16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PAGINA 60 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

PAGINA 61 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Fijne feestdagen<br />

en een gezond 2023<br />

Podologie Beemster<br />

H. van Randwijklaan18<br />

Medisch pedicure Stina<br />

Zwaansvliet 19<br />

Afspraak 0640743743<br />

www.podologiebeemster.nl<br />

www.schoonheidssalonstina.nl<br />

STINA WENST U<br />

GEZELLIGE FEESTDAGEN<br />

Zondag 18 december<br />

Doopsgezinde Vermaning in Middelie!!!:<br />

Om 19.30 uur! `Kerst met een glimlach` Dienst met voorganger<br />

Zr. C. Laros , organist D. Schuijtemaker en met koor `Samen`<br />

uit Spierdijk olv. Margreth Koning<br />

Protestante Gemeente Beemster:<br />

Om 10.00 uur “Keyserkerk” Dienst in het teken van “Kleine<br />

Kerst” en tevens een doopdienst met voorganger Ds. Nico<br />

Schroevers, Beemster Carol Singers o.l.v. Daphne Becka, solozang:<br />

Femke Leek<br />

Joannes De Doper. Koetshuis.<br />

Om 10.00 uur Viering met voorganger Mariusz Momot<br />

Vrijdag 23 december<br />

Om 19.00 uur Kinderkerst in de Keyser met het kerstspel<br />

“De Nieuwe Ster”<br />

Zondag 1 januari<br />

Protestante Gemeente Beemster:<br />

Om 10.30 uur Drie Koningen in de Keyser. Dienst in het teken<br />

van de start van 400 jaar Keyserkerk, met voorganger Ds. Nico<br />

Schroevers en met solisten en instrumentalisten.<br />

RK Joannes De Doper:<br />

Om 10.00 uur viering met voorganger Luis weel en het herenkoor<br />

zingt<br />

Zondag 8 januari<br />

Protestante Gemeente Beemster:<br />

Om 10.00 uur in de Z-INN KAPEL, Dienst met voorganger Lidy<br />

Schutte.<br />

RK Joannes De Doper:<br />

Geen Dienst, zie de regioviering Purmerend<br />

Informatie bestellen en reserveren:<br />

www.restaurant-1612.nl of 0299-633725<br />

Wij wensen iedereen fijne feestdagen!<br />

Rustenhoven 2<br />

Hendrickus de Goedeweg 16<br />

1462 MX Middenbeemster<br />

06 27 05 68 <strong>49</strong><br />

www.vtzonwering.nl<br />

Zaterdag 24 december<br />

Protestante Gemeente Beemster:<br />

Vanaf 21.30 uur “Keyserkerk” kerstsamenzang met daaropvolgend<br />

om 22.00 uur Kerstnacht in de Keyser, met voorganger<br />

Ds Nico Schroevers, muzikale medewerking van het NH Selectiekoor<br />

o.l.v. Jan Maarten Koeman, Femke Leek, solozang, Gert<br />

Jan Mostert, orgel en Ruud Ootes, trompet<br />

Joannes De Doper:<br />

21.00 uur Nachtmis met voorganger Luis Weel en zang van<br />

het Gelegenheidskoor.<br />

Zondag 1ste Kerstdag 25 december<br />

Doopsgezinde Vermaning in Middelie!<br />

Om 09.45 uur Kerstviering met voorganger Zr. C. Laros<br />

Protestante Gemeente Beemster:<br />

Om 10.30 uur Kerstmorgen in de Keyser, dienst met Ds. Nico<br />

Schroevers, muzikale mederwerking van het Beemster Projectkoor<br />

o.l.v. Margreet Drijver, solozang van Femke Leek<br />

RK Joannes De Doper:<br />

Om 10.00 uur viering met voorganger Luis weel en zang van<br />

het Herenkoor.<br />

Nicolaaskerk<br />

Zaterdag 17 december<br />

12.00 uur Eucharistische Familieviering Pastoor Marcelo Salão<br />

Rocha<br />

Zondag 18 december<br />

10.00 uur Eucharistieviering; padre Luis Weel<br />

Zaterdag 24 december<br />

18.00 uur Kerstgezinsviering; Pastoor Marcelo Salão Rocha<br />

Zaterdag 24 december:<br />

20.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo Salão Rocha<br />

(Kerstavond) ; mmv Pauluskoor<br />

Zaterdagavond 24 december:<br />

22.00 uur Eucharistieviering; Pastor Jan Duin; mmv Ars Musica<br />

Zondag 25 december:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcel Salão Rocha; (eerste<br />

Kerstdag); mmv het Pauluskoor<br />

Maandag 26 december:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Pastoor Marcelo Salão Rocha;<br />

(tweede Kerstdag); REGIOviering mmv duo Cantors<br />

Zaterdag 31 december:<br />

19.00 uur Oudejaarsviering in Schermerhorn verzorgd door<br />

Parochianen (DOP)<br />

Zondag 01 januari:<br />

10.00 uur Eucharistieviering; Pastor Jan Duin; mmv samenzang.<br />

Zaterdag 07 januari:<br />

geen dienst<br />

Zondag 08 januari:<br />

10.00 Eucharistieviering; Pastoor Marcelo Salão Rocha; (REGIOviing);<br />

mmv alle (!) koren. Aansluitend : Nieuwsjaar-receptie.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!