05.01.2023 Views

De Nacht van de Musea en de Galerijen 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

11

KUNSTSTUDIO JOOK DOODLE

MUSCARSTRAAT 10 – TOT 22.00 UUR

www.jook.be

De tekeningen en schilderijen van tekenares Jook hangen verspreid over de gangen

op vijf verdiepingen van haar beschermde herenhuis. Ze toont neo-pop en neosurrealistische

doodle tekeningen waarin ze haar dromen en fantasieën de vrije loop

laat gaan. De tekeningen zijn gelardeerd met surreële taferelen en humor ontbreekt

hier evenmin. Het ongedwongen narratieve samenspel lijkt nog het meest op een

visueel levenslied.

12

PB 26

PETER BENOITSTRAAT 26 – TOT 22.00 UUR

BLACK IS B(L)ACK

Ron Van de Vyver toont werken waarin het vierkant en de kleur zwart een centrale

plaats innemen. Zwart in dialoog met vergrijsde primaire en secundaire kleuren of

hoe ze elkaar beïnvloeden. Het is een verwijzing naar zijn eerste N°9 Series: Black

Square die in 2002 tot stand kwam in opdracht van Galerie Francis Van Hoof en waar

de vraag gesteld werd, is zwart een kleur? Daarnaast toont de kunstenaar de N°9

Series: Self-Portraits uit 2006. Een studie waarin kijken en bekeken worden vanuit

een versluiering het centrale thema is.

* PB 26 is ook open op zondag volgens de reguliere openingsuren van de galerie.

13

PASSION 4 WOOD

JULES PEURQUAETSTRAAT 15 – TOT 22.00 UUR

www.passion4wood.be

gedeeltelijk

Passion 4 Wood toont werk van verschillende kunstenaars. Willy Coopman (1952)

creëert recup happy art door nieuw leven te geven aan afgedankte metalen

gebruiksvoorwerpen. Ook Joran Pollet zijn krachtige beelden ontstaan tussen hamer

en aambeeld. Puur staal weet hij te bedwingen in de gewenste vorm. Tenslotte is

er werk te bezichtigen van Nicole Knockaert. Met olieverf en paletmes zet ze het

thema neer van een wandelend stel in de meest uiteenlopende landschappen.

Ook is ze bekend van haar portretten in houtskool op canvas.

Nieuw dit jaar is beeldhouwer Maximus Maxime Van Besien. Hij bewerkt brut hout

tot een uniek beeld. Hedendaagse, moderne stukken maakt hij op maat voor elk

interieur. Maxime werkt ook met ijs en zorgt tijdens De Nacht van de Musea en de

Galerijen voor een unieke performance. Passion 4 Wood heet je van harte welkom!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!