28.11.2022 Views

Grond Weg Waterbouw Jaarboek 2022-2023

JAARBOEK OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN

JAARBOEK OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GROND/WEG/WATERBOUW

GROND

WEG

WATERBOUW

JAARBOEK OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN I GWW-BOUW.BE/JAARBOEK

GROND/WEG/WATERBOUW

GRONDWEGWATERBOUW

GROND/WEG/WATERBOUW

GROND/WEG/WATERBOUW

WATERBO

GROND

Jaarboek WEG

2022-2023

JAARBOEK OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN

2022 - 2023


GROND/WEG/W

GROND/WEG/WATERBOUW

Jaarboek

2022-2023

GROND/WEG/WATERBOUW

GR

W

WA


+32 (0)3 575 02 82

+32 (0)3 575 02 +32 82

(0)3 575 02 82

INFO.HK@EIFFAGE.COM

INFO.HK@EIFFAGE.COM

INFO.HK@EIFFAGE.COM

WWW.HERBOSCH-KIERE.COM

W.HERBOSCH-KIERE.COM

WWW.HERBOSCH-KIERE.COM

MILIEUWERKEN

CIVIELE CIVIELE WERKEN

WERKEN

MARITIEME WERKEN

WERKEN

FUNDERINGSWERKEN

OFFSHORE DIENSTEN


JAARBOEK

2022 - 2023

Voorwoord

INVESTERINGSRITME

Na de jubileumeditie vorig jaar – Grond/Weg/Waterbouw vierde haar tienjarig bestaan – sluit GWW ook 2022 af met een jaarboek,

intussen al de vierde editie. Met zes goedgevulde reguliere edities vol spraakmakende projecten, vernuftige innovaties en

interessante nieuwtjes is het jaarboek het ideale platform voor bedrijven om zichzelf nog eens extra in de kijker te zetten en de

sector vanuit een breder standpunt te belichten.

Het mag dan ook niet verbazen dat hot topics zoals duurzaamheid, milieu, circulariteit, veiligheid … als een rode draad doorheen

dit boek lopen. Groenblauwe transformatie, klimaatadaptatie, digitalisatie, menselijk kapitaal … zijn vandaag geen buzzwoorden

meer en de bewustwording en daadkracht is intussen in zowat alle gelederen doorgesijpeld. De bouwsector beseft meer dan ooit

dat het de handen in elkaar zal moeten slaan om onze nabije en verdere toekomst mee vorm te geven.

Wat we vooral uit de zes reguliere edities van 2022 onthouden, is dat de grond-, weg- en waterbouwsector postcorona – dat

mogen we intussen wel zeggen – de rug helemaal gerecht heeft. Al was die rug nooit helemaal krom, ook niet in volle pandemie.

Een mooi bewijs dat de bouwsector een uitgelezen sector is om de handschoen op te nemen voor de uitdagingen waar we vandaag

voor staan. Dat blijkt ook uit de blijvende investerings- en innovatiedrang. Zelfs in economische onzekere tijden. Terwijl

bedrijven blijven investeren in materiaal, mensen, technologie en milieu, tasten ook de overheden in de geldbuidel. Voor Vlaams

minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters is het belangrijk om voor de geplande projecten binnen haar domein

het investeringsritme aan te houden.

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en het onderhoud van ons wegennet en onze kunstwerken wordt daarom 285

miljoen euro extra voorzien. Begin november werd ook het startschot gegeven voor de grote ‘verleddingsoperatie’ langs Vlaamse

gewestwegen. Goed voor een totale investering van 84,5 miljoen euro, via Europese relancemiddelen. Verder wordt in 2023 ook

60 miljoen euro extra voorzien om Vlaanderen te wapenen tegen extreme regenval, wordt in 2023 en 2024 respectievelijk 11,4

en 25 miljoen euro extra uitgetrokken voor leerlingenvervoer en kan De Lijn rekenen op 50 miljoen euro om onder andere het

aanbod op peil te houden. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden.

Dat de sector op volle toeren blijft draaien, betekent echter niet wat we blind moeten zijn voor de pijnpunten die er zeker zijn.

We kunnen niet anders dan met lede ogen erkennen dat de sector kreunt onder de arbeidstekorten. Bouwunie signaleerde dit

najaar een recordaantal van 16.000 vacatures die nauwelijks en vooral niet ingevuld raken. Eerder dit jaar bundelden de sociale

partners in de bouwsector daarom de krachten en werd de campagne ‘De Bouw Kijkt Verder’ gelanceerd. Met als doel een zo

breed mogelijk publiek en vooral jongeren warm maken voor een job in de bouw.

Laten we in 2023 daarom verder focussen op de vele voordelen in plaats van de nadelen. Werkzekerheid, groeimogelijkheden,

goeie loons- en arbeidsvoorwaarden, extralegale voordelen, een innoverende sector … Waarom zou je niet voor de bouw kiezen?

Dát is de vraag!

Veel leesplezier!

Niels Rouvrois


GRONDWEGWATERBOUW

GROND/WEG/WATERBOUW

GROND/WEG/WATERBOUW

Jaarboek

2022-2023

Verschijnt 1 x per jaar en is een jaarlijkse

bijlage van GWW, vaktijdschrift & website

over GROND/WEG/WATERBOUW

infrastructuur, ruimtelijke inrichting,

civiele- en openbare werken

GWW.BOUW.BE

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

GROND

WEG

WATERBOUW

AERTSSEN GROUP

Organische groei met focus op menselijk kapitaal en state of the art materieel stuwt

Aertssen Kranen naar nog hoger niveau 10

SMEYERS

Toonaangevend in bronbemaling en geothermie 16

ASK ROMEIN

Toekomstgericht met een duurzaam karakter 19

BIA

Investeren in digitalisatie en service 23

Louwers Mediagroep

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Niels Rouvrois

REDACTIETEAM

Pieter de Mos, Hendrik De Spiegelaere,

Tim Janssens, Jan Mol, Wouter Peeters,

Niels Rouvrois, Geert Van Cauwenberge, Kris

Vandekerckhove

PROJECTMANAGEMENT

Olivia Castelein

o.castelein@louwersmediagroep.be

Nicolas Piert

n.piert@louwesmediagroep.be

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock, Riana Holley

DOELGROEP

Als abonnement en in controlled

circulation naar: betrokken ministeries,

provinciale, gemeentelijke en andere betrokken

overheden, landelijke, regionale en lokale

organisaties, stichtingen en instellingen

m.b.t. wegenbouw, aannemers, studiebureaus

en toeleveranciers actief in de wegenbouw,

bestrating, grondwerk, riolering en civiele

werken in Vlaanderen, leden van de VCB -

Vlaamse Confederatie Bouw.

VORMGEVING / ART-DIRECTION

studio@louwersmediagroep.be

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

FEREB

Specialisten in herstelling, versterking en bescherming van betonconstructies 24

COPRO

COPRO zet mee schouders onder groenblauwe transformatie 26

BRIGADE ELECTRONICS

Brigade Electronics redt levens 30

COBEFA

Kwaliteitsvolle prefab betonelementen voor elk project 33

10

16

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste

weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele

wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij

aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van

welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen

die gebaseerd zijn op deze informatie.

26

34


Inhoud

46

58

42

52

62

EBEMA

Creatief maatwerk in beton 34

BONTEXGEO

Bontexgeo investeert in kwaliteit via benor-label 41

KOERS

‘Koersmix, een steeds groter begrip in België’ 42

YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE S.A.S.

In de Y.O.U. Club staat de machinist centraal 46

GROND/WEG/WATERBOUW

GROND/WEG/WATERBOUW

GROND

WEG

WATERBOUW

JAARBOEK OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN I GWW-BOUW.BE/JAARBOEK

2022 - 2023

GRONDWEGWATERBOUW

GROND/WEG/WATERBOUW

GROND/WEG/WATERBOUW

GRONDWEGWATERBOUW

GROND/WEG/WATERBOUW

JAARBOEK OVER INFRASTRUCTUUR, RUIMTELIJKE INRICHTING, CIVIELE- EN OPENBARE WERKEN

GROND/WEG/WATERBOUW

GROND

Jaarboek WEG

WATERBOUW

2022-2023

TOPOFF

Belgische freesspecialist TopOff blijft scoren in Frankrijk 48

Cover: Lantis

Complex Merksem Groenendaallaan

TEXION GEOKUNSTSTOFFEN

Texion Geokunststoffen en Beaulieu Technical Textiles, een samenwerking met een zilveren randje 52

BE-CERT

BE-CERT in actie voor groener cement, duurzaamheid en digitalisering 54

PIDPA

Pidpa is van alle watermarkten thuis 58

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

gww-bouw.be

bouwmat.eu


GROND/WEG/WATERBOUW

GROND/WEG/WATERBOUW

Jaarboek

2022-2023

GEBROEDERS GEENS

GROND

WEG

WILLEMEN INFRA

WATERBOUW

Ook zonder uitstoot is elektrische KM 140 E een krachtige machine 61

Willemen Infra bezorgt Luchthaven Antwerpen in sneltempo nieuwe start- en landingsbaan 62

DCA

DCA toont grote meerwaarde bij complex infraproject in Vorselaar 66

GROND/WEG/WATERBOUW

DE WAAL SOLID FOUNDATIONS

Wanneer een diepfundering een vereiste is 70

ACLAGRO 72

AC MATERIALS 74

DD SHIPPING 77

MARIS NATUURSTEEN

Maris Natuursteen recupereert kasseien en natuursteen voor buitentoepassingen 80

VERMEER BENELUX

Voor Vermeer Benelux is klantenservice absolute prioriteit 82

66

72 85


SITECH BELGIUM

Trimble, de digitale standaard in bouwtechniek 85

CEBEKO

Sky-high experience, groundbreaking trust 87

VANDERVELDEN ALGEMENE BOSBOUW

Bosbedrijf Vandervelden uit Hamont-Achel is een echt ‘all round’-boomverwerkingsbedrijf 89

APP ALL REMOVE

APP All Remove is dienst-verlener én producent 90

IKT NEDERLAND

IKT richt zich met nieuwe testhal volledig op klimaatadaptatie 94

94

TOPCON

Kwaliteit, investeren en klantenservice blijven prioritair voor Topcon 96

TUBOMA

Machines genoeg voor heel Oost-Vlaanderen 99

EQUANS

Equans als ideale partner voor DBFM(O)-projecten 100

SHELL CONSTRUCTION AND ROAD

Op naar duurzamere wegen 104

JOSKIN

Joskin Openbare Werken: voor de zwaarste werkzaamheden 108

99

EMERGO-GROUP

EMOCLAY is uiterst geschikt voor toepassing bij steilere hellingen 111

GTA GROUP

GTA Group (Lu): Duurzame geluidswering en brandbeveiliging 112

ADFIL

Vezels als duurzame betonwapening 114

RENIKA

RENIKA: betonproducent met specialisatie in de recyclage van gronden, puin- en bouwmaterialen 117

112

INVESIS BELGIË

Investeerder en ontwikkelaar Invesis mikt op voortrekkersrol in de energietransitie 118

NISSAN BELUX

Nissan bedrijfsvoertuigen: een compleet gamma 120

MAN TRUCK & BUS

MAN TGS: de blikvanger op iedere bouwwerf 122

SPECIAL INDUSTRIAL REPAIR

De beste vakmensen met de beste producten: succes gegarandeerd! 126

118


AERTSSEN GROUP

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Aertssen Group / Jelle Jans

ORGANISCHE GROEI MET FOCUS OP

MENSELIJK KAPITAAL EN STATE OF

THE ART MATERIEEL STUWT AERTSSEN

KRANEN NAAR NOG HOGER NIVEAU

Aertssen Group kan wederom terugblikken op een bijzonder geslaagd jaar. Niet alleen wat

de cijfers betreft, maar ook op het vlak van menselijk kapitaal. Zo vonden ruim 250 nieuwe

medewerkers hun weg naar Stabroek. Verder werd Aertssen Group ook bekroond tot zowel

‘Onderneming van het Jaar 2022’ als ‘Best Managed Company’. Een cruciale pijler in het hele

verhaal is de afdeling Aertssen Kranen. Maar liefst 30 % van de volledige omzet van de groep is

afkomstig van de kraanafdeling, die ruim 30 jaar geleden het levenslicht zag en is uitgegroeid tot een

toonbeeld van groei, innovatie, duurzaamheid en veiligheid binnen de hele groep.

'Oplossingsgericht denken, de

synergie met andere disciplines

en gemotiveerde mensen die

alle mogelijke doorgroei- en

opleidingsmogelijkheden krijgen,

zijn ongetwijfeld de grote sterktes

van Aertssen Kranen.'

De voorbije tien jaar bleef de vloot en het afzetgebied van Aertssen Kranen in België groeien.

10 /JAARBOEK


AERTSSEN GROUP

Kwaliteit en veiligheid staan bovenaan de prioriteitenlijst van Aertssen Kranen en bij uitbreiding ook de hele groep.

Voor de hijskranen en SPMT’s (Self-Propelled

Modular Transporters) van Aertssen Kranen

is geen uitdaging te complex. Van de (petro)

chemie in Antwerpen tot groene energie en

infrastructuurwerken in België en het Midden-Oosten.

Met een state-of-the-art machinepark,

vakkundige operatoren en ingenieurs

die 3D-hijsplannen uitwerken, is uw project

in goede handen. En dankzij de synergie met

Aertssen Infra en Aertssen Transport & Logistics

ligt ook een totaaloplossing steeds op tafel.

“De eerste kranen werden aangekocht door

het aannemingsbedrijf, vandaag Aertssen

Infra, om putten te plaatsen”, verduidelijkt

Tim Bernaerts, General Manager van Aertssen

Kranen. “Toen bleek dat de vraag toch

wel erg groot was, werd Aertssen Kranen in

1990 boven de doopvont gehouden. De eerste

10 jaar groeide de kranenvloot organisch

door het leveren van kranen in regio Antwerpen,

hoofdzakelijk voor havengebonden

activiteiten, bouwwerken en voor het ondersteunen

van concullega's. Zo groeide de

vloot tot ongeveer 25 kranen. In 2001 introduceerden

we dan als eerste kraanbedrijf op

de Belgische markt de mobiele torenkraan,

een redelijk revolutionaire stap. In 2006

draaiden we met dit type kraan al volledig

elektrisch op de cracker shutdown bij BASF.”

ONTZORGING

In 2003 zette Aertssen Kranen in samenspraak

met partner Ivens de stap richting SPMT's. Tim

Bernaerts: “De investering gebeurde samen,

maar het operationele luik werd volledig beheerd

door Aertssen Kranen. Een groot raamcontract

met BASF luidde vervolgens in 2004

onze transitie richting (petro)chemie in. Door

te focussen op veiligheid en kwaliteit, 3D-engineering,

stevige siteorganisaties enzovoort

konden we de klant ontzorgen en groeide ons

marktaandeel spectaculair. Deze dienst ‘ontzorging’

is tot op heden nog steeds goed voor

45 % van onze omzet van kraanactiviteiten in

België. Rond 2006 trok Aertssen Kranen dan

naar het Midden-Oosten, waar we sindsdien

ook een sterke organische groei kenden. Met

onze eerste 600T rupskraan in 2009 reikten

we vervolgens de hand aan de energiesector,

waar we vandaag ook actief zijn bij de bouw

van windmolens en hoogspanningsnetwerken.

Hiervoor ontwikkelden we in samenspraak

met de klant een tool om de kabels te beschermen

bij het trekken, onze ACE-tool. Wederom

een mooi voorbeeld van ontzorgen en

oplossingsgericht denken.”

GEMOTIVEERDE MENSEN

De voorbije tien jaar bleef de vloot en het afzetgebied

van Aertssen Kranen in België groeien.

In 2019 volgde een grote mijlpaal voor de

Aertssen Group met de overname van Kranen

Michielsens. Het grote sterktepunt van Kranen

Michielsens is een depotstructuur met geografische

spreiding, die mogelijkheden biedt voor

meer lokale contracten.

Met 30 % van de omzet van Aertssen Group

mag de kraanafdeling zich resoluut een significante

tak noemen. Tim Bernaerts: “Oplossingsgericht

denken, de synergie met andere

disciplines en bedreven mensen die alle

mogelijke doorgroei- en opleidingsmogelijkheden

krijgen, zijn ongetwijfeld de grote

sterktes. En uiteraard is er ook de vloot, die

regelmatig vernieuwd wordt waardoor we

steeds met het beste en meest innovatieve

en energiezuinige materieel werken. We geven

onze mensen ook voldoende ruimte om

het materieel tiptop te onderhouden.” ❯

/JAARBOEK

11


AERTSSEN GROUP

Maar liefst 30 % van de volledige

omzet van de groep is afkomstig

van de kraanafdeling, die ruim 30

jaar geleden het levenslicht zag.

12 /JAARBOEK


AERTSSEN GROUP

voor heel wat maatschappelijke uitdagingen:

energietransitie, het verlagen van onze ecologische

voetafdruk, klimatologische uitdagingen

enzovoort. Die transitie zal grote investeringen

teweegbrengen in de petrochemische

clusters en daar zullen ongetwijfeld hijskranen

aan te pas komen. Wij moeten klaar zijn om

die projecten te kunnen bedienen en nemen

de rol van onestopshop op ons. Bij grond-,

wegenis- en infrawerken voor grote civiele

projecten kunnen we makkelijk de link kunnen

leggen naar onze kraan- en transportafdeling.

Dat soort totaaloplossingen zullen we

naar de toekomst toe nog versterken.”

Voor de hijskranen en SPMT’s (Self-Propelled Modular Transporters) van Aertssen Kranen

is geen uitdaging te complex.

Groeien, opportuniteiten aangrijpen, zorg

voor het menselijk kapitaal, zorg voor onze

planeet, … Allemaal thema’s die niet alleen

voor Aertssen Kranen, maar voor de hele

groep erg belangrijk zijn. Yves Aertssen:

“Voor Aertssen Group was 2021 een nieuw

recordjaar. En onze mensen zijn en blijven

de meest cruciale factor in dat verhaal. Onze

toekomstige groei hangt samen met de mensen

die we aan ons kunnen binden. Dat we de

awards ‘Onderneming van het Jaar 2021’ en

‘Best Managed Company’ in ontvangst mochten

nemen, zorgt voor een zeker aantrekkingskracht

en helpt dus bij die zoektocht.

Het is een prachtige beloning voor iedereen

en ook een mooie erkenning voor de tweede

generatie binnen het familiebedrijf.”

Kwaliteit en veiligheid staan bovenaan de prioriteitenlijst

van Aertssen Kranen en bij uitbreiding

ook de hele groep. Tim Bernaerts:

“En die kwaliteit en veiligheid garanderen we

voor onze hele vloot van 200 hijskranen in

België en nog een honderdtal in het buitenland.

Het zijn belangrijke troeven waarmee

we het verschil maken. De vele complimenten

en positieve resultaten van onze recente

klantentevredenheidsenquête (NPS 8,7!) geven

ons wat dat betreft een flinke boost om

er ook de komende jaren stevig tegenaan te

gaan. Wat de vergroening van ons materieel

betreft houden we de vinger aan de pols,

maar we zijn uiteraard afhankelijk van de fabrikant.

De grote doorbraak rond alternatieve

brandstoffen moet nog plaatsvinden, maar

we leveren wel inspanningen door onder andere

onze vloot tijdig te verjongen en nutteloze

draaiuren zoveel mogelijk te vermijden.”

OPPORTUNITEITEN

De komende jaren wil Aertssen Kranen organisch

blijven groeien en zich verder wapenen

voor de toekomst. Yves Aertssen, co-CEO bij

Aertssen Group, licht toe: “Onze dienstverlening

bestaat uit klassiek kraanverhuur, industrial

service (ontzorging) en projectwerken

(het plaatsen van bruggen, datacenters …).

We merken dat de ervaring binnen onze tak

industrial service ook in andere sectoren van

toepassing kan zijn. Hier zullen we nog sterker

op inzetten. Ook op projectniveau kunnen

we nog stappen zetten. We staan vandaag

Op 22 augustus 2022 ontving Aertssen

Group ook het certificaat CO2-Prestatieladder

niveau 4, het op één na hoogste niveau.

“En dat voor heel de groep. Al onze bedrijfstakken

spelen hierin een belangrijke rol. Die

prestatieladder is een soort managementsysteem

voor het reduceren van de CO2-voetafdruk

om zo inzicht te krijgen in de eigen

footprint. Dit certificaat motiveert ons ook

om transparant te communiceren en sectorbreed

iets te betekenen voor het milieu. Dat

vergt uiteraard inspanningen en investeringen,

maar het is onze morele plicht om die

weg te bewandelen. We hebben onze planeet

met zijn alleen in bruikleen en we moeten dat

koesteren en er correct mee omgaan”, besluit

Yves Aertssen. ■

'Onze toekomstige groei hangt samen met de

mensen die we kunnen enthousiasmeren om

bij Aertssen mee te bouwen aan een mooi

groeiverhaal.'

Aertssen Group

Laageind 91, B-2940 Stabroek

T +32 3 561 00 20

E info@aertssen.be

www.aertssen.be

/JAARBOEK

13


JOBS.AERTSSEN.BE


Geothermie - Waterwinningen

03/484.40.57 I info@gsmeyers.be I www.gsmeyers.be


SMEYERS

“Van voorstudie en vergunningen tot uitvoering: elke klant kan bij ons op een totale ontzorging rekenen.”

Tekst | Geert Van Cauwenberge Beeld | Smeyers nv

TOONAANGEVEND IN

BRONBEMALING EN GEOTHERMIE

De voorbije decennia heeft het

bronbemalingsbedrijf Smeyers een

indrukwekkend parcours afgelegd. De

onderneming uit Zandhoven is sterk gegroeid

als expert in bemalingstechnieken, aangevuld

met nieuwe innovatieve oplossingen zoals

waterwinning en geothermie. In juli 2021 kwam

Smeyers in handen van de Aertssen Group.

Aertssen Group, een gekende naam in transport, grondverzet en kranen,

werd in 2022 bekroond tot Onderneming van het Jaar. Het Antwerpse

familiebedrijf bestaat binnenkort zestig jaar en stelt wereldwijd

meer dan 1.700 werknemers te werk. Via zijn dochterbedrijf Aertssen

Infra nam de onderneming medio vorig jaar Smeyers volledig in

handen. Volgens Bert Creve, operationeel directeur, en Jeffrey Beens,

administratief directeur, biedt deze overname unieke kansen om de innovatieve

slagkracht van Smeyers een extra boost te geven. Sinds 1 jul

2021 staat dit duo in voor de dagelijkse leiding van het bemalingsbedrijf

binnen de Aertssen Group.

TOTAALOPLOSSINGEN

“De overname vorig jaar paste perfect in de strategie van Aertssen

Group om klanten te ontzorgen met totaaloplossingen in eigen beheer”,

zegt Bert Creve. “Het voorbije jaar merkten we effectief dat de

activiteiten van Smeyers een sterke aanvulling vormen op het dienstenpakket

van Aertssen Infra. Ons team van ongeveer zestig toegewijde

specialisten heeft immers een ruime knowhow en ervaring op vlak van

grondwaterbemaling en geothermische oplossingen, met de laatste ja-

Als marktleider legt Smeyers de lat erg hoog als het gaat om het uitwerken van

nieuwe bemalingstechnieken en aanverwante oplossingen.

16 /JAARBOEK


SMEYERS

ren ook een link naar duurzaamheid. Dankzij onze interne expertise

kan Aertssen Infra de organisatie en coördinatie van graafwerken van

bouwkuipen nu volledig in eigen beheer afhandelen.”

MARKTLEIDER

In omgekeerde richting zet de overname een enorme hefboom onder

het stroomlijnen van interne bedrijfsprocessen en innovatieplannen

van Smeyers. “We zetten al vele jaren in op een geïntegreerde

aanpak in bemalingsprojecten”, geeft Jeffrey Beens aan. “Dat betekent

concreet dat we alle expertise in huis hebben om onze klanten – grote

bouwondernemingen, consortia, bagger- en rioleringsbedrijven … –

kant-en-klare oplossingen aan te bieden. Van voorstudie en vergunningen

tot uitvoering: elke klant kan bij ons op een totale ontzorging

rekenen. Op die manier willen we marktleider blijven in onze sector.”

“Vandaag hebben we meer dan 150 werven in uitvoering”, schetst Bert

Creve. “Dit gaat van kleinschalige bouwprojecten tot zeer grote en

complexe infrastructuurwerken, waar we soms tot 200 pompen inzetten.

Dankzij onze expertise en praktische kennis, onder meer op vlak

van bodemopbouw, bieden we onze klanten echte meerwaarde.”

‘Dankzij de overname door Aertssen

Group krijgen we extra zuurstof

om een toekomstbestendige

langetermijnvisie uit te werken.’

Smeyers zet al vele jaren in op een geïntegreerde aanpak in bemalingsprojecten.

EXTRA FOCUS OP DUURZAAMHEID

Als marktleider legt Smeyers de lat erg hoog als het gaat om het uitwerken

van nieuwe bemalingstechnieken en aanverwante oplossingen.

“We investeren voortdurend in nieuwe bemalingstechnieken”, zegt

Bert Creve. “Daarnaast levert onze eigen studiedienst een belangrijke

bijdrage aan concrete bemalingsdossiers, door te helpen bij de keuze

van de bemalingsinstallatie, het onderzoeken naar mogelijke schadelijke

invloeden van bemaling op de omgeving en de aanvraag van bemalingsvergunningen.

Onder impuls van nieuwe regelgeving bekijken we

voortdurend hoe we onze kernactiviteiten kunnen verduurzamen. Zo

leveren we extra inspanningen om bij concrete projecten niet méér

grondwater op te pompen dan strikt noodzakelijk is en, waar nodig,

dit water zelfs opnieuw in de grond te injecteren. Hierin zijn we koploper.

Door de toenemende klimaatverandering en een steeds groter

wordend draagvlak bij klanten is onze sector in sneltempo aan het verduurzamen.

En dat is alleen maar toe te juichen!”

LANGETERMIJNVISIE

Volgens Jeffrey Beens biedt de overname door Aertssen Group nog

andere opportuniteiten voor een bedrijf als Smeyers. “Een wereldspeler

als Aertssen Group levert ons erg waardevolle informatie om

onze interne bedrijfsprocessen succesvol te stroomlijnen. Dankzij hun

blauwdruk kunnen we op dit vlak extra snel schakelen, ook wat automatisatie

en digitalisatie binnen ons bedrijf betreft. En zo kunnen we

ook meer mensen en middelen investeren in het uitwerken van een

langetermijnvisie over hoe we op technologisch vlak onze klanten proactief

willen blijven ontzorgen.” ■

“Onder impuls van nieuwe regelgeving bekijken we voortdurend hoe we onze

kernactiviteiten kunnen verduurzamen.”

Smeyers nv

Bruggestraat 16, 2240 Zandhoven

T +32 3 484 40 57

E info@gsmeyers.be

www.gsmeyers.be

/JAARBOEK

17


UW EXPERT IN

COMPLEXE INFRA &

OFFSHORE PROJECTEN

BEKIJK ONZE PROJECTEN OP

WWW.ASK-ROMEIN.COM

ASK ROMEIN | Frankrijkweg 5 | Havennr. 5994 | NL-4389 PB Vlissingen | +31 (0)118 612 348 | info@ask-romein.com


ASK ROMEIN

De toegang tot open water levert het voordeel op om zonder belemmering de gigantische stukken te transporteren.

Tekst & beeld | ASK ROMEIN

Toekomstgericht met

een duurzaam karakter

Ondanks de naweeën van Covid-19, de geopolitieke onrust, de alsmaar stijgende grondstof- en

energieprijzen en enkele uitgestelde investeringen, blijft staal- en industriebouwer ASK Romein niet

stilzitten. Zowel in België als in Nederland werden mooie referenties neergezet en ook aan het

gefaseerd investeringsplan voor de nieuwe locatie in Vlissingen werd duchtig verder gewerkt.

ASK Romein realiseert voor haar klanten

bouw- en staalbouwprojecten vanaf het

eerste ontwerp tot en met de turnkey oplevering.

Met eigen projectteams voor verkoop,

engineering, productie en uitvoering

combineert het bedrijf vakmanschap met

maximale aandacht voor kwaliteit en creativiteit.

De aanwezigheid van een eigen staal-

productie en een geavanceerd machinepark

levert een aanzienlijk voordeel op voor de

klant, met name een oplevergarantie binnen

afgesproken tijd en dat aan de meest voordelige

prijs.

ASK Romein wil een meerwaarde creëren

door verantwoord mee te bouwen aan de

leefomgeving van morgen

Opdrachtgevers kunnen op vijf locaties doorheen

België en Nederland terecht voor totaaloplossingen

van alle denkbare staalconstructies.

Met een staalcapaciteit van 60.000

ton per jaar is ASK Romein in haar domein

een van de grootste spelers van de Benelux.

OFFSHORE EN MARITIEME SECTOR

ASK Romein produceert en levert vanuit haar

vestiging in Vlissingen complexe staalconstructies

voor de infra- en offshore sector. Dankzij

de aankoop van scheepswerf de Donge in 2021

beschikt het bedrijf over alle benodigde faciliteiten:

aan diep water gelegen werven met royale

laad- en loskades, grote opslag- en productiefaciliteiten

en medewerkers met een specifieke

offshore gerelateerde opleiding. ❯

/JAARBOEK

19


ASK ROMEIN

In november vorig jaar verhuisden alle collega’s

van Middelburg naar Vlissingen en sindsdien

hebben ze al enkele mooie en imposante

projecten gerealiseerd. Een mooi voorbeeld

hiervan is de Roggebotbrug, een nieuwe –

deels beweegbare – brug met grote doorvaarhoogte

over het Vossemeer/Drontermeer in

Kampen.

Dankzij de nieuwe terreinoppervlakte van

31.540 m² en een bebouwde vloeroppervlakte

van bijna 20.000 m² waaronder een hal

van 170 m lang, 40 m breed en 40 m hoog,

is het bedrijf nu in staat om probleemloos

zeer omvangrijke modules te assembleren.

De toegang tot open water levert dan weer

het voordeel op om zonder belemmering van

sluizen of bruggen de gigantische stukken te

transporteren.

Dankzij een jarenlange ervaring – die teruggaat

tot 1888 – in bruggen-, weg- en waterbouw

heeft ASK Romein binnen dit domein

Het bedrijf is sinds de aankoop van de nieuwe scheepswerf in staat om

probleemloos zeer omvangrijke modules te assembleren.

De toegang tot open water levert het voordeel op om zonder belemmering de gigantische stukken te transporteren.

20 /JAARBOEK


ASK ROMEIN

een vooraanstaande positie verworven. Bruggenbouw

is een marktsegment waarin ze veel

mogelijkheden zien, als ideale aanvulling op

de activiteiten in de bouw en de staalbouw,

welke het bedrijf uiteraard ook verder blijft

optimaliseren.

BIJDRAGEN AAN

EEN DUURZAME TOEKOMST

ASK Romein houdt er een duurzame missie

op na: het bedrijf wil een meerwaarde creëren

door verantwoord mee te bouwen aan de

leefomgeving van morgen. Elke dag opnieuw

streeft het bedrijf ernaar om haar steentje bij

te dragen aan een duurzame toekomst door

bewust te kiezen voor projecten die jobs creëren,

door te voldoen aan de mobiliteitsbehoeften

van morgen, een bredere economische

vooruitgang te stimuleren, buurten op te

waarderen en op die manier bij te dragen aan

de duurzame leefomgeving van de toekomst.

Binnen het bedrijf wordt volop geïnvesteerd

in energiebesparende materialen en circulaire

bouwmethodes die de ecologische voetafdruk

helpen reduceren. Het gaat hen dus

duidelijk om meer dan staal en beton alleen.

Deze duurzame missie wil het bedrijf ook

vertalen naar hun projecten. Zo bouwde

Elke dag opnieuw streeft ASK Romein ernaar om haar steentje bij te dragen aan een duurzame toekomst.

ASK Romein onlangs een leegstaande hal in

Nieuwegein om tot een urban last mile logistieke

hub voor klant URBZ Capital Management.

Daarmee bewijst het bedrijf dat ze naast

nieuwbouw ook specialist zijn in renovatie het

opnieuw duurzaam en toekomstbestendig maken

van incourante en leegstaande distributiecentra.

Met de uitbreiding van haar portfolio

kan het bedrijf voorsorteren op de toekomst.

Realisaties van vele nieuwe distributiecentra

gaat uiteindelijk leiden tot grondschaarste op

strategische plekken voor de logistieke sector.

Je ziet hier en daar gebruikers naar grotere,

meer courante distributiecentra verhuizen

wanneer de huurcontracten aflopen. Daar ziet

het bedrijf kansen om die leegstaande gebouwen

te renoveren en te verduurzamen volgens

de wensen en eisen van deze tijd.

'Met eigen projectteams voor verkoop,

engineering, productie en uitvoering combineert

het bedrijf vakmanschap met maximale

aandacht voor kwaliteit en creativiteit'

NIEUWE TRIBUNE VOOR

ICONISCH RACECIRCUIT

Een andere blikvanger in het portfolio van

ASK Romein zijn de stalen luifels van de nieuwe

tribune op het iconische racecircuit van

Spa Francorchamps. De tribune biedt plaats

voor 4.600 toeschouwers en een prachtig uitzicht

op de steile Raidillon-bocht, waardoor

het publiek met volle teugen kan genieten van

ronkende motoren en gierende banden. Het

feit dat deze tribune op een iconische plaats

in de racewereld staat, geeft dit prestigieuze

project een extra uitstraling. ■

ASK Romein

Ambachtstraat 33,

2390 Malle-West, België

T +32 3 320 24 00

Frankrijkweg 5, Havennr. 5994

4389 PB Vlissingen, Nederland

T +31 (0)118 612 348

De tribune biedt plaats voor 4.600 toeschouwers en een prachtig uitzicht op de steile Raidillon-bocht.

E info.be@ask-romein.com

www.ask-romein.com

/JAARBOEK

21


|


BIA

Tekst en beeld | BIA

Investeren in digitalisatie en service

Met meer dan 120 jaar ervaring in materieel voor grondverzet, mijnbouw en steengroeven bekleedt

BIA een unieke positie in de sector. Opgericht in 1902 en nog steeds in familiale handen, is de BIA

Group ondertussen actief in meer dan 20 landen, waaronder 17 op het Afrikaanse continent, en

behoort tot het topsegment in de Benelux. Dat is het resultaat van een consequente lange termijn

visie en oplossingsgericht denken.

BIA beschouwt haar klanten als partners en biedt hen totaaloplossingen

op maat van hun specifieke activiteiten en situatie. De basis daartoe

is het productaanbod van hoog niveau. De BIA Group verdeelt een

15-tal premium merken waarvan Komatsu, Metso-Outotec en Portafill

de belangrijkste zijn op de Belgisch markt.

Investeringen worden steeds vaker genomen op basis van de Total

Cost of Ownership. En om deze verder te verlagen, speelt digitalisering

een alsmaar belangrijkere rol. In dat opzicht is 3D GPS-machinesturing

niet meer weg te denken. Als pionier in de Intelligent Machine

Control breidt Komatsu de range iMC dozers en graafmachines steeds

verder uit. Dankzij hun efficiëntie en precisie leveren deze machines

een belangrijke bijdrage in de rendabiliteit van een project. BIA is tevens

officieel Topcon-dealer waardoor 3D-sturing op vrijwel het volledige

gamma kan worden aangeboden.

'BIA beschouwt haar klanten

als partners en biedt hen

totaaloplossingen op maat van hun

specifieke activiteiten en situatie'

Datamanagement is een andere digitale tool waarmee aanzienlijke winst kan

worden geboekt.

Datamanagement is een andere digitale tool waarmee aanzienlijke

winst kan worden geboekt. Daartoe heeft BIA het eigen SmartFleet

platform ontwikkeld, een dashboard dat op basis van real life machinedata

een totaalbeeld van de performance van het machinepark weergeeft.

Zo kan onder andere de machineflow worden geoptimaliseerd

wat een rechtstreeks impact heeft op het brandstofverbruik. Ook kunnen

technische interventies proactief worden ingepland om downtime

te minimaliseren en helpt het operatoren hun machine te bedienen

met oog voor meer veiligheid en minder slijtage. In de toekomst zal

nog verder worden ingezet op digitalisering, waarbij de verschillende

systemen zullen worden geïntegreerd.

Een andere prioriteit is de kwaliteit van de dienstverlening. BIA heeft

de voorbije jaren in belangrijke mate geïnvesteerd in haar service-afdeling,

zowel wat betreft de capaciteit van de Service Centers, de uitbreiding

van de mobiele teams als de beschikbaarheid van onderdelen,

hetgeen zich vertaalt in hoge klanttevredenheid. Het service-aanbod

is erg breed en er wordt veel maatwerk afgeleverd. Bovendien opteren

steeds meer klanten bij de aankoop van een machine voor een

servicecontract waarbij zij zelf het niveau van ondersteuning bepalen.

Zo verzekert BIA haar klanten continuïteit in hun bedrijfsactiviteiten,

vandaag en in de toekomst. ■

De BIA Group verdeelt een 15-tal premium merken waarvan Komatsu, Metso-

Outotec en Portafill de belangrijkste zijn op de Belgisch markt.

BIA N.V./S.A.

Rameistraat 123,

3090 Overijse

T +32 2 689 28 11

info.bel@biagroup.com

www.biagroup.com

/JAARBOEK

23


FEREB

Tekst | Kris Vandekerkchove Beeld | Fereb vzw

SPECIALISTEN IN HERSTELLING,

VERSTERKING EN BESCHERMING

VAN BETONCONSTRUCTIES

Vanaf de jaren 60/70 werd een sterke toename van bouwen met beton waargenomen. En dat in

zowat alle sectoren. Beton inspireert nog steeds heel wat architecten. Logisch, het is sterk, duurzaam

en kan snel en efficiënt verwerkt worden. Zo realiseert een architect makkelijk hoge gebouwen

en grote overspanningen, zoals bruggen. Maar ook beton veroudert. Dus dringen herstellingen

zich op. Helaas falen herstellingen vaak binnen de tien jaar. Nochtans is de kennis om duurzame

herstellingen te realiseren beschikbaar.

FEREB, een beroepsvereniging die werd opgericht

in 1992, vertegenwoordigt de belangrijkste

bedrijven die actief zijn in de sector

van de betonherstellingen. De beroepsvereniging

verdedigt de belangen van haar leden

in nationale en internationale werkgroepen,

commissies en overlegcomités. FEREB werkt

hiervoor samen met de bevoegde Belgische

instanties op dit gebied (BENOR, Confederatie

Bouw, TCB, MOW, SPW ...)

OORZAKEN VAN BETONSCHADE

Betonschade kan verschillende oorzaken

hebben. In sommige gevallen is gewoon de levensduur

volgens het origineel ontwerp overschreden.

Er kunnen fouten gemaakt zijn bij

ontwerp of uitvoering, of er werd met sommige

externe factoren – carbonatatie, chloriden

… – geen of te weinig rekening gehouden.

Betonschade hoeft echter niet het einde

van de constructie te betekenen. Een tijdige

en met zorg uitgevoerde herstelling op basis

van correct uitgevoerde diagnose en een

hierop afgestelde hersteltechniek met aangepaste

producten en uitgevoerd door een ervaren

aannemer garanderen een kwalitatieve

en duurzame betonherstelling. Ook controle

tijdens en na de uitvoering van de werken en

een eventuele extra bescherming bepalen de

duurzaamheid van de betonherstelling. Op

het YouTube-kanaal van FEREB is hierover

nog heel wat meer informatie te vinden: https://www.youtube.com/user/PRA250609

Mechanisch aanbrengen van reparatie mortel

CONFORM EUROPESE

NORM EN 1504

FEREB neemt de promotie op zich van procedures

en kwaliteitsproducten om een kwalitatieve

en duurzame herstelling, versterking en

24 /JAARBOEK


FEREB

'We informeren onze leden regelmatig over

het reilen en het zeilen van betonherstelling,

-versteviging en -bescherming'

Diagnose, de basis van een duurzaam betonherstel

voor de medewerkers van leden ontwikkeld.

Dit gebeurt in samenwerking met Syntra en

behelst een basiscursus ‘duurzaam betonherstel’,

georganiseerd voor arbeiders die zich in

deze toepassing willen bekwamen.

Betonschade aan terrassen en gevels

DRUKBEZOCHTE STUDIEDAGEN

Thierry Pfleiderer: “Om iedereen up-to-date

te houden van de laatste wetgevingen en

procedures organiseren we ook regelmatig

drukbezochte studiedagen. Onze doelgroep

daarvoor zijn uiteraard aannemers, ingenieurs,

architecten, technici en andere geïnteresseerden

in dit vakgebied, zoals openbare

diensten, syndici, eigenaars en beheerders

van gebouwen en kunstwerken. Daarvoor

participeert FEREB natuurlijk zeer actief

aan alle technische studies die zich aanbieden

met betrekking tot de sector. Bovendien

worden we heel nauw betrokken bij Belgische

en Europese normalisatiecommissies

van producten en systemen. Zo kunnen we

al onze leden op regelmatige basis informeren

over het reilen en het zeilen van de betonsector

en alles wat ermee verwant is. Zowel

nationaal als internationaal!” ■

bescherming van beton te garanderen. Daarvoor

werkten ze een certificatiesysteem uit dat

conform is met de Europese norm EN 1504.

Deze norm definieert termen met betrekking

tot producten en systemen voor reparatie,

voor gebruik in onderhoud en bescherming,

herstel en versterking van betonconstructies.

Thierry Pfleiderer, Marketing & Communication

bij FEREB: “Om de promotie van de

kwaliteit van de herstellings-, verstevigingsen

beschermingswerkzaamheden van alle leden-aannemers

te optimaliseren organiseert

FEREB permanente seminaries, workshops

en opleidingen. Ook worden er cursussen

Fereb vzw

Grootveldlaan 148,

1150 Sint Pieters Woluwe

E info@fereb.be

www.fereb.be

/JAARBOEK

25


COPRO

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | COPRO

COPRO zet mee schouders

onder groenblauwe transformatie

Extremere weersomstandigheden, de steeds schaarser wordende grondstoffen, de stijgende

energieprijzen, het streven naar CO 2

-neutraliteit … Het collectief milieubewustzijn werd de

voorbije jaren stevig aangewakkerd en de stap richting een groenblauwe transformatie is definitief

ingezet. Ook binnen de bouwsector. “Er is een duidelijke tendens, vanuit de publieke overheid, om

te streven naar duurzame aanbestedingen. En die trein zullen wij als onpartijdig keuringsorganisme

zeker niet missen”, vertelt Dirk Van Loo, CEO van COPRO.

COPRO ontstond 38 jaar geleden uit een behoefte vanuit de sector. Er

was nood aan een derde, onpartijdige instelling om bouwproducten te

controleren en COPRO nam die taak op zich. Die taak vormt vandaag

nog steeds de basis, maar de invulling is sterk geëvolueerd en vooral

breder geworden. Naast productcertificatie kwamen de voorbije jaren

ook de eerste uitvoeringscertificaten op de markt en vandaag verruimt

COPRO haar blik ook tot op projectniveau. Want tijdens de groenblauwe

transformatie die de maatschappij momenteel doormaakt, wil

ook COPRO een voortrekkersrol opnemen. Dirk Van Loo: “Je kan er

gewoon niet meer omheen, iedereen zit vandaag in een energietransitie.

Ook in de publieke sector is het bewustzijn sterk gegroeid. Niet

langer alleen de producten moeten voldoen aan bepaalde normen, ook

op projectniveau worden duurzaamheidseisen gesteld.”

COMPLEXITEIT

En daar komt heel wat bij kijken. “Projecteisen zijn veel complexer dan

bijvoorbeeld de technische normen waaraan producten moeten voldoen”,

aldus Dirk Van Loo. “Zo is product 1 bijvoorbeeld duurzamer dan

product 2, maar blijkt op projectniveau dat je van product 1 veel meer

nodig hebt of dat het transport veel vervuilender is. Die parameters

moet je allemaal in acht nemen bij de keuze van de materialen. Hetzelfde

geldt voor onderhoud, aanleg … Die complexiteit is zeker een uitdaging

voor de toekomst. Vanuit de publieke overheid zien we in ieder geval

een positieve tendens om te streven naar duurzame aanbestedingen.”

Certificatie van buffering en infiltratie van hemelwater, certificatie van de afvoer

van teerhoudend asfalt, natuurinclusief bouwen (NTMB), de certificatie van

CO2-management, de integratie van duurzaamheid in BENOR, de certificatie van

asbestdeskundigen … Stuk voor stuk voorbeelden van initiatieven van COPRO om

de groenblauwe transformatie een duw in de rug te geven.

Tijdens de groenblauwe transformatie die de maatschappij momenteel

doormaakt, wil ook COPRO een voortrekkersrol opnemen.

COPRO is vastberaden om zich te wapenen voor die vraag vanuit de

projectmarkt. Dirk Van Loo: “Wij kunnen daaraan bijdragen. Onder

andere door het uitvoeren van onafhankelijke controles. Is het ‘groen

asfalt’ wel ‘groen’? Hoeveel gerecycleerde granulaten zitten effectief in

beton? Dit moet tijdens de productie gecontroleerd worden. Voor ons

zijn dit andere controles dan de bouwtechnische controles die we kennen.

We moeten eerst goed in kaart brengen wat allemaal onder die

noemer valt. Want sommige parameters worden reeds afgedekt door

EPD’s of andere keurmerken, normen, eisen …”

BREDER VERHAAL

Duurzaamheid is overigens maar één aspect in een breder verhaal.

Certificatie van buffering en infiltratie van hemelwater, certificatie van

de afvoer van teerhoudend asfalt, natuurinclusief bouwen (NTMB), de

certificatie van CO2-management, de integratie van duurzaamheid in

BENOR, de certificatie van asbestdeskundigen … Stuk voor stuk voorbeelden

van initiatieven van COPRO om de groenblauwe transformatie

een duw in de rug te geven. Dirk Van Loo: “Je kan een gracht beschermen

met waterdichte betonnen platen. Die zullen makkelijk 100 jaar

meegaan en op die manier duurzaam zijn, maar natuurinclusief is het

26 /JAARBOEK


COPRO

niet. Je kan ook kiezen voor waterdoorlatende betonoplossingen of

kijken in de richting van bio-afbreekbare materialen. Het gaat vandaag

dus veel verder dan technische productcertificatie. Zelfs de omgeving

moet onder het vergrootglas gelegd worden. Een infiltratiebekken, bijvoorbeeld,

moet sterk genoeg en goed geplaatst zijn, maar wanneer

het in een kleibodem geplaatst wordt, zal de infiltratie niet werken.”

LEIDENDE ROL

Omdat COPRO aan het begin van de keten acteert, wil het ook graag

een leidende rol spelen. Dirk Van Loo: “COPRO beschikt over een

zeer grote expertise in duurzaamheid en de wil bij onze mensen is

zeker aanwezig. De medewerkers die we vandaag aantrekken zijn zich

heel erg bewust van de transformatie die we meemaken. COPRO heeft

de ervaring om mensen aan tafel te brengen wanneer het over techni-

'Niet langer alleen de producten

moeten voldoen aan bepaalde

normen, ook op projectniveau

worden duurzaamheidseisen gesteld'

sche eisen gaat en dit kunnen we zeker ook doen voor duurzaamheid.

We beschikken over veel productdata en kunnen dus ook de duurzaamheid

ervan een waarde geven.”

In het kader van circulariteit is een volledige kennis over de bestanddelen

van een product immers onontbeerlijk. Die informatie is zeer

belangrijk voor een eventueel tweede leven. Een nieuw asbest- of teerverhaal,

waarbij we pas veel later op problemen zijn gestuit, moet absoluut

vermeden worden. COPRO kan dit uiteraard niet alleen en samenwerken

wordt cruciaal in dit verhaal. Zo is COPRO ook lid van de

Belgian Alliance for Sustainable Construction (BA4SC), een nieuwe alliantie

voor duurzame ontwikkeling, samen met alle stakeholders. “Lokaal

en gewestelijk zijn er al veel initiatieven, maar er was ook nood aan

een alliantie die al die initiatieven uitwisselt, samenbrengt en aligneert.

Want milieu kent nu eenmaal geen grenzen”, besluit Dirk Van Loo. ■

Naast productcertificatie kwamen de voorbije jaren ook de eerste

uitvoeringscertificaten op de markt en vandaag verruimt COPRO haar

blik ook tot op projectniveau.

COPRO

Kranenberg 190,

1731 Zellik

T +32 2 468 00 95

E info@copro.eu

www.copro.eu

Hoeveel gerecycleerde granulaten zitten effectief in beton? Dit moet tijdens de productie gecontroleerd worden.

/JAARBOEK

27


Uw kwaliteitspartner

in wegenis en

infrastructuur.

Onpartijdig controleren en

certificeren, daar gaan wij voor.

COPRO, leer ons

alvast beter kennen

via onze website.

COPRO vzw

Z.1 Researchpark-Kranenberg 190

BE-1731 Zellik (Asse)

T +32 (0) 2 468 00 95

BE 0424.377.275 – RPR Brussel

info@copro.eu – www.copro.eu


Veilig, duurzaam en just-intime

goederen vervoeren?

Surf mee met de waterweg!

De Vlaamse Waterweg nv stelt marktdevelopers ter

beschikking voor bedrijven die willen meesurfen op de

voordelen van de waterweg.

Of het nu gaat om containers, pallets,

bulk of stukgoed: de binnenvaart

biedt voor iedere logistieke keten

een oplossing op maat. 70 miljoen ton

vervoerde goederen vormen hiervan

jaarlijks het bewijs. Dat is het equivalent

van 3,5 miljoen vracht wagens!

Meer dan 1.000 km bevaarbare

waterwegen bieden Vlaanderen veel

vaar- en aanlegmogelijkheden. Dankzij

het beheer en de investeringen van

De Vlaamse Waterweg nv kunnen

ondernemers gebruik maken van dat

slimme, veelzijdige en welvarende

waterwegennet. Overweegt u om de

binnenvaart te gebruiken voor uw

bedrijf? Dan staat De Vlaamse

Waterweg nv klaar om u te helpen.

De Vlaamse Waterweg

nv draagt zorg voor een

krachtig en innovatief

waterwegennet

dat bijdraagt aan de

economie, de welvaart

en de leefbaarheid

van Vlaanderen.

Wist u dat …

• 24u op 24u varen mogelijk is?

• wij ook voor eenmalige

transporten een oplossing op

maat bieden?

• wij over een aanbod

van watergebonden

bedrijventerreinen beschikken?

• de binnenvaart een oplossing

biedt voor elk type lading?

Kaaimuren via publiek-private

samenwerking

De bouw van kaaimuren is een financieel

zware hindernis voor bedrijven die de

waterweg overwegen voor het

vervoer van hun grondstoffen en

producten. Daarom komt de overheid

tot 80% tussen in de financiering

van de infrastructuur, mits het privébedrijf

een vooraf overeengekomen

goederenoverslagvolume op die locatie

garandeert gedurende tien jaar.

Overslagcentra

Naast de investeringen in de waterwegen

en infrastructuur zoals bruggen,

sluizen, stuwen en kaaimuren, faciliteert

De Vlaamse Waterweg nv de

ontwikkeling van regionale overslagcentra.

Hier worden goederen

gestockeerd en wisselen ze van transportmodus.

Goederen van het schip

worden overgeladen op een trein of

vrachtwagen om het laatste stuk van

hun reis landinwaarts te maken. Ook het

omgekeerde is mogelijk.

Marktdeveloper geeft advies

op maat

Wist u dat De Vlaamse Waterweg nv

marktdevelopers ter beschikking stelt

van bedrijven die de overstap willen

maken naar de waterweg? Door

hun expertise in de logistieke sector

én hun kennis van de binnenvaart

zijn zij uitstekend geplaatst om u te

adviseren en uw goederenstromen te

optimaliseren. Zo kunt u als bedrijfsleider

de juiste, economische keuze

maken. Meer weten over wat de

binnenvaart voor u kan betekenen?

Via www.vlaamswaterweg.be/contact

zetten wij u op (weg naar) de

waterweg.

Meer weten over de innovatieve kracht

achter deze projecten?

Surf naar www.vlaamsewaterweg.be en ontdek

hoe de toekomst van de binnenvaart eruitziet.


BRIGADE ELECTRONICS

Tekst | Kris Vandekerckhove Beeld | Brigade Electronics

BRIGADE ELECTRONICS

REDT LEVENS

De producten van Brigade Electronics verminderen het risico op ongelukken en beschermen

kwetsbare weggebruikers door de dode hoeken van voertuigen te minimaliseren.

Niemand hoeft nog overtuigd te worden van de overduidelijke voordelen van adequaat gebruik van

technologie inzake verkeersveiligheid. Technologie kan namelijk helpen om ongelukken en daarbij

horende slachtoffers te vermijden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan allerlei sensoren die de chauffeur

kunnen wijzen op eventuele gevaren rond een voertuig. Maar uiteraard is ook op werven 100%

veiligheid rond voertuigen aan te raden …

Brigade Electronics zet zich al ruim 45 jaar

in voor veiligheid van chauffeurs en omstanders.

De producten van Brigade Electronics

verminderen het risico op ongelukken en

beschermen kwetsbare weggebruikers door

de dode hoeken van voertuigen te minimaliseren.

Ook heeft Brigade verschillende detectiesystemen

die chauffeurs waarschuwen

voor gevaarlijke situaties om zo ongelukken

te beperken. Door de vele handelingen die

gemaakt worden tijdens het werk op werven

met allerlei voertuigen en machines is het

soms lastig om het overzicht te bewaren.

STRENGE EN UITVOERIGE TESTS

Door de zeer uitgebreide ervaring en kennis

begrijpen ze als geen ander de industrie en de

problemen waar klanten kunnen voor staan.

Brigade liep en loopt nog steeds voorop in

de branche, of het nu gaat om baanbrekende

nieuwe producten of het betreden van nieuwe

markten over de hele wereld en om die

markten van informatie te voorzien.

Nikki Collignon, marketingmedewerker Brigade

Electronics: “We brengen alleen producten

op de markt als we ervan overtuigd

zijn dat ze geschikt zijn voor het doel. Wat het

product of technologisch proces ook is, het

moet strenge en uitvoerige tests doorstaan

voordat we het geschikt vinden voor toevoeging

aan onze portfolio.”

“Een bekwaam team van ingenieurs stuurt

een nauwkeurig geregeld ontwerp- en productieproces

plus onderzoek en ontwikkeling

binnen het bedrijf. Daarin onderscheiden we

ons van concurrenten. Dit team zorgt ervoor

dat onze producten steeds weer van hoog niveau

zijn.”

NIEUWSTE GENERATIE

DETECTIESYSTEMEN

Sidescan®Predict behoort tot de nieuwste

generatie van detectiesystemen voor de zijkant

van een voertuig. Deze zijn ontworpen

om botsingen te voorkomen tussen voertuigen,

objecten en kwetsbare weggebruikers.

Er wordt gebruik gemaakt van Ultra-

30 /JAARBOEK


BRIGADE ELECTRONICS

Een bekwaam team van ingenieurs stuurt een nauwkeurig geregeld ontwerp- en

productieproces plus onderzoek en ontwikkeling binnen het bedrijf.

Sidescan®Predict behoort tot de nieuwste generatie van detectiesystemen voor de

zijkant van een voertuig.

sone Technologie; een intelligent systeem dat

voorspelt wanneer er een ongeval plaats kan

vinden. Door gegevens zoals snelheid, richting

en versnelling van zowel het voertuig als het

gedetecteerde object te analyseren en onderscheid

te maken tussen stilstaande en bewegende

objecten, beoordeelt het algoritme van

de Sidescan ® Predict het risico en berekent de

kans op een botsing.

'Technologie biedt

ondersteuning en

waarschuwt voor

gevaarlijke situaties'

REALTIME BEELDEN

ROND VOERTUIG

Ook de Backeye ® 360 ondersteunt de chauffeur

in het verkeer. Door zijn unieke eigenschappen

kan dit systeem de bestuurder in één realtime

beeld een volledig zicht rondom het voertuig

geven. 360° technologie werkt met vier groothoekcamera’s

met elk een kijkhoek van 180°.

De vier beelden worden gelijktijdig naar een

Elektronische Controle Unit (ECU) gestuurd

voor verwerking, combinatie, blending en integratie.

De vertekening door de groothoeklens

wordt gecorrigeerd, zodat een helder,

vloeiend, realtime beeld op de monitor van de

bestuurder wordt weergeven. Dit systeem elimineert

alle dode hoeken van een voertuig om

zo een overzichtelijk beeld te creëren.

Nikki Collignon: “Het Backeye®360-systeem

is net zoals onze andere camerasystemen uit

te breiden door middel van een MDR, oftewel:

Mobiele Digitale Opname Apparatuur.

Incidenten met voertuigen zijn tijdrovende

zaken om op te lossen. Een gebrek aan solide

bewijsmateriaal kan er vaak toe leiden dat bedrijven

automatisch de aansprakelijkheid aanvaarden.

Door beelden vast te leggen via op

het voertuig gemonteerde camera(‘s), bied

het MDR-systeem van Brigade een oplossing

hiervoor. Zo kunnen aanzienlijke kosten- en

tijdsbesparingen gerealiseerd worden.” ■

Technologie kan helpen om ongelukken en daarbij horende slachtoffers te vermijden.

Brigade Electronics

Ambachtstraat 8,

7587 BW De Lutte (NL)

T +31 541 53 18 01

E info@brigade-electronics.nl

https://brigade-electronics.com

/JAARBOEK

31


KEERWANDEN

VOOR ELK PROJECT

PARKINGS

SPOORWEGEN

HOOGTEVERSCHILLEN

OPVANGEN

TOT 6M HOOG

NIEUW

L-KEERWAND DELUXE

TROEVEN

• CONSTANTE WANDDIKTE VAN 12CM

• ONBERISPELIJKE AFWERKING

• SNELLE PLAATSING DOOR EENVOUDIG HEFSYSTEEM

• GLAD AFGEWERKT LANGS BEIDE ZIJDEN

• VLAKKE AANSLUITING

COBEFA • +32 56 55 48 53 • info@cobefa.be

www.cobefa.be


COBEFA

Tekst | Kris Vandekerckhove Beeld | Cobefa

KWALITEITSVOLLE PREFAB

BETONELEMENTEN VOOR ELK PROJECT

Cobefa produceert al meer dan 50 jaar allerlei betonelementen die gebruikt worden in

verschillende sectoren, van landbouw tot industrie en tuinbouw. Wie aan Cobefa denkt, denkt maar

aan één ding: kwaliteit. Het bedrijf uit Komen volgt de trends in de sector op de voet en innoveert

steeds waar nodig. Nieuwe machines, een update van het gamma of een uitbreiding van het terrein.

Cobefa doet wat nodig is om hun klanten de beste service te kunnen blijven bieden.

Bovendien is Cobefa een familiebedrijf met

ondertussen de 3de generatie aan het roer.

De gemotiveerde werknemers zijn stuk voor

stuk mensen met jarenlange ervaring, savoirfaire

en een achtergrond in de landbouwsector.

Ze denken niet alleen mee met de klant,

maar luisteren ook naar meningen en visies.

Zo komen ze tot de beste oplossing en vaak

ook nieuwe inzichten.

NIEUW GAMMA KEERMUREN:

DE L-KEERWAND DELUXE

Jeroen Decock, zaakvoerder Cobefa: “Onze

focus lag in de beginjaren vooral op de landbouw.

Maar deze is door de jaren heen geëvolueerd

naar verschillende andere sectoren.

Met een uitgebreid aanbod aan keermuren en

silomuren zijn we bijvoorbeeld steeds meer

actief binnen tuinaanleg en grond- en infrastructuurwerken.”

“We introduceerden in 2022 ook een volledig

nieuw gamma keermuren: de L-keerwand

Deluxe. Het betreft een gamma dat vooral

voor de tuinsector – zowel privé- als openbare

ruimte – interessant is. De keermuren

zijn afgewerkt met oog voor detail, glad langs

beide zijden en met een constante wanddikte

van 12 cm. Deze keermuur is esthetisch

zeer mooi om naar te kijken, maar vooral

ook praktisch. De vlakke aansluiting zorgt er

namelijk voor dat de keermuren op oneindig

veel manieren te combineren te zijn”, besluit

Jeroen Decock. ■

Cobefa introduceerde in 2022 een volledig nieuw gamma keermuren: de L-keerwand Deluxe.

'De vlakke aansluiting zorgt ervoor dat de

keermuren op oneindig veel manieren te

combineren te zijn'

Cobefa

Linteweversstraat 21,

​7780 Komen

T +32 56 55 48 53

E info@cobefa.be

www.cobefa.be

De keermuur is esthetisch zeer mooi om naar te kijken, maar vooral ook praktisch.

/JAARBOEK

33


EBEMA

Tekst | Geert Van Cauwenberge Beeld | Ebema_LivingCity

CREATIEF MAATWERK IN BETON

Beton bestaat al duizenden jaren. Dit veelzijdige materiaal is niet meer weg te denken bij de creatie

van moderne objecten en oplossingen. Met CustomConcrete levert Ebema betonoplossingen op

maat, met aandacht voor specifieke afwerkingen, kleuren, vormen en toepassingen. Benieuwd naar

de troeven enkele inspirerende CustomConcrete-projecten?

Cityriver Oostende combineert duurzaam waterbeleid met een vernieuwende landschapsinrichting.

Van fietspaden tot straatmeubilair, van woonwijk tot begraafplaats …

De lijst van toepassingen waarbij beton als duurzaam materiaal ingezet

kan worden, is lang. En dat is geen toeval, want dit materiaal is erg veelzijdig.

Bovendien kan het perfect gecombineerd worden met andere

materialen, zoals hout, metaal en glas.

De medewerkers van de CustomConcrete-afdeling van Ebema leven

zich volop uit in het ontwerpen en realiseren van betonoplossingen

op maat van klanten. Een zevenkoppig team denkt mee over maatwerkoplossingen,

met zorg voor kwaliteit en vernieuwende ideeën.

BREDE WAAIER VAN MOGELIJKHEDEN

De betonexperts van de CustomConcrete-afdeling worden graag uitgedaagd,

zodat ze samen met klanten in een cocreatietraject ontwerp- en

bouwdromen kunnen waarmaken. Bij die realisaties worden op diverse

vlakken alle registers opengetrokken. Qua formaat zijn betonoplossingen

mogelijk tot 6 m lengte en 32 ton. Op vlak van afwerking hebben

klanten de keuze uit smooth, gepolijst, gezuurd, gezandstraald, anti-slip,

anti-graffiti … En ook wat kleuren betreft, zijn de mogelijkheden onbegrensd.

Hoe vernieuwender, des te liever het CustomConcrete-team

van Ebema aan het ontwerpen en berekenen slaat.

ONTZORGING VAN A TOT Z

Die vernieuwende aanpak – in combinatie met de zorg voor kwaliteit

en de liefde voor design – levert fantastische resultaten op. De ingenieurs

van Ebema denken mee, van idee tot en met levering en plaatsing

én met oog voor vooropgestelde deadlines en budget! Korte doorlooptijden

vormen de kers op de taart van hun betonprojecten: waar

anderen nog tekenen, kan Ebema_LivingCity vaak al leveren. Ben je

benieuwd hoe maatwerk in beton er in de praktijk uitziet?

34 /JAARBOEK


EBEMA

CUSTOMCONCRETE-PROJECTEN IN DE KIJKER

Begin april 2022 contacteerde de Stad Kortrijk Ebema voor de creatie

en bouw van Onument, een rouwplek in architectonisch beton

op Hoog Kortrijk. In samenspraak met landschapsarchitect Bas Smets

ontwikkelde het CustomsConcrete-team 13 betonnen elementen die

een plek kregen op een rustgevende offroad locatie. Opgetrokken uit

gepolijst granulaat van Noors emerald Green, in combinatie met zwart

beton, is dit voor bezoekers een unieke plek van bezinning. Ondertussen

hebben ook Drongen en Lommel een Onument, opnieuw ontworpen

door Bas Smets in nauwe samenwerking met het Ebema_Custom-

Concrete-team.

Eind oktober 2022 sleepte Ebema_Livingcity twee Febe Elements Award

in de wacht, de Oscars van de prefab betonindustrie. Een van deze

awards ging naar Cityriver Oostende. Dit project, dat deel uitmaakt

van de prestigieuze ontwikkeling Oosteroever, combineert duurzaam

waterbeleid met een vernieuwende landschapsinrichting. De klassieke

straatkolk ruim plaats voor een heuse ‘stadsrivier’ die het water vertraagd

laat infiltreren in de bodem. Voor de boordstenen en een deel van

de stapstenen en zitblokken werden prefab elementen in architectonisch

beton van Ebema gebruikt.

En wat gedacht van een gezellig rustpunt in een druk stadscentrum?

In Elsene – hartje Brussel – werkt het Ebema_CustomConcrete-team

mee aan de omvorming van een pleintje tot een gemeenschappelijke

openbare ruimte. Het doel? Meer groen in de stad creëren en straatmeubilair

voorzien dat zowel onderscheidend als veelzijdig is. Gebogen

zitelementen type Wave in architectonisch beton. Het architectonische

betonoppervlak is versierd met inlegwerk dat moleculen van natriumcarbonaat

(Na2CO3) voorstelt, beter bekend als natriumcarbonaat

of soda, de formule die Solvay wereldberoemd maakte. ■

Ebema

Dijkstraat 3,

3690 Zutendaal

T +32 89 61 00 11

E info@ebema.be

www.living-city.ebema.be

Het Onument in Kortrijk, een unieke rouwplek in architectonisch beton.

'De betonexperts van Ebema

combineren technische kennis

en ervaring met gedrevenheid en

creativiteit.’

Cityriver Oostende: de klassieke straatkolk ruim plaats voor een heuse ‘stadsrivier.

Ondertussen heeft ook Drongen een Onument.

/JAARBOEK

35


Fassi Belgium importeert de hydraulische kranen van Fassi voor België

en Luxemburg.

Fassi biedt het grootste assortiment laadkranen ter wereld:

meer dan 60 modellen en meer dan 30.000 configuraties, van de Micro-serie tot de topreeks

met hefvermogens van meer dan 215 tm.

Sedert 6 juli 2021 wordt Fassi invoerder van MARREL container

haaksytemen voor België en Luxemburg.

Onze nieuwe site te FLEURUS is volledig operationeel:

• Het allereerste service centrum voor laadkranen met

depannage en dienst na verkoop

• 24/7

• Binnenkort verdubbeling van het volume op de site te Fleurus verwacht

Fassi.be sa/nv

Avenue de l’Espérance 68

6220 Fleurus

België

Vlaanderen +32 (0)495 79 08 52

Wallonie +32 (0)478 32 90 94

eric@fassibelgium.com

www.fassi.be


Waregem

Kabeljauwstraat 20

8790 Waregem

T 051 63 43 31

F 051 63 52 73

info@vangaever.be

Lummen

Klaverbladstraat 13a

3560 Lummen

T 013 26 10 20

F 013 26 10 22

lummen@vangaever.be

Sint-Pieters-Leeuw

Bergensesteenweg 830

1600 Sint-Pieters-Leeuw

T 02 356 20 71

F 051 63 52 73

splw@vangaever.be

WWW.VANGAEVER.BE


Belgische BENOR-gecertificeerde

geotextielen van BontexGeo

BENOR biedt al meer dan 40 jaar kwaliteitsgarantie

voor een brede waaier een bouwproducten zoals geotextiel.

Belangrijke functies

Separatie • versterking • filtratie • drainage

Kiezen voor de gecertificeerde geotextielen

van BontexGeo is kiezen voor zekerheid,

kwaliteit en een snelle validatie.

Dowload hier

onze certificaten

BontexGeo NV

Industriestraat 39

9240 Zele

Belgium

T: +32 (0)52 457 411

F: +32 (0)52 457 495

www.bontecgeosynthetics.com

info@bontexgeo.com


BONTEXGEO

Tekst | Geert Van Cauwenberge Beeld | BontexGeo

BONTEXGEO INVESTEERT IN

KWALITEIT VIA BENOR-LABEL

BontexGeo is een toonaangevende speler voor de productie van geweven en niet-geweven

geotextiel. Het bedrijf is in België de enige producent die voor beide toepassingen BENORgecertificeerde

producten kan aanbieden. En dat levert klanten heel wat voordelen op.

Vanuit haar hoofdkantoor in Zele – en met

verschillende vestigingen in Europa – levert

BontexGeo tal van innovatieve geotextielen

aan aannemers en groothandels. “Onze producten

worden frequent gebruikt in de wegen

waterbouw voor scheiding, filtratie, wapening,

drainage en/of bescherming”, zegt Kenny

De Wolf, Product & Marketing Manager. “We

investeren volop in onderzoek en ontwikkeling

om onze klanten zo duurzaam mogelijke

oplossingen aan te bieden, waar recycleerbaarheid

en circulariteit een steeds grotere

rol spelen. En ook de link met de BENORcertificatie

is een belangrijke troef die we

onze klanten kunnen geven.”

BELANG VAN BENOR-LABEL

Het BENOR-label van de geotextielen in de

portfolio van BontexGeo is een belangrijke

kwaliteitsgarantie. “Dit label is erg belangrijk

voor onze Belgische klanten”, bevestigt Kenny

De Wolf. “Onze klanten stellen immers hoge

eisen aan de bouwproducten die ze bestellen.

Dankzij het BENOR-label kunnen we hen

“Onze producten worden frequent gebruikt in de weg- en waterbouw voor

scheiding, filtratie, wapening, drainage en/of bescherming.”

“BontexGeo is in België de enige producent

met een BENOR-certificatie voor zowel

geweven als niet-geweven geotextiel”

Het BENOR-label van de geotextielen in de portfolio

van BontexGeo is een belangrijke kwaliteitsgarantie.

garanderen dat onze producten meermaals

door een externe instantie gecontroleerd

worden, en dus aan de strengste kwaliteitseisen

voldoen. In ons land wordt deze controle

uitgevoerd door COPRO, een onpartijdige

certificatie-instelling. Zij heeft een sublicentie

om het BENOR-merk te beheren voor een

hele reeks producten in de bouwsector.”

STRENGE CONTROLES

Minimaal viermaal per jaar wordt er bij

BontexGeo een uitgebreide BENOR-audit uitgevoerd.

“Ook onze eigen kwaliteitscontroleprocedure

wordt aan een strenge controle onderworpen,

met staalnames die zowel in ons

eigen labo als een extern labo getest worden”,

aldus Kenny De Wolf. “We zijn erg fier op het

feit dat we in België de enige producent zijn

met een BENOR-certificatie voor zowel ge-

weven als niet-geweven geotextiel. In ons land

gelden voor geotextiel technische voorschriften

die verankerd zijn in de PTV 829 van CO-

PRO. Per toepassing – van wegenbouw tot waterwerken

– zijn er specifieke vereisten. Ook

in de toekomst zullen we blijven inzetten op

dit thema, zodat we onze klanten de allerbeste

service kunnen aanbieden.” ■

BontexGeo nv

Industriestraat 39

9240 Zele

T +32 52 547 411

E info@bontexgeo.com

www.bontexgeo.be

/JAARBOEK

41


KOERS

Tekst en beeld | Koers

‘KOERSMIX, EEN STEEDS

GROTER BEGRIP IN BELGIË’

Koers produceert al ruim 25 jaar halfverhardingen en behaalde hier veel succes mee in Nederland

en Duitsland. Na een jarenlange ervaring met het ontwikkelen- en aanleggen van halfverhardingen

maakte het van oorsprong Nederlands familiebedrijf Koers de overstap om haar markten uit

te breiden naar haar zuidelijk buurland. Ondertussen zijn er al duizenden vierkante meters aan

Koersmix halfverhardingen aangelegd in België. De paden van Koers zijn veelal terug te zien in

recreatieve omgevingen zoals (natuur)parken of in het bos, maar het wordt ook steeds vaker

toegepast als alternatief voor beton en asfalt in dorpen en steden. Ondertussen is Koers alweer

ruim acht jaar actief in België en vormt Koersmix een steeds groter begrip.

KOERS

Koers ontwikkelt duurzame en milieuvriendelijke halfverhardingen

voor het verbeteren van trage wegen, recreatieve wandel- en fietsroutes,

paden in parken, tuinen en door landschappen. Doordat Koersmix

water absorbeert en langzaam doorlaat naar de ondergrond, wordt

het bodemleven niet verstoord en blijven de paden ook bij zomerse

temperaturen lekker koel. Daarnaast heeft onkruid niet zo snel vat op

de paden. De producten zijn in eigen beheer ontwikkeld en worden geproduceerd

in een computergestuurde mengcentrale op een nagenoeg

CO 2

neutrale productielocatie. Voor een deel van gerecycleerde materialen,

met daarbij als belangrijke hoofdpunten, de milieutechnische

eigenschappen en kwalitatief een goed en duurzaam product. Na einde

levensduur is het materiaal weer volledig herbruikbaar.

Koersmix is de verzamelnaam voor de halfverhardingen van koers. Deze

mengsels zijn in verschillende kleuren beschikbaar en kunnen zelfs op

wens van de klant hierop aangepast worden.

Koers ontwikkelt duurzame en milieuvriendelijke halfverhardingen voor het verbeteren van trage wegen,

recreatieve wandel- en fietsroutes, paden in parken, tuinen en door landschappen.

42 /JAARBOEK


KOERS

DUURZAAMHEID

Op de CO 2

neutrale productielocatie van Koers bevinden zich onder

meer een wasinstallatie, puinbrekerij en de computergestuurde

mengcentrale. Al deze elektrische installaties worden aangedreven

door middel van zelfopgewekte zonne-energie. Hiervoor is een eigen

zonnepanelendak voorzien van 1.600 zonnepanelen. Naast ons duurzame

productieproces, rijden onze trucks, machines en firmawagens

op GTL-fuel. Dit is een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas. Het

verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie en produceert

daardoor minder lokale uitstoot en minder zichtbare zwarte rook. Bovendien

is het veilig in gebruik.

KOERSMIX

Koersmix is de verzamelnaam voor de halfverhardingen van koers.

Deze mengsels zijn in verschillende kleuren beschikbaar en kunnen

zelfs op wens van de klant hierop aangepast worden. De halfverhardingen

waar Koers mee bekend op de markt is, zijn KoMex (naturel, geel,

rood en antraciet) en KoMex BIO (naturel), DurEko-mix en DurEkomix

BIO (grijs gemêleerd) en KoTRec BIO (verharding). Daarnaast is

er ook een verharding ontwikkeld, KoTRec BIO (naturel), welke qua

sterkte tussen halfverharding en beton in zit en gebonden wordt middels

een cementloos bindmiddel. De BIO varianten zijn iets zwaarder

te belasten dan de mineraal gebonden halfverhardingen.

'Doordat Koersmix water

absorbeert en langzaam doorlaat

naar de ondergrond, wordt het

bodemleven niet verstoord en

blijven de paden ook bij zomerse

temperaturen lekker koel.'

Koers heeft een eigen zonnepanelendak met 1.600 panelen.

HOFLEVERANCIER

Koers bestaat intussen meer dan honderd jaar en mocht daarom het

Predicaat Hofleverancier van de Nederlandse koning Willem-Alexander

ontvangen. Dat is een speciale titel voor kleine en middelgrote bedrijven

die minstens honderd jaar bestaan en een onberispelijke reputatie

hebben. Naast halfverhardingen voor wandel- en fietspaden, produceert

Koers tevens mengsels die geschikt zijn voor zwaardere belastingen zoals

landbouwwegen en parkings. Koers kan de wegen ook volledig aanleggen

en onderhouden en biedt zo een totaalpakket aan. ■

KENMERKEN

Wat de halfverhardingen van Koers onderscheidt, is het zelfherstellend

vermogen, de hoge erosiebestendigheid en de grote

draagkracht. Bovendien zijn ze onderhoudsarm, rolstoelvriendelijk,

scheuren ze niet onder invloed van bijvoorbeeld boomwortels.

Koersmix is niet alleen een uitstekend alternatief voor schelpenpaden,

maar ook voor paden van dolomiet. Dolomiet bestaat vrijwel

geheel uit kalk, welke schadelijk is voor planten en bomen. Daarnaast

spoelt het materiaal uit na een langdurige regenval en blijft het

aan de schoenzolen plakken.

GROEIENDE VRAAG

Koers merkt de laatste jaren een stijgende vraag naar milieuvriendelijke

halfverhardingen. Tegenwoordig houden we ons steeds bewuster

bezig met het feit dat het klimaat opwarmt en achteruit gaat.

Daarom is het opmerkelijk dat steeds meer organisaties en overheden

kiezen voor een water absorberend product bij de inrichting van

de openbare ruimte.

Koers bestaat intussen meer dan honderd jaar en mocht daarom het Predicaat

Hofleverancier van de Nederlandse koning Willem-Alexander ontvangen.

KOERS

Quellinstraat 49

2018 ANTWERPEN

T +32 3 205 92 96

E info@koers-bvba.be

www.koersmix.be

/JAARBOEK

43


Voor trage wegen

Duurzame

alternatieven

• comfortabel voor fietsers, wandelaars en mindervaliden

• fraai natuurlijk uiterlijk

• goedkope infrastructuur

• nauwelijks verweking bij langdurige regenval

• stabiliteit, ook op hellingen

• geschikt voor hergebruik

Koers bvba • Quellinstraat 49 • 2018 Antwerpen • 03-205 92 96 • www.koersmix.be


SPECIALE AANBIEDINGEN

UNIEKE EVENEMENTEN EXCLUSIEVE INHOUD


YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE S.A.S.

Tekst | Pieter de Mos

Beeld | Yanmar CE

In de Y.O.U. Club staat

de machinist centraal

Operatorclubs zijn een belangrijke manier om relaties op te bouwen en de klantbeleving te verbeteren.

Het verheugt Yanmar dan ook zeer dat het onlangs de Y.O.U Club heeft gelanceerd. Y.O.U is de afkorting

voor Yanmar Operators United.

De Yanmar Scan App is een goed voorbeeld van de nieuwe klantgerichte aanpak.

Met speciale loyalty-aanbiedingen, wedstrijden, vaardigheidstests en

nog veel meer is de boodschap aan Yanmar operators eenvoudig: ‘het

draait allemaal om u!’. Vandaar dat wereldwijd de engelstalige slogan

‘It's all about Y.O.U.’ wordt uitgerold. De Y.O.U Club komt niet uit de

lucht vallen, maar is onderdeel van een veeljarig transformatietraject.

Yanmar Compact Equipment wil namelijk het bedrijf, de producten en

het merk nieuw leven inblazen en de transformatie moet uiteindelijk

leiden tot nog meer klantbeleving.

Managing Director EMEA, Damiano Violi, onderstreept het belang van

de Y.O.U. club graag: “Het succes van de klant staat centraal bij alles

wat we doen. Door de transformatie van ons bedrijf, onze producten

en ons merk ben ik er, samen met onze gewaardeerde dealerpartners,

van overtuigd dat klanten zullen zien dat we proactief veranderen om

hen in de toekomst nog meer succes te garanderen.”

APP VOOR UNIEKE QR-CODE

De Yanmar Scan App is een goed voorbeeld van de nieuwe klantgerichte

aanpak. Alle Yanmar-machines worden geleverd met een unieke

QR-code. Door deze code te scannen met een smartphone hebben

operators en klanten direct toegang tot de informatie, documentatie,

specificaties en zelfs product- en walk-around video's van hun machine.

De informatie in deze slimme app, die in meerdere talen beschikbaar

is, bespaart tijd en levert een extra dimensie voor het bezit en gebruik

van de machine.

DICHTER BIJ ONZE KLANTEN STAAN

“Ons doel is wereldleider te zijn op het gebied van compacte machines,

door onze klanten te helpen om succesvol te zijn,” aldus CEO Giuliano

Parodi. “Van oudsher worden we gezien als een succesvolle Japanse

producent van minigraafmachines. Onze transformatiereis heeft voort-

46 /JAARBOEK


YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE S.A.S.

komsten vergelijkt met die van 2015, is onze omzet bijna hebben verdubbeld,

waarbij het aandeel dat buiten de thuisbasis Japan is behaald

drastisch is toegenomen: van 50% tot 75%.”

DUURZAME TOEKOMST OMARMEN

Voor Yanmar CE betekent wereldleider zijn op het gebied van compacte

machines het helpen van klanten om verder te komen door een

duurzamere manier van werken te omarmen. De Yanmar Group, de

moedermaatschappij van Compact Equipment, heeft zichzelf als uitdaging

gesteld om in 2050 haar broeikasgasemissie en ecologische voetafdruk

tot nul te reduceren.

De Yanmar Green Challenge is een initiatief voor de hele groep, zoals

'Met de Y.O.U. club laten

we zien, dat het succes

van de klant centraal staat

bij alles wat we doen.'

Shiori Nagata

gebouwd op die sterke basis, waarbij een echt internationaal bedrijf is

ontstaan met een breed productassortiment en een wereldwijde productiecapaciteit.

Dankzij onze drie verkoopregio's, Japan/AOLA, EMEA

en Noord-Amerika, staan we nu dichter bij onze klanten dan ooit.

De visie van Yanmar CE is om 70% van zijn machines lokaal te produceren

en te ondersteunen, wat leidt tot vermindering van doorlooptijden,

logistieke kosten en milieueffecten. De transformatie van Yanmar

CE levert sterke resultaten op, zegt Parodi. “Als je onze huidige in-

Yanmar Group CSO, directeur en lid van de Raad van Bestuur Shiori

Nagata uitlegt: “Bij de Yanmar Group is onze bedrijfsmissie sinds 2012

‘Een duurzame toekomst’. Dit is niet alleen om onze investeerders tevreden

te stellen, het is onze ware passie, ons doel – en onze droom.

Maar niemand zei dat het makkelijk zou worden. In de hele groep hebben

we vooruitgang geboekt, maar we hebben nog een lange weg te

gaan om ons doel van nul milieueffecten te bereiken. In 2050 zullen

we bij onze bedrijfsactiviteiten geen broeikasgassen meer uitstoten,

alle grondstoffen hergebruiken, en onze klanten helpen om dezelfde

klimaatdoelen te bereiken als wij.” ■

Yanmar Construction Equipment Europe S.A.S.

Brugplein 11,

1332 BS Almere

T +31 36 5493200

E reception-yeu@yanmar.com

www.yanmar.com

Ons doel is wereldleider te zijn op het gebied van compacte machines, door onze klanten te helpen om succesvol te zijn.

/JAARBOEK

47


TOPOFF

Tekst | Niels Rouvrois Beeld |TopOff

BELGISCHE FREESSPECIALIST TOPOFF

BLIJFT SCOREN IN FRANKRIJK

Ook in 2022 bleef TopOff hoge ogen gooien in de Franse railsector. Met zijn eigen gesofisticeerde

en gepatenteerde 3D-freestechniek mocht TopOff de voorbije jaren al tweemaal werken aan de

Parijse metro en in 2022 was de freesspecialist uit Houthalen voor hoofdaannemer Colas aan

de slag in tunnels in Dijon, in opdracht van de Franse spoorwegmaatschappij SNCF. Snelheid en

nauwkeurigheid gaan hand in hand met de zelfontwikkelde freestechniek en ook in Dijon stond

efficiëntie centraal.

De railwerken voert TopOff uit onder naam

van dochteronderneming Innotrax. “Innotrax

is ontstaan uit het idee dat we met het

fijnfrezen van beton een heel vlak oppervlak

kunnen creëren”, vertelt John Vastmans, die

beide bedrijven leidt. “Met TopOff behalen

we als gespecialiseerde onderaannemer heel

goede resultaten met 3D frezen en ik lonkte

al een tijdje naar de spoorsector. We zijn dan

beginnen nadenken en kwamen uiteindelijk uit

bij een procedé waarbij we een slab track aanleggen

in beton op overdikte, die we dan achteraf

3D vlakfrezen met een microfijnfreesmachine.

Dat is ook vandaag nog de basis van

de techniek, waar we ook meteen een patent

op namen.”

SUCCESVOL IN FRANKRIJK

De unieke techniek werd opgemerkt in

Frankrijk, waar TopOff in 2019 een eerste

keer mocht werken aan de Parijse metro.

John Vastmans: “Van de vijf kandidaten voor

de eerst fase van het project was TopOff de

enige buitenlandse partij en toch haalden we

het project binnen. Dat is bijzonder. De opdrachtgever

vertrouwde ons en werd getriggerd

omdat wij meteen aanboden om 3D te

frezen. In juli 2021 jaar werden we opnieuw

betrokken bij een tweede fase van het project.

Het betrof aanpassingen van de spoorhoogtes

in twee stations. Ook dit werk hebben

we met succes kunnen afronden op een

snelle en correcte manier. Gezien de strakke

planning van SNCF moeten we heel flexibel

zijn en net dat is een van onze sterktes.”

et zijn eigen gesofisticeerde en gepatenteerde 3D-freestechniek mocht TopOff de voorbije jaren al tweemaal

werken aan de Parijse metro en in 2022 was de freesspecialist uit Houthalen voor hoofdaannemer Colas aan

de slag in tunnels in Dijon.

Het succesvolle project in Parijs legde Top-

Off geen windeieren. Integendeel, want ook

in Dijon erkennen ze de kwaliteiten van de

Limburgse speler. “De opdracht daar bestond

in een eerste fase uit het wegfrezen van de

ballast en vervolgens het 3D frezen van de

rotsen tot op het gevraagde niveau. De reden

48 /JAARBOEK


TOPOFF

dat wij als Belgische aannemer aan zo’n groot

Frans spoorproject mogen meewerken, heeft

vooral te maken met onze innovatieve manier

van werken. Zo maken wij voor deze werken

gebruik van een freesmachine met verschuifbare

freestrommel. Op die manier kunnen we

het gefreesde materiaal laden op de trein die

op het spoor naast het opgebroken spoor ligt.

In 2021 realiseerden we zo al twee tunnels en

in september dit jaar waren we daar weer 4

weekends actief.”

'De reden dat wij als

Belgische aannemer

aan zo’n groot Frans

spoorproject mogen

meewerken, heeft

vooral te maken met

onze innovatieve

manier van werken'

VEEL TIJDSWINST

Voor de klant en opdrachtgever betekent

dit vooral heel veel kostbare tijdswinst.

“Omdat er geen andere soort afvoer van

het freesmateriaal aan te pas komt”, vertelt

John Vastmans. “Traditioneel gebeurt dit

met kranen. omdat er dan constant rekening

gehouden moet worden met de bovenleidingen,

kan nooit het aantal kuub gehaald

worden dat wij nu halen. Sneller werken

betekent ook minder lange onderbrekingen.

En ook dat is een grote meerwaarde,

aangezien op het betreffende traject de hogesnelheidstrein

van en naar het Zwitserse

Genève passeert. De tijd die we tijdens de

onderbreking krijgen om de werken uit te

voeren is beperkt.”

NUTTIG VOOR WEGENBOUW

De verschuifbare freestrommel bewees de

voorbije jaren ook al zijn meerwaarde in tal

van wegenwerken. “We gebruiken hem nu

ongeveer 6 jaar in de wegenbouw. Eigenlijk

is de trommel ontwikkeld voor werken op

snelwegen. Een traditionele frees heeft aan

de linkerkant de riemaandrijving waardoor je

nooit dicht tegen de jerseys kan frezen en er

dus minstens 30 cm oud asfalt blijft liggen.

Snelheid en nauwkeurigheid gaan hand in hand met de zelfontwikkelde freestechniek

Dankzij onze verschuifbare freestrommel

kunnen wij tot tegen de jersey frezen. Dat

we de trommel inzetten in een railproject is

wel een primeur, maar het zal zeker niet de

laatste keer zijn. De logistieke meerwaarde

is enorm. Opmerkelijk is dat onze huidige

klant voor het project in Dijon, Colas, over

onze specifieke kwaliteiten getipt werd door

hun concurrent Eiffage, onze klant gedurende

het dubbele project in de Parijse metro.

Dat maakt het verhaal toch extra bijzonder.

Uiteraard is ook opdrachtgever SNCF tevreden

over onze kwaliteit en manier van werken.

We hopen in de toekomst dan ook nog

projecten uit te voeren in Frankrijk”, besluit

John Vastmans. ■

TopOff

Europark 2015,

3530 Houthalen-Helchteren

T +32 11 39 73 00

E info@topoff.eu

www.topoff.eu

/JAARBOEK

49


SPOREN VERDIEPEN

IN FRANSE ROTSEN?

DIJON

WEET PERFECT

WAAR DE MOSTERD

BEST GEHAALD WORDT

SORDOFF.COM

OUR FLEET OF INNOVATIVE MACHINES + OUR VERY SKILLED PEOPLE = A TRUE WIN/WIN


Het juiste geotextiel ...

... voor elke toepassing

Terralys op maat van uw project

U kiest met Texion het Terralys®-type dat u nodig heeft voor uw project.

Hiervoor doet u beroep op beschikbare formules en rekenmethoden,

gecombineerd met uitgebreide ervaring van Texion.

Kracht gedeeld door verplaatsing is stijfheid

Terralys® geweven geotextielen van Texion gebruikt u als scheiding tussen

lagen met verschillende fracties. Er zijn geweven geotextielen met een

verlenging van 10% tot 25%.

Door de vervorming te beperken ontstaat stijfheid, in deze context

benoemd als E-modulus. Er onstaat spanning en het geotextiel levert een

actieve en constructieve bijdrage tot de stabiliteit van de constructie.

̌

̌

Terralys heeft een grote treksterkte,

gecombineerd met een goede

gronddichtheid.

De zwaarder types Terralys vervullen ook

een trek- en wapeningsfunctie.

Als u onverharde wegen aanlegt, kunt u de

dikte van het funderingspakket daardoor

verminderen.

Sterkte en modulus van het geotextiel als voordeel

Omdat het geweven geotextiel kan geproduceerd worden met een

opgegeven vervorming bij overeenkomstige spanning, bepaalt u deze

typische eigenschap voor uw ontwerp, afhankelijk van het doel.

• Waterdoorlatendheid en filterfunctie, in een juiste combinatie voor scheiding

• Spanning bij een opgelegde vervorming voor wapening

• Zowel energie-absorptie maar ook stijfheid voor waterbouwtoepassingen

zoals zink- en kraagstukken

Terralys is een gedeponeerd handelsmerk van

TEXION.BE


TEXION GEOKUNSTSTOFFEN

Tekst | Kris Vandekerckhove Beeld | Texion

Texion Geokunststoffen en Beaulieu

Technical Textiles, een samenwerking

met een zilveren randje

Texion is al twee generaties gespecialiseerd in geokunststoffen voor weg- en waterbouw. En wel

als aanspreekpunt voor 15 grote producenten uit alle hoeken van de wereld. Van China tot India,

van Duitsland tot Italië. Uiteraard ook uit eigen land. Zo is Texion al 25 jaar exclusieve verdeler van

het toonaangevende gamma Terralys® geweven geotextielen van Beaulieu Technical Textiles. Een

match made in heaven. Figuurlijk welteverstaan, want geokunststoffen vinden vooral hun toepassing

als versteviging van de ondergrond. Of beter gezegd: het beste van twee werelden. Terralys®

combineert namelijk een grote treksterkte met een goede gronddichtheid.

Texion Geokunststoffen levert een volledig gamma geokunststoffen

voor weg- en waterbouw, spoorwegen, vliegvelden en afvalstortplaatsen.

De veelzijdigheid van deze producten vraagt een al even uitgebreide

service. Laat de bedrijfsfilosofie van Texion nu net gericht zijn op

het delen van hun opgebouwde expertise. Aan de hand van uitgebreide

productinformatie, deskundig advies en zelfs een online rekenmodule

begeleidt de geokunststoffenspecialist de eindgebruikers in hun zoektocht

naar het juiste product voor hun specifieke project. Verder geldt

voor elke levering: vandaag besteld, binnen de 24 uur op de werf. Mét

handleiding.

PARTNERSHIPS IN DE KIJKER

Het Antwerpse Texion Geokunststoffen bestaat 25 jaar. Francis De

Clerck, voormalig bestuurder bij Beaulieu Technical Textiles, knipte

destijds samen het lint door met oprichter Frans De Meerleer. De

start van een kwarteeuw samenwerking. Ondertussen vond in beide

bedrijven een generatiewissel plaats. Vandaag staat schoonzoon Steven

De Maesschalck samen met dochter Tina De Meerleer aan het roer

van Texion. Partnerships vormen nog steeds de sleutel tot succes.

Geotextiel gebruikt als scheiding tussen lagen met verschillende fracties op deze

werf in Balen.

Terralys® heeft een grote treksterkte, gecombineerd met een goede gronddichtheid.

Een toepassingen op maat in Londerzeel.

52 /JAARBOEK


TEXION GEOKUNSTSTOFFEN

“Zo besteden we de volledige logistiek uit aan een transportbedrijf dat

beschikt over een 25-tal vrachtwagens en een grote opslagcapaciteit.

Vanuit hun hub in Deinze verzorgen ze al onze leveringen. Snel en efficiënt”,

licht Steven De Maesschalck toe.

GROEIENDE INTERESSE IN GEOKUNSTSTOFFEN

Studiebureaus, openbare besturen, aannemers en andere bouwpartners

zijn steeds meer overtuigd van het gebruik van geokunststoffen.

Het staat tegenwoordig bijna standaard in de bestekken. Neem nu wegenwerken

als voorbeeld. Met het aanbrengen van een Terralys-geotextiel

als scheiding tussen de lagen met verschillende fracties, voorkom

je verzakkingen in het wegdek. Het resultaat? Een veel langere

levensduur. Het feit dat grote en complexe infrastructuurprojecten,

zoals de Oosterweelverbinding, gebruik maken van Terralys® geotextielen

en -composieten, onderstreept de meerwaarde ervan.

DUURZAAMHEID ALS VERTREKPUNT

Steven De Maesschalck: “Een andere best practice van Terralys® die

we graag naar voor schuiven, situeert zich in de luchtvaart.” Midden

april startte de luchthaven Oostende-Brugge met grootschalige renovatiewerken

van de vliegtuigparking ‘apron 2’. De volledige zone, maar

liefst 160.000 m², wordt tot op funderingsniveau opengebroken en heraangelegd.

Dit omvat onder meer een versteviging van de asfaltstructuur.

In plaats van een grindlaag van minstens 10 cm - de klassieke

manier van verharding -komt er een fundering met het zwaardere type

Terralys® (57 kN/m). Dit zorgt niet alleen voor een aanzienlijke vermindering

van het funderingspakket, maar garandeert bovendien een

optimale trek- en wapeningsfunctie.

'Als specialist in geotextielen gaat

Texion mee op zoek naar duurzame

en milieuvriendelijke oplossingen'

DE VOORDELEN ZIJN ERG OVERTUIGEND:

- Om het materiaal naar de werf te brengen zijn er slechts drie opleggers

nodig in vergelijking met 593 voor de aanvoer van gravel.

- Het uitgespaarde wegvervoer komt neer op een reductie van

252 ton CO 2

-uitstoot.

- Deze werkzaamheden verlengen de levensduur van het wegdek met

40 jaar.

- “Texion draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. We zijn dan ook

verheugd met deze resultaten”, besluit Steven De Maesschalck. ■

Texion Geokunststoffen

Admiraal de Boisotstraat 13, 2000 Antwerpen

T +32 3 210 91 91

E info@texion.be

www.texion.be

Terralys® levert een actieve en constructieve bijdrage tot de stabiliteit van de

constructie. Als voorbeeld de aanleg van de Waaslandsluis.

Texion Geokunststoffen levert een volledig gamma geokunststoffen voor weg- en

waterbouw, spoorwegen, vliegvelden en afvalstortplaatsen.

/JAARBOEK

53


BE-CERT

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | BE-CERT

BE-CERT IN ACTIE VOOR GROENER CEMENT,

DUURZAAMHEID EN DIGITALISERING

BE-CERT blijft naarstig inspanningen leveren om het gebruik van nieuwe, meer ecologische

producten en grondstoffen mogelijk te maken. De ontwikkeling van het BENOR-merk voor de

cementen onder de nieuwe cementnorm EN 197-5 is wat dat betreft een mooie stap vooruit.

Verder blijft BE-CERT als certificatie-instelling voor stortklaar beton, mortel en de bijbehorende

grondstoffen ook sterk inzetten op digitalisering. Na de ontwikkeling van het BE-CERT Extranet is

de aansluiting op het gloednieuwe Q2B-platform een tweede mijlpaal op korte tijd. Bouwheren en

aannemers vinden er alle gecertificeerde producten op één gebruiksvriendelijk platform.

De nieuwe cementnorm EN 197-5 is niet geharmoniseerd,

waardoor de cementen die

onder deze norm vallen geen CE-markering

kunnen dragen. “De normcommissie cement

TC51 heeft beslist dat de blokkering

van de publicatie van geharmoniseerde normen

de ontwikkeling van producten die kaderen

in de ‘groene’ evolutie niet in de weg

mag staan. Om net als voor de CE-gemarkeerde

cementen eigenschappen te kunnen

garanderen, werkte BE-CERT voor deze

producten een volledig schema uit onder

het BENOR-merk”, aldus Caroline Ladang,

directeur van BE-CERT.

KADER CREËREN

Ook voor de cementen die wel een CE-markering

dragen, maar waarmee weinig ervaring

is op de Belgische markt (puzzolaancementen

…) werkt BE-CERT actief mee aan het

creëren van een kader voor het gebruik van

“Om net als voor de CE-gemarkeerde cementen eigenschappen te kunnen garanderen, werkte BE-CERT voor

deze producten een volledig schema uit onder het BENOR-merk.”

deze cementen in beton voor structurele toepassingen,

zowel op niveau van de technische

goedkeuring ATG als van het BENOR-merk.

Vele restproducten, al dan niet specifiek behandeld,

vertonen hydraulische of puzzolane

eigenschappen die hen geschikt maken voor

cementvervanging (natuurlijke of kunstmatige

puzzolanen, slakken, behandeld slib …). Via

BUtgb werkt BE-CERT actief mee aan het opstellen

van goedkeuringsleidraden om het gebruik

van dergelijke producten als toevoegsel

in beton en mortel mogelijk te maken.

Digitalisering en duurzaamheid zijn twee belangrijke prioriteiten voor BE-CERT.

Caroline Ladang: “Er werd recent door AWV

een nieuw dienstorder van toepassing gesteld

waarin het gebruik van groenere cementen

wordt toegelaten. En dat is zeker een belangrijke

stap. We blijven intussen veel inspanningen

leveren om groenere producten gecertificeerd

in de markt te krijgen en we merken ook

54 /JAARBOEK


BE-CERT

steeds meer duurzaamheidsbewustzijn bij de

fabrikanten en bouwheren. Als sectorale organisatie

is het onze maatschappelijke opdracht

om een voortrekkersrol te spelen in het creëren

van een kader. Hetzelfde geldt voor geopolymeren.

Hiervoor bestaat vandaag nog geen

normatief kader, maar ook daar wordt door

BE-CERT actief aan meegewerkt.”

Q2B-PLATFORM

Ook op het vlak van digitalisering zit BE-CERT

niet stil. Het Q2B-platform, waarbij ‘Q2B’ voor

‘Quality to Build’ staat, bundelt alle in België

gecertificeerde bouwproducten. De kwaliteitsmerken

in kwestie zijn BENOR, COPRO en

ATG. Bouwheren en aannemers kunnen zoeken

op basis van product of producent en kunnen

via enkele muisklikken alle bijbehorende

informatie raadplegen: product- en producentgegevens,

certificaat, technische fiche, reglementen

… BE-CERT was nauw betrokken bij

dit opzet en koppelde uiteraard ook haar eigen

data aan het platform. Caroline Ladang: “Er

circuleren zoveel verschillende bouwproducten

op de markt dat het niet altijd eenvoudig is

om het bos door de bomen te blijven zien. Het

Q2B-platform is in dat opzicht een handige tool

voor gebruikers die een beroep willen doen op

producten met een kwaliteitsgarantie.”

De ontwikkeling van het BENOR-merk voor de cementen onder de nieuwe

cementnorm EN 197-5 is een mooie stap vooruit.

'We blijven veel inspanningen leveren

om groenere producten gecertificeerd

in de markt te krijgen en we merken

ook steeds meer duurzaamheidsbewustzijn

bij de fabrikanten en bouwheren'

De introductie van Q2B kwam er kort na de

lancering van het BE-CERT Extranet. Zitten

beide platformen niet in elkaars vaarwater?

“Neen, integendeel: ze zijn uiterst complementair”,

antwoordt Caroline Ladang stellig. “Q2B

richt zich expliciet naar gebruikers, terwijl ons

Extranet vooral geschikt is voor certificaathouders.

Al zijn de voordelen in beide gevallen

wel identiek: een kleinere administratieve last

en een snellere, nauwkeurige werking. Zowel

Q2B als het BE-CERT Extranet kaderen in een

groot meerjarenplan om de administratieve

‘flow’ die certificatie met zich meebrengt op

termijn volledig digitaal te laten verlopen. In de

nabije toekomst willen we daar nog verdere

stappen in zetten. Keurings- en auditverslagen

zouden daags nadien digitaal raadpleegbaar

moeten zijn. En in plaats van de resultaten van

laboproeven manueel in te geven en door te

sturen, willen we ze zo snel mogelijk ter beschikking

stellen via ons Extranet.”

VERDERE ONTWIKKELINGEN

Hetzelfde geldt voor de kalibratieverslagen

van de afdeling metrologie, die in de toekomst

terug te vinden zullen zijn op Extranet en dus

niet langer zullen moeten worden rondgestuurd

per post of via mail. “Een ander project

dat in de pijplijn zit, is het beheer van laboratoria.

Zo zullen certificaathouders snel kunnen

nagaan welke labo’s geaccrediteerd zijn

voor welke proeven binnen een certificatietraject.

En ook de uitnodigingen en documenten

die verband houden met de vergaderingen

en commissies die BE-CERT in goede banen

leidt, willen we groeperen op ons Extranet.

Kortom: onze digital shift is nog lang niet voltooid”,

besluit Caroline Ladang. ■

Ook met betrekking tot duurzaamheid leverde BE-CERT de voorbije maanden wederom grote inspanningen.

BE-CERT vzw

Av. Jules Bordetlaan 11, 1140 Brussel

T +32 2 234 67 60

E info@be-cert.be

www.be-cert.be

/JAARBOEK

55


Certificatie

Inspectie

Metrologie

De toekomst is circulair

BE-CERT zet volop in op duurzaamheid en circulariteit!

De ontwikkelingen in de BENOR-certificatie vormen een belangrijke bijdrage aan

een kwalitatief onderbouwd gebruik van reststromen, recyclageproducten en

hernieuwbare grondstoffen in beton voor hoogwaardige toepassingen.

www.be-cert.be


Pidpa is meer

dan een glaasje water!

www.pidpa.be


PIDPA

Tekst en beeld | Pidpa

PIDPA IS VAN ALLE

WATERMARKTEN THUIS

Zeg je Pidpa? Dan denk je aan water.

Al meer dan 100 jaar is Pidpa hét

integraal waterbedrijf voor de provincie

Antwerpen. Een integrale aanpak

betekent meedenken, adviseren en

bouwen aan oplossingen voor de

klimaatuitdagingen van morgen. Met

innovatieve en duurzame projecten

maken ze het verschil. Enkele

opvallende cijfers? 175 miljoen liter

grondwater wordt dagelijks gezuiverd

tot drinkwater, het leidingnet is meer

dan 13.000 kilometer lang en de

installaties zijn verspreid over 11

waterproductiecentra, 59 watertorens

en 27 opjaagstations. Indrukwekkende

cijfers, zonder meer.

De installaties zijn verspreid over 11 waterproductiecentra, 59 watertorens en 27 opjaagstations.

Pidpa is producent en leverancier van drinkwater voor meer dan 1,3

miljoen klanten in 64 gemeenten van de provincie Antwerpen. Daarnaast

is zij rioolbeheerder in 43 gemeenten, een aantal dat nog voortdurend

aangroeit. Pidpa wil ervoor zorgen dat ook toekomstige generaties

kunnen blijven genieten van voldoende zuiver water. Dat de

klimaatwijziging nieuwe uitdagingen met zich meebrengt op het vlak van

waterbeheer, hoeft geen betoog. Daarbij is Pidpa partner van gemeenten

en industrie waarbij ze samen alles in het werk stellen om duurzame

oplossingen te zoeken voor de water-uitdagingen van morgen. Van

grootschalige regenwateraftakkingen tot het bouwen van waterbuffers.

voor zowel de klant als het waterbedrijf met zich mee. De digitale watermeters

worden gelijktijdig geplaatst met de digitale energiemeters

en dit volgens de planning van Fluvius, zodat de nutsbedrijven slechts

1 maal bij de klant thuis moeten zijn. Op het eind van de rit, in 2030,

zullen in totaal ongeveer 2.500.000 digitale watermeters geplaatst zijn.

'Samen geven we vorm aan de

toekomst van onze natuurlijke

rijkdom: water'

WATER DIGITAAL? JAWEL!

Samen met De Watergroep en FARYS nam Pidpa de nodige acties om

een pilootproject rond digitale watermeters te starten. Een digitale

watermeter stuurt zelf het waterverbruik, samen met een aantal andere

meldingen, door aan het waterbedrijf. Dit brengt heel wat voordelen

Meer dan ‘zomaar’ een glaasje water.

58 /JAARBOEK


PIDPA

DANKBAAR OM HEMELWATER

Om waterschaarste tegen te gaan, werkt Pidpa op verschillende fronten.

Alain T’Syen, Manager Communicatie en CSR: “Als de hemelsluizen

opengaan, willen we vermijden dat het water direct naar rivieren

stroomt richting zee en dus niet in het watercircuit terecht komt. In

ons circulair systeem vangen we het water op via bufferbekkens, we

filteren en zuiveren dat met het oog op nieuwe toepassingen of we infiltreren

het, om zo het grondwater op peil te houden.”

WAARDEVOL AFVALWATER

Sinds 2005 is Pidpa ook gestart met passende rioleringsoplossingen.

Het aantal aangesloten gemeenten groeide stelselmatig. Vandaag beheert

Pidpa 4.819 kilometer rioleringen, 2.333 kilometer grachten,

204.923 kolken, 140 KWZI’s (Kleinschalige WaterZuiveringsInstallatie),

1.620 IBA’s (Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater),

458 pompstations en 311 drukrioleringen. Het waterbedrijf zorgt op

die manier voor de afvoer van het afvalwater en waar mogelijk de recuperatie

van het hemelwater. Zo maakt Pidpa van de watercyclus een

quasi-gesloten systeem en biedt ze oplossingen op maat aan. “Al deze

infrastructuur moet worden onderhouden, vernieuwd en waar nodig

uitgebreid. Een huzarenstuk. Maar broodnodig, want elke druppel

telt”, zegt Alain T’Syen.

SAMENWERKEN LOONT

“Als ze toegevoegde waarde hebben engageren we ons ook ten volle

in samenwerkingsverbanden. Een mooi voorbeeld hiervan is Synductis,

waar nutsbedrijven samenwerken om de hinder voor de klanten tot

een minimum te beperken. De bedoeling is dat voortaan nutswerken

in de straat uitgevoerd worden door slechts één aannemer die instaat

voor de aanleg van zowel de water-, gas-, elektriciteits- en telecomleidingen,

inclusief het overzetten van de klanten op deze nieuwe netten”,

besluit Alain T’Syen. ■

Het leidingnet is meer dan 13.000 kilometer lang.

Pidpa

Desguinlei 246,

2018 Antwerpen

T +32 3 216 88 00

E info@pidpa.be

www.pidpa.be

175 miljoen liter grondwater wordt dagelijks gezuiverd tot drinkwater.

/JAARBOEK

59


www.gebroedersgeens.be

MADE IN BELGIUM


GEBROEDERS GEENS

Tekst | Pieter de Mos Beeld | Gebroeders Geens

Ook zonder uitstoot is elektrische

KM 140 E een krachtige machine

Eenvoud siert nog steeds bij de Gebroeders Geens nv, producent en ontwikkelaar van Knikmops

en Rollmops, de bij straatmakers en hoveniers geliefde knikladers en wielladers. Dat zien we ook

terug bij de eerste elektrische aangedreven modellen. Die ademen kracht en werkplezier en zijn

tegelijkertijd veel stiller en schoner.

De Knikmops KM 140 E is de eerste volelektrische

machine van het familiebedrijf uit

Hoogstraten. De bedoeling is om de komende

tijd nog meer elektrisch aangedreven Knikmopsen

en zelfs Rollmopsen te ontwikkelen,

gebaseerd op de ervaringen die gebruikers nu

opdoen met de eersteling. Bij de geboorte

daarvan zijn Gebroeders Geens niet over één

nacht ijs gegaan. Het uitgangspunt stond al

snel vast: een voor de dagelijkse werkpraktijk

krachtige machine, maar wel helemaal Zero

Emission. Bovendien moest hij zuinig zijn met

elektriciteit, zodat een in omvang en gewicht

beperkte batterij mogelijk is. Want die heeft

niet alleen een kortere laadtijd, maar houdt

tevens de kostprijs binnen de perken ten opzichte

van de traditionele dieselversie.

Bij hoveniers die in tuinen en stedelijke parken

werken is de stille en schone machine prettig voor

zowel de eigen medewerkers als de omwonenden.

BREED TOEPASSINGSGEBIED

De elektrische Knikmopsen en Rollmopsen

gaan we zien op plekken waar de dieselversie

minder welkom is. Bij hoveniers die in tuinen

en stedelijke parken werken is de stille en

schone machine prettig voor zowel de eigen

medewerkers als de omwonenden. Bovendien

kan nu in de ochtend eerder worden begonnen

en in de avond langer worden doorgewerkt.

Ook het werken in kassen en hallen

is een stuk aantrekkelijker zonder uitstoot

en motorlawaai. Dat geldt ook voor straatmakers

en aannemers van renovatieprojecten

en dergelijke. De elektrische KM 140 E wordt

momenteel uitgebreid getest in de praktijk.

Daarbij is al vastgesteld, dat hij het ook prima

doet als krachtige (inpandige) sloopmachine.

Ook draait hij nu op test mee in een perenkwekerij.

Breed inzetbaar dus.

'We kennen Gebroeders

Geens als een

productiebedrijf

dat is gekend door

een innovatieve en

probleemoplossende

benadering.'

BEKENDE GELE KRACHTPATSER

We kennen de gele kniklader als een compacte,

krachtige en robuuste machine. Hij is geliefd

vanwege zijn betrouwbaarheid, grote tilvermogen

en forse opbreekkracht. Wat hem

echt multifunctioneel maakt is het uitgebreide

assortiment aanbouwdelen. Gebroeders

Geens kennen we als een productiebedrijf dat

is gekend door een innovatieve en probleemoplossende

benadering. Steeds meer is dat

gekoppeld aan een duurzame toekomst. Die

is om te beginnen elektrisch, maar wie weet

wat er nog meer gaat komen? Want dat is het

grote voordeel wanneer de bouwers de ontwikkelingen

zelf kunnen sturen, uitproberen

en testen in de eigen productiehallen.

STANDAARD EN ENDURANCE

Het zoeken naar de meest gunstige oplossingen

leidde uiteindelijk tot de Knikmops KM

140 E, een zonder aanbouwdeel circa 1550 kg

wegende kniklader met een hefkracht van 1150

Het uitgangspunt stond al snel vast: een voor de

dagelijkse werkpraktijk krachtige machine, maar

wel helemaal Zero Emission

kg en uitbreekkracht van 955 kg. Bij dieselversie

KM140 zijn die respectievelijk 1310 kg en

1100 kg. De rijsnelheid is 16 km/h (20 km/h).

Gebroeders Geens is zo slim geweest om de

KM 140 E in twee modellen aan te bieden:

Standaard en Endurance. De standaardversie

is voor het ‘normale’ dagelijkse gebruik. Met

de 20 kWh batterij is gemiddeld 5 uur stevig

door te werken. Opladen tot circa 80 procent

kan met behulp van een snellader in minder

dan twee uur. Voor degenen die al meteen weten

dat ze dagelijks meer uren gaan draaien of

hydraulisch meer belastend werk gaan doen,

zoals maaien, is er de Endurance. Met zijn grotere

30 kWh batterij is circa 8 uur achtereen

te werken. Opladen duurt circa 2,5 uur. ■

Gebroeders Geens NV

Hinnenboomstraat 5,

2320 Hoogstraten

T +32 3 314 79 30

E info@knikmops.be

www.knikmops.be

/JAARBOEK

61


WILLEMEN INFRA

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Willemen Infra

WILLEMEN INFRA BEZORGT LUCHTHAVEN

ANTWERPEN IN SNELTEMPO NIEUWE

START- EN LANDINGSBAAN

Op 26 oktober heropende de Luchthaven Antwerpen. Willemen Infra zorgde samen met Aertssen

Group – in opdracht van de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM) – voor een complete

renovatie van de start- en landingsbaan. Daarnaast werd er ook nieuwe riolering en afwatering

voorzien. Omdat de luchthaven maar over één start- en landstrook beschikt, moest de renovatie

in een zeer korte tijdspanne uitgevoerd worden. “Door de krachten van Willemen Infra Noord,

Oost en West te bundelen zijn we er perfect in geslaagd”, aldus Gert De Boeck, projectleider bij

Willemen Infra.

Tussen 19 september en 25 oktober was de

luchthaven in Deurne gesloten voor grote

infrastructuurwerken. De start- en landingsbaan

had al ruim 40 jaar geen structureel onderhoud

meer gehad. Om de veiligheid van

het vliegverkeer in de toekomst te kunnen

blijven garanderen was een grondige renovatie

nodig. Daarnaast werd ook het hoogteverschil

bij de overgang tussen de startbaan en de

baanstrook weggewerkt. Gert De Boeck: “In

een tijdelijke maatschap (TM) met Aertssen

Groep ontfermde Willemen Infra zich over

de werken. Het oude asfalt werd afgeschraapt

en riolering, verholen goten en bekabeling

werden uitgebroken. Aansluitend werd dan

meteen gestart met de wederopbouw.”

GEBUNDELDE KRACHTEN

Op 19 september begonnen Willemen Infra

en Aertssen met het frezen van de asfaltverharding.

Vervolgens gingen 25 kranen aan de

slag om de bestaande riolering open te breken.

De startbaan kreeg minstens 1 tot plaatselijk

3 nieuwe onderlagen asfalt. Daarin werd

de secundaire verlichting van de baanbekabeling

ingeslepen. Op 11 oktober asfalteerden

Willemen Infra in één keer de toplaag en zonder

naden. Willemen Infra beschikt in Vlaanderen

over 4 asfaltproductieplants: Brugge,

Gent, Kieldrecht en Lummen. Maar liefst 100

vrachtwagens leverden voor dit project asfalt

afkomstig van de centrales in Kieldrecht,

Lummen en Gent.

Gert De Boeck: “Voor het plaatsen van de toplaag

sloegen Willemen Infra Noord, Oost en

West de handen in elkaar. Ook dat was een

troef want de 45 m brede baan moest in één

ruk geasfalteerd worden, zonder naden. We

Op 11 oktober asfalteerden Willemen Infra in één keer de toplaag en zonder naden.

62 /JAARBOEK


WILLEMEN INFRA

Tussen 19 september en 25 oktober was de luchthaven in Deurne gesloten voor

grote infrastructuurwerken.

Willemen Infra zorgde samen met Aertssen Group – in opdracht van de

Luchthavenontwikkelingsmaatschappij (LOM) – voor een complete renovatie van

de start- en landingsbaan.

reden met zes finishers uit de drie vestigingen

op een rij om dat mogelijk te maken. Dat we

beroep kunnen doen op verschillende asfaltcentrales

is eveneens een grote meerwaarde

voor de klant. De samenstelling van het asfalt

moest bovendien identiek zijn en daar hebben

we dan ook voor gezorgd. Dat is zeker geen

alledaagse operatie.”

'Voor het plaatsen van de toplaag

sloegen Willemen Infra Noord, Oost en

West de handen in elkaar'

27.000 TON ASFALT

Tot slot werden de lichtbakens geplaatst, 415

energiezuinige lampen ingebouwd en werden

de markeringen op de verharding aangebracht.

Via een testvlucht werd de vernieuwde startbaan

ingevlogen. De start- en landingsbaan

meet 1.510 m op 45 m. Voor de renovatie was

er maar liefst 27.000 ton asfalt nodig. Daarnaast

kreeg de baan ook een regenwaterafvoer

uit verholen goten en riolering die het

regenwater naar een bufferbekken leiden. Zo

wordt het regenwater niet langer in de riolering

geloosd, maar wordt het vertraagd afgevoerd

naar het Boekenbergpark. Hiervoor

werden maar liefst 4,5 km riolering en 3 km

verholen goten verwerkt. Door de werken

wordt de levensduur van de baan met 20 jaar

verlengd. Op 26 oktober kon het vliegverkeer

opnieuw plaatsvinden.

STRAKKE PLANNING

“De grootste uitdagingen in dit project waren

zonder twijfel de tijdsdruk en het coördineren

van alle fases, die elkaar onvermijdelijk

overlapten. Zo waren we bijvoorbeeld tegelijkertijd

bezig met het asfalteren van de onderlagen

op de startbaan en het leggen van goten

en riolering ernaast. De planning moest zo

precies opgemaakt en opgevolgd worden dat

de verschillende werkzaamheden elkaar niet

zouden hinderen. Bovendien was de ruimte

beperkt. Over de volledige breedte van 45m

was er continu bedrijvigheid. Maar net in dergelijke

projecten met veel uitdagingen, kan

Willemen Infra zich onderscheiden”, besluit

Gert De Boeck. ■

“De grootste uitdagingen in dit project waren zonder twijfel de tijdsdruk en het

coördineren van alle fases, die elkaar onvermijdelijk overlapten.”

Willemen Infra

Booiebos 4, 9031 Drongen

T +32 9 282 60 30

E infra@willemeninfra.be

www.willemen.be

/JAARBOEK

63


SAMEN BOUWEN AAN DE STRAFSTE PLANNEN

ALGEMENE

WEGENWERKEN

BETON

ASFALT

BURGERLIJKE

BOUWKUNDE

Brussels Airport - 25L 07R

Als toonaangevende wegenbouwer en asfalt- en betonproducent met vier regionale vestigingen, vijf

asfaltproductieplants, drie (mobiele) betoncentrales en verschillende recyclagesites, voert Willemen Infra

infrastructuurwerken uit over het hele land.

We zijn één van de belangrijkste producten van asfalt en wegenisbeton in het land en betonneren of asfalteren

niet alleen snelwegen, maar voeren ook bestratings- en rioleringswerken uit. In de (lucht)havensector en de

petrochemie zijn we eveneens sterk vertegenwoordigd. Een belangrijke troef daarbij is dat we alle aspecten in

het bouwproces in eigen beheer hebben en zo de uitvoering volledig controleren.

www.willemeninfra.be


SAMEN BOUWEN AAN DE STRAFSTE PLANNEN

BURGERLIJKE

BOUWKUNDE

ZWARE

INDUSTRIE

SPOOR-

INFRASTRUCTUUR

(LUCHT)HAVEN-

WERKEN

Spoorbypass & Tangent - Mechelen

Franki Construct is specialist in de burgerlijke bouwkunde, de bouw van stations met bijhorende

spoorinfrastructuur, parkeergebouwen en de (zware) industriebouw. Complexe civiele werken en

oplossingen op maat bedenken op vlak van ontwerp, bouw, financiering en onderhoud is een kolfje naar onze

hand. We kunnen daarbij terugvallen op een grondige dossierkennis en tonnen ervaring. We realiseren ook

heel wat projecten in de (petro)chemie, metallurgie, afvalverwerkende industrie en energiesector.

www.frankiconstruct.be


DCA

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | DCA

DCA TOONT GROTE MEERWAARDE BIJ

COMPLEX INFRAPROJECT IN VORSELAAR

Met meer dan 50 jaar ervaring en vakmanschap profileert DCA zich al jaar en dag als een

totaalpartner. De wortels van het multidisciplinair bouwbedrijf uit de Kempen liggen letterlijk onder

de grond, in de rioleringssector. Dat DCA nog altijd top of the league is wat ondergrondse infra

betreft, bewijst een complex project in het centrum van Vorselaar. “Onder het marktplein hebben

we een bufferbekken voorzien om regenwater op te vangen dat hergebruikt wordt door de

nabijgelegen scholensite”, aldus Wim van Reusel, projectleider bij DCA.

Al verschillende jaren bereidt Vorselaar met alle betrokken partijen een aantal rioleringsprojecten voor om de rioleringsgraad in de gemeente drastisch te verhogen.

Al verschillende jaren bereidt Vorselaar met

alle betrokken partijen een aantal rioleringsprojecten

voor om de rioleringsgraad in de

gemeente drastisch te verhogen. Specialist

DCA werd aangeduid om een reeks van die

projecten uit te voeren. Naast de gemeente

Vorselaar en DCA zijn ook studiebureau

Sweco en waterbedrijven Pidpa Hidrorio en

Aquafin nauw bij het traject betrokken. Omdat

een klein deel van het traject zich op het

gebied Grobbendonk bevindt, maken ook die

gemeente en waterbedrijf Fluvius deel uit van

het project. Het geheel wordt gefaseerd aangevat.

Zo legt DCA voor Aquafin in de Lepelstraat

(tussen Keizershofstraat en Dijkbaan)

en in de Dijkbaan een gescheiden rioleringsstelsel

aan. Voor Pidpa Hidrorio doet DCA

hetzelfde in de Lepelstraat (tussen Dijkbaan

en Markt), in de Goorbergenlaan (tussen Lepelstraat

tot net voorbij de Keizershofstraat),

ter hoogte van de Markt, in de Nieuwstraat

en later ook nog in de Schoolstraat. In opdracht

van Fluvius, tot slot, wordt een gescheiden

stelsel voorzien in Hofeinde.

BUFFERBEKKEN VOOR

HEMELWATER

Begin maart werden de werken, onder leiding

van DCA, aangevat. Wim Van Reusel: “We

zijn gestart met de fase Markt en Nieuwstraat.

En dat is het meteen ook het meest

bijzondere deel van het project, want naast

een gescheiden riolering hebben we in het

kader van waterrecuperatie onder de markt

ook een bufferbekken geplaatst. Dat bekken

kan tot 300 kuub hemelwater bergen

dat vervolgens kan worden opgepompt voor

66 /JAARBOEK


DCA

hergebruik in het nabijgelegen Kardinaal van

Roey-instituut en de campus van de Thomas

More hogeschool. Die eerste complexe fase is

intussen afgerond, inclusief de bovengrondse

verhardingen, die DCA ook voor zijn rekening

nam. Op het marktplein hebben we klassieke

materialen zoals asfalt, betonnen borduren

en betonstraatstenen gecombineerd met

arduinen borduren en gezaagde kasseien aan

de zijde van het gemeentehuis.”

Voor de grote buffertank onder het marktplein

werd eerst gedacht aan drie stalen buizen

van 20 m lang die aan elkaar gemaakt konden

worden. Maar dat idee bleek niet robuust

genoeg. Wim van Reusel: “Samen met Pidpa

en Sweco heeft DCA intensief gezocht naar

een robuuster alternatief en uiteindelijk viel

de keuze op grote betonnen kokers met een

breedte van 2,5 m en een hoogte van 2 m. Die

indrukwekkende kokers werden geplaatst

over de volledige lengte van het plein. Ook

een vuilfilter en olieafscheider werden voorzien,

zodat het hemelwater al gefilterd in het

bufferbekken terechtkomt.”

“Onder het marktplein hebben we een bufferbekken voorzien om regenwater op te

vangen dat hergebruikt wordt door de nabijgelegen scholensite.”

MEEDENKEN EN KRITISCH

BENADEREN

Dit project is een mooi voorbeeld van de

meerwaarde die DCA op projectniveau kan

betekenen. Wim van Reusel: “Wij vinden het

onze taak om plannen kritisch te bekijken,

mee te denken en oplossingsgericht te werken.

We gaan dus altijd op zoek naar de meest

economische en ecologische oplossing. Daarnaast

onderscheiden we ons van de concurrentie

door complexe werken probleemloos

aan te kunnen. Korte termijnen, niet-alledaagse

buizen, bijzondere bufferbekkens … DCA

heeft zowel de knowhow als de mankracht in

huis om de klant daarin zo goed mogelijk te

ontzorgen. De complexiteit vertaalde zich in

dit project al in de voorbereiding. Zo hebben

we eerst, samen met archeologen, opgravingen

uitgevoerd om de ondergrond in kaart te

brengen en verrassingen tijdens de effectieve

werken te vermijden.”

Na de succesvolle eerste fase gaat DCA aan

de slag in Dijkbaan. Daar wordt gestart ter

hoogte van de brug van AA en Schapenstal

om zo stilaan op te schuiven richting kruispunt

met Lepelstraat. In Dijkbaan zal worden

ingezet op gescheiden riolering, een

groenere omgeving, maximale infiltratie van

regenwater en een nieuwe inrichting van de

rijweg. “Daar worden we geconfronteerd

met een bemalingsuitdaging, maar ook die

gaan we met beide handen aan”, besluit Wim

van Reusel. ■

'Wij vinden het onze taak om plannen

kritisch te bekijken, mee te denken en

oplossingsgericht te werken’

DCA

Lilsedijk, 2340 Beerse

T +32 14 62 22 11

E info@dca.be

www.dcainfra.be

Op het marktplein werden klassieke materialen zoals asfalt, betonnen borduren

en betonstraatstenen gecombineerd met arduinen borduren en gezaagde kasseien

aan de zijde van het gemeentehuis.

Dit project is een mooi voorbeeld van de meerwaarde die DCA

op projectniveau kan betekenen.

/JAARBOEK

67


Voshol 6a - 9160 Lokeren - T +32 (0)9 340 55 00

E. Vlietinckstraat 22, 8400 Oostende - T +32 (0)59 26 95 40

www.dewaal.eu

logo wanneer gebruiken?

K: voor quadri drukwerk (bv. uw logo komt bij een kleurfoto)

K neg: zoals bij CMYK, maar dan met een donkergrijze achtergrond

: voor drukwerk met minder dan vier kleuren (bv. uw logo op een visitekaartje, een ban

neg: zoals bij PMS, maar dan met een donkergrijze achtergrond

: voor alle digitale dragers (website, e-mail, …)

neg: zoals bij RGB, maar dan met een donkergrijze achtergrond

: logo zonder kleuren

ubrechtsstraat 42 | 8800 Roeselare |

(0) 51 26 29 80 | F. + 32(0) 51 24 57 22 | info@hannibal.be


DE WAAL SOLID FOUNDATIONS

Tekst Wouter Peeters | Beeld De Waal Solid Foundations NV

Wanneer een

diepfundering een vereiste is

Trillingvrije grondverdringende schroefpalen voor het nieuwe casino in Middelkerke.

Grote én kleine bouwconstructies kunnen door De Waal Solid Foundations op verschillende

paaltypes gefundeerd worden, trillingvrij of geheid. Voor bouwputten kan het bedrijf de klassieke

(berliner- en secanspalenwanden) en nieuwste (CSM) beschoeiingstechnieken aanbieden. Bovendien

is de onderneming marktleider op het gebied van grondverdringende schroefpalen. Met zijn

uitgebreide en recente machinepark, ervaren medewerkers en ondersteunend eigen studiebureau

behandelt De Waal Solid Foundations elk individueel project met aandacht, zorg en flexibiliteit.

Wereldwijd ondervonden grote en kleine bedrijven hinder van de coronapandemie.

Helaas ontsnapten ook Belgische ondernemingen zoals

De Waal Solid Foundations niet aan deze onmogelijk te voorziene gebeurtenis.

“De ingrijpende coronacrisis was ook voor De Waal Solid

Foundations geen evidentie, gelet op de stilstand van de werven

gedurende een drietal weken én het stilvallen van de economie”, beaamt

CEO Olivier Rens. “Voor onze onderneming betekende dit een

omzetdaling van ongeveer 20 %. Maar door een aantal grote werken,

speciale opdrachten en de enorme inzet van onze vele medewerkers

slaagden we er met zijn allen in om toch nog een heel mooie marge te

realiseren. Gelukkig maar!”

INDRUKWEKKENDE REALISATIES

De kwaliteitsvolle aanpak van De Waal Solid Foundations kwam recent

nog tot uiting op tal van grote werven, waaronder alleen al in

België het indrukwekkende detentiecentrum in Haren, het nieuwe

shoppingcentrum in Tubize, een groot logistiek park voor Weerts in

Oupeye, verschillende logistieke projecten voor Katoennatie in Kallo,

Beringen en Gent, de volledige ontwikkeling van de Hertogensite in

Leuven, een reeks appartementsgebouwen in de nabijheid van Eras-

Weerts in Oupeye: meer dan tienduizend grondverdringende palen voor de

constructie en de vloer van logistieke gebouwen.

70 /JAARBOEK


DE WAAL SOLID FOUNDATIONS

mus in Anderlecht, het Westland Shopping Center in datzelfde Anderlecht,

Soenen in Hooglede en Lanklaar, Borealis in Zwijndrecht,

de Ghelamco Arena in Gent, de Theunisbrug in Merksem, Pfizer in

Puurs, het Grand Hôpital de Charleroi …

INTERNATIONAAL ACTIEF

De Waal Solid Foundations werd in 1959 opgericht als filiaal van een

Nederlands bedrijf: De Waal Palen, actief in paalfunderingen. In 1987

werd het bedrijf afgesplitst van de Nederlandse moedermaatschappij

en sinds 2006 maakt De Waal Solid Foundations deel uit van de Willemen

Groep. De corebusiness van dit toonaangevende bedrijf is de

uitvoering van paalfunderingen en beschoeiingen (grondkerende constructies).

In totaal telt De Waal Solid Foundations om en bij de 175

medewerkers en realiseert het jaarlijks een geconsolideerde omzet

van ongeveer 50 miljoen euro. De expertise van De Waal Solid Foundations

op het gebied van grondverdringende schroefpalen is uniek

in België. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze onderneming

ook actief is in Nederland, Noord-Frankrijk en Luxemburg. Bovendien

heeft het bedrijf ook twee buitenlandse vestingen: De Waal Polska in

Polen en Willemen Carpati in Roemenië.

“Kwaliteit, veiligheid en flexibiliteit

blijven onze drie basiswaarden”

AZ Sint-Lucas in Assebroek: de eerste werf met de nieuwe Comacchio-machine.

INNOVATIES EN INVESTERINGEN

Inmiddels kan De Waal Solid Foundations bogen op meer dan zestig

jaar ervaring. Steevast werkt dit dynamische bedrijf met een uitgebreid

machinepark en innovatief state-of-the-artmateriaal dat niet zelden

speciaal voor De Waal Solid Foundations ontwikkeld werd volgens de

specificaties van het bedrijf. De ervaren, vakkundige en flexibele medewerkers

voeren meer dan zeshonderd kwaliteitsvolle werven per jaar

uit. De Waal Solid Foundations is een van de meest toonaangevende

bedrijven in België op het vlak van diepfunderingen. “Onze belangrijkste

specialiteit is het uitvoeren van trillingvrije dubbel grondverdringende

schroefpalen en daarin blijven we in de toekomst verder investeren

om de markt te kunnen blijven bedienen met de meest recente

machines”, zegt Olivier Rens. “Daarnaast zullen we ook op het vlak

van beschoeiingen verder investeren om onze groei te verzekeren en

onze klantbedrijven te helpen en te ontzorgen. Kwaliteit, veiligheid en

flexibiliteit blijven de drie basiswaarden waar De Waal Solid Foundations

voor staat. Gemaakte afspraken worden gehonoreerd en mochten

er zich moeilijkheden voordoen, dan worden deze ook opgelost. We

focussen op een aantal technieken die we heel goed beheersen. De

ploegen voeren dag in, dag uit dezelfde technieken uit. Dit heeft als

voordeel dat zij kwaliteit leveren, rendement behalen en op een veilige

manier de werken uitvoeren”, besluit Olivier Rens. ■

De Waal Solid Foundations

Voshol 6a, 9160 Lokeren

T +32 9 340 55 00

E info@dewaal.eu

www.dewaal.eu

Secanspalenwand voor het Westland Shopping Center in Anderlecht.

/JAARBOEK

71


ACLAGRO

Naam

Adres, Postcode

T +32 X XXX XX XX

E xxxxx@xxxxx.xxx

www.xxxxx.xx

72 /JAARBOEK


ACLAGRO

/JAARBOEK

73


AC MATERIALS

74 /JAARBOEK


AC MATERIALS

/JAARBOEK

75


AC Materials, sterk in recycling

opslag puin

betoncentrale

breken van puin

wasinstallatie granulaten

Tussentijdse OpslagPlaats grond (TOP)

zeefnstallatie

Nieuw! Ecologisch beton

Benor-beton met gecertifceerde gerecycleerde granulaten (A+ & B+)

AC Materials heeft als eerste bedrijf het certificaat voor hoogwaardig Menggranulaat type B+

mogen ontvangen. Dit granulaat wordt bij AC Materials ook gebruikt voor de productie van

Benor-beton. Dit is een grote stap om het aangeleverde puin na grondige behandeling in de meest

hoogwaardige en duurzame toepassing te hergebruiken.

www.acmaterials.be

Nieuw!

MEMBER OF

sites: GENT - BRUGGE - VLIERZELE - PUURS - HEIST-op-den-BERG


DD SHIPPING

PANTONE QUADRI GRAY FOLIE

1797 C 0/100/95/5 60K Oracal 027

Black 0/0/0/100 100K Oracal 532

/JAARBOEK

77


SMART

PARTNERSHIP

Graafarm 260 met

afstandsbediening

AVANT Machinery

Tiensesteenweg 240

3800 Sint-Truiden

011 68 78 65

info@avantmachinery.be

www.avantmachinery.be

Martens Traktor

Kipdorpstraat 52

3960 Bree

089 46 05 20

info@martens-traktor.be

www.martens-traktor.be

Maes

Turnhoutsebaan 212

2460 Kasterlee

014 85 01 62

info@maes-nv.be

www.maes-nv.be

Maes

Bredaseweg 1

2322 Hoogstraten

03 314 32 07

info@maes-nv.be

www.maes-nv.be

Willemen

Herman De Nayerstraat 2

2549 Kontich

015 32 30 30

info@willemen-nv.be

www.willemen-nv.be

Willemen

Atealaan 7

2270 Herenthout

014 26 18 97

info@willemen-nv.be

www.willemen-nv.be

Grondboor

Allebosch

Hondsbergstraat 15

1540 Herne

054 56 60 25

info@allebosch.be

www.allebosch.be

Qualimandjaro

Zonneke 6

9220 Hamme

052 48 12 50

info@qualimandjaro.be

www.qualimandjaro.be

Tuboma

Gentstraat 198

9700 Oudenaarde

055 33 03 31

info@tuboma.be

www.tuboma.be

Sleuvengraver

Frank Afschrift

Beentjesstraat 32

9850 Nevele

09 371 82 93

info@frankafschrift.be

www.frankafschrift.be

Dedobbeleer Machines

Aalstsesteenweg 52b

9506 Geraardsbergen

054 24 45 01

info@dedobbeleerverhuur.be

www.dedobbeleerverhuur.be

Herssens-Tollenaere

Pereboomsteenweg 47

9180 Moerbeke-Waas

09 346 86 51

her-to@skynet.be

www.her-to.be

Eurotrading Mortier

Torhoutbaan 181

8480 Ichtegem

050 21 73 60

info@eurotradingmortier.be

www.eurotradingmortier.be

Vandaele Machinery

Stationsstraat 128

8780 Oostrozebeke

056 67 40 11

info@vandaele-machinery.be

www.vandaele-machinery.be

Masschelein

Pluim 21

8550 Zwevegem

056 75 65 23

info@masscheleinbvba.be

www.masscheleinbvba.be

Betonmengbak


Locatie: Rijmenam Locatie: Itegem Locatie: Westerlo

Een sterk staaltje van duurzaam ondernemen

Maris Natuursteen is specialist in het zagen van kasseien. De gerecupereerde kasseien die decennia

geleden reeds ontgonnen werden krijgen een nieuw leven in gezaagde vorm. Gezaagde

kasseien voor straten, pleinen, voetpaden, parkings en opritten. En de gezaagde “Old Belgian

Cobble” van 3 cm dikte is uitermate geschikt voor terrassen, paden en binnen-toepassingen.

www.marisnatuursteen.be

Impulsstraat 11, 2220 Heist-op-den-Berg - +32 15 24 87 46 - info@marisnatuursteen.be

Locatie: Schilde Locatie: Sint-Katelijne-Waver Locatie: Tienen Schilde


MARIS NATUURSTEEN

Tekst | Kris Vandekerckhove Beeld | Maris Natuursteen

Maris Natuursteen recupereert kasseien

en natuursteen voor buitentoepassingen

Gebruik maken van bestratingsmaterialen in natuursteen die al een eerder leven geleid hebben?

Met die duurzame gedachte in het hoofd groeide het familiebedrijf Maris Natuursteen uit Heist-opden-Berg

uit tot de Belgische marktleider op het vlak van de recuperatie van kasseien.

Wie kon ooit vermoeden dat de eerste ‘kasseienverkoop’

van Jos Maris zou leiden tot

de vooraanstaande speler die Maris Natuursteen

de dag van vandaag is in de wereld van

de natuursteen? De pater familias van Maris

Natuursteen gaf de fakkel intussen door aan

zijn zoon Peter. En met Cedric Maris zette

ook de derde generatie al stappen in het familiebedrijf.

NIEUWE BESTEMMING

VAN KASSEIEN

Als vooraanstaande speler in de wereld van

natuursteen voor de openbare werken en

privé-projecten - en dit specifiek voor bestrating,

omgevingswerken en het inrichten van

straten, pleinen, opritten en terrassen - worden

er accenten gelegd op maatschappelijk

verantwoord ondernemen.

Kopvlak gezaagde kassei en ‘Old Belgian

Cobble’-tegel.

Peter Maris, zaakvoerder: “Wij zijn marktleider

op het gebied van recuperatie van oude

kasseien. Jaarlijks geven wij tienduizenden

tonnen kasseien die reeds een leven geleid

hebben een nieuwe bestemming. Wij breken

kasseien op uit diverse straten en pleinen van

verschillende steden en gemeenten in België en

Noord-Frankrijk. Deze kasseien worden naar

onze depot in Heist-op-den-Berg getransporteerd

waar ze in eerste instantie worden gereinigd.

Vervolgens worden ze (soms meermaals)

gesorteerd en ingedeeld per geologie (porfier,

gres, Zweedse graniet …) en per afmeting. Na

deze handelingen zijn ze klaar om al dan niet in

originele vorm te worden hergebruikt in nieuwe

projecten. Allemaal prachtige kwalitatief

hoogstaande materialen die niet meer moeten

ontgonnen worden. Alle impact op mens,

natuur en milieu door ontginning is hier niet

meer aan de orde.”

'Een sterk staaltje van maatschappelijk

verantwoord ondernemen'

Middendoor gezaagde porfier - Heist-Op-den-Berg.

Voor een aantal publieke werken worden de

uitgebroken kasseien (uit een bepaalde straat

of plein) onmiddellijk naar ons bedrijf getransporteerd

waar ze worden gereinigd, gesorteerd

en gezaagd. Ze worden dan in hetzelfde

project hergebruikt maar dan met een strakkere

vormgeving in een meer comfortabele toepassing.

Dit is effectief een sterk staaltje van

maatschappelijk verantwoord ondernemen.

80 /JAARBOEK


MARIS NATUURSTEEN

DE VELE TOEPASSINGEN VAN

GEZAAGDE KASSEIEN

Naast gebruikte kasseien in originele vorm

worden er eveneens tienduizenden tonnen

kasseien gezaagd. Dit wil zeggen dat de kasseien

ofwel middendoor worden gezaagd ofwel

worden ze kops gezaagd (bovenste laag

wordt er af gezaagd). Dit resulteert in drie

verschillende zaag-types: de middendoor gezaagde

kassei van ± 7 cm dikte, de kopvlak

gezaagde kassei van ± 11cm dikte en de ‘Old

Belgian Cobble’ met een dikte van ± 3 cm. Zo

creëert Maris Natuursteen gezaagde kasseien

die geplaatst worden met de vlakke zijde naar

boven, wat ertoe leidt dat deze zeer vlot ‘bewandelbaar’

zijn en dat er op een comfortabele

manier met kinderwagens, rolstoelen en

fietsen kan over gereden worden.

Peter Maris: “De Old Belgian Cobbles’ met

een dikte van ± 3 cm zijn ronduit prachtige

kasseien en ideaal voor terrassen en paden.

Ze kunnen geplaatst worden met de originele

kant naar boven voor een authentieke

‘kasseilook’ of met de gezaagde kant naar

boven voor een comfortabel vlak oppervlak.

Deze ‘dunne’ gezaagde kasseien zijn eveneens

zeer geschikt voor binnen-toepassingen

en kunnen gebruikt worden als vloer maar

ook als wandbekleding. De ‘Old Belgian

Cobbles’ worden op palletjes met krimphoes

geleverd. De middendoor gezaagde kassei en

de kopvlak gezaagde kassei wordt in vrac of

in Bigbags geleverd.”

NIETS GAAT VERLOREN

‘Van de gezaagde kasseien wordt werkelijk

alles hergebruikt. Ofwel worden ze gebruikt

voor lopende werken of ze gaan op

voorraad, om zo snel als mogelijk te kunnen

leveren. Alle vrijgekomen grond (bij reini-

Kopvlak gezaagde porfier - Leuven.

ging), niet bruikbare materialen (bij eerste

sortering) én alle gecompacteerde slib –

van vrijgekomen slib bij zagen en bezinken

– wordt afgevoerd naar erkende recyclagebedrijven.

Niets gaat verloren”, besluit Peter

Maris. ■

Terrein en voorraad bij Maris Natuursteen, Impulsstraat.

Maris Natuursteen

Impulsstraat 11,

2220 Heist-op-den-Berg

T +32 15 24 87 46

E info@marisnatuursteen.be

www.marisnatuursteen.be

/JAARBOEK

81


VERMEER BENELUX

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Vermeer Benelux

VOOR VERMEER BENELUX IS

KLANTENSERVICE ABSOLUTE PRIORITEIT

Vermeer Benelux, met vestigingen in Nederland en België, is als exclusief verdeler voor Vermeer

U.S.A. uitgegroeid tot het betrouwbare adres voor de gerenommeerde gele machines. “Binnen

onze servicegerichte organisatie heeft het enthousiaste en ervaren team één absolute prioriteit: de

tevredenheid van de klant”, vertelt CEO Tom Devriendt.

Vermeer Benelux, met vestigingen in Nederland en België, is als exclusief verdeler voor

Vermeer U.S.A. uitgegroeid tot het betrouwbare adres voor de gerenommeerde gele machines.

Wereldwijd worden de producten en diensten van Vermeer gedistribueerd

door een netwerk van 150 lokale dealers die aan de hoge

kwaliteitseisen voldoen. Vermeer Benelux fungeert als exclusieve

partner voor Vermeer in België, Nederland en Luxemburg. Verder is

Vermeer Benelux ook dealer voor de producten van de merken DCI,

Mc Laughlin, Baroid, SiteTec, BAGELA en ZEITLER, die allemaal sterk

gerelateerd zijn aan de Vermeer-producten. Tom Devriendt: “Naast

het aanbieden van deze first choice toonaangevende producten onderscheiden

wij ons door onze grote zorg voor de aftersales-behoeften

van onze klanten. Van technische ondersteuning, specialistische adviezen

tot de beschikbaarheid van onderdelen en een snelle levering: klantenzorg

staat bij Vermeer Benelux bovenaan de prioriteitenlijst.”

SERVICEVERLENING ALS SPEERPUNT

Machines die een gebruiker aanschaft zijn slechts een schakel in het

Wereldwijd worden de producten en diensten van Vermeer gedistribueerd door een

netwerk van 150 lokale dealers die aan de hoge kwaliteitseisen voldoen.

proces. Uitval kan verregaande consequenties hebben. Daarom is bij

Vermeer Benelux de serviceverlening één van de speerpunten geworden.

Op het vlak van service na verhuur/verkoop gaat Vermeer Benelux

zeer gestructureerd en stapsgewijs te werk. Van telefonisch advies

via preventief onderhoud of correctief onderhoud tot het vastleggen

van gegevens. Tom Devriendt: "Vaak kan het correctief onderhoud met

wat telefonische ondersteuning vanuit Vermeer Benelux gebeuren. In

onze servicestaf zijn technici beschikbaar die advies kunnen geven. In

veel gevallen leidt dit advies tot het toesturen van onderdelen die door

de gebruiker zelf eenvoudig uitgewisseld kunnen worden.”

PREVENTIEF OF CORRECTIEF

“De constructie van door ons geleverde machines is erop gericht om

het onderhoud te minimaliseren”, gaat Tom Devriendt verder. “Afhankelijk

van het gebruik adviseren wij de klant een onderhoudsschema.

Preventief onderhoud is relatief goedkoop en planbaarheid van dit onderhoud

is kostenefficiënt. De aanrijkosten zijn minder doordat het

gecombineerd kan worden met nabijgelegen activiteiten en de benodigde

componenten zijn vooraf beschikbaar gemaakt. In geval van een

storing is altijd een snelle reactietijd gewenst en wordt er correctief

opgetreden. Onze monteurs beschikken over volledig uitgeruste servicebussen

waarmee alle voorkomende werkzaamheden uitgevoerd

kunnen worden. De meest voorkomende serviceonderdelen worden

in voorraad gehouden in ons magazijn.”

VASTLEGGEN VAN GEGEVENS

Van elke geleverde machine bewaart Vermeer Benelux tekeningen

en wordt de documentatie bijgehouden. Alle documentatie is digitaal

beschikbaar. Tom Devriendt: “Reparaties, aangeleverde componenten

en eventuele modificaties worden op machinenummer geregistreerd.

Het complete trackrecord van een machine is daardoor bekend.

De juiste onderdelen zijn dan snel gevonden in geval van een

storing of onderhoud.”

82 /JAARBOEK


VERMEER BENELUX

MOBIELE SERVICE STATIONS

Ook logistiek kan Vermeer Benelux teren op een stevige basis. Naast

een volledig uitgeruste werkplaats, beschikt Vermeer Benelux over een

aantal mobiele service stations om de klant op locatie van dienst te kunnen

zijn. Deze wagens zijn uitgerust met de benodigde gereedschappen

en een voorraad van de meest voorkomende en cruciale onderdelen

van de diverse machines. Tom Devriendt: “Onze medewerkers worden

bovendien doorlopend door Vermeer bijgeschoold over de nieuwste

producten en ontwikkelingen. De kern van de serviceverlening wordt

gevormd door getrainde en zeer betrokken medewerkers. In hun ervaring

en kennisopbouw wordt structureel geïnvesteerd. Onze klanten

kunnen dus rekenen op professionele ondersteuning, betrouwbare

service en uitstekende expertise.”

UITBREIDEN ELEKTRISCHE VLOOT

Het materieel in de bouwsector wordt steeds meer elektrisch en ook

op dat vlak houdt Vermeer Benelux uiteraard de vinger aan de pols.

“Om aan de vraag naar emissievrije machines te voldoen is Vermeer

achter de schermen al geruime tijd bezig met de ontwikkeling daarvan.

Momenteel hebben wij al de elektrische bentoniet recycler RE500, de

Conmeq mini loader en de HG6000E horizontale grinder in ons gamma.

In al onze productgroepen verwachten we in de nabije toekomst

nog nieuwe elektrische modellen”, besluit Tom Devriendt. ■

“Onze medewerkers worden bovendien doorlopend door Vermeer bijgeschoold over

de nieuwste producten en ontwikkelingen.”

Vermeer Benelux BVBA

Grensstraat 41B, 2243 Pulle

T +32 3 292 37 41

E info@vermeer-benelux.com

www.vermeer-benelux.com

'Naast het aanbieden van deze first choice toonaangevende

producten onderscheiden wij ons door onze grote zorg voor de

aftersales-behoeften van onze klanten'

“Binnen onze servicegerichte organisatie heeft het enthousiaste en ervaren team één absolute prioriteit: de tevredenheid van de klant.”

/JAARBOEK

83


REAL-TIME

WERFOPVOLGING

Volg uw Volg werf uw live werf op live aan op de aan hand de van hand verdichtings- van verdichtings- en en

volumemetingen

Volg uw werf

met

live

Trimble

op

met

aan

Trimble

de

WorkOS.

hand

WorkOS.

van verdichtings- en

volumemetingen met Trimble WorkOS.

Gontrode Heirweg Gontrode 148b Heirweg 148b

9090 Melle9090 Melle

info@sitech-belgium.be

Gontrode info@sitech-belgium.be

Heirweg 148b

www.sitech-belgium.be

9090 www.sitech-belgium.be

Melle

Tel: +32 info@sitech-belgium.be

9 277 Tel: 16 +32 009 277 16 00


SITECH BELGIUM

Tekst | Kris Vandekerckhove Beeld | Sitech / Allterra

TRIMBLE,

DE DIGITALE STANDAARD IN BOUWTECHNIEK

Allterra Belux en Sitech Belgium maken samen met Arkance Systems Benelux deel uit van de

Arkance Group en zijn in de Benelux exclusieve verdeler van Trimble-systemen. Zowel Allterra

als Sitech hebben hun eigen vakgebied, respectievelijk geospatial (landmeetkunde, scanning …) en

machinesturing (software & hardware voor graafmachines in de bouw).

De ervaren bouwprofessionals adviseren

over de juiste techniek voor bouwprojecten

en bijhorende klantenservice, persoonlijke

training en technische ondersteuning. Met

de methodiek van Trimble en de ondersteuning

van zowel Allterra als Sitech ervaart

elke klant nieuwe niveaus van productiviteit

en wordt er meer winst gemaakt, project

na project.

HOGERE EFFICIËNTIE EN WINST

DOOR DIGITALISERING

Stefan Clopterop, Managing Director Sitech

Belgium & AllTerra Belux: ‘Trimble

levert de hulpmiddelen en ondersteuning

waarmee onze klanten de informatie voor

planning, ontwerp, positionering, machinebesturing

en bedrijfsmiddelenbeheer

gedurende de totale bouwcyclus kunnen

integreren. Zo kan er efficiënter en met

hogere winst worden gewerkt. Denk hierbij

aan positioneringsystemen, modellering,

connectiviteit en data-analyse. Trimble levert

zowel software, hardware als diensten

voor sectoren als landbouw, bouw, transport

en logistiek.’

Denk bij Trimble aan positioneringsystemen, modellering, connectiviteit en data-analyse.

'Productiviteit, veiligheid,

nauwkeurigheid verhogen

op een ecologisch

verantwoorde manier'

FOCUS STRAK OP DE TOEKOMST

Arkance Group begeleidt bouwbedrijven in

de overgang naar een digitale wereld. De brede

portfolio aan producten biedt totaaloplossingen

die de digitalisering in de bouwsector

stimuleren, met oplossingen voor de volledige

workflow van a tot z.

Stefan Clopterop: ‘We ondersteunen onze

klanten in hun ‘digital journey’ door middel

van support en training van onze application

engineers. We zijn dan ook koploper als het

gaat over digitalisering van de bouw. Onze focus

ligt strak op de toekomt. Denk hierbij aan

‘augmented reality’, automatisatie, … met als

doel de productiviteit, veiligheid, nauwkeurigheid

te verhogen op een ecologisch verantwoorde

manier.’ ■

De ervaren bouwprofessionals leveren klantenservice, persoonlijke training en technische ondersteuning.

SITECH BELGIUM

Gontrode Heirweg 148b, 9090 Melle

T +32 9 277 16 00

E info@sitech-belgium.be

https://sitech-belgium.be/

/JAARBOEK

85


CEBEKO

Tekst & Beeld | CEBEKO

SKY-HIGH EXPERIENCE,

GROUNDBREAKING TRUST

Het familiebedrijf CEBEKO is ondertussen een gevestigde waarde in Vlaanderen. U kan er terecht

voor aankoop, huur, service en onderdelen van bouw- en grondverzetmachines. Sinds de opstart in

1983 staan de klanten en hun tevredenheid op de eerste plaats.

“Onze slogan omschrijft eigenlijk alles waar

wij voor staan als bedrijf. Jarenlange ervaring

en het vertrouwen van onze klanten liggen

aan de basis van onze sterke reputatie. Dat

vertrouwen waar ik over spreek is trouwens

een wederzijds gegeven. Met een persoonlijke

aanpak, open communicatie en gericht advies

willen we de klant het gevoel geven dat ze

voor een betrouwbare partner kiezen”, vertelt

zaakvoerder Tom Dekoninck.

JUISTE MACHINE OP

HET JUISTE MOMENT

Geen enkel project is hetzelfde. Bovendien

hebben bepaalde sectoren te maken met seizoenswerk.

Dankzij hun jonge en uitgebreide

verhuurvloot zorgt CEBEKO ervoor dat de

juiste machine op het juiste moment geleverd

wordt. Tom Dekoninck: “Aan de hand

van een grondige behoefteanalyse zorgen wij

steeds voor een perfecte match. Bestaat er

toch twijfel? Dan komt onze Rental Advisor

ter plaatse voor persoonlijk advies en uitleg

waar nodig.”

Het machinepark bestaat uit hoogwerkers,

schaarliften, verreikers, dumpers, compacte

én grote graafmachines en diverse andere

grondverzetmachines. Ervaren chauffeurs

leveren deze stipt op de aangewezen locatie

'Jarenlange ervaring

en het vertrouwen van

onze klanten liggen

aan de basis van onze

sterke reputatie'

zodat er snel en efficiënt kan gewerkt worden.

Met enkele goed uitgeruste servicewagens

voor assistentie op locatie en een eigen

atelier garandeert het familiebedrijf een minimale

stilstand van uw machine(s).

Sinds kort geven ook de grondverzetmachines van

Doosan het gamma mee vorm.

GEEN TOEGEVING OP

VLAK VAN KWALITEIT

Als erkend en officieel dealer-invoerder van

Yanmar grondverzetmachines, Cormidi compacte

rupsdumpers en Thwaites bandendumpers

kan CEBEKO optimale kwaliteit en

service aanbieden. Sinds kort geven ook de

grondverzetmachines van Doosan het gamma

mee vorm. “De afgelopen 40 jaar kozen wij er

bewust voor om ons te specialiseren in compacte

bouw- en grondverzetmachines. Met

wereldmerk Doosan als nieuwste toevoeging

komt daar nu verandering in. Onze nieuwbouwsite

in Torhout, die met 1,6 hectare maar

liefst dubbel zo groot wordt als onze huidige

site, is in volle opbouw en dat schept mogelijkheden.

Met een ambitieus groeiplan en een

opgeleid team van een 30-tal medewerkers zijn

we steeds op zoek naar nieuwe kwalitatieve samenwerkingen”,

besluit Tom Deconinck. ■

Als erkend en officieel dealer-invoerder van o.a. Yanmar grondverzetmachines

kan CEBEKO optimale kwaliteit en service aanbieden.

CEBEKO NV

Bruggestraat 193-197, 8820 Torhout

T +32 50 21 49 35

E info@cebeko.be

www.cebeko.be

/JAARBOEK

87


FREESWERKEN – RABOTAGE

MET IEDERE LAAG,

STREVEN NAAR PERFECTIE!

Met iedere laag,

streven naar perfectie!

FREESWERKEN – RABOTAGE

Al uw asfaltfreeswerken uitgevoerd

met uiterste precisie en topservice

3D-freeswerk van de runway te Antwerp Airport

in samenwerking met Willemen en Topcon

HOLGO NV

Europark 120 Industriezone 3

Smeermaas

B-3620, Lanaken, België

Bekijk ons

promofilmpje van

ons in actie op de

luchthaven

via onze website!

T +32 (0) 89 72 10 95

info@holgo.be

www.holgo.be

Bezoek nu onze

gloednieuwe website

HOLGO NV

Europark 120 Industriezone 3

Smeermaas

B-3620, Lanaken, België

T +32 (0) 89 72 10 95

info@holgo.be

www.holgo.be


VANDERVELDEN ALGEMENE BOSBOUW

Hout- en bosexploitatie is een kolfje naar de hand van Bosbedrijf Vandervelden.

Tekst | Kris Vandekerckhove Beeld | Vandervelden Algemene Bosbouw

Bosbedrijf Vandervelden uit Hamont-Achel is

een echt ‘all round’-boomverwerkingsbedrijf

Bosbedrijf Vandervelden werd in 1991 opgericht door broers Gerard & Paul Vandervelden en

groeide door de jaren heen uit tot een betrouwbare partner voor diverse opdrachtgevers in alle

segmenten van de sector: collega’s, natuurinstanties, Federale en Lokale overheden, wegenbouw en

woningbouw. Het resultaat van dit alles is dat Vandervelden BV dagelijks met ongeveer 40 mensen

actief is in alles wat met bomen en natuur te maken heeft.

Het bedrijf uit Hamont-Achel groeide de laatste jaren uit tot een echt

‘all round’-boomverwerkingsbedrijf. Om te beginnen kan Bosbedrijf

Vandervelden aangesproken worden voor hout- en bosexploitatie. Dit

omvat alle werkzaamheden waarbij er bovengrondse of ondergrondse

begroeiing verwijderd dient te worden. Bij deze werkzaamheden wordt

hoog ingezet op het verwerken van de vrijgekomen materialen, deels

voor de houtverwerkende industrie en deels tot een brandstof voor

de groene energiecentrales. Maar ook voor houtoverslag – lossen van

schepen beladen met stamhout – kan je bij de Limburgers aankloppen.

'Een boom wordt bij ons

voor de volle 100% verwerkt'

ALLE KENNIS IN HUIS

Paul Vandervelden, bestuurder: “Ook bij ons zetten we keihard in op

een circulaire economie, dus werken we al een tijdje met zo goed als

geen afval. Door onze veelzijdigheid die we in de loop der jaren hebben

opgebouwd, én het feit dat we alle kennis in huis hebben, kunnen

we het volledig traject aanbieden, van boom tot stroom. Een boom

wordt bij ons echt voor de volle 100% verwerkt. Want steeds meer

bedrijven zetten in op groene energie en zweren fossiele brandstoffen

af. Aangezien hout een hernieuwbare energiebron is, kan het dienen

als biomassa-materiaal. Brandstof, dus. Op deze wijze dragen zowel

Vandervelden als de bedrijven die dit aankopen hun steentje bij aan

een beter milieu.” ■

Ook voor houtoverslag kan je bij de Limburgers aankloppen.

Vandervelden Algemene Bosbouw

Middenweg 13-15, 3930 Hamont-Achel

T +32 11 64 86 33

E info@vandervelden-bos.be

www.vandervelden-bos.be

/JAARBOEK

89


APP ALL REMOVE

Tekst | Kris Vandekerckhove Beeld | App All Remove Benelux

APP ALL REMOVE IS DIENST-

VERLENER ÉN PRODUCENT

Graffiti op de daarvoor voorziene plaatsen kan ronduit prachtige kunstwerken opleveren. Maar

als het verschijnt als tags voor (jeugd)bendes of op plaatsen waar het schril afsteekt tegen de

rest van de omgeving, kan dit heel vervelend zijn. Gelukkig bestaan er producten om dit aan

te pakken. Ook preventief. APP All Remove beschermt en onderhoudt al meer dan 25 jaar

bouwwerken, zowel tegen graffiti als andere vormen van verontreiniging. Als dienstverlener én als

producent van eigen producten.

Het bedrijf uit Kontich verleent verschillende

diensten: beschermen van geveldelen tegen

graffiti, impregneren van geveldelen tegen

vocht en omgevingsvervuiling, impregneren

van vloeren tegen vocht, kauwgom en andere

vervuiling, en intensieve stoomreiniging van

wanden, gevels en vloeren.

VASTE PARTNER

Peter Nuijs, zaakvoerder: “Met APP All Remove

proberen we steeds innovatief te zijn

in de ontwikkeling en productie van bescher-

'We zijn enig

aanspreekpunt, dus

geen toestanden

achteraf'

mende producten: anti-graffiti coatings en

hydrofuges. Wij werken op internationaal niveau

samen met meerdere onderzoeksinstituten

en universiteiten. Hoe we dat meestal

doen, is basisproducten inkopen en die dan

‘afmengen’ naar wens. We vinden dat we enkel

op die manier kunnen garant staan voor

het eindresultaat. Dat laatste schept ook een

stevig vertrouwen bij de klant, want we zijn

het enig aanspreekpunt. Dus geen toestanden

achteraf dat de klant weg en weer wordt gezonden

tussen de dienstverlener en de producent.

Wij zijn namelijk beiden. En dat niet

alleen voor de aannemer, maar ook de eigenaar/beheerder.

En zo kan het al eens gebeuren

dat de klant ons achteraf aanspreekt en

we dan een vaste partner voor het onderhoud

van al hun infrastructuur worden. Zoals

recent bij Oosterweel …”

Zwijndrecht, Oosterweel fase 1: beton met 'APP HD' beschermd voor THV Civiel en Lantis.

STRENGE EISEN VOOR

OOSTERWEEL

Peter Nuijs: “Voor het Oosterweel-project

kregen we gedurende fase 1 de opdracht om

zowel bruggen, viaducten en betonnen wanden

tegen graffiti te beschermen. Daarvoor

gebruiken we APP HD. Het antigraffiti-product

is namelijk onzichtbaar, dampdoorlatend,

is getest door het WTCB en de NMBS, én

is gecertificeerd door Infrabel. Maar ook de

strenge eisen die de aannemerscombinatie en

de opdrachtgever van dit unieke project, Lantis,

aan het product stelden, doorstond APP

HD met glans. APP HD biedt niet alleen bescherming

tegen graffiti, maar ook tegen omgevingsvervuiling,

waardoor de ondergronden

langer proper blijven en reinigingen eenvoudiger

uit te voeren zijn. Daarmee draagt het

bij tot een blijvend propere uitstraling van het

project. Daarnaast beschermen we ook de

stalen ondergronden van de fietsbrug met ons

product APP NC, en verwijderen we graffiti

van niet-beschermde ondergronden, zoals bij

de betonnen pijlers. Een project waar we terecht

trots over mogen zijn!”

90 /JAARBOEK


APP ALL REMOVE

Zwijndrecht, Oosterweel fase 1: de strenge eisen die de aannemerscombinatie en

de opdrachtgever, Lantis, aan het product stelden, doorstond APP HD met glans.

Mechelen, AZ St-Maarten, betonnen zitbanken met ‘APP HD’ tegen graffiti en

vervuiling beschermd voor de firma Loveld.

Theunisbrug in Merksem: betonnen, gemetste en geëmailleerde ondergronden beschermd.

SLIJTVAST EN BESTAND TEGEN

MECHANISCHE BELASTING

“Recent hebben we ook nog enkele andere

uitdagende projecteren mogen aannemen.

Denk hierbij aan de Theunisbrug in Merksem,

waar we de betonnen, gemetste en geëmailleerde

ondergronden hebben beschermd. Of

Anderlecht – Drie Fonteinenbrug – waarbij

we de betonnen ondergronden, die te vlekkerig

waren, niet alleen hebben beschermd

maar ook gekleurd met een lazuurtechniek.

APP HD is ook geschikt voor toepassing op

horizontale straatmeubilair. Dit product is

namelijk bijzonder slijtvast en bestand tegen

mechanische belasting. Het is de ideale bescherming

voor horizontale poreuze en minerale

oppervlakken zoals beton, metselwerk

en natuursteen. We gebruiken het voornamelijk

bij de heraanleg van pleinen en straten

en bij entrees van gebouwen waar ook vetgebonden

en andere vervuiling plaatsgrijpt.

Denk maar aan etensresten of urine. APP

HD is eveneens perfect toepasbaar op gevels,

daar waar de architectuur van het gebouw dat

toelaat. Bijvoorbeeld bij gelijkvloerse geveldelen,

opgetrokken in ander type steen dan de

verdiepingen”, besluit de zaakvoerder. ■

Anderlecht, Drie Fonteinenbrug: betonnen ondergronden, niet alleen beschermd maar ook gekleurd.

APP All Remove BV

Prins Boudewijnlaan 17 Unit 10,

2550 Kontich

T +32 3 685 75 05

E info@appallremove.be

https://appallremove.be/

/JAARBOEK

91


AGRULINE

PE 100-RC

Scheurbestendige fittings & leidingen

LANGERE LEVENSDUUR

scheurbestendig PE 100-RC

HOGE ECONOMISCHE EFFICIËNTIE

schuurvrije installatie

DUURZAME KOPPELINGEN

betere lasresultaten

ONE STOP SHOPPING

compleet PE 100-RC leidingwerk

agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. | Ing.-Pesendorfer-Strasse 31 | 4540 Bad Hall, Oostenrijk | www.agru.at |


IKT NEDERLAND

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | IKT Nederland

IKT RICHT ZICH MET NIEUWE TESTHAL

VOLLEDIG OP KLIMAATADAPTATIE

Als neutraal en onafhankelijk instituut voor algemeen belang vervult het van oorsprong Duitse

IKT al jaar en dag een belangrijke maatschappelijke taak. Met de bouw van een nieuwe testhal in

Gelsenkirchen onderstreept het kennisinstituut die rol. “De nieuwe hal zal zich toespitsen op alles

wat klimaatadaptatie en ondergrondse infrastructuur op maaiveldniveau te maken heeft”, aldus

Sebastiaan Luimes, Business Unit Manager bij IKT Nederland.

De belangrijkste doelgroep van IKT bestaat

uit beheerders van openbare en particuliere

leidingnetwerken. De activiteiten richten zich

in eerste instantie op vraagstukken en problemen

van de netwerkbeheerders. Dit blijkt

uit de oprichtingsakte van het instituut uit het

jaar 1994: om wetenschappelijk gefundeerde

kennis voor een economische, technisch innovatieve,

milieu- en burgervriendelijke opzet,

renovatie en onderhoud van leidingnetwerken

uit te werken.

JUISTE KEUZES MAKEN

Voor ondernemingen in de branche verleent

IKT ook andere hulp bij het onderzoeken en

testen van nieuwe producten en methoden.

Sebastiaan Luimes: “In Duitsland zijn huiseigenaars

verplicht om de huisaansluitingen iedere

30 jaar te laten controleren. Maar omdat particulieren

doorgaans geen notie hebben van wat

te doen bij eventuele problemen en ook de gemeenten

vaak onwetend waren, werd IKT in

1994 in het leven geroepen. Met als doel het

verwerven van de nodige kennis en die kennis

bekendmaken bij anderen. In de eerste plaats

bij netbeheerders en lokale besturen. Er worden

heel wat producten, systemen en methodes

aangeboden op markt, maar hoe maak je

als gemeente de juiste keuze? Deze en nog vele

andere vragen, kan IKT beantwoorden.”

IKT NEDERLAND

Met een vestiging in Arnhem zag in 2013 ook

IKT Nederland het levenslicht. IKT Nederland

fungeert als advies- en onderzoeksorgaan

voor Nederlandse en Belgische netwerkbeheerders,

ingenieursbureaus en bedrijven

met vragen over het rioolstelsel. Sebastiaan

Luimes stond mee aan de wieg: “Naast materiaalkeuringen,

adviezen, seminars en opleidingen

focussen we ons in de Lage Landen

ook op het testen van innovatieve renovatiemethodes,

zoals bijvoorbeeld renovatie door

middel van een met hars uitgeharde flexibele

kous. Verder testen we ook de waterdicht-

Als neutraal en onafhankelijk instituut voor algemeen belang vervult het van

oorsprong Duitse IKT al jaar en dag een belangrijke maatschappelijke taak.

Voor ondernemingen in de branche verleent IKT ook andere hulp bij het

onderzoeken en testen van nieuwe producten en methoden.

94 /JAARBOEK


IKT NEDERLAND

heid van renovatiemethodes, wat in Nederland

voorgeschreven wordt en in België bizar

genoeg niet. IKT Nederland slaat tot slot ook

een brug tussen fabrikanten uit Nederland en

België enerzijds en de Duitse afzetmarkt anderzijds

en andersom.”

'Er komt een grote regendouche waarmee

we extreme buien kunnen simuleren en

zo producten kunnen testen'

NIEUWE TESTHAL

Met de steeds extremere weersomstandigheden

en de stevige klimatologische uitdagingen

van vandaag in het achterhoofd, bouwt IKT een

nieuwe testhal in Gelsenkirchen, goed voor een

investering van 11 miljoen euro. Het gloednieuwe

labo zal vooral onderzoek verrichten rond

klimaatadaptatie. Sebastiaan Luimes: “Zo komt

er bijvoorbeeld een grote regendouche van 20

bij 10 meter waarmee we extreme buien kunnen

simuleren en zo producten kunnen testen.

Dergelijke waterbommen komen steeds vaker

voor en we moeten ons infrastructureel zo optimaal

mogelijk voorbereiden hierop. In een andere,

reeds bestaande hal, testen we al jaren alles

wat met ondergrondse infra te maken heeft.

In de nieuwe hal zullen we dus vooral focussen

op alle producten en systemen op maaiveldniveau.

Denk dus aan afwateringssystemen, kolken,

lijngoten, waterdoorlatende bestrating …”

MORELE VERPLICHTING

Gezien de maatschappelijke functie van IKT

als instituut, zijn de inspanningen en investeringen

op klimatologisch vlak een logische

stap. “Die maatschappelijke rol is de basis van

het bestaan van IKT. Ook bij de netbeheerders

en openbare besturen leeft het thema

heel erg. We zijn het moreel verplicht aan

onszelf en de samenleving om heel gevoelig

te blijven voor wat er in de wereld gebeurt.

Denk bijvoorbeeld aan de zware overstromingen

in België twee jaar geleden. Dergelijke

rampen waren vroeger zeer zeldzaam, maar

vandaag niet meer. IKT zet ook mee de schouders

onder het Europese Horizon 2020-project,

dat onderzoeks- en innovatieactiviteiten

op het gebied van stedelijke afwateringssystemen

(UDS) wil integreren om dringende problemen

op het gebied van volksgezondheid,

overstromingsrisico's en milieu aan te pakken”,

besluit Sebastiaan Luimes. ■

De belangrijkste doelgroep van IKT bestaat uit beheerders van openbare en particuliere leidingnetwerken.

IKT Nederland

Tivolilaan 205, 6824 Arnhem

T +31 26 845 4560

E info@ikt-nederland.nl

www.ikt-nederland.nl

Een schets van de nieuwe hal.

/JAARBOEK

95


TOPCON

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Topcon

Kwaliteit, investeren en klantenservice

blijven prioritair voor Topcon

In economisch onzekere tijden als vandaag is het volgens Topcon uitermate belangrijk om vooruit te blijven kijken en zeker geen afwachtende houding aan te nemen.

Topcon Positioning Belgium profileert zich al jaar en dag als ideale partner voor totaaloplossingen

op het gebied van precisieplaatsbepaling binnen de bouw en topografie. Slimmer, rendabeler

en productiever zijn met de juiste hardware, software en mobiele oplossingen luidt het. En om

die filosofie te garanderen gaat Topcon resoluut voor innovatie, groei en investeringen in zowel

technologie als menselijk kapitaal. “We moeten blijven vooruitgaan met alle middelen die we

hebben”, aldus Bruno Van Belle, Business Manager Belgium bij Topcon.

In economisch onzekere tijden als vandaag is

het volgens Topcon uitermate belangrijk om

vooruit te blijven kijken en zeker geen afwachtende

houding aan te nemen. Bruno Van Belle:

“Wij zijn geen hype van het moment. Alles

wordt vandaag gekoppeld aan technologie en

dat zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Intussen hebben we het team versterkt tot 23

mensen om onze klanten en ons marktaandeel

de maximale ondersteuning te bieden.

Winst maken is belangrijk, maar customer satisfaction

en onze eigen kwaliteit garanderen

'Intussen hebben we het team versterkt tot 23

mensen om onze klanten en ons marktaandeel

de maximale ondersteuning te bieden'

blijft primordiaal. Dat kunnen we garanderen

door de juiste mensen aan boord te halen.

Geen evidentie want de war for talent is out

there. We moeten blijven zoeken naar profielen

die moeilijk te vinden zijn. Klantenservice

is primordiaal voor Topcon. Wat dat betreft

kunnen we cijfers om van te duizelen voorleggen.

75 % van de fysieke interventies naar de

machines toe gebeurt de dag zelf. Wetende

dat we meer dan 1.100 Topcon-aansluitingen

hebben kan dit huzarenstuk enkel worden bereikt

door een sterk ‘globaal – lokale’ verankering

en dankzij ons vele partners.”

96 /JAARBOEK


TOPCON

De MC Mobile is onze nieuwste tel en biedt voor de gebruiker het comfort dat het scherm eveneens gebruikt kan worden in de machinesturing wat hem een ‘all-in one’

PAVING BUSINESS

Ook op projectniveau dendert de Topcontrein

voort. Zo is er op vrijdag 27 januari

in Londerzeel een groot evenement rond

de Topcon-oplossingen specifiek voor wegenbouw.

Denk hierbij aan walsen, asfalteren,

frezen, scannen van het wegdek, managementsoftware

van de asfaltplant tot de

vrachtwagens en naar de werf … “Samen met

het management werd beslist om onze activiteiten

te verbreden en de paving business sluit

eigenlijk heel nauw aan met wat wij doen”,

verduidelijkt Bruno Van Belle. “De software

is dezelfde, net als het GPS-systeem, het

scherm … Het is een logische stap. De beton-

en asfaltmarkt zijn zeer specifiek en laten

geen ruimte voor twijfel. Precisie is uitermate

belangrijk en dan voelt Topcon zich geroepen

Bruno Van Belle,

Business Manager Belgium bij Topcon.

om de juiste technische ondersteuning te bieden.

Intussen hebben we de technologie geïntroduceerd

bij aannemers en overheden en

27 januari zal tijdens het event alles heel uitvoerig

toegelicht worden.”

TOPNETLIVE

In België beschikt Topcon vandaag over een

heel netwerk aan basisstations, aangesloten

op het Europese correctienetwerk van Topcon:

TOPNETLIVE. Bruno Van Belle: “We zijn

nu in staat om onze klanten een 100 % oplossing

aan te bieden, van het systeem en eigen

simkaart tot RTK-correctie service. Dit kan

je zien als het laatste puzzelstukje in onze allin-service.

Een GPS-systeem kan standaard 5

tot 10 m afwijken, maar dat is natuurlijk geen

optie als je tot op de centimeter nauwkeurig

moet meten. Onze basisstations, verspreid

over heel België, geven via een algoritme correcties

door en brengen zo de afstand terug

tot op de centimeter nauwkeurig. Zo hoeft

de klant zich niet meer te wenden tot de provider

en fungeert Topcon als onestopshop.”

LASER BUSINESS

Ook in het lasersegment voerde Topcon in

2021 een strategische wijziging door. De distributie

van lasers werd opnieuw rechtstreeks

naar de market gebracht om de kwaliteit van

de dienstverlening te verbeteren. Bruno Van

Belle: “Het ijzerwarenkanaal en bouwstofhandelarensegment

teert op zo’n 250 winkels

waar Topcon vandaag rechtstreeks lasers aan

de man brengt. Klanten kunnen op die manier

rechtstreeks handelen met Topcon, wat voor

hen natuurlijk een grote meerwaarde is.”

In België beschikt Topcon vandaag over een heel

netwerk aan basisstations, aangesloten op het

Europese correctienetwerk van Topcon: TOPNETLIVE.

MC MAX EN MC MOBILE

Naast bovenstaande reeks nieuwigheden blijft

Topcon uiteraard ook zijn paradepaardjes met

de nodige zorg behandelen en doorontwikkelen.

“De MC MAX blijft ons flagship en kent

zijn gelijke niet op de markt. De automaatfunctie

waarover de MC MAX al beschikte, is nu

ook afzonderlijk toepasbaar voor de draai- en

kantelstukken. De MC Mobile is onze nieuwste

tel en biedt voor de gebruiker het comfort

dat het scherm eveneens gebruikt kan worden

in de machinesturing wat hem een ‘all-in one’

oplossing biedt. Daarnaast hebben we een setup

voor 3D op basis van een 3D-laser (LN150)

waarmee we prijs/kwaliteit weer zeer hoog

scoren. Deze oplossing geeft de gebruiker de

kans om een totaalstation te kunnen gebruiken

met hetzelfde gemak als laser. Zo is dit totaalstation

zelf nivellerend en te bedienen met een

zeer intuïtieve software gemaakt voor gebruikers

die geen landmeters zijn.

Met dit toestel aan de zijde van een machinist

hoeft deze niet meer uit te stappen en kan hij

zijn werkzaamheden verder zetten of dit nu in

een hall is, onder bomen of tunnel. De LN150

zorgt ervoor dat de machine haar werkzaamheden

op 3D kan voltooien.

Dergelijke innovaties zijn een schoolvoorbeeld

van de onbeperkte mogelijkheden van software,

besluit Bruno Van Belle. ■

Topcon

Z-3 Doornveld 141, 1731 Zellik

T +32 246 68 230

E info.be@topcon.com

www.topcon.be

/JAARBOEK

97


BEKIJK BEKIJK ONS ONS

VOLLEDIGE AANBOD AANBOD OP OP

WWW.TUBOMA.BE

Reeds Reeds 70 modellen 70 modellen beschikbaar beschikbaar

voor voor graafmachines van 1 van tot 35 1 tot ton 35 ton

en wielladers en wielladers van 1 van tot 20 1 tot ton 20 ton

Met hardox Met hardox rotors rotors

TUBOMA TUBOMA BVBA BVBAGentstraat Gentstraat 198 198 055 330055 331330 331

9700 Oudenaarde 9700 Oudenaarde info@tuboma.be info@tuboma.be


TUBOMA

Tekst | Kris Vandekerckhove Beeld | Tuboma

Machines genoeg voor

heel Oost-Vlaanderen

Op zoek naar de best mogelijke tuinmachines, bouwmachines en ander bouwmateriaal? Bij Tuboma in

Oudenaarde kan zowat alles in de sector gehuurd of gekocht worden, en dat voor elk bouwproject.

Niet alleen kan de winkel bezocht worden, maar ook online kan elke potentiële klant eenvoudig de

catalogus doorbladen. Het bevat een zeer uitgebreid overzicht van allemaal bij Tuboma te vinden is.

Jeroen De Steur, zaakvoerder Tuboma: “Wij hebben tuin- en bouwmachines

genoeg voor heel Oost-Vlaanderen. Onze winkel staat vol

met kwaliteitsmachines waarmee je elk tuinproject of werf zeker de

baas zal kunnen. Een greep uit ons ruime aanbod: boomzagen, grasmaaiers,

breekhamers, veegmachines, spinhoogwerkers, grondboren,

sleuvengravers … en zo kunnen we nog wel even doorgaan! We beschikken

bovendien over een team van gemotiveerde medewerkers

dat elke dag opnieuw klaarstaat met professioneel advies zodat elke

klant de juiste keuze kunt maken en dit zowel voor de particulier als

de professional.”

LAAT JE ADVISEREN

“Naast het verkopen en verhuren van zowel tuin- als bouwmachines,

beschikken wij ook over onze eigen hersteldienst. Dus hier krijg je niet

alleen advies over alle machines die je kan kopen of huren, maar als die

machines aan onderhoud of herstel toe zijn, doen wij de rest”, gaat

Jeroen De Steur verder.

Heel gevarieerd aanbod, zowel in de winkel als online.

“We beschikken over hoogtechnologische slijprobots en professioneel

opgeleide techniekers. Vlotte en adequate bediening is hier dus geen

enkel probleem. Onze mensen volgen ieder jaar cursussen en workshops

van diverse merken, want enkel zo kun je die perfecte service

blijven garanderen.”

'Hier krijg je niet alleen advies

over alle machines, maar we

hebben ook een eigen herstel- en

onderhoudsdienst’'

ALLES OP VOORRAAD

“Wij beschikken over een zeer uitgebreid magazijn met alle courante

onderdelen op voorraad. Mocht er toch een onderdeeltje ontbreken,

geen nood. Bij Tuboma onderhouden we korte communicatielijnen

met onze leveranciers. Dit betekent concreet dat alle onderdelen - die

voor 12 uur besteld worden - de volgende dag bij ons geleverd worden.

Zeer snelle service, dus”, besluit Jeroen De Steur. ■

Bij Tuboma kan zowat alles in de sector gehuurd of gekocht worden,

en dat voor elk bouwproject.

Tuboma

Gentstraat 198,

9700 Oudenaarde

T +32 55 33 03 31

E info@tuboma.be

https://tuboma.be

/JAARBOEK

99


EQUANS

Tekst | Niels Rouvrois Beeld | Equans

EQUANS ALS IDEALE PARTNER

VOOR DBFM(O)-PROJECTEN

Het aantal DBFMO-projecten op de inframarkt is de voorbije jaren sterk toegenomen. Eén

aanspreekpunt, totale ontzorging, alle expertise onder één dak … Overheden en opdrachtgevers

zijn steeds vaker op zoek naar een zo veelzijdig mogelijke partner. Multi-technisch expert Equans

profileert zich binnen dat DBFM(O)-verhaal als de ideale partner. “Ieder departement binnen

Equans kan teren op de juiste experten met veel ervaring en dat is een onmiskenbare meerwaarde

bij multidisciplinaire projecten”, aldus Rik Van Soetendael, Department Manager bij Equans Benelux.

In het Noorderlijn-project komen met rail, wegenwerken, hydraulica (klapbrug) en stationsomgevingen vier competenties samen.

100 /JAARBOEK


EQUANS

Een ander opmerkelijk DBFM(O)-project waar Equans haar schouders onderzet is de Oosterweelverbinding.

EQUANS ALS IDEALE PARTNER

VOOR DBFM(O)-PROJECTEN

Het aantal DBFMO-projecten op de inframarkt

is de voorbije jaren sterk toegenomen.

Eén aanspreekpunt, totale ontzorging,

alle expertise onder één dak … Overheden

en opdrachtgevers zijn steeds vaker op

zoek naar een zo veelzijdig mogelijke partner.

Multi-technisch expert Equans profileert

zich binnen dat DBFM(O)-verhaal als

de ideale partner. “Ieder departement binnen

Equans kan teren op de juiste experten

met veel ervaring en dat is een onmiskenbare

meerwaarde bij multidisciplinaire projecten”,

aldus Rik Van Soetendael, Department

Manager bij Equans Benelux.

Equans staat garant voor multi-technische

expertise en een complete service van ontwerp

tot installatie, inclusief onderhoud

en financiering. Met een ruime expertise,

tonnen ervaring en nabijheid als hefbomen

biedt Equans enthousiast het hoofd aan de

drievoudige transitie waar we vandaag allemaal

voor staan: energie, industrie en digitale

technologie. Beter geconnecteerde en

aantrekkelijkere steden, infrastructuren en

publieke gebouwen. Daar gaat Equans voor.

Wil je als bedrijf of als lokale overheid de

levenskwaliteit van de burgers verbeteren

en tegelijk uw infrastructuren aantrekkelijker

maken? Equans reikt innovatieve oplossingen

aan om de publieke ruimte anders in

te richten, de stedelijke diensten slimmer te

maken, energieverbruik te optimaliseren en

een betrouwbare, duurzame mobiliteit te

ontwikkelen.

VAN A TOT Z BETROKKEN

Met die filosofie als uitgangspunt focust

Equans sterk op DBFM(O)-projecten (Design

Build Finance Maintain Operate). Rik Van Soetendael:

“Bij dergelijke projecten worden we

al van in de tenderfase bij het project betrokken

en zijn we aan boord tot en met de oplevering.

De onderdelen finance en maintain

horen niet altijd tot het pakket, maar kunnen

wij ook perfect op ons nemen als de klant dit

wenst. Wat design, build en maintain betreft

speelt Equans eerste viool en kunnen we de

klant volledig ontzorgen. Eén partner, kortere

leadtime, kortere lijnen, gebundelde expertise

onder hetzelfde dak … Allemaal voordelen

voor de klant. Anderzijds brengen dergelijke

projecten natuurlijk ook een verantwoordelijkheid

op het vlak van engineering met zich

mee. Maar ook die verantwoordelijkheid kan

Equans met veel vertrouwen dragen. Ieder

departement heeft zijn experten. Naargelang

het vraagstuk van de klant kijken we intern

hoe we het meest efficiënte team kunnen samenstellen.”

NOORDERLIJN

Vijf jaar geleden werd binnen de Mobility-divisie

een extra discipline gecreëerd die zich richt

op DBFM(O). In dergelijke projecten worden

rail, water en wegen vaak gecombineerd

tot multimodale projecten. Om hiervoor een

perfecte projectstructuur op poten te kunnen

zetten, borgde Equans dit in één departement.

“We mikken heel erg op die overheidsopdrachten,

groot of klein. Dat is eigenlijk een

beetje organisch gegroeid doorheen de jaren”,

verduidelijkt Filip Cocquereaux, Divison Manager

bij Equans. “Ongeveer tien jaar geleden

kwamen tevens de eerste DBFM-projecten

op de markt en daar waren we snel bij, wat

onze groei aanzienlijk heeft bevorderd. Grote

projecten kunnen immers zorgen voor grote

stappen voorwaarts. Zo werkte Equans bijvoorbeeld

mee aan het Noorderlijn-project,

opgeleverd in 2019. Het project omvatte niet

alleen de aanleg van nieuwe tramlijnen, maar

ook de verbetering van de verkeersveiligheid.

Concreet werden de wegen hertekend, de

openbare ruimte heringedeeld en zijn bepaalde

assen, pleinen en buurten met elkaar verbonden

door een vereenvoudigde toegang voor

voetgangers en fietsers. ❯

/JAARBOEK

101


EQUANS

Equans staat garant voor multi-technische expertise en een complete

service van ontwerp tot installatie, inclusief onderhoud en financiering.

102 /JAARBOEK


EQUANS

Equans was op alle fronten betrokken: elektromechanische

werken, installatie van een

glasvezelcommunicatienetwerk, aanleg van

bovenleidingen voor de nieuwe tramlijnen,

installatie van 5 tractieonderstations voor

energieomzetting tussen het hoogspanningsnet

en het tramnet, renovatie van de Londenbrug,

vernieuwing van de openbare verlichting

en verkeerslichten. En dan hebben we het nog

BOUYGUES RONDT

OVERNAME EQUANS AF

Begin oktober rondde BOUYGES de

overname van Equans af. Dankzij deze

operatie kan BOUYGUES beroep doen

op de grote expertise van Equans en zo

een wereldleider worden in de groeiende

markt van de multitechnische diensten.

Met activiteiten die een centrale rol spelen

in de ecologische, industriële en digitale

transitie.

niet eens over de technische installaties van

de nieuwe ondergrondse parkeergarage en de

tunnel onder het Operaplein. Het mooie aan

dit project is dat er met rail, wegenwerken,

hydraulica (klapbrug) en stationsomgevingen

vier competenties samenkomen. Zoals iedereen

wel weet was het Noorderlijn-project

geen onbesproken project, maar dat toont

net aan dat Equans ook in moeilijke omstandigheden

projecten afwerkt.”

OOSTERWEELVERBINDING

Een ander opmerkelijk DBFM(O)-project

waar Equans haar schouders onderzet is de

Oosterweelverbinding. In juni gunde Lantis

aan Equans de opdracht voor de technische

installaties van de zes tunnels van de nieuwe

Oosterweelverbinding op de rechteroever

van de Schelde in Antwerpen. “Onze teams

zijn verantwoordelijk voor het ontwerp, de

uitvoering en het onderhoud van de installaties.

Equans neemt zowel het ontwerp als de

uitvoering en het onderhoud van alle technische

installaties van de zes verkeerstunnels

van de Oosterweelverbinding voor zijn re-

kening: de Scheldetunnel, de twee Kanaaltunnels,

de Onderkruising Albertkanaal, de

Luchtbaltunnel en de Schijnpoorttunnel. De

opdracht omvat de technieken voor energieverdeling,

verlichting, ventilatie, verkeerssignalisatie,

communicatie, video bewaking,

pompinstallaties, brandbeveiliging, rookextractie,

brandleidingen, mistsystemen…

Kortom alles wat met elektriciteit, luchtverplaatsing

of water te maken heeft. Equans

startte na de gunning in juni 2020 het ontwerp

en de engineering en voorziet de effectieve

start op het bouwterrein vanaf 2024”,

besluit Rik Van Soetendael. ■

Equans

Boulevard Simón Bolívarlaan 34

1000 Brussel

T +32 2 370 31 11

E info@equans.com

www.equans.be

'Naargelang het vraagstuk van de klant kijken we intern

hoe we het meest efficiënte team kunnen samenstellen'

Met een ruime expertise, tonnen ervaring en nabijheid als hefbomen biedt Equans enthousiast het hoofd aan

de drievoudige transitie waar we vandaag allemaal voor staan: energie, industrie en digitale technologie.

/JAARBOEK

103


SHELL CONSTRUCTION AND ROAD

Tekst | Tim Janssens Beeld | Shell Construction and Road

OP NAAR DUURZAMERE WEGEN

Shell Construction and Road zet sterk in op decarbonisatie. Om de CO 2

-footprint van

wegwerkzaamheden terug te dringen en zo bij te dragen tot het behalen van de doelstellingen in

het klimaatakkoord van Parijs, ontwikkelde het nieuwe bitumenvarianten. Wij spraken met Jean-

Nicolas Desprez, technisch directeur bij Shell Construction and Road Europe.

Wat zijn de kernactiviteiten van Shell Construction and Road.

Vanwaar deze nieuwe naam?

Jean-Nicolas Desprez: "Onze bitumenactiviteiten zijn de afgelopen

honderd jaar aanzienlijk geëvolueerd, van onze eerste bitumenfabriek

in het Verenigd Koninkrijk in 1919 tot het werk dat we vandaag doen

om de slimme wegen van de toekomst te creëren. Shell Bitumen is

Shell Construction and Road geworden als antwoord op een veranderende

en koolstofarme wereld, inclusief een sectorspecifieke benadering

van de bouw en wegenbouw. Shell Construction and Road biedt

een breed scala aan hoogwaardige producten, van standaard bitumen

tot speciale polymeergemodificeerde bitumenvarianten die onder de

merknaam Shell Cariphalte op de markt worden gebracht. Onze bitumenproducten

worden gebruikt op een ruime variatie aan wegdekken

over de hele wereld, van stads- en snelwegen tot Formule 1-circuits en

start- en landingsbanen van luchthavens."

Het komt er dus niet alleen op aan om in te spelen op de huidige

regelgeving in termen van decarbonisatie en de uitdagingen

op het vlak van CO 2

-reductie aan te gaan, maar ook om

de duurzaamheid van jullie bedrijf te versterken door te anticiperen

op toekomstige uitdagingen en een langetermijnvisie

te hanteren. Hoe vullen jullie deze dubbele rol in?

"Shell Construction and Road is toonaangevend op het vlak van bitumentechnologie

en bezit 49 actieve octrooien voor bitumen- en asfalttechnologieën.

Wij hebben ons wereldwijde R&D-centrum voor bitumen

gevestigd in het Indische Bangalore en beheren een netwerk van

regionale technische centra in belangrijke regio's in China, Frankrijk

en Thailand. Wij ontwikkelen er nieuwe technologieën die sterkere,

duurzamere en energiezuinigere wegen opleveren. Met onze baanbre-

“Met onze baanbrekende innovaties hebben we binnen onze sector een nieuwe

standaard gezet”, zegt Jean-Nicolas Desprez.

Bij de aanleg van deze parkeerplaats in Brumath werd voor het eerst in Frankrijk

20 ton Shell Bitumen CarbonSink-asfalt gebruikt.

104 /JAARBOEK


SHELL CONSTRUCTION AND ROAD

kende innovaties op het gebied van gekleurde bindmiddelen, lagetemperatuuroplossingen,

geurarm bitumen en onderwaterlijmen hebben

we binnen onze sector een nieuwe standaard gezet voor deze toepassingen.

Er is steeds meer interesse voor producten als Shell Bitumen

CarbonSink, Shell Bitumen LT R (low temperature recycled), Shell

Cariphalte Agesafe, Shell Bitumen Freshair (BFA) en PMB polymer

modified bitumen."

'Wij ontwikkelen nieuwe

technologieën die sterkere,

duurzamere en energiezuinigere

wegen opleveren'

Op 29 juni werd in het Franse Brumath de nieuwe asfaltcentrale

van Brumath Enrobés ingehuldigd. Kunt u ons vertellen

over deze ‘eerste’ toepassing van Shell Bitumen CarbonSink,

die op veel belangstelling kon rekenen bij opdrachtgevers?

"Shell Bitumen CarbonSink is ontwikkeld in het R&D-centrum van

Shell in Bangalore en is gevalideerd door een Europese toepassing,

die in het Verenigd Koninkrijk al is ingezet door Aggregate Industries

voor zijn SuperLow-Carbon-asfalt. Het wordt op verschillende

markten gelanceerd voor grootschalig gebruik op het wereldwijde

wegennet. Uit simulaties is gebleken dat Shell Bitumen CarbonSink

de CO 2

-footprint van een ton bitumen met maximaal 250 kg CO 2

e en

de CO 2

-footprint van een ton asfalt met maximaal 13 kg CO 2

e vermindert.

Dit betekent dat er per kilometer weg tot 6 ton CO 2

e in het

bitumen kan worden opgeslagen.

Op de werf in Brumath, die beheerd wordt door Karp Kneip (een

Luxemburgse aannemer die zich toespitst op openbare werken) en

Brumath Enrobés (een bedrijf dat asfalt produceert), is voor het eerst

in Frankrijk Shell Bitumen CarbonSink gebruikt. Het asfalt werd aangelegd

door Trabet. Met deze nieuwe asfaltinstallatie, die is uitgerust

met de nieuwste technologieën (verwarming en CO 2

-emissiecontrole),

wilde Trabet zijn CO 2

-footprint in de hele waardeketen verminderen.

Voor de aanleg van de parkeerplaats werd voor het eerst in Frankrijk

20 ton Shell Bitumen CarbonSink gebruikt en de levering vond plaats

met een vrachtwagen die op BIO LNG reed om de milieu-impact van

het transport te beperken." ■

Shell Construction and Road

Cours Valmy 11-13,

92800 Puteaux (Frankrijk)

T +316 46 51 11 29

www.shell.fr/euroshell

Uit simulaties is gebleken dat Shell Bitumen CarbonSink de CO2-footprint van een ton bitumen met maximaal 250 kg CO2e en de CO2-footprint van een ton asfalt met

maximaal 13 kg CO2e vermindert.

/JAARBOEK

105


OPENBARE WERKEN

EEN GAMMA VOOR DE ZWAARSTE WERKZAAMHEDEN!

Cargo-LIFT CL 6500T22

Half-gedragen WAGO-Loader 10000D14X

Trans-KTP 22/50

Modulo2 11000 ME

Cargo-LIFT CL 3600D8

Rioleringswagen 8400

Trans-KTP 34/72

www.joskin.com


JOSKIN

Tekst | Hendrik De Spiegelaere Beeld | Joskin

Joskin Openbare Werken:

voor de zwaarste werkzaamheden

Joskin is een bedrijf met meer dan 50 jaar ervaring. De hoofdmoot van de producten zijn bestemd

voor de landbouwsector, maar met hun ervaring in techniek werd daarnaast een compleet gamma

voertuigen voor openbare werken ontwikkeld. Een gamma voor de zwaarste werkomstandigheden.

Met zijn unieke knowhow en de obsessie

voor kwaliteit in combinatie met de ervaring

op het terrein kwam bij Joskin een mooi gamma

voertuigen voor openbare werken tot

stand. Kenmerkend voor al die voertuigen

is de kwaliteit, gesteund door een perfecte

beheersing van het fabricageproces, het zoeken

naar de beste materialen en het gebruik

van de modernste productiewerktuigen met

inbegrip van de automatisering van bepaalde

processen. Het vertrouwen van Joskin in de

eigen producten is overigens groot, want alle

voertuigen worden geleverd met een garantie

van 3 jaar tegen fabricagefouten (1 jaar op

alles en de volgende twee jaar op door Joskin

vervaardigde onderdelen).

EEN UITGEBREID GAMMA

Het gamma van Joskin voor openbare werken

kunnen we opsplitsen in vijf segmenten:

- Grondverzet kipwagens

- Haakarmsystemen

- Semidiepladers

- Watertanks

- Rioleringswagens

De voertuigen voor het grondverzet hebben

een zeer robuuste constructie, opgebouwd

uit twee staalplaten zonder dwarse verbindingsnaad

voor de enkel- en dubbelassige

modellen en drie staalplaten voor de 3-assige

versies. De lasnaad loopt daarbij over de gehele

lengte van de chassislangsliggers. Hierdoor

zijn minder verstevigingen nodig en re-

De grondverzet kippers voor de zwaarste werkomstandigheden

108 /JAARBOEK


JOSKIN

sulteert dat in een licht voertuig met een hoog

draagvermogen. Overigens wordt voor deze

voertuigen gebruikt gemaakt van supersterk

Hardox 450 staal met een 4 tot 5 maal hogere

elasticiteitsgrens dan traditioneel staal. Door

de conische vorm van de laadbak, die achteraan

80 mm breder is, kan de lading sneller en

vollediger gelost worden. Uniek voor Joskin is

de telescopische kipcilinder die op een dubbel

schommelframe gemonteerd wordt en verder

naar voor in het frame dan bij de concurrenten.

Dat zorgt voor veiliger kippen en meer

stabiliteit. Er zijn modellen vanaf 9 ton laadvermogen

en 5,10 m 3 DIN volume tot 34 ton

en 17,30 m 3 .

Vermelden we nog dat het uitgekiende onderstel

bestudeerd werd om het rijcomfort

op ruw terrein te garanderen en snel rijden

op de weg mogelijk te maken. Door allerlei

opties en variaties in de uitrusting zijn werkelijk

voertuigen op maat te maken voor alle

toepassingen.

HAAKARMSYSTEEM

Met de Cargo-Lift heeft Joskin tevens een efficiënte

uitvoering met haakarm voor allerlei

containers en werkplatformen in het programma.

De Cargo-Lift wordt gekenmerkt

door een in het bakchassis geïntegreerde

haak, die grotere krachten aan kan en dus ook

grotere containers kan optillen. De verschillende

functies worden ondersteund door een

elektro-hydraulische bediening en beveiliging.

De optrekkracht loopt van 8 tot 30 ton. Net

als bij de kipwagens kan de achteras van de

dubbelassige Cargo-Lift voorzien worden van

een naloopas met hydraulische vergrendeling.

De 3-assige uitvoeringen zijn standaard uitgerust

met twee gedwongen stuurassen.

SPECIALE TOEPASSINGEN

Voor het vervoer van machines, bouwvoertuigen,

bouwketen en dergelijke biedt Joskin

een gamma semidiepladers aan met twee of

drie assen. De technisch toelaatbare belasting

gaat van 14 tot 20 ton (verdeeld over een platform

van 8 tot 10 meter). De laadhoogte bedraagt

1,1 meter. Op de X-modellen van deze

Wago-Loader komt een telescopische laadbrug

van 1,25 meter waarmee alle voertuigen

moeiteloos kunnen geladen en gelost worden.

Om het gamma af te ronden ontwikkelde

Joskin nog voertuigen met watertanks (inhoud

tussen 2.500 en 28.000 liter) en de verschillende

hydraulische rioleringswagens voor

alle soorten reinigingswerk. Hiertoe zijn ze

uitgerust met een vacuümpomp, een hogedrukpomp

voor het water en een gegalvaniseerde

tank met een schot om het water en

de modder te scheiden. ■

Joskin

Rue de Wergifosse 39

4630 Soumagne

T +32 4 377 35 45

E info@joskin.com

www.joskin.com

Met zijn unieke knowhow en de obsessie voor

kwaliteit in combinatie met de ervaring op

het terrein kwam bij Joskin een mooi gamma

voertuigen voor openbare werken tot stand

De Joskin Cargo-Lift haakarmvoertuigen.

/JAARBOEK

109


EMERGO-GROUP

Tekst | Kris Vandekerckhove Beeld | EMERGO

EMOCLAY is uiterst geschikt voor

toepassing bij steilere hellingen

Kleimatten worden al vele jaren succesvol ingezet als natuurlijke afdichting in tal van toepassingen.

Niet enkel in de grond-, weg- en waterbouw maar ook voor de milieu-gerelateerde oplossingen. In

het gamma van EMOTRADE bestaat voor elke toepassing (scheiding, filtratie, versteviging, drainage,

waterdichting, ...) het gepaste materiaal.

EMOCLAY is een lijn van composietproducten die bestaan uit extreem

robuuste geokunststoffen en natriumbentoniet in granulaire vorm. De

componenten worden samengevoegd met een daartoe ontwikkelde

vernadelingstechniek om zo een homogene afdichtingslaag te produceren.

Deze uiterst dunne kleimat (< 10 mm) bereikt minstens hetzelfde

afdichtingsresultaat als een conventionele afdichting met klei. EMO-

CLAY is daardoor niet enkel duurzaam maar ook economisch interessant

én milieuvriendelijk.

DIVERS INZETBAAR

EMOCLAY bestaat uit 3 componenten. Een drager uit hoogwaardig geweven

geotextiel, een afdichtingslaag van natriumbentoniet-granulaat

en een ongeweven toplaag.

'De zeer dunne kleimat

bereikt minstens hetzelfde

afdichtingsresultaat als

conventionele afdichting met klei'

De bentonietmatten kunnen heel divers ingezet worden. Denk hierbij

aan wegenbouw, spoorwegbouw in waterbeschermingszones en voor

de aanleg van vliegvelden. Maar ook voor taluds, dijken, drainage van

sloten en beken, regenwaterbekkens, spaarbekkens en reservoirs is dit

uiterst geschikt materiaal. Tot slot is EMOCLAY ook ideaal voor de

sanering van verontreinigde terreinen (stortplaatsen/basisafdichting).

VOORDELEN:

- Duurzaam door de hoge chemische bestendigheid;

- Zeer goede afdichtende werking als gevolg van de zweleigenschappen

van het natriumbentoniet;

- Zelf-herstellend effect als bescherming tegen mechanische

beschadigingen;

- Minder afdichtingsmateriaal = minder diep uitgraven van de bodem

= ruimtebesparend;

- Kostenbesparend ten opzichte van afdichtingen op mineralenbasis;

- Het gebruik van granulaat zorgt voor minimale stofvorming;

- Een hogere inwendige wrijvingshoek en grotere afschuifweerstand

als gevolg van het vernadelingsproces;

- Geoptimaliseerde wrijvingskarakteristieken waardoor EMOCLAY

uiterst geschikt is voor toepassing bij steilere hellingen;

- Weinig gevoelig voor grondverzakkingen;

- Snel en eenvoudig te installeren (optimale rollengtes en

-breedtes). ■

EMOCLAY bestaat uit 3

componenten: een drager uit

hoogwaardig geweven geotextiel,

natriumbentoniet-granulaat

afdichtingslaag en een

ongeweven toplaag

Bufferbekken, Borgloon.

EMERGO-GROUP

Rijksweg 91, 2870 Puurs

T +32 3 860 19 70

E info@emergo.be

www.emergo.be

/JAARBOEK

111


GTA GROUP

Tekst | Kris Vandekerckhove / Johan Feys Beeld |GTA Group

Tunnelwerken maken voor GTA een belangrijk onderdeel uit van hun activiteiten.

GTA GROUP (LU): DUURZAME

GELUIDSWERING EN BRANDBEVEILIGING

De Luxemburgse GTA Group heeft zich in zijn korte geschiedenis al een aardige naam gemaakt op

het vlak van geluidswering en brandbeveiliging van grote infrastructuurwerken. Hun unieke positie

wordt niet enkel bepaald door het vakmanschap van de geleverde werken, maar ook doordat ze

uitsluitend werken met emissiearm geproduceerde materialen. Op die manier voldoen ze ook aan

een ecologische behoefte.

In juli van dit jaar verzorgde GTA de plaatsing

van een geluidswerende wand langs de snelweg

A10 die Parijs met Bordeaux verbindt.

Waar de A10 het grondgebied van Saint-Épain

doorkruist (een veertigtal kilometer ten zuiden

van Tours), op het viaduct van Courtineau,

kwam een geluidswerende wand, maar

niet zomaar een geluidswerende wand. De

naar de snelweg gerichte zijde is namelijk bekleed

met ultralage-koolstofbeton, een beton

bestaand uit een mengsel van houtschilfers en

cement. De schermen zijn 3 meter hoog en

hebben uitstekende geluidswerende kwaliteiten.

Maar bovenal: de productie ervan gaat

gepaard met een 60% lagere koolstofemissie

dan bij andere vergelijkbare panelen.

'Dit soort projecten helpt ons om verder onze

naam te vestigen in deze heel specifieke sector'

ULTRALAGE EMISSIE

Die ultralage emissie is een vast gegeven in

de projecten van de GTA Group. Julien Duckers,

communicatieverantwoordelijke GTA

Group, ziet het zo: “Je kunt producten van

goede kwaliteit leveren, en je verder niet bekommeren

om je ecologische voetafdruk, of

je kunt een stap verder gaan en zorgen dat je

producten ook nog eens op een ecologisch

verantwoorde manier geproduceerd worden.

Zo bied je pas echt een meerwaarde.”

JONGE GROEP

GTA Group bestaat pas 10 jaar en heeft vestigingen

in Roemenië, Frankrijk en Luxemburg.

Ze verzorgen totaalprojecten, waarin

ze zowel het studiegedeelte als de uitwerking

voor zich nemen. Die projecten behelzen niet

112 /JAARBOEK


GTA GROUP

Op het vlak van brandbeveiliging in grote infrastructuurwerken heeft GTA al

ruimschoots zijn sporen verdiend.

De projecten behelzen niet enkel geluidswering, maar onder andere ook

oppervlaktebehandeling.

enkel geluidswering, maar onder andere ook

oppervlaktebehandeling. In hun eigen werkplaatsen

kunnen ze allerhande beschermende

staalbewerkingen uitvoeren, zoals zandstralen,

glasparelstralen, opzwellende coatings

(brandwerend), anticorrosiecoatings, metallisatie,

enz. Maar die bewerkingen komen ze

ook ter plaatse uitvoeren, vaak op openbare

kunstobjecten. Een recent project was de

Brasserie 58 op de eerste verdieping van de

Eiffeltoren, waar GTA een volledige anticorrosiebehandeling

uitvoerde.

BRANDWERING

Ook op het vlak van brandbeveiliging in grote

infrastructuurwerken heeft GTA al ruimschoots

zijn sporen verdiend. Zo verzorgden

zij in 2019 mee de renovatie van de 35 jaar

oude Hallepoorttunnel in Brussel. GTA was

hierbij verantwoordelijk voor het brandveilig

maken van de tunnel. Zij installeerden brandwerende

RF-panelen, brachten een brandwerende

coating aan op staalelementen,

verzorgden de thermische beveiliging van de

bekabeling, enz. De vereisten hiervoor zijn

niet min, want de brandveiligheid van tunnels

moet aan de strengste eisen voldoen, en het

gebruikte materiaal moet kunnen weerstaan

aan de extreme hitte die vrij kan komen bij

een eventuele tunnelbrand. GTA verzorgde

het project van begin tot eind, deed alle nodige

studiewerk, bracht de nodige knowhow bij

en stond in voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Maar er is meer op komst. GTA haalde het

prestigieuze project binnen om de brandbeveiliging

te verzorgen van de nieuw aan te leggen

Fehmarnbelttunnel. Dit project, waar zo’n 7,4

miljard euro mee gemoeid is, omvat o.a. een

18 km lange tunnel tussen het Duitse Puttgarden,

op het eiland Fehmarn, en de Deense haven

Rødby op het eiland Lolland. De tunnel,

met kokers voor zowel weg- als spoorverkeer

moet de verbinding tussen Kopenhagen en

Hamburg aanzienlijk korter maken.

Voor de bouw van de tunnel worden geprefabriceerde

betonnen tunnelelementen neergelaten

in een in de zeebodem gegraven sleuf.

Een zo’n element is 217 meter lang, 42 m

breed en 9 m hoog, en aangezien het om een

tunnel gaat, zijn ook hier de vereisten voor

brandveiligheid uiterst streng. GTA verzorgt

de brandwerende behandeling van die betonnen

elementen voor ze in zee neergelaten

worden. Julien Feller, CEO GTA Group, schat

dat het project zo’n drie à vijf jaar zal lopen,

maar: “Het is wat we doen. Dit soort projecten

schrikt ons niet af, maar helpt ons om verder

onze naam te vestigen in deze heel specifieke

sector. De toekomst ziet er goed uit!”

GTA Group

21 rue de l’Innovation, L-1899

KOCKELSCHEUER | Luxembourg

T +352 27 86 14 50

E contact@gtagroup.lu

www.gtagroup.lu

THE FUTURE IS BRIGHT

Dergelijke tunnelwerken maken voor GTA

een belangrijk onderdeel uit van hun activiteiten.

Ze namen niet enkel de Hallepoorttunnel

onder handen, hun referentielijst vermeldt

verder nog tunnels in Mulhouse, Lyon, Rouen,

Besançon en natuurlijk Parijs.

Door ecologisch verantwoord te produceren, bied je pas echt een meerwaarde.

/JAARBOEK

113


ADFIL

Tekst | Kris Vandekerckhove Beeld | Adfil

VEZELS ALS DUURZAME

BETONWAPENING

Als ontwikkelaar en producent van performante vezels voor de wapening van stortklaar beton,

spuitbeton en prefab-elementen is Adfil wereldwijd marktleider in zijn domein. Durus EasyFinish

(sinds 2018 ATG-gecertificeerd), de macro-synthetische vezels van het bedrijf uit Zele, wordt steeds

vaker gebruikt als duurzaam en roestvrij alternatief en/of aanvulling voor staalwapening.

‘Durus EasyFinish’-vezels kunnen een belangrijke rol spelen in de

duurzaamheid van elk bouwproject. De vezels zorgen vaak voor een

meer ecologische én economischer alternatief. Hun positieve invloed

op de CO2-footprint van betonnen constructies blijkt ook uit de

EPD-certificatie (Environmental Product Declaration) waarover Adfil

sinds begin 2020 beschikt. En er zijn nog tal van andere redenen om

een overschakeling naar vezels te overwegen …

Vezels is een zeer valabel

alternatief om beton te wapenen.

Vezelbeton wordt aangewend in kelders, ondergronds parkeergarages, funderingen en tunnels.

114 /JAARBOEK


ADFIL

TIJDWINST EN HOGERE BOUWSNELHEID

Adfil is een van die bedrijven die de kar trekken in de opkomende

‘betonvezel’-markt. Adfil maakt vezels van polypropeen, het materiaal

waarvan ook plastic verpakkingen, auto-onderdelen en tapijtruggen

worden gemaakt. “We proberen voortdurend de samenstelling

en de vorm van de vezels te verbeteren”, zegt Jeroen Smet. “Door te

sleutelen aan de vezels verbeteren hun eigenschappen en zijn almaar

minder vezels nodig om het beton te verstevigen. In 2005 had je al

snel 10 kilogram per kubieke meter beton nodig. Nu is dat nog een

kleine 3 kilogram.”

Het ontwikkelde mengsel van micro- en macro-synthetische vezels

biedt enkele opvallende voordelen. Eerst en vooral kunnen de vezels al

in de betoncentrale ingemengd worden. Dat levert serieuze tijdwinst

op én dus een hogere bouwsnelheid. Het is ook duurzamer omdat er

geen roest optreedt. Vezelbeton is tevens lichter en brandvertragend.

Bovendien ligt de CO 2

-uitstoot 60 à 90 % lager en het prijsverschil met

klassiek staal loopt intussen op tot 30 %.

WORK IN PROGRESS

De vezels kunnen al in de betoncentrale ingemengd worden.

PRIJS VAN BETONSTAAL MET 50 % GESTEGEN

Tom Winters, CEO Adfil: “Bouwwerven kampen met een nijpend

staaltekort én piekende prijzen. De prijs van betonstaal is door gekende

omstandigheden met iets van een 50 % gestegen. Op die manier

komen synthetische vezels om beton te versterken meer en meer op

ieders radar. Het mag gezegd worden, onze telefoon staat regelmatig

roodgloeiend, met aan de andere kant van de lijn betoncentrales,

architecten en aannemers. Dat is uiteraard niet toevallig. Wij maken

synthetische vezels (kleine snippers) om beton te versterken. In plaats

van het gebruikelijke staal. En dat klinkt in deze huidige tijden als een

zeer valabel alternatief!”

Jeroen Smet: “Deze techniek is wel nog een ‘work in progress’. Want

staal helemaal vervangen is nog niet mogelijk. Voor zwevende overspanningen,

bijvoorbeeld, kunnen onze vezels voorlopig enkel ingezet

worden aan de hand van een hybride wapening (het optimaliseren van

de staalwapening door het gebruik van vezels). Maar dat wil niet zeggen

dat er nog niet genoeg andere toepassingen zijn. Denk hierbij aan

grote parkings en vloeren in logistieke centra. Of voor de dokken in

havens waar kranen staan. De vezels zijn bovendien niet gevoelig voor

corrosie. Dus worden ze aangewend in kelders, ondergronds parkeergarages,

funderingen en tunnels. Dan zijn ze zelfs beter dan staal.” ■

'Textiel om beton te

versterken komt meer en

meer op ieders radar'

ALTERNATIEF VOOR GEWAPEND BETON

Jeroen Smet, Technical Sales Director Adfil: “We kunnen ons geen

wereld zonder staalbeton indenken. Zowat alle hoogbouw, bruggen,

dammen, fabrieken en andere indrukwekkende bouwwerken zijn opgetrokken

uit gewapend beton. Wereldwijd was de markt voor cement

enkele honderden miljard waard en goed voor letterlijk ontelbare arbeidsplaatsen.

Dus er was nooit veel goesting om in te zetten op innovaties

en andere verbeteringen.”

“Dat is nu wel anders. Er zijn allerlei alternatieven in opmars om tegemoet

te komen aan het nijpend tekort aan arbeid en de noodzaak

om groener te bouwen. Beton versterken met kunststofvezels is daar

een van. Die vezels zijn snippers van maximaal een paar centimeter

lang en kunnen gemaakt worden van diverse grondstoffen. De eerste

gebouwen, opgetrokken uit beton versterkt met carbonvezels, zijn ondertussen

een feit.”

De samenstelling en de vorm van de vezels wordt steeds beter en beter.

Adfil

T +32 52 24 00 00

Industriestraat 39, Zone 2, E info@adfil.com

9240 Zele

https://www.adfil.com/

/JAARBOEK

115


Gespecialiseerd in de

recyclagevan gronden,

puin- & bouwmaterialen

Eigen betoncentrale

grote verscheidenheid aan

stabilisées en droge betons te Zele

www.renika.be

+32 52 45 40 41

Renika N.V. - Dommekenstraat 10, 9240 Zele - +32 52 45 40 41 - info@renika.be - www.renika.be


RENIKA

Volledig computergestuurde, continue betoncentrale met een capaciteit van 300 ton per uur.

Tekst | Kris Vandekerckhove / Renika Beeld | Renika

RENIKA: betonproducent met specialisatie in de

recyclage van gronden, puin- en bouwmaterialen

Meer doen met minder is hoe de circulaire economie heel wat productie- en consumptiepatronen

aan het herschrijven is. Het is namelijk een manier om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te

optimaliseren en de ‘carbon footprint’ te verkleinen. De betonindustrie pakt dit op verschillende

fronten aan: zij wint afval van andere industrieën terug in haar productieprocessen, maar zij recyclet

ook beton uit de ontmanteling. Ook Renika uit Zele draagt haar ‘steentje’ bij.

Tanja De Schepper, gedelegeerd bestuurder

Renika: “We zijn gespecialiseerd in recyclage

van gronden volgens de officieel gangbare

normen en wettelijke verplichtingen. Daarvoor

zijn we aangesloten bij het keuringsorganisme

CERTIPRO voor TRA 21. Een van

onze sterke punten is dat we beschikken

over onze eigen betoncentrale, die een grote

Renika is een gecertificeerde C-TOP voor tussentijdse

opslagplaats van grondverzet.

verscheidenheid produceert aan stabilisé en

droge betons. Met onze eigen breekinstallatie

garanderen wij steeds een uitstekende

kwaliteit, die onder CERTIPRO-toezicht

valt. Ook beschikken we over de nodige vergunningen

zodat we op de site in Zele uitgegraven

bodem van diverse werven kunnen

ontvangen. Renika is bovendien een gecertificeerde

C-TOP voor tussentijdse opslagplaats

van grondverzet.”

'Ook qua milieubeleid

zitten we in Zele op het

scherp van de snee'

Ook hebben wij steeds een grote stock

bouwstof beschikbaar die conform de wetgeving

kan toegepast worden.”

COMPUTERGESTUURDE

BETONCENTRALE

Tanja De Schepper: “Wij beschikken over een

volledig computergestuurde, continue betoncentrale

met een capaciteit van 300 ton per

uur. Door deze installatie worden alle 10 milliseconden

de goederen opnieuw gewogen en

perfect gedoseerd.”

“Ook qua milieubeleid zitten we in Zele op

het scherp van de snee. Hier wordt hemelwater

opgevangen en verder hergebruikt voor

de productie van onze betoncentrale. Bovendien

gebruiken we dat ook voor de verneveling

om op die manier opvliegend stof tot een

minimum te beperken.” ■

RENIKA

Dommekenstraat 10, 9240 Zele

T +32 52 45 40 41

E info@renika.be

www.renika.be

/JAARBOEK

117


INVESIS BELGIË

Tekst | Kris Vandekerckhove Beeld | Invesis

INVESTEERDER EN ONTWIKKELAAR INVESIS MIKT

OP VOORTREKKERSROL IN DE ENERGIETRANSITIE

Als onafhankelijk investeerder en ontwikkelaar investeert Invesis in duurzame infrastructuur voor

toekomstige generaties. Door te groeien van klassieke infrastructuurprojecten naar projecten

gericht op de energietransitie wil Invesis levens veranderen, nu en in de toekomst.

Invesis staat internationaal bekend als betrouwbaar investeerder in en

ontwikkelaar van infrastructuurprojecten als (spoor)wegen en water

en maritieme infrastructuur, maar ook ziekenhuizen, scholen en overheidsgebouwen.

Allemaal projecten die waardevol erfgoed opleveren

voor toekomstige generaties. Invesis maakt zich dan ook sterk voor

een duurzame toekomst.

Bij elk project is Invesis van begin tot eind betrokken. Dit betekent dat

het deskundige team actief alle aspecten van een investering beheert,

van ontwikkeling en financiering tot ontwerp, bouw, onderhoud en

exploitatie, tot en met de teruggave. Hierbij wordt de Total Cost of

Ownership (aankoopprijs, uitvoeringskosten, acquisitie, onderhoud,

enz.) zo goed mogelijk vastgelegd. Uit ervaring blijkt ook dat deze beheersbaarder

wordt door tijdens het ontwerp van een project de onderhoudsbedrijven

meer inspraak te geven.

VAN KLASSIEK NAAR ENERGIE EN DIGITAAL

Invesis levert de expertise en diensten om de transitie naar een koolstofvrije

toekomst te maken en heeft zich nu ten doel gesteld als investeerder

en ontwikkelaar toonaangevend te worden op het gebied

van de energietransitie. Om die reden verbreedt Invesis haar horizon,

van het ontwikkelen van klassieke infrastructuurprojecten naar digitale

netwerken en projecten rond hernieuwbare energie en oplossingen

voor het tegengaan van de gevolgen van de klimaatverandering.

Invesis ziet heel duidelijk kansen om te investeren in hernieuwbare

energiebronnen, zoals biomassa, wind op zee, zonne-energie, waterstof

als energiebron en energie uit afval. Het spreekt voor zich dat dit

met een significante meerwaarde komt, zowel voor hun klanten als de

volledige maatschappij. De vraag naar energie-producerende projecten

neemt ook toe, wat goed zichtbaar is in de cijfers. In onze thuismarkten

'Investeren in hernieuwbare

energiebronnen komt met een

significante meerwaarde'

Het ‘Brabo 2’-project moet via het openbaar vervoer zorgen voor een vlotte,

hoogwaardige verbinding met het noorden van de stad en het Eilandje.

Het project ‘Liefkenshoek-spoorverbinding’ omvat de aanleg en het onderhoud

van de civiele infrastructuur voor een nieuwe spoorweg van 16,2 km.

118 /JAARBOEK


INVESIS BELGIË

windturbines is er nog veel onduidelijk over de levenscyclus en onderhoudskosten.

Dergelijke onzekerheden hebben een directe impact op

de financierbaarheid van de projecten.

Bij het investeren in en ontwikkelen van dergelijke projecten stellen de

experts van Invesis zich dan ook steeds de volgende vragen: Is er voldoende

afzetmarkt? Is de bron in voldoende mate aanwezig? Zo toetst

Invesis elk project en elke sector op rendement, risico’s en aannames.

Brabo 2 omvat de heraanleg van de Noorderleien en het Operaplein, alsook

een nieuwe tramverbinding op de Noorderlaan tot aan de Havanastraat en

op het Eilandje.

groeide het aantal energietransitie-projecten van 87 in 2018 tot 218 en

het aantal digitale projecten van 4 in 2017 naar 26 in 2021. Wij kiezen

zorgvuldig de beste opportuniteiten in deze sectoren om zo verder te

bouwen aan een duurzame toekomst.

KNOWHOW EN ONTWIKKELINGSROL

Met alle in-house ervaring met projectmanagement en financiële en

juridische kennis is Invesis als geen ander gewapend om de uitdagingen

in deze nieuwe markten aan te gaan en elke businesscase zo aan

te passen dat de risico’s evenwichtig kunnen worden verdeeld. Senior

Business Development Manager Eric de Sauvage: ‘We weten exact hoe

projecten financieel gestructureerd moeten worden en we contracten

zo kunnen schrijven dat ze financierbaar zijn. Hierdoor hebben we de

juiste oplossingen om projecten te versnellen. Door technologische

mogelijkheden, maatschappelijke voorwaarden en investeringsvereisten

bij elkaar te brengen, creëren we volop kansen.’ ■

UITDAGINGEN NIEUWE MARKTEN

Maar met nieuwe markten komen ook nieuwe uitdagingen. Regelgeving

verschilt per land en vaak zelfs per regio, waardoor projecten meer

tijd kosten dan noodzakelijk. Zo is in Nederland dit jaar de wet met

betrekking tot warmtenetten aangepast, wat investeren belemmert.

En doordat een technologie vaak nieuw is, kunnen er ook vraagtekens

worden gezet bij de betrouwbaarheid ervan. Bijvoorbeeld bij drijvende

Invesis België

Antoon Van Osslaan 1,

bus 2, 1120 Brussel

(Neder-Over-Heembeek)

T +32 2 719 46 11

E info@invesis.com

www.invesis.com

Dankzij de opening van de Liefkenshoekverbinding kregen goederentreinen een rechtstreekse toegang en werd ook een bestaand knelpunt in de Kennedytunnel weggewerkt.

/JAARBOEK

119


NISSAN BELUX

Tekst | Hendrik De Spiegelaere Beeld | Nissan

Nissan bedrijfsvoertuigen:

een compleet gamma

Met als jongste telg de nieuwe Nissan Townstar is het gamma Nissan lichte bedrijfsvoertuigen weer

compleet vernieuwd. De Townstar, gebaseerd op het Kangoo succesmodel van partner Renault,

vervoegt de Nissan Primastar voor het gamma middelgrote modellen en de Interstate voor de

zwaarste modellen.

De nieuwe Townstar, het eerste Europese

model met het nieuwe Nissan-logo, in zowel

100 % elektrische als benzineversie, belichaamt

Nissans design, technologie en innovatie.

De sterk opgewaardeerde Primastar heeft

een dynamische look met een nieuw radiatorrooster,

led koplampen en optionele 17-inch

lichtmetalen velgen. Hij krijgt ook nieuwe

geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS) mee

voor meer comfort en veiligheid, met functies

zoals dodehoekwaarschuwing, waarschuwing

voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook,

verkeersbordenherkenning, adaptieve cruise

control en intelligente noodremhulp.

De Primastar heeft ook een groter vermogen

met een reeks Euro 6d-conforme motoren.

Klanten kunnen genieten van het

nieuwste op het vlak van emissiearme mo-

tortechnologie, verkrijgbaar met een handgeschakelde

of automatische transmissie met

dubbele koppeling.

De grote Interstar van Nissan is echt een aanbieding

voor de ondernemer door zijn veelzijdigheid,

onder meer door de keuze uit vooren

achterwielaandrijving. De nieuwe Nissan

Interstar kan namelijk worden aangepast voor

een reeks gespecialiseerde rollen. Het lage,

Een compleet gamma Nissan bedrijfsvoertuigen.

120 /JAARBOEK


NISSAN BELUX

De nieuwste telg in het Nissan bedrijfswagengamma is er ook met elektrische aandrijving.

robuuste chassis biedt het ideale platform

voor een van onze veelzijdige, kant-en-klare

of op maat gemaakte oplossingen (Dropside,

Tipper of Box).

ELEKTRISCH ALTERNATIEF

De volledig elektrische versie van de nieuwe

Nissan Townstar vormt de nieuwste aanvulling

van het geëlektrificeerde modelaanbod.

De Nissan Townstar EV bouwt voort op het

succes van de e-NV200.

De volledig elektrische versie van de nieuwe

Townstar is voorzien van een intelligent energiemanagement

en geoptimaliseerde koeling

van de batterij. Dankzij zijn aerodynamica en

efficiëntie heeft de Townstar EV een actieradius

van tot 300 km (WLTP). De elektromotor

levert 90 kW (122 pk) en 245 Nm. De

45 kWh-batterij van de Townstar EV is op te

laden via een AC-aansluiting (11 of 22 kW) of

DC-snellader (CCS-aansluiting 80 kW). Met

die laatste kan de batterij in slechts 25 min.

150 km autonomie terugwinnen.

Vanbinnen staan innovatie en ergonomie

centraal. Samen met de volledig elektrische

Townstar debuteert ook het geavanceerde

Nissan ProPILOT Assist rijassistentiesysteem.

Deze technologie biedt de bestuurder

extra ondersteuning, samen met de unieke

Nissan Intelligent Around View Monitor

(AVM). Bovendien zorgt verwarming voor het

stuurwiel, de voorruit en de stoelen voor extra

comfort. Het aanbod van actieve en passieve

veiligheidstechnologieën omvat onder

meer Blind Spot Warning, Hands-Free Parking,

Active Cruise Control, Intelligent Emergency

Braking, Side Wind Assist en Trailer

Sway Assist.

'De nieuwe Townstar

belichaamt Nissans

design, technologie en

innovatie.'

Afhankelijk van de uitvoering zijn enkele andere

highlights een laadvermogen van tussen

de 600 en 800 kg en een maximaal trekgewicht

van tot 1.500 kg. De veelzijdige laadruimte

van de Townstar EV heeft een inhoud

van 3,3 tot 4,9 m3, ofwel biedt plaats aan

twee Europallets.

NISSAN BESTELWAGENS MET 5

JAAR FABRIEKSGARANTIE

Nissan biedt nu een standaard pan-Europese

fabrieksgarantie op het gehele bestelwagensassortiment.

Dit is veel meer dan een garantie, en houdt in:

- 5 jaar of 160.000 km bescherming van

bumper tot bumper

- 5 jaar garantie op het spuitwerk - dekt de

carrosserielak

- 5 jaar garantie op originele onderdelen en

accessoires

- 5 jaar pechhulp onderweg - dekt autopech,

ongelukken en incidenten niet-gedekt

door de constructeurswaarborg zoals een

lekke band, verloren sleutels of het tanken

van de verkeerde brandstof

- 12 jaar garantie tegen corrosie

Met service-intervallen van 2 jaar of 30.000

km voor de dieselmotoren is er bovendien

een grote gemoedsrust.

Bij de Townstar EV wordt de garantie nog

eens uitgebreid met 8 jaar garantie op de batterij,

die binnen die periode minstens 70% van

zijn capaciteit blijft leveren. ■

Nissan Belux

Bist 12, 2630 Aartselaar

T +32 00 800 5000 1001

E fleet@nissan.be

www.nissan.be

/JAARBOEK

121


MAN TRUCK & BUS

Tekst en beeld | MAN

MAN TGS: DE BLIKVANGER

OP IEDERE BOUWWERF

Met de nieuwe MAN TGS heeft MAN als één van de wereldwijd toonaangevende

bedrijfsvoertuigenfabrikanten een zeer praktijkgerichte, slimme en efficiënte transportoplossing

ontwikkeld die optimaal voldoet aan de eisen op de ‘werkvloer’.

MAN biedt, naast een uitgebreide standaarduitrusting op veiligheidsvlak, ook optioneel het innovatieve MAN OptiView systeem aan.

In bijna geen enkel ander bedrijfsvoertuigsegment

is winstgevendheid immers zo nauw

verbonden met productiviteit en prestatiebereidheid

van de chauffeur als in de bouwsector.

Bedrijven profiteren niet alleen onmiddellijk,

maar vooral ook op lange termijn

van een gestegen productiviteit, efficiëntie

en toegenomen motivatie en inzetbereidheid

van hun chauffeurs als ze hen een optimale

werkomgeving bieden. De nieuwe

MAN truckgeneratie creëert met de MAN

TGS een eersteklas focus op de chauffeur.

Hij of zij krijgt namelijk alles aangeboden wat

nodig is voor het benutten van het totale efficiëntiepotentieel

van het voertuig. Zoals de

op chauffeur gerichte cockpit, de innovatieve

hulpsystemen, het doordachte rustgedeelte

en het functionele ontwerp. Central hierbij

staat de voor de bedrijfsvoertuigbranche

baanbrekende infotainmentbesturing MAN

SmartSelect met touchpad en draairing,

waarbij in alle verkeerssituaties veilig en

doelgericht belangrijke informatie kan worden

ingevoerd en opgevraagd.

Ook in het bouwverkeer moeten goederen

regelmatig via snelwegen worden vervoerd.

Momenteel maken vrachtwagens slechts ongeveer

5 % uit van het verkeer op de snelwegen

maar wanneer men kijkt naar de onge-

122 /JAARBOEK


MAN TRUCK & BUS

vallenstatistiek, zijn ze daar in meer dan 80

% van de ongelukken betrokken. Vaak heeft

de chauffeur maar enkele seconden om een

mogelijk ongeval te voorkomen. Net daarom

zijn hulpsystemen zeer nuttig. Zij ontlasten

niet alleen de chauffeur maar ze herkennen

gevaar ook voortijdig, waarschuwen de bestuurder

of grijpen actief in. Bovendien ondersteunen

ze een zuinige rijstijl. MAN heeft

dit goed begrepen en biedt, naast een uitgebreide

standaarduitrusting op veiligheidsvlak,

ook optioneel het innovatieve MAN

OptiView systeem aan.

Het volledig digitale spiegelvervangingssysteem

MAN OptiView vervangt de hoofd- en

groothoekspiegels door digitale camera‘s die

zich links en rechts op het dakframe bevinden.

Het geregistreerde beeld wordt onmiddellijk

doorgestuurd naar de twee grote displays

op de A-stijlen in de cabine. Dode hoeken

zijn daarmee verleden tijd, want de camera’s

stellen zich automatisch zodanig in dat de

chauffeur altijd een optimaal overzicht heeft.

Naast de wettelijk voorgeschreven blikvelden

toont het digitale spiegelvervangingssysteem

speciaal voor verschillende rijsituaties

(bijvoorbeeld afslaan, rangeren, snelwegritten

...) aangepaste weergaven. De werking

en het weergaveconcept van MAN OptiView

zijn direct afgestemd op de behoeften van de

menselijke waarneming en maken het voor de

chauffeur mogelijk om gebeurtenissen in het

verkeer en de voertuigomgeving visueel snel

en eenvoudig te zien, betrouwbaar te beoordelen

en veilig daarnaar te handelen.

Maar ook het designaspect verliest MAN niet

uit het oog. Op dit vlak voegt MAN vanaf

nu nog meer emotie toe aan zijn bestaande

productgamma: de exclusieve topuitvoering

‘Individual Lion S’, die populair is bij zowel bestuurders

als ondernemers en die onlangs nog

een Red Dot Design Award won, is vanaf nu

ook verkrijgbaar voor de MAN TGS-reeks.

Naast tal van innovatieve extra’s die ook in

de bouwsector zeker niet misstaan zorgen de

exclusieve design features net voor dat tikkeltje

meer.

'De nieuwe MAN

truckgeneratie creëert

met de MAN TGS een

eersteklas focus op de

chauffeur'

Het geregistreerde beeld wordt onmiddellijk doorgestuurd naar de twee grote

displays op de A-stijlen in de cabine.

Het specifieke kleurdesign van de Individual

Lion S omvat bijvoorbeeld de camera-armen

van het MAN OptiView-spiegelvervangingssysteem.

Daarnaast worden er nieuwe visuele

accenten toegevoegd aan de typische rode

designelementen voor interieur en exterieur.

Zo worden de aerodomes op de flanken van

de lange cabines geaccentueerd met zwarte

of rode kleurelementen en is er ook een aantrekkelijk

zwart optiepakket beschikbaar om

het plaatje compleet te maken. Zo wordt de

MAN TGS letterlijk de blikvanger op iedere

bouwwerf.

Meer informatie op www.man.be


Hulpsystemen ontlasten niet alleen de chauffeur maar ze herkennen gevaar ook

voortijdig, waarschuwen de bestuurder of grijpen actief in.

MAN Truck & Bus nv/sa

Brusselsesteenweg 406, 1730 –

Kobbegem (Asse)

T +32 2 453 01 04

E mtb@man.eu

www.man.be

/JAARBOEK

123


Beleef de nieuwe MAN TGS.

Simply my truck.

Sommige opdrachten vereisen specifieke kennis, andere brute

kracht. Al goed dat de nieuwe MAN TGS beide heeft. Want

naast een uiterst functionele en efficiënte werkomgeving, met

zijn volledig digitale moderne cockpit en digitaal MAN Opti-

View spiegelvervangingssysteem, is het belangrijkste kenmerk

van de nieuwe MAN TGS zijn doordachte bedienings- en weergaveconcept,

dat voor een veilige en foutloze handling zorgt.

Met zijn robuuste aandrijflijn en ideale inzetbaarheid als werfvoertuig

is de nieuwe MAN TGS klaar voor vrijwel alle taken.

#SimplyMyTruck

www.man.be


Nieuwe Nissan Townstar

Nu beschikbaar in elektrisch

5 jaar garantie & 5 jaar pechbijstand inbegrepen*

*5 jaar/160.000 km (wat er eerst voorvalt) fabrieksgarantie voor de bedrijfsvoertuigen. 12 jaar garantie tegen corrosie. Onbeperkt aantal kilometers voor garanties op het spuitwerk,

originele onderdelen en accessoires, pechhulp onderweg en corrosie. Zie het Nissan-garantieboekje voor meer informatie. Afbeeldingen niet bindend. Adverteerder: Nissan Belux n.v.

(invoerder), Bist 12, 2630 Aartselaar - BTW BE0838.306.068 - IBAN BE81 2930 0778 6024 - RPR Antwerpen - beluxnl@nissan-services.eu. Milieu-informatie: K.B. 19/03/2004: www.nissan.be

NISSAN.BE


SPECIAL INDUSTRIAL REPAIR

Polyproof richt zich op de sectoren infra, civiel en industrie.

Het appliceren van Polyurea is een vak apart en moet dan ook worden gedaan

door gespecialiseerde vakmensen en met specialistisch materiaal.

Tekst Susan Peek | Beeld Polyproof

‘Voorkomen is beter dan genezen’

SPECIALIST IN WATERDICHTING IN

HET HUWELIJKSBOOTJE GESTAPT!

Binnen zijn branche behoort Special Industrial Repair (SIR) tot de specialisten op het gebied van

waterdichting. “Wij bestrijden vocht dat op diverse plekken grote schade kan aanrichten”, zegt Hans

Bos, zaakvoerder van het Belgische SIR. “Van ondergrondse bouwwerken en tunnels, tot lekkende

kabel-doorvoeren. Ter uitbreiding van onze dienstverlening hebben we het bedrijf Polyproof

overgenomen.” Als expert op het gebied van industriële en speciale coatings streeft Polyproof

ernaar om onderhoudsproblemen zoals lekkages en corrosie te elimineren. “Hiermee is een

waterdicht huwelijk gesloten.”

“Eigenlijk zijn we daarmee een concurrent

van onszelf geworden”, lacht Arno van Balen,

algemeen manager bij SIR. “Waar Polyproof

preventief aan waterdichting doet om

lekkages te voorkomen, komt SIR aan bod

als er lekkages zijn.” Waarom dan toch deze

stap? “We komen veel ellende tegen op de

werven waarvan we weten dat het in veel

gevallen voorkomen had kunnen worden.

En precies dát kunnen we nu met Polyproof

gaan aanbieden.”

EÉN PLUS ÉÉN IS DRIE

SIR staat erom bekend dat het graag partnerships

aan gaat: met leveranciers, ingenieursbureaus

en klanten bijvoorbeeld. “Maar ook

met deze overname houden we vast aan de

gedachte 1+1=3”, zegt Bos. “Er zijn zoveel

snijvlakken waar de expertises van SIR en Polyproof

elkaar kruisen: denk aan dakbedekkingen,

waar je altijd met uitdagingen zit op

het gebied van aanhechting, hoeken en doorvoeren,

maar ook bij het spuiten van staande

en liggende vlakken is er sprake van veel overlap.”

Van Balen: “Het zijn zulke herkenbare

zaken voor ons, dus het is een absolute meerwaarde

dat we nu een optimale, preventieve

en breed inzetbare oplossing kunnen bieden.”

ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN

BINNEN DE INFRA,

CIVIEL EN INDUSTRIE

Polyproof is dé applicateur en grondlegger

van het coatingproduct Polyurea. “Het pro-

126 /JAARBOEK


SPECIAL INDUSTRIAL REPAIR

Een inkijkje in de speciale aanhanger met doseerpomp die Polyproof heeft laten bouwen om de Polyurea aan

te brengen. De slangen en het product zijn verwarmd.

duct bestaat al best lang”, zegt Van Balen,

“maar de inzetbaarheid en de mogelijkheden

ervan zijn nog niet zo bekend. Polyurea beschermt

beton en metaal tegen water, zuren,

zouten en chemicaliën en is daarmee vreselijk

breed inzetbaar. De Polyurea Hotspray wordt

met een temperatuur van 70-80 graden Celsius

aangebracht, is dankzij de uitzonderlijke

chemische eigenschappen hoog reactief en

daarmee een ultiem snel uithardende spray

met een sterke hechting als eindresultaat.

Hierdoor is deze technologie uitermate geschikt

voor grootschalige en gevoelige toepassingen

waarbij water betrokken is. Ideaal in de

infra omdat je door deze eigenschap direct resultaat

ziet tijdens de uitvoering en het oppervlak

al na enkele minuten berijdbaar is. Hierbij

richt Polyproof zich op de sectoren infra, civiel

en industrie.” Tunnels, brugpijlers en (stalen)

brugdekken, borstweringen, inkuipingen,

rioleringen en putten, het kan allemaal. Op

het gebied van civiel sluit de hotspray techniek

feilloos aan op vele toepassingen: zo heeft het

product een laagdikte bereik van 0,50 tot 10

mm en volgen de coatings naadloos de ondergrond,

waardoor je een perfecte afdichting

krijgt tussen aansluitingen van wand op vloer

of bij opkanten. Omdat het product wortelbestendig

is, leent het zich ook bijzonder voor

groen-/sedumdaken. In de industrie is het

grote voordeel van de Polyurea coatings dat

de chemische en mechanische eigenschappen

op een bijzonder hoog niveau liggen, in vergelijking

met de meeste andere coatings in dit

toepassingsgebied. Hierdoor is het product

geschikt voor tank lining binnen de chemische

en petrochemische industrie, maar ook

voor vloer-, wand- en gootbekleding binnen

de foodindustrie. Het is bovendien zeer sterk,

tot 400% blijvend elastisch (zodat zettingen

hiermee ook worden opgevangen), slagvast,

stootvast en scheuroverbruggend. Dampdoorlatend,

maar volledig vloeistofdicht.

SPECIALISTISCHE ERVARING

Polyurea is technisch gezien een polymeer dat

gevormd wordt door twee componenten die

een 100% vaste stof vormen met een uitstekende

hechting op metaal, beton en schuim.

“Een ononderbroken, waterdichte coating,

zónder schadelijke effecten voor het milieu”,

benadrukt Van Balen, “want het is vrij van

vluchtige organische stoffen.” Polyurea wordt

steeds populairder binnen de genoemde sec-

‘Professionele hotspray coating voor

bescherming van beton en metaal’

toren, omdat het een robuust en extreem

duurzaam product is. Bacteriologisch stabiel,

extreem resistent tegen slijtage en een hoge

tolerantie voor schade veroorzaakt door

zure en alkalische oplossingen en op koolwaterstof

gebaseerde producten zoals olie en

vet. “Met een extreem lange levensduur is

het garantietechnisch heel interessant tegen

waterdichting”, zegt Bos. Hij benadrukt dat

het dan wel goed moet worden aangebracht.

“Het appliceren van Polyurea is een vak apart

en moet dan ook worden gedaan door gespecialiseerde

vakmensen en met specialistisch

materiaal. Wij hebben hiervoor een speciale

ingerichte aanhanger laten bouwen, waarin

de slangen en het product verwarmd kunnen

worden en wij zo geheel voorbereid op de

werf arriveren. Ook de specifieke productkennis

die aanwezig is bij Polyproof, hebben

we natuurlijk overgenomen”, zegt Bos. “Het

is mooi dat we hiermee een volledig waterdichtingspakket

kunnen bieden, zowel vooraf

als achteraf”, zegt Van Balen tot slot. ■

Special Industrial Repair NV

Vosveld 21, B-2110 Wijnegem (België)

T +32 33 75 18 51 / +31 850 65 52 65

E sir@sir.be / info@polyproof.be

www.sir.be / www.polyproof.be

/JAARBOEK

127


Veiligheidsopleidingen

Vestiging Oostende

RelyOn Nutec is al vele jaren één van de toonaangevende aanbieders van

veiligheidstrainingen. Wij bieden onder andere voor de industrie zowel

standaard als klantspecifieke opleidingen.

Een greep uit ons aanbod:

» Veiligheidswacht bij betreding Aquafin riool- en rwzi infrastructuur

» Veiligheidswacht besloten ruimten

» Betreder besloten ruimten

» Onafhankelijke adembescherming

» Eerste interventieploeg (EIP)

» Werken en redden op hoogte

» EHBO opleidingen (BHV)

» Digitale oplossingen / Competence management

» Sessies in het Nederlands, Frans of Engels

Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie via

bookings@be.relyonnutec.com of telefonisch

op het nummer +32 (0) 59 29 59 10.

Training

E-learning

Managed services

Consultancy

Applicaties

Simulatie

Esplanadestraat 1 • 8400 Oostende • +32 (0) 59 29 59 10 • info@be.relyonnutec.com

www.relyonnutec.com


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Jaarboek

2022-2023

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!