09.01.2023 Views

L-Magazine #13 jan-feb 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CULTUREEL CENTRUM LANAKEN<br />

Film<br />

Riders of justice<br />

Dinsdag 10 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

20u15 - CCL<br />

Markus, een militair,<br />

moet noodgedwongen<br />

huiswaarts keren om<br />

voor zijn tienerdochter<br />

te zorgen wanneer zijn vrouw om het leven is gekomen tijdens<br />

een tragisch treinongeluk. Vervolgens staat een wiskundige,<br />

die op de bewuste dag ook in de trein aanwezig was, met twee<br />

collega’s aan de deur. Ze zijn in de veronderstelling dat het geen<br />

ongeluk, maar een bewuste aanslag is geweest.<br />

Matineefilm<br />

West Side Story<br />

Donderdag 12 <strong>jan</strong>uari<br />

<strong>2023</strong><br />

14u - CCL<br />

De Jets en de Sharks zijn twee rivaliserende jeugdbendes uit<br />

New York met elk een andere etnische achtergrond. Tony<br />

behoorde ooit tot de Jets, terwijl Maria de zus is van Sharksleider<br />

Bernardo. Ondanks de rivaliteit tussen de twee bendes<br />

worden Tony en Maria verliefd op elkaar en beginnen ze aan<br />

een verboden romance.<br />

PRIJS € 6,00 inclusief koffie en gebak<br />

KASSA € 5,00 VVK € 4,00<br />

Matineefilm (Valentijnsdag)<br />

Eiffel<br />

Dinsdag 14 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

14u - CCL<br />

Na het succesvol afronden van<br />

de bouw van het Vrijheidsbeeld<br />

ligt de wereld aan de voeten<br />

van ingenieur Gustave Eiffel. De<br />

Franse overheid vraagt hem om<br />

een spectaculair nieuw ontwerp te maken voor de Wereldtentoonstelling<br />

van Parijs in 1889, maar Eiffel houdt zich liever bezig met het ontwerpen<br />

van de metro. Alles verandert wanneer zijn pad kruist met een mysterieuze<br />

vrouw uit zijn verleden.<br />

Op Valentijnsdag richten we onze kleine zaal in als een kleine gezellige<br />

Franse filmzaal. Reserveer tijdig uw tafeltje voor 2 bij deze exclusieve matineefilm.<br />

PRIJS € 15,00 per tafeltje voor twee inclusief een hapje en een drankje.<br />

Humor<br />

Kamal Kharmach<br />

Mag ik even? 2022<br />

Donderdag 19 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

20u15 - CCL<br />

UITVERKOCHT!<br />

Soepfestival<br />

Valentijn<br />

Productiehuis<br />

De drakentemmer,<br />

een getekend<br />

verhaal (+5j)<br />

Zondag<br />

15 <strong>jan</strong>uari <strong>2023</strong><br />

11u - CCL<br />

Op het eiland Krijt kennen de mensen alleen de kleuren<br />

zwart en wit. Alle andere kleuren zoals rood, groen en<br />

blauw zijn ooit uit hun leven verdwenen. Dat had de<br />

vuurdraak gedaan zeggen ze, maar niemand weet nog<br />

waarom. Een klein, dapper en nieuwsgierig jongetje<br />

gaat op zoek naar het antwoord op deze geheimzinnige<br />

vraag. Slaagt hij erin het geheim van de draak op<br />

te lossen?<br />

Honger stillen met een lekkere tas soep? Voor het<br />

SOEPFESTIVAL kan je reserveren tot woensdag 11<br />

<strong>jan</strong>uari.<br />

I.s.m. FEMMA Rekem, Opvangcentrum TER DENNEN,<br />

Gezinsbond Lanaken, Ferm Lanaken<br />

KASSA € 7,50 VVK € 6,00 -26j € 4,00<br />

MET SOEP: € 8,50 € 5,00 (tijdig reserveren)<br />

2022 is tot nu toe al een bewogen jaar geweest. Een invasie van Rusland in Oekraïne, stijgende<br />

energieprijzen en de opmars van apenpokken. Gelukkig heeft Kamal Kharmach met zijn drie vorige<br />

eindejaarsconferences de nodige ervaring om een jaar als 2022 te fileren voor ons.<br />

18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!