16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PAGINA 8 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

WIJ WENSEN<br />

IEDEREEN GEZELLIGE<br />

FEESTDAGEN EN EEN<br />

GEZOND 2023<br />

PAGINA 9 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Terugblik op veertig jaar<br />

Stichting Sint-Nicolaas<br />

comité Middenbeemster<br />

VANAF NU:<br />

ALLE FEETJE BABYKLEDING<br />

MET <strong>50</strong>% KORTING<br />

(UITGEZONDERD DE FEETJE PYJAMA’S)<br />

Drogisterij<br />

Jonker<br />

Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, Middenbeemster (0299) 68 17 25<br />

Wij wensen<br />

u een<br />

gelukkig 2023<br />

Siem Knol | Nekkerweg 65, Zuidoostbeemster<br />

www.siemknol.nl | /siemknolalstroemeria<br />

2 bossen alstroemeria voor €5,-<br />

Dit jaar is een nieuw Sint comité<br />

Middenbeemster aangetreden.<br />

Reden om terug te blikken met<br />

oudgedienden Jeanina Boots-de<br />

Groot en Ferry van Laar.<br />

Ze vormden samen met Carla Velzeboer<br />

en Peter Dijkman jarenlang een hecht<br />

team. Gebaseerd op een familietraditie.<br />

Vader Willem van Laar was vanaf 1972<br />

voorzitter. Twee jaar later is moeder Loes<br />

de Groot erbij gekomen. Zij was met<br />

anderen nauw betrokken bij de aankleding<br />

van de pieten. Eigenlijk heeft ze dat<br />

tot vorig jaar volgehouden. Buurman<br />

Blomsma senior was jarenlang de ‘hoofdpersoon’<br />

van de dag. Later heeft zoon<br />

Wim deze functie weer overgenomen.<br />

“Wij hebben nooit zelf pakjesavond thuis<br />

kunnen vieren want de hele familie was<br />

die dagen ‘op pad’”, aldus Ferry. Zijn<br />

moeder Arna was weer actief binnen de<br />

schminkploeg.<br />

Jeanina en Ferry zijn rond 1981 gelijktijdig<br />

actief geworden. Leerlingen uit de zesde<br />

klas (nu groep acht) kregen via loting de<br />

gelegenheid om piet te worden. Kinderen<br />

van comité leden waren vrijgesteld van<br />

loting. Dat was altijd een officieel moment<br />

want er was grote belangstelling voor.<br />

“Die familietraditie zag je ook bij andere<br />

onderdelen. Gert Haan zorgde als koetsier<br />

jarenlang voor de antieke koets en<br />

paarden. Later overgenomen door zoon<br />

Gertjan. Ria Roet en Nelly Kloosterhof<br />

hebben jarenlang geschminkt. Hun dochters<br />

Esther en Mascha waren weer op<br />

andere wijze betrokken bij het geheel. Zo<br />

kan ik nog wel een tijdje doorgaan”,<br />

aldus Jeanina. Toen zijn dochter Ferry<br />

begon te herkennen, is hij gestopt met<br />

pieten. Hij is zich toen gaan richten op de<br />

logistiek, mobiliteit en veiligheid.<br />

De avond voorafgaand aan de optocht<br />

konden de pakjes ingeleverd worden. Dat<br />

was een logistieke happening. Om alles in<br />

de kratten te krijgen, mochten de pakjes<br />

niet te groot zijn. Een heuse schoorsteen<br />

vormde de maat. De route bepaalde de<br />

volgorde waarin de kratten in de wagen<br />

gezet werden.<br />

5 december was het vroeg dag voor de<br />

organisatoren. Uitvalsbasis was het voormalige<br />

Gemeentehuis. Daarvoor ook wel<br />

de loods van Gemeentewerken achter het<br />

Heerenhuis. De jonge pakjespieten kregen<br />

vroeger vrij van school om in de schmink<br />

te gaan. Want door de weeks vertrok de<br />

stoet om drie uur en in de weekends om<br />

twee uur. Jeanina: “In de vergunning<br />

stond dat de rondtocht maximaal drie uur<br />

mocht duren. Dat was fysiek ook wel de<br />

maximale belastbaarheid voor mens en<br />

dier”. Door de ervaring ging het<br />

schminken en aankleden als de vliegende<br />

brandweer. Alle pakken en accessoires<br />

lagen in volgorde klaar.<br />

Met de groei van het dorp, groeide het<br />

aantal pieten. Van in het begin zo’n 15<br />

naar recentelijk wel 45. Aanvankelijk was<br />

er een eigen naaiploeg voor het maken<br />

van nieuwe pakken. Kwalitatief goed<br />

materiaal. De jongste pieten waren belast<br />

met het leveren van de pakjes aan huis en<br />

het contact met de jongste kinderen. Een<br />

pittige klus. Zeker naarmate het dorp<br />

groeide. Zij vielen per tweetal onder de<br />

verantwoordelijkheid van oudere pieten.<br />

Deze richtten zich ook weer meer op het<br />

vermaken van het publiek langs de route.<br />

De snoeppiet had een zeer delicate<br />

functie: er voor zorgdragen dat de lege<br />

zakken weer gevuld werden met strooigoed.<br />

“We begonnen wel met meer dan<br />

35 zakken snoep in de bestelwagen. De<br />

snoeppiet mocht niet te groot zijn want<br />

dan paste ie niet in de auto”, aldus<br />

Jeanine.<br />

Lees verder pag. 11 è

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!