16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PAGINA <strong>50</strong> BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

ADVERTEREN IN BINNENDIJKS?<br />

Aanleveren kopij eerste <strong>Binnendijks</strong> vòòr<br />

7 januari 2023 naar adverteren@binnendijks.nu<br />

A L L E S V O O R U W B R I L<br />

Optiek Support van Huizen<br />

H.M. van Randwijklaan 18<br />

1462 XS Middenbeemster<br />

Tel. 06 5<strong>50</strong>75179<br />

E-mail: optiek-support@ziggo.nl<br />

www.optieksupport.nl<br />

Heeft u het idee, dat u minder goed gaat zien?<br />

Is uw bril aan vervanging toe?<br />

Mail of bel Optiek Support.<br />

Oogmetingen uitsluitend op afspraak!<br />

Opt iek Support<br />

wenst u pret t ige feestdagen,<br />

veel geluk en<br />

een scherpe blik in 2023<br />

Wij zijn nu 2 dagen<br />

per week geopend<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Boekenmagazijn<br />

Serendipity<br />

Gebruik naast<br />

Wikipedia vooral<br />

ook boeken!<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon zaterdag 06 - 20301221,<br />

overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

Pret tige feestdag e n<br />

Insulindeweg 9<br />

1462 MJ Middenbeemster<br />

Tel. 0299-684345<br />

email info@lammesmaatwerk.nl<br />

PAGINA 51 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Vuurwerk tijdens de jaarwisseling is een traditie.<br />

Leuk, mooi, spannend en spectaculair al dat sieren<br />

knalmateriaal, maar het brengt ook de nodige<br />

risico’s met zich mee. Risico’s voor uzelf, uw familie<br />

én uw huisdieren. Let daarom goed op bij de aankoop<br />

én het afsteken van vuurwerk.<br />

Vuurwerk is voor veel mensen leuk maar ook voor steeds meer<br />

mensen en dieren een bron van ergernis en overlast. Veilig en<br />

verantwoord omgaan met vuurwerk is altijd en overal belangrijk.<br />

Wat zijn nu de regels voor vuurwerk?<br />

Categorie F1, F2 en F3<br />

Vuurwerk, van categorie F1, zogenaamd kindervuurwerk, is<br />

altijd verkrijgbaar en mag het hele jaar verkocht en afgestoken<br />

worden. Kopen van F1-vuurwerk mag vanaf 12 jaar.<br />

Vuurwerk, van categorie F2, zoals; cakes, compoundboxen en<br />

fonteintjes, mag alleen worden afgestoken op 31 december,<br />

vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur ’s nachts.<br />

Steek je toch vuurwerk af buiten deze tijden? Dan kun je een<br />

boete krijgen en/of wordt al je vuurwerk vanaf categorie F2 in<br />

beslaggenomen. Kopen van F2 vuurwerk kan vanaf de leeftijd<br />

van 16 jaar, op 29, 30 en 31 december. Per vervoer / huishouden,<br />

mag je maximaal 25 kg vuurwerk in bezit hebben.<br />

Vuurwerk, van categorie F3, zoals; knalvuurwerk, enkelshotshuizen,<br />

vuurpijlen en knalstrengen zijn verboden.<br />

LEZERSFOTO'S<br />

Vuurwerk <strong>2022</strong>, de regels<br />

Beemsterlinge<br />

Petra van Lienen<br />

is als vanouds<br />

druk met de voorbereidingen<br />

voor<br />

de kerstdagen.<br />

DANIELLA/<br />

MIDDENBEEMSTER<br />

Legaal vuurwerk<br />

Goedgekeurd en dus legaal vuurwerk is altijd voorzien van een<br />

lont, een Nederlandse gebruiksaanwijzing, categorie-aanduiding<br />

en het opschrift ‘geschikt voor particulier gebruik’.<br />

Het is verboden om illegaal vuurwerk in bezit te hebben. Afsteken<br />

mag dus ook niet. Illegaal vuurwerk zijn bijvoorbeeld; cobra’s,<br />

nitraten, lawinepijlen, mortierbommen en strijkers. Bij afsteken en<br />

bezit van illegaal vuurwerk riskeer je een hoge boete.<br />

Straf<br />

Als je je niet aan de regels houdt, kunt je een boete krijgen van<br />

minimaal € 100. Je krijgt dan ook een aantekening in je strafblad.<br />

Daardoor kun je mogelijk geen Verklaring Omtrent het<br />

Gedrag (VOG) meer krijgen. Een VOG heb je soms nodig voor<br />

een nieuwe baan, stage of opdracht als zzp’er of vrijwilliger.<br />

De boete voor het afsteken van vuurwerk is € 2<strong>50</strong>. Overtreedt<br />

u de regels vaker, dan is de straf zwaarder. Ook de hoeveelheid<br />

vuurwerk bepaalt de straf of boete.<br />

Vervoer je verboden vuurwerk uit het buitenland naar Nederland,<br />

dan krijg je een hoge boete of zelfs gevangenisstraf.<br />

Jongeren tot 18 jaar die verboden vuurwerk afsteken kunnen<br />

een Halt-straf krijgen. Bij lichte overtredingen kunnen ze zo<br />

een boete voorkomen. Jongeren krijgen dan van stichting Halt<br />

een straf om ze aan te sporen tot ander gedrag, bijvoorbeeld<br />

door rommel op te ruimen of excuses aan te bieden. Na een<br />

Halt-straf krijgen zij geen aantekening in hun strafblad.<br />

PETER SCHUURMAN, WIJKAGENT BEEMSTER<br />

Groenteboer Jos van der Lee is geheel in Kerstsfeer.<br />

DANIELLA/MIDDENBEEMSTER

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!