05.01.2023 Views

De Nacht van de Musea en de Galerijen 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

32 THEOBALDS BOOTHUISJE

VLAANDERENSTRAAT 17 – TOT 22.00 UUR

www.irenephilips.be & www.medusaarts.be

In 2023 is Theobalds Boothuisje 123 jaar oud. De typische art nouveau architectuur

is beschermd erfgoed. Vandaag is het een galerie, een klein museum en ook het

atelier van beeldend kunstenaar Irène Philips. Dit drie verdiepingen hoog pand

is één van de laatste getuigen en smaakmakers van de belle-époqueperiode in

de Vlaanderenstraat. Theobalds Boothuisje behoort sinds 2020 officieel tot de

Stichting van Openbaar Nut: MedusaArts, Aerens-Philips Foundation.

UiTPAS-voordeel: Ruil hier je gespaarde punten om voor een

set postkaarten of enkele mooie boeken.

* Theobalds Boothuisje is ook open op zondag volgens de reguliere openingsuren die

je terugvindt op de website van de galerie.

33 HET JAMES ENSORHUIS

VLAANDERENSTRAAT 29 – TOT 22.00 UUR

www.ensorstad.be

James Ensor leefde en werkte tot aan zijn dood in 1949 in de Vlaanderenstraat. De

kunstenaar erfde het pand van zijn oom. Na Ensors dood werd het onaangeroerde

woonhuis tot museum omgevormd. Het in 2020 geopende belevingscentrum omvat

het woonhuis én vijf interactieve belevingsruimtes. Ensors schilderijen komen er tot

leven, je snuistert er ongegeneerd in zijn interieurspullen en carnavalsmaskers. Een

glimp opvangen van zijn woon- en werkplek kan natuurlijk ook.

De huidige tijdelijke tentoonstelling Kubin/Ensor ziet verrassende parallellen in het

werk van de Oostenrijkse graficus Alfred Kubin (1877 - 1959) en de Oostendse

kunstenaar. Beiden waren gefascineerd door de wereld van het theater en schuwden

het groteske en de satire allerminst. In sommige van hun gravures onderscheidt de

grillige beeldtaal zich door een ogenschijnlijke naïviteit. Beperkt aantal plaatsen.

Reserveren is verplicht via www.ensorstad.be

UiTPAS-voordeel: Ruil hier 10 gespaarde punten om

voor een set historische postkaarten van Ensor.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!