19.12.2022 Views

STRAF! December 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MAGAZINE VAN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP<br />

NR 1. | JAARGANG 12 | DECEMBER <strong>2022</strong><br />

VERSCHIJNT 3 KEER PER JAAR<br />

Crea 2023:<br />

Candyland<br />

Nieuwe vestigingsdirecteurs<br />

in EGS<br />

Maaseik en Kinrooi<br />

Eerste editie<br />

CampusRun<br />

Mosa-RT<br />

Grondwettelijk<br />

Hof vernietigt<br />

eindtermen


—<br />

Nieuwjaarswens<br />

FIJNE FEESTDAGEN!<br />

2 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Redactioneel<br />

Beste lezer<br />

Zijn er geen roepingen meer?<br />

Ik heb het niet over het dalend aantal religieuzen;<br />

de roepingen waarover ik het heb, zijn<br />

profaner van aard. Je hoort het steeds vaker:<br />

volk gezocht… in de zorg, het onderwijs en<br />

de kinderopvang. In deze sectoren gaat het<br />

over menselijk contact, vandaar dat ik het een<br />

roeping wil noemen. Om er goed werk te verrichten<br />

moet je bereid zijn om zorgzaam met<br />

je medemensen om te gaan. Het vereist naast<br />

je professionalisme ook inlevingsvermogen,<br />

oprechtheid, vriendelijkheid, behulpzaamheid,<br />

vergevingsgezindheid… kortom naastenliefde.<br />

Als je op zo’n roeping ingaat, vind je de mooiste<br />

beroepen die je je kunt voorstellen. Helaas<br />

worden ze al geruime tijd gezien als vanzelfsprekend<br />

en worden ze jammer genoeg soms<br />

ondergewaardeerd.<br />

— EEN DEGELIJKE OPLEIDING VOOR HET<br />

ONDERWIJS BRENGT NAAST VAKKENNIS<br />

IMMERS OOK INZICHT IN PSYCHOLOGIE,<br />

PEDAGOGIE EN DIDACTIEK BIJ.<br />

Er zijn dus tekorten en wat moet je dan doen?<br />

Op zoek gaan naar werknemers die het beroep<br />

als een tweede keuze zien of erger nog,<br />

als een opdracht om mee uit te bollen? Mij<br />

lijkt dat geen goede zaak! Pas op, ik wil hier<br />

zeker niet de zij-instromers in een slecht daglicht<br />

stellen: er zijn veel late roepingen die<br />

met veel inzet en enthousiasme hun job goed<br />

doen. Maar ik stel vast dat er veel mis loopt in<br />

deze sectoren: kindercrèches waarin kinderen<br />

mishandeld worden, scholen waarin leerlingen<br />

vernederd worden, woonzorgcentra waarin<br />

ouderen verwaarloosd worden.<br />

Persoonlijk heb ik enkel ervaring in het onderwijs,<br />

dus wil ik me daartoe beperken. Als ik<br />

hoor dat je vandaag in het onderwijs kan stappen<br />

zonder enige vorm van opleiding, met enkel<br />

ervaring in een passend beroep, dan moet<br />

ik toch even slikken. Een degelijke opleiding<br />

voor het onderwijs brengt naast vakkennis<br />

immers ook inzicht in psychologie, pedagogie<br />

en didactiek bij. Je hoeft geen psycholoog te<br />

zijn om voor een klas te staan, maar je dient<br />

toch te weten hoe een jong brein situaties<br />

verwerkt. Pedagogisch inzicht is nodig om<br />

jonge mensen te begeleiden in hun groei naar<br />

volwassenheid. Ten slotte is ook efficiënt didactisch<br />

handelen belangrijk: de juiste middelen<br />

en methodes kiezen om je vakkeninhoud<br />

beklijvend door te geven.<br />

Wie al deze kennis en kunde mist, kan met<br />

een roeping alleen geen goede leraar zijn.<br />

Zowel roeping als professionalisme zijn vereist.<br />

Wordt het daarom niet tijd om de job in<br />

het onderwijs te herwaarderen? Leg de lat in<br />

de opleiding hoger in plaats van de drempel<br />

voor de job te verlagen! Het respect voor het<br />

beroep zal toenemen en meer geroepenen<br />

zullen de stap naar de klas zetten. Beleidsmakers<br />

zouden beter moeten weten dan het<br />

onderwijsambt te verkleuteren tot iets dat iedereen,<br />

ook zonder opleiding, wel zal kunnen.<br />

Het probleem van het tekort vereenvoudigen<br />

tot een zuivere optelsom – X-aantal leerlingen<br />

betekent Y-aantal leerkrachten, waar die laatsten<br />

dan ook vandaan mogen komen – doet<br />

afbreuk aan het recht op goed onderwijs van<br />

onze kinderen.<br />

Ja, het onderwijs, net als de zorg of de kinderopvang,<br />

daar word je voor geboren, maar je<br />

moet daarbij wél nog adequaat opgeleid worden<br />

om die roeping uit te voeren.<br />

Gelukkig heeft Mosa-RT er nog: personeelsleden<br />

die geroepen zijn én professioneel gevormd<br />

werden. Zij motiveren onze leerlingen<br />

om zichzelf te overtreffen in tal van vakken en<br />

projecten. U leest er veel over in dit boekje.<br />

En, wie weet, misschien vindt iemand over<br />

2000 jaar dit kleurrijke tijdschriftje, waarin<br />

hij dan leest over bevlogenheid en roeping<br />

van leerkrachten en leerlingen; net zoals wij<br />

dat vandaag kunnen lezen in een boek over<br />

een andere Leerkracht, die 2000 jaar geleden<br />

geboren werd en ons vandaag nog steeds<br />

motiveert.<br />

Straf!, hé?!<br />

Zalig Kerstmis!<br />

—<br />

Willy Van Pol<br />

hoofdredacteur<br />

3


Inhoud<br />

5<br />

6 13<br />

20 32<br />

37 40<br />

52 69<br />

En verder...<br />

5de jaar auto doet mee aan Greenpower 5<br />

De eerste bel 6<br />

Een greep uit de Eerste graad 8<br />

Informatieve Franse tekst 10<br />

Bezoek Granito 11<br />

Staircampus 12<br />

Een bronzen medaille voor België 13<br />

CREA Candyland 14<br />

Heilig-Kruis college Maaseik 16<br />

Demo’s freesstrategieën 20<br />

Duaal leren 22<br />

De Mosa-RT in Kim Jacobs 24<br />

Leerling in de kijker: Ethan Dirckx 26<br />

Vriendenkring Mosa-S 28<br />

Nieuwe vestigingsdirecteur Eerste graad 30<br />

Nieuws van de milieuwerkgroep 32<br />

Fijn weerzien met oud-leerlingen 33<br />

Interview met een personeelslid 34<br />

4 Bouwwetenschappen op werfbezoek 36<br />

Internationaal wiskundetoernooi 37<br />

Met beide voeten op de grond 38<br />

Oefenfirma’s 40<br />

Oud Sint-Jan 44<br />

Ouderraad 46<br />

Een beetje filosofie voor ons allemaal 48<br />

Erasmus+ 50<br />

Oud-leerlingen 52<br />

Eerste editie campusrun Mosa-RT 56<br />

Steamclub 58<br />

Week van het Nederlands 59<br />

Techniek in basisonderwijs 60<br />

YOUCA Action day 61<br />

Pastoraal jaarthema 62<br />

Grondwettelijk hof vernietigt eindtermen 64<br />

Dag van de jeugdbeweging 69<br />

Schoolhouse 70<br />

Scherp! 75<br />

Onze partners 82<br />

Onze sponsors 83<br />

4 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

STEM<br />

— 5DE JAAR AUTO<br />

DOET MEE AAN<br />

GREENPOWER<br />

BENELUX<br />

Greenpower Benelux inspireert jonge<br />

mensen om hun potentieel te ontdekken<br />

en wekt enthousiasme op in<br />

wetenschap, technologie, techniek en<br />

wiskunde oftewel STEM.<br />

Ze doen dit via de aantrekkingskracht<br />

van de motorsport. Onder het motto<br />

‘design, build, race’ nemen leerlingen<br />

en studenten deel aan de Greenpower<br />

Challenge endurance racing met elektrische<br />

eenpersoonswagens die ze zelf<br />

ontwerpen en bouwen. Mosa-RT zal<br />

als enige Limburgse school deelnemen<br />

aan deze challenge. De leerlingen van<br />

het 5de jaar Auto zijn alvast heel erg<br />

enthousiast.<br />

5


—<br />

Eerste bel<br />

— BERICHTEN<br />

GEHOORD<br />

TIJDENS DE PAUZE<br />

— MIDDAGACTIVITEIT DOOR 6LOSP<br />

De leerlingen van 6 Lichamelijke opvoeding<br />

en sport organiseren tijdens de middagpauze<br />

leuke sportactiviteiten voor de leerlingen van<br />

de tweede graad. Zo stond er al muurklimmen,<br />

pana voetbal of circusactiviteiten op het<br />

programma.<br />

— BABYBORREL<br />

De leerlingen van het 4de jaar Zorg en welzijn organiseerden een babyborrel voor<br />

collega’s die onlangs bevallen zijn.<br />

6 Straf! december <strong>2022</strong>


— RECEPTIE<br />

3 ZORG EN WELZIJN<br />

Sfeerbeeld van de receptie die 3 Zorg en<br />

welzijn heeft georganiseerd. Een mooie<br />

afsluiter van hun eerste project: Welkom<br />

in de zorg!<br />

— MOBIELE STOEL DUAAL<br />

De leerlingen van Duaal Hout hebben als startoefening<br />

een mobiele stoel gemaakt die ze over elke<br />

werkkoffer kunnen plaatsen. Heel handig als ze<br />

binnenkort mee op montage moeten.<br />

— AL DOENDE LEERT MEN<br />

De leerlingen van 6 Bouwwetenschappen<br />

krijgen les over topografie. Ze leren<br />

hoogtelijnen meten en controleren.<br />

7


—<br />

Eerste graad<br />

— EEN GREEP<br />

UIT DE EERSTE<br />

GRAAD<br />

— HALLOWEEN<br />

Klas 1B Maatschappij en welzijn van de eerstegraadsschool<br />

vestiging Kinrooi heeft een halloweenfeestje<br />

gehouden. Ze hebben aan een leuke aangeklede tafel<br />

genoten van een heerlijke spinnensoep en kip met<br />

salade en aardappelen. Het toetje was een appelcrumble<br />

— KLASSFEER<br />

In de eerstegraad hechten we veel belang<br />

aan een goede klassfeer. Zo houden<br />

we een klasbezinning en organiseren we<br />

regelmatig een klasactiviteit.<br />

Tijdens de bezinning krijgt elke leerling<br />

een glowstick, zo zijn ze deel van de keten<br />

en stralen ze samen vertrouwen uit.<br />

Als klasactiviteit heeft 2.11 bijvoorbeeld<br />

samen cupcakes gemaakt.<br />

8 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Eerste graad<br />

— EEN POMPOEN<br />

VOOR HALLOWEEN<br />

De leerlingen van STEM maken een pompoen<br />

voor Halloween.<br />

Ze hebben een uitgebreide kleurenstudie<br />

gedaan en leerden werken met de laser.<br />

— WEES EEN HELD MET JE GELD<br />

In de eerste graad volgen de leerlingen van het tweede jaar een interactieve workshop<br />

over omgaan met geld. Ze bekijken de verschillende betaalmogelijkheden, ze leren hoe<br />

je fraude kan herkennen en hoe je de risico’s op fraude kan beperken. Ook verkooptrucs<br />

kwamen aan bod.<br />

— IS HET NU ZOET OF ZUUR?<br />

Tijdens de lessen voeding doen de leerlingen allerlei<br />

onderzoeken naar zoete en zure voedingsmiddelen.<br />

En natuurlijk hoort proeven daar ook bij!<br />

9


—<br />

Eerste graad<br />

— INFOGRAPHIC<br />

IN HET FRANS<br />

De leerlingen van 3 Moderne Talen bogen zich in het begin van dit<br />

schooljaar over de karakteristieken van een informatieve Franse<br />

tekst. Na de analyse van verschillende teksten, kozen ze voor de<br />

vorm van een affiche. Het evenement waarvoor reclame gemaakt<br />

werd, was de Ommegang Harlindis & Relindis. Hieronder vind je het<br />

eindresultaat.<br />

10 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Tweede en derde graad<br />

— BEZOEK GRANITO<br />

In oktober zijn leerlingen van 5 Houtbewerking bij Granito - betonproducten<br />

op bezoek geweest. Dit bedrijf in Ittervoort is een van de hoofdsponsors<br />

van onze school. Na een hartelijke ontvangst kregen de leerlingen<br />

uitleg over het bedrijf en de producten die zij maken. Speciaal is het<br />

‘BALQOON® systeem’ waarmee zij betonnen balkons makkelijk en op een<br />

later tijdstip aan de bouw kunnen ophangen.<br />

Daarna volgde er een rondleiding door de productiehallen met speciale<br />

aandacht voor de mallenmakerij. Ongelooflijk hoe zo’n mal van een<br />

kwart-draai trap in elkaar gezet wordt, een waar kunstwerk.<br />

We hadden ook de betonmallen mee voor de bladen van onze BBQmeubelen.<br />

Deze worden in dit bedrijf gegoten in de mallen die onze<br />

leerlingen gemaakt hebben.<br />

We keerden terug naar school in de wetenschap dat je als houtbewerker<br />

ook in de betonindustrie een belangrijke rol kunt vervullen en dat er zeer<br />

indrukwekkende dingen achter deze gevels geproduceerd worden, ook<br />

door vele oud-studenten van onze school.<br />

11


—<br />

Tweede en derde graad<br />

— STAIRCAMPUS<br />

De leerlingen van het 6de jaar Houtbewerking<br />

brachten een bezoek aan Van Dijk Staircase<br />

Solutions in Weert, dé producent van traprenovatiematerialen.<br />

Na een rondleiding met een kijkje in de interne<br />

keuken van het bedrijf volgden ze een workshop<br />

traprenovatie in hun StairCampus Academy. Onder<br />

leiding van Pascale Beysen van de Staircampus<br />

brachten onze leerlingen achteraf de opgedane<br />

kennis in onze school in praktijk door de<br />

trap in gebouw-A onder handen te nemen. De<br />

leerlingen waren erg enthousiast en het resultaat<br />

is dan ook prachtig!<br />

12 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Tweede en derde graad<br />

— EEN BRONZEN<br />

MEDAILLE<br />

VOOR BELGIE!<br />

België behaalde voor het eerst<br />

een bronzen medaille op het WK<br />

World Water ski show <strong>2022</strong> in<br />

Florida. Dit mede dankzij twee<br />

van onze leerlingen Jentl<br />

Henckens van 6 Verzorging en<br />

Liesl Vanwetering van 7de jaar<br />

Thuis- en bejaardenzorg.<br />

Een dikke proficiat!!<br />

13


—<br />

CREA<br />

— CREA<br />

CANDYLAND<br />

Dames en heren, na twee afgelaste edities<br />

kunnen we eindelijk, na veel voorbereiding, de<br />

nieuwste editie van CREA aankondigen.<br />

Dit jaar worden jullie omver geblazen door<br />

dans, theater, zang, maar ook genoeg humor<br />

met het thema ‘CREA Candyland’. Je<br />

kan de schitterende acts bewonderen in<br />

Cultuurcentrum Achterolmen in Maaseik<br />

op donderdag 19 januari om 19.30 uur en<br />

op vrijdag 20 januari om 20.00 uur. De<br />

tickets zijn te koop bij het onthaal op de<br />

campus Mosa-RT. De prijs bedraagt 10<br />

euro voor volwassenen en 6 euro voor<br />

kinderen onder de 12.<br />

Van lolly’s en zure matten tot chocolade,<br />

we maken er een zoete show van<br />

voor jong en oud. Hopelijk tot dan!<br />

14 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

CREA<br />

15


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

— HEILIG-KRUIS-<br />

COLLEGE MAASEIK<br />

Vraag je aan Maaseikenaren naar de Kruisheren, dan word je steevast naar 2<br />

plaatsen gestuurd: de Kruisherenkerk op de Bosstraat en het klooster op de<br />

Pelsterstraat. De Kruisheren en Maaseik zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden:<br />

duizenden jongeren in onze stad en ver erbuiten volgden lager en middelbaar<br />

onderwijs bij de Kruisheren. Uit de sportbeoefening van het college<br />

ontstond bovendien de succesvolle volleybalploeg Mavoc, later omgedoopt<br />

tot Noliko en nog later tot Greenyard. Kruisheren gingen en gaan nog steeds<br />

voor in de eucharistievieringen van zowel de Kruisherenkerk, de Sint-Catharinekerk<br />

als de kerken van omliggende parochies.<br />

In een interview met Kruisheer E.H.<br />

Dr. Roger Janssen over de orde als<br />

één van de stichtende leden van onze<br />

scholengemeenschap beperken we<br />

ons tot een korte geschiedenis.<br />

ONTSTAAN VAN DE KRUISHEREN<br />

Spiritualiteit<br />

Theodorus van Celles (Prinsbisdom<br />

Luik) trok mee met de derde Kruistocht<br />

en werd bij zijn terugkomst als<br />

beloning kanunnik van de kathedraal<br />

in Luik. Deze royale beloning stuitte<br />

hem echter tegen de borst: hij verkoos<br />

de gelofte van de armoede en stichtte<br />

daarom in 1210 in Hoei een nieuwe gemeenschap<br />

die in 1248 door de Paus<br />

erkend werd: de Kruisbroeders (later<br />

hernoemd tot de Kruisheren).<br />

In de 13de eeuw was er veel miserie<br />

(armoede, oorlogen, pest) waardoor<br />

mensen een erg somber wereldbeeld<br />

hadden, vergelijkbaar met Goede<br />

Vrijdag. Maar na Goede Vrijdag krijg<br />

je een tijd van bezinning en tenslotte<br />

verrijzenis, Pasen. Dit werd de spiritualiteit<br />

van de nieuwe stichting: de<br />

verbinding tussen Goede Vrijdag en<br />

Pasen, vertrekkend van het leed en onvermogen<br />

van de mensen vertrouwen<br />

geven in de toekomst: het gaat goed<br />

komen! Deze spiritualiteit wordt ook<br />

altijd beoefend in het onderwijs dat de<br />

Kruisheren geven.<br />

7 van de 1000!<br />

Vanuit Hoei groeide de gemeenschap<br />

naar de ons omringende<br />

landen: afhankelijk van de plaatselijke<br />

koningen en machthebbers kregen<br />

de Kruisbroeders meer of minder<br />

armslag. De orde van de Kruisheren<br />

bestond eigenlijk nooit uit meer dan<br />

650 kloosterlingen tegelijk en is dus<br />

eigenlijk een kleine orde, die weliswaar<br />

als één van zeven ordes uit duizend (!)<br />

overleefde uit de tijd voor het Concilie<br />

van Trente (1545-1563). Het opkomend<br />

protestantisme zorgde ervoor dat<br />

zij uiteindelijk verdwenen uit Noord-<br />

Nederland, Engeland en protestants<br />

Duitsland.<br />

De Franse revolutie zorgde voor een<br />

breekpunt: kerkelijke bezittingen werden<br />

in beslag genomen en verkocht,<br />

zo ook kloosters. Uiteindelijk waren er<br />

rond 1830 nog slechts vier Kruisheren<br />

over in gepachte kloosterboerderijen<br />

in Uden en Sint-Agatha. Pas rond<br />

1840, onder Willem II, mochten kloos-<br />

16 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

ters opnieuw uitbreiden, waarna veel kloosterlingen<br />

terug intraden.<br />

Met de emigratiegolven in de 20ste eeuw<br />

trokken de Kruisheren mee naar Noord-Amerika.<br />

Vandaag vinden we Kruisheren over heel<br />

de wereld en is het aantal zelfs weer stijgend.<br />

In België vind je enkel nog kloosters van de<br />

Kruisheren in Hannuit en Maaseik; in Nederland<br />

in Uden en Sint-Agatha.<br />

DE KRUISHEREN KOMEN NAAR MAASEIK<br />

Beginnen en herbeginnen<br />

In 1474 kwamen de Kruisheren op vraag van<br />

de Broederschap van Sint-Jacobus naar<br />

Maaseik. De broederschap zocht hulp in de<br />

opvang van pelgrims op weg naar Compostella<br />

en bood aan de Kruisheren van<br />

Maastricht de kapel aan in de Bosstraat. In<br />

1621 besloten de Kruisheren in Maaseik te<br />

beginnen met de eerste kloosterschool in<br />

het Maasland. Hun doel: jongelui via lezen<br />

en schrijven een beroep aanleren. Op vraag<br />

van de bisschoppen groeide daaruit in 1644<br />

een Latijnse school, als tegengewicht voor<br />

de protestantse aanwezigheid in de regio.<br />

Het klooster kende een grote bloei tot 1670,<br />

waarbij geleerde mensen uit andere kloosters<br />

les kwamen geven in Maaseik.<br />

Ten gevolge van de Franse Revolutie werden<br />

de Kruisheren in 1796 ook in Maaseik verplicht<br />

te stoppen: de kerk werd een paardenstal,<br />

de Kruisheren werden uit de kloosters<br />

verdreven. Alles werd eigendom van de<br />

staat of werd verkocht. Pas in 1840 werd het<br />

mogelijk om terug vanaf nul te herbeginnen.<br />

Vanuit Sint-Agatha in Nederland werd een<br />

eerste klooster heropgestart in Diest in 1845<br />

en in Maaseik in 1855. Op vraag van de bisschoppen<br />

werd in Maaseik de lagere cyclus<br />

van een middelbare school georganiseerd als<br />

tegenhanger voor het Atheneum dat even<br />

voordien opgericht werd.<br />

Oudere broer<br />

Monseigneur Rutten uit Geistingen gaf later<br />

de toestemming om niet alleen de Poësis en<br />

Retorica op te richten en een internaat te<br />

17


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

stichten, maar ook lessen in het Nederlands<br />

te geven, want in die tijd werd vooral in het<br />

Frans onderricht. Met de democratisering van<br />

het onderwijs ontstonden daarna ook de Moderne<br />

en Wetenschappelijke studierichtingen.<br />

De Kruisheren stonden ook mee aan de wieg<br />

van de vakschool van Sint-Jansberg in 1924:<br />

naast theoretisch gevormde jonge mensen<br />

had men immers ook nood aan praktisch<br />

gevormde jongelui.<br />

De meeste scholen werkten in die tijd reactief:<br />

er moest bestraft worden! Vanuit hun<br />

spiritualiteit, waarin gewezen wordt op een<br />

haalbare, betere toekomst, pakten de Kruisheren<br />

het anders aan: de jeugd werd benaderd<br />

als vanuit een ‘oudere broer’, minder<br />

sanctionerend, meer begeleidend en aanmoedigend,<br />

met een preventieve aanpak. De<br />

Kruisheren werkten ter voorkoming van problemen:<br />

door het goede te belonen kom je<br />

verder! Die denkwijze heeft ook vandaag nog<br />

een sterke poot in de begeleiding van onze<br />

leerlingen: een erfenis die we koesteren!<br />

OP WEG NAAR DE SCHOLENGEMEEN-<br />

SCHAP<br />

Docimologisch Experiment<br />

Tussen 1970 en 2005 verandert er veel in het<br />

Heilig-Kruiscollege. In 1972 start het College<br />

van het Heilig Kruis met het docimologisch<br />

experiment. Tegen 1978 wordt dit lesgeven<br />

vanuit doelstellingen en de kwalitatieve<br />

beoordeling ingevoerd in elk leerjaar van het<br />

college. Een logisch vervolg op deze vernieuwing<br />

is de invoering van het Vernieuwd<br />

18 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

Secundair Onderwijs (VSO) in 1980, waarbij<br />

de leerling centraal staat en men uitgaat van<br />

zijn capaciteiten. De middelbare school wordt<br />

niet meer verdeeld over een lagere en hogere<br />

cyclus, maar over drie graden: een observatiegraad,<br />

een oriëntatiegraad en een determinatiegraad.<br />

Het VSO zal uiteindelijk in 1989<br />

plaats ruimen voor het eenheidstype waarbij<br />

het onderscheid tussen het VSO (type 1) en<br />

de traditionele opleiding (type 2) verdwijnt.<br />

Het college piekt op dat moment met 872<br />

leerlingen!<br />

Over fusies en scholengemeenschappen<br />

De maatschappij verwachtte in de jaren ’80<br />

van de vorige eeuw dat jongens en meisjes<br />

gezamenlijk les krijgen. Het dubbel aanbieden<br />

van eenzelfde laag bevolkte studierichting<br />

in zowel de ‘jongensschool’ als de<br />

nabijgelegen ‘meisjesschool’ was immers een<br />

kostelijke zaak. Het Heilig-Kruiscollege en<br />

de Vrije Humaniora voor Meisjes beslisten in<br />

1993 om samen te werken, waardoor meisjes<br />

en jongens telkens ‘op lesbezoek’ gingen in<br />

de andere school. Dit mondde in 1997 uit in<br />

een fusie van beide scholen met een structuur<br />

in 2 delen: College Heilig Kruis – Sint-<br />

Ursula 1 (1ste graad) en College Heilig Kruis<br />

– Sint-Ursula 2 (2de en 3de graad).<br />

En nog was de herstructureringsweg niet<br />

ten einde. Hoewel de term scholengemeenschap<br />

al in 1980 in gebruik was, was er maar<br />

weinig animo binnen de Vlaamse katholieke<br />

scholen om effectief in een scholengemeenschap<br />

te stappen en hun autonomie op te<br />

geven. In 1997 was er in onze regio echter<br />

al een intentieverklaring om nauwer samen<br />

te werken. Op 1 september 2002 vloeiden<br />

de Inrichtende Machten dan ook samen tot<br />

een nieuwe Inrichtende Macht: de vzw KaSO<br />

(katholiek secundair onderwijs) Maaseik-<br />

Kinrooi. Op 1 september 2005 was de scholengemeenschap<br />

een feit: de Katholieke<br />

Scholengemeenschap Harlindis en Relindis.<br />

De bouw van een nieuwe campus voor de<br />

bovenbouw aan de Weertersteenweg werd<br />

versneld door de vroegtijdige verkoop van<br />

het kloostergebouw in de Boomgaardstraat<br />

waar het vroegere Technisch Instituut Sint-<br />

Ursula gevestigd was.<br />

Vandaag<br />

Intussen spreken we enkel nog van de Scholengemeenschap<br />

Mosa-RT met een bovenbouw<br />

op de campus aan de Weertersteenweg<br />

en een eerste graad verdeeld over 3<br />

vestigingen in Neeroeteren (Zandbergstraat),<br />

Kinrooi (Kloosterstraat) en Maaseik (Pelserstraat).<br />

De spiritualiteit van de Kruisheren<br />

vind je intussen terug op al deze plaatsen<br />

en werd nog verrijkt met de spiritualiteit van<br />

de andere kloosters die onze scholengemeenschap<br />

vormgaven. Het klooster van de<br />

Kruisheren vind je nu aan de overkant van de<br />

school in de Pelserstraat, als het ware in de<br />

tuin van de Kruisherenkerk.<br />

Wie meer wil weten over het verhaal van de<br />

Kruisheren in Maaseik, kan dat vinden in het<br />

boek ‘Nu moet je blij en vrolijk zijn: 150 jaar<br />

Heilig-Kruiscollege Maaseik’.<br />

19


—<br />

STEM<br />

— DEMO’S<br />

OPTIMALE<br />

FREES-<br />

STRATEGIEËN<br />

De samenwerking tussen onderwijs en onderneming<br />

wordt elk jaar bezegeld met demonstratiedagen<br />

over de meest recente ontwikkelingen in<br />

de techniek.<br />

20 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

STEM<br />

Zo waren er onlangs demo’s verspaningstechnieken<br />

met als thema ‘Optimale freesstrategieën’.<br />

Die werden gegeven in samenwerking<br />

met DMG, BMO, Schunk, SECO en<br />

Siemens. De demo werd uitgevoerd rond een<br />

product dat gemaakt werd op onze nieuwe<br />

CNC-freesmachine DMG-M1. DMG toonde de<br />

mogelijkheden van de nieuwe machine. Het<br />

programma werd geschreven met de CAMsoftware<br />

NX van<br />

Siemens. SECO<br />

leverde en verduidelijkte<br />

de snijgereedschappen.<br />

Schunk voorzag de machine<br />

van de beste opspangereedschappen en<br />

BMO toonde de mogelijkheden van automatisering.<br />

Alles gebeurde in samenwerking met de<br />

leerlingen van het Se-n-Se-jaar Mechanica-,<br />

97,3 % van de aanwezigen vond het<br />

geheel goed tot zeer goed!<br />

constructie- en planningstechnieken. Onze<br />

leerlingen verzorgden de uitvoering van de<br />

demo aan de machine, de begeleiding van de<br />

groepen en de ontvangst van de gasten.<br />

In de namiddag werden de demo’s getoond<br />

aan leerlingen uit de studierichtingen mechanica.<br />

In de vroege avond maakte een tachtigtal<br />

mensen uit het bedrijfsleven kennis met<br />

deze vooruitstrevende<br />

technieken.<br />

Uit de evaluatie<br />

bleek dat 97,3%<br />

van de aanwezigen het geheel goed tot zeer<br />

goed vond.<br />

We zijn dan ook blij dat we op deze manier<br />

kunnen bijdragen tot de verspreiding van<br />

kennis aan onze leerlingen en werknemers uit<br />

bedrijven.<br />

21


—<br />

Duaal leren<br />

— DO MY HAIR GAAT<br />

OPEN!<br />

Op 12 oktober werd DMH (Do My Hair), het kapsalon van het 7de jaar Kapperstylist<br />

Duaal officieel geopend. Naast de 3 dagen ervaring die de kapsters<br />

opdoen op hun werkplek, doen ze ook nog één dag ervaring op in hun eigen<br />

kapsalon op school. Het is mooi om zien hoe de leerlingen ook van elkaar leren.<br />

De technieken die ze geleerd hebben op hun werkplek, tonen ze aan hun<br />

medeleerlingen. Voor de opening werd er samengewerkt met de leerlingen van<br />

Voeding-Horeca die voor heerlijke hapjes gezorgd hadden.<br />

Wil jij een nieuwe look, kleuren, knippen, föhnen...? Je kan elke woensdag<br />

terecht bij ‘Do My Hair’ tussen 9.00 u en 15.30 u. Een afspraak maken kan via<br />

0032 478 77 59 99.<br />

22 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Duaal leren<br />

— HORECABEURS<br />

Op woensdag 12 oktober gingen de leerlingen voeding van Duaal Leren naar de<br />

horecabeurs in Maastricht: een dag vol ideeën, ervaringen, indrukken en natuurlijk<br />

lekkere proevertjes! De leerlingen waren enthousiast en leerden heel wat bij<br />

in de vele gesprekken. Het was een geslaagde én heerlijke dag!<br />

23


—<br />

Interview personeelslid<br />

Het verborgen talent in eigen school<br />

— DE MOSA-RT IN<br />

KIM JACOBS<br />

Als je vraagt naar Kim Jacobs’ favoriete<br />

seizoen om te sporten, twijfelt ze even. Ze<br />

kan niet kiezen, onze collega wiskunde op<br />

de eerste graad. ‘Zelfs door de wind, door<br />

de regen,’ zingt ze bijna, ‘maar ook door de<br />

zon en al zeker door de sneeuw!’ Het mag<br />

duidelijk zijn: Kim sport gewoon graag, veel<br />

en afwisselend. En in elk seizoen, geen twijfel<br />

mogelijk.<br />

Het startschot<br />

‘Het klopt inderdaad dat ik veel sporten beoefen<br />

en vaak varieer tussen de disciplines,<br />

maar net dát vind ik het fijne eraan. Het wandelen<br />

in een natuurlijke omgeving met mijn<br />

gezin wissel ik af met joggen om m’n hoofd<br />

leeg te maken, met het vallen van de bladeren<br />

gaat het racefietsen over in het avontuurlijke<br />

mountainbiken. In de zomer zwemmen in<br />

open water is een fijne, natuurlijke aanvulling<br />

op het wekelijkse indoor baantjestrekken.<br />

Waar ik in de winter in Oostenrijk de skilatten<br />

aanbind, klim ik ’s zomers met m’n gezin<br />

tegen de steile wanden omhoog. Beveiligd<br />

weliswaar!’<br />

‘Weet je dat ik eigenlijk pas op m’n vijfendertigste<br />

actief ben beginnen sporten? Je<br />

herkent het wel: als jonge ouders is het vaak<br />

moeilijk om een goede balans te vinden tussen<br />

het gezin en een hobby of sport. Toegegeven,<br />

stilzitten is nooit mijn aard geweest.<br />

Al in mijn tienerjaren speelde ik volleybal bij<br />

KEVOC Kessenich en ook na mijn studies heb<br />

ik me bij de veteranen van die club kunnen<br />

uitleven. Na het definitieve volleybalafscheid<br />

zag mijn man Guy al snel in dat we samen een<br />

sport moesten zoeken om te beoefenen; niet<br />

alleen met ons tweeën, maar later ook met<br />

ons gezin. Initieel vond ik een uitlaatklep in de<br />

hobby die m’n man ook al had, duiken. Jammer<br />

genoeg moest ik hiermee al na drie jaar<br />

om medische redenen stoppen en hing ik de<br />

persluchtfles aan de haak. We bleven echter<br />

niet bij de pakken zitten en zochten een sport<br />

die we met ons twee, passend in onze agenda<br />

én samen met vrienden konden beoefenen en<br />

we kochten twee… racefietsen. Dat koersen in<br />

de lente en zomer ging al snel naadloos over<br />

naar mountainbiken in de herfst en winter, en<br />

zo blijven we eigenlijk het hele jaar door, in<br />

alle seizoenen, sporten.’<br />

In de bergen, de heuvels en het groen<br />

‘Het zal je misschien verbazen, maar het was<br />

pas in 2013 dat ik voor het eerst de skilatten<br />

aanbond. M’n kinderen kregen destijds hun<br />

eerste lessen, net als ik. Het is dankzij een<br />

oude, maar wijze en geduldige Oostenrijkse<br />

instructeur dat ik het skiën onder de… latten<br />

kreeg. Dat ging natuurlijk niet zonder slag of<br />

val, maar die dagen in de bergen openden<br />

24 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Interview personeelslid<br />

wel m’n ogen voor de pracht ervan. Laat mij<br />

nu dus maar skiën! Tegenwoordig zijn we met<br />

ons gezin jaarlijks, soms zelfs meermaals, in<br />

de bergen te vinden en vinden we allen het<br />

skiën en de weidse natuurpracht buitengewoon.<br />

Als je ’s morgens om acht uur om het<br />

eerst aan de lift wil staan met je skischoenen<br />

aan, weet je wel dat het goed zit.’<br />

‘Ook ’s zomers zal je ons, naast aan de zee, in<br />

de bergen terugvinden. We doen dan avontuurlijke<br />

activiteiten: zo wisselen we wandelzoektochten<br />

af met downhillsteps of mountainbikeritten,<br />

variëren we tussen canyoning<br />

en raften en gaan we ook als gezin in een<br />

Kletterwald – een bomenklimparcours – of<br />

een via ferrata de uitdaging niet uit de weg.<br />

Sindsdien kan ik stellen dat klimmen, samen<br />

met het skiën, mijn favoriete sport is geworden.’<br />

Op en onder open water, hier en ver<br />

‘Zoals ik reeds vertelde, beet de duikmicrobe<br />

me op m’n tweeëndertigste, maar stopte<br />

ik om medische redenen. Ik begon destijds<br />

met duiktrainingen in Maasmechelen op<br />

donderdag en zondag. Nu ben ik nog steeds<br />

een twee-ster-duikster, wat wil zeggen dat<br />

ik overal en zonder instructeur mag duiken,<br />

maar hou ik het dus noodgedwongen enkel<br />

nog bij snorkelen. Gelukkig kan ik hiervoor<br />

veel duikmateriaal, zoals onder meer<br />

de duikbril, de snorkel en de zwemvliezen,<br />

blijven gebruiken. Terwijl mijn man dan onder<br />

water vertoeft, houd ik me korter aan het<br />

wateroppervlak, maar vergis je niet: ook hier<br />

kan je ongelofelijk genieten van de onderwaterwereld!<br />

Als de kinderen dan ook nog<br />

eens op onze sup met ons meegaan naar een<br />

ongerepte Zuid-Franse baai, is het idyllische<br />

plaatje compleet.’<br />

prachtig uitzicht en een drankje achteraf…<br />

een perfect vakantiegevoel! In mei <strong>2022</strong> nam<br />

ik er dan ook deel aan een initiatie openwaterzwemmen<br />

en vond ik de perfecte wetsuit.<br />

Een boei en een opvallende badmuts zijn<br />

om veiligheidsredenen een verplichting in<br />

deze sport. Samen met mij gaan zeker 150<br />

leden van de nog jonge openwaterzwemclub<br />

Trisport MnK, waaronder ook onze collega’s<br />

Bart Stultiens en Katrien Deckers, van mei<br />

tot en met september de uitdaging in deze<br />

bijzondere zwemdiscipline niet uit de weg. En<br />

in tegenstelling tot het indoorzwemmen – dat<br />

ik trouwens nog steeds wekelijks doe – voel<br />

ik me in het open water niet beperkt door<br />

‘baantjes’, maar zwem ik met m’n snorkel, bril<br />

en zwemvliezen zo’n zes keer de afgebakende<br />

ronde van zo’n 500 meter. Als het water<br />

niet té koud is natuurlijk…’<br />

Nooit meer zonder, zonder meer<br />

‘Het mag duidelijk zijn dat ik het geluk in het<br />

sporten net vind in de afwisseling en het vrijblijvende<br />

karakter ervan. Begrijp me echter<br />

niet verkeerd: één dagje respijt per week kan<br />

ik nog rustig plaatsen, maar op dag twee<br />

kriebelt de goesting me toch weer terug de<br />

fiets op, de loopschoenen aan, de latten op<br />

of het water in! En dat uiteindelijk… in alle<br />

seizoenen.’<br />

‘In de zomer van 2021 ontmoetten we enkele<br />

vrienden die aan openwaterzwemmen<br />

deden in de Maasplassen aan het Bastion in<br />

mijn geboortedorp Kessenich. Ik was onmiddellijk<br />

verkocht door de combinatie van<br />

die avontuurlijke, uitdagende sport met een<br />

25


—<br />

Leerling in de kijker<br />

— EN DAAR STOND<br />

IK DAN…<br />

En daar stond ik dan... Plots tussen<br />

een geweldige bassectie van<br />

‘The Young Philharmonic of Brussels’.<br />

Als tiener niet evident om<br />

daarbij te zitten, zeker als je voor<br />

de leeuwen wordt gegooid.<br />

Ethan Dirckx, 2A STEM14<br />

Enkele weken eerder kreeg ik de<br />

vraag van mijn leraar Ruben Appermont<br />

om mee te spelen bij een<br />

concert in het Kunstencentrum<br />

Zinnema te Anderlecht. Een echt<br />

orkest van om en bij de 60 man.<br />

Allemaal muzikanten die ervoor<br />

gaan. Vandaar ook dat de organistie<br />

van het hele spektakel BOENK!<br />

heet. Boenk erop moest het zijn!<br />

Ik vertrok thuis met knikkende<br />

knieën en ging op pad naar Brussel<br />

voor de repetities. Met een<br />

klein hartje kwam ik de grote<br />

repetitieruimte van de kunsthumaniora<br />

in Brussel binnen en werd er<br />

niet raar aangekeken, want ik was<br />

bij de kleinsten van de groep. En<br />

bovendien speel ik dan ook nog<br />

het grootste instrument van de<br />

strijkers, de contrabas. De dirigent<br />

sprak Engels, wat dan ook even<br />

aanpassen was. Een maat, wat<br />

was dat ook weer... oh ja, a measure!<br />

Het werden lange dagen van<br />

om en bij 4 uur repeteren die ervoor<br />

zorgden dat de kunsthumaniora<br />

werd omringd met de mooiste<br />

tonen. Eerst dacht ik, oh nee, gaat<br />

dat altijd zolang duren? Waarom<br />

kennen die mensen hun partijen<br />

nog niet? Aan de ene kant een geruststelling,<br />

aan de andere kant toch ook verontrustend.<br />

Wat moesten we doen? Oefenen, oefenen en<br />

nog eens oefenen.<br />

Het meest indrukwekkend was het feit dat de<br />

rit naar de repetities altijd langs de Koninklijke<br />

tuinen liep. Het feit alleen al dat de koninklijke<br />

familie in hun tuin kan meegenieten van<br />

de muziek, is op zich een geweldig gegeven.<br />

Thuis restte mij alleen nog de stukken<br />

onder de knie krijgen.<br />

26 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Leerling in de kijker<br />

We spelen Greensleeves Fantasia van V.<br />

Williams, Japanese suite van G. Holst en<br />

het zwaarste stuk Symfonie nr. 1 van F.<br />

Mendelssohn. Dit laatste doet me beven<br />

en bibberen van jewelste. Zo snel! De<br />

traagste noot is een gewone vierde en de<br />

snelste een tweeëndertigste. Dan zweven<br />

je vingers en je strijkstok over de toets.<br />

De spanning is te snijden, het tromgeroffel<br />

is aanstekelijk, heel pathetisch van<br />

opbouw, en toch voor je het weet ben je<br />

al door de eerste twee pagina’s. Nog 11<br />

te gaan. Ja, 13 pagina’s vol met zwarte<br />

bolletjes, noten genaamd en ik ken die allemaal.<br />

De gedachte alleen al, vreselijk, en<br />

toch ben ik fier. Fier dat ik dit doe.<br />

BOENK! Brussels Young Philharmonic:<br />

Kortom het concert is de grootste apotheose.<br />

Hierboven een filmpje van mijn boenk<br />

ervaring. Je ziet me staan langs mijn leraar.<br />

Dit is zo sjiek!<br />

27


—<br />

Mosa-S<br />

— VRIENDENKRING<br />

MOSA-S<br />

Na de lange, hete zomer van <strong>2022</strong> kwam de regen in september<br />

als geschenk uit de hemel. Eindelijk verkoeling…<br />

Mens en natuur konden herademen, het ideale moment<br />

om een uitstap te maken met onze Vriendenkring<br />

MOSA-S.<br />

Op donderdag 22 september bezochten we in Genk, onder<br />

leiding van twee gidsen, het Emile Vandorenmuseum en<br />

maakten we een wandeling door het prachtige Molenvijverpark.<br />

Het Emile Vandorenmuseum heeft een lange geschiedenis.<br />

Rond 1891 arriveerde Emile Vandoren ( 1865-1949 ) vanuit<br />

Brussel in Genk. Het Kempische landschap rond Genk<br />

met zijn uitgestrekte heidegronden en spiegelende vijvers<br />

inspireerde hem tot het maken van landschapsschilderijen.<br />

‘Genk is gemaakt om geschilderd te worden,’ was zijn uitspraak.<br />

Hij bouwde het ‘Hotel des Artistes’ uit tot trekpleister<br />

voor kunstenaars, schrijvers en toeristen samen met<br />

zijn Genkse echtgenote Cidonie Raikem. Het museum in de<br />

Henri Decleenestraat was zijn voormalige privéwoning, villa<br />

‘Le Coin Perdu’, gebouwd in 1913. Het herbergt een grote<br />

collectie landschapsschilderijen van hemzelf en van andere<br />

landschapsschilders van de zogenaamde ‘Genkse School’.<br />

Na het bezoek aan het museum wandelden we met de<br />

gids onder een stralende hemel door het Molenvijverpark,<br />

een groen rustpunt van 15 ha groot tussen de Molenstraat<br />

en de Europalaan. Er staan 12 unieke zonnewijzers. Verder<br />

liggen rondom het park verschillende prachtige villa’s zoals<br />

de markante villa ‘La Maison Blanche’. Het park biedt voor<br />

jong en oud rust, ontspanning en schoonheid.<br />

Om de middag af te sluiten, vertrokken we naar Kattevennen.<br />

In restaurant ‘De Krater’ werden we getrakteerd<br />

op heerlijke broodjes en uiteraard vlaai. We zijn tenslotte<br />

Limburgers!


—<br />

Mosa-S<br />

Onze volgende activiteit zal een bezoek zijn aan<br />

de Steenfabriek Wienerberger in Maaseik. In 1911<br />

leverde de ringoven de eerste ambachtelijk gebakken<br />

bakstenen af. Een bezoek met gids meer dan<br />

waard. Verder zal de nieuwjaarslunch, een absolute<br />

aanrader, in de loop van januari weer plaatsvinden<br />

in het hotel/restaurant Beau Séjour in Lanklaar.<br />

Vorig jaar werd de lunch opgeluisterd door de bekende<br />

pianist Marc Erkens. Wat het in januari gaat<br />

worden, blijft nog even een verrassing.<br />

29


—<br />

Eerste graad<br />

— NIEUWE<br />

VESTIGINGS-<br />

DIRECTEURS IN<br />

EGS MAASEIK EN<br />

KINROOI<br />

Jaak Tielens nam op 1 september afscheid van de eerstegraadsschool<br />

Mosa-RT, waar hij vele jaren heeft meegewerkt als pedagogisch<br />

directeur en vestigingsdirecteur van de vestiging in Kinrooi.<br />

Omdat Koen Baerts een overkoepelende rol als pedagogisch directeur<br />

van de eerstegraadsschool kreeg, bleven er nog 2 vacatures<br />

voor vestigingsdirecteur over; eentje voor Kinrooi en eentje voor<br />

Maaseik.<br />

We zijn heel blij dat we via dit artikel de nieuwe vestigingsdirecteurs<br />

aan jullie kunnen voorstellen. Voor de vestiging in Kinrooi is de keuze<br />

gevallen op Vera Haex en Linde Paredis neemt deze rol in de vestiging<br />

van Maaseik op zich.<br />

Ze zijn zeker geen onbekenden voor onze eerstegraadsschool en<br />

draaiden al heel wat jaren mee. Vera als directiesecretaresse in Kinrooi<br />

en Linde als interne leerlingenbegeleidster in Maaseik.<br />

Vera en Linde, wat is jullie drijfveer geweest om je kandidaat te<br />

stellen voor deze nieuwe functie?<br />

We wisten dat we terechtkwamen in een sterk team en dat we konden<br />

terugvallen op een goede omkadering. De voorbije jaren is door<br />

het vorige team al hard gewerkt aan onze school. Samen met de<br />

leerkrachten en de mensen van het ondersteunend personeel willen<br />

we ervoor zorgen dat onze jongeren in onze school kunnen opgroeien<br />

tot geëngageerde leerlingen die hebben geleerd hoe ze leerstof<br />

op een goede manier kunnen vastzetten. We hebben in onze vorige<br />

functies al hard gewerkt aan deze visie in onze eerstegraadsschool en<br />

het is een uitdaging om dat ook eens op een andere stoel te doen.<br />

Omdat we de school al goed kenden, kwamen we ook niet voor grote<br />

verrassingen te staan.<br />

30 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Eerste graad<br />

Hebben jullie een goede start gemaakt?<br />

De start was geen gewone start, omdat al<br />

onze leerlingen sinds 1 september een laptop<br />

ter beschikking kregen door de digisprong.<br />

Onze leerlingen waren het wel gewend om<br />

te werken met Ipads in de klas, maar iedereen<br />

een laptop is toch nog wel wat anders.<br />

Door de degelijke ondersteuning van onze<br />

ICT-dienst loopt dit heel goed, maar elke dag<br />

kom je toch weer voor verrassingen te staan,<br />

dus snel schakelen is toch wel de boodschap.<br />

In EGS Maaseik kwam hier nog de ingebruikname<br />

van de nieuwbouw bij. Ook dit zorgde<br />

ervoor dat niet alles zomaar hetzelfde kon<br />

verlopen als het voorbije schooljaar. Geen<br />

fietsenkelder meer, dus daar moest een<br />

oplossing voor gevonden worden. Het oude<br />

gebouw moest nog volledig weggeruimd<br />

worden, waardoor de rijen op de speelplaats<br />

een andere plaats kregen en noem maar op.<br />

Maar zoals we daarnet nog hebben gezegd,<br />

konden wij terugvallen op een geweldig en<br />

flexibel team dat meedacht en meewerkte<br />

aan de oplossingen die we gevonden hebben.<br />

We kunnen dus besluiten dat we een drukke,<br />

maar goede start hebben genomen in onze<br />

vestigingen.<br />

Welke zijn de grote verschilpunten met jullie<br />

vorige job?<br />

Ons vorige takenpakket was meer afgelijnd<br />

en hoewel we toen ook al veel contacten<br />

hadden met leerlingen en leerkrachten, is de<br />

huidige job toch nog intenser. Je plant heel<br />

veel, maar toch kan het zijn dat je dag er<br />

helemaal anders uitziet dan gepland, want in<br />

een school met zoveel leerlingen en leerkrachten<br />

kan je onmogelijk alles voorzien.<br />

Dus we moeten heel snel kunnen schakelen<br />

en prioriteiten stellen. Maar dat is dan ook<br />

weer net het uitdagende en leuke aan onze<br />

nieuwe job. Ons werk is nooit af en met de<br />

hele directieraad blijven we de uitdagingen<br />

aanpakken.<br />

Welke uitdagingen zien jullie nog voor de<br />

eerste graad in de toekomst?<br />

Onze school op de kaart zetten in het onderwijslandschap.<br />

Mosa-RT heeft heel wat<br />

troeven en die willen we als team uitspelen.<br />

We zitten in een fijn, hardwerkend team dat<br />

resultaten wil halen met onze leerlingen en<br />

ouders.<br />

We wensen jullie alvast heel veel succes in<br />

jullie nieuwe job en hopen dat alle uitdagingen<br />

gerealiseerd kunnen worden.<br />

v.l.n.r: Koen Baerts, Cathy Moons, Vera Haex, Linde Paredis<br />

31


—<br />

De campus<br />

— NIEUWS VAN DE<br />

MILIEUWERKGROEP<br />

Heel wat projecten die nog bij fase 1 van<br />

ons groot masterplan hoorden, worden<br />

op dit moment afgewerkt en zijn nu in de<br />

vakbekwame handen van onze collega’s en<br />

leerlingen. Op de eerste plaats is er de grote<br />

picknickbank, het paradepaardje van de<br />

school. Deze bank is bedoeld om buitenlessen<br />

te geven, ook een buitenbord zullen we<br />

voorzien. Verder komt er nog een boekenen<br />

plantenruilkastje tegen de gevel van het<br />

kantoor van de Interne Leerlingenbegeleiding.<br />

Op 30 november planden we de aanplanting<br />

van het ontharde stuk van speelplaats B. Er<br />

zijn voorlopig 20 krentenbomen en 50 struiken<br />

geplant, namelijk sporkehout, sleedoorn<br />

en maar liefst 4 soorten zomerjasmijn. Dit<br />

alles zal van het stukje ontharding op termijn<br />

een bloeiend, bloemrijk geheel maken.<br />

Maar dat is nog lang niet alles: ook het zithoekje<br />

van het Schoolhouse willen we graag<br />

afwerken. De bloembakken worden opnieuw<br />

gevuld en het zitgedeelte wordt gelijkgemaakt<br />

met boomschors, zodat het er netjes<br />

en afgewerkt uitziet. Ook het driehoekig<br />

perkje op speelplaats B pakken we aan met<br />

de aanplanting van een aantal bomen en<br />

struiken.<br />

Last but not least willen we ook heel graag<br />

beginnen met het verwijderen van de klimop<br />

op de stroken van speelplaats R. Hier is heel<br />

wat mankracht voor nodig! Op deze plekken<br />

plannen we o.a. een mini-bos dat we in het<br />

voorjaar willen aanplanten.<br />

Langzaam maar zeker verandert onze campus<br />

in een mooie, groene oase!<br />

32 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Eerste graad<br />

— FIJN WEERZIEN MET<br />

OUD-LEERLINGEN<br />

Voor de kasten in onze nieuwe STEM- en technieklokalen hebben we<br />

beroep gedaan op de leerlingen van het 7de specialisatiejaar Stijl- en<br />

designmeubelen.<br />

Het was voor de leraren van de eerste graad in Maaseik heel fijn om<br />

deze jongens die vijf jaar geleden op de eerste graad zaten, nog eens<br />

terug te zien. Het zijn echte kerels en degelijke vakmannen geworden!<br />

33


—<br />

Interview dienst communicatie<br />

— HET WONDERLIJKE<br />

WERK VAN EEN<br />

COMMUNICATIE-<br />

VERANTWOORDE-<br />

LIJKE<br />

“Het leukste aan mijn werk is dat het<br />

gevarieerd is!”<br />

We zijn de C-mails en het tijdschrift Straf! allemaal al tegengekomen. Maar wie<br />

maakt ze nu eigenlijk? Wij hebben ze gevonden. De klas van 3 Taal en communicatie<br />

heeft de communicatieverantwoordelijke van de school, Inge Segers,<br />

geïnterviewd voor het vak Public Relations om wat meer informatie te krijgen<br />

over wat haar job precies inhoudt.<br />

Wat zijn uw taken?<br />

Ik doe veel dingen, waaronder interne communicatie met collega’s en leerlingen<br />

zoals de C-mail, Instagram en Facebook. Ik zorg ook voor externe communicatie<br />

zoals de brieven naar ouders, persberichten en de schoolwebsite.<br />

Wij hebben in de les PR 3 communicatiedoelen gezien die vaak gebruikt worden:<br />

onderhouden van relaties, op een positieve manier in de media komen en<br />

mensen informeren/beïnvloeden. Welke gebruikt u vooral?<br />

Ik gebruik alle dingen die je zojuist hebt opgesomd. Het informeren gebeurt via<br />

interne communicatie zoals de C-mail voor leerlingen en ouders en de weekmededelingen<br />

voor de collega’s. Om positief in de media te komen, stuur ik soms<br />

persberichten, zoals met de Campusrun of Picknickrock. Facebook en Instagram<br />

zijn dan weer dankbare kanalen om snel berichten te verspreiden. Via onze website<br />

willen we vooral informatie verstrekken over ons studie-aanbod.<br />

Waarom koos u voor een job binnen de PR?<br />

Ik heb er niet bewust voor gekozen. Ik ben er gewoon ingerold. Ik heb een opleiding<br />

wetenschappen gedaan en jarenlang natuurwetenschappen gegeven in de<br />

eerste en tweede graad. Ze zochten iemand voor een paar uurtjes PR. Hiervoor<br />

werd ik gevraagd en ik doe dit nu al zo’n 3 jaar voltijds.<br />

34 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Interview dienst communicatie<br />

Hoe ziet uw werkdag eruit?<br />

Wij zijn de hele schooldag druk bezig. We<br />

worden op school verwacht tussen 7.30 uur<br />

en 7.45 uur. Daarna kunnen we onze tijd zelf<br />

indelen. Ik moet regelmatig verslagen maken.<br />

Ook moet elke week op een bepaald uur de<br />

C-mail klaar zijn. Dat is allemaal bureauwerk.<br />

Maar ik ga ook vaak op het terrein, bijvoorbeeld<br />

om foto’s te nemen.<br />

Hoe ziet uw team eruit?<br />

Ik deel mijn kantoor met andere mensen uit<br />

mijn team. Michiel Kragten is onze grafische<br />

vormgever. Hij ontwerpt posters, banners en<br />

Wat is uw makkelijkste en moeilijkste project?<br />

Het makkelijkste is de Facebookpagina. Hier<br />

post ik regelmatig nieuws van onze school<br />

op. Het moeilijkste vind ik de schoolwebsite.<br />

Dit is mijn grootste uitdaging.<br />

Wat vindt u het leukste aan uw job?<br />

Dat ik mijn tijd zelf kan indelen en mijn werk<br />

gevarieerd is! Ik heb contact met leerlingen,<br />

ouders en leerkrachten.<br />

Wat vindt u minder leuk?<br />

Het maken van de C-mail vind ik minder leuk<br />

omdat ik het gevoel heb dat de leerlingen die<br />

“De leerlingen lezen de C-mail amper.”<br />

zo meer voor de activiteiten. Gunther Moonen<br />

zit ook nog bij ons. Hij heeft veel kennis<br />

over websites.<br />

Hoe begint u aan een project?<br />

Wij krijgen van de directie de opdracht om<br />

iets uit te werken. De eerste stap is altijd<br />

een overleg. We brainstormen, gooien onze<br />

ideeën in de groep, maken er een verslag van<br />

en verdelen de taken. Soms zijn het korte<br />

projecten en zijn we er maar een paar uurtjes<br />

mee bezig. Sommige projecten nemen wat<br />

meer tijd in beslag. Daar zijn we dan zelfs<br />

maanden mee bezig. Bij een nieuwe studiebrochure<br />

bijvoorbeeld komt er heel wat werk<br />

kijken, zeker als we dit willen ondersteunen<br />

met beeldmateriaal zoals foto’s en filmpjes.<br />

amper lezen.<br />

Wat zou u graag veranderen aan uw job?<br />

Ik zou graag de plaats van mijn kantoor veranderen.<br />

Nu ligt het eerder afgelegen en ik<br />

zou het liefst ergens midden in het gebouw<br />

willen zitten. Dan zie ik meer wat er gebeurt<br />

en heb ik meer contact met collega’s en<br />

leerlingen.<br />

Welke tip geeft u mee aan mensen die ook<br />

PR-verantwoordelijke willen worden?<br />

Je moet vooral goed kunnen luisteren en de<br />

mening van mensen respecteren. Het is ook<br />

belangrijk om een open geest te hebben, dus<br />

niet in hokjes te denken. En tot slot moet je<br />

ook al eens out of the box denken. Zo komen<br />

we op de beste ideeën.<br />

35


—<br />

Tweede graad<br />

— 4 BOUWWETEN-<br />

SCHAPPEN OP<br />

WERFBEZOEK<br />

Onlangs gingen de leerlingen van 4 BOW op<br />

werfbezoek in Oudsbergen. Het doel van het<br />

bezoek was het analyseren van een metaalskeletwoning.<br />

Dit is een bouwwijze die niet frequent<br />

voorkomt in de particuliere bouwwereld. De<br />

nadruk lag dan ook bij de technieken die<br />

toegepast worden om het skelet te plaatsen<br />

en hoe de betonnen sandwichpanelen aan<br />

het skelet verbonden worden met het oog op<br />

een goede waterdichting van de woning. In<br />

zo’n metaalskeletwoning wordt ook aandacht<br />

besteed aan de tochtdichting. Ze dient te<br />

voldoen aan de huidige energienormering om<br />

een lage EPB waarde te bekomen.<br />

De woning zal later niet voorzien worden van<br />

gewone ramen, maar van ruime raampartijen.<br />

Nieuwe leerstof voor een volgend werfbezoek<br />

dus!<br />

36 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Derde graad<br />

— INTERNATIONAAL<br />

WISKUNDE-<br />

TOERNOOI<br />

Op vrijdag 20 september vond de 12de editie plaats van het Internationaal<br />

Wiskundetoernooi. Deze wedstrijd werd zoals elk jaar georganiseerd door de<br />

KU Leuven in samenwerking met de universiteiten van Nijmegen en Bonn. In<br />

totaal waren er naast 62 Belgische ploegen ook nog eens 89 Nederlandse en<br />

69 Duitse teams die op hetzelfde moment meededen vanuit hun eigen universiteit<br />

in Nijmegen en Bonn.<br />

Onze school werd vertegenwoordigd door de leerlingen van 6 Wetenschappen<br />

wiskunde.<br />

In de voormiddag stond de estafetteronde op het programma, waarbij elk team<br />

zoveel mogelijk vragen moet oplossen binnen het uur. Je krijgt hierbij echter pas<br />

de volgende vraag als de vorige correct beantwoord is. De vraagstukken peilen<br />

naar inzicht en parate kennis, maar het is ook belangrijk om goed samen te werken<br />

en te overleggen.<br />

In de namiddag was er de ‘Sum of Us’-ronde, waarbij er rond een bepaald thema<br />

gewerkt werd. Het thema van dit jaar was het optimaliseren van dienstregelingen<br />

met behulp van max-plus-algebra. De leerlingen kregen hiervoor vooraf een<br />

stevige bundel met onderzoeksmateriaal, studieverslagen en toepassingen. Het<br />

was een boeiend, maar pittig thema.<br />

Met een 42ste plaats kunnen onze leerlingen tevreden terugblikken, maar vooral<br />

hun 9de plaats in de estafetteronde mag in de verf gezet worden.<br />

37


—<br />

Leerling in de kijker<br />

— MET BEIDE<br />

VOETEN OP DE<br />

GROND OF TOCH<br />

NIET?<br />

In de Eerstegraadsschool in Kinrooi ontmoeten we Fenno Goertz uit 2BSTEM3. Hij blijft er<br />

zeer bescheiden bij, maar hij heeft al verschillende grootse overwinningen en titels op zijn<br />

palmares staan. Bijgevolg vonden wij het tijd om hem eens in de spotlights te plaatsen.<br />

Wat houdt jouw ‘motorsport’ precies in?<br />

De motorsport die ik beoefen, is geen gewone<br />

motorsport, want ik rijd op een motor zonder zadel.<br />

Wij noemen deze motor een ‘trialmotor’. Met mijn<br />

trialmotor rijd ik in een speciaal aangelegd parcours<br />

over hindernissen heen, zoals rioolbuizen en grote<br />

blokken. Soms rijd ik zelfs in een natuurgebied. De<br />

bedoeling is dat ik zonder mijn voeten op de grond<br />

te zetten de uitgestippelde weg afleg. Als mijn voeten<br />

toch de grond raken, krijg ik strafpunten.<br />

Wanneer ben je ermee gestart? Hoe kwam je op<br />

het idee?<br />

Ik was amper drie jaar toen ik mijn eerste motor<br />

kreeg. Dit was wel een elektrische motor. Op mijn<br />

vijfde of zesde jaar heb ik mijn eerste echte benzinemotor<br />

gekregen. Deze motorsport leerde ik kennen<br />

dankzij mijn vader. Ik wilde in zijn voetsporen treden.<br />

Hij is dan ook mijn persoonlijke begeleider oftewel<br />

‘mainder’. Omwille van een knieblessure kan hij niet<br />

meer alle trucjes voordoen, maar hij geeft me steevast<br />

tips en stuurt me bij.<br />

Aan hoeveel wedstrijden heb je al deelgenomen?<br />

Aan meer dan vijftig wedstrijden heb ik deelgenomen,<br />

zowel Belgische kampioenschappen als<br />

Nederlandse wedstrijden. Volgend jaar zal ik ook in<br />

Europese kampioenschappen meerijden.<br />

38 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Leerling in de kijker<br />

Op welke titel ben je het meest trots?<br />

Op mijn Nederlandse titel ben ik het meest trots.<br />

Ik ben namelijk de derde beste rijder van Nederland<br />

in de hoogste jeugdklassen. De Nederlandse<br />

winnaar is achttien jaar, wat wil zeggen dat ik<br />

nog een enorme groeimarge heb om aan de<br />

ultieme top te geraken. In Nederland doe ik overigens<br />

mee aan het klassement, maar in België<br />

(nog) niet. Ik neem wel deel aan alle wedstrijden<br />

die in Nederland en België georganiseerd worden.<br />

Hoe krijg je je schoolwerk en je training georganiseerd?<br />

De voorwaarde om te mogen rijden is dat ik<br />

goede cijfers behaal op school. Als mijn punten<br />

lijden onder het sporten, vinden mijn ouders dat<br />

ik minder mag rijden. Ook leert mijn vader me<br />

verantwoordelijk te zijn voor mijn trialmotor. Zo<br />

moet ik zelf mijn motor klaarmaken voor een<br />

wedstrijd door onder andere de luchtfilterbak<br />

leeg te maken, een wiel om te wisselen en<br />

bouten te controleren. Als mijn trialmotor niet<br />

startklaar is, mag ik niet naar de training of<br />

wedstrijd vertrekken.<br />

Welke ‘geluksbrenger’ heb je steeds bij je?<br />

Een echte geluksbrenger heb ik niet, maar<br />

voordat ik een zone inga, maak ik naar mijn<br />

vader altijd een bijzonder ‘oorgebaar’. Dat<br />

is een gewoonte die ontstaan is toen ik nog<br />

heel klein was, maar intussen is dit onze<br />

manier om een wedstrijd vol zelfvertrouwen<br />

te starten.<br />

Wat is je grote droom? Wat wil je later<br />

bereiken?<br />

Ik droom ervan om beter te worden dan<br />

mijn vader. Hij werd vroeger negende<br />

van de wereld. Deze topprestatie hoop<br />

ik te verbeteren.<br />

39


—<br />

Tweede en derde graad<br />

OEFENFIRMA<br />

— AVIVA<br />

De leerlingen van het 7de jaar Kantooradministratie en gegevensbeheer<br />

openen dit schooljaar opnieuw de deuren van de oefenfirma<br />

Aviva. Aviva pakt dit jaar uit met een vernieuwend concept:<br />

gym now, wine later! Naast sportartikelen, die zorgen voor de<br />

inspanning, bieden ze ook wijn aan, wat zorgt voor de ontspanning<br />

achteraf (virtueel weliswaar).<br />

De goederen- en geldstroom in een oefenfirma is fictief, maar de<br />

documentenstroom is wel echt. Tijdens beurzen hebben de leerlingen<br />

de kans om te verkopen aan andere oefenfirma’s. Om alles realistisch<br />

te maken werkt Aviva samen met de peterbedrijven Baeten<br />

Vinopolis in Maaseik en Meijers in Roosteren.<br />

Wil je meer weten? Bezoek dan onze facebookpagina (Aviva 7)<br />

of onze pagina op Instagram kantoor @aviva7ka.<br />

40 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Tweede en derde graad<br />

LEERONDERNEMING<br />

— DE COFFEE<br />

CORNER<br />

De Coffee Corner is the place to be<br />

voor een lekkere koffie, warme chocomelk<br />

of thee. “Maar we hebben ook<br />

verschillende ijskoffies in de aanbieding,”<br />

vertellen de jongeren van het<br />

7de jaar Winkelbeheer enthousiast. “En<br />

in de loop van het schooljaar gaan we<br />

ons assortiment nog uitbreiden.” “Voor<br />

de inrichting hebben de leerlingen zelf<br />

gezorgd. In de eerste twee maanden<br />

van het schooljaar hebben ze het lokaal<br />

geschuurd, geverfd en ingericht. En het<br />

resultaat mag er wezen, een gezellige<br />

koffiebar op campus Mosa-RT.<br />

41


—<br />

Tweede en derde graad<br />

OEFENFIRMA<br />

— GLAMBITION<br />

In onze klas 6 Handel werken wij samen<br />

in een firmaproject Glambition. Onze<br />

oefenfirma Glambition verkoopt verzorgingsproducten<br />

en aanverwanten<br />

in een virtuele omgeving aan andere<br />

oefenfirma’s en op fysieke beurzen in<br />

o.a. Hasselt en Brussel. Wij bieden producten<br />

aan uit verschillende gamma’s:<br />

van herenproducten in de afdeling<br />

“Men’s Essentials” tot damesproducten<br />

in de afdeling “Stylish Woman”. Onze<br />

producten en banksoftware zijn virtueel,<br />

maar de ervaringen die wij opdoen<br />

zijn echt! We beheren ons assortiment<br />

en ERP-systeem helemaal zelf. Ook het<br />

ontwerp van de catalogus, de social<br />

media en onze beursstand leren wij in<br />

groep te beheren. Ideaal voor ondernemers<br />

in spe.<br />

42 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Tweede en derde graad<br />

LEERONDERNEMING<br />

— HAIRGLOW<br />

De leerlingen van 7 Haarstylist hebben hun<br />

kapsalon ‘HairGlow’ officieel geopend!<br />

Een super enthousiast team staat elke donderdag<br />

voor je klaar van 8.30 u tot 11.00 u en van 13.00 u<br />

tot 16.00 u.<br />

Wil je een afspraak maken? +32 89 56 30 59<br />

43


—<br />

Oud Sint-Jan<br />

— OUD SINT-JAN<br />

BEKLIMT DE<br />

OUDSBERG<br />

In oktober organiseerde het bestuur van Oud Sint-<br />

Jan – naast de samenkomst van 80-plussers en de mis<br />

voor overledenen – een wandeltocht bij de Oudsberg<br />

in Opoeteren. Onder leiding van ranger Mathieu Geelen<br />

leerden deelnemers meer over de natuur en de geschiedenis<br />

van deze streek. Het was er druk op de helling<br />

van de Oudsberg: nogal wat basisscholen hadden immers<br />

bosklassen en heel wat jong geweld rende in het<br />

mulle zand de berg op en af, maakte een kamp tussen<br />

de wortels van de bomen of klom tot in de hoogste<br />

takken ervan. Oud Sint-Jan had wat meer moeite om de<br />

top van de berg te bereiken: zo jong zijn we tenslotte<br />

niet meer!<br />

Terwijl wij boven genoten van de vergezichten en stonden<br />

uit te hijgen, vertelde de ranger over het ontstaan<br />

van de zandduinen en de 89 meter hoge Oudsberg.<br />

Vroeger was de berg nog 9 meter hoger, maar wind,<br />

bezoekers en vooral de motocross die hier vroeger vrij<br />

spel had, deden de berg krimpen. Het is duidelijk te zien<br />

aan de wortels van de bomen die letterlijk op hun wortels<br />

staan. De bomen hebben zich aan die situatie aangepast<br />

door ter bescherming op de wortels een schors te<br />

groeien.<br />

Het tweede deel van de wandeltocht leidde ons bergop<br />

en bergaf over de vele al dan niet begroeide zandduinen<br />

naar dennenbossen en heidevlakten. Onderhoud zorgt<br />

44 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Oud Sint-Jan<br />

ervoor dat heide hier een kans krijgt. Heide<br />

zorgt voor het opnemen van CO2 uit de<br />

lucht en is dus erg belangrijk voor het<br />

milieu. Vroeger stond er wel 25 keer meer<br />

heide in Limburg, maar bebossing, bewoning<br />

en asfaltering hebben haar haast volledig<br />

verdrongen. Ranger Mathieu haalde<br />

aan dat sommigen niet begrijpen waarom<br />

er vaak bomen gekapt moeten worden in<br />

een natuurgebied. Wel, bomenkap zorgt<br />

ervoor dat de heide haar plaats kan behouden.<br />

Midden in het bos, op een heuveltje,<br />

stonden we plots bij een Mariakapelletje.<br />

Daar bleek ons bestuurslid Jaak Neyens als<br />

jonge snaak nog aan meegewerkt te hebben<br />

in 1954, ter gelegenheid van het 50-jarig<br />

bestaan van de KSA Frisse Heikracht<br />

uit Bree! Even later stonden we nog stil bij<br />

een meetpunt: windsnelheden, regenwater,<br />

temperatuur en uren zonneschijn worden<br />

hier gemeten en doorgestuurd.<br />

Zo kwamen we uiteindelijk weer bij ons<br />

vertrekpunt, zaal ’t Zaveltje. Net op tijd<br />

om een flinke plensbui te ontwijken. Een<br />

warme kop koffie met een heerlijk stuk<br />

taart deed ons al snel de 7 km wandelen,<br />

het zand in de schoenen en de sporadische<br />

dennennaald in de sokken vergeten.<br />

De samenkomst van 80-jarigen en 80-plussers<br />

vond plaats in zaal-C op de campus<br />

aan de Weertersteenweg. 38 personen<br />

namen deel! Het bestuur had onder deskundige<br />

leiding van Toke alles mooi in<br />

gereedheid gebracht. Bij aankomst kregen<br />

de genodigden een glaasje en werden ze<br />

uitgenodigd om aan tafel te gaan voor het<br />

welkomstwoord door onze voorzitter. Vervolgens<br />

werden de taarten aangesneden<br />

en werd de koffie rondgedeeld. Er werd<br />

weer flink bijgepraat en tegen vijf uur, na<br />

Jaak Neyens als jong, blond knaapje op<br />

de laatste rij, vierde van links’<br />

een laatste glaasje, mocht het bestuur<br />

de zaal opnieuw opruimen en de afwas<br />

doen.<br />

De mis voor overledenen werd naar traditie<br />

in Heppeneert georganiseerd. Een<br />

80-tal deelnemers volgde een stemmige<br />

viering ter herinnering aan degenen die<br />

ons na aan het hart lagen. De viering<br />

werd voorgegaan door E.H. Jos De Koninck,<br />

bestuurslid Luc Brouns assisteerde<br />

als lector, penningmeester Chris Haeldermans<br />

bespeelde weer voortreffelijk het<br />

orgel en werd bij het zingen ondersteund<br />

door voorzitter Paul Bauduin en bestuurslid<br />

Jaak Neyens. Na de Mis trok iedereen<br />

naar zaal De Kaartridder voor de koffie,<br />

de taart en de babbel.<br />

45


—<br />

Ouderraad<br />

Net zoals vele onderdelen van het schoolleven,<br />

heeft ook de Ouderraad een zeer zware periode<br />

achter de rug door COVID-19. Het niet kunnen<br />

of mogen organiseren van evenementen, fysieke<br />

vergaderingen, inzamelacties en zoveel meer, zette<br />

onze organisatie aan om haar structuur, haar doel<br />

en haar mogelijkheden te herdenken.<br />

— OUDERRAAD<br />

Onze samenleving, overheerst door drukte, prikkels<br />

en allerlei engagementen, zorgt ervoor dat het steeds<br />

moeilijker wordt om voldoende vrijwilligers te vinden<br />

om al onze ideeën uit te werken. Maar sinds het einde<br />

van schooljaar 2021-<strong>2022</strong> en nu in <strong>2022</strong>-2023 bestaat<br />

de Ouderraad opnieuw uit een team van enthousiaste,<br />

geëngageerde leden die er volop voor willen gaan,<br />

samen met de school!<br />

Wat doen we?<br />

In het verleden was de Ouderraad vooral gekend om de jaarlijkse kienavond en<br />

restaurantdag.<br />

Door de kleinere, maar niet minder enthousiaste groep leden, zijn we genoodzaakt<br />

deze grote evenementen even voor ons uit te schuiven en plaats te maken<br />

voor enkele andere acties:<br />

• Steun aan de vergroening van de campus . De Ouderraad heeft tijdens<br />

schooljaar 2021 - <strong>2022</strong> een grote financiële bijdrage geleverd aan de<br />

vergroening van de grote campus.<br />

• Campusrun : Niet alleen heeft de Ouderraad bijgedragen aan de<br />

aankoop van de waterflesjes en de kosten van de DJ, ook hebben wij de<br />

hele dag meegeholpen met het uitdelen van het water en de appels aan<br />

de enthousiaste lopers.<br />

• PicknickRock: We voorzien een financiële bijdrage.<br />

46 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Ouderraad<br />

Wie zijn wij?<br />

Sha: Voorzitter, coördinator en bezielster van de Ouderraad.<br />

Sha is een manusje-van-alles en steeds enthousiast op zoek<br />

naar nieuwe ideeën om het leven in en rond de campus en eerstegraadsscholen<br />

te verbeteren.<br />

Ingrid: Hoewel haar dochter reeds afgestudeerd is aan MOSA-<br />

RT, blijft Ingrid secretaris van de Ouderraad. Dankzij haar<br />

scherpe en kritische blik, krijgen onze initiatieven steeds de<br />

juiste vorm. Ook zorgt Ingrid al jaar en dag voor het mailverkeer<br />

naar onze leden en schrijft zij steevast zeer volledige<br />

verslagen van alle vergaderingen<br />

Carolina, Heidi, Jolanda, Gerrie, Damien zijn slechts enkele<br />

van onze vaste, en enthousiaste leden op wie we steevast kunnen<br />

rekenen tijdens onze vergaderingen, brainstormsessies of<br />

bij evenementen.<br />

Wat willen we nog doen?<br />

De ouderraad wil graag de school, de leerlingen en de ouders blijven ondersteunen.<br />

Dit kan onder meer door:<br />

• “Co-Creatie ”: Onderwijs wordt niet alleen gemaakt door een school,<br />

maar ook door ouders en leerlingen. Daarom is het van belang dat er<br />

ook wordt geluisterd naar input van ouders en leerlingen uit de basisscholen<br />

in en rondom Maaseik. De Ouderraad werkt mee aan de organisatie<br />

van infoavonden voor ouders en leerlingen van het basisonderwijs.<br />

• Organisatie van info-avonden rondom sociale media, digitalisering,<br />

pesten en nog meer.<br />

• Opnieuw een groter evenement organiseren om financiële middelen in<br />

te zamelen ter ondersteuning van onze doelen.<br />

Wat hebben we nodig?<br />

Enthousiaste ouders/grootouders zijn altijd welkom<br />

op een van onze vergaderingen of evenementen.<br />

Heb je interesse om op de hoogte gehouden te<br />

worden of om een van de vergaderingen bij te wonen?<br />

Neem contact op via ouderraad@mosa-rt.be<br />

47


—<br />

Onze leerlingen<br />

— EEN BEETJE<br />

FILOSOFIE VOOR<br />

ONS ALLEMAAL...<br />

... U AANGEBODEN DOOR<br />

4 HUMANE WETENSCHAPPEN<br />

De leerlingen van 4 humane wetenschappen<br />

kregen in de les filosofie de opdracht een<br />

verhaal te schrijven met als werktitel ‘Toen<br />

de schrijver op bezoek kwam’. Ze maakten<br />

een verhaal over romanfiguren die zich<br />

afvragen of ze wel echt bestaan of slechts<br />

fantasie zijn; een oerdegelijke vraag dus uit<br />

de ontologie of zijnsleer binnen de filosofie.<br />

Lotte Christis, Frauke Henckens, Lise Peeters<br />

en Hayley Walen dachten na over de essentiële<br />

vraag OF we wel zijn. Een kort stukje uit<br />

het verhaal om jullie allemaal een beetje aan<br />

het denken te zetten…<br />

Toen de schrijver op bezoek kwam<br />

“Denk jij dat we door iemand worden bestuurd?<br />

En hebben we een vrije wil?” vraagt<br />

Sophie. “Nee, ik bestuur mijn eigen leven.<br />

Waarom zou er iemand anders zijn die mij<br />

bestuurt?” antwoordt Wout. “Nou, ik denk<br />

dat er twee werelden zijn, zoals in een<br />

verhaal. Wij zijn de personages en er is een<br />

schrijver die zegt wat we moeten doen. Wij<br />

zijn dus de fantasiewereld en de wereld waar<br />

de schrijver in leeft, is de werkelijke wereld,”<br />

vertelt Sophie.<br />

48 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Onze leerlingen<br />

“Wat voor een onzin is me dat, dat kan toch<br />

helemaal niet! We hebben maar één werkelijke<br />

wereld en daar leven wij in. Het kan niet<br />

dat iemand ons bestuurt vanuit een andere<br />

wereld,” gaat Wout verder. “Ik heb toch zelf<br />

een vrije wil of niet dan?” “Nee, we hebben<br />

zelf geen vrije wil! We worden bestuurd<br />

door iemand. Hij is onze ziel en wij zijn het<br />

lichaam,” houdt Sophie vol. “Heb jij die zogezegde<br />

schrijver dan ooit al eens ontmoet?”<br />

vraagt Wout. “Nee,” zegt Sophie boos, “maar<br />

ik geloof er gewoon in. We kunnen toch<br />

niet zomaar allemaal dingen doen die in ons<br />

hoofd omgaan, dat kan niet, dus moet iemand<br />

ons wel helpen,” argumenteert Sophie.<br />

“Wauw, wat jij jezelf allemaal wijsmaakt. Er<br />

is gewoon maar één wereld waar lichaam en<br />

geest één zijn. Wij doen wat we willen doen.<br />

Er zijn geen andere werelden!” zegt Wout<br />

koppig. “Oké, maar ik heb toch gelijk!” roept<br />

Sophie geïrriteerd.<br />

En voor de kunstenaar in ons: de afbeeldingen<br />

zijn gegenereerd met Dall-e 2, een open<br />

artificieel intelligent systeem dat kunst (of<br />

zo je wil afbeeldingen) maakt op basis van<br />

woordcommando’s. Jij verzint een situatie<br />

‘romankarakter ontsnapt uit boek’, in dit<br />

geval, en Dall-e maakt verschillende afbeeldingen<br />

op maat waaruit jij kan kiezen. Je kan<br />

hem ook in een bepaalde kunststijl laten werken.<br />

Dall-e baseert zich op een databank met<br />

miljoenen afbeeldingen, kunstwerken, woorden<br />

en begrip van relaties (in, op, naast,…).<br />

Word je eigen kunstenaar: maak een gratis<br />

account aan op openai.com/dall-e-2/ en ga<br />

zelf creatief aan de slag!<br />

49


—<br />

Erasmus+<br />

— ERASMUS+<br />

INTERNATIONALE<br />

MEETING ‘FOOD<br />

FOR THOUGHT’ IN<br />

MAASEIK<br />

Van maandag 24 tot en met zondag 30<br />

oktober organiseerden de 34 leerlingen<br />

van het seminarie Erasmus+ een internationale<br />

meeting (project Food for<br />

Thought) in onze school. Zij kwamen<br />

in contact met 18 leeftijdsgenoten en 6<br />

leerkrachten uit drie partnerscholen:<br />

• Escola Secundária Vitorino Nemésio,<br />

Praia da Vitoria, Portugal<br />

• I.S. Giovanni xxiii Cosentino, Marsala,<br />

Italië<br />

• I.E.S. Maria Galiana, Sevilla, Spanje<br />

De buitenlandse leerlingen verbleven in<br />

gastgezinnen bij onze leerlingen. Er werd een<br />

erg afwisselend programma uitgewerkt voor<br />

onze gasten, met presentaties in het Engels<br />

over de verschillende scholen, landen, regio’s<br />

en steden. De leerlingen van de partnerschool<br />

presenteerden ook hun eigen onderzoeksresultaten.<br />

Onderzoeksonderwerp was<br />

‘policies behind determining expiry dates’. De<br />

bezoekende leerlingen kregen een ‘guided<br />

tour’ in Maaseik door 6 Moderne Talen én<br />

een heuse ‘Belgian Food Tour’, voorbereid<br />

door de klassen 6STW1 en 6STW2. Daarnaast<br />

kregen zij workshops Nederlands, Haarzorg,<br />

Sport en Latijn: een ‘gewone’ schooldag op<br />

onze campus. Het bezoek aan het Europees<br />

parlement, met een uiteenzetting door 2<br />

jonge kabinetsmedewerkers over de werking<br />

van de EU en het Europees voedselbeleid,<br />

vormde een hoogtepunt. ’s Namiddags<br />

werden de toeristische highlights in Brussel<br />

centrum verkend met de nodige uitleg in het<br />

Engels. Het werd zowel voor onze Italiaanse,<br />

Portugese en Spaanse leerlingen als onze<br />

eigen leerlingen en hun gezinnen een week<br />

met unieke ervaringen. Bedankt aan de collega’s<br />

en ook aan alle betrokken leerlingen<br />

voor hun enthousiaste medewerking!<br />

50 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Erasmus+<br />

A JOURNEY IN BELGIUM BY TEAM<br />

SPAIN<br />

A year ago we started an Erasmus<br />

project called “Food for Thought”. This<br />

project involves four different European<br />

countries: Italy, Portugal, Belgium and<br />

Spain.<br />

The third mobility was going to be in Belgium<br />

and here we are. We have been here<br />

for four days and we have noticed a lot of<br />

changes compared with our country and<br />

our school. Our first impression was how<br />

big the school was. The school has four<br />

buildings while ours has only got one.<br />

The eating time is very different compared<br />

to our country for example , we<br />

usually have lunch around three o’ clock<br />

which is when we arrive home and here<br />

we have lunch at the school canteen. We<br />

find it a bit weird to have lunch so soon!<br />

Another different thing is that the Belgian<br />

school is quieter than the Spanish school.<br />

Here in Belgium there are less students<br />

per class and that makes that we concentrate<br />

better and it’s easier to follow the<br />

class.<br />

Regarding the families, we have felt very<br />

much at home. People have been very<br />

kind, they have offered us typical Belgium<br />

treats and we have made different activities<br />

with them. We find that the people in<br />

Belgium families speak less among them.<br />

They use computers more frequently than<br />

we do and after a certain time they stay<br />

home while we sometimes have some<br />

tapas outside at nine o’clock for dinner.<br />

Finally, we have also found that houses<br />

here are much bigger and people usually<br />

live more in houses rather than in flats,<br />

like in Seville. People here use bikes more<br />

frequently than we do and there is more<br />

vegetation everywhere. People usually<br />

have gardens in their houses and they<br />

take good care of them while in Seville<br />

people have flower pots inside their flats.<br />

51


—<br />

Oud-leerlingen<br />

KRISTOF THEVISSEN, REUMATOLOOG<br />

— “BIJ EUTHANASIE<br />

IS ZORGVULDIG-<br />

HEID HET EERSTE<br />

WOORD”<br />

Het was jarenlang een vertrouwd beeld op de speelplaats van het College<br />

in de Pelserstraat: Kristof Thevissen die onvermoeibaar en altijd met<br />

de glimlach een andersvalide medeleerlinge in de rolstoel rondreed en<br />

zo haar leven op school een heel stuk prettiger maakte. “Tja, de zorg, het<br />

heeft er altijd wel wat ingezeten bij mij”, glimlacht hij. Vandaag is Kristof<br />

reumatoloog, verbonden aan het ZOL en het Reumacentrum Genk. En hij is<br />

ook nog voorzitter van vzw LEIF-Limburg.<br />

Een ‘charmante’ school<br />

Dat Kristof op het College zou belanden,<br />

was geen evidentie. Geboren en<br />

getogen in Dilsen-Stokkem, was hij de<br />

enige van zijn klas die niet naar de Vrije<br />

Humaniora in Dilsen trok, maar wel<br />

naar Maaseik. Dat had vooral met, nu<br />

ja, toeval te maken: “Ik kende iemand<br />

die op het College zat en toen die zijn<br />

boeken ging afhalen, ben ik eens meegegaan.<br />

Ik zat toen nog maar op het<br />

2de of 3de leerjaar, maar ik was meteen<br />

verkocht. Dit was een charmante<br />

school en ik kon zo de traditie voelen:<br />

die banken, die studiezalen … Toen al<br />

zei ik: ik wil later naar die school gaan.<br />

En ik ben nooit van mening veranderd.”<br />

Het was voor een 12-jarige wel een<br />

beetje avontuur: “Ik was alleen, moest<br />

leren met de bus reizen … Maar spijt<br />

52 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Oud-leerlingen<br />

heb ik nooit gehad. Ik heb echt een heel fijne<br />

tijd op school gehad. Op de lessen Lichamelijke<br />

Opvoeding na dan, dat lag me minder<br />

en was voor mij een beetje een noodzakelijk<br />

kwaad. Toch pluk ik er nu de vruchten van,<br />

want vandaag ben ik een fervent sporter. Dat<br />

komt vooral omdat ik er nu de tijd voor heb.<br />

Toen was ik altijd met mijn boeken bezig!”<br />

Want Kristof is blijkbaar iemand die vroeg<br />

beslissingen neemt en al heel vroeg had hij<br />

zich voorgenomen om arts te worden: “Daarom<br />

heb ik na<br />

het 4de jaar<br />

gekozen voor<br />

Grieks-Wetenschappen<br />

en niet voor<br />

Wiskunde-<br />

Wetenschappen. Die keuze heb ik gemaakt<br />

op advies van meneer Schippers. En dat was<br />

een goed advies.” Intussen nam hij aan alle<br />

mogelijke Olympiades deel om zich klaar te<br />

stomen voor het ingangsexamen arts-tandarts,<br />

iets wat hij vlot haalde: “Dat dank ik allemaal<br />

aan mijn tijd op het College. We hadden<br />

echt heel goede leerkrachten, mensen ook<br />

met een sterke academische achtergrond.<br />

Meneer Roger Janssen bijvoorbeeld gaf echt<br />

les op academisch niveau. We moesten een<br />

dikke scriptie schrijven voor hem, maar zo<br />

leerden we wel verbanden leggen, inzicht<br />

verwerven … Dat is me nadien allemaal heel<br />

goed van pas gekomen.”<br />

Diepenbeek, Gent, Maastricht<br />

Kristof schreef zich na zijn humaniora op het<br />

College, we schrijven dan 2001, in aan wat<br />

toen nog het Limburgs Universitair Centrum<br />

in Diepenbeek was, voor de 3 kandidaturen<br />

geneeskunde: “Hun onderwijssysteem met<br />

gespreide examens was geknipt voor mij.<br />

Zozeer zelfs dat ik na mijn kandidaturen een<br />

universiteit zocht die in die lijn werkte en dat<br />

was UGent. Ik was weer een buitenbeentje,<br />

want vrijwel iedereen in mijn jaar trok naar<br />

Leuven. Maar het was opnieuw een bewuste<br />

keuze.” Kristof ging elk jaar vlotjes over en<br />

mocht zich in 2008 officieel arts noemen.<br />

Maar daar stopte het niet, want hij had alweer<br />

vroeg in zijn studies besloten dat hij zou<br />

specialiseren: “Ik had na mijn 2de kandidatuur<br />

vakantiewerk gedaan in het Reumacentrum<br />

van dr. Jan Remans. Dat beviel me heel<br />

erg en daarom koos ik voor Reumatologie.”<br />

Opnieuw maakte hij daarvoor een minder<br />

evidente keuze, want hij trok naar Nederland:<br />

“Ik had hun<br />

“Het zorgzame heeft er bij<br />

mij altijd ingezeten”<br />

onderwijssysteem<br />

bestudeerd<br />

en dat<br />

was anders<br />

dan in Vlaanderen,<br />

onder<br />

meer omdat ze met clusters werkten. Ik was<br />

vooral actief in Eindhoven, Maastricht en<br />

Heerlen dus qua afstand viel dat goed mee.<br />

Wat ook meespeelde, naast het feit dat hun<br />

specialistische opleiding beter theoretisch<br />

onderbouwd was, was het gegeven dat alle<br />

grote namen op het vlak van reumatologie<br />

research uit Nederland komen.” Het betekende<br />

wel opnieuw 6 jaar voltijds studeren!<br />

“Klopt, ik ben dus 13 jaar alleen maar met<br />

studies geneeskunde bezig geweest.” In december<br />

2014 was Kristof (eindelijk) studentaf:<br />

“Ik was intussen 31 en het werd tijd om<br />

een job te zoeken! De logische keuze was het<br />

ziekenhuis in Genk, maar toen kreeg ik een<br />

aanbod van de Gentse universiteit en daar<br />

kon ik geen nee op zeggen ook al moest ik<br />

er voor naar Deinze verhuizen.” Dit Gentse<br />

intermezzo duurde 3 jaar: “3 fantastische<br />

jaren overigens, maar het probleem was dat<br />

ik daar geen definitieve perspectieven had.<br />

Uiteindelijk heb ik dan toch voor het ZOL in<br />

Genk gekozen. Wat ook meespeelde, was dat<br />

ik mijn job in het ziekenhuis mocht combineren<br />

met een praktijk. Dat was belangrijk voor<br />

mij, want ik wilde terug in het Reumacentrum<br />

van dr. Remans werken.”<br />

53


—<br />

Oud-leerlingen<br />

Academische droom<br />

Naar eigen zeggen doet Kristof zijn werk<br />

met hart en ziel. Dat betekent niet dat hij zijn<br />

ambities opgeborgen heeft: “Ik ben bezig<br />

met mijn doctoraat en als alles volgens plan<br />

verloopt, haal ik dat eind 2023. Het geeft me<br />

niet alleen de mogelijkheid om me nog meer<br />

in de materie te verdiepen, maar ook om een<br />

academische carrière verder te kunnen uitbouwen.<br />

Ik geef nu al les in de bachelor-jaren<br />

van UHasselt en dat bevalt me prima. Die<br />

“Mijn advies: je<br />

leerstof vanaf dag<br />

1 bijhouden. Dan<br />

lukt het wel.”<br />

academische droom is er dus wel degelijk: ik<br />

hoop alleen dat ik het ook kan waarmaken.”<br />

Kristof weet dus wel wat studeren is. Welk<br />

advies heeft hij voor onze leerlingen? “Het<br />

klinkt misschien als een cliché, maar het blijft<br />

waar: hou je zaken vanaf dag 1 bij. Als je erin<br />

slaagt om aan een constant tempo te werken,<br />

lukt het altijd zonder dat je superzware<br />

inspanningen moet leveren. De hele blokperiode<br />

ervaarde ik nooit als een piekmoment:<br />

het lag gewoon in de lijn van wat ik al het<br />

hele jaar deed. En in Diepenbeek moest je,<br />

precies door die gespreide examens, van dag<br />

1 mee zijn.”<br />

LEIF in Limburg<br />

Recent is Kristof ook voorzitter van LEIF-Limburg<br />

vzw. Voor wie LEIF niet mocht kennen,<br />

het staat voor LevensEinde InformatieForum,<br />

een initiatief van prof. dr. Wim Distelmans om<br />

info te verstrekken rond alles wat met levenseinde<br />

en levenseinde-beslissingen te maken<br />

heeft. “Toen ik reumatoloog was in Gent,<br />

heb ik daar een huisarts ontmoet die LEIFarts<br />

was. Dat boeide mij zodanig dat ik me<br />

ingeschreven heb voor de LEIF-arts opleiding<br />

in Brussel. LEIF wordt nogal eens gekoppeld<br />

aan euthanasie, maar het is veel breder dan<br />

dat alleen. Ik heb ook nog een aparte inter-<br />

54 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Oud-leerlingen<br />

universitaire opleiding ‘palliatieve zorgen’<br />

gevolgd. Al die ethische aspecten en vraagstukken<br />

interesseren me wel.” Kristof kwam<br />

er ook achter dat heel veel mensen daarmee<br />

bezig zijn, maar dat de werking eigenlijk versnipperd<br />

is met weinig netwerking tot gevolg:<br />

“Dat was ook zo in Limburg. Hier waren en<br />

zijn redelijk wat LEIF-artsen, maar ze kennen<br />

mekaar onvoldoende! Dat begreep ik niet<br />

zo goed en<br />

daarom nam<br />

ik contact met<br />

Wim Distelmans.<br />

Van<br />

het een kwam<br />

het ander en<br />

uiteindelijk zat ik rond de tafel met Wim Distelmans,<br />

Mark Daenen, een collega-longarts<br />

in het ZOL en Sara Dubois van huisvande-<br />

Mens. Eén agendapunt: LEIF concreet maken<br />

in Limburg. Ik heb toen wat aan die kar<br />

getrokken, mensen aangeschreven … en op<br />

1 juli 2019 was het zover: er was officieel een<br />

LEIF-afdeling in Limburg. Het lag bijna in de<br />

lijn van de verwachtingen dat ik de voorzitter<br />

zou worden en ik heb dat aanvaard.” LEIF-<br />

Limburg is dus nog jong, maar draait intussen<br />

wel al op volle toeren: “Mensen weten ons te<br />

vinden, ook door onze website, leiflimburg.<br />

be. Onze werking is heel breed: we krijgen<br />

natuurlijk concrete vragen over euthanasie,<br />

maar ook over het opstellen van een wilsbeschikking<br />

bijvoorbeeld. En vergeet niet dat<br />

België na Nederland als tweede land een<br />

euthanasiewet had. Dat heeft het natuurlijk<br />

opengetrokken. Mensen weten nu dat het<br />

kan en mag.”<br />

Als het over<br />

“LEIF is veel meer dan alleen<br />

maar euthanasie”<br />

euthanasie<br />

gaat, spreekt<br />

Kristof zeer<br />

genuanceerd:<br />

“Het is een<br />

verhaal met twee kanten. Ja, je kan zeggen<br />

dat het in het algemene aanbod zou moeten<br />

zitten. Maar je moet ook zeggen dat euthanasie<br />

geen evidentie kan zijn. We moeten<br />

er gewoon heel omzichtig mee omspringen<br />

en eigenlijk elk dossier goed afwegen. Een<br />

vrijwillig levenseinde bij een longkankerpatiënt<br />

met zeer beperkte levensprognose is nu<br />

eenmaal iets anders dan bij iemand met een<br />

chronische depressie. Voor mij blijft zorgvuldigheid<br />

het beginwoord.”<br />

55


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

— EERSTE EDITIE<br />

CAMPUSRUN<br />

MOSA-RT<br />

2500 LEERLINGEN LIEPEN EEN<br />

UNIEK PARCOURS OVER EN DOOR<br />

CAMPUS MOSA-RT.<br />

Het merendeel van onze jongeren<br />

beweegt zo weinig dat het schadelijk<br />

is voor hun gezondheid. Dat meldt de<br />

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).<br />

Voor de studie, die gepubliceerd werd<br />

in het tijdschrift ‘The Lancet Child &<br />

Adolescent Health’, werden de gegevens<br />

uit 146 landen van in het totaal 1,6<br />

miljoen scholieren tussen 11 en 17 jaar<br />

verzameld. Daaruit bleek dat meer dan<br />

4 op de 5 jongeren te weinig beweging<br />

krijgen per dag.<br />

Een gezonde geest in een gezond<br />

lichaam, dat is de visie van de sportleerkrachten<br />

op Campus Mosa-RT.<br />

Om de jongeren aan te zetten tot<br />

meer beweging organiseerden ze een<br />

avontuurlijke Campusrun op het terrein<br />

van de school. Het parcours liep door<br />

de gebouwen wat voor de leerlingen<br />

een extra motivatie was. De verschillende<br />

graden startten op verschillende<br />

tijdstippen, voor muzikale ondersteuning<br />

zorgde DJ Seppe Houben van 4<br />

Organisatie en logostiek. Voor alle winnaars<br />

waren er leuke prijzen, gesponsord<br />

door NRG-fitness uit Maaseik. Het<br />

water en de appels werden gesponsord<br />

door onze oudervereniging. Ook<br />

de Burgemeester en de Schepen van<br />

Sport gaven present voor de prijsuitreiking.<br />

56 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

57


—<br />

Steamclub<br />

— STEAMCLUB<br />

Jaar na jaar zien we het aantal leden van onze Steamclub groeien.<br />

Zoals jullie ondertussen weten, staat STEAM voor Science, Technology,<br />

Engineering, Arts en Mathematics. Tijdens de middagpauzes komen 42<br />

geïnteresseerde leerlingen samen om te werken rond allerlei projecten<br />

en wetenschapswedstrijden.<br />

Zo zijn we dit schooljaar weer geselecteerd voor de Solar Olympics,<br />

een wedstrijd van het Belgische Solar Team waarbij leerlingen van het<br />

secundair onderwijs uitgedaagd worden om te tonen wat zij kunnen<br />

bouwen met zonne-energie & creativiteit. Van de 125 inzendingen werden<br />

16 projecten gekozen door een vakjury. Maar liefst drie teams van<br />

onze Steamclub zijn daar bij en mogen hun project uitwerken: de fietstas<br />

3000, Project Icarus en De Solar Sleep Protection. In een volgende<br />

uitgave vertellen we jullie hier meer over.<br />

Nieuw dit schooljaar is dat we geselecteerd zijn voor de VEXROBOTICS<br />

Competition, een wedstrijd waaraan wereldwijd meer dan 40 landen<br />

meedoen. Het doel is om een basisrobot zo te verbeteren dat hij bepaalde<br />

handelingen sneller en efficiënter kan uitvoeren.<br />

Verder staat er ook nog Asgard XII op het programma waarbij een experiment<br />

met een weerballon naar 30 km hoogte wordt gebracht omdat<br />

daar de omstandigheden gelijkaardig zijn met die op Mars. Of we hiervoor<br />

geselecteerd zijn, weten we nu nog niet, maar we houden jullie op<br />

de hoogte!<br />

58 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Tweede en derde graad<br />

— WEEK VAN HET<br />

NEDERLANDS<br />

Tijdens de Week van het Nederlands<br />

hebben heel wat leerlingen uit het<br />

Vlaams onderwijs deelgenomen aan<br />

acht taaluitdagingen, georganiseerd<br />

door het Vlaams-Nederlands Huis<br />

deBuren en de Taalunie.<br />

Zo moesten ze bijvoorbeeld op zoek<br />

gaan naar de allermooiste zin die ze<br />

ooit tegenkwamen in een gedicht of<br />

de pyramide van Cheops beschrijven<br />

in maximum drie zinnen.<br />

Onze leerlingen vielen maar liefst<br />

twee keer in de prijzen!<br />

Jelle en Kevin van 4 Latijn wonnen<br />

de volgende uitdaging:<br />

Bedenk een Nederlandstalige slogan<br />

voor jaloezie, verkoop die emotie in<br />

je allermooiste woorden en neem<br />

jouw reclame op als radiojingle. Kun<br />

jij ons laten geloven dat jaloezie het<br />

mooiste is dat er bestaat?<br />

Maud Vermeulen van 5 Wetenschappen-wiskunde<br />

won de vijfde taaluitdaging<br />

met haar pakkende gedicht<br />

over liefde. Ze beschreef hoe liefde<br />

proeft, ruikt, klinkt en voelt.<br />

De leerlingen van het derde jaar Taal<br />

en communicatie gingen elke dag<br />

aan de slag met een Nederlandstalig<br />

lied en hebben dit omgezet naar<br />

emoji’s. Tijdens de middagpauze<br />

speelden ze leuke Nederlandstalige<br />

muziek in de eetzaal.<br />

59


—<br />

Eerste graad<br />

— TECHNIEK<br />

IN HET<br />

BASISONDERWIJS<br />

In onze school hebben we twee techniekcoaches,<br />

Bart Keyken en Jarne Ramaekers.<br />

Zij geven, in het kader van Techniek in de<br />

Basisschool, workshops in enkele basisscholenscholen<br />

van onze regio. Dit schooljaar<br />

leren ze de leerlingen van het 5de en 6de<br />

studiejaar programmeren aan de hand van de<br />

“Sphero mini”, een klein robotballetje.<br />

Een twintigtal leerkrachten heeft tijdens de<br />

pedagogische studiedag ook een workshop<br />

rond programmeren gevolgd bij onze techniekcoaches.<br />

60 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Tweede en derde graad<br />

— YOUCA<br />

ACTION DAY<br />

Na een grondige voorbereiding en met de nodige<br />

begeleiding deed Campus Mosa-RT ook dit jaar<br />

weer mee aan de YOUCA Action Day. Youca staat<br />

voor ‘Youth for Change and Action’ en is een organisatie<br />

voor en door jongeren die hen stimuleert om<br />

samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige<br />

samenleving.<br />

Op donderdag 20 oktober staken de leerlingen<br />

van 6AT tijdens deze YOUCA-dag de handen uit de<br />

mouwen in een zelf gekozen bedrijf of organisatie of<br />

werkten ze voor de overheid.<br />

Het loon van 55 euro dat ze op die schooldag verdienden,<br />

gaat naar projecten van geëngageerde<br />

jongeren wereldwijd, dit jaar naar jongerenprojecten<br />

van RIKOLTO in Oeganda, Burkina Faso, Ecuador en<br />

projecten in België.<br />

Niet alleen dragen onze leerlingen door hun deelname<br />

bij aan een meer solidaire wereld, het was op<br />

de koop toe een fantastische leerervaring. Ze kregen<br />

de kans om echt te solliciteren, werkgevers te ontmoeten<br />

en voor één dag te proeven van het echte<br />

arbeidsleven.<br />

Voor onze leerlingen was het een zeer boeiende dag,<br />

boordevol ervaringen. Door actief deel te nemen aan<br />

deze Action Day toonden onze leerlingen dat ze het<br />

hart op de juiste plaats dragen.<br />

61


—<br />

Pastoraal jaarthema<br />

Groeien in vertrouwen is loslaten en begeleiden<br />

We mogen dit schooljaar opnieuw op tocht gaan met zovele jonge mensen,<br />

die op ons vertrouwen om hen te begeleiden.<br />

Het is een moeilijk evenwicht:<br />

hen de vrijheid laten om zelf een koers uit te stippelen<br />

en de wens hen daarbij te begeleiden.<br />

Maria geeft haar zoon de vrijheid te verdwalen,<br />

de vrijheid Zijn eigen koers uit te stippelen<br />

en Zijn eigen opdracht te verdiepen.<br />

En toch blijft ze nabij, vormt ze een veilige haven voor haar zoon.<br />

Telkens weer staat ze klaar om– vanop een afstandje –<br />

haar zoon te begeleiden.<br />

Dit schooljaar willen we groeien in vertrouwen.<br />

We willen luisteren naar onze leerlingen en naar elkaar<br />

en willen antwoord geven op de vragen die ons gesteld worden.<br />

We willen de jongeren die aan ons worden toevertrouwd goed begeleiden<br />

door hen voldoende vrijheid én geborgenheid te geven.<br />

We stralen vertrouwen uit, telkens als we zeggen:<br />

“Ga, leer, leef, groei, ik ben er voor jou.”<br />

62


—<br />

Pastoraal jaarthema<br />

tekening gemaakt door<br />

Yvanca Schols van 1BSTEM<br />

vertrouwen uitstralen<br />

63


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

— GROND-<br />

WETTELIJK HOF<br />

VERNIETIGT<br />

EINDTERMEN<br />

EN WAT NU?<br />

U hebt het vast gehoord: de eindtermen voor de tweede en derde graad die samen met de<br />

modernisering van het secundair onderwijs ingevoerd moesten worden, zijn door het Grondwettelijk<br />

Hof vernietigd. Tevreden gezichten bij de vertegenwoordigers van de katholieke<br />

onderwijszuil en Steiner- en Freinetscholen, wat terughoudendheid bij het gemeenschapsonderwijs.<br />

Betekent dit nu dat er helemaal geen eindtermen zijn en dat scholen kunnen doen<br />

waar ze zin in hebben? Helemaal niet. We zullen proberen een en ander te verduidelijken.<br />

Wat zijn eindtermen?<br />

Eindtermen worden door de Vlaamse regering<br />

vastgelegd. Ze beschrijven de minimale<br />

kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes<br />

waarover een leerling moet beschikken aan<br />

het einde van een (deel van een) opleiding.<br />

In het secundair onderwijs verschillen de<br />

eindtermen per graad, maar vanaf de tweede<br />

graad ook per onderwijsvorm. Alle scholen<br />

houden zich eraan, maar beslissen zelf wat<br />

ze naast die eindtermen nog aan bod willen<br />

laten komen.<br />

Hoe eindtermen tot stand komen? Allereerst<br />

is er een ontwikkelingscommissie, die bestaat<br />

uit afgevaardigden van de onderwijskoepels<br />

(het katholieke net, het gemeenschapsonderwijs,<br />

de methodescholen…), maar ook leerkrachten<br />

en onderwijsspecialisten. Die stellen<br />

vanuit hun kennis en ervaring de eindtermen<br />

op. Mensen uit de inspectie, onderwijsspecialisten<br />

etc. bekijken dan of die eindtermen<br />

wel evalueerbaar zijn en of ze logisch samenhangen.<br />

De Vlaamse regering keurt ze<br />

daarna goed, na advies van o.a. de Vlaamse<br />

Onderwijsraad en de Raad van State. Het<br />

werk van de onderwijskoepels bestaat er nu<br />

64 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

uit leerplannen op te stellen, dus te omschrijven<br />

hoe ze die eindtermen zullen bereiken.<br />

Zij ontwikkelen onderwijsdoelen en leerplandoelen<br />

waarmee de leerkrachten aan de<br />

slag moeten. Die leerkrachten rekenen al dan<br />

niet op uitgeverijen die de doelen omzetten<br />

in hanteerbare methodes, die bestaan uit<br />

handboeken, online lesmateriaal, remediëringsopdrachten,<br />

evaluaties… De leerkrachten<br />

verwerken al dat<br />

materiaal (of zorgen<br />

zelf voor een methode)<br />

en het is de onderwijsinspectie<br />

die dan een<br />

school bezoekt om na<br />

te gaan of de onderwijskwaliteit<br />

voldoende is.<br />

Waarom verzet ertegen?<br />

Katholiek Onderwijs Vlaanderen had in<br />

2020 al aangeboden om in overleg met de<br />

overheid te bekijken hoe het geheel van de<br />

eindtermen versoberd zou kunnen worden,<br />

want de angst bestond toen al dat scholen en<br />

leerkrachten niet meer vanuit hun eigen pedagogisch<br />

project zouden kunnen werken. De<br />

kritiek op de eindtermen was grosso modo<br />

vierledig.<br />

1. De vrijheid en de kwaliteit van het onderwijs<br />

werd bedreigd.<br />

Eindtermen, zoals we al stelden, beschrijven<br />

de minimale doelen<br />

van het onderwijs.<br />

“Onderwijsvrijheid<br />

werd bedreigd”<br />

Maar de Vlaamse<br />

overheid wilde erg<br />

ambitieus zijn, allicht<br />

onder invloed<br />

van de slechte<br />

scores van het Vlaamse onderwijs op allerlei<br />

internationale vergelijkende testen. Daardoor<br />

kreeg jammer genoeg kwantiteit de overhand<br />

op kwaliteit: om al die ambitieuze eindtermen<br />

grondig te realiseren was er gewoon geen tijd<br />

meer. Leerlingen zouden dus heel veel moeten<br />

leren, maar weinig nog echt grondig.<br />

Bovendien heeft het katholiek onderwijs er<br />

65


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

altijd naar gestreefd voldoende tijd en ruimte<br />

te laten voor scholen om hun eigen projecten<br />

in de verf te zetten, maar door die enorme<br />

hoeveelheid eindtermen was er ook geen<br />

tijd meer over om eigen accenten te leggen.<br />

Om dat wel te kunnen, zouden de opgelegde<br />

eindtermen maximaal 70 % van de onderwijstijd<br />

in beslag mogen nemen, stelt recent<br />

Nederlands onderzoek.<br />

2. Leraren werden uitvoerders van wat de<br />

overheid vraagt.<br />

De eindtermen schreven niet alleen voor wat<br />

er bereikt moest worden, maar al te vaak<br />

werd ook de didactiek bepaald en kreeg de<br />

leraar de context en de methodiek waarin hij<br />

moest werken opgelegd. Eigen keuzes maken<br />

of een eigen aanpak bepalen kon eigenlijk<br />

niet meer. Lesgeven vanuit een eigen expertise<br />

of passie was er niet meer bij. Het beeld<br />

doemde op van de leraar die op zijn bureau<br />

aan de ene kant zijn handboek had liggen<br />

en aan de andere kant de lijst met de eindtermen<br />

die hij moest afvinken om in orde<br />

te zijn. Louter uitvoeren, vroeg de overheid,<br />

zonder zich af te vragen hoe dat te rijmen<br />

valt met gedrevenheid voor je vak. Misschien<br />

kloppen. Enkele voorbeelden die Katholiek<br />

Onderwijs Vlaanderen zelf aangegeven heeft.<br />

Artistieke vorming kon in geen enkele studierichting<br />

nog een volwaardige plaats krijgen.<br />

Technologische wetenschappen, Biotechnologische<br />

wetenschappen bijv. kregen zes<br />

“Leraren worden uitvoerders”<br />

vandaar ook dat ondertussen zowat iedereen<br />

les mag komen geven? Akkoord, er is een<br />

lerarentekort, maar kan je iemand die lijstjes<br />

van eindtermen moet afvinken nog een echte<br />

leraar noemen, zo’n man of vrouw aan wie<br />

we door het aanstekelijke enthousiasme van<br />

het lesgeven allemaal wel een of meer goede<br />

herinneringen bewaren?<br />

3. Er was onvoldoende ruimte voor eigen<br />

keuzes in de lessentabellen.<br />

De overheid stelde dat door de nieuwe eindtermen<br />

er meer vrije ruimte gegarandeerd<br />

werd in de tweede en derde graad. Maar toen<br />

de koepels hun lessentabellen probeerden<br />

samen te stellen, bleek dat helemaal niet te<br />

uur minder specifieke vorming (wiskunde en<br />

fysica) terwijl dit toch doorstroomrichtingen<br />

zijn.<br />

Humane wetenschappen hield in de derde<br />

graad nog maar twee uur over. Het waren er<br />

eerder tien. En wat doe je als school als er<br />

studierichtingen zijn die nog maar één vrij<br />

uur per jaar overhouden? Noodgedwongen<br />

moet je dan in bijv. Latijn-wiskunde of Griekswiskunde<br />

kiezen tussen één uurtje extra wiskunde,<br />

esthetica, Duits of seminarie. Minister<br />

Ben Weyts verkondigt te pas en te onpas dat<br />

hij in de modernisering van het secundair<br />

onderwijs vooral de klemtoon wil leggen op<br />

talen, wetenschappen en Stem. Maar moet<br />

dat dan betekenen dat andere vakken echt<br />

stiefmoederlijk behandeld worden? Een<br />

66 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

wetenschappelijk bewijs is het natuurlijk niet,<br />

maar als minister zou Weyts er toch even bij<br />

mogen stilstaan: het is niet omdat de minister<br />

het zo graag wil, dat jongeren automatisch<br />

kiezen voor talen, wetenschappen en<br />

Stem. Aan de Vlaamse universiteiten bijv.<br />

blijkt dit academiejaar geschiedenis een van<br />

de populairste richtingen te zijn…<br />

4. Studierichtingen en finaliteiten verloren<br />

hun eigenheid en waren niet meer afgestemd<br />

op hun doelgroep.<br />

Of je nu in een domeinoverschrijdende studierichting<br />

zat (een aso-richting) of in een<br />

domeingebonden (tso of kso), de eindtermen<br />

waren voor vakken als Nederlands, Engels en<br />

Frans, voor<br />

wiskunde en<br />

natuurwetenschappen<br />

volledig<br />

identiek. Maar<br />

die eindtermen<br />

waren wel geschreven vanuit een<br />

aso-optiek. De ‘aso-isering’ van de tweede en<br />

derde graad noemen onderwijsspecialisten<br />

dat. Niet goed voor de eigenheid van een<br />

studierichting of onderwijsvorm natuurlijk.<br />

Een leerling Maatschappij- en welzijnswetenschappen<br />

zou hetzelfde wiskundeniveau<br />

moeten halen als een leerling Technologische<br />

wetenschappen. Die laatste leerling zou dan<br />

weer moderne vreemde talen op aso-niveau<br />

moeten behalen en zijn collega uit Bedrijfswetenschappen<br />

zou hetzelfde moeten bereiken<br />

voor natuurwetenschappen en wiskunde.<br />

Vanuit hun profiel is dit voor deze<br />

leerlingen een onmogelijke zaak,<br />

waardoor ze haast verplicht zouden<br />

worden te kiezen voor de dubbele<br />

finaliteitsrichtingen en in arbeidsfinaliteit<br />

of tso-richtingen zouden<br />

terechtkomen.<br />

Ook in de arbeidsmarktgerichte<br />

finaliteit (bso) ging er te veel tijd<br />

naar de sleutelcompetenties en<br />

verloor een studierichting te veel<br />

uren in de specifieke vorming.<br />

Eenvoudiger gesteld, deze leerlingen<br />

kregen te veel theorie en<br />

“Onvoldoende ruimte<br />

voor eigen keuzes”<br />

te weinig praktijk.<br />

En dan waren er<br />

politici die durfden<br />

stellen dat het<br />

toch een versoepeling<br />

voor deze<br />

leerlingen was<br />

als ze in de praktijkvakken<br />

bijv.<br />

oppervlaktematen<br />

of inhouden<br />

berekenen aangeleerd<br />

kregen, in plaats<br />

van in de wiskundeles. Een ‘versoepeling’<br />

die al tientallen jaren de dagelijkse onderwijspraktijk<br />

is…<br />

Samenvattend<br />

kunnen<br />

we stellen dat<br />

de nieuwe<br />

eindtermen<br />

geen rekening<br />

hielden<br />

met de enorme verscheidenheid bij leerlingen,<br />

die vanuit hun interesses en capaciteiten<br />

voor een bepaalde richting kiezen. Leerlingen<br />

zouden gedemotiveerd worden – hun leraren<br />

trouwens ook – en ongekwalificeerde uitstroom<br />

zou ongetwijfeld toenemen.<br />

Staat u me toe nog een paar korte kanttekeningen<br />

te plaatsen.<br />

Bovenstaand stukje heb ik haast volledig in<br />

de verleden tijd geschreven. Omdat ik optimistisch<br />

ben en er dus vanuit ga dat iedereen<br />

die nu met de eindtermen aan het werk<br />

is of nog gaat, inderdaad met de kritieken<br />

rekening gaat houden. Of er ook<br />

voldoende tijd is om alles te realiseren<br />

wat nodig is om tot een<br />

aanvaardbare set van eindtermen<br />

te komen, dat moeten we afwachten.<br />

Een schooljaar duurt echt niet<br />

lang. Of de aso-isering helemaal<br />

uitgeschakeld kan worden, daaraan<br />

twijfel ik ook wel een beetje:<br />

het volstaat niet gewoon wat te<br />

schrappen in de bestaande set<br />

eindtermen, hier en daar zullen ze<br />

stevig herschreven moeten worden.<br />

67


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

Maar goed, laten we de mensen die aan het<br />

werk zijn het voordeel van de twijfel geven.<br />

De politieke druk is door het arrest van het<br />

Grondwettelijk Hof alleszins verminderd en<br />

dat is een goede zaak.<br />

wijzigingen in het onderwijslandschap gezien.<br />

Voor de vuist weg noem ik er wat: het VSO,<br />

type 1- en type 2-scholen, het eenheidstype,<br />

het gelijkekansenonderwijs, het M-decreet,<br />

de eerste eindtermen, de brede eerste graad,<br />

de dialoogschool, de modernisering van het<br />

“Studierichtingen verloren<br />

hun eigenheid”<br />

Hoe moet het nu verder?<br />

Dit schooljaar is elke school mogen beginnen<br />

met de ‘vernietigde’ eindtermen: er waren<br />

immers geen andere en de leerplannen lagen<br />

klaar. Stap voor stap zal gewerkt worden aan<br />

het herwerken van de bestaande eindtermen,<br />

waarbij we overigens opnieuw van minimumdoelen<br />

zullen spreken. Tussen herfstvakantie<br />

en kerst hebben ontwikkelingscommissies de<br />

minimumdoelen besproken voor de tweede<br />

en derde graad en als alles goed loopt, zullen<br />

er nieuwe concrete voorstellen klaar zijn in<br />

maart. Dan begint het werk voor het Vlaamse<br />

parlement en de Vlaamse regering. Verloopt<br />

alles zoals gepland, ook in de leerplancommissies<br />

die na 1 januari aan de slag gaan,<br />

dan kan de derde graad in september 2023<br />

zonder problemen – toch niet wat de minimumdoelen<br />

aangaat – starten met de modernisering<br />

van het secundair onderwijs. Vanaf<br />

2024 zal de tweede graad dan met nieuwe<br />

minimumdoelen werken. De eerste graad<br />

krijgt nog iets langer uitstel, want ook<br />

die eindtermen worden kritisch bekeken<br />

en aangepast.<br />

SO… Al die vernieuwingen kwamen voort<br />

uit bepaalde wetenschappelijke of politieke<br />

ideeën (of een combinatie ervan) over<br />

onderwijs. Onze samenleving en dus ook<br />

het onderwijs staan niet stil. Het mag dus<br />

gewoon niet afgelopen zijn met het streven<br />

naar vernieuwing en vooral verbetering, want<br />

onderwijs gaat over de toekomst van onze<br />

jongeren. Alleen – en hiermee zullen velen op<br />

de onderwijsvloer het met me eens zijn – het<br />

mag allemaal wat doordachter, wat langzamer<br />

met wat meer continuïteit. We hoeven<br />

echt niet te springen op elke aanpassing die<br />

het ‘voortschrijdend inzicht’ over onderwijs<br />

ons aanreikt. We mogen zeker de tijd nemen<br />

om hervormingen en aanpassingen echte<br />

kansen te geven en te zorgen voor wat rust<br />

in onze scholen. Onze jongeren zullen er ons<br />

later dankbaar om zijn.<br />

Is het dan allemaal in orde? Voor<br />

een tijdje allicht. We hebben de<br />

laatste halve eeuw heel wat


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

— DAG VAN DE JEUGD-<br />

BEWEGING<br />

69


—<br />

Schoolhouse<br />

— HET LEVEN<br />

ZOALS HET ZOU<br />

KUNNEN ZIJN!<br />

Het leven zoals het...<br />

…misschien NU is, voor jou. Want... als had<br />

een buitenaardse kracht de mensen in het<br />

holst van de nacht stiekem van hun natuurkundig<br />

gewicht beroofd, zo scheen die morgen<br />

niet alleen de zon, maar de hele wereld,<br />

zowel te zwaar als te licht voor woorden.<br />

Oftewel: TUTA TUTA!!!<br />

Daar is ie weer.. De wekker die je omstreeks<br />

zessen, wie weet nog vroeger, uit bed schudt.<br />

Was je maar wat eerder gaan slapen.., is de<br />

eerste gedachte die door je hoofd snelt. Maar<br />

ja, die CT van wiskunde kon je natuurlijk niet<br />

langer uitstellen en Netflix kent geen avondklok.<br />

Je hand reikt nog eens naar de schier<br />

onbereikbare sluimerknop, maar die zeshonderd<br />

seconden verdwijnen als sneeuw voor<br />

de zon zodra je: “OPSTAAAAAN….busje komt<br />

zo!” hoort.<br />

70 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Schoolhouse<br />

Had ik nu toch maar…, zien we je hoofdschuddend<br />

denken bij het tandenpoetsen.<br />

Een snelle blik op het badkamerklokje<br />

leert dat je kan fluiten naar dat ontbijtje,<br />

alweer, en dat je nog welgeteld 20 minuten<br />

hebt om bij de halte te geraken. Busje<br />

komt zo..., horen we je neuriën. Of dat<br />

hoop je toch want dat busje wil inderdaad<br />

wel eens met vertraging of, nog erger,<br />

helemaal niét rijden.<br />

Maar, je bent een optimist tot in de.. welja:<br />

bus en het glas is voor jou altijd halfvol!<br />

Vandaag geen staking, vandaag geen<br />

eivolle bus waarin de WiFi even ver zoek<br />

is als de afstand tot de campus. Een uur<br />

tot anderhalf uur later kom je de campus<br />

opgedraaid. In een tsjokvolle bus. Zonder<br />

mondmasker, dat hoeft gelukkig niet meer.<br />

Houden zo!<br />

71


—<br />

Schoolhouse<br />

15.30. Acht slopende lesuren en paar<br />

pauzes later slenter je naar zaal C. Nog<br />

eventjes geduld want het busje komt zo..,<br />

horen we je andermaal mompelen. Dat<br />

busje van jou komt immers pas binnen<br />

een uurtje aangereden.<br />

Twee tot drie uur later spring je met een<br />

rammelende maag en in het donker op<br />

de fiets. Met een rugzak vol boeken en<br />

weer veel te veel huiswerk. “Hoe was je<br />

dag, lieverd?” klinkt haast ironisch. Wel<br />

goed.. hoor je jezelf brommen. Je weet<br />

dat het goed bedoeld is, maar je denkt<br />

aan de tijd die je nog achter je boeken<br />

moet besteden en veel liever met vrienden<br />

had doorgebracht. Even ‘doorspoelen’<br />

en jawel – TUTA TUTA – daar is ie<br />

weer.. je trouwe vriend, de wekker. Het<br />

leven..., horen we je denken...<br />

...zoals het zou kunnen zijn...<br />

... ziet er ZO uit!<br />

7u: een fris radiodeuntje schalt door de<br />

intercom van je ruime kamer die uitkijkt<br />

op ruisend groen. Je geeuwt tevreden<br />

want acht tot negen uurtjes slaap doen<br />

gewoonweg deugd. Even je snapschool<br />

en smartchat checken, tandjes poetsen<br />

en je kijkt nu al uit naar dat heerlijke ontbijtje<br />

aan de overkant, in Zaal R.<br />

je naar het vieruurtje, waar je begeleiding<br />

je welkom heet en vraagt hoe je dag was.<br />

“Wel goed”, hoor je jezelf antwoorden<br />

zonder een zweem van ironie. Een lekkere<br />

choco en een stukje fruit later, ga je<br />

lekker op bed liggen. Nog even je boekentas<br />

voor de volgende dag(en) maken,<br />

je maandplanner aanvullen en de studie<br />

kan zowaar beginnen.<br />

Fast forwarden en “Wel handig”, hoor je<br />

jezelf tegen een ‘groentje’ zeggen, “in de<br />

studie maak je je zaakjes in orde en krijg<br />

je hulp van je begeleiding. Na de studie<br />

heb je chill of activiteit. Meestal kan je<br />

kiezen, soms moet je gewoon meedoen.<br />

Dat hoort erbij. Maar geen paniek: elke<br />

maand bekijken ze met jullie wat jij zelf<br />

leuk zou vinden om eens keertje samen<br />

te doen.”<br />

Echt?, zie je het jongetje – hij doet je<br />

heel even aan jezelf denken – met grote<br />

ogen vragen.<br />

Echt. Of ga je liever met de bus? Knipoog.<br />

Je zoekt en vindt je maatjes aan je vertrouwde<br />

tafeltje, vlakbij het buffet. Croissant<br />

erbij, jus d’orange en een stapel<br />

dikke boterhammen met (pinda)kaas. Zo<br />

zeg, is het me al donderdag..., horen we<br />

je tevreden zeggen. Straks frietjes. Straks<br />

wil zeggen: bij het middagmaal.<br />

15.30: “Fijne avond...!”, roep je je voormalige<br />

busgenoten nog na. Busje komt zo,<br />

hoor je hen ietwat gepikeerd antwoorden.<br />

Nog eventjes geduld... nee, dat kan<br />

je beter niet zeggen. Goedgemutst trek<br />

72 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Schoolhouse<br />

Ga jij elke dag op en af met de bus?<br />

Wil jij het leven zoals het zou kunnen zijn met eigen ogen<br />

meemaken? Spring dan gerust een keertje binnen in het T-<br />

gebouw, vlak tegenover zaal R, of mail naar ine.brouwers@<br />

mosa-rt.be en vraag naar de voorwaarden.<br />

Nog beter: maak alvast een afspraak! Na de kerstvakantie<br />

kan je een maandje mee proefdraaien, zónder je te binden<br />

én aan de helft van de prijs.<br />

Méér weten?<br />

Bel +32 475 35 42 04 of mail naar ine.brouwers@mosa-rt.<br />

be<br />

Schoolhouse ViMK,<br />

how (s)c(h)ool is that! ©<br />

73


—<br />

Onze scholengemeenschap<br />

SCHOOL ZKT.<br />

VRIJWILLIGERS!<br />

We kunnen wel wat extra toezichters gebruiken om leerlingen veilig van en naar school te begeleiden.<br />

Werk jij graag met jonge mensen? Heb je wat vrije tijd? Kom ons dan versterken als<br />

vrijwilliger. Je hoeft dit niet voor niks te doen, een vrijwilligersvergoeding ligt klaar.<br />

Interesse? erik.peeten@mosa-rt.be<br />

74 Straf! december <strong>2022</strong>


scherp<br />

CULTUUR, BOEKEN, FILMS, APPS, MUZIEK,...<br />

— HURACÁN:<br />

LIVE IN DE<br />

ANCIENNE<br />

BELGIQUE<br />

WIE?<br />

Op 4 november speelde Huracán in het voorprogramma<br />

van het al even geweldige Psychonaut.<br />

Onder normale omstandigheden zijn voorprogramma’s<br />

een erg ondankbare plaats voor de<br />

meeste bands. Het publiek negeert je straal en<br />

staat voornamelijk pinten te pakken, zever te<br />

verkopen en iedereen staat eigenlijk gewoon te<br />

wachten tot de échte band verschijnen zal.<br />

Niets van dat alles op 4 november. Huracán<br />

speelde een vlijmscherpe, staalharde, stuwend<br />

ruwe set vol woeste riffs, verrassende wendingen<br />

en mokerende drums. Als een orkaan<br />

bestormden ze de AB waarbij ze het publiek<br />

professioneel naar de keel vlogen, het knipmes<br />

in de aanslag. Het eindigde met het fantastisch<br />

vlammende Dobermann Multiverse waarbij ze de<br />

zaal omtoverden tot een kolkende moshpit.<br />

Heel even vonden we het jammer dat Huracán<br />

het voorprogramma was. Kijk, dán heb je als<br />

groep je stempel gedrukt.<br />

Huracán, kwam, zag en maakte er een fantastische<br />

ravage van!<br />

75


scherp<br />

— JULES VAN DE PELLIKUUL<br />

Heb je geen idee wat je vanavond wil zien? Wij helpen je verder. Geen zin om<br />

twee uur van je leven te verprutsen aan alweer een fout gekozen film? Laat<br />

Jules de keuze maken, zodat je hem achteraf de schuld kan geven.<br />

8 , 4<br />

OP IMDB<br />

— TOP GUN:<br />

MAVERICK (<strong>2022</strong>)<br />

Daar zaten we dan in de filmzaal, drie generaties<br />

langs elkaar. Aan de ene kant mijn<br />

vader, die mij in 1986 meesleepte naar de<br />

originele Top Gun. Aan de andere kant zat,<br />

met een grote zak popcorn, mijn zoontje<br />

van elf.<br />

Ik was negen toen ik in Bree de eerste Top<br />

Gun zag, in een mini-filmzaaltje met fluwelen<br />

zeteltjes zoals er veertig jaar geleden<br />

in elke stad wel eentje te vinden was.<br />

Eigenlijk was het heiligschennis om in Bree<br />

te gaan kijken, vooral omdat er in Maaseik<br />

zelfs twee filmzalen waren (Zaal Van Eyck<br />

en De Vita). Maar… de Walkino had ‘m<br />

eerst en dus reden we helemaal naar Bree<br />

om Top Gun te zien. Twee uur later beslisten<br />

we dat we later piloot zouden worden.<br />

Zesendertig jaar later zijn de kleine zaaltjes<br />

allemaal verdwenen en de piloot in mij<br />

is al bijna vierentwintig jaar leraar.<br />

Toen er een vervolg op Top Gun werd<br />

aangekondigd waren wij in eerste instantie<br />

vooral een beetje sceptisch. Wie waagt<br />

er zich nu aan een vervolg op een film<br />

die nauwelijks een verhaal had, die overal<br />

gezien werd als een soort reclamefilmpje<br />

voor het Amerikaans leger en waarvan het<br />

hoofdpersonage ondertussen al tegen de<br />

zestig loopt? U kent ongetwijfeld het antwoord<br />

al: Tom Cruise. De man zocht eigenhandig<br />

acteurs, muzikanten, de regisseur<br />

en de scenaristen, stak er een bom geld<br />

in en kreeg toen, net voor de release, een<br />

wereldwijde pandemie voor zijn neus geschoven.<br />

Maar hij bleef keihard doorwerken<br />

om de film af te werken én om hem<br />

weg te houden van streamingplatforms die<br />

er een hele arm voor gegeven hadden om<br />

deze film als eerste te mogen vertonen.<br />

Maar Cruise gaf, net als Christopher Nolan<br />

(Dunkirk, Inception, TENET) niet toe en<br />

bleef hameren op een vertoning op het<br />

witte doek.<br />

Daarom begaven we ons voor Top Gun:<br />

Maverick speciaal naar een IMAX-zaal om<br />

hem te beleven zoals het eigenlijk zou<br />

moeten. Nog steeds een beetje zenuwachtig<br />

over de kwaliteit, ondanks de geruststellende<br />

eerste recensies, vleiden we ons<br />

neer in de lederen fauteuils van een zaal<br />

die twintig keer groter was dan die van<br />

Bree, om ons opnieuw te laten verleiden<br />

door “the need for speed”. En je mag er<br />

zeker van zijn dat het gelukt is.<br />

De actiescènes, met deze keer de F-18 in<br />

de hoofdrol, zijn verbluffender, scherper en<br />

explosiever dan eender welke actiefilm die<br />

we in de laatste tien jaar hebben gezien.<br />

Cruise zweert, net zoals Nolan (jawel, daar<br />

is hij weer), bij écht stuntwerk. Nergens<br />

werd er met green screens gewerkt en het<br />

is Cruise zélf die je tijdens de luchtscènes<br />

76 Straf! december <strong>2022</strong>


scherp<br />

ziet vechten tegen de immense G-krachten die voelen “alsof er een olifant op je borstkas is<br />

gaan zitten” om een van de piloten te citeren. Wat ons vooral verbaasde waren de ongeziene<br />

manoevers van de jets. Wat opzoekwerk leerde ons dat alle vliegscènes ook nog eens écht<br />

mogelijk zijn. Hou dat vooral in gedachten wanneer je gaat kijken.<br />

Compleet van onze sokken geblazen en een beetje verwilderd verlieten we twee uur later de<br />

zaal. Op de vraag of hij later piloot mocht worden, kreeg mijn zoontje geen antwoord. Maar de<br />

glimlach op het gezicht van mijn vader sprak boekdelen.<br />

77


scherp<br />

DE SERIEJAGER<br />

Superhelden, we hebben er al lang onze buik van vol.<br />

Sinds Marvel het genre tot op het bot wist uit te melken,<br />

kan het ons echt gestolen worden (met uitzondering<br />

van het fantastische Spiderman into the Spiderverse).<br />

— THE BOYS<br />

8 , 7<br />

OP IMDB<br />

Gelukkig weet The Boys een heel andere draai te geven<br />

aan het superheldenverhaal. Vergeet alles wat je denkt<br />

te weten over de Hulken en de Wolverines van deze<br />

wereld en maak kennis met Homelander, A-Train, Black<br />

Noir, The Deep, Queen Maeve, Starlight en Translucent.<br />

Zij vormen The Seven, een groepje superhelden die de<br />

wereld beschermen tegen onheil. Het verschil met de<br />

Marvelhelden is dat The Seven zich bewegen in een<br />

échte wereld waarin social media, politiek, geld, wurgcontracten<br />

en corruptie dagelijkse kost zijn.<br />

We waren exact zes minuten ver in de serie toen we,<br />

net als het hoofdpersonage, met open mond als een<br />

schooljongetje van negen voor ons uit staarden en<br />

mompelden: “What-the-f*-was-dat?”<br />

Nee, meer uitleg geven we niet. Je zal zélf moeten<br />

kijken om te snappen wat we bedoelen. Maar dat je<br />

gewaarschuwd bent, is wel duidelijk. Dit is zo ongeveer<br />

de meest gestoorde, verontrustende, brutale, maar<br />

tegelijkertijd geniale serie die we ooit zagen!<br />

78 Straf! december <strong>2022</strong>


scherp<br />

JARED DIAMOND<br />

— PAARDEN,<br />

ZWAARDEN EN<br />

ZIEKTEKIEMEN<br />

Prijs: €23,99<br />

Uitgeverij: Spectrum<br />

Uitgebracht: 2013<br />

512 pagina’s<br />

Jared Diamond won met dit boek de Pulitzer<br />

price en nadat we het gelezen hebben,<br />

snappen we helemaal waarom. Dit is echt een<br />

zeer belangrijk boek om in je achterhoofd te<br />

houden wanneer je naar de wereld kijkt.<br />

De grote vraag die het boek behandelt, is<br />

eigenlijk waarom het vooral de Europeanen<br />

zijn die de wereld veroverd hebben. Het is<br />

bewonderenswaardig hoe de schrijver het<br />

allemaal zo helder kan uitleggen. Vergis je<br />

evenwel niet. Het blijft Jared Diamond en je<br />

zal er toch goed je hoofd bij moeten houden<br />

tijdens het lezen. Maar als je moeite doet, is<br />

dit boek écht een van de betere in zijn genre.<br />

79


SAVE THE DATE!<br />

CAMPUSCRACK<br />

VRIJDAG 3 FEBRUARI<br />

80 Straf! december <strong>2022</strong>


scherpAPP VAN DE MAAND<br />

— PEAK FINDER<br />

APP VAN DE MAAND<br />

[IOS €4,99 // ANDROID<br />

€4,69]<br />

Met het aanstaande skiseizoen in aantocht vinden wij het<br />

altijd erg leuk om te weten van welke bergen we eigenlijk naar<br />

beneden glijden én welke mastodonten er rond ons liggen. Zie<br />

daar: Peak Finder. Deze app heeft een database met alle bergtoppen<br />

in je buurt. Het enige wat je dan nog moet doen, is je<br />

telefoon erop richten en voor je het weet, zweeft er boven de<br />

berg een labeltje met de naam en de hoogte erop.<br />

“Is dit nu de Mont Blanc? Of is dat ‘m?” Na het installeren van<br />

Peak Finder hoef je niet meer te twijfelen!<br />

81


—<br />

Onze partners<br />

Katholiek secundair onderwijs Mosa-RT<br />

draagt onderwijsvernieuwing hoog in het<br />

vaandel. Maar vernieuwing kost geld. Daarom<br />

lanceert Mosa-RT tweejaarlijks een sponsordossier<br />

waar wij aan bedrijven vragen om<br />

mee de schouders te zetten onder ons onderwijsproject.<br />

Volgende bedrijven steunen<br />

ons onderwijsproject als partnerbedrijf of via<br />

sponsoring.<br />

Heeft uw bedrijf ook interesse om in te stappen<br />

in ons sponsorverhaal? Heeft u interesse<br />

om als partner mee te denken of mee te<br />

werken aan onze opleidingen?<br />

Neem vrijblijvend contact op met:<br />

Evelyn Cloosen<br />

+32 (0)89 56 30 59<br />

evelyn.cloosen@mosa-rt.be<br />

Dank aan alle partners en sponsors voor de<br />

steun en samenwerking met Mosa-RT!<br />

MET DANK AAN ONZE PARTNERS:<br />

82 Straf! december <strong>2022</strong>


—<br />

Onze Sponsors<br />

HOOFDSPONSORS<br />

ST IR<br />

C MPUS<br />

SPONSORS<br />

Bex Machinefabriek nv<br />

Wessem<br />

Breman Woningbeheer Zuid Weert<br />

Draline<br />

Nederweert<br />

GEA Food Solutions<br />

Weert<br />

Gebroeders Ament<br />

Kinrooi<br />

Metaalbewerking<br />

Gielissen<br />

Helmond<br />

Greenyard Prepared Belgium nv Bree<br />

Hermans & Co NV<br />

Lanaken<br />

Job Precision<br />

Valkenswaard<br />

Lacom Machinefabriek BV Budel<br />

Lecot nv<br />

Linsen Yachts B.V.<br />

NEWstairs<br />

Optiwa BV<br />

Siemens<br />

Van Aarsen Machinefabriek<br />

Van Hoof Groep BV<br />

Van Hoorn Carbide<br />

Vekoma Rides Manufactering<br />

Zandstra Metaalbewerking BV<br />

Maaseik<br />

Maasbracht<br />

Weert<br />

Reuver<br />

Brussel<br />

Panheel<br />

Asten<br />

Weert<br />

Vlodrop<br />

Geleen<br />

CO-SPONSORS<br />

Aperam<br />

Arion Facility Services BV<br />

Cevan Industries NV<br />

Cube Homes<br />

Dakwerken Peters Leon<br />

De Valk Machinefabriek<br />

Forschelen Constructie BV<br />

Genk<br />

Beringen<br />

Maaseik<br />

Swalmen<br />

Maaseik<br />

Valkenswaard<br />

Ittervoort<br />

Frans Gommans BV<br />

Helsen Houtbedrijf<br />

Honeywell N.V.<br />

Ligro Trading<br />

Romulus & Remus Projects bv<br />

Tourigingcarbedrijf De Wilg bvba<br />

Venlo<br />

Wechelderzande<br />

Diegem<br />

Panheel<br />

Bilzen<br />

Hamont<br />

PARTNER-SPONSORS<br />

Admesy B.V.<br />

Aerts Houthandel<br />

Afwerkingsbedrijf John Gonnissen<br />

Bouttens Houthandel NV<br />

Ceyssens NV<br />

CV Peeters en zonen<br />

Dakwerken Godermans<br />

Driessens Hout BV<br />

Harings BVBA<br />

Infra VOF<br />

Jukoma BVBA All Top Clean NV<br />

KBC Bank NV<br />

Kesler Vlemings Dranken<br />

Ittervoort<br />

Dilsen-Stokkem<br />

Dilsen-Stokkem<br />

Kuurne<br />

Bree<br />

Bree<br />

Maaseik<br />

Panheel<br />

Opglabbeek<br />

Gronsveld<br />

Peer<br />

Maaseik<br />

Maaseik<br />

Meuwis Glaswerken<br />

NedinscoBV<br />

NV Brouwers Hout<br />

Ostermann Belux<br />

Palmen Timmerfabriek<br />

Press & Paperclips<br />

Timmerbedrijf Har Puts<br />

Van Tilburg Energie Design<br />

VDS Electronics<br />

Verzinkerij Van Aert<br />

Vissers en Van Dijk BV<br />

Vullings Metaalbewerking BV<br />

WP Haton BV<br />

Neeroeteren<br />

Venlo<br />

Olen<br />

Liedekerke<br />

Stramproy<br />

Kinrooi<br />

Maasbracht<br />

Horst<br />

Kinrooi<br />

Nederweert<br />

Maasbracht<br />

Horst<br />

Panningen<br />

SYMPATHISANTEN<br />

Adriaens Molenbouw Weert BV • Bergoens NV • CNC Totaal BV • Connectivity Solutions • Consulta • Deco Interieur • Dranken Corstjens • Eric Jacobs Koeltechnieken •<br />

Groenbedrijf Kurt Jeurissen • Hoffman Quality Tools B.V. • Jaeken J. Traiteurdienst • JNR Technics • Maasstaal bv • Mado BVBA • Martens Traktor NV •<br />

Pivot Point Benelux • Signpost België BVBA • ‘t Vita-Mientje • Vereecke O’sea<br />

83


Mosa-RT<br />

eerstegraadsschool<br />

Vestiging Maaseik<br />

Pelserstraat 33 3680 Maaseik<br />

Tel. 089 56 32 32<br />

egs.maaseik@mosa-rt.be<br />

Vestiging Neeroeteren<br />

Zandbergerstraat 21 3680 Neeroeteren<br />

Tel. 089 86 46 65<br />

egs.neeroeteren@mosa-rt.be<br />

Vestiging Kinrooi<br />

Kloosterstraat 14 3640 Kinrooi<br />

Tel. 089 70 25 43<br />

egs.kinrooi@mosa-rt.be<br />

Mosa-RT<br />

tweede en derde graad<br />

Campus Mosa-RT<br />

Weertersteenweg 135a 3680 Maaseik<br />

Tel. 089 56 30 59 Fax 089 56 84 81<br />

info@mosa-rt.be<br />

www.mosa-rt.be<br />

Schoolhouse<br />

Weertersteenweg 135 a 3680 Maaseik<br />

Kloosterstraat 14 3640 Kinrooi<br />

Tel. 089 56 30 59 / 0475 35 42 04<br />

internaat@mosa-rt.be<br />

www.mosa-rt.be/internaat<br />

Mosa-ic | kennis delen, samen werken<br />

Weertersteenweg 135 a 3680 Maaseik<br />

Tel. 089 56 30 59<br />

info@mosa-ic.be www.mosa-ic.be<br />

SchoolHouse<br />

Colofon<br />

Straf! is het schooltijdschrift van Katholiek Secundair<br />

Onderwijs Mosa-RT.<br />

Straf! is voor, door en over leerlingen, medewerkers,<br />

ouders en relaties van onze scholengemeenschap.<br />

Straf! verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 3800<br />

exemplaren.<br />

Hoofdredactie:<br />

Koen Baerts | Dirk Dewit | Mathieu Gielen<br />

Franky Hungenaert | Gunther Reijnaers | Dorien Peeters |<br />

Inge Segers | Thijs Vandoren | Willy Van Pol<br />

Vormgeving: Dienst Communicatie | Michiel Kragten<br />

Verantwoordelijke uitgever:<br />

Erik Peeten, Algemeen Coördinerend Directeur<br />

Iets uit deze uitgave overnemen?<br />

In principe geen probleem, maar laat het ons wel even<br />

weten.<br />

www.mosa-rt.be<br />

Terugzendadres:<br />

Campus Mosa-RT<br />

Weertersteenweg 135a 3680 Maaseik

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!