09.01.2023 Views

L-Magazine #13 jan-feb 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Woensdag 8 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

Carnavalsfeest in Dienstencentrum<br />

"Aan de Statie"<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 5,00 UiTPAS Maasland: € 1,00<br />

Org.: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van donderdag 9 <strong>feb</strong>ruari tot<br />

donderdag 23 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

Zaterdag 11 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

55+ Carnavalszitting<br />

Op zaterdag 11 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong> organiseert<br />

het "55+Feestcomité" de jaarlijkse<br />

55+Zitting. Er wordt wederom een<br />

mooi en uitgebreid programma van<br />

dans, zang en buutte gepresenteerd!<br />

Deuren open: 12u<br />

Aanvang programma: 13u30<br />

Locatie: CC Lanaken<br />

Prijs: € 7,00 inclusief koffie & vlaai tijdens de pauze<br />

Org.: Het 55+ Feestcomité<br />

Cursus: Creatief met beeld en geluid<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: € 30,00 UiTPAS Maasland: € 6,00<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Donderdag 9 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

Bloemschikken thema Valentijn<br />

Locatie: Cultureel Centrum Lanaken<br />

Prijs: € 5,00 UiTPAS Maasland: € 1,00<br />

N +32 89 739 850<br />

D www.cclanaken.be<br />

Woensdag 15 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

Lezing door Jean Maenen: Carnaval, zijn<br />

oorsprong en het gekke leven in Lanaken<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 061<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Van woensdag 22 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong> tot<br />

woensdag 22 maart <strong>2023</strong><br />

Rouw- en verliescafé - Thema 2:<br />

Verlies... ook rouw bij een echtscheiding<br />

of uit elkaar gaan.<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 063<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

Vrijdag 10 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

Bloedgeven doe je voor mekaar<br />

Bloed geven is zeer belangrijk, dat<br />

doen we voor elkaar. Iedereen vanaf<br />

18 jaar is welkom met afspraak of<br />

zonder afspraak.<br />

Locatie: OC kleinveld<br />

Prijs: Gratis<br />

Org.: Rode Kruis Lanaken<br />

Woensdag 15 <strong>feb</strong>ruari <strong>2023</strong><br />

Vorming: Dementie? Erover spreken,<br />

ernaar kijken en samen ermee leven.<br />

Locatie: Dienstencentrum "Aan de Statie"<br />

Prijs: Gratis<br />

E dienstencentrum@lanaken.be<br />

N +32 89 730 062<br />

D www.lanaken.be/dienstencentrum<br />

i<br />

Met de UiTPAS spaar je punten of<br />

kan je op uitstap aan kansentarief.<br />

Meer info op www.uitpas.be<br />

Jouw activiteit ook in L-magazine? Zet dan zeker<br />

voor 1 <strong>feb</strong>ruari je activiteit in de uitdatabank<br />

(www.uitdatabank.be) Vergeet ook niet de postcode<br />

van Lanaken (3620) of Rekem (3621) te vermelden.<br />

De redactie is niet verantwoordelijk voor fout ingevoerde gegevens.<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!