05.01.2023 Views

De Nacht van de Musea en de Galerijen 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

29 GALERIJ ANMIGO

WITTENONNENSTRAAT 61 – TOT 23.00 UUR

www.galerijanmigo.com

Beeldend kunstenaar Jacques Tortelboom is niet enkel beeldhouwer, maar weet ook

als keramist klei te bedwingen tot abstracte en figuratieve vormen. Mariane Fack

maakt met acryl fluid art paintings die vaak een intuïtieve uitdrukking zijn van de

energieën en kleuren die ze vindt in de natuurelementen. Haar boeken zijn spirituele

romans met een diepe boodschap. Samen exposeren ze de hele maand februari in

galerij Anmigo.

* Galerij Anmigo is ook open op vrijdag en zondag volgens de reguliere openingsuren

die je terugvindt op de website van de galerie.

Laat je meevoeren op de tonen van de piano. Pianisten van het

Conservatorium aan Zee spelen werk van hun favoriete componisten.

Optredens om 17.30, 18.30 en 19.30 uur.

30 DE POTTERY

JAMES ENSORGALERIJ 30 – TOT 23.00 UUR

Verschillende keramisten presenteren eigen werk in De Pottery, een keramiekatelier

gelegen in de fraaie James Ensorgalerij. Kom langs en geniet van uiteenlopende

toepassingen van keramiek, hout, linnen, glas, leder…

Droom weg bij muziek door de fluitisten van het Conservatorium aan Zee.

Optredens om 17.30, 18.30 en 19.30 uur.

31 DE KUNSTKAMER

JAMES ENSORGALERIJ 18 – TOT 22.00 UUR

www.dekunstkamer.be

gedeeltelijk

De Kunstkamer is een eclectische galerie gespecialiseerd in art nouveau, art deco

en moderne kunst. Je ontdekt er de abstracte werken van Steven Huyghe. Er is een

inkijk in het souterrain waar het atelier is gevestigd.

Violisten van het Conservatorium aan Zee laten je meegenieten van

stemmige muziek. Optredens om 18.30 en 19.30 uur.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!