16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PAGINA 54 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 55 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Winterweekend<br />

bij korenmolen<br />

“De Nachtegaal”<br />

VUURWERK<br />

Ik ga geen vuurwerk kopen. Maar misschien wel afsteken.<br />

Ik krijg vaak vuurwerk van mijn oom. Steek het ook samen<br />

met hem af. Dat is het veiligst. Alleen tijdens oud en nieuw.<br />

Ik ben dan niet in de Beemster maar in Amsterdam.<br />

Ik ga geen vuurwerk kopen. Maar misschien wel afsteken.<br />

Samen met al mijn vrienden. De koop<br />

van vuurwerk regelen deze vrienden.<br />

Een paar dagen voor oud en nieuw beginnen<br />

we er al mee. In de Beemster.<br />

Bang om gepakt te worden ben ik<br />

niet. De wijkagent komt hier nooit.<br />

Oud Nieuws<br />

Bijzondere kleuterschool Noordbeemster<br />

vanthek.nl<br />

Fijne feestdagen en een gezond nieuwjaar!<br />

Gebr. van ‘t Hek is een funderingsspecialist en koploper in trillingsvrije en geluidsarme technieken.<br />

Wij onderscheiden ons door volledige bouwkuipen en funderingen te ontwerpen en te realiseren.<br />

VERTICALE FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

EN DAMWANDCONSTRUCTIES<br />

Van den Hoonaard wenst u fijne feestdagen<br />

en een gezond 2023!<br />

registeraccountant<br />

PROFESSIONEEL EN PERSOONLIJK<br />

Westerstraat 36, 1441 AS Purmerend T 0299 473040 F 0299 473080<br />

Zaterdag 17 december 10.00-18.00 uur<br />

Zondag 18 december 10.00-16.00 uur.<br />

Een bezoek aan een meer dan 3<strong>50</strong> jaar oude windmolen is in deze<br />

decembermaand bijzonder sfeervol. Vooral het winterweekend<br />

van 17 en 18 december draait molen De Nachtegaal (bij voldoende<br />

wind) geheel in kerstsfeer. Wij leiden u graag rond en tonen u het<br />

boeiende proces van graan naar brood. Zaterdag 17 december<br />

kan dat zelfs tot 18.00 uur, zodat u de verlichte molen ook in het<br />

donker kunt bewonderen. Om uw bezoek nog aangenamer te<br />

maken kunt u in onze verwarmde molenschuur genieten van<br />

warme drankjes en lekkernijen van eigen meel..<br />

Een molen onderhouden is een dure aangelegenheid en daar<br />

kunnen we uiteraard alle steun bij gebruiken. Daarom zijn wij<br />

bijzonder blij dat wij dit jaar dankzij sponsoring diverse prachtige<br />

kerstpakketten kunnen verkopen. Leuk om te geven,<br />

prachtig om te krijgen (en fantastisch om er uw Beemstermolen<br />

mee te ondersteunen). De voorverkoop start al op zaterdag 10<br />

december en de opbrengst komt geheel ten goede aan molen De<br />

Nachtegaal (Hobrederweg 4a, Middenbeemster).<br />

WWW.NACHTEGAALBEEMSTER.NL<br />

INFO@NACHTEGAALBEEMSTER.NL<br />

Het interview met de heer Finnema over de kleuterschool in<br />

Noordbeemster heeft heel wat reacties opgeleverd. Nog<br />

steeds. Vooral over de startdatum. Recentelijk kreeg ik een<br />

krantenartikel van Marianne overhandigd. Een artikel uit de<br />

rubriek ‘Beemster Bengel’ van Ernie van der Kleut. In dit artikel<br />

ligt de startdatum in 1947. Ouders uit de Noord staken de<br />

koppen bij elkaar om bij gebrek aan een kleuterschool aldaar<br />

een particuliere school te beginnen. Er was veel vraag naar. In<br />

het bestuur onder andere J. Tromp. vader van Marianne. Hij<br />

heeft dit 38 jaar als secretaris gedaan. Maar liefst 2<strong>50</strong><br />

aandelen van een tientje om het geheel te bekostigen waren<br />

zo weg. Belangstellenden konden ook donateur worden á<br />

f2,<strong>50</strong> per jaar. Emmie Klomp was de eerste kleuterleidster.<br />

Geheel onervaren met lesgeven en kleuters! Het lesgeld<br />

bedroeg zestig cent per week en bij meer kinderen uit één<br />

gezin tachtig cent. De school startte met 36 leerlingen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!