22.12.2022 Views

De ZAKENMARKT FoodValley regio nr. 4 2022

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FoodValley regio met een vast ICT Markt katern

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FoodValley regio met een vast ICT Markt katern

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DE

ZAKENMARKT

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

jaargang 12 16

nr.4 3 - 2022 2018

03 04

Word

Xantion

een succesvoller

ICT: ICT-ontzorging

bouwbedrijf

zonder

met

gedoe

Studio Sterk Staal

BV Krapte Stichts op Beheer de arbeidsmarkt van 1952 - wordt Al 70 jaar structureel vertrouwd bouwen aan beheer

Lagarde Interview Groep met klaar Margriet voor Veenstra verhuizing en naar Henk Barneveld Rietdijk,

Christelijk Hogeschool Ede (CHE)

Altijd & overal

GERUST AAN

HET WERK.

Al 40+ jaar uw betrouwbare ICT partner


“BEDANKT WERKGEVERS”

Bedankt voor de fijne samenwerking en het bieden van kansen!

Zo aan het einde van het jaar zetten we jullie graag in het zonnetje.

Werkt u nog niet met ons samen maar bent u wel nieuwsgierig naar onze mogelijkheden?

WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley ondersteunt u bij duurzaam sociaal ondernemen met de werving en

selectie van personeel, begeleiding op de werkvloer en financiële regelingen.

Een accountmanager in uw regio geeft u graag kosteloos advies.

WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley

info@wsp-rfv.nl - tel 088 660 68 30

www.wsp-regiofoodvalley.nl.

Sociaal ondernemen loont!


Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

jaargang 12 16

nr.4 3 - 2022 2018

Al 40+ jaar uw betrouwbare ICT partner

Foto: foto: Pixabay.com

17

inhoudsopgave

6

8

Word een succesvoller bouwbedrijf

met Studio Sterk Staal

6,7

Bedrijvenbeleid stimuleert soepele

MKB-financieringen

BV Stichts Beheer van 1952 - Al 70 jaar

vertrouwd bouwen aan beheer

Campagne ICT Valley - Vissen naar

personeel buiten de vijver

Lagarde Groep klaar voor verhuizing naar

Barneveld

8,9,10

11

18,19

25

Word een succesvoller bouwbedrijf met Studio Sterk Staal 6,7

Bedrijvenbeleid stimuleert soepele MKB-financieringen 8,9,10

BV Stichts Beheer van 1952 - Al 70 jaar vertrouwd

bouwen aan beheer 11

Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal verbetert

eigen organisatie 13

11

Onderzoek - Ondernemer positief ondanks

opeenstapeling problemen 14,15

Column Tom Baerends & Ewout den Ouden –

WK voetbal in Qatar? 16

Kort nieuws 16

18

Katern ICT Markt 17 t/m 25

Campagne ICT Valley -

Vissen naar personeel buiten de vijver 18,19

Uitspraak Europees Hof over UBO-register

opsteker voor de privacy 20

Column Arie Heijink – Nederlandse Cybersecuritystrategie 21

Cybersecurity - Jaarlijks miljarden euro’s aan

financiële schade 22,23

Onderzoek - Meerderheid van Nederlandse bedrijven

gebruikt technologie om personeelstekorten aan te vullen 24

25

Lagarde Groep klaar voor verhuizing naar Barneveld 25

Gerichte B2B communicatie – In print en online! 26

DE

ZAKENMARKT

03 04

ICT-MARKT

Informatief Katern over ICT & Telefonie voor ondernemers en bestuurders in de ICT-Valley

Grandoni Media neemt alle activiteiten van

De ZAKENMARKT over 27

Wandelcoaching biedt verheldering 28

Onderzoek: werknemers willen meer zingeving en

creativiteit in het werk 29

Kort nieuws 31

Word

Xantion

een succesvoller

ICT: ICT-ontzorging

bouwbedrijf

zonder

met

gedoe

Studio Sterk Staal

ICT Valley start campagne op zoek naar ICT Talent

Opleiders en ondernemers versterken samen ICT Valley

Column Google Analytics: Arie Heijink gewogen - Nederlandse maar te Cybersecuritystrategie

licht bevonden

Autonieuws 32,33

BV Krapte Stichts op Beheer de arbeidsmarkt van 1952 - wordt Al 70 jaar structureel vertrouwd bouwen aan beheer

Lagarde Interview Groep met klaar Margriet voor Veenstra verhuizing en naar Henk Barneveld Rietdijk,

Christelijk Hogeschool Ede (CHE)

Altijd & overal

GERUST AAN

HET WERK.

Cybersecurity Digitale weerbaarheid - Jaarlijks op miljarden dagorde euro's aan financiële schade

Lagarde

Onderzoek

Groep

- de

klaar

Ordina

voor

Digital

verhuizing

Monitor

naar Barneveld

Internet-Bedrijvenwijzer 34

Tekst en Foto: Studio Sterk Staal

17 t/m 25

FOOD VALLEY regio

3


Platform voor ICT & Telecom

resellers, -distributeurs en

-leveranciers in de Benelux.

Nieuwssite

Social Media

www.resellersbusiness.nl

@ResellersBis

© resellersbusiness.nl is een merknaam van JEZ Media Services.


Nummer 4: december 2022 | januari/februari 2023

Onafhankelijk zakenmagazine voor ondernemers en

bestuurders in de FOOD VALLEY regio

De ZAKENMARKT is een uitgave van

JEZ MEDIA SERVICES

PAGINA HEADER

Voorwoord

2023: Het wordt beter na wat pijn op korte termijn

Pinkslo 10

6923 CH Groessen

T: 0316 344960

E: info@jezmediaservices.nl

info@dezakenmarkt.nl

I: www.dezakenmarkt.nl

Directie/Owner:

Gerie Jansen

Aan dit nummer werkte mee:

Redactie:

Marco Diepeveen

Nico Dunnebier

Feike Klomp

Lisette Brenkman

Nel van Vessem

Foto’s:

Annemarie Bakker

Marco Diepenveen

Studio Sterkenburg

Studio Sterk Staal

Jan-Fotografie

Pixabay.com

Shutterstock

Unsplash

Columnisten:

mr. Arie Heijink

Tom Baerends & Ewout den Ouden

Vormgeving:

Bram van Gerwen Graphic Design

Drukwerk realisatie:

Veldhuis Media B.V.

Frequentie:

4 x per jaar in print en online

Controlled circulation

De ZAKENMARKT FOOD VALLEY regio wordt in controlled

circulation verspreid onder bedrijven met 4

medewerkers of meer in de 8 gemeenten van de

Foodvalley regio. Controlled circulation betekent dat

we wisselen in onze adresbestanden. Indien u verzekerd

wilt zijn van toezending, kunt u zich abonneren

voor € 35,- ex btw. U ontvangt dan ieder kwartaal

onze editie. Abonnementen kunnen op ieder moment

ingaan en zijn minimaal voor 1 jaar.

Verspreiding

De ZAKENMARKT FOOD VALLEY regio wordt in controlled

circulation verspreid onder bedrijven met 4

medewerkers of meer in de volgende plaatsen:

ACHTERBERG, AMERONGEN, BARNEVELD, BENNEKOM,

DODEWAARD, EDE(GLD), EDERVEEN, ELST(UTR), DE

GLIND, DE KLOMP, HARSKAMP, HOEVELAKEN, KESTEREN,

LEERSUM, LUNTEREN, NIJKERK, OCHTEN, OVERBERG,

OTTERLO, RENKUM, RENSWOUDE, SCHERPENZEEL,

RHENEN, VEENENDAAL, WAGENINGEN, WOUDENBERG.

Copyrights

Het auteursrecht op dit tijdschrift en de daarin gepubliceerde

artikelen wordt door de uitgever voorbehouden.

De uitgever kan niet verantwoordelijk worden

gesteld voor de inhoud van de advertenties. Niets uit

deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd

of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming

van de uitgever.

@DeZakenMarkt

www.dezakenmarkt.nl

Om maar meteen positief te beginnen: Nederland gaat met 2023 een beter economisch

jaar tegemoet ... Dit meldt de Europese Commissie in haar jaarlijkse herfstprognose.

De verwachting van de Commissie is dat Nederland - na een turbulent

jaar - gaandeweg een economisch sterk 2023 tegemoet zal treden.

Ook de DNB sombert niet: Zowel in 2023 (1,5 procent) als in 2024 (1,7 procent) ligt de

geraamde bbp-groei boven het potentiële (trendmatige) groeitempo. En vanuit de beleggershoek

komt het nuchtere: “Wij verwachten in 2023 een flinke verbetering van de rendementsvooruitzichten

voor belangrijke beleggingscategorieën. Maar eerst moeten we ons

schrap zetten voor meer pijn op korte termijn.”

De startpositie voor 2023 is hiermee duidelijk. Na een “energie-arm” begin krijgen we kansen

om weer op temperatuur te komen. Daarbij vormt het zo genoemde Bedrijvenbeleid van

het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een belangrijke pijler. In deze editie

een overzicht van de vele ‘soepele’ investeringsmogelijkheden voor het MKB.

BV Stichts Beheer van 1952 uit Veenendaal bestaat 70 jaar. Onze felicitaties. Het team

van (bouw)specialisten beheert bouwprocessen en vastgoed in opdracht van ondernemers,

beleggers en particulieren evenals energiemanagement. Een uitgebreid interview over het

streven naar duurzaam beheer.

Grootschalige cyberaanvallen vormen volgens het World Economic Forum nummer één

van de bedreigingen waarmee bedrijven en organisaties tegenwoordig te maken hebben.

Dat betekent jaarlijks vele miljarden aan schade. Waar de gevaren schuilen en hoe die te

ontdekken - en te bestrijden - wordt beschreven in het ICT-katern. Maar het succes staat

of valt met de beschikbaarheid van gekwalificeerd en gemotiveerd personeel. Waar zijn die

nieuwe ICT-talenten in vredesnaam te vinden? Werkgevers krabben zich achter de oren. De

Stichting ICT Valley heeft daarom een wervingscampagne opgesteld.

Voor de bouwsector liggen er volop interessante uitdagingen. Echter, veel (bouw)bedrijven

hebben te weinig tijd om hun marketing goed op de rit te krijgen. Marketingbureau Studio

Sterk Staal heeft ondertussen voor honderden bedrijven in de bouw- en technieksector de

deur naar aantrekkelijke klanten geopend. In deze coverstory alles over de nieuwste marketingstrategieën.

Medio dit jaar kwam ik in contact met Angelo Grooten van Grandoni Media uit Tiel. Dit

mediabedrijf is al meer dan een kwart eeuw actief in allerlei landelijke media. Ze waren op

zoek naar een modern ondernemersplatform. Na vele gesprekken, hetgeen resulteerde in

wederzijds vertrouwen, zijn we overeengekomen dat alle activiteiten van De ZAKENMARKT

per 1 januari 2023 door Grandoni Media B.V. worden overgenomen. JeZ Media Services

gaat met o.a. resellersbusiness.nl zich meer richtten op de ICT-branche. Op pagina 27 leest

u meer over de overname.

Als uitgever kijk ik na 15 jaar terug op mooie en duurzame samenwerkingen en een fantastische

tijd. Ik bedank het team, de relaties, adverteerders en lezers en iedereen die aan het

succes van De ZAKENMARKT heeft bijgedragen.

Bedankt voor de leuke zakelijke contacten en het gestelde vertrouwen

en ik wens u allen goede zaken en een mooi en gezond 2023!

Met vriendelijke en zakelijke groet,

Gerie Jansen

Owner | Uitgever

FOOD VALLEY regio

5


COVERSTORY

Word een succesvoller

bouwbedrijf

Tekst en foto’s: Studio Sterk Staal

Trends in de bouw

Het jaar 2022 zit er alweer bijna op. Het

is een bewogen jaar geweest, waarin

enorm veel is gebeurd. Dat geldt ook

voor de bouwsector. We kregen te

maken met stijgende prijzen van bouwmaterialen

en hadden natuurlijk te

maken met de ontwikkelingen rondom

stikstof. Ook zagen we dat er andere

ontwikkelingen gaande waren, zoals

de opkomst van duurzaam en circulair

bouwen. Deze trend zal zich de komende

jaren ongetwijfeld voortzetten.

Succesvol zijn

Natuurlijk. Elk bouwbedrijf wil succesvol zijn.

Maar hoe definieer je succes? Aan de hand

van omzet en winst? Dat je doet wat je leuk

vindt en waar je goed in bent? Of dat je precies

de opdrachten binnenhaalt waar jij naar

op zoek bent? Hoe je succes ook definieert,

het komt in elk geval voort uit hard werken en

de juiste mensen weten aan te trekken, zowel

je personeel als je klanten. En veel bedrijven in

de bouw lopen klanten mis of trekken de verkeerde

klanten aan doordat ze hun marketing

niet goed genoeg hebben ingericht. En dat is

zonde, want je werkt er wel hard voor, maar

haalt er niet genoeg uit.

“Veel bedrijven in de bouw

lopen klanten mis, doordat

ze hun marketing niet goed

genoeg hebben ingericht.”

Het kan best een uitdaging zijn om steeds de

juiste klanten te vinden. Want hoe spreek je

6 FOOD VALLEY regio


COVERSTORY

jouw doelgroep nou het beste aan? En waar

kun je hen bereiken? Bovendien hebben veel

bedrijven in de bouw weinig tijd om hun marketing

eigenhandig goed op de rit te krijgen.

Ze zijn druk met de kernactiviteit van hun bedrijf:

bouwen.

Doen wat je leuk vindt

Bij Studio Sterk Staal geloven we dat jij ook

juist bezig zou moeten zijn met wat jij écht leuk

vindt: bouwen. We begrijpen dat het frustrerend

kan zijn als je niet weet hoe je je marketing

moet aanpakken of dat het erbij inschiet

vanwege tijdgebrek. En dat is waarom wij al

honderden bedrijven in de bouw- en technieksector

hebben geholpen.

“Studio Sterk Staal is een

fijn en betrouwbaar

bedrijf. Voor ons hebben

ze de website gerealiseerd,

diverse afgeronde

projecten gefotografeerd,

en een prachtige brochure

gemaakt. Ze hebben veel

vakinhoudelijke kennis.

Erg prettig om mee

samen te werken.”

Rick Hardeman - COFAC

Stappenplan

We werken met simpel 3-stappenplan.

1. Maak een afspraak. We bespreken je

wensen en kijken wat we voor je kunnen

betekenen.

2. Enthousiast over ons voorstel? Dan gaan

wij voor je aan de slag. Dit kan in allerlei

vormen zijn.

3. Ervaar het succes. Je hebt geen omkijken

meer naar je marketing en krijgt de

juiste klanten binnen.

“Geen ingewikkelde marketingpraat,

maar rechttoe

rechtaan en duidelijk.”

Taal van de bouw

Waarin wij uniek zijn ten opzichte van andere

marketingbureaus is dat wij dezelfde

taal spreken als bouwbedrijven. Geen ingewikkelde

marketingpraat, maar rechttoe

rechtaan en duidelijk. Ons hele team

heeft ervaring en affiniteit met de bouw.

Daardoor hebben we bij de eerste kennismaking

snel door hoe jouw organisatie in

elkaar steekt en welke producten of diensten

je levert. Zo kunnen we snel schakelen

en weten we je bedrijf op de juiste

manier te promoten. Dit doen wij op verschillende

manieren.

Alles onder één dak

Waarvoor kun je bij ons terecht? Eigenlijk alles

wat met marketing te maken heeft.

We denken mee over je marketingstrategie:

hoe zet je je product of dienst goed in de

markt? We ontwerpen een huisstijl die past bij

jouw organisatie. We brengen jouw organisatie

of projecten in beeld met foto en video, en

zetten waar nodig drones in om shots vanuit

de lucht te schieten. We zijn in staat (gecompliceerde)

technische documentaties op te

stellen en maken constructies of machines

visueel aan de hand van 3D-visualisaties. En

tot slot bouwen we een website, waarmee je

online goed vindbaar bent en halen we zo veel

mogelijk potentiële klanten naar je website toe

door middel van online marketing.

Contact

Wil jij je marketing goed op de rit krijgen? Bel

0318-740007 of stuur een e-mail naar info@

studiosterkstaal.nl. Je bent natuurlijk ook

welkom om gewoon eens bij ons kantoor binnen

te lopen op Boylestraat 26 in Ede.

Studio Sterk Staal – Bouwt succesvolle merken

FOOD VALLEY regio

7


FINANCIËLE ZAKEN

Groot deel ondernemers wil investeren in verduurzaming

Bedrijvenbeleid stimuleert

soepele MKB-financieringen

Het is niet anders: de economische vooruitzichten kenmerken zich door ‘uitzonderlijk grote onzekerheid’, aldus de

Europese commissie. De energiecrisis holt de koopkracht van huishoudens uit en drukt op de productie. De grootste

dreiging komt van ‘ongunstige ontwikkelingen op de gasmarkt’ en daarmee het gevaar van energietekorten. Wel

wordt benadrukt dat de economie in de EU ‘veerkrachtig’ is en er wordt opgeroepen tot blijvende eenheid en solidariteit

binnen de unie. Maar wat er ook gebeurt, het geld moet - en gaat - blijven rollen. En wat staat het MKB in 2023 te

wachten en wat zijn de kansen?

Tekst: Redactie | Foto’s: Pixabay.com

Het ministerie van Economische Zaken en

Klimaat (EZK) vormt de stimulansmotor voor

ondernemend Nederland. Het zogenoemde

‘Bedrijvenbeleid’ (voor alle bedrijven in

Nederland) stimuleert innovatie en ondernemerschap

en faciliteert de transitie naar een

klimaatneutrale, circulaire en inclusieve economie.

De motivatie is bijvoorbeeld het feit

dat bedrijven bijdragen aan de grote maatschappelijke

vraagstukken van deze tijd, zoals

de energietransitie, de verduurzaming van

de industrie en de digitalisering. En daarmee

ook aan de maatschappelijke vooruitgang en

de kwaliteit van het leven. Ondernemers dragen

op allerlei terreinen bij aan onze duurzame

welvaartsgroei.

‘Om de ambities en doelen

van het bedrijvenbeleid te

realiseren komt in 2023 zo’n

13,7 miljard euro beschikbaar.

Dit wordt gefinancierd

uit de EZK-begroting.’

Financiering bedrijvenbeleid

Om de ambities en doelen van het bedrijvenbeleid

te realiseren komt in 2023 zo’n 13,7

miljard euro beschikbaar. Dit wordt gefinancierd

uit de EZK-begroting. Hiermee kunnen

subsidies, garanties, leningen of belastingkortingen

worden verstrekt. Vergeleken met

de middelen die in 2021 zijn vrijgemaakt voor

het bedrijvenbeleid is dat zo’n 4 miljard euro

minder. Deze afname heeft te maken met het

stopzetten van het steun- en herstelpakket

van het kabinet in de loop van afgelopen jaar.

Miljarden-stimulering

De verdeling van de middelen van het bedrijvenbeleid

(totaal 10,8 miljard euro) ziet er in

2023 als volgt uit: 4 miljard euro gaat naar

directe fiscale ondersteuning van ondernemers

(zoals de MKB-winstvrijstelling en de

Zelfstandigenaftrek) en 3,6 miljard euro naar

fiscale innovatiestimulering (zoals de Wet

Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk

8 FOOD VALLEY regio


FINANCIËLE ZAKEN

(WBSO) en de Innovatiebox). Daarnaast gaat

ongeveer 2,2 miljard euro naar sectorstimulering

(via onder andere verlaagd tarief motorrijtuigenbelasting

bestelauto’s).

Niet-fiscaal: 2,9 miljard euro

Dit bestaat onder meer uit directe subsidies

om innovatie en ondernemerschap te bevorderen.

Deze directe subsidies nemen sterk af

door de afbouw van de coronasteunmaatregel

TVL (teruggaaf vaste lasten). De overige

niet-fiscale stimuleringskosten gaan over

bijdragen aan kennisinstituten (TNO, GTI’s

en STW) en uitvoeringsorganisaties (RVO en

KvK/ondernemerspleinen).

‘Binnen het MKB bestaat

veel interesse om te verduurzamen,

maar de

financiering vormt een

hoge drempel.’

MKB: graag verduurzamen

Binnen het MKB bestaat veel interesse om

te verduurzamen, maar de financiering vormt

een hoge drempel. Sinds de start van de

coronacrisis in maart 2020 hebben ONL

(Onafhankelijke Ondernemers) en Stichting

MKB Financiering elke twee maanden gepeild

hoe het met de liquiditeit en financiering

van ondernemend Nederland staat. Eind dit

jaar (oktober 2022) is de elfde peiling uitgevoerd.

Daarin is te zien is dat de liquiditeitsproblemen

weer fors toenemen. Ondanks

deze problemen wil een groot deel van de

ondernemers gaan investeren in verduurzaming.

Financiering hiervoor vinden is echter

nog een probleem. Sinds het begin van de

peilingen namen de liquiditeitsproblemen

voor het MKB structureel af. In mei 2022 gaf

tweederde van de ondernemers al aan dat

ze met de nieuwe situatie kunnen omgaan

en geen liquiditeitsproblemen meer hadden.

Helaas is deze trend nu doorbroken en geeft

nu amper de helft aan geen problemen te

hebben. Hiermee zijn we teruggekomen op

het niveau van 18 maanden geleden (voorjaar

2021). Nog steeds geeft ongeveer een kwart

van de ondernemers aan het probleem op te

lossen door zichzelf geen of weinig salaris uit

te keren.

Forse Investeringsbereidheid

Maar liefst 40 procent van de ondernemers

geeft aan dat ze wel plannen hebben om te

gaan investeren in verduurzaming. Het vinden

van financiering hiervoor gaat evenwel

moeilijk. Zo’n 40 procent geeft aan hiervoor

het eigen vermogen in te zetten en slechts

7 procent wil dit via de bank financieren.

Ruim de helft heeft nog geen idee waar ze

de financiering vandaan kunnen halen. Ook

de BMKB-Groen-regeling is nog grotendeels

onbekend bij ondernemers. Amper 10 procent

weet hoe ze dit kunnen inzetten.

‘Vanaf november 2022 kunnen

ondernemers bij geaccrediteerde

financiers een

lening aanvragen op basis

van de Borgstelling MKB-Kredieten

Groen (BMKB-Groen)

om hun onderneming te

verduurzamen.’

Financiering met staatsgarantie

Vanaf november 2022 kunnen ondernemers

bij geaccrediteerde financiers een lening

aanvragen op basis van de Borgstelling

MKB-Kredieten Groen (BMKB-Groen)

om hun onderneming te vergroenen. Door

te investeren in verduurzaming is het voor

MKB-ondernemers mogelijk hun sterk gestegen

energiekosten omlaag te brengen.

Ondernemers kunnen terecht bij de erkende

MKB-financiers om krediet aan te vragen

voor verduurzaming waarbij deze garantie

per direct ingezet kan worden. Aanvragen bij

FOOD VALLEY regio

9


FINANCIËLE ZAKEN

banken kunnen ingediend worden in de loop

van het eerste kwartaal van 2023. In totaal is

er tot 200 miljoen Euro aan garanties voor de

financiers beschikbaar.

Garantie

Door de ruime staatsgarantie gaat het risico

voor de financier omlaag en hiermee ook de

rentekosten voor de ondernemer. Ronald

Kleverlaan, voorzitter Stichting MKB financiering:

“Door de deskundigheid en flexibiliteit

kunnen de geaccrediteerde non-bancaire

financiers deze regeling snel aanbieden aan

klanten. Dit zorgt ervoor dat ondernemers

direct stappen kunnen zetten om te verduurzamen

en daarmee de energiekosten structureel

te verlagen.”

Passende groene investeringen

De BMKB-Groen kan alleen worden ingezet

voor financiering van groene investeringen.

Denk hierbij aan het verduurzamen en vergroenen

van de bedrijfsgebouwen, transportmiddelen,

energiebesparing en energietransitie.

Ook kan deze regeling gebruikt worden

voor investeringen in bedrijfspanden om het

energielabel naar minimaal label C te brengen.

Team SMF

Stichting MKB financiering (SMF: www.

stichtingmkbfinanciering.nl) vindt de BM-

KB-Groen een goede regeling. De stichting

is ervan overtuigd dat de erkende non-bancaire

financiers zorg gaan dragen voor een

duurzame en passende financiering aan de

MKB-ondernemers die willen verduurzamen.

Ronald Kleverlaan (Voorzitter

Stichting MKB Financiering):

“Steeds meer ondernemers

weten de weg te

vinden naar non-bancaire

financiers. Toch is het voor

veel ondernemers en hun

adviseurs nog lastig om de

juist keuzes te maken.”

Stichting MKB-financiering

Het team van SMF bestaat uit diverse personen

met professionele achtergrond op gebied

van (financieel) bestuur/management,

marketing en communicatie, onderzoek, lobby

en operations. Vorig jaar (2021) hebben

ruim 42.000 bedrijven financiering aangetrokken

via non-bancaire financiers. Hiermee

werd in totaal voor 3,1 miljard Euro aan financiering

verstrekt, een groei van 32 procent in

vergelijking met het jaar ervoor. Ruim 1 op de

5 financieringen onder de 1 miljoen Euro is

in 2021 al op deze manier verstrekt. Ronald

Kleverlaan (Voorzitter Stichting MKB Financiering):

“Steeds meer ondernemers weten

de weg te vinden naar non-bancaire financiers.

Toch is het voor veel ondernemers en

hun adviseurs nog lastig om de juist keuzes

te maken. Daarom is het belangrijk dat de komende

jaren er ook actief ingezet wordt op

de bekendheid van deze financieringsvormen

bij het brede MKB”.

Volop ondersteuning

Veel MKB-ondernemers piekeren voortdurend

over wat er allemaal komend

jaar op hen af kan komen. Aan professionele

hulp en ondersteuning zal het

overigens niet ontbreken. Bedrijven die

omzet misliepen door coronamaatregelen

konden al gebruikmaken van allerlei

regelingen. Maar veel regelingen zijn inmiddels

gesloten. Belastingmaatregelen

en financierings- en kredietregelingen

zijn overigens nog wel (deels) van kracht.

Met name voor duurzaam ondernemen

en energietransitie wordt veel investeringsgeld

uitgetrokken. Ook wordt hulp

en advies aangeboden door diverse instanties

over financiering, omscholing

en schulden. Naast specialisten als accountants,

banken of fiscalisten is ook

een rol weggelegd voor overheden als

gemeenten.

10 FOOD VALLEY regio


VASTGOED

BV Stichts Beheer van 1952: Al 70

jaar vertrouwd bouwen aan beheer

Bouwmanagement, vastgoedbeheer, projectontwikkeling. Drie takken van sport die BV Stichts Beheer van 1952 zorgvuldig,

maar resultaatgericht beheerst. Dit jaar bestaat het adviesbureau alweer 70 jaar. De expertise op het gebied

van vastgoed betaalt zich uit in toekomstbestendige panden in regio Veenendaal, maar ook in de rest van Nederland.

Tekst: Feike Klomp | Fotografie: Annemarie Bakker

Gerard Heuvelman

Stichts Beheer is een onafhankelijk en persoonlijk

adviesbureau in de bouwwereld. Het

team van (bouw)specialisten beheert bouwprocessen

en vastgoed in opdracht van ondernemers,

beleggers en particulieren. Ook

energiemanagement, erg actueel in een tijd

van energie- en duurzaamheidsvraagstukken,

maakt hier deel van uit. Dat is de ‘fundering’

van het jarige Veenendaalse bureau.

Sinds 2012 is zusterbedrijf Vastgoedbrigade

opgericht, ter versterking van het dienstenpakket

van Stichts Beheer. Dit allemaal onder

aanvoering van de bevlogen directeur Gerard

Heuvelman en zijn medewerkers.

‘Wij bieden een alles onder een

dakprincipe. Bouwmanagement,

vastgoedbeheer en projectontwikkeling

in een hand’.

Aanvullen

Gerard, vanuit zijn kantoor aan de Plesmanstraat

58, een voor veel Veenendalers

bekende locatie, op de hoek Grote Beer/

Rondweg-West: “Wij bieden een alles onder

een dakprincipe.” Bouwmanagement, vastgoedbeheer

en projectontwikkeling in een

hand. De praktijk leert namelijk dat deze drie

diensten vaak door elkaar lopen, elkaar aanvullen.

Onze ervaring is dat dit werkt.” En dat

blijkt. In Veenendaal zijn er zeker al 50 bekende

en minder bekende (kantoor)panden

uit de koker van Stichts Beheer gekomen.

‘Ambities moeten er altijd

zijn. Als we straks 75 jaar bestaan

hoop ik dat de energiecrisis

achter de rug is’.

Toekomst

Als het aan Gerard ligt zijn er over vijf jaar weer

nieuwe doelen bereikt. Hij geeft een voorzichtig

doorkijkje naar de toekomst: “Ambities

moeten er altijd zijn. Als we straks 75 jaar bestaan

hoop ik dat de energiecrisis achter de

rug is. Tegelijkertijd verwacht ik niet dat al het

bestaande vastgoed op tijd verduurzaamd is,

want er is nog veel werk aan de winkel. Er

is een grote duurzaamheidsslag nodig voor

veel Veenendaals vastgoed. Ik schat in dat

rond de 45% van de panden energielabel C

of beter heeft. Maar voor zeker de helft is er

nog een duurzame weg te gaan. Toch hoop

ik wel op meer vaart op dit gebied.”

Barcelona

Om het 70-bestaan te vieren heeft het team

van Stichts Beheer en Vastgoedbrigade

(10-jarig bestaan) in mei 2022 een reis gemaakt

naar Barcelona: “We hebben de stad

bezocht en dit gecombineerd met een bezoek

aan de GP Spanje op het Circuit de

Barcelona-Catalunya. Samen zagen we Max

Verstappen winnen. Een mooie personeelsreis

waar we met plezier op terugkijken.”

Future proof

Maar nu is het weer tijd om samen de schouders

te zetten onder de doelstelling van

Stichts Beheer en Vastgoedbrigade: blijven

bouwen en werken aan duurzaam beheer.

Gerard: “Dat doen we overigens niet alleen.

Samen met Bedrijvenkring Ondernemend

Veenendaal (commissie duurzaamheid), de

gemeente en andere betrokken partners

spannen we ons in om de landelijke condities

op het gebied van verduurzaming te halen.

Wij zijn daarin graag partner en adviesbureau

om bedrijfs onroerend goed ‘future proof’ te

maken. Ik zeg dat niet alleen in mijn eigen belang,

ook voor onze kleinkinderen. Laten we

samen de schouders zetten onder snellere

verduurzaming van vastgoed en woningen.

Het is in het belang van ons allemaal.”

I: www.stichtsbeheer.nl

I: www.vastgoedbrigade.nl

FOOD VALLEY regio

11


Dekker Services - Bord bij Entree Pand JAN2021 [120x90cm].indd Dekker Services 1 - Bord bij Entree Pand JAN2021 [120x90cm].indd 1 Dekker Services - Bord bij Entree Pand JAN2021 [120x90cm].indd Dekker Services 1 - Bord bij Entree Pand JAN2021 [120x90cm].indd Dekker Services 1 - Bord bij Entree Pand JAN2021 [120x90cm].indd 1 27-1-2021 11:46:48

27-1-2021 11:46:48

27-1-2021 11:46:48

27-1-2021 11:46:48

27-1-2021 11:46:48

Dekker Services - Bord bij Entree Pand JAN2021 [120x90cm].indd 1 27-1-2021 11:46:48

Dekker Services - Bord bij Entree Pand JAN2021 [120x90cm].indd 1 27-1-2021 11:46:48

Dekker Services - Bord bij Entree Pand JAN2021 [120x90cm].indd 1 27-1-2021 11:46:48

Dekker Services - Bord bij Entree Pand JAN2021 [120x90cm].indd 1 27-1-2021 11:46:48

De SPECIALISTEN in de FOODVALLEY Regio

Op zoek naar nieuwe klanten?

Ontvang bedrijfselecties

voor een scherpe prijs !

T 0318 T 0318 T T 754 0318 0318 T 754 811 0318 754 T 754 811 0318 811 754 811 754 811 811 | | | Marconistraat | | Marconistraat | 8, 6716 8, 6716 8, 8, AK 6716 6716 8, AK Ede 6716 8, AK AK Ede 6716 Ede

EdeAK Ede Ede

T 0318 www.dekkerservices.nl T 0318 754 754 www.dekkerservices.nl 811

811 | | | | ede@dekkerservices.nl

| Marconistraat | | ede@dekkerservices.nl

8, 6716 AK Ede

www.dekkerservices.nl www.dekkerservices.nl

T 0341 T T 413 0341 0341 184 413 T 413 0341 18413 184 | | | | ede@dekkerservices.nl

ede@dekkerservices.nl

T 0341 T 413 0341 184413 | Galvanistraat | Galvanistraat | 15, 15, 15, 15, 15, 15,

3846 3846 AT 3846 3846 AT 3846 AT Harderwijk AT 3846 AT AT Harderwijk (1e etage) (1e etage) (1e (1e etage) etage) (1e etage) (1e etage)

T 0341 T 0341 413 413 184 184 | |

| |

Galvanistraat Galvanistraat | 15, 15,

www.dekkerservices.nl | harderwijk@dekkerservices.nl

| 3846 AT Harderwijk (1e etage)

www.dekkerservices.nl | harderwijk@dekkerservices.nl

| Marconistraat 8, 6716 AK Ede

3846 AT Harderwijk (1e etage)

www.dekkerservices.nl | harderwijk@dekkerservices.nl

De Data Miner BV

Leverancier bedrijfsinformatie & specialist op informatiegebied

www.datam.nl

024-73 70 470

Meer bekendheid & zichtbaarheid & een (nog) beter imago

Investeer daarom in uw naamsbekendheid, vergroot uw zichtbaarheid en versterk uw

imago!. Het platform van De ZAKENMARKT biedt u een kennisrijke omgeving waarin u

uw ambities kunt profileren. U ondersteunt hiermee uw sales en netwerkmarketing

en creëert nieuwe kansen bij potentiële klanten.

T 0318 754 811 | Marconistraat 8, 6716 AK Ede

www.dekkerservices.nl | ede@dekkerservices.nl

T 0341 413 184 | Galvanistraat 15,

3846 AT Harderwijk (1e etage)

www.dekkerservices.nl | harderwijk@dekkerservices.nl

We helpen u graag bij het aanbrengen van leads en new business.

E: info@dezakenmarkt.nl I: dezakenmarkt.nl

WAAROM COMMUNICEREN IN DE ZAKENMARKT?

• Geef een “boost” aan uw naamsbekendheid in de FoodValley regio!

• Laat weten dat het goed met uw onderneming gaat!

U kunt bijvoorbeeld met diepte-interviews, uw missie, visie over de

bühne brengen.

• Vergroot en ondersteun uw sales!

• Deel uw expertise aan de hand van een column of interview!

• Presenteer een nieuw product of dienst!

WAT WIJ BIEDEN….

• Een bereik van ruim 15.500 ondernemers in de 8 gemeenten van de

FoodValley regio.

• Een glossy ondernemersmagazine met een hoog bewaargehalte.

• Artikelen en het magazine worden tevens online gepubliceerd op

dezakenmarkt.nl en in de nieuwsbrief naar 2000 mailadressen.

• Scherpe tarieven.

• Ons verspreidingsadressen bestand wordt maandelijks geactualiseerd.

We adviseren u graag!

Neem contact met ons op voor de communicatiemogelijkheden.

info@dezakenmarkt.nl

Platform voor ICT & Telecom

resellers, -distributeurs en

-leveranciers in de Benelux.

Nieuwssite

Social Media

www.resellersbusiness.nl

@ResellersBis

© resellersbusiness.nl is een merknaam van JEZ Media Services.


BOVEENENDAAL

Voorzitter Gerrit Valkenburg

Bedrijvenkring Ondernemend

Veenendaal verbetert eigen organisatie

Als belangrijke vertegenwoordiger van het Veenendaalse bedrijfsleven zet de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal

(BOV) zich in voor een breed scala aan ondernemen-gerelateerde thema’s. Dat vergt veel energie en tijd en

om die tijd zo efficiënt mogelijk te besteden, wordt de interne organisatie doorontwikkeld. Waren voorheen de bedrijventerreinen

aangesloten als zelfstandige, coöperatieve verenigingen: voortaan gaan ze verder als afdelingen van

de ondernemersvereniging BOV.

Tekst: Nel van Vessem | Foto: Jan-Fotografie

Met de invoering van reclamebelasting is

destijds de Coöperatiestructuur van de bedrijventerreinen

opgezet. De reden was dat

de gemeente de belasting heft en de opbrengsten

terugstort naar de coöperaties

via een overkoepelende stichting. Per 1 januari

2018 zijn de toenmalige BedrijvenKring

Veenendaal (BKV) en de Coöperaties samengegaan

in de Bedrijvenkring Ondernemend

Veenendaal (BOV). Hiermee werd de BOV

een krachtig collectief met als doelstellingen

Verbinden, Versterken, Vertegenwoordigen

en Voordeel behalen.

Eerst effecten meten

In eerste instantie bleven de Coöperatieve

Verenigingen ook binnen de BOV ongewijzigd

functioneren. BOV-voorzitter Gerrit

Valkenburg: ‘Het was een grote stap en we

gaven onszelf een paar jaar de tijd om de effecten

te meten, zowel financieel als organisatorisch.

Gaandeweg werd duidelijk dat het

lastig werd om voor ieder bedrijventerrein een

3-koppig bestuur te vinden. Daarom werden

al eerder De Compagnie en De Compagnie

Oost samengevoegd tot één coöperatie.’

Minder kosten en minder vergaderen

Uit het oogpunt van efficiency, het verkorten

van de lijnen en het verder verbeteren

van de samenwerking hebben de besturen

van de Coöperatieve Verenigingen en van

de BOV, in nauw overleg met Arnaud Wilod

Versprille van Olenz notarissen, besloten de

organisatiestructuur door te ontwikkelen en

te komen tot één vereniging. Valkenburg:

‘De vier coöperatieve verenigingen hielden

ieder hun ALV, betaalden ieder accountantskosten

en zowel de besturen als de

parkmanager waren veel tijd kwijt met vergaderen

over veelal dezelfde, collectieve

onderwerpen. Als afdelingen hoeven ze alleen

te vergaderen over zaken die specifiek

hun bedrijventerrein aangaan.’

Expertise optimaal benutten

Iedere afdeling houdt wel een bestuur van

2 personen, waarvan de voorzitter zitting

neemt in het BOV-bestuur. ‘Zo wordt recht

gedaan aan het belang van de bedrijventerreinen.’

Onderwerpen die nu en de komende

jaren veel aandacht zullen blijven vragen, zijn

alle aspecten van duurzaamheid (waaronder

energie), (digitale) veiligheid, de economische

positie van Veenendaal en samenwerking

binnen Regio Foodvalley. ‘We prijzen ons

gelukkig dat diverse ondernemers zich via

de commissies en besturen hiervoor belangeloos

inzetten. Door de vergaderlast te verminderen,

kunnen we de expertise van onze

bestuursleden optimaal inzetten.’

BOVeenendaal.nl

FOOD VALLEY regio

13


14 FOOD VALLEY regio

Vraag: Hoe zijn momenteel de vooruitzichten van je bedrijf voor de komende zes maanden wat betreft deze onderdelen?

Basis: alle ondernemers, n=1448

ONDERZOEK

Ondernemer positief ondanks

opeenstapeling problemen

Ondanks de opeenstapeling van maatschappelijke factoren die het ondernemerschap lastig maken blijft de gemiddelde

ondernemer positief. In een groot opgezet onderzoek van KVK onder ruim 1500 ondernemers blijkt de ondernemer

zijn bedrijf net als vorig jaar te waarderen met gemiddeld cijfer van 7,2. Het eigen welbevinden werd dit jaar

iets hoger gewaardeerd, een 7,5 ten opzicht van een 7,2 in 2021. Dit blijkt uit het KVK onderzoek Ondernemen 2022.

Tekst en Infographics: KVK

Josette Dijkhuizen, bijzonder hoogleraar

Duurzame Inzetbaarheid van Ondernemerschap

aan Tilburg University: “Ondernemers

zijn rasoptimisten en zelfs in deze onzekere

tijden met heel veel uitdagingen scoren ze relatief

hoog op welbevinden. Vorig jaar zaten

we nog midden in de coronapandemie met

veel beperkingen, hetgeen waarschijnlijk het

lagere cijfer verklaart.”

Individuele verschillen

De gemiddeldes doen natuurlijk geen recht

aan de tevredenheid van individuele ondernemers.

Vier op de tien ondernemers geven

aan onveranderd door te gaan en één op de

zeven geeft aan te groeien. Ondernemers in

de zakelijke diensten (7,5), ICT & media (7,4)

en logistiek (7,4) geven de hoogste rapportcijfers.

Eén op de acht ondernemers geeft echter

een onvoldoende aan de huidige bedrijfssituatie.

Zij ervaren vaak veel onzekerheid

wanneer zij naar de toekomst kijken. 7% van

de bedrijven is op dit moment aan het overleven.

Ondernemers uit de cultuur, sport en

recreatie (6,9) en horeca (7,1) geven gemiddeld

het laagste cijfer aan hun welbevinden.

Slechts de helft van de horecaondernemers

voelt zich in controle over het eigen bedrijf.

Carolien Babonnick , een van de onderzoekers

van KVK die de reacties van ondernemers

analyseerde, ziet een vorm van opofferingsgezindheid

bij ondernemers die het

zwaar hebben: “We hebben ondernemers

gesproken die inmiddels hun spaarpot hebben

omgekeerd, een vrije dag hebben ingeleverd

en soms ook ergens in loondienst erbij

werken. Toch geven zij hun onderneming

vaak nog steeds een voldoende. De vraag

is natuurlijk of die persoonlijke beoordeling

recht doet aan de situatie.”

Marktontwikkelingen

De helft verwacht in de komende zes maanden een toename

van kosten; één op de vier verwacht een afname van winst

De vooruitzichten zijn wisselend. Een groot deel voorziet dat de kosten zullen

toenemen (50%), maar ook verwachten meer ondernemers dat hun omzet zal

toenemen dan afnemen (35% versus 23%). Eén op de vier verwacht een afname van

winst (27%). Hier staat tegenover dat een net zo grote groep juist voorziet dat de

winst zal toenemen. Op gebied van personeel en schulden verwacht men voor de

komende zes maanden geen verandering (64%, 52%) of men kan het niet zeggen.

Vooruitzichten voor de komende zes maanden ten aanzien van...

9% 8% 12% 8%

27%

37%

35%

35%

27% 23%

29%

41%

Winst Omzet Eigen

vermogen

30%

44%

18% 18%

Aantal

klanten

36%

3%

52%

Schulden

of betaalachterstanden

Vooral hoge energieprijzen, hoge inkoopprijzen

en onzekerheid rondom corona raken

ondernemers. Dat leidt in toenemende mate

tot problemen. De hoge energie- en brandstofprijzen

hebben de meeste impact. Vier

op de tien ondernemers hebben hier mee te

maken en voor één op de zeven geeft dit grote

problemen. Ook de hogere inkoopprijzen

voor materialen en de onzekerheid omtrent

corona zijn ontwikkelingen die relatief vaak

spelen en problemen geven. De helft van

de ondernemers heeft te maken met minimaal

twee ontwikkelingen die hun bedrijf of

de bedrijfsvoering nadelig beïnvloeden. Voor

een kwart van de bedrijven leiden de ontwikkelingen

tot grote problemen. in kosten Vooral (72%, ondernemers

in de horeca en bedrijven met 10 of

64%).

meer medewerkers worden hierdoor geraakt.

6%

50%

37%

Kosten

29%

3%

64%

10% 7% 3%

Aantal

medewerkers

Verschillen tussen subgroepen

Ook de onderzoekers constateren dat de

pijn voor ondernemers niet gelijkmatig is

verdeeld: “Bedrijven in de transport die volledig

afhankelijk zijn van de brandstofprijzen

zien zich gesteld voor heel andere uitdagingen

dan de zzp’er in de ICT, die hooguit per

maand iets meer moet afrekenen om zijn servers

te hosten. We zien ook dat ondernemers

de geldigheidsduur van offertes verkorten.

Prijzen zijn beperkt houdbaar en fluctueren

per week.”

Bedreiging voor het businessmodel

Het meest genoemde probleem dat voortkomt

uit de recente ontwikkelingen is dat het

voor bedrijven steeds moeilijker wordt om

aan financiering te komen. Ruim 85 procent

van de ondernemers ervaart hier problemen

mee. Ook logistieke uitdagingen bij leveranciers

(83%) en lagere beschikbaarheid van

materialen (85%) wordt in veel gevallen aangeduid

als serieuze issues binnen het bedrijf.

Ook de nasleep van corona (80%) en betalingsachterstanden,

vaak gerelateerd aan coronasteun

en uitgestelde belastingen (73%)

speelt bij veel bedrijven mee.

• In de ICT en media zijn de verwachtingen over het algemeen relatief positief,

zij verwachten vooral vaak (enige/sterke) toename op gebied van winst (33%).

De vooruitzichten in de horeca en detailhandel zijn het minst positief. Ondernemers

in deze sectoren voorzien relatief vaker een afname in omzet (32%, 40%), winst

(34%, 42%) en eigen vermogen (29%, 30%). Ook verwachten ze vaker een toename

Kansen blijven zien

• Bedrijven met tien of meer De werkzame belangrijkste personen zijn toekomstplannen over het algemeen positiever hangen over

de vooruitzichten voor het samen komende half met jaar vergroten dan bedrijven van met minder inkomsten werkzame en

personen. Echter, op gebied verminderen van kosten en winst van schatten kosten. bedrijven De belangrijkste

met tien of meer

werkzame personen de toekomst plannen wel negatiever voor de in. komende zes maanden

zijn gericht op het in balans brengen van de

inkomsten ten uitgaven, namelijk een prijsverhoging

van hun product of dienst (22%),

het realiseren van kostenbesparingen (13%)

en het opzetten van (marketing)acties om

nieuwe klanten te vinden (11%). Deze plannen

brengen voor minstens één op de drie

ondernemers wel uitdagingen met zich mee.

Kan ik niet zeggen Zij weten niet in hoeverre de prijsverhoging

Sterke/enige toename

geaccepteerd gaat worden, of het wel gaat

Gelijk/onveranderd

Sterke/enige afname lukken om nieuwe klanten te vinden en ze

kunnen maar beperkt besparen; dit ligt vaak

buiten de eigen invloedssfeer.


rs worden hier door

rialen, grondstoffen

ondom corona (22%)

maken. 20% geeft aan dat één van deze ontwikkelingen van invloed is op het

bedrijf of bedrijfsvoering en de helft (48%) geeft minimaal twee ontwikkelingen

aan. Ondernemers die aangeven geraakt te worden door ontwikkelingen,

geven er gemiddeld 3,2 aan.

ONDERZOEK

Babonnick ziet dat veel ondernemers de

afgelopen periode al prijsstijgingen hebben

doorgevoerd, anderen zijn huiverig: “Meerdere

ondernemers geven in de toelichting

aan nu al te maken te hebben met fikse prijsstijgingen

van materialen en onderdelen. Er

bestaat angst om die gestegen kosten door

te berekenen, een deel van de ondernemers

kiest er bewust voor om deze hogere kosten

niet door te berekenen aan de eindklant. Bijvoorbeeld

om zich niet uit de markt te prijzen,

vanwege vaste prijsafspraken, of uit solidariteit

met klanten. Voor de komende periode

zal deze vraag voor meer ondernemers relevant

worden en ten koste gaan van de winstgevendheid.”

Zzp versus mkb

Welke ontwikkelingen zijn van invloed op jouw bedrijf?

Hoge(re) gas-/energie-/brandstofprijzen

Hoge(re) inkoopprijzen materialen

Onzekerheid over ontwikkeling corona

Aanpassingen naar aanleiding van wet- en regelgeving

Nasleep coronacrisis

Hoge(re) huurprijzen

Lage(re) beschikbaarheid materialen

Lage(re) beschikbaarheid personeel

Hoge(re) loonkosten

Stijging van rente/financieringskosten

Risico’s rondom digitale veiligheid

Logistieke uitdaging leveranciers

(Terug)betalen belastingen/coronasteun

Moeite aan financiering te komen

(Mogelijke) overbelasting elektriciteitsnetwerk

Tekort aan gas door beperkte beschikbaarheid

r) van invloed op jouw bedrijf of bedrijfsvoering?

Anders

Geen

Weet ik niet

15%

13%

11%

11%

11%

11%

10%

10%

8%

7%

5%

3%

2%

6%

4%

Mkb’ers staan er op dit moment gemiddeld

Bijna iets helft beter ondernemers voor dan noemt zzp’ers. klanten Zij vinden zijn vaker of behouden aan

als belangrijkste het groeien aandachtspunt en verwachten voor komende voor het zes komend maanden

• Bijna half de helft jaar (45%) ook van de verdere ondernemers groei die een aandachtspunt in omzet, noemde klanten geeft

aan dat dit betrekking heeft op klanten vinden of behouden. Daarmee is dat een

en medewerkers. Tegelijkertijd wordt juist

(spontaan genoemd) aandachtspunt voor een kwart (24%) van alle ondernemers.

• Daarnaast ook het zijn vaak mkb aandachtspunten harder genoemd geraakt die te maken door hebben huidige met het

verdienmodel (23%) of samenwerking/netwerken (19%).

ontwikkelingen: stijgende kosten en risico op

een afname van de winst. Zij hebben nu al

Heb je een aandachtspunt voor

de komende 6 maanden?

47%

Nee, niets

specifieks

56 | Ondernemen in 2022

53%

Ja, namelijk

Vraag: Het aandachtspunt dat je zojuist hebt genoemd,

welk(e) onderwerp(en) raakt dat?

Basis: alle ondernemers die (spontaan) een aandachtspunt

hebben genoemd voor de komende zes maanden, n=819

22%

28%

32%

42%

Onder andere genoemd:

• “Consumentenvertrouwen.”

• “Economische krimp.”

• “Onbetrouwbare overheid.”

• “Klanten die niet meer kunnen betalen.”

• “Ziekteverzuim werknemers.”

Thema

Energie

Materialen

Corona

Personeel

Financiering

Overig

wat vaker dan zzp’ers extra geld nodig om

het hoofd boven water te houden.

Bedrijven met meerdere mensen in dienst

beoordelen de huidige situatie positiever dan

zzp’ers (zzp: 7,1; bedrijven 10+ personen:

7,4). Zij zijn vaker aan het groeien op dit moment

en verwachten voor het komende half

jaar ook vaker een verdere groei in omzet,

klanten en medewerkers. Maar omdat de

kosten ook stijgen, verwachten zij vaker dan

zzp’ers een afname van de winst. Zij hebben

nu al wat vaker extra geld nodig om het

hoofd boven water te houden. Volgens de

onderzoekers is dat ook logisch: “Voor mkb’ers

met personeel in dienst ligt het voor de

hand dat zij met meerdere negatieve factoren

te maken hebben dan zzp’ers. Naast energieprijzen,

inkoopprijzen en een lagere beschikbaarheid

van producten en materialen

worden zij ook geraakt door ontwikkelingen

Verschillen tussen subgroepen

op de arbeidsmarkt zoals personeelstekorten

en stijging van lonen.”

Het aandachtspunt dat je zojuist hebt genoemd,

welk(e) onderwerp(en) raakt dat?

Klanten vinden of behouden/acquisitie

Verdienmodel/winstgevendheid

Samenwerking/netwerken/zakenpartners vinden

Besparen/bezuinigen/kosten verlagen

Strategiebepaling of toekomstvisie van je bedrijf

(Online) marketing/zichtbaarheid van je bedrijf verbeteren

Groeien of uitbreiden met je bedrijf

Stoppen/bedrijfsovername/opvolging/pensioen

Innovatie of vernieuwing binnen je bedrijf

Personeel

Verduurzamen/energie advies

Wet- en regelgeving

Automatiseren/digitaliseren/verbeteren processen/efficiëntie

Financiering/investering/subsidie

Boekhouding/administratie/belasting en fiscale regelingen

Schulden/in zwaar weer met je bedrijf

Aansprakelijkheid

(Cyber)criminaliteit/(digitale) veiligheid/voorkomen fraude

• Bedrijven met tien of meer werkzame personen noemen vaker aandachtspunten voor het

Anders

komend half jaar dan zzp’ers (70% versus 51%). Zij noemen daarbij relatief vaak personeel

(45%), maar ook verduurzamen (17%) en financiering (12%). Zzp’ers noemen relatief vaak

klanten behouden als aandachtspunt (49%).

• Klanten vinden of behouden is ook vaak een aandachtspunt voor ondernemers in de

persoonlijke dienstverlening (69%), cultuur, sport en recreatie (58%) en ICT en media (55%).

• Binnen de horeca (34%) en detailhandel (30%) is besparen/bezuinigen relatief vaker een

aandachtspunt.

23%

19%

16%

16%

16%

14%

9%

7%

7%

7%

7%

6%

5%

5%

2%

1%

1%

11%

45%

Mkb’ers zijn doorgaans beter in het doorberekenen

van kosten aan hun klanten dan zzp’ers.

Van de mkb’ers treft 63% de komende

periode al maatregelen in verband met

de prijsstijgingen. Van de zzp’ers was dat

slechts 44%.

Omgaan met tegenslag

“Er zijn verschillende manieren waarop ondernemers

omgaan met (on)verwachte gebeurtenissen,

We zagen dat ook tijdens de coronapandemie.

De ene ondernemer ging de

uitdaging aan en schakelde bijvoorbeeld direct

over op onlinetrainingen of het maken van

maaltijdboxen om op te halen of te bezorgen.

De andere ondernemer wil de situatie vermijden

en steekt de kop in het zand of gaat hele

andere dingen doen om de situatie te ontlopen.”,

aldus Dijkhuizen. “Ook nu zijn er ondernemers

die vermijdingsgedrag laten zien, die

vooral heel druk zijn met van alles en hopen

dat het wel overwaait. Dat is ijdele hoop, want

een aantal van de huidige uitdagingen zullen

niet op korte termijn opgelost zijn. Ondernemers

moeten nu hun kracht inzetten om de

strategie te herzien, nieuwe samenwerkingspartners

te vinden voor bijvoorbeeld kostenreductie

door gezamenlijke inkoop van materialen,

innovatieve oplossingen in te voeren of

nieuwe markten te ontdekken. Het vraagt alle

denkkracht, creativiteit en actie van ondernemers

en hun medewerkers om de uitdagingen

aan te pakken en hopelijk om te buigen naar

nieuwe mogelijkheden. Dat is zeker niet eenvoudig,

maar niks doen is geen optie”.

KVK Adviesteam

Het KVK adviesteam heeft dagelijks contact

met ondernemers die worstelen met de veranderende

ontwikkelingen. Ondernemers

vragen zich af hoe ze prijsstijgingen kunnen

doorberekenen, worstelen met het terugbetalen

van uitgestelde belastingen en vragen

zich af of hun businessmodel nog wel passend

is. Deze ondernemers biedt het KVK

Adviesteam een luisterend oor, advies op

maat en doorverwijzing waar nodig.

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim

1500 ondernemers. De resultaten zijn gewogen

naar het aantal werkzame personen,

zodat deze steekproef een goede afspiegeling

vormt van het Nederlandse bedrijfsleven

met 1 tot 250 werkzame personen. Dat betekent

dat, net als in de ondernemerspopulatie

van Nederland, bijna driekwart bestaat

uit zzp’ers, de overige bedrijven heeft twee of

meer werknemers. Het gehele onderzoek te

downloaden op:

www.kvk.nl/online-publicaties

FOOD VALLEY regio

15


COLUMN

KORT NIEUWS

Financieringen

Tom Baerends & Ewout den Ouden

WK voetbal in Qatar

Het blijft vreemd: een WK in de winter, op een plek in de

woestijn waar helemaal geen voetbalstadions waren toen

Qatar werd gekozen in 2010. Het is ondertussen bekend

op welke wijze deze verkiezing heeft plaatsgevonden en

de wereld heeft de afgelopen jaren lijdzaam toegekeken.

Onlangs heeft Sepp Blatter, oud-voorzitter van de FIFA,

toegegeven dat het een ‘foute keuze’ is geweest. Het

heeft alleen geen invloed meer op de misstanden bij de

realisatie van de stadions en de stelselmatige schending van

mensenrechten.

Vanwaar deze inleiding? Omdat we een parallel willen trekken naar

ondernemen. Als ondernemer sta je namelijk dagelijks voor keuzes.

Makkelijke maar ook uitdagende. Op welke wijze kom jij tot een goede

beslissing? Heb je een sparringpartner? Beschik je over alle relevante

informatie? Zijn de gemaakte keuzes achteraf ook de juiste?

Deze laatste vraag is in de praktijk lastig te beantwoorden. Zeker omdat

je niet weet met welke externe factoren je rekening moet houden.

Goed ondernemen is net als voetbal een teamsport. Waar sta jij als

ondernemer op het speelveld? Ben je de aanvoerder, de spelverdeler

of de eenzame spits? Heb je de juiste wedstrijdtactiek? Heb je de

beste mensen in je team? Het is immers topsport en elke positie heeft

zijn eigen kwaliteit nodig. Alleen door goed samen te werken, kun je

wereldkampioen worden.

Sparren met de accountant, een jurist of HR-professional is gelukkig al

iets wat we ondernemers vaak zien doen. Maar ook bij een investeringsen

financieringsbeslissing is het belangrijk om weloverwogen de juiste

keuzes te maken. Vanuit onze kennis en ervaring denken we daarom

graag hardop met je mee over de impact van je keuzes. En dit kan

wat ons betreft ook op het gebied van strategie, bedrijfsprocessen of

bijvoorbeeld duurzaamheid. En weten we zelf de oplossing niet? Dan

kennen we altijd iemand die deze wel heeft. Dus bel ons gerust voor

een vrijblijvende kennismaking met jouw bedrijf. Dan drinken we samen

een kop koffie.

‘Goede stappen kabinet om uit de stikstofimpasse

te komen’

‘Met de op 25 november gepresenteerde stikstofaanpak zet het kabinet

een belangrijke stap om eindelijk uit de stikstofimpasse te komen en te

zorgen dat zowel de natuur kan herstellen als PAS-melders, de energietransitie,

de bouwopgave en andere projecten straks weer door kunnen’.

Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie.

Aantrekkelijke uitkoopregeling piekbelasters

Belangrijkste pijler onder de aanpak van het kabinet is een uitkoopregeling

voor piekbelasters tegen meer dan 100 procent van de bedrijfswaarde.

Deze regeling moet het interessant maken voor met

name boeren nabij natuurgebieden om het bedrijf op een aantrekkelijke

manier te beëindigen. De ruimte die dit oplevert gaat naar een stikstofbank.

‘Alleen zo ontstaan op een zo kort mogelijke termijn eindelijk

weer mogelijkheden voor de bouw van woningen, de aanleg van

nieuwe infrastructuur en voor projecten om Nederland duurzamer te

maken,’ aldus Ingrid Thijssen, VNO-NCW-voorzitter.

Emissieloos bouwen

Verder stelt het kabinet extra middelen beschikbaar voor emissieloos

bouwen (400 mln euro) en voor maatregelen in de mobiliteit en industrie

(200 mln euro). Ook komen er standaarden die moeten helpen bij het

sneller berekenen van de impact van stikstofemissies in de bouw. Dat is

nodig omdat sinds het sneuvelen van de bouwvrijstelling voor iedere woning

en iedere windmolen een vergunning aangevraagd moet worden.

Van belang is ook dat het innovatiespoor samen met het bedrijfsleven

snel verder wordt uitgewerkt.

Salderen

Zorgen hebben de ondernemingsorganisaties wel ten aanzien van het

zogeheten ‘salderen’. Dit wordt volgens de nieuwe kabinetsplannen

(zowel intern als extern) een heel stuk ingeperkt voor ondernemingen.

Dit kan het lastig maken om -vooruitlopend op de ruimte die vrijkomt

door de opkoop van piekbelasters- belangrijke projecten al doorgang

te laten vinden.

Alle sectoren leveren hun bijdrage

In de plannen van het kabinet gaan alle sectoren evenwichtig bijdragen

aan het terugbrengen van de stikstofuitstoot en andere emissies, voor

zover zij bijdragen aan de problematiek. ‘Iedereen gaat zijn bijdrage leveren,

niet alleen de boeren,’ aldus Thijssen. Cruciaal is volgens haar

nu vooral dat we de opkoopregeling snel uitvoeren. ‘Alleen zo kunnen

we een einde maken aan de nu 3,5 jaar durende gijzeling van ons land

met vele miljarden aan economische schade en vertraging van tal van

duurzame projecten.’

Bron: www.vno-ncw.nl

Financieringsgilde Ede - Veenendaal

Lunet 2, 3905 NW Veenendaal

Tom Baerends

06 3026 2126

tbaerends@financieringsgilde.nl

Ewout den Ouden

06 8357 0704

edenouden@financieringsgilde.nl

foto: Pixabay.com

16 FOOD VALLEY regio


ICT-MARKT

Informatief Katern over ICT & Telefonie voor ondernemers en bestuurders in de ICT-Valley

Foto: foto: Pixabay.com

ICT Valley start campagne op zoek naar ICT Talent

Opleiders en ondernemers versterken samen ICT Valley

Google Column Analytics: Arie Heijink gewogen - Nederlandse maar te Cybersecuritystrategie

licht bevonden

Digitale Cybersecurity weerbaarheid - Jaarlijks op miljarden dagorde euro's aan financiële schade

Onderzoek

Lagarde Groep

- de

klaar

Ordina

voor

Digital

verhuizing

Monitor

naar Barneveld

17


ICT TALENT GEZOCHT

Vissen naar personeel buiten de vijver

Hoe maak je potentiële werknemers buiten de ICT-sector ‘fit for the job’? Stichting ICT Valley gaat daarvoor een campagne

starten. Daarbij zijn naast leden van ICT Valley ook de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de Hogeschool

Arnhem-Nijmegen (HAN) betrokken. De campagne gaat in januari draaien.

Tekst: Marco Diepeveen | Foto’s: CHE, HAN en ICT Valley

ICT MARKT

Arnold van Binsbergen Daan Beukers Martine Bal

ICT Valley bloeit als nooit tevoren. Maar het

succes van ICT-bedrijven staat of valt met

de beschikbaarheid van gekwalificeerd en

gemotiveerd personeel. Geen mensen, geen

business. Waar zijn die nieuwe ICT-talenten

in vredesnaam te vinden? Werkgevers krabben

zich achter de oren.

Arnold van Binsbergen

(ICT Valley): ‘We kijken ook

naar hoogopgeleid

buitenlands talent’

Vijfhonderd vacatures

‘Ook in ICT Valley en de Regio Foodvalley is

de arbeidsmarkt ontzettend krap. Het afgelopen

jaar vierhonderd tot vijfhonderd vacatures’,

weet Veenendaler Arnold van Binsbergen,

projectleider bij ICT Valley. ‘Dat zijn

vrij forse cijfers. Van de provincie Utrecht en

de gemeente Veenendaal heeft ICT Valley

subsidie ontvangen om personeel te werven

en openstaande vacatures te vervullen. Het

bestuur gunde ons bureau deze opdracht,

de eerste gezamenlijke personeelswervingscampagne

van ICT Valley. De CHE en de

HAN – beide aanbieder van ICT-opleidingen

– zijn aangehaakt als partner.’

De ICT-markt is vrij klein. ‘Vandaar dat de

wervingscampagne zich met name richt op

zij-instromers, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

en mbo’s in de ICT die op hbo-niveau

willen opereren. We kijken ook naar

hoogopgeleid buitenlands talent. Vluchtelingen

uit Oekraïne, statushouders uit landen

als Iran en Syrië. Ook voor minder voor de

hand liggende, niet hardcore ICT-vacatures

wordt enthousiasme gekweekt. Bijvoorbeeld

ondersteunende diensten als consultancy,

grafisch design, cybersecurity en financiën.

Doel is dus om buiten de vijver te vissen, en

zodoende die te vergroten.’

Koppeling

Facebook, Instagram, blogs, promotiefilmpjes:

de publiekscampagne zal zich vooral

online manifesteren. Uiteraard haken bedrijven

uit ICT Valley hierop aan met hun eigen

content en hun eigen personeelswerving

voor een versterkend effect. Begin van het

jaar houdt het onderwijs altijd open dagen.

Die krijgen straks ook extra aandacht. In filmpjes

en in geschreven posts gaan ICT’ers

hun functie presenteren.

Een consortium van leden van ICT Valley ondersteunt

de wervingscampagne. Bedrijven

als Claass.it, BIT, HSO, Mprise en Solimas

Barneveld promoten de acties binnen hun

eigen netwerk en helpen andere partnerondernemers

binnen ICT Valley met de implementatie.

‘Het idee is het volgende: geïnteresseerden

vullen een online test in. Als beide partijen

meer van elkaar willen weten, volgt er een

telefonisch intake. Bij een positieve uitslag

wordt de kandidaat gekoppeld aan een

ICT-bedrijf. Hij of zij kan kiezen: gelijk aan

de slag, eerst naar school of een combinatie

van werken en leren. De laatste twee opties

zijn met name interessant voor mbo’ers die

niet intern kunnen doorgroeien omdat ze een

hbo-niveau missen. Die zitten tegen hun plafond

aan.’

De arbeidsmarkt in ICT Valley wordt vanaf

begin 2023 warm gemaakt voor een baan in

de regionale ICT-wereld. ‘In juni ronden we

de campagne af met een evaluatie. Hoogstwaarschijnlijk

komt er een vervolg, want herhaling

is immers de kracht van reclame.’

18 FOOD VALLEY regio


ICT TALENT GEZOCHT

Christelijke Hogeschool Ede

HAN University of Applied Sciences

Associate degree

Voor de CHE is het ICT-speelveld nog relatief

nieuw. De eerste lichting ICT-studenten

is namelijk dit jaar afgestudeerd. Tamelijk bijzonder

is dat de hbo-opleiding op de CHE is

ontwikkeld door docenten en ICT-professionals

samen.

‘Het aanbod is tweeledig: een voltijd

HBO-ICT-opleiding en de Associate degree

Service Management (Ad)’, legt Daan Beukers,

relatiemanager HBO-ICT uit.

Daan Beukers (CHE):

‘Veel mbo’ers in de ICT zitten

vast in de hiërarchie’

‘Met name de Ad is heel interessant voor

werkgevers en werknemers. Het is een tweejarige

hbo-opleiding op niveau 5. De opleiding

bestaat uit vier blokken van een half jaar,

die de student in zijn eigen tijd en tempo kan

volgen. Inhoudelijk is de studie pittiger dan

een mbo-opleiding, maar korter en praktijkgerichter

dan een hbo-bachelor. Een ideale

mix van theorie en praktijk.’

Dit maakt de opleiding geschikt voor werknemers

met een mbo-diploma die zich verder

willen ontwikkelen in het bedrijf. Veel mbo’ers

in de ICT zitten vast in de hiërarchie. Door

mbo’ers te werven voor een hbo-functie en

hen een baan met opleiding aan te bieden,

kunnen ICT-bedrijven vacatures vullen en

mbo’ers zichzelf ontplooien.’

Voorwaarde voor het volgen van een Ad-opleiding

is het hebben van een baan. ‘Eén dag

in de drie weken zit de student in de klas.

Daarnaast voeren de studenten één dag per

week praktijkprojecten uit bij hun eigen werkgever.

Het geleerde tijdens de opleiding kunnen

zij meteen toepassen in de praktijk. En

andersom, vraagstukken van de werkvloer

kunnen worden ingebracht tijdens de lessen.’

Met de Ad hoeft een student niet eerst vier

jaar de studiebanken in en tamelijk veel studiegeld

te betalen, maar kan hij veel goedkoper

en flexibeler leren en werken. Voor de Ad

kan de werkgever zelfs subsidie aanvragen.

‘Werkgevers krijgen zo extra gemotiveerd

personeel mét een hbo-diploma.’

Make IT Work

De HAN kiest voor een andere aanpak om

ICT-talent klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Martine Bal is projectleider van Make

IT Work, een bijzonder omscholingstraject

voor mensen zonder ICT-achtergrond die de

overstap willen maken naar een ICT-functie

op hbo-niveau. Het traject is opgezet in 2015

door de Hogeschool van Amsterdam en inmiddels

succesvol uitgerold naar meerdere

hogescholen in Nederland. De HAN startte

ermee in de coronatijd.’ Drie jaar na de introductie

bestempelde de Europese Commissie

het als modelproject voor het aanleren van

digitale vaardigheden.

Martine Bal (HAN): ‘Onderweg

kom je echt jezelf tegen’

‘Kenmerkend voor dit programma is de unieke

wervings- en selectieprocedure, een slagingspercentage

van maar liefst 92 procent en de

duurzame relatie die ontstaat tussen werkgever

en werknemer al voor de start van het omscholingstraject.

Het is een ‘snelkooktraject’

van vijf maanden fulltime studeren, gevolgd

door zes maanden fulltime werken tegen een

marktconform salaris. Docenten van de academie

IT en Mediadesign van de HAN verzorgen

de opleiding en begeleiding.’

Vanwege de behoorlijke intensiviteit wordt

van studenten een stevige motivatie verwacht.

‘Onderweg kom je echt jezelf tegen.

Het willen en kunnen moet tijdens de online

assessment duidelijk naar voren komen. Rol

je als voldoende gekwalificeerd uit de test,

dan volgt er persoonlijk contact met een

coach. De HAN heeft bewust gekozen voor

voltijd ‘snelkooktraject’. Het volledig kunnen

onderdompelen en gefocust zijn op de omscholing

levert een enorme leercurve op en

daardoor een stevige basis om van daaruit

verder te leren in het werkveld.’

Voor de start van de opleiding maakt de hogeschool

een match tussen de student en

een toekomstige werkgever. ‘De student

heeft dus bij aanvang van het traject zekerheid

over een baan. Het bedrijf betaalt het

grootste deel van de omscholing, de student

een kleine eigen bijdrage. Na het leertraject

van vijf maanden in de schoolbanken, volgt

een halfjaar bij de werkgever waar volop

mogelijkheden worden geboden om verder

door te leren. Het omscholingstraject biedt

geen diploma, maar is wel gebaseerd op

geaccrediteerd onderwijs. Hierdoor behoort

in de toekomst doorbouwen op het geleerde

– tot bijvoorbeeld een bachelor – tot de

mogelijkheden.’

Een aantal aan Make IT Work deelnemende

bedrijven is gevestigd in ICT Valley. ‘Dus die

partijen zullen zeker nieuw personeel gaan

verwelkomen. De eerste lichting van ruim

tien studenten is inmiddels afgezwaaid. De

tweede zit in de werkfase, de derde nog in

de schoolbanken.’

www.ictvalley.nl

ICT MARKT

FOOD VALLEY regio

19


PRIVACY

Uitspraak Europees Hof over UBO-register

opsteker voor de privacy

Het Europees Hof van Justitie (EHvJ) heeft op 23 november jl. bepaald

dat het UBO-register niet langer vrij toegankelijk is voor het grote publiek.

Doel van het register is een betere bestrijding van terrorisme en witwassen.

‘Doelen die ook prima te bereiken zijn zonder de hele wereld, inclusief

criminelen, toegang te geven tot het register’, aldus MKB-Nederland

en VNO-NCW.

Mijlpaal voor familiebedrijven

Volgens de ondernemersorganisaties is de uitspraak van het Hof met

name een belangrijke mijlpaal voor veel familiebedrijven die al jaren te

hoop lopen tegen deze aantasting van hun persoonlijke levenssfeer.

Het is echt een opsteker voor de bescherming van hun privacy,’ aldus

MKB-Nederland en VNO-NCW.

De KvK -de uitvoerder van het UBO-register in Nederland- is door de

Minister van Financiën gevraagd tijdelijk geen informatieverstrekkingen

uit het register meer te verzorgen. Dat valt te vernemen uit een Kamerbrief

van de Minister.

Ondernemers liepen al jaren te hoop tegen het register

ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW ageerden namens

talloze familiebedrijven al jaren tegen de enorme toegankelijkheid

van het UBO-register door wildvreemden en bijvoorbeeld criminelen. Vorig

jaar vroegen ze de Nederlandse overheid ook al rekening te houden

met deze uitspraak van het Europees Hof dat toen al werd verwacht.

Achtergronden

Sinds dit jaar waren eigenaren van bedrijven met naam en toenaam in

het zogeheten UBO-register te vinden. Ook waren daar diverse andere

privégegevens te vinden, zoals welk aandeel iemand in een bedrijf heeft

en waar iemand woont. Dit was verplicht en voor iedereen te raadplegen

waardoor er veel vrees bestond bij ondernemers voor een aantasting van

hun privacy en voor misbruik door criminelen van de gegevens.

Bron: www.mkb.nl

foto: Pixabay.com

Platform voor ICT & Telecom

resellers, -distributeurs en

-leveranciers in de Benelux.

ICT’er van de toekomst?

Associate degree

ICT Service Management

De ICT-er van de toekomst?

Dat is iemand die technische

vaardigheden combineert met

inzicht in bedrijfsprocessen en sterke

sociale vaardigheden. Juist voor die

menskant is veel aandacht in de

Ad-opleiding ICT Service Management

aan de CHE. Hierdoor kan jij straks

ICT-oplossingen ontwikkelen die

aansluiten bij wensen van gebruikers

en organisaties écht verder brengen.

ICT studeren in deeltijd?

Start dan in september met de

tweejarige Associate Degreeopleiding

ICT Service Management

(Deeltijd).

Kijk op CHE.nl/ad-ict voor meer informatie

Nieuwssite Social Media

www.resellersbusiness.nl

@ResellersBis

© resellersbusiness.nl is een merknaam van JEZ Media Services.

20 FOOD VALLEY regio


COLUMN

Nederlandse Cybersecuritystrategie

Internet heeft ons leven in de afgelopen jaren ingrijpend

veranderd. Vandaag de dag leven en werken

we veel online. Naast de voordelen die dat (onder

andere economisch) kan hebben, zijn er ook bedreigingen.

Problemen in ICT kunnen vergaande consequenties

hebben. Maar ‘de veiligheid in de digitale

wereld blijft nog ver achter bij die in de fysieke wereld’.

En die veiligheidsrisico’s blijven groeien. Voor de

overheid vormde dit aanleiding om in oktober 2022

een nieuw beleid, de Nederlandse Cybersecurity-

strategie 2022-2028, te publiceren.

Het ontstaan van deze risico’s is ook wel te verklaren. In de afgelopen

jaren zijn we gewend geraakt aan het fenomeen computer. Gaandeweg

de tijd zijn die computers verbonden geraakt aan netwerken,

waaronder internet. De complexiteit en afhankelijkheid nam gaandeweg

ook toe. Steeds meer (werk)processen zijn geautomatiseerd. En

steeds meer data en digitale productiemiddelen bevinden zich in ‘the

cloud’. Is data of een CRM pakket niet beschikbaar, dan ligt in potentie

een hele onderneming stil.

Vanwege de toenemende afhankelijkheid en risico’s van misbruik zet

de overheid in op meer weerbaarheid. Dat vraagt een aanpak van

de scheefgroei tussen digitale dreiging en digitale weerbaarheid. De

overheid streeft – naast aanpak van crimineel gedrag – een digitale

weerbaarheid na. En die weerbaarheid moet zijn afgestemd op de

continuïteit, integriteit en betrouwbaarheid van digitale systemen. Met

andere woorden, hoe belangrijker het digitale systeem, hoe weerbaarder

dat moet zijn.

mr. Arie Heijink

de Advocaat

Nederland, maar ook vanuit Brussel. Zo werd op 15 september jl.

een nieuw wetsvoorstel geïntroduceerd in Brussel: de ‘Cyber Resilience

Act’ 1 . Dit wetsvoorstel heeft als doel om meer beveiliging van

hard- en software vanaf de ontwerp- en ontwikkelingsfase. En dat

moet erin resulteren dat bedrijven en consumenten werken met veiliger

producten.

Hoe dit de komende jaren verder zal ontwikkelingen zullen we nog

wel zien. Maar het zit er met de cybersecuritystrategie dik in, dat de

normering en wetgeving voor de ICT sector de komende jaren (fors)

zullen uitdijen.

1 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/cyber-resilience-act

ICT MARKT

De strategie om digitaal Nederland veiliger te maken bestaat uit 4

pijlers met allerlei doelstellingen. Kort samengevat komen deze pijlers

neer op het volgende:

Pijler 1: digitale weerbaarheid van de overheid, bedrijfsleven en

maatschappelijke organisaties

Pijler 2: digitale weerbaarheid van producten en diensten

Pijler 3: aanpak van digitale dreigingen van staten en criminelen

Pijler 4: digitale weerbaarheid van burgers

Uit de strategie volgt (meer dan) duidelijk dat we rekening moeten

houden met toenemende normering en wetgeving. Niet alleen vanuit

Arie Heijink is advocaat en partner

bij Heijink & Meure advocaten

Heijink & Meure advocaten

(0318)571682

www.heijinkenmeure.nl

© mr. A. Heijink

FOOD VALLEY regio

21


CYBERSECURITY

Cybercrime kent geen

grenzen en wordt met de

dag groter

Jaarlijks miljarden euro's aan

financiële schade

ICT MARKT

Bedrijven en organisaties zijn in snel tempo ‘smart’ geworden. Zonder digitale processen staat vrijwel alles stil. Maar

dat betekent ook dat aandacht voor de digitale beveiliging hoogst noodzakelijk is. Grootschalige cyberaanvallen

vormen volgens het World Economic Forum nummer één van de bedreigingen waarmee bedrijven en organisaties

tegenwoordig te maken hebben. Digitalisering is een zegen, maar niet zonder zorgen. Computerbeveiligers stellen al

geruime tijd een verontrustende ontwikkeling vast: cybercriminelen worden steeds slimmer in het doorbreken van de

beveiliging van het computernetwerk. De enige manier om dit te counteren is duidelijk: een verdediging opwerpen

die nóg slimmer is.

Tekst: Redactie | Foto’s: Pixabay.com

Bedrijven nemen onvoldoende maatregelen

om zich te beschermen tegen digitale fraude.

En meer dan de helft van het bedrijfsleven

doet geen aangifte van cybercrime. Dat blijkt

uit het Cybersecurity onderzoek Veilig Online

2021 van het ministerie van Economische

Zaken en Klimaat (EZK). En ook dit jaar lezen

we regelmatig over datalekken en cyberincidenten

bij grote en kleine organisaties. Dagelijks

ontvangen ondernemers nepmails en

links naar nepwebsites.

‘Medewerkers moeten beseffen

dat zij in het vizier liggen

van cybercriminaliteit.’

Medewerkers in het vizier

Cybercriminelen beschikken - zowel nationaal

als internationaal - over professionele kennis.

Ze weten perfect de meest zwakke punten in

de beveiliging te vinden. Phishing (‘hengelen’

naar gevoelige gegevens via valse E-mails) is

een populaire tactiek. Daardoor vormen werknemers

- meestal ongewild en argeloos - de

frontlinie bij een cyberaanval. Want de apparatuur

klikt niet vanzelf op de phishing E-mails.

De trouwe medewerkers wel en juist die hebben

volop toegang tot het netwerk van de organisatie.

Medewerkers moeten beseffen dat

zij in het vizier liggen van cybercriminaliteit.

Veelzijdige cybercrime

Er bestaan allerlei manieren van cybercrime.

I&O Research onderzocht in opdracht van

het ministerie van EZK welke vormen van

cybercriminaliteit het meest binnen het bedrijfsleven

voorkomen. De phishingmail gaat

voorop, zoals reeds vermeld. Ruim een kwart

van de medewerkers binnen het MKB heeft

valse E-mails ontvangen. Binnen het grootbedrijf

ligt dit percentage zelfs nog iets hoger.

Op plek 2 staat acquisitiefraude. Bij deze

vorm van fraude benaderen onbetrouwbare

advertentiebureaus via telefoon of via E-mail

bedrijven voor het plaatsen van advertenties

in tijdschriften, bedrijfsgidsen of op websites.

Het gaat om betaalde advertenties terwijl die

advertenties niet of nauwelijks geplaatst worden.

En zo’n 3 procent van de bedrijven werd

het afgelopen jaar slachtoffer van ransomware,

het blokkeren of versleutelen van computers,

bestanden of netwerk. Ze geven die pas

22 FOOD VALLEY regio


CYBERSECURITY

weer vrij na een betaling. Ook kan een fraudeur

via social media doen alsof hij voor een

bepaald bedrijf werkt. Zo misleidt hij klanten,

een vorm van zakelijke identiteitsfraude. Cyberweerbaarheid

is derhalve topprioriteit.

Internationaal

Cybercrime kent geen grenzen en wordt met

de dag groter. Het Europees Parlement heeft

onlangs ingestemd met nieuwe richtlijnen om

een vuist te vormen tegen cybercriminelen:

NIB2 (Netwerk- en InformatieBeveiligingsrichtlijn)

en DORA (Digital Operational Resilience

Act). De eerste richtlijn eist van overheden

en het bedrijfsleven dat ze zich beter

wapenen tegen cyberaanvallen. De tweede

moet de financiële sector meer veerkracht

geven. Daarnaast komt er een nieuwe versie

van NIS (Network and Information Systems)

om bij te dragen aan een hoog gemeenschappelijk

beveiligingsniveau in de hele EU.

Miljarden schade

Volgens schattingen van de Europese Commissie

veroorzaakten hackers en cybercriminelen

in de loop der jaren voor honderden

miljarden euro’s aan financiële schade. Dit

kan de EU niet over zijn kant laten gaan. Om

hier iets tegen te doen en tegelijkertijd de digitale

weerbaarheid in Europa te versterken,

stemde het Europees Parlement onlangs

massaal in met twee nieuwe richtlijnen: 577

van de 614 Europarlementariërs stemden in

met de richtlijnen, 6 stemden tegen en 31

onthielden zich van stemmen.

‘Er zijn 5 basisprincipes van

veilig digitaal ondernemen

opgesteld om ondernemers

te helpen de basisbeveiliging

in te laten stellen.’

Veilig digitaal ondernemen

Traditionele ideeën over risicobeheersing,

veiligheidsbeleid en interventies zijn in het

cyberdomein niet zonder meer toepasbaar.

Door de hoge complexiteit en afhankelijkheid

van digitale systemen is het risico van een

(ver)storing moeilijk te beheersen. Er zijn 5

basisprincipes van veilig digitaal ondernemen

opgesteld om ondernemers te helpen de basisbeveiliging

in te laten stellen. Ondernemers

die de 5 basisprincipes opvolgen, vergroten

hun weerbaarheid tegen cyberrisico’s die

de bedrijfsvoering kunnen verstoren. De 5

basisprincipes zijn zó opgesteld dat iedere

ondernemer - of die nu ZZP-er of MKB-er is

- ermee uit de voeten kan. De maatregelen

zijn toegankelijk en praktisch opgeschreven.

Grote ondernemingen met een eigen ICT-afdeling

zijn niet direct de doelgroep van de

basisprincipes.

Hulp via digitaltrustcenter

Het Digital Trust Center (DTC is onderdeel

van het ministerie van EZK) biedt ter ondersteuning

van ondernemers een breed palet

van cybersecurity-informatie en een gereedschapskist

met cybertools. Door middel van

de 5 Basisprincipes van Digitaal Veilig Ondernemen

kan elk bedrijf of organisatie haar

basis op orde brengen. Ook werkt het DTC

samen met diverse organisaties ter vergroting

van de digitale weerbaarheid bij ondernemend

Nederland.

De 5 basisprincipes

Check via Digital Trust Center van het

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat:

www.digitaltrustcenter.nl

dingen. Pas standaardinstellingen aan en kijk

kritisch naar functies en diensten die automatisch

‘aan’ staan.

Voer updates uit

aangepast als iemand een nieuwe functie

krijgt of bij de onderneming vertrekt.

Voorkom virussen en andere

malware

ICT MARKT

Het gaat om aandacht voor principes als:

Inventariseer kwetsbaarheden

Inventariseer de ICT-onderdelen, kwetsbaarheden

en maak een risico-analyse. Bij

risico’s kijk je naar beschikbaarheid, integriteit

en vertrouwelijkheid.

Kies veilige instellingen

Controleer de instellingen van apparatuur,

software en netwerk- en internetverbin-

Controleer of apparaten en software upto-date

zijn. Installeer beveiligingsupdates

direct. Schakel automatische updates in zodat

je apparaten en software voortaan altijd

draaien op de laatste versie.

Beperk toegang

Definieer per medewerker tot welke systemen

en data toegang vereist is om te kunnen

werken. Zorg dat toegangsrechten worden

Er zijn 4 manieren om malware te voorkomen:

Stimuleer veilig gedrag van medewerkers,

gebruik een antivirusprogramma,

download apps veilig en beperk de installatiemogelijkheden

van software.

Cybercrime-termen

Spoofing. Criminelen doen zich voor als iemand anders. Bijvoorbeeld door de website van een bank na te maken of (ogenschijnlijk) te

bellen met het telefoonnummer van een bank.

Phishing. Met nagemaakte websites of E-mails proberen criminelen inloggegevens van een bankrekening te stelen.

Smishing. Phishing via sms.

Ransomware. Criminelen maken een computer onbruikbaar met ‘gijzelsoftware’ en eisen losgeld om dit ongedaan te maken.

DDoS-aanval. Bij deze vorm van cybercrime stuurt iemand zoveel verkeer naar een website dat deze wordt platgelegd.

Malware. Schadelijke software waarmee criminelen toegang krijgen tot een computer of deze blokkeren.

FOOD VALLEY regio

23


ONDERZOEK

Meerderheid van Nederlandse

bedrijven gebruikt technologie om

personeelstekorten aan te vullen

Tekst en Beeld: Rackspace

ICT MARKT

Aanhoudende problemen rond het werven

en behouden van technisch personeel leiden

tot toename in investeringen in IT, ondanks

economische uitdagingen.

Volgens een nieuw onderzoek door Rackspace

Technology zoekt 75% van de Nederlandse

organisaties vanwege aanhoudende

tekorten aan gespecialiseerd personeel naar

nieuwe manieren om werk te verrichten dat

voorheen door mensen werd gedaan. Door

de krapte op de arbeidsmarkt hebben investeringen

in technologie prioriteit en verandert

de houding ten opzichte van IT in de directiekamers.

Coleman Parkes Research voerde in oktober

2022 namens Rackspace Technology

een onderzoek uit onder 1.420 managers op

directieniveau met verantwoordelijkheid voor

keuzes in de IT-omgeving. Hiertoe behoorden

ook 120 Nederlandse beslissingsnemers. In

dit onderzoek stond de vraag centraal hoe de

huidige economische omstandigheden van

invloed zijn op de IT-investeringen.

Ruim de helft (58%) van de Nederlandse

bedrijven ziet zicht gedwongen het personeelsbestand

in te krimpen en doet dit met

behulp van technologie. Arbeidsplekken op

de IT-afdeling komen waarschijnlijk als eerste

in aanmerking voor automatisering, zegt 66%

van de respondenten. Daarnaast betreft dit

activiteiten binnen de klantenservice (61%),

bedrijfsvoering (61%), HR en administratie

(57%) en verkoop en marketing (56%).

Binnen de directiekamers groeit het besef

dat technologie een cruciale rol speelt bij het

verbeteren van de prestaties en het opvullen

van personeelstekorten. Mede daarom verhoogt

65% van de Nederlandse bedrijven de

IT-investeringen, ondanks het huidige economische

klimaat.

Volgens 58% van de respondenten moet

technologie vooral de efficiëntie van de organisatie

verhogen, bijvoorbeeld door infrastructuur

naar de cloud te verplaatsen. De

reden voor het verhogen van de investeringen

strekt zich echter ook uit tot personeelszaken.

Nederlandse bedrijven investeren nu

bijna 1,25 keer zoveel geld in functies die

door technologie worden uitgevoerd dan in

functies die door mensen worden uitgevoerd.

Dit weerspiegelt de uitdagingen waar organisaties

mee worstelen vanwege de krapte op

de arbeidsmarkt. Bedrijven heeft moeite met

het invullen van IT-vacatures (63%) en met

het behouden van IT-personeel (66%).

Directies willen het tekort aan personeel oplossen

met technologie en zijn ook bereid

daar meer geld in te steken. Dit wordt gestimuleerd

door het groeiende vertrouwen dat

zij hebben in het rendement van dergelijke

investeringen. 61% van de respondenten erkent

dan ook dat het behaalde rendement op

IT verdere uitgaven aanmoedigt.

Directies stellen tegenwoordig ook andere

eisen aan alle medewerkers, niet alleen aan

IT-personeel. Nagenoeg alle (93%) Nederlandse

deelnemers aan het onderzoek verwachten

inmiddels dat niet-technisch personeel

over een zekere mate van technische

vaardigheid beschikt, ongeacht of dit bij hun

functieomschrijving hoort.

Boudewijn van Dulken, general manager

Northern Europe bij Rackspace Technology:

“Door het tekort aan IT-specialisten is investeren

in IT een risico dat de meeste bedrijven

gewoon moet nemen, ook in tijden van economische

onzekerheid. Technologie kan niet

alleen het tekort aan arbeidskrachten compenseren,

het verhoogt ook de efficiëntie van

de organisatie. Maar alleen als het effectief

wordt gebruikt.”

Van de Nederlandse respondenten zegt 69%

dat hun organisaties de komende 12-18

maanden gaat of blijft investeren in cloudtoepassingen.

“Zij zien deze investeringen

terecht als een manier om de activiteiten te

verbeteren”, zegt van Dulken. “Ze moeten

echter wel de strategie voor de cloud optimaliseren

om het echte voordeel te realiseren.”

“Bovendien is technologie natuurlijk niet hetzelfde

als technisch onderlegd personeel”,

vervolgt van Dulken. “Een moeilijke arbeidsmarkt

jaagt de noodzaak van investeren in

IT en de cloud weliswaar aan, maar voor de

groei van de onderneming blijft het vinden en

binden van bekwaam personeel cruciaal.”

Bron: www.rackspace.com

24 FOOD VALLEY regio


ICT-COMMUNICATIE-BEVEILIGING

Nieuwe mijlpaal

Lagarde Groep klaar voor

verhuizing naar Barneveld

Lagarde Groep is in beweging. En hoe. Lagarde Groep verhuist met de vestigingen in Putten en Ede naar een centrale locatie

op bedrijventerrein Harselaar in Barneveld. Pal aan de A1. Vanaf begin 2023 betrekt Lagarde Groep het nieuwe pand. Voor het

meer dan 100-koppige team betekent de aanstaande verhuizing een nieuwe mijlpaal: een centrale en goed bereikbare locatie.

Jordy Bakker en Dick Bloemert

Tekst: Feike Klomp | Fotografie: Studio Sterkenburg

Lagarde Groep is al meer dan dertig jaar het

vertrouwde aanspreekpunt voor ICT, Communicatie

en Beveiliging. Dagelijks staan

de professionals van Lagarde Groep klaar

om uiteenlopende bedrijven en organisaties

te helpen met als belangrijkste doel: ervoor

zorgen dat klanten veilig en toekomstgericht

werken. In die afgelopen decennia heeft

Lagarde Groep zich steeds meer ontpopt tot

een betrouwbare partner.

Trend

Maar tijden veranderen, we zien het allemaal

om ons heen, ook op het gebied van vastgoed

en de manier van werken. Steeds meer

medewerkers zoeken de combinatie van

thuiswerken en werken op kantoor. Lagarde

Groep speelt in op die trend. De tijd is rijp

voor een volgende move.

Samenwerking

Commercieel directeur Dick Bloemert hierover:

“We werken doelbewust toe naar één

plek. Met ons nieuwe onderkomen is de

wens om met alle collega’s vanuit één locatie

te werken vervuld. Dit bevordert de samenwerking

en de onderlinge contacten.”

rationeel directeur Jordy Bakker: “Hoewel we

beschikken over een volwaardig eigen kantoorpand,

delen we de locatie met collega-bedrijf en

goede buur Infor. Er is goed onderling contact,

de samenwerking is prettig en collegiaal.”

‘Met ons nieuwe onderkomen

is de wens om met

alle collega’s vanuit één

locatie te werken vervuld’.

Highlights

Kijkend naar de infrastructuur: Lagarde

Groep verzorgt de wifi, alarm en de toegangscontrole

helemaal zelf. Jordy: “Daar

hebben we natuurlijk ook de kennis voor

in huis. Daarnaast zijn we door de centrale

ligging van ons nieuwe kantoor goed bereikbaar

voor zowel klanten als huidige en nieuwe

medewerkers.” Een aantal highlights van

de locatie: tien minuten lopen vanaf station

Barneveld-Noord, een minuut met de auto

vanaf de afrit A1, tien minuten fietsen vanaf

Barneveld Centrum, ruime parkeerplaats.

vestiging Hoevelaken al samengevoegd met

Putten. Nu pakken we de komende tijd door

om het kantoor in te richten en verder voor te

bereiden op de toekomst.”

Jordy: “Natuurlijk laten we de opening van

het kantoorpand niet ongemerkt voorbijgaan.

Voor de medewerkers komt er nog een gezellige

open dag. Voor onze relaties volgt er

later nog een uitnodiging om ons pand te bewonderen.

In ieder geval is vanaf 2023 iedereen

hier welkom.”

Werken bij Lagarde Groep

Wil jij verder meebouwen aan Lagarde

Groep? Dat kan. Er zijn meerdere vacatures

op de gebieden: ondersteunende

functies, operations, beveiliging, operations

ICT, sales. Kijk snel op de speciale

website Werken bij Lagarde Groep en

kijk of jouw droombaan ertussen zit.

ICT MARKT

Oplettende lezers en passanten van de Mercuriusweg

45 herkennen het kantoorpand vast wel.

Hier was ooit Baan Software gevestigd. Ope-

Doorpakken

Dick over de ‘vastgoedstappen’ van Lagarde

Groep: “Per oktober 2021 is de voormalige

I: www.lagarde.nl

I: www.werkenbijlagarde.nl

FOOD VALLEY regio

25


17

ICT-MARKT

DE

Informatief Katern over ICT & Telefonie voor ondernemers en bestuurders in de ICT-Valley

ZAKENMARKT

jaargang 12 16

nr.4 3 -- 2022 2018

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

03

04

DE

ZAKENMARKT

Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEY regio

ICT Valley start campagne op zoek naar ICT Talent

Opleiders en ondernemers versterken samen ICT Valley

Google Column Analytics: Arie Heijink gewogen - Nederlandse maar te Cybersecuritystrategie

licht bevonden

Digitale Cybersecurity weerbaarheid - Jaarlijks op miljarden dagorde euro's aan financiële schade

Onderzoek

Lagarde Groep

- de

klaar

Ordina

voor

Digital

verhuizing

Monitor

naar Barneveld

Foto: foto: Pixabay.com

Modern crossmediaal platform voor ondernemers actief in de FOODVALLEY regio

Xantion ICT: ICT-ontzorging zonder gedoe

Word een succesvoller bouwbedrijf met Studio Sterk Staal

Krapte op de arbeidsmarkt wordt structureel

BV Stichts Beheer van 1952 - Al 70 jaar vertrouwd bouwen aan beheer

Interview met Margriet Veenstra en Henk Rietdijk,

Christelijk Hogeschool Ede (CHE)

Lagarde Groep klaar voor verhuizing naar Barneveld

Altijd & overal

GERUST AAN

HET WERK.

Al 40+ jaar uw betrouwbare ICT partner

jaargang 12

03

nr. 3 - 2018

Gerichte B2B communicatie – In print en online!

De ZAKENMARKT is een onafhankelijk, trendsignalerend en crossmediaal platform met een glossy

businessmagazine in de Foodvalley regio en met online diverse communicatiemogelijkheden.

Onze ambitie is om de regionale economie in

de regio Foodvalley te versterken door brede

netwerkvorming te stimuleren en kennis

te delen. Een positieve bijdrage te leveren

aan de beeldvorming van de regio als innovatief,

aantrekkelijk en toekomstbestendig.

Wij verbinden Overheid, Kennisinstellingen

en Ondernemers met elkaar. Dit doen wij

met een magazine, in print en online, door

te netwerken, het actieve lidmaatschap bij

BOVeenendaal, en het partnership met

ICT Valley, waarmee we het katern ICT-

Markt laten groeien.

“Vergroot uw naamsbekendheid

en geef een

“boost” aan uw sales!”

Richt u zich op ondernemers? Onderneemt

u ook in de Foodvalley regio? Dan is dit zakenmagazine

uw middel bij uitstek om in te

communiceren. Of u nu starter bent, of al jaren

onderneemt. De ZakenMarkt is hét glossy ondernemersmagazine

waarmee u ondernemend

Achterberg, Amerongen, Barneveld, Bennekom,

Dodewaard, Ede(gld), Ederveen,

Elst(utr), de Glind, de Klomp, Harskamp,

Hoevelaken, Kesteren, Leersum, Lunteren,

Nijkerk, Ochten, Overberg, Otterlo,

Renkum, Renswoude, Scherpenzeel,

Rhenen, Veenendaal, Wageningen, Woudenberg

bereikt. Breng uw bedrijf, dienst of

zakelijk evenement direct onder de aandacht

bij uw doelgroep. Vergroot uw naamsbekendheid

en geef een “boost” aan uw sales!

Printmedia of online marketing?

Bekendheid & zichtbaarheid & imago

Wie online marketing inzet, heeft het voordeel

dat de reclame doelgericht bij de juis-

vergroot uw zichtbaarheid en versterk uw

Investeer daarom in uw naamsbekendheid,

te doelgroep kan worden geplaatst. Zo kan imago!. Ons Platform biedt u een kennisrijke

een advertentie bijvoorbeeld alleen worden omgeving waarin u uw ambities kunt profileren.

U ondersteunt hiermee uw sales en net-

getoond aan gebruikers die via een zoekmachine

naar een bepaalde dienst of product werkmarketing en creëert nieuwe kansen bij

hebben gezocht. Dit zorgt voor gebruiksgemak

en maakt ook het optimaliseren van de aanbrengen van leads en new business.

potentiéle klanten. We helpen u graag bij het

marketingstrategie makkelijker. Zo kan de

online reclame hierdoor Xantion nog ICT: efficiënter ICT-ontzorging worden

ontworpen. Een ander voordeel is dat Wij bereiken de Directies en

zonder gedoe

deze vorm van marketing Krapte op vaak de voordeliger arbeidsmarkt is. wordt structureel Managers van:

Dit maakt het mogelijk dat ook personen met Aannemers, Automatiseringsbedrijven,

Accountantskantoren, Advies-

Interview met Margriet Veenstra en Henk Rietdijk,

een klein reclamebudget Christelijk hun Hogeschool bedrijf onder Ede de (CHE)

aandacht kunnen brengen.

bureaus, Advocaten, Architect bureaus,

Bank- en verzekeringswezen,

Online reclame heeft echter een minder lange

levensduur dan drukwerk. Vaak wordt het Conferentie- en Congresoorden,

Arbeidsbureaus, Bibliotheken, B&W,

binnen enkele seconden weg geklikt. Bovendien

kan online reclame met speciale tools trotechnische bedrijven, Gerechts-

Economische adviesbureaus, Elek-

eenvoudig worden geblokkeerd. In dat geval deurwaarders, Grafische Industrie,

komt de boodschap wellicht nooit aan bij de Grond-, weg- en waterbouw, Horeca-

en hotelbedrijven, Ingenieurs-

potentiële klant. Lezers van print zijn beter

gefocust en besteden meer aandacht aan bureaus, Instellingen, Kamer van

wat ze zien en in handen hebben.

Koophandel, Loodgietersbedrijven,

Machinefabrieken, Makelaarskantoren,

Metaal Industrie, Musea, Notariskantoren,

Reclameadvies bureaus,

“Print en online

Scheepsbouw- en reparatiebedrijven,

versterken elkaar”

Schildersbedrijven, Schoonmaakbedrijven,

Schouwburg en Theaters,

Telecommunicatie, Timmerfabrieken,

Het mooie is: print en online versterken elkaar;

het is dan ook echt een en - en verhaal. scholen, Water- en zuiveringsschap-

Transport, Universiteiten- en Hoge-

Als je op een goede manier de verbinding legt pen, Woningbouwverenigingen en

tussen de twee, is succes verzekerd!

Ziekenhuizen.

Vertrouwd en succesvol zakendoen begint bij De ZAKENMARKT!

26

WWW.DEZAKENMARKT.NL


OVERNAME

Grandoni Media neemt alle

activiteiten van De ZAKENMARKT over

vlnr: Angelo Grooten (Grandoni Media) en Gerie Jansen (JeZ Media Services)

Nationaal, maar ook internationaal, staat de Foodvalley regio bekend als een aantrekkelijk en innoverende omgeving

voor bedrijven én inwoners. Goede ideeën komen stelselmatig tot bloei. Ondernemersmagazine De ZAKENMARKT heeft

hierin ruim 15 jaar een stimulerende rol gespeeld. En dit zal in de toekomst zeker zo blijven. Sterker nog, er worden forse

stappen gezet voor verdere groei. Grandoni Media B.V. uit Tiel - ervaren met landelijke online- en offline media - heeft

z’n portefeuille aangevuld met De ZAKENMARKT. De overname krijgt met ingang van 1 januari 2023 z’n beslag.

Tekst en foto: Redactie

Uitgever Gerie Jansen gaat alle activiteiten

van De ZAKENMARKT overdragen aan Angelo

Grooten, directeur van Grandoni Media

B.V. Jansen: “Uiteraard hebben we vele uren

besteed aan gesprekken over de overdracht.

Achteraf kunnen we stellen dat we eigenlijk

naar elkaar zochten. Ik heb de afgelopen 15

jaar het bladconcept (door)ontwikkeld. Veel

geleerd over duurzame kennis en innovatie.

Want de Foodvalley betreft een topregio

met baanbrekende netwerkorganisaties. En

Grooten zocht expansie.”

Verbreding

Er zit behoorlijk wat potentie in het ZAKEN-

MARKT-platform. Bijvoorbeeld een uitbouw

over meerdere regio’s. Hiervoor is een grotere

organisatie een basisvereiste. De kwaliteit

en betrouwbaarheid moeten immers gewaarborgd

kunnen blijven. Geprikkeld door ervaringen

in de regio raakte Gerie Jansen ook

geïnteresseerd in allerlei facetten van de ICT.

Alles overwegende wees dit in de richting van

een keuze tussen overdracht van het platform

en/of meer diepgaande activiteiten binnen de

ICT ontplooien. Dat resulteerde in een studie

tot Data-en Informatiespecialist. JeZ Media

Services gaat met o.a. resellersbusiness.nl

zich meer richtten op deze branche.

Kwart eeuw actief

Gerie Jansen: “Medio dit jaar kwam ik in

contact met Angelo Grooten van Grandoni

Media.

Het Tielse bedrijf is meer dan een kwart eeuw

actief in allerlei landelijke media. Ze waren

al tijden op zoek naar een modern ondernemersplatform.

Met groot vertrouwen ga

ik met ze in zee voor de overdracht van alle

activiteiten van De ZAKENMARKT. Voor adviezen

blijf ik uiteraard in beeld. Ik kijk terug

op mooie samenwerkingen met (oud)- en

bestaande relaties en bedank alle relaties

voor het fijne zakelijke contact en gestelde

vertrouwen.”

Grandoni Media B.V.

Angelo Grooten verbergt zijn ambities met De

ZAKENMARKT niet. De afgelopen tijd heeft hij

voor Grandoni Media ook al drie publicaties

(onder meer voor studenten, jonge ouders

en klussers) ingelijfd. Zowel online als offline.

Grooten: “Een regionaal ondernemersblad

dat onder een landelijke paraplu past, is mijn

streven. Passend in de moderne tijd, maar

met typisch regionale accenten. Stap voor

stap wil ik dit bereiken. Niet op korte termijn,

maar over een jaar of vier/vijf moet dit wel in

zicht zijn. Er zijn 26 regio’s. Dus een forse uitdaging.

Maar dat is ondernemen.”

Daarom De ZAKENMARKT

Een ondernemersmagazine moet vertrouwen

uitstralen. En daarnaast over nauwe

contacten met overheden, ondernemers en

onderwijsinstellingen beschikken. Angelo

Grooten heeft voor wat De ZAKENMARKT

betreft geen twijfel over de reputatie: “Ik heb

vele nummers doorgenomen. Inhoudelijk

prima samengesteld. En de adverteerders

zijn van een goed degelijk niveau. Daarom

zullen wij zeker op die weg voortgaan. Ik ga

met enthousiasme en goede verwachtingen

aan de slag.”

www.grandoni.nl

FOOD VALLEY regio

27


PAGINA LEERWERKLOKET HEADER

Wandelcoaching

biedt verheldering

Dieudonné (37) woont in Ede en zag de aankondiging van de wandelcoaching van het Leerwerkloket in de krant. Ze

vertelt: ‘’Ik dacht eerst; dat moet ik een keer doen en schoof het opzij, maar direct daarna, nee, je moet gelijk in de

actie. Dus stuurde ik een mail naar het Leerwerkloket. Ik twijfelde nog of het wel voor mijn situatie bedoeld is. Adviseur

Nicolette belde me al snel en vertelde me dat iedereen van harte welkom is. We maakten een wandeling met een

heel divers gezelschap en voerden verschillende opdrachten uit. Ik vond het echt super verhelderend. Fijn om te zien

dat er ook andere mensen zijn die dezelfde behoefte hebben’’.

Tekst en foto: Brenkman Communicatie

‘’Iedereen heeft natuurlijk een verschillend

leven maar het is mooi om naar elkaar te

luisteren. Zo wandelend en pratend met

elkaar komen er mooie dingen naar boven,

echt anders dan aan tafel. Het zien van een

paard dat in de wei staat, kan al een gedachte

brengen. Ik merkte voor mezelf dat

ik goed op weg ben met een volgende stap

in mijn loopbaan. Zo was de opdracht bijvoorbeeld

bij tien bomen op een rij ‘kies de

boom bij welke fase je zit, dus 0 als je nog

geen idee hebt en 10 als je er helemaal klaar

voor bent. Ik ging bij boom 7 staan, dat gaf

mij een goed gevoel’’.

Overstappen naar een ander beroep

Dieudonné vertelt verder; ‘’Ik ben jarenlang

officemanager geweest of ik ondersteunde

iemand in het bedrijfsleven. Nu wil ik

dat achter mij laten en heb ik veel behoefte

om de diepte in te gaan. Ik ga een 1-jarige

coach-opleiding doen waarin je het vak leert

door veel te sparren met elkaar. Eigenlijk net

als tijdens de wandelcoaching. Mogelijk heb

ik in de toekomst mijn eigen praktijk. Ik denk

erover na om dit te combineren met het vak

tandartsassistent. Als ik daar over nadenk

krijg ik een sprankelend gevoel. Maar eerst

wil ik me daar nog verder in verdiepen’’.

Volgende sessie

‘’Ik kan het wandelcoachen iedereen aanraden.

Mooi dat dit kosteloos aangeboden

wordt door het Leerwerkloket en dat iedereen

er gebruik van kan maken’’.

Heb je interesse?

Meld je aan via foodvalley@leerwerkloket.nl

Leerwerkloket Regio Foodvalley

Het Leerwerkloket Regio Foodvalley stimuleert de combinatie van leren en werken door kosteloos advies te geven. De inzet van een

leven lang ontwikkelen is in deze tijd van groot belang ook voor de arbeidsmarktregio Foodvalley. De adviseurs van het Leerwerkloket

zijn er voor iedereen.​Zij geven advies over scholing, leerbanen, solliciteren en scholingsprojecten. Voor advies aan werkgevers

werken zij samen met het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley.

28 FOOD VALLEY regio


ARBEIDSMARKT

Onderzoek: werknemers willen meer

zingeving en creativiteit in het werk

Een meerderheid van de Nederlandse werknemers (61%) is op zoek naar meer zingeving en creativiteit in het werk.

Dit blijkt uit recent onderzoek van Opinium in opdracht van Ricoh. De werkgever is hierin aan zet.

Tekst en foto: Ricoh Nederland

Geen gebrek aan betrokkenheid

Aan het onderzoek deden 1.000 werknemers

en 250 besluitvormers mee. Slechts 4% zegt

dat ze alleen minimale inspanningen verrichten

op het werk. Dit resultaat staat haaks op

‘quiet quitting’, een fenomeen dat op dit moment

populair is op sociale media. Bij quiet

quitting stoppen medewerkers heel bewust

met het maken van overuren. Zij werken strikt

binnen hun werktijden en voeren alléén de

activiteiten uit waarvoor zij worden betaald.

81 procent van de werknemers zegt betrokken

te zijn bij het werk. En 71 procent is enthousiast

over de werkzaamheden. Ondanks dat de

meerderheid van de werknemers enigszins tevreden

is, staan verschillende belemmeringen

creativiteit en productiviteit in de weg.

De combinatie van stijgende kosten voor levensonderhoud

en gebrek aan voldoening

en zingeving zorgt ervoor dat werknemers

verder kijken. Bijna de helft (48%) zegt van

baan te willen wisselen als een mooie kans

zich aandient. Toch nemen veel organisaties

het welzijn van werknemers en de zorgen om

salaris niet serieus. 59% van de werkgevers

vindt dat werknemers juist dankbaar moeten

zijn voor hun baan.

Zinvol werk en waarde toevoegen

De uitdaging is om werk aan te bieden waar

medewerkers creativiteit in kwijt kunnen en

voldoening uithalen. Tegelijk is het belangrijk

dat dit werk een positieve bijdrage levert

aan de organisatie. De inzet van betrouwbare

technologie kan helpen om de medewerkersbeleving

te verbeteren. Zo kan technologie

hen repetitieve en arbeidsintensieve werkzaamheden

uit handen nemen. Bijvoorbeeld

door automatisering.

40 procent van een werkdag bestaat uit

administratieve taken of het oplossen van

technische issues. Hierdoor hebben teams

minder tijd en focus op werkzaamheden, die

echt waarde toevoegen aan een organisatie.

Door inhoudelijk interessant werk aan te bieden,

beperken organisaties hun werknemers

niet langer in hun doel en drive. Bijna twee

derde (61%) van de werknemers zou het

werk leuker vinden als ze tijd hadden voor

creatieve taken.

Hybride werken als kans

Ook hybride werken is een manier om meer

zingeving, welzijn en voldoening te creëren

op het werk. Een goede balans tussen vrijheid

en vertrouwen om hybride te werken, is

hiervoor cruciaal. Daarnaast is ruimte voor een

face-to-facegesprek met collega’s belangrijk.

Zo zegt 69 procent van de werknemers graag

te leren van collega’s, die fysiek in dezelfde

ruimte zijn. 59 procent geeft aan werk te willen

combineren met sociale activiteiten. Denk

aan afspraken met bevriende collega’s of een

borrel na het werk. Verkeerde of niet-functionerende

technologie kan de drempel verhogen

om weer op kantoor te werken. Ook

ondermijnt dit het belang van het kantoor als

een sociale omgeving, waarin wordt samengewerkt.

Een derde van de werknemers zegt

niet naar kantoor te gaan, omdat het boeken

van een werkplek te ingewikkeld is.

Juiste werk-privébalans

Bob van Heyningen, CEO van Ricoh Nederland,

zegt: “Werkgevers zijn aan zet om betekenisvol

werk opnieuw vorm te geven. Dit

vraagt onder meer om de juiste tools waarmee

je creatiever werk voor je mensen mogelijk

maakt. Denk aan technologie waarmee

documentverwerking automatisch gaat

via workflows. En aan oplossingen waarmee

je handmatige stappen in een proces automatiseert.

Werknemers kunnen zich dan

richten op hun kerntaken en hoeven geen

tijd meer te verdoen aan onnodige administratieve

werkzaamheden. Met als resultaat

dat zij meer zingeving en creativiteit in hun

werk ervaren.”

Kijk voor meer informatie op www.ricoh.nl

FOOD VALLEY regio

29


BOUW & TECHNIEK in de FOODVALLEY Regio

colson 06 16.indd 1 01-11-16 12:51

WILT U DAT ALLES OP

ROLLETJES VERLOOPT

OP VOOR ROLLETJES

UW INTERNE

TRANSPORT?

VERLOOPT

KIES DAN VOOR

VOOR

ZWENK-

UW EN BOKWIELEN INTERNE VAN

COLSON EUROPE B.V.

WILT U DAT ALLES

TRANSPORT?

VOOR VEEL TOEPASSINGEN

HEBBEN WIJ EEN IDEALE

KIES OPLOSSING. DAN VOOR

NEEM CONTACT MET

ZWENK- EN

ONS OP VIA

BOKWIELEN INFO@COLSON-EUROPE.NL VAN

OF BEL ONS OP

0318-536611

VOOR VEEL TOEPASSINGEN HEBBEN WIJ

EEN IDEALE OPLOSSING.

COLSON EUROPE B.V.

colson groot.indd 1 11-01-2022 14:26

NEEM CONTACT MET ONS OP VIA

INFO@COLSON-EUROPE.NL OF BEL ONS OP 0318-536611

Afspraken over bouwen

woningen en verbeteren

bereikbaarheid

Het Rijk, de provincies Gelderland en Utrecht, drie waterschappen,

de Groene Metropoolregio Arnhem-

Nijmegen en Regio Foodvalley hebben samen afspraken

gemaakt om de komende jaren in beide regio’s de

leefomgeving, bereikbaarheid en economie te versterken

én 100.000 nieuwe woningen te bouwen.

De Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley, die de afgelopen

jaren werd opgesteld door het Rijk, twee provincies, drie waterschappen,

twee regio’s en 26 gemeenten, beschrijft waar en hoe in

beide regio’s de leefomgeving wordt versterkt én 100.000 woningen

worden gebouwd. Hierbij zijn, in lijn met het overheidsbeleid, bodem en

water leidend. Ook bereikbaarheid en economie worden versterkt. Om

dit de komende jaren te kunnen doen, maakten de partijen afgelopen

donderdag langjarige afspraken.

Afspraken

Rijk, provincies, waterschappen en regio’s spraken onder andere af dat

de vier bouwstenen (leefomgeving, mobiliteit, economie en wonen) én de

ruimtelijke kwaliteit de basis zijn voor de verstedelijking van de regio’s in de

periode 2020-2040. De strategie kent vier ambities:

a) Een balans in de ontwikkeling van stad en landschap, onder andere

door de aanleg/versterking van ongeveer 5.000 hectare (recreatief) landschapsgebied;

b) Een goede bereikbaarheid van de woon- en werklocaties door duurzame

ontsluiting;

c) Een regionale economische ontwikkeling die zorgt voor evenwichtige

ontwikkeling tussen wonen en werken;

d) Het bouwen van 100.000 kwalitatief goede en voldoende betaalbare

woningen, vooral in grootschalige woningbouwgebieden. Het gaat om

40.000 woningen in Regio Foodvalley en 60.000 woningen in de Groene

Metropoolregio Arnhem-Nijmegen die in samenhang met de opgaven in

het landelijk gebied, klimaat en water vorm krijgen.

Heeft u beton nodig voor uw verbouwing / fundering of

Heeft voor u de beton oprit nodig en voor wilt uw u geen verbouwing gedoe / fundering met een of betonmolen?

voor de oprit en wilt u geen gedoe met een betonmolen?

Heeft u beton nodig voor uw verbouwing / fundering of

voor Dan Dan biedt de biedt betonopdebouw oprit betonopdebouw en wilt u uitkomst! geen gedoe uitkomst! met een betonmolen?

Levering ook

op zaterdag

Dan biedt betonopdebouw uitkomst!

WAAROM BETONOPDEBOUW?

LEVERING OP DE BOUW

OF AAN HUIS VAN: OP DE BOUW

LEVERING OP DE BOUW OF AAN

· stab- zand

OF AAN HUIS VAN:

HUIS VAN:

· stampbeton· stab- zand

• stab- zand

· betonmortel ·

stampbeton

stampbeton

· vloerenspecie

·• betonmortel

·• vloerenspecie

WAAROM BETONOPDEBOUW?

Levering ook Scherpe prijs; Met onze Voor bedrijf Optioneel

op zaterdag

Levering ook op

zaterdag hoeveelheden zelfs wat nodig voor is, kleine straatwerk, mixer leveren bij te wij

Bereikbaarheid

zelfs voor mobiele mixer en particulier; een

WAAROM kleine leveren Scherpe BETONOPDEBOUW?

wij prijs; wegenbouw, Met onze betonpomp mobiele

geen hoeveelheden

overtollig hoveniers wat nodig bestellen is, geen

materiaal

Scherpe prijs; Met onze overtollig Voor materiaal bedrijf

zelfs voor mobiele mixer en particulier;

kleine leveren Mail, wij bel of app wegenbouw,

vrijblijvend

hoeveelheden wat nodig voor een is, scherpe straatwerk,

prijsopgave:

Mail, bel of app

geen overtollig betonopdebouw.nl hoveniers

materiaal Het Laar 7 - Wekerom

info@betonopdebouw.nl

06-13481406

vrijblijvend voor een

scherpe prijsopgave:

Voor bedrijf

en particulier;

wegenbouw, straatwerk,

hoveniers

Optioneel

een

betonpomp

bij te

bestellen

Mail, bel of app vrijblijvend

voor een scherpe prijsopgave:

betonopdebouw.nl

Het Laar 7 - Wekerom

info@betonopdebouw.nl

06-13481406

Optioneel een

betonpomp bij te

bestellen

Het Laar 7 - Wekerom

info@betonopdebouw.nl

06 1348 1406

Een belangrijke voorwaarde om bij te dragen aan het oplossen van het

woningtekort is verbetering van de bereikbaarheid van beide regio’s. Zonder

extra investeringen worden nieuwe woningen - letterlijk en figuurlijk

- onbereikbaar.

De provincies Gelderland en Utrecht, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

en Regio Foodvalley zijn blij dat het Rijk extra geld heeft

toegezegd voor onder meer de Regioexpres tussen Arnhem, Doetinchem

en Winterswijk, het verbreden van de Rijnbrug bij Rhenen en een aantal

mobiliteitsmaatregelen in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en

Regio Foodvalley, waaronder een nadere studie om de Corridor A12 te

versterken (de A12 is één van de belangrijkste weg- en spoorcorridors

door en voor de beide regio’s).

Tegelijkertijd denken provincies en regio’s dat voor de langere termijn

meer geld nodig is om ervoor te zorgen dat nieuwe woongebieden en

bedrijven goed bereikbaar zijn. “Denk bijvoorbeeld aan hoogwaardige

fietsverbindingen en de Lingekruising/A325. Als dit niet gebeurt, raakt

30 FOOD VALLEY regio


KORT NIEUWS

het wegennet overbelast en kunnen wij minder woningen realiseren dan

eigenlijk nodig zijn”, zegt Carol van Eert, voorzitter van de Verstedelijkingsstrategie

Arnhem Nijmegen Foodvalley. “Het akkoord dat nu is

gesloten, is een belangrijke en goede eerste stap voor een langjarige

samenwerking. Wij zetten daar - als provincies, regio’s en gemeenten -

graag onze schouders onder.”

Vervolg

Nu deze afspraken zijn gemaakt, kan worden gestart met de uitvoering

van de plannen in acht gebiedsuitwerkingen. Dat zijn: De Liemers, Food-

valley-Noord, Foodvalley-Zuid, Middengebied Arnhem-Nijmegen, Nijmegen-West,

Rijk van Nijmegen, Spoorzone Arnhem-Oost en Veluwe.

Komend voorjaar worden, net als nu over bereikbaarheid en mobiliteit,

soortgelijke afspraken gemaakt over landschap en natuur en (regionale)

gebiedsontwikkelingen.

Voor meer informatie op

www.groenemetropoolregio.nl/verstedelijkingsstrategie

www.regiofoodvalley.nl/verstedelijkingsstrategie

50ste deelnemer Cyber Monitor

Uit handen van burgemeester Gert-Jan Kats ontving

Hans van Veldhuizen van Van Harberden Accountants

als 50ste deelnemer aan de Cybermonitor een mooie

taart. Cybersecurity staat hoog op hun agenda: ‘We bespreken

het onderwerp standaard in gesprekken met

onze klanten, want de gevolgen van een hack zijn echt

verschrikkelijk. Hoe overleef je als bedrijf als je in één

klap al je gegevens van je klanten, voorraad, personeel

en bedrijfsprocessen kwijt raakt?’

Tekst en beeld: Nel van Vessem | Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal

BMV Makelaars neemt activiteiten Zoonen

Commercieel Vastgoed in Ede over

BMV Makelaars, partner in Dynamis neemt per 1 januari

2023 de activiteiten van Zoonen Commercieel Vastgoed

in Ede over. Zoonen Commercieel Vastgoed is in 2006

opgericht door Teunis Zoonen en uitgegroeid tot dé bedrijfsmakelaar

in Ede en omgeving. Teunis zal zich terugtrekken

en zich met name gaan bezighouden met (her)

ontwikkelingen en vastgoedbeleggingen. Het vertrouwde

team van Zoonen Commercieel Vastgoed blijft intact

en gaat mee naar BMV Makelaars dat op 1 januari 2023,

naast haar 2 kantoren in Arnhem, een nieuw kantoor

opent aan de Stationsweg 103 in Ede.

Vanuit het nieuwe kantoor zal BMV Makelaars zich richten op het marktgebied

Ede, Bennekom, Wageningen, Lunteren, Barneveld en Veenendaal.

Kantoor Ede wordt een full-service kantoor van waaruit makelaars en taxateurs

van alle disciplines zullen opereren. Net als vanuit de vestigingen in

Arnhem gaat het hierbij om Woningmakelaardij, Nieuwbouwmakelaardij,

Woningverhuur, Bedrijfsmakelaardij, Beleggingsmakelaardij en Taxatie &

Consultancy activiteiten.

Van Harberden wordt bijgestaan door Hupra ICT, die het project Cybermonitor

van harte aanbeveelt bij al hun klanten.

Gemeente en Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal (BOV) onderstrepen

de urgentie voor bedrijven om hun beveiliging op orde te hebben.

Burgemeester Gert-Jan Kats en BOV-voorzitter Gerrit Valkenburg: ‘Daarom

is Cybermonitor voor ondernemers gratis. We zijn blij dat het aantal

aanmeldingen voor de Cybermonitor nu goed op gang komt en we roepen

iedere ondernemer om – al dan niet samen met zijn ICT-leverancier – hier

gebruik van te maken.’

Pieter Willemsen van Hupra ICT voegt toe: ‘Elk bedrijf, groot of klein, is

een potentieel doelwit, want hackers zoeken geautomatiseerd en grootschalig

naar zwakke plekken in systemen. Dus maak het ze zo moeilijk

mogelijk!’ Meer informatie en waar u moet zijn om mee te doen, vindt u op

www.BOVeenendaal.nl/cyber.

Op de foto neemt Hans van Veldhuizen (links) de taart in ontvangst van

Gert-Jan Kats, onder het toeziend oog van Willemijn van de Lagemaat

(Lupasafe), Pieter Willemsen (Hupra ICT) en Gerrit Valkenburg (BOV).

Met de overname van Zoonen Commercieel Vastgoed in Ede groeit BMV

Makelaars uit tot een bedrijf van circa 30 hoogopgeleide vastgoedprofessionals.

De bedrijfsmakelaardij zal in eerste instantie verder gaan onder de

naam BMV Zoonen Bedrijfsmakelaars.

www.bmvmakelaars.nl

31

FOOD VALLEY regio

31


Zakenauto - Leasing - Autoverhuur - Autoschadeherstel

HERSTELLER

Hét adres

voor schade

herstel!

De Smalle Zijde 44

3903 LP Veenendaal

AUTO - BESTELBUS - TRUCK 0318 - 734 510

CARAVAN - CAMPER 0318 - 413 100

AUTONIEUWS

Prijs IONIQ 6 First Edition bekend.

Hyundai viert de komst van de IONIQ 6 met een exclusief introductiemodel,

de IONIQ 6 First Edition. Dit speciale topmodel – vanaf

€ 62.895 – komt in een gelimiteerde oplage van 250 exemplaren

naar Nederland en is vanaf 9 november 2022 online te reserveren via

het Cl!ck to Buy-platform van Hyundai. Voor meer informatie kunnen

belangstellenden terecht op:

www.hyundai.com/nl/ioniq-6-first-edition.html.

De IONIQ 6 First Edition is een zeer exclusieve versie van de nieuwe

elektrische Hyundai. Dit topmodel met het 77,4 kWh-accupakket en

vierwielaandrijving heeft een gecombineerd vermogen van 325 pk en

605 Nm aan koppel. Het interieur is voorzien van tal van exclusieve,

sportieve designelementen. De IONIQ 6 First Edition staat op 20-inch

lichtmetalen matzwarte velgen met 245/40 R20-banden (Pirelli). In

deze configuratie bedraagt het rijbereik tot 519 km (volgens WLTP).

Stellantis kiest TomTom voor

nieuwe wereldwijde navigatiedeal

TomTom (TOM2), de specialist op het gebied van geolocatietechnologie,

sluit een nieuwe wereldwijde deal met Stellantis. Deze deal betreft

de levering van kaarten, navigatiesoftware en connect services zoals

real-time verkeersinformatie aan STLA SmartCockpit, het innovatieve

digitale cockpitplatform van Stellantis dat in 2024 wordt geïntroduceerd.

Daarbij zullen bestaande Stellantis-platforms verder worden

aangedreven door TomTom’s navigatie-oplossingen.

Kijk voor meer informatie: www.tomtom.com/nl_nl/navigation

Kijk voor meer informatie op: www.hyundai.nl

32 FOOD VALLEY regio


AUTONIEUWS

Lexus LS wordt slimmer met modeljaarupdate 2023

Het vlaggenschip van het modellengamma van Lexus, de Lexus LS,

wordt nog verfijnder in 2023. Met een modeljaarwijziging krijgt de

LS de nieuwste technologie van Lexus op het gebied van connectiviteit

en entertainment aan boord.

Sneller en gemakkelijker te bedienen dan voorheen, maakt het nieuwste

en meest up-to-date Lexus Link Multimedia-systeem het leven aan

boord van de vernieuwde Lexus LS nog aangenamer. Door handige

touchscreenbediening, stembediening of aansturing via Apple Car-

Play of Android Auto werkt het systeem voor alle gebruikers. Het nieuwe

Lexus Link Pro – standaard voor de volledige Lexus LS-range –

beschikt over een 12,3 inch touchscreen met hoge resolutie en “Hey

Lexus”, de persoonlijk assistent aan boord van de LS. “Hey Lexus”

kan slim reageren op stemcommando’s en zoekopdrachten plaatsen

op het internet, telefoongesprekken starten en de multimedia en climate

control bedienen.

Direct te bestellen

De vernieuwde Lexus LS 500h is per direct te bestellen. Net als voor

elke Lexus geldt een garantietermijn tot 10 jaar en 200.000 kilometer.

Kijk voor meer informatie: www.lexus.nl

ONTWIKKELING NIEUW BEDRIJFSPAND

Schade Herstel Midden

Nederland gaat uitbreiden!

Dit jaar ontwikkelt Schade Herstel

Midden Nederland een nieuw

bedrijfspand met meer ruimte en

mogelijkheden.

In december 2022 wordt er gestart met de

bouw van twee werkplaatsen boven elkaar

met lift naast de bestaande werkplaatsen. Alle

Campers & Caravans gaan we op de eerste

verdieping herstellen en ook spuiten. Beneden

blijven alle werkzaamheden aan personenwagens-bedrijfswagens

en trucks. Caravan

onderhoud gaan we beneden rechts uitvoeren.

Na samenvoegen van de drie bedrijfspanden

krijgen wij 3200 m2 tot onze beschikking.

Hierdoor kunnen wij efficiënter werken en

de voertuigen op eigen terrein stallen. Zie

impressiefoto’s.

“Bij ons staat de klant echt

centraal: we gaan voor totale

ontzorging en geven 7 jaar

garantie op de reparatie!”

Efficiënt & klantvriendelijk

Door de samenwerking met bijna alle

verzekeringsmaatschappijen en diverse

leasemaatschappijen, kunt u doorgaans bij

ons terecht. Tevens maken wij deel uit van

het schadeherstelnetwerk van SchadeGarant

en GlasGarant.

Snelle en vakkundige reparaties

Vrachtwagens, bestelbussen, caravans,

campers, auto’s en alles wat ons voor de

voeten komt kunnen we herstellen. Doordat

we onderdeel zijn van de Autoschade Herstel

Groep en Omnia CCS, profiteren we van

een professionele uitstraling en ligt onze

focus volledig op vakmanschap en kwaliteit.

Bij elke reparatie werken we conform de

strenge fabrieksnormen om de veiligheid

na de herstelwerkzaamheden te kunnen

garanderen. We geven niet voor niets 7 jaar

garantie op onze herstelwerkzaamheden!’

Tijdens het schadeherstel kan er zo nodig

gebruik gemaakt worden van passend

vervangend vervoer. Zo blijft u mobiel!

Schade Herstel Midden Nederland

werkt op dezelfde locatie tijdens alle

bouwwerkzaamheden gewoon door!

SCHADE HERSTEL

Midden Nederland

Auto’s Bestelbussen Trucks Caravans Campers Autoverhuur

Aangesloten bij Schadegarant,

Glasgarant, Omnia, Profile Repair,

www.schadeherstelmn.nl

BOVAG en FOCWA!

0318 - 734 510

De Smalle Zijde 44 | 3903 LP Veenendaal

T 0318 www.autoschadeherstelmn.nl

– 734150 voor AUTO – BUSSEN – TRUCKS

T 0318 – 413100 voor CARAVAN – CAMPER

FOOD VALLEY regio

33


Accountants en Adviseurs

Advocaten

Advocaten

Arbeidsmarkt

www.schuiteman.com

www.heijinkenmeure.nl

www.vanveen.com

www.wsp-regiofoodvalley.nl

Autoschade herstellen

AVG-check

Beton

Bouwmanagement Vastgoedbeheer

SCHADE HERSTEL

Midden Nederland

Auto’s Bestelbussen Trucks Caravans Campers Autoverhuur

Aangesloten bij Schadegarant,

www.schadeherstelmn.nl

Glasgarant, Omnia, Profile Repair,

BOVAG en FOCWA!

Brandveiligheid

0318 - 734 510

De Smalle Zijde 44 | 3903 LP Veenendaal

www.autoschadeherstelmn.nl

www.avgcare.nl

Detachering en bemiddeling

www.betonopdebouw.nl

Elektrotechniek

www.stichtsbeheer.nl

Evenementen

www.brand-veilig.nl

www.hetwerktnu.nl

www.topelektrotechniek.nl

www.stuifevenementen.nl

Financiële diensten

Financieringen

Fiscaal Juristen

Goede doelen

www.snsbank.nl

www.financieringsgilde.nl

www.avfj.nl

www.giro555.nl

ICT-beheer

ICT Campus

ICT, communicatie en beveiliging

ICT & TELECOM nieuws

REGIO FOODVALLEY

www.hupra.nl

www.ICTcampus-foodvalley.nl

www.lagarde.nl

www.resellersbusiness.nl

ICT Valley

Mediabedrijf

Marketing & Communicatie

Notarissen

www.ICTvalley.nl

Online Marketing

www.grandoni.nl

Opleidingen

www.studiosterkstaal.nl

.. EEN TECHNISCH PRODUCT

www.olenz.nl

OF DIENST?

Software

Veiligheidstrainingen |Brandbeveiliging |Service & Advies

WIJ BEGRIJPEN WEL WAAR

U HET OVER HEEFT...

www.invictusonlinemarketing.nl

Web & Design

www.che.nl

Werving & Selectie Detachering

• Logo en huisstijl ontwerp • (Drone) fotografie • Video producties

www.experlogix.com

• Timelapse video’s • 3D-visualisatie • www.arehbo.nl

Technische documentatie

• Websitebouw • Online marketing

Zonnepanelen

Zwenk- en bokwielen

SPECIALISTEN IN MARKETING VOOR BOUW & TECHNIEK

Boylestraat 26 • 6718XM EDE • 0318-740007 • info@studiosterkstaal.nl

www.wijzijnblits.nl

www.dekkerservices.nl

www.arienssolar.nl

www.colson-europe.nl


Gratis SDE aanvraag

ZONNEPANELEN VOOR DE AGRARISCHE SECTOR, RETAIL EN INDUSTRIE

Keizer Karelplein 32Q, 6511 NH Nijmegen | 06 - 51111 627 | info@arienssolar.nl

WWW.ARIENSSOLAR.NL


TE KLEIN

VOOR

EEN BEDRIJFS-

HYPOTHEEK?

Kleine ondernemers bestaan niet, vinden we b SNS. B ons is elke

ondernemer welkom. Daarom hebben we de SNS Bedrfshypotheek

tot € 1 miljoen. Met een scherpe rente. Kom eens langs om je

mogelkheden te bespreken.

Ontdek onze bedr fshypotheek:

• standaard tot 80% van de marktwaarde, maar soms tot wel 90%;

• je lost jaarl ks 5% af. En je bent flexibel om kosteloos nog eens tot

5% extra van de lening af te lossen;

• tot 40% van je bedr fspand verhuren.

MEER WETEN?

Maak dan een afspraak voor een gratis en vr bl vend 1e gesprek.

Bellen kan ook: 030 - 633 30 02. We staan voor je klaar.

Ede, Grotestraat 64

Rhenen, Frederik van de Paltshof 16

Tiel, Hoogeindsestraat 3

Veenendaal, Hoogstraat 19

Wagneningen, Hoogstraat 11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!