11.12.2022 Views

Dorpskrant Jaargang 14, Editie 2, web

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Dorpskrant Beesd

Het onafhankelijk nieuws- en informatieblad door

en voor inwoners van Beesd. Met elke editie

nieuws en verhalen uit het dorp.

Bijdragen aan kopij? Stuur een mail naar:

info@dorpskrantbeesd.nl

Jaargang 14 | Editie 2 | december 2022

Voor de liefste van de liefsten

bracht Sint van overzee,

echt het beste van het beste

op zijn reis naar Holland mee.

Foto’s: Anouk Vermeulen

De stoomboot vol geschenken

grote pakjes maar ook klein,

maar dat ene pakje

kan alleen het jouwe zijn!


Dorpskrant Beesd | Jaargang 14 - Editie 2

Beesd Griezelt –’t Beesd is los

Het thema van Beesd Griezelt van 2022 werd dubbel werkelijkheid, want Beesd ging op zaterdag

29 oktober inderdaad los met het versieren van huizen, verkleden als angstaanjagende figuren en

het lopen van de twee verschillende routes.

Meer dan vijfhonderd mensen durfden de griezelige tocht aan, dat vanaf het griezelig, aangeklede

Dorpsplein van start ging. De wachtrij voor het vertrek om 19.00 uur was geen straf door leuk entertainment.

Tekst door: Patrick Koehein foto door: Anouk Vermeulen

Langs de route kregen de deelnemers heel veel snoep en andere lekkernijen, terwijl enge figuranten

de deelnemers de stuipen op het lijf joegen. Er was een route die iedereen kon lopen en een

route voor de meest dappere mensen en kinderen.

De aandacht en waardering voor Beesd Griezelt

was groot en het evenement werd goed bezocht,

iets waar de organisatie heel blij mee is. In 2020 en

2021 was er, na de eerste editie in 2019, geen Beesd

Griezelt vanwege corona. Mede daarom is de grote

opkomst van deze tweede editie belangrijk voor de

organisatie en is de motivatie voor 2023 nog groter

om er dan ook weer een mooi evenement van te

maken.

Beesd Griezelt is blij met alle figuranten, huiseigenaren,

deelnemers en sponsors, die bijgedragen

hebben aan het succes van Beesd Griezelt 2022.

Alsmede de vrijwilligers die geholpen hebben met

het op- en afbouwen.

Het evenement zal in 2023 op zaterdag 25 oktober

zijn derde editie beleven. Hopelijk wordt dan

minstens het succes van dit jaar geëvenaard. Het

is een mooie nieuwe traditie binnen Beesd.

Kroeze hoveniers

Homburg 23

4153 BS Beesd

0345 - 68 15 00

Tuinontwerp,

advies, aanleg

& onderhoud

www.kroezehoveniers.nl

2 Dorpskrant Beesd


Stichting Jarige Job

Als ouder wil je graag je kind gelukkig zien, zeker als er wat te vieren is. Helaas is het niet zo vanzelfsprekend

dat kinderen altijd een cadeautje krijgen met hun verjaardag of kunnen trakteren op

school of op hun club. Soms lukt het voor een ouder niet om dat financieel rond te krijgen. Daarom

is Stichting Jarige Job in het leven geroepen.

Van Wees Automotive steunt Stichting Jarige Job. Heeft u een cadeautje, slingers of ballonnen over?

U kunt deze afgeven op het onderstaande adres. Wij gaan er dan voor zorgen dat alle spulletjes

terecht komen bij Stichting Jarige Job, zodat er weer voor een aantal

kinderen een hele fijne verjaardag verzorgd kan worden. Gelieve géén

knuffels!

U kunt het afgeven bij:

Van Wees Automotive

Parkweg 43

4153 XL Beesd

Alvast super bedankt!

John – Monique – Mitchell – Sebastian

Pizzerije

Pizza´s zoals Pizza´s

zouden moeten zijn.

Iedere woensdag te

vinden aan het

Dorpsplein in Beesd

16:00 – 20:00 uur

Voor meer informatie en acties,

kijk op onze website of

0611015380

www.pizzerije.nl

www.fb.com/pizzerije

Dorpskrant Beesd

3


Dorpskrant Beesd | Jaargang 14 - Editie 2

Antoon van de Water 40 jaar bakker

Tekst door: Marjo van Dun Foto’s door: Familie Van de Water

Antoon zit gemoedelijk aan de eettafel. In de huiskamer prijken een box en kinderspeelgoed. Hij is

trots op zijn kleinkinderen, zoals hij aan de hand van foto’s laat zien. Hij vertelt dat hij recent nog

vierhonderd koeken heeft gebakken voor het 25-jarig

jubileum van bakker Arie van Beusekom. Dat moet

gepland worden, want in de deegkuip kan maar een

bepaalde hoeveelheid deeg en die heeft rusttijd nodig.

Daarna kan het verwerkt en afgebakken worden. Antoon

gebruikt een door hemzelf gemaakt apparaat om

de koeken te snijden, dat heeft hij in het begin van zijn

carrière als broodbakker gemaakt om het werk makkelijker

te maken.

Oliebollen bakken voor de kerk voor Ieders markt 2022

Het begon allemaal toen het in de vierde van de havo niet zo best ging. Zijn moeder zei dat hij

maar moest gaan werken. De Volvo leek haar wel wat, die was sinds kort gevestigd in Beesd en

daar zochten ze wel mensen. Toen Antoon zelf op werkweek was in Londen, kregen zijn ouders

bezoek van Dick de Vaal, de bezorgbakker. Die kwam viermaal per week langs om brood te brengen

en dronk dan vaak een kop koffie mee. In dat gesprek kwam hun oudste zoon aan bod en Dick

kon hem wel gebruiken op de wagen tijdens het brood venten. Toen Antoons werkweek voorbij

was, werd dit besproken en dat leek hem wel wat. Hij hoefde van zijn vader geen boer te worden,

want er waren nog twee broers over om op de boerderij te helpen.

Zo begon hij in 1974 op zaterdag met bakker De Vaal mee te lopen en een zakcent te verdienen.

Ondertussen maakte hij zijn havo af. In die tijd waren er nog drie bakkers in Beesd: Schroot, Van

Weenen en De Vaal. Deze gingen elk op hun beurt tien dagen op vakantie, zodat de klanten over

twee bakkers werden gespreid en alle klanten toch van brood konden worden voorzien. Ook bij

warm weer moest vroeger het brood bezorgd worden. Het deed er niet toe hoelang hij erover deed,

als er maar geen klachten kwamen. Was hij vroeg klaar? Dan ging hij met vrienden en vriendinnen

zwemmen bij het Betuwestrand. Het kwam ook wel eens voor dat zijn vader hem nodig had tijdens

het hooien of andere klussen op de boerderij en dan ging dat ‘zwemfeestje’ die dag niet door.

In 1980 was Antoon inmiddels afgestudeerd aan de PA (Pedagogische Academie, tegenwoordig

de pabo) en daar had hij Betteke leren kennen. Maar er was geen werk in het onderwijs. Betteke

ging werken bij de Bondsspaarbank in Hilversum. Antoon ging links en

rechts invallen.

Na twee jaar her en der werken en geen vaste baan en inkomen te hebben,

besloot hij na overleg met Dick en wijs beraad met Betteke, dat

hij bakker werd. Dick startte met het voorwerk van het brood en om vijf

uur mocht de nieuwbakken bakker de broden afbakken. Dat was zijn

start in het bakkersgilde. Verder bakte hij (ontbijt)koek voor de winkel

en voor andere bakkers in de omgeving. Hij kwam uit een gezin waar

praktisch werd gewerkt. Het bedenken van een koeksnijder was voor

hem dus heel gewoon.

Antoon had geen kennis van de bakkerij. Op zijn vrije dag, de woensdag,

volgde hij in Amersfoort de éénjarige bakkersopleiding. Om een

diploma te verkrijgen, zou hij eigenlijk ook de banketbakkersopleiding succesvol moeten afmaken.

4 Dorpskrant Beesd


Dick en hij vonden dat beiden niet nodig. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een broodbakker

en een banketbakker? De broodbakker werkt met gistproducten en een banketbakker gebruikt

geen gist. Verder werkt een broodbakker wat grover dan een banketbakker, die verfijnde gebakjes

of taarten moet kunnen maken.

In 1983 werd de bakkerij uitgebreid. Ze gingen toen ook ontbijt/kandijkoek bakken voor bakkerij

Bouman in Geldermalsen. Tevens werden allerlei recepten voor oliebollen van de verschillende

bakkers bij elkaar gelegd en ontstond het recept waar Bakkerij De Vaal en nu Bakkerij Van Keulen

nu nog bekend om staan. Antoon ging die oliebollen bakken bij verschillende gelegenheden.

Antoon heeft het bakken zien veranderen. Er worden nu veel meer halffabricaten gebruikt dan

voorheen. Dat heeft als voordeel dat er ‘s nachts minder in de deegkuip gehesen hoeft te worden.

Het brood wordt nu voorgewerkt en ingevroren. Het kan dan later ontdooid worden om af te

bakken. Daardoor kan je later in de nacht beginnen met werken.

Vroeger werden zakken van 50 kg gesjouwd van de verschillende

ingrediënten als meel, suiker enzovoort. die ze via Van

Beekhuizen en Bouman/Bakeplus aangeleverd kregen. Tegenwoordig

gebruiken ze een hefkiepinstallatie. Voorheen moest

er veel met de hand gekneed/gevormd worden, nu zijn daar

opbolmachines en opmaakmachines voor. Indertijd schoten ze

het brood de oven in. Dat deden ze met een lange stok met een

platte, brede voorkant, de schieter, waar de te bakken broden

in broodkoppels op lagen. Ze staken de stok met de broden de

oven in. Met een snelle beweging schoten ze de broden verder

de oven in. Als Antoon van vakantie terugkwam, had hij, na de

eerste dag werken, een paar dagen spierpijn als hij dan weer een

hele dag ‘voor de oven had gestaan’. Dat is veranderd. Ze kunnen

de bakplaten op karren de lade-oven inschuiven of dat men

hele karren met broden de grote oven inschuift. Voordien had de

oven drie lagen. De bovenste laag kreeg de warmte van boven

Antoon met zijn kleinzoon Sten van

Alphen bij de verdeler/opboller

en de onderste van onderen. Halverwege moesten de bovenste en onderste broden stuivertje

wisselen. Toen moesten ze zelf de tijd, temperatuur, vochttoevoer en ontluchting in de gaten

houden. Nu is dat allemaal geprogrammeerd.

Alleen aparte vormen worden nog handmatig gevormd, zoals onder andere vloerbroden, die

langwerpig van vorm zijn, desem, volkorenbollen en spelt puur. Ook de kerst- en paasstollen zijn

geheel ambachtelijke broden.

Antoon is na zijn jubileum een dag minder gaan werken. De vrijdag is voortaan een vrije dag.

Genieten van de kleinkinderen, op school van de kleinkinderen meehelpen, hout zagen voor de

kachel en vrijwilliger bij de VVB, zijn een paar dingen waarmee Antoon deze dagen vult. Als het

brood dat je eet van Bakkerij Van Keulen is of van één van de bezorgbakkers, zal het vast en

zeker door hem gebakken zijn.

Quotes uit 40 jaar bakkerschap Antoon

Last van warm weer bestaat niet. “Zit tussen de oren”, zei zijn vader. Je kan gemakkelijk 4 kg

afvallen per dag tijdens hete dagen, ondanks tussendoor veel drinken.

Een collega die in de nacht moest starten, kon niet naar binnen. De sleutel zat aan de binnen-

Dorpskrant Beesd

5


Dorpskrant Beesd | Jaargang 14 - Editie 2

kant. Hij moest steentjes gooien tegen het slaapkamerraam. De vrouw van de bakker kwam half

slapend aan het raam en vroeg: “Zal ik de deur opendoen?”. De collega zei droog: “Lijkt me verstandig,

anders ga ik maar weer naar huis.”

In de ochtend werd altijd koffie gedronken aan de keukentafel bij Dick en Lenie. Daar zaten zo’n

tien tot twaalf mensen. Dick riep op een dag: “Piet, de krentenbollen!” Er was geen wekker gezet.

Piet ging kijken en kwam terug. Hij zei: “Ik heb gekeken.” “En?” vroeg Dick. “Ze waren zwart.” “Wat

heb je gedaan?” “Ik heb de deur dicht gedaan.”

Een collega van Antoon begon altijd vroeg en ging dan vaak om 12 uur naar huis. Hij stelde in om

de verjaardagen te gaan vieren en bier, fris en een hapje te nuttigen rond die tijd, ondanks dat zijn

collega’s nog moesten werken.

Op een gegeven moment kwam ook een bakker, op vrijdagavond, met een fust bier aanzetten. Dat

werd dan soldaat gemaakt. Het was best mogelijk dat ze tot 2 of 3 uur ’s nachts nog in de bakkerij

zaten. Zelfs één keer dat ze met twee personen het fust leegdronken. Ze gingen daarna fluitend

over straat.

De stem van Beesd: Beesdtenaren over Beesd

Tekst door: Patricia van Veldhuizen Foto door: Simone Hogeboom

Sinds oktober 2009 valt de dorpskrant zesmaal per jaar op de mat bij de inwoners van

Beesd. Maar wat is eigenlijk de band die onze lezers hebben met het dorp waarin zij wonen?

Wonen ze er al hun hele leven? Of zijn ze hier (net) naartoe verhuisd? Wat trok hen aan om

hier te komen wonen? Het zijn zomaar een paar vragen, waardoor ik nieuwsgierig werd naar

wat Beesd betekent voor zijn inwoners. Deze nieuwe rubriek draait dan ook om de vraag:

wat betekent Beesd voor jou? Deze keer stel ik de vraag aan Simone Hogeboom (57).

Simone woont nu ongeveer één jaar in de Achterstraat, in het huis wat sinds kort wit is geschilderd

door haar man Ruud. Zij hebben ook een hond: Bruno. Daarnaast komen de vijf volwassen kinderen

van dit samengestelde gezin regelmatig bij hen langs. Zowel Simone als Ruud komen niet

uit Beesd. “Na een groot deel van mijn leven in Heemskerk (Noord-Holland) te hebben gewoond,

bracht de liefde mij naar Ruud in IJsselstein, die daar al zijn hele leven woonde’’. Toen ze zich

oriënteerden op de mogelijkheid van een vrijstaand huis mét ruimte voor Ruud zijn schildersbedrijf,

binnen een straal van twintig kilometer van IJsselstein, viel hun oog op dit huis in Beesd.

Verschillen

De overstap van IJsselstein (ongeveer 34.000 inwoners) naar Beesd (ongeveer 3500 inwoners) lijkt

me behoorlijk groot. Wat zijn de ervaringen van Simone daarin? “Beesd herinnert mij aan Heemskerk,

het dorp waar ik ben opgegroeid. Hier groet jong en oud elkaar, ervan uitgaande dat je een

bekende bent. In grotere woonplaatsen groet men elkaar in eerste instantie niet, totdat je echt een

bekende blijkt te zijn.’’ Naast het groeten op straat, wordt de leuke uitgaanscultuur genoemd als

verschil: “In IJsselstein is een uitgaanscultuur. Er zijn veel uitgaansgelegenheden en er is drukte in

de avonden en in de weekenden. Daarnaast wordt er ook carnaval gevierd. In Beesd is de uitgaansgelegenheid

een stuk minder, al kan je bijvoorbeeld wel goed een patatje scoren. Hier zoekt

men de gezelligheid meer thuis bij elkaar op.’’

6 Dorpskrant Beesd


Welkom

Dat zijn inderdaad duidelijke verschillen. Eveneens duidelijk is

Simone’s antwoord op hoe het bevalt in Beesd: heel goed! “We

hadden bedacht ons geluk samen te vinden in ons fijne huis.

Het ons zo welkom laten voelen door directe en indirecte buren,

mede hondeneigenaren en vele andere dorpsgenoten, is extra

fijn.’’ Bij het welkom laten voelen, hoorde ook de nodige complimenten

over het eerder benoemde schilderwerk van Ruud. Meerdere

mensen spraken hen erop aan dat het huis er goed uitzag

met de nieuwe kleur. “Er stopte ook een keer een auto en de man

die erin zat, vroeg of we dat zelf hadden gedaan. Toen ik zei dat

dat zo was, stak hij zijn duimen op en zei hij enthousiast “goed

gedaan!’’, vertelt Simone.

Omgeving

Naast de gezelligheid en de saamhorigheid binnen het dorp, valt ook de omgeving goed in de

smaak. “We hebben nog veel te weinig tijd vrij kunnen maken om op ontdekkingstocht te gaan. Ik

hoefde deze zomer ook niet op vakantie te gaan; het voelde alsof ik mijn eigen kampeerboerderij

had. Wel loop ik iedere dag een route met de hond, deze is altijd weer anders. Ik kan ook enorm

genieten van het veranderen van de seizoenen. Dus op de omgeving kom ik graag nog een keer

terug: in het voorjaar willen we een fietstocht gaan maken.’’ Lachend voegt ze eraan toe ‘dat dat

alvast haar belofte aan Beesd is’. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik ben nu al benieuwd naar

de ontdekkingen van Simone.

Missen?

En dan is het nu tijd voor de, ietwat gemene, vraag die ik altijd stel aan de deelnemers van deze

rubriek die niet in Beesd zijn geboren: mis je nog iets uit je vorige woonplaats in Beesd? Het grote

voordeel voor Simone en Ruud is dat IJsselstein niet heel ver weg is. “Met een beetje plannen

hoeven we niets te missen. Daarmee bedoel ik dan sociale dingen. Winkels en dergelijke missen

we niet.’’ In de vorige woonplaats stopte de tram richting Utrecht praktisch voor de deur, maar

met het station en de buurtbus is Simone ook blij. Zo kan het bezoek dat geen rijbewijs heeft ook

bij hen langskomen. Iets anders uit IJsselstein wat niet gemist hoeft te worden, is het carnaval. Ze

hebben kennis gemaakt met een alternatief, weliswaar in een andere vorm: de Oranjefeesten. “De

drukte is nooit een reden geweest om weg te gaan. Wij houden wel van die gezelligheid en gingen

bijna ieder weekend wel uit. Ik heb dan ook enorm genoten van de Oranjefeesten. Gewoon gezellig

verkleed en gek doen.’’

En tot slot…

De hoofdvraag van de rubriek: wat betekent Beesd voor jullie? Voor Simone betekent Beesd de

plek waar de droom van haar en Ruud uitkomt: mogen wonen in hun droomhuis.

Dorpskrant Beesd

7


Dorpskrant Beesd | Jaargang 14 - Editie 2

Ruud de Vaal: terug van weggeweest!

Aan de Molendijk 4 wachten Ruud en zijn vrouw Marcina al enkele weken op de containers met

hun huisraad. Voor de zomervakantie zijn zij vanuit Kaapstad verhuisd naar Beesd en hebben met

hun drie kinderen Ruuds ouderlijke woning betrokken. Hun huis is nu voorzien van de meest noodzakelijke

materialen, maar het mist de persoonlijke aankleding.

Ruim 52 jaar geleden werd Ruud, zoon van Gerard

en Annie de Vaal, broer van Erik, geboren aan

de Molendijk. Vader Gerard was de welbekende

Beesdse fresiakweker, die menig bosje bloemen

heeft weggegeven. Hij overleed in februari 2022.

Moeder Annie verblijft met haar 92-jarige leeftijd in

Zorgcentrum de Horst in Geldermalsen.

Tekst door: Maria van Bremen

In zijn jonge jaren heeft Ruud zijn basisschoolperiode

op de St. Antoniusschool doorgebracht

en vervolgens zijn mavo-diploma op het KWC in

Culemborg behaald. Daarna volgden de mts in Tiel en de hts in den Bosch. Vanuit die opleiding tot

elektronica-ingenieur kwam hij als stagiair in Zuid-Afrika terecht. Een stageplek dichter bij huis had

zijn voorkeur: Engeland. Echter was daar geen ruimte voor hem, dus trok hij verder de wereld in.In

Zuid-Afrika studeerde hij af met een project waarbij boerderijen werden voorzien van zonne- en

windenergie. Na zijn studie heeft Ruud een korte periode bij de Greefa in Tricht gewerkt, tot hem

een baan werd aangeboden op zijn Zuid-Afrikaanse stageplek. In dertig jaar tijd heeft hij daar heel

wat afgereisd en bij veel bedrijven de stroomvoorziening verzorgd.

In Kaapstad ontmoette hij Marcina. Al lachend vertelt zij dat ze nu nog steeds niet weet of Ruud

voor háár gevallen is of voor de kookkunst die zij machtig is. Zeven jaar geleden trouwden ze en

werden ze verblijd met drie kinderen: Zoe van bijna 6, Daniel van 3 en de jongste Anika die pas

haar eerste verjaardag heeft gevierd.

De kinderen waren voor Ruud en Marcina de belangrijkste reden om de stap naar Nederland te

maken. In het gedeelte waar zij toen woonden, is er geen enkele garantie voor de veiligheid van

kinderen. Dat hebben ze aan den lijve ondervonden, toen Ruud voor het afscheid van zijn vader,

zijn vrouw en kinderen voor korte tijd moest achterlaten. Ook al was hun woonhuis daar intussen

een vesting geworden, het was nóg niet goed genoeg beveiligd om indringers buiten te houden.

Ook de hoge werkeloosheid en de verslechterde publieke voorzieningen zoals elektriciteit en scholing

speelden mee in de beslissing om naar Nederland te verhuizen.

In juni 2022 hebben ze de grote reis gemaakt en sindsdien bewonen ze het pand aan de Molendijk.

Dochter Zoe heeft haar plekje in groep 2 van de Antoniusschool gevonden en Daniel bezoekt

enkele ochtenden per week peuteropvang de Knuffel.

Het is verbazingwekkend hoe snel de kinderen de Nederlandse taal oppikken, aldus Marcina. Bij

haar gaat dat wat langzamer, geeft ze zelf toe. Ze begrijpt wat er in het Nederlands tegen haar

gezegd wordt, maar het spreken heeft nog wel wat oefening nodig. Marcina is blij verrast met

de gastvrijheid die de Beesdse bevolking toont. Ze moet wel wennen aan al die regeltjes die hier

gelden. Een afspraak maken als je in een restaurant wilt gaan eten is voor haar heel vreemd. Maar

ook het regelen van documenten vanuit de gemeente, dat via zoveel verschillende wegen lijkt te

8 Dorpskrant Beesd


gaan, kost veel tijd en ergernis. Ze wacht bijvoorbeeld op haar verblijfsvergunning, pas dan kan ze

opnieuw haar rijbewijs gaan halen. Nederlanders zouden zeggen: “ik pak de fiets”, maar dat is nog

wel een dingetje voor Marcina. Ook hierin is nog wel wat oefening nodig.

De familie geniet van de rust rondom hun huis en in het dorp. Geen druk verkeer, zodat de kinderen

kunnen lekker buiten spelen.

Marcina en Ruud kunnen vanuit huis hun werk voortzetten. Ruud als ontwerper in de elektronica

en Marcina als ondersteuner en onderzoeker naar verbetering in de kwaliteit van het onderwijs bij

hbo-opleidingen. Ze hoopt over een niet al te lange tijd in Nederland aan het werk te kunnen. Aan

diploma’s en werkervaring ontbreekt het haar tenslotte niet: docent wetenschap, journalistiek en

pedagogiek. Maar het allerbelangrijkste is het geluk en de veiligheid van hun kinderen.

De redactie van de Dorpskrant wenst hen alle geluk toe in dit mooie, gastvrije dorp.

Kerstconcert 2022

Afgelopen jaren was het door alle corona-maatregelen niet mogelijk om het traditionele Beesdse

Kerstconcert te organiseren. Een domper voor iedereen. Dit jaar hopen we wel dat we als dorp

gezamenlijk de Kerst kunnen ingaan met muziek en zang. Het concert staat gepland op:

zondag 11 december in de Pieterskerk (PKN) en begint om 19.00 uur. Er is een mooi programma

samengesteld waarin de Harmonie, Sjier Chadasj, Bloesem en de zangschool goed tot hun recht

komen. De tijd zal ons leren of het inderdaad door kan gaan. Houdt daarom tegen die tijd de lokale

krant en social media in de gaten!

Rectificatie vorige editie pagina 6:

De redactie heeft verzuimd over de laatste alinea van Victoria contact te hebben om deze eruit te

knippen. Er staat: “Over het algemeen hebben Nederlanders veel te leren hoe ze zichzelf moeten

behandelen hoe ze met het leven moeten omgaan... hoe andere mensen te behandelen”

Victoria bedoelde: “Over het algemeen hebben Oekraïners veel te leren hoe ze zichzelf moeten

behandelen, hoe ze met het leven moeten omgaan en hoe andere mensen te behandelen”

Tekst door: Ilona Breukel

Tekst door: Marjo van Dun

Dorpskrant Beesd

9


en iets lekkers)

Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264


/Locatie

Woensdag 1,15,22,29 Tijden/Locatie

g: 19.30 uur

Bridgeclub Beesd Aanvang: 19.30 uur

is

Bridge gezellig mee Klokhuis

Iedereen is welkom!0 99

Info.: Frans Kuipers 06 -


47 04 80 99


Locatie

Donderdag 2,16 Tijden/Locatie


11.30 uur

Crea/Spel ochtend 10.00 - 11.30 uur


is

Doe gezellig mee! KlokhuisVertrek

Donderdag 2 Tijden/Vertrek


16.30 uur

BOS bus

13.30 - 16.30 uur


is

Bezoek Zandsculpturen Klokhuis


Garderen


en iets lekkers)

Kosten € 7,50 (excl. entree, incl. rit, koffie/thee en

- 53 80 54 77

iets lekkers)


Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77


Locatie


21.00 uur

Woensdag 8 Tijden/Locatie


is


Alzheimer Trefpunt Aanvang: 19.00 uur


West Betuwe Klokhuis


Hoe leef ik gezond? Alles over voeding en


dementie

Locatie


Opgeven: Babs Bergs 06 - 38 09 5 381

g: 19.00 uur


is

Vrijdag 10

ementie:

Ouderenfonds

5 381

/Locatie

g: 20.00 uur

ring

Vertrek

16.30 uur

is

- 53 80 54 77

‘Bij het zien ervan, ben je weer thuis..’

Donderdag 16 Tijden/Vertrek

BOS bus

13.30 - 16.30 uur

Kersen eten

Klokhuis

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77


Woensdag 4,18 25 Tijden/Locatie


Bridgeclub Beesd Aanvang: 19.30 uur


Bridge gezellig mee KlokhuisIedereen is welkom!

Info.: Frans Kuipers 06 - 47 04 80 99Donderdag 5,19


Tijden/Locatie
Crea/Spel ochtend 10.00 - 11.30 uur

Doe gezellig mee! Klokhuis


Donderdag 5 Tijden/Vertrek
BOS bus

13.30 - 16.30 uur

Rondrit versierde Klokhuis

dorpen


Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)


Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77Dinsdag 10 Tijden/Locatie

Gemeente 18.30

- 21.00 uur


West Betuwe Klokhuis

€ 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)


Informatiemarkt

woningbouw Beesd


Woensdag 11 Tijden/Locatie

Alzheimer Trefpunt Aanvang: 19.00 uur


West Betuwe Klokhuis


Activiteiten voor mensen met dementie:

beweging en inzet van bijv. het

Ouderenfonds

Opgeven: Babs Bergs 06 - 38

09 5 381
Dinsdag 17

Tijden/Locatie

Vrouwen van nu Aanvang: 20.00 uur

Presentatie Waterlinie Dorpskring

door historische gids


Erwin José van het


fort Asperen


Donderdag 19 Tijden/Vertrek


BOS bus 13.30 - 16.30 uur


Bezoek Sint Jan Klokhuis


Den Bosch

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee

en iets lekkers)

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77

€ 7,50 (incl. rit,


Bijdrage: Joanne Bredero - joanne@beesdvoorelkaar.nl/ 0345 681 264Woensdag 1,15,22,29 Tijden/Locatie


Bridgeclub Beesd Aanvang: 19.30 uur


Bridge gezellig mee Klokhuis


Iedereen is welkom!


Info.: Frans Kuipers 06 - 47 04 80 99Donderdag 2,16 Tijden/Locatie


Crea/Spel ochtend 10.00 - 11.30 uur


Doe gezellig mee! KlokhuisDonderdag 2 Tijden/Vertrek

BOS bus

13.30 - 16.30 uur

Bezoek Zandsculpturen Klokhuis


GarderenKosten € 7,50 (excl. entree, incl. rit, koffie/thee en


iets lekkers)

Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77Woensdag 8 Tijden/Locatie


Alzheimer Trefpunt Aanvang: 19.00 uur

West Betuwe Klokhuis

Hoe leef ik gezond? Alles over

voeding en


dementie

€ 7,50


Opgeven: Babs Bergs 06 - 38 09 5 381


Vrijdag 10Donderdag 16 Tijden/Vertrek


BOS bus

13.30 - 16.30 uur

Kosten Kersen € 7,50 eten (incl. rit,

Klokhuis


Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)


Opgeven: Jan van Leeuwen 06 - 53 80 54 77

Kosten € 7,50 (incl. rit, koffie/thee en iets lekkers)


Dorpskrant Beesd | Jaargang 14 - Editie 2

Puzzel

Los deze puzzel op. Achter de getallen in de zwarte hokjes schrijf je de oplossing van de corresponderende

vragen aan de rechterkant van deze bladzijde.

Puzzel door: Maria van Bremen via filippinefabriek.nl

Als je een oplossing van een vraag hebt en er staat ook een getal in een van de witte hokjes, dan

kan je die letter bij de andere woorden met de hetzelfde getal invullen.

De woorden in de groene vakken is de oplossing van de puzzel.

DECEMBERPUZZEL

11 11

14 14

8

22 22

8

2

4

6

1

2

4

5

6

7

3

10

13

20 20 17 177

7

17 17 13 138

8

13

20 20 15 15

12 12

9

1 1 1

6 6 17 17 4 4

3 35

5

VRAGEN VRAGEN

1 kerstkindje 1 kerstkindje

2 hulpje 2 hulpje sint sint

3 verlangen 3 verlangen

4 stekelig 4 stekelig takje takje

5 5 goedheiligman

6 puntige 6 puntige kerstbal kerstbal

7 stemming 7 stemming

8 kachel 8 kachel

9 9 boomversiering

10 10 10 kaarslicht 10 kaarslicht

4 4 2 2

1 13

3

11 den 11 den

12 soort 12 soort paard paard

13 13 13 13 boodschapper

12 12 13 135

5

19 19

20 20

15 15

16 16

1 151 15 16 16

14

14 kerstboom 14 kerstboom versieren versieren

15 rijm 15 rijm

16 pais 16 pais

17 paard 17 paard van sint van sint

17 17 17 17 16 16 2 2 21 1 18 hemels 18 hemels licht licht

18 18 19 houten 19 houten schoen schoen

6 63 3 12 12

6 14 6 14

2 2 10 10

1

5

7

9

21 21

3

10

13

13

14

8 8 7 7

20 voederbak 20 voederbak

21 kruidig 21 kruidig nootje nootje

22 hoofddekse 22 hoofddekse sint sint

23 zoete 23 zoete lekkernij lekkernij

23 23 24 tijd 24voor tijd voor kerstmis kerstmis

24 24

7

25 pakje 25 pakje

25 25 16 16 10 10 26 stapper 26 stapper

26 26 27 maaltijd 27 maaltijd

27 27

7

De oplossing van de puzzel uit editie 1: Hoera voor de herfst

Prijswinnaar is Daniel Schaap

De oplossingen zenden aan: info@dorpskrantbeesd.nl of in de brievenbus van Achterstraat 26, Beesd

12 Dorpskrant Beesd


Lekker

ambachtelijk....

Brood

Banket

Specialiteiten

Voorstraat 104 - Beesd - Tel. 0345 681332

Rijksstraatweg 5 - Geldermalsen - Tel. 0345 571244

gvankeulen@bakkerijvankeulenbeesd.nl

bakkerijvankeulenbeesd.nl

Dorpskrant Beesd

13


Dorpskrant Beesd | Jaargang 14 - Editie 2

Beesds talent in beeld: Renske van Soelen

Hoe trots kun je als oma zijn op een kleindochter waarvan er in

meerdere huiskamers een schilderij aan de muur hangt? Met

een stralend gezicht toont oma Fien één van de vele werken

van haar kleindochter Renske.

Renske werd 24 jaar geleden in Beesd geboren en groeide op

met zus Anne en broer Jelle. Sinds twee jaar woont ze met haar

vriend en hond in Maurik, maar ze hoopt ooit de kans te krijgen

om terug te keren naar haar geboortedorp, dichterbij oma en

haar ouders: Theus en Heleen van Soelen.

“Dat creatieve heb ik niet van een vreemde”, vertelt Renske.

“Dat heb ik echt van mijn moeder”. Heleen werkt al heel wat

jaren in de bloemen, waar ze bijzondere boeketten en bloemstukjes

maakt. Later kwam ook haar schildertalent tot uiting. Bij

Renske werd het talent op jongere leeftijd zichtbaar. Niet dat ze

de mooiste tekeningen maakte, maar ze durfde haar fantasie op

papier te zetten. Ze was pas tevreden als ze het zélf mooi vond,

ook al hadden anderen daar een andere mening over.

Tekst en foto door: Maria van Bremen

Enkele jaren geleden ontdekte Renske het digitale tekenen. Ze schafte een software aan en ging

experimenteren met het natekenen van gefotografeerde gebouwen. Ze begon met het dorp Beesd.

Het resultaat werd als cadeau voor haar moeder afgedrukt, waarna Heleen het op social media

plaatste.

Toen Renske eenmaal de smaak te pakken had, werden haar werken groter, uitgebreider en tot in

veel meer details uitgewerkt. Zo ontstonden er schilderijen waarop meerdere gebouwen uit andere

dorpen of steden verwerkt zijn. Heleen was zo onder de indruk van het werk van haar dochter, dat

ze meerdere schilderijen op social media plaatste. Met als gevolg dat dorpsbewoners interesse

hadden in een stukje Beesd aan de muur. En het bleef niet bij dit ene dorp. Nu, enkele jaren later

heeft Renske al heel wat huizen, gebouwen, auto’s maar ook dieren omgezet in een digitaal kunstwerk.

Ergens in Nederland prijkt van haar de St. Jan van Den Bosch aan een kamermuur, maar ook

het Rijksmuseum, de Pier van Scheveningen of de Dom van Utrecht. Renske kan de tel niet bijhouden,

maar ze vermoedt dat ze al zeker van meer dan dertig verschillende steden een foto heeft

omgezet in een schilderij. Op dit moment tekent Renske vooral op verzoek en maakt daarbij gebruik

van aangeleverde foto’s. Afhankelijk van de grootte neemt een opdracht zeven tot tien dagen

in beslag, zijn de kosten vanaf 15 euro en het wordt voor aflevering netjes ingelijst.

Heeft u interesse? Laat het Renske weten.

renske.vansoelen@outlook.com

Bent of kent u iemand met een ‘verborgen’ talent en wilt u dit met ons delen? Wij horen het graag

via info@dorpskrantbeesd.nl

14 Dorpskrant Beesd


PJB draait weer op volle toeren

Door de beperkingen van de afgelopen jaren,

hebben we vanuit de Protestantse kerk minder

activiteiten kunnen organiseren. Sinds dit schooljaar

kan er gelukkig veel en draait de Protestantse

Jeugd Beesd (PJB) weer op volle toeren. We zijn

blij dat we, met een aangevulde groep leiding, de

draad weer helemaal hebben kunnen oppakken.

Wij vinden het super om voor een enthousiaste

groep kinderen een leuke avond te organiseren.

De kinderen ontmoeten elkaar zo in een ontspannen

en gezellige sfeer. Iedere maand organiseren

we, vaak op een vrijdagavond, een activiteit voor

de kinderen uit groep 5 tot en met klas 2. We vertrekken

altijd vanaf het jeugdgebouw, naast de Sint

Pieterskerk aan de Voorstraat. Dit jaar hebben we

in september een super feestelijke avond gehad

in het zwembad van Nieuwegein. De voetjes gingen

van de vloer op de vrolijke muziek van de DJ

en de hoge glijbaan werd vaak beklommen. Ook

de wildwaterbaan en de verschillende duikplanken

hoorden bij de favorieten deze avond. Natuurlijk

kon een smakelijke traktatie niet ontbreken. In oktober

zijn we naar grote hoogte geklommen in een

echte klimhal in Nieuwegein. Instructeurs leerden

ons hier de fijne kneepjes van het vak. Iedereen

klom vervolgens vol goede moed richting het dak

van de hal. Naast een superleuke, was dit ook een

leerzame avond. In november gaan we een winters

feestje bouwen en binden we de schaatsen onder.

Natuurlijk kan hier een traktatie met chocolade niet

ontbreken.

Teskt en foto door: Cees de Jongh

Wij zijn Salsa Catering en wij maken

uw evenement graag bijzonder

SALSACATERING.NL | 06 - 522 11 459

Ben je door het lezen van dit stukje enthousiast

geworden? Twijfel niet en ga gezellig met ons

mee! Ook de ouders zijn meer dan welkom om

mee te gaan. We zijn voor het vervoer afhankelijk

van ouders die rijden. Voor het laatste nieuws en

alle vragen, kan je ons volgen via onze pagina op

Facebook en Instagram. Je vindt ons hier onder

de naam PJBeesd. Hier vind je ook alle flyers met

informatie over de activiteiten en staat alle praktische

informatie.

Dorpskrant Beesd

15


Dorpskrant Beesd | Jaargang 14 - Editie 2

Knipsels

Beesdse

Knipsels

Geboren op 29 oktober 2022:

Isa van Bremen.

Dochter van Jasper van Bremen en Esther

Kroeze, zusje van Mees.

Van harte gefeliciteerd en veel geluk!

Ingezonden door: Esther Kroeze

Ingezonden door: Betteke van de Water

Ingezonden door: Bianca van Gameren

Geboren op 8 juni 2022:

Jonah Wilhelmus Antoon Kroeze.

Zoon van Hans en Birgit Kroeze en

broertje van Emma. Van harte gefeliciteerd

en veel geluk!

Gefeliciteerd Jaap & Sonja van Gameren

met jullie 50-jarig huwelijk!

Geboren op 26 oktober 2022:

Feline Dokman.

Dochter van Elmar Dokman en Danique van

de Water en zusje van grote broer Milas.

Van harte gefeliciteerd

en veel geluk!

Ingezonden door: Henk van de Water

16 Dorpskrant Beesd


De beste merken

vind je bij

Wakkermans!

Dè speciaalzaak van de Betuwe…

Voorstraat 57 | 4153 AJ Beesd | Tel. 0345-683979

www.wakkermans.nl |

Dorpskrant Beesd

17


Dorpskrant Beesd | Jaargang 14 - Editie 2

Bezorgbakker Arie van Beusekom viert

25-jarig jubileum

Bezorgbakker Arie rijdt al 25 jaar zijn rondjes in Beesd en verre omstreken. De laatste jaren gaat in huize

van Beusekom aan de Wolfswaard de wekker vier maal per week ruim vóór 05.00 uur in de ochtend

af. Dan begint de dag voor Arie met het laden van zijn brood en banket bij Bakkerij Van Keulen aan de

Voorstraat.

Tekst en foto door: Maria van Bremen

Enkele jaren geleden waren het nog zes dagen in de week

dat Arie met zijn goed gevulde bestelbus richting zijn klanten

reed, maar het verlies van zijn jongste zoon Eric, nu elf

jaar geleden en het verlies van zijn grote vriend en collega

Hans van der Burg heeft hem doen beseffen dat het leven

te kort is om zoveel tijd in je werk te steken, ook al doe je

dat met alle liefde en plezier.

Op 10-jarige leeftijd was het voor de Culemborgse Arie al

duidelijk dat hij het bakkersvak in wilde. De Beesdse bakker

van toen, Jan van Weenen, wist moeder van Beusekom

52 jaar geleden zover te krijgen dat Arie hem op de

zaterdagen mocht helpen bij werkzaamheden in de bakkerij

aan de Voorstraat. Koekjes inpakken en het aan huis

verkopen van brood, toen nog alles ongesneden, en klein

banket: soesjes voor de welgestelde mensen en spritsen

voor de iets minder bedeelden.

Na de lagere school en één jaar brugklas, kwam Arie als 13-jarige op de Bakkerschool. Via het leerlingstelsel

(werken – leren traject) kwam hij terecht bij bakker Van Leeuwen in Culemborg. Daar specialiseerde

hij zich in het verzorgen van gebak en banket. Zoals het in het bakkersvak nou eenmaal gaat,

betekende dat ook voor Arie werken in de nachtelijke uren. Dit heeft hij een flink aantal jaren volgehouden.

In 1986 koos Arie voor betere werktijden door bij Molenaar in Geldermalsen te gaan werken.

Al snel kwam hij erachter dat dit niet zijn passie was en toen er bij Dick de Vaal ruimte was voor een

brood- en banketbakker, was Arie er als de kippen bij. Ongeveer negen jaar lang was hij op verschillende

plekken inzetbaar: in de bakkerij, maar ook als bezorgbakker. Dat contact met de mensen beviel

hem wel en zo durfde Arie in 1997 de stap te nemen om voor zichzelf te gaan beginnen. Hij schafte

een bestelbus aan, nam een wijk van een collega over en ging zes dagen in de week zijn klanten af. Die

klantenkring breidde zich vanzelf uit. Meerdere bezorgbakkers

stonden delen van hun wijk af en Arie

nam ze met plezier over. De laatste jaren zijn daar

ook nog zeker twaalf Kinderdagverblijven in Culemborg

bijgekomen, die voor 07.00 uur in de ochtend

door Arie worden voorzien van vers brood en

andere kleine levensmiddelen, zoals eieren, kaas,

groenten en fruit.

18 Dorpskrant Beesd


Dat de ruim 350 klanten verwend zijn door bezorgbakker

Arie mag duidelijk zijn. Eén telefoontje en hij

past de bestelling aan of rijdt een extra rondje. In

die 25 jaar is er ook een bijzondere vertrouwensband

met zijn klanten ontstaan. Dat blijkt wel uit

het feit dat er bij sommige klanten die niet thuis

zijn het pinpasje voor hem klaarligt, dat hij zelf mag

bepalen of het brood in de diepvries moet worden

aangevuld of een rode zakdoek die aangeeft dat er

die dag geen brood nodig is.

Dat de klanten blij zijn met hun bezorgbakker lieten

ze wel blijken tijdens zijn 25-jarig jubileum. Arie had

voor elke klant een jubileum ontbijtkoek en hij werd

verrast met bloemetjes, lieve kaarten, borreltjes en

chocolade.

Als het aan Arie ligt, gaat hij nog een aantal jaartjes

door met het bezorgen op de maandag, dinsdag,

donderdag en vrijdag. De andere dagen van de

week maakt hij tijd voor zijn kinderen en kleinkinderen

of wordt de camper en/of de fietsen klaargemaakt

voor een uitje met zijn vrouw Agnes.

Redactie: Carmen van Buuren, Marjo van Dun, Vera Bullee, Maria

van Bremen en Patricia van Veldhuizen

Redactieadres: Achterstraat 25, 4153 AP, Beesd

Website: www.dorpskrantbeesd.nl

E-mail: info@dorpskrantbeesd.nl

Lay-out: Vera Bullee

Drukwerk: Kemker makers van communicatie, Beesd

www.drukkerijkemker.nl, krant is gedrukt op fsc papier

Oplage: 1750 stuks

Verschijning: 6 keer per jaar (onder voorbehoud)

Dorpskrant digitaal lezen? Download hem van de website

Dorpskrant niet ontvangen?

U kunt een exemplaar afhalen bij Boon’s Markt en bibliotheek Beesd

Alle editie’s en deadline volgende editie: www.dorpskrantbeesd.nl

Het privacystatement is via www.dorpskrantbeesd.nl te raadplegen

Adverteren in de krant? Vraag de advertentietarieven op via de mail:

advertentie@dorpskrantbeesd.nl

Bijdrage Vrienden van:

Storten op NL38INGB0005659383 t.n.v Stichting Dorpskrant Beesd

Ondersteuning redactie: Carlijn Slob

Bestuur: Léon van Dun, Patricia van Veldhuizen en Henk van de Water.

Dorpskrant Beesd

19


Op de hoek van de Voorstraat en de Kerkstraat,

schuin tegenover de spitse kerktoren en

tegenover de snackbar (’t Voorhuys)

WASSEN • DROGEN • KOELEN • VRIEZEN

KOKEN • MAGNETRONS • VAATWASSERS

Ruime keuze in

klein huishoudelijke apparaten

en verlichtingsartikelen.

Hier kan jouw

advertentie

staan!

Al meer dan 80 jaar goede voorlichting,

een uitstekende prijs en

perfecte service.

Ook voor inbouw apparatuur bent u bij ons op het juiste adres

Wie tot 4 kan tellen, kan Wakkermans bellen.

Lid van

(0345) 68

WWW.WAKKERMANSELEKTRO.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!