06.12.2022 Views

Archicomm 04 2022

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur | nr 4 <strong>2022</strong> | dec-jan<br />

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur | www.archicomm.nl |<br />

| | <strong>2022</strong> |<br />

4<br />

Column<br />

Marielle van Essen<br />

'Gesture Control' wordt<br />

de norm in 2023<br />

www.archicomm.nl<br />

Zwitserse precisie<br />

in de dressing


Eén simpel handgebaar<br />

Novy verlicht de keuken,<br />

designverlichting met Gesture Control<br />

Gesture Control<br />

Bediening van de<br />

verlichting dmv<br />

handgebaar<br />

Gesture Control Pro<br />

Uitbreiding op Gesture<br />

Control om breedte lichtbundel<br />

aan te passen<br />

novy.com


LIGHT-PERFORMER®<br />

De lichtconfigurator<br />

De Romein Group, Veendam<br />

LIGHT-PERFORMER®<br />

LIGHT-PERFORMER® is een webgebaseerd programma voor het<br />

configureren van verlichtingssystemen.<br />

Architecturale projecten vragen altijd om het juiste licht, en belangrijker,<br />

verlichting die voldoet aan verschillende vereisten. Met LIGHT-<br />

PERFORMER® kunt u armaturen configureren op basis van aluminium<br />

profielsystemen, maar heeft u ook een overzicht van onze producten uit de<br />

catalogus. U heeft dus alle technische en prijstechnische informatie binnen<br />

handbereik. Als wereldprimeur biedt LIGHT-PERFORMER® de mogelijkheid<br />

om het fotometrische bestand van de geconfigureerde systemen direct in<br />

een lichtplanningsprogramma te importeren.<br />

www.performanceinlighting.com


Voorwoord<br />

(Mooi) licht in de duisternis!<br />

Zo aftellend richting de Kerst, ontstaat er altijd een gesprek over licht. Want, tijdens de<br />

donkere dagen is iedereen bezig met het creëren van sfeer. Het is daarom niet verwonderlijk<br />

dat in de laatste <strong>Archicomm</strong> van dit jaar méér dan 20 pagina’s (!) worden besteed<br />

aan… licht! En hoe!<br />

‘Mooi licht’ betekent genieten. En je thuis voelen.<br />

Kort geleden overnachtte ik in een prachtig hotel in Rotterdam. Maar, waarom was dat<br />

hotel eigenlijk zo ‘prachtig’? Wel, er was serieus aandacht besteed aan de armaturen,<br />

aan het licht, zo was duidelijk te zien, al wandelend door het hotel. Alle keuzes die daar<br />

waren gemaakt, bleken écht sfeerbepalend. Ik voelde me daardoor thuis. Ik herkende<br />

overigens – aan de zichtbare en opvallende armaturen – dat die waren geleverd door een<br />

van de partijen die u ook terugziet in deze editie van <strong>Archicomm</strong>.<br />

Nee, op deze plek noem ik even niet wie dat is: ik zou dan alle andere deskundigen die in<br />

deze editie hun verhaal vertellen, tekort doen. Maar feit is dat er ongekend veel (inspirerende!)<br />

expertise is op dit gebied. Blader maar snel naar pagina 68 en verder: daar vindt<br />

u het thema ‘Verlichting’.<br />

Overigens, ook binnen het thema ‘licht’ staat de techniek voor niets. Want ‘Gesture<br />

Control’ wordt de norm in de keuken. Eigenlijk logisch: als je staat te koken en je wilt<br />

even wat meer licht hebben om te zien of je biefstuk al goed doorgebakken is, dan wil je<br />

niet met je vette handen de lichtknopjes beroeren. Kijk voor een nadere uitleg op pagina<br />

88. Sfeer in de keuken is het doel! Maar de praktische zin mag niet worden vergeten!<br />

In déze editie van <strong>Archicomm</strong> verwelkomen we tevens een opvallende gastcolumnist.<br />

Voormalig strafrechtadvocate Marielle van Essen – die in het verleden regelmatig optrad<br />

bij het TV-programma RTL-Boulevard – gaf anderhalf jaar geleden een grote wending<br />

aan haar carrière. Ze stopte met haar werk als raadsvrouw en koos ervoor om aan de<br />

slag te gaan als interior designer. Natuurlijk nadat ze diverse opleidingen succesvol had<br />

afgerond.<br />

In ‘De Pen’ verwoordt zij waar het om gaat in de architectuur, zowel binnen als buiten.<br />

Een goed ontwerp is goed. Maar… een geweldig ontwerp vereist onvoorwaardelijke<br />

interactie tussen de omgeving, het exterieur én het interieur. Hartstikke leuk dat zij voor<br />

dit nummer bij ons aanschoof. Bestudeer haar visie op pagina 18 en 19.<br />

Tja, en wat nog meer?<br />

Natuurlijk een voorbeschouwing op MaterialDistrict 2023. Jeroen van Oostveen vertelt<br />

wat we in maart allemaal mogen verwachten. De rode draad? Veel nieuwe inzichten op<br />

materiaalgebied. Én de ingeslagen route richting nog meer duurzaamheid wordt in het<br />

nieuwe jaar vervolgd. Het is het openingsartikel van deze editie.<br />

Voor nu wens ik u – namens het gehele redactieteam én bladmanager Folkert van der<br />

Werf – goede Kerstdagen (met veel lichtjes!), een goede jaarwisseling en een mooie start<br />

van 2023. We spreken elkaar volgend jaar weer!<br />

Jerry Helmers<br />

5


ArchiComm<br />

Platform over architectuur, interieur- en landschapsarchitectuur<br />

nr. 4 <strong>2022</strong><br />

verschijnt 5 x per jaar<br />

ISSN 2468-3531<br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

Redactieadres - bezoekadres Nederland<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

6002 ED Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

Eindredactie<br />

Redactieteam<br />

Media adviseur<br />

Secretariaat<br />

Online marketing<br />

Vormgeving<br />

Drukwerk<br />

Jerry Helmers<br />

Tamara Brouwers, Jerry Helmers,<br />

Tom Rampelbergh, Lieke van Zuilekom<br />

Folkert van der Werf<br />

Manuela Depenbrock,Sandra Reijnders<br />

Mark Schouten, Tarik Yilmaz<br />

Jeroen Saes, Daan Halters<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

Drukkerij Hendriks, Peer<br />

Redactieadres - bezoekadres België<br />

Domein de Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Advertenties<br />

Adverteerders ontvangen via traffic@louwersmediagroep.nl een e-mail met<br />

een link om hun advertenties te uploaden.<br />

Doelgroep<br />

Verspreiding vindt plaats naar o.a. architecten, interieurarchitecten,<br />

landschapsarchitecten, designers, woningcorporaties, opdrachtgevers,<br />

bouwkostendeskundigen, bouwkundigen, adviesbureaus, bestekschrijvers,<br />

brancheorganisaties, leveranciers, fabrikanten en aanverwante organisaties.<br />

Prijzen en voorwaarden<br />

Het abonnementsgeld dient vooruit te worden voldaan. Bij niet-tijdige betaling<br />

worden herinneringskosten in rekening gebracht. Indien twee maanden voor<br />

het verstrijken van de abonnements periode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar<br />

verlengd. Prijswijzigingen voorbehouden.<br />

Abonnementsprijs<br />

€ 70,00 per jaar excl. BTW, Buitenland Nederland: € 109,00 per jaar excl. BTW,<br />

bankrekening ING NL78 ABNA <strong>04</strong>90 2820 67, BIC: ABNANL2A t.n.v. Louwers<br />

Mediagroep, o.v.v. <strong>Archicomm</strong>. Informatie over abonnementen: +31 495 45 00 95.<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing naar:<br />

Schatbeurderlaan 6, 6002 ED Weert.<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnements periode<br />

geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

Bezorgklachten<br />

Bezorgklachten kunnen worden doorgegeven via info@louwersmediagroep.nl.<br />

Nabestellen<br />

Reeds verschenen nummers kunt u nabestellen via<br />

archicomm.nl/abonneren.<br />

Digitaal lezen<br />

Via archicomm.nl/magazines.<br />

Vragen?<br />

Ga naar archicomm.nl, mail naar:<br />

info@louwersmediagroep.nl of bel +31 495 45 00 95.<br />

Copyright<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder<br />

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en / of bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorgvuldige wijze is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op<br />

geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.<br />

Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke<br />

aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd<br />

zijn op deze informatie.


Inhoud<br />

MaterialDistrict Utrecht; dé plek waar je nieuwe materialen ontdekt. 10<br />

Akoestisch bladerdak is uiteraard ook decoratief 12<br />

Energiebeheer makkelijk gemaakt 14<br />

Beken kleur in de tuin 16<br />

De Pen: Marielle van Essen 18<br />

EXTERIEUR<br />

Een godsgeschenk voor de architect! 22<br />

Gevels<br />

Dunne gevelbekleding is de eenvoudige én praktische buitenschil 28<br />

Slim ventileren en geluid weren in binnenstedelijke locaties 30<br />

C2C Silver vliesgevelsysteem gooit hoge ogen in BREEAM-projecten 32<br />

Witte eyecatcher danst in het duinlandschap van Almere 36<br />

Bewust en luchtdicht bouwen met ICF-elementen 38<br />

Complete oplossing voor thermische isolatie, geluidsisolatie en zonwering 40<br />

Uniek glastype vereenvoudigt renovatie 44<br />

Van idee naar realiteit, steeds een stapje verder in duurzaamheid 46<br />

Daken<br />

Dakmanschap is meesterschap 48<br />

Les Trèfles: school levert energetische prestaties én… bewustwording! 52<br />

Duurzame daksystemen: zowel in uitstraling als prestaties 56<br />

Kunststof profiel met aluminium versteviging blijkt multifunctioneel voor verschillende soorten daken 58<br />

Zeer lichte glasvezel raamdorpel maakt het werk makkelijker! 60<br />

Een duurzaam duo: stalen roosters met houtinleg 62<br />

Architect aan het woord: Yvonne Lub en Floor Nijdeken (Podium voor Architectuur) 66<br />

INTERIEUR<br />

Verlichting<br />

Verlichting via het bedienen van de app wordt de norm 68<br />

Een designproces met een lange adem 70<br />

Stillere luchtverdeling en een strakker plafond: het kán! 73<br />

‘LED there be light!’ 74<br />

Bourgondisch Twin Pancakes & More ademt altijd de juiste sfeer 76<br />

Energiebesparende oplossingen zijn te realiseren door slimme verlichting 80<br />

Less Energy, More Light 82<br />

Spelen met licht? Dus: armaturen op maat 84<br />

Gesture Control wordt de norm in de keuken van nu 88<br />

Zwitserse precisie en vernuft verrassen met ultieme luxe in de dressing 90<br />

Stoom afblazen op de plek waar iedereen samenkomt! 92<br />

Betaalbare betonnen wastafels 96<br />

NIEUW: een stoere, strakke en stijlvolle basis voor elk interieur 99<br />

Duurzame en VOC-vrije olie kleurt en beschermt uw hout in één enkele laag 100<br />

Duurzame lijnolie dringt beter door in hout én is flexibel in gebruik 1<strong>04</strong><br />

Veelzijdige akoestiek kan ook gewoon betaalbaar zijn! 106<br />

Duurzame akoestiek levert een gezondere leefomgeving op 111<br />

Open vloergootsysteem geeft grenzen power 112<br />

8


12<br />

17<br />

36<br />

44<br />

62<br />

84<br />

92<br />

Coverfoto:<br />

HQ ING bank te Louvain-la-Neuve, België<br />

Beeld: Sarah Blee, www.sarahblee.com<br />

9


OP WEG NAAR EEN MOOIERE EN DUURZAMERE WERELD<br />

MaterialDistrict Utrecht; dé plek<br />

waar je nieuwe materialen ontdekt<br />

Laten we eens filosofisch beginnen: alles wat wij als mensen maken, ontwerpen we eerst. En bij alles<br />

wat we ontwerpen, stellen we ons de vraag: welk materiaal kiezen we? Materialen spelen daarom een<br />

essentiële rol in het dagelijkse leven van een ontwerper. “Als je als ontwerper je materiaalkennis op pijl<br />

wilt houden en wilt weten wat er speelt in jouw vakgebied, dan is er maar één plek waar je moet zijn”,<br />

zegt Jeroen van Oostveen. “Ik heb het over MaterialDistrict Utrecht, die van 8 tot en met 10 maart voor<br />

de zestiende keer plaatsvindt in de Werkspoorkathedraal Utrecht.”<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: Ilco Kemmere<br />

Een indruk van de georganiseerde editie van <strong>2022</strong>: volop drukte op alle stands. Uitleg, interactie én… netwerken! (Beeld: Kristin Lidell)<br />

Als er één moment in het jaar is waar de<br />

matchmaking op het gebied van materiaalinnovatie<br />

plaatsvindt, dan is dit MaterialDistrict<br />

Utrecht, het evenement waar materiaalfabrikanten<br />

hun nieuwste producten tonen<br />

aan (interieur)architecten en interieurbouwers.<br />

Het is dé plek waar je ontdekt hoe de<br />

wereld duurzamer kan worden gemaakt en<br />

welke nieuwe (bouw)materialen op de markt<br />

zijn gekomen.<br />

“We hoeven de aarde niet verder uit te putten”,<br />

zegt Jeroen. “Vandaag de dag zijn er dan ook<br />

ontzettend veel duurzame en circulaire materialen<br />

beschikbaar. Bovendien volgen de ontwikkelingen<br />

elkaar in rap tempo op.”<br />

10


Wat zijn volgens Jeroen de belangrijkste<br />

trends op dit moment? “Afval als bronmateriaal<br />

wordt steeds belangrijker én<br />

relevanter. Zo maken onze exposanten de<br />

mooiste producten uit bijvoorbeeld oude<br />

jeans, koffiedrap en fijnstof. Ook zie ik een<br />

sterke toename in het aanbod van plantbased<br />

materialen; hennep, vlas, alg, stro,<br />

compost etc. als grondstof worden steeds<br />

meer ‘common’. Recycling en houtbouw zijn<br />

ook duidelijke trends die wij signaleren. Al<br />

deze ontwikkelingen zullen volop te zien zijn<br />

tijdens MaterialDistrict.”<br />

Innovatiefonds & Young Talent Programma<br />

“Veel van deze innovaties worden ontwikkeld<br />

door startups en jonge ontwerpers.<br />

Om deze groep ook als exposant te kunnen<br />

laten deelnemen aan onze beurs hebben<br />

we in 2019 een innovatiefonds opgericht<br />

waarin 15% van onze omzet wordt ‘gestort’.<br />

Startups die binnen de thema’s Circulariteit,<br />

Wellbeing en Energietransitie materiaalinnovaties<br />

hebben ontwikkeld, kunnen uit dit<br />

potje subsidie ontvangen op hun deelname.<br />

Ons fonds geeft hen de kans om hun innovaties<br />

aan het grote publiek te presenteren<br />

en een vliegende start te maken met hun<br />

bedrijf. Ik ben trots dat wij deze rol voor hen<br />

kunnen vervullen.”<br />

Jeroen vertelt dat er recent ook een Young<br />

Talent Programma is gelanceerd “Twintig<br />

talentvolle jonge ontwerpers die net gestart<br />

zijn met hun eigen studio of wellicht zelfs nog<br />

studeren, worden door ons uitgenodigd om<br />

hun werk als een van de 150 exposanten te<br />

exposeren.”<br />

Natuurlijk is het mogelijk om tijdens MaterialDistrict de nieuwe materialen te voelen!<br />

'Het is dé plek waar je ontdekt hoe de wereld<br />

duurzamer kan worden gemaakt en welke nieuwe<br />

(bouw)materialen op de markt zijn gekomen'<br />

Lezingen & Materiaal-expositie<br />

Volop overtuiging dus bij Jeroen dat het wel<br />

goed zit met die beoogde kennisuitwisseling.<br />

“Want, ik heb het nog niet eens gehad over de<br />

nieuwe materialen-expositie met 250 materiaalsamples<br />

die ook een vast onderdeel<br />

vormt van onze beurs. En, niet te vergeten de<br />

twee theaters waar maar liefst 55 lezingen<br />

zijn geprogrammeerd.”<br />

Op de vraag of de bezoekers dit alles wel redden<br />

in één dag, antwoordt Jeroen. “Ik denk<br />

dat je een heel eind komt, maar gelukkig zijn<br />

de lezingen ook achteraf online terug te zien,<br />

in het geval je daar iets van gemist hebt.”<br />

Belangstellenden kunnen tickets bestellen<br />

op tickets.materialdistrict.com.<br />

Een goed gesprek: vanzelfsprekend is dat ook het credo in Utrecht.<br />

11


SFEERVOL EN FUNCTIONEEL<br />

Akoestisch<br />

bladerdak<br />

is uiteraard<br />

ook<br />

decoratief<br />

De Zweedse meubelmakerij, Green<br />

Furniture Concept, specialiseert zich in<br />

duurzame producten voor publieke ruimten.<br />

Naast meubelen produceert het bedrijf<br />

een Leaf lamp en Leaf Lamp Tree. De bladeren<br />

van wolvilt vervullen hierbij zowel een decoratieve als<br />

akoestische functie en worden geleverd door Hollandfelt.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Green Furniture Concept<br />

Katarina Kvist van Green Furniture Concept:<br />

“Toen het bedrijf door ontwerper Johan Ber-<br />

hin opgericht werd, begon het met één stoel.<br />

Hij schrok van de chemische producten die<br />

gebruikt werden, gemaakt in de meubelin-<br />

dustrie en van de ongezonde werkomgeving.<br />

Daarom begon hij helemaal bij de basis. Duur-<br />

zaam hout, milieuvriendelijke lijm, olie in plaats<br />

van vernis. Het was het begin van ons verhaal.”<br />

Inmiddels biedt het bedrijf een breed aantal<br />

duurzame, modulaire zitmeubels aan voor openbare<br />

interieurlandschappen. “Kunnen binnen-<br />

ruimtes diepere zintuiglijke ervaringen van de<br />

natuur creëren en mensen het gevoel geven dat<br />

ze erbij horen? Wij denken van wel”, zegt Kvist.<br />

In 2011 schreef Green Furniture Concept een<br />

designwedstrijd uit om het aanbod nog verder<br />

uit te breiden. Designer Peter Schumacher won,<br />

met de Leaf Lamp, een lamp die geheel bestaat<br />

uit hout en wol. Verschillende lampen kunnen<br />

worden gecombineerd om een reeks te creëren<br />

of kunnen worden geclusterd om het effect van<br />

een bladerdak te realiseren.<br />

“Uit dit design kwam de Leaf Tree voort. De stam<br />

en takken zijn van hout, en de bladeren opnieuw<br />

van wolvilt, vanwege de gunstige akoestische<br />

en brandveilige eigenschappen.”<br />

Kwaliteit en flexibiliteit<br />

Toen deze producten steeds populairder werden<br />

zocht Green Furniture Concept naar een goede<br />

leverancier van wolvilt. “We waren op zoek naar<br />

een partij die veel kleuren kon leveren, maar<br />

niet alleen in grote volumes. Onze klanten<br />

kiezen zelf welke kleuren ze willen gebruiken.<br />

De Leaf Lamp bestaat<br />

geheel uit hout en wol.<br />

Daarom zijn er soms 100 bladeren van de ene<br />

kleur en 50 van de andere nodig. Het was moei-<br />

lijk om een bedrijf te vinden dat deze kwaliteit<br />

en flexibiliteit kon leveren. Gelukkig hebben we<br />

deze combinatie in Hollandfelt gevonden!”<br />

Ook duurzaamheid blijft hierbij belangrijk voor<br />

het bedrijf. “De gebroken witte kleuren zijn van<br />

natuurlijk wol, hiervoor zijn geen chemische<br />

middelen gebruikt. Dat is vrij uniek, omdat<br />

leveranciers hun wol meestal toch bleken.<br />

Daarnaast is het Oeko-tex gecertificeerd en is<br />

de herkomst duidelijk. In de toekomst willen we<br />

met 100% gerecycled wol gaan werken. Hier-<br />

van hebben we van Hollandfelt net de eerste<br />

voorbeelden ontvangen.<br />

12


In dit treinstation wisselen de kleuren<br />

van de bladeren met de seizoenen.<br />

De Leaf Tree heeft een stam van<br />

echt hout. (Beeld: Kristin Lidell)<br />

Voor de witte kleuren zijn geen<br />

chemische middelen gebruikt.<br />

'De bomen zijn<br />

ideaal, omdat ze een<br />

grote eyecatcher<br />

zijn. Een ruimte is<br />

eenvoudig ingevuld'<br />

De Leaf producten komen terecht in publieke ruimten,<br />

zoals stations. Kvist: “Vaak is het meubilair<br />

versleten en probeert de klant het meeste te doen<br />

met zijn budget. De bomen zijn hierbij ideaal, omdat<br />

ze een grote eyecatcher zijn. Een ruimte is zo eenvoudig<br />

ingevuld, op een hele sfeervolle manier.”<br />

De bomen zijn A -gecertificeerd, akoestisch,<br />

duurzaam, en brandveilig.<br />

Architecten hebben veel vrijheid als het om de Leaf<br />

Lamp en Leaf Tree gaat. “In onze Designer Tool<br />

kunnen klanten visueel maken hoe de producten er<br />

in 3D uitzien. Het gaat dan om de configuratie in de<br />

ruimte, of om de kleuren van de bladeren. Er zijn wel<br />

100 verschillende kleuren, die klanten kunnen laten<br />

aansluiten bij hun omgeving, een bedrijf of gebouw.”<br />

Verschillende lampen kunnen worden gecombineerd om<br />

een reeks te creëren of te worden geclusterd.<br />

In een treinstation werd al eens gekozen voor drie<br />

verschillende kleurencombinaties, die wisselen<br />

met de seizoenen. Wit in de winter, groen in de<br />

lente en rood en geel in de herfst. Green Furniture<br />

Concept is actief over de hele wereld en ook het<br />

Amerikaanse dochterbedrijf importeert wolvilt van<br />

Hollandfelt.<br />

13


Niko Home Control helpt met het monitoren en door het geven van inzicht in het energieverbruik.<br />

AUTOMATISCH VERLICHTEN EN VERWARMEN<br />

Energiebeheer makkelijk gemaakt<br />

Energieverbruik is een belangrijk thema. Woningen en auto’s draaien<br />

steeds vaker helemaal op elektriciteit. Daarnaast wordt met zonnepanelen<br />

energie opgewekt. De vraag: hoe kun je het best en het<br />

meest efficiënt omgaan met de energiehuishouding thuis? Het automatiseringssysteem<br />

Niko Home Control maakt dit inzichtelijk. We<br />

hebben het over slimme technologie, gecombineerd met het kenmerkende<br />

Niko design.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Niko Nederland<br />

“Al sinds 1997 leveren wij in Nederland en<br />

België domotica-oplossingen voor thuis”, zegt<br />

marketeer Jurren Zomer. “Met Niko Home<br />

Control kunnen we nu een koppeling met de<br />

slimme meter maken. Met een P1 kabel meten<br />

we de hele energiehuishouding. Ook kunnen we<br />

die koppeling maken om de opbrengst van de<br />

zonnepanelen te meten. Daarnaast zijn er onze<br />

slimme stopcontacten, die precies registreren<br />

wat een specifiek apparaat verbruikt.”<br />

Inzicht leidt tot besparing<br />

Zomer legt uit dat Niko Home Control helpt met<br />

monitoren en door het geven van inzicht. “De<br />

eerste stap naar een efficiënt energiebeheer<br />

is weten hoeveel elektriciteit je opwekt of<br />

verbruikt. Vervolgens worden deze gegevens<br />

gebruikt om de energie-efficiëntie te optimaliseren.<br />

Het is helaas zo dat vaak maar 30%<br />

van de zonne-energie gebruikt wordt. Dat kan<br />

anders! Bijvoorbeeld door apparaten op de<br />

Verlichting simpel bedienen met de app.<br />

14


'Met dit systeem geef<br />

je de consument iets<br />

waar hij elke dag<br />

plezier van heeft'<br />

meest gunstige momenten te laten draaien, als er<br />

(zonne)energie over is.”<br />

Via de centrale slimme hub en de app wordt het<br />

systeem bediend. “Daarnaast is het eenvoudig<br />

om routines in te stellen, zoals de verwarming en<br />

verlichting die 's ochtends aangaan en ’s avonds uitgaan.<br />

De verlichting kan ook automatisch op donker<br />

worden gezet als een sensor registreert dat je van<br />

huis gaat. Ook kantoren, scholen en café’s gebruiken<br />

het systeem, om zaken als de lichtsturing te<br />

automatiseren.”<br />

Het is eenvoudig om routines in te stellen.<br />

Huiseigenaren iets extra’s bieden<br />

Om echt te weten waar je kunt besparen, is het<br />

volgens Zomer nodig om precies te weten hoeveel<br />

energie een apparaat verbruikt. De geconnecteerde<br />

stopcontacten en slimme stekkers van Niko Home<br />

Control geven deze informatie. Zo kunnen gebruikers<br />

zien wanneer zich overmatig of afwijkend<br />

verbruik voordoet. Ook kunnen ze potentiële problemen<br />

opsporen.<br />

“Onze producten zijn geschikt voor zowel bestaandeals<br />

nieuwbouwwoningen. Een voorbeeld is de Zalm<br />

Haven Toren in Rotterdam. Hier is een aantal penthouses<br />

uitgevoerd met het Home Control systeem.<br />

Architecten kiezen voor onze oplossingen omdat<br />

wij het schakelmateriaal natuurlijk mooi afwerken.<br />

Samen met Aannemer Vorm voorzien wij hele woonwijken<br />

van onze producten. De huiseigenaren kunnen<br />

dan kiezen voor een basispakket of een volledige<br />

oplossing door het hele huis. Hiermee biedt de aannemer<br />

iets extra’s. Isolatie is een niet zichtbare manier<br />

om energie te besparen, maar met dit systeem geef je<br />

de consument iets waar hij elke dag plezier van heeft.”<br />

Slimme stopcontacten registreren precies wat een specifiek apparaat verbruikt.<br />

Vanaf 21 november is de Niko Home Control starterskit<br />

beschikbaar bij verschillende webshops.<br />

“Hierin zit naast onder andere de draadloze slimme<br />

hub tevens een P1 kabel voor koppeling met de<br />

slimme energiemeter, waarmee de klant meteen<br />

inzicht heeft in zijn totale verbruik. Dit pakket is<br />

eenvoudig uit te breiden met alle andere oplossingen<br />

uit het gamma van Niko Home Control: slimme<br />

stekkers, enkel- of tweevoudige geconnecteerde<br />

schakelaars en geconnecteerde motorsturing.”<br />

Het systeem kan met een app worden aangestuurd. (Beeld: Niko)<br />

15


ELKE GEWENSTE TINT BUITENVERLICHTING<br />

BEKEN KLEUR IN DE TUIN<br />

Met de nieuwe SMART TONE-armaturen biedt in-lite de mogelijkheid om kleur toe te voegen<br />

aan buitenverlichting. Met kleurlicht ontstaat er een andere en zelfs persoonlijke dimensie<br />

aan tuinverlichting. Er kan gekozen worden tussen verschillende standaardkleuren. Behoefte<br />

aan een andere kleur? Dan kan via een kleurencirkel in de in-lite app elke gewenste kleur<br />

gekozen worden.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: in-lite design<br />

Het bedienen<br />

van verlichting<br />

is kinderspel.<br />

(Beeld:<br />

Roel van der Aa)<br />

16


LAB Coördinator Bronos Polders: “Met de<br />

nieuwe SMART SCOPE TONE heeft de gebruiker<br />

de vrijheid om zijn eigen sfeer in de tuin te<br />

bepalen. Naast het vertrouwde warm witte licht<br />

van in-lite biedt deze led-spot de mogelijkheid<br />

om elke gewenste kleur in te stellen.”<br />

SMART SCOPE TONE heeft een bereik tot wel<br />

5 meter zodat het ook geschikt is voor hoge<br />

muren en alle typen bomen in de buitenruimte.<br />

Het armatuur is individueel te dimmen met de<br />

in-lite app, waar ook het kleurlicht gemakkelijk<br />

ingesteld kan worden.<br />

SMART EVO FLEX TONE is een flexibele<br />

LED-strip met een perfect egale lijn zonder<br />

zichtbare lichtpunten. Deze lijnverlichting is<br />

zowel flexibel in gebruik als in lichtsterkte. Zo<br />

kunnen diverse onderdelen op de meest creatieve<br />

manier verlicht worden. Met de in-lite<br />

IOS- en Android-app kan het licht van SMART<br />

EVO FLEX TONE worden gedimd en naar elke<br />

gewenste kleur worden aangepast.<br />

in-lite heeft jaren gewerkt aan het ontwikkelen van het perfecte licht.<br />

“Bij in-lite geloven we dat de mogelijkheden van<br />

licht oneindig zijn. Daarom blijven we innoveren<br />

en ontwikkelen. We hebben jaren gewerkt<br />

aan het ontwikkelen van het perfecte licht.<br />

Hierdoor hebben we de meest natuurgetrouwe<br />

verlichting (CRI 90+) die er bestaat. Dezelfde<br />

passie en precisie hebben we gestoken in de<br />

ontwikkeling van in-lite kleurverlichting. Dit is<br />

een nieuwe stap in verlichting, waar we graag<br />

ook onze visie over delen. Wij zoeken continu de<br />

balans tussen sfeervol en overmatig gebruik<br />

'Bij in-lite geloven we dat de mogelijkheden<br />

van licht oneindig zijn. Daarom blijven<br />

we innoveren en ontwikkelen'<br />

van licht. Kleurverlichting zetten we in als een<br />

‘extra laag’ in de tuin. Het is verlichting die mensen<br />

op de gezelligste momenten aanzetten, om<br />

extra sfeer toe te voegen. Hierbij leggen we de<br />

focus op (indirecte) lichteffecten rond overkappingen,<br />

zit-en loungehoeken en buitenkeukens.<br />

Wat groen is (zoals bomen en planten) blijft<br />

groen in in-lite tuinen, want niets is mooier dan<br />

wat de natuur ons biedt. Dat wordt versterkt<br />

met verlichting op een boom of plant.”<br />

Volgens Polders valt op dat vooral de combinatie<br />

tussen warm-wit licht en kleurlicht heel<br />

mooi werkt. “Het voegt juist extra sfeer toe.<br />

Door zowel warm-wit licht en kleur in te zetten<br />

kan in elke tuin een uniek effect gecreëerd worden.<br />

Dit zorgt keer op keer voor een sfeervol<br />

geheel, met een persoonlijke touch.”<br />

Kleurverlichting zetten we in als een ‘extra laag’ in de tuin.<br />

Via een kleurencirkel in de in-lite app kan elke gewenste<br />

kleur gekozen worden. (Beeld: Roel van der Aa)<br />

17


18<br />

DE PEN


DE PEN<br />

Een geweldig ontwerp vereist<br />

interactie tussen omgeving,<br />

exterieur en interieur<br />

Onlangs bracht ik drie dagen door in wellness-centrum Elaisa in Maasmechelen. Bijzonder aan het<br />

gebouw is dat het gelegen is in een prachtig natuurgebied tegen Nationaal Park Hoge Kempen. Denk<br />

aan wuivende grassen en bomen rondom een sprookjesachtig meer met daarin dobberende zwanen<br />

en aalscholvers. Midden in dit natuurgebied staat een voornamelijk uit graniet opgetrokken moderne<br />

‘tempel’. Of, een ruimteschip met een beetje fantasie.<br />

Allereerst een compliment voor de ondernemer die alles zelf bedacht, tekende en liet bouwen, zonder<br />

enige achtergrond in de architectuur en naar ik heb begrepen met enkel de hulp van een architect in<br />

opleiding.<br />

Hoewel in mijn top 3, moet ik helaas constateren dat ik als bezoeker niet die ultieme ervaring beleef<br />

waar ik op hoopte. Dit ligt niet aan het personeel of de behandelingen. Dit ligt evenmin aan de meest<br />

geweldige zonsondergangen die je vanuit een aantal sauna’s en baden kunt meemaken.<br />

Het lichtelijk gevoel van onbehagen heeft twee oorzaken:<br />

1. De visuele ‘verhalen’ lopen te veel door elkaar heen.<br />

2. De klantbeleving is op onderdelen niet in orde.<br />

Allereerst doet het extreem strakke granieten gebouw wat bevreemdend aan in de idyllische omgeving.<br />

Op zich kan dat een mooie spanning creëren en de fantasie aanspreken. Maar die fantasie krijgt<br />

geen kans door de overdaad aan beelden geïnspireerd op het oude Egypte en het Boeddhisme. De<br />

magie gaat hierdoor verloren.<br />

Ook mis ik de dialoog tussen het prachtige natuurgebied en het gebouw. Het materiaalgebruik doet<br />

kil aan door de overdaad aan steen en staal. Persoonlijk had ik graag gezien dat de natuur rondom<br />

het strakke grijze gebouw ogenschijnlijk bezit had genomen van het gebouw, door - in plaats van de<br />

beelden - bomen en grote planten in en door het gebouw te laten groeien. Geïnspireerd bijvoorbeeld<br />

op de tempels van Angkor Wat in Cambodja. Het brengt warmte in het materiaal- en kleurplan én het<br />

herinnert ons aan de vergankelijkheid van ons bestaan.<br />

Klantbeleving<br />

Maar wat mij als interieurontwerper het meest teleurstelt is het gemis van een fijn centraal ontmoetingspunt<br />

in het gebouw. Weliswaar is er een restaurant, maar dat bevat vrijwel enkel eenvoudig witte<br />

tafels op een grijze stenen vloer met witte plastic stoelen eromheen. Geen haardvuur waar mensen<br />

net als in de oudheid omheen kunnen zitten om een gevoel van warmte, geborgenheid en verbinding<br />

te ervaren. Geen fijne banken en fauteuils om even lekker in weg te kruipen. Het is gewoonweg een<br />

onprettige ruimte om in te zijn, terwijl het restaurant - mits succesvol ingericht - zoveel meer omzet<br />

zou kunnen realiseren.<br />

Het is een goed voorbeeld van mijn stellige overtuiging, dat de creatie van een succesvol gebouw<br />

niet zonder een samenwerking kan met een goede (landschaps)architect en interieurontwerper. Een<br />

dergelijke samenwerking brengt omgeving, exterieur en interieur bij elkaar en maakt het verhaal<br />

zowel visueel als functioneel kloppend. Het zou dit wellness-centrum voor mij op nummer 1 gezet<br />

hebben.<br />

Marielle van Essen is met haar bedrijf Van Essen Interiors,<br />

interieurontwerper voor zowel residentiële als commerciële opdrachtgevers.<br />

19


Bewust beter<br />

bouwen<br />

ICF-specialist is gespecialiseerd in het bouwsysteem ICF,<br />

Insulated Concrete Forms oftewel geïsoleerde betonbekisting.<br />

Dit bekistingsysteem bestaat uit geïsoleerde EPS elementen<br />

die door middel van “webs” met elkaar verbonden zijn. Dit<br />

geïsoleerde betonbekistingsysteem wordt voornamelijk<br />

toegepast ten behoeve van gevels en wanden. Nudura ICF<br />

draagt bij aan een snelle bouwtijd, maar zorgt vooral voor een<br />

goed geïsoleerd en duurzaam casco.<br />

www.icf-specialist.nl / info@icf-specialist.nl / +31 (0)85 303 65 96<br />

Milieuvriendelijk<br />

geproduceerd uit 100%<br />

gerecycled polypropylene en<br />

staal. EPS is volledig recyclebaar.<br />

Sneller bouwen<br />

constructief bouwen en<br />

isoleren in 1 proces.<br />

Brandwerend<br />

een maximale brandwerendheid<br />

van 240 minuten.<br />

Luchtdicht<br />

luchtdicht vanwege de<br />

dichte isolatie en beton.


Een nieuw tijdperk in gevelbekledingen<br />

Grenzeloze ontwerpvrijheid<br />

HARINCK nv/sa<br />

Heirweg 95, zone 2, B-8710 Wielsbeke, België<br />

T +32 (0)56 67 40 50<br />

info@frager.be<br />

www.frager.be


Fassasa gevels en de energiegrisis :<br />

een<br />

SUBKOP<br />

godsgeschenk voor de architect!<br />

De essentie van de actuele energiecrisis enerzijds en de Green Deal anderzijds gaat over energieverbruik en de daaraan<br />

gekoppelde CO ²<br />

uitstoot.<br />

KOP<br />

Verbruik en voetafdruk moeten niet alleen verminderd worden, maar gedecimeerd en zelfs tot nul herleid of nog beter.<br />

Vanuit het perspectief van de architectuur hoeft dit geen beperking te betekenen inzake ontwerpvrijheid.<br />

Welnee integendeel.<br />

Of zoals Johan Cruijff destijds reeds zei : “elk nadeel heb zijn voordeel.”<br />

Immers Inleiding de huidige crisis biedt immense kansen en opportuniteiten voor de architecturale vrijheid.<br />

De Tekst: grote Xxxxxxxxxx uitdagingen | Beeld: voor Xxxxxxxxxx de “Green Deal” vliesgevel is 3-voudig :<br />

• De meest duurzame energie is diegene welke men niet nodig heeft!<br />

Dit statement lijkt logisch, maar het wordt nooit geciteerd. De energiebehoefte drastisch reduceren<br />

is boodschap nr 1.<br />

Tekst.<br />

•<br />

><br />

• Hou de zon buiten<br />

Men heeft het steeds over isoleren, maar hèt grootste probleem m.b.t. het energieverbruik en gelinkte<br />

CO ²<br />

voetafdruk, althans in ons klimaat, zijn de overlasten van de zon.<br />

De zon moet worden buitengehouden!<br />

De meest performante beglazing heeft een zonnetoetreding, uitgedrukt met de zogenaamde<br />

g-waarde, van 0,20.<br />

Fassada heeft intelligente, architecturale oplossingen met een g = 0,01 of 20x minder!<br />

Green deal met daden i.p.v. woorden.<br />

Goed geïsoleerde gebouwen, o.a. passief gebouwen, waar de zonnewarmte inslaat, worden een<br />

thermos… Eerder heeft men in België al scholen moeten sluiten door dit fenomeen.<br />

Dit kan maar op 3 manieren : verticale vinnen, horizontale vinnen of verticale schermen.<br />

• It is all about money<br />

In de bouw was het altijd al zo, maar de komende jaren meer dan ooit.<br />

Performante oplossingen zijn één zaak, betaalbaarheid is evenwel een ander verhaal.<br />

Dit issue kan enkel worden getackeld mits innovatieve, slimme technologie.<br />

De intelligente oplossingen van Fassada zijn een godsgeschenk voor de architectuur.<br />

Eric Claeys ir. MSc MBA<br />

Stichtend voorzitter Fassada Group<br />

May we invite you for a journey in some of our smart solutions<br />

‘streamer’<br />

Passion for innovation to classics of tomorrow<br />

22<br />

| Exterieur


Verticale vinnen<br />

Fotobijschrift-1. (Beeld: xxxxx)<br />

• alle mogelijke materialen voor de vinnen zijn<br />

Fotobijschrift-2. (Beeld: xxxxx)<br />

mogelijk zoals aluminium, hout, metaal, maar<br />

tevens glazen vinnen behoren tot een standaard<br />

oplossing<br />

• glazen vinnen met bestudeerd patroon zeefdruk<br />

aan beide zijden van het glas resulteert in<br />

opmerkelijke resultaten als zonnewering<br />

• de vinnen werken niet enkel als zonwerend<br />

element, maar bepalen tevens de structurele<br />

stijfheid van de stijlen. De glasvin is dus een<br />

structureel element, evenwel mechanisch<br />

geklemd en niet structureel verlijmd!<br />

• vinnen mogelijk tot bouwdiepte van 600 mm<br />

Fotobijschrift-3. (Beeld: xxxxx)<br />

• afhankelijk van oriëntatie van gebouw, modulatie<br />

van de gevel en vindiepte kan de zonnetoetreding<br />

met meer dan 65% worden gereduceerd<br />

Fotobijschrift-4. (Beeld: xxxxx)<br />

Fotobijschrift-5. (Beeld: xxxxx)<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: Xxxxxx<br />

Locatie: Xxxxxx<br />

Architect: Xxxxxx<br />

| Exterieur<br />

23


Horizontale vinnen<br />

Fotobijschrift-6. (Beeld: xxxxx)<br />

Fotobijschrift-7. (Beeld: xxxxx)<br />

• alle mogelijke materialen voor de horizontale<br />

vinnen mogelijk zoals aluminium, hout, metaal,<br />

maar ook glazen vinnen<br />

• naast vinnen ook horizontale zonwerende “luifel”<br />

structuren mogelijk uit alu plaat of andere materialen,<br />

zoals hout, luifels, gespannen doek, ….<br />

‘streamer’<br />

• glazen vinnen met bestudeerd patroon zeefdruk<br />

aan beide zijden van het glas resulteert in opmerkelijke<br />

resultaten als zonnewering<br />

• afhankelijk van oriëntatie van gebouw, vindiepte<br />

en tussenafstand van de vinnen, c.q. luifels, kan<br />

de zonnetoetreding met meer dan 65% worden<br />

gereduceerd<br />

Passion for innovation to classics of tomorrow<br />

24<br />

| Exterieur


Verticale schermen<br />

Fotobijschrift-8. (Beeld: xxxxx)<br />

Fotobijschrift-9. (Beeld: xxxxx)<br />

• Frame 1: gevel met looprooster<br />

o nagenoeg geen beperking qua mogelijkheden<br />

voor het zonwerend scherm, zoals o.a.<br />

roterende bamboe panelen, metaalgaas<br />

gordijnen, maar ook meer klassieke<br />

producten zoals zonnescreens, jaloezieën<br />

of andere.<br />

o zonnefactor g mogelijk tot 0,01.<br />

• Frame 2 : semi-geventileerde gevel<br />

o diverse systemen mogelijk<br />

o volledig onzichtbaar in opgetrokken toestand<br />

o zonnefactor g mogelijk tot 0,01<br />

• Last but not least<br />

o met deze oplossingen is geen reflecterende<br />

beglazing meer nodig, maar heldere beglazing<br />

perfect<br />

Fotobijschrift-10. (Beeld: xxxxx)<br />

| Exterieur<br />

25


Net+ energy building :<br />

Solar façade - ABIPV panelen<br />

• combi van Fassada H99-hybrid of H75-hybrid<br />

met architecturale<br />

Building Integrated Photovoltaic Panels gaan een<br />

stap verder dan energie neutrale gebouwen :<br />

het gebouw wordt een netto energie provider<br />

i.p.v. energie consumer!<br />

• toepasbaar zowel voor nieuwbouw als renovatie<br />

• alle gevels van gebouw (ook Noordgevel)<br />

• full montage van binnenuit<br />

• niet duurder dan conventionele gevel met<br />

klassieke gevelbekleding<br />

Passion for innovation to classics of tomorrow<br />

26<br />

| Exterieur


MEET THE<br />

INNOVATORS<br />

PHOTO: STUDIO JEROEN WAND<br />

8 — 10 MARCH 2023<br />

WERKSPOORKATHEDRAAL UTRECHT<br />

ORDER YOUR TICKET AT TICKETS.MATERIALDISTRICT.COM<br />

PHOTO: ILCO KEMMERE


THEMA GEVELS<br />

Frager Facade biedt veel ontwerpvrijheid.<br />

MAGNETISCH MODERNISME OPNIEUW UITGEVONDEN<br />

DUNNE GEVELBEKLEDING<br />

IS DE EENVOUDIGE ÉN<br />

PRAKTISCHE BUITENSCHIL<br />

Bij Frager is het nog altijd druk, zo zegt general manager Franck De Munster. Op Polyclose introduceerde<br />

het bedrijf de Frager Facade gevelbekleding die zeer goed ontvangen werd. “We merken dat<br />

de consument bangelijk is. Tegelijkertijd hebben onze deuren het positieve isolatie-effect waar men<br />

naar op zoek is.”<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Frager<br />

Volgens De Munster profiteert Frager van het<br />

feit dat het bedrijf in twee markten opereert.<br />

“Nieuwbouw komt misschien op een laag pitje<br />

te staan, maar renovatie blijft actueel. Om een<br />

huis energiezuiniger te maken is het dak het<br />

belangrijkst, maar daarnaast hebben ramen<br />

en deuren veel impact op het energieverbruik.<br />

Hierin wordt dus nog steeds geïnvesteerd.”<br />

Grotere mogelijkheden dan gedacht<br />

Naast deuren maakt Frager sinds kort ook het<br />

nieuwe Frager Facade gevelsysteem. “Hier<br />

was op Polyclose veel aandacht voor, zowel van<br />

onze klanten als architecten. Voor deze laatste<br />

groep geldt dat we hiervan niet meteen het<br />

resultaat zien. Architecten zijn geïnteresseerd,<br />

maar de mogelijkheid moet zich voordoen om<br />

het product toe te passen in een ontwerp.”<br />

Inmiddels heeft Frager veel ervaring opgedaan<br />

met het systeem. “We zijn een paar<br />

realisaties verder en leren telkens bij. Heel<br />

recent hebben we het gevelsysteem gebruikt<br />

voor brede deuren die deels naar buiten en<br />

binnen draaien. In een houtimitatie van maximaal<br />

1.20 m breed lukt een pivoterende deur<br />

niet. Wij zijn in staat om deuren tot drie meter<br />

breed te bekleden met horizontale banden<br />

voorzien van houtstructuur. We kunnen dus<br />

garagedeuren mooier maken, desgewenst<br />

voorzien van ledverlichting. Eigenlijk zijn de<br />

mogelijkheden nog groter dan we hadden<br />

gedacht.”<br />

28<br />

| Exterieur


THEMA GEVELS<br />

'Architecten zeggen dat<br />

dit een product is waar<br />

zij al jaren op wachtten'<br />

“Er komen telkens nieuwe impulsen bij”, zo zegt<br />

De Munster. “Je hebt een systeem en gaat er<br />

daarna pas de mogelijkheden van ontdekken.<br />

Geometrie in architectuur komt weer helemaal<br />

terug, een soort tijdloos modernisme. Hier<br />

past het Frager Facade systeem erg goed bij.<br />

Architecten zeggen daarom dat dit een product<br />

is waar zij al jaren op wachtten. Zij durfden<br />

met de gevel niet vormelijk te experimenteren<br />

omdat er altijd verlijmd moest worden. Nu wij<br />

dit praktische probleem hebben opgelost met<br />

ons gepatenteerde magnetische systeem, gaat<br />

een wereld van mogelijkheden voor hen open.”<br />

De positieve reacties van ontwerpers doen De<br />

Munster deugd. “Op Polyclose was iedereen<br />

heel geïnteresseerd.”<br />

Het modernisme is helemaal terug in de architectuur.<br />

De gevel één geheel<br />

Frager Facade heeft zelf geen isolerende voordelen,<br />

maar wordt eenvoudig als buitenschil<br />

over de isolatiemateriaal aangebracht. “De<br />

dunne gevelbekleding van Frager Facade laat<br />

plaats voor extra isolatie, zeker bij renovatie. Het<br />

voordeel van ons systeem is dat het eenvoudig<br />

is om te controleren of er (vocht) problemen zijn<br />

met isolatie, omdat platen afneembaar zijn. Dit<br />

is geruststellend voor alle partijen.”<br />

Ook garagedeuren tot 3 meter kan Frager bekleden.<br />

Het systeem in de showroom.<br />

Vanuit Nederland is veel interesse voor Frager<br />

Facade. “Jullie zijn gewend om bij doorzonwoningen<br />

van de gevel tussen ramen en deuren<br />

één geheel te maken. Bij renovatie en na-isolatie<br />

zijn wij een voor de hand liggende partner, omdat<br />

de gevelbekleding eenvoudig geplaatst kan worden.<br />

Daarnaast bieden wij (ontwerp)flexibiliteit<br />

en kan het aluminium qua kleur aansluiten bij<br />

de kozijnen, zowel in kunststof als in aluminium.<br />

Ook is het onderhoudsvriendelijker dan hout.”<br />

De Munster is positief over de toekomst. “Wij<br />

doen niet aan doemdenken. Dat Frager Facade<br />

volledige ontwerpvrijheid biedt is cruciaal,<br />

zeker nu het modernisme in de architectuur<br />

terugkomt.” ❚<br />

| Exterieur<br />

29


THEMA GEVELS<br />

SLIM VENTILEREN<br />

EN GELUID WEREN IN<br />

BINNENSTEDELIJKE LOCATIES<br />

Bij het ontwerpen van buitenruimtes<br />

in binnenstedelijke gebieden<br />

komen architecten regelmatig<br />

in een spagaat terecht.<br />

Want hoewel de eisen voor ventilatie,<br />

geluidwering en daglichttoetreding<br />

op zichzelf misschien<br />

helder zijn, zorgen zij in combinatie<br />

(te) vaak voor conflicterende<br />

situaties. Zeker op geluidbelaste<br />

locaties. De nieuwe SL<br />

Modular balkonbeglazing met<br />

Alara-Lukagro geluidsrooster<br />

van Solarlux biedt hiervoor een<br />

mooie, comfortabele én doeltreffende<br />

oplossing.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Solarlux<br />

“De wet- en regelgeving voor ventilatie is in<br />

de afgelopen jaren flink gewijzigd”, weet<br />

André Jansen, accountmanager bij Solarlux.<br />

“Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van appartementengebouwen<br />

is het creëren van een<br />

rechtstreeks vanuit de woning bereikbare en<br />

niet-gemeenschappelijke buitenruimte volgens<br />

het Bouwbesluit 2012 verplicht. Deze buitenruimte<br />

moet minimaal een vloeroppervlak<br />

hebben van 4 m² en een breedte van 1,5 meter<br />

en wordt regelmatig vormgegeven als een<br />

loggia/inpandig balkon. Maar ook uitkragende<br />

balkons zijn populair.”<br />

Vicieuze cirkel<br />

“In het verleden werd de ruimte regelmatig<br />

opgenomen in de thermische schil, in de<br />

vorm van een inpandige warme buitenruimte”,<br />

aldus Jansen. “Voordeel van deze oplossing<br />

is namelijk dat gebouwen tot aan de rooilijn<br />

gebouwd konden worden. Hierdoor werd<br />

een maximale woningwaarde behaald. Sinds<br />

enkele jaren echter mag de buitenruimte niet<br />

De SL Modular balkonbeglazing is onder andere te bewonderen in project<br />

De Stadskeerkring in Amersfoort. (Beeld: Thea van den Heuvel)<br />

30<br />

| Exterieur


THEMA GEVELS<br />

De locatie nabij het spoor en diverse sportvelden zorgde voor een flinke geluidsdruk<br />

op de diverse gevels van De Stadskeerkring. (Beeld: Thea van den Heuvel)<br />

langer verwarmd en geïsoleerd zijn. Dit lijkt<br />

ideaal, maar wanneer je een appartementengebouw<br />

wilt realiseren in een geluidsbelaste<br />

omgeving, dan worden bewoners hier continu<br />

blootgesteld aan de geluidsbron. Van weg- tot<br />

vlieg- en railverkeer. Daarom moeten op deze<br />

locaties geluidwerende maatregelen worden<br />

genomen. Zou je het balkon echter afschermen<br />

met een schuifdraai- of schuifsysteem, dan<br />

ontstaat een nieuw probleem. Immers wordt in<br />

dit geval de natuurlijke ventilatie naar de achterliggende<br />

thermische schil onderbroken. Om<br />

de vervuilde lucht op het balkon af te voeren,<br />

kunnen bewoners gaan spuien (snel luchten<br />

door de balkonbeglazing te openen), maar<br />

daarmee halen zij direct weer het geluid naar<br />

binnen. Een vicieuze cirkel, die onze nieuwste<br />

SL Modular balkonbeglazing slim ondervangt.”<br />

Optimale ventilatie, geluidwering<br />

en daglichttoetreding<br />

SL Modular betreft een modulair systeem met<br />

een geïntegreerde borstwering en daar bovenop<br />

een draai-schuifsysteem, die turnkey in de gevel<br />

kan worden geschoven, vertelt Jansen.<br />

“Waar de balkonbeglazing voorziet in een optimale<br />

geluidwering, zorgt het geïntegreerde<br />

Alara-Lukagro rooster voor een gegarandeerde,<br />

permanente ventilatie en uitstekend<br />

geluidswering. Bovendien worden een maximale<br />

daglichttoetreding en transparantie<br />

geborgd.”<br />

Ook dit laatste aspect zorgt nog regelmatig<br />

voor uitdagingen, weet hij. “Vooral op zomerse<br />

dagen, als de zon vol op de balkonbeglazing<br />

schijnt, kunnen bewoners na enkele minuten<br />

al niet meer comfortabel op hun balkon zitten.<br />

Ook in dat geval biedt ons gecombineerde<br />

systeem uitkomst.”<br />

Hoge prestaties<br />

Volgens het Bouwbesluit (NEN 7120) moet op<br />

geheel of gedeeltelijk afgesloten balkons en loggia’s<br />

ten minste 3 liter lucht per seconde en per<br />

vierkante meter vloeroppervlak ververst worden.<br />

“Onze nieuwste SL Modular balkonbeglazing<br />

voldoet hieraan”, aldus Jansen. “De balkonbeglazing<br />

laat daglicht maximaal naar binnen<br />

stromen. Bovendien kan een geluidwering tot<br />

25 dB worden behaald! Ook kunnen we de vraag<br />

naar dove gevels uitstekend bedienen. Samen<br />

met de architect zoeken we graag naar de juiste<br />

oplossingen voor zijn gebouwen.”<br />

Prototype van de balkonbeglazing<br />

inclusief het ventilatierooster.<br />

Naar wens kan SL Modular al in de prefab<br />

fabriek in de gevelpuien geïntegreerd worden,<br />

waardoor ook in de bouwfase maximaal voordeel<br />

wordt behaald.<br />

Veel belangstelling, mooie referenties<br />

De SL Modular met Alara-Lukagro rooster<br />

is onder andere gepresenteerd op GEVEL<br />

<strong>2022</strong> en GTL <strong>2022</strong> en kan rekenen op enorme<br />

belangstelling van architecten, ontwikkelaars<br />

en aannemerspartijen. Het systeem wordt<br />

onder andere toegepast in project Crossroads<br />

in Amsterdam, dat gerealiseerd wordt op een<br />

kruispunt van vervoersstromen. Maar ook in<br />

Plesman Plaza (in aanbouw) in Amsterdam, die<br />

zich direct naar een spoorlijn bevinden. “Dankzij<br />

SL Modulair kunnen bewoners, ondanks<br />

de uitdagende locatie, tóch profiteren van een<br />

comfortabel en bruikbaar balkon dat volledig<br />

voldoet aan de geldende regelgeving.”<br />

| Exterieur<br />

31


THEMA GEVELS<br />

Het uitkragende kantoor van Barry Callebaut is uitgevoerd met 645 m 2 MC Wall vliesgevels. (Beeld: Yvan Glavie)<br />

SYSTEEMDENKEN STAAT CENTRAAL<br />

C2C Silver vliesgevelsysteem gooit<br />

hoge ogen in BREEAM-projecten<br />

De Nederlandse én Belgische overheid willen<br />

in 2050 een circulaire economie hebben, waarin<br />

circulair bouwen een belangrijke pijler is. Doelstelling<br />

is een economisch systeem van gesloten<br />

kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen<br />

en producten zo min mogelijk waarde verliezen,<br />

duurzame energiebronnen worden aangewend<br />

en systeemdenken centraal staat. Om deze ambitie<br />

mogelijk te maken, ontstaan tal van nieuwe initiatieven,<br />

bouwwijzen én producten. Ook Aliplast<br />

zet hoog in op duurzaamheid en circulariteit. Hiervan<br />

getuigen niet alleen de Cradle to Cradle Silver<br />

certificeringen op de meeste aluminium systemen,<br />

maar ook diverse BREEAM-gecertificeerde projecten<br />

zoals G-Park in Zevenaar en Barry Callebaut<br />

in Lokeren.<br />

(BENG), maar ook naar de milieuprestaties (MPG). Als producent van<br />

aluminium gevelsystemen streven wij naar duurzame gevels met uitsluitend<br />

hernieuwbare grondstoffen. Het gebruik van aluminium is daarbij<br />

een belangrijke troef. Omdat de grondstof voor aluminium (bauxiet)<br />

volledig recycleerbaar is, kan het aluminium namelijk volledig worden<br />

hergebruikt. Zónder afbreuk te doen aan kwaliteit. Dit proces kan eindeloos<br />

herhaald worden. Bovendien is zeer weinig energie nodig om het<br />

aluminium te hersmelten.”<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Aliplast, Yvan Glavie en Zweitze Korten<br />

“Circulair bouwen gaat een stap verder dan duurzaam bouwen”, weet<br />

Marc Mulders, Sales Manager Nederland bij Aliplast. “Bij de bouw van<br />

nieuwe projecten wordt niet meer sec gekeken naar de energieprestaties<br />

In G-Park zijn nauwelijks ramen gebruikt en ook de deurensystemen<br />

zijn harmonieus in de vliesgevel verwerkt. (Beeld: Zweitze Korten)<br />

32<br />

| Exterieur


THEMA GEVELS<br />

Goede statica, grote keuzevrijheid.<br />

Binnen haar systemen zoekt Aliplast ook continu naar accessoires met een<br />

zo laag mogelijke milieubelasting, aldus Mulders. “Uiteraard zonder in te<br />

boeten aan mechanische kwaliteit. Een mooi voorbeeld hiervan is de vervanging<br />

van alle ABS componenten (die bij verbranding mogelijk toxische<br />

stoffen kunnen uitstoten) door polyamide of noryl. Onder andere dankzij<br />

deze inspanningen zijn we afgelopen mei van een C2C Bronze naar een C2C<br />

Silver certificering gegaan voor bijna al onze ramen, deuren, schuifpuien<br />

en vliesgevelsystemen, inclusief het MC Wall vliesgevelsysteem.”<br />

Ongekende esthetische én technische vrijheid<br />

Veel glas, weinig profiel en grote overspanningen. Maar ook: een ongekende<br />

esthetische én technische vrijheid. MC Wall geeft elk gebouw een<br />

unieke uitstraling, waarbij daglicht maximaal naar binnen kan stromen.<br />

Bovendien voldoet de vliesgevel aan hoge eisen op het gebied van winden<br />

waterdichtheid, thermische isolatie, akoestiek, inbraakwerendheid en<br />

brandveiligheid. Het vliesgevelsysteem kent een grote verscheidenheid<br />

aan stijlen, regels en afwerkingsprofielen op een uniforme lijn van 55<br />

mm. Naast verticale gevels kunnen ook glasdaken gerealiseerd worden,<br />

inclusief parallelle uitzetramen en dakvensters. Het systeem is geschikt<br />

voor alle soorten ondoorzichtige of beglaasde vullingen, met een draagkracht<br />

van 600 kg en omvat alle accessoires voor aansluiting en bevestiging<br />

aan de gebouwconstructie.<br />

MC WALL uitgevoerd als traditionele vliesgevel biedt een ruime keuze<br />

aan klem- en deklijsten. Ook zijn stijlprofielen beschikbaar tot een diepte<br />

van 326 mm, vertelt Mulders.<br />

“Doordat wij standaard op lengtes van 7 meter extruderen is in nagenoeg<br />

alle situaties een grote vrije overspanning mogelijk, met slechts twee<br />

steunpunten en zonder gebruik van inschuifprofielen. Dankzij een ruime<br />

profielkeuze is het mogelijk om de stijlen en regels aan de binnenzijde in<br />

één vlak te brengen.”<br />

Hoewel het toegepaste glas bij een vliesgevel het meeste gewicht in de<br />

schaal legt, bijvoorbeeld als het gaat om de isolatiewaarde van de constructie,<br />

biedt Aliplast de mogelijkheid om de vliesgevelprofielen extra<br />

isolerend uit te voeren. “Bijvoorbeeld met de varianten MC Passive en MC<br />

Passive+ zijn Uf-waarden van resp. 1.1 W/m²K en 0.97 W/m²K haalbaar.<br />

En ook de toepassing van triple beglazing is mogelijk.”<br />

G-Park Zevenaar<br />

MC Wall is in 2021 gecertificeerd en kan rekenen op grote belangstelling<br />

van architecten, aannemers en eindgebruikers. Inmiddels zijn vele<br />

duurzame projecten uitgevoerd met het systeem, vertelt Mulders, die<br />

als voorbeeld G-Park in Zevenaar noemt. Het multifunctionele distributiecentrum<br />

met vijf warehouses is ontwikkeld en gebouwd volgens<br />

de BREEAM ‘Very Good’ certificeringscriteria. De vliesgevel sluit hier<br />

naadloos op aan.<br />

“In totaal is 1.800 m 2 MC Wall vliesgevel toegepast in het uitkragende<br />

kantoor aan de voorzijde. In opdracht van aannemer Goldbeck Nederland<br />

BV en samen met gevelbouwer Vierboer BV hebben wij gezocht naar een<br />

prijsefficiënte oplossing. Maar ook naar een optimale manier van verbinden,<br />

zodat zo efficiënt mogelijk geproduceerd én gemonteerd kon worden.<br />

In dit project zijn nauwelijks ramen gebruikt en ook de deurensystemen<br />

zijn harmonieus in de vliesgevel verwerkt.”<br />

Barry Callebaut Lokeren<br />

Een tweede duurzame referentie is het nieuwe chocolademagazijn van<br />

Barry Callebaut in Lokeren dat niet alleen het grootste chocolademagazijn<br />

ter wereld is, maar ook hét toonbeeld van duurzaamheid. Om te<br />

kunnen voldoen aan de BREEAM ‘Outstanding’ ambitie is waar mogelijk<br />

gebruik gemaakt van duurzame en circulaire materialen.<br />

“Het uitkragende kantoor aan de voorzijde is uitgevoerd met 645 m 2 MC<br />

Wall vliesgevels”, aldus Mulders. “In samenwerking met (ruwbouw)aannemer<br />

en gevelbouwer Willy Naessens hebben wij de wind- en waterdichting<br />

naar het allerhoogste niveau getild. Bovendien voorziet ons<br />

vliesgevelsysteem in een maximale daglichttoetreding. Bijzonder zijn<br />

vooral de vinnen aan de buitenzijde van de vliesgevel. Kliklijsten van 22<br />

mm zorgen voor een bijzondere gelaagdheid en daarmee voor een uitgekiende<br />

gevelesthetiek.”<br />

'Wij streven naar duurzame gevels met uitsluitend hernieuwbare<br />

grondstoffen. Het gebruik van aluminium is daarbij een belangrijke troef'<br />

| Exterieur<br />

33


PREFA SIDING.X<br />

GENIALE OPLOSSINGEN<br />

DIE GEZIEN MOGEN WORDEN<br />

VERTEGENWOORDIGER<br />

Nederland:<br />

10 - 15; 19 - 25; 27 - 28; 34 - 39; 82<br />

HENK SMIENK<br />

T +31 653 85 53 20<br />

E henk.smienk@prefa.com<br />

Nederland:<br />

16 - 18; 67 - 81; 83 - 99<br />

ROEL VAN DER VEEN<br />

T +31 611 49 75 26<br />

E roel.vander-veen@prefa.com<br />

Nederland:<br />

26; 29 - 33; 40 - 66<br />

MARCEL VAN GERVEN<br />

T +31 619 76 42 69<br />

E macel.van-gerven@prefa.com<br />

PRODUCT INFORMATIE:<br />

WWW.PREFA.NL


Project Louise-Marie Antwerpen - realisatie van Groep Vorsselmans met Aliplast Aluminium Systems - Foto Yvan Glavie<br />

UW PARTNER VOOR ALLE ALUMINIUM SYSTEMEN<br />

Aliplast Aluminium Systems biedt een totaalpakket aan duurzame aluminium systemen<br />

aan: ramen, deuren en schuiframen, maar ook glasgevels en aluminium gevelbekleding,<br />

en natuurlijk serres, lichtstraten, terrasdaken met glas of aluminium lamellen, ja, zelfs<br />

binnendeuren. Een team van ervaren ontwerpers en ingenieurs staat klaar om u te<br />

assisteren bij alle mogelijke projecten.<br />

Voor meer info: zie www.aliplast.com of mail naar info@aliplast.com


THEMA GEVELS<br />

WOONTOREN SAN FRANCISCO IN ALMERE GEEFT<br />

BEWONERS EEN PERMANENT VAKANTIEGEVOEL<br />

Witte eyecatcher danst<br />

in het duinlandschap<br />

Het genot van wonen aan de kust én het gevoel om altijd op vakantie te zijn. Dát was de ambitie voor<br />

Toren F in Almere, ook wel San Francisco genoemd. De indrukwekkende woontoren staat middenin de<br />

duinen van Almere, aan het strand in Almere Poort en valt op door zijn bijzondere vormgeving in combinatie<br />

met de hagelwitte sierpleister gevelafwerking van Sto Isoned.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Sto Isoned<br />

Klunder Architecten heeft een stervormig gebouw ontworpen, zodat alle appartementen én buitenruimtes uitzicht bieden op het IJmeer.<br />

36<br />

| Exterieur


THEMA GEVELS<br />

'Dankzij de verspringende vorm lijkt het<br />

gebouw te ‘dansen’ in het duinlandschap'<br />

San Francisco maakt onderdeel uit van DUIN;<br />

een circa 100 hectare grote gebiedsontwikkeling<br />

van Amvest. In de kustzone van Almere<br />

Poort wordt gefaseerd gebouwd aan 3.000<br />

woningen, horeca, hotels, winkels, zorgvoorzieningen,<br />

onderwijs, kantoren, wellness en<br />

leisure. Door het gebied vorm te geven als<br />

een duinlandschap, wordt een bijzondere<br />

typologie toegevoegd aan de stad. Waar aan<br />

de ontsluitingsweg vanuit Almere Poort met<br />

name eengezinswoningen zijn gebouwd, biedt<br />

Kop Zuid ruimte aan verschillende woontorens.<br />

In opdracht van Amvest heeft Klunder Architecten<br />

diverse woontorens mogen ontwerpen,<br />

waaronder Toren F.<br />

Bijzondere stervorm<br />

“Toren F was de eerste woontoren pal aan de<br />

boulevard van het IJmeer”, vertelt Stefan Fremouw,<br />

Senior Architect bij Klunder Architecten.<br />

“Alle appartementen én buitenruimtes moesten<br />

uitzicht bieden op dit randmeer. Om dit mogelijk<br />

te maken, hebben wij een stervormig gebouw<br />

ontworpen. Op de begane grond en eerste verdieping<br />

zijn commerciële ruimtes ingericht, die<br />

bijdragen aan de levendigheid op straat. Via de<br />

negen meter hoge entree zijn vervolgens de 84<br />

appartementen bereikbaar.”<br />

Deze appartementen, in oppervlakte variërend<br />

van 98 tot 164 m², zijn gesitueerd rondom een<br />

centrale kern. “In totaal telt San Francisco<br />

twintig woonverdiepingen. Per etage zijn twee<br />

tot vijf appartementen ingericht. Het gebouw<br />

is verticaal georiënteerd. Opvallend zijn niet<br />

alleen de grote buitenruimtes op de hoeken,<br />

maar ook de grote raampartijen die steeds<br />

per twee verdiepingen zijn gekoppeld. Op de<br />

plekken waar de raamopeningen verspringen,<br />

wijzigt ook de indeling van de verdiepingen.<br />

Dankzij de verspringende vorm lijkt het gebouw<br />

te ‘dansen’ in het duinlandschap. Nu meerdere<br />

gebouwen zijn gerealiseerd, wordt deze visie<br />

nog duidelijker zichtbaar.”<br />

Gevel in witte sierpleister<br />

De woontoren moest de uitstraling krijgen van<br />

een ‘luxe vakantieresidentie aan zee’. “DUIN<br />

staat voor leven en wonen aan het strand”,<br />

aldus Fremouw. “De bijzondere vakantiesfeer<br />

moest overal in het ontwerp terugkomen. Voor<br />

de gevel hebben wij heel bewust gekozen voor<br />

een stralend witte kleur, zoals je ook in veel<br />

kuststeden ziet.”<br />

In overleg met de stedenbouwkundige is voor de<br />

hele wijk een kleurenpalet afgesproken, vertelt<br />

hij, van zandbruin tot wit. “De eerste gebouwen<br />

in DUIN zijn uitgevoerd in metselwerk. Hiermee<br />

kon echter geen spierwitte uitstraling gerealiseerd<br />

worden. Ook niet met een witte metselsteen.<br />

Daarom hebben we voor San Francisco<br />

een gestucte gevel uitgewerkt. Gekozen is voor<br />

een gevelsysteem van Sto Isoned, dat in ons<br />

Voor de gevel is heel bewust gekozen<br />

voor een stralend witte kleur, zoals<br />

je ook in veel kuststeden ziet.<br />

geval bestaat uit buitengevelisolatie met EPS<br />

(StoTherm Vario) en een witte sierpleister (Stolit<br />

K). Een efficiënte materiaalkeuze qua kosten<br />

én gewicht. Het systeem is zeer licht. Door te<br />

kiezen voor een sierpleister, waren geveldragers<br />

boven elke raamopening bovendien niet<br />

nodig. Hierdoor kon flink bespaard worden op<br />

staal. Het meest belangrijke is echter dat de<br />

gevel er echt uitknalt.”<br />

Om de gevel ook in de toekomst stralend wit te<br />

houden, is tevens een gevelonderhoudsinstallatie<br />

voorzien.<br />

Opvallend zijn de grote buitenruimtes op de hoeken.<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: San Francisco / Toren F<br />

Locatie: Almere<br />

Ontwikkelaar: Amvest<br />

Architect: Klunder Architecten<br />

Aannemer: Koopmans Bouw<br />

Gevelsysteem: Sto Isoned<br />

| Exterieur<br />

37


THEMA GEVELS<br />

BEWUST EN LUCHTDICHT<br />

BOUWEN MET<br />

ICF-ELEMENTEN<br />

Luchtdicht bouwen is niet langer een trend, maar een gegeven. De doelstellingen van de overheid om<br />

ons energiegebruik terug te dringen, worden steeds ambitieuzer. En ook de (kwaliteits-)eisen worden<br />

steeds hoger, merkt Charles van Oldenbarneveld, directeur van ICF-specialist. “Geen enkel probleem<br />

voor het Nudura ICF bouwsysteem, dat bij de kozijnaansluitingen drie in plaats van twee hoogwaardige<br />

afdichtingen combineert.”<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: ICF-specialist<br />

Insulated Concrete Forms (ICF) is een bouwsysteem<br />

afkomstig uit Noord-Amerika, dat in<br />

Nederland al jaren wordt toegepast als fundatiesysteem.<br />

“De constructieve, technische,<br />

thermische én akoestische prestaties van het<br />

geïsoleerde betonbekistingssysteem lenen<br />

zich echter ook bij uitstek voor bouwen bóven<br />

de grond”, benadrukt Van Oldenbarneveld.<br />

“Of het nu gaat om grondgebonden woningen,<br />

appartementengebouwen, kantoren, scholen,<br />

ziekenhuizen of zwembaden: overal zijn ICFgevels<br />

superieur aan houtskeletbouw of in<br />

spouw gemetselde muren. Zeker wanneer voor<br />

het geïsoleerde betonbekistingssysteem van<br />

Nudura wordt gekozen.”<br />

Drie (!) hoogwaardige afdichtingen<br />

Om grip te krijgen op de eisen voor luchtdicht<br />

bouwen, zijn in de meeste projecten de eisen<br />

voor Passief Bouwen het uitgangspunt. “Conform<br />

deze eisen worden luchtdichte tapes aangebracht<br />

in de verbinding van binnen naar buiten en van<br />

buiten naar binnen”, weet Van Oldenbarneveld.<br />

“Wij voegen hier nog een derde afdichting aan toe,<br />

door het houten stelkozijn in een kit te wellen.<br />

Hierdoor zijn ongecontroleerde luchtstromen<br />

(in- en exfiltratie) niet meer aan de orde.”<br />

Geïsoleerde luchtdichte kozijnaansluiting. (Beeld: Ronald Tilleman)<br />

38<br />

| Exterieur


THEMA GEVELS<br />

Mooie referenties<br />

Inmiddels zijn de eerste projecten met Nudura<br />

ICF in Nederland uitgevoerd. Een mooie referentie<br />

is de dubbele paswoning in woongemeenschapswijk<br />

en zorginstelling Het Dorp in<br />

Arnhem, waar een succesvolle blowerdoortest<br />

is afgenomen. Bovendien heeft de woning in<br />

2013 een Slim Bouwen certificaat behaald.<br />

Vanwege de flexibiliteit van de blokken wordt<br />

Nudura ICF op dit moment toegepast bij een<br />

Rijksmonumentale souterrainwoning in Den<br />

Haag, waar de blokken dienst doen als welgevormde<br />

keerwand/tuinmuur voor het terras.<br />

Mooie visitekaartjes zijn ook de ronde gevels<br />

van de Rabobank-vestiging in Scheveningen en<br />

acht loftwoningen in Leiden.<br />

Een vierkante meter gevel per half manuur<br />

ICF bestaat in basis uit geïsoleerde EPS<br />

(piepschuim) panelen, die door middel van<br />

een kunststof web (polyprop) met elkaar zijn<br />

verbonden. De blokken kunnen eenvoudig worden<br />

gestapeld. Hierdoor ontstaat in mum van<br />

tijd een holle bekisting van isolatiemateriaal,<br />

die gevuld kan worden met gewapend beton.<br />

Gemiddeld kan met dit systeem een vierkante<br />

meter gevel per half manuur gerealiseerd<br />

worden, weet Van Oldenbarneveld. “Omdat<br />

het geïsoleerde betonbekistingssysteem het<br />

beton beschermt tegen weersinvloeden, kan<br />

het bouwproces in alle weersomstandigheden<br />

doorgaan. Voor de bouw is geen zwaar materieel<br />

nodig, waardoor de CO 2<br />

- en stikstofuitstoot<br />

tot een minimum beperkt worden. En omdat<br />

de elementen eenvoudig vanaf de binnenzijde<br />

gestapeld kunnen worden, leent het systeem<br />

zich bij uitstek ook voor krappe bouwlocaties.”<br />

Legio voordelen<br />

ICF-specialist is de geautoriseerde dealer en<br />

adviseur van Nudura ICF in Nederland. “Wij<br />

zien het als onze taak om architecten, constructeurs<br />

en aannemers bewust te maken<br />

van de voordelen van het product, die werkelijk<br />

legio zijn”, aldus Van Oldenbarneveld.<br />

'Ongecontroleerde<br />

luchtstromen (in- en<br />

exfiltratie) zijn niet<br />

meer aan de orde'<br />

Ronde vormen met Nudura ICF.<br />

“Nudura ICF steekt met kop en schouders boven<br />

de markt uit. Niet alleen vanwege een uitgebreid<br />

assortiment hulpstukken, zoals 90° hoeken, 45°<br />

hoeken, T-profielen en metselsteen-muurdragers,<br />

maar ook vanwege de unieke afwerking<br />

van het systeem. In plaats van een gladde<br />

binnenzijde beschikt Nudura ICF over een<br />

zwaluwstaartprofiel. Hierdoor wordt een<br />

naadloze aansluiting van isolatiemateriaal en<br />

beton geborgd, waardoor koude luchtstromen<br />

en energieverlies worden voorkomen. Bovendien<br />

zijn de webs over de volledige hoogte van<br />

de elementen voorzien en is een gepatenteerd<br />

klik-borgingssysteem geïntegreerd, waardoor<br />

de blokken al tijdens het stapelen onderling<br />

verankerd kunnen worden. Hierdoor kunnen de<br />

blokken tijdens het betonstorten niet open gaan<br />

staan, lekken of opdrijven. Dit maakt Nudura<br />

ICF bij uitstek geschikt voor BREEAM-, BENG-,<br />

LEED- en WELL-gecertificeerde projecten.”<br />

De ICF-blokken van Nudura zijn ongeveer 45<br />

centimeter hoog, 2,44 meter lang en hebben<br />

een onderlinge vaste afstand ten behoeve van<br />

de volgende betonkerndiktes: 10, 15, 20, 25 of<br />

30 centimeter. In het systeem worden lateien<br />

boven gevelsparingen (ramen en deuren) automatisch<br />

meegenomen door extra wapeningsstaal<br />

te integreren.<br />

“Alle webs zijn gemaakt van 100% gerecycled<br />

kunststof en ook het EPS is volledig recyclebaar”,<br />

vertelt Van Oldenbarneveld. “Inmiddels wordt<br />

zelfs geopolymeerbeton gebruikt om de elementen<br />

te vullen.” Standaard heeft Nudura ICF<br />

een isolatiewaarde (Rd-waarde) van 4,16.<br />

“Deze waarde kan eenvoudig en met standaard<br />

isolatiematerialen worden verhoogd naar 10,<br />

waardoor gebruikers flink op hun energiekosten<br />

kunnen besparen. Nudura ICF garandeert<br />

bovendien een enorm lage luchtdoorlatendheid<br />

van 0,33 m 3 /h/m 2 (0,18 ACH), een geluidsreductie<br />

van 51-71 dB en een brandwerendheid tot 4<br />

uur. De EPS panelen nemen geen vocht op en<br />

zijn ongevoelig voor schimmelvorming. Ook is<br />

het geïsoleerde betonbekistingsysteem aardbevingsbestendig.”<br />

Ongekende ontwerpvrijheid<br />

Met Nudura ICF hebben architecten en constructeurs<br />

ongekende ontwerpvrijheid. Zowel<br />

in vormgeving, hoogte als afwerking, vertelt<br />

Van Oldenbarneveld. “Aan de buitenzijde zijn<br />

onder meer afwerkingen met houten rabbatdelen,<br />

trespapanelen, aluminium gevelcassettes,<br />

geprofileerde staalplaten, steenstrips of stucwerk<br />

mogelijk. Aan de binnenzijde adviseren<br />

wij om een gipsplaat te monteren, zodat een<br />

strakke en gladde afwerkwand ontstaat. Naar<br />

wens kunnen nutsvoorzieningen zoals lichtschakelaars,<br />

wandcontactdozen en waterleidingen<br />

zowel voor het betonstorten als achteraf<br />

worden aangebracht, waardoor ook hier een<br />

optimale vrijheid wordt geborgd.”<br />

| Exterieur<br />

39


THEMA GEVELS<br />

WICTEC Modular air werd ontwikkeld voor een ambitieus bouwproject in Zwitserland; de volledige renovatie van het Schulhaus Zentrum in Horw.<br />

MEER DAN EEN GEVEL MET GESLOTEN SPOUW<br />

Complete oplossing voor thermische<br />

isolatie, geluidsisolatie en zonwering<br />

Een gesloten gevel, in combinatie met een dubbele huid gevel, geïntegreerde drogelucht- en zonweringsystemen<br />

en 10 jaar complete systeemgarantie. Dát is WICTEC Modul air, ontwikkeld door WICONA<br />

en getest onder realistische gebruiksomstandigheden. Door een optimale integratie van materialen en<br />

componenten worden condensatie en beslagen ruiten voorkomen en een helder zicht naar buiten geborgd.<br />

Bovendien voldoen WICTEC Modul air-gevels aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit,<br />

ontwerpflexibiliteit, warmte- én geluidsisolatie, zoals aangetoond met talrijke referentieprojecten.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: WICONA DACH<br />

WICTEC Modul air is zowel intelligent als goed<br />

doordacht, vertelt Perry Hermans, Country<br />

Manager Benelux WICONA GEVELSYSTEMEN<br />

bij Hydro Building Systems. “WICTEC Modul air<br />

is een afgesloten dubbelwandig gevelsysteem<br />

met een spouw die constant wordt voorzien van<br />

droge lucht en die geen raakvlakken heeft met de<br />

atmosfeer binnen of buiten. Het systeem bestaat<br />

uit een elementengevelsysteem in combinatie<br />

met een dubbele huid. Waar het WICONA-drogeluchtsysteem<br />

zorgt voor constante circulatie<br />

in de spouw van de dubbele huid, regelt een<br />

centraal besturingssysteem de toevoer van voldoende<br />

droge lucht. Een monitoringsysteem ziet<br />

toe op de perfecte werking hiervan.”<br />

De constante stroom droge lucht van een<br />

centraal, onderhoudsarm drogeluchtsysteem<br />

creëert een atmosfeer die vergelijkbaar is met<br />

een cleanroom. “Dit voorkomt zichtbare condensatie<br />

of vervuiling. Reiniging van de spouw<br />

tussen de beglazing is niet langer nodig, waardoor<br />

de reinigingskosten flink dalen.”<br />

Uitgekiende zonwering<br />

Zonwering in de vorm van een jaloezie-oplossing<br />

is aangebracht in de luchtspouw, zodat<br />

ook de lamellen schoon blijven en beschermd<br />

zijn. “Dankzij een intelligent besturingsconcept<br />

kan de zonwering volledig automatisch en<br />

onafhankelijk van het weer worden afgesteld op<br />

de behoeften van de individuele gebruiker. Dit<br />

garandeert altijd een comfortabel klimaat, een<br />

uitstekend zicht, een effectieve bescherming<br />

tegen fel zonlicht en een maximale energieefficiëntie.<br />

Bovendien wordt de levensduur<br />

van de zonweringsapparatuur flink verlengd.<br />

De motor van het systeem is buiten de spouw<br />

geïnstalleerd in de kamer, waardoor deze goed<br />

toegankelijk is.”<br />

Vrijheid in uitstraling en architectuur<br />

WICTEC Modular air werd ontwikkeld voor een<br />

ambitieus bouwproject in Zwitserland; de volledige<br />

renovatie van het Schulhaus Zentrum<br />

in Horw. “Mede dankzij het WICTEC Modul<br />

40<br />

| Exterieur


THEMA GEVELS<br />

air-gevelsysteem voldoet dit gebouw nu aan<br />

de strengste eisen van de Zwitserse Minergienorm<br />

en biedt het leerlingen en docenten een<br />

unieke leer- en werkomgeving.”<br />

Ook wordt de WICTEC Modul air-gevel gebruikt<br />

in de nieuwe productie- en kantoorgebouwen<br />

van de Zwitserse levensmiddelenfabrikant<br />

Zweifel Pomy-Chips AG. “In combinatie met<br />

een geventileerde houten vliesgevel zijn er 170<br />

WICTEC Modul air-elementen geplaatst, die<br />

een consistente uitstraling geven en de best<br />

mogelijke energie-efficiëntie garanderen”,<br />

aldus Hermans. “Ook in Duitsland, Oostenrijk<br />

en Noorwegen kunnen we inmiddels mooie<br />

referenties voorleggen.”<br />

Op dit moment wordt het innovatieve gevelsysteem<br />

ook uitgerold in de rest van Europa,<br />

waaronder Nederland. “De reacties van<br />

architecten, eindgebruikers én investeerders<br />

zijn overweldigend. Niet verwonderlijk,<br />

want WICTEC Modul air biedt volledige vrijheid.<br />

Niet alleen qua veiligheid, maar ook qua<br />

uitstraling en architectuur. Het is mogelijk<br />

om te kiezen voor gevels met kozijnen of<br />

voor een vliesgevel. De beschikbare opties<br />

zijn modulaire, hangende of inzetgevels. Een<br />

ander voordeel is dat de gevelelementen,<br />

inclusief beglazing, vooraf in de fabriek kunnen<br />

worden vervaardigd, waardoor kortere<br />

installatietijden en dus kortere bouwtijden<br />

worden gehaald.”<br />

“Dankzij het compacte ontwerp van de WICTEC<br />

Modul air-gevel neemt de constructiediepte<br />

drastisch af in vergelijking met traditionele<br />

dubbelwandige gevels. Dit levert zeer kosteneffectieve<br />

bouwwerken op met maximale<br />

bruikbare ruimte. Ook zorgt de dubbelwandige<br />

uitvoering voor een maximale geluidsisolatie.”<br />

Voor investeerders is bovendien de energieefficiëntie<br />

interessant. “U-waarden onder<br />

passiefhuisniveau (Uw ≥ 0,55W/m 2 K) zorgen<br />

voor een maximale warmte-isolatie, waardoor<br />

de kosten voor verwarming en koeling flink<br />

worden verlaagd.”<br />

10 jaar complete systeemgarantie<br />

De montage van WICTEC Modul air-systeem<br />

wordt uitsluitend uitgevoerd door gecertificeerde<br />

WICONA partners. Op het profiel-<br />

en drogeluchtsysteem wordt 10 jaar<br />

systeemgarantie geboden. “Onze specialisten<br />

zijn 24/7 beschikbaar bij storingen en voeren<br />

binnen 48 uur reparaties uit”, aldus Hermans.<br />

“Ook het onderhoud van de zonwering valt onder<br />

de nieuwe garantie. Dit betekent dat we de eerste<br />

leverancier zijn die 10 jaar garantie levert op<br />

de werking van ons complete gevelsysteem. Dit<br />

geeft niet alleen architecten, eindgebruikers<br />

en investeerders, maar ook onze gevelbouwpartners<br />

de zekerheid die zij zoeken voor hun<br />

projecten.”<br />

24/7 service en onderhoud zorgen bovendien<br />

voor een langdurige functionaliteit én waardebehoud<br />

van het gebouw.<br />

Op dit moment wordt het innovatieve gevelsysteem ook uitgerold<br />

in de rest van Europa, waaronder in Nederland.<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: Schulhaus Zentrum<br />

Plaats: Horw, Zwitserland<br />

Architect: Lussi + Partner AG,<br />

Architekten ETH SIA BSA<br />

Fabrikant: Sottas SA<br />

Gebouweigenaar: Gemeinde Horw<br />

| Exterieur<br />

41


SOLEAL NEXT<br />

RAMEN EN DEUREN<br />

MEER TOEPASSINGEN<br />

Alle openingstypes.<br />

Onbeperkte keuze aan vormen.<br />

MEER<br />

MOGELIJKHEDEN.<br />

MINDER<br />

IMPACT.<br />

MEER DESIGN<br />

Slanke lijnen. Verborgen<br />

elementen. Exclusive<br />

collectie handgrepen.<br />

MEER COMFORT<br />

Akoestische isolatie.<br />

Motorisatie.<br />

Vergrendelingssensor.<br />

Borstwering.<br />

MINDER ENERGIE<br />

Lage warmtedoorgangscoëfficiënt.<br />

C2C label in aanvraag.<br />

MINDER AFVAL<br />

Gerecyclede componenten.<br />

PVC-vrij.<br />

MINDER CO 2<br />

-UITSTOOT<br />

Profielen beschikbaar in Hydro CIRCAL ® aluminium.<br />

Gemaakt van minimaal 75% gerecycled end-of-life<br />

aluminium. 2.3 kg C0 2<br />

/ kg Al vs 8,6 kg Europees<br />

gemiddelde.<br />

NIEUWE GENERATIE RAMEN EN DEUREN<br />

De nieuwe SOLEAL NEXT ramen en deuren zijn modulair opgebouwd om het materiaalgebruik te<br />

optimaliseren, de fabricage te vereenvoudigen en de installatie te vergemakkelijken. Het beslag<br />

is afkomstig van één leverancier en is volledig getest, wat zorgt voor een grotere betrouwbaarheid<br />

en reactiviteit. SOLEAL NEXT is een duurzame oplossing met gerecyclede componenten<br />

waardoor de impact op het mileu aanzienlijk wordt verminderd. U kunt zich dus niet alleen de<br />

wereld voorstellen die u wilt, u kunt hem ook bouwen.<br />

IMAGINE WHAT’S NEXT<br />

Ramen - Deuren - Gevels<br />

www.sapabuildingsystem.nl


XXL BRANDWEREND GLAS PYROBEL-T<br />

AGC heeft nu voor extra grote ruiten een oplossing met Pyrobel-T. Zowel in enkel als in isolatieglas tot<br />

2 x 4,5 meter voor classificaties EW en EI van 30 tot 120 minuten. Met een ongeëvenaarde lichttransmissie<br />

van 87% en sterke akoestische prestaties biedt het een optimaal comfort. Pyrobel-T is daarmee het ideale<br />

brandwerende XXL-glas voor o.a. luchthavens, winkelcentra en sportcomplexen.<br />

Naast een uitstekende brandwerendheid biedt Pyrobel-T een unieke bestendigheid: het glas is schokbestendig<br />

en ongevoelig voor UV-straling. Dankzij de hoogwaardige randafdichting zijn er tal van toepassingen mogelijk<br />

in vochtige omgevingen. Alle Pyrobel-T glaspanelen ondergaan de Heat Soak Test.<br />

BRANDWEREND GLAS, VOOR UW VEILIGHEID<br />

Ontdek weldra onze nieuwe website agc-pyrobel.com<br />

AGC Glass Europe - Nederland: jan.liebeton@eu.agc.com - België: roeland.vanaelst@eu.agc.com - yourglass.com


DUN GLAS MET ZEER STERKE ISOLATIEWAARDE<br />

UNIEK GLASTYPE<br />

VEREENVOUDIGT RENOVATIE<br />

Het paradepaardje van AGC Glass, Pyrobel-T, heeft in de toekomst nog meer toepassingsmogelijkheden.<br />

Nu al biedt het glastype een integrale oplossing voor grote oppervlaktes. Binnenkort komt hier de<br />

mogelijkheid bij om Pyrobel-T te combineren met vacuümglas. Productmanager brandwerend glas Jan<br />

Liebeton zegt hierover: “De dikte van het glas is dan gelijk aan normaal dubbelglas, zodat dit eenvoudig<br />

vervangen kan worden.”<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: AGC Glass<br />

AGC Glass is de grootste vlakglasproducent<br />

ter wereld. De Europese tak is al 40 jaar gespecialiseerd<br />

in brandvertragend glas. Deze<br />

Pyrobel serie biedt voor elke toepassing een<br />

bijpassend type. Liebeton: “Het Pyrobel glas<br />

heeft een maximale afmeting van 2 x 3 meter.<br />

Vanwege de behoefte aan grote oppervlakken<br />

ontwikkelden wij Pyrobel-T, dat geleverd kan<br />

worden tot een grootte van wel 2 x 4,5 meter.<br />

Dit glastype bieden we nu sinds enige tijd aan<br />

en wordt steeds succesvoller.”<br />

Het bedrijf werkt in een ontwikkelingslaboratorium<br />

in het zuiden van België doorlopend aan<br />

nieuwe oplossingen. Hier werken 250 wetenschappers<br />

en ingenieurs aan glasproducten en<br />

processen. Liebeton: “Sinds de introductie zijn<br />

we dit glas blijven testen en ontwikkelen. Zo<br />

komen er steeds meer toepassingsmogelijkheden<br />

bij. In 2023 willen wij ook meer dakbeglazing<br />

in Pyrobel-T kunnen aanbieden.”<br />

Pyrobel-T toegepast in het pand van Bialmed pharmaceutical, Polen.<br />

44<br />

| Exterieur


Pyrobelite is gebruikt in Palais de Justice de Mons, België.<br />

Verschillende soorten AGC Glass,<br />

gecombineerd in het voormalig<br />

hoofdkantoor van Philips Lighting.<br />

Glas vervangen, kozijnen behouden<br />

Met de nieuwe variant Pyrobel-Fineo richt AGC<br />

Glass zich meer op de renovatiemarkt. “Het<br />

is ons gelukt om Pyrobel te combineren met<br />

vacuümglas. Daardoor ontstaat een dun glas,<br />

met enorm goede isolatiewaarde. De dikte is,<br />

afhankelijk van de gekozen uitvoering, dunner<br />

dan dubbelglas, terwijl de isolatiewaarde 0,5<br />

W/Km 2 bedraagt. Dit is veel beter dan drievoudig<br />

glas met een U-waarde van 0,7. Het glas is<br />

wel wat duurder, maar als je de kozijnen kunt<br />

behouden, ben je goedkoper uit. Dit is ook gunstig<br />

voor de milieulast en de vervanging zorgt<br />

voor minder overlast. Glas eruit, glas erin, het<br />

is zo gebeurd.”<br />

Het nieuwe glastype is uniek op de markt en<br />

een echt technisch hoogstandje. “Vijf jaar<br />

geleden was dit nog niet mogelijk geweest.<br />

Dat dit nu wél kan heeft te maken met de<br />

unieke positie waarin wij ons bevinden. Door<br />

de introductie van Fineo, zeer transparant<br />

vacuümglas, hebben wij de kennis en de productie<br />

helemaal in eigen huis. Zo kunnen we de<br />

goede eigenschappen van beide producten met<br />

elkaar combineren. Het nieuw glastype bestaat<br />

uit een gelamineerde structuur, met een dunne<br />

kunststof tussenlaag om de twee producten tot<br />

één geheel te vormen. Zo kun je de totale dikte<br />

van het pakket verder beperken en toch een<br />

hele goede U-waarde behalen.”<br />

Pyrobel en Pyrobelite in IMOBAII pand, Tsjechië.<br />

Snel de isolatieslag slaan<br />

Liebeton verwacht veel van Pyrobel-Fineo. “De<br />

markt zal er even aan moeten wennen, maar<br />

waarschijnlijk snel zien welke mogelijkheden<br />

dit slanke en ranke glas biedt. Het is een snellere<br />

manier om een belangrijke isolatieslag te<br />

slaan. Zeker in deze periode van hoge energieprijzen<br />

en waar we voor de uitdaging staan om<br />

veel gebouwen aan te pakken, die in 2023 aan<br />

Label C en in 2030 aan label A moeten voldoen.”<br />

In 2023 moeten de eerste projecten met de<br />

nieuwe Pyrobel uitgevoerd worden. “We zijn<br />

nog bezig met de documentatie, maar twijfelen<br />

er niet aan dat ook dit product een Cradle to<br />

Cradle certificaat krijgt. Pyrobel is zilver, net<br />

als Fineo. Het moge duidelijk zijn: er is sprake<br />

van een heel goede uitgangspositie.”<br />

AGC Glass staat in februari met Pyrobel-Fineo<br />

op de bouwbeurs.<br />

| Exterieur<br />

45


CIRCULAIRE KUNSTSTOF KOZIJNEN<br />

VAN 100% GERECYCLED MATERIAAL:<br />

Van idee naar realiteit, steeds een<br />

stapje verder in duurzaamheid<br />

De ultieme circulaire keuze. Het<br />

ReFrame profiel van profine, het<br />

bedrijf achter kunststof kozijnenmerk<br />

K-VISION, staat synoniem<br />

voor een volledig gesloten<br />

materiaalkringloop. Voor de productie<br />

worden geen nieuwe fossiele<br />

grondstoffen aangewend.<br />

Elke gerecycleerde gram kunststof<br />

vermindert het gebruik van<br />

minerale olie en energie. Bovendien<br />

wordt flink bespaard op<br />

transport en bijbehorende CO 2<br />

-<br />

uitstoot, terwijl het circulaire<br />

kozijnprofiel over exact dezelfde<br />

technische eigenschappen<br />

beschikt als een ‘virgin’ profiel.<br />

Dat dit door de markt gewaardeerd<br />

wordt, bewijzen de vele<br />

partnerbedrijven, die sinds de<br />

introductie in 2020 resoluut voor<br />

ReFrame hebben gekozen.<br />

De renovatie van de tweede flat in uitvoering.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: profine<br />

Een bedrijf dat mede aan de wieg stond van<br />

ReFrame, is het Noord-Hollandse familiebedrijf<br />

Schipper Kozijnen. “Onze relatie gaat al<br />

meer dan 40 jaar terug”, vertelt Hoofd Verkoop<br />

Zakelijke Markt Jappe Dekker. “Als kozijnfabrikant<br />

stellen we onze kunststof kozijnen, ramen,<br />

deuren en schuifpuien steevast samen uit<br />

K-VISION profielen. Wanneer speciale oplossingen<br />

gewenst zijn, denkt profine actief met<br />

ons mee. Bovendien zijn we nauw betrokken bij<br />

ontwikkelingen en innovaties. ReFrame is hier<br />

een mooi voorbeeld van.”<br />

ReFrame in project Wheermolen-Oost in Purmerend.<br />

46<br />

| Exterieur


Duurzaamheid en circulariteit<br />

Het zaadje voor ReFrame werd in 2018 gelegd,<br />

tijdens een bedrijfsbezoek met DOOR architecten<br />

aan de profine-fabriek in Berlijn. “DOOR<br />

architecten zet net als profine en Schipper<br />

Kozijnen hoog in op kwaliteit, duurzaamheid<br />

en circulariteit”, aldus Dekker. “Zo hebben<br />

we in het verleden diverse kunststof kozijnen<br />

van profine een tweede leven gegeven in het<br />

bedrijfspand van DOOR architecten in Amsterdam.<br />

Sindsdien sparren we regelmatig over<br />

deze thema’s. Hoe mooi zou het zijn om – naast<br />

één op één hergebruik – ook te werken met<br />

gerecycled materiaal? Bijvoorbeeld voor de<br />

productie van nieuwe kozijnen?”<br />

Doel van het bezoek aan de profine-fabriek was<br />

met name om de architecten mee te nemen in<br />

het kunststof kozijntraject, vertelt hij. “Wat is<br />

ervoor nodig om een speciaal profiel of speciale<br />

kleur te maken? En welke circulaire mogelijkheden<br />

zijn er al?”<br />

Eerste projecten<br />

“In onze fabriek is een speciale afdeling ingericht,<br />

waar profielen worden voorzien van onze revolutionaire<br />

proCoverTec kleurcoating”, vertelt<br />

Remco van Overdijk, technisch-commercieel<br />

accountmanager bij profine Nederland.<br />

“Tijdens het bedrijfsbezoek van Schipper Kozijnen<br />

en DOOR architecten werden profielen<br />

behandeld met een gerecyclede kern. Met een<br />

vraag van de architecten over de mogelijkheid<br />

om ook volledige kozijnprofielen van gerecycled<br />

materiaal te maken, begon een interessant<br />

innovatie- en testtraject.”<br />

Dekker: “We hebben grote aantallen monsterstukken<br />

laten ontwikkelen en beoordeeld, om<br />

te ontdekken of 100% gerecycled materiaal ook<br />

technisch haalbaar is. Wat betekent dit voor de<br />

productie en montage? En hoe komt het kozijn<br />

er in dit geval uit te zien? We hebben diverse<br />

mock-ups gemaakt en gedeeld met o.a. DOOR<br />

Architecten, aannemer Hemubo en woningcorporatie<br />

Intermaris. Bijvoorbeeld voor de<br />

renovatie van vier flatgebouwen in de wijk<br />

Wheermolen-Oost in Purmerend. De proefstukken<br />

werden zeer enthousiast ontvangen.<br />

Omdat dit project nog in de tenderfase verkeerde<br />

echter, hebben we als pilotproject 105<br />

appartementen op het Osdorpplein in Amsterdam<br />

gerenoveerd, in samenwerking Hemubo<br />

en woningcorporatie Stadgenoot. Intussen zijn<br />

ook de eerste twee flats in Purmerend uitgevoerd<br />

met het circulaire ReFrame profiel. Een<br />

derde flatgebouw volgt binnenkort.”<br />

Intussen zijn de eerste twee flats in Purmerend uitgevoerd met het<br />

circulaire ReFrame profiel. Een derde flat volgt binnenkort.<br />

In de flatgebouwen in Purmerend zaten al<br />

kozijnen van Schipper Kozijnen en profine.<br />

Van Overdijk: “Deze kozijnen zijn en worden<br />

na veertig jaar verwijderd en hoogwaardig<br />

gerecycled, waardoor de keten volledig wordt<br />

gesloten.”<br />

Zeer stabiel<br />

“Door te kiezen voor 100% gerecycled materiaal<br />

veranderen de technische eigenschappen niet<br />

noemenswaardig, met uitzondering van de UVbestendigheid”,<br />

vertelt Van Overdijk. “Om dit te<br />

ondervangen en de gebruikelijke hoogwaardige<br />

eigenschappen en lange levensduur te garanderen,<br />

worden de profielen rondom behandeld<br />

met proCoverTec. Voor een juiste en eenvoudige<br />

verwerking en montage van de profielen,<br />

hebben we samen met Schipper Kozijnen<br />

mogelijke optimalisaties geïnventariseerd. Ook<br />

met betrekking tot de productsamenstelling.”<br />

Dekker: “Aanvankelijk liepen de basiskleuren<br />

van het gerecyclede kunststof flink uiteen,<br />

maar inmiddels zijn dergelijke ‘opstartuitdagingen’<br />

slim ondervangen. ReFrame heeft een<br />

enorme ontwikkeling doorgemaakt, waardoor<br />

het profiel nu zeer stabiel is.”<br />

Van Overdijk: “Inmiddels zijn de kozijnprofielen<br />

op de gebruikelijke wijze door de productie te<br />

leiden. Het circulaire profiel beschikt bovendien<br />

over exact dezelfde technische eigenschappen<br />

als een ‘virgin’ profiel, terwijl fors<br />

bespaard wordt op grondstoffen, transport en<br />

CO 2<br />

-uitstoot.”<br />

Volledig gesloten materiaalkringloop<br />

Anno <strong>2022</strong> hebben steeds meer opdrachtgevers,<br />

architecten en aannemerspartijen oog<br />

voor duurzaamheid en circulariteit. Niet verwonderlijk,<br />

volgens Dekker, want onze grondstoffen<br />

worden steeds schaarser. Bovendien<br />

levert circulair bouwen een belangrijke bijdrage<br />

aan de reductie van onze afvalberg én<br />

CO 2<br />

-uitstoot.<br />

“Als organisatie gaan we hierin mee, door oude<br />

kunststof kozijnen zorgvuldig te demonteren.<br />

Glas, panelen, kozijnen en hang- en sluitwerk<br />

worden met zorg gescheiden voor hergebruik<br />

of recycling.”<br />

Van Overdijk: “Kozijnen en hang- en sluitwerk<br />

worden opgeslagen in een 40m 3 profine afvalcontainer.<br />

In onze fabriek in Berlijn worden<br />

de oude kozijnen vervolgens verwerkt tot granulaat,<br />

dat we opnieuw als grondstof inzetten.<br />

Datzelfde geldt voor zaagafval en reststukken<br />

uit de kunststof kozijnproductie. Bij profine<br />

wordt geen kunststof vezel weggegooid of<br />

gedowngraded; een échte ‘closed loop’ dus.”<br />

De kaderprofielen en tussenstijlen werden<br />

de afgelopen jaren nog wel geproduceerd van<br />

100% virgin materiaal, vertelt Van Overdijk.<br />

“Voor eind dit jaar brengen wij ook hier verandering<br />

in. Dan zijn beide profielen ook leverbaar<br />

met een gerecyclede kern, waardoor meer dan<br />

50% van het profiel uit gerecyclede content<br />

bestaat. Zo gaan we steeds een stapje verder in<br />

duurzaamheid.”<br />

| Exterieur<br />

47


THEMA DAKEN<br />

De oude dakbedekking wordt<br />

in vierkante meter stukken<br />

versneden en verzameld<br />

in speciale Derbigum<br />

bigbags, voor verwerking<br />

tot nieuwe dakbanen.<br />

PARTNERS IN DAKBEDEKKING ZETTEN HOOG<br />

IN OP DUURZAAMHEID EN CIRCULARITEIT<br />

Dakmanschap is meesterschap<br />

Een lange levensduur, minimale onderhoudskosten, een aanzienlijke CO 2<br />

-reductie én een uitstekende<br />

recyclebaarheid in de toekomst: onze gebouwdaken moeten aan steeds hogere eisen voldoen. Allround<br />

dakspecialist Consolidated en producent van bitumen dakbedekking Derbigum gaan hier graag<br />

in mee en zoeken continu naar mogelijkheden om de technische kwaliteit, duurzaamheid én circulariteit<br />

naar het allerhoogste niveau te tillen.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Consolidated<br />

“De eenvoudigste manier om onze ecologische<br />

voetafdruk te verkleinen, is door de levensduur<br />

van onze producten maximaal te verlengen”,<br />

vertelt Atze Walsweer, Technisch Manager bij<br />

Derbigum.<br />

“Maar ook door actief bitumen in te zamelen<br />

en te recyclen tot nieuwe grondstof, volgens<br />

onze filosofie ‘No Roof To Waste’. Onder andere<br />

tijdens de renovatie van het parkeerdek van<br />

de voormalige Polaroid-fabriek in Enschede<br />

geven we hier optimaal invulling aan.”<br />

In opdracht van professionele gebouweigenaren<br />

en gebouwbeheerders verzorgt Consolidated<br />

al meer dan 60 jaar het beheer, onderhoud<br />

en de renovatie van platte en hellende daken.<br />

Het landelijk opererende familiebedrijf is een<br />

erkend verwerker van Derbigum dakbanen.<br />

“Onze samenwerking gaat tientallen jaren<br />

terug”, vertelt Egbert van der Weele, Account<br />

Manager bij Consolidated. “Aanvankelijk<br />

gestart vanuit een traditionele aannemers-/<br />

leveranciersverhouding, is onze samenwerking<br />

steeds intensiever en hechter geworden.<br />

Niet verwonderlijk, want de prestatie-eisen<br />

vanuit de opdrachtgever worden steeds hoger.<br />

Bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid,<br />

levensduurverwachting en end-of-life verwerking.<br />

Om hier optimaal invulling aan te geven,<br />

werken we niet langer volgens een top-down<br />

strategie maar in een gelijkwaardige driehoek<br />

met de leverancier én opdrachtgever. Derbigum<br />

beschikt over een uitgebreid programma<br />

producten, waarmee we vrijwel elke projectvraag<br />

kunnen invullen. De technisch managers<br />

denken actief met ons mee in efficiëntie en<br />

48<br />

| Exterieur


THEMA DAKEN<br />

'Ons recycleproces heeft een aanzienlijk lagere milieu-impact<br />

dan de productie van bitumen via aardgasontginning. Zo<br />

dragen wij op unieke wijze bij aan de circulaire economie'<br />

(technische) uitvoerbaarheid. Bovendien maakt<br />

de fabriek maximale recyclage mogelijk.”<br />

Walsweer speelt de bal graag terug: “Een<br />

goede functionaliteit en betrouwbaarheid<br />

van onze dakbedekking valt of staat met een<br />

goede verwerking”, benadrukt hij. “Ook op dit<br />

vlak excelleert onze samenwerking. We dagen<br />

elkaar continu uit om producten én processen<br />

te verbeteren. Zo heeft Consolidated op ons<br />

advies en als eerste dakspecialist in Nederland<br />

gewerkt met een Jumbo-rol, bij de dakrenovatie<br />

van een flat in Enschede. Op deze rol zit maar<br />

liefst 192,5 m² in plaats van 5,5 m² dakbedekking,<br />

waarmee een enorme tijdswinst behaald<br />

kan worden. Bovendien wordt het aantal naden<br />

flink gereduceerd, waardoor het risico op lekkages<br />

afneemt. Daarnaast experimenteren we<br />

met cubitainers in plaats van blikken lijm en<br />

zetten we steeds hoger in op recycling, zoals<br />

op het voormalige Polaroid fabrieksterrein in<br />

Enschede.”<br />

Circulaire renovatie van het parkeerdek<br />

De voormalige polaroidfabriek is in het bezit<br />

van Woningcorporatie Domijn dat zich, samen<br />

met diverse ondernemers en de gemeente<br />

Enschede heeft ingezet om de unieke locatie<br />

nieuw leven in te blazen. Het fabriekspand is<br />

getransformeerd tot een heuse talentenfabriek<br />

met een grote foodhal, kunst, cultuur, ambacht,<br />

ondernemerschap én sportfaciliteiten. De<br />

‘Performance Factory’ bestaat uit vier gebouwen:<br />

hal West, Noord, Oost en Zuid. ><br />

Gebruikers en bezoekers van de ‘Performance Factory’ kunnen straks weer parkeren op het parkeerdek van hal Oost.<br />

| Exterieur<br />

49


THEMA DAKEN<br />

Een Derbicoat NT onderlaag meteen koudlijm wordt verkleefd aan de betonnen onderconstructie.<br />

Hier bovenop worden de Derbigum NT dakbanen gebrand.<br />

Domijn zelf heeft haar intrek genomen in<br />

gebouw Zuid. Gebruikers en bezoekers van de<br />

‘Performance Factory’ kunnen parkeren op het<br />

parkeerdek van hal Oost.<br />

“Het parkeerdek van 7.500 m² is gerealiseerd<br />

in de jaren ’60 en was technisch volledig op”,<br />

vertelt Van der Weele. “We hebben uitgebreid<br />

onderzoek gedaan naar de renovatiemogelijkheden<br />

hiervan, waarbij nadrukkelijk aandacht<br />

is besteed aan duurzaamheid en circulariteit.<br />

Maar ook aan een lange levensduur. Het<br />

nieuwe dak moest een bewezen levensduur<br />

hebben van ten minste 30-40 jaar. Samen<br />

met Derbigum spelen we hier optimaal op in.”<br />

Het oude dak wordt zorgvuldig gesloopt, waarbij<br />

zoveel mogelijk onderdelen worden hergebruikt<br />

of gerecycled, vertelt hij. “Bijvoorbeeld<br />

de Stelcon betonplaten worden hergebruikt op<br />

een andere locatie en de oude dakbedekking<br />

wordt door ons in vierkante meter stukken<br />

versneden en verzameld in speciale Derbigum<br />

bigbags, voor verwerking tot nieuwe dakbanen.”<br />

Derbigum NT<br />

In de fabriek van Derbigum in Perwez, België,<br />

wordt circa 4.000 tot 5.000 ton bitumen per jaar<br />

50<br />

| Exterieur


THEMA DAKEN<br />

'De dakbanen hebben een levensduur<br />

van minimaal 40 jaar!'<br />

Ook de dakbedekking in Enschede bleek na<br />

laboratoriumtests geschikt. “Bij aankomst in<br />

onze fabriek en na een controle van de inhoud<br />

is de dakbedekking verwerkt tot Derbigum NT;<br />

een bitumineuze dakbaan op basis van Nieuwe<br />

Technologieën (NT).”<br />

Minimaal 25% uit gerecyclede bitumen<br />

Om Derbigum NT te maken, worden de vierkante<br />

meter stukken verschredderd, omgesmolten<br />

en procentueel toegevoegd aan het<br />

smeltbad met vloerbare bitumen, vertelt<br />

Walsweer.<br />

“Derbigum NT bestaat voor minimaal 25% uit<br />

gerecyclede bitumen. Voor de inlage maken<br />

we bovendien gebruik van gerecyclede PETflessen.<br />

De dakbanen hebben een levensduur<br />

van minimaal 40 jaar! Aan het eind van hun<br />

levensduur kunnen de dakbanen gemakkelijk<br />

overlaagd worden met een extra Derbigum NT<br />

bitumineuze toplaag en zo de volgende > 40<br />

jaar zorgeloos tegemoet zien. Daarna kunnen<br />

de dakbanen integraal en 100% gerecycled<br />

worden tot een hoogkwalitatieve secundaire<br />

grondstof voor nieuwe dakbanen: Derbitumen.<br />

Ons recycleproces heeft een aanzienlijk lagere<br />

milieu-impact dan de productie van bitumen<br />

via aardgasontginning. Zo dragen wij op unieke<br />

wijze bij aan de circulaire economie.”<br />

Lage schaduwkost<br />

Derbigum NT is KOMO- en DuBokeur-gecertificeerd<br />

en als categorie 1 product opgenomen<br />

in de Nationale Milieu Database (NMD). “Met<br />

een schaduwkost (MKI) van slechts € 0,54 per<br />

m² per jaar scoort Derbigum NT bovendien het<br />

best in de Milieu Prestatie Gebouwen (MPG)”,<br />

aldus Walsweer. “De milieu-impact is minimaal.<br />

Dat maakt Derbigum NT ook zeer geschikt voor<br />

nieuwbouwprojecten.”<br />

Gefaseerde uitvoering<br />

Het parkeerdek in Enschede wordt in twee fases<br />

vernieuwd. “Het nieuwe dak wordt opgebouwd<br />

uit twee lagen”, aldus Van der Weele. “Allereerst<br />

wordt een Derbicoat NT onderlaag met<br />

een koudlijm verkleefd aan de betonnen onderconstructie.<br />

Hier bovenop worden vervolgens<br />

de Derbigum NT dakbanen gebrand. De naden<br />

worden nog een keer zorgvuldig nagebrand, om<br />

een optimale waterdichtheid te borgen, waarna<br />

als sluitstuk de berijdbare verharding wordt<br />

aangebracht. Eind dit jaar moet fase 1 (3.500<br />

m²) worden opengesteld voor parkeren, waarna<br />

we begin 2023 starten met fase 2 (4.000 m²).”<br />

gerecycled. “Onze ambitie is om deze hoeveelheid<br />

in de toekomst uit te breiden tot 10.000<br />

ton”, aldus Walsweer. “Om hiertoe te komen,<br />

worden diverse afvalstromen verwerkt. Allereerst<br />

recyclen we onze eigen productieresten.<br />

Daarnaast stimuleren we erkende verwerkers<br />

om niet alleen zuivere bitumen snijresten, maar<br />

ook oude en geschikte verwijderde dakbanen te<br />

verzamelen voor recycling.”<br />

Een goede functionaliteit en betrouwbaarheid van de<br />

dakbedekking valt of staat met een goede verwerking.<br />

| Exterieur<br />

51


THEMA DAKEN<br />

PRIJSWINNEND CONCEPT IN ANDERLECHT<br />

Les Trèfles: school levert energetische<br />

prestaties én… bewustwording!<br />

(Beeld: Easycopters)<br />

52<br />

| Exterieur


THEMA DAKEN<br />

In 2017 werd het markante gebouw ‘Les Trefles’ in Anderlecht in gebruik genomen. Deze school plus<br />

sportcomplex biedt plaats aan 750 kleuters en scholieren maar fungeert ook als pleisterplaats voor<br />

sportclubs en verenigingen. Voor het ontwerp van dit opmerkelijke gebouw, een slimme combinatie<br />

van passiefbouw, duurzaamheid, pedagogie én groenvoorzieningen, ontving Árter Architects uit Brussel<br />

de Batexprijs. Mutec stond in voor de waterdichting.<br />

Tekst en beeld: Official Sales Rep Elevate<br />

Sinds 2017 heeft Anderlecht er een nieuwe<br />

gemeentelijke school bij: ‘Les Trèfles’, een passieve<br />

kleuter- en lagere school met sportzaal<br />

met een capaciteit van 750 leerlingen. Het<br />

gebouw, ontworpen door architectenbureau<br />

Árter, heeft daarbij een duidelijke missie.<br />

Het project wil niet alleen een voorbeeld zijn<br />

qua energetische prestaties en andere duurzaamheidsaspecten<br />

maar eveneens de bewustwording<br />

van kinderen, ouders en leerkrachten<br />

stimuleren door hen de juiste reflexen aan te<br />

leren om zuinig met energie om te springen.<br />

Duurzaamheid werd op die manier een cruciaal<br />

onderdeel van het pedagogische project.<br />

elkaar verbonden zijn. Hierdoor zijn ze makkelijk<br />

bereikbaar voor personen met beperkte<br />

mobiliteit en voor ouders met kinderwagens.<br />

Voorbeeld van duurzaamheid<br />

Het project werd geselecteerd als laureaat van<br />

de projectoproep ‘Voorbeeldgebouwen 2021’<br />

georganiseerd door Leefmilieu Brussel-BIM.<br />

De school en turnzaal worden immers gekenmerkt<br />

door vooruitstrevende energetische<br />

voorzieningen en milieuprestaties die ruim<br />

voldoen aan de passiefnorm.<br />

Bovendien werden alle bouwknopen gedetailleerd<br />

en gesimuleerd met berekeningssoftware<br />

'De gebouwen hoeven niet gekoeld worden'<br />

Klavertjevier<br />

De algemene opbouw van ‘Les Trèfles’ doet<br />

denken aan een klavertjevier of ‘trèfle à quatre<br />

feuilles’, wat meteen de nieuwe naam verklaart.<br />

In het midden van elk klaverblad bevindt er zich<br />

een cirkelvormige speelplaats, in het hart de<br />

opdeelbare cafetaria, op het dak een looppiste.<br />

De gevel van het complex bestaat uit panelen in<br />

‘evoluerende‘ kleuren en elke cirkel heeft zijn<br />

eigen kleurtoon, waarmee elke groep kinderen<br />

zich makkelijk kan identificeren. Het ontwerp<br />

zou geïnspireerd zijn op het onderzoek van<br />

professor Mitsuru Senda dat ons leert dat doelbewust<br />

gekozen ronde vormen tot 20% meer<br />

beweging stimuleren bij de leerlingen. Bovendien<br />

bekomt men zo ook een grotere benutbare<br />

vloeroppervlakte voor eenzelfde gevelontwikkeling<br />

ten opzichte van een rechthoek volgens<br />

architect Patrick Vonck, directeur van Árter.<br />

De circulatie werd dan ook zorgvuldig bestudeerd.<br />

Er werden geen trappen voorzien, maar<br />

er werd gewerkt met drie niveaus die door<br />

middel van bruggen en zachte hellingen met<br />

in functie van de noodzakelijke isolatie en luchtdichtheid<br />

van de gebouwschil. Het passiefgebouw<br />

evolueert zo richting nulenergie. Een WKK<br />

bijgestaan door de verwarmingsinstallatie produceert<br />

het sanitair warm water van de turnzaal.<br />

De keuze van alle bouwmaterialen werd<br />

bepaald op basis van een ‘Life Cycle Assessment’<br />

(LCA), waarbij de totale milieubelasting<br />

van een product gedurende de hele levenscyclus<br />

wordt berekend. Zo is de Rockpanel<br />

Chameleon gevelbekleding voorzien van een<br />

kristallaag die effect heeft op de kleurbeleving<br />

afhankelijk van het perspectief en de werking<br />

van het zonlicht. BREEAM kende hiervoor een<br />

A+ rating toe aan de gevel.<br />

Dankzij de toetreding van heel wat natuurlijk<br />

licht is de klas gedurende 80% van de schooltijd<br />

onafhankelijk van kunstlicht. De driedubbele<br />

beglazing in het gebouw wordt voorzien<br />

van een ingebouwd zonweringsysteem achter<br />

een vierde glasplaat, terwijl een lichtvoeler het<br />

artificieel licht van de klassen regelt al naargelang<br />

het beschikbare daglicht. ><br />

| Exterieur<br />

53


Bouwen aan<br />

de toekomst<br />

als Elevate<br />

FIRESTONE DAK-, WAND- EN WATERDICHTINGSSYSTEMEN<br />

ZIJN VANAF NU ELEVATE.<br />

Onze naam verandert, maar de werknemers, producten en normen<br />

die u vertrouwt blijven hetzelfde.<br />

Scan onderstaande QR-code en ontdek hoe wij zijn geëvolueerd<br />

naar Elevate, een nieuw merk van de Holcim Building Envelope divisie.


THEMA DAKEN<br />

(Beeld: Easycopters)<br />

De gebouwen hoeven overigens niet gekoeld<br />

te worden. In de zomer wordt oververhitting<br />

vermeden door middel van een free cooling- en<br />

night coolingsysteem met warmtewisselaar en<br />

natuurlijke ventilatie. In de winter worden de<br />

zonnewinsten benut met behulp van de zonnefactor<br />

van de beglazing.<br />

Veel groen, tot op de daken<br />

Naast groendaken en -gevels die zorgen voor<br />

meer biodiversiteit werden er enkele moestuinen<br />

bewaard die al vóór de bouw van het project<br />

aanwezig waren. Twee regentonnen zorgen voor<br />

de inzameling van regenwater vanaf de groendaken<br />

en maken hergebruik mogelijk voor het<br />

sanitair en het begieten van de directe omgeving.<br />

Deze watertonnen voorzien in 37% van het<br />

waterverbruik van het project. Voor de waterdichting<br />

onder de daktuinen werd er beroep<br />

gedaan op de firma Mutec. Het dakoppervlak<br />

met totaaloppervlakte van circa 7.000 vierkante<br />

meter werd voorzien van een verkleefde dakopbouw<br />

bestaand uit:<br />

- een bitumineus dampscherm;<br />

- twee lagen PIR isolatie van telkens 15<br />

centimeter, volledig verkleefd met Elevate<br />

I.S.O Twin Pack lijm;<br />

- een Elevate UltraPly TPO-membraan van 1,5<br />

millimeter.<br />

De dakbedekking die werd gebruikt is het<br />

UltraPly TPO membraan van Elevate. Voordien<br />

kenden we dit merk onder de naam Firestone<br />

daksystemen. Onlangs werd Firestone overgenomen<br />

door Holcim, pionier in bouwoplossingen.<br />

De nieuwe merknaam Elevate werd<br />

bekendgemaakt in juli <strong>2022</strong>. De afgelopen 40<br />

jaar heeft Firestone daksystemen een sterke<br />

basis opgebouwd. Nu, als Elevate, biedt men<br />

een hernieuwde inzet voor slimme, veilige en<br />

duurzame dakbedekkingsoplossingen.<br />

'Alle bouwknopen werden gedetailleerd<br />

en gesimuleerd met berekeningssoftware'<br />

Klaar om een dak te vergroenen?<br />

Ontdek hoe Elevate hierbij kan helpen<br />

De eenlaagse EPDM- en TPO-dakbedekkingsmembranen<br />

van Elevate bieden een betrouwbare<br />

en duurzame oplossing voor deze wijze van<br />

verwerking. Ze zijn robuust, eenvoudig te installeren<br />

en te onderhouden en zijn perfect geschikt<br />

voor extensieve groendaktoepassingen. Hun<br />

uitstekende weersbestendigheid en hun vermogen<br />

om zeer hoge en zeer lage temperaturen te<br />

weerstaan, vertaalt zich in een dakbedekkingsoplossing<br />

met een uitstekende duurzaamheid.<br />

Zowel de RubberGard EPDM- als de UltraPly<br />

TPO-membranen van Elevate hebben met succes<br />

de EN 13948 - weerstand tegen worteldoorgroei<br />

- en de FLL-worteldoorgroeitest (Duitse<br />

richtlijn van het FLL, Forschungsgesellschaft<br />

Landschaftsentwicklung Landschaftsbau, in<br />

Nederland Stichting Bouwresearch, SBR)<br />

doorstaan. Ze zijn ook bestand tegen het voetverkeer<br />

dat gepaard gaat met eventuele onderhoudswerkzaamheden,<br />

iets wat elk groendak<br />

op een bepaald moment nodig heeft.<br />

Neem contact op met specialist dhr. Eddy Harthoorn<br />

(+31 70 219 50 86) voor meer informatie<br />

over de Elevate dakbedekkingsystemen.<br />

| Exterieur<br />

55


THEMA DAKEN<br />

NU WEERSOMSTANDIGHEDEN STEEDS EXTREMER WORDEN...<br />

Duurzame daksystemen: zowel<br />

in uitstraling als prestaties<br />

Sterk als een stier. De aluminium daksystemen van PREFA staat<br />

garant voor de hoogste kwaliteit, stabiliteit en duurzaamheid.<br />

Maar ook voor onderscheidende architectuur, in vorm én kleur.<br />

Hierdoor gaan zekerheid en design perfect hand in hand.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: PREFA<br />

PREFA Wandlosanges 44x44<br />

kleur PREFAWIT P.10.<br />

56<br />

| Exterieur


THEMA DAKEN<br />

'Het daksysteem biedt architecten veel creatieve speelruimte,<br />

terwijl dakdekkers profiteren van een eenvoudige verwerking'<br />

Stelt u zich voor dat het buiten noodweer is en<br />

u zit heerlijk ontspannen op de bank, omdat u<br />

weet dat uw dak er niet af kán waaien. Dankzij<br />

de unieke montage bieden de PREFA aluminium<br />

daken een perfecte weerstand tegen zware<br />

stormen, hevige regenval en grote sneeuwbelastingen.<br />

Het is een uitkomst, nu de weersomstandigheden<br />

in ons land steeds extremer<br />

worden. Bijkomend voordeel: de PREFA daksystemen<br />

worden uitsluitend gemonteerd door<br />

daarvoor opgeleide professionele dakdekkers.<br />

Bijzondere dakvormen<br />

Het assortiment van PREFA telt tien indrukwekkende<br />

daksystemen. In Nederland zijn met<br />

name daksysteem PREFALZ ® , dakpan R.16 en<br />

Daklosange 44x44 populair, vertelt Area Sales<br />

Manager Tom Vanhandenhove.<br />

“Daksysteem PREFALZ ® biedt architecten veel<br />

creatieve speelruimte, terwijl dakdekkers profiteren<br />

van een eenvoudige verwerking. Door<br />

zijn buigzaamheid is PREFALZ ® eenvoudiger<br />

te vervormen dan de meeste vergelijkbare<br />

felsmaterialen. Hierdoor zijn vele bijzondere<br />

dakvormen mogelijk. Van gewelfde boogdaken<br />

tot en met gecompliceerde dakkapellen<br />

en koepeldaken. Bovendien is PREFALZ ® bij<br />

uitstek geschikt voor daken met een groot<br />

oppervlak. Het daksysteem is verkrijgbaar in<br />

19 standaardkleuren, van wit tot grijs, bruin of<br />

patinagroen, en in een glad of stucco oppervlak.<br />

Op verzoek kunnen gladde oppervlakken tevens<br />

worden voorzien van een beschermfolie.”<br />

Minimalistisch dakdesign<br />

Wie op zoek is naar puur design in een langwerpig<br />

formaat, kan zijn hart ophalen met dakpan<br />

R.16. “Met deze innovatieve nieuwe dakpan<br />

introduceren wij een nieuw en minimalistisch<br />

dakdesign, in combinatie met een tijdloos en<br />

rechtlijnig vormenspel”, aldus Vanhandenhove.<br />

“Door het grote formaat van 700 x 420 mm zijn<br />

slechts 3,4 dakpannen per vierkante meter<br />

nodig. Hiermee wordt een buitengewoon esthetisch<br />

effect bereikt.”<br />

Dakpan R.16 is standaard verkrijgbaar in 10<br />

kleuren en in een stucco oppervlak. Gladde<br />

oppervlakken zijn op verzoek leverbaar.<br />

Klassieke ruitvorm, modern accent<br />

Daklosange 44x44 ten slotte onderscheidt zich<br />

door een minimaal gewicht en een uitstekende<br />

hanteerbaarheid.<br />

“Dankzij een oppervlak van 440 x 440 mm krijgt<br />

de klassieke ruitvorm een modern accent,<br />

zonder dat wordt ingeboet aan duurzaamheid<br />

of weersbestendigheid”, vertelt Vanhandenhove.<br />

“De geïntegreerde bevestigingsstroken<br />

maken een snelle en kostenefficiënte montage<br />

mogelijk. Ook Daklosange is standaard<br />

verkrijgbaar in 10 standaardkleuren en in een<br />

stucco oppervlak.”<br />

Voor wie de voordelen van Daklosange wil ervaren,<br />

maar meer gecharmeerd is van een tra-<br />

ditionele vormgeving, biedt PREFA Daklosange<br />

29x29 (290 x 290 mm).<br />

Alle daksystemen van PREFA kunnen naar<br />

wens voorzien worden van het PREFA solarmontagesysteem,<br />

zodat eigen energieopwekking<br />

op het dak mogelijk wordt. Het PREFA<br />

solar-montagesysteem bestaat uit diverse<br />

zonnepaneelhouders. zonnepaneelluiken,<br />

railprofielen, railstukken, kabelclips, middenklemmen<br />

en eindklemmen, waarmee een<br />

solide PV-montage op ieder dak wordt geborgd.<br />

Marktleider in aluminium dak-,<br />

gevel- en totaalsystemen<br />

PREFA ontwikkelt, produceert en distribueert<br />

al 77 jaar aluminium dak-, gevel- en totaalsystemen<br />

en heeft zich ontwikkeld tot marktleider<br />

in Europa. Met het complete productaanbod<br />

kan de buitenschil van een eengezinswoning,<br />

wooncomplex, kantoor of industriegebouw volledig<br />

op maat worden uitgevoerd. De diverse<br />

componenten, zoals het dak, de gevel, de<br />

afwatering en de accessoires zijn perfect<br />

op elkaar afgestemd, aldus Vanhandenhove.<br />

“Of het nu gaat om sidings, ruitleien, PRE-<br />

FABOND alu composietplaten, dakpannen,<br />

goten, gevelschindels of PREFALZ ® of FAL-<br />

ZONAL ® systemen: al onze producten zijn<br />

vervaardigd uit 99% gerecycleerd aluminium,<br />

beschermen uitstekend tegen weersinvloeden,<br />

kunnen niet roesten, zijn licht en onderhoudsvrij<br />

én hebben een zeer lange levensduur.”<br />

PREFA Dakpan R.16 kleur Hazelnoot Bruin P.10.<br />

PREFA PREFALZ Zwart P.10.<br />

| Exterieur<br />

57


THEMA DAKEN<br />

GEVEL EN DAK IN ÉÉN AFWERKING<br />

Kunststof profiel met aluminium<br />

versteviging blijkt multifunctioneel<br />

voor verschillende soorten daken<br />

Hoogwaardige kunststoffolies en -producten zijn al ruim 75 jaar de passie van de RENOLIT-groep. Op<br />

Architect@Work Rotterdam introduceerde het bedrijf het RENOLIT ALKORPLAN Solar systeem. Dit ultralichte<br />

kunststof profiel met aluminium versteviging werd ontwikkeld om zonnepanelen betrouwbaar<br />

op een kunststof dak te monteren. Het bleek echter veel breder toepasbaar, namelijk voor de esthetische<br />

afwerking van daken met hout, aluminium platen of andere afwerkingsmaterialen.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Renolit Belgium NV<br />

Het dak van een tropische houtsoort in Ieper.<br />

Communication manager BNL Ingrid Baert: “Op Architect@Work werd<br />

positief gereageerd op het systeem. Bouwen met hout is populair, maar<br />

hout is niet 100% waterdicht, eronder is altijd een afdichting nodig. Toch<br />

willen steeds meer architecten niet alleen de gevel maar ook het dak<br />

volledig in hout uitvoeren.”<br />

RENOLIT ALKORPLAN Solar systeem bestaat uit een geëxtrudeerd<br />

PVC-P profiel dat, voorzien van een aluminium versteviging, via een warmeluchtlas<br />

ter hoogte van de lasnaad met de PVC dakbaan versmolten<br />

wordt. Van origine werden zonnepanelen zo 100% vast en betrouwbaar op<br />

een kunststof dak bevestigd. “De buitenafwerking wordt in de aluminium<br />

58<br />

| Exterieur


THEMA DAKEN<br />

versteviging bevestigd, zonder enig risico op perforatie van de dakbedekking.<br />

Een waterdicht systeem dat supersterk en uiterst licht is.”<br />

Gelaste profiel biedt oplossing<br />

Baert vervolgt: “Bekleding kan nu doorlopen van de gevel naar het dak,<br />

als een strakke houten enveloppe. Onder het hout kunnen zelfs de dakgoten<br />

en regenwaterafvoeren verborgen worden. Het systeem biedt de<br />

architect veel creatieve vrijheid.”<br />

Op een landgoed in de Flanders Fields rond Ieper staat een nieuwe<br />

woning die de toepassingen van RENOLIT ALKORPLAN Solar systeem<br />

perfect laat zien. “Het plan was om zowel de gevel als het dak van het<br />

L-vormige gebouw af te werken met een lattenwerk uit een tropische<br />

houtsoort. Dit bleek lastig, want het zware hout moest bevestigd worden<br />

terwijl het dak waterdicht bleef.<br />

En, hoe zat het met de afschuifkrachten? RENOLIT ALKORPLAN Solar<br />

systeem bood hiervoor dé oplossing. Ultralicht, stevig vast én gegarandeerd<br />

waterdicht. Op het systeem werden eerst donkergekleurde houten<br />

dwarslatten bevestigd, waarop de verticaal geplaatste houten buitenafwerking<br />

werd vastgeschroefd. Ook de zonnepanelen, verscholen in de<br />

brede dakgoten, werden geïnstalleerd door middel van het Solar systeem.”<br />

Een tweede voorbeeld is de woning van zelfstandig architecte Lieze Vandael.<br />

Door de talrijke vides en imposante raampartijen tot negen meter<br />

hoog was een traditionele bouwmethode geen optie. Bovendien wilde<br />

Vandael dat de strakke massieve houtbouw ook werd doorgetrokken in<br />

De RENOLIT ALKORPLAN solar profielen op het huis van Lieze Vandael.<br />

de buitenafwerking. “Het werd een dak en gevel in hout en mooi naadloos<br />

in elkaar overlopend. Eerst werd de architectenwoning voorzien van een<br />

houten ondergrond, een dampscherm, 14 cm PUR isolatie en daarop<br />

werd een RENOLIT ALKORPLAN dakmembraan als afdichting gemonteerd.<br />

Daardoor is het dak waterdicht, maar tóch damp open. De RENOLIT<br />

ALKORPLAN solar profielen vormden vervolgens een dragende structuur<br />

voor het (thermowood Ayous) hout dat de uitstraling van de bijzondere<br />

woning bepaalt.”<br />

RENOLIT ALKORPLAN Solar bevestigingsprofiel<br />

Innovatief en duurzaam<br />

Combineer de hoogwaardige RENOLIT ALKORPLAN<br />

dakbaan met het speciale RENOLIT ALKORPLAN Solar<br />

bevestigingsprofiel en geniet van de vrijheid om<br />

zonnepanelen of afwerkingsmaterialen gemakkelijk<br />

en gegarandeerd waterdicht op een dak te bevestigen.<br />

Ultralicht maar supersterk<br />

Zonder extra ballast<br />

Gegarandeerd waterdicht<br />

Zonder perforatie van de dakbedekking<br />

Vlot en snel te plaatsen<br />

Eenvoudig met warme lucht gelast<br />

Architecturale vrijheid<br />

Alle vormen mogelijk<br />

Verrassend veelzijdig<br />

Voor zonnepanelen én esthetische<br />

afwerkingen met hout, aluminium,...<br />

Benieuwd naar andere realisaties?<br />

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING<br />

RENOLIT Belgium N.V. - Verkoop<br />

Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 OUDENAARDE - België<br />

T B +32 (0)55 33 98 24 - T Ndl +32 (0)55 33 98 31<br />

F +32 (0)55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com<br />

| Exterieur 59<br />

NL-AD-Archicom-197x130_221117.indd 1 17/11/<strong>2022</strong> 14:39


METSELVAARDIGHEID IS NIET MEER NODIG<br />

Zeer lichte<br />

glasvezel<br />

raamdorpel<br />

maakt<br />

het werk<br />

makkelijker!<br />

Hoewel de bouw zich altijd<br />

blijft doorontwikkelen, gold<br />

die vooruitgang voor raamdorpels<br />

lange tijd niet. Daardoor<br />

ontstond er een probleem: de<br />

bestaande dorpels pasten vanwege<br />

hun gewicht niet meer bij<br />

de moderne geïsoleerde gevels.<br />

Raamdorpelelementen BV komt<br />

daarom met een geheel nieuw<br />

type raamdorpel van glasvezel.<br />

Doorsnede IsoSill.<br />

Tekst: Tamara Brouwers |<br />

Beeld: Raamdorpelelementen BV<br />

Het duurde ruim een halve eeuw, maar nu is<br />

de nieuwe IsoSill raamdorpel er dan toch. Bart<br />

Tenbült, directeur-eigenaar van Raamdorpelelementen<br />

BV uit Bladel: “Raamdorpels hadden<br />

altijd een steenachtige ondergrond, maar<br />

wat je nu ziet is dat isolatie tegen de buitengevel<br />

geplaatst wordt. Dan zijn de bestaande dorpels<br />

te zwaar. Ze hebben ondersteuning nodig, die<br />

een koudebrug onder de ramen veroorzaakt.”<br />

Tenbült ging daarom op zoek naar een alternatief.<br />

“We zochten naar een licht materiaal.<br />

IsoSill, de geisoleerde raamdorpel.<br />

60<br />

| Exterieur


'Waarom losse raamdorpels metselen als je in een handomdraai<br />

een compleet raamdorpelelement strak kunt monteren?'<br />

Daarbij kun je aan aluminium denken maar<br />

dit heeft niet de juiste uitstraling. Daarna probeerden<br />

we de bestaande raamdorpels lichter<br />

te maken, maar voordelen worden dan juist<br />

nadelen. Uiteindelijk bleek een heel nieuw product<br />

de beste oplossing. IsoSill raamdorpels<br />

hebben een kern van EPS (tempex), die licht<br />

is en isolerend werkt. De buitenste laag is van<br />

GVK: die heeft ook isolerende eigenschappen<br />

en is ijzersterk. Een raamdorpel van 3mm dik<br />

weegt door deze combinatie maar drie kilo per<br />

meter. Dit is ideaal voor projecten met isolatie<br />

aan de buitenkant.”<br />

Op zoek naar totaalaanbod<br />

Raamdorpelelementen BV heeft ruim 19 jaar<br />

ervaring op het gebied van raamdorpels.<br />

Innoveren is Tenbült niet vreemd. Sinds 2001<br />

verlijmt zijn bedrijf losse raamdorpelstenen tot<br />

handige, maar wel zware elementen. Deze prefab<br />

raamdorpels worden uit één stuk gemaakt<br />

in eigen fabriek. Dit type wordt geglazuurd of<br />

ongeglazuurd geleverd en er is keuze uit diverse<br />

IsoSill raamdorpels hebben een kern van EPS (tempex).<br />

kleuren zoals steenrood, antraciet en blauwgroen.<br />

Vervolgens kunnen deze elementen in<br />

een handomdraai strak gemonteerd worden.<br />

Dit is sneller en vlakker en met handwerk<br />

mogelijk is.<br />

“Waarom losse raamdorpels metselen als je<br />

in een handomdraai een compleet raamdorpelelement<br />

strak kunt monteren? De kant-enklare<br />

raamdorpels zijn eenvoudig te bevestigen.<br />

Heel wat aannemers, klusbedrijven, woningbouwcorporaties<br />

en architecten hebben daar al<br />

gebruik van gemaakt.”<br />

Voor dit product is geen metselvaardigheid<br />

nodig. “We leveren alles mooi gesorteerd af in<br />

de herkenbare rode stalen bakken of op rode<br />

rekken. De jongens leggen een raamdorpelelement<br />

neer zonder speciale vakkennis. De<br />

aannemer hoeft dus geen aparte metselaar<br />

te sturen. Raamdorpelelementen maken het<br />

renovatiewerk ongekend simpel met zo min<br />

mogelijk overlast voor de bewoners: aan het<br />

eind van de dag is alles klaar.”<br />

De prefab raamdorpels worden uit één stuk gemaakt in eigen fabriek.<br />

Raamdorpelelementen levert naast prefab<br />

raamdorpels sinds twee jaar ook raamdorpels<br />

van natuursteen. Tenbült: “In de toekomst komt<br />

hier ook nog beton bij. Op die manier willen wij<br />

een totaalleverancier worden, met twee unieke<br />

producten: keramische raamdorpelelementen<br />

en IsoSill. We leveren door heel Nederland raamdorpels<br />

voor 12.000 woningen per jaar. Het is<br />

makkelijk om ons assortiment uit te breiden.”<br />

| Exterieur<br />

61


De aanlegsteiger aan het IJdock. (Beeld: Bart van Hoek)<br />

OPTIMUM TUSSEN STERKTE, STIJFHEID EN DUURZAAMHEID<br />

Een duurzaam duo:<br />

stalen roosters met houtinleg<br />

“We zien een duidelijke trend dat architecten en andere klanten op zoek zijn naar duurzame producten,<br />

met uiteraard een duurzame uitstraling”, zegt Johannes Berger, commercieel directeur van Dejo. Om<br />

in deze vraag te voorzien biedt het bedrijf verzinkte stalen vlonderroosters met houtinleg. “Hierin gebruiken<br />

wij een unieke combinatie van duurzame bouwmaterialen.”<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Dejo Metaalindustrie<br />

62<br />

| Exterieur


“Hout is een duurzaam product, mits het aan de juiste voorwaarden<br />

voldoet qua herkomst. Wij kunnen dit voor de klant inkopen, of hij<br />

doet dit zelf. Wel heeft hout een aantal nadelen. Denk bijvoorbeeld<br />

aan de veerkracht van het materiaal. En, je kunt er niets aan lassen.<br />

Dat maakt het moeilijker om bevestigingen te monteren. Wij<br />

gebruiken hout daarom puur als een inlegmateriaal, het heeft<br />

nauwelijks een constructieve functie.”<br />

Optimum tussen sterkte, stijfheid en duurzaamheid<br />

Door de uitstraling van hout te combineren met staal, verbeteren<br />

de eigenschappen van het totale product. “Een tribune van alleen<br />

hout is riskant. Dankzij de combinatie met staal maken we het<br />

aanlassen mogelijk. Daardoor kunnen we mooie producten maken.<br />

Het fabriceren van een T-profiel is lastig met hout, maar eenvoudig<br />

met staal en enorm sterk.”<br />

Op die manier wordt volgens Dejo een optimum gevonden tussen<br />

sterkte, stijfheid en duurzaamheid.<br />

“De kracht van staal en de uitstraling van hout worden in deze<br />

roosters samengebracht. Hout voelt minder koud aan en neemt<br />

warmte op. Dit is gunstig bij een tribune. Als er na verloop van<br />

tijd delen hout vervangen moeten worden dan is dat eenvoudig<br />

mogelijk terwijl de constructie blijft staan. Zo wordt de levensduur<br />

verlengd.”<br />

Techlab te Velzen heeft gekozen voor het Dejo<br />

vlonderrooster (DVR) als bordesvloer.<br />

Hout alleen kan in de herfstperiode door aanslag erg glad worden.<br />

“Bij staal kunnen we daarom een karteling aanbrengen. Deze antislip<br />

functie wordt nog versterkt door dit in de dwarsinrichting aan<br />

brengen. Een andere mogelijkheid is om de staalconstructie iets<br />

te verhogen om een ribbeltje te creëren.”<br />

Duurzaam Cradle to Cradle<br />

Zoals gezegd is duurzaamheid een belangrijk thema voor Dejo. “Dit<br />

uit zich onder meer in het gebruik van hout met een FSC keurmerk.<br />

Daarnaast waren wij de eerste roosterfabriek die in 2010 een<br />

Cradle to Cradle certificaat kreeg voor het stalen persrooster. Dit<br />

betekent dat ons product 100% recyclebaar is. Het gaat niet alleen<br />

over staal zelf, maar ook over productieprocessen. Zo gebruiken<br />

we geen plastic bijproducten. Binnen ons bedrijf zijn geen diesel- of<br />

benzine-auto’s meer toegestaan. Alle lease-auto’s zijn elektrisch.”<br />

Een tribune aan het Zernikeplein in Groningen. Hout voelt minder<br />

koud aan en neemt warmte op. Dit is gunstig bij een tribune.<br />

De roosters van Dejo worden gebruikt voor de bouw van aanlegsteigers,<br />

tribunes, buitenvloeren en vlonders. Zo is aan het IJdock<br />

op de Westelijke Eilanden te Amsterdam een passantenhaven<br />

aangelegd voor de watersport. Hier wordt het Dejo vlonderrooster<br />

(DVR) met inleg van de Bilinga gebruikt. De bordesvloer is modulair<br />

opgebouwd en wordt met speciale klemmen vastgezet. Dit<br />

biedt een grote vrijheid en flexibiliteit voor de toekomst. De stalen<br />

verzinkte 60-4 dragers met anti-slip karteling staan garant voor<br />

een hoge belasting waardoor de vloer de eisen van het bouwbesluit<br />

moeiteloos kan halen.<br />

Voor het Ministerie van Financiën in Den Haag leverde Dejo ook<br />

Vlonderroosters, met houten planken van 30 mm hoog. De drager<br />

steekt 2 mm uit waardoor een anti-slipwerking wordt gerealiseerd<br />

in de dwarsrichting.<br />

Vlonderroosters voor het Ministerie van Financiën in Den Haag.<br />

| Exterieur<br />

63


DERBIGUM NT ® DE BITUMINEUZE DAKBAAN<br />

DIE PAST IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE<br />

Op deze manier draagt Derbigum haar steentje bij aan een groenere toekomst en een beter milieu!<br />

www.derbigum.nl


Zicht op een betere wereld<br />

‘s Werelds<br />

eerste circulaire<br />

kunststof kozijn<br />

K-VISION ReFrame<br />

’s Werelds eerste circulaire kunststof kozijn van<br />

100% gerecycled materiaal. K-VISION ReFrame is<br />

in 2020 geïntroduceerd en inmiddels toegepast in<br />

diverse projecten in binnen-en buitenland. Door de<br />

innovatieve proCoverTec kleurlaag is deze circulaire<br />

oplossing niet alleen duurzaam maar ook nog eens<br />

mooi en onderhoudsvrij. K-VISON Kozijnen zijn<br />

een duurzame investering, zorgen voor optimaal<br />

wooncomfort en gaan generaties mee.<br />

Meer weten?<br />

Kijk op k-visionkozijnen.nl of neem contact op met<br />

Jelmer Bijlsma via Jelmer.bijlsma@profine-group.com<br />

100% circulair<br />

100% gerecycled materiaal


ARCHITECT AAN HET WOORD<br />

Podium voor Architectuur heeft unieke positie in<br />

het veld van lokale architectuurcentra<br />

‘De bewoners zijn altijd de<br />

ervaringsdeskundigen’<br />

Als het doel is om in (landschaps)architectuur tot de allerbeste ontwerpopgave<br />

te komen, dan zal de ontwerper vooral anderen aan het<br />

woord moeten laten. “Intrinsieke kennis van de grote opgaven waar<br />

we voor staan, dienen onvoorwaardelijk gedeeld te worden met de<br />

samenleving. Mensen staan open voor vernieuwing als het duidelijk<br />

is dat je bouwt aan een betere leefomgeving.” We zijn in gesprek<br />

met Yvonne Lub en Floor Nijdeken van Podium voor Architectuur<br />

Haarlemmermeer en Schiphol.<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: Jerry Helmers / Polderfotograaf Kees van der Veer<br />

Podium voor Architectuur is een van de lokale neutrale architectuurcentra die ons land rijk is.<br />

Echter, de organisatie in Hoofddorp kan gezien worden als een bijzondere inspiratiebron voor de<br />

rest van Nederland. Want, in en om Haarlemmermeer ligt de meest gecompliceerde inrichtingsopgave<br />

van het land. De enorme gemeente kent 31 kernen met elk een sterke eigen identiteit. En,<br />

laten we Schiphol niet vergeten!<br />

“Wij zijn de schakel tussen bewoners van alle leeftijden, de experts en de grote opgaven”, zegt<br />

Yvonne. “Wij faciliteren de dialoog. We jagen aan. In dit stukje Nederland zien we een enorme druk<br />

op het landschap. We zouden onze Haarlemmermeerse polder wel zeven of acht keer kunnen<br />

vullen met alle relevante regionale opgaven. Je kunt dan denken aan infrastructurele vraagstukken,<br />

uitdagingen op het gebied van woningbouw, voedselproductie, watervoorziening, energietransitie<br />

of mobiliteit. We moeten toe naar een integraal ontwerpproces om het écht goed te doen.”<br />

Yvonne Lub en Floor Nijdeken<br />

Aanjagers van de dialoog over de leefomgeving<br />

in de gemeente Haarlemmermeer<br />

Podium voor Architectuur<br />

66<br />

Yvonne Lub en Floor Nijdeken van<br />

Podium voor Architectuur


ARCHITECT AAN HET WOORD<br />

Van de historische landbouwtrekker tot aan de moderne luchtvaartmaatschappijen. En alles wat er tussenin zit: iedereen<br />

zoekt z'n weg over de schaarse vierkante meters in Haarlemmermeer. (Beeld: Polderfotograaf Kees van der Veer)<br />

“Onze uitdagingen zijn boeiend en complex”, vult Floor aan. “Omdat we altijd op zoek zijn naar<br />

draagvlak, in onze faciliterende rol als kennisaanjager, schalen we de uitdagingen terug naar de<br />

menselijke maat. Wij proberen de complexiteit er uit te halen. Alle dialogen die we op gang hopen<br />

te brengen, moeten leiden naar effectieve kenniscirculatie waardoor experts er iets mee kunnen<br />

doen. Omdat we zo ontzettend veel dwarsverbanden, stakeholders én verschillende belangen<br />

in de regio hebben – denk alleen maar eens aan het belang van de internationale positie van<br />

Schiphol – kunnen we daar niet lichtzinnig mee omgaan.”<br />

Yvonne: “In onze regio zijn er veel meer puzzelstukjes die aan elkaar gekoppeld moeten worden<br />

dan in de rest van het land. Daarom zijn de participatietrajecten essentieel: het is belangrijk dat<br />

mensen gezien en gehoord worden. Gelukkig is participatie geïntegreerd in de planvorming.”<br />

“Het is onze taak om de inwoners in een continue dialoog van kennis te voorzien. Niet alleen<br />

om draagvlak te creëren maar zeker ook om ideeën te genereren. Het is onze functie om over<br />

de gehele breedte naar elkaar te luisteren<br />

waarbij inwoners vooral wéten dat hun eigen<br />

erfgoed én identiteit de springplank zijn voor<br />

hun toekomst. Hoe willen we dat de leefomgeving<br />

er uitziet?”<br />

De belangrijkste tip van Yvonne en Floor?<br />

“Definieer bij elke ontwerpopgave de lokale<br />

context zo scherp mogelijk. Koester de<br />

identiteit. Passeer nooit de historie. En, blijf<br />

voortdurend in gesprek met de ervaringsdeskundigen:<br />

de bewoners. Je praat niet over hen.<br />

Je praat mét hen.”<br />

67


THEMA VERLICHTING<br />

LUXUEUZE VILLA HEEFT NU EEN WARME UITSTRALING<br />

Verlichting via het bedienen<br />

van de app wordt de norm<br />

Klemko Techniek blijft het aanbod van ledverlichting ontwikkelen en verbeteren. Naast armaturen ligt<br />

de focus hierbij op lichtbesturingen en aansluittechniek. Het bedrijf mocht een villa op de Kalmthoutse<br />

Heide volledig voorzien van verlichting. Hierbij stond het bedieningsgemak via Z-wave centraal.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Klemko Techniek / Alexander van der Wallen<br />

Danny Miac, accountmanager led lichtbesturingen:<br />

“Creativiteit met ledverlichting staat<br />

voor ons op de eerste plaats. Daarom ontwikkelen<br />

we armaturen die aanpasbaar zijn, om<br />

de sfeer in een ruimte te kunnen veranderen<br />

als de functie wisselt. Dit is bijvoorbeeld<br />

mogelijk met onze nieuwe modulaire spots.<br />

Zij zijn rond, vierkant of rechthoekig en kunnen<br />

trimless weggewerkt worden. Het modulaire<br />

aspect zit 'm in de spots, armaturen en<br />

accessoires, zoals reflectoren. Deze kunnen<br />

gewisseld worden in wit, goudkleur of zwart.<br />

Dezelfde spot kan daardoor toch een andere<br />

sfeer uitstralen.”<br />

Volgens Miac heeft dit veel voordelen, bijvoorbeeld<br />

voor kantoren. “Kantoren krijgen<br />

tegenwoordig snel een andere functie. Onze<br />

Van voor tot achter is het pand verlicht.<br />

68<br />

| Interieur


THEMA VERLICHTING<br />

'Onze ledverlichting<br />

zorgt dat een armatuur<br />

niet meer verwisseld<br />

hoeft te worden'<br />

Voor de verlichting van de villa zijn veel modulaire spots gebruikt met gouden reflectoren.<br />

Alle Klemko verlichting kan op afstand bediend worden.<br />

Het geheel is rustgevend en warm.<br />

ledverlichting zorgt dat een armatuur niet meer<br />

verwisseld hoeft te worden, maar dat met een<br />

kleine aanpassing voor het soort licht gezorgd<br />

kan worden, precies passend bij het moment.<br />

De reflectoren laten zichzelf eenvoudig verwisselen,<br />

zodat de installateur sneller, efficiënter<br />

en slimmer kan werken.”<br />

Eenvoudig bestuurbaar met<br />

Smart Home protocollen<br />

Alle Lumiko verlichting, onderdeel van Klemko<br />

Techniek, is bestuurbaar met de bekende<br />

draadloze Smart Home protocollen, zoals Zigbee,<br />

Z-wave, Casambi en Bluetooth. “De vraag<br />

naar het bedienen van verlichting via een app<br />

blijft groeien. Op deze manier kunnen aanwezigheidsprogramma’s<br />

worden ingesteld en<br />

kunnen gebruikers hun verlichting op afstand<br />

bedienen. Hiermee kan energie bespaard<br />

worden. Er is echter nog veel meer te winnen.<br />

Denk bijvoorbeeld aan buitenverlichting die<br />

dankzij bewegingssensoren alleen aangaat<br />

als het nodig is, zodat lichtvervuiling wordt<br />

voorkomen.”<br />

Villa wordt rustgevend en warm<br />

Voor de eigenaresse van een villa op de Kalmthoutse<br />

Heide was het op afstand bedienen van<br />

verlichting een belangrijke wens. Miac: “In<br />

het landhuis zijn vaak gasten aanwezig, dus<br />

het is prettig dat de eigenaresse kan controleren<br />

of het licht niet onnodig blijft branden.<br />

Van voor tot achter hebben wij het pand van<br />

verlichting voorzien. Hierbij hebben we veel<br />

modulaire spots gebruikt, ditmaal met gouden<br />

reflectoren vanwege de warme uitstraling. Op<br />

de houten spanten hebben we Faro spotjes<br />

aangebracht, die via het witte plafond voor<br />

indirecte verlichting zorgen. Het geheel is<br />

heel rustgevend en warm geworden, met een<br />

luxueuze uitstraling. Tot slot is alle verlichting<br />

eenvoudig met Z-wave geïntegreerd in het<br />

domotica systeem van de klant. Zij was zeer<br />

aangenaam verrast door het resultaat.”<br />

| Interieur<br />

69


THEMA VERLICHTING<br />

SLIM MAGNEETSYSTEEM IN NIEUW<br />

ARMATUUR ZIET HET LEVENSLICHT<br />

EEN DESIGNPROCES<br />

MET EEN LANGE ADEM<br />

De ontwikkeling van een nagelnieuw armatuur neemt zeker wat tijd in beslag. Van de eerste schets<br />

op papier tot de voorstelling van het afgewerkt product… het vraagt tijd en hard werken. Soms duurt<br />

het enkele maanden, soms duurt het zelfs wat langer. In het specifieke geval van Nala, een nieuwkomer<br />

bij verlichtingsfabrikant Exterus, duurde het… véél langer!<br />

Tekst: Tom Rampelbergh | Beeld: Exterus<br />

Een breed scala aan projecten ligt binnen handbereik:<br />

van een Nala als nachtlampje tot gericht licht in een showroom.<br />

70<br />

| Interieur


THEMA VERLICHTING<br />

'Sterk innovatief, zeer flexibel en multi-inzetbaar'<br />

Het verhaal van Nala leest als een trein. Ongeveer<br />

vijf jaar geleden had Juri Vannieuwenborgh,<br />

zaakvoerder van verlichtingsfabrikant<br />

Exterus, een ruw idee om te werken met een<br />

soort magneetsysteem in een verlichtingsarmatuur.<br />

Hij zette zich aan de tekentafel, maakte<br />

wat schetsen en legde deze dan even opzij. Vannieuwenborgh<br />

vergat zijn schetsen niet en vorig<br />

jaar pakte hij ze weer bij de hand. Het doel: het<br />

ontwikkelen van een nieuw armatuur met het<br />

innovatief magneetsysteem en deze voorstellen<br />

tijdens Architect@Work. Het lukte net.<br />

Creatief met magneten<br />

Het opvallendste kenmerk van de Nala-spot<br />

is uiteraard het magneetsysteem waarmee de<br />

richtbaarheid van de spot wordt geregeld. “We<br />

gaan natuurlijk het achterste van onze tong<br />

niet laten zien voor wat betreft de werking van<br />

het magneetsysteem”, lacht Vannieuwenborgh.<br />

“Een duidelijk voordeel is uiteraard de flexibiliteit<br />

ervan en het feit dat de strakke, rechtlijnige<br />

cilinderspot mooi magnetisch aansluit in de<br />

rozet zodat het staafje niet zichtbaar is.”<br />

Keuzes alom<br />

Wat begon als een schets werd uiteindelijk een<br />

reeks. “Enkele elementen van de Nala-spots zijn<br />

steeds dezelfde”, verduidelijkt Vannieuwenborgh.<br />

“Welke uitvoering van Nala je ook kiest, de diameter<br />

van de spot is steeds 40 millimeter. Ook<br />

qua lichtbron opteren we elke keer voor een COB<br />

LED van 710 lumen met een verbruik van 8,7W.”<br />

“Toch zijn er verschillende keuzes die gemaakt<br />

moeten worden om tot de perfecte Nala voor<br />

Met de verschillende keuzemogelijkheden<br />

is deze Nala IM6 gun metal een<br />

mogelijk eindresultaat.<br />

De diameter van Nala blijft gelijk, het boorgat kan gekozen worden.<br />

Een close-up van het magneetsysteem.<br />

Geen zichtbaar staafje, wel de spot die<br />

zeer gericht kan geplaatst worden.<br />

een project te komen. Louter toevallig maar<br />

wel leuk om mee te geven: bij het merendeel<br />

van de te maken keuzes liggen drie varianten<br />

op tafel. Eerst en vooral zijn er met Nala IM4, 6<br />

en 9 drie mogelijke boorgaten voorhanden. Bij<br />

de IM4 gaat het om een boorgat van 35 millimeter,<br />

bij de IM6 is dat 45 millimeter en bij de IM9<br />

over een boorgat van 80 millimeter.”<br />

“Voor de afwerking van Nala kun je kiezen uit<br />

drie ‘precious metals’, namelijk anodised brons,<br />

champagne en gun metal. En bij de reflectoren<br />

gaat het om een lichtbundel van 16 graden<br />

(heel gericht licht op een specifieke plek), eentje<br />

van 36 graden en eentje van 50 graden. Voeg<br />

daarbij de twee mogelijke lichtkleuren 2700 en<br />

3000K en een brede waaier aan projecten ligt<br />

binnen handbereik. Denk daarbij maar eens<br />

aan residentiële toepassingen of bijvoorbeeld<br />

als accentverlichting in een showroom.”<br />

| Interieur<br />

71


Bespaar nu energie<br />

met LED-verlichting<br />

Ontdek ons gamma<br />

LED-panelen<br />

www.integratech.nl<br />

LED-strips<br />

LED-profielen<br />

LED-sturingen<br />

LED-stralers<br />

Lijnverlichting<br />

Waterdichte armaturen<br />

Integratech BV Groenstraat 48, 3270 Scherpenheuvel België www.integratech.nl


THEMA VERLICHTING<br />

VENTILATIE GECOMBINEERD MET VERLICHTING<br />

Stillere luchtverdeling en een<br />

strakker plafond: het kán!<br />

Airspot levert ventielen geïntegreerd met verlichtingsarmaturen (spots). Dit is volgens het bedrijf de<br />

meest flexibele en esthetisch verantwoorde oplossing voor alle typen verlichting en ventilatiesystemen.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Airspot<br />

De armaturen worden vooral toegepast in luxere woningen, en in exclusievere<br />

kantoren. “Bijvoorbeeld in de directiekamer of in een vergaderruimte.”<br />

De Airspot kan in nieuwbouw- en bestaande woningen worden geplaatst<br />

en gaat samen met alle kanaalvarianten. Ook belangrijk: de spots worden<br />

in Nederland geproduceerd. ❚<br />

Airspot inbouwspot met geïntegreerd ventiel. (Beeld: Keesnan Dogger)<br />

Directeur Cornel van den Thillart: “Bij het bouwen van een nieuw huis<br />

krijg je vaak witte ventielen op het plafond. Als vervanging hiervoor<br />

hebben wij een inbouwspot ontwikkeld waar ventielen in geïntegreerd<br />

zijn. Die zorgt voor een betere, stillere luchtverdeling, en een strakker<br />

plafond. Woningen worden tegenwoordig luchtdicht gebouwd, daardoor<br />

vallen geluidjes meer op. De luchtsnelheid van dit systeem ligt lager, wat<br />

overlast verminderd.”<br />

Verlichting- en ventilatiesystemen<br />

Huisbergenweg 8 • 5249JR Rosmalen • T: +31 (0)85 - 13<strong>04</strong>911 • E: info@airspot.nl • www.airspot.nl<br />

Elk huis is anders qua maatvoering en vraagt dus om andere ventilatie.<br />

Airspot adviseert daarom om altijd een lichtplan te laten maken. Dit<br />

gebruikt het bedrijf als uitgangspunt voor het plaatsen van de spots.<br />

“Goede verlichting is meer dan spots alleen, daarom hechten wij waarde<br />

aan een onafhankelijk lichtplan, waarin natuurlijk genoeg spots in worden<br />

voorgesteld.”<br />

Hoeveel spots precies nodig zijn, wordt berekend aan de hand van informatie<br />

van de installateur of lichtadviseur. Bij de eerste twee projecten die<br />

installateurs met ons doen, helpen we mee.”<br />

| Interieur<br />

00031677001 - Airspot.indd 1 10-03-22 14:05<br />

73


THEMA VERLICHTING<br />

Uniek aan de Miller-serie is dat drie unieke en chique looks in één product gecombineerd worden. (Beeld: Ministerie van Beeld Gorinchem)<br />

MINIMALISTISCHE LED-LICHTBRON LEGT DE<br />

VOLLEDIGE FOCUS OP HET ARMATUUR<br />

‘LED THERE BE LIGHT!’<br />

In de markt zijn talloze lichtbronnen verkrijgbaar, in uiteenlopende wattages, vormen, afmetingen en<br />

structuren. Wat lange tijd miste echter, was een lichtbron die de bestaande armaturen van een upgrade<br />

voorziet. “Soms gaat zoveel aandacht uit naar de lichtbron, dat de schoonheid van het armatuur teniet<br />

wordt gedaan”, aldus Stefan de Koning, accountmanager bij Expo Trading Holland. “Pucc brengt hier<br />

verandering in. De innovatieve LED-lichtbron is zeer minimalistisch vormgegeven en zorgt dat de focus<br />

weer volledig op de esthetiek van de hang-, vloer-, wand- of tafellamp komt te liggen.”<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Expo Trading Holland<br />

Pucc heeft een standaard lengte van 4,5 cm, opgedeeld in een fitting<br />

van 2,8 cm en een LED-lichtbron van slechts 1,7 cm. De minimalistische<br />

lichtbron is twee jaar geleden in de markt geïntroduceerd en heeft inmiddels<br />

twee kleine broertjes gekregen.<br />

“Bekend zijn de Pucc lichtbronnen met een E27 of E14 fitting, een kleurtemperatuur<br />

van 2200 of 2700 Kelvin en een lichtopbrengst van 40 of 200<br />

Lumen. Voor de lichtregeling hebben afnemers keuze uit drie standen of<br />

een volledige dimfunctie.”<br />

74<br />

| Interieur


THEMA VERLICHTING<br />

'Wij werken dagelijks met veel plezier aan de kwaliteit<br />

én uitbreiding van ons assortiment'<br />

Inmiddels biedt Expo Trading Holland bovendien een Pucc lichtbron met<br />

E27 fitting die inspeelt op de vraag naar meer Lumen, dus meer lichtoutput.<br />

“Onze nieuwste Pucc heeft een lengte van 4,5 cm, een doorsnede<br />

van 3,5 cm en beschikt over een dim-to-warm functie. Hierdoor kan niet<br />

alleen gespeeld worden met lichtsterktes, maar ook met lichttemperaturen<br />

(3000 tot 2200 Kelvin). De luchtoutput bedraagt 460 Lumen bij 3000<br />

Kelvin en 400 Lumen bij 2200 Kelvin. De Pucc lichtbronnen vinden gretig<br />

aftrek in onder andere vakantiewoningen, hotels en restaurants, omdat<br />

naast een minimaal design slechts minimale schoonmaak nodig is. “<br />

Armaturenserie in drie unieke looks<br />

Naast de nieuwe Pucc introduceert Expo Trading Holland een nieuwe<br />

en zeer complete armaturenserie, die speciaal voor Pucc is ontwikkeld.<br />

Van hanglampen tot vloerlampen, wandlampen, spots en tafellampen.<br />

“Uniek aan de Miller-serie is dat drie unieke en chique looks in één product<br />

gecombineerd worden”, aldus De Koning. “Zo worden standaard een<br />

zwarte en messing ring meegeleverd, waarin Pucc eenvoudig ingedraaid<br />

kan worden. Hebben architecten of eindgebruikers voorkeur voor een<br />

alternatieve lichtbron, dan kan deze zonder ring geïnstalleerd worden.<br />

Wanneer na verloop van tijd van lichtbron wordt gewisseld, dan kan de<br />

armatuur gewoon blijven staan of hangen.”<br />

Premium Dutch Brand<br />

De circa 20 medewerkers van Expo Trading Holland importeren, produceren<br />

en leveren al ruim 40 jaar een uitgebreid assortiment armaturen, lichtbronnen<br />

en schakelmaterialen, in opdracht van verlichtingsspeciaalzaken,<br />

woonwinkels, interieurdesigners en architecten. “Wij werken dagelijks met<br />

veel plezier aan de kwaliteit én uitbreiding van ons assortiment”, vertelt De<br />

Koning. “Hierbij volgen wij trends in de markt op de voet. De Miller armaturen<br />

en Pucc lichtbronnen zijn hier een uitstekend visitekaartje voor.”<br />

UPGRADE<br />

YOUR STYLE<br />

LESS IS<br />

MORE<br />

actual<br />

size<br />

Contact<br />

phone +31 (0)183 631 378<br />

info@expotrading.nl<br />

www.expotrading.nl<br />

showroom Nieuwegein<br />

showroom Gorinchem<br />

contact us for an appointment<br />

| Interieur<br />

75


THEMA VERLICHTING<br />

SLIMME SFEERVERLICHTING ZORGT VOOR EEN BIJZONDERE<br />

BELEVING IN MODERN PANNENKOEKENRESTAURANT<br />

Bourgondisch Twin Pancakes &<br />

More ademt altijd de juiste sfeer<br />

Een uniek visitekaartje in de achtertuin van Tronix Lighting. Dát is Twin Pancakes & More in Uden. In het<br />

Bourgondische restaurant en familiebedrijf staan pannenkoeken centraal, maar dan nét even anders<br />

dan je gewend bent. Daarnaast komen heerlijke vlees- en visgerechten en salades uit de keuken, die in<br />

een eigentijdse en trendy ambiance genuttigd kunnen worden. Bij Twin Pancakes & More voeren passie,<br />

vakmanschap en culinaire liefde de boventoon. Kenmerkend is bovendien de warme sfeer, die wordt<br />

ondersteund door de slimme verlichtingsoplossingen van Tronix Lighting.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Tronix Lighting / Peter Baas Fotografie<br />

Essentieel in het verlichtingsplan is het gebruik van indirect licht.<br />

Sfeer en smaak zorgen samen voor een unieke restaurantbeleving.<br />

Twin Pancakes & More is gevestigd in een<br />

historisch pand aan de Kapelstraat, dat onder<br />

andere dienst heeft gedaan als jongensschool,<br />

parochiehuis, antiekcentrum en stoffenhal.<br />

Sinds circa 20 jaar is het gebouw in eigendom<br />

van Paul Raymakers, DGA van Qubus<br />

Vastgoedontwikkeling, en heeft het een horecafunctie.<br />

Raymakers is verantwoordelijk voor<br />

de vastgoedontwikkeling, verbouw en binneninrichting<br />

van Twin Pancakes & More. Hierbij<br />

heeft hij zeer nauw samengewerkt met zijn<br />

zoon Robin en dochter Celine Raymakers, die<br />

het bourgondische restaurant runnen. Voor het<br />

interieurontwerp werd architect Hans Kuijten<br />

betrokken. “Met zijn ontwerp wist hij sfeer,<br />

beleving en warmte toe te voegen aan het res-<br />

taurantconcept”, vertelt Raymakers. “Maar dan<br />

wel met een moderne insteek. De verlichting is<br />

volledig ondersteunend aan dit ontwerp.”<br />

Sfeer en smaak komen samen<br />

“Om tot een uitgekiende inrichting te komen,<br />

is een aantal basispartijen essentieel”, aldus<br />

Raymakers, die als voorbeeld de architect,<br />

76<br />

| Interieur


THEMA VERLICHTING<br />

Kenmerkend is de warme sfeer, die wordt ondersteund door de slimme verlichtingsoplossingen van Tronix Lighting.<br />

'In het restaurant wordt gewerkt met passende sferen voor lunch en<br />

diner, waarbij tevens geanticipeerd wordt op lichte en donkere dagen'<br />

interieurbouwer en leverancier van de verlichting<br />

noemt.<br />

“In dit project hebben wij waar mogelijk met<br />

professionele plaatselijke partijen samengewerkt,<br />

zoals Tronix Lighting. Deze verlichtingsaanbieder<br />

beschikt over een groot assortiment<br />

armaturen en controllers, waarmee een totaaloplossing<br />

mogelijk wordt. Als kennismaking<br />

hebben wij de eerste schetsen van Hans Kuijten<br />

gedeeld. Ook hebben we samen gespard over de<br />

mogelijkheden voor dit project. Belangrijk hierbij<br />

was dat sfeer en smaak samen zorgen voor<br />

een unieke restaurantbeleving. Het team van<br />

Tronix Lighting heeft veel tijd en energie in de<br />

uitwerking hiervan. Dat gaf ons vertrouwen, dat<br />

ook is waargemaakt. Wie het restaurant bezoekt<br />

en het interieurontwerp erbij pakt, ziet dat de<br />

vertaling bijna één op één is overgenomen.”<br />

Indirect licht<br />

“De eerste schetsen werden uitgewerkt tot een<br />

uitgebreid pakket tekeningen en realistische<br />

visuals, waarin de verlichting een duidelijke rol<br />

speelde”, vertelt Maarten Verbruggen, managing<br />

director van Tronix Lighting. “Wij hebben dit<br />

esthetische ontwerp vertaald naar concrete<br />

producten en een uitgekiend lichtplan, met een<br />

breed scala aan wandarmaturen, trackspots,<br />

LED-strips, LED-modules en DALI dimmingmodules.<br />

Essentieel in het verlichtingsplan<br />

is het gebruik van indirect licht, waardoor er<br />

minder contrast is tussen licht en schaduw en er<br />

geen verblinding kan optreden. Bovendien zorgt<br />

indirect licht voor meer sfeer. Een belangrijke rol<br />

hierbij is weggelegd voor de wandarmaturen, die<br />

het licht door de wanden laten weerkaatsen en<br />

breed door de ruimte verspreiden. LED-stripoplossingen<br />

in de bar en meubels resulteren in een<br />

bijzondere hotellobbysfeer, terwijl trackrailspots<br />

het geheel een warme finishing touch geven.”<br />

Spelen met sferen<br />

Tronix Lighting was niet alleen leverancier van<br />

de verlichting, maar heeft ook de uitvoerende<br />

partijen ondersteund, vertelt Verbruggen.<br />

“Wij hebben onze armaturen geleverd aan<br />

Verwijst Elektro, dat de installatie verzorgde.<br />

Smarthome Domotica stond vervolgens in<br />

voor de automatisering. Twin Pancakes & More<br />

kent verschillende lichtkringen, die allemaal<br />

afzonderlijk gedimd kunnen worden. In het<br />

restaurant wordt gewerkt met passende sferen<br />

voor lunch en diner, waarbij tevens geanticipeerd<br />

wordt op lichte en donkere dagen.<br />

De lichtbediening is geautomatiseerd via een<br />

slim systeem in de centrale besturingskast en<br />

gekoppeld aan een app. Hierdoor kan op elk<br />

moment en met slechts één druk op de knop<br />

de juiste verlichtingssfeer gecreëerd worden.”<br />

Op dit moment wordt voornamelijk nog met<br />

dagsferen gewerkt, benadrukt Raymakers. “De<br />

instellingen en lichtkleuren zijn namelijk in de<br />

basis al heel geschikt voor het restaurant. In<br />

de toekomst willen we de domoticafuncties<br />

echter nog meer benutten. Bijvoorbeeld voor<br />

de dinnershows, die in november zijn gestart<br />

en waarin de verlichting heel bepalend is.”<br />

Twin Pancakes & More is in september 2021<br />

geopend en de reacties zijn overweldigend.<br />

Gasten komen er graag terug, vanwege de<br />

bijzondere kaart én sfeer. Ook Verbruggen is<br />

zeer tevreden over het resultaat en heeft het<br />

restaurant al meermaals bezocht. En ook het<br />

kerstdiner van Tronix Lighting zal bij Twin Pancakes<br />

& More genuttigd worden…<br />

| Interieur<br />

77


Creativiteit heeft ruimte nodig<br />

berbel Downline Infinity<br />

KOOKAFZUIGING<br />

NIEUW BEDACHT<br />

Hier koken<br />

de topkoks<br />

Michael Dyllong en<br />

Pierre Beckerling.<br />

Kookplaatafzuiging in perfectie.<br />

Made in Germany.<br />

De nieuwe berbel Downline Infinity met extra grote kookplaat,<br />

intuïtieve bediening en een kookafzuiging die maatstaven stelt.<br />

Genoeg ruimte, voor absolute vrijheid bij het koken.


SKYLT<br />

BE ORIGINAL<br />

VOOR LIEFHEBBERS VAN PUUR HOUT<br />

SINDS 2003 ONVERGELIJKBAAR<br />

Ruud, Meester Lakmaker<br />

DOKWEG 40 1976 CA IJMUIDEN NEDERLAND +31 (0) 255 54 84 48<br />

INFO@RIGOVERFFABRIEK.NL RIGOVERFFABRIEK.NL


THEMA VERLICHTING<br />

DESIGN EN FUNCTIONALITEIT GECOMBINEERD<br />

Energiebesparende oplossingen zijn te<br />

realiseren door slimme verlichting<br />

Het nieuwe jaar lonkt, en toch zijn veel bedrijven, volgens de distributeur van ledverlichting Exaltation<br />

BV, weinig bezig met hun energieverbruik. Accountmanager Pascal Van Sloun: “Voor kantoren groter<br />

dan 100 m² is het vanaf 1 januari 2023 verplicht om over energielabel C te beschikken. Helaas is dat<br />

nu nog niet het geval.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Exaltation BV<br />

Designarmaturen voor kantoorverlichting.<br />

Als importeur en distributeur van ledverlichting<br />

levert het bedrijf vooral aan elektrotechnische<br />

installatiebedrijven, interieurinrichters,<br />

regionale groothandels en architecten. “We<br />

willen mensen graag wakker schudden. Zelfs<br />

van gemeenten horen we namelijk dat hun<br />

stadhuis nog vol hangt met energieslurpende<br />

lampen. Jammer, want naast het aanbrengen<br />

van spouwmuurisolatie is het vervangen van de<br />

verlichting een makkelijke manier om energiebesparing<br />

te realiseren.”<br />

Toepassing van licht als specialisme<br />

Exaltation is al gespecialiseerd in deze ledverlichting<br />

sinds de oprichting in 2011. “We<br />

laten een deel van ons aanbod onder eigen<br />

naam produceren en we zijn daarnaast in de<br />

Benelux verdeler van de merken Deko-Light,<br />

Litegear, GAP Lighting, GLPower, Sigor,<br />

Acclaim Lighting en EcoLight.”<br />

Het bedrijf helpt graag bij het maken van een<br />

lichtplan of het aandragen energiebesparende<br />

oplossingen. Van Sloun: “Het goed kunnen<br />

toepassen van licht is een specialisme. De<br />

verlichting bij de slager wil je niet bij de bakker<br />

hebben, en andersom. Wij adviseren daarom<br />

80<br />

| Interieur


THEMA VERLICHTING<br />

over de juiste lichtkleur en natuurlijk over de<br />

plaatsing van de armaturen. Ook weten wij<br />

waar een bedrijf aan moet voldoen om in aanmerking<br />

te komen voor subsidie.”<br />

Exaltation levert zowel binnen- als buitenverlichting.<br />

“Wij denken buiten de gebaande paden.<br />

In een kantoorpand kun je met de standaard<br />

ledpanelen werken, maar ook andere armaturen<br />

zijn zeer geschikt. Denk bijvoorbeeld aan<br />

verlichting in ringvorm, met dezelfde functionaliteit<br />

als de ledpanelen, maar interessanter<br />

qua design. Ook het spelen met kleur is dankzij<br />

ledverlichting eenvoudig. Bijvoorbeeld door<br />

een bedrijfspand uit te lichten met hallogeenstralers<br />

die van kleur veranderen.”<br />

Een voorbeeld van dit effect is te zien bij eetcafé<br />

Napoleon in Beek. “Onze klant AVL-solutions<br />

uit Venlo paste hier onze Acclaim Rebel Band<br />

Pro armaturen voorzien van RGBW kleuren toe.<br />

Dit is een IP67 armatuur dat uitermate geschikt<br />

is voor outdoor projecten. Het geheel is via DMX<br />

aangesloten aan de bestaande lichtsturing. Zo<br />

kan het gehele pand in elke gewenste kleur<br />

veranderd worden.”<br />

Eetcafé Napoleon in Beek, verlicht met Exaltation armaturen.<br />

Benieuwd naar de producten van Exaltation?<br />

De nieuwe catalogus is nu beschikbaar. “Hierin<br />

staan nieuwe producten, aangepast op de nieuwe<br />

trends. Zo is de kleur zwart op dit moment heel<br />

populair. De catalogus is kosteloos te bestellen<br />

op onze website www.exaltation.eu.”<br />

| Interieur<br />

81


THEMA VERLICHTING<br />

SPEEDY - IP65 armatuur<br />

WE WILLEN OOK DE NEDERLANDSE MARKT VEROVEREN<br />

LESS ENERGY, MORE LIGHT<br />

Integratech, in 2009 opgericht in België, is uitgegroeid tot een prominente speler in functionele ledverlichting<br />

voor de werkomgeving. Het bedrijf levert functionele ledverlichting, van winkels tot ziekenhuis<br />

en van scholen tot industrie. Zeno Lintermans, sales manager Nederland: “We groeien enorm in Nederland<br />

en zijn hier erg blij mee.”<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Integratech<br />

“We richten ons op de utiliteit en de industrie.<br />

Voor deze marken zoeken wij altijd naar de<br />

beste oplossing voor de klant. Zowel kantoren,<br />

ziekenhuizen, bibliotheken, als scholen<br />

verbruiken veel licht. Door te kiezen voor<br />

energiezuinige verlichting is het mogelijk om<br />

energie en geld te besparen.” Het devies van<br />

Integratech is dan ook niet voor niets: Less<br />

Energy More Light.<br />

Installatiegemak bespaart tijd en geld<br />

Lintermans vervolgt: “We streven er niet naar<br />

om de goedkoopste te zijn, maar wel om de<br />

beste prijs-/kwaliteitverhouding te bieden.<br />

Daarnaast is installatiegemak één van onze<br />

sterke punten. Juist dán maken kleine details<br />

het groteverschil. Onze eenvoudig en snel te<br />

installeren producten zorgen voor een significante<br />

tijds- én kostenbesparing.<br />

Naast de prijs-/kwaliteitverhouding en het<br />

installatiegemak heeft Integratech nog een<br />

troef achter de hand. “In de brandende coronatijd<br />

hebben we er juist voor gekozen om onze<br />

voorraad te verhogen, en dat heeft ons geen<br />

windeieren gelegd. Het maakt dat wij konden<br />

leveren toen andere bedrijven ‘nee’ moesten<br />

verkopen.” De verlichtingsspecialist beschikt<br />

over een magazijnruimte van ruim 3.900m², om<br />

elk product uit voorraad te kunnen leveren.<br />

Integratech is ontstaan in België en hier<br />

(mondiale merken buiten beschouwing gelaten)<br />

inmiddels uitgegroeid tot marktleider. In<br />

Nederland is het bedrijf uitgeroepen tot één van<br />

de voornaamste challengers in de markt. “We<br />

merken dat onze klanten erg tevreden zijn. Als<br />

zij met ons gaan werken dan blijft dat vrijwel<br />

altijd zo. In onze producten komen een Hoge<br />

IP-waarde, lage UG en zeer efficiënte Lumen-<br />

Watt-verhouding samen. Dit zorgt voor een<br />

uitstekende performantie.”<br />

De kwaliteit van de armaturen wordt geborgd<br />

door diverse keurmerken.<br />

Hulp en garantie<br />

“Wij zijn geen bedrijf dat designarmaturen<br />

levert, bij ons ligt de focus op installatiegemak<br />

en functionaliteit. Daarvoor kan een architect<br />

Ledpanelen in het klaslokaal.<br />

82<br />

| Interieur


THEMA VERLICHTING<br />

'We streven er niet naar om de goedkoopste te zijn, maar wel<br />

om de beste prijs-/kwaliteitverhouding te bieden'<br />

die een utiliteitspand inricht bij ons terecht.<br />

We maken gratis lichtplannen voor de klant<br />

en nemen hen zo opnieuw werk uit handen.”<br />

Voor de installateur is Integratech telkens<br />

telefonisch bereikbaar voor advies, tot dusver<br />

voornamelijk in België. “We staan voor, tijdens,<br />

en na de installatie paraat voor onze klanten.<br />

Zo bieden we no nonsense garantie. Is er een<br />

probleem, dan sturen we zonder vragen een<br />

nieuw product op.”<br />

Een groot project voor Integratech was het<br />

Centraal Station Antwerpen. “De vraag die<br />

hier werd gesteld, was om een aantal architectonische<br />

elementen mooi uit te lichten met<br />

Centraal station Antwerpen. (Beeld: Steven Massart)<br />

floodlights. Hier zijn functionele én architectonische<br />

verlichting met elkaar gecombineerd.<br />

Evolve Floodlights, en Downlights om uit te<br />

lichten, LED-strips voor accenten langs muren<br />

en trapleuningen en Protect anti-vandalisme<br />

armaturen.”<br />

Voor Group Ceyssens & Insight projects, verzorgde<br />

Integratech de kantoorverlichting<br />

alleen met downlight verlichting. “We hebben<br />

hiervan drie types die je mooi met elkaar kunt<br />

combineren, zo kun je leuk spelen met verschillen<br />

typen verlichting. Het geeft een speelsere<br />

kantoorverlichting, want dat hoeft echt niet<br />

alleen met led panelen.”<br />

Downlights in het Group Ceyssesn kantoor.<br />

| Interieur<br />

83


THEMA VERLICHTING<br />

CONFIGUREER INDIVIDUELE VERLICHTINGSSYSTEMEN<br />

SPELEN MET LICHT?<br />

DUS: ARMATUREN OP MAAT<br />

Al 40 jaar ontwikkelt Performance in Lighting verlichting voor professionele toepassingen. “Voor de<br />

armaturen die we op maat kunnen leveren, hebben we voor onze klanten een lichtconfigurator ontwikkeld”,<br />

zegt Edwin Ekamper, Accountmanager Noord.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Performance in Lighting<br />

Het nieuwe outdoorarmatuur Groove 21.<br />

De internationale Performance in Lighting<br />

groep heeft zijn wortels in Italië, terwijl alle<br />

producten ontwikkeld, ontworpen en gemaakt<br />

worden in de eigen fabrieken van het bedrijf.<br />

Daar worden de armaturen ook vrijwel allemaal<br />

geassembleerd. Ekamper: “We bieden<br />

een breed scala aan producten. Daarom hebben<br />

we Light-Performer ontwikkeld. Deze<br />

applicatie maakt maatwerk mogelijk en ook de<br />

catalogus is hier een onderdeel van. Daardoor<br />

kunnen klanten afzonderlijke armaturen snel<br />

en eenvoudig vinden. Het is ook mogelijk om<br />

84<br />

| Interieur


THEMA VERLICHTING<br />

SL764+ met zwarte reflector.<br />

direct de Relux, Revit en Dialux bestanden van<br />

de armaturen te downloaden.”<br />

De tool bestaat uit vier verschillende configuratietypes.<br />

”In Light-Performer kan de klant<br />

profielen op maat samenstellen. Er is keuze uit<br />

modellen in de ‘normale’ serie of uit de nieuwe<br />

+ serie. De + serie is verder ontwikkeld, met<br />

opties als Tunable White, hogere lichtoutput en<br />

verbeterde hoekstukken.”<br />

Ekamper legt uit dat er natuurlijk ook gekozen<br />

kan worden uit verschillende installatieopties.<br />

De nieuwe verlichting bij De Romein, Veendam.<br />

'De tool berekent naar aanleiding van de gewenste<br />

lengte, de juiste combinatie van armaturen'<br />

Maatwerkprofielen voor het Finstral<br />

Klantencentrum. (Beeld:Lukas Huneke)<br />

“Wand of plafondarmaturen, trimless of juist<br />

met rand, of pendelarmaturen. Wit, aluminium<br />

en zwart zijn de basiskleuren maar alle RALkleuren<br />

zijn mogelijk, en voor de armaturen<br />

uit de + serie is er ook een nieuw zwart louvre.”<br />

Verschillende afschermingsmogelijkheden maken<br />

het mogelijk om te spelen met licht.<br />

Unieke individuele verlichting<br />

Light-Performer denkt met de klant mee en<br />

berekent naar aanleiding van de gewenste<br />

lengte de juiste combinatie van armaturen. “Zo<br />

ontstaat een optimaal profiel dat licht-technisch<br />

ideaal is. De klant krijgt een brutoprijs van het<br />

profiel, en elk projectblad wordt genummerd.<br />

Zo is het in één keer bij ons te bestellen.”<br />

Als wereldprimeur biedt Light-Performer de<br />

mogelijkheid om het samengestelde armatuur<br />

direct te exporteren naar een rekenprogramma,<br />

zoals Dialux. In de + serie is het ook<br />

mogelijk om in de expert modus spanningsrails<br />

toe te voegen. Daar kunnen spots aan worden<br />

gehangen. Zo ontstaat volgens Performance in<br />

Lighting unieke verlichting op maat.<br />

“Dit zijn de profielen, maar we hebben nog drie<br />

andere opties. Zo is het ten eerste mogelijk<br />

om een lichtlijn voor industrie te configureren,<br />

daarnaast kunnen we een aantal standaard<br />

pendelarmaturen, SL720, SL629 en Small<br />

Line op maat maken. Last but not least komt<br />

de buitenverlichting eraan. Onze nieuwe<br />

Groove21 is erg geschikt om op maat te<br />

maken. Dit is een grondinbouwarmatuur dat<br />

mooie vormen kan maken, zoals een golf of<br />

een cirkel, en veel mogelijkheden biedt, zoals<br />

Tunable White en RGBW.”<br />

Voor het nieuwe pand van De Romein groep<br />

in Veendam leverde Performance in Lighting<br />

de verlichting, geïnstalleerd door D&W Elektrotechniek<br />

uit Veendam. “We hebben samen<br />

een totaalontwerp gemaakt. Er is gekozen voor<br />

allemaal maatwerkprofielen in het zwart, in<br />

veel variaties, zoals opbouw, inbouw en U-vorm.<br />

De klant vindt het erg mooi geworden en heeft<br />

ons al voor een nieuw project gevraagd. De 3D<br />

visualisatie speelde een grote rol in het proces,<br />

zodat de eindklant een goed idee kreeg van het<br />

eindresultaat.<br />

| Interieur<br />

85


VOOR ELKE<br />

TOEPASSING<br />

EEN GESCHIKTE<br />

LED DIMMER<br />

UNIVERSELE LUMIKO LED DIMMERS<br />

Het dimmen van verschillende soorten LED<br />

verlichting kan een uitdaging vormen. Voor<br />

elk type LED lamp heeft Lumiko nu een<br />

geschikte LED dimmer. Vrijwel alle dimmers<br />

zijn 2 draads aan te sluiten wat een snelle<br />

montage garandeert.<br />

De software in de LED dimmer analyseert de<br />

fluctuaties in de belasting en past de<br />

dimmer hierop aan. Alle druk/draai LED<br />

dimmers zijn voorzien van een 4 mm as,<br />

inclusief 6 mm as-adapter, zodat vrijwel alle<br />

merken afdekplaten op deze LED dimmers te<br />

monteren zijn.<br />

Kijk op klemko.nl of bel 088 002 3300.<br />

Fase aan- of afsnijding LED dimmer: 891082<br />

BEDRADE DIMMERS<br />

ART.NR.<br />

Fase aan- of afsnijding LED dimmer: 891082<br />

Universele LED dimmer: 891<strong>04</strong>2<br />

Duo LED dimmer: 891200<br />

Zigbee duo LED dimmer: 891195<br />

Hotel-/wisselschakeling: 891032<br />

Klein vermogen (1 tot 100W): 891038<br />

Groot vermogen (5 tot 600W): 891028<br />

DRAADLOOS GESTUURDE DIMMERS<br />

Zigbee dimmer: 891105<br />

Z-Wave dimmer: 891110


THEMA VERLICHTING<br />

‘Gesture Controle’ wordt de norm in de keuken vanaf nu.<br />

VERLICHTING STEEDS MEER GEÏNTEGREERD<br />

IN KEUKENAPPARATUUR<br />

Gesture Control wordt de<br />

norm in de keuken van nu<br />

Wat wordt in 2023 belangrijk in<br />

de wijze waarop keukens worden<br />

ontworpen? Als deze vraag<br />

wordt voorgelegd aan Sander<br />

van ’t Hoen van Novy Nederland,<br />

dan is het antwoord helder. “De<br />

kwaliteit van verlichting wordt<br />

meer dan ooit hét thema”, zegt<br />

hij. “Maar dat is het niet alleen.<br />

Ook ‘Gesture Control’ zal zich<br />

in toenemende belangstelling<br />

mogen verheugen. Kortom, het<br />

wordt een jaar waarin de sfeerbepaling<br />

in de keuken meer dan<br />

ooit wordt gecombineerd met<br />

het functionele ervan.”<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: Novy Nederland<br />

Eerder dit jaar werden Jansen & De Bont toegevoegd aan de strategie van Novy Nederland.<br />

88<br />

| Interieur


THEMA VERLICHTING<br />

'Onze collectie heeft<br />

een goede eenheid<br />

gevormd met<br />

keukenverlichting'<br />

Sander legt uit dat de tijd voorbij is, dat een<br />

consument voor zijn verlichtingswensen in de<br />

keuken apart een verlichtingszaak bezocht. “Je<br />

ziet nu veel meer dat verlichting standaard is<br />

opgenomen in de keukenapparatuur zelf”, zegt<br />

hij. “Het gesprek in de keukenspeciaalzaak<br />

krijgt een extra dimensie want door goed functioneel<br />

licht kun je de gerechten, die je bereidt,<br />

veel beter op de juiste manier beoordelen. Het<br />

is gewoon lekkerder werken aan het fornuis of<br />

kookplaat als je alles goed ziet.”<br />

Ook bij een kookeiland: design en functionaliteit gaan hand in hand.<br />

“Maar… de keuken is natuurlijk ook een plek<br />

geworden waar wordt geleefd en waar de persoonlijke<br />

interactie plaatsvindt”, zo vervolgt<br />

Sander. “Tijdens het koken wil je het immers<br />

gezellig hebben met je gasten die plaatsnemen<br />

bij je in de keuken. Juist op dát moment<br />

heb je behoefte aan meer sfeer. Dus, dat het<br />

licht in stijl kan worden gedimd. Er is echter<br />

één ding dat je niet wilt: vette handen op de<br />

lichtknopjes en dús is ‘Gesture Control’ het<br />

logische antwoord. Zwaai alleen maar even<br />

met je hand en het licht wordt feller – waardoor<br />

je beter in de pan kunt kijken – of minder<br />

Jansen & De Bont worden steeds zichtbaarder in de keuken met de apparatuur van Novy.<br />

fel, als de gezellige sfeer tijdens het koken<br />

weer centraal moet staan.”<br />

Sander legt verder uit dat deze technische ontwikkeling<br />

(op weg naar ‘Gesture Control’) geen onlogische<br />

is want je ziet steeds meer dat de afzuiging<br />

is verwerkt in de kookplaat. “En dus kwam ook de<br />

vraag op hoe je dat dan technisch moest oplossen<br />

ten aanzien van de verlichting. Ook daar bleek<br />

‘Gesture Control’ het perfecte antwoord.”<br />

Dat de combinatie met licht bij de keukenapparatuur<br />

van Novy geen ondergeschoven<br />

thema meer is, bleek al uit het gamma, maar<br />

regeren was tevens vooruitzien. Eerder dit jaar<br />

vond Novy een geschikte partner in de verlichtingssector<br />

t.w. verlichtingsproducent Jansen<br />

& De Bont. Een strategische overname was<br />

het resultaat. Jansen & De Bont staat bekend<br />

als producent van innovatieve en kwalitatieve<br />

designverlichting met een bijkomende focus op<br />

duurzaamheid en intuïtieve bediening.<br />

“Zij kunnen ons verder helpen bij het in de markt<br />

zetten van designverlichting, als onderscheidend<br />

element in de Novy premium-producten”, zegt<br />

Sander. “De beleving in de keuken wordt veel<br />

aangenamer. We waren vooral enthousiast over<br />

de consequent doorgevoerde strakke vormgeving,<br />

de kleurstelling en de herkenbare stijlelementen:<br />

die zijn echt een perfecte aanvulling op<br />

alles waar we bij Novy voor staan. Ik durf hier<br />

echt te stellen dat onze collectie meer dan ooit<br />

één geheel is geworden en een goede eenheid<br />

heeft gevormd met keukenverlichting, in samenhang<br />

met de afzuigkap en kookplaat. In 2023<br />

wordt het dus nóg gezelliger in de keuken!”<br />

| Interieur<br />

89


Wie wil er niet 's ochtends vroeg een écht schoon overhemd aantrekken? De Zwitsers hebben de oplossing!<br />

2023: ELKE DAG ‘FRIS EN FRUITIG’ AAN DE DAG BEGINNEN<br />

Zwitserse precisie en vernuft verrassen<br />

met ultieme luxe in de dressing<br />

Voor wie elke dag écht wil stralen, ontwikkelde het Zwitserse V-ZUG de RefreshButler, een performant<br />

toestel met unieke fotokatalyse-techniek die je meest waardevolle kleding in de kast opfrist en droogt.<br />

Het is het enige systeem op de markt dat stoom en licht combineert om geuren, bacteriën en virussen<br />

niet zomaar te maskeren, maar effectief te neutraliseren.<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: V-Zug<br />

Maaike Dickx, verantwoordelijk voor de<br />

marketing en communicatie bij V-Zug is vanzelfsprekend<br />

enthousiast: “Zeg maar vaarwel<br />

tegen droogkuis en chemicaliën die je mooiste<br />

kledingstukken aantasten. De RefreshButler<br />

trekt zich discreet terug als inbouwkast of<br />

doet stijlvol dienst als losstaand item in de luxe<br />

slaapkamer, dressing of hal.”<br />

V-ZUG gaat steevast voor de ultieme kwaliteitservaring<br />

en werkte ook voor de Refresh-<br />

Butler een baanbrekende technologie uit. Een<br />

innovatie waarmee V-ZUG het verschil maakt.<br />

Maaike: “Naast klassieke stoomreiniging<br />

doet de RefreshButler aan fotokatalyse, een<br />

combinatietechniek van licht en stoom die<br />

nare geuren en bacteriën afbreekt met een<br />

doeltreffendheid van maar liefst 99,9%. En dat<br />

zonder enige toevoeging van chemische stoffen<br />

die je kledingstukken aantasten. Het volledige<br />

proces verloopt in een gesloten luchtcirculatieeenheid<br />

die de condens netjes afvoert en verza-<br />

melt. Een intuïtief bedieningspaneel levert het<br />

complete comfort en biedt een gevoel van luxe.”<br />

Een tweede pluspunt is het knappe voorkomen.<br />

De RefreshButler zit dus ook zélf keurig<br />

in het pak! “De kenmerkende minimalistische<br />

afwerking is een ode aan de Zwitserse zuivere<br />

esthetiek, wat mij betreft”, zegt Maaike. “Het is<br />

een scherp afgelijnde vormgeving, een subtiel<br />

bedieningspaneel met TouchControl en een<br />

deur in elegant zwart of inox. Tenzij je voor deze<br />

90<br />

| Interieur


De RefreshButler steekt zelf ook goed in het pak.<br />

'Binnenin is er natuurlijk ook sprake<br />

van strakke vormgeving"<br />

laatste liever dezelfde look van je bestaande<br />

kasten laat doorlopen en bijgevolg voor de volledig<br />

geïntegreerde uitvoering kiest. En, laat<br />

ik niet het mooie extra detail vergeten, dat de<br />

exclusiviteit van de Refresh Butler benadrukt:<br />

ik heb het over de persoonlijke handtekening<br />

binnenin, van de medewerker van V-Zug die<br />

de kast handmatig in elkaar heeft gezet.”<br />

Binnenin is er natuurlijk ook sprake van<br />

strakke vormgeving: een uitrusting van vijf<br />

hoogwaardige kleerhangers, een inklapbare<br />

kledingstang en een bak voor klein textiel. De<br />

ingebouwde warmtepomp maakt de Refresh-<br />

Butler bovendien duurzaam in gebruik.<br />

Schoon is schoon!<br />

De belangrijkste kenmerken nog eens op een rijtje:<br />

- Verwijdert ongewenste geuren uit stoffen<br />

zonder het gebruik van chemicaliën;<br />

- Verwijdert tot 99,99% van alle bacteriën en<br />

kiemen;<br />

- Ideaal voor niet-wasbare stoffen zoals<br />

maatpakken of blouses van speciale stoffen;<br />

- Verkrijgbaar als vrijstaand model of als<br />

inbouw in kast;<br />

- Energiezuinig dankzij de geïntegreerde<br />

warmtepomp.<br />

Maaike tot slot: “Ingetogen luxe, technische<br />

hoogstandjes en exclusiviteit zijn het credo. Het<br />

eindresultaat? De gebruikers van deze prachtige<br />

inbouwkast kunnen vanaf nu elke dag écht<br />

fris en fruitig van start!”<br />

Zwitserse precisie verwijdert ongewenste geuren uit de kleding.<br />

V-ZUG is het leidinggevende merk van<br />

high-end huishoudelijke apparatuur op de<br />

Zwitserse markt. In 1913 ontstond V-ZUG<br />

in Zug en meer dan 100 jaar later produceren<br />

ze er als enige onderneming in de<br />

sector nog steeds hun toestellen. V-ZUG is<br />

een familiebedrijf dat uitblinkt in innovatie,<br />

design, duurzaamheid en technologie voor<br />

huishoudtoestellen in de keuken en in de<br />

wasruimte. Als marktleider in Zwitserland<br />

brengt het bedrijf haar premium<br />

producten ook in het buitenland op de<br />

markt. Nog ver buiten de Alpengrenzen<br />

wordt de combinatie van minimalistisch<br />

design en innovatieve technologie goed<br />

ontvangen door architectuur-, design- en<br />

kookliefhebbers.<br />

| Interieur<br />

91


SLIMME CENTRIFUGALE KRACHT IN DE KEUKEN<br />

STOOM AFBLAZEN OP DE PLEK<br />

WAAR IEDEREEN SAMENKOMT!<br />

De keuken, de plek waar iedereen samenkomt, kookt en eet. Het is het sociaal middelpunt. Geluiden<br />

van keukenapparatuur en overheersende bak- en braadgeuren zijn dan de storende factoren. De afzuigkappen<br />

van berbel zijn wat dat betreft een ideale keuze. Zeer efficiënt en zeer stil zorgen ze voor<br />

schone lucht in de keuken.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh | Beeld: berbel<br />

De Duitse fabrikant berbel die onlangs, een<br />

jaartje te laat weliswaar, zijn twintigste verjaardag<br />

vierde, bouwde ondertussen verder<br />

aan een breed productassortiment: inductiekookplaten<br />

met geïntegreerde afzuiging,<br />

hoofdvrije kappen, inbouwkappen, tafelkappen<br />

met lift, eilandkappen en afzuigkappen<br />

voor de wand. Begin dit jaar kwam er een<br />

panorama inductiekookplaat met geïntegreerde<br />

afzuigkapbediening bij. “We beschikken<br />

over het juiste apparaat voor elke klant”,<br />

aldus berbel.<br />

Het geheime recept<br />

De keukensector kent het wel, het gepatenteerde<br />

berbel-principe. Simpel gezegd maakt<br />

een berbel-afzuigkap gebruik van de centrifugale<br />

kracht om vet af te scheiden. Geen<br />

vetfilters dus. “Zeer efficiënt en bovendien is<br />

Een totaalassortiment kookafzuigingen, van opvallende eilandkappen tot functionele wandkappen, staat klaar.<br />

92<br />

| Interieur


De berbel Downline Infinity biedt een extra groot kookveld, intuïtieve bediening en een revolutionaire afzuiging volgens het berbel-principe.<br />

een constant hoge vetafscheiding mogelijk in<br />

vergelijking met conventionele systemen met<br />

vetfilters, omdat deze filters in de loop van<br />

de tijd verzadigd raken waardoor de effectiviteit<br />

van de afzuigkap afneemt en het geluid<br />

toeneemt”, legt de fabrikant uit. “Zonder hinderlijke<br />

geuren en geluid, zonder verlies van<br />

zuigkracht en bijzonder makkelijk schoon te<br />

maken: opvangschaal openklappen, schoonvegen<br />

en weer dichtklappen. Dát maakt van een<br />

afzuigkap een echte berbel!”<br />

vanuit vak- als consumentenjury’s. Zij loven<br />

telkens weer het design, de revolutionaire<br />

afzuigtechniek en de hoge standaarden die<br />

berbel blijft hanteren. De Downline Infinity, de<br />

inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging<br />

en (optionele) intuïtieve draaiknopbeweging is<br />

de nieuwste prijzenpakker in het berbel-rijtje.<br />

Alleen al in de eerste helft van dit jaar won<br />

Downline Infinity maar liefst vier internationaal<br />

gerenommeerde awards: Red Dot Award, iF<br />

Design Award, Iconic Award en Kitchen Innovation<br />

Award <strong>2022</strong>.<br />

'Met onze apparaten houd je het hoofd koel'<br />

Hoogste kwaliteitseisen<br />

berbel: “Nog een klein woordje over ons om<br />

ons nog beter te leren kennen. We gebruiken<br />

uitsluitend hoogwaardige materialen, zoals<br />

anti-magnetisch RVS, breukvast glas, ECventilatormotoren<br />

en bedieningselementen die<br />

we bij Duitse kwaliteitsfabrikanten selecteren<br />

en aankopen. Onze toestellen voldoen steeds<br />

aan de hoogste veiligheidsstandaarden voor<br />

privékeukens. Bij ons geen vetfilters en geen<br />

brandgevaar. We zijn uitstekend voorbereid op<br />

bijzonder hoge kwaliteitseisen. Met een berbel<br />

houdt iedereen het hoofd koel.”<br />

Sterk innovatief met een krachtig design<br />

De apparaten van berbel vallen zowel qua<br />

design als techniek in de smaak. Dat is geen<br />

loos statement, wel een vaststelling wanneer<br />

de prijzenkast van de fabrikant wordt bekeken.<br />

Daarin vinden we tal van (internationale)<br />

awards die berbel in de wacht kon slepen, zowel<br />

Eenvoudige reiniging ziet er zo uit: uitvouwen, schoonvegen, dichtklappen.<br />

| Interieur<br />

93


Thebalux Badkamermeubelen heeft een nieuwe collectie ontworpen voor misschien wel de<br />

meest bezochte kamer in het huis; het toilet. Met een combinatie van Nederlands vakmanschap,<br />

de beste materialen uit diverse landen, trends en stijlen staat deze meubellijn garant<br />

voor schoonheid en praktisch gebruik in de toiletruimte. De nieuwe collectie is genaamd<br />

‘Sjithouse Furniture’. Een naam met een knipoog en eenvoudig te herkennen aan het karakteristieke<br />

huisje in het logo. Het is een uiterst complete serie met verschillende wastafels,<br />

opbouwkommen, kasten en frames.<br />

Thebalux is een vooraanstaand fabrikant van badkamermeubelen en is één van de grootste<br />

aanbieders binnen de BeNeLux. Met export naar veel andere landen waaronder Duitsland,<br />

Oostenrijk, Zwitserland en Scandinavië. Thebalux is reeds meer dan 25 jaar badkamermeubelen<br />

producent en is pionier op het gebied van innovatie en design van badkamermeubelen.<br />

Benieuwd naar alle mogelijkheden? Ga naar www.thebalux.nl.<br />

WWW.THEBALUX.NL


Newday Arnhem | Ontwerpbureau Leidmotiv | Michou van Fresh Perspective<br />

WOLVILT AAN DE MUUR: ECO VRIENDELIJK,<br />

ONBRANDBAAR, VERBETERT DE AKOESTIEK


WASTAFELS VAN BETON EN KRANEN IN EIGEN BEHEER<br />

Betaalbare betonnen wastafels<br />

Natuurlijk is Thebalux al druk bezig met het uitleveren van de producten die het bedrijf in het voorjaar<br />

introduceerde. De producent van badkamermeubelen werkt daarnaast hard aan de noviteiten voor<br />

volgend jaar. Het belangrijkste thema: beton.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Thebalux<br />

Thor als wandkraan.<br />

<strong>2022</strong> stond voor Thebalux in het teken van een<br />

nieuwe lijn toiletmeubels, die Sjithousefurniture<br />

werd genoemd. Manager Office, Sales & Export<br />

Tjerk Erich: “In het voorjaar gingen de boeken<br />

naar onze klanten. Intussen genereren we daar<br />

de eerste omzet uit, die gestaag binnenkomt.<br />

Tegelijk kijken we altijd vooruit, met de ontwikkeling<br />

van nieuwe wastafels, spiegels en meer.”<br />

Het aanbod van Thebalux bestaat uit de lijnen<br />

Sjithousefurniture, Thebalux en Type. “Momenteel<br />

zijn we bezig met nieuwe wastafels van<br />

beton, die we in eigen beheer laten produceren.<br />

De industriële stijl en het gebruik van andere<br />

materialen zijn namelijk erg populair. De ‘Ruig’<br />

valt onder het Type concept, maar waarschijnlijk<br />

ook onder Thebalux. Beton hebben we al een<br />

paar jaar in ons assortiment, maar we merken<br />

dat de eindgebruiker vaak struikelt over de prijs.<br />

Door de betonnen wastafels in eigen beheer te<br />

maken kunnen we ze goedkoper aanbieden. Het<br />

prijsniveau ligt dan ongeveer op het niveau van<br />

een keramische wastafel.”<br />

Diepe, industriële wastafel<br />

Erich vertelt wat er bij de ontwikkeling van het<br />

nieuwe product kwam kijken. “We kwamen in<br />

aanraking met een fabrikant die in staat was<br />

om het product te maken. Dan volgt een periode<br />

van tekeningen maken en ideeën uitwerken. We<br />

hebben gekozen voor een klassiek ‘trog’ design,<br />

waarbij de bak wat dieper is, om handen te<br />

kunnen wassen zonder spetteren. Vervolgens<br />

moest de wastafel een industriële uitstraling<br />

krijgen, maar niet té strak. We hebben daarom<br />

de voorste randjes en zijkanten licht afgeschuind.”<br />

De praktische eigenschappen van<br />

het materiaal waren erg belangrijk. “Het beton<br />

wordt gecoat, zodat water er niet in trekt. Om<br />

96<br />

| Interieur


Een betonnen wastafel, gecombineerd met nieuwe spiegel Giro.<br />

'We hebben gekozen voor een klassiek ‘trog’<br />

design, waarbij de bak wat dieper is'<br />

moderne kraan met op de greep een geribbelde<br />

vorm. We gaan een wastafelvariant aanbieden<br />

in een hoog-, laag- en wandmodel, maar ook<br />

nemen we een bad-douche thermostaat inclusief<br />

glijstangsetje in ons assortiment op.”<br />

dit te testen lieten we water dagenlang in de<br />

bak staan. Ook lieten we pure schoonmaakmiddelen<br />

72 uur op het materiaal liggen.”<br />

Beton is grijs, maar de ene grijze kleur is de<br />

andere niet, volgens Erich. “We zochten naar<br />

het echte beton-grijs. Dat nam heel wat tijd in<br />

beslag. Toen we uiteindelijk helemaal tevreden<br />

waren kon de wastafel in productie gaan.”<br />

Thebalux biedt vijf breedtematen aan, t.w. 60,<br />

80, 100, 120 en 140cm. “In de Type lijn bieden<br />

we de wastafel aan in combinatie met zwarte<br />

metalen frames met inleg, een nieuwe kraan en<br />

nieuwe spiegel. In de Sjithousefurniture serie<br />

horen een fonteinbakje en opbouwkommetje,<br />

uit hetzelfde beton. Voor het opbouwkommetje<br />

is er ook een plaat van beton en zelfs de plaat<br />

onder in het frame is van dit materiaal.”<br />

Het bedrijf gaat ook kranen onder een eigen<br />

label uitbrengen. “We hebben echter niet de<br />

intentie om een kranenmerk in de markt te zetten,<br />

maar we wilden wél het Sjithousefurniture<br />

verhaal compleet maken. Met fonteinkraantjes,<br />

maar ook een sifonnetje, zodat klanten het als<br />

één geheel kunnen bestellen.”<br />

Uit dit idee kwam meer voort. “Voor badmeubels<br />

hebben we de kraan Thor ontworpen, een stoere,<br />

Deze Thor serie wordt beschikbaar in chroom,<br />

gunmetal, mat-zwart en RVS.<br />

Producten uit de Sjithousefurniture lijn.<br />

| Interieur<br />

97


EEN DESIGNERS<br />

KIJK OP DE<br />

DOUCHEWC<br />

Ontwerper Christoph Behling neemt je mee in zijn ontwerpvisie<br />

“Ik ben niet alleen enthousiast<br />

vanwege het uiteindelijke design,<br />

maar juist vanwege de cultuurverandering<br />

van papier naar water,<br />

die de AquaClean Mera stimuleert.<br />

Het reinigen met water op het toilet<br />

is echt een must naar mijn idee.”<br />

Behling woont en werkt in Londen en werkt voor klanten als TAG Heuer,<br />

Nokia, Dior, Versace, Fred Lacoste en reeds enkele jaren voor Geberit.<br />

Vijf jaar geleden is hem gevraagd de beste douchewc van de wereld te<br />

ontwerpen, zonder enkel compromis; de Geberit AquaClean Mera.<br />

HET ONTWERPPROCES<br />

“De AquaClean Mera moest de beste douchewc<br />

ter wereld worden zonder daarin compromissen<br />

te sluiten. Mijn werk als ontwerper is ervoor te<br />

zorgen dat dit product er niet uit komt te zien als<br />

een technische machine. Naast alle innovatie en<br />

de gepatenteerde technologie, die in de Mera<br />

ingebouwd zijn, moest het een object worden<br />

voor in ons dagelijks leven, voor ons welzijn,<br />

voor de meest mooie badkamers. Daarom<br />

moesten we een toilet ontwerpen dat slim,<br />

slank en gestroomlijnd is en waarbij de techniek<br />

onzichtbaar is. Je kan de technologie ervaren,<br />

maar niet zien.”<br />

GEEN COMPROMISSEN SLUITEN<br />

“Het naar het toilet gaan is met de Mera plotseling<br />

een plezierige beleving geworden in plaats van<br />

een plek, die je in verlegenheid brengt. Zonder<br />

compromissen houdt in dat de douchestraal<br />

goed en zacht reinigt, met enkel een klein<br />

beetje water. Compromisloos betekent dat<br />

ongewenste geurtjes direct verwijderd worden<br />

door de geurafzuiging. Compromisloos betekent<br />

dat onder het toilet een subtiel lichtje aangaat,<br />

zodra je het toilet nadert. Is het nachtlichtje<br />

noodzakelijk? Bij mij thuis wel. Nu wordt er<br />

niemand meer wakker van het licht als ik ’s nachts<br />

naar het toilet moet. Hetzelfde geldt voor de<br />

TurboFlush. Veel mensen trekken ’s nachts niet<br />

door vanwege het geluid. De TurboFlush spoelt<br />

fluisterend door en reinigt ook nog eens grondig<br />

met een minimum aan water.”<br />

ESTHETIEK<br />

“Alle innovatie en gepatenteerde technologie<br />

is ingebouwd in het achterste en het onderste<br />

gedeelte van het toilet. Dit gedeelte hebben<br />

we chroom gemaakt, waardoor het toilet lijkt te<br />

zweven.”<br />

AquaClean Mera en gebruiksvriendelijke<br />

afstandsbediening.<br />

Meer informatie over deze luxe douchewc:<br />

www.geberit-aquaclean.nl/mera


CEMENTGEBONDEN VLOEREN EN WANDEN<br />

NIEUW: een stoere, strakke en<br />

stijlvolle basis voor elk interieur<br />

Van woonkamer tot slaapkamer, kantoor en/of vergaderruimte en alles wat daartussen zit: microcement<br />

is razend populair onder architecten én eindgebruikers. Dat is niet zo verwonderlijk, want de<br />

cementgebonden vloer- en wandafwerking geeft elk interieur een stoere basis én een ruimtelijk gevoel,<br />

alsof je zo een woonmagazine binnenstapt. Microcement is naadloos aan te brengen, slijtvast- en<br />

krasvast en eenvoudig te onderhouden. Arturo Microcement voegt hier nog een extra dimensie aan<br />

toe. Dankzij een speciale coating is het systeem namelijk ook waterdicht en watervast én geschikt<br />

voor toepassing in natte ruimtes zoals keukens, badkamers en toiletten. Dit microcement is perfect te<br />

combineren met een industrieel interieur met robuuste meubels en rauwe materialen, maar komt ook<br />

uitstekend tot zijn recht in een landelijk interieur…<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: UZIN UTZ Nederland<br />

Arturo is net als Uzin, Wolff, Pallmann en Codex een merk van UZIN UTZ<br />

Nederland en creëert vloeren die perfect aansluiten op de klantwensen<br />

én ruimtebehoeften. Zowel functioneel als esthetisch. “De ontwikkeling<br />

van Arturo Microcement sluit hier naadloos op aan”, vertelt Tom Borggreve,<br />

Hoofd Product Management bij UZIN UTZ Nederland. “Het is een<br />

waardevolle aanvulling op ons vloerenspectrum, maar ook een interessante<br />

uitbreiding naar een nieuwe doelmarkt: de wandafwerking.”<br />

Twaalf sprekende kleuren<br />

Arturo Microcement is een nieuwe decoratieve en pasteuze eindafwerking<br />

voor vloeren en wanden, gebaseerd op een hele fijne cement waaraan<br />

polymeren (kunststof additieven), kleurpigmenten en water worden<br />

toegevoegd. “Waar de polymeren garant staan voor een hoge flexibiliteit<br />

en scheurvastheid, zorgen de kleurpigmenten voor bijzondere kleurschakeringen”,<br />

aldus Borggreve. “In het eindresultaat is de ambacht van de<br />

vakman duidelijk terug te zien.<br />

Echt iedere vloer en/of wand is uniek.”<br />

Samen met interieurstyliste Thea Kruders heeft UZIN UTZ twaalf tot de<br />

verbeelding sprekende kleuren geselecteerd: Snow, Ice, Beach, Desert,<br />

Tuscan, Beton, Dust, Bark, Ash, Cliff, Lake en Vulcan. Zes kleuren zijn al<br />

voorgemengd (premix). “Voor de overige kleuren kunnen verwerkers zelf<br />

het pigment toevoegen in een basiswit.”<br />

Eenvoudige verwerking<br />

“De verwerking van Arturo Microcement is zeer eenvoudig en<br />

snel”, benadrukt Borggreve. “Het product laat zich eenvoudig met<br />

een vlakspaan, spackmes of ander gereedschap over de geëgaliseerde<br />

ondergrond verdelen. De applicatie van Arturo Microcement<br />

gebeurt vervolgens in twee lagen. De eerste laag bevat tussen de<br />

400-600 gram/m 2 en moet circa twee tot drie uur drogen, alvorens je<br />

(indien nodig) de vloer kunt schuren en de tweede laag kunt zetten. Waar<br />

Dankzij een speciale coating is Arturo Microcement ook waterdicht<br />

en watervast en geschikt voor toepassing in natte ruimtes.<br />

de eerste laag de aftekening/uitstraling van de vloer bepaalt, dient de<br />

tweede laag (ca. 200 gram/m 2 ) vooral als seallaag.”<br />

Met een totale systeemdikte van slechts een millimeter is het verbruik<br />

zeer laag, vertelt hij. Bovendien wordt verspilling voorkomen.<br />

“Zelfs wanneer het materiaal wat stijver begint te worden, kunnen verwerkers<br />

het eenvoudig doormengen. Daarna is Arturo Microcement weer net<br />

zo vers en smeuïg als aan het begin van de applicatie. Beide lagen kunnen<br />

op één dag gezet worden. De volgende dag volgt het impregneren, waarbij<br />

verwerkers de keuze hebben uit een zijdeglans of matte uitstraling. Vloeren<br />

en wanden in natte ruimtes dienen vervolgens nog tweemaal afgelakt<br />

te worden om een perfecte waterdichtheid te garanderen.”<br />

| Interieur<br />

99


VOOR ALLE HOUTEN OPPERVLAKKEN BINNENSHUIS<br />

DUURZAME EN VOC-VRIJE<br />

OLIE KLEURT EN BESCHERMT<br />

UW HOUT IN ÉÉN ENKELE LAAG<br />

Bent u op zoek naar de ideale<br />

partner voor al uw houtprojecten<br />

binnenshuis? Oil Plus 2C zal al uw<br />

wensen vervullen! De revolutionaire<br />

en VOC-vrije olie van Rubio<br />

Monocoat kleurt én beschermt uw<br />

hout in slechts één enkele laag. En<br />

dat in 40 natuurlijke kleuren! Oil<br />

Plus 2C is perfect geschikt voor<br />

drukbelopen zones en kan eenvoudig<br />

toegepast worden op alle<br />

houten oppervlakken binnenshuis.<br />

Van meubels tot werkbladen, tafelbladen,<br />

trappen, muren en vloeren.<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Rubio Monocoat<br />

Oil Plus 2C kan eenvoudig toegepast<br />

worden op alle houten oppervlakken<br />

binnenshuis. Van meubels tot werkbladen,<br />

tafelbladen, muren, vloeren en trappen.<br />

100<br />

| Interieur


Focus op kwaliteit en duurzaamheid<br />

Bijzonder aan Oil Plus 2C is de binding. “Onze<br />

olie gaat een moleculaire binding aan met<br />

de houtvezels in het houten oppervlak en<br />

beschermt en kleurt het hout zo in één enkele<br />

laag”, aldus Sjoerd Bos, verkoopmanager bij<br />

Rubio Monocoat Nederland. “Hierdoor worden<br />

overlappingen en aanzetten vermeden en krijg<br />

je een superieure, duurzame houtbescherming,<br />

tegen een zeer laag verbruik. Bovendien<br />

behoud je zo de natuurlijke look & feel van het<br />

hout én de unieke nervenstructuur.”<br />

Onbeperkte mogelijkheden<br />

Oil Plus 2C is verkrijgbaar in 40 kleuren, die<br />

ook onderling gemengd kunnen worden. Van<br />

Antique Bronze tot Ash Grey, Castle Brown,<br />

Dark Oak, Pine en Mahogany.<br />

“Hiermee bieden we architecten en eindgebruikers<br />

onbeperkte mogelijkheden”, aldus Bos.<br />

“De olie verrijkt de natuurlijke uitstraling van<br />

het hout, is zeer ecologisch (VOC-vrij) en bevat<br />

geen water of solventen. Daarmee borgen wij<br />

tevens de veiligheid en gezondheid van zowel<br />

de gebruiker als zijn omgeving. Oil Plus 2C is<br />

geschikt voor bijna alle houtsoorten en houttypes<br />

(massief hout, fineer, MDF, ...). De combinatie<br />

van een olie en accelerator garandeert een<br />

snelle uitharding, voor een optimale bescherming,<br />

terwijl een zeer laag verbruik van een<br />

liter per 30-50 m 2 bijdraagt aan de beperking<br />

van onze afvalstromen.”<br />

Eenvoudige verwerking én onderhoud<br />

Oil Plus 2C is zeer eenvoudig aan te brengen en<br />

Met Oil Plus 2C behoud je de natuurlijke look & feel van het hout én de unieke nervenstructuur.<br />

te onderhouden, vertelt Bos. Architecten en verwerkers<br />

die dit wensen, kunnen een kleursample<br />

aanvragen. “Van samples tot en met 5 liter blikken<br />

garanderen wij een zeer hoge kleurcontrole.<br />

Hierdoor zijn architecten, verwerkers én eindgebruikers<br />

altijd verzekerd van exact dezelfde kleur.<br />

Dit vereenvoudigt ook het onderhoud. Immers,<br />

met exact dezelfde kleur en zonder overlappingen<br />

kan onderhoud gepleegd worden.”<br />

Voor het onderhoud voldoet een droge reiniging,<br />

zoals stofzuigen of een microvezeldoek. “En<br />

ook het gebruik van een goede deurmat draagt<br />

bij aan langdurige bescherming, zonder dat<br />

intensief onderhoud nodig is.”<br />

Aantoonbare kwaliteit en duurzaamheid<br />

Rubio Monocoat is dé referentie als het gaat<br />

om hoogwaardige en milieuvriendelijke houtbescherming.<br />

“Rubio Monocoat is ECOConscious”, aldus Bos.<br />

“Dat we hier niet bij loze beloftes blijven, blijkt uit<br />

de vele labels en certificaten die door verschillende<br />

onafhankelijke, internationale instellingen<br />

aan onze producten zijn toegekend.”<br />

De milieuvriendelijke olie op basis van lijnzaad<br />

kreeg onder meer een LCA van VITO en een<br />

B-EPD van de FOD Volksgezondheid. Bovendien<br />

heeft Rubio Monocoat als eerste in de<br />

houtbehandelingssector het ‘Eurofins Indoor<br />

Air Comfort Gold’ label behaald.<br />

Oil Plus 2C is perfect geschikt voor drukbelopen zones. (Beeld: Lex Raymakers)<br />

“De certificaten tonen niet alleen aan dat ons<br />

product op milieuvriendelijke wijze wordt<br />

geproduceerd, verdeeld en gerecycleerd, maar<br />

ook dat de olie bijdraagt aan een gezonde binnenomgeving.<br />

Belangrijk is ook dat Oil Plus<br />

2C voldoet aan de speelgoednorm EN 71-3<br />

en dat de olie Food Contact Compliant is. Dat<br />

wil zeggen dat je het product ook veilig kunt<br />

toepassen op houten speelgoed, snijplanken,<br />

keukenbladen. Kortom: de mogelijkheden zijn<br />

eindeloos.”<br />

| Interieur<br />

101


WoodCream: De Crème de la Crème.<br />

GEBASEERD OP WAX<br />

VOEDEND & ADEMEND<br />

WATERAFSTOTEND<br />

ZELFREINIGEND<br />

AFWERKING IN 1 LAAG KAN<br />

RUBIO MONOCOAT<br />

service@rubiomonocoat.com • www.rubiomonocoat.com<br />

VOLG ONS OP


Een energiezuinig huis<br />

met Niko Home Control<br />

Huisautomatisering is zoveel meer dan je klanten extra comfort en veiligheid geven. Met Niko Home Control hoeven ze geen moeite<br />

meer te doen om energie te besparen. Ze hebben dag en nacht zicht op hoeveel energie ze verbruiken en zelf opwekken. Met<br />

verschillende energiebesparende functies halen ze gemakkelijk hun energieverbruik naar beneden:<br />

• optimaal verbruik van eigen zonne-energie<br />

• beheer het verbruik van elk toestel in huis<br />

• alles uit met één druk op de knop<br />

• slim ventileren en verwarmen<br />

• gemakkelijke koppeling met verschillende HVAC systemen van o.a. Mitsubishi Electric, Vaillant, Nibe, Daikin en Danfoss.<br />

Scan voor meer informatie<br />

www.niko.eu/nikohomecontrol<br />

PA-1187-03


INTERESSANT VOOR INKOOPORGANISATIES<br />

DIE OP ZOEK ZIJN NAAR VERDUURZAMING<br />

Duurzame lijnolie dringt beter door<br />

in hout én is flexibel in gebruik<br />

100 jaar geleden was lijnolie hét bindmiddel voor verf, totdat aardolie grotendeels deze functie overnam.<br />

Nieuw is echter niet altijd beter, weet RIGO Verffabriek, die lijnolie gebruikt voor de TOPLIN<br />

Lijnolie Standverf en ROYL Olie. Dankzij het bedrijf is het olievlas teruggekeerd in het Nederlandse<br />

landschap, omdat het bedrijf zo in de markt deels voorziet in de behoefte aan eigen lijnolie.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: RIGO Verffabriek<br />

Ook ROYL Oil wordt gemaakt met lijnolie.<br />

“Wij zijn een van de weinige verffabrieken die lijnolie<br />

verf produceren”, zegt operationeel directeur<br />

Henriëtte van Westerhoven – Beaujon. “Duurzaamheid<br />

is een motief. Fossiele aardolie zorgt<br />

voor extra CO 2<br />

uitstoot en raakt ooit uitgeput.<br />

Lijnolie kan daarentegen jaar in jaar uit gezaaid<br />

en geoogst worden.” Het gebruik van lijnolie heeft<br />

volgens Van Westerhoven ook andere voordelen.<br />

“Verf met lijnolie als bindmiddel blijft langer<br />

flexibel en dringt beter door in het hout. Niet voor<br />

niets vinden we in monumentaal werk honderden<br />

jaren oude intacte lijnolieverflagen terug.”<br />

1<strong>04</strong><br />

| Interieur


Bloeiend vlas in het Nederlandse landschap.<br />

Olievlas wordt geoogst.<br />

Een vlasveld na 100 dagen.<br />

RIGO Verffabriek produceert al sinds de jaren<br />

'70 moderne lijnolie verven. “Eerst importeerden<br />

wij deze volledig uit Canada. In Nederland<br />

werd vroeger echter ook olievlas geteeld en<br />

tot olie 'geslagen' door de oliemolens op de<br />

Zaanse Schans. We vroegen ons hardop af of<br />

er niet nog steeds boeren waren die olievlas<br />

teelden. In 2013 vonden we een boer in Friesland<br />

die één veld voor ons in wilde zaaien, wat<br />

20 liter lijnolie opleverde.”<br />

Lijnolie kweken en verwerken in eigen land<br />

Het was een voorzichtig begin, dat smaakte<br />

naar meer! “Sinds 2014 zaait RVR Loonbedrijf<br />

voor ons rondom Schiphol 5 tot 6 hectare<br />

braakliggend terrein in. Hiermee waren we<br />

er echter nog niet. Het vlas moet immers<br />

schoongemaakt en geperst worden. Dat kan op<br />

twee manieren, machinaal, of met de Zaanse<br />

molens op de Zaanse Schans. Uiteindelijk hebben<br />

we gekozen voor de molens, omdat het een<br />

prachtig mooi proces is en we zo het Werelderfgoed<br />

draaiend houden. Per hectare winnen<br />

we ongeveer duizend liter olie uit het zaad. Dit<br />

is 25% van onze behoefte voor een heel jaar.”<br />

De restproducten van het proces, lijnkoek en<br />

vlasstro, worden gebruikt door lokale boeren.<br />

“We hebben zeker de ambitie om verder uit te<br />

breiden, zegt Van Westerhoven. “Ook vanwege<br />

de stijgende prijs zou dat gunstig zijn. Olie slaan<br />

met molens wordt dan alleen moeilijk, omdat<br />

de hoeveelheden te groot worden. Hier moeten<br />

we dus goed over nadenken. Zeker is dat wij<br />

hier mee doorgaan! We merken dat mensen<br />

ons vinden vanwege ons verhaal. Veel inkooporganisaties<br />

zoeken naar verduurzaming en<br />

komen daarom bij onze olieproducten terecht.”<br />

Op Architect@Work Rotterdam merkte RIGO<br />

Verffabriek dat er ook veel interesse is onder<br />

architecten. “Hier zijn wij heel blij mee. Verf<br />

is meestal een sluitpost en krijgt weinig aandacht.<br />

Dat is zonde. Ik kan me voorstellen dat<br />

conserveren, beschermen en kleuren meer<br />

aandacht zullen krijgen nu steeds meer met<br />

hout gebouwd wordt. Onze technische adviseurs<br />

denken hier graag over mee.”<br />

In het geval van monumentale panden of herbeschikking<br />

werken deze adviseurs met een<br />

door RIGO Verffabriek zelf ontwikkelde app.<br />

“Hierin staat precies welke producten gebruikt<br />

moeten worden om te voldoen aan normeringen,<br />

rekening houdend met de staat van het<br />

gebouw en de onderliggende lagen. Dit maakt<br />

een complex verhaal voor alle betrokkenen<br />

behapbaar.”<br />

TOPLIN aflak Hoogglans is gebruikt voor de<br />

buitenafwerking van Landgoed Bingerden.<br />

TOPLIN Aqua gebruikt voor Landgoed Bingerden.<br />

| Interieur<br />

105


ALLES IN ÉÉN STABIELE EN ROBUUSTE WANDCONSTRUCTIE<br />

Veelzijdige akoestiek kan ook<br />

gewoon betaalbaar zijn!<br />

Een aangenaam akoestisch klimaat is niet alleen cruciaal voor de ruimtebeleving maar ook voor gezondheid<br />

en welzijn op langere termijn. Maar hoe kies je de juiste akoestische oplossing? Aan een<br />

concertzaal worden hele andere akoestische eisen gesteld dan aan een restaurant, kantine, sporthal,<br />

klaslokaal of kantoorruimte. Soundblox akoestische betonblokken kunnen, door de veelzijdige binnenen<br />

buitentoepassing, de ideale oplossing zijn voor de akoestische klimaatbeheersing in elke ruimte. En,<br />

ze zijn ook nog eens zéér betaalbaar!<br />

Tekst en beeld: Soundless Acoustics<br />

Met Soundblox kan de oplossing voor zowel geluidabsorptie, geluidisolatie<br />

én brandwerendheid worden gecombineerd in één stabiele en<br />

robuuste wandconstructie. Daarnaast is deze akoestische oplossing<br />

toepasbaar, zowel in binnenruimtes als in buitenruimtes!<br />

Door de Helmholtzresonatoren zijn deze akoestische metselblokken ook<br />

uitstekend geschikt voor de geluidabsorptie in de lagere frequenties, die<br />

over het algemeen moeilijker te absorberen zijn. En met de geluidsabsorberende<br />

vullingplaatjes kunnen de akoestische prestaties ook nog eens worden<br />

aangepast aan de specifieke eisen ten aanzien van de geluidabsorptie.<br />

Ook in een kleine sporthal of gymzaal wil je zo verstandig mogelijk omgaan met de akoestiek.<br />

106<br />

| Interieur


Veelzijdig toepasbaar<br />

Soundblox worden vanwege hun ‘bal’vastheid graag toegepast in sporten<br />

gymzalen maar ook in schoolklassen, gang en aula, gebedshuizen,<br />

theaters, fabrieken, gevels, kantoren, conferentiezalen, hangars etc.<br />

Daarnaast worden ze langs snelwegen, stations en onder viaducten<br />

geplaatst en zijn in het verleden vaker toegepast in kerncentrales. Ook<br />

in zwembaden of ruimtes met een vochtig of extreme temperaturen zijn<br />

Soundblox uitermate geschikt.<br />

Mogelijkheden en Design<br />

Ze zijn in verschillende muurdiktes verkrijgbaar. Een wand kan met elke<br />

kleur worden overgespoten en zo opgaan in elk design. Daarnaast s het<br />

mogelijk om een wand met Soundblox te voorzien van geluid doorlatende<br />

bekleding met een gepersonaliseerde print.<br />

Je kunt op je vingers natellen hoe<br />

Ook kunnen ze met 100% natuurlijke, onderhoudsvrije mos worden<br />

bekleed. De geluidsabsorberende eigenschappen vormen met de decoratieve<br />

akoestische blokken vormen met de exclusieve uitstraling van de<br />

natuurlijke mos bedekking een hele bijzondere synergie.<br />

Akoestische mos bedekking<br />

Behalve op Soundblox, kan deze 100% natuurlijke en onderhoudsvrije<br />

mos ook op akoestische panelen, met een backing van organische geluidabsorberende<br />

worden aangebracht, waarmee niet alleen een naadloze<br />

wand maar ook panelen in elke gewenste vorm en afmeting kunnen worden<br />

gerealiseerd.<br />

| Interieur<br />

107


De deur die de<br />

belangrijke dingen<br />

in het leven beschermt.<br />

Daloc appartementsdeuren houden niet alleen treinrovers tegen. Ze houden<br />

ook vervelende geluiden buiten de deur en zijn vuur- en rookbestendig.<br />

Door het unieke design beschermt de deur jou jarenlang en gaat zelf<br />

jarenlang mee. Een veilige investering voor jou en alles om je heen.<br />

Lees alles over de ultieme appartementsdeur op daloc.nl


sfeerkampioen<br />

in elk interieur<br />

Dimbare<br />

Up & Downlighter<br />

voor beste sfeerbeleving<br />

binnen én buiten<br />

Beschikbaar in kleuren:<br />

De Tronix Wall Lamp Cube blinkt uit in eenvoud en trekt<br />

alle aandacht door onzichtbare ophanging. Hij past zich<br />

perfect aan op elke sfeer en interieur door dimbaar te zijn<br />

met afzonderlijk instelbare lichtbundels. Ook buiten!<br />

Bij Tronix zetten we 25 jaar kennis en kunde in om te doen<br />

wat we beloven. Hoe uitdagend de lichtvraag ook, we<br />

denken in maatoplossingen en gaan altijd voor het beste:<br />

de wow-factor. Net als bij Twin Pancakes & More.<br />

Bekijk hier<br />

de lightcase van<br />

Twin Pancakes More<br />

Wat kunnen we voor jou betekenen?<br />

tronixlighting.com


Asona de specialist in akoestiek!<br />

Producten<br />

Geluiddempende pleisterwerk met een naadloze akoestisch<br />

transparante afwerking in verschillende structuren<br />

Gespoten akoestische spuitwerk met<br />

verschillende structuurmogelijkheden<br />

Geluidsabsorberende bekleding voor wanden en plafonds<br />

zorgt voor absorptie van geluidsgolven, waardoor galm uitblijft.<br />

Asona Nederland | C. Verolmelaan 75 | 1422 ZB Uithoorn<br />

+31 (0)20 6435850 | info@asona.nl | asona.com


OPTIMALISEER MET EEN NAADLOZE PLAFONDOPLOSSING<br />

Duurzame akoestiek levert een<br />

gezondere leefomgeving op<br />

Al meer dan 20 jaar is Asona marktleider in de ontwikkeling van akoestische spray-on systemen, waarbinnen<br />

een keur aan mogelijkheden bestaat voor wat betreft kleur, structuur, geluidsabsorberende<br />

prestaties en functionaliteit. Deze ervaring heeft het bedrijf tevens ingezet bij de introductie van ecologische,<br />

geluidsabsorberende plafondoplossingen. Het is de bedrijfsmissie om bij te dragen aan een<br />

duurzame leefomgeving met aandacht voor gezondheid en welzijn. De toegepaste materialen vertellen<br />

daarbij hun eigen verhaal.<br />

Tekst en beeld: Asona / Bartosz Pekala<br />

Asona heeft innovatieve, geluidsabsorberende<br />

en volledig naadloze spray-on oplossingen<br />

ontwikkeld, die de ruimtebeleving en spraakverstaanbaarheid<br />

in hoge mate optimaliseren<br />

en tevens zodanig opgaan in het design van de<br />

ruimte, dat deze als het ware onzichtbaar zijn<br />

en daar stilletjes hun werk doen. Een verademing<br />

voor lichaam en geest!<br />

Door het absorberen van harde geluiden zorgen<br />

deze akoestische oplossingen niet alleen<br />

voor een gezondere leefomgeving, maar ook<br />

het materiaal zélf draagt hieraan bij. Zowel de<br />

kwaliteit als de duurzaamheid van het materiaal<br />

zijn dus inherent aan de functionaliteit,<br />

waardoor beide plafondsystemen inmiddels<br />

aan de hoogste internationale criteria voldoen<br />

op het gebied van duurzaamheid.<br />

Duurzame Sonaspray<br />

Met een cradle to cradle ‘brons’ certificaat heeft<br />

Asona het naadloze, spray-on plafondsysteem<br />

Sonaspray een enorme ecologische boost<br />

gegeven. Sonaspray is al jaren een topper op<br />

het gebied van akoestische plafondsystemen<br />

en wordt direct op (elk mogelijk) oppervlak<br />

gespoten in de gewenste kleur, structuur en<br />

dikte, al naar gelang de akoestische eisen.<br />

Sonaspray bevat zowel plantaardige vezels<br />

als componenten op waterbasis en bestaat<br />

inmiddels al voor 80% uit gerecycled materiaal.<br />

Daarbij wordt gebruik gemaakt van ‘pre-consumer’<br />

papier, dat bestaat uit restmateriaal van<br />

de papierverwerkende industrie.<br />

Met het oog op hergebruik van materiaal, heeft<br />

Asona ook het succesvolle Sonaspray SP–ECO<br />

geïntroduceerd. Deze wordt gefabriceerd met<br />

‘post consumer’ papier, dat bestaat uit gebruikt<br />

papier en speciaal wordt ingezameld voor de<br />

productie.<br />

Met dit systeem kan een ecologisch verantwoord,<br />

geluidsabsorberend plafond worden<br />

gerealiseerd met een bijzondere uitstraling.<br />

Niet voor niets is aan Sonaspray het prestigieuze<br />

Amerikaanse ‘Greenguard Gold’ certificaat<br />

toegekend!<br />

Duurzame Sonacoustic<br />

Sonacoustic is een ultra-gladde oplossing met<br />

een luxe uitstraling, die op een backing van<br />

hoge prestatie geluidsabsorberend materiaal<br />

wordt gespoten in diverse mogelijke kleuren.<br />

De finishlaag bestaat grotendeels uit gerecyclede<br />

katoenvezels, afkomstig uit het snijverlies<br />

bij de fabricage van katoenkleding.<br />

Veelzijdige akoestische oplossing<br />

Beide oplossingen zijn een perfecte aanvulling<br />

op het design en volgen exact de contouren<br />

waardoor het bestaande plafond wordt wat<br />

het moet worden. Daarbij maakt het niet uit of<br />

het nu recht of rond is, koepelvormig, golvend<br />

of met onderbrekingen. Beide systemen dragen<br />

op twee manieren bij aan gezondheid en<br />

welzijn, zowel door hun geluidsabsorberende<br />

prestaties als door de duurzaamheid van het<br />

materiaal waaruit ze bestaan.<br />

Akoestiek in de werkomgeving<br />

móet op orde zijn.<br />

Natuurlijk wil de gast gezellig<br />

tafelen. Maar de akoestiek mag niet<br />

verstorend zijn op het samenzijn.<br />

| Interieur<br />

111


ELKE UITVOERING MAATWERK.<br />

EEN NIEUWE STANDAARD.<br />

OPEN VLOERGOOTSYSTEEM<br />

GEEFT GRENZEN POWER<br />

In een tijd waarin flexibel werken steeds meer de norm wordt is kabelmanagement niet meer weg te<br />

denken. Office Cabling Systems is gespecialiseerd in oplossingen voor elk kabelvraagstuk. Het open<br />

vloergootsysteem Tetra ® Limes is uitermate geschikt om langs wanden, gevels en glaspuien toe te passen.<br />

Tekst: Tamara Brouwers | Beeld: Office Cabling Systems<br />

Vloergootsysteem OCS TETRA ® LIMES wordt<br />

door OCS in Nederland ontworpen en gemaakt.<br />

“De LIMES is vernoemd naar de beroemde<br />

Romeinse grens”, zegt Office Cabling Systems.<br />

“LIMES geeft de grenzen van een gebouw power;<br />

denk aan wanden, gevels en glaspuien. De<br />

sendzimir goten met gepoedercoate blank stalen<br />

deksels bieden genoeg plaats aan verschillende<br />

kabels. De bijpassende vloerdoos met<br />

4x 230V RA en 4x data-uitsparing wordt met<br />

behulp van een Gst18i3 connector aangesloten.”<br />

Uniek aan het systeem is dat OCS de elementen<br />

op maat afstemt op elk project. Zo kan elke<br />

opdrachtgever zijn eigen touch geven aan de<br />

LIMES. “De architect heeft ultieme vrijheid. Hij<br />

is vrij om niet alleen de afmetingen, maar ook<br />

de kleur van het systeem te kiezen. Zo is de<br />

TETRA ® LIMES in dezelfde kleur als een kozijn<br />

opvallend onopvallend. Als het nodig is passen<br />

we de gootdeksels ook met gemak aan op een<br />

giet-, parket of tapijtvloer.”<br />

OCS stelt de TETRA © LIMES voor aan de hand<br />

van twee succesprojecten; het trainingscom-<br />

plex 1908 van Feyenoord en het hoofdkantoor<br />

van Den Doorn Totaalinstallateurs.<br />

Trainingscomplex Feyenoord 1908<br />

Bij het inmeten door OCS kwam naar voren dat<br />

de goten bij Feyenoord verschillende lengtes<br />

moesten krijgen. “We maakten daarom een<br />

overzichtelijk tekening met de benodigde<br />

vloergootonderdelen. Op wens van Feyenoord<br />

brachten we kleine uitsparingen aan op de<br />

kopse kant van de vloergoten. Met een speciale<br />

sleutel gaan deze deksels gemakkelijk open.<br />

'De architect heeft de ultieme vrijheid. Hij is vrij om niet alleen de<br />

afmetingen, maar ook de kleur van het systeem te kiezen'<br />

112<br />

| Interieur


In het Feyenoord trainingscomplex bevinden zich tussen de goten slanke vloerdozen met 230V- en data-aansluitingen.<br />

Tussen de goten bevinden zich slanke vloerdozen<br />

met 230V- en data-aansluitingen. Vanwege<br />

de gietvloer hebben de gootdeksels geen oplegrand,<br />

de vloerdoos heeft die wel. De hele goot<br />

inclusief de vloerdozen is naar wens van de<br />

voetbalclub gepoedercoat in RAL8022 met 70%<br />

glansgraad in een fijne structuur.”<br />

Tetra ® Limes in nieuw hoofdkantoor<br />

Den Doorn Totaalinstallateurs koos voor haar<br />

nieuwe hoofdkantoor, gelegen naast het hoofdkantoor<br />

van OCS, voor het maatwerksysteem<br />

Tetra ® Limes. Het vloergootsysteem werd<br />

geplaatst langs de glazen pui.<br />

“Den Doorn Totaalinstallateurs gaf ons alle<br />

belangrijke data. Daarmee maakten wij een<br />

compleet ontwerp met de benodigdheden. Voor<br />

dit project waren 18 verschillende gootdeksels<br />

nodig. Natuurlijk brachten we markeringen aan<br />

op de tekening en de onderdelen. Bij Den Doorn<br />

leverden we universele sendzimir goten van een<br />

meter. Die waren op locatie eenvoudiger te verwerken.<br />

De goten zijn aan elkaar bevestigd met<br />

beugels via de binnenkant. Vanwege de tapijtvloer<br />

hebben de gootdeksels een oplegrand, net zoals<br />

De hele goot inclusief de vloerdozen is naar wens van de voetbalclub gepoedercoat in RAL8022.<br />

de vloerdoos. De blank stalen gootdeksels en de<br />

vloerdozen zijn gepoedercoat in zwart RAL9005<br />

met 70% glansgraad in een fijne structuur.”<br />

Niet alleen Den Doorn zelf is erg tevreden<br />

met het vloergootsysteem, zo zegt OCS. “Een<br />

enthousiaste installateur, die bij Den Doorn<br />

op bezoek was, belde ons op om ook voor hem<br />

een TETRA ® LIMES samen te stellen. Het moge<br />

duidelijk zijn: wij staan dan ook van harte klaar<br />

voor die lezers die naar aanleiding van dit artikel<br />

interesse in LIMES hebben.”<br />

| Interieur<br />

113


Dejo ontwerpt en produceert custom made roosters voor speciale<br />

projecten en bedenkt totaaloplossingen voor elke branche.<br />

passie voor<br />

roostertechnologie<br />

sinds 1947<br />

dat is dejo<br />

Ambachtsstraat 3 Wolvega | 0561 691 691 | info@dejo.nl<br />

www.dejo.nl


Exclusieve en unieke<br />

stalen deuren<br />

Vernieuwend en exclusief, dat zijn de stalen deuren van De Rooy<br />

Metaaldesign. Een luxe bronzen laag of een afwijkende vlakverdeling:<br />

de stijlvolle deuren zijn een eyecatcher en staan garant voor een gedurfd<br />

en stralend interieur. Uiteraard met een perfecte afwerking, precies zoals<br />

u van ons mag verwachten.<br />

De Rooy Metaaldesign ontwerpt en produceert stalen deuren met glas<br />

én luxe afwerkingen als messing en leer. Benieuwd naar de eindeloze<br />

mogelijkheden? Bezoek onze uitgebreide showroom in Veenendaal<br />

en daag ons uit met een uniek ontwerp.<br />

Bastion 67<br />

3905 NJ Veenendaal<br />

0318 - 57 32 31<br />

info@derooysteeldoors.com<br />

www.derooysteeldoors.com


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

Perfectie<br />

wordt tastbaar.<br />

De nieuwe Excellence Line van V-ZUG.<br />

Meer informatie op vzug.com<br />

Valerio Olgiati, Architect

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!