05.01.2023 Views

De Nacht van de Musea en de Galerijen 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

21

GALLERY D’O

IJZERSTRAAT 12 – TOT 23.00 UUR

www.gallerydo.be

Gallery d’O, opgericht in 2022, toont zowel de kunstwerken van eigenaar Dirk

Ongenaert, als die van gevestigde en opkomende getalenteerde hedendaagse

kunstenaars. De belangrijkste focus van de galerij ligt op schilderkunst, grafiek

en sculpturen. Dirk Ongenaert werkt voornamelijk met staal, hout en andere

natuurelementen.

* Gallery d’O is ook open op vrijdag en zondag volgens de reguliere openingsuren die

je terugvindt op de website van de galerie.

22

EXPO 18

IJZERSTRAAT 18 – TOT 23.00 UUR

www.expo18.be

Annick Zinzen stelt tentoon in Expo18 met krachtige schilderijen, vaak indringend

geborstelde portretten. Haar kunst bewijst dat de figuratieve schilderkunst nog heel

wat in haar mars heeft. Expo18 is een expositieruimte die toegankelijk is voor alle

vormen van kunst. Wie artistieke ambities heeft, kan de ruimte huren. Informatie kan

je ter plaatse opvragen.

*Expo 18 is ook open op vrijdag en zondag volgens de reguliere openingsuren die je

terugvindt op de website van de galerie.

Violisten en cellisten van het Conservatorium aan Zee sloegen de handen

in elkaar en stelden een sfeervol programma samen. Kom je meegenieten?

Optredens om 17.00, 18.00 en 19.00 uur.

23

VERSTEGEN ART GALERIE

VAN ISEGHEMLAAN 115 - TOT 23.00 UUR

www.verstegen-art.com

gedeeltelijk

Joke Verstegen maakt abstracte kunst in vier stijlen, van heel kleurrijk en

energetisch tot zachte, aardse werken en zeegezichten. Ze exposeert in binnen- en

buitenland, van Knokke en Brussel, tot Amsterdam en New York. In 2022 ging een

kinderdroom in vervulling: het openen van een eigen galerie en de overstap naar een

leven als fulltime kunstenaar.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!