05.01.2023 Views

De Nacht van de Musea en de Galerijen 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

44 AUGUST WILLIAM GALLERY

GRAAF DE SMET DE NAEYERLAAN 90 – TOT 22.00 UUR

www.augustwilliamgallery.com

August William Gallery is een kunstgalerij van fotograaf Kurt Deruyter die expo’s

organiseert op het raakvlak tussen kunst, fotografie en boeken. Speciaal voor

deze gelegenheid presenteert de galerij een visuele meditatie over Deep Time,

het geologische tijdsconcept waar we niet meer denken in termen van jaren of

decennia maar waar miljoenen of zelfs miljarden jaren de eenheden zijn. De galerie is

ondergebracht in een geklasseerde woning vlakbij het station.

Een muzikale streling voor het oor: het mandoline duo van het

Conservatorium aan Zee. Optredens om 17.30 en 18.30 uur.

45 OEVER GALLERY

HENDRIK BAELSKAAI 25 – TOT 22.00 UUR

www.oever.gallery

Oever Gallery is een nieuwe kunstgalerie voor hedendaagse kunst. Je ontmoet

er schilderijen, sculpturen en collectibles van aanwaaiend talent uit binnen- en

buitenland. Het is er heerlijk en rustig zitten, zeker bij een geurige koffie of fluweel

wijntje in de nabijheid van de kunstwerken. Je krijgt in deze gezellige galerij niet

enkel een unieke kijk op de geëxposeerde kunstwerken, ook de impressionante

omgeving van het Visserijdok aan de Oosteroever maakt deze locatie meer dan de

moeite waard.

45 GLASATELIER ROSONE

AIMÉ LIEBAERTSTRAAT 27 – TOT 23.00 UUR

Glasatelier Rosone is een atelier waar het ambacht glas in lood nog altijd op

traditionele wijze wordt beoefend. De geëxposeerde werken zijn eigen ontwerpen

van glas-in-loodramen gecombineerd met brandschilderen, een eeuwenoude traditie.

De bezoeker maakt kennis met het volledige productieproces van een glas-inloodraam.

De gehanteerde stijl is heel uiteenlopend: van klassiek tot hedendaags

ontwerp. Maak kennis met een zeldzame stiel!

Violisten van het Conservatorium aan Zee laten je meegenieten van

stemmige muziek. Optredens om 18.00, 19.00 en 20.00 uur.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!