09.01.2023 Views

L-Magazine #13 jan-feb 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

IN THE PICTURE<br />

De zwerfkatjes van Jean<br />

”Elke ochtend en avond zitten ze<br />

altijd mooi te wachten op mij.”<br />

“H<br />

et begon allemaal ongeveer<br />

14 jaar geleden,” zegt Jean<br />

Vanheeswijck. “In de geburen zaten<br />

steeds 2 katjes. Die mensen waar de<br />

katjes steeds rondliepen, gingen op groot<br />

verlof en ik stelde voor om hun katjes<br />

eten te geven tijdens hun afwezigheid.<br />

Maar tot mijn verbazing antwoordde<br />

deze dat de katjes niet van hun waren.<br />

Dus waren het … zwerfkatjes. Vanaf dan<br />

heb ik me over deze katjes ontfermd. Ik<br />

gaf ze dagelijks eten en heb ze ook met<br />

hulp van de gemeente laten steriliseren<br />

bij het dierenasiel van Genk. Dit zou ik<br />

trouwens iedereen aanraden die met<br />

zwerfkatjes te maken krijgt in de buurt.<br />

Neem gewoon even contact op met de<br />

milieudienst en zij regelen de afspraak<br />

met het dierenasiel.”<br />

“Elke ochtend en elke avond geef ik<br />

de katjes eten, ze zitten dan altijd<br />

mooi te wachten op mij. Een andere<br />

buurman heeft hen zelfs een schuilhokje<br />

gemaakt. Nu zijn het 2 katjes, maar het<br />

waren er ooit meer. Een kat kan tot 3<br />

nestjes per jaar maken, tel maar uit …<br />

Maar deze zijn gesteriliseerd. Gelukkig!<br />

Het leeft hier wel in de buurt. Af en toe<br />

krijg ik wel eens kattenvoer via een gift.<br />

Dat is wel fijn want tot nu toe betaal ik<br />

het voer allemaal zelf. Maar ik doe het<br />

graag hoor. Zo voorzie ik toch ook af en<br />

toe eens iets extra voor hen met Kerst<br />

ofzo”, lacht Jean.<br />

Bedankt Jean voor dit mooie initiatief!<br />

i<br />

Zwerfkatten zijn heel vaak nakomelingen van huiskatten die niet<br />

gesteriliseerd zijn. Neem daarom als katteneigenaar je verantwoordelijkheid.<br />

De gemeente ondersteunt dit initiatief. Vanaf 14<br />

<strong>feb</strong>ruari kan je een kortingsbon aanvragen om je huiskat (bon 25 euro)<br />

of kater (bon 15 euro) te steriliseren bij een dierenarts in je buurt.<br />

Vraag je bon aan via D www.lanaken.be/huiskat<br />

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!