16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PAGINA 16 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Wij wensen u stralende<br />

feestdagen en een energiek 2023<br />

Fijne feestdagen<br />

www.electro2000.nl | info@electro2000.nl | 0299-681680<br />

WIJ WENSEN<br />

IEDEREEN EEN<br />

GEZONDE EN<br />

GOEDE START IN 2023!<br />

MET VRIENDELIJKE GROET<br />

EERLIJK & HEERLIJK<br />

VAN BERGE<br />

Prettige feestdagen en<br />

een kleurrijk 2023<br />

PAGINA 17 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

VUURWERK<br />

Ja ik ga zeker vuurwerk afsteken. Officieel<br />

mag ik dit niet kopen in Nederland.<br />

Dus koopt mijn stiefvader dit in<br />

België. Een week voor oud en nieuw<br />

begin ik al met afsteken in de Beemster.<br />

Direct als ik van school<br />

kom. Samen met mijn<br />

vrienden. Bang om gepakt<br />

te worden ben ik niet.<br />

Vooral rotjes en siervuurwerk<br />

vind ik leuk<br />

om af te steken.<br />

Kluitjes<br />

januari beginnerscursus T’ai Chi<br />

Ch’uan 24 vorm. Ook meer gevorderden<br />

kunnen zich aanmelden. De<br />

lessen vinden plaats in het Zuiderhof<br />

in Zuidoostbeemster op de maandag<br />

avonden. We beginnen de lessen<br />

altijd met een staande ontspanningsoefening<br />

alvorens we met de vorm<br />

beginnen. Aanmelden: taichicb@<br />

outlook.com /0652073593. Chris Bodt<br />

Advertentietarieven <strong>Binnendijks</strong><br />

blijven voor 2023 onveranderd!<br />

Monica’s Haarwinkel gaat verhuizen<br />

naar Sportcentrum De Kloek. Open<br />

Huis: vrijdag 6 januari. Van 19.00 –<br />

21.00 uur. Laat even weten of je<br />

komt: 06.40172667.<br />

Vanaf maandag 9 januari wordt<br />

gestart op de nieuwe locatie.<br />

DE heer P. Waterhout maakt ons naar<br />

aanleiding van het stukkie over Broedersbouw<br />

bekend dat er in januari<br />

2021 door Post.nl een velletje van 6<br />

postzegels is uitgebracht. In de serie<br />

‘Typisch Nederlands’. Daarop staat<br />

de stolp afgebeeld.<br />

Remo Strijker slaat 1e paal<br />

appartementencomplex<br />

Keyserkerk<br />

Donderdagmiddag 1 december heeft Nico Strijker, projectleider bouw<br />

appartementencomplex Keyserkerk de eerste paal geslagen.<br />

‘Eerste’ in overdrachtelijke zin weliswaar want de palen van de grote locatie (12<br />

woningen) waren in de afgelopen dagen reeds de grond in gegaan. Ook diverse palen<br />

van het er naast liggende kleine complex (6 woningen) waren voor een deel al<br />

verdwenen. Maar toch, de eer aan Remo om getooid in een witte jas en dito veiligheidshelm<br />

de hendels van de heimachine te bedienen. Het eerste stuk door de veenlaag<br />

ging soepel, de zandlagen leverde meer verzet op. Uiteindelijk ging de paal zoals<br />

gepland helemaal de diepte in. Na afloop togen de toeschouwers naar de Keyserin om<br />

op de goede afloop een toast uit te brengen. De bedoeling is dat de huurappartementen<br />

over een klein jaar gereed zijn.<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

GEERT<br />

Repair Café<br />

Op dinsdag 10 januari 2023 zal BUURT-<br />

HUIS ZUIDOOSTBEEMSTER weer een<br />

Repair Café houden van 09.00-12.00 uur. Deskundige vrijwilligers doen hun best uw<br />

spullen gratis te repareren. Denk hierbij onder andere aan elektrische apparaten, fietsen,<br />

meubels/houten voorwerpen etc. U kan een vrijwillige bijdrage achterlaten voor de reparatie.<br />

Ook als u geen spullen ter reparatie meebrengt bent u welkom in ons Repair Café<br />

voor een lekker bakkie koffie en een gezellige ontmoeting met buurtgenoten.<br />

Cocktail Yoga les<br />

Na de succesvolle Gin-tonic Yoga-les organiseert Buurthuis Zuidoostbeemster op vrijdag<br />

20 januari een Cocktail Yoga-les. Een uitdagende en vernieuwende yogales van een uur,<br />

gegeven door docente Lonneke van Dance With Pleasure. Om 20.00 uur start de yogales<br />

met een 1e cocktail. Onder het genot van dit drankje worden diverse yoga oefeningen<br />

gedaan. Na een half uur wordt de volgende cocktail geserveerd en na een uur eindigt de<br />

les met een 3e cocktail. Aan het einde van de les kan er onder het genot van dit laatste<br />

drankje lekker worden nagekletst in onze gezellige bar van de yogazaal. Opgave via de<br />

ticketshop van het Buurthuis www.buurthuiszuidoostbeemster.nl/tickets/.De prijs voor<br />

deze les bedraagt € 30,-, dit is inclusief de drie cocktails. Neem je yoga mat mee en kom<br />

in sportkleding. Deze activiteit is voor 18+. Wij verwelkomen je heel graag!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!