indaver erin om de

efficiëntie, capaciteit én veiligheid op meerdere sites te verbeteren.

Indaver vroeg Equans om een oplossing uit te werken die toeliet om

een aantal logistieke processen op de sites in Duinkerke, Doel en

Willebroek te automatiseren. Daarvoor werd één centraal communicatieen

orchestratieplatform voorzien, dat een betere samenwerking

mogelijk maakt tussen de verschillende deelsystemen van de supply

chain. Het systeem is 100% geïntegreerd met het ERP-systeem en

de bestaande back-end en front-end oplossingen van Indaver.

Nathalie Vasseur, projectverantwoordelijke bij Indaver: “We wilden

een oplossing die kon beantwoorden aan de specifieke noden van

elke site. Aangezien de LMS oplossing van Equans modulair is, konden

we kiezen wat er voor ons van toepassing was. Zo is het aanmeld- en

weegsysteem volledig geautomatiseerd op sites waar we weinig

vrachten hebben. Op andere sites, zoals in Willebroek, wilden we

onze verwerkingscapaciteit verdrievoudigen. Daarom hebben we

de flow geoptimaliseerd om de tijd die vrachtwagens op het terrein

doorbrengen te verkorten. Zo kan Indaver vandaag drie keer zoveel

pmd verwerken met hetzelfde aantal logistieke medewerkers.”

industrialautomation.be

| 53


YOUR PROCESS

INTEGRATOR

FOR PROCESS

AUTOMATION

& PROCESS

PIPING

PLC & SCADA Software Development.

Electrical & pneumatic cabinets.

Integration with MES & ERP applications.

3D design, engineering, validation.

High purity piping, single & double jacket.

Orbital welding/pigging systems.

HYLINE

PROCESS AUTOMATION:

Bisschoppenhoflaan 598

2100 Deurne

Tel. 03 360 77 77

HYLINE Head Office

PROCESS PIPING:

Booiebos 27

9031 Drongen

Tel. 09 244 78 18

www.hyline.be

Wij geloven in het standaardiseren

van processen, niet van mensen.

Wie kiest voor EPLAN kiest voor ruim 35 jaar ervaring in engineering.

Onze oplossingen stellen ondernemingen in staat om de waarde van

hun data op nieuwe manieren te ontsluiten. Processen, beslissingen

en ervaringen worden geautomatiseerd, zodat engineers weer kunnen

focussen op wat zij het beste doen: engineering.

De digitale transformatie is al begonnen, wacht dus niet tot morgen om

de toegevoegde waarde van EPLAN voor uw onderneming te ontdekken.

Meer weten?

www.eplan.be/ecosystem

EPL_B_Anz_197x130mm_090822_print.indd 1 09.08.22 12:45


HIS IS PARKER

Wereldwijd

marktleider

op het gebied van

aandrijving, besturing

en procesbeheersing

Parker Hannifi n is wereldwijd marktleider in de ontwikkeling, productie en verkoop

van technologieën, systemen en componenten op het gebied van aandrijving,

besturing en procesbeheersing. Parker levert producten in negen technologieën:

hydrauliek, pneumatiek, slangen&koppelingen, afdichtingen, procesbeheersing, fi ltratie,

klimaatbeheersing, electromechanica en luchtvaart. Naast producten levert Parker ook

complete systemen, aggregaten en power-units.

parker.com


Tekst Johan Debaere | Beeld Belmatic

Dynamische specialist in industriële

elektriciteit, automatisatie en IoT gaat

geen uitdaging uit de weg

Samenwerken maakt bedrijven sterker. Dat hadden Jeroen de Ketelaere en Sam Van Zele goed gezien, toen ze

in 2020 onder de naam Belmatic de krachten bundelden om hun specialisatie in elektriciteit, automatisatie en

Industrie 4.0 (IoT) met focus op industriële klanten verder uit te bouwen. Dit dynamisch bedrijf uit Meulebeke

wil zijn klanten volledig ontzorgen: van ontwerp en engineering over productie tot montage, opstart en service.

Daarvoor laten de beide zaakvoerders zich omringen door een sterk en divers team van professionele en gedreven

freelance elektrotechnici. Vakkennis, flexibiliteit en teamgeest zijn sterke troeven, waarmee elke project binnen de

vooropgestelde termijn gerealiseerd kan worden.

Van Zele en de Ketelaere laten zich omringen door twee vaste

medewerkers en een groep van gedreven freelancers.

56 | industrialautomation.be


Jeroen de Ketelaere en Sam Van Zele zijn de zaakvoerders van Belmatic.

Geen problemen, enkel uitdagingen

Vooraleer de zaakvoerders hun firma Belmatic

boven de doopvont hielden, kende de stiel voor

hen al langer geen geheimen meer. Beiden

waren immers gespecialiseerd in elektriciteit,

automatisatie en bordenbouw voor de industrie.

“Ik startte in 2011 mijn eenmanszaak, terwijl

Sam in 2015 als zelfstandige begon. Nadat

we steeds vaker voor projecten hadden samengewerkt,

besloten we in 2020 de krachten te

bundelen. Het uitgangspunt is duidelijk: om

onze klanten een optimale oplossing te bieden

en hen van a tot z te ontzorgen, gaan we

steeds tot het uiterste”, vertelt Jeroen de Ketelaere.

“Elk project start met een goed gesprek

bij de klant, waarbij we een analyse maken van

de noden en verwachtingen. Met deze informatie

gaan we aan de slag om een oplossing

op maat te ontwikkelen, waarna deze samen

met een offerte aan de klant gepresenteerd

wordt. Na goedkeuring worden alle elementen

in ons atelier voorbereid en nauwkeurig getest.

Zo kunnen we de volledige installatie op de

werkvloer uitvoeren zonder dat de werking van

het bedrijf daarbij grote hinder ondervindt. Een

technieker volgt de installatie en inbedrijfstelling

ook ter plaatse op en stuurt, indien nodig, bij.”

Service vanop afstand en op locatie

Een project stopt echter niet bij de oplevering,

want Belmatic staat ook bekend voor een uitstekende

service, 24/24 en 7/7.

“We hebben klanten in de meest uiteenlopende

sectoren, bijvoorbeeld in de betonbouw, bij

vleesverwerkende bedrijven of in industriële

bakkerijen. Als daar midden in de nacht of op

een zondag een defect of probleem optreedt,

moeten we onmiddellijk kunnen reageren om

stilstand te vermijden”, licht Sam Van Zele toe.

“Als jong bedrijf zetten we fors in op digitalisatie,

waarbij we zoveel mogelijk informatie en documentatie

in the cloud bijhouden en niet langer

op papier verspreiden. Industrie 4.0 en IoT (Internet

of Things) zijn intussen dagelijkse kost. Zo

kunnen we ook installaties vanop afstand monitoren

en snel reageren bij eventuele defecten.

Als we toch ter plaatse moeten gaan, hebben

onze mensen onmiddellijk het juiste materiaal

bij zich, waardoor elk probleem snel en efficiënt

verholpen kan worden. Voor de klant vraagt

deze aanpak wel enige aanpassing. Vroeger

belde hij zelf bij breuk, maar met onze moderne

technieken handelen we proactief, om zaken op

te lossen vóór er problemen ontstaan.”

Vakkennis, flexibiliteit en teamgeest

Een tevreden klant is veel waard, want mondtot-mond

reclame is nog altijd een belangrijke

sleutel voor de groei. Van Zele en de Ketelaere

hebben intussen twee mensen vast in dienst.

“We laten ons verder omringen door een sterk

en divers team van gedreven professionele

elektrotechnische freelancers. Zo kunnen

we onze klanten een bijzonder uitgebreide

expertise garanderen en hebben we de flexibiliteit

om zelfs grote en complexe projecten

binnen een strakke timing tot een goed einde

te brengen.”

“Onze teamgeest is absoluut een extra troef.

We kunnen intussen terugvallen op vijftien

mensen, waarvan er acht bijna continu voor

ons aan de slag zijn en van project naar project

trekken. We zijn trots op onze mensen, want

hun niet aflatende inzet vormt de hoeksteen

van onze succesvolle werking. Daarom doen

we er alles aan opdat onze mensen zich op

hun werk zouden ‘jeunen’ – de West-Vlaamse

manier om te zeggen dat ze zich goed voelen

en elke dag opnieuw in de bres springen om

klanten te helpen.” ■

Dankzij de moderne technieken kan men nu

installaties vanop afstand monitoren en al heel wat

zaken oplossen vooraleer er problemen ontstaan.

De firma focust op elektriciteit, automatisatie

en IoT voor industriële klanten in de meest

uiteenlopende sectoren.

Belmatic stond onder meer in voor de

automatisatie van snijzalen en slachtlijnen

in de vleesverwerkende sector.

industrialautomation.be

| 57


‘De Nupano cloud fungeert

als single-point-of-truth,

altijd bereikbaar,

altijd up-to-date’

Machinebouwers moeten digitalisering tot op machineniveau brengen om de volgende stappen te zetten in productiviteit en efficiëntie.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Lenze

ALS DIGITALISERING VAN

MACHINES KINDERSPEL WORDT

Het komende decennium wordt het tijdperk van de software. Dat zal ook het leven van machinebouwers

drastisch veranderen. Zij moeten digitalisering tot op machineniveau brengen om de volgende stappen te zetten

in productiviteit en efficiëntie. De PLC spreekt echter niet dezelfde taal als IT. Daarom lanceert Lenze met Nupano,

wat staat voor ‘new panorama’, een digitaal platform op het kruispunt van OT en IT. Het toont machinebouwers de

weg naar hoe ze snel en eenvoudig kunnen digitaliseren met de best mogelijke bescherming voor hun data en IP.

Software wordt voor machinebouwers de

manier om hun machines te onderscheiden.

Met de FAST templates toonde Lenze al hoe

eenvoudig digitalisering kan zijn door standaardtemplates

ter beschikking te stellen. Het

gaf machinebouwers de ruimte om zo hun

standaardfunctionaliteiten te integreren en de

tijd om zich dan toe te spitsen op hun eigen IP.

Dat stukje van de machine dat ze net anders

en beter maakt dan de concurrentie. Maar

hoe kan je net dat beschermen en tegelijk voldoende

open blijven om toegang te krijgen

voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden?

En waar kunnen we dan het beste gaan

digitaliseren? In de cloud, de edge, de machine,

of helemaal in de drive?

Brug tussen IT en OT

Deze vragen hielden het R&D team van Lenze

de afgelopen tijd druk bezig. Achter de schermen,

maar ook enkele klanten kregen al een

voorproefje van wat Lenzes antwoord op deze

uitdaging zou zijn: Nupano. Het antwoord

spaarden ze om de 75ste verjaardag van het

bedrijf in oktober nog extra glans mee te geven.

58 | industrialautomation.be


Nupano zal als platform alle apps in de machine bundelen en de deur

openen naar mass customization. Elke machine perfect aangepast aan de

digitale noden van de klant.

Nupano, dat staat voor ‘new panorama’, een digitaal platform op het kruispunt van

OT en IT dat machinebouwers de weg toont naar snel en eenvoudig digitaliseren.

Productmanager Anne Konermann: “Informatietechnologie

heeft bijzonder veel potentieel

om intelligente diensten te ontwikkelen en zo

wereldwijd meerwaarde te creëren. Omdat IT

zich moeilijk in OT laat integreren, willen we met

Nupano de brug vormen tussen beide werelden.

Het is een open platform voor machineapps,

ontwikkeld om de implementatie van digitale

toepassingen in de machine zo eenvoudig

mogelijk te maken. We willen het onze klanten

zo eenvoudig mogelijk maken om digitale

businessmodellen te ontwikkelen en te implementeren.

Zonder IT-skills, zonder cloudconnectiviteit.

Nupano brengt als het ware de

data-analist en de machinebouwer samen.”

Eenvoudige toegang en release

management

De missie van Nupano is dus kristalhelder:

machinebouwers eenvoudig toegang geven

tot digitale technologie op basis van gemeenschappelijke

standaarden. En tegelijk van de

integratie van IT-diensten in de organisatie en

in de machine kinderspel maken.

“Het moet een beetje werken zoals de Appstore

of de Playstore die we intussen allemaal

kennen van onze smartphone”, zegt Werner

Paulin, head of new automation technologies.

“Nupano zal als platform alle apps in de machine

bundelen en de deur openen naar mass customization.

Elke machine perfect aangepast aan

de digitale noden van de klant. De machinebouwer

heeft te allen tijde perfecte controle

over welke software op welke machine, waar

ook ter wereld, draait. Releasemanagement

over de volledige levenscyclus. Dit zal overigens

ook onderhoudsdiensten helpen vereenvoudigen,

doordat er transparantie is over wat

er precies is geïnstalleerd.”

Kwestie van klikken

Maar hoe zit het nu concreet in elkaar?

Elke klant heeft toegang tot zijn eigen Nupano

platform, dat uit twee delen bestaat: Nupano

cloud en Nupano runtime.

“De Nupano cloud fungeert als single-pointof-truth,

altijd bereikbaar, altijd up-to-date”,

vat Konermann de sterkste troef samen.

“In zijn cloud beschikt de machinebouwer over

een inventaris van alle apps en alle machines.

Dat kunnen zowel publieke apps zijn,

Lenze apps of eigen ontwikkelingen. Door

IT-standaarden te gebruiken slagen we erin

om er echt een open platform van te maken

dat niet raakt aan de IP van de klant. De

apps kunnen zowel privé staan (als ze nog

getest moeten worden) als openbaar voor de

hele organisatie of gemeenschap. Het overzicht

van de machines zijn eigenlijk digital

twins. Op die manier kun je alles uitvoerig

testen, alvorens het te transfereren naar een

IPC en te connecteren met de OT-wereld.”

Die magie gebeurt dan in Nupano runtime.

“Geen programmeerwerk, gewoon een kwestie

van klikken om de juiste app op de juiste

machine te laten draaien. En volledig hardwareonafhankelijk.

We wilden er geen gouden

kooi van maken, maar een open oplossing die

machinebouwers echt helpt om in te zetten op

digitaliseren”, besluit Paulin. ■

industrialautomation.be

| 59


MDS-G4000 Series

12/20/28-port Layer2 full Gigabit modular managed Ethernet Switches

EÉN PLATFORM VOOR TOEKOMSTGERICHTE MODULAIRE NETWERKOPLOSSINGEN

www.moxa.com

Technolec bvba, Hoogkamerstraat 337-2, 9140 Temse, 03 710 69 69, sales@technolec.be, www.technolec.be


Tekst en beeld igus B.V.

Schakels van rol-kabelrupsen

verminderen energieverbruik voor

de E4.1 kabelrups-serie met 37%

Goed nieuws voor gebruikers van de igus E4.1 kabelrups-serie: nieuw ontwikkelde schakels van rol-kabelrupsen

verminderen het benodigde aandrijfvermogen met 37%. Hierdoor kunnen klanten hun elektriciteitskosten verlagen

in tijden van sterk stijgende energieprijzen.

De groothandelsprijzen voor elektriciteit rijzen de

pan uit. Dit is een serieuze uitdaging voor het concurrentievermogen

van veel industriële bedrijven.

Dus staat elektriciteit besparen op de agenda. Dit

geldt voor volledige productielijnen, afzonderlijke

machines of componenten zoals kabelrupsen die

kabels en slangen voor energie, data en hydrauliek

in industriële installaties geleiden.

In de regel glijdt de bovenloop van een kabelrups

over de onderloop. Op korte rijwegen is

energie geen probleem, omdat de hoogwaardige

kunststoffen van igus zorgen voor een

wrijvingsarme werking. Bij langere rijwegen

(enkele honderden meters en langer) en een

hoog laadvermogen (tot 100 kg/m) nemen de

wrijvingscoëfficiënten toe en daarmee ook het

energieverbruik.

E4.1R: Rollen in plaats van glijden

bespaart energie

Al 20 jaar biedt igus kabelrupsen aan voor

lange rijwegen, waarbij de bovenloop over

de onderloop rolt, waardoor wrijving en slijtage

worden verminderd. "Vanwege stijgende

prijzen en energiekosten zijn veel industriële

bedrijven geïnteresseerd geraakt in kostenbesparende

maatregelen. Ze vragen zich af hoe

de bedrijfskosten kunnen worden verlaagd met

de gebruikte componenten, zoals kabelrupsen

– vooral bij lange afstanden met hoge extra

belastingen", zegt Jörg Ottersbach, hoofd van

de business unit kabelrupsen bij igus. "Ons antwoord

is dat we ook een versie van onze E4.1,

de E4.1R, met geïntegreerde rollen aanbieden.

Deze serie is een van onze best verkochte

kabelrupsen en een universele oplossing voor

90% van de glijdende toepassingen."

Verminder aandrijfenergie en dus kosten met de E4.1R rol-kabelrupsen.

Rollen verminderen het aandrijfvermogen tot

37% – besparingen die de energiebehoefte

minimaliseren nu de elektriciteitsprijzen stijgen.

Een prettige bijkomstigheid is dat de E4.1R

dankzij de rollen soepeler loopt, met minder

geluid en trillingen. De schakels van rol-kabelrupsen

zijn ook volledig compatibel met het

gehele modulaire systeem van de E4.1-serie,

zodat bijvoorbeeld indoor lineaire robots in de

machine-industrie achteraf nog kunnen worden

ingebouwd. Naast de interne hoogtes van 42 en

56 mm is er voor de E4.1R een hoogte van 80

mm beschikbaar. Tel daarbij meerdere breedtes

en radii op, en je hebt in totaal meer dan 900

varianten voor individuele toepassingen. ■

Dynamische energietoevoer eenvoudig gemaakt ...

... voor bewegingen in alle richtingen

Eenvoudig ontwerp met e-chains ® , chainflex ®

kabels en componenten van igus ® . Kies, bereken

en bestel online. igus.be/the-chain

Bezoek ons: www.igus.eu/news

igus ® B.V.B.A. Tel. 03-330 13 60 info@igus.be

B(NL)-1259-ECS 197x61N_CC.indd 1 29.10.20 10:49

industrialautomation.be

| 61


De modulaire switches van Moxa’s MDS-G4000 serie worden gebruikt in moderne onderstations met veel intelligente elektronische apparaten (IED’s).

Tekst Johan Debaere | Beeld Technolec/Moxa

Modulaire switches als

onderdeel van flexibele

netwerktoepassingen

In industriële omgevingen worden steeds meer apparaten met elkaar verbonden, waardoor een flexibel, schaalbaar

en betrouwbaar netwerk onontbeerlijk is. Met de MDS-G4000 serie switches biedt Moxa een adaptieve industriële

netwerkoplossing, die voldoet aan de continu veranderende eisen met betrekking tot het aantal benodigde

interfaces en het type. Deze modulaire switches worden gebruikt in de meest uiteenlopende toepassingen.

62 | industrialautomation.be


Onderstations met intelligente

elektronische apparaten (IED’s)

Traditionele onderstations maken gebruik

van hard-wired links tussen apparaten die

seriële verbindingen met een relatief lage

snelheid via koperen draden uitvoeren.

De intelligente elektronische apparatuur (IED’s)

in de moderne onderstations zijn ontworpen

rond de IEC 61850-standaard en kunnen verbonden

worden met een high-speed Ethernetbus,

waardoor het eenvoudiger is om beheer,

onderhoud en controle via een gecentraliseerd

power SCADA-systeem te implementeren.

Om op het grote aantal intelligente elektronische

apparaten (IED’s) in de onderstations te

anticiperen, kan men MDS-G4012 switches van

Moxa aan de basis van de netwerkinfrastructuur

installeren.

“Deze modulaire switches voldoen aan de vereisten

van de IEC 61850-3 en IEEE 1613 normen”,

vertelt Karel Mus van Technolec. “Een intelligente

QoS-sturing zorgt ervoor dat kritische

data prioritair doorgestuurd worden en de

robuuste kast van het systeem garandeert een

betrouwbare en vlotte communicatie in toepassingen

waar de werking sterk beïnvloed kan

worden door de omgeving. Dit zorgt voor een

foutloze werking. Bovendien kunnen de geïsoleerde

voedingsmodules ter plaatse vervangen

worden zonder dat de switch uitgeschakeld

moet worden, waardoor de werking van het

onderstation nooit onderbroken wordt.”

De netwerkapparatuur moet ook beschermd

zijn én blijven tegen cyberaanvallen. De MDS-

G4012 switches zijn uitgerust met features die

ervoor zorgen dat netwerken beter beveiligd

zijn en dat niet-geautoriseerde personen geen

toegang krijgen tot de switches. De cybersecurity-specialisten

van Moxa kunnen snel

reageren in geval van een eventuele zwakte in

de cyberbeveiliging van de switches.

Volledig gedigitaliseerde olievelden

Olie- en gasmaatschappijen willen volledig

gedigitaliseerde olievelden ontwikkelen. Voor

de controle (IP-bewaking, ventilatie, brand) van

de verschillende subsystemen in de pijpleidingen

is een betrouwbaar netwerk nodig. Aangezien

de pijpleiding zich ver van het controlecentrum

bevindt, zijn bedrijven op zoek naar een duurzame

oplossing die alle gegevens van de locaties

te velde kan verzamelen en een communicatieverbinding

met hoge bandbreedte kan realiseren

met de afgelegen compressorstations en het

netwerkmanagementcentrum.

“De MDS-G4020-serie biedt een volledig modulair

platform, uitgerust met glasvezelinterfaces,

om subsystemen over lange afstanden

op een extern controlecentrum aan te sluiten,

terwijl Gigabit-bandbreedte met draadsnelheid

geleverd wordt om video-, spraak- en

datatransmissies van de apparatuur ‘in the

field’ eenvoudig te verwerken. Het robuuste

ontwerp van deze switches is ATEX Zone 2- en

C1D2-gecertificeerd, en dus bestand tegen

de extreme omstandigheden die bij dergelijke

toepassingen met olie- en gaspijpleidingen

voorkomen”, legt Karel Mus uit. “Om pijpleidingen

op afstand consequent te controleren,

biedt de oplossing een Gigabit netwerkhersteltijd

van 50 ms om de flexibiliteit en betrouwbaarheid

van het netwerk te garanderen.

Bovendien maakt het compacte design een

installatie in DIN-railkasten mogelijk, terwijl het

PoE-budget met hoge capaciteit gebruikt kan

worden om nabijgelegen apparatuur van onderstations,

waaronder IP-controlecamera's en klepbedieningen,

in te zetten en te voeden. In het

controlecentrum biedt de MXview-netwerkbeheersoftware

real-time data over de status

van het netwerk. Zo kunnen de interne technische

medewerkers gemakkelijk controleren en

de field engineers tijdig informeren, waardoor

het onderhoud vereenvoudigd wordt en de

uptime gemaximaliseerd.” ■

De schematische voorstelling van een infrastructuur

met onderstations.

Voor de controle van subsystemen in olie- en gaspijpleidingen

is een betrouwbaar netwerk nodig. In het

controlecentrum biedt de MXview-netwerkbeheersoftware

real-time data over de status van het netwerk.

De MDS-G4020 biedt een modulair platform om subsystemen over lange afstanden op een extern controlecentrum

aan te sluiten, bijvoorbeeld bij olie- en gaspijpleidingen.

industrialautomation.be

| 63


Multi-protocol Servodrive CMMT-AS-MP

Overstappen naar de nieuwste generatie

servoaandrijvingen zonder risico of complexiteit

Deze multiprotocol servodrive kan zowel via Profinet, EtherCat, EthernetIP

en Modbus met uw PLC communiceren, en ondersteunt de motion- en

driveprofielen Profidrive & CiA402.

Besturingsarchitectuur

Intelligente software

Mechanisch

www.festo.be/CMMT

4847068_Q-FESTO-B_Adv197x130_IM_MultiProtocol-Servodrive_BLG_v1.indd 1 29-07-2022 11:38

Meer info: www.rittal.be

KOELAGGREGATEN

BLUE E+ IT

EFFICIËNTE RACK-KOELING DANKZIJ

INNOVATIEVE HYBRIDE TECHNOLOGIE

Dankzij de hybride technologie brengt u de energieefficiëntie

van uw rack-koeling op een geheel nieuw niveau.

Een actief koelcircuit met toerentalgeregelde componenten

zorgt voor koeling die op de behoefte is afgestemd.

Zodra de omgevingstemperatuur onder de gewenste

waarde komt, neemt de geïntegreerde heatpipe met behulp

van passieve koeling de klimatisering van het rack over.

Dit maakt een enorme energiebesparing mogelijk.

Afhankelijk van de situatie, zelfs tot 75%.


IO-Link

Wij spreken uw taal

DUURZAME

RELATIE

De juiste partner voor

uw IO-Link projecten.

Zijn het uw eerste stappen in digitalisering?

Of wilt u een universeel installatiesysteem

of future-proof IIoT concept?

Het Murrelektronik IO-Link systeem is altijd

de beste keuze - flexibel en onafhankelijk.

Een systeem speciaal gemaakt voor u.

www.murrelektronik.be


Tekst en beeld Parker Hannifin, iStock

Krachtige, modulaire nieuwe controllers

EFFICIËNTE, HOOGWAARDIGE

REGELSYSTEMEN ONTWERPEN

Parker Hannifin, de wereldwijde leider in bewegings- en besturingstechnologieën,

brengt de nieuwe Parker Motion Controller reeks uit

voor de wereldwijde industriële automatiseringsmarkt. Intelligente,

meerassige Parker Motion Controllers combineren machinelogica,

realtime bewegingsbesturing, geavanceerde veiligheids functies en

visualisatie in een volledig schaalbare oplossing.

Voor ontwerptechnici die zijn belast met het ontwikkelen van oplossingen met

zeer veeleisende, realtime, meerassige toepassingen, biedt de PAC340 een

krachtige CODESYS 1,5 GHz quad-core CPU.

66 | industrialautomation.be


‘De Parker Motion Controllers bieden

een complete automatiseringsoplossing

voor toepassingen met meerdere

technologieën, waardoor OEM’s efficiënte,

hoogwaardige regelsystemen kunnen

ontwikkelen’

De PAC120 is ideaal voor toepassingen die flexibele bewegings- en automatiseringsbesturing

vereisen.

De elektromechanische Parker Motion Controller

serie is ideaal voor OEM’s die verpakkings-,

materiaalvorm-, druk- of verwerkingsmachines

bouwen, en voor systeemintegratoren die

fabrieksautomatiseringsoplossingen bieden

voor de voertuig-, textiel-, papier- en voedselen

drankenindustrie. De serie is gebaseerd op

een robuuste, ventilatorloze ARM CPU-architectuur,

en bestaat uit de PAC120 en PAC340.

Deze compacte industriële programmeerbare

regelaars maken deel uit van een systeem van

I/O-modules voor het koppelen van processignalen

binnen een EtherCAT netwerk.

Eenvoudige programmering

Parker Motion Controllers gebruiken het toonaangevende,

onafhankelijke CODESYS Soft-

Motion platform voor snelle en eenvoudige

programmering, en bieden speciale functies

voor een optimale ontwikkeling van bewegingsbesturingstoepassingen.

Alles is geïntegreerd

in één gebruikersinterface, zodat

technici slimmer, efficiënter en effectiever

kunnen werken op basis van de IEC 61131-3

en PLCopen Motion normen. De modulaire

PAC-architectuur kan worden uitgebreid met

een veiligheidscontroller en veiligheids-I/Omodules

om te voldoen aan de vereisten van

de machinerichtlijn 2006/42/EC, waardoor de

inspanningen voor het ontwikkelen, verifiëren

en goedkeuren van een veiligheidstoepassing

worden verminderd.

Leveren van connectiviteit

De Parker Motion Controller serie is ontworpen

voor eenvoudige configuratie in bestaande

fabrieksnetwerken en voor het leveren van

apparaatconnectiviteit. Ze worden standaard

geleverd met verschillende ingebouwde communicatieprotocollen,

waaronder een OPC

UA-server, Modbus TCP, EtherCAT en dual

LAN-netwerken, samen met extra opties

voor Ethernet/IP, PROFINET en PROFIBUS. De

OPC UA-server maakt geïntegreerde Industrie

4.0-connectiviteit mogelijk. USB-poorten en

een ingebouwde SD-kaartsleuf faciliteren de

lokale opslag van procesgegevens en de uitwisseling

van besturingsprogramma’s.

Voor elk automatiseringsproject

De PAC120 en PAC340 van industriële kwaliteit

bieden ontwerptechnici opties via verschillen

in geheugencapaciteit, CPU-prestaties, communicatie-opties

en CNC-functionaliteit om te

voldoen aan de vereisten van bijna elk automatiseringsproject

met betrekking tot beweging,

synchronisatie of positioneringstaken.

De PAC120 is ideaal voor toepassingen die

flexibele bewegings- en automatiseringsbesturing

vereisen en biedt PROFINET I/O- of

Ethernet/IP opties, evenals native Modbus TCP

on-board. Voor ontwerptechnici die zijn belast

met het ontwikkelen van oplossingen met zeer

veeleisende, realtime, meerassige toepassingen,

biedt de PAC340 een krachtige CODESYS 1,5

GHz quad-core CPU, samen met native PROFI-

NET I/O en on-board Ethernet IP. Zowel PAC120

als PAC340 zijn geschikt voor wereldwijde

implementatie met de vereiste certificaten (CE,

UL en CCC).

Uiteindelijk bieden de op een DIN-rail monteerbare

Parker Motion Controllers een complete

automatiseringsoplossing voor toepassingen

waarbij meerdere technologieën zijn betrokken,

waardoor OEM’s efficiënte, hoogwaardige

regelsystemen kunnen ontwikkelen. ■

industrialautomation.be

| 67


Tekst Murrelektronik, Evi Husson | Beeld Murrelektronik

INSTALLATIES EENVOUDIG

VAN POWER VOORZIEN

In de wereld van vandaag werkt heel weinig zonder elektriciteit. Machines en systemen hebben voldoende

vermogen nodig om te kunnen werken. Ze moeten betrouwbaar zijn, veilig te bedienen en gemakkelijk te installeren.

Murrelektronik biedt een oplossing met de MQ15 familie van voedingsconnectoren.

Met de MQ15 h-koppeling kunnen motoren eenvoudig en snel worden aangesloten.

68 | industrialautomation.be


‘Met het quick-connect systeem MQ15 is een 1/4 draai

alles wat nodig is om een veilige verbinding te creëren’’

Murrelektronik is een Duits familiebedrijf in

automatiseringstechniek. Een familiebedrijf dat

sinds 1975 is uitgegroeid tot een wereldonderneming

met bijna 3.000 werknemers. Doel

van het bedrijf is om machines en installaties

te optimaliseren en zo de marktpositie van

klanten te vergroten. Een van de oplossingen

die het bedrijf onlangs heeft gelanceerd is de

MQ15 familie van voedingsconnectoren.

1/4-draaivergrendelingsmechanisme

Met het quick-connect systeem MQ15 is een

1/4 draai alles wat nodig is om een veilige,

IP67 geclassificeerde verbinding te creëren. De

gebruiker kan zowel visueel als met de hoorbare

‘klik’ controleren of de connector correct

is geïnstalleerd. Het compacte ontwerp en de

hoge stroomoverdrachtswaarden (16 A continu

bij 600 V AC) maken een groot aantal toepassingen

mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het

aansluiten van asynchrone of driefasenmotoren.

Zware industriële toepassingen

De voedingsconnectoren zijn geschikt voor

gebruik in de zwaarste industriële toepas singen.

De MQ15 is zespolig (drie stroomcontacten

tot 16A, twee hulpcontacten tot 10A, PE).

De stroomkabelassemblages voldoen aan de

industriestandaard voor industriële machines:

de UL-lijst (PVVA - UL 2237). Daarnaast heeft

de MQ15 een halogeenvrije, zeer flexibele,

vlamvertragende, olie-/chemicaliën bestendige

PUR-mantel en zijn er afgeschermde en nietafgeschermde

versies beschikbaar. De bekabeling

heeft een temperatuurbereik van -50

tot +80 °C en kan tot tien miljoen wisselende

buigcycli aan.

Prijs-prestatieverhouding

De MQ15 brengt hoge stromen over in een zo

klein mogelijke ruimte. Door het gebruik van

hightech kunststoffen en minimaal gebruik van

dure metalen componenten heeft de MQ15

een optimale prijs-prestatieverhouding

Eenvoudige stroomverdeling

Met de MQ15 h-koppeling kunnen motoren

eenvoudig en snel worden aangesloten. Dit

betekent dat eenvoudige patches in de stroomvoorziening

kunnen worden aangebracht. Dit

vermindert de installatietijd bij het aansluiten

van meerdere motoren aanzienlijk.

Eenvoudige motoraansluitingen

Met de MQ15-aansluitingen kunnen motoren

worden omgezet in een stekkerbare

oplossing. Motorintegratie is mogelijk via de

M 2 0 × 1,5-schroefdraad. Er zijn daardoor geen

adapters of speciale oplossingen nodig. ■

De bekabeling heeft een temperatuurbereik van -50 tot +80 °C en kan tot tien miljoen wisselende buigcycli aan.

industrialautomation.be

| 69


Tekst Valérie Couplez | Beeld Inimco/Process Automation Solutions

JE DAGELIJKSE PRESTATIES

VERBETEREN

Lean manufacturing streeft maximale productiviteit na door zo weinig mogelijk aan tijd en middelen

verloren te laten gaan. Door voortdurend je vooruitgang hierin op te volgen kom je steeds dichter bij de

fabriek van de toekomst. Maar hoe kan je die filosofie omzetten in productieklare oplossingen? Vanuit

die vraag is Inimco.Facts Lean Manufacturing ontstaan. Een out-of-the-box laagdrempelige oplossing die

bedrijven die deze filosofie in hun productie willen toepassen het perfecte kader biedt om meteen aan

de slag te gaan. Zonder zware investeringen, zonder kennis van programmeren.

Lean manufacturing gebruikt een pragmatische benadering om vanuit het vertrekpunt telkens verbeteringen door te voeren.

70 | industrialautomation.be


Alle relevante informatie om werk te maken van lean manufacturing,

van werkvloer tot management, wordt door Inimco samengebracht

en inzichtelijk gemaakt.

Het is de bedoeling om meteen aan de slag te kunnen. Dat doen

klanten door middel van bestaande of zelf te bouwen dashboards.

‘Het mooie aan Inimco.Facts Lean Manufacturing is dat de oplossing geen

historische gegevens of geconnecteerde machines nodig heeft’

Lean manufacturing gebruikt een pragmatische

benadering om vanuit het vertrekpunt

telkens verbeteringen door te voeren volgens

hetzelfde stramien: plan – do – check – act.

Het is dan zaak op alle niveaus van een onderneming

bottlenecks en problemen te zien en

ze ook meteen te corrigeren. Op het kantoor

loopt alles al in grote mate gedigitaliseerd.

Maar voor veel bedrijven is de productievloer

nog een blinde vlek.

“Papier is nog alomtegenwoordig, instructies

moeten manueel doorgegeven worden, er zijn

nog weinig standaarden… Allemaal zaken die

het moeilijker maken voor bedrijven om de

follow-up op het getouw te zetten waar lean

manufacturing om vraagt”, aldus Erik De Nert,

mede-oprichter van Inimco. “Maar ook digitaliseren

is geen evidentie. Data komen uit verschillende

bronnen, zijn niet altijd up-to-date, zelden

gestructureerd en worden vaak op verschillende

niveaus opnieuw ingegeven, wat niet alleen

nodeloos tijdsverlies betekent, maar ook de deur

openzet voor fouten.”

Juiste cijfers en KPI’s in beeld

Enter Inimco en zijn oplossing Inimco.Facts Lean

Manufacturing. De Nert: “Eigenlijk gaan we de

informatie, data, oplossingen en rapporten die

al aanwezig zijn op de productievloer bij klanten

integreren en combineren in één omgeving.

Zo kunnen bijvoorbeeld bestaande documenten

vanop Sharepoint of PowerBi rapporten worden

gecombineeerd in specifieke dashboards, die

geschikt zijn voor elke rol binnen de organisatie,

in near real-time om inzichten te genereren.

Bestaande data, documenten en rapporten

worden gecombineerd in één dashboard. Een

duidelijke visualisatie laat toe om voor gebruikers

de juiste cijfers en KPI’s in beeld te brengen

en hoe er gepresteerd wordt. Maar er zit ook

action management in geïntegreerd, zodat het

potentieel niet alleen wordt opgespoord, maar

dat ook duidelijk is wie welke actie moet ondernemen

om het proces van continuous improvement

permanent gaande te houden.” Deze

oplossing is overigens een doorontwikkeling van

het bestaande Inimco.Facts platform in samenwerking

met klant AkzoNobel.

Dashboards en templates bouwen

Het mooie aan Inimco.Facts Lean Manufacturing

is dat de oplossing geen historische gegevens of

geconnecteerde machines nodig heeft om van

start te kunnen gaan.

“Alles is zo laagdrempelig mogelijk gehouden.

Je kan werken met oplossingen die je zelf al

draaien hebt in de productie, maar evengoed

werkt het met data die je manueel ingeeft of

die je importeert vanuit Excel. Het is vooral de

bedoeling om meteen aan de slag te kunnen en

verbeteracties te identificeren en op te starten.”

Dat doen klanten ofwel door middel van

bestaande dashboards, ofwel door middel van

zelf te bouwen dashboards om de verschillende

processen op te volgen en templates te maken

om de verbeterpunten op te volgen. “Dat doe je

zonder enige kennis van programmeren. Het is

louter een kwestie van te configureren wat voor

elke gebruiker van belang is”, aldus De Nert.

Een andere troef van Inimco.Facts Lean Manufacturing

is dat het een top-down benadering

gebruikt. De oplossing past zich met andere

woorden aan de eigenheden van elke productiesite

aan, zodat ze zich makkelijk laat schalen

naar andere productievestigingen.

Doorgroeien naar real-time

Alle relevante informatie om werk te maken van

lean manufacturing, van werkvloer tot management,

wordt door Inimco samengebracht en

inzichtelijk gemaakt in een Microsoft-cloudoplossing

die van overal toegankelijk is. “Een outof-the-box

oplossing waarmee iedereen zo weg

is”, vat De Nert het nog eens samen.

Wie nog een stapje verder wil gaan in deze

benadering en ook data op real-time niveau wil

integreren, kan vervolgens gemakkelijk doorgroeien

naar Inimco.Facts. “Hiermee kunnen

we operationele data van overal op de werkvloer

capteren om als basis te dienen voor

lean manufacturing. Het legt als het ware een

digitale laag bovenop je machines en installaties,

zodat het kinderspel wordt om hun prestaties

op te volgen, af te toetsen tegen je KPI’s,

en hun werking te optimaliseren. Daarvoor

verbinden we dan de verschillende databronnen

binnen de productie in een single source of

truth. Niet alleen binnen het bedrijf, maar ook

voor andere productiesites. Op die manier kan

je gaan benchmarken.” ■

industrialautomation.be

| 71


TYPE FP70

PULSARME MEMBRAAN

VLOEISTOFPOMPEN

VAN KNF

TYPES FP70, FP150,

FP400 EN FK1100


TYPE FP150


TYPE FP400

Deze pomptypes behoren tot de nieuwe generatie

membraanpompen van KNF met een zeer lage

pulsatie maar met de traditionele voordelen van de

membraanpomp zoals; zelf-aanzuigend, droogloopzeker,

chemisch bestendig en lange levensduur.

Prestaties FP70 FP150 FP400 FK1100

Flow (l/min.) tot 0,85 0,2 – 1,5 0,4 – 4 0,6 – 12


TYPE FK1100

Druk Max. (bar) 2 6 6 6

www.knf-verder.nl / www.knf.be

+31 (0)30 677 92 40 / +32 (0) 3 871 96 24

22-KN-AD_FP-serie_be(nl).indd 3 21-02-2022 10:07

©kras99, ©ag visuell - Fotolia

Wij kunnen er voor zorgen dat mens en machine

veilig samen kunnen werken!

_ Safety in 58mm behuizing

_ SIL 3 gecertificeerd.

_ Beschikbaar in Profinet/Profisafe, Ethernet IP/CIP Safety

en binnenkort ook in Powerlink/Open Safety!

www.tr-electronic.nl


Tekst en beeld KNF

LAAG IN PULSATIE,

HOOG IN EFFICIËNTIE

Met de toevoeging van de FP 70 aan de pulsatie-arme pompfamilie speelt KNF in op de marktbehoefte aan pompen

met een lagere pulsatie. Het nieuwe product combineert de voordelen van de KNF membraanpomptechnologie

met de belangrijkste kenmerken van tandwiel- en centrifugaalpompen; zelfaanzuigend en droogloopzeker, zuiver

transport van vloeistoffen en hoge chemische bestendigheid worden gecombineerd met lage pulsaties. Deze

combinatie maakt de FP 70 interessant voor klanten in alle markten waar een betrouwbare overdracht van kostbare

vloeistoffen van essentieel belang is.

De veelzijdige oplossing

voor marktsegmenten

die behoefte hebben aan

pompen met een bijzonder

lage pulsatie.

Bijvoorbeeld voor medische toepassingen, waar

apparatuur vaak in direct contact staat met de

patiënt, kan de lagere pulsatie een positieve

invloed hebben. Er worden minder pulsen overgebracht

van de vloeistof naar de leidingen en

vandaar naar de onderdelen die op de patiënt

worden aangebracht, waardoor behandelingen

minder belastend worden. Denk hierbij

aan koelcircuits. De FP 70 bereikt een debiet

tot 700 ml/min. en is ontworpen voor continu

bedrijf tot een druk van 2 bar.

‘Zelfaanzuigend en droogloopzeker, zuiver transport van

vloeistoffen en hoge chemische bestendigheid worden

gecombineerd met lage pulsaties’

Motoren aangepast aan

klantenwens

De FP 70 kan worden uitgerust met motoren

variërend van high-end BLDC motoren tot

low-end DC-motoren, aangepast aan de functionaliteit

en de levensduur die de klant zoekt.

Afhankelijk van de bedrijfsparameters, haalt

de high-end BLDC motor een levensduur van

20.000 uur en meer. Bovendien kunnen de

parameters van deze motoren bij KNF worden

aangepast, wat betekent dat het regelgedrag,

de prestatiekarakteristiek en de pompnauwkeurigheid

exact kunnen worden afgestemd op

de eisen van de klant. Samen met een ruime

keuze aan elastomeren zoals EPDM, PTFE,

FFKM en FKM, verschillende hydraulische aansluitingen

zoals knelkoppeling, push-in fitting,

binnendraad of slangpilaar, wordt de pomp bij

KNF aangepast aan de behoeften van de klant.

Beste van twee werelden

Al met al biedt de FP 70 een grote waarde voor

de klant door het beste van twee werelden te

combineren: de lage pulsatie van tandwiel- en

centrifugaalpompen en de sterke punten van

membraanpompen, zoals zelfaanzuigend en

dat deze mag drooglopen, gelijkmatige en

schone vloeistofoverdracht, en grote chemische

bestendigheid. Gecombineerd met de

mogelijkheid van KNF om de pompen aan

te passen aan de behoeften van de klant, en

in elke partijgrootte, wordt op verschillende

manieren waarde geleverd aan de klant. Meer

informatie over de FP 70 en andere Smooth

Flow Solutions vindt u op www.knf.com,

of neem direct contact op met uw lokale

KNF verkoopkantoor. ■

industrialautomation.be

| 73


Tekst en beeld Pilz

Mobiele robot op de werkvloer

vraagt aandacht voor veiligheid

Op steeds meer productielocaties rijden ze rond: automatic guided vehicles (AGV’s). Hun meerwaarde om logistieke

processen efficiënter te maken staat buiten kijf. Ook op vlak van veiligheid mag deze technologie geen compromissen

maken. Pilz, wereldwijd technologieleider in veilige automatiseringstechniek, helpt productiebedrijven daarom bij

de aanschaf en ingebruikname van alle mogelijke soorten automatische voertuigen voor intralogistiek.

Wie autonome transportvoertuigen of complete vlootsystemen ontwerpt en bouwt, moet de ISO 3691-4-richtlijn naleven.

74 | industrialautomation.be


Bedrijven beseffen niet altijd welke impact

een AGV-systeem op de volledige werkvloer

zal hebben. Ze geven hun leverancier bijvoorbeeld

een plattegrond van de productielocatie,

maar wanneer het systeem uiteindelijk geleverd

wordt, matchen die twee al niet helemaal meer.

Of ze verwachten dat minder heftrucks met

chauffeurs vanzelf tot minder (grote of kleine)

ongelukken leiden. Maar veiligheid voor mens

en producten is niet zomaar gegarandeerd. Een

te plotse stop kan maken dat de hele lading

eraf vliegt. Of ze kunnen op weg naar een

automatisch laadpunt argeloze medewerkers

enorm laten schrikken. Er komt dus wel wat

bij kijken om AGV’s veilig te laten navigeren en

manoeuvreren.

Nieuwe norm

Wie autonome transportvoertuigen of complete

vlootsystemen ontwerpt en bouwt, moet

de ISO 3691-4-richtlijn naleven. Die definieert

de veiligheidseisen en bepaalt hoe de validatie

van geautomatiseerde functies van de voertuigen

moet verlopen. Ook beschrijft de norm de

vereiste prestaties voor onder meer de diverse

bedrijfsmodi en rembesturing.

De nieuwe ISO-norm was hard nodig door de

snelle technologische ontwikkelingen; bovendien

is de al bestaande EN 1525:1997 alweer

24 jaar oud. De nieuwe norm is uitgebreider

en specifieker, vooral als het op de integratie

met de werkvloer aankomt. Daarnaast bevat

de nieuwe norm eisen voor de onderneming

die AGV’s in haar processen inzet. Dan gaat

het bijvoorbeeld om een goede zone-indeling

op de werkvloer. In Europa vult de norm EN

1175:2020 de ISO-norm voor AGV’s aan. Die

Europese norm gaat vooral dieper in op elektrische

aspecten.

Er komt wel wat bij kijken om AGV’s veilig te laten navigeren en manoeuvreren.

Complexe materie

De materie is complex en daarom heeft Pilz

een servicepakket voor het veilig gebruik van

automatische transportsystemen ontwikkeld.

Experts kijken mee, vanaf het moment van het

ontwerp en de koop van AGV’s tot en met het

regelmatig opnieuw controleren als de robots

rondrijden op de werkvloer. De aanschaf, bouw

en introductie is vaak een samenwerking

tussen meerdere partijen. Systemen moeten

met elkaar kunnen praten en de juiste informatie

opleveren. Het servicepakket van Pilz omvat

een aantal onderdelen. Zo is er het design risk

assessment. Daarbij doet Pilz een risicobeoordeling

aan de hand van de ontwerptekeningen

van de AGV-leverancier. De Pilz safety engineer

kijkt naar de constructiekenmerken en controleert

het ontwerp op de naleving van wettelijke

normen en voorschriften. Wat zijn aandachtspunten?

Zijn mogelijke risico’s afgedekt? Remt

de AGV op tijd, remt hij niet te snel? De klant

De materie is complex en daarom heeft Pilz een servicepakket voor het veilig gebruik van automatische

transportsystemen ontwikkeld.

ontvangt een reviewrapport en ziet meteen

wat noodzakelijk of aan te bevelen is om de

veiligheid te verhogen of de toekomstige productiviteit

te verbeteren.

Theorie versus praktijk

Pilz doet desgewenst ook een factory acceptance

test (FAT), een gedetailleerde analyse

van de belangrijkste veiligheidsfuncties van

een afgewerkte AGV bij de fabrikant. Pilz

geeft bij de FAT allerlei noodzakelijke en aanbevolen

maatregelen aan. Alle in de praktijk

aan gebrachte wijzigingen moeten heel goed

bijgehouden worden in het veiligheidssysteem.

In de discussie over prestatie versus veiligheid

bestaat er vaak een gulden middenweg. Pilz

kijkt objectief: voldoet alles aan de normen, is

de veiligheid gegarandeerd bij een bepaalde

toepassing in een bepaalde productieomgeving?

Cultuur op de werkvloer

Vervolgens zijn er site acceptance tests: risicobeoordelingen

en controles van AGV’s en complete

systemen bij de ingebruikname. Dit houdt

uitgebreide testen op de productievloer of in

het magazijn in. Hoe werken medewerkers met

de AGV, hoe past de AGV effectief in de gehele

werking en omgeving, en welke risico’s brengt

dat met zich mee? Bovendien zijn er opleidingen

nodig voor medewerkers op de werkvloer:

waarmee moeten ze rekening houden,

nu er robots voor de intralogistiek in gebruik

zijn? Het uiteindelijke gebruik bij de klant kan

immers alsnog de veiligheidsgraad verlagen.

Mens en machine moeten probleemloos en

zonder gevaren in dezelfde omgeving kunnen

functioneren. Pilz stapt al in bij de ontwikkeling

van het systeemconcept en begeleidt projecten

tot en met de inbedrijfstelling en training.

Zo helpt Pilz veiligheid en productiviteit bij het

gebruik van AGV’s te garanderen. ■

industrialautomation.be

| 75


Tijdens de Innovation Summit ging veel aandacht naar de Lexium MC12 multi carrier, een producttransportsysteem voor het flexibel verplaatsen,

positioneren en groeperen van producten in machines.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Schneider Electric

De weg naar een elektrische

en digitale toekomst

Technologie is het antwoord op de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Tijdens zijn Innovation

Summit toonde Schneider Electric hoe het zijn huiswerk klaar heeft om klanten te begeleiden naar meer energieefficiëntie

en meer duurzaamheid. Een weg die onvermijdelijk langs meer digitalisering loopt. En dat op drie

domeinen: gebouwautomatisering, datacentra, en industriële automatisering. U zal het ons vergeven dat we dit

artikel toespitsen op die laatste categorie.

76 | industrialautomation.be


In een industriële wereld waar alles draait om data en connectiviteit, is openheid cruciaal. Het gaat om ecosystemen waarin universele standaarden gelden die de

wereld van OT en IT perfect kunnen samenbrengen.

Sander Van Dasselaar: “Automatiseren zal steeds

meer vanuit de softwarekant gebeuren.”

Technologie heeft altijd al een cruciale rol

gespeeld in de ontwikkeling van de mens.

Het verhaal van het wiel kent u. De komende

decennia zullen in het teken staan van elektrificatie

en digitalisering. Schneider Electric CEO

David Orgaz: “We willen voor onze klanten een

partner zijn in duurzaamheid en efficiëntie. Als

je ziet dat wereldwijd 80% van de emissies is

terug te brengen tot productie, en dat er doorheen

de productieketen nog 60% verliezen

optreden te wijten aan inefficiënties, dan is

het duidelijk dat er werk aan de winkel is. We

kunnen niet alles aan overheden overlaten, we

moeten als industrie ook zelf actie ondernemen

om de klimaatuitdaging aan te gaan.”

De technologie bestaat: slimme, geconnecteerde

sensoren brengen nu al overal in de

industrie data samen. Maar slechts 1% leidt tot

concrete acties. Daarvan moeten we nu werk

maken. Want de tijd tikt.”

Tijdens de Innovation Summit konden partners

en klanten van Schneider Electric ontdekken

wat die oplossingen allemaal inhouden. Het

bedrijf investeert 5% van zijn omzet van 1 miljard

euro in R&D om ook de volgende stappen

al voor te bereiden.

Automatisering vanuit software

Sander Van Dasselaar, vice-president Industry

bij Schneider Electric, praat ons bij over welke

evoluties we mogen verwachten.

“Automatiseren zal steeds meer vanuit de softwarekant

gebeuren”, opent hij. “Omdat het

machinebouwers en eindgebruikers meer flexibiliteit

geeft, maar ook omdat daar duurzame

businessmodellen achter zitten. De industrie

moet wel nog de nodige stappen zetten om

die te omarmen. Daarom is een event als dit

ook zo belangrijk. We kunnen hier echt tonen

tot welke meerwaarde dat allemaal kan leiden.

Dat werkt beter dan gelijk welke Powerpoint

presentatie.”

Een voorbeeld dat veel aandacht wegkaapte

tijdens de Innovation Summit, is de Lexium

MC12 multi carrier, een producttransportsysteem

voor het flexibel verplaatsen, positioneren

en groeperen van producten in machines. “Een

gewiekste combinatie van hardware en software,

die bedrijven echt stappen helpt zetten.

Maar je merkt wel nog wat koudwatervrees.

Wat zijn valkuilen? Waar heb je dit al draaien?

Ze kijken naar ons om als een partner in dit verhaal

te fungeren.”

Universele automatisering

Die rol als partner neemt Schneider Electric

bijzonder serieus. “Je moet als technologiebedrijf

mee evolueren en op een andere manier

gaan zaken doen. Wij geloven dat vooruitgang

zal komen van open systemen, die niet meer

afhankelijk zijn van een hardwaremerk, maar

waarin alle technologie geconnecteerd kan

samenwerken. Klanten moeten die vrijheid krijgen

om voor elk deeltje van de puzzel de best

mogelijke keuze voor hun proces te maken. Het

is aan ons om te zorgen dat wij dat zijn.”

De trend naar universele automatisering sluit

daar perfect bij aan. “The next big thing”, stelt

Van Dasselaar overtuigd. “In een industriële

wereld waar alles draait om data en connectiviteit,

is openheid cruciaal. Het gaat om ecosystemen

waarin universele standaarden gelden die

de wereld van OT en IT perfect kunnen samenbrengen.

Dat zal betekenen dat we de noden

van de klant echt centraal moeten zetten en

ook met concurrenten nieuwe oplossingen

ontwikkelen om hem vooruit te helpen. Aan

die kar van open automatisering wil Schneider

Electric mee helpen trekken.” ■

Overgaan tot actie

Hoe? Dat las u hierboven al: door te digitaliseren

en te elektrificeren. Twee domeinen waarin

Schneider Electric sterk staat.

Orgaz: “Wie er de voorspellingen op naslaat,

zal zien dat het hard gaat. Tegen 2025 zou de

hoeveelheid big data al met een factor 5 vermenigvuldigd

zijn en het aantal IoT-connecties

gaat verdrievoudigen ten opzichte van 2019.

‘Slimme, geconnecteerde sensoren brengen nu al overal

in de industrie data samen. Maar slechts 1% leidt

tot concrete acties’

industrialautomation.be

| 77


Het nieuwe kantoorgebouw van Stäubli Benelux op Bouwcentrum Pottelberg in Kortrijk.

Tekst Johan Debaere | Beeld Johan Debaere & Stäubli Benelux

Specialist in industriële en mechatronische

oplossingen verhuist naar ruimere locatie

Midden september werd het gloednieuwe gebouw van Stäubli Benelux aan de Engelse Wandeling op Bouwcentrum

Pottelberg in Kortrijk officieel geopend. Naast ruime, open werkplekken voor de 37 medewerkers beschikt de

dochteronderneming van de Stäubli Group op deze locatie over een state-of-the-art showroom, de Stäubli

Robotics Academy voor opleidingen, verbeterde faciliteiten voor demonstraties, testen, opslag en logistiek, een

evenementenruimte én een cafetaria met terras. Aangezien Stäubli Robotics net 40 jaar bestaat, mocht mobiele

robot Helmo assisteren bij het lint doorknippen.

Familiebedrijf Stäubli met hoofdzetel in Pfäffikon

(Zwitserland) is uitgegroeid tot een

wereldwijde specialist in industriële en mechatronische

oplossingen met vier kernactiviteiten:

Textile, Electrical Connectors, Fluid Connectors

en Robotics. “Sinds 1892 schrijven we aan een

succesverhaal dat vorig jaar tot een recordgroei

van 30% leidde. De groei is gebaseerd op vier

belangrijke waarden: Performance, Partnership,

Passion & People”, vertelt Gerald Vogt, CEO van

de Stäubli Group. “We zijn met eigen filialen

actief in 29 landen, hebben agenten in 50 landen

en beschikken over vijftien up-to-date productiefaciliteiten.

Overal ter wereld streven we naar

samenwerkingen op lange termijn met partners

en klanten. Onze mensen zijn echter onze

belangrijkste troef. We kunnen rekenen op de

kennis en gedrevenheid van 5.700 medewerkers,

waarvan bijna 10% in R&D – een bewijs

van onze drang naar innovatie.”

Groei maakt uitbreiding

noodzakelijk

Stäubli Benelux startte 22 jaar geleden met de

verkoop van textielmachines voor de Benelux.

De activiteiten werden snel uitgebreid met

robotica (2001) en connectoren voor vloeistoffen

(2002) en toen in 2004 ook de firma Multi-

Contact uit Sint-Martens-Latem overgenomen

werd, was de basis gelegd voor de verkoop van

elektrische connectoren. “Het team bestaat

vandaag uit 37 medewerkers, actief in pre-sales,

sales en after-sales, en het werd onmogelijk om

deze groep comfortabel te laten functioneren

op onze voormalige site in hartje Bissegem

(Kortrijk)”, zegt Jo Dekeyster, managing director

van Stäubli Benelux. “We gingen op zoek

naar een nieuwe ‘thuis’ en kwamen uiteindelijk

bij dit gloednieuwe kantoorgebouw op de

Pottelberg uit, bijna in de achtertuin van ons

vorige pand. Dit gebouw is met een oppervlakte

van 2.275 m² twee keer zo groot en biedt ook

heel wat meer mogelijkheden met een focus op

de groei van ons team en de verdere optimalisatie

van onze service aan de partners en klanten.”

Midden september werd het gebouw officieel in gebruik genomen. De mobiele robot Helmo mocht daarbij assisteren.

78 | industrialautomation.be


Multifunctioneel,

energie-efficiënt gebouw

Het team van Stäubli Benelux is heel trots op

zijn nieuwe kantoor-gebouw met drie bouwlagen.

Naast de inkom en ruime, open werkplekken

voor de medewerkers van de Robotics

en Textile divisies, kunnen bezoekers op het

gelijkvloers terecht in een state-of-the-art

showroom. “In onze Stäubli Robotics Academy

kunnen tot acht personen tegelijk een

theorie-opleiding volgen, waarna de praktijk

kan plaatsvinden in de demo- en testruimte.

We organiseren verder haalbaarheidstesten

voor klanten met concrete robotprojecten. De

magazijnruimte werd ook gevoelig uit gebreid,

waardoor we nog meer producten op stock

kunnen houden voor een snelle, just-in-time

levering aan de klanten”, vertelt communicatieverantwoordelijke

Trui Verschelde tijdens

de rondleiding. “De eerste verdieping doet

vandaag dienst als vergader- en evenementenruimte,

maar opent perspectieven voor toekomstige

uitbreiding. Op de bovenste etage

bevinden zich de kantoren van de Electrical

& Fluid Connector medewerkers én een cafetaria

met terras, waar we kunnen lunchen,

brainstorming sessies houden of after-work

activiteiten organiseren.” Naast de veelzijdigheid

blinkt het gebouw uit in energieefficiëntie.

Zo werden zonnepanelen op het

dak gemonteerd en wordt gebruikgemaakt

van warmtepomptechnologie en energiezuinige,

sensorgestuurde ledverlichting. Grote

glaspartijen zorgen voor transparantie, ruime

inval van daglicht en zicht op de bruisende

omgeving van een site met bedrijven, winkels,

restaurants en vrijetijdsactiviteiten. Stäubli

Benelux is alvast klaar voor de uit dagingen van

vandaag en morgen met een kantoorgebouw

dat enerzijds ruimte biedt voor groei en anderzijds

zelf een extra troef vormt om nieuwe

mensen aan te werven. ■

Het gebouw omvat ook een demo- en testruimte, waar ook haalbaarheidstesten voor klanten met concrete

robotprojecten uitgevoerd kunnen worden.

‘Informeren, opleiden, testen organiseren, snel versturen

uit voorraad…: één voor één belangrijke aspecten voor

partners en klanten’

Op de bovenste etage zijn de kantoren van de afdelingen Electrical & Fluid Connectors én een

cafetaria met terras.

Stäubli ontvangt zijn klanten vandaag in een nieuwe, overzichtelijke showroom

met veel mogelijkheden.

In de Stäubli Robotics Academy kunnen tot acht personen tegelijk een

opleiding volgen.

industrialautomation.be

| 79


Tekst Valérie Couplez | Beeld IndustrialFairs en iStock

MANUFACTURING 4.0:

CLOSING THE LOOP

Alle buzzwoorden ten spijt, zet digitalisering zich minder snel dan verwacht door bij Belgische kmo’s en

machinebouwers. Waar ligt precies de oorzaak? Is het een gebrek aan mensen, middelen, kennis, tijd, of misschien

een beetje van dit alles? En wat kan gedaan worden om onze achterstand weg te werken? Tijdens D2M boog een

panel van experten zich over deze vragen. Het ging om Kris Binon, (directeur Flam 3 D), Pieter Jan Deman (directeur

Stas), Herman Derachte (CEO Sirris), Marc Engels (COO Flanders Make), Timen Floré (directeur Vintiv Waregem),

Prof. Ing. Bert Lauwers (KULeuven) en Pieter Steen (R&D Manager Jori). Hun inzichten bundelen we in dit artikel.

Tijdens D2M boog een panel van experten zich over de volgende stappen in productie voor maakbedrijven. Het ging om Kris Binon, (directeur Flam 3 D), Pieter Jan

Deman (directeur Stas), Herman Derache (CEO Sirris), Marc Engels (COO Flanders Make), Timen Floré (directeur Vintiv Waregem), Prof. Ing. Bert Lauwers (KULeuven) en

Pieter Steen (R&D Manager Jori).

80 | industrialautomation.be


Eerste opvallende vaststelling: corona was

misschien niet die digitale accelerator die we

allemaal dachten. Toch niet in de industriële

praktijk. Dat blijkt uit een enquête die Flanders

Make uitvoerde in verband met de strategische

plannen voor digitalisering bij bedrijven. Twee

in het oog springende statistieken. Het aantal

bedrijven waarvoor digitalisering maar niks was,

steeg van 5% naar 7%, en het aantal bedrijven

waar er reeds een effectieve implementatie

was, daalde van 39% naar 32%.

Engels: “Dat valt te verklaren omdat veel bedrijven

in 2021 merkten dat ze er nog niet waren

met hun digitaliseringsinspanningen. Covid

vormde een digitale reality check voor wat al

werkt en wat niet werkt. Voor het gros van de

bedrijven zijn er in die periode alleen maar meer

vragen bij gekomen. Een vaststelling die overigens

niet alleen geldt voor kmo’s, maar evengoed

voor grote bedrijven. Daar zie je dezelfde

kloof tussen early adapters en laggers.”

Het is voor bedrijven niet evident om te weten welke boom in het bos ze nu precies nodig hebben om de meeste

vruchten van additive manufacturing te plukken.

Technologie ten dienste van mensen

Wel is er een groot verschil in het type van digitaliseringsprojecten

in functie van de schaalgrootte

van het bedrijf. Bij grote bedrijven dient

digitalisering in de eerste plaats om kosten te

besparen, terwijl kmo’s het vooral inzetten als

wapen om klanten beter te bedienen.

“Niet onlogisch”, vertelt Derache daarover.

“Kmo’s moeten goed op de centen letten en

hebben hun processen al efficiënt gemaakt. Je

merkt wel dat door de huidige energiecrisis en

de gevolgen van de oorlog in Oekraïne de twijfel

om grote investeringen te doen aanwezig

is. Maar de trends ‘reshoring’ en digitalisering

blijven wel de rode draad in projecten. Automatisering

en digitalisering zijn immers ook het

antwoord om de schaarste aan operatoren op

te vangen. We hebben er gewoon te weinig.

Technologie dient dan niet om kosten te besparen,

maar om de continuïteit van werken te

garanderen.”

Additive manufacturing

Zo’n digitale productiemethode is additive

manufacturing. Ook hier is er nog geen sprake

van een overrompeling op de productievloer.

Binon: “Jaarlijks worden er nog maar twintig

3D-printers verkocht in de Benelux. Een relatief

kleine sector, maar wel een groeiende, want

het gaat met 25% vooruit. Alleen zie je dat

nog niet. Zeker in Vlaanderen verschijnen ze

amper bij kmo’s. Dat komt mede omdat er een

aantal specialisten zitten, waardoor er sneller

een toevlucht wordt genomen tot outsourcen.

We zien dat het vooral een verhaal van de bos

en de bomen is. Het is voor bedrijven niet evident

om te weten welke boom ze nu precies

nodig hebben om de meeste vruchten van

additive manufacturing te plukken. Het beste

advies dat ik daarvoor kan geven? Begin met

tijd vrij te maken bij een medewerker om dit

grondig te onderzoeken en de juiste knopen

door te hakken.”

Integratie van nieuwe en

conventionele technologie

Aan de jeugd zal het alvast niet liggen. De studenten

die bij Lauwers passeren, kennen en

beminnen additive manufacturing intussen. Hij

ziet het schoentje eerder wringen bij de praktijk.

“Omdat het zo’n complex proces is. Daarom kost

‘Alle buzzwoorden ten spijt, zet digitalisering zich minder

snel dan verwacht door bij Belgische kmo’s

en machinebouwers’

het meer tijd om het te integreren met andere

productieprocessen op de werkvloer. Maar eenmaal

dat gebeurd is, openen we met additive

manufacturing de deur naar ‘mass customization’.

Bedrijven staan daarin overigens niet

alleen. Er zijn heel wat experten aan het werk in

kennisinstellingen die klaar staan om hun kennis

te delen voor industriële toepassingen.”

Lauwers deed ook een warme oproep naar

de volledige keten om de jeugd mee warm te

maken voor technologie. “Het aantal operatoren

slinkt zienderogen. Het is aan de fabrikanten

om voor slimme machines te zorgen die

verder gaan in autonomie, en aan ons om ze

de essentiële skills aan te leren om op de juiste

manier in te grijpen wanneer er zich problemen

voordoen. Hoe verder we evolueren in autonomie,

hoe meer de digital twin aanwezig zal

zijn in machines, weliswaar in de achtergrond,

want aan de voorkant moet de bediening intuïtief

en eenvoudig zijn.”

Standaardiseren voor eenvoudiger

automatiseren

Een trend die machinebouwer Vintiv alleen

maar kan bevestigen. Er zal dus nog meer tijd in

engineering moeten kruipen om tot die slimme

machines te komen. “Vandaag is engineering

goed voor ongeveer 50% van de kosten. We blijven

dus uitkijken naar manieren om dat proces

te optimaliseren. Generative design en artificiële

intelligentie zijn pistes met potentie, maar voor

ons moeilijk toepasbaar omdat we telkens een

nieuwe machine bouwen. We geloven eerder in

standaardisering om stappen te kunnen zetten.” ❯

industrialautomation.be

| 81


ETHERLINE ® GUARD

YOUR EVOLUTION OF PREDICTIVE

MAINTENANCE SOLUTIONS

Met de nieuwe ETHERLINE ® GUARD is voorspellend onderhoud van datakabels een feit.

Het apparaat bewaakt de capaciteit van de kabel en geeft de actuele status weer. Verkrijgbaar als WiFivariant

of LAN-variant met een compacte bouwvorm en configuratie voor cloud communicatie met MQTT.

Door een eenvoudige inbedrijfstelling is installatie in een handomdraai klaar. www.lappbenelux.com


“Voor de gebruikers van onze machines ligt dat

anders. We proberen hen bij te staan in hun

digitaliseringstrajecten door de kool mee in

stukken te helpen snijden. Digitalisering kan

immers heel klein beginnen, door eerst op de

grootste problemen te focussen. Maar alles

staat of valt met de business case. Vertrek altijd

van daaruit.”

Belang van change management

Een aanpak die ook Deman genegen is. “Vergeet

al die buzzwoorden. Denk vooral eerst na

over wat je zelf nodig hebt en wat er dringend

is. Ik ben ervan overtuigd dat de juiste technologie

dan makkelijker te vinden zal zijn. Maar

het gaat om meer dan techniek alleen. Onze

ervaring met digitalisering en additive manufacturing

leert net hoe belangrijk het is om over

mensenkennis te beschikken. Als je medewerkers,

klanten, partners wil overtuigen van iets

nieuws, moet je ze van in het begin meenemen

in het verhaal. Uiteraard heb je ingenieurs

nodig om alles uit te denken, maar hou toch

ook maar een aantal medewerkers met een

achtergrond in humane wetenschappen aan

boord om het verhaal van change management

binnen je bedrijf te trekken.”

Enige weg vooruit is duurzaam

Verandering die sowieso duurzaam zal moeten

zijn. “Door de huidige energiecrisis is dat de

enige richting die we uitmoeten. Maar het gaat

verder dan zonnepanelen en windmolens, in

feite moet je volledige productieproces onder de

loep genomen worden, vanaf de keuze van je

basismateriaal tot het afval dat je produceert, en

de organisatie van je processen op de werkvloer.”

Steen ziet daarin ook een grote rol weggelegd

voor meer samenwerking. “Het loont om met

verschillende bedrijven samen de schouders

onder meer duurzaamheid te zetten. Waarom

kan een windmolen geen gezamenlijk initiatief

zijn van een volledige kmo-zone? Het zou veel

problemen met vergunningen kunnen besparen.

Maar ook de overheid moet daarin haar verantwoordelijkheid

nemen. In Nederland gebeurt dat

al, daar zijn er zogenaamde ecofactorijen, kmozones

waarin bedrijven en overheden gezamenlijk

investeren om volledig energieneutraal te

worden. Dat gebeurt hier nog te weinig.” ■

‘Onze ervaring met digitalisering en additive

manufacturing leert net hoe belangrijk het is om

over mensenkennis te beschikken’

Hoe verder we evolueren in autonomie, hoe meer de

digital twin aanwezig zal zijn in machines, weliswaar

in de achtergrond, want aan de voorkant moet

de bediening intuïtief en eenvoudig zijn

Automatisering en digitalisering zijn ook het antwoord om de schaarste aan operatoren op te vangen.

industrialautomation.be

| 83


Tekst Valérie Couplez | Beeld IndustrialFairs en iStock

Captain’s debate:

‘THE BRAVE NEW WORLD

OF MANUFACTURING’

De maakindustrie is en blijft de ruggengraat van onze economie. Dat bewijzen de cijfers. Een kwart van alle

werknemers is actief in de sector. Die sector is ook goed voor 70% van het totale R&D-budget dat in België wordt

gespendeerd. Maar als die sector dezelfde sleutelrol wil blijven spelen, moet hij zijn aantrekkingskracht verhogen.

Zowel om de talenten van de toekomst te kunnen strikken, als om zijn concurrentiepositie op het wereldtoneel te

behouden. Hoe de sector door die nieuwe wereld van maken moet navigeren, was het onderwerp van een debat

tijdens de afgelopen editie van D2M. Onder leiding van Agoria schoven Volker Germann (CEO Audi Brussels), Marc

Meurisse (directeur Engicon), Trudo Motmans (directeur Asco) en Bruno Radermacher (algemeen directeur Jumo)

aan. We delen de belangrijkste inzichten met u.

Het wordt steeds moeilijker om specifieke

profielen te vinden, in Europa in het

algemeen en hier in het bijzonder.

84 | industrialautomation.be


‘Als we onze aantrekkingskracht willen

verhogen, moeten we als regio een

globale strategie uitwerken’

Onder leiding van Agoria schoven Volker Germann

(CEO Audi Brussels), Marc Meurisse (directeur

Engicon), Trudo Motmans (directeur Asco) en Bruno

Radermacher (algemeen directeur Jumo) aan de

tafel aan.

Dat de uitdagingen voor maakbedrijven niet

mals zijn, is een understatement. De gevolgen

van de coronapandemie en van de oorlog in

Oekraïne zijn de twee voornaamste oorzaken.

Maar we hadden daarvoor ook al af te rekenen

met de Brexit en intussen staat er een energiecrisis

voor de deur.

“Als ik terugdenk aan hoe het er twee jaar geleden

voor corona aan toeging, dan kan ik niet anders

dan toegeven dat we in een volledig andere

wereld zijn aanbeland”, zegt Marc Meurisse.

“De manier waarop we werken en samenwerken

is drastisch veranderd. Remote is het nieuwe

motto. En hoewel een beurs als deze bewijst dat

er niks boven fysieke contacten gaat, heeft het

wel veel waarde toegevoegd.”

Engicon beschikt ook over een productiesite

in Polen en kan dus uit eerste hand getuigen

over de verschillen. “Polen beschikt over de

beste snelwegen in Europa, de vruchten van

heel wat Europese subsidies die de afgelopen

decennia naar daar zijn gevloeid. De levensstandaard

gaat er snel omhoog, met als gevolg

dat mensen minder happig zijn om in het

buitenland te gaan werken. Maar de kennis die

ze daar hebben opgedaan, nemen ze wel mee.

We krijgen er dus nieuwe concurrenten bij.”

Duidelijke strategie uitwerken

We zullen dus angstvallig over de productiekost

moeten blijven waken om de concurrentie op

het wereldtoneel te kunnen blijven aangaan.

En daarin speelt de loonkost een cruciale rol.

Dat bevestigt ook Radermacher, die met de

locatie van Jumo in Duitstalig België die hete

adem in de nek heel hard voelt. “De mensen

verdienen tot 30% minder hier. 25% van de

actieve bevolking kiest er dan ook voor om

werk te zoeken in Duitsland of Luxemburg,

die maar een boogscheut verder liggen. Als we

onze aantrekkingskracht willen verhogen,

zullen we in de eerste plaats meer moeten

inzetten op duaal leren, zodat we jongeren al

kunnen tonen wat voor waardevolle bedrijven

hier allemaal in onze regio zitten. Daarnaast

moeten we ook als regio een globale strategie

uitwerken. In Aken doen ze dat al tien jaar,

targets voor de industrie stellen om R&D te

stimuleren. Er werden al 10.000 mensen aangenomen,

met verschillende profielen, verschillende

knowhow. Talenten die wij mislopen, en

nochtans ligt Eupen maar 20 kilometer verderop.

Daarom moeten politiek, onderwijs en

industrie samenkomen en een visie uitwerken

voor 2040. Hoe meer we die contacten intensifiëren,

hoe meer daaruit zal voort bloeien.”

Samenwerken om vooruit te gaan

Ook Germann vindt dat Europa zich in slaap

heeft laten wiegen en de concurrentie sterker

laten worden. “We moeten ervoor zorgen dat

we geen Disneyland worden. Als we niet blijven

ontwikkelen en vooruit gaan, verliezen we het

pleit. Het wordt steeds moeilijker om specifieke

profielen te vinden, in Europa in het algemeen

en hier in het bijzonder. Als de inflatie zo verder

gaat, zullen de arbeidskosten met 10% stijgen,

te veel om door te rekenen aan klanten. Om

dat te keren, zullen we met zijn allen samen

moeten leren werken. In vergelijking met China,

Amerika en Rusland is Europa maar een kleine

regio. Als we er als lidstaten met zijn allen

samen de schouders onder zetten, dan komen

daar wel goede dingen uit. Eén Europa, één

stem. Bijvoorbeeld door onze inspanningen om

de klimaatopwarming een halt toe te roepen.

China kijkt naar hoe wij het doen, om ervan te

leren en wat werkt te kopiëren. Maar ook in

het Midden-Oosten gaan ontwikkelingen rond

duurzaamheid hard. We hebben dus zeker niet

het monopolie.” ❯

industrialautomation.be

| 85


DIGITAL ENTERPRISE

Infinite

opportunities

from infinite data

Driving the digital transformation and Industry 4.0

with our holistic portfolio to meet the rapidly changing

market challenges.

Our Digital Enterprise seamlessly integrates automation

and software to uniquely combine the real and the

digital worlds. The comprehensive Digital Twin approach

enables the meaningful use of data for fast and confident

decisions.

www.siemens.be


‘Als we niet blijven ontwikkelen en vooruit

gaan, verliezen we het pleit’

Als je weet dat het zes à acht jaar duurt vooraleer een nieuw vliegtuig op de verstrekstrook komt, dan is er echt weinig tijd om te verduurzamen en is de uitdaging groot.

Verduurzamen voorop

Een sector die daar ook hard naar kijkt, is de

luchtvaart. Dat kan Asco als toeleverancier

alleen maar bevestigen.

Remote is het nieuwe motto. En hoewel een beurs als deze bewijst dat er niks boven fysieke contacten gaat,

heeft het wel veel waarde toegevoegd.

Hoe we door die nieuwe wereld van maken moeten navigeren, was het onderwerp van een debat tijdens de

afgelopen editie van D2M.

“De luchtvaart is hard geraakt door de coronacrisis.

Naar verwachting zal er pas in 2023 à

2025 weer aangesloten worden met hoe de

situatie er in 2019 uit zag. Dat zijn twee jaar die

je verloren bent, die je nooit meer kan terugkrijgen.

Maar ook voor de toekomst zijn de uitdagingen

pittig. De laatste generatie vliegtuigen

gebruikt 25% minder. In 2021 maakten ze nog

slechts 20% van de vloot uit. In 2041 zouden

er wereldwijd nog slechts 5% oude generatie

vliegtuigen vliegen, van de 47.000. De luchtvaart

heeft dus de ambitie om haar volledige

vloot te vervangen en vraagt ook inspanningen

van haar toeleveranciers om die hard te helpen

maken. 47% van de inspanningen zullen ze

toespitsen op het verduurzamen van de brandstof,

maar er zal ook nieuwe spitstechnologie

nodig zijn. Als je weet dat het zes à acht jaar

duurt vooraleer een nieuw vliegtuig op de verstrekstrook

komt, dan is er echt weinig tijd en

is de uitdaging groot. De technologie roadmap

is gebouwd maar kan alleen maar door nauw

en geïntegreerd samen te werken gerealiseerd

worden”, vertelt Motmans. ■

ia-online.be

| 87


‘Net als een menselijke arm heeft de

Festo cobot met 670 mm exact de juiste

reikwijdte om in teamverband als derde

hand te fungeren’

Tekst en beeld Festo

Pneumatische cobot:

nieuwe standaard

in gebruiksgemak

Hoe zou het zijn als er robots bestonden die eenvoudig te bedienen zijn, geen

veiligheidshek nodig hebben, en bovendien aantrekkelijk geprijsd zijn? Dat zou een

heel nieuw tijdperk betekenen in de samenwerking tussen mens en robot. Dit tijdperk

breekt nu aan – met de wereldwijd eerste pneumatische robot van Festo.

Bijna geen enkel industrieel marktsegment zal

in de aankomende jaren zo snel groeien als de

samenwerking tussen mens en robot. Cobots

nemen zware of eentonige werkzaamheden

over, waardoor medewerkers meer ruimte krijgen

terwijl hun werkzaamheden minder belastend

en gezonder worden. Pneumatiek biedt

de meest flexibele en ‘gevoelige’ oplossing om

deze samenwerking prettig en veilig tot stand

te brengen.

Frank Melzer en Christian Tarragona: “Wanneer de Festo cobot in 2023 op de markt komt, zal hij met zijn

eenvoudige bediening nieuwe standaarden zetten met betrekking tot de samenwerking tussen mens en robot.”

Voordelen van pneumatiek

De Festo cobot heeft veel van zijn voordelen

te danken aan de pneumatiek: zijn gevoeligheid,

lage gewicht maar ook zijn prijs-prestatieverhouding.

Onder andere de directe

aandrijvingen in de gewrichten van de cobot

zijn goedkoper en bovendien licht van gewicht.

Dit in tegenstelling tot een elektrische uitvoe-

88 | industrialautomation.be


De Festo cobot bestaat uit de hardware zelf, een

handmodule, en de Robotic Suite; intuïtieve software

waarmee de cobot binnen enkele uren in bedrijf is te

nemen en te programmeren.

ring, waar zwaardere aandrijvingen en dure

krachtkoppel sensoren nodig zijn. Daarbij is

de wereldwijd eerste pneumatische cobot een

resultaat van buitengewone expertise waarover

Festo beschikt met betrekking tot gecontroleerde

pneumatiek.

Voordelige optie – ook voor kmo’s

Met de Festo cobot komt het gebruik van cobots

ook binnen het bereik van kmo’s; daar waar

veel processen vaak nog handmatig worden

uitgevoerd. Dit is mogelijk door de flexibiliteit

van de cobot, waarmee ook kleinere batches

of arbeidsstappen zijn te automatiseren. Door

een unieke en intuïtieve inbedrijfstelling en programmering

kunnen medewerkers bovendien

snel met de cobot aan de slag – zonder dure

opleidingstrajecten. De pneumatische Festo

cobot zal bovendien goedkoper zijn dan de

elektrische variant in dezelfde klasse. De prijsprestatieverhouding

is vooral gunstig in haar

primaire toepassingsgebied: het verwerken van

kleine onderdelen met een gewicht tot 3 kg.

“Wanneer de Festo cobot in 2023 op de markt

komt, zal hij met zijn eenvoudige bediening

nieuwe standaarden zetten met betrekking

tot de samenwerking tussen mens en robot”,

geeft Dr. Frank Melzer, directeur product- en

technologie management bij Festo, aan.

Eenvoudig te bedienen en flexibel in te zetten

De Festo cobot bestaat uit de hardware zelf,

een handmodule, en de Robotic Suite; intuïtieve

software waarmee de cobot binnen

enkele uren in bedrijf is te nemen en te programmeren.

Voorkennis op het gebied van

robotica is niet nodig, door de overzichtelijk

weergegeven en gestandaardiseerde functieblokken

die in de software beschikbaar zijn. De

pneumatische aandrijvingen maken het verder

mogelijk om de robotarm eenvoudig handmatig

en zonder weerstand specifieke punten of

trajecten in te leren.

Vooral de kmo heeft baat bij cobots die pragmatisch

en snel zijn in te zetten voor een nieuwe

opdracht en dus méér kunnen dan alleen het

permanent uitvoeren van dezelfde taak. Dat is

dan ook precies waarin de Festo cobot uitblinkt.

Hij heeft geen extra onhandige besturingskast

nodig die ook nog eens lastig aan te sluiten is.

Integendeel. Met de ruimtebesparende geïntegreerde

besturing in de voet van de cobot is

deze bijzonder flexibel. Eenvoudige koppelingen

bieden de mogelijkheid om de cobot ad

hoc in te zetten zonder lange omsteltijden. Met

standaardbussystemen voor eenvoudige koppeling

met bovenliggende besturingssystemen.

Hierdoor neemt hij ook minder ruimte in beslag.

Dankzij de modernste lichtgewicht constructiemethoden

is het Festo gelukt het gewicht van

de cobot ruim onder de 20 kg te houden. Dit

betekent dat hij snel en flexibel is te verplaatsen

van de ene locatie naar de andere.

Veiliger en sneller werken

Net als een menselijke arm heeft de Festo

cobot met 670 mm exact de juiste reikwijdte

om in teamverband als derde hand te fungeren.

Hij beweegt – net als een echte collega – in

een bereik dat voor de menselijke medewerker

overzichtelijk is. Dankzij de flexibiliteit van de

pneumatische aandrijvingen handelt de cobot

fijngevoelig – met een snelheid die is afgestemd

op de situatie en met vloeiende, harmonieuze

bewegingen. Een aanraking voelt hiermee net

zo zacht aan als menselijk contact.

Ook de pneumatische directe aandrijving

van de cobot draagt, in combinatie met zijn

lage gewicht, bij aan het verlagen van de

contactenergie. Christian Tarragona, hoofd

van de afdeling Robotics bij Festo: “Door de

nauwkeurige drukregelaars in de gewrichten

herkent de robot wanneer hij wordt

aangeraakt en reageert hierop met de bijbehorende

veiligheidsfuncties.” ■

Met de Festo cobot komt het gebruik van cobots ook binnen het bereik van kmo’s.

industrialautomation.be

| 89


Tekst Roeland Van Den Driessche | Beeld Dassy Europe

State-of-the art distibutiecentrum in Brugge is Logistics Project of the Year

“Met dit geautomatiseerd

magazijn maken wij als

kmo het verschil”

Tijdens de Transport & Logistics Awards in maart van dit jaar heeft Dassy, een Belgische producent van kwalitatieve

professionele kledij, de award voor ‘Logistics Project of the Year’ gekregen. Het bedrijf ontving die prijs voor zijn

doorgedreven automatiseringsgraad en de bouw van zijn nieuw semi-automatisch magazijn. “De wereldwijde

toeleveringsketen is grondig verstoord en de concurrentie bikkelhard, maar dankzij onze investeringen in

automatisering en digitalisering slagen we erin ons marktaandeel te vergroten”, stelt CEO Stefaan Le Clair.

Stefaan Le Clair: “Dassy is, in vergelijking met

zijn concurrenten, een relatief jong merk, maar

heeft op korte termijn een uitstekende reputatie

opgebouwd. We willen uiteraard verder groeien,

door nieuwe producten te ontwikkelen en

kledinglijnen samen te stellen die betaalbaar zijn

en die beantwoorden aan de eisen van onze

professionele klanten. Het feit dat we ons

productieproces in eigen handen hebben en

een eigen magazijn met meer dan 800.000

stuks beheren, zorgt ervoor dat we sneller met

nieuwe producten op de markt kunnen komen.”

Stefaan Le Clair, CEO Dassy Europe:

“Je wordt niet elke dag door de top van de

transportwereld gelauwerd. De award is de

mooiste erkenning die er is.”

Dassy werd in 2007 opgericht als spin-off van de

Belgische textielgroep Dress-Confect en produceert

professionele werkkledij van hoge kwaliteit.

Via een uitgebreid dealernetwerk heeft Dassy

klanten in meer dan twintig landen. De hoofdzetel

bevindt zich in Brugge, waar eind 2020 een

gloednieuw magazijn werd opgetrokken, waarvan

2.000 m² volautomatisch is. Dankzij deze

investeringen kan het bedrijf snel reageren op

alle vragen van de professionele markt.

Externe expertise leidt tot succes

Om dat nieuwe magazijn te verwezenlijken,

moest Dassy wel diep in de buidel tasten. “Het

was een doordachte investering, met het oog

op onze verdere groei, waarbij we vooral onze

service willen verbeteren door onze leveringen

te optimaliseren en onze goederenstroom beter

te beheren. Vandaag is dat een belangrijke

troef, want de wereldwijde supply chain staat

onder druk, waardoor we onze voorraadpositie

continu moeten bijsturen.” Het nieuwe magazijn

maakt onder meer gebruik van een ‘box

shuttle systeem’, een elektrisch aangedreven

opslagsysteem in een speciaal ontworpen stelling.

Dat kwam er op aanraden van het logistieke

adviesbureau Logflow. “Als je een project

van die grootteorde wil realiseren, heb je expertise

nodig. Logflow heeft ons geholpen de

juiste keuzes te maken, rekening houdend met

de doelstellingen die we voor ogen hadden.

Zo’n samenwerking levert uiteindelijk het beste

90 | industrialautomation.be


‘De wereldwijde supply chain staat onder druk, waardoor we

onze voorraadpositie continu moeten bijsturen’

resultaat.” Voor Logflow is Dassy een mooie

referentie. “We ontwierpen in eerste instantie

een volledig nieuw, semi-automatisch magazijn,

waardoor Dassy 30% efficiënter kon werken”,

zegt Eric Vandenbussche van Logflow. “Daarnaast

werd ook een masterplan opgesteld met

het oog op de verdere groei. Alleen bleek die

groei sterker dan verwacht, waardoor we het

masterplan versneld moesten uitvoeren en

verder verfijnen. Het resultaat is een bijkomend

hoogbouwmagazijn met verdere automatisering

en robotisering. Dassy beschikt nu over

een state-of-the-art distributiecentrum met een

concept dat in de toekomst nog schaalbaar is

binnen dezelfde oppervlakte.”

Human capital blijft belangrijk

De inspanningen van beide bedrijven gingen

alvast niet onopgemerkt voorbij en in 2022

werd het project bekroond met een Transport

& Logistics Award. “Dat we als relatief klein

bedrijf de award voor Logistics Project of the

Year mochten ontvangen, maakte iedereen

binnen Dassy bijzonder fier. Je wordt immers

niet elke dag door de top van de logistieke

wereld gelauwerd. De award stimuleert ons

ook om op hetzelfde elan verder te gaan,

samen met onze medewerkers. De uitdaging

zal zijn om hen klaar te stomen voor de nieuwe

technologieën die op ons afkomen”, besluit

Stefaan Le Clair. ■

Dassy beschikt over een magazijn met meer dan 800.000 stuks, waardoor het sneller met nieuwe producten

op de markt kan komen.

Het nieuwe magazijn maakt onder meer gebruik van

een ‘box shuttle systeem’, een elektrisch aangedreven

opslagsysteem in een speciaal ontworpen stelling.

industrialautomation.be

| 91


Tekst Valérie Couplez | Beeld Empack

VOLLEDIGE SUPPLY CHAIN

ONDER ÉÉN DAK

Supply chain. Het woord was het afgelopen jaar niet uit de kranten weg te slaan. Machinebouwers en eindgebruikers

moeten eigenlijk verder kijken dan de verpakking alleen. Elke schakel in de logistieke ketting is van belang. Easyfairs

bracht daarom op 13, 14 en 15 september in Flanders Expo Gent voor het eerst de volledige supply chain samen,

door drie events tegelijkertijd te organiseren: Empack, Transport & Logistics en Logistic & Industrial Build. Van

verpakken en afvullen tot logistiek en transport. Een schot in de roos, volgens de 7.500 professionals die erbij waren.

Meer dan 250 exposanten en partners, 47 keynote sprekers en 32 conferenties.

Het zijn cijfers die spreken en die iets vertellen over wat er allemaal te

beleven viel op de beursvloer van Flanders Expo Gent. Het decor voor een

hele reeks informatieve sessies, in samen werking met gerenommeerde partners

(Pack4Food, Fevia, Flanders’Food, PEFC, Indufed…) die trending topics

aansneden over de volledige supply chain. In totaal vonden 764 bezoekers hun

weg naar de conferentieruimtes op een van de drie beurzen. Voor Empack en

de verpakkings industrie stonden duurzaamheid en circulariteit duidelijk hoog

op de agenda van de bezoekers. Die kregen alle kansen om hun knowhow

rond deze thema’s te updaten, inzichten te verwerven in nieuwe trends en

groeikansen voor hun eigen bedrijf te ontdekken.

Innovation Awards

De verpakkingsindustrie is immers altijd in beweging om in te spelen op

veranderende eisen van consumenten. Niet eenvoudig dan om de vinger

aan de pols te houden. Dat beurzen voor bezoekers het mekka van innovatie

spotten zijn, was de organisatie niet ontgaan. Bedrijven die interessante

nieuwe producten en diensten aanboden, werden gevlagd op de

beursvloer met een speciaal logo. Een route leidde de bezoekers efficiënt

langs de voornaamste vernieuwingen – noem het gerust een Innovation

Journey. De deelnemers dongen ook meteen mee naar de Innovation

Awards. Die werden feestelijk overhandigd tijdens het gezamen lijke

afterwork event op 14 september. De jury bekroonde DeeDee Pouch

Professionals, de stem van het publiek ging naar Autajon Labels Belgium.

Daarnaast reikte de organisatie de Marketing Award uit aan Presa voor

het aanbrengen van de meeste bezoekers.

Volgend jaar op 25 en 26 oktober

In totaal bezochten uiteindelijk 2.600 bezoekers deze editie van

Empack Gent ‘the future of packaging’. Voor hen vormde dit evenement

de eenvoudigste en snelste manier om weer op de hoogte te zijn

van alle evoluties in de sector. De organisatie toonde zich na afloop

van de driedaagse dan ook bijzonder tevreden. Heel wat bezoekers

maakten de oversteek tussen de verschillende beurzen, wat leidde tot

interessante kruisbestuivingen.

Volgend jaar vindt de Empack plaats in de Nekkerhal-Brussels North

in Mechelen op 25 en 26 oktober. Daar zal deze keer ruimte gemaakt

worden voor een centrale Packaging Innovations zone, die specifiek aandacht

geeft aan het ontwerp van verpakkingen. Transport & Logistics

en Logistic & Industrial Build zitten van 17 tot en met 19 oktober in

thuishaven Antwerpen. ■

92 | industrialautomation.be


‘Duurzaamheid en circulariteit stonden duidelijk hoog op de agenda van de bezoekers’

industrialautomation.be

| 93


PARTNER WORDEN

VAN INDUSTRIAL

AUTOMATION?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op industrialautomation.be

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op industrialautomation.be

verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +32 50 36 81 70

• Ga naar industrialautomation.be/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

industrialautomation.be


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,

scan deze QR code met uw smartphone

www.industrialautomation.be/bedrijven/

ACE STOSSDÄMPFER GMBH

Albert-Einstein-Str. 15

40764 LANGENFELD

T +32 11 96 07 36

E benelux@ace-int.eu

W www.ace-ace.nl

AUTOMATION24

Visverkopersstraat 13

1000 BRUSSEL

T +32 2 786 2928

E info@automation24.be

W www.automation24.be

BINTZ TECHNICS

Brixtonlaan 23

1930 ZAVENTEM

T +32 2 720 49 16

F +32 2 720 37 50

E info@bintz.be

W www.bintz.be

CONTROL & PROTECTION NV

Neerlandweg 25

2610 WILRIJK

T +32 3 829 03 35

F +32 3 830 20 56

E info@control-protection.be

W control-protection.be

ACTEMIUM / PROMATIC - B

Leon Bekaertlaan 24

9880 AALTER

T + 32 9 325 75 50

W www.actemium.be

A.Z. HOLLINK BENELUX

Tweelingenlaan 63 & 69

7324 BK Apeldoorn

T +31 881 200 300

F +31 881 200 399

E info@azhollinkgroup.com

W nl.azhollink.nl

B&R INDUSTRIËLE AUTOMATISERING

Guldensporenpark 28

9820 MERELBEKE

T +32 9 232 50 01

F +32 9 232 40 07

E office.be@br-automation.com

W www.br-automation.com

COOLWORLD RENTALS BVBA

Adequat NV Business Center

Brusselsesteenweg 159

9090 MELLE

T +32 9 335 26 90

T. 0800 88900 (gratis)

E sales@coolworld-rentals.be

W www.coolworld-rentals.com

APEM BENELUX

Belgicastraat 7/1

1930 ZAVENTEM

T +32 2 725 05 00

E sales@apem.be

W www.apem.com

W www.idec-emea.com

BATENBURG

Leuvensesteenweg 613

1930 ZAVENTEM

T +32 2 253 31 20

E info@batenburgbelgie.be

W www.batenburg-mechatronica.be

CADCAMATIC NV

Ringaertstraat 5

8820 TORHOUT

T +32 50 28 86 85

E info@cadcamatic.be

W www.cadcamatic.be

DDD TECHNICS

Bettestraat 25

9190 STEKENE

T +32 3 283 83 11

E info@dddtechnics.be

W www.dddtechnics.be

APEX DYNAMICS BV

Churchillaan 101

5705 BK HELMOND

T +32 3 808 15 62

T +31 492 509 995

E sales@apexdyna.be

W www.apexdyna.be

BECKHOFF AUTOMATION BVBA

Klaverbladstraat 11.2/2

3560 LUMMEN

T +32 13 25 22 00

F +32 13 25 22 01

E info@beckhoff.be

W www.beckhoff.be

CATEC BV

Turfschipper 114

2292 JB WATERINGEN

T +31 174 272 330

E info@catec.nl

W www.catec.be

DELTA-TEMP

Lange Ambachtstraat 13

9860 Oosterzele

T +32 800 25 25 6

E info@delta-temp.com

W www.delta-temp.be

ARCADEL BVBA

Vierwegstraat 186

8800 ROESELARE

T +32 51 24 42 83

E info@arcadel.be

W www.arcadel.be

BIHL+WIEDEMANN GMBH

Floßwörthstraße 41

68199 MANNHEIM

T +49 6 21 33 99 60

E mail@bihl-wiedemann.de

W www.bihl-wiedemann.de/nl

CEBEO

Eugène Bekaertlaan 63

8790 WAREGEM

T +32 56 23 80 00

F +32 56 23 80 10

E info@cebeo.be

W www.cebeo.be

DOBIT PRODUCTS

Industrielaan 6

2250 OLEN

T +32 14 28 57 85

E info@dobit.com

W www.products.dobit.com

industrialautomation.be

| 95


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,

scan deze QR code met uw smartphone

www.industrialautomation.be/bedrijven/

ECI SOFTWARE SOLUTIONS

Drukkerijstraat 11

9240 ZELE

T +32 52 57 88 44

E belgium-info@ecisolutions.com

W www.ecisolutions.com

EUCHNER

Visschersbuurt 23

3356 AE PAPENDRECHT

T +31 78 615 47 66

E info@euchner.be

W www.euchner.be

HEIDENHAIN

Pamelse Klei 47

1760 ROOSDAAL

T +32 54 34 31 58

E sales@heidenhain.be

W www.heidenhain.be

IGUS BVBA

Jagersdreef 4A

2900 SCHOTEN

T +32 3 330 13 60

E info@igus.be

W www.igus.be

ELSTO BOEKHOLT DRIVES & CONTROL

POSTBUS 56

2160 WOMMELGEM

T +32 3 355 1010

E belgium@elsto.eu

W www.boekholt.be

EURONORM DRIVES SYSTEMS BV

Hub van doorneweg 8

2171 KZ SASSENHEIM

T +31 25 22 28 850

E info@euronorm.nl

W www.euronormdrives.nl

HELMHOLZ BENELUX B.V.

Elektraweg 5

3144 CB MAASSLUIS

T +31 85 40107-10

E info@helmholz-benelux.eu

W www.helmholz-benelux.eu

INDUVIDO

François Beuckelaersstraat 27

1785 MERCHTEM

T +32 499 30 19 06

E info@induvido.be

W www.induvido.be

EPLAN SOFTWARE & SERVICES

Bosstraat 54

3560 LUMMEN

T +32 13 53 96 96

E sales@eplan.be

EWELLIX BENELUX B.V.

Papendorpsesweg 83

3528 BJ UTRECHT

T +31 30 79 20 222

E sales.benelux@ewellix.com

W www.ewellix.com

HYLINE N.V.

Booiebos 27

9031 DRONGEN

T +32 9 244 78 18

E info@hyline.be

W www.hyline.be

INIMCO

Frankrijkstraat 11 K5

9140 TEMSE

T +32 78 35 35 51

E we@inimco.com

W inimco.com

W www.eplan.be

FESTO BELGIUM NV

Kolonel Bourgstraat 101

IFM ELECTRONIC

INRATO INTERNATIONAL

E-T-A BENELUX S.A./N.V.

Guillaume Stassartlaan 109

1070 BRUSSEL

T +32 2 523 30 97

E info@e-t-a.be

1030 SCHAARBEEK

T +32 2 702 32 11

F +32 2 702 32 09

E sales_be@festo.com

W www.festo.com

Zuiderlaan 91

1731 ZELLIK

T +32 2 481 02 20

E info.be@ifm.com

W www.ifm.com/be/nl

Johannes Postweg 4

8309 PE TOLLEBEEK

T +31 85 27 36 750

E info@inrato.com

W www.e-t-a.be

EQUANS

Simón Bolívarlaan 34

1000 BRUSSEL

T +32 2 370 31 11

GEFRAN BENELUX

ENA 23 zone 3, nr 3910

Lammerdries-Zuid 14A

2250 OLEN

T +32 14 24 81 81

F +32 14 24 81 80

E info@gefran.be

IGE+XAO BELGIUM

Terhulpsesteenweg 181 bus 21

1170 WATERMAAL-BOSVOORDE

T +32 2 219 09 59

E info-benelux@ige-xao.com

IXON

Zuster Bloemstraat 20

5835 DW BEUGEN

T +31 85 744 1105

E info@ixon.cloud

W www.ixon.cloud

W www.equans.be

W www.gefran.be

W www.ige-xao.com

W

www.inrato.com

96 | industrialautomation.be


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,

scan deze QR code met uw smartphone

www.industrialautomation.be/bedrijven/

KLINGER BELGIUM NV

Everest Office Park,

Leuvensesteenweg 250A

1800 VILVOORDE

T +32 2 247 16 11

E info@klinger.be

W www.klinger.be

MA-IT MY AUTOMATION

Keulenstraat 21

7418 ET DEVENTER

T +31 85 130 25 26

E contact@my-automation.nl

W www.my-automation.nl

NORD AANDRIJVINGEN

Boutersemdreef 24

2240 ZANDHOVEN

T + 32 3 484 59 21

F + 32 3 484 59 24

E belgium@nord.com

W www.nord.be

RDL ENGINEERING

Ambachtenstraat 46

8870 IZEGEM

T +32 51 31 35 24

E info@rdl-engineering.com

W www.rdl-engineering.com

KROHNE BELGIUM NV

Noordkustlaan 16

1702 GROOT-BIJGAARDEN

T +32 2 466 00 10

F +32 2 466 08 00

E krohnebelgium@krohne.com

W www.krohne.be

MASTERCHIPS

Industrielaan 4

9320 EREMBODEGEM

T +32 56 22 36 73

E info@masterchips.eu

W www.masterchips.eu

PARKER HANNIFIN BENELUX

Nijverheidsweg 3

3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

T +31 54 15 85 000

E parker.benelux@parker.com

RITTAL NV

Stokkelaar 8

9160 LOKEREN

T +32 9 353 91 11

W www.parker.com

F +32 9 355 68 62

LAPP BENELUX

Van Dijklaan 16

5581 WG WAARLE

T +31 40 228 50 00

F +31 40 228 50 10

E sales.lappbenelux@lappgroup.com

W www.lappbenelux.lappgroup.com

MEZ MOTOREN

Vlamingveld 32

8490 JABBEKE

T +32 50 25 04 90

F +32 50 25 04 99

E mez@vanhoucke.be

W mezmotorenbelgium.be

PEPPERL+FUCHS NV

Metropoolstraat 11

2900 SCHOTEN

T +32 3 644 25 00

E info@be.pepperl-fuchs.com

W www.pepperl-fuchs.be

E info@rittal.be

W www.rittal.be

ROUTECO B.V.

Everdongenlaan 23

LENZE BVBA

Rijksweg 10c

2880 BORNEM

T +32 3 542 62 00

E sales.be@lenze.com

W www.lenze.com

MGH MAINTENANCE & GEARS

HEYVAERT

Rittwegerlaan 2B

1830 MACHELEN

T +32 2 753 00 40

F +32 2 753 00 49

E info@MGH.be

W www.mgh.be

PHOENIX MECANO NV

Karrewegstraat 124

9800 DEINZE

T +32 9 220 70 50

F +32 9 220 72 50

E info.pmb@pmk.be

W www.phoenix-mecano.be

2300 TURNHOUT

T +32 14 39 43 40

E info-be@routeco.com

W www.routeco.com

SCHMERSAL BELGIUM NV/SA

Nieuwlandlaan 73,

LEUZE ELECTRONIC

De Regenboog 11

2800 MECHELEN

T +32 2 253 16 00

F +32 2 253 15 36

E info.BE@leuze.com

W www.leuze.be

MURRELEKTRONIK BV

Noorderlaan 147-b9

2030 ANTWERPEN

T +32 3 808 68 81

E sales@murrelektronik.be

W www.murrelektronik.be

PILZ BELGIUM CVBA

Poortakkerstraat 37/0201

9051 SINT-DENIJS-WESTREM

T +32 9 321 75 70

E info@pilz.be

W www.pilz.com

Industriezone B413

3200 AARSCHOT

T +32 16 57 16 18

F +32 16 57 16 20

E info@schmersal.be

W www.schmersal.be

industrialautomation.be

| 97


Branchepartners

Voor uitgebreide informatie over de branchepartners,

scan deze QR code met uw smartphone

www.industrialautomation.be/bedrijven/

SCHNEIDER ELECTRIC NV/SA

STRAALTECHNIEK INTERNATIONAL

VEGA

WIELAND ELECTRIC - ATEM NV

Dieweg 3

Lovense Kanaaldijk 61

J. Tieboutstraat 67

Bedrijvenpark De Veert 4

1180 BRUSSEL

T +32 2 37 37 502

E customer-service.be@

schneider-electric.com

W www.se.com

5013 BJ TILBURG

T +31 162 74 80 10

E info@straaltechniek.net

W www.straaltechniek.net

1731 ZELLIK

T +32 2 466 05 05

F +32 2 466 88 91

E info.be@vega.com

W www.vega.be

2830 WILLEBROEK

T +32 3 866 18 00

F +32 3 866 18 28

E info@atem.be

W www.atem.be

SCHUNK INTEC N.V.

Industrielaan 4, Zuid III

9320 EREMBODEGEM

T +32 53 85 35 04

F +32 53 83 63 51

E info@be.schunk.com

W www.be.schunk.com

TECHNOLEC BVBA

Hoogkamerstraat 337 bus 2

9140 TEMSE

T +32 3 710 69 69

F +32 3 710 69 70

E info@technolec.be

W www.technolec.be

VINTIV

Neusenberg 1A

3583 BERINGEN

T +32 11 52 53 70

E info@vintiv.be

W www.vintiv.be

ZVS TECHNIEK

Langenakker 131

5731 KB MIERLO

T +31 492 66 51 76

F +31 492 66 63 79

E info@zvstechniek.nl

W www.zvstechniek.nl

SIEMENS

Guido Gezellestraat 123

1654 BEERSEL (HUIZINGEN)

T +32 2 536 21 11

F +32 2 536 24 92

E industrie.be@siemens.com

W www.siemens.com

TR-ELECTRONIC BENELUX

Dorpstraat 18C

5386 AM Geffen

T +31 73 844 96 00

E Rene.Verbruggen@tr-electronic.nl

W www.tr-electronic.nl

WAGO BELUX NV

Excelsiorlaan 11

1930 ZAVENTEM

T +32 2 717 90 90

F +32 2 717 90 99

E info-be@wago.com

W www.wago.be

Hier uw logo?

Bel of mail voor alle informatie over

een vermelding in Industrial Automation

met Alexander Dewaele

T +32 50 36 81 70

E

a.dewaele@louwersmediagroep.be

SIGMATEK

POWERED BY SIGMACONTROL

Bijdorp West 24

2992 LC BARENDRECHT

T +32 3 297 70 07

TURCK MULTIPROX nv

Lion d’Orweg 12

9300 AALST

T +32 53 76 65 66

WEG Benelux S.A.

Rue de l’Industrie 30 D

1400 NIVELLES

T + 32 67 88 84 20

F +32 67 84 17 48

E

office@sigmacontrol.eu

E

mail@multiprox.be

E

info-be@weg.net

W www.sigmacontrol.eu

W www.multiprox.be

W www.weg.net

98 | industrialautomation.be


Advies, componenten en training

voor veilig gebruik van AGV’s

Advies en ondersteuning

voor een veilge AGV-toepassing

Bespaar tijd en kosten door vanaf het

ontwerp tot de acceptatie ter plaatse

regelmatig te controleren of de AGVtoepassing

voldoet aan de normen.

Pilz Services helpt u bij elke stap:

Design Risk Assessment, fabrieksacceptatie

en acceptatie ter plaatse.

Componenten voor beveiligen en

dynamisch navigeren van AGV‘s

Met slechts twee veiligheidslaserscanners

kunnen AGV‘s volledig worden

beveiligd, ook bij veranderende snelheden.

Bovendien bieden ze informatie

die gebruikt kan worden voor de directe

navigatie. PSENscan biedt de optimale

oplossing voor uw AGV-toepassing.

Kennis en inzicht voor

medewerkers op de werkplek

De cursus “Veilig gebruik van AGV‘s

en AGV systems” van Pilz Academy

biedt medewerkers die betrokken zijn

bij de implementatie van AGV‘s in één

dag alle benodigde informatie over de

essentiële eisen aan de veiligheid van

AGV‘s en AGV-systemen.

Bel ons vrijblijvend, wij adviseren u graag.

Pilz Belgium | +32 9 321 75 70 | info@pilz.be

www.pilz.be


| FB11-14NL |

EtherCAT P reduceert

bekabelingskosten

Ultrasnelle communicatie en vermogen in één kabel

www.beckhoff.com/EtherCAT-P-Box

EtherCAT P integreert EtherCAT communicatie alsook systeem- en periferiespanning in een 4- aderige

standaard Ethernet kabel. Het I/O systeem voor EtherCAT P met IP 67 protectie omvat alle voordelen

van EtherCAT P: materiaal- en installatiekosten alsook de vereiste ruimte in kabelrupsen, kabelgoten

en schakelkasten zijn aanzienlijk verminderd. De compacte en robuuste I/O modules hebben een breed

signaalbrereik van standaard digitale I/Os tot complexe analoge meettechnologie. Meer dan 100 extra

componenten zijn beschikbaar voor EtherCAT P.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!