11.12.2022 Views

Dorpskrant Jaargang 14, Editie 2, web

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

Het onafhankelijk nieuws- en informatieblad door<br />

en voor inwoners van Beesd. Met elke editie<br />

nieuws en verhalen uit het dorp.<br />

Bijdragen aan kopij? Stuur een mail naar:<br />

info@dorpskrantbeesd.nl<br />

<strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> | <strong>Editie</strong> 2 | december 2022<br />

Voor de liefste van de liefsten<br />

bracht Sint van overzee,<br />

echt het beste van het beste<br />

op zijn reis naar Holland mee.<br />

Foto’s: Anouk Vermeulen<br />

De stoomboot vol geschenken<br />

grote pakjes maar ook klein,<br />

maar dat ene pakje<br />

kan alleen het jouwe zijn!


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 2<br />

Beesd Griezelt –’t Beesd is los<br />

Het thema van Beesd Griezelt van 2022 werd dubbel werkelijkheid, want Beesd ging op zaterdag<br />

29 oktober inderdaad los met het versieren van huizen, verkleden als angstaanjagende figuren en<br />

het lopen van de twee verschillende routes.<br />

Meer dan vijfhonderd mensen durfden de griezelige tocht aan, dat vanaf het griezelig, aangeklede<br />

Dorpsplein van start ging. De wachtrij voor het vertrek om 19.00 uur was geen straf door leuk entertainment.<br />

Tekst door: Patrick Koehein foto door: Anouk Vermeulen<br />

Langs de route kregen de deelnemers heel veel snoep en andere lekkernijen, terwijl enge figuranten<br />

de deelnemers de stuipen op het lijf joegen. Er was een route die iedereen kon lopen en een<br />

route voor de meest dappere mensen en kinderen.<br />

De aandacht en waardering voor Beesd Griezelt<br />

was groot en het evenement werd goed bezocht,<br />

iets waar de organisatie heel blij mee is. In 2020 en<br />

2021 was er, na de eerste editie in 2019, geen Beesd<br />

Griezelt vanwege corona. Mede daarom is de grote<br />

opkomst van deze tweede editie belangrijk voor de<br />

organisatie en is de motivatie voor 2023 nog groter<br />

om er dan ook weer een mooi evenement van te<br />

maken.<br />

Beesd Griezelt is blij met alle figuranten, huiseigenaren,<br />

deelnemers en sponsors, die bijgedragen<br />

hebben aan het succes van Beesd Griezelt 2022.<br />

Alsmede de vrijwilligers die geholpen hebben met<br />

het op- en afbouwen.<br />

Het evenement zal in 2023 op zaterdag 25 oktober<br />

zijn derde editie beleven. Hopelijk wordt dan<br />

minstens het succes van dit jaar geëvenaard. Het<br />

is een mooie nieuwe traditie binnen Beesd.<br />

Kroeze hoveniers<br />

Homburg 23<br />

4153 BS Beesd<br />

0345 - 68 15 00<br />

Tuinontwerp,<br />

advies, aanleg<br />

& onderhoud<br />

www.kroezehoveniers.nl<br />

2 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


Stichting Jarige Job<br />

Als ouder wil je graag je kind gelukkig zien, zeker als er wat te vieren is. Helaas is het niet zo vanzelfsprekend<br />

dat kinderen altijd een cadeautje krijgen met hun verjaardag of kunnen trakteren op<br />

school of op hun club. Soms lukt het voor een ouder niet om dat financieel rond te krijgen. Daarom<br />

is Stichting Jarige Job in het leven geroepen.<br />

Van Wees Automotive steunt Stichting Jarige Job. Heeft u een cadeautje, slingers of ballonnen over?<br />

U kunt deze afgeven op het onderstaande adres. Wij gaan er dan voor zorgen dat alle spulletjes<br />

terecht komen bij Stichting Jarige Job, zodat er weer voor een aantal<br />

kinderen een hele fijne verjaardag verzorgd kan worden. Gelieve géén<br />

knuffels!<br />

U kunt het afgeven bij:<br />

Van Wees Automotive<br />

Parkweg 43<br />

4153 XL Beesd<br />

Alvast super bedankt!<br />

John – Monique – Mitchell – Sebastian<br />

Pizzerije<br />

Pizza´s zoals Pizza´s<br />

zouden moeten zijn.<br />

Iedere woensdag te<br />

vinden aan het<br />

Dorpsplein in Beesd<br />

16:00 – 20:00 uur<br />

Voor meer informatie en acties,<br />

kijk op onze <strong>web</strong>site of<br />

0611015380<br />

www.pizzerije.nl<br />

www.fb.com/pizzerije<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

3


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 2<br />

Antoon van de Water 40 jaar bakker<br />

Tekst door: Marjo van Dun Foto’s door: Familie Van de Water<br />

Antoon zit gemoedelijk aan de eettafel. In de huiskamer prijken een box en kinderspeelgoed. Hij is<br />

trots op zijn kleinkinderen, zoals hij aan de hand van foto’s laat zien. Hij vertelt dat hij recent nog<br />

vierhonderd koeken heeft gebakken voor het 25-jarig<br />

jubileum van bakker Arie van Beusekom. Dat moet<br />

gepland worden, want in de deegkuip kan maar een<br />

bepaalde hoeveelheid deeg en die heeft rusttijd nodig.<br />

Daarna kan het verwerkt en afgebakken worden. Antoon<br />

gebruikt een door hemzelf gemaakt apparaat om<br />

de koeken te snijden, dat heeft hij in het begin van zijn<br />

carrière als broodbakker gemaakt om het werk makkelijker<br />

te maken.<br />

Oliebollen bakken voor de kerk voor Ieders markt 2022<br />

Het begon allemaal toen het in de vierde van de havo niet zo best ging. Zijn moeder zei dat hij<br />

maar moest gaan werken. De Volvo leek haar wel wat, die was sinds kort gevestigd in Beesd en<br />

daar zochten ze wel mensen. Toen Antoon zelf op werkweek was in Londen, kregen zijn ouders<br />

bezoek van Dick de Vaal, de bezorgbakker. Die kwam viermaal per week langs om brood te brengen<br />

en dronk dan vaak een kop koffie mee. In dat gesprek kwam hun oudste zoon aan bod en Dick<br />

kon hem wel gebruiken op de wagen tijdens het brood venten. Toen Antoons werkweek voorbij<br />

was, werd dit besproken en dat leek hem wel wat. Hij hoefde van zijn vader geen boer te worden,<br />

want er waren nog twee broers over om op de boerderij te helpen.<br />

Zo begon hij in 1974 op zaterdag met bakker De Vaal mee te lopen en een zakcent te verdienen.<br />

Ondertussen maakte hij zijn havo af. In die tijd waren er nog drie bakkers in Beesd: Schroot, Van<br />

Weenen en De Vaal. Deze gingen elk op hun beurt tien dagen op vakantie, zodat de klanten over<br />

twee bakkers werden gespreid en alle klanten toch van brood konden worden voorzien. Ook bij<br />

warm weer moest vroeger het brood bezorgd worden. Het deed er niet toe hoelang hij erover deed,<br />

als er maar geen klachten kwamen. Was hij vroeg klaar? Dan ging hij met vrienden en vriendinnen<br />

zwemmen bij het Betuwestrand. Het kwam ook wel eens voor dat zijn vader hem nodig had tijdens<br />

het hooien of andere klussen op de boerderij en dan ging dat ‘zwemfeestje’ die dag niet door.<br />

In 1980 was Antoon inmiddels afgestudeerd aan de PA (Pedagogische Academie, tegenwoordig<br />

de pabo) en daar had hij Betteke leren kennen. Maar er was geen werk in het onderwijs. Betteke<br />

ging werken bij de Bondsspaarbank in Hilversum. Antoon ging links en<br />

rechts invallen.<br />

Na twee jaar her en der werken en geen vaste baan en inkomen te hebben,<br />

besloot hij na overleg met Dick en wijs beraad met Betteke, dat<br />

hij bakker werd. Dick startte met het voorwerk van het brood en om vijf<br />

uur mocht de nieuwbakken bakker de broden afbakken. Dat was zijn<br />

start in het bakkersgilde. Verder bakte hij (ontbijt)koek voor de winkel<br />

en voor andere bakkers in de omgeving. Hij kwam uit een gezin waar<br />

praktisch werd gewerkt. Het bedenken van een koeksnijder was voor<br />

hem dus heel gewoon.<br />

Antoon had geen kennis van de bakkerij. Op zijn vrije dag, de woensdag,<br />

volgde hij in Amersfoort de éénjarige bakkersopleiding. Om een<br />

diploma te verkrijgen, zou hij eigenlijk ook de banketbakkersopleiding succesvol moeten afmaken.<br />

4 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


Dick en hij vonden dat beiden niet nodig. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een broodbakker<br />

en een banketbakker? De broodbakker werkt met gistproducten en een banketbakker gebruikt<br />

geen gist. Verder werkt een broodbakker wat grover dan een banketbakker, die verfijnde gebakjes<br />

of taarten moet kunnen maken.<br />

In 1983 werd de bakkerij uitgebreid. Ze gingen toen ook ontbijt/kandijkoek bakken voor bakkerij<br />

Bouman in Geldermalsen. Tevens werden allerlei recepten voor oliebollen van de verschillende<br />

bakkers bij elkaar gelegd en ontstond het recept waar Bakkerij De Vaal en nu Bakkerij Van Keulen<br />

nu nog bekend om staan. Antoon ging die oliebollen bakken bij verschillende gelegenheden.<br />

Antoon heeft het bakken zien veranderen. Er worden nu veel meer halffabricaten gebruikt dan<br />

voorheen. Dat heeft als voordeel dat er ‘s nachts minder in de deegkuip gehesen hoeft te worden.<br />

Het brood wordt nu voorgewerkt en ingevroren. Het kan dan later ontdooid worden om af te<br />

bakken. Daardoor kan je later in de nacht beginnen met werken.<br />

Vroeger werden zakken van 50 kg gesjouwd van de verschillende<br />

ingrediënten als meel, suiker enzovoort. die ze via Van<br />

Beekhuizen en Bouman/Bakeplus aangeleverd kregen. Tegenwoordig<br />

gebruiken ze een hefkiepinstallatie. Voorheen moest<br />

er veel met de hand gekneed/gevormd worden, nu zijn daar<br />

opbolmachines en opmaakmachines voor. Indertijd schoten ze<br />

het brood de oven in. Dat deden ze met een lange stok met een<br />

platte, brede voorkant, de schieter, waar de te bakken broden<br />

in broodkoppels op lagen. Ze staken de stok met de broden de<br />

oven in. Met een snelle beweging schoten ze de broden verder<br />

de oven in. Als Antoon van vakantie terugkwam, had hij, na de<br />

eerste dag werken, een paar dagen spierpijn als hij dan weer een<br />

hele dag ‘voor de oven had gestaan’. Dat is veranderd. Ze kunnen<br />

de bakplaten op karren de lade-oven inschuiven of dat men<br />

hele karren met broden de grote oven inschuift. Voordien had de<br />

oven drie lagen. De bovenste laag kreeg de warmte van boven<br />

Antoon met zijn kleinzoon Sten van<br />

Alphen bij de verdeler/opboller<br />

en de onderste van onderen. Halverwege moesten de bovenste en onderste broden stuivertje<br />

wisselen. Toen moesten ze zelf de tijd, temperatuur, vochttoevoer en ontluchting in de gaten<br />

houden. Nu is dat allemaal geprogrammeerd.<br />

Alleen aparte vormen worden nog handmatig gevormd, zoals onder andere vloerbroden, die<br />

langwerpig van vorm zijn, desem, volkorenbollen en spelt puur. Ook de kerst- en paasstollen zijn<br />

geheel ambachtelijke broden.<br />

Antoon is na zijn jubileum een dag minder gaan werken. De vrijdag is voortaan een vrije dag.<br />

Genieten van de kleinkinderen, op school van de kleinkinderen meehelpen, hout zagen voor de<br />

kachel en vrijwilliger bij de VVB, zijn een paar dingen waarmee Antoon deze dagen vult. Als het<br />

brood dat je eet van Bakkerij Van Keulen is of van één van de bezorgbakkers, zal het vast en<br />

zeker door hem gebakken zijn.<br />

Quotes uit 40 jaar bakkerschap Antoon<br />

Last van warm weer bestaat niet. “Zit tussen de oren”, zei zijn vader. Je kan gemakkelijk 4 kg<br />

afvallen per dag tijdens hete dagen, ondanks tussendoor veel drinken.<br />

Een collega die in de nacht moest starten, kon niet naar binnen. De sleutel zat aan de binnen-<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

5


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 2<br />

kant. Hij moest steentjes gooien tegen het slaapkamerraam. De vrouw van de bakker kwam half<br />

slapend aan het raam en vroeg: “Zal ik de deur opendoen?”. De collega zei droog: “Lijkt me verstandig,<br />

anders ga ik maar weer naar huis.”<br />

In de ochtend werd altijd koffie gedronken aan de keukentafel bij Dick en Lenie. Daar zaten zo’n<br />

tien tot twaalf mensen. Dick riep op een dag: “Piet, de krentenbollen!” Er was geen wekker gezet.<br />

Piet ging kijken en kwam terug. Hij zei: “Ik heb gekeken.” “En?” vroeg Dick. “Ze waren zwart.” “Wat<br />

heb je gedaan?” “Ik heb de deur dicht gedaan.”<br />

Een collega van Antoon begon altijd vroeg en ging dan vaak om 12 uur naar huis. Hij stelde in om<br />

de verjaardagen te gaan vieren en bier, fris en een hapje te nuttigen rond die tijd, ondanks dat zijn<br />

collega’s nog moesten werken.<br />

Op een gegeven moment kwam ook een bakker, op vrijdagavond, met een fust bier aanzetten. Dat<br />

werd dan soldaat gemaakt. Het was best mogelijk dat ze tot 2 of 3 uur ’s nachts nog in de bakkerij<br />

zaten. Zelfs één keer dat ze met twee personen het fust leegdronken. Ze gingen daarna fluitend<br />

over straat.<br />

De stem van Beesd: Beesdtenaren over Beesd<br />

Tekst door: Patricia van Veldhuizen Foto door: Simone Hogeboom<br />

Sinds oktober 2009 valt de dorpskrant zesmaal per jaar op de mat bij de inwoners van<br />

Beesd. Maar wat is eigenlijk de band die onze lezers hebben met het dorp waarin zij wonen?<br />

Wonen ze er al hun hele leven? Of zijn ze hier (net) naartoe verhuisd? Wat trok hen aan om<br />

hier te komen wonen? Het zijn zomaar een paar vragen, waardoor ik nieuwsgierig werd naar<br />

wat Beesd betekent voor zijn inwoners. Deze nieuwe rubriek draait dan ook om de vraag:<br />

wat betekent Beesd voor jou? Deze keer stel ik de vraag aan Simone Hogeboom (57).<br />

Simone woont nu ongeveer één jaar in de Achterstraat, in het huis wat sinds kort wit is geschilderd<br />

door haar man Ruud. Zij hebben ook een hond: Bruno. Daarnaast komen de vijf volwassen kinderen<br />

van dit samengestelde gezin regelmatig bij hen langs. Zowel Simone als Ruud komen niet<br />

uit Beesd. “Na een groot deel van mijn leven in Heemskerk (Noord-Holland) te hebben gewoond,<br />

bracht de liefde mij naar Ruud in IJsselstein, die daar al zijn hele leven woonde’’. Toen ze zich<br />

oriënteerden op de mogelijkheid van een vrijstaand huis mét ruimte voor Ruud zijn schildersbedrijf,<br />

binnen een straal van twintig kilometer van IJsselstein, viel hun oog op dit huis in Beesd.<br />

Verschillen<br />

De overstap van IJsselstein (ongeveer 34.000 inwoners) naar Beesd (ongeveer 3500 inwoners) lijkt<br />

me behoorlijk groot. Wat zijn de ervaringen van Simone daarin? “Beesd herinnert mij aan Heemskerk,<br />

het dorp waar ik ben opgegroeid. Hier groet jong en oud elkaar, ervan uitgaande dat je een<br />

bekende bent. In grotere woonplaatsen groet men elkaar in eerste instantie niet, totdat je echt een<br />

bekende blijkt te zijn.’’ Naast het groeten op straat, wordt de leuke uitgaanscultuur genoemd als<br />

verschil: “In IJsselstein is een uitgaanscultuur. Er zijn veel uitgaansgelegenheden en er is drukte in<br />

de avonden en in de weekenden. Daarnaast wordt er ook carnaval gevierd. In Beesd is de uitgaansgelegenheid<br />

een stuk minder, al kan je bijvoorbeeld wel goed een patatje scoren. Hier zoekt<br />

men de gezelligheid meer thuis bij elkaar op.’’<br />

6 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


Welkom<br />

Dat zijn inderdaad duidelijke verschillen. Eveneens duidelijk is<br />

Simone’s antwoord op hoe het bevalt in Beesd: heel goed! “We<br />

hadden bedacht ons geluk samen te vinden in ons fijne huis.<br />

Het ons zo welkom laten voelen door directe en indirecte buren,<br />

mede hondeneigenaren en vele andere dorpsgenoten, is extra<br />

fijn.’’ Bij het welkom laten voelen, hoorde ook de nodige complimenten<br />

over het eerder benoemde schilderwerk van Ruud. Meerdere<br />

mensen spraken hen erop aan dat het huis er goed uitzag<br />

met de nieuwe kleur. “Er stopte ook een keer een auto en de man<br />

die erin zat, vroeg of we dat zelf hadden gedaan. Toen ik zei dat<br />

dat zo was, stak hij zijn duimen op en zei hij enthousiast “goed<br />

gedaan!’’, vertelt Simone.<br />

Omgeving<br />

Naast de gezelligheid en de saamhorigheid binnen het dorp, valt ook de omgeving goed in de<br />

smaak. “We hebben nog veel te weinig tijd vrij kunnen maken om op ontdekkingstocht te gaan. Ik<br />

hoefde deze zomer ook niet op vakantie te gaan; het voelde alsof ik mijn eigen kampeerboerderij<br />

had. Wel loop ik iedere dag een route met de hond, deze is altijd weer anders. Ik kan ook enorm<br />

genieten van het veranderen van de seizoenen. Dus op de omgeving kom ik graag nog een keer<br />

terug: in het voorjaar willen we een fietstocht gaan maken.’’ Lachend voegt ze eraan toe ‘dat dat<br />

alvast haar belofte aan Beesd is’. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben nu al benieuwd naar<br />

de ontdekkingen van Simone.<br />

Missen?<br />

En dan is het nu tijd voor de, ietwat gemene, vraag die ik altijd stel aan de deelnemers van deze<br />

rubriek die niet in Beesd zijn geboren: mis je nog iets uit je vorige woonplaats in Beesd? Het grote<br />

voordeel voor Simone en Ruud is dat IJsselstein niet heel ver weg is. “Met een beetje plannen<br />

hoeven we niets te missen. Daarmee bedoel ik dan sociale dingen. Winkels en dergelijke missen<br />

we niet.’’ In de vorige woonplaats stopte de tram richting Utrecht praktisch voor de deur, maar<br />

met het station en de buurtbus is Simone ook blij. Zo kan het bezoek dat geen rijbewijs heeft ook<br />

bij hen langskomen. Iets anders uit IJsselstein wat niet gemist hoeft te worden, is het carnaval. Ze<br />

hebben kennis gemaakt met een alternatief, weliswaar in een andere vorm: de Oranjefeesten. “De<br />

drukte is nooit een reden geweest om weg te gaan. Wij houden wel van die gezelligheid en gingen<br />

bijna ieder weekend wel uit. Ik heb dan ook enorm genoten van de Oranjefeesten. Gewoon gezellig<br />

verkleed en gek doen.’’<br />

En tot slot…<br />

De hoofdvraag van de rubriek: wat betekent Beesd voor jullie? Voor Simone betekent Beesd de<br />

plek waar de droom van haar en Ruud uitkomt: mogen wonen in hun droomhuis.<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

7


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 2<br />

Ruud de Vaal: terug van weggeweest!<br />

Aan de Molendijk 4 wachten Ruud en zijn vrouw Marcina al enkele weken op de containers met<br />

hun huisraad. Voor de zomervakantie zijn zij vanuit Kaapstad verhuisd naar Beesd en hebben met<br />

hun drie kinderen Ruuds ouderlijke woning betrokken. Hun huis is nu voorzien van de meest noodzakelijke<br />

materialen, maar het mist de persoonlijke aankleding.<br />

Ruim 52 jaar geleden werd Ruud, zoon van Gerard<br />

en Annie de Vaal, broer van Erik, geboren aan<br />

de Molendijk. Vader Gerard was de welbekende<br />

Beesdse fresiakweker, die menig bosje bloemen<br />

heeft weggegeven. Hij overleed in februari 2022.<br />

Moeder Annie verblijft met haar 92-jarige leeftijd in<br />

Zorgcentrum de Horst in Geldermalsen.<br />

Tekst door: Maria van Bremen<br />

In zijn jonge jaren heeft Ruud zijn basisschoolperiode<br />

op de St. Antoniusschool doorgebracht<br />

en vervolgens zijn mavo-diploma op het KWC in<br />

Culemborg behaald. Daarna volgden de mts in Tiel en de hts in den Bosch. Vanuit die opleiding tot<br />

elektronica-ingenieur kwam hij als stagiair in Zuid-Afrika terecht. Een stageplek dichter bij huis had<br />

zijn voorkeur: Engeland. Echter was daar geen ruimte voor hem, dus trok hij verder de wereld in.In<br />

Zuid-Afrika studeerde hij af met een project waarbij boerderijen werden voorzien van zonne- en<br />

windenergie. Na zijn studie heeft Ruud een korte periode bij de Greefa in Tricht gewerkt, tot hem<br />

een baan werd aangeboden op zijn Zuid-Afrikaanse stageplek. In dertig jaar tijd heeft hij daar heel<br />

wat afgereisd en bij veel bedrijven de stroomvoorziening verzorgd.<br />

In Kaapstad ontmoette hij Marcina. Al lachend vertelt zij dat ze nu nog steeds niet weet of Ruud<br />

voor háár gevallen is of voor de kookkunst die zij machtig is. Zeven jaar geleden trouwden ze en<br />

werden ze verblijd met drie kinderen: Zoe van bijna 6, Daniel van 3 en de jongste Anika die pas<br />

haar eerste verjaardag heeft gevierd.<br />

De kinderen waren voor Ruud en Marcina de belangrijkste reden om de stap naar Nederland te<br />

maken. In het gedeelte waar zij toen woonden, is er geen enkele garantie voor de veiligheid van<br />

kinderen. Dat hebben ze aan den lijve ondervonden, toen Ruud voor het afscheid van zijn vader,<br />

zijn vrouw en kinderen voor korte tijd moest achterlaten. Ook al was hun woonhuis daar intussen<br />

een vesting geworden, het was nóg niet goed genoeg beveiligd om indringers buiten te houden.<br />

Ook de hoge werkeloosheid en de verslechterde publieke voorzieningen zoals elektriciteit en scholing<br />

speelden mee in de beslissing om naar Nederland te verhuizen.<br />

In juni 2022 hebben ze de grote reis gemaakt en sindsdien bewonen ze het pand aan de Molendijk.<br />

Dochter Zoe heeft haar plekje in groep 2 van de Antoniusschool gevonden en Daniel bezoekt<br />

enkele ochtenden per week peuteropvang de Knuffel.<br />

Het is verbazingwekkend hoe snel de kinderen de Nederlandse taal oppikken, aldus Marcina. Bij<br />

haar gaat dat wat langzamer, geeft ze zelf toe. Ze begrijpt wat er in het Nederlands tegen haar<br />

gezegd wordt, maar het spreken heeft nog wel wat oefening nodig. Marcina is blij verrast met<br />

de gastvrijheid die de Beesdse bevolking toont. Ze moet wel wennen aan al die regeltjes die hier<br />

gelden. Een afspraak maken als je in een restaurant wilt gaan eten is voor haar heel vreemd. Maar<br />

ook het regelen van documenten vanuit de gemeente, dat via zoveel verschillende wegen lijkt te<br />

8 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


gaan, kost veel tijd en ergernis. Ze wacht bijvoorbeeld op haar verblijfsvergunning, pas dan kan ze<br />

opnieuw haar rijbewijs gaan halen. Nederlanders zouden zeggen: “ik pak de fiets”, maar dat is nog<br />

wel een dingetje voor Marcina. Ook hierin is nog wel wat oefening nodig.<br />

De familie geniet van de rust rondom hun huis en in het dorp. Geen druk verkeer, zodat de kinderen<br />

kunnen lekker buiten spelen.<br />

Marcina en Ruud kunnen vanuit huis hun werk voortzetten. Ruud als ontwerper in de elektronica<br />

en Marcina als ondersteuner en onderzoeker naar verbetering in de kwaliteit van het onderwijs bij<br />

hbo-opleidingen. Ze hoopt over een niet al te lange tijd in Nederland aan het werk te kunnen. Aan<br />

diploma’s en werkervaring ontbreekt het haar tenslotte niet: docent wetenschap, journalistiek en<br />

pedagogiek. Maar het allerbelangrijkste is het geluk en de veiligheid van hun kinderen.<br />

De redactie van de <strong>Dorpskrant</strong> wenst hen alle geluk toe in dit mooie, gastvrije dorp.<br />

Kerstconcert 2022<br />

Afgelopen jaren was het door alle corona-maatregelen niet mogelijk om het traditionele Beesdse<br />

Kerstconcert te organiseren. Een domper voor iedereen. Dit jaar hopen we wel dat we als dorp<br />

gezamenlijk de Kerst kunnen ingaan met muziek en zang. Het concert staat gepland op:<br />

zondag 11 december in de Pieterskerk (PKN) en begint om 19.00 uur. Er is een mooi programma<br />

samengesteld waarin de Harmonie, Sjier Chadasj, Bloesem en de zangschool goed tot hun recht<br />

komen. De tijd zal ons leren of het inderdaad door kan gaan. Houdt daarom tegen die tijd de lokale<br />

krant en social media in de gaten!<br />

Rectificatie vorige editie pagina 6:<br />

De redactie heeft verzuimd over de laatste alinea van Victoria contact te hebben om deze eruit te<br />

knippen. Er staat: “Over het algemeen hebben Nederlanders veel te leren hoe ze zichzelf moeten<br />

behandelen hoe ze met het leven moeten omgaan... hoe andere mensen te behandelen”<br />

Victoria bedoelde: “Over het algemeen hebben Oekraïners veel te leren hoe ze zichzelf moeten<br />

behandelen, hoe ze met het leven moeten omgaan en hoe andere mensen te behandelen”<br />

Tekst door: Ilona Breukel<br />

Tekst door: Marjo van Dun<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

9


en iets lekkers) <br />

Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

/Locatie<br />

Woensdag 1,15,22,29 Tijden/Locatie<br />

g: 19.30 uur<br />

Bridgeclub Beesd Aanvang: 19.30 uur<br />

is<br />

Bridge gezellig mee Klokhuis<br />

Iedereen is welkom!<br />

<br />

<br />

0 99<br />

Info.: Frans Kuipers 06 -<br />

<br />

47 04 80 99<br />

<br />

Locatie<br />

Donderdag 2,16 Tijden/Locatie<br />

<br />

11.30 uur<br />

Crea/Spel ochtend 10.00 - 11.30 uur<br />

<br />

is<br />

Doe gezellig mee! Klokhuis<br />

<br />

<br />

Vertrek<br />

Donderdag 2 Tijden/Vertrek<br />

<br />

16.30 uur<br />

BOS bus<br />

13.30 - 16.30 uur<br />

<br />

is<br />

Bezoek Zandsculpturen Klokhuis<br />

<br />

Garderen<br />

<br />

en iets lekkers) <br />

Kosten € 7,50 (excl. entree, incl. rit, koffie/thee en<br />

- 53 80 54 77<br />

iets lekkers)<br />

<br />

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

<br />

Locatie<br />

<br />

21.00 uur<br />

Woensdag 8 Tijden/Locatie<br />

<br />

is<br />

<br />

Alzheimer Trefpunt Aanvang: 19.00 uur<br />

<br />

West Betuwe Klokhuis<br />

<br />

Hoe leef ik gezond? Alles over voeding en<br />

<br />

dementie<br />

Locatie<br />

<br />

Opgeven: Babs Bergs 06 - 38 09 5 381<br />

g: 19.00 uur<br />

<br />

is<br />

Vrijdag 10<br />

ementie: <br />

Ouderenfonds<br />

5 381<br />

/Locatie<br />

g: 20.00 uur<br />

ring<br />

Vertrek<br />

16.30 uur<br />

is<br />

- 53 80 54 77<br />

‘Bij het zien ervan, ben je weer thuis..’<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Donderdag 16 Tijden/Vertrek<br />

BOS bus<br />

13.30 - 16.30 uur<br />

Kersen eten<br />

Klokhuis<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77


Woensdag 4,18 25 Tijden/Locatie<br />

<br />

Bridgeclub Beesd Aanvang: 19.30 uur<br />

<br />

Bridge gezellig mee Klokhuis<br />

<br />

<br />

Iedereen is welkom!<br />

Info.: Frans Kuipers 06 - 47 04 80 99<br />

<br />

<br />

Donderdag 5,19<br />

<br />

Tijden/Locatie<br />

<br />

<br />

<br />

Crea/Spel ochtend 10.00 - 11.30 uur<br />

Doe gezellig mee! Klokhuis<br />

<br />

Donderdag 5 Tijden/Vertrek<br />

<br />

<br />

<br />

BOS bus<br />

13.30 - 16.30 uur<br />

Rondrit versierde Klokhuis <br />

dorpen<br />

<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

<br />

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

<br />

<br />

Dinsdag 10 Tijden/Locatie <br />

Gemeente 18.30 <br />

- 21.00 uur<br />

<br />

West Betuwe Klokhuis <br />

€ 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers) <br />

<br />

Informatiemarkt<br />

woningbouw Beesd<br />

<br />

Woensdag 11 Tijden/Locatie <br />

Alzheimer Trefpunt Aanvang: 19.00 uur<br />

<br />

West Betuwe Klokhuis<br />

<br />

Activiteiten voor mensen met dementie:<br />

beweging en inzet van bijv. het <br />

Ouderenfonds<br />

Opgeven: Babs Bergs 06 - 38 <br />

09 5 381<br />

<br />

<br />

<br />

Dinsdag 17<br />

Tijden/Locatie<br />

Vrouwen van nu Aanvang: 20.00 uur<br />

Presentatie Waterlinie Dorpskring <br />

door historische gids <br />

€ <br />

Erwin José van het<br />

<br />

fort Asperen<br />

<br />

Donderdag 19 Tijden/Vertrek<br />

<br />

BOS bus 13.30 - 16.30 uur<br />

<br />

Bezoek Sint Jan Klokhuis<br />

<br />

Den Bosch <br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee <br />

en iets lekkers)<br />

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

€ 7,50 (incl. rit,<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Woensdag 1,15,22,29 Tijden/Locatie<br />

<br />

Bridgeclub Beesd Aanvang: 19.30 uur<br />

<br />

Bridge gezellig mee Klokhuis<br />

<br />

Iedereen is welkom!<br />

<br />

Info.: Frans Kuipers 06 - 47 04 80 99<br />

<br />

<br />

Donderdag 2,16 Tijden/Locatie <br />

<br />

Crea/Spel ochtend 10.00 - 11.30 uur<br />

<br />

Doe gezellig mee! Klokhuis<br />

<br />

<br />

Donderdag 2 Tijden/Vertrek <br />

BOS bus<br />

13.30 - 16.30 uur<br />

Bezoek Zandsculpturen Klokhuis <br />

<br />

Garderen<br />

<br />

<br />

Kosten € 7,50 (excl. entree, incl. rit, koffie/thee en<br />

<br />

iets lekkers)<br />

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

<br />

<br />

Woensdag 8 Tijden/Locatie<br />

<br />

Alzheimer Trefpunt Aanvang: 19.00 uur<br />

West Betuwe Klokhuis <br />

Hoe leef ik gezond? Alles over <br />

voeding en<br />

<br />

dementie<br />

€ 7,50 <br />

<br />

Opgeven: Babs Bergs 06 - 38 09 5 381<br />

<br />

Vrijdag 10 <br />

<br />

<br />

€<br />

<br />

<br />

<br />

Donderdag 16 Tijden/Vertrek <br />

<br />

BOS bus<br />

13.30 - 16.30 uur<br />

Kosten Kersen € 7,50 eten (incl. rit, <br />

Klokhuis<br />

<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)<br />

<br />

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 2<br />

Puzzel<br />

Los deze puzzel op. Achter de getallen in de zwarte hokjes schrijf je de oplossing van de corresponderende<br />

vragen aan de rechterkant van deze bladzijde.<br />

Puzzel door: Maria van Bremen via filippinefabriek.nl<br />

Als je een oplossing van een vraag hebt en er staat ook een getal in een van de witte hokjes, dan<br />

kan je die letter bij de andere woorden met de hetzelfde getal invullen.<br />

De woorden in de groene vakken is de oplossing van de puzzel.<br />

DECEMBERPUZZEL<br />

11 11<br />

<strong>14</strong> <strong>14</strong><br />

8<br />

22 22<br />

8<br />

2<br />

4<br />

6<br />

1<br />

2<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

3<br />

10<br />

13<br />

20 20 17 177<br />

7<br />

17 17 13 138<br />

8<br />

13<br />

20 20 15 15<br />

12 12<br />

9<br />

1 1 1<br />

6 6 17 17 4 4<br />

3 35<br />

5<br />

VRAGEN VRAGEN<br />

1 kerstkindje 1 kerstkindje<br />

2 hulpje 2 hulpje sint sint<br />

3 verlangen 3 verlangen<br />

4 stekelig 4 stekelig takje takje<br />

5 5 goedheiligman<br />

6 puntige 6 puntige kerstbal kerstbal<br />

7 stemming 7 stemming<br />

8 kachel 8 kachel<br />

9 9 boomversiering<br />

10 10 10 kaarslicht 10 kaarslicht<br />

4 4 2 2<br />

1 13<br />

3<br />

11 den 11 den<br />

12 soort 12 soort paard paard<br />

13 13 13 13 boodschapper<br />

12 12 13 135<br />

5<br />

19 19<br />

20 20<br />

15 15<br />

16 16<br />

1 151 15 16 16<br />

<strong>14</strong><br />

<strong>14</strong> kerstboom <strong>14</strong> kerstboom versieren versieren<br />

15 rijm 15 rijm<br />

16 pais 16 pais<br />

17 paard 17 paard van sint van sint<br />

17 17 17 17 16 16 2 2 21 1 18 hemels 18 hemels licht licht<br />

18 18 19 houten 19 houten schoen schoen<br />

6 63 3 12 12<br />

6 <strong>14</strong> 6 <strong>14</strong><br />

2 2 10 10<br />

1<br />

5<br />

7<br />

9<br />

21 21<br />

3<br />

10<br />

13<br />

13<br />

<strong>14</strong><br />

8 8 7 7<br />

20 voederbak 20 voederbak<br />

21 kruidig 21 kruidig nootje nootje<br />

22 hoofddekse 22 hoofddekse sint sint<br />

23 zoete 23 zoete lekkernij lekkernij<br />

23 23 24 tijd 24voor tijd voor kerstmis kerstmis<br />

24 24<br />

7<br />

25 pakje 25 pakje<br />

25 25 16 16 10 10 26 stapper 26 stapper<br />

26 26 27 maaltijd 27 maaltijd<br />

27 27<br />

7<br />

De oplossing van de puzzel uit editie 1: Hoera voor de herfst<br />

Prijswinnaar is Daniel Schaap<br />

De oplossingen zenden aan: info@dorpskrantbeesd.nl of in de brievenbus van Achterstraat 26, Beesd<br />

12 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


Lekker<br />

ambachtelijk....<br />

Brood<br />

Banket<br />

Specialiteiten<br />

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332<br />

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244<br />

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

bakkerijvankeulenbeesd.nl<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

13


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 2<br />

Beesds talent in beeld: Renske van Soelen<br />

Hoe trots kun je als oma zijn op een kleindochter waarvan er in<br />

meerdere huiskamers een schilderij aan de muur hangt? Met<br />

een stralend gezicht toont oma Fien één van de vele werken<br />

van haar kleindochter Renske.<br />

Renske werd 24 jaar geleden in Beesd geboren en groeide op<br />

met zus Anne en broer Jelle. Sinds twee jaar woont ze met haar<br />

vriend en hond in Maurik, maar ze hoopt ooit de kans te krijgen<br />

om terug te keren naar haar geboortedorp, dichterbij oma en<br />

haar ouders: Theus en Heleen van Soelen.<br />

“Dat creatieve heb ik niet van een vreemde”, vertelt Renske.<br />

“Dat heb ik echt van mijn moeder”. Heleen werkt al heel wat<br />

jaren in de bloemen, waar ze bijzondere boeketten en bloemstukjes<br />

maakt. Later kwam ook haar schildertalent tot uiting. Bij<br />

Renske werd het talent op jongere leeftijd zichtbaar. Niet dat ze<br />

de mooiste tekeningen maakte, maar ze durfde haar fantasie op<br />

papier te zetten. Ze was pas tevreden als ze het zélf mooi vond,<br />

ook al hadden anderen daar een andere mening over.<br />

Tekst en foto door: Maria van Bremen<br />

Enkele jaren geleden ontdekte Renske het digitale tekenen. Ze schafte een software aan en ging<br />

experimenteren met het natekenen van gefotografeerde gebouwen. Ze begon met het dorp Beesd.<br />

Het resultaat werd als cadeau voor haar moeder afgedrukt, waarna Heleen het op social media<br />

plaatste.<br />

Toen Renske eenmaal de smaak te pakken had, werden haar werken groter, uitgebreider en tot in<br />

veel meer details uitgewerkt. Zo ontstonden er schilderijen waarop meerdere gebouwen uit andere<br />

dorpen of steden verwerkt zijn. Heleen was zo onder de indruk van het werk van haar dochter, dat<br />

ze meerdere schilderijen op social media plaatste. Met als gevolg dat dorpsbewoners interesse<br />

hadden in een stukje Beesd aan de muur. En het bleef niet bij dit ene dorp. Nu, enkele jaren later<br />

heeft Renske al heel wat huizen, gebouwen, auto’s maar ook dieren omgezet in een digitaal kunstwerk.<br />

Ergens in Nederland prijkt van haar de St. Jan van Den Bosch aan een kamermuur, maar ook<br />

het Rijksmuseum, de Pier van Scheveningen of de Dom van Utrecht. Renske kan de tel niet bijhouden,<br />

maar ze vermoedt dat ze al zeker van meer dan dertig verschillende steden een foto heeft<br />

omgezet in een schilderij. Op dit moment tekent Renske vooral op verzoek en maakt daarbij gebruik<br />

van aangeleverde foto’s. Afhankelijk van de grootte neemt een opdracht zeven tot tien dagen<br />

in beslag, zijn de kosten vanaf 15 euro en het wordt voor aflevering netjes ingelijst.<br />

Heeft u interesse? Laat het Renske weten.<br />

renske.vansoelen@outlook.com<br />

Bent of kent u iemand met een ‘verborgen’ talent en wilt u dit met ons delen? Wij horen het graag<br />

via info@dorpskrantbeesd.nl<br />

<strong>14</strong> <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


PJB draait weer op volle toeren<br />

Door de beperkingen van de afgelopen jaren,<br />

hebben we vanuit de Protestantse kerk minder<br />

activiteiten kunnen organiseren. Sinds dit schooljaar<br />

kan er gelukkig veel en draait de Protestantse<br />

Jeugd Beesd (PJB) weer op volle toeren. We zijn<br />

blij dat we, met een aangevulde groep leiding, de<br />

draad weer helemaal hebben kunnen oppakken.<br />

Wij vinden het super om voor een enthousiaste<br />

groep kinderen een leuke avond te organiseren.<br />

De kinderen ontmoeten elkaar zo in een ontspannen<br />

en gezellige sfeer. Iedere maand organiseren<br />

we, vaak op een vrijdagavond, een activiteit voor<br />

de kinderen uit groep 5 tot en met klas 2. We vertrekken<br />

altijd vanaf het jeugdgebouw, naast de Sint<br />

Pieterskerk aan de Voorstraat. Dit jaar hebben we<br />

in september een super feestelijke avond gehad<br />

in het zwembad van Nieuwegein. De voetjes gingen<br />

van de vloer op de vrolijke muziek van de DJ<br />

en de hoge glijbaan werd vaak beklommen. Ook<br />

de wildwaterbaan en de verschillende duikplanken<br />

hoorden bij de favorieten deze avond. Natuurlijk<br />

kon een smakelijke traktatie niet ontbreken. In oktober<br />

zijn we naar grote hoogte geklommen in een<br />

echte klimhal in Nieuwegein. Instructeurs leerden<br />

ons hier de fijne kneepjes van het vak. Iedereen<br />

klom vervolgens vol goede moed richting het dak<br />

van de hal. Naast een superleuke, was dit ook een<br />

leerzame avond. In november gaan we een winters<br />

feestje bouwen en binden we de schaatsen onder.<br />

Natuurlijk kan hier een traktatie met chocolade niet<br />

ontbreken.<br />

Teskt en foto door: Cees de Jongh<br />

Wij zijn Salsa Catering en wij maken<br />

uw evenement graag bijzonder<br />

SALSACATERING.NL | 06 - 522 11 459<br />

Ben je door het lezen van dit stukje enthousiast<br />

geworden? Twijfel niet en ga gezellig met ons<br />

mee! Ook de ouders zijn meer dan welkom om<br />

mee te gaan. We zijn voor het vervoer afhankelijk<br />

van ouders die rijden. Voor het laatste nieuws en<br />

alle vragen, kan je ons volgen via onze pagina op<br />

Facebook en Instagram. Je vindt ons hier onder<br />

de naam PJBeesd. Hier vind je ook alle flyers met<br />

informatie over de activiteiten en staat alle praktische<br />

informatie.<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

15


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 2<br />

Knipsels<br />

Beesdse<br />

Knipsels<br />

Geboren op 29 oktober 2022:<br />

Isa van Bremen.<br />

Dochter van Jasper van Bremen en Esther<br />

Kroeze, zusje van Mees.<br />

Van harte gefeliciteerd en veel geluk!<br />

Ingezonden door: Esther Kroeze<br />

Ingezonden door: Betteke van de Water<br />

Ingezonden door: Bianca van Gameren<br />

Geboren op 8 juni 2022:<br />

Jonah Wilhelmus Antoon Kroeze.<br />

Zoon van Hans en Birgit Kroeze en<br />

broertje van Emma. Van harte gefeliciteerd<br />

en veel geluk!<br />

Gefeliciteerd Jaap & Sonja van Gameren<br />

met jullie 50-jarig huwelijk!<br />

Geboren op 26 oktober 2022:<br />

Feline Dokman.<br />

Dochter van Elmar Dokman en Danique van<br />

de Water en zusje van grote broer Milas.<br />

Van harte gefeliciteerd<br />

en veel geluk!<br />

Ingezonden door: Henk van de Water<br />

16 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


De beste merken<br />

vind je bij<br />

Wakkermans!<br />

Dè speciaalzaak van de Betuwe…<br />

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979<br />

www.wakkermans.nl |<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

17


<strong>Dorpskrant</strong> Beesd | <strong>Jaargang</strong> <strong>14</strong> - <strong>Editie</strong> 2<br />

Bezorgbakker Arie van Beusekom viert<br />

25-jarig jubileum<br />

Bezorgbakker Arie rijdt al 25 jaar zijn rondjes in Beesd en verre omstreken. De laatste jaren gaat in huize<br />

van Beusekom aan de Wolfswaard de wekker vier maal per week ruim vóór 05.00 uur in de ochtend<br />

af. Dan begint de dag voor Arie met het laden van zijn brood en banket bij Bakkerij Van Keulen aan de<br />

Voorstraat.<br />

Tekst en foto door: Maria van Bremen<br />

Enkele jaren geleden waren het nog zes dagen in de week<br />

dat Arie met zijn goed gevulde bestelbus richting zijn klanten<br />

reed, maar het verlies van zijn jongste zoon Eric, nu elf<br />

jaar geleden en het verlies van zijn grote vriend en collega<br />

Hans van der Burg heeft hem doen beseffen dat het leven<br />

te kort is om zoveel tijd in je werk te steken, ook al doe je<br />

dat met alle liefde en plezier.<br />

Op 10-jarige leeftijd was het voor de Culemborgse Arie al<br />

duidelijk dat hij het bakkersvak in wilde. De Beesdse bakker<br />

van toen, Jan van Weenen, wist moeder van Beusekom<br />

52 jaar geleden zover te krijgen dat Arie hem op de<br />

zaterdagen mocht helpen bij werkzaamheden in de bakkerij<br />

aan de Voorstraat. Koekjes inpakken en het aan huis<br />

verkopen van brood, toen nog alles ongesneden, en klein<br />

banket: soesjes voor de welgestelde mensen en spritsen<br />

voor de iets minder bedeelden.<br />

Na de lagere school en één jaar brugklas, kwam Arie als 13-jarige op de Bakkerschool. Via het leerlingstelsel<br />

(werken – leren traject) kwam hij terecht bij bakker Van Leeuwen in Culemborg. Daar specialiseerde<br />

hij zich in het verzorgen van gebak en banket. Zoals het in het bakkersvak nou eenmaal gaat,<br />

betekende dat ook voor Arie werken in de nachtelijke uren. Dit heeft hij een flink aantal jaren volgehouden.<br />

In 1986 koos Arie voor betere werktijden door bij Molenaar in Geldermalsen te gaan werken.<br />

Al snel kwam hij erachter dat dit niet zijn passie was en toen er bij Dick de Vaal ruimte was voor een<br />

brood- en banketbakker, was Arie er als de kippen bij. Ongeveer negen jaar lang was hij op verschillende<br />

plekken inzetbaar: in de bakkerij, maar ook als bezorgbakker. Dat contact met de mensen beviel<br />

hem wel en zo durfde Arie in 1997 de stap te nemen om voor zichzelf te gaan beginnen. Hij schafte<br />

een bestelbus aan, nam een wijk van een collega over en ging zes dagen in de week zijn klanten af. Die<br />

klantenkring breidde zich vanzelf uit. Meerdere bezorgbakkers<br />

stonden delen van hun wijk af en Arie<br />

nam ze met plezier over. De laatste jaren zijn daar<br />

ook nog zeker twaalf Kinderdagverblijven in Culemborg<br />

bijgekomen, die voor 07.00 uur in de ochtend<br />

door Arie worden voorzien van vers brood en<br />

andere kleine levensmiddelen, zoals eieren, kaas,<br />

groenten en fruit.<br />

18 <strong>Dorpskrant</strong> Beesd


Dat de ruim 350 klanten verwend zijn door bezorgbakker<br />

Arie mag duidelijk zijn. Eén telefoontje en hij<br />

past de bestelling aan of rijdt een extra rondje. In<br />

die 25 jaar is er ook een bijzondere vertrouwensband<br />

met zijn klanten ontstaan. Dat blijkt wel uit<br />

het feit dat er bij sommige klanten die niet thuis<br />

zijn het pinpasje voor hem klaarligt, dat hij zelf mag<br />

bepalen of het brood in de diepvries moet worden<br />

aangevuld of een rode zakdoek die aangeeft dat er<br />

die dag geen brood nodig is.<br />

Dat de klanten blij zijn met hun bezorgbakker lieten<br />

ze wel blijken tijdens zijn 25-jarig jubileum. Arie had<br />

voor elke klant een jubileum ontbijtkoek en hij werd<br />

verrast met bloemetjes, lieve kaarten, borreltjes en<br />

chocolade.<br />

Als het aan Arie ligt, gaat hij nog een aantal jaartjes<br />

door met het bezorgen op de maandag, dinsdag,<br />

donderdag en vrijdag. De andere dagen van de<br />

week maakt hij tijd voor zijn kinderen en kleinkinderen<br />

of wordt de camper en/of de fietsen klaargemaakt<br />

voor een uitje met zijn vrouw Agnes.<br />

Redactie: Carmen van Buuren, Marjo van Dun, Vera Bullee, Maria<br />

van Bremen en Patricia van Veldhuizen<br />

Redactieadres: Achterstraat 25, 4153 AP, Beesd<br />

Website: www.dorpskrantbeesd.nl<br />

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl<br />

Lay-out: Vera Bullee<br />

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd<br />

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier<br />

Oplage: 1750 stuks<br />

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)<br />

<strong>Dorpskrant</strong> digitaal lezen? Download hem van de <strong>web</strong>site<br />

<strong>Dorpskrant</strong> niet ontvangen?<br />

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd<br />

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl<br />

Het privacystatement is via www.dorpskrantbeesd.nl te raadplegen<br />

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:<br />

advertentie@dorpskrantbeesd.nl<br />

Bijdrage Vrienden van:<br />

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting <strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

Ondersteuning redactie: Carlijn Slob<br />

Bestuur: Léon van Dun, Patricia van Veldhuizen en Henk van de Water.<br />

<strong>Dorpskrant</strong> Beesd<br />

19


Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,<br />

schuin tegenover de spitse kerktoren en<br />

tegenover de snackbar (’t Voorhuys)<br />

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN<br />

KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS<br />

Ruime keuze in<br />

klein huishoudelijke apparaten<br />

en verlichtingsartikelen.<br />

Hier kan jouw<br />

advertentie<br />

staan!<br />

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,<br />

een uitstekende prijs en<br />

perfecte service.<br />

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres<br />

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen.<br />

Lid van<br />

(0345) 68<br />

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!