16.12.2022 Views

DB#24_WEB

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

CONNECTING THE DOTS<br />

#24 - WINTER 2022<br />

THEMA<br />

Oude en Nieuwe Kerk<br />

Nyncke Graafland<br />

‘We zetten twee prachtige<br />

kerken op de kaart’<br />

Jubileum Led als lichtreclame<br />

Whiffle Gedetailleerde weersvoorspelling<br />

Stud en Secrid Duurzaam samenwerken


delft.business | 3<br />

In dit nummer<br />

Duurzame<br />

toekomst<br />

THEMA<br />

D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

Duurzaam ondernemen staat voor<br />

een manier van zakendoen die<br />

toekomstbestendig is en waarbij<br />

de lange termijn centraal staat.<br />

Als we een leefbare wereld willen<br />

achterlaten voor volgende generaties,<br />

dan zullen we daar nu in onze bedrijfsvoering<br />

rekening mee moeten houden.<br />

In dit nummer vertellen ondernemers<br />

wat een duurzame toekomst voor hen<br />

betekent en welke keuzes zij daarbij<br />

maken.<br />

5<br />

9<br />

17<br />

Klaar met duurzaam<br />

Editorial<br />

Duurzame toekomst<br />

Ondernemers aan het woord<br />

Radicale beslissing<br />

Eigen natuurprojecten opzetten<br />

22<br />

30<br />

32<br />

De rol van de hogeschool<br />

In verbinding met de<br />

samenleving<br />

Groenbeheer op de campus<br />

Biodiversiteit op 161 hectare<br />

Familiebedrijven<br />

werken samen<br />

Terugblikken en vooruitkijken<br />

38<br />

46<br />

55<br />

Pand in ontwikkeling<br />

Sociaal en duurzaam<br />

ondernemen<br />

Partners in de regio<br />

Bankieren met zorg voor later<br />

Educatieve robot<br />

Betaalbaar en open source<br />

Inspireren<br />

Studenten aan het werk<br />

Maximale impact voor<br />

portemonneemaker | 14<br />

Blik op de toekomst<br />

Ruimte voor innovatieve<br />

maakindustrie | 18<br />

Bedrijfsruimtes in Delft<br />

Panden met een verhaal | 20<br />

Oude en Nieuwe Kerk<br />

Kunstschatten en geschiedenis | 24<br />

Mijn agenda<br />

Christian Klijn | 26<br />

Precisie-instrument<br />

Robot redt tulp | 28<br />

Focus op de natuur<br />

Kinderen laten leren | 36<br />

Het Familiebedrijf<br />

De Sjees | 40<br />

Bewust keuzes maken<br />

Personal training | 45<br />

Delfts parfum<br />

Blue Fragrance | 48<br />

Wind- en zonne-energie<br />

Whiffle | 58<br />

Kennis-delen<br />

Opmerkelijk<br />

Delftse Toppers | 6<br />

Zo zit dat<br />

Automatisering | 16<br />

150 jaar ervaring<br />

Merkenbureau viert verjaardag | 27<br />

Vertrouwen als ruggengraat<br />

Toepassing van led | 42<br />

Verbinden<br />

Delftse Transfers | 44<br />

Het Delft van Vermeer<br />

Ondernemers gezocht | 49<br />

Groei door partnerschap<br />

Duurzame relaties | 56<br />

Gelukkig hebben we de foto’s nog<br />

Business events | 61<br />

Binnenkort | 65<br />

Volgende nummer<br />

Ondernemen in Delft | 67<br />

Op de cover<br />

Nyncke Graafland, pag. 24


Dot•<br />

Connecting<br />

the dots<br />

Een nieuwe naam*<br />

en een nieuwe site.<br />

Wij heten voortaan Dot•<br />

Klanten<br />

vinden<br />

Klanten<br />

binden<br />

Netwerk<br />

uitbreiden<br />

Communities<br />

bouwen<br />

dotverbindt.nl<br />

*U kende ons als DOTbusiness. Maar we doen veel meer dan B2B. Vandaar.


delft.business | 5<br />

EDITORIAL<br />

Klaar met duurzaam<br />

‘Er is geen<br />

onderwerp te<br />

vinden dat niet<br />

aan duurzaamheid<br />

raakt’<br />

THEMA<br />

D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

Het woord duurzaamheid vliegt me aan alle kanten om<br />

de oren. Duurzaam bouwen, duurzaam ondernemen,<br />

duurzame energiebronnen, sociale duurzaamheid, ga<br />

zo maar door. Alles moet duurzaam en daar word ik<br />

zo nu en dan moe van, want het drukt me constant<br />

met mijn neus op het feit dat ook ik aan de bak moet.<br />

En ik word lichtelijk recalcitrant als ik iets moet. Natuurlijk<br />

wil ik dat mijn kinderen, en hopelijk eventuele kleinkinderen, nog<br />

steeds van deze mooie aarde kunnen genieten. Maar daar hoef<br />

ik niet élke dag aan te worden herinnerd.<br />

Toch kom ik er niet onderuit. Dagelijks word ik er via een spotje<br />

op tv, reclamezuil, artikel in een krant of magazine op gewezen<br />

wat voor duurzame ontwikkelingen er zijn. Sterker nog: wij doen<br />

er zelf aan mee, want voor u ligt een dubbeldikke editie van<br />

Delft.business, met als thema ‘Duurzame toekomst’.<br />

U leest verhalen over duurzame relaties onderhouden,<br />

duurzaam bouwen, groenbeheer en biodiversiteit, over een<br />

kinderopvang met een focus op de natuur, over het nut van<br />

nauwkeurige weersvoorspellingen, over de ontwikkeling van<br />

ledverlichting en over duurzaam omgaan met je lijf. Er is geen<br />

onderwerp te vinden dat niet aan duurzaamheid raakt.<br />

Hoeveel werk het nastreven van een duurzaam leven ook<br />

is, we moeten wel, op wat voor manier dan ook.<br />

Wat ik door het maken van deze editie heb geleerd, is<br />

dat duurzaamheid alle facetten van het leven omvat en<br />

dat ik er als individu niet aan ontkom om er iets<br />

mee te doen. Dus draag ik braaf mijn steentje<br />

bij. Omwille van mezelf en mijn kinderen, maar<br />

bovenal voor Moeder Aarde. •<br />

Sabine van Meeteren<br />

Dot•


6 | delft.business/kennis-delen<br />

DELFTSE<br />

T O P P E R S<br />

Start-up Reefy ontvangt 350.000 euro<br />

van Vroegefasefinanciering powered<br />

by UNIIQ voor ’s werelds eerste<br />

natuurvriendelijke kunstkoraalriffen.<br />

Met deze investering gaat Reefy pilots<br />

uitvoeren in Nederland en Mexico.<br />

De Delftse robot startup IMSystems<br />

ontvangt 9 miljoen euro van de<br />

European Innovation Council<br />

(EIC) om de Archimedes Drive te<br />

commercialiseren. Hiermee kunnen<br />

robots hun kracht efficiënter,<br />

compacter en nauwkeuriger omzetten<br />

in beweging.<br />

Het Nationaal Groeifonds trekt<br />

60 miljoen euro uit ter ondersteuning<br />

van een ecosysteem rond cellulaire<br />

landbouw, de technologie om dierlijke<br />

producten zoals vlees en melkeiwitten<br />

rechtstreeks uit dierlijke en microbiële<br />

cellen te produceren. Dit is ‘s werelds<br />

grootste nationale overheidssubsidie<br />

voor cellulaire landbouw ooit. De<br />

Delftse Stichting Cellulaire Landbouw<br />

Nederland coördineert de uitvoering.<br />

Josefien Groot, co-founder en CEO bij<br />

het Delftse Qlayers, viel in de prijzen<br />

bij de EY Entrepreneur of the Year<br />

Award-uitreiking. Zij werd verkozen tot<br />

Emerging Entrepreneur of the year<br />

2022.<br />

Delfts kweekvleesbedrijf<br />

verovert Singapore<br />

Het Delftse kweekvleesbedrijf Meatable mag in<br />

Singapore de boer op met haar in het laboratorium<br />

gemaakte varkensvlees. Samen met een<br />

Singaporees bedrijf heeft Meatable toestemming<br />

gekregen om dumplings en worstjes te<br />

fabriceren, die daar vanaf 2024 in restaurants en<br />

in 2025 in supermarkten te koop moeten zijn.<br />

Het product zal niet voor iedereen betaalbaar<br />

worden, aangezien kweekvlees qua prijs voorlopig<br />

nog niet kan concurreren met echt vlees.<br />

Klimaat- en diervriendelijker is het uiteraard wel.<br />

Juist dit jaar is het belangrijk om het Delftse mkb tijdens<br />

de Dag van De Ondernemer een hart onder de riem<br />

te steken, want het zijn turbulente tijden voor ze<br />

Corné van Kapel van MKB Delft tijdens een bedrijfsbezoek<br />

aan ondernemers van de Kleveringweg<br />

#interessant<br />

Delfts geurtje<br />

Delft Blue Fragrance<br />

ontwikkelde een authentieke<br />

parfumlijn voor de stad.<br />

De decors op de producten<br />

zijn getekend door een<br />

meesterschilder van<br />

Royal Delft.<br />

Recycling<br />

LanzaTech, koploper in<br />

koolstofrecycling, vestigt<br />

zich op de Biotech Campus<br />

Delft. Deze ontwikkeling kan<br />

voor Delft een nog grotere<br />

bijdrage op het gebied van<br />

biotechnologie betekenen.<br />

Waterbus<br />

Vanaf de zomer van 2023<br />

worden twee elektrische<br />

waterbussen ingezet voor<br />

openbaar vervoer langs de<br />

Schie en voor arrangementen.


delft.business/kennis-delen | 7<br />

NIEUW-<br />

KOMERS<br />

Bij Lasagne Company,<br />

gevestigd op de<br />

Voldersgracht, eet je<br />

traditionele lasagnes,<br />

broodjes en toetjes.<br />

Kick-off<br />

Business Breakfast Club Delft<br />

Onlangs vond de kick-off van de Business Breakfast Club Delft plaats, een<br />

nieuw ontbijtnetwerk voor ondernemers uit de regio Delft, ten behoeve<br />

van de Ronald McDonald Huiskamer Delft. Door lid te worden van deze<br />

club heb je niet alleen de mogelijkheid om je netwerk uit te breiden tijdens<br />

een heerlijk ontbijt, je steunt er ook nog eens het goede doel mee. De<br />

Huiskamer Delft is een warm rustpunt voor ouders op de kinderafdeling<br />

van het Reinier de Graaf Gasthuis en is afhankelijk van giften en<br />

sponsoring. Netwerken met je hart, dus.<br />

La La Fete is een<br />

duurzaam alternatief voor<br />

inpakpapier. Deze vrolijke<br />

doeken kun je eindeloos<br />

hergebruiken.<br />

Bij The Christmas Shop<br />

kan je het hele jaar door<br />

terecht voor exclusieve<br />

kerstdecoratie.<br />

Op<br />

mer<br />

kelijk<br />

Binnenkort geopend<br />

tussen het Boterhuis en<br />

de Waag: Hawaii Poké<br />

Bowl. Hier haal je verse<br />

pokébowls.<br />

Delft in cijfers<br />

Delft en de energietransitie<br />

Gemiddeld elektriciteitsgebruik woningen<br />

Delft, kWh<br />

4.000<br />

3.200<br />

2.400 2.100<br />

1.600<br />

800<br />

0<br />

Gemiddeld gasverbruik woningen<br />

Delft, m³<br />

1.360<br />

1.200<br />

1.040<br />

880<br />

720<br />

Huurwoningen<br />

2015 2016 2017 2018 2019<br />

Aardgasverbruik: huurwoning<br />

Koopwoningen<br />

3.020<br />

Nederland<br />

CBS KWB | 2019<br />

Aardgasverbruik: eigen woning<br />

Energielabel woningen<br />

11.0%<br />

17,8%<br />

25,3%<br />

12,4%<br />

20%<br />

Delft<br />

7%<br />

11,8%<br />

25,9%<br />

16,8%<br />

28,3%<br />

Nederland<br />

100%<br />

CBS KWB | 2015-2019 RVO | 2022<br />

0%<br />

G<br />

F<br />

E<br />

D<br />

C<br />

B<br />

A<br />

A+<br />

A++<br />

Percentage hernieuwbare energie<br />

Opgewekte zonne-energie<br />

kWh per inwoner<br />

1.360<br />

1.200<br />

1.040<br />

880<br />

720<br />

Januari<br />

2019<br />

3,3%<br />

Delft<br />

Woningen met zonnepanelen<br />

April<br />

2019<br />

8,1%<br />

Delft<br />

Augustus<br />

2019<br />

Delft<br />

December<br />

2019<br />

8,6%<br />

Nederland<br />

Nederland<br />

15,7%<br />

Nederland<br />

April<br />

2020<br />

Augustus<br />

2020<br />

Berekening | 2019<br />

CBS | 2020 Voorlopig<br />

December<br />

2020<br />

CBS KWB | 2015-2019<br />

Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/dashboard/energietransitie


DELFTSE GEZELLIGHEID<br />

BIJ DE WAAG<br />

Lunch, borrel en diner<br />

Eetcafé De Waag zit in een historisch, monumentaal pand met een rijke geschiedenis<br />

midden in het prachtige centrum van Delft. Voel je welkom bij De Waag en ervaar de<br />

Delftse gezelligheid. Binnenkort iets te vieren? Ook daarvoor ben je bij ons aan het<br />

juiste adres. Er zijn verschillende mogelijkheden. Wij denken graag mee en doen dit<br />

met een glimlach.<br />

Heerlijk lunchen of dineren in ons eetcafé. Gewoon gezellig met z'n tweeën of<br />

met een groep. Dit kan tot 25 personen.<br />

Genieten van een maandelijks wisselend specialiteitenmenu.<br />

Borrelen aan de bar. Met vrienden, familie of collega's.<br />

In de wintertijd iedere zondag genieten van live muziek.<br />

De vroege vogels kunnen iedere laatste zondag van de maand het theatermatinee<br />

bijwonen.<br />

Kijk voor meer informatie op www.de-waag.nl<br />

In contact komen? Stuur een bericht naar info@de-waag.nl of bel naar 015-2130393


D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

delft.business/inspireren | 9<br />

Ondernemers aan het woord<br />

THEMA<br />

Duurzame toekomst<br />

Duurzaam ondernemen heeft betrekking op een<br />

manier van zaken doen die toekomstbestendig is en waarbij de lange termijn<br />

centraal staat. Als we een leefbare wereld willen achterlaten voor volgende<br />

generaties, dan zullen we daar nu in onze bedrijfsvoering rekening mee<br />

moeten houden. Ondernemers vertellen wat dit thema voor hen betekent en<br />

welke persoonlijke keuzes zij maken.


10 | delft.business/inspireren<br />

Ali Hussein, eigenaar Delft Autogarage<br />

THEMA<br />

D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

‘In andere landen is geen<br />

sociaal vangnet’<br />

“Ik ben naar Nederland gekomen voor mijn vrouw. Zij is van Koerdische afkomst met<br />

een Nederlandse nationaliteit. In 2010 kwam ik voor het eerst in Nederland. Ik startte<br />

met inburgeren en kreeg daarna mijn Nederlandse nationaliteit. Drie jaar later zijn we<br />

met ons gezin teruggegaan naar Koerdistan, mijn thuisland, om daar een nieuw leven<br />

op te bouwen. Helaas lukte dat niet waardoor we in 2016 weer terugkeerden naar<br />

Nederland. Datzelfde jaar startte ik mijn eigen garage en maakte ik van mijn<br />

hobby mijn werk.<br />

Ik vind het belangrijk dat mijn klanten blij zijn. Ik ga tot het uiterste voor een<br />

oplossing. Daardoor heb ik goed contact met al mijn klanten. De toekomst<br />

ziet er voor de automotive-branche natuurlijk niet heel goed uit. Ik denk<br />

dat we de komende vijftien jaar nog wel werk hebben, daarna zal iedereen<br />

standaard in elektrische auto’s rijden. Dat is natuurlijk wel duurzaam,<br />

maar niet goed voor mijn business. Tegen die tijd ga ik me richten op<br />

klassieke auto’s. Dat is mijn droom: klassieke auto’s zoeken en kopen en<br />

ze van A tot Z vernieuwen.<br />

Ik blijf in elk geval in Delft wonen. Ik ben getrouwd met een<br />

Nederlandse vrouw, mijn kinderen zijn hier geboren en ik heb hier<br />

veel familie en vrienden. Veel Koerdische immigranten in Nederland<br />

zijn begaan met het lot van hun mensen in het Midden-Oosten.<br />

De laatste tijd zijn er problemen met Turkije en Iran. Mijn vrouw en<br />

ik, maar ook andere ondernemers die ik ken, sturen hen regelmatig<br />

geld toe. Daar is geen sociaal vangnet zoals wij dat in Europa hebben.<br />

We hopen op deze manier ons steentje te kunnen bijdragen aan hun<br />

toekomst.” •<br />

Tips van Ali:<br />

Maak geen plan B: je bedrijf<br />

verdient het beste<br />

Zorg dat je eerst<br />

ervaring opdoet<br />

Kwaliteit voorop, geld komt later


delft.business/inspireren | 11<br />

Claudia Hofemann, klimaatburgemeester en<br />

medeoprichter Deelstroom Delft<br />

THEMA<br />

D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

‘Het is belangrijk<br />

dat we stappen zetten’<br />

“Ik heb zo’n zes jaar met veel plezier gewerkt bij de TU Delft, waar ik me bezighield<br />

met de levensverwachting van windturbines. Maar ik wilde graag iets doen wat meer<br />

impact maakt, iets waarmee ik een bijdrage kan leveren aan een rechtvaardigere<br />

maatschappij. De afgelopen vijf jaar heeft Delft geen van de klimaatdoelen<br />

gehaald. Er zijn genoeg redenen om stappen te maken en we werken er met<br />

z’n allen al zo lang aan, maar komen blijkbaar niet genoeg vooruit.<br />

Samen met een groep bewoners ben ik in 2017 Deelstroom Delft gestart,<br />

om zo de stad te voorzien van lokale duurzame energie. Veel mensen<br />

hebben niet de mogelijkheid om mee te doen met de energietransitie.<br />

Met onze zonnedaken brengen wij daar verandering in. Delftenaren<br />

kunnen al vanaf tien euro per jaar investeren in collectieve<br />

zonnepaneeldaken en kunnen de opgewekte stroom ook afnemen.<br />

Zo doen ze een goede investering, maken ze gebruik van lokale<br />

stroom, zijn ze niet afhankelijk van prijsstijgingen in de markt én<br />

helpen ze mee aan een duurzamere toekomst. Inmiddels hebben<br />

we meer dan driehonderd leden en veertig energiecoaches,<br />

die bij burgers langsgaan om gratis advies te geven over het<br />

verduurzamen van hun huis.<br />

Op dit moment is nog geen vier procent van de Delftse daken bedekt<br />

met zonnepanelen, dus er valt nog veel winst te behalen. Ik woon graag in<br />

Delft en wil dat mijn kinderen hier ook kunnen blijven wonen. Het is belangrijk<br />

dat we meer en sneller stappen gaan zetten. Door samen te werken aan een<br />

inclusieve energietransitie kunnen we bovendien lokaal werk creëren en<br />

kapitaal binnen Delft houden. Het is echt een win-winsituatie.” •<br />

Tips van Claudia:<br />

Ga op zoek naar een<br />

gemeenschappelijk belang<br />

Plannen maken is niet genoeg;<br />

zorg voor een kartrekker<br />

De kracht ligt in<br />

de herhaling


12 | delft.business/inspireren<br />

Jori Noordhoek, eigenaar Your Events en<br />

projectleider Delft On Stage<br />

THEMA<br />

D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

‘We laten zien dat<br />

vmbo’ers er toe doen’<br />

“Het idee voor Delft On Stage begon met een boze moeder op de bank. Mijn<br />

moeder werd gefeliciteerd met het vwo-advies van haar kind. De andere<br />

drie, onder wie ik, kregen vmbo-advies en geen felicitaties. Dat schuurde.<br />

Ze wilde haar enorme netwerk inzetten om iets te betekenen voor die<br />

doelgroep. Vanaf het begin heeft ze de drie o’s betrokken: onderwijs,<br />

overheid en ondernemers. Het werd zo’n succesvol project dat het<br />

uiteindelijk is uitgerold in achttien steden in Nederland.<br />

Omdat we vinden dat leerlingen verliefd moeten worden op een vak<br />

bestaat Delft On Stage uit twee delen: het Beroepenfeest, waarbij<br />

we zo’n duizend leerlingen en 250 beroepsbeoefenaars met elkaar<br />

verbinden, en de Doe Dag, waarop scholieren een kijkje in de<br />

bedrijfskeuken nemen. Vmbo’ers worden vaak negatief weggezet,<br />

terwijl het een meerderheid van de beroepsbevolking betreft.<br />

Wij willen niet alleen laten zien dat ze ertoe doen, maar ze ook<br />

helpen met hun carrièrekeuzes.<br />

Net als veel jongeren wist ik destijds ook niet wat ik wilde<br />

gaan doen na het voortgezet onderwijs. Ik studeerde voor<br />

beveiliger, maar de hele dag bij een poortje de toegang<br />

controleren is niets voor mij. Uiteindelijk kwam ik in het<br />

evenementenleven terecht en dat paste goed. Negen jaar<br />

geleden startte ik mijn eigen evenementenbureau, waarna ik<br />

bij Delft On Stage betrokken raakte. Nu ben ik projectleider<br />

en coach ik drie andere steden. De verbinding zijn tussen<br />

leerlingen en de bedrijven waarmee ik samenwerk, daar haal<br />

ik veel energie uit.” •<br />

Tips van Jori:<br />

Wees zichtbaar en<br />

betrokken<br />

Blijf je continu<br />

ontwikkelen<br />

Doe wat je zegt en<br />

zeg wat je doet


delft.business/inspireren | 13<br />

Monique Schipper, eigenaar Brownies & Downies Delft<br />

en medeoprichter Autismecafé<br />

THEMA<br />

D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

‘Zonder hen heb ik<br />

geen bestaansrecht’<br />

“Zorgen voor anderen is een van mijn grootste kwaliteiten, net als het opzetten van<br />

projecten. Ik heb altijd in de gezondheidszorg gewerkt, maar sinds mijn zoon Koen<br />

geboren werd met autisme en een verstandelijke beperking, zet ik me vooral in voor<br />

deze groep. Naast een voetbalelftal voor jongeren met autisme, zette ik daarom zo’n<br />

twintig jaar geleden samen met andere ouders in Leiden het eerste Autismecafé op,<br />

dat nu door heel Nederland wordt gehouden.<br />

Vervolgens wilde ik graag een plek voor sociaal-maatschappelijk wonen creëren.<br />

Het openen van een zorgboerderij leek me fantastisch. Maar na tien jaar lang<br />

worstelen met regels, vergunningen en andere zaken, wilde ik niet langer<br />

trekken aan een dood paard. Ik blies het plan af en nam contact op met<br />

Brownies & Downies voor een franchise in Delft, die we in slechts drie maanden<br />

realiseerden. Op 9 november 2021 gingen de deuren open. Er werken nu<br />

veertien jongeren en er is ruimte voor meer.<br />

We willen een plek bieden waar jongeren met een verstandelijke beperking<br />

zichzelf kunnen zijn. In het bedrijfsleven is voor deze groep mensen nog<br />

veel onbegrip. Deze kanjers zijn puur en eerlijk, ze houden je een spiegel<br />

voor en ze werken hard in een ontspannen sfeer. Zonder hen heb ik geen<br />

bestaansrecht. Het is prachtig om hun ontwikkeling te volgen. Ze leren in<br />

hun eigen tempo en we hebben het gezellig. Het is bij ons altijd een feestje.” •<br />

Tips van Monique:<br />

Vaar je eigen koers<br />

Doorzettingsvermogen<br />

is belangrijk<br />

Onthoud waar je<br />

het voor doet


14 | delft.business/inspireren<br />

Studenten brengen de kennis van nu naar de praktijk<br />

Tijdelijke ondersteuning,<br />

maximale impact<br />

Pal naast de campus van de TU Delft is Stud gevestigd: een uitzendbureau<br />

voor én door studenten, dat organisaties in de regio voorziet van studenten die<br />

naast hun studie alvast in de praktijk aan de slag gaan. Bij Stud stropen ze de<br />

mouwen op voor tal van klussen en delen ze inhoudelijke kennis. Bram van ’t Hoff,<br />

accountmanager bij Stud, en Paul van Diepen, GameChanger bij Secrid, gingen<br />

met elkaar in gesprek.<br />

Secrid staat bekend als dé Nederlandse<br />

wallet(portemonnee)maker. In 2009 werd<br />

de bekende Cardprotector gelanceerd,<br />

die al snel de wereld veroverde. Secrid<br />

en Stud werken al sinds 2016 samen.<br />

“Met Secrid hebben we een creatief en<br />

innovatief bedrijf in het portfolio, waar<br />

Op tien kilometer afstand ligt de TU Delft,<br />

waar de nieuwe generatie industrieel ontwerpers<br />

wordt opgeleid. “Wij gaan graag<br />

de verbinding aan”, vertelt Van Diepen. “De<br />

studenten zijn nog onbevangen. Bovenonze<br />

studenten graag werken”, aldus Van<br />

‘t Hoff. Werkstudenten van Stud gingen<br />

bij de start van de samenwerking onder<br />

meer aan de slag met het proces van<br />

orderafhandeling. Van ‘t Hoff: “Het ging<br />

in het begin voornamelijk om helpende<br />

handjes in het magazijn waar de pakket-<br />

THEMA<br />

D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

ten verzendklaar worden<br />

gemaakt. Inmiddels<br />

werken de studenten ook<br />

binnen de organisatie<br />

hard aan het optimaliseren<br />

van de klantenservice.<br />

Een belangrijke rol, die<br />

bijdraagt aan de algehele<br />

klantervaring van Secrid.”<br />

Van Diepen werkt ruim<br />

25 jaar bij Secrid en<br />

startte destijds samen met de eigenaren<br />

het avontuur: “We zijn van ontwerpbureau<br />

doorgegroeid naar leverancier, met<br />

inmiddels 8500 verkooppunten over de<br />

hele wereld. We hebbben een dynamisch<br />

team van zo’n honderd mensen, waarbinnen<br />

starters nauw samenwerken met<br />

specialisten.”<br />

Studenten kennen de nieuwste processen en werkwijzen


Bram van ’t Hoff<br />

en Paul van Diepen<br />

delft.business/inspireren | 15<br />

Alle winst gaat direct terug naar onze studenten<br />

dien zijn ze op de hoogte van de nieuwste<br />

ontwikkelingen. Wij bezitten juist de kennis<br />

uit de praktijk en hebben jarenlange<br />

ervaring opgebouwd. Die combinatie<br />

zorgt voor nieuwe inzichten en<br />

mogelijkheden. Het is een langetermijninvestering:<br />

inmiddels werken collega’s<br />

bij ons die gestart zijn als werkstudent.”<br />

Tijdelijke ondersteuning<br />

Elke organisatie kent uitdagingen die<br />

te maken hebben met capaciteit en<br />

priorisering van taken. Wanneer kennis<br />

en tijd ontbreekt, dreigen belangrijke,<br />

maar niet-urgente werkzaamheden in de<br />

ijskast te belanden. Van ‘t Hoff herkent<br />

dit probleem in de aanvragen die Stud<br />

binnenkrijgt: “Wij zien op zulke momenten<br />

kansen voor studenten die de inhoudelijke<br />

kennis hebben en tijd kunnen<br />

vrijmaken. Studenten bezitten de kennis<br />

van nu, en ze zijn gemotiveerd en flexibel.<br />

Die meerwaarde kunnen wij organisaties<br />

binnen en buiten Delft bieden.”<br />

Van Diepen ziet hoe die belofte in de<br />

praktijk wordt waargemaakt. “De tijdelijkheid<br />

van werkstudenten staat ons aan:<br />

het zorgt voor een ongedwongen sfeer<br />

waarin beide partijen autonoom werken.<br />

De jongere generatie is ook veel meer<br />

bekend met de mogelijkheden en kansen<br />

van sociale media. Nu we nog meer inzetten<br />

op onze klantenservice, zien we hoe<br />

de focus verschuift van reactieve naar<br />

proactieve communicatie. Dat betekent<br />

veel voor de band met onze onze klanten.”<br />

Vooronderzoek<br />

Van ‘t Hoff herkent de motivatie en het<br />

enthousiasme bij de studenten: “Hoewel<br />

de studie altijd voorgaat, verlangen onze<br />

studenten naar praktijkervaring die ze<br />

inzicht geeft in de huidige markt. Wij kennen<br />

hun behoeften en kunnen daardoor<br />

een goede aansluiting vinden op de wensen<br />

van de organisaties. Elk jaar ontvangen<br />

we nieuwe studenten die ieder hun<br />

eigen kennis en expertise meebrengen. Zij<br />

willen doorgroeien, zijn leergiering en maken<br />

zich nieuwe vaardigheden snel eigen.<br />

We zoeken altijd naar een goede match<br />

tussen student en werkgever.” Van Diepen<br />

vult aan: “Ik leg geen projecten neer bij<br />

studenten waarvoor ik normaal gesproken<br />

een bureau inschakel. Met name het<br />

voorwerk en -onderzoek voor mogelijke<br />

nieuwe toepassingen is geschikt voor<br />

onze tijdelijke krachten vanuit Stud. Die<br />

informatie geeft ons de ruimte om te<br />

bedenken wat we echt willen en wanneer.<br />

Openstaan voor frisse ideeën en kennis<br />

heeft ons al veel gebracht. Misschien kunnen<br />

we iets niet meteen toepassen, maar<br />

een studie op een bepaald onderwerp<br />

brengt ons ook al verder.” •<br />

B Corp<br />

Sinds 2022 is Secrid een trotse<br />

B Corp (Benefit Corporation).<br />

Met deze certificering laat je als<br />

bedrijf zien dat je het belangrijk<br />

vindt om niet alleen financiële<br />

waarde, maar ook waarde voor<br />

mens en milieu na te streven.


16 | delft.business/kennis-delen<br />

Zo zit dat: automatisering<br />

Hoe een alles-in-één-oplossing<br />

helpt kosten te besparen<br />

Wie automatiseert, bespaart kosten. Op<br />

die manier werk je efficiënter, waarmee<br />

je kosten bespaart. Dat is beter voor<br />

bedrijf en klant.<br />

We leven in een tijd waarin marges onder<br />

druk staan door schaarste en stijgende<br />

kosten. Voorheen kozen bedrijven vaak<br />

voor het doorberekenen van kosten aan<br />

klanten. Prijzen voor producten en services<br />

stijgen echter zo hard dat klanten op<br />

zoek gaan naar alternatieven. De waarde<br />

van het aanbod kun je tot een bepaalde<br />

hoogte oprekken. Daarboven vinden afnemers<br />

het te duur, waardoor bedrijven<br />

marktaandeel kwijtraken.<br />

Realtime<br />

Het is belangrijk om kosten en opbrengsten<br />

nauwlettend in de gaten te houden.<br />

Op dagelijkse basis, met realtime inzicht<br />

voor het maken van betere bedrijfsbeslissingen.<br />

Een alles-in-één-oplossing<br />

biedt dit inzicht en zorgt ervoor dat<br />

bedrijven efficiënter gebruikmaken van<br />

tools, materialen en resources. Zo helpt<br />

automatisering bedrijven bij het stroomlijnen<br />

en optimaliseren van processen.<br />

Gebruikers hebben de mogelijkheid om<br />

alles naar hun hand te zetten en relevante<br />

data inzichtelijk te maken. Alleen data<br />

verzamelen is niet voldoende. Bedrijven<br />

die marktconform willen opereren,<br />

hebben inzicht nodig in de kosten en<br />

opbrengsten. Voor een betere kostenstructuur<br />

is het belangrijk om slimmer<br />

en efficiënter te werken.<br />

Voordelen<br />

Met een geïntegreerd systeem kunt u:<br />

• Alle activiteiten altijd en overal realtime<br />

inzichtelijk maken in overzichtelijke<br />

rapportages;<br />

• Specifieke kengetallen en budgetverdeling<br />

toevoegen;<br />

• Datagedreven beslissingen nemen en<br />

direct bijsturen in bijvoorbeeld productieprocessen;<br />

• Het jaarbudget opsplitsen in maanden,<br />

zodat u precies kunt zien wat er<br />

gerealiseerd is en tegen welke kosten,<br />

zelfs per productierun.<br />

Terugverdientijd<br />

Automatisering leidt tot slimmer en efficiënter<br />

werken, en dat zie je terug in de<br />

kosten. Bedrijven refereren nog wel eens<br />

aan de zeven jaar terugverdientijd die<br />

in het verleden de norm was. Inmiddels<br />

ligt dat anders: de investering van een<br />

alles-in-één-oplossing is meestal binnen<br />

enkele jaren terugverdiend en is dus<br />

zeker het onderzoeken waard. •<br />

Walter<br />

Ruiter<br />

In deze rubriek delen we<br />

kennis om anderen te<br />

informeren en inspireren.<br />

Walter Ruiter is eigenaar<br />

van het Delftse IT-bedrijf<br />

Neobis. De organisatie<br />

ontwikkelt professionele<br />

softwareoplossingen voor het<br />

automatiseren en optimaliseren<br />

van bedrijfsprocessen<br />

met gerenommeerde<br />

softwarepakketten.<br />

‘Werk slimmer en<br />

efficiënter voor een<br />

betere kostenstructuur’<br />

EXPERTTIPS VAN WALTER<br />

Dagelijks monitoren<br />

Gebruik data om beslissingen te<br />

nemen en bij te sturen.<br />

Alles in één<br />

Gebruik niet langer verschillende<br />

applicaties of informatie in<br />

spreadsheets door elkaar.<br />

Wees efficiënt<br />

De juiste software kan helpen<br />

om kosten te besparen.


D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

delft.business/verbinden | 17<br />

THEMA<br />

Duurzaam ondernemen een stapje verder brengen<br />

Een radicale<br />

beslissing<br />

Iedere ondernemer heeft weleens een moment waarop die op een<br />

kruispunt staat. Hoe gaan we verder? Gaan we groeien? Gaan we<br />

krimpen? Iets anders doen? Met pensioen? Bij Séphine Laros<br />

van Albedo Communicatie kwam dat moment rond haar vijftigste<br />

verjaardag. Waar anderen het dan misschien rustiger aan zouden<br />

doen, nam zij een radicale beslissing. “Ik heb besloten flink te gaan<br />

groeien. De extra winst wil ik steken in eigen natuurprojecten.”<br />

Het plan is ambitieus, maar gaat lukken,<br />

daarvan is Laros overtuigd. Net als haar<br />

medewerkers (zie foto) en samenwerkingspartners.<br />

“Ik heb nieuwe mensen<br />

aangenomen om meer klanten te helpen<br />

en ik heb een flexibele schil aan specialisten<br />

in online marketing, communicatie en<br />

design, waar ik veel vertrouwen in heb. Ze<br />

staan allemaal vierkant achter mijn doel.”<br />

Kleine stapjes<br />

“Toen ik mijn marketingbureau twintig jaar<br />

geleden begon, was duurzaamheid nog<br />

geen issue. Ik kreeg de ASN Bank als klant.<br />

Dat was voor mij een eye-opener. Privé<br />

lette ik al op; zo gebruikte ik gerecyclede<br />

koffiefilters en at ik biologisch. Maar toen<br />

zag ik dat je als bedrijf ook veel kon doen.<br />

Ik begon met kleine stapjes: ik printte<br />

V.l.n.r.: Donna Kunz, Séphine Laros, Layna Kok,<br />

Raymond de Bruin, Ron van Dijk , Ian Sommen,<br />

Debora Vrolijk.<br />

bijvoorbeeld dubbelzijdig, op gerecycled<br />

papier. Zo verduurzaamde Albedo verder,<br />

maar nu wil ik echt impact maken.”<br />

Laros kiest ervoor haar winst niet in een<br />

bestaande goededoelenorganisatie te<br />

stoppen. “Als de tijd rijp is, wil ik een eigen<br />

natuurproject opzetten. Misschien ga ik<br />

investeren in een natuurgebied, waar we<br />

de biodiversiteit verbeteren om zo bij te<br />

dragen aan een rijke, diverse natuur.”<br />

Als de tijd rijp is<br />

wil ik een eigen<br />

natuurproject opzetten<br />

Klanten die iets bijdragen laten groeien<br />

Op dit moment concentreert Laros zich op de groei van haar klanten met online marketing<br />

en communicatie. “Onze klanten zijn organisaties die bijdragen aan een betere<br />

wereld of deze in ieder geval niet schaden. Ook zo dragen we ons steentje bij. Voor<br />

zorginstellingen, MVO bedrijven en ideële stichtingen voeren we met gedrevenheid projecten<br />

uit vanuit de bedrijfsstrategie: branding, marketingadvies, webshops. Ook detacheren<br />

we professionals zoals communicatieadviseurs en online marketeers bij hen.”<br />

Laros heeft een duidelijke visie: “Als Albedo<br />

willen we zelf het management voeren.<br />

Voor de kennis huren we experts in, om te<br />

voorkomen dat we met goede bedoelingen<br />

verkeerde dingen doen. Als de groei van<br />

mijn bedrijf gaat volgens de planning die<br />

ik in gedachten heb, hoop ik dat we over<br />

acht à tien jaar ons eerste project kunnen<br />

starten. Tot nu toe zitten we op koers.” •


18 | delft.business/inspireren<br />

In gesprek blijven over toekomstplannen<br />

Ruimte voor innovatieve<br />

maakindustrie<br />

In oktober 2022 stelde de gemeenteraad van Delft het bestemmingsplan voor Schieoevers Noord vast.<br />

Het luidt de start in van de gebiedsontwikkeling van het Kabeldistrict en de Nieuwe Haven. De volgende<br />

stap is het wegnemen van de laatste bezwaren van bedrijven en afspraken maken over de uitvoering.<br />

Rene Kluft, penningmeester van BedrijvenKring Schieoevers (BKS), en economisch adviseur Gilbert Bal<br />

blikken vooruit.<br />

BKS telt 184 leden, die allemaal hun eigen<br />

ideeën hebben over de vernieuwing van<br />

het gebied. Hoe betrek je die actief bij de<br />

plannen die er nu liggen? Daar weten Kluft<br />

en Bal inmiddels alles van. In aanloop naar<br />

de vaststelling van het bestemmingsplan<br />

organiseerden ze vanuit BKS verschillende<br />

bijeenkomsten en gingen ze uitgebreid de<br />

dialoog aan met bedrijven in het gebied.<br />

Signalen werden vervolgens gedeeld met<br />

de gemeente. “We zijn niet alleen met elkaar<br />

in gesprek, maar ook met de gemeente”,<br />

licht Kluft toe. “Samen met het college,<br />

de raad en de projectontwikkelaars kijken<br />

we steeds welke bezwaren vanuit ondernemers<br />

met bepaalde afspraken en oplossingen<br />

kunnen worden weggenomen.”<br />

Wonen en werken<br />

Schieoevers Noord wordt een bijzonder<br />

gebied: wonen én werken krijgen er een<br />

plek. Dat vraagt zowel van bewoners<br />

als bedrijven een nieuwe insteek. “We<br />

kunnen bijvoorbeeld niet voorkomen<br />

dat bedrijven ook buiten kantooruren<br />

geluid maken”, vertelt Bal. “Wel wordt er<br />

geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te<br />

beperken, onder meer doordat er parken<br />

komen tussen de delen waar gewoond<br />

en gewerkt wordt. Het maken van goede<br />

afspraken gaat ook helpen. We hopen<br />

vooral dat bedrijven en bewoners met<br />

elkaar in gesprek zullen gaan, in plaats<br />

van dat bewoners direct melding maken<br />

bij handhaving.” Schieoevers Noord biedt<br />

ook voor de gemeente een enorme kans,<br />

beseft Bal. “Op relatief korte termijn wil<br />

Delft vijftienduizend nieuwe woningen en<br />

Dankzij de bijeenkomsten krijgen ontwikkelaars<br />

meer zicht op de vraag vanuit bedrijven


Artist impression KD Lab in het Kabeldistrict<br />

als onderdeel van Schieoevers<br />

delft.business/inspireren | 19<br />

We hopen dat bewoners en bedrijven met elkaar in gesprek zullen gaan<br />

tienduizend nieuwe arbeidsplaatsen realiseren.<br />

In die ambitie speelt dit gebied een<br />

cruciale rol. In het oorspronkelijke plan<br />

voor dit gebied was alleen woonruimte<br />

ingetekend. Wij zeiden toen direct: wie in<br />

Delft woont, moet ook ergens werken. Het<br />

huidige plan voorziet daar nu in.”<br />

Sessies over maakruimte<br />

Ook voor de TU Delft is dit gebied van<br />

belang. “Alumni van de TU Delft die een<br />

bedrijf starten, kunnen nu vaak niet in<br />

Delft terecht”, weet Bal. “Met name wanneer<br />

ze snel groeien, moeten ze uitwijken<br />

naar de regio of zelfs daarbuiten. Hoe<br />

mooi zou het zijn als we deze bedrijven in<br />

de toekomst weer een plek kunnen geven<br />

in Delft, aan de Schie? Daarom organiseren<br />

we ook sessies onder de naam<br />

Delft MAAKT Ruimte, waarin vragers en<br />

aanbieders van maakruimte samenkomen.<br />

Dankzij die bijeenkomsten krijgen<br />

ontwikkelaars meer zicht op de vraag vanuit<br />

bedrijven, en voelen ze het vertrouwen<br />

dat ze toekomstige plekken ook gevuld<br />

krijgen.” In dit vernieuwende plan worden<br />

de bedrijven die nu al in het gebied gevestigd<br />

zijn natuurlijk niet vergeten. “We<br />

willen dat iedereen zijn business zo goed<br />

mogelijk kan blijven uitvoeren”, benadrukt<br />

Kluft. “Dat is niet altijd makkelijk: het<br />

gebied gaat nu eenmaal veranderen. Toch<br />

proberen we met ieders wensen rekening<br />

te houden. Hoe beter we die in kaart<br />

hebben, hoe makkelijker we erop kunnen<br />

inspelen.”<br />

Tussenstation<br />

Bal is trots op de stappen die in de afgelopen<br />

jaren zijn gezet. Tegelijkertijd is dit<br />

bestemingsplan vooral een tussenstation,<br />

benadrukt hij. “Voor onder andere het<br />

Stationsgebied en Schieoevers Zuid wordt<br />

nog aan plannen gewerkt. Daarbij blijven<br />

we net zo nauw samenwerken als we tot<br />

nu toe hebben gedaan. We komen elke<br />

zes weken als bestuur van BKS en wethouders<br />

van de gemeente bij elkaar. We<br />

bespreken de planvorming van het gebied<br />

en gaan in op actuele ontwikkelingen. Zo<br />

houden we de vinger aan de pols.”<br />

Kluft en Bal kijken vol goede moed naar<br />

de toekomst. “Als we maar met elkaar in<br />

gesprek blijven en rekening houden met<br />

elkaars wensen”, benadrukt Kluft. “Hoe<br />

eerder we weten dat er vragen of onduidelijkheden<br />

zijn, des te sneller kunnen we<br />

die ondervangen.” •<br />

Gilbert Bal en Rene Kluft<br />

Smart Makers Delft<br />

In de Schieoevers verrijst straks<br />

Smart Makers Delft: een plek voor<br />

techniekonderwijs op vmbo- en<br />

mbo-niveau. “Hier worden de<br />

praktijkwerknemers van de toekomst<br />

opgeleid”, licht Kluft toe. “Die hebben<br />

we hard nodig als we de plannen die<br />

we bedenken ook willen waarmaken.<br />

Schieoevers is de perfecte locatie om<br />

zulk techniekonderwijs te verzorgen:<br />

de organisaties waar je een kijkje<br />

in de keuken kunt nemen liggen<br />

om de hoek.” Smart Makers Delft is<br />

nu al in volle gang. Leerlingen van<br />

Delftse scholen zoals het Stanislas<br />

College gaan langs bij bedrijven om<br />

inspiratie op te doen voor hun latere<br />

beroepskeuze. Bij het initiatief zijn,<br />

naast BKS, bedrijven en scholen, ook<br />

de gemeente Delft en de TU Delft<br />

betrokken.


20 | delft.business/inspireren<br />

Bedrijfsruimtes in Delft<br />

op zes locaties<br />

Karakteristieke<br />

panden met een<br />

verhaal<br />

In de jaren tachtig huurde Gerard Meijerink een groot<br />

complex van de gemeente. Terugkijkend was dat het<br />

begin van Bedrijfsruimte Delft.<br />

Nanne Meijerink, zoon van Gerard en mede-eigenaar van<br />

Bedrijfsruimte Delft: “Dit waren de oude Calvé-loodsen.”<br />

Inmiddels bestaat Bedrijfsruimte Delft uit zes verschillende<br />

locaties.<br />

“We zijn er erg trots op dat we inmiddels alweer zo’n tien<br />

jaar bestaan, en de Radexlocatie zelfs dertig jaar. Als we<br />

een nieuw pand aanschaffen, kijken we vooral naar de locatie<br />

en de mogelijkheid om het pand op te kunnen delen.<br />

En we houden van karakteristieke panden met een verhaal.<br />

We kennen iedere huurder en kunnen daardoor snel schakelen<br />

als dat nodig is.”<br />

Momenteel wordt er niet actief gezocht naar uitbreiding.<br />

“Er is wel veel vraag, maar de prijzen zijn hoog. We maken<br />

nu even pas op de plaats om straks actief te kunnen<br />

zoeken als de markt weer aantrekt.” De keuze voor Delft<br />

was niet ingewikkeld. “We kennen de mensen en de markt<br />

goed en zitten dicht bij de TU, waar veel startups vandaan<br />

komen. Hier is het allemaal begonnen. We gaan hier voorlopig<br />

niet weg.”<br />

Lauwerens Metz<br />

Eigenaar Innovattic<br />

Even voorstellen “We zijn een ontwikkelaar van software<br />

voor de zorgsector en gebouwde omgeving. Sinds<br />

2009 staat Innovattic ingeschreven bij de Kamer van<br />

Koophandel. In het begin was het nog een beetje zoeken<br />

naar de sector waarin we actief wilden zijn. Sinds 2016<br />

merkten we dat zorg goed bij ons paste en besloten we<br />

software ook in te zetten om de impact van CO 2<br />

op het<br />

milieu aan te pakken.”<br />

Waarom dit pand? “Sinds 2015 zitten we aan de Nieuwe<br />

Plantage in Delft. Het is een prachtig oud pand met een<br />

fantastische uitstraling en een heerlijke tuin. Die hebben<br />

we al veel gebruikt voor feestjes, zoals een barbecue met<br />

klanten of een bedrijfsfeestje met familie. Bovendien<br />

zitten we tegen het bos aan. Dat is erg fijn. Omdat het een<br />

oud pand is, valt er op het gebied van duurzaamheid en<br />

energiebesparing nog wel het een en ander te verbeteren.<br />

We hebben in bepaalde ruimtes CO 2<br />

-meters geïnstalleerd<br />

om te meten of de concentratie CO 2<br />

niet te hoog is.”<br />

Toekomst “Onze toekomst zie ik vol vertrouwen tegemoet.<br />

We willen hier vooral nog heel erg lang blijven zitten<br />

omdat het zo’n toffe locatie is. Momenteel zijn we met<br />

dertig man en is er nog voldoende ruimte om te kunnen<br />

groeien.” •<br />

Gerard en Nanne Meijerink


Bob Rockland<br />

Paul Manuel<br />

CCO en partner bij Code<br />

we nu wel meer stilteruimtes nodig dan voorheen.” •<br />

Even voorstellen “Wij ontwikkelen DTC (Direct To Consumer)<br />

webshops met het Shopify Plus platform. Een aantal<br />

prachtige merken waarvoor wij werken zijn onder meer<br />

Mr Marvis, Stoov en Ti Sento Milano. Na de oprichting van<br />

ons bedrijf in 2004 betrokken we de oude Bacinol 1 bij de<br />

gistfabriek. Sinds een jaar of zeven zijn we gevestigd in<br />

de oude drukkerij van Van Marken in (wat wij noemen) de<br />

Villa bij het Agnetapark.”<br />

Waarom dit pand? “Het is een mooi en karakteristiek<br />

pand. We hebben het samen met Nanne en Gerard opgeknapt<br />

en weer in de oude staat teruggebracht. De rustige<br />

omgeving is erg fijn om in te werken. Het hele park staat<br />

op de lijst met werelderfgoed van UNESCO en zal dus<br />

nooit meer veranderen.”<br />

Toekomst “We zitten hier voorlopig prima. Sinds de<br />

coronaperiode merken we dat veel mensen een deel van<br />

hun uren graag thuis werken. Anderen komen juist liever<br />

op kantoor. Door die afwisseling redden we het prima met<br />

de huidige bedrijfsruimtes. We hebben hier goede lunches,<br />

dus ik probeer elk team toch minstens één keer per week<br />

op kantoor te hebben. Het videobellen is ook na corona<br />

gebleven. Door alle Teams- en Zoommeetings hebben<br />

delft.business/inspireren | 21<br />

Oprichter digitaal bureau TamTam<br />

en westkust van de Verenigde Staten.” •<br />

Even voorstellen “In 1996 richtte ik, direct na mijn studie,<br />

samen met mijn broer Bart digitaal bureau TamTam op.<br />

De bedrijfsruimte in het Radexgebouw was onze eerste<br />

bedrijfslocatie. Ik woonde in Delft en mijn broer studeerde<br />

er. Door de groei van ons bedrijf verhuisden we in 1999<br />

naar een grotere locatie in de stad.”<br />

Waarom destijds dit pand? “We wilden niet beginnen<br />

vanuit een zolderkamertje, maar zochten direct naar een<br />

gebouw waarin ook andere ondernemers gevestigd zijn.<br />

Dat deze locatie beschikte over een snelle glasvezelverbinding<br />

was ook erg fijn. We hebben een jaar of vier op<br />

die locatie gezeten en hadden een goede klik met Gerard.<br />

We hebben goede herinneringen aan die periode. Het was<br />

voor ons als startend bedrijf goed om met andere jonge<br />

ondernemers in een gebouw te zitten. Contacten opdoen,<br />

lol hebben en op vrijdag samen een biertje drinken, dat<br />

paste ons goed op dat moment.”<br />

Toekomst “Inmiddels is de naam TamTam, gewijzigd in<br />

digital marketing agency Dept, een wereldspeler. We<br />

hebben ruim drieduizend medewerkers en zijn gevestigd<br />

in Rotterdam en hebben kantoren in Amsterdam, Dublin,<br />

Kopenhagen, Berlijn, Zwitserland, Kroatië en aan de oost-


22 | delft.business/verbinden<br />

Bijdrage leveren aan grote vraagstukken<br />

In verbinding met<br />

de samenleving<br />

THEMA<br />

D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

De maatschappij verandert in rap tempo. Hogeschool Inholland wil niet alleen<br />

meebuigen, maar een actieve, verbindende rol pakken. Samen met de regio én<br />

bedrijven. In gesprek met Bart Combee, voorzitter van het College van Bestuur.<br />

Samenwerken aan een vitale metropool<br />

heet het strategisch plan dat Inholland dit<br />

jaar uitbracht. Zittend aan een grote ovale<br />

tafel in zijn werkkamer licht Bart Combee<br />

het plan toe. “Wist je dat aan deze tafel<br />

ook regelmatig studenten zitten te werken?<br />

Onze vestigingen zijn allemaal kleinschalig.<br />

Iedereen is makkelijk benaderbaar.<br />

Dat probeer ik ook te zijn. En bovendien:<br />

de school is vooral van hen.”<br />

Kijkend naar de titel van jullie plan, wil de<br />

hogeschool meer dan opleiden voor de<br />

arbeidsmarkt. Klopt dat?<br />

“Ja, de maatschappij is flink in beweging.<br />

Er liggen grote vraagstukken: klimaat,<br />

integratie, polarisatie. We proberen een<br />

bijdrage te leveren aan het oplossen van<br />

die problemen. Deels door gekwalificeerde<br />

mensen op de arbeidsmarkt te brengen,<br />

maar ook door toegepast onderzoek. We<br />

We willen onze denkkracht inzetten voor problemen<br />

van werkgevers en voor maatschappelijke vraagstukken<br />

zetten samen met overheden,<br />

bedrijven en andere<br />

organisaties onze<br />

denkkracht en kennis in. We verbinden met<br />

de stad en de regio. Inholland zit in meerdere<br />

steden. Daardoor hebben we ook een<br />

verbindende rol tussen die plaatsen.”<br />

Kunt u een voorbeeld geven hoe dit<br />

verbinden eruitziet?<br />

“We willen ons onderwijs naar de samenleving<br />

toe brengen en omgekeerd. Dat<br />

zie je terug in allerlei samenwerkingsverbanden.<br />

Inholland Delft is bijvoorbeeld<br />

sterk in de groene sector. Het onderwijs<br />

vindt deels in ons pand plaats, maar ook<br />

op plekken als het World Horti Center<br />

in Naaldwijk. Onderwijs, bedrijven en<br />

tuinders komen daar bij elkaar. We doen<br />

er toegepast onderzoek. Dat roept bij<br />

iedereen enthousiasme op. Voor onze onderzoekers<br />

is het ontzettend motiverend<br />

dat hun onderzoeksresultaten meteen


delft.business/verbinden | 23<br />

Studenten zijn steeds meer co-creator van<br />

kennis in plaats van consument<br />

Betekent jullie plan een grote<br />

transformatie?<br />

“Het is niet helemaal nieuw. Het is vooral<br />

makkelijker gezegd dan gedaan. We<br />

moeten de beweging versnellen. Er is een<br />

andere organisatie nodig: meer comgebruikt<br />

worden, studenten leren graag<br />

in een authentieke omgeving en voor<br />

bedrijven is het gaaf om met intelligente<br />

studenten bezig te zijn. Zo kunnen ze natuurlijk<br />

meteen een beetje rekruteren.”<br />

Het plan spreekt over bijdragen aan ‘een<br />

duurzame leefomgeving en veerkrachtige<br />

samenleving’. Wat bedoelen jullie met<br />

‘veerkrachtige’?<br />

“Er komt steeds meer spanning op de samenleving<br />

te staan, door onzekerheid, polarisatie<br />

en minder vertrouwen. Is rechtszekerheid<br />

wel voor iedereen gelijk? Komen<br />

we niet te veel met de rug naar elkaar toe<br />

te staan? Dat doet iets met de veerkracht.<br />

We willen bijdragen aan de weerbaarheid<br />

van die samenleving, bijvoorbeeld in een<br />

project met de gemeente Rotterdam om<br />

sociale regelingen toegankelijker te maken.<br />

Of kunnen we de glastuinbouw misschien<br />

helpen met technische oplossingen of<br />

aangepaste bedrijfsmodellen om resistenter<br />

te zijn tegen energiecrisissen?”<br />

Waarom vindt u deze thema’s belangrijk?<br />

“De rode lijn in mijn carrière is het leggen<br />

van verbindingen met de samenleving en<br />

je achterban mede-eigenaar maken van<br />

je club. Ook hadden mijn functies tot nu<br />

toe altijd te maken met grote transities.<br />

Ik hou van mensen, ben nieuwsgierig naar<br />

wat ze meebrengen. Iedereen heeft een<br />

eigen manier van kijken, eigen bagage en<br />

kennis. Als je dat aan elkaar kunt knopen,<br />

dan creëer je iets.”<br />

Denkt u dat we de grote problemen<br />

kunnen oplossen als we die aan elkaar<br />

knopen?<br />

“Ja, en ook dat het hoger onderwijs daar<br />

een belangrijke rol in kan spelen. Veel<br />

mensen voelen zich niet meer thuis in<br />

deze wereld. Verhoudingen verharden. Dat<br />

maakt me ongerust. Het hoger onderwijs<br />

is een plek waar je iedereen bij elkaar kunt<br />

brengen. Studenten moeten bij projecten<br />

wel met elkaar in gesprek gaan. Zo ontdek<br />

je dat je helemaal niet zoveel van elkaar<br />

verschilt. Je ontdekt dat je goed kunt samenwerken<br />

en dat er creativiteit loskomt.”<br />

municatie tussen de opleidingen, meer<br />

multidisciplinair werken en meer ruimte<br />

voor docenten, zodat ze sneller kunnen<br />

inspringen op veranderingen op de<br />

arbeidsmarkt. Ook verandert hun rol: coachen<br />

en netwerken worden belangrijker.”<br />

Veranderen de studenten ook?<br />

“Als studenten actiever participeren,<br />

vinden ze leren leuker en halen ze betere<br />

resultaten. Studenten zijn steeds meer<br />

co-creator van kennis in plaats van<br />

consument. Het gebeurt regelmatig dat<br />

ze tijdens een praktijkproject denken:<br />

hé, daar zit muziek in. Dan werken ze een<br />

business case uit. Dat zie je op voedingsgebied<br />

regelmatig. Ook als een student<br />

geen ondernemer wordt, wordt hij of zij<br />

wel ondernemender. Dat is ook in andere<br />

functies belangrijk.”<br />

Kunt u de hogeschool van 2028<br />

visualiseren?<br />

“Dan zie ik een klassiek dorpsplein voor<br />

me waar een kerk en een café staan.<br />

Misschien dat de hogeschool daar op dat<br />

plein hoort. Nog meer dan een gebouw zie<br />

ik de mensen: ze maken verbinding met<br />

elkaar. Daar verandert niets aan.” •<br />

Unieke samenwerking<br />

Studenten van Inholland doen veel<br />

innovatieve projecten, vaak in opdracht<br />

van het werkveld en met een grote<br />

maatschappelijke betrokkenheid. Zo kregen<br />

studenten de opdracht van Westland<br />

Seeds om een DNA-test te ontwikkelen<br />

om de aanwezigheid van ziekte resistentie<br />

in hun paprika’s aan te tonen. Combee:<br />

“Het bijzondere aan dit project is de<br />

samenwerking tussen twee verschillende<br />

opleidingen en het bedrijfsleven, waarbij<br />

praktisch onderzoek is gedaan met een<br />

veldproef én DNA-onderzoek. Dat is nog<br />

nooit eerder gebeurd.”<br />

Arnoud, Mark, Tim en Guillermo, studenten<br />

Biotechnologie en Tuinbouw & Agribusiness


24 | delft.business/inspireren<br />

Nieuwe Kerk<br />

Duizend jaar geschiedenis tentoongesteld<br />

Schatgraven in de<br />

Oude en Nieuwe Kerk<br />

Twee prominente gebouwen in Delft liggen op steenworp afstand van<br />

elkaar. De Oude en Nieuwe Kerk zijn al duizend jaar onderdeel van het<br />

straatbeeld. Sinds 1 september 2022 is Nyncke Graafland de nieuwe<br />

directeur van beide kerken. Naast haar staat Frédérique Brinkerink<br />

als de nieuwe manager Kerk en Kunst. Net als de stad hebben de twee<br />

kerken een eigen verhaal dat kunst, cultuur en historie met elkaar verweeft.<br />

Met kunstschatten die nergens anders te vinden zijn, zoals de<br />

praalgraven van Willem van Oranje en Maarten Tromp.<br />

Frédérique Brinkerink en Nyncke Graafland<br />

tings binnen de museale wereld gewerkt.<br />

In mijn werk beheer ik de bestaande<br />

monumenten en kunst van de kerken en<br />

ontwikkel de tijdelijke tentoonstellingen.<br />

Veel mensen beseffen niet wat voor<br />

kunsthistorische schatten hier te vinden<br />

zijn. Aan ons de taak om alle verschillende<br />

verhalen naar buiten te brengen en te<br />

zorgen dat de historie levendig blijft.”<br />

Trots op creativiteit<br />

Zonder de oorspronkelijke functie van<br />

de kerk uit het oog te verliezen werkt het<br />

team aan een programma voor iedereen:<br />

bewoners, bezoekers aan de stad,<br />

kunstliefhebbers en<br />

kinderen. Graafland: “Op<br />

zondag zijn de kerken nog<br />

altijd voor iedereen te<br />

bezoeken voor en tijdens<br />

diensten. Op de overige<br />

zes dagen is de kerk open<br />

voor museaal bezoek of<br />

worden ze verhuurd voor<br />

evenementen.<br />

Bezoekers ontdekken<br />

de tentoonstellingen, de<br />

kunstschatten en de rijke<br />

historie van de stad en<br />

komen zo meer te weten<br />

over de verschillende verhalen<br />

en perspectieven.”<br />

Op die invalshoeken<br />

focust ook Brinkerink<br />

zich: “De kerken zijn van<br />

Delft biedt een breed palet<br />

aan kunst, cultuur<br />

en geschiedenis<br />

Nyncke Graafland werkte eerder voor de<br />

gemeente Delft, waar zij verantwoordelijk<br />

was voor het begeleiden van complexe<br />

trajecten in het sociale domein. Die kennis<br />

en ervaring neemt ze mee in het verder<br />

ontwikkelen van de bedrijfsvoeringsorganisatie<br />

(BVO) waar de Oude en Nieuwe<br />

Kerk onder vallen. “Ik ben geboren en<br />

getogen in Delft en heb altijd in de buurt<br />

gewoond. In deze nieuwe rol zie ik kansen<br />

en mogelijkheden om de kerken nog meer<br />

op de kaart te zetten en de vele, voor<br />

sommigen onontdekte, verhalen te vertellen.”<br />

Daar sluit Brinkerink zich bij aan:<br />

“Als kunsthistorica heb ik in allerlei setde<br />

stad. Naast rondleidingen, concerten,<br />

diensten en de mogelijkheid de torens te<br />

beklimmen, zijn de wisselende tentoonstellingen<br />

een belangrijk onderdeel.<br />

Handel is vermoedelijk de grootste trots<br />

van Nederland, maar op cultureel gebied<br />

is er misschien wel veel meer te ontdekken.<br />

We mogen trots zijn op de creativiteit<br />

in Nederland en wat er is gemaakt. Alle<br />

kunstinstituten en musea bezitten iets<br />

anders en dat maakt ze uniek. Wij zijn dan<br />

geen museum of galerie, maar onze setting<br />

is wel bijzonder en ademt geschiedenis.<br />

Er is echt genoeg te doen. Alleen al het<br />

ontwikkelen en installeren van de tijdelijke<br />

tentoonstellingen is een dagtaak.”


delft.business/inspireren | 25<br />

Duurzame toekomst<br />

Graafland noemt de totale organisatie<br />

achter de BVO een enorm bedrijf: “We<br />

werken allemaal hard aan de duurzaamheid<br />

van de kerken en de ruimtes die ze<br />

bieden. Mijn persoonlijke favoriet is het<br />

praalgraf van Elisabeth Morgan, die een<br />

connectie had met Willem van Oranje. De<br />

kleuren zijn nog altijd even levendig en de<br />

algehele lichtinval van de kerk blijft een<br />

prachtig gezicht. Het verleden blijft verweven<br />

in alle toekomstige stappen die we<br />

zetten als organisatie. De kerken bestaan<br />

al duizend jaar, en ook na ons vertrek<br />

zullen ze nog lang blijven staan. Dan is het<br />

fijn om te weten dat we als team hieraan<br />

hebben kunnen bijdragen.”<br />

Zakelijke verhuur<br />

Zowel de Oude als de Nieuwe Kerk zijn<br />

beschikbaar als locatie voor zakelijke evenementen.<br />

Eerder vonden er al grootschalige<br />

diners en bijeenkomsten plaats. Ook<br />

de beroemde Matthäus Passion wordt<br />

jaarlijks uitgevoerd in de Nieuwe Kerk.<br />

Graafland: “Momenteel focussen we ons<br />

op het gebruiksklaar maken van de kerken<br />

voor zakelijke verhuur, zoals congressen<br />

en vergaderingen. Onder meer de TU Delft<br />

en Royal HaskoningDHV maken er graag<br />

gebruik van als decor voor hun evenementen.<br />

Voor deze bijeenkomsten denken<br />

we er altijd aan om het heilige aspect van<br />

de kerk niet te verstoren.” •<br />

Historie in<br />

modern jasje<br />

2023 wordt het jaar van<br />

Johannes Vermeer en Antoni van<br />

Leeuwenhoek. Beide historische<br />

figuren worden geëerd met<br />

bijzondere tentoonstellingen<br />

en voordrachten in een nieuw,<br />

modern jasje. Niet alleen in de<br />

kerken, maar ook op andere<br />

plekken in Delft en in Nederland.<br />

We kunnen deze twee prachtige kerken nog beter op de kaart zetten


26 | delft.business/inspireren<br />

Mijn agenda<br />

Christian Klijn<br />

Christian Klijn, eigenaar van Klijn Onroerend Goed Advies, is een echte Delftenaar: hij is<br />

er geboren en getogen. Inmiddels is hij alweer ruim 28 jaar werkzaam in het onroerend<br />

goed. Sinds 2019 is hij actief als vastgoedmanager en -beheerder voor investeerders en<br />

particulieren. Met zijn twee dochters en zijn vriendin geniet hij van de vrije tijd die hij heeft.<br />

Weekend<br />

Het weekend staat in het teken van<br />

de sportwedstrijden van de kinderen.<br />

Op zaterdag gaan we naar de hockeywedstrijd<br />

van mijn oudste dochter<br />

Lisa en op zondag kijken we naar het<br />

handbal van jongste dochter Sanne,<br />

die ook nog eens jarig is. De dag begint<br />

met een uitgebreid ontbijt, cadeaus en<br />

feestelijkheden, voordat we naar het<br />

veld gaan om haar aan te moedigen.<br />

Daarna gaan we naar huis om de<br />

voorbereidingen te treffen voor de<br />

komende werkweek, want er staat<br />

veel op de planning. ’s Avonds bekijken<br />

mijn vriendin Wilma en ik nog wanneer<br />

we ons tripje naar Zwitserland gaan<br />

plannen.<br />

Zaterdag<br />

Hockeywedstrijd<br />

dochter Lisa<br />

.<br />

Maandag<br />

De dag begint om 10.00 uur op kantoor<br />

met een meeting met een investeerder.<br />

Wij verkopen zijn objecten en er is een<br />

buitenlandse partij die interesse heeft.<br />

Ik heb een goed gesprek en er worden<br />

verdere afspraken gemaakt om de<br />

vastgoedportefeuille over te nemen<br />

met behoud van het vastgoedmanagement.<br />

Vervolgens pleeg ik snel wat telefoontjes,<br />

voordat ik naar een woning ga<br />

kijken die verbouwd wordt en waar we<br />

de begeleiding voor doen. Ik praat met<br />

de aannemer en zie dat de planning,<br />

om het op tijd klaar te hebben voor<br />

verhuur, gaat lukken. Daarna rijd ik door<br />

naar de binnenstad van Delft, waar ik<br />

een woning voor de verhuur met bijbehorend<br />

beheer ga bekijken.<br />

Maandagochtend<br />

Kantoor op<br />

de Koornmarkt<br />

Dinsdag<br />

Vandaag rijd ik in de ochtend naar<br />

Zeeland, waar we het beheer doen van<br />

een gebouw waar een transportbedrijf<br />

in is gevestigd dat in het Westland zijn<br />

hoofdvestiging heeft. Vandaag hebben<br />

we, na anderhalf jaar, de eindoplevering<br />

van de nieuwe CO 2<br />

-installatie voor<br />

de vries- en koelcellen. Een leuk, maar<br />

pittig project waarbij de 25 jaar oude<br />

installatie is vervangen door moderne<br />

techniek. We hebben er ontzettend<br />

veel energie in gestoken, maar de oplevering<br />

is goed gegaan en alles werkt. •<br />

Dinsdagochtend<br />

Nieuwe koelen<br />

vriesinstallatie<br />

bekijken<br />

Zondag<br />

Handbalwedstrijd<br />

dochter Sanne<br />

Zondagavond<br />

Met Wilma<br />

plannen maken<br />

voor de vakantie<br />

Maandagmiddag<br />

Huis bekijken voor<br />

verhuur en beheer<br />

Ik gebruik een digitale agenda om<br />

gemakkelijk afspraken te verschuiven,<br />

anderen uit te nodigen en mijn<br />

reistijd in te plannen.


delft.business/kennis-delen | 27<br />

Merkenbureau viert één jaar in Delft<br />

150 jaar ervaring<br />

Mayke van Wanroij en Ellen Streekstra kregen van het oorspronkelijk Britse<br />

merken- en octrooibureau Abel + Imray alle vrijheid om de organisatie naar eigen<br />

wensen in te richten. Ze blikken terug op een jaar vol groei, met behoud van de<br />

persoonlijke benadering die voor hen zo belangrijk is.<br />

Mayke van Wanroij (links) en<br />

Ellen Streekstra<br />

Het was een turbulent jaar voor Van<br />

Wanroij en Streekstra. In november 2021<br />

startten zij met de eerste Nederlandse<br />

vestiging van het Britse Abel + Imray,<br />

dat inmiddels al 150 jaar bestaat. “Na<br />

de Brexit mochten Engelse kantoren<br />

geen vertegenwoordiger meer zijn voor<br />

EU-merken”, legt Streekstra uit. “We<br />

kregen dus meteen bestaande klanten in<br />

onze schoot geworpen. Tegelijkertijd was<br />

het ons doel om meer klanten in Nederland<br />

te krijgen, te beginnen in Delft.” De<br />

twee bouwden hun netwerk in de regio<br />

uit, onder meer door partijen als YES!Delft<br />

op te zoeken.<br />

Kleinschalig en ervaring<br />

“De start was meteen goed”, merkte Van<br />

Wanroij. “We kregen doorverwijzingen<br />

van diverse kanten.” Dat betekende vrij<br />

snel een uitbreiding in personeel en een<br />

verhuizing naar een groter pand, maar<br />

de persoonlijke benadering bleef. “Wij<br />

hebben met iedereen een persoonlijke<br />

band”, zegt Streekstra. “We denken mee<br />

en zorgen dat niemand voor verrassingen<br />

komt te staan.” Daarmee is het bedrijf de<br />

ultieme combinatie van kleinschaligheid<br />

en anderhalve eeuw ervaring. Streekstra:<br />

“We gebruiken dezelfde faciliteiten als de<br />

kantoren in Engeland, zoals de computerprogramma’s<br />

en administratie, maar<br />

bepalen onze eigen tarieven en voeren<br />

onze eigen communicatie. We hebben<br />

veel contact met ‘de overkant’, bijvoorbeeld<br />

om casussen te bespreken. En eens<br />

in de zoveel tijd gaan we die kant op om<br />

elkaar live te kunnen zien.”<br />

Van starter tot internationaal bedrijf<br />

Abel + Imray helpt zowel kleine mkb’ers<br />

als internationale organisaties bij het<br />

Wij zorgen ervoor dat een merk optimaal is beschermd<br />

registreren van hun merk. “Wanneer je<br />

een nieuw product wil lanceren heeft<br />

dat een naam nodig. Wij onderzoeken of<br />

de gekozen naam nog vrij is. Vervolgens<br />

dienen we het merk in en begeleiden we<br />

de aanvraag tot registratie. We blijven het<br />

merk altijd bewaken: komen er nieuwe<br />

merken die er te veel op lijken? In dat<br />

geval starten we procedures om het merk<br />

te beschermen.” •<br />

Specialisten<br />

Van Wanroij en Streekstra zijn beiden<br />

erkend merkengemachtigde:<br />

specialist in het onderzoeken en<br />

registeren van merken en modellen<br />

in binnen- en buitenland. Sinds<br />

oktober van dit jaar is het bedrijf<br />

gevestigd aan het Crommelinplein<br />

in Delft.


28 | delft.business/inspireren<br />

THEMA<br />

D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

Robot klaart de klus<br />

Precisie-instrument<br />

redt tulpenoogst<br />

Telers hoeven niet meer op grote schaal bestrijdingsmiddelen in te zetten om<br />

een tulpenziekte te bestrijden. Ze krijgen hulp van de Selector180, een robot vol<br />

toekomstmogelijkheden, die met behulp van kunstmatige intelligentie zieke van<br />

gezonde tulpen kan onderscheiden. Een unieke uitvinding.<br />

Deze machine past<br />

met hoge precisie<br />

minimale hoeveelheden<br />

bestrijdingsmiddel toe<br />

Wat zeventiende-eeuwers niet wisten,<br />

maar wij inmiddels wel: de tulp Semper<br />

Augustus was slachtoffer van het mozaïekvirus.<br />

Overgebracht door bladluis,<br />

infecteert het virus de bol van de tulp,<br />

die het aan zijn nakomelingen doorgeeft.<br />

Uiteindelijk wordt de tulp zo zwak dat hij<br />

zich niet meer kan voortplanten. Je kunt<br />

het virus bestrijden door op grote schaal<br />

de bladluis te verdelgen, maar het bedrijf<br />

H2L Robotics heeft een betere oplossing:<br />

de Selector 180, ofwel de tulpenselectierobot.<br />

Kunstmatige intelligentie<br />

De tulpenselectierobot is een precisieinstrument,<br />

vertelt Alexander van Veen,<br />

een van de drie directeuren van H2L<br />

Robotics. “Hij kan op tulpenvelden met<br />

behulp van kunstmatige intelligentie zieke<br />

van gezonde tulpen onderscheiden. Een<br />

ziek exemplaar wordt met één prik platgespoten.<br />

Dankzij de Selector180 hoeft<br />

de teler niet meer zelf tulp voor tulp te inspecteren.<br />

Bovendien past deze machine<br />

met hoge precisie minimale hoeveelheden<br />

bestrijdingsmiddel toe, precies waar<br />

nodig. Dat is beter voor het milieu.”


delft.business/inspireren | 29<br />

Alexander van Veen<br />

Over een paar jaar is het een heel normaal beeld<br />

dat autonome robots over akkers rijden<br />

H2L Robotics is net verhuisd naar de<br />

Turbineweg, omdat het oude pand te<br />

klein werd. De zaken gaan goed. Van Veen:<br />

“Tijdens het afgelopen seizoen hebben<br />

twaalf robots op tulpenvelden rondgereden.<br />

Niet alleen in Nederland, maar ook in<br />

Nieuw-Zeeland. Inmiddels hebben we ook<br />

nog eens dertig robots verkocht.” Van Veen<br />

is natuurkundige en heeft zich gespecialiseerd<br />

in deeltjesoptica. Tulpen zag hij<br />

hooguit af en toe in een vaas. Toen het bedrijf<br />

waar hij werkte een paar jaar geleden<br />

failliet ging, begon hij samen met collega’s<br />

een eigen onderneming. “We wilden iets<br />

doen met kunstmatige intelligentie en<br />

robots. Ik had ooit een artikel gelezen over<br />

een machine die zieke tulpen kon opsporen.<br />

Ten tijde van de publicatie was de<br />

techniek nog niet zo ver om zo’n machine<br />

te kunnen bouwen, maar inmiddels was<br />

dat wel het geval. We hebben telers opgebeld<br />

om te vragen of ze interesse hadden<br />

en in ons project wilden investeren. Die<br />

interesse was er, en het geld ook.”<br />

Lastig te herkennen<br />

He bedrijf verzamelt zoveel mogelijk data,<br />

zodat de robot zieke tulpen steeds beter<br />

kan herkennen. “Dat is lastig, omdat bij<br />

elke tulpensoort afwijkingen door het<br />

virus er anders uitzien”, legt Van Veen uit.<br />

“Ook moet een zieke tulp in een zo vroeg<br />

mogelijk stadium worden geëlimineerd,<br />

maar alleen kenners kunnen de diagnose<br />

vaststellen bij een jong plantje. Gelukkig<br />

krijgen we de kans om steeds bij te leren.”<br />

De robot is zeer precies in het onderscheid<br />

tussen de zieke en de gezonde<br />

tulpen en geeft de locatie van de behandelde<br />

tulpen door aan de behandelrobot,<br />

zodat die ze uit de grond kan halen.<br />

Meer ruimte dankzij Van Haaren<br />

Van Veen: “Dankzij GPS kan de locatie<br />

tot op de centimeter nauwkeurig worden<br />

aangegeven. Over een paar jaar is het een<br />

heel normaal beeld dat autonome robots<br />

over akkers rijden”<br />

In de enorme hal van het bedrijf staan<br />

twee robots. “We bouwen ze niet helemaal<br />

zelf”, zegt Van Veen. “Smit Constructie<br />

B.V. in Noord-Holland maakt de frames<br />

en de aandrijving; wij rusten de robots<br />

uit met computers, camera’s, belichting<br />

en de robotarm die de zieke tulpen<br />

elimineert.” De Selector180 kan op den<br />

duur op meer terreinen worden ingezet,<br />

bijvoorbeeld in de voedselproductie. “Hij<br />

kan bijdragen aan een hogere voedselopbrengst<br />

zonder een grootschalige inzet<br />

van bestrijdingsmiddelen. Zo kunnen we<br />

bijdragen aan een duurzamere wereld en<br />

dat is natuurlijk fantastisch.” •<br />

Door de groei van H2L Robotics moest de directie op zoek naar een groter<br />

bedrijfspand. Monique Martens, accountmanager kennisintensieve bedrijven en<br />

vastgoed bij de gemeente Delft, koppelde het bedrijf aan Van Haaren Vastgoed.<br />

Dit familiebedrijf bouwt, ontwikkelt en verhuurt woningen, kantoorruimtes,<br />

winkelruimtes en bedrijfsruimtes op toplocaties in Delft. Huurders kunnen meegroeien<br />

binnen de portefeuille, zodat ze met Van Haaren een langdurige relatie<br />

kunnen aangaan. H2L Robotics is vanuit YES!Delft doorgegroeid naar een eigen<br />

bedrijfspand en kreeg daarbij hulp van Van Haaren. Het bedrijf is nu gevestigd<br />

aan de Turbineweg 18 in Delft. .


30 | delft.business/kennis-delen<br />

delft.business/inspireren<br />

THEMA<br />

D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

“Een strak gemaaid gazonnetje<br />

doet niets voor biodiversiteit”<br />

Rene Hoonhout<br />

Biodiversiteit op 161 hectare<br />

Groenbeheer op de<br />

TU Delft Campus


delft.business/inspireren | 31<br />

Natuur speelt een steeds grotere rol op de campus van de TU Delft. Rene<br />

Hoonhout, teamleider Groen bij de afdeling Campus and Real Estate,<br />

wijst op een grasveld naast de TU Library. De graspluimen zijn bijna een<br />

meter hoog, de wilde goudgele bloemen tieren er welig. Het is een van de<br />

tientallen plekken waar het team van Hoonhout zo min mogelijk maait. Een<br />

bewuste keuze, vertelt hij.<br />

“Een strak gemaaid gazonnetje doet niets<br />

voor de biodiversiteit”, benadrukt Hoonhout.<br />

“Dus waar het kan, laten we het gras<br />

en de bloemen lekker groeien. Goed voor<br />

de insecten en voor de verspreiding van<br />

bloemen en kruiden.”<br />

Deze vorm van duurzaam groenbeheer<br />

wint de afgelopen jaren steeds meer<br />

terrein in Nederland. “Het gaat terug naar<br />

het hooilandbeheer van vroeger”, weet<br />

Hoonhout. “Vroeger stonden boerenweides<br />

vol bloemen en kruiden.”<br />

Maaien doet hij alleen op plekken waar<br />

het echt niet anders kan. In het Mekelpark<br />

bijvoorbeeld, waar studenten en<br />

medewerkers op het gras willen zitten. En<br />

langs de trambaan van de campus: het<br />

is handig dat overstekende voetgangers<br />

van een afstand kunnen zien dat ze een<br />

trambaan betreden.<br />

Sierwaarde versus insecten<br />

Sinds zo’n tien jaar probeert Hoonhout<br />

stukje bij beetje de biodiversiteit op de<br />

161 hectare grote Delftse campus te<br />

vergroten. En dat doet hij niet alleen door<br />

grasvelden hun gang te laten gaan, maar<br />

ook door te kiezen voor natuurlijke oevers<br />

langs de sloten die door het TU-terrein<br />

lopen en voor bomensoorten die goed zijn<br />

voor de biodiversiteit. “Vroeger koos je bomen<br />

uit op hun sierwaarde, maar nu kijk<br />

je vooral naar hun waarde voor de natuur”,<br />

vertelt hij aan de rand van een bloemenveld<br />

op de campus. “Op een plataan<br />

komen tien tot twintig insectensoorten<br />

voor, terwijl op een eik wel tachtig soorten<br />

onderdak vinden.” Aan de andere kant van<br />

de bloemenweide bewegen jonge, dunne<br />

lindebomen zachtjes mee met de wind.<br />

Ze zijn een paar jaar geleden gepland.<br />

“Lindes zijn ontzettend goed voor bijen.”<br />

Hoonhout werkt al 31 jaar als groenbeheerder<br />

voor de TU. Ontzettend leuk werk,<br />

vindt hij. “Anders had ik het niet zo lang<br />

volgehouden.” In al die tijd is de campus<br />

behoorlijk veranderd. Zo maakten de stenen<br />

parkeerplaatsen voor verschillende<br />

faculteiten plaats voor het groene Mekelpark.<br />

Ook de opvattingen van TU’ers over<br />

het groen zijn veranderd, vooral de laatste<br />

paar jaar. “Een paar jaar terug zeiden mensen<br />

nog: ‘Waarom maai je het gras daar<br />

niet? Het staat zo slordig.’ Nu vinden ze<br />

het zonde als ik het gras wél maai. ‘Slecht<br />

voor de natuur’, zeggen ze dan.”<br />

Hulp van de natuur<br />

Hoonhout vindt het heerlijk om elke<br />

dag buiten te zijn en over de campus te<br />

fietsen. Zijn favoriete plek? Een verborgen<br />

parkje in de buurt van parkeergarage<br />

P-Sports. Het was ooit een door tuinarchitect<br />

Mien Ruys ingerichte tuin. Inmiddels<br />

staat het parkje vol riet. In het midden<br />

loopt een pad van grote zwerfkeien. Al<br />

pratend springt Hoonhout van kei naar<br />

kei. Ze zijn onttrokken aan het zicht door<br />

alle bomen en brandnetels die het parkje<br />

omgeven. “Bijna niemand komt hier, dus<br />

je kunt de natuur volledig zijn gang laten<br />

gaan.” De waterkwaliteit in de sloten van<br />

de campus probeert hij op peil te houden<br />

met onder meer oeverplanten. “Vooral<br />

met heet zomerweer gaat zonder dit<br />

soort maatregelen het zuurstofpeil enorm<br />

snel achteruit, wat weer vissterfte in de<br />

hand werkt.”<br />

Invasieve exoten<br />

De inspanningen van Hoonhout en zijn<br />

medewerkers hebben vruchten afgeworpen.<br />

Hij doet een stap naar voren en<br />

Bio-Inspired<br />

Technology<br />

Als mens kunnen we enorm veel<br />

leren van de natuur. De miljoenen<br />

jaren evolutie en aanpassing<br />

aan omstandigheden zijn een<br />

onuitputtelijke inspiratiebron<br />

voor technologische oplossingen.<br />

Delftse wetenschappers<br />

snappen dat. Zo gebruiken<br />

onderzoekers organismen om<br />

nieuwe materialen te ontwikkelen<br />

en keek promovendus<br />

Tigran Mkhoyan goed naar<br />

vogels om een flexibele vliegtuigvleugel<br />

te vervaardigen. Ook<br />

de zwermende drones uit het<br />

MAV-lab hebben onmiskenbaar<br />

dierlijke trekjes. De Bio-Inspired<br />

Technology-groep ontwikkelt<br />

onder leiding van professor Paul<br />

Breedveld medische instrumenten.<br />

“Inspiratie is geen imitatie”,<br />

benadrukt Breedveld, “maar een<br />

manier van denken.”<br />

plukt een paarsroze, donzige bloem. “Dit<br />

is een hazenpootje. De bloem is hier zelf<br />

komen groeien.” Niet alle spontane natuur<br />

is welkom, vertelt hij wanneer een groep<br />

nijlganzen voorbij zwemt. Een invasieve<br />

exoot. “Ze hebben wel drie of vier legsels<br />

per jaar en zijn ontzettend brutaal. Een<br />

tijdje terug hebben ze nog het nest van<br />

een valk leeggeroofd. Ook verdringen ze<br />

ganzen- en eendensoorten die hier van<br />

nature voorkomen.” Het rondje campus<br />

eindigt bij een veld vol berenklauwen. Ook<br />

die planten ziet Hoonhout liever niet op<br />

de campus. Maar ja, dat hoort ook bij de<br />

natuur. •<br />

Dit is een bewerkte versie van een artikel dat eerder<br />

verscheen in Delft Integraal, het wetenschappelijk<br />

magazine van de TU Delft.


32 | delft.business/verbinden<br />

Samen terugblikken en vooruitkijken<br />

THEMA<br />

D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

Familiebedrijven trots<br />

op partnerschap<br />

Aan tafel zitten Martin van Leeuwen, Johan Zantman, Willem en Piet Mensert: twee<br />

generaties Delftse familiebedrijven die al jarenlang met elkaar samenwerken. De<br />

een als glashandelaar en de ander als aannemersbedrijf, van glas-in-loodramen tot<br />

schuiframen met HR++-dubbel glas en alles daartussenin. De bedrijven hebben in de<br />

loop der jaren de vraag en het aanbod zien veranderen en spelen daar gezamenlijk op in.<br />

De vraag naar glas is nooit<br />

verdwenen, alleen de vorm<br />

is veranderd<br />

Beide bedrijven hebben een rijke geschiedenis<br />

en zijn geworteld in de stad<br />

Delft. Het verhaal van de Gebroeders<br />

Mensert start in 1892; Glashandel Zantman,<br />

voorheen Firma W.A. van der Ben,<br />

werd opgericht in 1934. Willem Mensert<br />

vertelt: “Mijn overgrootvader is begonnen<br />

met het aannemersbedrijf. Hij heeft<br />

het doorgegeven aan mijn vader. Toen<br />

werden mijn broers en ik eigenaar en nu<br />

staat Piet aan het roer. Vroeger woonden<br />

we aan Gasthuislaan, waar destijds ook<br />

Firma W.A. van der Ben was gevestigd.”<br />

Johan vult aan: “Mijn vader begon in 1937<br />

met het werken in de glashandel en heeft<br />

tot 1968 enkel glas-in-loodramen gedaan,<br />

wat toen de standaard was in de binnenstad<br />

van Delft.” In 1970 werd Johan,<br />

samen met zijn vader, eigenaar en werd<br />

zijn naam op de gevel gezet. Jaren later,<br />

in 2011, werd het stokje overgedragen aan<br />

aan Martin, die nu samen met de twee<br />

zonen van Johan het bedrijf runt. Een<br />

vlucht door de geschiedenis van beide<br />

bedrijven, die al in 1934 de eerste factuur<br />

met elkaar uitwisselden.<br />

Vraag en aanbod<br />

Vandaag de dag staan de generaties<br />

Zantman en Mensert nog steeds naast<br />

elkaar in de uitvoering van projecten.<br />

De vraag naar glas is nooit weggegaan,


Martin van Leeuwen, Johan Zantman,<br />

Willem en Piet Mensert<br />

delft.business/verbinden | 33<br />

alleen de vorm is veranderd. Johan: “Van<br />

enkel glas-in-lood zijn we overgestapt<br />

op vlak glas, geslepen glas en later ook<br />

het glaswerk met meer rendement, zoals<br />

HR++-dubbel glas. Omdat we voorheen<br />

in dezelfde straat zaten, kwam de samenwerking<br />

niet uit de lucht vallen. We<br />

hebben elkaar nodig en we weten precies<br />

wat we aan elkaar hebben.”<br />

Dat beaamt ook Willem Mensert: “In het<br />

begin was de samenwerking vooral praktisch<br />

en nu zijn we onmisbaar voor elkaar<br />

geworden. We hebben samen altijd kwaliteit<br />

geleverd. Door de jaren heen zagen wij<br />

een stijging in de vraag naar dubbel glas<br />

en verduurzaming. Nu is dat helemaal aan<br />

de orde, vanwege de verhoogde energieprijzen.”<br />

Zantman is onderdeel van de Delftse geschiedenis,<br />

net als Gebroeders Mensert<br />

kwaliteit van onze services en producten<br />

waarborgen. De communicatie is meer<br />

digitaal, maar ook daarin hebben we een<br />

weg gevonden. Een e-mail of telefoontje<br />

is voldoende om afspraken te maken.<br />

Klanten komen via digitale kanalen bij ons<br />

terecht. De verkoop is daardoor ook veranderd.<br />

We leven in een tijd waarin alles<br />

meteen af moet en er snel geschakeld<br />

moet worden. Als dat even niet kan, is een<br />

opdrachtgever bereid te wachten, juist<br />

vanwege onze reputatie.”<br />

Piet Mensert sluit zich hierbij aan: “Hoewel<br />

er altijd meerdere familieleden in het bedrijf<br />

zaten, sta ik nu alleen aan het roer. We<br />

hebben tien mensen in dienst. Ik wil het<br />

bedrijf bewust klein houden. Bij Zantman is<br />

wel plek voor extra professionals.”<br />

Martin van Leeuwen: “Het personeelsbestand<br />

bestond ooit uit achttien<br />

medewerkers. Momenteel zijn er weinig<br />

professionals beschikbaar in de branche.<br />

We kunnen alle hulp gebruiken, gezien de<br />

grote vraag naar glas.” •<br />

Basis van vertrouwen<br />

Inmiddels staan Martin van Leeuwen en<br />

Piet Mensert aan het roer van de familiebedrijven.<br />

De samenwerking is nog even<br />

nauw als voorheen. Van Leeuwen: “Onze<br />

bedrijven zijn zo met elkaar vervlochten,<br />

we hebben aan een half woord genoeg.”<br />

Ook Piet Mensert wil op dezelfde voet<br />

door en koestert de jarenlange samenwerking:<br />

“We werken samen op basis van<br />

vertrouwen. Daarmee kunnen we ook de<br />

Groei<br />

Hoewel bij Zantman de overdracht van<br />

het bedrijf enigszins abrupt en gedwongen<br />

verliep, wilde Martin graag het bedrijf<br />

voortzetten: “Een bedrijf dat al zo lang in de<br />

familie is en een enorme bekendheid heeft<br />

verworven in Delft, moest gewoon worden<br />

voortgezet. We hebben de mogelijkheden<br />

onderzocht om verder te gaan en dat is gelukt.<br />

Zantman is onderdeel van de Delftse<br />

geschiedenis, net als Gebroeders Mensert.”<br />

Geworteld in Delft<br />

Aannemersbedrijf Gebroeders<br />

Mensert is nog altijd gehuisvest<br />

in de binnenstad van Delft aan de<br />

Verwersdijk.<br />

Glashandel Zantman is inmiddels<br />

gevestigd aan de Rotterdamseweg.


Ambities in duurzaam bouwen<br />

Wij zijn een bouwer in het hart van de Randstad. We vertellen u alles<br />

over duurzaam bouwen, nieuwe technieken en mooie ontwikkelingen.<br />

Het allerbelangrijkste: in onze gebouwen moet de eindgebruiker zich<br />

thuis voelen. We praten u bij over enkele van onze recente projecten.<br />

Kantoor<br />

Ter Steege Bouw Vastgoed Delft<br />

Kantoor Ter Steege Bouw Vastgoed Delft<br />

In 2018 zijn wij gestart in Rijswijk, waar wij al snel uit ons jasje<br />

groeiden. Inmiddels zijn wij klaar met de bouw van ons nieuwe kantoor,<br />

waarin we de nieuwste duurzame technieken hebben toegepast.<br />

Het pand is gebouwd in hout (CLT). We maken gebruik van een<br />

warmtepomp en het regenwater wordt opgevangen en hergebruikt.<br />

Ook heeft dit nieuwe gebouw een retentiedak, voorzien van<br />

zonnepanelen én mos-sedum.<br />

Van der Valk Hotel Delft A4<br />

Voor Van der Valk realiseren wij een nieuw hotel met ruim 140 kamers.<br />

Het gebouw is volledig elektrisch en wordt gasloos uitgevoerd, om de<br />

belasting voor het milieu zo laag mogelijk te houden. Dit past ook bij de<br />

uitgangspunten van de gemeente Midden-Delfland. De uitvoering is<br />

gestart in april 2021 en is bijna gereed. Wij wensen Magchelina en Rob<br />

van der Valk veel succes met de afronding van dit prachtige project.<br />

Appartementen Koningslaan Rotterdam<br />

Aan de Koningslaan in Rotterdam hebben wij voor Amvest Investment<br />

Management 68 appartementen gerealiseerd. De gevels werden<br />

ingevuld met HSB-elementen, dat goede isolatie, passend bij<br />

energiezuinig bouwen, combineert met een afwerklaag van minerale<br />

steenstrips. Deze appartementen worden verwarmd en gekoeld<br />

middels warmte-koudeopslag. Deze installatie is gebaseerd op een<br />

veertigtal bronnen op eigen terrein.<br />

Alrijne Zorggroep, locatie Leiderdorp<br />

Voor Alrijne Zorggroep bouwden wij een nieuwe entree en het nieuwe<br />

atrium, met daarin een 24-uurs apotheek. Door het glazen dak met<br />

een grote overspanning is de hele ruimte bijzonder licht. Tijdens het<br />

bouwproject, in het hart van het ziekenhuis, werden de dagelijkse<br />

processen niet verstoord.<br />

Van der Valk Hotel Delft A4<br />

Nieuw adres vanaf 1 december<br />

Ter Steege Bouw Vastgoed Delft BV<br />

Vrij-Harnasch 1<br />

2635 BZ Den Hoorn


delft.business/verbinden | 1<br />

Bouw Vastgoed West<br />

Koningslaan Rotterdam<br />

Alrijne Zorggroep, locatie Leiderdorp<br />

Telefoonnummer: volgt nog<br />

E-mail: delft@tsbouwvastgoed.nl<br />

tsbouwvastgoed.nl


D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

36 | delft.business/inspireren<br />

THEMA<br />

Op elke locatie een directie<br />

Bewondering<br />

voor de natuur<br />

Dertien jaar na de start is Kinderopvang ZON! een begrip in<br />

en rondom Delft. Oprichter en creatief brein achter ZON! is<br />

Janneke van den Bos. De eerste vestiging was in het clubhuis van<br />

voetbalvereniging sv Wippolder, inmiddels zijn er vijftien vestigingen<br />

in de regio, waar 157 mensen werkzaam zijn.<br />

Kun je als levenspartners<br />

ook samenwerken?<br />

Tot vijf jaar geleden deed Van den Bos<br />

het management van Kinderopvang ZON!<br />

alleen, maar ze merkte dat ze te veel bezig<br />

was met de waan van de dag. Dat beperkte<br />

haar in haar creatieve ondernemerschap.<br />

Ze vroeg partner Danny de Lee of<br />

hij algemeen directeur wilde worden. “Dat<br />

was een lastige keus”, vertelt De Lee: “Kun<br />

je als levenspartners ook samenwerken?<br />

We besloten dat eerst te onderzoeken. We<br />

spraken met andere ondernemersstellen,<br />

deden online tests en zaten een hele dag<br />

met een psycholoog. Daar kwam uit dat<br />

we heel verschillende persoonlijkheden zijn<br />

op zakelijk gebied. Er is ook een duidelijke<br />

taakverdeling. Janneke gaat over de visie<br />

en de aankleding en ik ben van de operationele<br />

zaken. We hebben één keer per<br />

maand met zijn tweeën een MT. Dus we<br />

bespreken zaken niet tijdens de afwas. Zo<br />

blijft thuis thuis.”<br />

Visie<br />

“Onze visie is: het kind staat centraal.<br />

Buitenschoolse opvang betekent dat<br />

wij de vrije tijd van kinderen invullen. Ze<br />

kunnen koken, knutselen, sporten, bouwen.<br />

Er is alle ruimte”, legt De Lee uit. De<br />

focus ligt op buiten. Op de vestigingen<br />

zijn geen beeldschermen. “Die hebben<br />

ze thuis wel. Buitenspelen is gezond en<br />

goed voor de motoriek en sociale vaardigheden.<br />

Eigenlijk lijkt het hier op hoe<br />

wij zelf opgroeiden.” Op alle vestigingen<br />

zijn dieren. “We hebben kippen, pony’s,<br />

geiten, konijnen, cavia’s, wandelende<br />

takken en bladeren, maar ook een slang<br />

en een baardagaam, een soort hagedis.<br />

Zo brengen we de verwondering voor de<br />

natuur over en leren we ze de dieren te<br />

verzorgen en liefde te geven.”


delft.business/inspireren | 37<br />

De schoolvakanties zijn voor ZON! belangrijk:<br />

dan is er tijd om iets extra’s te<br />

doen. “We hebben afspraken met Plané<br />

in de Delftse Hout. Daar kunnen we met<br />

kinderen van alle vestigingen komen<br />

suppen.” Hetzelfde geldt voor zwembad<br />

De Waterman in Wateringen. En: scouting<br />

Den Hoorn wilde een nieuw pand en mede<br />

door de samenwerking met ZON! kwam<br />

dat er. “Zo zijn we eigenlijk ook begonnen”,<br />

legt De Lee uit. “Janneke zag dat sportlocaties<br />

overdag leeg stonden. Dat is<br />

toch zonde van die mooie faciliteiten? Zo<br />

ontstond de eerste vestiging en later nog<br />

vele andere.”<br />

Duurzaam<br />

De aandacht en liefde voor natuur staat<br />

centraal bij ZON!, maar er is meer. “We<br />

scheiden ons afval, serveren biologische<br />

voeding en vangen het regenwater op. We<br />

betrekken de kinderen hierbij. Je merkt<br />

dat ze die boodschap ook mee naar huis<br />

nemen. Daarnaast isoleren we onze panden<br />

en plaatsen we zonnepanelen. Dat is<br />

een must: we moeten zuinig zijn op onze<br />

planeet. We ondersteunen waar mogelijk<br />

ook groene initiatieven zoals de Wildopvang<br />

en de Bieslanddagen.”<br />

Het bedrijf heeft een gevarieerd personeelsbestand.<br />

“Wij kijken meer naar persoonlijkheid<br />

dan naar diploma. Dat diploma<br />

kun je altijd nog halen. Wij hebben hier<br />

41% mannen, ongekend in de kinderop-<br />

Platte organisatie<br />

Momenteel heeft ZON! vijftien<br />

locaties. De Lee is nog met potentiële<br />

locaties in gesprek. Toch weet het<br />

ondernemersstel heel goed wat<br />

ze willen. “22 is het maximum”,<br />

vertelt De Lee. “We zijn een platte<br />

organisatie met korte lijntjes, en<br />

dat willen we zo houden. Dat is<br />

prettig voor het personeel en voor<br />

de kinderen. We gaan hiermee door<br />

zolang lijf en geest het toelaten, want<br />

we vinden dit fantastisch om te<br />

doen. Wij zijn gelukkige mensen.”<br />

Wij kijken meer naar persoonlijkheid dan naar diploma<br />

vang. Veel van onze medewerkers komen<br />

van de opleiding Sport en Bewegen. Als<br />

we iemand ontmoeten die ons geschikt<br />

lijkt, vragen we die gewoon. Zo werkt oud<br />

oranjespeelster en F’jes-trainster Wil de<br />

Visser nog steeds een dag per week bij<br />

ons. Ze haalde haar kinderopvangdiploma<br />

toen ze ruim over de zestig was. Waarom<br />

niet? Werknemerstevredenheid is voor<br />

ons enorm belangrijk, dus plezier staat<br />

voorop. Wij hebben bijvoorbeeld een zomerbarbecue,<br />

een kerstfeest en tien keer<br />

per jaar inspiratiesessies. Die kunnen over<br />

van alles gaan. Zo hebben we weleens<br />

een workshop clownerie gehad van een<br />

cliniclown.”<br />

Kinderdirectie<br />

Elke vestiging van ZON! heeft een kinderdirecteur.<br />

In de zomer zijn hiervoor de verkiezingen.<br />

“We kunnen veel van kinderen<br />

leren. Ze hebben een visie. Soms komen<br />

ze met de gekste ideeën. We kijken altijd<br />

of we het kunnen uitvoeren. Je ziet ze<br />

groeien als ze merken dat er serieus naar<br />

hen geluisterd wordt. Zo was er een groep<br />

die naar de maan wilde. Toen hebben we<br />

een heelal nagemaakt en kregen ze een<br />

ruimtepak, compleet met helm.” •


38 | delft.business/verbinden<br />

Sociaal en duurzaam ondernemen<br />

Levendige invulling<br />

van industrieel pand<br />

THEMA<br />

D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

Aan de Neptunusweg in Delft hebben Mahler Vastgoed Ontwikkeling en<br />

Ter Steege Bouw Vastgoed West een historisch pand aangekocht. In dit<br />

voormalige fabriekspand werden in het verleden gereedschappen gemaakt en<br />

vonden vele inwoners uit de omgeving hier een baan. Het pand zal ontwikkeld<br />

worden tot duurzame woningen met een gedeelte bedrijfsmatig vastgoed.<br />

Momenteel wordt het pand verhuurd aan maatschappelijke ondernemers<br />

zoals Fier Fietskoerier en freelance architect Gustavo Wierman.<br />

Machine- en Gereedschappenfabriek<br />

P. van der Zee is sinds de oprichting in<br />

1870 een begrip in Delft. Eerst was het<br />

bedrijf gevestigd aan de Molslaan, midden<br />

in de Delftse binnenstad. Halverwege de<br />

jaren zestig verhuisde het bedrijf naar het<br />

pand aan de Neptunusweg. “In de fabriek<br />

werden destijds de bekende Seaco-tools<br />

gemaakt”, vertelt Arjan de Groot van Ter<br />

Steege. “Gereedschappen die een begrip<br />

zijn voor mensen met twee rechterhanden.<br />

De bovenverdieping van het gebouw<br />

is in de loop der jaren gebruikt door de<br />

Stichting Mechanische Registratie en<br />

Administratie (SMRA) van de Nederlands<br />

Hervormde Kerk, het ROC Mondriaan en<br />

een laboratoriumschool.”<br />

Een eigen kantoor<br />

Gustavo Wierman, oorspronkelijk afkomstig<br />

uit São Paulo en als freelance<br />

architect onder andere werkzaam voor<br />

Cepezed, is een van de tijdelijke huurders<br />

die zich in de voormalige machinefabriek<br />

gevestigd heeft. “Feitelijk ben ik architect,<br />

maar ik mis de Nederlandse registratie<br />

om me hier zo te mogen noemen. Ik heb<br />

gestudeerd als bouwkundig ingenieur en<br />

werk nu bij Cepezed in het tenderteam.<br />

Daarnaast heb ik een eigen<br />

collectief opgericht waar<br />

architecten elkaar online kunnen<br />

ontmoeten en projecten<br />

kunnen plaatsen om samen<br />

aan te werken.” Voor hij in<br />

Delft aan de slag ging, werkte<br />

Wierman in Den Haag. “Toen ik<br />

daar wegging, besloot ik mijn<br />

eigen onderneming op te zetten.<br />

Ik had al wat kleinere huizenprojecten<br />

in Brazilië en Griekenland en<br />

wilde graag kunnen beschikken over een<br />

eigen kantoor. Om er te kunnen werken,<br />

maar ook om relaties te ontvangen. Omdat<br />

ik nog in de opstartfase zit en een beperkt<br />

budget heb, ging ik bewust op zoek naar<br />

een anti-kraakmogelijkheid. Iemand tipte<br />

me over deze locatie, dus ben ik gaan<br />

kijken. Ik was al snel verkocht.” De locatie is<br />

helemaal naar wens voor Wierman. “Het is<br />

een levendige buurt en lekker dicht bij het<br />

Het is een levendige buurt en lekker dicht bij het station


Diede Bruinenberg, Gustavo Wierman,<br />

Wout Grote en Arjan de Groot<br />

delft.business/verbinden | 39<br />

station.” Het feit dat het pand momenteel<br />

deels gestript is, deert hem niet. “Ik hou<br />

van dit soort industriële panden. Het heeft<br />

karakter, met grote ramen en een goede<br />

constructie. Als architect heb ik geleerd<br />

om door dingen heen te kijken. Ik zie vooral<br />

de potentie van de locatie en het gebouw.”<br />

Pakjes rondbrengen<br />

Ook Diede Bruinenberg, manager bij Fier<br />

Fietskoerier, is erg blij met haar logistieke<br />

verwerkingsafdeling in het pand. “We zaten<br />

voorheen in een oude wasstraat van<br />

een tankstation. Die ruimte was echt veel<br />

te klein”, vertelt ze. “Toen de eigenaar van<br />

ons bedrijf op zoek ging naar een andere<br />

locatie en hier langsliep, ging het snel. Hij<br />

legde contact en binnen een week waren<br />

we over.” Fier Fietskoerier is een sociale en<br />

duurzame onderneming. Het bedrijf verzamelt<br />

pakjes van grote internetbedrijven<br />

en brengt die per elektrische bakfiets bij<br />

mensen thuis of op bedrijfslocaties. “Dat<br />

gaat prima met onze bakfietsen. Ze zijn<br />

lekker stil en schoon, en we kunnen ons<br />

prima door de smalle Delftse straatjes<br />

manoeuvreren. We verwerken honderden<br />

pakketjes per dag. Inmiddels hebben we<br />

zo’n twintig bakfietsen rondrijden. Dan is<br />

het fijn als je over een goede locatie beschikt.<br />

We hebben hier niet alleen volop<br />

de ruimte, het pand ligt logistiek gezien<br />

ook op een perfecte locatie.” Dankzij het<br />

enorme potentieel voor deze markt ziet<br />

Fier Fietskoerier de toekomst vol vertrouwen<br />

tegemoet. “We kunnen hier nog flink<br />

groeien. Hierna hopen we eventueel in de<br />

nieuwbouw terug te komen.”<br />

Sessies met de buurt<br />

Wout Grote, Mahler Vastgoed, ziet volop<br />

mogelijkheden voor deze locatie. “We<br />

(Mahler en Ter Steege) hebben het pand<br />

eind mei 2021 geleverd gekregen. Met Ter<br />

Steege hadden we al eerder samengewerkt<br />

en ook hier gaan we de ontwikkeling<br />

samen vormgeven. Het is de bedoeling<br />

dat op de plaats van de machinefabriek in<br />

de toekomst een duurzaam gebouw komt,<br />

met woningen in het sociale en middensegment,<br />

aangevuld met tien procent<br />

In de fabriek werden destijds de<br />

bekende Seaco-tools gemaakt<br />

bedrijfsmatig gebruik. “We hebben sessies<br />

georganiseerd met de gemeente en<br />

andere eigenaren uit de omgeving om potentiële<br />

mogelijkheden voor het gebied op<br />

te halen. Die dienen als uitgangspunt voor<br />

onze visie op de ontwikkeling. We willen<br />

echt iets toevoegen aan het gebied.” •<br />

Vier generaties<br />

De oude machine- en<br />

gereedschappenfabriek staat in<br />

de Mythologiebuurt vlakbij het<br />

centrum van Delft. Het gebouw<br />

werd in 1965 gebouwd. Na vier<br />

generaties Van der Zee is de<br />

locatie sinds 2021 in handen van<br />

Mahler Vastgoed Ontwikkeling en<br />

Ter Steege Bouw Vastgoed West


40 | delft.business/inspireren<br />

Het familiebedrijf


delft.business/inspireren | 41<br />

De Sjees<br />

Ooit werd je als student in een ‘sjees’, een rijtuig met paarden, rondgereden door de stad<br />

als je stopte met je studie. Dat overkwam drie studenten in 1990. Zij begonnen achter het<br />

stadhuis een grandcafé met als naam - inderdaad - De Sjees, intussen uitgegroeid tot een<br />

van de bekendste horecagelegenheden van Delft. Begin dit jaar werd De Sjees overgedragen<br />

aan nieuwe eigenaren: Nataschja de Dooij, haar vader Carl en Nataschja’s partner Danny<br />

Bertram. Met veel enthousiasme bouwen zij de goede sfeer van De Sjees verder uit.<br />

De overname is een mooi voorbeeld van toeval. Danny:<br />

“De dochter van Vincent Quack volgde bij mij tennisles.<br />

We raakten aan de praat over De Sjees en wat later ontstond<br />

het idee voor de overname. Mijn vrouw Nataschja<br />

en ik besloten om samen met mijn schoonvader het<br />

grandcafé over te nemen. Mijn commerciële en leidinggevende<br />

ervaring komt goed van pas, zowel bij de klantbeleving<br />

als het motiveren van het personeel.”<br />

Wie De Sjees binnenkomt, zal direct gecharmeerd zijn<br />

van de warme sfeer die er hangt. Naast een royale bar is<br />

er achterin een verhoging waar de gasten uitzicht hebben<br />

op de Wijnhaven. Daaronder is er, vanuit de keuken, zicht<br />

op het water. Nataschja: “Het is een leuke traditie dat<br />

vanuit langsvarende rondvaartboten getoeterd wordt. De<br />

schipper vertelt dan dat ze langs het gezelligste café van<br />

Delft varen, waarop de koks de voorbijvarende toeristen<br />

toezwaaien.” Het grandcafé heeft ook een sfeervol terras,<br />

waarmee ze de tiende plaats haalden in de nationale<br />

Terras Top 100.<br />

overleg met de koks en ons het menu samen. We vormen<br />

echt een goed team.”<br />

Ook qua activiteiten zijn er plannen: muziek, een dj,<br />

studentenborrels, een après-skifeestje, een pubquiz. Bij<br />

muziek denken ze onder andere aan bluesjamsessies en<br />

aanverwante muzikaliteiten. De Delftse muzikant Polle<br />

Eduard heeft al aangegeven te willen meedenken. En er<br />

is boven het grandcafé een gezellig zaaltje dat klanten<br />

kunnen reserveren.<br />

Om al dat moois onder de aandacht te brengen, wil<br />

De Sjees meer communiceren via social media en wordt<br />

de website aangepast. Wat blijft, is het unieke karakter.<br />

Nataschja: “We merken dat ook aan het feit dat de vaste<br />

gasten, door het enthousiasme van het personeel en de<br />

gastvrijheid, zijn gebleven. De Sjees is een begrip in Delft.<br />

Het voelt daarom heel bijzonder om nu samen met Danny<br />

en mijn vader eigenaar van deze zaak te zijn.” •<br />

De plannen voor De Sjees borduren voort op wat er al<br />

was. Danny: “We zijn nu langzaam aan het uitbouwen.<br />

Uitgangspunt is dat de prijs-kwaliteitverhouding altijd<br />

goed moet zijn. We roken zelf de zalm en maken - op<br />

voorstel van de koks - ons eigen ijs.” Nataschja: “We<br />

hebben geweldig personeel. Zo stellen de chef-koks in<br />

Het pand aan de Markt 5<br />

in de jaren vijftig.<br />

Carl de Dooij,<br />

Nataschja de Dooij en<br />

Danny Bertram


42 | delft.business/kennis-delen<br />

THEMA<br />

D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

Fraaie toepassingen van ledverlichting<br />

Vertrouwen als<br />

ruggengraat<br />

Om succesvol te zijn in de lichtreclame-industrie moet je snel kunnen<br />

leveren, leerde Jurjen van der Honing. Hij maakte de wereldwijde<br />

ledrevolutie van dichtbij mee en leerde er enkele onmisbare<br />

ondernemerslessen, onder meer over het belang van de persoonlijke<br />

benadering. Onlangs vierde zijn bedrijf LucoLED het eerste jubileum.<br />

Snel kunnen leveren is een<br />

belangrijk onderdeel van<br />

ons succes gebleken<br />

“Kijk, dit is een van de projecten waar<br />

ik het meest trots op ben”, zegt Jurjen<br />

van der Honing in zijn werkkamer in het<br />

bedrijfspand van LucoLED aan de Rotterdamseweg.<br />

Hij wijst naar een ingelijste<br />

foto van de Interceptor, een van de Ocean<br />

Cleanup-vaartuigen van Boyan Slat. “Die<br />

Interceptor is eigenlijk een varende stofzuiger,<br />

die in rivieren plastic en ander afval<br />

opruimt voordat het in zee komt. Samen<br />

met Fabrique3D hebben we het lichtontwerp<br />

gemaakt, zodat het schip herkenbaar<br />

is en altijd goed zichtbaar blijft. Het<br />

lijkt wel een drijvend ruimteschip. Ik vind<br />

het een van de meest nuttige en fraaie<br />

toepassingen van ledverlichting die ik tot<br />

nu toe heb gezien.”<br />

Eind oktober vierde Van der Honing<br />

het vijfjarig bestaan van LucoLED, dat<br />

hij samen met Bert Fransens van het<br />

Vlaamse Cosign oprichtte. Het hoofdkantoor<br />

en vierduizend vierkante meter grote<br />

magazijn staan in het Vlaamse Diest;<br />

de engineering, interne logistiek en de<br />

verkoop- en orderafhandeling in Delft. Het<br />

bedrijf werkt met magazijnen over de hele<br />

wereld. “Vooruitkijken is niet het sterkste<br />

punt van de lichtreclame-industrie,” legt<br />

Van der Honing uit. “Snel kunnen leveren<br />

is een belangrijk onderdeel van ons succes<br />

gebleken.”<br />

Een andere succesfactor is het uitgekiende<br />

distributienetwerk van buitenlandse<br />

partners. “Dat is in Duitsland begonnen


delft.business/kennis-delen | 43<br />

Vooruitkijken is niet het sterkste punt<br />

van de lichtreclame-industrie<br />

met de samenwerking met Thyssenkrupp.<br />

Zij hebben dertien vestigingen<br />

over heel Duitsland met verkopers in de<br />

buitendienst. Die faciliteren wij maximaal.<br />

Daarom hebben we daar iemand die<br />

hen ondersteunt en van alle informatie<br />

voorziet, zodat ze onze producten met<br />

enthousiasme verkopen. Omdat we daar<br />

ook voorraad hebben liggen, kunnen ze<br />

met een dag levertijd werken. Belangrijk<br />

is ook om met niet al te grote marges<br />

te werken. Het is een cash-intensieve<br />

operatie, maar het systeem functioneert<br />

geweldig, dus dat rollen we overal uit.”<br />

Ledrevolutie<br />

Van der Honing legt zich sinds 2005<br />

volledig toe op led. In dat jaar ging hij aan<br />

de slag voor SloanLED, een Amerikaanse<br />

producent van ledverlichting. Hij kreeg<br />

de verantwoordelijkheid voor de verkoop<br />

buiten de Verenigde Staten. Maar een heel<br />

gelukkig huwelijk werd het niet.<br />

“Het lastige was dat ik ze er maar niet van<br />

kon overtuigen dat ze de markt buiten<br />

Amerika echt anders moesten benaderen.<br />

Dat ze andere talen spreken en andere<br />

culturen hebben. De Europese markt is<br />

veel fijnzinniger en kent een heel andere<br />

regelgeving dan de VS. Het was ook een<br />

groot bedrijf met logge procedures. Als je<br />

nieuwe ideeën aandroeg voor productverbetering,<br />

omdat de klant daarom vroeg,<br />

duurde dat negen maanden.”<br />

Toen hij in 2016 tegen een nieuwe, in<br />

Nederland ontwikkelde ledlamp aanliep,<br />

zag het Amerikaanse bedrijf er niets in.<br />

“Toen ben ik daar zelf mee aan de gang<br />

gegaan met mijn bedrijf LumoLumen.”<br />

Dat luidde het einde van zijn Amerikaanse<br />

avontuur in.<br />

Ondernemerslessen<br />

In 2017 raakte Van der Honing op een<br />

beurs in gesprek met Bert Fransens van<br />

Cosign, fabrikant en leverancier van<br />

modulaire sign systemen. Ze besloten<br />

samen een nieuw ledbedrijf op te<br />

richten. “Cosign werkte ook voor Sloan.<br />

Bert en ik kenden de markt, hadden een<br />

Highlight Delft<br />

Jurjen van der Honing: “Onze klanten<br />

zitten niet alleen in Delft, maar<br />

over de hele wereld. Toch voel ik<br />

me bij Delft betrokken. Daarom<br />

zijn we sponsor van Highlight<br />

Delft, het festival voor innovatieve<br />

lichtkunst. Dat draait helemaal om<br />

vernieuwende toepassingen van<br />

‘onze’ ledtechnologie, dus daar horen<br />

wij een rol bij te spelen.” Highlight<br />

Delft vindt plaats op 16 tot en met 18<br />

februari 2023 op twee routes door de<br />

stad en de TU Delft Campus.<br />

groot netwerk en technische kennis in<br />

huis en dus richtten we LucoLED op. We<br />

waren nog klein, maar op basis van onze<br />

kennis, ons netwerk en onze filosofie en<br />

werkwijze ging het grote Duitse Thyssenkrupp<br />

met ons in zee. Dat heeft puur<br />

met onze persoonlijke benadering en<br />

onze reputatie te maken. In al die jaren<br />

heb ik gemerkt dat de Amerikanen iets<br />

essentieels onderschatten: mensen<br />

kopen altijd van mensen. Dat is een van<br />

de belangrijkste ondernemerslessen die<br />

ik heb geleerd. Zij dachten: als je product<br />

maar goed en vooral goedkoop is, dan<br />

verkoopt het vanzelf. Maar je kunt nog<br />

zo’n goed product hebben, je moet het<br />

ook bij de klant krijgen. Daar heb je een<br />

logistiek netwerk voor nodig, waarin<br />

duurzame relaties gebouwd op vertrouwen<br />

de ruggengraat vormen.” •<br />

Het hoofdkantoor van LucoLED<br />

in het Vlaamse Diest.


44 | delft.business/verbinden<br />

Delftse<br />

transfers<br />

Wisseling bestuur Delft Verbindt<br />

Sander Vroom neemt per 31 december<br />

afscheid als voorzitter van Stichting Delft<br />

Verbindt. De stichting organiseert de<br />

twee grootste ondernemersevents en de<br />

jaarlijkse ondernemersverkiezing van Delft.<br />

In 2017 was Vroom medeverantwoordelijk<br />

voor de opzet van Delft Verbindt, dat als<br />

doel heeft Delftse ondernemers te verbinden,<br />

te inspireren en te eren. Vroom blijft<br />

betrokken bij de regio vanuit zijn rol als sustainable<br />

business developer bij Rabobank.<br />

Nieuwe functie voor Guido Bindels<br />

Guido Bindels,<br />

voor heen manager<br />

Marketing & Sales<br />

en directiesecretaris,<br />

krijgt bij Werkse!<br />

een nieuwe functie.<br />

Per 1 januari is hij businessunitmanager<br />

Werken & Leren. Bindels gaat de verschillende<br />

werkleerbedrijven van Werkse!<br />

aansturen, zoals Groen, Schoonmaak,<br />

Verpakken en Assemblage.<br />

Nieuwe directeur Delft Marketing<br />

Met ingang van<br />

1 januari 2023 is<br />

Michiel van der<br />

Schaaf de nieuwe<br />

directeurbestuurder<br />

van<br />

Delft Marketing.<br />

Van der Schaaf<br />

was tot voor<br />

kort directeur<br />

van de gebiedsmarketingorganisatie van<br />

de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse<br />

Vallei, een samenwerkingsverband van<br />

negen gemeentes, twee provincies en het<br />

bedrijfsleven.<br />

Nieuwe algemeen directeur AH Vrij<br />

Nieuw artistiek leider bij<br />

René Hofman (links) treedt per 1 januari<br />

Delft Fringe Festival<br />

2023 aan als algemeen directeur van<br />

AH Vrij. Sinds jaar en dag is Jan Vrij hét<br />

gezicht van AH Vrij. Nadat Rick Vrij (rechts)<br />

enkele jaren geleden is toegetreden tot de<br />

directie van AH Vrij hebben vader en zoon<br />

de taken goed weten te verdelen. Door de<br />

groei van de organisatie, de complexiteit<br />

van het huidige werken én het gegeven<br />

dat Jan het stokje langzaam gaat overdragen,<br />

is er gekeken naar een geschikte<br />

kandidaat. Hofman is al enige tijd actief<br />

binnen AH Vrij en gaat zich in zijn nieuwe<br />

rol richten op de organisatie en relaties.<br />

(foto in de map)<br />

Per 1 januari 2023 volgt Tamara<br />

Griffioen Rémon Beeftink op als<br />

artistiek leider van het Delft Fringe<br />

Festival. Griffioen is sinds twee<br />

edities betrokken als programmeur:<br />

“Ik verheug me erop om te mogen<br />

doorbouwen op de mooie en<br />

stevige fundering die Rémon,<br />

samen met festivaldirecteur Roel<br />

Funcken, de afgelopen jaren heeft<br />

gecreëerd."<br />

Nieuwe algemeen directeur AH Vrij<br />

Na zes jaar treedt Eric Pool af als<br />

bestuurslid van Delft Verbindt. Pool,<br />

werkzaam bij Ruitenburg adviseurs &<br />

accountants, werd in 2016 voor een bestuursfunctie<br />

gevraagd. “Corona was voor<br />

Delft Verbindt een moeilijke tijd. Gelukkig<br />

was het de afgelopen editie weer gezellig<br />

druk, wat aangeeft dat Delft Verbindt in<br />

een behoefte voorziet. We hebben de<br />

afgelopen jaren met veel plezier meegedacht<br />

en financieel bijgedragen. Nu is het<br />

moment om ruimte te maken voor een<br />

nieuwe partner.”<br />

René Hofman (rechts) treedt per 1 januari<br />

2023 aan als algemeen directeur van AH Vrij.<br />

Sinds jaar en dag is Jan Vrij hét gezicht van<br />

AH Vrij. Nadat zoon Rick Vrij (links) enkele<br />

jaren geleden toetrad tot de directie van AH<br />

Vrij heeft hij met vader Jan de taken goed<br />

weten te verdelen.<br />

Door de groei van de organisatie, de<br />

complexiteit van het huidige werk en het<br />

gegeven dat Jan het stokje langzaam gaat<br />

overdragen, is gekeken naar een geschikte<br />

kandidaat. Hofman is al enige tijd actief<br />

binnen AH Vrij en gaat zich in zijn nieuwe rol<br />

richten op de organisatie en relaties.<br />

Transfers en kanjers gezocht<br />

Nieuwe medewerker, andere functie, directie- of bestuurswissel<br />

of vacature? Laat het ons weten via info@delftbusiness.nl.


delft.business/inspireren | 45<br />

Bewuste keuzes maken in voeding en bewegen<br />

Afzien voor meer energie<br />

De cijfers zijn niet mis: Elwin Giel, eigenaar The Penthouse Apartments, is in acht<br />

weken tijd 7,3 kilo afgevallen en zijn buikomvang is met 11 centimeter geslonken.<br />

Zijn doelen waren om gewicht kwijt te raken, een betere conditie te krijgen en<br />

soepeler te worden, waardoor het dagelijks bewegen hem makkelijker afgaat en zijn<br />

energieniveau wordt opgeschroefd. Een aardig lijstje, waarmee in korte tijd flinke<br />

stappen zijn gemaakt.<br />

De afgelopen weken waren zwaar, maar<br />

goed vol te houden. Giel: “We zijn aan<br />

de slag gegaan met een combinatie van<br />

training en voeding. Omdat ik van nature<br />

geen sporter ben, blijft het voor mij een<br />

afweging van wat ik ervoor moet doen en<br />

wat ik ervoor terugkrijg. Twee uur trainen<br />

per week is afzien, maar ik merkte dat ik<br />

daarmee gedurende de rest van de week<br />

meer energie heb en productiever ben. In<br />

relatief weinig tijd is er op dagelijkse basis<br />

veel effect.”<br />

Giel is een echte workaholic. Tot nu toe<br />

draaide zijn leven helemaal om werken.<br />

“Ik zat in een vicieuze<br />

cirkel. Weinig bewegen en<br />

slecht eten was gekoppeld<br />

aan het werk dat ik<br />

deed. Nu ik het rustiger<br />

heb doordat ik een van<br />

mijn bedrijven heb verkocht,<br />

is er meer tijd om<br />

op mijn gezondheid te focussen.<br />

Ik ben wel benieuwd wat er gebeurt<br />

als het werk weer aantrekt. Hoe combineer<br />

ik dat?” Giel denkt wel dat hij nu bewustere<br />

keuzes kan maken dan vroeger. “Als je 24<br />

bent, wil je een imperium opbouwen. Die<br />

fase ben ik voorbij. Nu kies ik er bewust<br />

voor om hier tijd in te steken.” •<br />

Duurzaam resultaat<br />

Jim Schild, mede-eigenaar van personal<br />

trainingsstudio Mifit, over het traject : “De<br />

7,3 kilo eraf is heel netjes. We hebben het<br />

bij Elwin procesmatig aangepakt, want een<br />

compleet nieuwe leefstijl ontwikkelen kost<br />

tijd. Zijn persoonlijke doel is dat hij naast zijn<br />

zakelijke uitdagingen ook in zijn dagelijks<br />

leven meer energie heeft en waarde kan<br />

toevoegen. Een van de belangrijkste redenen<br />

voor Elwin om iets aan zijn gewicht en<br />

conditie te doen, is zijn tweejarige dochter.<br />

Hij merkte fysieke ongemakken als hij met<br />

haar aan het spelen was. Het is natuurlijk<br />

niet prettig om je op die manier beperkt<br />

te voelen. De eerste acht weken van zijn<br />

trainingsprogramma stonden in het teken<br />

van elkaar leren kennen en de mate van<br />

belastbaarheid en intensiteit bepalen.<br />

Vervolgens hebben we het aangescherpt,<br />

zodat hij zijn doelen kan bereiken en het past<br />

binnen het leven dat hij leidt. Om resultaat te<br />

creëren en te behouden is dat laatste de key.<br />

Om scherp te blijven op duurzaam resultaat,<br />

evalueren we in de praktijk op consistentie,<br />

nauwkeurigheid en flexibiliteit. Het is aan mij<br />

om Elwin te blijven uitdagen, zijn grens op te<br />

zoeken en samen het succes te creëren dat<br />

hij voor ogen heeft.”


46 | delft.business/kennis-delen<br />

Bankieren met zorg voor later<br />

Duurzame partners<br />

THEMA<br />

D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

in de regio<br />

De duurzame toekomst kent bij Rabobank vele gezichten: van het begeleiden van<br />

burgers in het gezond krijgen en houden van de portemonnee tot het ondersteunen<br />

van bedrijven bij technologische vraagstukken. Wim Nobel, verantwoordelijk voor<br />

onder andere de regio Delft op dit gebied, pikt er een aantal initiatieven uit.<br />

Als directeur coöperatieve Rabobank<br />

is Wim Nobel verantwoordelijk voor<br />

de regio’s Zuid-Holland Midden en het<br />

Groene Hart, die zich uitstrekken van<br />

Leiden tot het Westland. Als het gezicht<br />

van de regio onderhoudt hij contact met<br />

gemeenten en organisaties. Bedrijven<br />

en burgers staan voor grote uitdagingen:<br />

van de stijging van de energieprijzen en<br />

grondstofkosten tot de grote tekorten op<br />

personeelsgebied.<br />

Die problemen lossen we niet zomaar op,<br />

weet Nobel. Toch gelooft hij dat de bank<br />

veel voor deze uitdagingen kan betekenen.<br />

“Er zijn allerlei mogelijkheden op het<br />

gebied van digitalisering en verduurzaming.<br />

Daarvoor gaan wij partnerschappen<br />

aan met organisaties in de regio, bijvoorbeeld<br />

met YES!Delft, Planet B.io en Robo-<br />

House, om met hen te kijken waar wij met<br />

kennis, ons netwerk en mogelijk financiële<br />

middelen kunnen bijdragen.”<br />

Bedrijf en particulier<br />

Ook legt Rabobank de focus op de particulier.<br />

“We horen van ondernemers steeds<br />

meer alarmerende signalen over de<br />

financiële situatie van hun werknemers.<br />

Als bank kunnen wij dat niet oplossen<br />

zoals de overheid dat doet met steunmaatregelen.<br />

Maar we kunnen burgers<br />

wel helpen met na te denken over een<br />

financieel comfortabele<br />

oude dag. Of hulp bieden<br />

door hen bewust te maken<br />

van waar hun geld naartoe<br />

gaat, bijvoorbeeld met een<br />

overzicht van al je abonnementen<br />

in de RaboApp.”<br />

Zulke ingrepen zijn ook voor<br />

bedrijven belangrijk, benadrukte Nobel<br />

een aantal maanden geleden al tijdens<br />

een bijeenkomst van Delft Verbindt bij<br />

NEXT Delft. Een medewerker met financiële<br />

stress kost een werkgever gemiddeld<br />

13.000 euro per jaar: de medewerker verzuimt<br />

gemiddeld zes dagen per jaar meer,<br />

is minder productief, maakt meer fouten<br />

en moet soms zelfs worden vervangen.<br />

Rabobank biedt bedrijven het programma<br />

‘Incompany praten over geld’ aan waarbij<br />

werkgevers getraind worden om met hun<br />

medewerkers het gesprek over hun fi-<br />

We moeten de transitie maken naar een circulaire economie


delft.business/kennis-delen | 47<br />

Met lokale initiatieven kun<br />

je grote maatschappelijke<br />

impact maken<br />

nanciële situatie aan te gaan. “Dit past bij<br />

ons”, legt Nobel uit. “Wij zijn geen beursgenoteerd<br />

bedrijf, maar een coöperatie met<br />

leden. Duurzaam ondernemen is voor al<br />

die leden een belangrijk thema. Waar de<br />

overheid zich terugtrekt, daar zien wij een<br />

rol voor onszelf weggelegd.”<br />

Stagnerende ontwikkelingen<br />

Die betrokkenheid is hard nodig, want de<br />

ontwikkelingen op dat gebied stagneren<br />

de laatste jaren, ziet Nobel. “De coronacrisis<br />

heeft ervoor gezorgd dat de focus<br />

op overleven kwam te liggen. Ook zien we<br />

dat het management van organisaties<br />

soms nog onvoldoende verantwoordelijkheid<br />

neemt. Daarom praat ik ze bij<br />

over de mogelijkheden. Dat gaat verder<br />

dan zonnepanelen op je dak: we moeten<br />

de transitie maken naar een circulaire<br />

economie. Dat kan alleen als we allemaal<br />

betrokken zijn. Wanneer we denken aan<br />

een duurzame toekomst, speelt technologie<br />

een belangrijke rol. Daarom zijn we<br />

extra trots op onze samenwerking met<br />

het Delftse RoboHouse, dé roboticahotspot<br />

van Nederland. Begin dit<br />

jaar hebben we een partnerschap met<br />

hen gesloten om mkb’ers van hun kennis<br />

te laten profiteren. In de robotica liggen<br />

oplossingen voor tekorten aan grondstoffen<br />

en energie.” Om bedrijven met al<br />

die mogelijkheden te laten kennismaken,<br />

organiseert RoboHouse demodagen, waar<br />

ondernemers de ogen geopend wordt<br />

voor alle technologische mogelijkheden.<br />

Wanneer ze enthousiast zijn, gaan deze<br />

organisaties samen met RoboHouse aan<br />

de slag met een businessplan en worden<br />

eventueel robots op maat ontwikkeld.<br />

Nooit uitgekeken<br />

Verder kent Rabobank de MKB Digiwerkplaats,<br />

waar ondernemers die tegen<br />

digitaliseringsuitdagingen aan lopen,<br />

worden gekoppeld aan studenten van<br />

de Haagse Hogeschool. Nobel: “Van<br />

webwinkel tot CRM-systemen, alles<br />

Impactfonds<br />

Nog een initiatief uit de koker<br />

van de bank is het Rabo Impactfonds.<br />

Nobel: “Jaarlijks laten<br />

we een deel van onze winst<br />

terugvloeien naar de maatschappij.<br />

Dat geld kan worden<br />

gebruikt voor maatschappelijke<br />

en innovatieve initiatieven die<br />

zonder onze bijdrage niet van<br />

de grond waren gekomen. Onze<br />

leden bepalen de toekenning: zij<br />

beoordelen de pitch. Met zulke<br />

lokale initiatieven kun je grote<br />

maatschappelijke impact maken<br />

in de regio.”<br />

komt voorbij. Die samenwerking werkt<br />

meerdere kanten op: het bedrijf wordt<br />

geholpen en studenten krijgen een mooie<br />

praktijkopdracht.” Op de regio raakt<br />

Nobel nooit uitgekeken. “Er is hier zoveel<br />

te doen op het gebied van innovatie, met<br />

twee toonaangevende universiteiten in<br />

Delft en Leiden. Ook Den Haag ontwikkelt<br />

zich rap, onder meer op het gebied van<br />

sociale startups, die hun maatschappelijke<br />

rendement centraal stellen. Wanneer<br />

ik al die mooie ontwikkelingen zie, ben ik<br />

meer dan trots.” •


48 | delft.business/inspireren<br />

Samenwerking met Royal Delft<br />

Delfts parfum met<br />

unieke blend<br />

Sommige ondernemers menen dat je vooral goed moet zijn in één ding.<br />

Kimberley van de Merwe en Jarl Broekhuizen vinden het juist leuk om<br />

iets nieuws uit te proberen. Als rasechte horecaondernemers gingen<br />

ze een heel ander avontuur aan: ze brachten een Delfts parfum op de<br />

markt.<br />

Broekhuizen en Van de Merwe, zowel zakelijk<br />

als privé een stel, werkten al jaren in de<br />

horeca. Ze besloten zes jaar geleden hun<br />

passie te volgen en een eigen horecaonderneming<br />

in Delft te openen: Sevenhills.<br />

Dit jaar gingen zij een nieuwe uitdaging<br />

aan.<br />

Vakantieidee<br />

Van de Merwe: “Sevenhills loopt heel goed<br />

en daar zijn we blij mee. Aan de andere<br />

kant: we wilden ook eens iets anders<br />

doen.”<br />

Het idee voor een parfum ontstond<br />

op vakantie. “Op reis zoek je vaak<br />

naar souvenirs”, vertelt Van de Merwe.<br />

“Het leek me bijzonder om een<br />

parfum op de markt te brengen als<br />

een authentieke, maar eigentijdse<br />

herinnering aan Delft. Een parfum<br />

dat je niet ergens neerzet, maar<br />

dagelijks gebruikt.”<br />

Maar waar begin je? Van de Merwe: “We<br />

kwamen via via in contact met een bedrijf<br />

dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling<br />

van cosmetica. Zij hebben ons in het hele<br />

proces begeleid en met de juiste partners<br />

en leveranciers in contact gebracht.”<br />

Modern en authentiek<br />

Broekhuizen en Van de Merwe wisten al<br />

snel dat het ontwerp voor het parfum van<br />

Royal Delft zou moeten komen.<br />

Jarl Broekhuizen en Kimberley van de Merwe<br />

Broekhuizen: “We zijn erg trots dat het<br />

gelukt is en dat we nu deze samenwerking<br />

hebben met Royal Delft en dat één van de<br />

schilders van Royal Delft de patronen voor<br />

de producten heeft ontworpen.”<br />

Uitbreiden<br />

Het parfum, Delft Blue Fragrance, is sinds<br />

november verkrijgbaar in twee verschillende<br />

geuren voor dames en heren. Daarnaast<br />

is er ook een soapbar gemaakt. “We<br />

hebben gezocht naar blends die mensen<br />

vanuit de hele wereld zouden aanspreken”,<br />

vertelt Van de Merwe. “We hebben<br />

eindeloos veel varianten geprobeerd", vult<br />

Broekhuizen aan. “We hebben net zolang<br />

gesleuteld tot we de juiste balans vonden.”<br />

De eerste reacties zijn erg enthousiast.<br />

Er zijn zelfs al bedrijven die het<br />

parfum willen gebruiken als relatiegeschenk.<br />

Broekhuizen: “We willen<br />

het aantal geuren en verkooppunten<br />

uitbreiden. We verkopen het parfum<br />

via onze webshop en de grote toeristische<br />

locaties in Delft. We richten<br />

ons nu vooral op Delft, maar zijn ook<br />

bezig met het leggen van contacten<br />

in Amsterdam en met gerenommeerde<br />

musea in Nederland. Aan<br />

ambities geen gebrek dus. •


delft.business/verbinden | 49<br />

Het Delft<br />

van<br />

Vermeer<br />

2023<br />

Van 10 februari tot en met 4 juni 2023 staat Delft in het teken<br />

van Vermeer. Ook ondernemers laten zich hierdoor inspireren.<br />

Op die manier wordt de bezoekersstroom die naar Delft komt<br />

optimaal benut.


e<br />

50 | delft.business/verbinden<br />

Het Delft van Vermeer 2023<br />

Ondernemers betrekken en enthousiast maken<br />

Delft moet Vermeer ademen<br />

Ontdek het Delft van Vermeer: dat is de<br />

naam van het stadsbrede programma<br />

waar je van 10 februari tot en met 4 juni<br />

2023 in Delft niet omheen kunt. In het<br />

Rijksmuseum in Amsterdam is dan een<br />

grote overzichtstentoonstelling te zien<br />

met 28 werken van Johannes Vermeer.<br />

Tegelijkertijd organiseert Museum<br />

Prinsenhof Delft de tentoonstelling<br />

Het Delft van Vermeer, met werken van<br />

tijdgenoten en gebruiksvoorwerpen uit<br />

die tijd. Maar daar blijft het niet bij. Als<br />

het aan stadsprogrammeur Raymond<br />

van Uffelen (links op de foto) ligt, kan<br />

Vermeer het komende jaar niemand<br />

ontgaan. “Delft moet Vermeer ademen”,<br />

aldus Van Uffelen.<br />

Dat is de ervaren Delftse ondernemer en<br />

verbinder wel toevertrouwd. “Museum<br />

Prinsenhof Delft verzorgt het inhoudelijke<br />

deel, de tentoonstelling en een podwalk”,<br />

legt hij uit. “Ik wil de ondernemers<br />

betrekken en enthousiast maken. Op<br />

die manier zorgen we er samen voor dat<br />

bezoekers die naar Delft komen langer<br />

blijven, maar ook dat de Delftenaren zelf<br />

enthousiast worden. Nadat bezoekers in<br />

het Rijksmuseum zijn geweest, moeten ze<br />

Delft willen zien, de stad waar Vermeer<br />

woonde en werkte.”<br />

Stadskaarsenmakerij<br />

De eerste ondernemers hebben zich al<br />

gemeld. Zoals Edward van Fessem van<br />

de stadskaarsenmakerij Delft, die sinds<br />

kort op het Vrouwenregt te vinden is.<br />

In coronatijd besloot hij het roer om te<br />

gooien. Hij was twintig jaar leraar op<br />

ROC Mondriaan en besloot kaarsenmaker<br />

te worden. Eerst alleen met een<br />

atelier op de Lange Geer en sinds drie<br />

maanden met een echte winkel, die al<br />

gelijk drukbezocht wordt.<br />

“Ik vind die aandacht voor Vermeer<br />

geweldig”, vertelt Van Fessem. “Het past<br />

ook helemaal bij wat wij doen: een stadskaarsenmakerij<br />

is echt iets uit vroeger<br />

tijden. Dit historische pand past er ook<br />

perfect bij. Wie weet is Vermeer hier zelfs<br />

weleens geweest. Daarom wil ik graag<br />

meedoen om dit tot een succes te maken.”<br />

De stadskaarsenmakerij heeft kaarsen<br />

in allerlei vormen en met verschillende<br />

opdrukken. Zo is er een kaars in de vorm<br />

van de toren van de Nieuwe Kerk en zijn


delft.business/verbinden | 51<br />

er workshops waarbij je je eigen kaars<br />

kunt maken. Dat leent zich natuurlijk<br />

uitstekend voor een Vermeeractiviteit.<br />

Van Fessem gaat onder meer workshops<br />

organiseren waarbij deelnemers een<br />

kaars met een afdruk van een van Vermeers<br />

schilderijen kunnen maken.<br />

Ondernemersideeën<br />

Er zijn op dit moment al meer ondernemersideeën<br />

bij Van Uffelen bekend. Van<br />

der Burgh Chocolaad gaat bijvoorbeeld<br />

Vermeerchocolade maken, Molen de<br />

Roos bakt Vermeerbrood, Stadsbakkerij<br />

De Diamanten Ring komt met een Vermeerbol<br />

en bij het Cultuurlab kun je meer<br />

leren over de découpagetechniek. Dat is<br />

een techniek die al in de achttiende eeuw<br />

werd toegepast, waarbij een object wordt<br />

gedecoreerd door er papier of uitgeknipte De stadsprogrammeur hoopt dat veel ondernemers<br />

aanhaken. “Na alle coronatoe-<br />

motieven op te plakken. Van Uffelen vindt<br />

de initiatieven van de Delftse ondernemers standen merk je dat zowel ondernemers<br />

fantastisch. Er is zelfs nog meer te doen. als inwoners van de stad aan iets leuks en<br />

“Als je overdag door de stad langs de twaalf positiefs toe zijn. Wie weet komen hier<br />

historische Vermeerlocaties wandelt, loop allerlei verrassende samenwerkingen uit<br />

je allerlei historische types uit zijn tijd tegen voort.”<br />

het lijf, georganiseerd door Something<br />

Extra. Vermeer is overal. We hopen heel Meer informatie via stadsprogrammeur<br />

Delft te betrekken, ook de wijken buiten Raymond van Uffelen 06-40571278 of<br />

het centrum. Het moet een event van en rvuffelen@delft.nl.<br />

voor heel Delft worden.”<br />

De tentoonstelling over Pieter de Hooch in 2019 - 2020<br />

Kansen voor de stad<br />

In 2023 staat Vermeer volop in de<br />

schijnwerpers. Johannes Vermeer<br />

(1632-1675) woonde zijn hele leven<br />

in Delft. Omdat zijn schilderijen<br />

in collecties en musea over de hele<br />

wereld tot de topstukken behoren,<br />

wordt zijn werk slechts bij uitzondering<br />

uitgeleend.<br />

Het Rijksmuseum in Amsterdam,<br />

zelf in het bezit van vier meesterwerken<br />

van Vermeer, wijdt in samenwerking<br />

met het Mauritshuis in<br />

Den Haag in het voorjaar van 2023<br />

voor het eerst in haar geschiedenis<br />

een overzichtstentoonstelling aan<br />

de zeventiende-eeuwse meester.<br />

Parallel aan de Vermeer-expositie<br />

in Amsterdam organiseert Museum<br />

Prinsenhof Delft de tentoonstelling<br />

Het Delft van Vermeer.<br />

De verwachting is dat honderdduizenden<br />

bezoekers vanuit de hele<br />

wereld Nederland gaan aandoen.<br />

Dit biedt enorm veel kansen.<br />

Daarom willen Museum Prinsenhof<br />

Delft, Delft Marketing en Vermeer<br />

Centrum Delft samen met Delftse<br />

ondernemers en culturele partners<br />

een stadsprogramma ontwikkelen.<br />

Zo komen op diverse plekken in de<br />

stad vertoningen die de hedendaagse<br />

blik op Vermeer laten zien. Ook<br />

worden Vermeer-stadswandelingen<br />

aangeboden en bieden Delftse hotels<br />

en horeca producten en diensten in<br />

een Vermeerjasje aan.<br />

In 2019 en 2020 besteedde Museum<br />

Prinsenhof Delft uitgebreid aandacht<br />

aan schilder Pieter de Hooch, die na<br />

Vermeer wordt gezien als de grootste<br />

Delftse schilder. De tentoonstelling werd<br />

goed bezocht en leverde voor Delftse<br />

ondernemers extra inkomsten op.<br />

In totaal bezochten meer dan 90<br />

duizend mensen de tentoonstelling,<br />

waarvan tien procent uit het buitenland.<br />

Dat is 60 duizend bezoekers meer dan<br />

gewoonlijk in die periode.<br />

De tentoonstelling trok gemiddeld<br />

711 bezoekers per dag en leverde de stad<br />

een economisch rendement van ruim zes<br />

miljoen op aan uitgaven die bezoekers<br />

buiten het museum, in de stad, deden.<br />

Nederlanders besteedden gemiddeld<br />

bijna 67 euro per persoon, buitenlandse<br />

bezoekers zelfs 314 euro per persoon. Ze<br />

combineer den een bezoek aan de expositie<br />

met activiteiten als eten en drinken (47%),<br />

een stadswandeling (39%) of een andere<br />

culturele activiteit (25%).<br />

Betrokken ondernemer<br />

Een stad kan niet zonder ondernemers die op hun<br />

eigen manier investeren en bijdragen aan wat er<br />

in de stad speelt. Een van die betrokken ondernemingen<br />

is Van Haaren Vastgoed. Dit familiebedrijf<br />

heeft hart voor de stad en bouwt, ontwikkelt<br />

en verhuurt woningen, kantoorruimtes, winkelruimtes<br />

en bedrijfsruimtes op toplocaties in Delft.<br />

Mede door hun inbreng zijn deze pagina’s over het<br />

Delft van Vermeer tot stand gekomen.


52 | delft.business/verbinden<br />

Het Delft van Vermeer 2023<br />

Delft, gezien van af de oostkant. Hendrik Cornelisz. Vroom<br />

Delft is eigenlijk niet zo gek<br />

veel veranderd<br />

“Eigenlijk is er in Delft niet zo gek veel veranderd”<br />

Leer het Delft van Vermeer kennen<br />

Hoe zag het Delft van Vermeer eruit?<br />

Hoe leefde de beroemde schilder en<br />

met wie ging hij om? Daarover gaat de<br />

tentoonstelling Het Delft van Vermeer in<br />

Museum Prinsenhof Delft, die van 10<br />

februari tot en met 4 juni 2023 te zien is.<br />

In deze tentoonstelling staat voor het<br />

eerst de cultuurhistorische context waarin<br />

Vermeers praktijk tot bloei kwam centraal.<br />

Conservator David de Haan stelde een<br />

tentoonstelling samen met topstukken van<br />

Delftse tijdgenoten naast Delfts aardewerk,<br />

Delftse tapijten, archivalia en egodocumenten<br />

uit die tijd. “We willen laten<br />

zien hoe Vermeer leefde. Op die manier<br />

willen we iets toevoegen aan de tentoonstelling<br />

in Amsterdam”, legt De Haan uit.<br />

“Delft is tenslotte de stad waar hij woonde<br />

en werkte, waar hij zijn inspiratie vandaan<br />

haalde. Als je door Delft loopt, kun je je<br />

nog helemaal voorstellen hoe hij daar liep.<br />

Zo gek veel is er eigenlijk niet veranderd.”<br />

Heinde en verre<br />

De objecten die De Haan voor de<br />

tentoonsteling bij elkaar bracht, komen<br />

Ontdek de tentoonstelling<br />

tijdens onze backstagetour<br />

Op donderdag 9 maart 2023 heet<br />

Janelle Moerman, directeur van<br />

Museum Prinsenhof Delft, u vanaf<br />

17.15 uur van harte welkom voor een<br />

backstagetour. U krijgt een rondleiding<br />

door de tentoonstelling Het Delft<br />

van Vermeer. Deelname is gratis, na<br />

afloop is er een hapje en een drankje.<br />

Aanmelden via info@dotverbindt.nl<br />

Gerard Houckgeest<br />

Atelier Van der Gucht


delft.business/verbinden | 53<br />

Delft, gezien van af de westkant. Hendrik Cornelisz. Vroom<br />

deels uit de eigen collectie van Museum<br />

Prinsenhof Delft. “Daarnaast hebben we<br />

prachtige stukken in bruikleen gekregen<br />

uit allerlei collecties. Bijvoorbeeld uit het<br />

Delftse stadsarchief en het Rijksmuseum,<br />

maar ook uit Boston en Keulen. Er zijn ook<br />

stukken uit particuliere collecties, zoals de<br />

familiestichting Teding van Berkhout. Pieter<br />

Teding van Berkhout bezocht tweemaal het<br />

atelier van Vermeer en vertelde daarover in<br />

zijn dagboek. Zo’n dagboekverslag is voor<br />

ons van onschatbare waarde. Veel mensen<br />

denken dat Vermeer pas op waarde werd geschat<br />

na zijn dood, maar hij was wel degelijk<br />

al tijdens zijn leven populair.”<br />

Podwalk<br />

Naast de tentoonstelling, wordt er ook een<br />

podwalk ontwikkeld. Die is overal te beluisteren:<br />

wandelend door de stad, maar ook<br />

thuis. Zo kunnen bezoekers met eigen ogen<br />

zien welke plaatsen in de stad belangrijk<br />

waren voor Vermeer. “Delft was compact.<br />

Er woonden zo’n 22 duizend mensen en<br />

alles speelde zich dicht bij elkaar af. Naast<br />

kunstenaars waren er ook wiskundigen en<br />

geneeskundigen in Delft actief, zoals Antoni<br />

van Leeuwenhoek. Wetenschap en kunst<br />

lagen veel dichter bij elkaar dan nu.<br />

Dat sociale aspect proberen wij zichtbaar te<br />

maken in deze bijzondere tentoonstelling.”<br />

David de Haan<br />

Jan Steen<br />

Willem Janszoon Blaeu<br />

Wallerant Vaillant


LOKAAL IN EEN BIJZONDERE JASJE<br />

PROEF DE SEIZOENEN<br />

GENIET EN VIER HET LEVEN<br />

LOKAAL PROEF FESTIJN<br />

KEUZE MENU<br />

& A LA CARTE<br />

BIJ ELK GERECHT<br />

WIJNSPIJS ADVIES<br />

OF BIERSPIJS ADVIES<br />

PUUR EN SEIZOENSGEBONDEN<br />

IETS TE VIEREN?<br />

DE KURK!<br />

WIJNQUIZ OF -PROEVERIJ<br />

BORRELS EN GROEPSDINERS<br />

WALKING DINER EN FEEST<br />

ARRANGEMENTEN OP MAAT<br />

DE KURK<br />

TEL: 015 - 214 14 74<br />

2611 ER DELFT<br />

KROMSTRAAT 20<br />

INFO@DEKURK.NL<br />

DEKURK.NL


D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

delft.business/verbinden | 55<br />

THEMA<br />

Open source, betaalbaar en inclusief<br />

Een educatieve robot<br />

voor iedereen<br />

“Wij gaan hem niet in een doos stoppen.” Met dat zinnetje startte de<br />

samenwerking tussen techneuten Martin Klomp en Michèl van Leeuwen.<br />

Samen met sociaal ondernemer Harmen van der Laan maken ze<br />

van Mirte de meest laagdrempelige educatieve robot van Nederland.<br />

Michèl van Leeuwen, eigenaar van IamIT<br />

dat maatwerksoftware ontwikkelt, en<br />

Martin Klomp ontmoetten elkaar tijdens<br />

het Robocafé in Delft. Klomp is werkzaam<br />

als roboticacoördinator en ontwikkelaar bij<br />

de TU Delft en gaf een demonstratie met<br />

zijn zelf ontwikkelde open source-robot<br />

Mirte. Anders dan gangbare robots, waar je<br />

na even spelen wel klaar mee bent, groeit<br />

Mirte qua complexiteit met de gebruiker<br />

mee, van basisschool tot universiteit.<br />

Bovendien is ze een stuk goedkoper.<br />

Robot voor Sarah<br />

“Zijn boodschap over inclusiviteit bleef<br />

hangen”, vertelt Van Leeuwen. “Wij hadden<br />

vroeger bij ons thuis geen geld voor<br />

technisch Lego of een elektrische trein.<br />

Hoe gaaf is het als deze robot voor mijn<br />

dochter Sarah, maar ook voor ieder kind,<br />

iedere school, haalbaar wordt? En dan die<br />

zin ‘Wij gaan hem niet in een doos stoppen’.<br />

Zo’n robot moet meegroeien en uit<br />

te breiden zijn en niet ergens in een doos<br />

in de kast belanden. Drie dagen lang zei ik<br />

tegen mezelf, nee Michèl, níet doen, dit is<br />

niet je core business. Toch heb ik Martin<br />

gebeld. Ik zei: misschien ken ik mensen die<br />

willen helpen. En wat als je de robot nog<br />

inclusiever kunt maken?”<br />

Daar sloeg Martin Klomp op aan. “De TU<br />

Delft ontwikkelt. Wij zijn geen verkoper.<br />

Michèl betrok Harmen erbij. Een goed<br />

idee, want onze gemene deler is de extra<br />

aandacht voor mensen.”<br />

Voor iedereen<br />

Samen richtten ze de non-profitorganisatie<br />

IamMirte op. Klomp zorgt voor de<br />

verdere ontwikkeling. Van Leeuwen zorgt<br />

voor de portal, helpt met programmeren<br />

en is de verbinder. Van der Laan zorgt voor<br />

Martin Klomp, Sarah van Leeuwen<br />

en Michèl van Leeuwen<br />

de beleving en presentatie. “Daar kom<br />

je wel in een spanningsveld”, licht Van<br />

Leeuwen toe. “Mirte moet laagdrempelig<br />

zijn, maar duurzaam is niet altijd het<br />

goedkoopst. We onderzoeken nu hoe een<br />

school Mirte financieel gezien stapsgewijs<br />

kan opbouwen.”<br />

Klomp: “Laagdrempelig betekent ook voor<br />

álle leerlingen. Daarom testen we op alle<br />

soorten scholen. Op een vmbo-school in<br />

Zoetermeer zeiden de leerlingen: ‘Maar<br />

meester, programmeren, dat kunnen wij<br />

toch niet?’ Hun zelfvertrouwen groeide<br />

enorm toen het toch lukte. Iedereen is<br />

ontzettend enthousiast. Daardoor moet ik<br />

flink aan de bak. Maar het helpt me dat we<br />

het samen doen, dat stimuleert enorm.” •<br />

Hulp gezocht<br />

Voor de verdere ontwikkeling<br />

zoekt IamMirte op dit moment:<br />

• Basisschoolleerkrachten die<br />

Mirte willen uitproberen en<br />

feedback willen geven.<br />

• Een duurzame producent van<br />

pcb-printplaatjes.


56 | delft.business/verbinden<br />

Samenwerken met de regio voor meer Delfts publiek<br />

Groei door<br />

partnerschap<br />

Het IKEA Hotel wordt het ook wel genoemd, want WestCord Hotel Delft is, net<br />

als de Zweedse gigant, niet meer weg te denken naast de A13 bij de afrit naar<br />

Delft. Alle vier de WestCord Hotels in de metropoolregio hebben een eigen<br />

thema. General manager John Patrick Vermulst en Cluster Sales Manager Nick<br />

Keizer vertellen.<br />

Het is in de eerste plaats<br />

van belang om Delft op<br />

de kaart te zetten<br />

“We werken veel samen met de twee<br />

WestCord Hotels in Rotterdam en het<br />

Hotel Arsenaal in Delft”, legt Keizer uit. “Ieder<br />

WestCord Hotel in de metropool heeft<br />

namelijk een uniek stedelijk thema, dus we<br />

verwijzen regelmatig naar elkaar door. Het<br />

voelt goed om met drie andere WestCord<br />

Hotels onze ambities en het gastvrijheid<br />

aanbod te kunnen delen.<br />

In Rotterdam hebben we Hotel New York<br />

en de ss Rotterdam, twee heel bijzondere<br />

locaties. In Delft hebben we sinds kort ook<br />

Hotel Arsenaal Delft by WestCord, een<br />

boutique hotel midden in het centrum.”<br />

WestCord Hotel Delft heeft het grote<br />

voordeel dat het aan de A13 is gelegen<br />

tussen Den Haag en Rotterdam, waardoor<br />

beide steden goed bereikbaar zijn.<br />

Op de kaart<br />

De oorsprong van de hotelketen ligt op de<br />

Waddeneilanden, waar in de jaren zestig<br />

het toerisme groeide. De achttienjarige<br />

Harry kreeg in 1968 Hotel de Wadden<br />

overgedragen van zijn vader. Het was het<br />

eerste WestCord Hotel. Het familiebedrijf<br />

heeft inmiddels zestien hotels, verspreid<br />

over het land.


delft.business/verbinden | 57<br />

Alleen door te verbinden, kun je immers groeien<br />

Vermulst en Keizer voelen zich nauw<br />

betrokken bij de stad. “Het is in de eerste<br />

plaats van belang om Delft op de kaart te<br />

zetten”, meent Vermulst. “Als de zakelijke<br />

gast en de toeristische bezoeker Delft<br />

weten te vinden dan neemt het verblijf<br />

in Delft vanzelf toe en heeft de stad hier<br />

profijt van. We denken daarin als organisatie<br />

graag mee, samen met de Gemeente<br />

Delft, Delft Marketing, Delft Conventie<br />

Bureau en het Platform Toerisme. Als wij<br />

zakelijke gasten op bezoek hebben, proberen<br />

wij Delft te promoten als city trip<br />

bestemming.”<br />

Duurzaam vervoer<br />

Delft wordt steeds meer autovrij. Dat<br />

vindt Vermulst een goede ontwikkeling.<br />

“Je kunt je zonder auto prima door de<br />

stad bewegen. Als je bij ons de auto neerzet<br />

en de Delft City shuttle of een fiets<br />

bij ons huurt, ben je zo in het centrum.<br />

Binnenkort breiden we ons aantal laadpalen<br />

voor de elektrische auto fors uit. We<br />

krijgen bovendien enkele fast chargers.<br />

Samenwerking<br />

“WestCord Hotel Delft is bekend met lokale<br />

samenwerkingen. Ons hotel is onder<br />

andere ingericht door IKEA”, vertelt Keizer.<br />

“Dat is een unieke beleving. Ook logeren<br />

hier vaak medewerkers van IKEA omdat<br />

hier in Delft het opleidings- en experiencecenter<br />

voor Europa is. Al onze tv’s zijn<br />

van Samsung. Hun kantoor bevindt zich<br />

aan de overkant. Ook hun gasten verblijven<br />

bij ons.”<br />

Een opvallende samenwerking had het<br />

hotel met zorginstelling Pieter van Foreest.<br />

In het eerste jaar van de coronapandemie<br />

in 2020 was in de regio een gebrek<br />

aan zorgbedden. Het hotel fungeerde<br />

toen als revalidatiecentrum voor Pieter<br />

van Foreest. De<br />

niet-coronapatiënten<br />

die moesten<br />

revalideren na een<br />

operatie of ongeval<br />

konden terecht in<br />

het hotel. Keizer:<br />

“Fijn dat we zo ons<br />

steentje konden<br />

bijdragen. Ook toen<br />

konden we direct een beroep doen op<br />

IKEA voor de inrichting.”<br />

“Zij hebben voor ons het atrium op<br />

de eerste verdieping ingericht”, legt<br />

Vermulst uit. “Dat diende als huiskamer<br />

voor de revaliderende patiënten. Nu<br />

hebben we er een huiselijke werkpleklocatie<br />

van gemaakt voor iedereen<br />

die in alle rust wil flexwerken.”<br />

Serviesgoed<br />

Een andere samenwerking die gelijk<br />

opvalt als je WestCord Hotel Delft binnenloopt,<br />

is die met Royal Delft. “Royal<br />

Delft heeft speciaal voor ons het<br />

serviesgoed ontworpen dat nu in alle<br />

hotels van WestCord gebruikt wordt.<br />

Gasten zijn er erg enthousiast over en<br />

wij laten zien wat voor moois Delft te<br />

bieden heeft”, vertelt Keizer. Samen<br />

met Duurzaamheidscentrum de Papaver<br />

Delft organiseert WestCord Hotel<br />

natuurwandelingen. “Onze gasten<br />

kunnen op zondagochtend kosteloos<br />

een wandeling maken met een gids<br />

van de Papaver door de Delftse Hout.<br />

Ons doel is dat onze gasten na het<br />

uitchecken nog in Delft blijven en niet<br />

meteen richting huis gaan. Op deze<br />

manier bieden we hen een leuke en<br />

leerzame ervaring.” •<br />

Netwerken<br />

Voor de coronacrisis had WestCord Hotel Delft haar<br />

maandelijkse netwerkborrel. Die komt terug, maar dan<br />

anders. “We gaan het breder trekken”, legt Keizer uit.<br />

“We willen twee keer per jaar een groot netwerk-event<br />

organiseren voor de hele metropoolregio, dus ook<br />

ondernemers uit Den Haag en Rotterdam zijn welkom.”<br />

Vermulst: “Het wordt een groter event dan de voormalige<br />

borrel. De eerste editie vindt plaats op 29 juni 2023. We<br />

hopen zo ondernemers met elkaar te verbinden en op die<br />

manier meer voor de regio te betekenen. Alleen door te<br />

verbinden, kun je immers groeien.”


58 | delft.business/inspireren<br />

Optimale opbrengst van wind- en zonne-energie<br />

Het verschil maken met<br />

hernieuwbare energie<br />

Je hebt een revolutionair idee in handen. Maar vakgenoten zijn allesbehalve<br />

enthousiast. Wat doe je? Het overkwam Harmen Jonker en Remco Verzijlbergh van<br />

Whiffle. Hun rotsvaste vertrouwen in hypergedetailleerde weersvoorspellingen voor<br />

hernieuwbare energie bleek terecht. Het bedrijf haalde dit jaar drie miljoen euro<br />

funding op en betrok met 23 werknemers het nieuwe kantoor in acceleratorgebouw<br />

NEXT op de TU Delft Campus.<br />

Trots toont Jonker het fonkelnieuwe<br />

kantoor. Whiteboards, volgeschreven met<br />

formules en modellen, staan nog op de<br />

grond. “Die moeten we nog ophangen”,<br />

zegt hij verontschuldigend. “Maar ze zijn<br />

zeker niet onbelangrijk. Op die whiteboards<br />

ontstaat bijna alles wat er echt<br />

toe doet bij Whiffle.”<br />

Aan de hand van een rijtje kaarten laat<br />

Jonker zien wat de modellering van<br />

Whiffle zo bijzonder maakt. Traditionele<br />

Harmen Jonker<br />

weersvoorspellingen werken met een raster<br />

van blokken van tien bij tien kilometer.<br />

In Whiffle’s model wordt gewerkt met<br />

een raster van blokjes van honderd bij<br />

honderd meter: een gigantische sprong in<br />

detail en informatiedichtheid ten opzichte<br />

van traditionele weersvoorspellingen.<br />

Nauwkeurige voorspellingen<br />

De gedetailleerde weersvoorspellingen<br />

van Whiffle zijn breed inzetbaar, maar<br />

voorlopig ligt de focus op wind- en<br />

zonne-energie, legt Jonker uit. “De energie<br />

van morgen wordt vandaag verhandeld.<br />

Dat maakt het belangrijk voor wind- en<br />

zonneparken om nauwkeurig te voorspellen<br />

hoeveel ze kunnen leveren. Want als<br />

je het mis hebt, moet je bijstoken met<br />

gasgestookte centrales, en dat is duur –<br />

nu meer dan ooit.” Bij een overschot daalt<br />

de prijs juist sterk. Beide situaties zijn<br />

onwenselijk. Hoe beter de weersvoorspelling,<br />

hoe nauwkeuriger bedrijven kunnen<br />

inschatten hoeveel elektriciteit ze kunnen<br />

leveren. Minstens zo relevant is resource<br />

assessment. Een windpark of zonnepark<br />

bouwen is duur. Dat maakt het belangrijk<br />

om nauwkeurig de opbrengst<br />

te kunnen voorspellen<br />

voordat het park<br />

aangelegd is. “Wat dat<br />

betreft zijn we de mijnbouwers<br />

van hernieuwbare<br />

energie. Vroeger werd<br />

in de grond gezocht naar<br />

de beste plekken om een<br />

mijn te boren. Wij vinden<br />

de beste plekken voor<br />

optimale opbrengst van<br />

wind- en zonne-energie.”<br />

De modellen van Whiffle houden rekening<br />

met allerlei factoren die dit beïnvloeden,<br />

zoals gebouwen, heuvels en bomen. “Wij<br />

doen nauwelijks aannames”, benadrukt<br />

Jonker.<br />

We schreven planken vol<br />

met onderzoeksvoorstellen,<br />

die stuk voor stuk werden<br />

afgeschoten<br />

Voor zoveel data is enorme rekenkracht<br />

nodig. Dat begon allemaal met een<br />

supercomputer. Jonker zat destijds in<br />

Delft bij de Faculteit Technische Natuurwetenschappen<br />

(TNW), waar nauw werd<br />

samengewerkt met de faculteit Elektrotechniek,<br />

Wiskunde en Informatica (EWI).<br />

Met behulp van datasets werd onderzoek<br />

gedaan naar de vorming van regen,<br />

wind en wolken, om zo het ontstaan van


D U U R Z A M E T O E K O M ST<br />

delft.business/inspireren | 59<br />

THEMA<br />

weersomstandigheden te verklaren.<br />

Het ging altijd om simulaties, terugblikken<br />

met bestaande data, vertelt Jonker. “Het<br />

werd simpelweg onmogelijk geacht om<br />

op deze manier het weer te voorspellen.”<br />

Een gigantische sprong in detail en informatiedichtheid<br />

ten opzichte van traditionele weersvoorspellingen<br />

Supercomputer versus videogame<br />

Daar kwam verandering in toen iemand<br />

van EWI suggereerde om met videokaarten<br />

(graphics processing units of GPU’s)<br />

aan de slag te gaan. Het voorstel werd<br />

aanvankelijk honend ontvangen, aldus<br />

Jonker. “Die GPU’s worden normaliter voor<br />

videogames gebruikt. Stonden wij daar<br />

met een supercomputer te werken!”<br />

Het bleek een slim voorstel en bracht<br />

medeoprichter Verzijlbergh, die eerder<br />

afstudeerde bij Jonker en bij TBM<br />

promoveerde op energiemarkten, op een<br />

idee: met de gebundelde rekenkracht van<br />

GPU’s zouden accurate weersvoorspellingen<br />

voor wind- en zonneparken mogelijk<br />

kunnen worden. De twee wetenschappers<br />

hadden een diepe overtuiging iets bijzonders<br />

op het spoor te zijn. Maar de rest van<br />

de wetenschappelijke wereld had twijfels.<br />

Jonker: “We schreven planken vol met<br />

onderzoeksvoorstellen, die stuk voor stuk<br />

werden afgeschoten.”<br />

Ondernemende wetenschappers<br />

Het werd een bepalend moment. Als<br />

geboren wetenschappers zagen Jonker<br />

en Verzijlbergh zichzelf totaal niet als<br />

ondernemers. Maar ze waren allebei heilig<br />

overtuigd van het enorme potentieel van<br />

hun modelleringen. Jonker stipt meerdere<br />

cruciale momenten aan voor het nog prille<br />

Whiffle. “Paul Althuis, directeur van het Innovation<br />

& Impact Centre van de TU Delft,<br />

was gelijk enthousiast. Hij heeft ons in die<br />

periode echt op gang geholpen met raad<br />

en advies.” Via Althuis belandde Whiffle bij<br />

YES!Delft. Ook tipte hij Climate-KIC, het<br />

Europese initiatief voor klimaatinnovatie.<br />

Via het Thematische Technologie Transfer<br />

(TTT) programma werd de eerste financiering<br />

gevonden om Whiffle op gang te<br />

helpen. Ook de TU Delft investeerde in de<br />

spin-off, via Delft Enterprises.<br />

Het heeft Whiffle geen windeieren gelegd.<br />

Jonker: “De potentiële impact is enorm.<br />

Onze innovatie kan wereldwijd bedrijven<br />

helpen hernieuwbare energie efficiënter<br />

te benutten dankzij betere weersvoorspellingen<br />

en de beste plekken voor winden<br />

zonneparken. Whiffle kan hierdoor echt<br />

een verschil maken door de concurrentiepositie<br />

van hernieuwbare energie te<br />

versterken.” •<br />

Dit is een bewerkte versie van een artikel dat verschenen<br />

is op de website van TU Delft Campus.<br />

Het artikel is onderdeel van een reeks interviews<br />

onder de naam: ‘Pioneers for Change’.<br />

Weersvoorspelling van Whiffle<br />

Blokken van 100 x 100 m<br />

Satellietbeeld<br />

Traditionele weersvoorspelling<br />

Blokken van 10 x 10 km


WAAR U VANAF<br />

BEGIN 2023<br />

NAAR TOEKAN<br />

hoteldelft.com<br />

VanderValkHotelDelftA4<br />

Bouw mee aan het succes van Van der Valk Hotel Delft A4.<br />

Kijk voor onze actuele vacatures op werkenbijhoteldelft.nl


delft.business/verbinden | 61<br />

Gelukkig hebben we de foto’s nog<br />

• 13 oktober<br />

Steendam Herenmode<br />

Rob en Magchelina van<br />

der Valk, eigenaren van het<br />

gloednieuwe Van der Valk<br />

Hotel Delft A4, deelden hun<br />

ondernemersverhaal tijdens<br />

een businessevent, speciaal<br />

voor mannen, bij Steendam<br />

Herenmode. •<br />

• 17 oktober<br />

NEXT Delft<br />

Gastspreker Sander<br />

Schimmelpenninck<br />

vertelde, tijdens de<br />

jaarlijkse bijeenkomst van<br />

Delft Verbindt, over de<br />

kloof tussen arm en rijk. •


62 | delft.business/verbinden<br />

Gelukkig hebben we de foto’s nog<br />

• 2 november<br />

TU Delft Campus<br />

Tijdens de backstagetour<br />

van Delft.business kregen<br />

ondernemers uit de regio<br />

een kijkje achter de schermen<br />

bij het gloednieuwe<br />

acceleratorgebouw NEXT<br />

Delft. •<br />

• 3 november<br />

Botanische Tuin<br />

Merken- en octrooibureau<br />

Abel + Imray vierde haar<br />

1-jarig bestaan met<br />

vrienden en relaties bij<br />

de Botanische Tuin van<br />

de TU Delft. •


delft.business/verbinden | 63<br />

• 11 november<br />

KIVI Den Haag<br />

Op initiatief van onder<br />

andere het Delftse 75INQ<br />

kwamen tijdens Women in<br />

Energy meer dan honderd<br />

vrouwelijke professionals uit<br />

de energiesector bij elkaar.<br />

Zij volgden een interactief<br />

programma rondom de<br />

energietransitie. •<br />

• 11 november<br />

Neptunusweg Delft<br />

Wethouder Maaike Zwart,<br />

Economie, opende de<br />

nieuwe groene stadshub<br />

van Fier Fietskoerier voor<br />

schone, sociale en snelle<br />

stadslogistiek in Delft. •


64 | delft.business<br />

Op naar 2023<br />

Bedankt voor alle<br />

mooie ondernemersverhalen<br />

die we ook dit jaar weer<br />

mochten maken.<br />

VOORJAAR<br />

O N D E R N E M E N I N D E L F T<br />

In 2023 staan er weer<br />

vier prachtige magazines<br />

op het programma om<br />

ondernemers te verbinden,<br />

te inspireren en hun kennis<br />

te delen.<br />

Hierbij alvast de thema’s<br />

voor het nieuwe jaar<br />

ter inspiratie.<br />

ZOMER<br />

E CO N O M IE E N W E R KG ELE G E N H EID<br />

NAJAAR<br />

D N A VA N<br />

J E B E D R IJ F<br />

Delft.business<br />

wenst u fijne<br />

feestdagen<br />

en een heel<br />

voorspoedig<br />

nieuw jaar!<br />

WINTER<br />

E KO M ST<br />

OI N V E ST E R E N I N D E T


delft.business/verbinden | 65<br />

•Binnenkort<br />

16 december<br />

YES!Delft infosessie<br />

Tijdens deze online infosessie komt u<br />

alles te weten over de mogelijkheden van<br />

YES!Delft voor startups en scale-ups.<br />

YES!Delft<br />

11.00 - 12.00 uur<br />

Gratis na aanmelding<br />

yesdelft.com<br />

10 januari<br />

Burenborrel Delft<br />

Samen met alle buren heffen de<br />

ondernemers van Bedrijvenkring<br />

Schieoevers en Stichting Delft Technology<br />

Park het glas op een mooi en gezond<br />

nieuwjaar. De locatie volgt nog.<br />

n.t.b.<br />

17.00 - 20.00 uur<br />

Gratis na aanmelding<br />

delft.chainels.com/141670224552883464<br />

14 maart<br />

Delft On Stage 2023<br />

In Sporthal Buitenhof vindt het<br />

jaarlijkse Beroepenfeest Delft On<br />

Stage plaats. Tijdens het event<br />

komen vmbo-leerlingen van Delftse<br />

middelbare scholen in contact met<br />

ondernemend Delft.<br />

Sporthal Buitenhof Delft<br />

Gratis<br />

delftonstage.nl/aanmelden<br />

Zet<br />

netwerken<br />

op de<br />

agenda<br />

9 januari<br />

Nieuwjaarsreceptie<br />

Voor heel ondernemend Delft<br />

organiseert de gemeente Delft een<br />

nieuwjaarsreceptie in het stadskantoor.<br />

Stadskantoor Delft<br />

Gratis<br />

delft.nl<br />

17.00 – 19.00 uur<br />

16 – 18 februari<br />

Highlight Festival<br />

Ook in 2023 kunt u zich weer laten<br />

betoveren door de innovatieve kunst- en<br />

technologieroute tijdens het Highlight<br />

Festival in Delft. Meer dan twintig<br />

installaties staan verspreid over de<br />

binnenstad en op de TU Delft Campus.<br />

Delft<br />

Gratis<br />

highlightdelft.nl<br />

9 maart<br />

Backstagetour Vermeer<br />

Speciaal voor Delft.business-lezers<br />

organiseert Museum Prinsenhof een<br />

backstagetour rond de tentoonstelling<br />

Het Delft van Vermeer.<br />

Museum Prinsenhof Delft<br />

Gratis na aanmelding<br />

info@dotverbindt.nl<br />

17.15 uur<br />

30 maart<br />

Lancering<br />

Delft.business #25<br />

De lancering van de voorjaarseditie van<br />

Delft.business is bij evenementenbureau<br />

Boozed in Delft. Het programma wordt<br />

begin maart bekendgemaakt.<br />

Boozed<br />

17.00 uur<br />

Gratis na aanmelding<br />

delft.business<br />

Meer evenementen<br />

en actuele informatie op<br />

delft.business/<br />

businessagenda


66 | delft.business<br />

Colofon<br />

Dot• is goed in mensen samenbrengen, het organiseren van originele evenementen en<br />

het publiceren van een tof ondernemersmagazine met mooie ondernemersverhalen.<br />

Dat doen we niet alleen.<br />

Deze editie is gemaakt met medewerking van:<br />

Concept & initiatief<br />

Nannette Verschoor, Sabine van Meeteren<br />

en Dennis Wiegman<br />

Eindredactie<br />

Anne Louïse van den Dool<br />

Ontwerp en art direction<br />

Paul Roos<br />

Aannemersbedrijf Gebr. Mensert<br />

mensert.com<br />

Abel + Imray<br />

abelimray.com<br />

Albedo Communicatie<br />

albedocommunicatie.nl<br />

Bedrijfsruimte Delft<br />

bedrijfsruimtedelft.nl<br />

BedrijvenKring Schieoevers<br />

chainels.com/bksonline<br />

Brownies & Downies Delft<br />

browniesanddownies.nl/delft<br />

Code<br />

code.nl<br />

De Sjees<br />

desjees.nl<br />

De Oude en Nieuwe Kerk<br />

oudeennieuwekerkdelft.nl<br />

Deelstroom Delft<br />

deelstroomdelft.nl<br />

Delft Autogarage<br />

delftautogarage.nl<br />

Delft Blue Fragance<br />

delftbluefragrance.com<br />

Delft On Stage<br />

delftonstage.nl<br />

DEPT®<br />

deptagency.nl<br />

Fier Fietskoerier<br />

fierfietskoerier.nl<br />

Glashandel Zantman<br />

glashandelzantman.nl<br />

Gustavo Wierman<br />

linkedin.com/in/gustavowierman-64935596<br />

H2L Robotic<br />

h2lrobotics.com<br />

Hogeschool Inholland Delft<br />

inholland.nl/locaties/delft<br />

IamIT<br />

iamit.nl<br />

Innovattic<br />

innovattic.com<br />

Kinderopvang ZON!<br />

kinderopvangzon.nl<br />

Klijn Onroerend Goed Advies<br />

klijnonroerendgoedadvies.nl<br />

LucoLED<br />

lucoled.com<br />

Neobis<br />

neobis.nl<br />

Mahler Vastgoed<br />

mahlervastgoed.nl<br />

Mifit<br />

mifitsport.nl<br />

Museum Prinsenhof Delft<br />

prinsenhof-delft.nl<br />

Rabobank<br />

rabobank.nl<br />

Secrid<br />

secrid.com<br />

Stadskaarsenmakerij Delft<br />

stadskaarsenmakerijdelft.nl<br />

Stud<br />

stud.nl<br />

Ter Steege Bouw Vastgoed West<br />

tsbouwvastgoed.nl<br />

The Penthouse Sky Apartments<br />

thepenthouse.nl<br />

TU Delft<br />

tudelft.nl<br />

TU Delft Campus<br />

tudelftcampus.nl<br />

Your Events<br />

yourevents.nu<br />

Van Haaren Vastgoed<br />

vanhaarenvastgoed.nl<br />

WestCord Hotel Delft<br />

westcordhotels.nl/hotel/hotel-delft/<br />

Whiffle<br />

whiffle.nl<br />

en alle adverteerders<br />

Opmaak<br />

Micha de Bie<br />

Redactie<br />

Andrea Dronk, Annemarie de Vries,<br />

Anne Louïse van den Dool, Jochen Meischke,<br />

Joli Deitz, Lenny Tamerus, Margot de Graaff,<br />

Nannette Verschoor, Nico Jouwe, Robbert<br />

Roos en Sabine van Meeteren<br />

Fotografie (pagina’s)<br />

Anouk Wijgergangs 63 (Women in Energy)<br />

Alyssa van Heyst 16, 45, 62 (Steendam<br />

Herenmode)<br />

Daniel Verkijk 46 (RoboHouse)<br />

Denise Roggeveen 45 (Jim Schild)<br />

Fred Leeflang 17, 22, 23, 50, 55, 63 (Fier<br />

Fietskoerier)<br />

Ivo Hoekstra 53<br />

Justin Manders 44 (Tamara Griffoen)<br />

Norton Simon Museum 29 (Tulp)<br />

Petra de Jong 47<br />

Raul Neijhorst 56, 57<br />

Ronald Speijer cover, 10, 11, 12, 13, 27, 32, 33, 38,<br />

39, 48<br />

Sam Rentmeester 14, 15, 18, 19, 28, 29, 42, 43<br />

Willem de Bie 41<br />

Salessupport en traffic<br />

Hanna Beukers<br />

Online platform<br />

Dot•<br />

Druk<br />

NIVO druk & multimedia B.V.<br />

Verspreiding<br />

RM Netherlands<br />

Delft.business is hét zakelijke magazine voor<br />

de regio Delft en wordt vier keer per jaar in een<br />

oplage van 4.500 exemplaren verspreid in Delft,<br />

Delfgauw, Pijnacker/Nootdorp, Ypenburg (Den<br />

Haag), Forepark (Den Haag), Schipluiden en Den<br />

Hoorn.<br />

Delft.business is een uitgave van Dot•<br />

Crommelinplein 1 • 2627 BM Delft<br />

(015) 790 00 60 • info@dotverbindt.nl<br />

Wijzigingen of afmeldingen:<br />

info@dotverbindt.nl<br />

© 2022 Dot• - Artikelen en foto’s uit Delft.<br />

business mogen alleen met schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever worden<br />

overgenomen. De uitgever kan niet aansprakelijk<br />

worden gesteld voor de inhoud van advertenties.<br />

Delft.business wordt CO 2<br />

-neutraal gedrukt.


delft.business | 67<br />

VOORJAAR<br />

O N D E R N E M E N I N D E L F T<br />

Volgende editie Delft.business: voorjaar 2023<br />

Ondernemen in Delft<br />

Lancering: 30 maart bij Boozed, experience creators<br />

Meedoen? E-mail naar info@dotverbindt.nl<br />

Tulpenvaas Stapelgekte van Heinen Delfts Blauw

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!