16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PAGINA 2 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

FIJNE FEESTDAGEN<br />

GENIETEN BIJ FORT RESORT BEEMSTER<br />

Binnen<br />

dijks<br />

Mededelingen<br />

voor de Beemster<br />

Uitgave van:<br />

“Stichting <strong>Binnendijks</strong>”, Beemster<br />

70e jaargang nr. <strong>49</strong>/<strong>50</strong>,<br />

16 december <strong>2022</strong><br />

Aanleveren kopij volgende <strong>Binnendijks</strong><br />

7 januari 2023 voor 12.00 uur.<br />

Een koe?<br />

PAGINA 3<br />

Een koe op de voorpagina? In<br />

de wintereditie? Ik hoor het u<br />

verbaasd constateren. Toegeven:<br />

het is een beetje vreemd.<br />

Maar het is niet zomaar een<br />

koe. Het is DE KOE. Juister<br />

gezegd: het is het voormalige<br />

Beemster Wapen. Dat vraagt<br />

om een toelichting.<br />

GENIETEN VAN WELLNESS<br />

Geniet van onze wellness met o.a.<br />

zandstrand, zonneweide, natuurlijke<br />

zwemvijver, Vogelnest sauna, Kelosauna,<br />

zoutbad, massages en hamam.<br />

CULINAIR GENIETEN<br />

Proeven en samen genieten.<br />

Het best bewaarde geheim op<br />

culinair gebied van de Beemster.<br />

WWW.FORTRESORTBEEMSTER.NL<br />

Keyserkerk<br />

Katern<br />

Volgend jaar bestaat de Keyserkerk<br />

vier eeuwen. Dat zal gedurende<br />

het jaar op verschillende<br />

manieren onder de aandacht gebracht<br />

worden. <strong>Binnendijks</strong> wil in<br />

maart een Keyserkerkkatern uitbrengen.<br />

Met daarin korte stukjes<br />

over met name de ‘fysieke kant’<br />

van de kerk. We denken daarbij<br />

aan: de bouw, de aanpassingen,<br />

het kerkhof en de zerkenvloer, de<br />

stovenkamer, etc.. Tekst en foto’s.<br />

De redactie houdt zich aanbevolen<br />

voor suggesties. Wellicht heeft<br />

u zelf informatie, verhalen of<br />

(beeld) materiaal over de Keyserkerk.<br />

Een vriendelijk verzoek om<br />

deze met ons te delen. Elders in<br />

deze Wintereditie informatie over<br />

een bijzonder theaterspektakel:<br />

De Blitskikker.<br />

REDACTIE@BINNENDIJKS.NU<br />

Toen besloten werd tot een bestuurlijke fusie tussen Purmerend en Beemster,<br />

vond men dat er ook een nieuw gemeentelijk wapen moest komen. Dat is<br />

gebeurd. Het werd de gestileerde koeienkop. De ‘Beemsterkoe’ verdween in<br />

het gemeentearchief. De toenmalige Gemeenteraad van de Beemster heeft<br />

in een unaniem aangenomen motie van de BPP vastgesteld dat het oude<br />

wapen ‘niet in vergetelheid mocht geraken’. Er kwam een oproep om er een<br />

goede bestemming voor te vinden. <strong>Binnendijks</strong> heeft daarop meteen gereageerd.<br />

Wij wilden de koe wel amnestie verlenen. Kreeg ze een mooi plekje in<br />

de kop van ons blad en op onze site. Tenslotte zijn we een Beemsterblad.<br />

Maar zo eenvoudig gaat dat niet. Het bleef geruime tijd muisstil. We zijn<br />

ondertussen een tijd verder. De Hoge Raad van Adel en het Historisch<br />

Genootschap Beemster hebben er hun plasje over gedaan en allicht nog<br />

andere gezaghebbende organisaties. Uiteindelijk heeft het het College van<br />

B&W behaagd om het gebruik van het oude wapen exclusief toe te staan<br />

aan <strong>Binnendijks</strong>. Aan de nog net jarige <strong>Binnendijks</strong>. We bestaan dit jaar<br />

immers 70 jaar. Op de valreep. We zijn er groos op dat we DE KOE weer naar<br />

de Beemster hebben gehaald. Dat we haar gered hebben uit een eenzaam<br />

bestaan. Toegegeven: de huidige koe Sijtje in de kop moet daardoor wijken.<br />

Deze krijgt echter een verzorgde oude dag. Een mooi warm plekje in de<br />

verwarmde stal. Dat is toch een mooie gedachte in de decembermaand.<br />

Vuurwerk<br />

GEERT<br />

December is bij uitstek de maand van het vuurwerk. We hebben aan jongeren<br />

gevraagd of zij vuurwerk gaan afsteken. Hun reacties treft u verspreid in de<br />

Wintereditie. Maar wat zijn nu eigenlijk de regels? Daarom zijn we ook te rade<br />

gegaan bij de wijkagent Peter Schuurman. Hij heeft geprobeerd een kort en<br />

duidelijk antwoord op die vraag te formuleren.<br />

1-1paginaBINNENDIJKS.indd 1 28-10-<strong>2022</strong> 08:40:44

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!