16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PAGINA 24 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

WelzijnWonenPlus<br />

staat ook in 2023<br />

voor u klaar.<br />

Fijne feestdagen!<br />

www.welzijnwonenplus.nl<br />

TUINAANLEG<br />

BESTRATINGEN<br />

BESCHOEIINGEN/VLONDERS<br />

TUINONDERHOUD<br />

BOOMVERZORGING<br />

Wij wensen iedereen<br />

prettige feestdagen!<br />

T. 06 53785721 | dirkklok.nl<br />

PAGINA 25 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

BIJZONDERE VERSIERING<br />

Mijn dierbaarste kerstspullen zijn de eenvoudige<br />

strospullen. Die me herinneren aan de eenvoudige<br />

herberg en de stal waar Jezus geboren<br />

werd en in moest liggen. In een voederbak. Op<br />

stro en gewikkeld in een doek.<br />

Als ik ze in de boom hang draaien ze leuk. Het meest bekend<br />

zijn de strosterren die er natuurlijk ook in komen. Maar deze<br />

spillen kon ik kort voor mijn vertrek uit de toenmalig DDR<br />

nog kopen in een handwerkwinkeltje in Vogtland waar ik de<br />

laatste jaren woonde. Ik was zo blij, ze waren bijzonder en<br />

naast de rode ballen (appels uit het paradijs) horen ze onmisbaar<br />

elk jaar bij ons kerstfeest. Traditie!<br />

VUURWERK<br />

MARIE SCHROEVERS<br />

Ik mag van mijn ouders vuurwerk kopen en ga dit zeker ook<br />

doen. Ik heb een adresje ergens in Nederland. Pas in de<br />

ochtend van oudejaarsdag begin ik met afsteken.<br />

Samen met mijn neefje. In de Beemster.<br />

Bang om gepakt t worden ben ik niet.<br />

Ik heb zelf gewerkt voor mijn geld en<br />

daar ga ik vuurwerk van kopen. Nitraat<br />

(knal) vuurwerk vind ik het leukste.<br />

Plastic flessenactie<br />

voor het Hospice<br />

Elektricien Joost Okx uit Middenbeemster ontdekte<br />

dat er op zijn werk veel plastic flessen met statiegeld<br />

in de prullenbak verdwenen. Dat vond hij zonde.<br />

Dus is hij vorig jaar een actie begonnen.<br />

Alle collega’s kunnen hun flessen bij hem inleveren. Hij heeft<br />

ondertussen al een groot netwerk opgebouwd. Alle flessen<br />

levert hij in bij de supermarkt en de opbrengst gaat geheel naar<br />

het Hospice Thuis van Leeghwater in Middenbeemster. Halverwege<br />

vorig jaar heeft ruim honderd euro gedoneerd en de teller<br />

staat op dit moment op €190,=. Hij roept bewoners op om aan<br />

te haken bij dit doel. Verzamel lege (statiegeld) flessen en lever<br />

deze bij de lokale supermarkt in. Doneer de opbrengst vervolgens<br />

aan het hospice of een ander goed doel.<br />

Hoe gaat het<br />

nu verder met die<br />

3e helft?<br />

Al enkele maanden wordt er op de velden van<br />

S.V.Beemster (bedankt) op dinsdagmiddag gesport<br />

door mensen van een wat hogere leeftijd (55+),<br />

zij doen golden sports en walking football. Vanaf<br />

september is er op de laatste dinsdagmiddag van<br />

de maand ook een andere activiteit georganiseerd,<br />

daar kon iedereen die wilde, zich aansluiten bij de<br />

sportievelingen.<br />

Op die middagen werden er enthousiast bewegingsbingo en de<br />

Beemsterquiz gespeeld en kregen de aanwezigen op 29<br />

november een voorlichting over een AED apparaat (bedankt nog<br />

Mery Middelburg). In december nemen we even vrij wat betreft<br />

deze activiteiten, maar… we gaan door.<br />

Er wordt dus wel gesport op de dinsdagmiddagen, maar de<br />

eerste extra activiteit zal zijn op dinsdag 31 januari. U kunt<br />

natuurlijk altijd even kijken bij de sporters.<br />

Wij willen heel erg graag weten wat U zou willen op zo’n dinsdagmiddag,<br />

dus suggesties? Altijd welkom!! Leuke hobby?<br />

Vertel ons er over!! Andere ideeën? Laat het ons weten !!<br />

Contact opnemen? 0654334773<br />

* we zijn nog op zoek naar de 3e winnaar van de<br />

quiz – bel ons even, alvast bedankt!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!