05.01.2023 Views

De Nacht van de Musea en de Galerijen 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

16

GALERIE SEGHERS

ROGIERLAAN 46 – TOT 23.00 UUR

gedeeltelijk

Bij Galerie Seghers word je ondergedompeld in het non-binaire universum van de

in Oostende geboren kunstenaar Mathieu V. Staelens. De tentoonstelling getiteld

Celebrating our new found innocence, plooit een wereld open waarin het individu

zijn vrijheid, spontaniteit en intimiteit terug eist. Zelf spreekt de kunstenaar van

de Geëxcarneerde Figuratie, een hernieuwde ontwikkeling binnen de Belgische

kunsthistorische traditie, verweven met een gerevitaliseerde iconografie van

het skelet. In tegenstelling tot Ensor maken zijn skeletten geen deel uit van een

maskerade. Ze zijn de enige levensvatbare vorm zodra de maskers vallen.

* Galerie Seghers is ook open op zondag volgens de reguliere openingsuren van de

galerie.

17

ART GALLERY ANASTASIA GONCHAROVA

ANTWERPENSTRAAT 2 – TOT 22.00 UUR

gedeeltelijk

Een jaar geleden opende Anastasia Goncharova een galerie om eigen werk te

exposeren. “Ik teken, schilder en ben heel gepassioneerd door kubisme.

Ik experimenteer graag met kleur en beeld. In mijn werken wordt de realiteit van

beeld gebroken door kleuren, vlakken en lijnen. Door mijn abstracte visie op de

wereld, komt mijn kunst tot leven”, aldus de kunstenares.

18

MU.ZEE

ROMESTRAAT 11 – TOT 22.00 UUR

www.muzee.be

De tentoonstelling Friends in a Field: Conversations with Raoul De Keyser neemt

de radicale taal van lichtheid, speelsheid en schoonheid van de kunstenaar

als uitgangspunt. Er ontspint zich een spannende dialoog met verschillende

internationale beeldende kunstenaars die een vergelijkbare openheid in hun werk

etaleren. Wat ze gemeen hebben, is een gedeelde gevoeligheid en aandacht voor

de fragiele ongrijpbaarheid van de wereld. De participerende kunstenaars: Richard

Aldrich (VS), Forrest Bess (VS), Matt Connors (VS), René Daniëls (NL), Raoul De

Keyser (B), Vincent Fecteau (VS), Maysha Mohamedi (VS). Ontdek daarnaast de

verrassende vaste kunstverzameling.

UiTPAS-voordeel: in ruil voor 20 punten

kies je een affiche van een voorbije tentoonstelling

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!