30.11.2022 Views

Resysta COLOUR CONCEPT

Resysta COLOUR CONCEPT

Resysta COLOUR CONCEPT

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RESYSTA in 30 kleuren oppervlakkig gekleurd (RFS + FVG)

RIWOOD in 4 kleuren in de massa gekleurd

COLOUR CONCEPT 2021

ONBEHANDELD C02* GOUD - TEAK C08 BURMA

C09 DONKER BURMA C14 SIAM C15 DONKER SIAM C23 OUD TEAK

C24 JAVA TEAK C26* ROESTBRUIN C 28* LICHT TAUPE C29* DONKER TAUPE

C42* CAPE COD C45* MOSTERDGROEN C46* SAGE C47* GROEN/BLAUW

C49* LAVENDEL C51 WALNOOT C52* TERRACOTTA C53* DONKERGRIJS

C64* MAHONIE C71* PALISANDER C73 GEEL TEAK C77 BETONGRIJS

C3001* FELROOD C3011* ROOD C5010* BLAUW C6002* APPELGROEN

C6005 MOSGROEN C7016 ANTRACIETGRIJS C9005* ZWART C9010 WIT

Op het Resysta Color Concept verfsysteem wordt 25 jaar hechtingsgarantie gegeven door Resysta International GmbH.

* speciale kleuren op aanvraag tegen meerprijs

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!