16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PAGINA 56 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 57 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Carolkoor<br />

kerk Beets<br />

Jongste<br />

lid<br />

WBSV<br />

Op 22 november dit<br />

jaar is Jaap Petrus<br />

Ludovicus Velzeboer<br />

geboren.<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2023 toe!<br />

In 2019 werd het Oude Meesters Carolkoor opgericht<br />

onder leiding van dirigent Joep van der Oord.<br />

Het koor reed destijds in een oude Amerikaanse<br />

schoolbus door de hele gemeente om het culturele<br />

seniorenproject Oude Meester te promoten. Op alle<br />

locaties zorgde dit voor een unieke Kerstsfeer met<br />

muziek, vuurkorven, glühwein en lekkers. In 2020 en<br />

2021 kon dit wegens Corona niet doorgaan. Maar nu<br />

keert het koor terug!<br />

Op zaterdag 17 december aanstaande trekt het Carolkoor weer<br />

door de emeente. Gehuld in kleren in Dickensstijl treedt het dan<br />

op voor senioren en iedereen die even wil genieten van de Kerstliederen<br />

in Edam, Volendam, Oosthuizen en Beets.<br />

Dirigent Joep van der Oord vertelt: ‘dit jaar ziet alles er weer<br />

goed uit. De repetities zijn begonnen en we hebben er heel veel<br />

zin in om ons programma weer ten gehore te brengen. Het<br />

repertoire bestaat uit Engelse carols zoals, Hark, Deck the Halls,<br />

Away in a Manger en Nederlands kerstliedjes.’<br />

Zoon van Mark en Margret Velzeboer-Konijn. Het kan bijna<br />

niet anders dan dat Jaap in navolging van zijn (groot)ouders,<br />

ooms en tantes ook gaat voetballen. Zij hebben bij WBSV<br />

hun sporen verdiend of zijn hier nog steeds actief. Opa Piet<br />

heeft hem meteen lid gemaakt van de voetbalvereniging uit<br />

Westbeemster. Uiteraard is Jaap, vernoemd naar zijn overgrootvader,<br />

daarmee het jongste lid!<br />

Lancering<br />

prijswinnend logo<br />

Arjen IJff<br />

Na een ronde door Edam, Volendam en Oosthuizen zal het slotoptreden<br />

van het koor rond 17:00 uur plaatsvinden in de Kerk<br />

van Beets, vergezeld van warme wijn en iets lekker erbij.<br />

Toegang gratis! Wil je ook komen kijken en genieten van de<br />

warme, gezellige Kerstsfeer?<br />

Dat kan, wees welkom, bijvoorbeeld in de Kerk van Beets.<br />

Route Carolkoor Zaterdag 17 december<br />

13:30 d’Ye, Edam<br />

14:00 de Friese Vlaak, Volendam<br />

15:00 de Gouwzee, Volendam<br />

16:00 de Zeevanck, Oosthuizen<br />

16:30 grote Kerk, Oosthuizen<br />

17:00 de Kerk van Beets<br />

<strong>Binnendijks</strong> vermeldde eerder dat Beemsterling<br />

Arjen IJff als winnaar uit de bus was gerold van de<br />

ontwerpwedstrijd logo Nederland Vietnam <strong>50</strong> jaar.<br />

Onderdeel van de prijs was om met een Nederlandse delegatie<br />

naar Vietnam af te reizen om daar het logo te lanceren.<br />

Op de foto dit moment. Liesje Schreinemacher, Minister voor<br />

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en<br />

Arjen IJff presenteren het officiële logo van NLVN<strong>50</strong>, <strong>50</strong> jaar<br />

diplomatieke relaties tussen Nederland en Vietnam 1973 –<br />

2023 in het Reunification Palace in Ho Chi Minh City.<br />

FOTO: NEDERLANDSE CONSULAAT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!